T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI CUMHURİYET DÖNEMİNDE ( ) MARAŞ IN SOSYO- EKONOMİK YAPISI VE GELİŞİMİ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL-2006 I

2 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI CUMHURİYET DÖNEMİNDE ( ) MARAŞ IN SOSYO-EKONOMİK YAPISI VE GELİŞİMİ DANIŞMAN: Yard. Doç. Dr. Faruk SÖYLEMEZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL-2006

3 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANA BİLİMDALI CUMHURİYET DÖNEMİNDE ( ) MARAŞ IN SOSYO-EKONOMİK YAPISI VE GELİŞİMİ YÜKSEK LİSANS PROJESİ Kod No: Bu proje 12/09/2006 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği İle Kabul Edilmiştir..... Yard.Doç.Dr.Faruk SÖYLEMEZ Doç.Dr. Ahmet EYİCİL Yrd.Doç.Dr.Mehmet GÜRBÜZ DANIŞMAN ÜYE ÜYE Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Doç. Dr. Haluk ALKAN Enstitü Müdürü Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir. II

4 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS PROJESİ CUMHURİYET DÖNEMİNDE ( ) MARAŞ IN SOSYO-EKONOMİK YAPISI VE GELİŞİMİ DANIŞMAN: Yard. Doç. Dr. Faruk SÖYLEMEZ YIL: 2006 Sayfa: 78 Jüri: Yard. Doç. Dr. Faruk SÖYLEMEZ Doç. Dr. Ahmet EYİCİL Yard. Doç. Dr. Mehmet GÜRBÜZ Bu çalışmanın amacı, cumhuriyetin kuruluşu ile çok partili hayata geçiş dönemi Kahramanmaraş ın sosyal ve ekonomik yapısına bakıp gelişim süreçlerini tahlil ederek günümüz Kahramanmaraş ının sosyo-ekonomik yapısını daha iyi anlamaktır arasını kapsayan bu dönem araştırılırken birçok kaynaktan dönemle ilgili alıntılar yapıldı. Süreli yayınlar, bilimsel araştırmalar ve yıllıklar ile ansiklopedilerden yararlanılmıştır. Bu çalışmada; Osmanlı geleneksel sosyal ve iktisadi yapının, korumacıdevletçi sanayileşmeyle geliştirilmeye çalışıldığı bu süreçte, geleneksel yapının hâkimiyetini sürdürdüğü görülmüştür. Bununla beraber cumhuriyetin kuruluşundan sonra, ülkenin yeniden inşasına girişildiği ve ülkedeki bu kalkınma hamlesinin Maraş a da olumlu yansımalarının olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Maraş, Nüfus, Sağlık, Eğitim, Cumhuriyet, Ekonomi I

5 T.C DEPARTMAN OF HISTORY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ABSTRACT THE DEVELOPMENT AND SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE OF KAHRAMANMARAŞ IN REPUBLIC ERA. ( ) Supervisor: Assist. Prof. Dr. Faruk SÖYLEMEZ Year: 2006 Pages: 78 Jury: Assist. Prof. Dr. Faruk SÖYLEMEZ Assoc. Prof. Dr. Ahmet EYİCİL Assist. Prof. Dr. Mehmet GÜRBÜZ The purpose of this study is to understand better the socio-economic structure of present day Kahramanmaraş by looking at its socio-economic structure and analyzing the development processes during the period of transition to multi party system upon the foundation of republic. While the period between was being researched, quotations concerning with this period were done from lots of resources. Periodicals, scientific studies, almanacs and encyclopedias were utilized. In this study; it was observed that the Ottoman continued the domination of the traditional structure during this period in which the traditional, social and economical structure of the Otoman was being tried to be developed along with the protective and statist industrialization. However, after the foundation of the republic, it was determined that the newly construction of the country was attempted and this development move within the country had also some affirmative effects on Maraş. Key Words : Maraş, Population, Health, Education, Economy II

6 ÖNSÖZ Bu çalışmada cumhuriyetin kuruluşundan itibaren, arası Maraş ın sosyo-ekonomik yapısı incelenerek bu süreç içerisindeki değişimin tahlili yapıldı. Osmanlı dan kalan şehir hayatının sosyal ve ekonomik fotoğrafı çekilerek sosyal hayatın niteliği ile ticari hayatın işleyiş şekli ortaya konulmaya çalışıldı. Bilindiği üzere ülkelerin güçleri zenginlikleriyle doğru orantılıdır. Bu zenginlik ise kaynağını ülkelerin ekonomik büyüklüğünden alır. Bu da o ekonomiyi oluşturan şehir ekonomilerinin geçmişine bağlıdır. Şehir ekonomilerinden biri olan Kahramanmaraş ın sosyoekonomik dününe bakarak bir fikir ortaya koyup, ortaya koyulanı sektörler alanında gözlemlenmiştir. Yapılan bu gözlemin, geçmişi iyi anlayıp geleceğe yeni bakış açıları kazandıracağı umulmaktadır. Yapmış olduğum bu çalışma daha önce yapılan çalışmalara göre şehrin sosyo-ekonomik yönünü ele alması bakımından bir farklılık arz etmektedir. Bu çalışma araştırmacılara ve okuyuculara yararlı olacaktır. Bu çalışma süresince her türlü yardım ve yönlendirmelerinden yararlandığım Yard. Doç. Dr. Memet YETİŞGİN e, Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Ahmet EYİCİL e, danışmanım Yard. Doç. Dr. Faruk SÖYLEMEZ e teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Kahramanmaraş 2006 III

7 İÇİNDEKİLER ÖZET...I ABSTRACT...II ÖN SÖZ...II İÇİNDEKİLER...IV ÇİZELGELER LİSTESİ VI KISALTMALAR...VII 1. GİRİŞ ŞEHRİN SOSYAL YAPISI Kahramanmaraş Tarihine Kısa bir Bakış Şehrin Sosyal Yaşantısı Yerleşim(Coğrafya) Gelenek ve Görenekler Nüfus Cumhuriyet Döneminde Nüfus ( ) Kır ve Şehir Nüfusu Kültür Eğitim Sağlık Hastalıklar Sağlık Kuruluşları Sosyal Yardım Kuruluşları ŞEHRİN İKTİSADİ YAPISI Yüzyıl Başlarında İktisadi yapı Cumhuriyetin Kuruluşunda Ekonomik Yapı Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Ekonomik Yapı ( ) Cumhuriyetin İlk Yıllarıyla Çok Partili Dönem Arası Ekonomik Hamleler ( ) 51 İhracat Ürünleri (Lira)...52 İthalat Ürünleri (Lira) ŞEHİRDEKİ EKONOMİK SEKTÖRLER SEKTÖRLER TARIM Tahıllar Baklagiller Şeker Pancarı Pamuk Biber Bağcılık Hayvancılık (1) Büyükbaş Hayvancılığı: (2) Küçükbaş Hayvancılığı: (3)Kümes Hayvancılığı: İmalat Sanayi (Endüstri) Dokumacılık Mobilyacılık Dericilik...67 IV

8 Saraçlık Sim-Sırma İşlemeciliği Madencilik Kuyumculuk Bakırcılık (Kalayclık) Demircilik Enerji Para, Banka, Maliye SONUÇ...75 KAYNAKÇA...76 ÖZ GEÇMİŞ DİZİN EKLER V

9 ÇİZELGELER LİSTESİ Çizelge,2.1: Kahramanmaraş ın cumhuriyetten önceki nüfusu Çizelge,2.2: Sayım yıllarına göre ülke ve il nüfusunun Yıllık nüfus artış hızları Çizelge,2.3: Maraş merkez ilçe kadın/erkek nüfus artışı Çizelge,2.4: Türkiye ve Maraş ın kentsel ve kırsal nüfus oranı(%) Çizelge,2.5: Maraş taki rüştiye ve öğrenci sayılarının yıllara göre dağılımı Çizelge,2.6: Dinlere göre Maraş taki öğrenci dağılımı Çizelge,2.7: Maraş ta okur yazar oranı(%) Çizelge,2.8: Kahramanmaraş ta ilkokullar açılış yıllarına göre Çizelge,2.9: Kahramanmaraş ta Orta okullar açılış yıllarına göre Çizelge,2.10: Kahramanmaraş ta liseler açılış yıllarına göre Çizelge,3.1: Maraş yöresi ekili alanların ve üretimin Osmanlı devleti içindeki payı(%) Çizelge,3.2: Maraş taki hayvan varlığının Osmanlı devleti içindeki payı(%) Çizelge,3.3:Ürün türlerinin ilçelere göre dağılımı Çizelge,3.4:1927 sayımına göre Maraş taki işyeri ve çalışan sayısı Çizelge,3.5:Maraş tan ihraç edilen ürünler Çizelge,3.6:Maraş a ithal edilen ürünler Çizelge,4.1: Ana ürünlerde içinde ilin Türkiye toplamındaki payı(%) Çizelge,4.2: 1927 Sanayi Sayımına göre Maraş taki işyeri çalışan sayısı VI

10 KISALTMALAR AŞ. Anonim Şirketler AÜOTAUM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırmaları ve Uygulama Merkezi b. Bin bk. Bakınız C. Cilt çev. Çeviren DİE Devlet İstatistik Enstitüsü GB Garanti Bankası H. Hicri Haz. Hazırlayan KSU Kahramanmaraş Sütçü İmam M. Miladi MEB. Millî Eğitim Bakanlığı Nr. Numara R. Rumi s. Sayfa TAŞ Türkiye Anonim Şirketi TTK Türk Tarih Kurumu v. veledi vd. Ve diğerleri vb. Ve benzeri vs. Ve saire VII

