İÇİNDEKİLER. I. Ocak Haziran 2015 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 01. A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri 05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. I. Ocak Haziran 2015 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 01. A. Bütçe Giderleri 02 04. 01 Personel Giderleri 05"

Transkript

1 1

2 İÇİNDEKİLER I. Ocak Haziran 2015 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 01 A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme 14 B. Bütçe Gelirleri C. Finansman 18 II Ocak Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler III. Temmuz Aralık 2015 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler Bütçe Giderleri 24 Bütçe Gelirleri 24 Finansman 25 IV. Temmuz Aralık 2015 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Bütçe Gelirlerinin Gelişim Tablosu 53 Bütçe Giderlerinin Gelişim Tablosu 54

3 I. Ocak Haziran 2015 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 2015 mali yılı gelir bütçemiz 2014 mali yılına göre % 27,04 artırılarak 3 Milyar 214 Milyon TL olarak tahmin edilmiş, buna karşılık % 39,13 ü Sermaye Giderleri ve % 17,48 i Mal ve Hizmet Giderlerinden oluşan gider bütçemiz % 30,39 artış öngörülerek 3 Milyar 892 Milyon TL olarak hedeflenmiştir. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde ise 663 Milyon 846 Bin TL si Borçlanma, 156 Milyon 200 Bin TL si Borç Ödeme ve 170 Milyon 354 Bin TL si Likitide Amaçlı Tutulan Nakit Ve Mevduat olmak üzere 678 Milyon TL net finansman öngörülmüştür mali yılının ilk 6 aylık döneminde gelir bütçesi gerçekleşmemiz 2014 mali yılının aynı dönemine göre % 20,76 lık bir artış ve % 41,82 lik bir gerçekleşme oranıyla 1 Milyar 344 Milyon TL ye yükselmiş, gider bütçesi gerçekleşmemiz ise 2014 yılının aynı dönemine göre % 31,58 lik artış ve %41,53 lük bir gerçekleşme oranıyla 1 Milyar 616 Milyon TL olmuştur mali yılının aynı döneminde gelir gerçekleşmemiz 1 Milyar 113 Milyon TL, gider gerçekleşmesi de 1 Milyar 228 Milyon TL dir. Tablo1 Grafik1 1

4 A.BÜTÇE GİDERLERİ Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri % 31,58 oranında artış göstererek 1 Milyar 616 Milyon 454 Bin TL olarak gerçekleşmiştir ve 2015 yılları Ocak Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 2 Grafik 2 2

5 Belediyemiz 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinde, Personel Giderleri için 291 Milyon 325 Bin TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için 42 Milyon 420 Bin TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 680 Milyon 156 Bin TL, Faiz Giderleri için 93 Milyon 500 Bin TL, Cari Transferler için 295 Milyon 648 Bin TL, Sermaye Giderleri için 1 Milyar 522 Milyon 950 Bin TL, Sermaye Transferleri 100 Milyon 600 Bin TL, Borç Verme için 544 Milyon TL, Yedek Ödenekler için de 321 Milyon 400 Bin TL olmak üzere toplam 3 Milyar 892 Milyon TL ödenek ayrılmıştır Mali Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 3 Grafik 3 3

6 3 Milyar 892 Milyon TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak, Personel Giderlerimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Primi Giderlerine % 8,58, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine % 17,48, Faiz Giderlerine % 2,4, Cari Transferlere % 7,60, Sermaye Giderlerine % 39,13, Sermaye Transferleri % 2,58, Borç Verme kalemine % 13,98, Yedek Ödenek kalemine 8,26 oranında bütçeden pay ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde Personel Giderleri bütçesine göre % 44,56 lik bir oran ile 129 Milyon 816 Bin TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri % 42,03 lük bir oran ile 17 Milyon 829 Bin TL, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri % 30,82 lik bir oran ile 209 Milyon 647 Bin TL, Faiz Giderleri % 33,49 luk bir oran ile 31 Milyon 311 Bin TL, Cari Transferler % 68,75 lik bir oran ile 203 Milyon 262 Bin TL, Sermaye Giderleri % 34,14 lük bir oran ile 519 Milyon 904 Bin TL, Sermaye Transferleri % 11,03 lük bir oran ile 11 Milyon 097 Bin, Borç Verme % 90,73 lük bir oran ile 493 Milyon 583 Bin TL gerçekleşmiştir yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri, artış düşüş oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo4 Grafik4 4

7 01.Personel Giderleri 2015 mali yılı Ocak Haziran Dönemi personel giderlerine ait gerçekleşmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiştir yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 15,04 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %9,19 iken 2015 yılında bu oran % 8,03 dür. Personel Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 5 Grafik 5 5

8 02.Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 2015 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 19,14 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 1,22 iken 2015 yılında bu oran % 1,10 dur. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo6 Grafik 6 6

9 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2015 mali yılı Ocak Haziran Döneminde, park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların işlenmesi ve geri kazanımı, yolların meydanların geçitlerin temizliği, kıyı ve sahillerimizin temizlik ve düzenlenmesi, kentsel dönüşüm projeleri, meslek edindirme kursları, çeşitli hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam 209 Milyon 647 Bin TL harcama yapılmıştır mali yılının aynı döneminde 162 Milyon 417 Bin TL harcama yapılmış ve 2015 yılında söz konusu giderlerde 2014 yılına göre % 29,08 oranında bir artış meydana gelmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 13,22 iken 2015 yılında bu oran % 12,97 dir. Mal ve hizmet alım giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 7 Grafik 7 7

10 2015 yılının ilk altı ayında 209 Milyon 647 Bin TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 136 Milyon 823 Bin TL ile hizmet alımları oluşturmuştur. Tablo 8 Grafik 8 8

11 04.Faiz Giderleri 2014 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 03,66 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Faiz Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %2,65 iken 2015 yılında bu oran % 1,94 dür. Faiz Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 9 Grafik 9 9

12 05.Cari Transferler Mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı, fakir ve muhtaç kimselere yardımlar, İZ KA v.b.giderlerimizden oluşan Cari Transferler harcama kaleminde 2015 mali yılının ilk altı aylık diliminde 203 Milyon 262 Bin TL harcama yapılmıştır. Cari Transferler ilk altı aylık toplamlarının 2014 mali yılında bütçe giderleri toplamından aldıkları pay % 5,80 iken, 2015 mali yılında bu oran % 12,57 olmuştur. Cari Transferlerin gerçekleşmesinde 2015 mali yılında 2014 mali yılına göre % 185,27 oranında artış görülmektedir. Cari Transferlerin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 10 Grafik 10 10

13 06.Sermaye Giderleri 2015 mali yılı Ocak Haziran döneminde, metro yatırımları ve diğer ulaşım yatırımları, alt üst geçitler, trafik ve yol düzenleme işler, asfaltlama, yeni fuar alanı, otopark yapımları vb. yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 519 Milyon 904 Bin TL harcama yapılmıştır mali yılının aynı döneminde 460 Milyon 723 Bin TL harcama yapılmıştır. Sermaye Giderlerinin ilk altı aylık toplamlarının 2014 mali yılında bütçe giderleri toplamından aldıkları pay % 37,50 iken, 2015 mali yılında bu oran % 32,16 olmuştur. Sermaye Giderlerinin gerçekleşmesinde 2015 mali yılında 2014 mali yılına göre % 12,85 oranında artış görülmektedir. Sermaye Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 11 Grafik 11 11