11 GİRİŞ 1. GİRİŞ Bu çalışmada ele alınan asıl konu cumhuriyetin kuruluşu ile 1950 arasında Maraş ın sosyo-ekonomik yapısı ve bu sürecin sonuna kadar ki gelişmelerin sebep-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirilmesidir. Günümüz Maraş ın sosyoekonomik yapısını iyi anlayabilmek için bu dönemi ( ) izah etmek gerekmektedir. Çalışmada sosyal ve ekonomik yapı ayrı bölümler hâlinde ele alınmıştır. İlk olarak şehrin sosyal yapısı ile nüfus, eğitim, kültür ve sağlık durumları o zamanki mevcut hâliyle fotoğraflanmaya çalışılmıştır. Günün koşulları göz önünde bulundurulduğunda eğitim ve kültür düzeyinin iyi olduğu, sağlık koşullarının ise geri olduğu gözlemlenmiştir. İkinci olarak şehrin iktisadi yapısı XX. yy. başlarında Osmanlı iktisadi hayatıyla ve cumhuriyet dönemi ulusal ekonomiyle ilişkilendirilerek dönemin ekonomisinin neredeyse tamamının tarıma dayandığı anlatılmaya çalışılmıştır. Daha sonra da Maraş ın ekonomik hayatına iş adamları açısından bakılarak o zaman mevcut iş alanlarının büyüklük, nitelik ve ulusal ekonomiye katkıları ele alınmış ve bu katkıların küçümsenmeyecek büyüklükte olduğu anlatılmaya çalışılmıştır. Sonuç ve öneriler kısmında ise; buraya kadar yapılan açıklama ve değerlendirmelerin tümü, önemli görülen ve günümüzü de etkileyen esas unsurlar açısından sıralanmaya çalışıldı. 1

12 ŞEHRİN SOSYAL YAPISI 2. ŞEHRİN SOSYAL YAPISI 2.1. Maraş Tarihine Kısa Bir Bakış Burada amaç Maraş ın Kısaca tarihini anlatmaktır. Ancak şehrin o dönem sosyal yapısını daha iyi anlayabilmek için üzerinde hüküm süren medeniyetlere kısaca değinmek önem arz etse gerek. Çünkü medeniyetler birbirlerini etkileyerek meydana gelmişlerdir. Maraş, Anadolu nun en eski şehirlerinden biridir. Maraş ta sırası ile Hititler, Asurîler, Makedonyalılar, Romalılar hüküm sürmüştür (Atalay, 1929: 8). Kahramanmaraş kentinin en eski adına Asur kaynaklarında rastlanılmaktadır. Bu kaynaklara göre bölgedeki kent devletinin adı Gurgum, devletin başkenti ise Maraş ın o dönemdeki adıyla Markasi ydi (Yurt Ansiklopedisi, , C. VIII: 5664). Kent, Müslümanların fethinden sonra Mar aş adını aldı. Mar aş Arapça titreme yeri anlamına gelmektedir. Bu ad, bölge çeltik ekimi yüzünden bataklığa dönüştüğü ve sıtma hastalığı yaygın olarak görüldüğü için verilmiş olabilir. Maraş, Bizanslıların eline geçtiği zaman kentin adı Marasaion, şehir Müslümanların eline geçince de kentin adı Maraş olarak değiştirildi. Kentin adı fazla bir değişikliğe uğramamasına karşın yeri sürekli değişti. Bugünkü Kahramanmaraş ın güneydoğusunda kurulmuş olan antik kent Roma döneminde Karasu kıyısına taşındı. Orta çağda Reban (Raban) daha sonra da Altuntaş kent merkezi oldu. Altuntaş ın bir depremde yıkılmasıyla kent merkezi bu kez de Kahramanmaraş ın doğusunda yer alan ve Kara Maraş adı verilen yere taşındı. Bu günkü kent merkezine ilk kez Dulkadiroğulları yerleşti (Yurt Ansiklopedisi, , C. VIII: 5664). Maraş topraklarının İslamla ilk tanışması; II. Halife Hz. Ömer zamanında Ebu Ubeyd b. el- Cerrah ın Suriye kıt asını baştan başa feth ettikten sonra Menbic i karâr-gah ittihaz etmesi ve maiyetindeki kumandanlardan Halid b. Velid i Maraş ın zaptına memur kılması sonunda gerçekleşti. Halid, bu şehrin fethine muvaffak oldu. Şehrin ahalisini icla ve kal asını tahrip eyledi. Muaviye ise Suriye nin şimalinde Rumlara karşı savunma hatları oluşturarak müstahkem kaleler kurdu. Bu sırada 2

13 ŞEHRİN SOSYAL YAPISI Maraş ın fethinden sonra Muaviye zamanına kadar harap bir şekilde kalmış olan Maraş Kalesini tekrar imar ettirmiştir. Daha sonra da kale içine halk yerleştirmiştir. Bu tarihten sonra Maraş, Anadolu ya Gaza için gelen mücahitlerin üssü konumuna yükselmiştir (Yinanç, 2004: 19). Bugünkü Kahramanmaraş ili ve ilçelerini içine alan bölge 1085 yılında Türk kumandanlarından Emir Buldacı tarafından fethedildi (Yinanç, Elibüyük, 1988: XI). Haçlıların gelişi ile Türklerin elinden çıkan Maraş ve Elbistan havalisi 1098 yılında Bizans a teslim edildi. Bu tarihten itibaren Ermeni asıllı Bizans valileri idaresinde Maraş a yerleşen Ermeniler bir süre sonra Rumkale ve Hısn-ı Mansur(Adıyaman) şehirlerini de ele geçirdiler. Maraş ın kuzeyindeki Elbistan, Afşin (Efsus) ve Göksun çevreleri ise kısa bir süre Türk hâkimiyetine müteakip 1103 yılında yeniden haçlıların eline düştü; fakat 1105 te Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan tarafından geri alınarak vezir Ziyaeddin Muhammed e ikta edildi. Kılıç Arslan ın 1107 de ölümü üzerine Elbistan ı Antakya Haçlı Prensi Tankred ele geçirdi. Bu arada 1114 tarihinde meydana gelen depremde kent büyük tahribata uğramıştır (Solak, 2004: 26) de ise Tankred tekrar Maraş ve civarını Malatya da oturan Selçuklu Meliki Tuğrul Arslan ın atabeyi İl Arslan a teslim etmek zorunda kaldı. Türklerin kesin olarak Elbistan a yerleşmeleri üzerine Maraş ta tutunamayacaklarını anlayan Ermeniler, Şehri Urfa haçlı kontuna teslim ederek haçlıların himayesine girdiler. Bu sırada merkezi Sivas ta bulunan Danişmendliler, güçlenerek Selçuklular ile rekabet edecek duruma gelmişlerdir. Selçuklu hükümdarı Sultan Mesud ile mücadeleye girişen Danişmendli Emir Gaz-i 1124 yılında Elbistan ve Civarını ele geçirdi. Güneyde, Haçlılar ile Ermeniler arasında başlayan mücadeleden faydalanan Danişmendliler 1136 da Göksun u 1139 yılında da Feke ve Keban kalelerini zaptettiler. Maraş a kadar giren Danişmendli hükümdarı Muhammed, Bizans imparatorunun haçlılara yardıma gelmesi üzerine ele geçirdiği yerleri terk ederek geri çekildi. Muhammed in ölünden sonra üstünlüğü sağlayan Sultan Mesud 1145 te Danişmendlilerden Elbistan ı yıllarında da Maraş, Göksun, Besni, Ayıntab ve çevresini alarak Selçuklu topraklarına katmış ve oğlu II. Kılıç Arslan ın idaresine verdi (Yinanç, Elibüyük, 1988: XII). 3

14 ŞEHRİN SOSYAL YAPISI Maraş civarında yaşayan göçebe Türkmen cemaatleri 1240 yılında çıkan Babai İsyanına katılırlar. Selçuklu otoritesinin zayıflığından faydalanan Ağaç-eri Türkmenleri Maraş ve havalisinde terör estirmişlerdir (Solak, 2004: 26). Daha sonraları Anadolu da gerçek iktidarı elinde bulunduran Selçuklu veziri Muînüddîn Pervane ülkeyi Moğol işgalinden kurtarmak için Memluk Sultanı Baybars ı yardıma çağırdı de Moğol kuvvetlerinin Elbistan ovasından büyük bir yenilgiye uğratılmasıyla Memluklarda bölgeye girmiş oldu. Amanos Dağlarını aşan Memluklar 1292 de Fırat üzerinden Rumkale yi zaptettiler. Kozan (Sis) üzerine yapılan bir taarruz sonucu Ermenilerle yapılan bir sınır düzeltmesi Memluklara Tel Hamdun şehirlerini kazandırdı de Maraş ve civarı Memluklar tarafından Türkmen beylerine İkta edildi (Yinanç, Elibüyük, 1988: XV) yılları arasında Maraş ve havalisinde Zeyneddin Karaca Bey in kurmuş olduğu Dulkadir Beyliği hüküm sürmüştür. Kaynaklarda çok çeşitli okunuşu olan Dulkadir adının, Abdulkadir veya buna benzer bir adının Türkmen telaffuzuna uydurulmuş şekli olduğu tahmin edilmektedir (Yinanç, Elibüyük, 1988: XV). Halep ten başlayarak Amanosların doğusundan Tohma vadisine kadar uzanan bölgede yurt tutan Dulkadir Türkmenleri Oğuzların Bozok koluna mensupturlar. Dulkadirli halkını teşkil eden Cemaatler ise çoğunlukla Ağaçeri, Bayat, Avşar ve Beydilli boylarından idiler. Ancak Dulkadir beylerinin bu boylardan hangisine mensup oldukları bilinmemektedir (Yinanç, Elibüyük, 1988: XVI) te Osmanlılar ile Dulkadirliler arasında yapılan Turnadağ Savaşıyla Osmanlıların eline geçmiştir (Yakar, 1997: 25). Kanuni Sultan Süleyman döneminde Maraş ve yöresini idare eden Şahsuvaroğlu Ali nin 1522 yılında öldürülmesinden sonra Maraş ve çevresi tamamen Osmanlı Devletinin idaresi altına girdi. Böylece Dulkadiroğlu beyliği tamamen son buldu. Dulkadirli ülkesinin Osmanlı topraklarına katıldığı zaman ki sınırları; Maraş, Elbistan, Göksun, Andırın, Zamantı, Kayseri, Kırşehir, Ankara, Bozok(Yozgat), Darende, Harput(Elazığ), Malatya, Besni, Hısn-ı Mansur(Adıyaman), Kahta, Gerger, Diyarbakır, Urfa, Çermik, Rumkale(Halfeti), Ayıntab, Pazarcık, Bulanık(Bahçe), Gündüzlü, Amik ovası Antakya, Gügercinlik, Trablusşam, Sis(Kozan), Kars-ı 4