14 2014 mali yılının ilk altı ayında sermaye giderleri toplamının dağılımlarına baktığımız zaman mamul mal alımlarına 32 Milyon 721 Bin TL, menkul sermaye üretim giderlerine 561 Bin TL, gayri maddi hak alımlarına 1 Milyon 012 Bin TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 244 Milyon 960 Bin TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 224 Milyon 263 Bin TL, menkul malların büyük onarım giderlerine 171 Bin TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 16 Milyon 213 Bin TL harcama yapılmıştır. Tablo 12 Grafik 12 12

15 07.Sermaye Transferleri Belediye bağlı kuruluşlarına ve ilçe belediyelerine 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 24.ncü Maddesinin c bendi gereğince ortak projeleri kapsamında 2015 mali yılının ilk altı aylık döneminde 11 Milyon 097 Bin TL harcama yapılmıştır. Sermaye Transferlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 13 Grafik 13 13

16 08.Borç Verme Kurum, kuruluş, dernek v.b. ve kamu ortaklarına borç vermeden oluşan Borç Verme kaleminde 2014 mali yılında 285 Milyon 310 Bin TL harcama yapılmışken 2015 mali yılında 493 Milyon 583 Bin TL harcama yapılmıştır. Borç verme kaleminin 2014 yılında toplam bütçe giderlerinin içerisindeki oranı %23,22 iken, 2015 mali yılında bu oran %73 lük bir artış ile %30,53 dir. Borç verme kaleminin ilk altı aylık dağılımları aşağıdaki gibidir. Tablo 14 Grafik 14 14

17 B. BÜTÇE GELİRLERİ Belediyemiz 2015 mali yılı gelir bütçesinde, Vergi Gelirleri için 43 Milyon 939 Bin TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 167 Milyon 122 Bin TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 5 Bin TL, Diğer Gelirler için 2 Milyar 990 Milyon 830 Bin TL, Sermaye Gelirleri için 12 Milyon 102 Bin TL olmak üzere toplam 3 Milyar 214 Milyon gelir tahmin edilmiştir Mali Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gelir tahminlerinin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 15 Grafik 15 3 Milyar 214 Milyon TL olarak tahmin edilen gelir bütçesinin kalemlerine göre toplam gelir bütçesinden aldığı paylara bakacak olursak, Vergi Gelirleri % 1,37, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 5,20, Diğer Gelirler % 93,06, Sermaye Gelirleri % 0,38 oranında bütçeden pay ayrılmıştır. 15

18 2015 yılı Ocak Haziran döneminde Vergi Gelirleri % 35,23 lük bir oran ile 15 Milyon 479 Bin TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 50,17 lik bir oran ile 83 Milyon 841 Bin TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 252,81 lik bir oran ile 12 Bin 640 TL, Diğer Gelirler % 41,19 luk bir oran ile 1 Milyar 231 Milyon 957 Bin TL, Sermaye Gelirleri % 106,72 lik bir oran ile 12 Milyon 914 Bin TL gerçekleşmiştir mali yılı ilk altı aylık gerçekleşmemiz ise % 41,82 dir mali yılında Vergi Gelirlerinin bir önceki yıla göre azalış oranı % 27,76 bütçe gelir toplamından aldığı pay % 1,15, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranı % 22,89 gelir toplamından aldığı pay % 6,24, diğer gelirlerin bir önceki yıla göre artış oranı % 21 gelir toplamından aldığı pay % 91,65 sermaye gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranı % 145,45 gelir toplamından aldıkları pay % 0,96 dir. Aşağıdaki tablo ve grafikte artışdüşüş yüzdeleri ve genel toplamdan alıkları paylar yıllara göre görülmektedir. Tablo 16 Grafik 16 16

19 yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gelir gerçekleşmeleri, artış düşüş oranları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 17 Grafik 17 17

20 C.FİNANSMAN 2015 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıfladırması 678 Milyon TL öngörülmüş, bunun 279 Milyon 800 Bin TL si iç borçlanma, 384 Milyon 46 Bin TL si dış borçlanma olmak üzere toplam 663 Milyon 846 Bin TL borçlanma öngörülmüş, yine 137 Milyon 200 Bin TL iç borç ödeme, 19 Milyon dış borç ödeme öngörülmüştür mali yılı ilk altı aylık döneminde toplam 69 Milyon 940 Bin TL iç borç, 7 Milyon 385 Bin TL lik dış borç ödemesi yapılmıştır mali yılı ilk altı aylık döneminde 334 Milyon 261 Bin TL banka mevduatı bulunmaktadır. Tablo 18 Grafik MALİ YILLARI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ (6 AYLIK) FİNANSMAN TABLOSU AÇIKLAMA 2014 BÜTÇE 2015 BÜTÇE 2014 OCAK HAZİRAN 2015 OCAK HAZİRAN GENEL TOPLAM , , , ,47 İÇ BORÇLANMA Kullanım (İhraç) Ödeme Kur Farkı DIŞ BORÇLANMA Kullanım (İhraç) , , , ,13 Ödeme , , , ,62 Kur Farkı , ,06 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

21 II Ocak Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler Belediyemiz 2015 mali yılının ilk altı aylık döneminde 9 adet stratejik alanda 251 faaliyet ile ilgili toplam 829 Milyon 494 Bin TL harcama yapılmıştır. Yönetişim: 2015 yılında Yönetişim Stratejik Alanı nda 29 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 55 Milyon 521 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. Personel eğitim çalışmaları ve kurumsal kabiliyet ve kapasitenin artırılarak yönetimsel verimliliğin artırılması çalışmalarına 475 Bin TL harcanmıştır. Belediye Hizmet Tesisleri, Binaları ve Depolarının Yapımı, Bakımı ve Güçlendirilmesi faaliyeti için 1 Milyon 968 Bin TL harcanmıştır. Belediyemiz Araç ve İş Makinelerinin Tamir, Bakım ve Onarım Hizmetleri için 7 Milyon 951 Bin TL, Araç ve İş Makinesi Alımları kapsamında 1 Milyon 538 Bin TL, Belediyemiz Birimlerinin İhtiyacı Olan Yakacak ve Akaryakıtın Temini faaliyetine 10 Milyon 251 Bin TL, Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmetinin Yürütülmesi faaliyetine 5 Milyon 857 Bin TL, Makine ve Elektrik Yapım İşlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 1 Milyon 78 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. Belediye Birimleri Arasında IP Tabanlı İletişim ve Entegrasyon Projesi kapsamında 572 Bin TL, Bilgi İşlem ve Veri Yönetiminin Geliştirilmesi faaliyetine 2 Milyon 118 Bin TL, Bilgi Ağları Hizmetlerinin Geliştirilmesi ne 1 Milyon 555 Bin TL, Yazılım Faaliyetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 1 Milyon 505 Bin TL, Bilgilendirme Servisleri İzmir Kent Portalı faaliyetine 322 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. Kent Konseyi faaliyeti için 378 Bin TL, Basın Yayın Takibi ve İlişkilerinin Geliştirilmesi kapsamında 3 Milyon 198 Bin TL, Kurumsal Tanıtım Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Geliştirilmesi faaliyeti için 780 Bin TL, Halkla İlişkiler Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 849 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 19

22 Çevre Yönetimi: 2015 yılında Çevre Yönetimi Stratejik Alanı nda 42 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 79 Milyon 795 Bin TL harcama gerçekleştirilmiştir. Çevre Koruma ve Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 3 Milyon 539 Bin TL, Haşerelerle mücadele faaliyetleri kapsamında 9 Milyon 701 Bin TL, Ruhsat ve Denetim Hizmetleri kapsamında 587 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. Atık yönetim sisteminin geliştirmesi odaklı faaliyetler sürmekte olup, Atık Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin Yürütülmesi kapsamında 1 Milyon 446 Bin TL, Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletim Faaliyetlerinin Yönetilmesi için 4 Milyon 72 Bin TL, Katı Atık Bertaraf Tesislerinin İşletilmesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi kapsamında 5 Milyon 678 Bin TL, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları İle İlgili Faaliyetlerin Yürütülmesi için 295 Bin TL harcanmıştır. Mezbaha Hizmetlerinin Geliştirilmesi ne 3 Milyon 593 Bin TL, Sebze Hali Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 2 Milyon 505 Bin TL, Su Ürünleri Hali Hizmetlerinin Geliştirilmesi için 2 Milyon 95 Bin TL harcanmıştır. Hayvan sevgisinin geliştirilmesi ve hayvan sağlığının iyileştirilmesi çalışmaları devam etmekte olup, Veterinerlik Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 1 Milyon 132 Bin TL, İzmir Doğal Yaşam Parkı faaliyetleri kapsamında 1 Milyon 466 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. Yeşil alanların sürdürülebilir kılınması ve yeni yeşil alanlar oluşturulmasına yönelik faaliyetler sürmektedir. Bu kapsamda Yeşil Alan Bakım Hizmetlerinin Geliştirilmesi için 31 Milyon 584 Bin TL, Yeşil Alanlar Yapım Hizmetlerinin Geliştirilmesi ne 2 Milyon 788 Bin TL, Yeni Rekreasyon Alanları Yapılması için 263 Bin TL, Meydanlarda Yeşil Alan Düzenlemeleri çalışmalarına 234 Bin TL, Yeşil Alan İkmal Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 8 Milyon 554 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. Kentsel Koruma ve Planlama 2015 yılında Kentsel Koruma ve Planlama Stratejik Alanı'nda 36 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 205 Milyon 113 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. Kentin planlı ve sağlıklı gelişmesi için yapılan Kamulaştırma Çalışmaları na 182 Milyon 593 Bin TL, Halihazır Harita ve Aplikasyon Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 1 Milyon 7 Bin TL, İmar Hizmetlerinin Geliştirilmesi ne 1 Milyon 198 Bin TL, İmar Planı Uygulama ve Etüd Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 404 Bin TL harcanmıştır. 20

23 Kent planlamasında coğrafi bilgi sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılmaya devam edilmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 1 Milyon 6 Bin TL, Adres Numaralama Projesi ne 83 Bin TL, Coğrafi Mezarlık Bilgi Sistemi faaliyetine 520 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. Kentsel dönüşüm ve sağlıklı yapılaşmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. İmar Planlarına Esas Jeolojik/Jeoteknik Etüt Raporlarının Yaptırılması kapsamında 586 Bin TL, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Uygulamaları Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 1 Milyon 431 Bin TL, Zemin İnceleme Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 435 Bin TL, Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi ne 366 Bin TL, Yapı Güvenliği Hizmetlerinin Geliştirilmesi için 133 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. Kentsel yenilemelerin yapılması ve kent estetiğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürmekte olup, Kıyı Düzenlemeleri faaliyetine 1 Milyon 782 Bin TL, Kentsel Tasarım Hizmetlerinin Geliştirilmesi için 443 Bin TL harcama yapılmıştır. Kentin sahip olduğu tarihi değerlerin aktif kent hayatına kazandırılmasına yönelik proje ve faaliyetler devam etmektedir. Bu kapsamda, Tarihsel Çevrenin İyileştirilmesi faaliyetine 1 Milyon 123 Bin TL, Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Desteklenmesi için 170 Bin TL, Yapı ve Alan Ölçeğinde Koruma, Canlandırma ve Sağlıklaştırma Uygulamaları için 2 Milyon 558 Bin TL, İzmir Tarih İzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje ve Programları için 8 Milyon 617 Bin TL, Diğer Restorasyon İşlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 370 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. Kentsel Altyapı: 2015 yılında Kentsel Altyapı Stratejik Alanı'nda 19 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 154 Milyon 101 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. Kent genelinde ulaşımı kolaylaştırıcı altyapı çalışmaları sürmektedir. Bu kapsamda, Karayollarında Üst ve Alt Geçit Çalışmaları na 17 Milyon 677 Bin TL, Karayolu Yaya Alt ve Üst Geçitlerinin Yapılması için 8 Milyon 164 Bin TL, Muhtelif Meydan Bulvar Cadde ve Ana Bağlantı Yollarında Bakım Onarım faaliyetine 619 Bin TL, Metropol Alan İçindeki Ulaşım Yollarına Asfalt Kaplaması Bakım ve Tadilat Yapılması çalışmalarına 96 Milyon 778 Bin TL, Bakım Onarım Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 19 Milyon 92 Bin TL, Yeni İmar Yollarının Yapılması faaliyetine 2 Milyon 860 Bin TL, İzban Hattı Üzeri Yaya Alt ve Üst Geçitleri faaliyetine 729 Bin TL, Yol Üst Yapı Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 2 Milyon 266 TL, Yol Alt Yapı Hizmetlerinin Geliştirilmesi için 1 Milyon 935 Bin TL, Kent Genelinde Muhtelif İstinat Yapıları Yapılması faaliyetine 2 Milyon 998 Bin TL harcama yapılmıştır. Altyapı hizmetlerinin koordineli bir şekilde yürütülebilmesi için 952 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 21

24 Ulaşım: 2015 yılında Ulaşım Stratejik Alanı'nda 21 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 82 Milyon 137 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. Deniz ulaşımının toplu ulaşımdaki yerini artırıp hizmet kalitesini geliştirmeye yönelik toplam 52 Milyon 214 Bin TL harcama gerçekleştirilmiş olup: Gemi Alımı için 51 Milyon 602 Bin TL, Deniz Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 571 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. Raylı sistem ağının genişletilmesine yönelik faaliyetlere toplam 25 Milyon 439 Bin TL harcanmıştır: İHRSP 2. Aşama Şaft ve Alt Yapı İkmal İnşaatı na 1 Milyon 345 Bin TL, İHRSP Müşavirlik ve Proje Hizmetleri için 974 Bin TL, İHRSP Araç Alımı kapsamında 5 Milyon 541 Bin TL, Banliyö Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 1 Milyon 145 Bin TL, İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesine İlave Hatlar Yapılması kapsamında 8 Milyon 21 Bin TL, İHRSP Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 1 Milyon 381 Bin TL, Tramvay Hatları Yapımı ve Araç Alımı İşi kapsamında 7 Milyon 27 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. Kent trafiğinin güvenliği ve akıcılığının sağlanmasına yönelik faaliyetlere toplam 4 Milyon 488 Bin TL harcanmış olup: Yatay ve Düşey İşaretlemenin Geliştirilmesi, Bakımı ve Onarımı için ,00 TL, Otopark Yapılması faaliyetine 959 Bin TL, Trafik ve Denetim Hizmetlerinin Geliştirilmesi 3 Milyon 352 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. Sosyal Dayanışma ve Sağlık: 2015 yılında Sosyal Dayanışma ve Sağlık Stratejik Alanı'nda 29 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 83 Milyon 990 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. Sağlık birimlerinin kapasite ve hizmet kalitesinin artırılarak sağlık hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetlerine toplam 17 Milyon 882 Bin TL harcanmış olup: Okul ve Mahallelerde Diş ve Sağlık Taramaları na yönelik 20 Bin TL, Hastane Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyeti için 17 Milyon 845 Bin TL, Evde Bakım Hizmeti kapsamında 15 Bin TL, Toplum Sağlığı Eğitimleri için 2 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. Kentlinin ihtiyaç duyduğu alanlarda sosyal dayanışma ve sosyal destek faaliyetleri devam etmekte olup toplam 66 Milyon 107 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. Bu kapsamda: Sosyal Yaşam Kampüsü için 17 Milyon 911 Bin TL, Fakir ve Muhtaçlara Ayni ve Nakdi Yardım faaliyetine 237 Bin TL, Mezarlıkların ve Yeni Gömü Alanlarının Düzenlenmesi çalışmalarına 690 Bin TL, Engellilere Destek Projeleri ve Engelliler Merkezi Faaliyeti için 1 Milyon 127 Bin TL, Yardıma Muhtaç Kesimlere Yemek Hizmeti Verilmesi faaliyetine 3 Milyon 935 TL, Huzurevi Hizmetlerinin Geliştirilmesi ne 2 Milyon 923 Bin TL, Cenazesi Olan Vatandaşlara Taziye Hizmeti ne 734 Bin TL, Sosyal Hizmetlerin Geliştirilmesi faaliyetine 3 Milyon 856 Bin 22