15 ŞEHRİN SOSYAL YAPISI Zülkadiriye(Kadirli), Fers(?), Üzeyr ve Yumurtalık tan oluşmaktadır. Şahsuvaroğlu Ali Bey in öldürülmesinden sonra Dulkadirli vilayetinin yönetimi kısa bir süre de olsa Koçi b. Halil Bey e verilmiştir. Bölge kısa bir süre sonra Rum vilayetine bağlandığından Halil Bey in yönetimde fazla kalmadığı anlaşılmaktadır. Çünkü Maraş ın başında yönetici olarak bu ez Musa Bey v. Kızıl Ahmed Bey gözükmektedir (Solak, 2004: 27). Osmanlının bir eyaleti olan Dulkadir topraklarının o zamanki yüzölçümü km 2 dir. Eyaletin kapladığı sahada bugün Maraş, Adıyaman, Antep ve Malatya illeri vardır (Yakar, 1997: 25). Osmanlı döneminde Maraş ve çevresi mirî arazi sisteminin uygulandığı bölgelerden olduğu için burada timar sistemi tatbik edilmiştir yılında arazinin % 96 gibi büyük bir kısmı mirî araziyi meydana getirirken, mülk ve vakıflara ayrılan arazi miktarı % 4 te kalmaktadır. Şehir merkezinde 5 medrese, 4 buk a 4 cami, 2 mescid, 1 imaret, 6 zaviye ticari hayatın vazgeçilmez unsurları olan çarşı ve pazarlar ve bunların içinde faaliyet gösteren esnaf gurupları bulunmaktadır. Bütün bunlar şehirde sosyal-kültürel ve ekonomik hayatın canlı olduğuna işaret etmektedir. Bunların haricinde kırsal kesimde de yer yer pazarların kurulduğu görülmektedir (Solak, 2004: 223). Maraş, Osmanlılar döneminde eski coğrafi ve stratejik önemini kaybederek ikinci derece öneme sahip şehirlerarasına girmiştir. Maraş 1839 tarihinde Osmanlılarla Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa kuvvetleri arasında yapılan Nizip Savaşı ndan sonra Mısır ordusunun işgaline uğramış, bu devirde Maraş a birçok Mısırlı gelip yerleşmiştir. Sultan Abdülaziz zamanında Maraş eyalet olmaktan çıkarılarak sancak hâline getirilmiş, 1864 yılında ise Halep Vilayetine bağlanmıştır (Maraş İl Yıllığı, 1967: 80). Bu tarihten Meşrutiyet in ilanına kadar Halep Vilayetine bağlı bir sancak olan kent (Yurt Ansiklopedisi, , C. VIII: 5663), Osmanlı Devleti mülki idaresinde yapılan bir değişiklikle 1914 yılında Maraş Sancağı ismini alarak bağımsız bir sancak haline getirilmiştir (Aygan, 1996: 17). 5

16 ŞEHRİN SOSYAL YAPISI 2.2. Şehrin Sosyal Yaşantısı Maraş ın sosyal yaşantısını incelemek, eski Türk yaşayışıyla ilgili özlü bilgi sahibi olmaya yardımcı olur. Şehir kuruluş itibarı ile çok eskilere dayandığından sosyal yönden büyük zenginlik arz etmektedir. Maraş ın yaşayış, gelenek-görenek, inanç, giyim ve yemekleri hayli çeşitlilik gösterir. Burada sosyal yapının günümüze ulaşabilmiş belirli yönleri üzerinde duraracağız lü yılların başlarında Maraş ın yaşam için güvenli bir şehir olduğunu çeşitli kaynaklardan öğreniyoruz. Cinayet pek işitilmez hırsızlıkta pek vaki değildir. Maraş ahalisinin büyük çoğunluğu temiz ve güzel ahlâki esaslara maliktir. (Atalay, 1929: 87). Maraş ta halk, sade yaşayıp basit ve doğru düşünen, açık sözlü kısacası her mikyası ile tam bir Türk tür (Atalay, 1929: 92). Alışkanlık ve âdetlerine gelince; Maraş ahalisinin hayatı pek sade ve bir kısım maddi olanaklardan yoksundur. Hâlâ eski aşiret yaşantısını bırakmamışlardır. Maraş ta yemek denildiğinde ilk akla gelenler: bulgur, bir nevi sert tarhana, döğme, nohut, mercimek gibi hububat; patlıcan, bamya ve fasulye vb. Şehirde lahana ve pırasa tüketimi çok azdır. Dünyada Maraş ahalisi kadar marul yiyen bir halk olmasa gerektir. Avamın gıdasını ise bulgur ile tarhana teşkil eder. Ayran her yerde olduğu gibi burada da çok içilir. Tarhananın yoğurtla yapılan çorbasını çok severler, kurusunu da ceplerine koyarak leblebi gibi yerler. Pişmemiş patlıcanı yemek dahi adettir. Gerek bulgur gerekse sebze yemekleri pek iyi pişirilmez, biraz çiğ bırakılır. Arabistan dan geldiğine şüphe olmayan çiğ etten yapılmış köfteyi severek yerler. İçki İslamlar arasında o kadar yayılmamıştır. Yerli ahaliden binde biri kokusunu dahi duymamıştır. Yalnız birçok erkek ot atar ki bu ot kül ile adî tütünden yapılmıştır. (Atalay, 1929: 93) yılından bu yana Maraş ta çalışma hayatı dört konuda mütalaâ edilir: İşçi, memur, esnaf-çiftçi ve maddi durumu iyi olanlar. Esnaf kendi işlerine normal olarak devam ederken işçilerin belli bir uğraşları olmadığı için mevsimlere göre biber toplama, kazma-kürek işleri, pamuk ekme ve çapalama, sulama, çeltik ve buğday ekme, biçme ve inşaat işlerinde çalışırlar; soğuk kış aylarında da boş gezerler 6

17 ŞEHRİN SOSYAL YAPISI (Dedeoğlu, 1996: 35). Maraş şehrinin orta tabakadaki ailelerini esnaf ve ticaretle uğraşan veya küçük imalathaneleri bulunanlar oluşturur. Orta kesimin şehirde; evleri, küçük birer bağları, çeşitli köylerde arazileri, bahçeleri veya zeytinlikleri vardır. Maddi durumları iyi olanların ise şehirde büyük evleri vardır. Bunların birçoğunun sabit işleri yoktur. Köylerdeki arazilerin gelirleri veya ektikleri çeltik, pamuk, biber, buğday ziraatının gelirleri ile geçinirler (Dedeoğlu, 1996: 36). Kendi içine dönük bir toplum hayatı yaşayan şehirde varlıklı ailelerin sayısı bir elin parmakları sayısını geçmeyecek seviyede kaldı. Şehirde yaşayan halkın büyük çoğunluğu geçimini küçük sanatkârlıktan sağlamaktaydı (Yakar, 1997: 85). Toplumların yaşam tarzları, dünya görüşleri hakkında bilgi alabileceğimiz en sağlam kaynaklar şüphesiz o toplumun gelenek ve görenekleridir. Bunlar halkın kültürünü kuşaktan kuşağa üstelik canlılığını koruyarak iletirler. Bu dönemin Maraş ında da gelenek ve göreneklerin canlılığını devam ettirdiğini görmekteyiz. Maraş halkı inanç ve geleneklerine önem verir. Bunun yanı sıra batıl inanışlara da bağlıdır. Bilhassa kadınlar bunlara çok önem verirler. Örneğin Maraş ta kadınlar arasında kurşun dökme yaygındır. Bir kimseye nazar olmaması için su içine kurşun atılır (Maraş İl Yıllığı, 1967: 106). Âdet gelenek ve görenekler daha sonra inceleneceği için burada bu kadarla yetinilmiştir. Cumhuriyet dönemine kadar içine kapanık ve çevre iller ile bağlantısı az olan kent, Cumhuriyetten sonra kalkınmaya ayak uydurmaya çalışmıştır. Maraş, özellikle kervan yollarının buradan geçmesi sebebiyle Dulkadirli ve Osmanlılar zamanında gelişmiş bir sosyal görünüm arz etmektedir ( Dalkıran, 2005: 29). İlçe ve köylerde yaşayanların hemen hepsi tarımla uğraşmaktadır. Malî durumu yerinde olan köylüler yazın köylerde kalmakta, kışın ilçe merkezine gelmektedir. İl merkezinde olduğu gibi ilçe ve köylerde de ailelerin geçimini erkekler sağlar. Genellikle kadın çalışma hayatına girmiş değildir. Kadın, çocuk büyütür ve ev işleri yapar. Köylerde ise durum biraz farklı olup kadın, erkeğin yardımcısıdır. Kadın; çift sürer, ekin biçer, odun kırar hayvan otlatır, alış veriş yapar. Köylerimizde yaşayan ve 7