25 TL, Aile Danışma ve Eğitim Merkezleri için 563 Bin TL, Süt Kuzusu Projesi ne 14 Milyon 319 Bin TL, Mezarlık ve Defin Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 11 Milyon 70 Bin TL, Mezarlıklar Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 3 Milyon 248 Bin TL, Kadına Yönelik Hizmet ve Projelerin Yürütülmesi faaliyetine 390 Bin TL, Sosyal Projeler Faaliyetlerinin Yürütülmesi ne 3 Milyon 467 Bin TL, Sosyal Yardım Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 1 Milyon 412 Bin TL harcanmıştır. Kültür, Sanat ve Spor: 2015 yılında Kültür, Sanat ve Spor Stratejik Alanı'nda 49 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 21 Milyon 61 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. Kültürel ve sanatsal faaliyetleri kentin her alanına yaymaya yönelik tesislerin ve etkinliklerin yapılmasına yönelik toplam 12 Milyon 736 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. Kültür sanata yönelik: İzmir Opera Binası na 42 Bin TL, Açık Hava Yaz Sinemaları için 37 Bin TL, Konser Organizasyonları na 1 Milyon 590 Bin TL, Tiyatro Gösterimleri için 1 Milyon 523 Bin TL, İzmir de Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve Katkı Sağlanması kapsamında 4 Milyon 95 Bin TL, Yeni Kültür Merkezleri Oluşturulması için 1 Milyon 290 Bin TL, Kütüphane Hizmetlerinin Yürütülmesi kapsamında 392 Bin TL, Akdeniz Akademisi Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 232 Bin TL, Müzik Etkinlikleri Yapılması ve Bu Konuda Eğitim Verilmesi kapsamında 1 Milyon 449 Bin TL, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi Hizmetlerinin Yürütülmesi için 1 Milyon 626 Bin TL, Arşiv ve Müzecilik Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 321 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. Spor odaklı etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi ve spor tesislerinin yapımı ve bakımına yönelik faaliyetlere toplam 8 Milyon 325 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. Bu kapsamda: Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım faaliyetine 1 Milyon TL, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne Nakdi Yardım faaliyetine 5 Milyon TL, Okullara Spor Malzemesi Yardımı ve Yeni Spor Alanları Oluşturulması için 90 Bin TL, Gençlik Spor Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 996 Bin TL, Belediyemiz Hizmet Alanı İçerisinde Bulunan Spor Tesislerinin Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi için 403 Bin TL, Buz Sporları Salonu Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 778 Bin TL, Yerel, Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonları faaliyetine 58 Bin TL harcanmıştır. Turizm ve Yerel Ekonomi: 2015 yılında Turizm ve Yerel Ekonomi Stratejik Alanı'nda 13 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 48 Milyon 901 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. Turizm, fuarcılık, uluslararası organizasyonlar ve kent imajını güçlendirmeye yönelik faaliyetlere toplam 44 Milyon 575 Bin TL harcama gerçekleşmiş olup: Gaziemir Yeni Fuar 23

26 Alanı na 38 Milyon 654 Bin TL, Dış İlişkiler ve Turizm Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 384 Bin TL, Teleferik Yenilenmesi projesine 4 Milyon 338 Bin TL harcanmıştır. Yerel ekonomiyi güçlendirmeye yönelik çalışmalar sürmekte olup, bu kapsamda toplam 5 Milyon 523 Bin TL harcama yapılmıştır. Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi 3 Milyon 935 Bin TL, Tarımsal Hizmetlerin Geliştirilmesi faaliyetine 569 Bin TL, Kent Koleji Faaliyetlerinin Yürütülmesi ne 355 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. Afet Yönetimi ve Güvenlik: 2015 yılında Afet Yönetimi ve Güvenlik Stratejik Alanı'nda 13 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 98 Milyon 876 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. Tam donanımlı itfaiye teşkilatı ile itfaiye hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması için toplam 62 Milyon 190 Bin TL, denetim, trafik, çevre ve imar zabıta hizmetleri kapsamında 13 Milyon 162 Bin TL, Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin Geliştirilmesi için 22 Milyon 524 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. III. Temmuz Aralık 2015 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler Bütçe Giderleri Belediyemizin ikinci altı aylık döneminde gider bütçesinin harcama tahmini 1 Milyar 250 Milyon TL dir. Harcama tahmini yapılırken ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri, 2014 mali yılı bütçe gerçekleşmleri ve belediyemizin ikinci altı aylık dilimde gerçekleştireceği faaliyetler göz önünde bulundurularak tahminleme yapılmıştır. Belediyemizin 2015 mali yılı gider bütçesi gerçekleşme tahmini toplamda 2 Milyar 866 Milyon TL olarak tahmin edilmektedir. Bütçe Giderlerinin 2014 mali yılına ait ilk altı aylık gerçekleşmeleri ve ikinci altı aylık gerçekleşme tahminlerine ilişkin Bütçe Giderlerinin Gelişim Cetveli rapor ekinde sunulmuştur. Bütçe Gelirleri Belediyemizin ikinci altı aylık döneminde gelir bütçesinin gelir tahmini 1 Milyar 578 Milyon TL dir. Gelir tahmini yapılırken ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri, 2014 mali yılı gelir bütçe gerçekleşmleri ve artış düşüş oranları dikkate alınarak oran analizi tekniği ile tahminleme yapılmıştır. Belediyemizin 2015 mali yılı gelir bütçesi gerçekleşme tahmini toplamda 2 Milyar 922 Milyon TL olarak tahmin edilmektedir. Bütçe Gelir Bütçe Giderlerinin 2015 mali yılına ait ilk altı aylık gerçekleşmeleri ve ikinci altı aylık gerçekleşme tahminlerine ilişkin Bütçe Gelirlerinin ve Giderleirnin Gelişim Cetveli rapor ekinde sunulmuştur. 24

27 Finansman 2015 mali yılı ikinci altı aylık döneminde toplam 82 Milyon 446 Bin TL İç Borç, 10 Milyon 316 Bin TL lik Dış Borç ödemesi yapılması öngörülmektedir mali yılı ikinci altı aylık döneminde 280 Milyon TL banka mevduatı öngörülmektedir. IV. Temmuz Aralık 2015 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2015 döneminde, 2015 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi'nde yer alan faaliyetlerimize devam edilecek olup, performans hedeflerinin gerçekleşebilmesi için çalışmalar sürdürülecektir. Yılın ikinci yarısında stratejik alanlara göre yürütülecek faaliyetler ile ilgili öngörülere aşağıda yer verilmiştir. Yönetişim: Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin artırılarak yönetim ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar sürmekte olup, kişisel ve kurumsal eğitim ve gelişime yönelik faaliyet kapsamında eğitimlere katılan toplam personel sayısı dir. bu kapsamda: Kamu İhale Kanunu, Taşeron Sistemi, Açıktan Atanan Personellere Hizmetiçi Eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği, Taşınır Mal Yönetmeliği, Resmi Yazışma Kuralları, Risk Yönetimi, Özel Öğretimde Eğitim Teknikleri, Etik Günü, Çalışma Yönergeleri, Telefonda Etkili İletişim eğitimleri gerçekleşmiştir. Personelimize yönelik eğitimler yılın ikinci yarısında da devam edecektir. Yönetim ve Organizasyon Süreçlerinin Geliştirilmesi kapsamında Yaşar Üniversitesi ile Belediyemiz arasında yapılan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve sayılı kararı ile uygun görülen Protokol kapsamında yürütülmüş olan işler tarihinde sonlanmıştır. 12 ayı içeren analiz raporu, Yaşar Üniversitesi yetkililerince daha sonra teslim edilecektir. Belediye Hizmet Tesisleri, Binaları ve Depolarının Yapımı, Bakımı ve Güçlendirilmesi kapsamında projelendirme çalışmaları aşağıdaki gibidir: Halkapınar B.H.Z Binası Yarışma Projesi, Gerçekleştirilen jüri toplantısına ait rapor hazırlandı. İdareye sunuldu. Ulaşım entegrasyon binası olarak yapılması tasarlanan bina için ilgili başkanlıklardan ihtiyaç programı beklenmektedir. İzmir Metro A.Ş. ve Eshot tan ihtiyaç programı geldi. İhtiyaç programları inceleniyor. 25

28 8397 Ada 1 Parsel Zeytinlik Bhz., Projelerin ruhsat alımı için imar birimine gönderildi. Revizyonlar yapıldı. Ruhsata esas evraklar tamamlanacak (Numarataj, Harita T.U.S dosyası onayı) Elektrik projelerinin TEDAŞ onayı, doğalgaz projelerinin İZMİRGAZ onayı beklenmektedir. Aliağa Belediye Hizmet Binası, Aliağa İlçesi Belediye Hizmet Binası'nın Proje Çalışmaları tamamlanmıştır, tarihinde ihaleye gönderilmiştir. İhale ve İmar Birimlerinden iletilen revizyonlar tüm projelere adapte edilmiştir. Proje ve Teknik Şartname revizyonları İhale Birimine gönderilmiştir. Muayene kabul için tespitlerin düzeltilmesi beklenmektedir. Ilıca Terminal Binalarına Belediye Hizmet Birimi ve İtfaiye Birimi Yapılması İşi, Mühendislikten gelen projelere göre mimari projede gerekli revizyonlara devam edilecektir. Birimler arası yazışmalar yapılacaktır. Seferihisar Belediye Hizmet Binası, Alanın mevcut durum paftası çalışmaları yapılacaktır. İhtiyaç programları ve mevcut durum analizleri hazırlanacaktır. Mordoğan Karaburun Belediye Hizmet Binası, Karaburun a gidilip tespitler yapıldı. Sunum hazırlanıyor. Heykel alanı ve meydan için sunum tamamlanacaktır. Projelendirme çalışması devam ediyor. Selçuk Belediye Hizmet Binası, Proje Alanı görülmeye gidilmiştir. Projelendirmeye ilişkin alt evrakları toplamak için gerekli birimlere yazılar yazılmıştır. Avan Proje çalışmaları devam etmektedir. Çeşme Belediye Hizmet Binası, Projenin planları kesit ve görünüşü tamamlanıp, toplam inşaat alanı yeniden hesaplanıp imara gönderilmek üzere hazırlanacaktır. Proje çalışmaları ile ilgili imardan ve itfaiyeden gelecek yorumlar beklenmektedir. Urla Belediye Hizmet Binası, Proje çalışmaları devam ediyor. 2.katın yerleşimi için Sosyal Projeler ile görüşülüp kesinleştirilecek. 2.kat da netleştikten sonra mühendislerle proje üzerinde konuşulması ve ısıtma sisteminin çözülmesi gerekiyor. Cepheyle ilgili detaylar netleştirilecek. Proje mühendislere aktarılacak. Kınık Belediye Hizmet Binası, Terminal Binası ve İtfaiye Binası, Taşıyıcı sistem düşünülecektir. projenin tüm yönetmelik kontrolleri yapılıp, imara gönderilecek duruma getirilecektir. kesit ve cepheler çizilerek malzeme kararları verilecektir. Dikili Belediye Hizmet Binası, Proje ihaleye çıkarılmak üzere Dikili Belediyesi'nden revizyonlarının yapılması beklenmektedir. 26

29 Kemalpaşa İtfaiye Grup Binası Ve Belediye Hizmet Binası, Kemalpaşa 739 ada 1 parselde itfaiye grup binası ve Belediye hizmet binası hafif çelik sisteme uygun olarak avan proje çalışmaları tamamlanmaktadır. Yapılan toplantı sonrası proje revizyonu çizilmektedir. Emsale göre kat ekleme vb... Ayrıca, proje kapsamında oğuzlar mah ada, 11 parselde belediye hizmet binası yapılması işine ait imalatlara devam edilmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası nın engelli erişimine uygun hale getirilmesi işine ait imalatlar tamamlanmıştır Sokak no:3/2 Konak/İzmir adresindeki taşınmaza tadilat yapılması işi tamamlanmıştır. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi polikarbon çatı tadilatı yapılması tamamlanmıştır. Bina tadilatlarına devam edilecektir. Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan yakacak ve akaryakıtın temini ile araç ve iş makinelerinin tamiri ve alımı çalışmalarına devam edilecektir. Kurumlar ve birimler arası yeni fiber optik ve G.SHDSL talepleri karşılanmış olup, çalışmalar devam etmektedir. İBB birimlerine tahsis edilecek yeni adsl bağlantı talepleri karşılanmaya devam edilecektir. Fiber optik hatlarda ve Network bağlantılarında oluşan arızalar giderilmeye davam edilmektedir. Telefonlar, santraller, telsiz röleleri, telsiz terminallerindeki arızalar oluşması durumunda onarımları devam etmektedir. Telefon santral ve telsiz talepleri karşılanmaya devam edilmektedir. İzmir genelinde yılın ilk 6 ayında 9 noktada WEB kameraların kurulumu yapılmış olup çalışmalar devam edecektir. WEB kameralarında oluşabilecek muhtemel arızalar giderilmeye devam edecektir. Elektrik, network ve kesintisiz güç kaynaklarında oluşabilecek arızalar giderilmeye devam edilmektedir. Elektrik, network ve kesintisiz güç kaynağı talepleri karşılanmaya devam edilecektir. Kent genelinde 8 noktada ücretsiz internet hizmeti verilmiştir, çalışmalara devam edilecektir. Muhtarlarımıza yönelik 700 adet taşınabilir notebook ve 700 adet yazıcı verilebilmesi için çalışmalar devam etmektedir. İBB birimlerine yılın ilk 6 ayında 424 adet bilgisayar, 113 adet yazıcı ve tarayıcı dağıtılmış olup, donanım gereksinimleri karşılanmaya devam edilecektir. 27