18 ŞEHRİN SOSYAL YAPISI hayvancılıkla uğraşan bir kısım halkımız ise yaz aylarında çeşitli yaylalara çıkmakta ve yılın 4-5 ayını oralarda geçirmektedir. Ayrıca Aydınlı aşireti gibi henüz toprağa bağlı hayat tarzına geçmemiş bulunan Türkmen boyları ilkbahardan itibaren Maraş ın Binboğa ve Berit gibi yüksek yaylalarına sürüleri, ev halkı ve eşyalarıyla topluca göç ederlerdi. İlkbahar ve yazı yaylaklarda geçirdikten sonra kışa doğru Maraş, Hatay ve Adana ovalarına inerler (Maraş İl Yıllığı, 1967: 106) Yerleşim (Coğrafya) 1916 (R.1332) yılında Besim Atalay tarafından yazılan Maraş Tarihi ve Coğrafyası adlı eserde şu bilgiler verilmektedir: Maraş Ahır Dağı eteğinde harap ve perişan hâlde bir kasabadır. 3 km uzunluğunda 2 km genişliğinde, 6 km 2 sahaya yayılmıştır. Maraş merkez kasabada 8525 hane ev, şehirde 30 kadar değirmen vardı. 10 tane medrese, mahalle mescidleri dâhil 92 tane cami ve mescid, Hristiyanlara ait 11 kilise vardır. 2 eczane (biri Alman hastanesine ait) ve Almanlara ait 1 hastane vardır. 7 han, 30 hamam bulunmaktadır. Fakat bu eserlerin çoğu kullanılmaz hâldedir. Sokak aralarında büyüklü küçüklü 24 köprü ve umuma ait 40 çeşme bulunmaktaydı (Gürbüz, 2001: 107). Buradan çıkardığımız sonuca göre Maraş bu dönemde bakımsız ve harap bir durumdadır. Buna rağmen verilerden ve 1920 yılına ait şehir krokisinden çıkartılan bilgiler ışığında Maraş şehrinin yılları arasında batıda Akçakoyunlu; kuzeyde Mağralı, Yörükselim, Gazipaşa, Kayabaşı; güneyde Dumlupınar ve Hayrullah mahallelerine doğru geliştiği tespit edilmiştir (Gürbüz, 2001: 107). Sosyal ve ekonomik açıdan Müslümanlardan daha iyi durumda olan Ermeniler XIX.yy da sık sık Osmanlı Devletine karşı isyan çıkardılar. Bu ayaklanmalardan bilhassa 1895 Zeytun İsyanı çok uzun sürmüştür (Eyicil, 1999: 330). Meclis-i Vükelanın 30 Mayıs 1915 günü çıkardığı tehcir kanununa kadar çatışmalar sürmüş, 1919 yılında ise önce İngilizler sonra da Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. İşgallere karşı gösterilen direnişin olumsuz etkisi uzun süre hissedilmiştir. Örneğin Haleb in sınırlarımız dışında kalmasından sonra Haleb in fonksiyonunu Gaziantep üstlenmiş ve hızlı bir gelişme yaşamıştır. Buna karşın Maraş dönemini ekonomik ve sosyal bakımdan sönük geçirmiştir (Gürbüz, 2001: 108). 8

19 ŞEHRİN SOSYAL YAPISI Dönemin mimarî yapısına değinmeden önce kentin tarihsel birikimine bakacak olursak, Maraş taki yerleşmenin yapılan arkeolojik kazılara bakılarak Paleolitik dönemde başladığı anlaşılır. Elbistan-Karahöyük kazıları sonunda elde edilen bulgulardan olan hiyeroglif yazı Hitit kültür ve yapılarını, Pazarcık kazıları sonunda çıkarılan eserler ise Bizans dönemini yansıtmaktadır. Eshab-ı Kehf külliyesi kiliseden dönüştürülmüş camisi ile ilginç bir Selçuklu yapısıdır. Türk dönemi yapılarının çoğu Dulkadiroğullarından kalanlardır (Yurt Ansiklopedisi, : 5744). Dulkadirli Beyleri, beyliğin kuruluş aşamasında başkent Elbistan olduğu için Elbistan da ikamet etmişlerdir. Beyliğin merkezinin Maraş a taşınmasından sonra ise Dulkadirliler Maraş a yerleşmişlerdir (Yinanç, 1989: 106). Maraş Ulu Camii ni Süleyman Bey yaptırmıştır. Alaüddevle Bey e ait bilinen en eski Vakfiye ise (H. 906) 1501 tarihlidir. Nitekim vakfiyelerde Camiye tahsis edildiği görülen dükkân, köy ve mezraa gibi alanlar (taşınmazlar) Maraş Tahrir defterinde açıkça Süleyman Bey Camii vakıfları olarak belirtilmiştir (Yinanç, 1989: 119). Buradan da anlaşılmaktadır ki daha önce anlattığımız mahalle teşkilini hatırlayacak olursak, Geç Hititler döneminden kalan kale civarında yerleşim bölgesi Osmanlı döneminde Maraş Ulu Cami ini de içine alarak genişlemeye devam etmiştir. Maraş ta çoğunlukla evler kerpiçten yapılır, üzerleri topraktır. Üzerleri kiremitle kaplı evlerin çoğunluğu ise Hıristiyanlara mahsustur. Yağmurlu zamanlarda damlar üzerinde faaliyet başlar. Çoluk çocuk ellerine birer tahta parçası alarak damlarını kenarlarına vururlar, bundan sonra tahminen seksen ile seksen beş doksan kilo ağırlığında bulunan ve yerlilerce Lov denilen silindir bir taşın yuvarlanması başlar. Bir takım evler de vardır ki birinin avlusu önündeki bir başka evin damını teşkil eder (Atalay, 1929: 169). Anlaşılmaktadır ki dönemin yapı tekniği geri, mevcut imkânlarla taş ve toprak karışımından müteşekkil bir görünüm arz etmektedir. Mimarîsi de oldukça plansız ve bir kümeleşme şeklinde olduğu söylenebilir Gelenek ve Görenekler Toplumların yaşam tarzları, giyimleri, beslenme şekilleri, doğum evlilik ve ölümle ilgili âdetleri günlük yaşantının içine sıkıştırılmış inanışları ve alışkanlıkları bize o toplumu daha iyi anlamada fikir verir. 9

20 ŞEHRİN SOSYAL YAPISI Cumhuriyet dönemi sonrasında eski geleneksel giyim tarzının birden terk edildiğini söylemek mümkün değildir. İnkılâpların devlet gözetiminde uygulanmaya çalışılmasına rağmen eski Osmanlı tarzı giyimin uzun yıllar devam ettiğini görülmektedir. Maraş taki kadınların giyiniş biçimleri; başta, renkli iğne oyalı yazma, sırtta zıbın fistan, cepken belek, kuşak, ayakta topuklu kundura şeklindedir. Erkeklerin ise sırtta renkli miltan, zıbın, belek, kuşak, aba, şalvar; ayakta kırmızı çizme; çoraplar ise yünden veya keçi kılından yapılmış giysiler şeklindeydi. Her bölgenin olduğu gibi Maraş ın da kendine özgü yemekleri vardır. Bunların bir kısmı daha önceki sosyal yaşantı başlığının içinde sayılmıştı. Bunlara ilave olarak; Maraş tarhanası, yaz mevsiminden büyük masraf ve zahmetlerle kış için yapılan gıda maddesidir. Maraş ta tarhananın yapılışı ev halkı ve çocuklar için bir tören, adeta bir bayram özelliği taşır (Maraş İl Yıllığı, 1967: 117). Çorbalar: tirşik çorbası, ekşili çorba, tarhana çorbası; lapalar: pıt pıt lapası, bulamaç; köfteler: simit köftesi, kısır köftesi, Maraş içli köftesi; et ve sebze yemekleri; pilavlar; börekler; tatlı çeşitleri (Maraş İl Yıllığı, 1967: 118) daha saymakla bitmeyecek yemek çeşitleri zengin mutfağını oluşturur. Çocukların ismi doğumdan sonra kulağına ezan okunarak koyulur. Göbeği beş parmak yukardan kesilir. Çocuk erkek olursa göbeği ahırda gömülür, kız olursa temiz olsun diye suya atılır. Doğumdan kırk gün sonra çocuk ve ananın kırkı çıkarılır. Hasta ölüm döşeğine düştüğü zaman yakınları tarafından hastanın başı beklenir. Helalleşme yapılır. Ölüm haberi birçok camide sala verdirilerek duyurulur. Cenazenin defninden sonra cenaze evine üç gün taziyeye gidilir (Maraş İl Yıllığı, 1967: ). Maraş ta evlilikler görücü (kız görme) usulü ile yapılır. Muskacılık oldukça yaygındır. Cahil kimseler birçok hastalıklarda doktordan önce mahalle ve köylerde muska yazanlara başvurur. Hastalık ve nazarla ilgili muskaları kişiler üstünde taşır (Maraş İl Yıllığı, 1967: 107). Bu dönemde batıl inanç ve hurafelerin neredeyse insanların hayatlarını yönlendirecek kadar etkin ve insanlar arasında yaygın olduğu 10

21 ŞEHRİN SOSYAL YAPISI görülmektedir. Bu uygulamaların bir kısmı günümüzde bile geçerliliğini korumaktadır. Maraş ve çevresi halkının halk ve söz şairliği sahasında büyük bir isim yaptığı bilinmektedir. Eski cümleleri incelediğimizde bunun bir gelenek olarak çok eskilerden beri devam ettiği görülür. Şazi, Şirazi, Hezari gibi aşıklarımızın başlatmış olduğu gelenek; Çıtah, Zülkadiroğlu, Hayati Vasfi, Abdurrahim Karakoç gibi isimlerle günümüze kadar gelebilmiştir (Yakar, 1997: 29). H. Reşit Tankut, yaylacılığı Yaylacılık, günümüzde önemini yitirmiş ise de, dönemin önemli yaşam tarzlarından biriydi. Göksun un batı tarafları bir yayla âlemidir. Çukurova nın hayvancı obaları yaz aylarını bu dağlarda geçirir. Yaylacılar konaklarını ağaçların sona erdiği yerlere doğru kurarlar. Çıplak bayırlar, tepelere kadar koyunlarındır. Fakat aşağıya doğru ağaçlı sırtlarda sığır sürüleri ve at yılgıları gezinir (Tankut, 1944: 79) diye tarif etmektedir Yaylalar evvelce köylere ve obalara bırakılmışken bugün birçok yaylaların çetelerin eline geçtiğini görüyoruz. Bunlar buraları mal satar gibi artırmaya çalıştıkları için kiraların insafsızca yükselmesine yaylacıların birbirlerine düşmesine sebep oluyorlar (Tankut, 1944: 83). Buradan da anlaşıldığı üzere dönemin yaylacılığı, daha önceki konargöçerlerin yaylacılığına göre bozulmaya yüz tuttuğu sonucu ortaya çıkmaktadır Nüfus Nüfus konusu, o topluluğa hakim devletin siyasî ya da idarî bölünmelerine göre oluştuğu için farklı dönemlerde değişiklikler arz etmiştir. Bu sebeple yörenin idarî yapısının ve sınır değişikliklerinin dikkate alınması gerekir. Maraş ın arası nüfusunu incelemeden önce nüfusun tarihsel değişimine bakmakta fayda vardır. Maraş ın nüfusu hakkında ilk bilgiye 1525 yılında yapılmış olan Tahrir defterinde rastlanmıştır. Maraş ta Kanunî Sultan Süleyman döneminin ( ) başlarında Dulkadir eyaleti kurulmuştur yılında tanzim edilen bir icmal defterinde bölgenin Osmanlı idaresine girdikten sonra Dulkadir Vilayeti adı altında kaydedildiği görülmüştür. Vilayette yaşayanların çoğunluğu Dulkadirli 11

22 ŞEHRİN SOSYAL YAPISI Türkmenlerden oluşmaktaydı. Vilayetin toplam hane sayısı (yaklaşık kişi) bunun hanesini ( kişi) Konargöçer Dulkadirli Türkmenleri, hanesinin ( kişi) yerleşik Müslüman ve hanesini ( kişi) Hıristiyanlar oluşturmakta idi. Ayrıca vilayetin dahilinde 523 köy, mezra, 62 çiftlik, 64 kışla ve 35 yaylak vardı (Gürbüz, 2001: 8). 1893(R. 1309) tarihli Halep vilayet salnamesinde Maraş kazasının nüfusu olarak verilmiştir. Cumhuriyet öncesinde şehrin nüfusu ile ilgili tablo aşağıya çıkarılmıştır (Gürbüz, 2001: 21). Çizelge, 2.1: Maraş ın cumhuriyetten önceki nüfusu Şehir Nüfusu Merkez İlçe Nüfusu Yıllar Nüfus Yıllar Nüfus Tabloyu incelediğimizde Maraş ın bu günkü merkez ilçe sınırları içerisinde kalan nüfusunun 1563 yılından 1910 yılına kadar (1890 lar dikkate alınmaz ise ) devamlı artış gösterdiği görülmektedir. 12

23 ŞEHRİN SOSYAL YAPISI Evliya Çelebi Seyahatnamesi verilerine göre 1671 de Maraş nüfusu e çıkmıştır (Çelebi, 1985: 140). Bu nüfusun içerisinde Müslümanların yanı sıra gayrimüslim nüfusta mevcuttur. Gayrimüslim nüfusun büyük çoğunluğunu Ermeniler, az bir kısmını da Yahudiler oluşturmaktadır. Maraş bölgesinde Ermenilerin yüzyıllardan beri var olduğu bilinmektedir. Maraş a yerleşmeleri ise VIII. yüzyıla rastlar. Bu yüzyılda Bizanslıların baskısına maruz kalan bir grup Ermeni Doğu Anadolu dan kaçarak Müslüman Arapların hakimiyeti altındaki Toros lara ve Kuzey Suriye ye yerleştiler. Ermeniler bu tarihlerde yukarda sayılan yerleşim yerleri dışında Zeytun ve civarına da yerleşmişlerdir (Akbıyık, 1999: 307). Maraş uzun süren mücadeleler sonucunda Osmanlı ya bağlanmıştır. XVII. Yüzyıl başlarında Maliyesi sarsılan Osmanlı, konargöçerleri vergiye bağlayabilmek için iskân politikasına gitmiştir. Örneğin: Kılıçlı, Pirol (Pirdil), Bektaşlı oymaklarının da Maraş ve Halep eyaletlerine iskân edildiği anlaşılmaktadır (Orhonlu, 1987: 95). Yine 1866 da Maraş sancağına Yusuf Hacılı, Çakallı, Kadirli aşiretlerinin iskân edildiklerini müşahede etmekteyiz (Orhonlu, 1987: 117). Son olarak Besim Atalay ın tespitlerine göre; 1910 lu yıllarda kasabanın nüfusu tür. Müslüman nüfusun ü erkek ve i kadındır erkek, 4939 bayan olmak üzere toplam 8476 Hıristiyan mevcuttur (Atalay, 1929: 176). Bu verilere dikkatlice bakıldığında kadın nüfusunun bir miktar fazla olduğunu görülmektedir. Bunun sebebi, erkeklerin sürekli savaşa gidip geri dönmemesine bağlanabilir. Burada bahsedilen, Maraş ın merkez nüfusuyla kendisine bağlı olan kasaba ve nahiyelerin toplam nüfusudur. Fakat bu kasaba ve nahiyeler değişik zamanlarda diğer eyalet ve sancaklara bağlandığı için bunların nüfusu üzerinde ayrıca durulmadı Cumhuriyet Döneminde Nüfus ( ) Cumhuriyet dönemine kadar tarihi zenginliği gibi nüfusu etnik açıdan çeşitlilik arz eden Maraş ın, Cumhuriyet ten sonra daha sade görüntü verdiği söylenebilir. Buna da I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı ndan sonraki göçler (şehirden) ve nüfus mübadelesinin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Kurtuluş Savaş ından sonra da 13

24 ŞEHRİN SOSYAL YAPISI gayrimüslimlerin birçoğunun bölgeden ayrılmaları ile şehir nüfusunun bin olduğu anlaşılmaktadır (Dedeoğlu, 1996: 21). Yeryüzü şekilleri itibarı ile çok engebeli bir coğrafyada yer almasına karşın nüfus yapısı oldukça yoğundur. Sapa ve dağlık kesimlerde nüfus hiç artmadığı hâlde özellikle, şehre seyrek aralıklarla bireysel göçler olabilmektedir (Büyük Laurasse, 1986, C. 12: 6192). Ayrıca şehrin nüfusu arasında büyük artış göstermiştir. Bu durum aşağıdaki tabloda daha iyi görülmektedir (Gürbüz, 2001 : 26). Çizelge, 2.2 : Sayım yıllarına göre ülke ve il nüfusu ile yıllık nüfus artış hızları Ülke Sayım Yılı Ülke Nüfusu Nüfusunun Yıllık Nüfus Artış Hızı % Yıllık İl Nüfusu İl in Nüfus Artış Hızı %

25 ŞEHRİN SOSYAL YAPISI Tablodan da anlaşıldığına göre nüfus artışının olduğu görülmektedir. Maraş merkez ilçe nüfusunun yılları arasındaki nüfus artış oranı %o dur. İlk etapta artış hızının bu kadar fazla olması ilk sayımda, sayılamayan nüfusun, 1935 sayımında sayılması olabilir. Yine Maraş ın yıllık nüfus artış hızının en düşük olduğu yıl 1935 tir. Şehirdeki en yüksek nüfus artış hızı ise arasında % olmuştur. Bu durumun sebebine gelince Anadolu ya göçmen ve mübadil olarak gelenlerle sığınanların oranının artmasıdır. Mübadil olarak gelip Anadolu ya sığınanların dönemi nüfusundaki payı %o 9.17 ve dönemindeki payı ise %o 9.72 oranındadır. Maraş iline de mübadele dolayısıyla yılları arasında kişi göçmen olarak gelmiştir. Bu göçmen nüfus ilin nüfus artış miktarını %1 oranında etkilemiştir. Bunun yanında 1935 yılında kırsal nüfustaki doğum oranlarının yüksekliği de nüfusun yıllık artış hızında etkili olmuştur (Gürbüz, 2001: 27). Yine arasındaki nüfus artış hızının yüksek olması idarî sınırların değişmesinden kaynaklanmaktadır. Bu dönemde Pazarcık ilçesinin Gaziantep ten tekrar alınması sonucu merkez ilçenin alanı 828 km 2 artmıştır (Gürbüz, 2001: 27). Bu da nüfus artış hızını olumlu yönde etkilemiştir arasındaki nüfus artış hızının yüksek olmasının diğer bir sebebi de devlet politikaları ve tıptaki gelişmelerin bebek ölümlerini azaltıcı etkilerine bağlanabilir. Nüfusun artışını cinsiyet bazında da değerlendirecek olursak; gerek I. Dünya Savaş ında gerekse Kurtuluş Savaşı yıllarında cephede savaşanların büyük çoğunluğunun erkek olması hem ülkede hem de şehirde erkek nüfusun azalmasını beraberinde getirmiştir. Şehrin Fransızlar tarafından işgal edilmesi ve şehir halkının verdiği kurtuluş savaşı sonucunda şehirdeki erkek nüfusunun daha da azalmasına neden olmuştur. Fakat 1927 yılından sonra şehirdeki erkek nüfusun kadın nüfusunu tekrar yakaladığı hatta geçtiği aşağıdaki tabloda net olarak görülmektedir (Gürbüz, 2001: 26). 15

26 ŞEHRİN SOSYAL YAPISI Çizelge, 2.3: Maraş merkez ilçe kadın/ erkek nüfus artışı Yıllar Erkek Kadın Toplam Nüfus Yıllık Artış Hızı %o * Kaynaktaki tablonun kadın/erkek kısmı alınarak küçültülmüş hâlidir. Tablodaki verilere göre II. Dünya Savaş ının bittiği dönemde erkek nüfusu daha da artmıştır. Bu artışta erkeklerin seferberlikten dönmesi etkili olmuştur. Ekonomik hayata katılan faal nüfus hakkında ise iktisadi yapıdan bahsedilirken bilgi verilecektir Kır ve Şehir Nüfusu Toplumların doğası gereği, insanların tamamının şehir ve benzeri büyüklükteki toplu yerlerde yaşaması mümkün değildir. Alışageldikleri yaşam tarzlarını sürdürebilmek, yine bu tarzların zorunlu kıldığı hayatlarından kopamamak gibi sebeplerle yaşadıkları yerleri terk edemezler. Özellikle yaşamını tarım ve hayvancılıkla sağlayan şehrimiz insanı için kır hayatı adeta yaşam şekli hâline gelmiştir. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra da Maraş ekonomisinin tarıma dayalı yapısı devam etmiştir. Bu durum, nüfusun daha çok kırsal kesimde yaşamasından kaynaklanmaktadır. Kır ve kent ayrımındaki ölçüt idarî nüfus yapısı ve sosyal yapıdır. Bunlardan en yaygın olanı idarî bölünüş, ve üzeri gibi nüfus barındırma ölçütlerine dayanmaktadır. Nüfusları ne olursa olsun yönetsel bakımdan 16