30 Belediyemize ait 14 adet kiosk bulunmakta olup, gerekli bakımları yapılmaya devam edilmektedir. Demirbaş envanter sisteminin kurulumuna yönelik piyasa araştırmalarına devam edilmektedir. Mobil işletim sistemlerinde Hemşehri İletişim Merkezi Fotoğraflı Arıza Başvurusu uygulaması tamamlanmıştır. Mobil uygulamalar kapsamında Online Bilet Satın Alma Modülü nün Ar Ge çalışmaları devam etmektedir. Kent Konseyi kapsamında yılın ilk yarısında 40 adet kültürel ve sanatsal etkinlik gerçekleşmiş olup, kişilik katılım sağlanmıştır. 23 adet sosyal aktivite gerçekleşmiş olup, kişilik katılım sağlanmıştır. 3 adet Genel Kurul, 29 adet Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleşmiştir. Tanıtım, imza vb. stand çalışması 12 gün sürmüştür. Kent Konseyi ve Meclis Çalışma Grupları tarafından 48 proje üretilmiştir. Kent Konseyi çalışmaları kapsamında Belediye Meclisi ne 3 adet karar/rapor iletilmiştir. Kent Konseyi adam saat panel, seminer ve eğitim gerçekleşmiştir. Katılımcı yönetim anlayışıyla Kent Konseyi faaliyetleri ve etkinlikleri devam edecektir. Basın yayın takibi ve ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında: 410 adet haber yapılmış, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dergisi bülten dağıtılmış, haber taranmıştır. Bu kapsamda çalışmalar yılın ikinci yarısında da sürdürülecektir. Vatandaşlardan ve muhtarlarımızdan gelen talep, öneri ve şikayetler ilgili birimlerimize aktarılıp, gereği yapılmaya devam edilmektedir. Dış mekan led ekranlarına yönelik yer tespit çalışmaları devam etmektedir. Çevre Yönetimi: 1 adet Deniz Süpürge Gemisi alımı için teknik şartname hazırlanarak ihaleye çıkılması planlanmaktadır. Şartname hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Büyük Kanal Projesi nin devreye girmesinden sonra su kalitesinin izlenmesi amacıyla İzmir Körfezi nde belirlenen 11 adet istasyondan dipten ve yüzeyden deniz suyu numuneleri alınarak askıda katı madde, fekal koliform ve toplam koliform analizleri yaptırılmış, alınan sonuçlar ekibimiz tarafından incelenmiştir. Ayrıca sonuçlar her ay düzenli olarak belediyemize ait web sitemizden yayınlanmakta ve sonuçlar izlenebilmektedir. Çalışmalar düzenli olarak devam edecektir. Haşerelerin üreme alanları periyodik olarak kontrol edilmekte ve ilaçlama yapılmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda yılın ilk altı ayında 26 ton ilaç kullanılmış olup, çalışmalar periyodik olarak sürmektedir. 28

31 Yılın ilk altı ayında 503 adet kömür deposu denetlenmiştir, merkezi sistem kömür ısıtmalı apartmanlara yönelik denetim gerçekleşmiştir. Körfezden ton yüzer çöp toplanmıştır. Selçuk Katı Atık Transfer İstasyonu projelendirme çalışmaları kapsamında: Yükleniciye yer teslimi yapıldı. İş programı örneği Yükleniciye verildi. Yüklenici tarafından İş Programı İdareye iletildi. Yüklenici 1.safha teslimini yaptı. Mühendislik birimi olarak yerinde inceleme yapıldı. 1.safha tekrarı için yükleniciye yazı yazıldı. Kontrol teşkilatı 1.safha teslimi tespitlerini yükleniciye yazı ile tebliğ edildi. Proje ve ihale çalışmaları tamamlandıktan sonra yapımına başlanılacaktır. Katı atık transfer istasyonlarının işletim faaliyetleri kapsamında transfer edilen atık miktarı ton olarak gerçekleşmiştir. Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanı İyileştirme Projesi Projelendirme çalışmaları kapsamında: Teknik şartname hazırlandı. Jeoloji mühendislerine teknik şartname için üst yazı ve ekleri düzenlenip gönderildi. Harita CBS birimine üst yazı ekleriyle birlikte gönderildi. Harita CBS birimiyle toplantı yapıldı, birimden ilgili kısmın teknik şartnamesi geldi. İhale ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'yle yapılan toplantı sonucu istenmesi düşünülen bilgilendirme paftası, Katı Atık Şube Müdürlüğü'den talep edilmiş ve çalışma alanına ait bilgi paftası beklenmektedir. Proje ve ihale çalışmaları tamamlandıktan sonra yapına geçilecektir. Aliağa Düzensiz Depolama Alanı'nın rehabilitasyonuna ilişkin, İlçe Belediyesi ile birlikte hazırlanan Rehabilitasyon Projesi Dosyası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı alınmak üzere, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne sunulmuştur. Çalışmalar devam edecektir. Geri dönüşüme gönderilen elektronik atık miktarı 20,59 ton olarak gerçekleşmiştir. Ödemiş Düzenli Atık Depolama Tesisi projelendirme çalışmaları kapsamında: Tespitler yapılıp, Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü ile gerekli yazışmalara başlanmıştır. Proje çalışmaları devam edilecektir. Bornova Gökdere Hafriyat ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Depolama Tesisi, Güzelbahçe Yelki Hafriyat ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Depolama Tesisi, Bornova Belkahve 3. Sınıf İnert Atık Depolama Tesisi, Bornova İlçesi Erzene Mah. Şeytanderesi Mevkii Hafriyat Toprağı Sahası olmak üzere 4 adet depolama sahası hizmete alınmıştır. İnşaat atıklarına yönelik şikayet alınıp değerlendirilmeye devam edilmektedir ve denetimler sürmektedir. Bergama Mezbahası projelendirme çalışmaları kapsamında rölöve mimari proje çizimleri devam etmektedir. Yönetmeliğe uygun şekilde modernizasyon projelerine başlanacaktır. Menemen Türkelli Mezbahası projelendirmesi: Yüklenici tarihinde 29

32 5.safha 2.teslimi (5.safha düzeltilmiş teslim) yaptı. Görevden ayrılan harita müh. yerine yazıyla yenisi talep edildi. Kontrol teşkilatı teslim edilen projeleri inceliyor. İZSU dan arıtma için eksikleri gösteren cevap geldi. Projeler İtfaiyeye gönderildi. Enerji müsadesi yazısı yazıldı, Yüklenici yazıyı elden Tedaş a götürdü. Enerji müsadesi cevabı bekleniyor, buna göre kesin trafo projesi hazırlanacak. Arıtma projesi düzeltilerek İZSU dan yeniden görüş alınacak. Kontrol değerlendirme tutanağı Yükleniciye gönderilerek verilen süre içinde son teslim istenecek tarihinde gelen teslim, kontrol teşkilatınca incelendi yükleniciye e mail gönderildi. İZSU ya arıtma projesi gönderildi onay bekleniyor. Sebze haline yönelik proje çalışması devam etmektedir. Proje ve ihale süreçleri tamamlandıktan sonra yapımına başlanacaktır. Sebze Hali ve Su Ürünleri Hali hizmetleri ve denetimler devam edecektir. Veteriner hizmetleri kapsamında, kısırlaştırılan ve rehabilite edilen sokak hayvanı sayısı 1757 dir. Bakımevimizde, 250 ilköğretim öğrencisine hayvan sevgisi ve zoonoz hastalıklar ile ilgili eğitim verilmiştir. Bakımevlerimizden 467 hayvan sahiplendirilmiştir. Veteriner hizmetleri bu kapsamda devam edecektir. Seyrek Hayvan Barınağı ve Küçük Hayvan Mezarlığı Projesi kapsamında: Ruhsat alınmıştır. Proje çıktıları alınarak, rev. ruhsat onayı yaptırılmıştır. Bornova Gökdere Hayvan Barınağı Projesi kapsamında ise, arazi kesitlerinin temin edilmesi ve tasarıma altlık oluşturacak çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir. İzmir Doğal Yaşam Parkı nda eğitim ve etkinliklere Ziyaretçi katılmıştır. 1 adet tür artmıştır. İzmir Doğal Yaşam Parkı nın katıldığı ve düzenlediği etkinlik sayısı 166 olarak gerçekleşmiş olup, çalışmalar sürdürülecektir. Yeşil alan bakım hizmetleri kapsamında: adet ağaç, adet çalı, 731 soğanlı bitki, adet mevsimlik çiçek, yer örtücü ve sarılı bitki dikilmiştir. Yeşil alan yapım hizmetleri kapsamında: adet ağaç, adet çalı, 4515 adet soğanlı bitki, adet mevsimlik çiçek, yer örtücü ve sarılı bitki dikimi gerçekleşmiştir. Yeni rekreasyon alanları yapılması kapsamında; Portakal Vadisi Ağaçlandırma Sahası, Proje ön hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Alana ait analiz paftaları hazırlanmıştır. Park ve Bahçeler Projeler ekibi ile alanda inceleme yapılmıştır. İdare ile görüşülüp yapılacaklara karar verilecektir. İpekyolu Cicipark düzenleme projesi, Mühendislik ve uygulama projeleri ile birlikte ihale birimine yollanacaktır. Buca Adatepe Barış Manço Ormanı, Proje ön hazırlık çalışmaları (ihtiyaç programı analizleri ve örnek proje araştırmaları) devam etmektedir. Söz konusu alanda ''İzmir içme suyu projesi'' çalışmaları devam etmektedir tarihinde bu çalışmanın detayları ve sürece ilişkin İZSU'dan bilgi talep edilmiştir. Park Bahçeler ve Planlama Müdürlükleri ile görüşme yapılması planlanmaktadır. Gaziemir Evka 7 Yolu Üzeri Gazikent Rekreasyon Alanı, Proje çalışmaları 30