27 ŞEHRİN SOSYAL YAPISI il yada ilçe merkezi olan bütün yerleşim birimleri kent sayılır (Yurt Ansiklopedisi, , C. VIII: 5703). Cumhuriyet sonrası dönemde Maraş ilçelerinin şu anki sayıda olmadığı bilinen bir gerçektir. Örneğin Pazarcık ilçesinin Gaziantep ten alınıp Maraş a bağlandığı belirtilmişti. Maraş ın şehir merkezi güneyde, büyük ilçeler ise şehrin kuzeyindeki verimli arazilerde kurulmuştur. Buradan yola çıkılarak nüfus yoğunlaşmasının bu bölgelerde olduğunu söylenebilir. Cumhuriyetin ilk yıllarında il ekonomisi tümüyle tarıma dayalıydı. Bu yıllarda kentsel nüfusun kır nüfusuna oranı düşük düzeydeydi. Cumhuriyet sonrasında ilk nüfus sayımının yapıldığı 1927 de ilin kent nüfusunun % 71 i Maraş ta yaşıyordu döneminde ilçe merkezlerinin toplam nüfusu yalnızca % 49 oranında artarak e yükselebildi. Oysa bu dönemde köy ve bucak nüfusları % 58 oranında artarak e yaklaşmıştı. Böylece 1927 de kentsel kesimde yaşayanlar il nüfusunun % 20 sini oluşturmaktayken bu oran 1950 de % 18.7 düşmüştür (Yurt Ansiklopedisi, , C. VIII: 5703). Çizelge, 2.4 : Türkiye ve Maraş ın kentsel ve kırsal nüfus oranı (%) Türkiye Kır Kent Kır Maraş Kent * Esas tablodan küçültülerek alınmıştır. Tablodan anlaşıldığı üzere cumhuriyetin ilanından 1950 ye kadar ki dönemde Maraş ta kırsal nüfusta büyük bir fazlalık görülmektedir. Hatta Maraş ın kır 17

28 ŞEHRİN SOSYAL YAPISI nüfusunun, Türkiye nin kır nüfusuna oranı %10 üzerinde olduğu gözlemlenmiştir. Ancak bu oran 1950 den sonra azalmaya başlamıştır. Örneğin, 1960 ta % 78 e düşmüş, kent nüfusu da % 22 ye yükselmiştir. Maraş a yapılan göçler şehir nüfusunun değişmesinde önemli paya sahiptir. Bu sebeple artan yıllara göre kır nüfusunda nispi bir azalma, kent nüfusunda da bir artış görülmektedir. Toprağa bağlı olan kırsal nüfusun; zamanla topraksız kalmalarıyla kent e göçler başlamıştır. Kentteki ekonomik gelişmeler bu süreci daha da hızlandırmıştır. Örneğin: 1945 te merkez ilçe nüfusunun artış hızı %24.4 tür. Hatta göçlerin bir kısmı gelişmekte olan çevre illere bile yönelmiş döneminde il dışına %o 70 oranında nüfus göç ederken döneminde %o80 e yükselmiştir (Gürbüz, 2001: 30). Burada daha fazla spesifik ayrıntılara girilmeyip (nüfusun yıllara göre dağılımı gibi demografik veriler) bu kadar bilginin nüfusun genel yapısı hakkında bir fikir verdiği düşünülmektedir Kültür Anadolu nun en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapan Maraş coğrafi konumu nedeniyle bu medeniyetler arasında da zaman zaman bir köprü görevi görmüştür. Anadolu ve Mezopotamya uygarlıkları çoğu zaman bu bölgede birbirleriyle karşılaşmışlardır. Persler, Helen, Roma ve Bizans medeniyetinin de yöre kültürüne katkıları olduğu gibi daha sonraları Araplar ve Türklerin bölgeye yerleştikten sonra, bölgenin kültürüne katkıda bulunmuşlardır. Adı geçen medeniyetlere özgü birtakım inanış, giyim, mimarî gibi kültürel özellikler adeta Maraş ın kültürel zenginliğini oluşturmuştur. Gerek Müslümanlardan önce gerekse Müslümanların bölgeye yerleşmelerinden sonra bölgede dinî inanış ve mistisizm hâkim olduğu için Maraş adeta dini mayalanma merkezi olmuştur. Belirtmek gerekir ki eski tarihlerden beri Maraş ın tabi afetlere maruz kalması, zaman zaman yer değiştirmesi ve tarih boyunca istilalara uğraması son olarak ta İstiklâl Savaş ında şehrin yanması şehirdeki pek çok mimarî ve kültür eserin yok olmasına sebep olmuştur (Maraş İl Yıllığı, 1967: 131). 18

29 ŞEHRİN SOSYAL YAPISI Günümüze kadar ulaşan eserler ise, daha çok Osmanlı dönemine ait el yazmaları ile Dulkadirlilerden kalan eserlerdir. Bu eserlere örnek olarakta Elbistan Ulu Camii, Maraş Ulu Camii, Hatuniye Camii, Haznedarlı Camii, Maraş Taş Mescidi, İklime Hatun Mescid ile yanındaki türbeler (Gündoğdu, 1982: 61). Cumhuriyet dönemine girildiğinde Maraş, tarımı hayvancılığı ve küçük el sanatlarıyla kapalı bir ekonomiye sahipti. Cumhuriyetin ilk yıllarında üst yapıda gerçekleştirilen dönüşümler sınırlı bir kesimi etkilemiştir larda etkinlik gösteren Halkevi çalışmaları da yüzeysel kalmıştır (Yurt Ansiklopedisi, , C. VIII: 5723). Anlaşıldığı kadarıyla dönemin sonu olan 1950 li yıllara kadar geleneksel, toplumsal yapı hâkimiyetini sürdürmüş ve bu yapının çözülmesi gecikmiştir. Burada kültürel yapıyı ve gelişimini ekonomik gelişmeyle paralel değerlendirmek gerekir. I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaş ını şehrin toplumsal yapısında sarsıntılar yaratmıştır. Kısıtlı üretim sahalarıyla birkaç zanaat kolunu elinde bulunduran azınlıkların yöreyi terk etmesi de bu sarsıntının bir uzantısı olarak yaşamı etkilemiştir. Dönemin ilk yıllarında yöre insanı tarım, hayvancılık ve sınırlı ticaretle geçimini sağlamaya çalışmış, uğraşlar geleneksel yöntemlerle sürdürülmüştür. Bunun sonucu kapalı toplumsal ilişkiler ve yaşam biçimleri korunmuştur. Dağlık kesimdeki konargöçer topluluklarda, bu süreçte aşiret yapısını korumuştur (Yurt Ansiklopedisi, , C. VIII: 5723). Giyim-kuşam ve beslenme biçimlerine daha önce değinilmişti. Burada dinsel yapıya kısaca değinecek olursak; Alevilik ve Sünnî mezhebinin etkili olduğu yörede din adamlarını ve bazı inançların yöre insanı üzerinde çok etkili olduğu söylenebilir. Yörede Sünni bir tasavvuf ekolu olan Nakşibendîlik, yaygındır. Geçmiş dönemlerde yaşayanların (ya da yaşadığına inanılan din ulularının Evliya, Sahabe vb.) halk arasında büyük saygınlığı vardır. Örneğin: Peygamberin sahabelerinden olduğu öne sürülen Şeyh Ukkaş a ilişkin birçok söylence anlatılır. Yörede doğan çocuklara bu ad çokça verilir. Adaklar, ziyaretler, ayin-i cem gibi dinsel törenler dışında da yörede birçok boş hurafelere de rastlanır (Yurt Ansiklopedisi, , C. VIII: 5725). 19

30 ŞEHRİN SOSYAL YAPISI İlin değişen ve hareketli nüfus yapısı kültürünü de etkilemiştir. Yöreye çeşitli zamanlarda gelen etnik grupların genel nüfus içindeki oranı kimi zaman oldukça yüksek düzeye ulaşmıştır. I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı Nüfus yapısını değiştirmiş, yaşanan işgal ve göçler halk edebiyatı ürünlerine de yansımıştır (Yurt Ansiklopedisi, , C. VIII: 5728). Daha önceleri köklü bir halk şiiri geleneği olan Maraş ta pek çok halk ozanı yetişmiştir. Bir görüşe göre ünlü halk ozanı Karacaoğlan Maraşlıdır (Yurt Ansiklopedisi, , C. VIII: 5728). Maraş illerine giden kervancı Selam söyle bizim il e, obaya Eğlen Allah ı seversen seyrancı Uğran Pazarcığa, Salman Babaya Mısralarından yola çıkılarak Karacaoğlan ın Maraşlı olduğu söylense de bu mısralarda belirtilen yerler Maraşlı bir halk ozanı tarafından değiştirilmiş olabilir. O dönemde yaşayan halk ozanlarından Derdiçok ( ) için Prof. Dr. Fuat Köprülü; Derdiçok, aşık edebiyatının asrımızdaki son değerli mümessillerindendir der (Maraş il Yıllığı, 1967: 151). Edebiyat tarihine geçmiş olan Derdiçok un şiirleri 108 koşma ve 156 semaiden ibaret olarak ilk defa 1946 yılında yayınlanmıştır (Maraş il yıllığı, 1967:151). Aşık Yener (d.1928), Aşık Kul Ahmet (d.1932), Aşık Kul Hasan (d.1933), Aşık Hüdai (d.1940), Berçenekli Aşık Mahsuni yi ( ) Maraş ın yetiştirdiği halk ozanları arasında sayabiliriz (Yurt Ansiklopedisi, , C. VIII: 5730). Maraş a ilk matbaa 1913 yılında Hüdayizade Tahsin Efendi tarafından getirilerek kendi konaklarının selamlığına kurdurulmuştur (Maraş İl Yıllığı, 1967: 133). Bu matbaa Kurtuluş Savaşı döneminde de gizlice çalışmış ve cumhuriyet döneminde de bir süre faaliyetini sürdürmüştür. Hacı Nuri adında bir Maraşlı tarafından 29 Nisan 1920 tarihinden itibaren çıkarılan başlık yazısının altında Metalîbi Amal-i Milliyenin Müdafiidîr ibaresini taşıyan (Âmal-i Milliye) gazetesi 1940 yılına kadar yayınlanmıştır da İş Basımevi, Engizek Matbaası, 1947 de 20

31 ŞEHRİN SOSYAL YAPISI Hizmet matbaası kurulmuştur. Halkın Sesi, Yeni Maraş, Engizek, Hizmet, Kahraman Yurt, Kurtuluş gazeteleri bu basımevlerinde yayınlanmıştır de Alpaylar, 1954 te Halk Postası matbaaları açılarak buralarda çeşitli gazeteler basılmıştır. Dönemin Maraş ında yetişen, bilim, sanat, askerî, idarî ve diğer alanlardaki ünlü kişilerden; Sütçü İmam, Prof. Hakkı Kısakürek( ), Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç ( ), Ferruh Bozbeyli ve Yazar, Şair Necip Fazıl Kısakürek, Tahsin Yücel(d.1933), Şevket Yücel (d.1930), Şemsettin Kutlu (d.1918) bazılarıdır (Yurt Ansiklopedisi, , C. VIII: 5741). İlde, Cumhuriyet sonrası kültürel etkinliklerin zamanla yoğunlaştığı görülmektedir larda Halkevi; tiyatro, sergi, kitaplık vb. alanlardaki girişimleriyle kültür yaşamına belirgin derece de bir canlılık kazandırmıştır de kurulan Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğünde Türk ün ata sporu olan güreş geliştirilmiş, 1940 larda yapılan çalışmalarla 5 i Beden Terbiyesi Sanayi, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıklarına bağlı 15 tesis kurulmuştur. İlk kulüpler 1920 lerde kurulmaya başlanmıştır de kurulan Kahramanmaraş Avcılar Kulübü bunların arasındadır (Yurt Ansiklopedisi, , C. VIII: 5739). İlin yetiştirdiği Haydar Pehlivan, Kasap Kara Ali (Ali Etli) Mağralı Ökkeş Pehlivan Bekir Büke, Mehmet Esenceli dönemin millî güreşçileridir. Cumhuriyetten önceki dönemde medrese ve mekteplerin sayısı hakkında bilgi Eğitim başlığı altında verilecek olup, Maraş ta yetişen büyüklerin biyografilerinin incelenmesinde Maraş ın ve çevresinin bir kültür merkezi olduğu sonucunu çıkarabiliriz Eğitim Maraş ın o dönemdeki eğitim yapısının buraya kadar anlatılan sosyal yapı ve daha sonra incelenecek olan az gelişmiş ekonomik yapıyla paralellik içerdiğini tahmin etmek zor olmaz. Daha düne kadar gündemden düşmeyen eğitimle ilgili bazı problemler o dönemde daha yüksek düzeydedir. Cumhuriyetin ilanının ilk yıllarında kurumsallaşmanın (okullaşmanın) gerçekleşmemesinden dolayı Anadolu da (çağdaş manada) eğitim geri durumdaydı. 21

32 ŞEHRİN SOSYAL YAPISI Cumhuriyete kadar olan dönemde, birbirinden bağımsız olan medrese ve idadilerin olduğunu biliyoruz. Cuinet, 1890 başlarında Maraş sancağında 2 rüştiye bulunduğunu ifade etmektedir yılındaki Halep Salnamesinde ise kentte 1 Rüştiyenin olduğu yer almaktadır (Yurt Ansiklopedisi, , C. VIII: 5667). Kentteki idadi 1903 tarihinde açılmıştır. Bunu 1903 tarihli Halep salnamesinden öğrenmekteyiz. Aynı salnameye göre yine kentte 9 medrese, 8 İptidaiye, 20 Sıbyan Mektebi ve 10 Hristiyan mektebi bulunmaktaydı. Aynı dönemde Maraş ın ilçelerinden olan Zeytun da 1 Ermeni ortaokulu ile 5 Ermeni ilkokulu; Elbistan da 11 Rüştiye, 1 İlkokul, 4 Sıbyan mektebi ve 1 kütüphane; Andırında 1 Medrese, 1 Rüşdiye vardı Devlet Salnamesinde ise Maraş kazasının tek rüştiyesinde 183 öğrencinin okuduğu kayıtlıdır ve 1903 tarihli salnamelerdeki öğrenci dağılımı aşağıdaki gibidir. Çizelge, 2.5: Maraş taki rüştiye ve öğrenci sayılarının yıllara göre dağılımı (Yurt Ansiklopedisi, : 5666). Okul Adı Öğrenci Sayısı Maraş Rüştiyesi Elbistan Rüştiyesi Toplam Maarif salnamesi Maraş kentinde Protestanların lise düzeyinde 1 erkek okulu olduğunu; Fransızların lise düzeyindeki okulunda ise 48 i kız, 65 i erkek olmak üzere toplam 113 öğrenci okuduğu kayıtlıdır yılındaki Maarif Salnamesinde Fransızların Maraş taki okulunda 47 i kız, 55 i erkek olmak üzere toplam 102 öğrenci olduğu kayıtlıdır (Yurt Ansiklopedisi, : 5666). Cuinet e göre, Maraş Sancağında çeşitli düzeylerdeki okulların ve öğrenci sayılarının dinsel dağılımı şöyleydi 22

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

Türk mutfağı dünya mutfakları arasındaki en eski mutfaklar arasında yer almaktadır. Türk mutfağının dünyanın en eski mutfaklar arasında yer almasının

Türk mutfağı dünya mutfakları arasındaki en eski mutfaklar arasında yer almaktadır. Türk mutfağının dünyanın en eski mutfaklar arasında yer almasının Türk mutfağı dünya mutfakları arasındaki en eski mutfaklar arasında yer almaktadır. Türk mutfağının dünyanın en eski mutfaklar arasında yer almasının nedenlerinin başında ise Türklerin tarih boyunca birçok

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor?

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? ADIYAMAN Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? Rivayete göre; Adıyaman şehrini doğu, batı ve güney yönlerinde derin vadiler çevirmiştir. Bu vadilerin yamaçları zengin meyve ağaçları ile kaplı olduğu gibi,

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ 2 www.mirasimiz.org.tr KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ Kudüs, Müslümanlarca kutsal sayılan bir şehirdir. Yeryüzündeki ikinci mescid, Müslümanların ilk

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ Prof. Dr. Mustafa KESKİN - Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ İÇİNDEKİLER Sunuş Önsöz Giriş I. Tarihi Seyri İçerisinde Kayseri II. Şehrin Kronolojisi III. Kültürel Miras A. Köşkler

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BAKİ SARISAKAL 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BİNALAR VE ARAZİ LİSTESİ Manastır Vilayetinde Nüfus Cemaati İslam Ulah ve Rum Ermeni Bulgar Yahudi

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları)

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Bacıyân-ı Rum (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Varlığı Neredeyse İmkânsız Görülen Kadın Örgütü Âşık Paşazade nin Hacıyan-ı Rum diye adlandırdığı bu topluluk üzerinde ilk defa Alman doğu

Detaylı

Samaruksayı Seyir olarak bilinen köyün eski adı, Cumhuriyetin ilk yıllarında,

Samaruksayı Seyir olarak bilinen köyün eski adı, Cumhuriyetin ilk yıllarında, İKİSU KÖYÜ YERİ VE NÜFUSU İkisu Köyü, bağlı olduğu Yomra İlçesi nin güneybatısında yer alır. Yomra İlçesi ne 4 km., Trabzon İli ne 16 km. uzaklıktadır. Bu uzaklıklar köyün giriş uzaklığıdır. Köyün girişindeki

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya da 120 un değirmeni olduğu bilinmektedir. Bu değirmenlerin çok büyük bir çoğunluğu yılda 2000 tonun üzerinde kapasiteyle çalışmaktadır. Pazarın yüzde 75

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt"

Detaylı

TABLOLARIN LİSTESİ YAZI İÇİNDEKİ TABLOLARIN LİSTESİ ÖZEL AMAÇLI TABLOLARIN LİSTESİ GRAFİKLERİN LİSTESİ YAZI İÇİNDEKİ HARİTA VE KROKİLERİN LİSTESİ

TABLOLARIN LİSTESİ YAZI İÇİNDEKİ TABLOLARIN LİSTESİ ÖZEL AMAÇLI TABLOLARIN LİSTESİ GRAFİKLERİN LİSTESİ YAZI İÇİNDEKİ HARİTA VE KROKİLERİN LİSTESİ 1/7 İÇİNDEKİLER TABLOLARIN LİSTESİ YAZI İÇİNDEKİ TABLOLARIN LİSTESİ ÖZEL AMAÇLI TABLOLARIN LİSTESİ GRAFİKLERİN LİSTESİ YAZI İÇİNDEKİ HARİTA VE KROKİLERİN LİSTESİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM:I GİRİŞ BİLİM-SOSYAL

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NDEN 5 KİTAP DAHA

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NDEN 5 KİTAP DAHA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NDEN 5 KİTAP DAHA Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kütüphanesine 5 yeni kitap daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi nin destek ve katkılarıyla bastırılan beş yeni eser okuyucularıyla

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ Erzurum, 2015 Proje adı Şenkaya ilçe merkezinin mekan olarak değiştirilmesi

Detaylı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı 1 Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Nüfus miktarı kadar önem taşıyan bir başka kriter de nüfusun yaş yapısıdır. Çünkü, yaş grupları nüfusun genel yapısı ve

Detaylı

KÖY GERÇEĞİ İÇİNDEKİLER... ÖNSÖZ... TEŞEKKÜR...