33 devam etmektedir. 3 boyut çalışmaları ile desteklenecektir. Kadifekale ve Yeşildere'de, Buca Adatepe Barış Manço Ormanı'nda, Portakal Vadisi'nde, Çiğli Balatçık Mahallesi Ağaçlandırma Sahası'nda rutin bakım çalışmaları devam etmiştir. Mansuroğlu Mahallesi 286/6 Sokak Parkları, proje çalışması devam etmiştir. Yeni rekreasyon alanlarına yönelik çalışmalar yılın ikinci yarısında da devam edecektir. Kent ormanlarına yılın ilk yarısında adet bit ki dikilmiş olup, çalışmalar devam edecektir. Bayraklı Örnekköy Kent Ormanı alan hazırlığı çalışmaları tamamlanmıştır. Gaziemir İzban Hattı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı, Mürselpaşa Orta Refüj, Fahrettin Altay Orta Refüj, Urla Meydan, Gaziemir Havaalanı orta refüj ve Gaziemir Akçay Caddesi orta refüj ve yan parselleri, Evka 5 Kavşağı, Ankara Asfaltı yeşil alan düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Meydanlarda yeşil alan düzenleme çalışmalarına devam edilecektir. Sağlıklı Kentler Projesi Kapsamında yurtiçi ve yurtdışında sağlanan eğitim, toplantı ve konferans sayısı 2 adet olarak gerçekleşmiştir. Proje kapsamında "Yerel Yönetimler için Sera Gazı Salınım Envanterinin Önemi ve Hazırlanması" konulu eğitime Trabzon'da katılım sağlanmıştır. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin Gebze'de düzenlediği "Yerel Yönetimlerin Gençlik Politikaları ve Uyuşturucu Madde ile Mücadele" konulu konferansına katılım sağlanmıştır. Sağlıklı Kentler Projesi kapsamında halkın bilgilendirilmesi çalışmalarında 500 adet broşür basılmıştır. Sağlıklı Kentler Projesi kapsamında çalışmalar yılın ikinci yarısında da devam edecektir. Temiz Enerji Eğitim Alanı ve Ekolojik Ev Projesi kapsamında halkın bilgilendirilmesine yönelik 2000 adet basılı ve görsel malzeme basılmıştır. Ekolojik Köy oluşumuna yönelik 5 adet eğitim toplantısı gerçekleştirilmiştir. 38 kişiye eğitim verilmiştir. Eğitim çalışmalarına yılın ikinci yarısında da devam edilecektir. Ege Üniversitesi iş birliği ile yürütülen Yarımada projesi kapsamında Organik Tarım eğitimleri başlatılmış, çiftlik uygulamaları önümüzdeki aylarda yapılacaktır. İzmir metropol alanı biyoçeşitliliği konusunda yapılacak kapsamında Telabotanica ağı ve konusuyla ilgili akademisyenler ile iletişime geçildi. İzmir Metropolitan Alan Biyoçeşitlilik Atlası çalışması için Ekoloji Koordinatörü ve Ege üniversitesi Botanik Ana Bilim Dalı üyesi ile ve CBS Müdürlüğü ile toplantı gerçekleştirildi. Biyoçeşitlilik ve ekoloji konusunda araştırma, koordinasyon ve farkındalığı artırıcı faaliyetlere devam edilecektir. 31

34 Kentsel Koruma ve Planlama: İmar planı onaylanan alan büyüklüğü yılın ilk yarısında 71,87 hektar olarak gerçekleşmiş olup çalışmalar devam edecektir. Büyükşehir Belediyemize bağlı olan tüm ilçe belediyeleri arasında imar uygulamaları yönünden koordinasyonun sağlanması ve uygulama birliğinin oluşturulması amacıyla, yılın ilk yarısında imar müdürleri, yapı kontrol müdürleri ve yapı güvenliği birim yetkilileri ile 3 kez toplantı düzenlenmiştir. Ayrıca Otopark Yönetmeliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği uygulama esasları ile otopark uygulamalarına ilişkin olarak koordinasyonun sağlanması ve uygulama birliğinin oluşturulması amacıyla, 6360 sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyemize bağlanan ilçe belediyeleri ile 1 kez bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. İlçe Belediyelere ait 18 adet arşiv işlem dosya tamamlanmıştır. Yapı kontrol müdürleri 2 toplantı düzenlenmiş olup, imar denetim hizmetlerine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ulaşım bilgi sistemi kapsamında yol bilgilerine ekleme / güncelleme yapılarak, veritabanına aktarılma çalışmalarına devam edilmekte olup, İBB Ulaşım Bilgi Sistemi veri tabanına dahil edilen yol uzunluğu yılın ilk yarısında km olarak gerçekleşmiştir. Araç takip sistemi kapsamında araç kitlerine yönelik ihale süreci devam etmektedir. Akıllandırılan yol çalışmaları kapsamında yol yön bilgileri girilerek network analiz için altlık oluşturulacaktır yılında ihalesi planlanan Mezarlık İçi Levhalama çalışmaları için 280 adet direk yeri tespit edilmiştir yılında ihalesi planlanan Mezarlık İçi Levhalama çalışmaları için teknik şartnamenin hazırlanması çalışması yapılmış olup çalışmalar sürmektedir. İBB yetki alanındaki mezarlıklardan mezar yerlerinin sisteme aktarılmasına yönelik ihale süreci tamamlanmıştır, verilerin kontrol aşaması devam etmektedir. Adres Numaralama Projesi kapsamında: 2015 Yılı "Dış Kapı Levha Üretimi ve Montajı İşi" ve "Sokak Levha Üretimi ve Montajı İşi" ihalesi 25/06/2015 tarihinde gerçekleşmiş olup, sözleşmenin imzalanması beklenmektedir. Bu ihale ile adet dış kapı numarası levhası üretimi ve montajı, sokak levhası üretimi ve adet duvar tipi levha montajı yapılacaktır ihalesinin kontrolleri bitmiş olup, kabul komisyonu tarafından kabul işlemleri tamamlanarak hakediş ödemeleri düzenlenmiştir. Çeşitli konular için HİM'den, vatandaşlardan, resmi kurum ve kuruluşlardan gelen istekler/ yazılar, değerlendirilerek çözümlenip, cevaplanmıştır. İlçe Belediyeler ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında bazı bulvar ve cadde isimlerinin değiştirilmesi veya yeniden verilmesi konusundaki çalışmalar devam etmektedir. Tekrarlı yollarla ilgili çalışma tüm ilçelerde tamamlanmış olup, Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı alınmak üzere yazı gönderilmiştir. İlçe belediyelerdeki numarataj krokilerinin taranıp, sisteme aktarılma sayısı adet olarak gerçekleşmiştir. 32