KÖY GERÇEĞİ İÇİNDEKİLER... ÖNSÖZ... TEŞEKKÜR... KÖY GERÇEĞİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TEŞEKKÜR... SUNU... KISALTMALAR... FOTOĞRAFLARIN LİSTESİ... TABLOLARIN LİSTESİ... ÖZEL AMAÇLI VE YAZI İÇERİSİNDE GEÇEN TABLOLARIN LİSTESİ... GRAFİKLERİN LİSTESİ... HARİTA

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM

HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM SURİYE ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM 2011 SURİYE ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI BAŞKENTİ DİL : Suriye Arap Cumhuriyeti : Şam (Damascus) : Arapça (resmi), Kürtçe,

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

GAZİANTEP İN TARİHÇESİ Gaziantep tarihinin oluşumunda ve niteliğinde yer unsurunun önemi büyüktür. Bölgenin, ilk uygarlıklarının doğduğu, Mezopotomva

GAZİANTEP İN TARİHÇESİ Gaziantep tarihinin oluşumunda ve niteliğinde yer unsurunun önemi büyüktür. Bölgenin, ilk uygarlıklarının doğduğu, Mezopotomva GAZİANTEP İN TARİHÇESİ Gaziantep tarihinin oluşumunda ve niteliğinde yer unsurunun önemi büyüktür. Bölgenin, ilk uygarlıklarının doğduğu, Mezopotomva ve Akdeniz arasında bulunuşu güneyden ve Akdeniz`den

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı Birecik ilçesi Şanlıurfa Merkez ilçesine 80 km uzaklıkta olup, yüzölçümü 852 km2 dir. İlçe merkez belediye ile birlikte 3 belediye ve bunlara bağlı 70 köy ve 75 mezradan

Detaylı

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi 78 ağaçları bulunan yer, Ermenek'e bağlı Görme! Köyü'nde 32 Paşaçukuru olarak bilinen yer, Ermenek'te Emir Ahmed mülkü civarındaki yer, Ermenek'e bağlı Gargara Köyü'nde 33 yer, Mut Medresesi yakınındaki

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM Öğrencinin adı- soyadı: ERDEM EGE MARAŞLI Proje Danışmanı: MÜGE SİREK Bahçeşehir - İSTANBUL Kentsel Dönüşüm Son günlerde haberlerde gazetelerde çok fazla rastladığımız

Detaylı

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım . İdari Durum İlçemizde belediye teşkilatı 1884 yılında kurulmuştur. İlçeye bağlı 16 mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. Mezra ve oba mevcut değildir. İklim ve Bitki Örtüsü İnönü Marmara, Ege ve İç Anadolu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ANONİM HALK EDEBİYATI VE ÂŞIK EDEBİYATINDA SÖZLÜ TARİH Esra ÖZKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Dr. Ahmet Emin Dağ İstanbul, 2015 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Detaylı

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22 Batman'ın tarihi hakkında en eski bilgiler halk hikayeleri, mitler ve Heredot tarihinde verilmektedir. Ortak verilere göre MED kralı Abtyagestin'in torunu Kyros karsıtı Erpagazso M.Ö. 550 yilinda yenilince

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 4. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak Arazi Uygulamaları VII dersi kapsamında Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

SİVEREK İLÇEMİZ. Siverek

SİVEREK İLÇEMİZ. Siverek SİVEREK İLÇEMİZ Siverek Şanlıurfa merkez ilçesine 96 km uzaklıkta olan ilçenin 2012 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 227.017 kişidir. İlçe batısında Adıyaman ın Kâhta ilçesi, batıdan kuzeye doğru ise

Detaylı

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü Sunum İçeriği Nüfus Demografik Yapı Eğitim Kültür Sağlık İşgücü Sanayi Dış Ticaret Tarım Motorlu Taşıtlar Enerji Çevre Nüfus

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR Ülkelerin Gelişmişliğini Belirleyen Faktörler Coğrafya Öğretmeni Gelişmeyi tek bir ölçütle ifade etmek, ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal yapılarındaki farklılık

Detaylı

İkinci tarım fuarı açıldı

İkinci tarım fuarı açıldı İkinci tarım fuarı açıldı KMTSO ile Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü tarafından organize edilen Kahramanmaraş Tarım Fuarı (KTF) nin ikincisi düzenlenen törenle açıldı. Başkan Karaküçük: Kahramanmaraş

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

T.C. İZNİK KAYMAKAMLIĞI Kılıçaslan İlkokulu Müdürlüğü İLÇEMİZİ TANIYOR, TANITIYORUZ

T.C. İZNİK KAYMAKAMLIĞI Kılıçaslan İlkokulu Müdürlüğü İLÇEMİZİ TANIYOR, TANITIYORUZ T.C. İZNİK KAYMAKAMLIĞI Kılıçaslan İlkokulu Müdürlüğü İLÇEMİZİ TANIYOR, TANITIYORUZ ŞUBAT 2015 1. PROJENİN TANIMI 1 2. PROJENİN İSMİ. 1 3. PROJE ALANI 1 4. PROJENİN AMACI.. 1 5. PROJENİN DAYANAĞI 1 6.

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

ESKİ GÜMÜŞHANE (SÜLEYMANİYE MAHALLESİ) VE PANAYIR ALANI

ESKİ GÜMÜŞHANE (SÜLEYMANİYE MAHALLESİ) VE PANAYIR ALANI ESKİ GÜMÜŞHANE (SÜLEYMANİYE MAHALLESİ) VE PANAYIR ALANI Tarihi geçmişi M.Ö. 3000 4000 lere ait olduğu belirtilen, Gümüş madeni yurdu Gümüşhane, Gümüş-hane, Kimişhane, vb. olarak bilinen bu diyarın bilinen

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI SASANİLER (226-651) Sasaniler daha sonra Emevi ve Abbasi Devletlerinin hüküm sürdüğü bölgenin doğudaki (çoğunlukla Irak) bölümüne hükmetmiştir.

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

Tarihi Evlerin Restorasyon ve İmar Projesi Projenin Önemi: Projenin amacı: Projenin Uygulanması: Projenin Maliyeti:

Tarihi Evlerin Restorasyon ve İmar Projesi Projenin Önemi: Projenin amacı: Projenin Uygulanması: Projenin Maliyeti: Tarihi Evlerin Restorasyon ve İmar Projesi Kutsal Mescid in kutlu komşularının evlerini restore ederek onlara karşı vefa borcumuzu öderken Aksa dan Müslümanları uzaklaştırıp Yahudilere yer açmaya çalışan

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

İçindekiler. xi Şema, Harita, Tablo ve Resimler xiü Açıklamalar xv Teşekkür xvü Önsöz

İçindekiler. xi Şema, Harita, Tablo ve Resimler xiü Açıklamalar xv Teşekkür xvü Önsöz İçindekiler xi Şema, Harita, Tablo ve Resimler xiü Açıklamalar xv Teşekkür xvü Önsöz ı BİRİNCİ KISIM AĞALAR VE HOCALAR: CUMHURIYET DÖNEMININ ÛF ILÇESI 3 BİRİNCİ BÖLÜM Hafıza Kaybı: Klan Toplumu ve Ulus

Detaylı

SİVRİCE-MADEN YÖRESİNİN MEVZİİ COĞRAFYASI

SİVRİCE-MADEN YÖRESİNİN MEVZİİ COĞRAFYASI I T. C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI SİVRİCE-MADEN YÖRESİNİN MEVZİİ COĞRAFYASI (DOKTORA TEZİ) Tez Yöneticisi: Prof.Dr. H. Hilmi KARABORAN Hazırlayan: Ali YİĞİT ELAZIĞ

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 305 Mevlüt ESER Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Mevlevilik, Mevlâna

Detaylı

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013)

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) İlimiz tarihinde yer alan bütün kavimlerin kültürel ve dini kimliğinin ele alınarak inceleneceği Geçmişten Günümüze Giresun

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç.

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Sudan bir Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesi olup kuzeyinde Mısır, doğusunda

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

MİLAS TAKİ KENTLEŞME SÜRECİNİN TÜRKİYE GENELİNDEN FARKLILAŞMASI VE NEDENLERİ

MİLAS TAKİ KENTLEŞME SÜRECİNİN TÜRKİYE GENELİNDEN FARKLILAŞMASI VE NEDENLERİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI T.C. MİLAS KAYMAKAMLIĞI MİLAS ANADOLU LİSESİ MİLAS TAKİ KENTLEŞME SÜRECİNİN TÜRKİYE GENELİNDEN FARKLILAŞMASI VE NEDENLERİ Özlem TURAN Simge ÖZTUNA

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ)

ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ) KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 811 ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ) Yaşar Baş Cami, halen Elbistan'ın Güneşli Mahallesi'nin ortasında bulunmaktadır. Bir sokak aracılığı ile şehrin merkezini

Detaylı

İktisat Tarihi II. I. Hafta

İktisat Tarihi II. I. Hafta İktisat Tarihi II I. Hafta Tarih Öncesi Çağların Bölümlenmesi Taş Çağı Bakır Çağı Tunç veya Bronz Çağı Tarihsel gelişim türün sürdürülmesi ve çoğalmasına katkıda bulunma ölçütüne göre de yargılanabilir.

Detaylı

FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM

FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM Ramazan DEMİRTAŞ Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi, Aktif Tektonik

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

Doğuda Kahramanmaraş ve Gaziantep, Batıda Mersin, Kuzeyde Niğde, Kayseri, Güneyde Akdeniz ile çevrilidir.

Doğuda Kahramanmaraş ve Gaziantep, Batıda Mersin, Kuzeyde Niğde, Kayseri, Güneyde Akdeniz ile çevrilidir. ADANADA DİN HİZMETLERİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Ülkemizin güneyinde Akdeniz Bölgesi sınırları içinde yer alan Adana mız, Akdeniz kıyılarından başlayarak Orta Torosların yüksek kesimlerine kadar genişleyen, 17.253

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY

YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü TMMOB Harita

Detaylı

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik TARIM VE EKONOMİ Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Bazı ülkelerde tarım tekniği

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

ADANA NIN SIRLARINA YOLCULUK

ADANA NIN SIRLARINA YOLCULUK ADANA NIN SIRLARINA YOLCULUK 2 Geçen hafta Adana nın Sırlarına Yolculuk diye bir yazıya başlamıştık. Amacımız Adana yı gezerken turistik bir zevk almanızı sağlamaktan başka bir şey değildi.sır dediklerimiz

Detaylı

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ)

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Oniki Havariler Kilisesi olarak da bilinen Kümbet Camii, Kars Kalesi nin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Üzerinde yapım tarihini veren

Detaylı

BALIKESİR KAZASI (1840 1845)

BALIKESİR KAZASI (1840 1845) 1 2 BALIKESİR KAZASI (1840 1845) 3 Tanzimat başlarında BALIKESİR KAZASI (1840 1845) (Demografik Durum) Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No:8 ISBN 975 94473 4 7 Kapak : Petek Ofset Matbaacılık

Detaylı

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay..

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. İktisat Tarihi (1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. (1962). "Yükseliş Devri'nde Osmanlı Ekonomisine Umumi

Detaylı