35 Afete riski taşıyan bölgelerin tahliye edilmesi kapsamında 41 konutun hak sahiplerine teslimi yapılmıştır. Yeşildere Heyelan Bölgesinin Tahliye Edilmesi kapsamında kamulaştırma süreci tamamlanmış olup dava süreci devam eden dosyalarla ilgili birimimize intikal eden herhangi bir evrak olmamıştır. Kadifekale ve Bayraklı heyelan bölgesinin tahliye edilmesi kapsamında kamulaştırma süreci tamamlanmış olup dava süreci devam eden dosyalarla ilgili gelen bilirkişi raporları değerlendirilerek yanıtlanmıştır. Süren kamulaştırma davalarında mahkemelerin vermiş oldukları ara karar gereği kamulaştırma bedelleri depo edilmesi gerçekleştirilmektedir. Ballıkuyu ve Örnekköy kentsel dönüşüm faaliyetleri devam etmektedir. Bayraklı İlçesi, Fuat Edip Baksı, Cengizhan, Alpaslan Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi: Ekrem Akurgal Rekreasyon Alanı nda yer alan iletişim ve tanıtım merkezinde görüşmeler yapılarak dileyenler ile sözleşmeler imzalatılmaktadır. Yapılan sözleşmeler sonrası gerekli bilgi/belge temini yapılmaktadır. Bugüne kadar toplam görüşme yapılmıştır. Alanda yapıma ilişkin stratejilerin geliştirilebilmesi amacı ile beş bölge özelinde hak sahipliliği durumları, görüşmeye gelenler, uzlaşma oranları, dağıtılan konutlara ilişkin analiz, tablo ve haritaların hazırlanması işlemleri devam etmektedir. Gaziemir İlçesi, Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi: İletişim ve Tanıtım Merkezi nde vatandaşlara yerinde bilgilendirme sağlanmakta ve projeye ilişkin istek ve beklentileri tespit edilmektedir. Bu güne kadar toplam 178 kişi ile görüşülmüştür. Hak sahipliği çalışmaları kapsamında satış veya veraset kaynaklı değişikliklerin sayısal ortama ve arşive aktarımları yapılmaktadır. Tapu müdürlüğünden intikal, satış, haciz tesisi işlem bilgileri gelmiş, veri tabanında gerekli değişiklikler yapılmıştır. İlanı tarihinde yapılan Aktepe Emrez Kentsel Tasarım ve Mimari Fikir Proje Yarışma sürecinin 1. aşaması tamamlanmıştır. Şartname alan katılımcılar tarafından 31 adet proje teslim edilmiştir. Bu aşamada teslim edilen projeleri değerlendirmek üzere tarihlerinde jüri toplantısı düzenlenmiştir. Toplantı sonucunda 10 adet proje, jüri tarafından seçilerek 2. aşamaya kalmaya hak kazanmıştır. Kazanan projeler değerlendirme raporlarına göre projelerini revize ederek tarihinde teslim edeceklerdir. Yılın ikinci yarısında da çalışmalar devam edecektir. Çiğli İlçesi, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri: 5393 sayılı Belediye Yasası nın 73. maddesi kapsamında tarih 345 sayılı Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunan Çiğli İlçesi, Güzeltepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı için Mayıs Ayı nda Bakanlar Kurulu Kararı alınması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na dosya hazırlanmıştır. Bakanlık tarafından dosya incelendiği ve eksikliklerin tespit edilerek düzenlenmesi gerektiği tarafımıza iletilmiştir. Bakanlık tan gelen bu yazı üzerine dosyadaki eksiklikler Temmuz Ayı nın ilk haftası içinde tamamlanarak Bakanlar Kurulu Onayı alınması üzerine tekrar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na iletilecektir. Çalışmalar sürdürülecektir. 33

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılı gelir bütçemiz mali yılına göre

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2012 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE DENETİM

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2016 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı

Detaylı

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE DENETİM

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 01.01. İÇİNDEKİLER I. Ocak Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 01 A. Bütçe Giderleri 02-04 01 Personel Giderleri

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ Belediyemizin, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2015 tarih ve 430 sayılı kararıyla kabul

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

2011 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

2011 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 2011 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ Bilindiği gibi Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER I- OCAK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI I-A. BÜTÇE GELİRLERİ I-B. BÜTÇE GİDERLERİ I-C. FİNANSMAN II- DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER III- TEMMUZ-ARALIK

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - / İSTANBUL I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 4 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2017 YILI T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI T.C. KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 SUNUŞ Bilindiği gibi Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ Mali Hizmetler

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / İSTANBUL İÇİNDEKİLER 1 SUNUŞ 2 I-OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 5 02.

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

Belediyemizce yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları 5393 sayılı belediye kanununun 73. maddesi kapsamında yapılmaktadır.

Belediyemizce yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları 5393 sayılı belediye kanununun 73. maddesi kapsamında yapılmaktadır. Sağlıksız kent dokularının iyileştirilmesinde ve kentsel sorunların çözümünde ekonomik, mekansal, toplumsal koşulları dikkate alan kapsamlı bir projelendirme süreci olarak tanımlanabilir. Kaçak yapılaşmanın

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 İÇİNDEKİLER I- 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2016 MALİ YILI KESİN HESABI 2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 215 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. Ocak - Haziran 215 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 4 A. Bütçe Giderleri... 4 B. Bütçe Gelirleri...

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 3 I- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri 5 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS / ADANA

T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS / ADANA T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS - 2014 / ADANA T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30.maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TURGUTLU BELEDİYESİ TC TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 TURGUTLU BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER I-Ocak-Haziran

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğümüzün Genel Yapısı 1 1 1 1 1 ŞUBE MÜDÜRÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ ŞEHİR PLANCISI HARİTA TEKNİKERİ SU ÜRÜNLERİ TEKNİKERİ ADİL BARTU GÜRDAL KOKUCU

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Belediye meclisinin 13.07.2004 tarihli kararı ile kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğünün görevi 5216 sayılı yasanın

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Dumlupınar Üniversitesi

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

I. GİDER-GELİR BİLGİLERİ

I. GİDER-GELİR BİLGİLERİ I. GİDER-GELİR BİLGİLERİ 2014-2015-2016 YILI GİDER- GİDER GERÇEKLEME TABLOSU GİDER TAHMİN GİDER GERÇEKLEŞEN GİDER GERÇEKLEŞME ORANI GELİR TAMİN GELİR GERÇEKLEŞEN GELİR GERÇEKLEŞME ORANI 2016 396.699.477,19

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 0 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV Kurumsal 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Tarih/Saat: 18-01-2016 13:09 Fonksiyonel Fin. Ekonomik Geçen Bütçe İle Ek Net Bütçe Bütçe

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı