ÜYELERİMİZİN DESTEĞİ VE GÜVENİ İLE YİNE YETKİLİYİZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜYELERİMİZİN DESTEĞİ VE GÜVENİ İLE YİNE YETKİLİYİZ"

Transkript

1 TARIM - ORMAN ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI DERGİSİ Yıl: 11 Sayı: 17 Temmuz 2014 ÜYELERİMİZİN DESTEĞİ VE GÜVENİ İLE YİNE YETKİLİYİZ İŞ GÜVENLİĞİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ FAZLA MESAİ ÜCRETİNİ KISITLAMAYIN! ZALİME VE ZULME DUR! DEDİK

2

3 içindekiler TARIM - ORMAN ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI DERGİSİ Yıl: 11 Sayı: 17 Temmuz Medeniyet ve Sendika 06 Yetkimizin 7. Onur Yılında Açık Ara Yine Lideriz 08 Rotasyon Buÿu k Tehlikeler Doğuracak 09 Dönem Atamaları Genelgesi Hayal Kırıklığı Yaşattı Kaya: İş Güvenliği Kırmızı Çizgimiz 12 Soma, Bosna Hersek ve Orta Afrika Cumhuriyeti ne Yardım Eli Uzattık 14 1 Mayıs Medeniyet Buluşması 18 Başbakan Erdoğan: Memur-Sen Kurulduğu Gu nden Beri Emeğin, Ekmeğin ve Milli İradenin Yanında Oldu Gu ndoğdu: Memur-Sen Adalet ve Merhamet Konfederasyonudur 24 Kadınlar Komisyonu ndan Kadınlar Günü Etkinliği 27 Orman Muhafaza Memurlarından Teşekku r Ziyareti 32 Medeniyet Davamıza ve Gençliğimize Sahip Çıkmalıyız 34 Hatıra Yarışmasında Ödu ller Sahiplerini Buldu Fazla Mesai Ücretini Kısıtlamayın! 36 Engelli Personel Çalıştırma Zorunluluğu Maksimum Du zeyde Kullanılmalıdır 38 BM Önünde Darağacı Yaktık 40 Doğu Türkistan a Destek İçin Eylem Yaptık

4 44 TİGEM de Sorunların Çözümü İçin Çalışıyoruz 46 "Gu çlu Toplum, Gu çlu Bireylerden Olușur TAR-GEL Personelinin Çalışma Şartları Vicdanları Sızlatıyor 48 TOÇ BİR-SEN den Orman Genel Mu du ru Üzmez e Ziyaret 48 Genel Merkez, Mu steşar Yardımcısı Çiftçi yi Tebrik Etti 49 Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinden Hayırlı Olsun Ziyaretleri 50 TOÇ BİR-SEN'den Gu nlu k Sağlık Uygulamalarında Helal-Haram İlişkisi Konferansı 52 Taleplerimiz Kamu İşveren Kurulu na Sunuldu 56 Lisans Tamamlama Çalışmalarımız Devam Ediyor 28 Yaraları Sarmak İçin Ne Gerekiyorsa Yapacağız 57 Orman Muhafaza Memurları Derneği'nden TOÇ BİR-SEN'e Ziyaret 58 Sosyal Kazanımlarda KİT Çalışanlarına Kolaylıklar Sağlanmalı 59 TKDK Başkanı na Rapor Sunduk 60 Mu steşar Yardımcısı Tunç tan TOÇ BİR-SEN e Ziyaret 61 Musa Demirci'den TOÇ BİR-SEN'e Ziyaret 62 Emekli Genel Mu du r Ulubaş'tan TOÇ BİR-SEN'e Ziyaret 42 Büyük Hedefler İçin Koşan Gönül Erleriyiz 63 Kamu Görevlilerine Fazla Çalışma Yaptırılmayacak 64 Herkes İçin Özgu rlu k, Herkes İçin Hukuk 66 Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok 68 Merhum Serdar Gu lluöğlu Dualarla Anıldı 69 Yardımcı Hizmetler Sınıfı nın Talepleri İçin Mu cadelemiz Devam Ediyor 74 Basından Seçmeler İsrail Büyükelçiliği Konutu Önünde Kınama Eylemi

5 Medeniyet ve Sendika Şahin DEĞİRMEN Genel Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim) Sendikal hayat 1800 yillarin ortalarinda ag ir c alis ma kos ullarinda c alis anlarin olus turduklari dayanis ma dernekleri ve yardimlas ma sandiklari ile bas lar, zamanla bu o rgu tlenmeler sendikal faaliyetlere do nu s erek, insani olmayan c alis ma s ekil ve kos ullarina itiraz seslerini yu kselttiler. Dog al bir seyir olarak, sendikal faaliyetlerin insan ve emeg inin en c ok so mu ru ye ug ratildig i yer olan bati du nyasinda da bas lamasi kac inilmaz bir gerc ektir. Oysa ki ayni so mu ru nu n kat kat fazlasi kendi topraklarinin dis inda Afrika da da yapilmakta idi. Ancak buradakiler beyaz deg il, siyah tenli olduklari ic in her hangi bir hak arama olus umunun vuku bulmasina izin verilmedi. Anlayacag iniz batinin medeniyet algisi bu kadar bencil. 14 asirlik medeniyet deg erlerimiz ise bo yle ag ir c alis ma s ekil ve kos ullarina izin vermedig i ic in, bizim cog rafyamizda dayanis ma dernekleri ile yardimlas ma sandiklarindan c ok daha iyi c alis ma mekanizmasina sahip bir vakif medeniyetimiz so z konusu idi. Bunun bir gereg i olarak bu topraklara sendikal faaliyetlere ihtiyac duyulmadi. C u nku cog rafyamiz is gallere ug radig i do nemlere kadar en zengin tabaka ile en fakir tabaka arasinda s imdiki kadar bir mesafe so z konusu deg ildi. Bati tarzi bir hayat, c alis ma s ekil ve kos ullari, idare s ekilleri, kurum ve kurullarin bizim cog rafyamizda da son yu zyilda boy go stermesi ile sendikal gereklilik ortaya c ikmis tir. Zira hak konusunda c alis anin alin teri kurumadan hakkinin verilmesini isteyen Hz peygamber sav. tabii bir medeniyette emeg in kars ilig inin tam ve zamaninda verilmesi olag an bir gerekliliktir. Artan insan nu fusu olus an devasa s ehirler ile kapital zihin algisinin bu tu n gerc ek ve tu zel kis ilikleri esir almasindan kaynakli olarak ic inde yas adig imiz tarih su recinde maalesef hakkin tam ve zamaninda verilmesi ile gelir dag iliminda ki adaletsizlikler den kaynakli olarak sendikal yapilarin c alis ma hayati ic inde varlig ini zorunlu kilmaktadir. Bu tu n bu olumsuzluklarin sendikal faaliyetlerle bertaraf edilmesi so z konusu deg il. C u nku son bir asirda toplum olarak yas adig imiz bu bu yu k deg is im kis iliklerin s ekillenmesinde de olumsuz bir zemin hazirlamaktadir. Bunun, dengesiz gelir dag ilimi ve maddi haksizliklardan c ok daha bu yu k bir problem oldug u kanisindayim. Zira toplumumuzda olus makta olan yeni insan tipi batili kapital bir tip olup en yakininda ki insanlari bile yu kselmek ic in merdiven olarak kullanmaktan geri kalmayacak bir haleti ruhiyeye sahip insan tipi olus maktadir. Buna kars i Ben siftah yaptim, alis veris ini koms umda yap diyecek ve sadaka tas larini tekrar aktifles tirecek bir neslin ins asi ic in dert sahibi herkesin tas in altina elini koymasi dileklerimle.

6 Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor; Üyelerimize, Çalışanlarımıza, Aziz Milletimize ve Alem-i İslam'a barış, huzur ve bereket getirmesini, tüm mazlumların kurtuluşuna ve gözyaşlarının dinmesine vesile olmasını diliyoruz. TOÇ BİR-SEN (TARIM-ORMAN ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI)

7 Yetkimizin 7. Onur Yılında Açık Ara Yine Lideriz Günay KAYA MEMUR-SEN Genel Başkan Vekili TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı Deg erli TOC BIR-SEN dostlari; Bu yilda siz c ok kiymetli tarim-ormancilik hizmet kolu c alis anlarimizin gu veni, desteg i ve teveccu hu ile yine yetkinin deg is meyen adi olduk yilinda kararlilik, o zveri ve inanc la kurulan bu yu k TOC BIR-SEN ailesi olarak, bugu n ilk gu nku heyecanimizi yitirmeden, azmimizi, ilkeli ve onurlu durus umuzu bozmadan, kimseyi ayris tirmadan ve o tekiles tirmeden, herkese saygi duyarak, sendikal yolculug umuza yu ksek o zgu venle, gu c lu bir bic imde devam ediyoruz. Deg erli Dostlar; Yetkiyi aldig imiz 2007 yilindan itibaren katildig imiz tu m Kurum Idari Kurulu, Yu ksek Idari Kurulu ve Kamu Personeli Danis ma Kurulu toplantilarinda, Toplu Go ru s me ve Toplu So zles me masalarinda, Kamu Go revlileri Hakem Kurulu nda c alis anlarimizin ekonomik, sosyal, o zlu k, mesleki hak ve menfaatlerinin korunmasi ve gelis tirilmesi ic in canla bas la c alis tik. Sendikacilig in, emek ve u cret boyutunun yaninda, deg erler sendikacilig i boyutuyla da her daim milletin, medeniyet kodlari ve iradesinin yaninda yer aldik. Demokratik standartlarimizin yu kseltilmesi ve Tu rkiye mizin daha yas anabilir bir u lke olmasi yolunda, her tu rlu darbe ve darbecilere boyun eg meden, ev sahiplig i yapmadan, onurumuzu c ig netmeden, yilmadan ve yorulmadan, milletin hakkini, hukukunu, iradesini her platformda yetkili sendika olmanin sorumlulug u ve bilinciyle takatimizin son noktasina kadar savunduk. Destansi sendikal yolculug umuzda bize duyulan gu venin eksilmeden devam etmesi, bize en yakin sendikanin u c katindan fazla u ye sayisina ulas mamiz, sorumlulug umuzu daha da arttirmis tir. Bu onur tablosunun mutlulug u, onuru, gururu, bilinc ve sorumlulug u ile yetkimizin 7. yilinda da her tu rlu tahriklere, iftiralara, iftiracilara, yipratma ve yildirmalara aldirmadan, prim vermeden, u yelerimiz ve tes kilatimizla birlikte her zaman oldug u gibi el ele, omuz omuza c alis maya, direnmeye ve kazanmaya devam edeceg iz. Kiymetli go nu l dostlari; Bas ta, ilkeli ve onurlu durus un, kararlilig in, birlik ve beraberlig in simgesi olan siz saygideg er u yemize, bu yu k ve gu c lu TOC BIR-SEN ailemizin hak arama mu cadelesine emek ve go nu l veren S ube - Il Bas kanlari ve Yo netim Kurulu u yelerine, Kadinlar ve Engelliler Komisyonlarimiza ve Is yeri Temsilcilerimize cani go nu lden tes ekku rlerimi ve s u kranlarimi sunuyorum.

8 [ GÜNCEL ] 7 İş Güvenliği Kırmızı Çizgimiz Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı Günay Kaya, İş Güvenliği Kırmızı Çizgimizdir dedi. Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Toç Bir- Sen Genel Başkanı Günay Kaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu nda ki torba kanun tasarısına iş güvencesini kaldıracak maddenin eklenmesiyle birlikte Konfederasyonumuz harekete geçmiş, başta iktidar olmak üzere tüm yetkili organlar yazılı bir metinle uyarılmıştır. Memur-Sen Konfederasyonu olarak konu hakkındaki hassasiyetlerimizi başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik olmak üzere Bakan Yardımcısı ve AK Parti Grup Başkan Vekillerine dile getirdik. Bu konuda baskılarımız devam ediyor. Memur-Sen, bu konuyu esnetmeyi asla düşünmemiş, konunun çözümü için hassasiyetini ortaya koymuştur. Ben bizzat komisyon çalışmaları ile ilgileniyorum. Konunun çözümü için gerekli çabayı gösteriyoruz dedi. İŞ GÜVENLİĞİ HER ZAMAN ÖNCELİĞİMİZ Kaya, Memur-Sen Konfederasyonu olarak en öncelikli kırmızı çizgilerinin iş güvencesi olduğunun altını çizerek konuyla ilgili şunları söyledi: Memur-Sen olarak öteden bu yana savunduğumuz iş güvenliğine eklenen 83. madde ile statühukuku, kadro ve yer güvencesi geriye götürüldü, törpülendi. Öncelikli kırmızı çizgimizin iş güvencesi olduğu sayısız kere deklare edilmiş ve bu görüşümüz medyada geniş bir şekilde yer almıştır. Torba kanun tasarısına alt komisyonda eklenen söz konusu maddenin ivedilikle çıkarılması talebi ilgililere iletildi. Malum medyanın Memur-Sen yöneticilerinin tatilde olduğunu iddia etmesini de "İftira" olarak değerlendiren Günay Kaya, Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu, teşkilat çalışmalarına katılmak üzere Yozgat, Sivas, Ordu, Tokat, Giresun ve Trabzon a gitmiştir. Genel Başkan Yardımcımız Hacı Bayram Tonbul ise Kıbrıs a çocuğunu ziyarete gitmiştir. Bunların tatil olarak yansıtılması, gerçeklikten uzak olup, gazetecilik etiğine aykırıdır. Genel Başkan Yardımcılarımız ve ben görevimim başındayım şeklinde konuştu. HUKUKİ HAKKIMIZI ARIYACAĞIZ Memur-Sen in iş güvenliği konusunda asla geri adım atmadığı ve bundan sonra da atmayacağını vurgulayan Kaya, Memur-Sen in sadece üyelerinin değil bütün memurların haklarını koruyan sigorta konfederasyon olduğunu dile getirdi. Kaya söz konusu haber ve gazeteyle ilgili gerekli hukuki girişimlerinde yapılacağını sözlerine ekledi.

9 8 [ GÜNCEL ] Rotasyon Büyük Tehlikeler Doğuracak Genel Başkan Kaya: Oldu-Bitti Yönetmeliklerin yeni düzenleme yapılmadan uygulamaya konulmasının kabul edilebilir yanı yoktur. Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya Orman Genel Müdürlüğü nde uygulanacak olan zorunlu rotasyon ülkemizin en güzide ve en köklü kurumlarından biri olan Orman Genel Müdürlüğü nde görev yapan personele, dolayısıyla hizmetlerin işleyişine zarar verecek dedi. Kaya, Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliklerinin uygulamaya konulmasının hem ülkemizin akciğerleri ormanlarımızın, hem de çalışanların aile birlikteliğinin korunmasında büyük tehlikeler doğuracağını söyledi. TÜRKİYE YANGINLA MÜCADELEDE ÖRNEK OLDU Türkiye nin aynı iklim kuşağında olan Akdeniz çanağındaki ülkeler arasında orman yangını söndürmede ilk sırada yer aldığını söyleyen Kaya, Ülkemiz 2002 yılında 40 dakika olan yangına müdahale süresini 18 dakikaya indirdi. Ormanları ve yangına müdahalede ki bölgesel faktörleri çok iyi bilen çalışanlarımız, yangınlara daha hızlı müdahale ederek daha çok alanın zarar görmesini engelledi dedi. Geçtiğimiz yıl orman yangınlarında zarar gören alanların önceki dönemlere göre azaldığını da dile getiren Genel Başkan Kaya; Orman çalışanlarımız görev yaptıkları bölgeleri çok iyi tanımaktadır. Yangın mevsiminin başladığı bu dönemde orman çalışanlarını rotasyona tabi tutmak, ormanların korunması ve genişletilmesine büyük darbe vuracaktır diye konuştu. Kaya yetkililere seslenerek; Ülkemizin en önemli kurumlarından biri olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü nün, sosyal tarafların görüş ve önerilerini dikkate almadan çıkardığı bu Oldu-Bitti Yönetmeliklerin yeni düzenleme yapılmadan uygulamaya konulmasının kabul edilebilir bir yanı yoktur. Söz konusu yönetmelik, çalışanlarımızın moral ve motivasyonunun bozulmasına, iş verimliliğinin de düşmesine neden olmuştur. Yetkili sendika TOÇ BİR-SEN olarak ilgilileri bir kez daha bu çıkmaz yoldan dönmeye, Orman Genel Müdürlüğü çalışanlarımızı ilgilendiren Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliklerini günün koşullarına uygun olarak yeniden düzenlemeye davet ediyoruz dedi. YÖNETMELİĞİN YAYIMLANMASINA SEVİNENLER, ŞİMDİ TİMSAH GÖZYAŞI DÖKÜYOR Söz konusu yönetmeliklerin Resmi Gazete de yayımlanmasına sevinenlerin bugün timsah gözyaşı döktüklerini de kaydeden Genel Başkan Kaya şunları söyledi: Gezi olaylarında 3 ağaçla bir milletin sözde uyanışını bekleyenlerin, bugüne kadar çalışanlarımızın hiçbir sorununun çözümü için çalışmayarak çamur at, tutmazsa izi kalır felsefesi ile hareket edenlerin, dün Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Resmi Gazete de yayımlandığında dönemin genel müdürünü arayıp teşekkür ederken bugün timsah gözyaşları dökmelerini çalışanlarımızın ve kamuoyunun takdirlerine bırakıyoruz.

10 [ GÜNCEL ] 9 Dönem Atamaları Genelgesi Hayal Kırıklığı Yaşattı Geçtiğimiz günlerde yayımlanan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2014 Yılı Dönem Atamaları Genelgesi, atama bekleyen personelde ve ailelerinde büyük hayal kırıklığı yaşattı. Bakanlığın bu genelge ile kendi personelini sıkıntılarıyla baş başa bıraktığını söyleyen TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı Günay Kaya; Binlerce personelimizin bir yıldır aileleriyle birlikte yayımlanmasını bekledikleri 2014 yılı Dönem Atamaları Genelgesi ve genelge eki olan Boş Kadro Cetvelleri tam bir hayal kırıklığı yaşatmıştır. Yaklaşık 45 bin memur personeli olan Bakanlık, 2014 yılı tayin döneminde yer değişiklikleri için sadece 1449 kadro açmış, kadro azlığı yetmiyormuş gibi bir de Genelge de 30/06/2014 tarihi itibariyle ilan edilecek aynı unvanda norm doluluk oranı % 50 nin altında olan il ve kuruluşlardan yer değiştirme talebi alınmayacaktır diyerek personelin naklen atanma tercihi yapmasının önüne fiili engeller koymuş ve adeta Çalışma ve yaşam şartları zor olan, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri daha düşük olan yerlere personel gönderemiyoruz. Biz de o zaman mevcut personeli başka bir yere göndermeyiz! diyerek kendi personelini cezalandırıp, sıkıntılarıyla baş başa bırakmıştır dedi. İlanı yapılan Dönem Atamaları Genelgesi nin mevcut haliyle uygulanmasının büyük mağduriyetler doğuracağını belirten Genel Başkan Kaya, aynı unvanda norm doluluk oranı % 50 nin altında olan il ve kuruluşlardan yer değiştirme talebi alınmayacağına ilişkin sınırlamanın kaldırılmasını, ilan edilen boş kadro sayılarının arttırılarak, kadroların bölgesel dağılımların tekrar gözden geçirilip ve 4. hizmet bölgelerinde yer alan illerde boş olan ve genelgede ilanı yapılmayan kadroların da ilan edilerek tercihe açılması gerektiğini dile getirdi. Kaya, norm kadrodaki boşluğun çalışanlardan kaynaklanan bir boşluk olmayıp, tamamen Bakanlıktan kaynaklanan bir durum olmasına rağmen buralarda büyük zorluklarla görev yapan çalışanlara Bakanlıktan kaynaklanan faturanın ödettirilmesinin hakkaniyetle ve hukukla bağdaşmadığını, bunun hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunun da altını çizdi. Ayrıca il müdürü veya kuruluş müdürüne verilen tercih formunu bilgisayar üzerinde onaylama yetkisinin bir an önce kaldırılmasını istediklerini dile getiren Genel Başkan Kaya; TOÇ BİR-SEN olarak ilgilileri vicdana, insaniyete, hukuka çağırıyor, söz konusu genelgenin bir an önce değiştirilerek, zor durumda kalan ve genelge sebebiyle mağduriyet yaşayan binlerce çalışanın haklarının iade edilmesini talep ediyoruz dedi.

11 10 [ GÜNCEL ] Yaraları Sarmak İçin Ne Soma da yaşanan maden faciasının hemen ardından acıları paylaşmak ve incelemelerde bulunmak üzere ilçeye giden Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya, hayatını kaybeden ailelere taziye ziyareti gerçekleştirdi. Soma da yaşanan maden faciasının ardından acıları paylaşmak ve incelemelerde bulunmak üzere ilçeye giden Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Safiye Özdemir ve Memur- Sen Kadınlar Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Toç Bir-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Emine Akgün, hayatını kaybeden ailelere taziye ziyareti gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaları yakından takip eden ve destek veren Memur-Sen teşkilatı adına konuşan Günay Kaya, "Böyle bir günde Somalı kardeşlerimizi yalnız bırakmak olmazdı. Geldik acıları paylaştık, yaraları sarmak için mücadele ettik. Şimdi kapsamlı bir rapor hazırlayarak, bundan sonra yapılması gerekenler için ivedi yol haritası belirleyeceğiz" dedi. YARALARI SARMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ Memur-Sen olarak yaraları sarmak için ellerinden ne gelirse yapacaklarını belirten Kaya; Sadece AFAD yetkilileri değil olay yerine ulaşan herkes gönüllü bir şekilde çalışmalar yaptı. Acımız çok büyük. Bu acının da inşallah üstesinden geleceğiz. Memur-Sen olarak, benzer acıların yaşanmaması içinde her seviyede konunun takipçisi olacağız. Yaraların sarılması için üzerimize düşen ne varsa yerine getireceğiz" diye konuştu. BİRLİK, BERABERLİK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Bir takım çevrelerin ortak acılar üzerinden gerilim arayışı içerisinde olduğunu belirten Kaya, "En acı olan da bu. Şimdi birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik günü. Böyle bir günde gerilim arayışı içerisinde olanların davranışlarını kabul etmiyoruz.

12 [ GÜNCEL ] 11 Gerekiyorsa Yapacağız Herkesi sağduyulu davranmaya, yaşanan olaylardan ders çıkartmaya davet ediyoruz. Elbette ihmali olanlar cezalandırılmalı. Sonuna kadar üzerine gidilmeli. Ancak yaramız kanarken kaos arayışı içerisinde olmak Somalı kardeşlerimizin yarasını sarmaz aksine daha büyük yaralar açar" dedi. YAŞANAN SON FELAKET OLSUN! Sadece kazalar olduğunda hassasiyet gösterilmemesi gerektiğini vurgulayan Kaya, "Yeni bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmak zorundayız. Gerekli ve yeterli önlemlerin alınması için ciddi mücadeleler vermek durumundayız. Hukuk devletinin gereği olarak olayla ilgili sorumluluğu bulunan tüm kurum ve kuruluşların üstüne düşeni yerine getirmelerini bekliyoruz. İş sağlığı ve güvenliği denetimleri sonucu ortaya çıkan raporlar mutlaka dikkate alınmalıdır. İnşallah bu ülkemizin yaşadığı son felaket olsun" şeklinde konuştu. BU İNSANLAR GAZETECİ DEĞİL, MİLİTARİST Soma da hayatlarını kaybeden madencilerin şehit oldukları inancında olduklarını kaydeden Genel Başkan Kaya, bu acılardan beslenen ve kaos çıkarmaya çalışanların hem sosyal medyada hem de gazetelerde insanlığa yakışmayan söylemlerde bulunmalarını da zavallılık olarak niteledi. Art niyetli bazı kesimlerin tek dertlerinin acılardan, yangınlardan, dramlardan kaos çıkarmak, politika yapmak, insaniyeti durduran açıklamalarda bulunmak olduğunu belirten Kaya: Şu partiye oy verenler buna müstahaktır demek ne akla, ne vicdana, ne de insaniyete sığar. Bu insanlar gazeteci, basın mensubu olamaz, olsa olsa militarist olur, fanatik olur dedi. Kaya sözlerini şöyle sürdürdü; Facianın sorumluları, olayda ihmali, kusuru ve istismarı bulunanlar biran önce cezalandırılsın. Cezalandırılsın ki bir daha böyle acılar yaşanmasın. Hukuk, millet adına bunlardan hesap sorsun. Yer altında, yaşam odası yapmayan işletme sahipleri, işçinin alınterinden kazandıklarıyla yeryüzüne gökdelenler dikiyor.

13 12 [ GÜNCEL ] Soma, Bosna Hersek ve Orta Afrika Memur-Sen, Soma'ya 301 bin TL, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Bosna Hersek'e 110 ar bin TL olmak üzere toplamda 521 bin TL - lik çeki AFAD ve İHH yetkililerine teslim etti. Soma ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ne gönderilmek üzere toplanan yardım AFAD yetkililerine verildi. Bosna Hersek'teki kardeşlerimize ulaştırılmak üzere toplanan para ise İHH'lı yetkililere teslim edildi. AFAD'daki toplantıya AFAD Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanı Melih Rüştü Çalıkoğlu, Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Toç-Bir- Sen Genel Başkanı Günay Kaya, Toç Bir-Sen Genel Başkan Vekili Sabri Kızılkaya, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Abdulhadi Karasapan, Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan, Soma'da yaşanan maden faciası, Bosna Hersek'teki sel felaketi ve Müslümanlara yönelik saldırıların arttığı Orta Afrika Cumhuriyeti'ne Memur-Sen'den yardım. Enerji Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Cemil Şentürk ve Kültür Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Fahri Ekinci katıldı. Yardım çekleri AFAD Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanı Melih Rüştü Çalıkoğlu'na teslim edildi. Bosna Hersek, yardım çeki ise İHH Ankara Temsilcisi Mustafa Sinan'a verildi. AFAD'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Memur- Sen Genel Başkan Vekili ve Toç- Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya, "Suriyeli kardeşlerimizin üzerinden elimizi çekmeden Bosnalı kardeşlerimize el uzatarak, Orta Afrikalı mazlumların yanında durarak evimiz Soma'ya sahip çıkmalıyız. Biz Bosna ya sırtımızı dönemeyiz. Orta Afrika Cumhuriyeti'nden bize ne diyemeyiz. Soma'daki mağdurlarımıza gözlerimizi kapatamayız" dedi. Kaya sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Soma'da

14 [ GÜNCEL ] 13 Cumhuriyeti ne Yardım Eli Uzattık yaşanan facia yüreklerimizi dağlıyor, yükselen feryat acımızı bir kat daha artırıyor. Bosna Hersek'te aşırı yağışlar nedeniyle nehirlerin taşması sonucu meydana gelen selin bilançosu her geçen saatte artmaya devam ediyor. Orta Afrika'da insani krizler derinleşerek sürüyor. Soma'da yaşanan elim facianın yaralarını sarmak, Bosna Hersek'te meydana gelen seller sonrası, evi sular altında kalan binlerce kardeşimizin sorunlarına çare olmak, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yaşanan dramı hafifletmek için sorumluluk aldık. İyilik hareketi, erdemliler hareketi olan Memur-Sen ailesi olarak Soma'ya 301 bin TL, Orta Afrika Cumhuriyeti'ne 110 bin TL, Bosna Hersek'e ulaştırılmak üzere yetkililere 110 bin TL'lik çeki teslim ediyoruz. Soma ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştırılmak üzere çekimizi AFAD'a, Bosna Hersek'teki kardeşlerimize topladığımız yardımı ise İHH'lı yetkililere teslim ediyoruz." AFAD Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanı Melih Rüştü Çalıkoğlu ise, "Acılar paylaştıkça azalır. Bu acıları sarmak için sorumluluk alan Memur-Sen ailesine teşekkür ediyoruz" dedi. İHH Ankara Temsilcisi Mustafa Sinan da, Memur- Sen'e teşekkür ederek bugüne kadar yaptıkları yardım kampanyalarına destek veren herkese şükranlarını sundu.

15 14 [ DOSYA ] 1 MAYIS Medeniyet Buluşması Alanlara Sığmadı Memur-Sen, 1 Mayıs Emek, Dayanışma, Kardeşlik ve Medeniyet Buluşması Diyarbakır İstasyon Meydanı nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. On binlerce kişinin katıldığı 1 Mayıs kutlamalarında halaylar çekildi, Grup Yürüyüş konseri ile alan coştu, 4 dilde yayınlanan bildiriyle emek, dayanışma ve kardeşlik mesajları verildi. GÜNDOĞDU DAN DUYGULANDIRAN, COŞTURAN SELAMLAMA Buluşmada açılış konuşmalarının ardından Memur- Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu coşkulu kalabalığa hitap etti. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu nun konuşması sık sık alkışlar ve sloganlarla kesildi. Gündoğdu, Tarih şehri, medeniyet şehri, ilim şehri, maneviyat şehri, kardeşlik şehri Diyarbakır a selam olsun. Peygamberler, sahabeler ve veliler şehri Diyarbakır a selam olsun. Kadim medeniyetin mirasçıları Diyarbakırlı kardeşlerime selam olsun. Ahmed-i Hanilerin, Fakiye Teyranların, Said-i Kürdilerin dostları, torunları sizlere selam olsun. Gönül erlerine, peygamber aşıklarına, Türkiye sevdalılarına, emeğin ve özgürlüğün sahiplerine selam olsun. İnancı bir, davası bir, tarihi bir, kıblesi bir, hatırası bir olanlara selam olsun. Anadolu nun dört bir yanından kardeşlik için Diyarbakır a koşanlara selam olsun. Memur-Sen olarak kurulduğumuz günden itibaren, emeğin, ek-

16 [ DOSYA ] 15 meğin, hakkın, özgürlüğün barışın, milli iradenin, demokrasinin mücadelesini verdik, veriyoruz. İslam coğrafyasının ızdırabını tâ yüreğimizde hissettik, dünya mazlumlarının mağduriyetini vicdanımızda duyduk. Sadece duymakla da kalmadık, tüm mazlumlara yardım eli uzattık, yaralarını sarmaya çalıştık. Çünkü Memur-Sen in sendikal anlayışının merkezinde insan var. İnsan emeği var. İnsan hakları var. İnsan onuru var. Saygın iş var. Kardeşlik hukuku var. Dayanışma var. Bu anlayışla geçen yıl hak, emek, barış ve kardeşlik yolunda Çanakkale deyiz demiştik. Bu yıl aynı inançla emek, dayanışma, kardeşlik ve medeniyet buluşması için Diyarbakır dayız. 1 Mayıs ı kavga nedeni olmaktan çıkarmak, şiddetten arındırmak, asıl amacına uygun bayram olarak kutlamak için buradayız. 1 Mayıs üzerinden toplumun iradesine ipotek koymak isteyenlerin aksine biz evrensel hukuk, ebedi kardeşlik için buradayız. Kadim medeniyetin ortak varisleri olarak medeniyetimizin yeniden inşası için buradayız. Temel hak ve özgürlüklerle insanlık onurunu korumak için buradayız. Her türlü ırkçılıkla mücadele etmek için buradayız. Bir daha işkencelerin olmaması, faili meçhullerin yaşanmaması, kireç kuyularında insanların yakılmaması, kan ve gözyaşının durması için buradayız dedi. Bayram-ı Veli nin nefesini, duasını, birlik ve beraberlik iradelerini getirdim. 81 ilden dualar, sevgiler, manevi kokular ve renkler getirdim diyen Gündoğdu, Bu koku kardeşliğin kokusudur. Bu renk çoklukta birliğin rengidir. Bu dua ve dayanışma huzurun müjdecisidir. Bugün burada peygamberlerin, sahabelerin, velilerin manevi atmosferinde buluştuk. Bugün Ahmed-i Hani nin manevi huzurunda toplandık. Diriliş şairi Sezai Karakoç un memleketine misafir olduk. İnşallah buluşmamız Anadolu nun birliğinin zemini, İslam dünyasının dirliğinin mayası, dünya barışının harcı olacak. Büyük Türkiye nin, bölgesel ve küresel vizyonunun yeni ufku olacak. Allah Anadolu nun birliğini ve dirliğini bozmasın inşallah diye konuştu. ALLAH ANADOLU NUN BİRLİĞİNİ VE DİRLİĞİNİ BOZMASIN Sizlere Konya dan Mevlana nın, Siirt ten Veysel Karani nin, Malatya dan Somuncu Baba nın, Nevşehir den Hacı Bektaş ı Veli nin, Bitlis ten Said Nursi nin, Eskişehir den Yunus Emre nin, Kırşehir den Ahi Evran ın, Sögüt ten Şeyh Edebali nin, Ankara dan Hacı

17 16 [ DOSYA ] KİRLİ EMELLERİNE ULAŞAMAYACAKLAR Gündoğdu sözlerini şu şekilde sürdürdü: Dün Şam ı, Bağdat ı, Mekke ve Medine yi İstanbul dan, Diyarbakır dan, Mardin den ayıranlar, bugün Türk ü Kürt ten, Laz ı Çerkez den, Alevi yi Sünni den ayırarak bizi bölmek istiyorlar. Bilsinler ki başaramayacaklar. İzin vermeyeceğiz. Post modern sömürgecilerin bu kirli emellerine ulaşmalarına asla müsade etmeyeceğiz. Onların yenilenmiş yöntemlerine, planlarına, tuzaklarına ve komplolarına karşı tek ses, tek yürek, tek bilek olduk. Bundan sonra da hep birlikte var olmaya, diri kalmaya, onurla yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü biz; bin yıllık desende bir ve beraberiz. 15 asırlık kadim medeniyetin ortak mirasçılarıyız. Kimse bu kadim medeniyetin çocuklarını ayıramaz, ayrıştıramaz. Görüyorsunuz Diyarbakır Meydanı nda sevinçler bir, acılar bir, gayeler aynı. Vicdanlar bir çarpıyor. Şarklı, Garplı, Şimalli, Cenuplu yok. Biz varız. Horonu halaydan, zeybeği atabarından ayrı tutmayan, Osmaniye bozlağından da Yozgat sürmelisinden de, Diyarbakır halayından da aynı tadı alan insanlarız. Diyarbakır 1 Mayıs kutlamalarımızın ana temalarından birisi medeniyettir. Çünkü biz ortak medeniyetin mirasçılarıyız. O medeniyet ki, samimiyet, adalet, hak ve alınteri medeniyetidir. Bugün hafızalarımızı tazelemek; kadim medeniyet deseninde bir ve beraber olduğumuzu haykırmak için Diyarbakır a misafir olduk. Bu toprağın desen desen örgüsünün birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu bilmeyenler ya da unutanlar Neden Diyarbakır dasınız? diye soruyorlar. Yeniden büyük Türkiye, yeni bir uygarlık talebimizi haykırmak için Diyarbakır dayız. Küresel adalet, ebedi kardeşlik ve kadim medeniyet çağrısı için Diyarbakır dayız. Hz. Adem in kardeşliğini, Hz. İbrahim in dostluğunu, Hz. Muhammed in önderliğini ve örnekliğini yeniden

18 [ DOSYA ] 17 inşa etmek için buradayız. 15 asırlık eskimeyen değerlerin cem olduğu kadim medeniyetin çatısı altında bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya haykırmak için buradayız. Ve buradan tüm Türkiye ye tüm dünyaya sesleniyoruz; 1 Mayıs ayrılık değil kardeşlik bayramıdır. Çatışma değil, emek ve dayanışma bayramıdır. Kutuplaşma değil bütünleşme bayramıdır. KÜRESEL OPERASYONLARA TEPKİ 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı bir mekâna, bir alana hapsedilemez, esir alınamaz diyen Gündoğdu, Ülkemizin ve dünyanın tüm alanları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma alanıdır, barış alanlarıdır, kardeşlik alanlarıdır. Gündem Taksim değil, gündem bayramın nerede kutlanacağı değil; gündem emek, dayanışma ve kardeşlik olmalıdır. Memur-Sen olarak, mekân dayatmasını da, kutlama şekli dayatmasını da reddediyoruz. Taksim dayatması bir senaryodur diyoruz. Bu senaryo, Taksim e çakma bir kutsallık yükleyerek, Taksim den yeni bir Gezi çıkarma senaryosudur. YENİ KAZANIMLAR ÜRETECEĞİZ Kadim medeniyetimiz emeğe ayrı bir değer vermiştir diyen Gündoğdu sözlerine şöyle devam etti: Bizim inanç değerlerimiz çalışana hak ettiğini vermeyi emreder. İkinci olarak da, alın terinin zamanında, yani alın teri kurumadan vermeyi salık verir. İşçinin hak ettiği verilmezse, elde edilen gelir haksız kazançtır. Bizim medeniyetimiz Sizden birinin kardeşi onun elinin altında bulunursa ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin, ona gücünün üstünde yük yüklemesin nasihatında bulunuyor. İşçi de işverenin malını ve mülkünü koruyacak. Kendi işi gibi çalışacak. Ücreti hak edecek. Bir ülkede her şey var, adalet yoksa o ülkede huzur ve refah olamaz. Adaletin mülkün temeli olduğu anlayışıyla sendikacılık yapıyoruz. Toplu sözleşmelerde bu anlayışla masaya oturduk. Hem ülkemiz için hem çalışanlar için kazanımlar ürettik. Demokratikleşmeden eğitime, özgürlüklerden insan haklarına kadar her alanda demokratik hakların çoğalmasına, yasakların kalkmasına katkı yaptık. Türkiye de yasaklar kalkmışsa sizlerin emeği var, katkısı var. İmam hatiplerin önüne engeller çıkararak, dindar nesillerin yetişmesini istemeyenler, katsayı adaletsizliğini getirdiler. Katsayı adaletsizliği sona ermişse sizlerin mücadelesi sayesinde oldu. Bununla yetinmediler. İHL lerin orta kısımlarını kapatıp maneviyatsız bir gençlik yetiştirmek istediler. 28 Şubat darbesinin en büyük ürünü olan kesintisiz eğitim bugün artık yoksa bu sizlerin eseridir. İnançlı insanları fişleme dersine dönüşen, vesayet ürünü milli güvenlik dersi müfredattan çıkarıldıysa bunda sizin payınız var. Allah ın kelamı Kur an ı yasaklamak, Kur an kurslarını kapatmak istediler. Kur an kurslarında yaş sınırlaması kaldırılmışsa, hatta halk eğitim merkezlerinde bu eğitim verilebiliyorsa, bu tarihi başarıda sizin rolünüz var. Değerler eğitiminin gereği; Kur an-ı Kerim ve siyer dersi müfredata girdiyse bunda sizin payınız var. Ana sütü kadar helal olan dilimiz, ağıtlarımız, zılgıtlarımız yasaklandı. Anadilde görüşmelerimiz engellendi. Demokratikleşme ve çözüm sürecinin parçası olarak, Kürtçe başta olmak üzere, Türkçe dışındaki diller ders olarak okutuluyorsa bunda sizlerin katkısı ve etkisi var. Tek tipleştirme ve rejim insanı yetiştirme sembolü andımız dayatması kalktıysa sizlerin dik duruşunun katkısı var. Ortak akıl mitingleriyle vesayet deşifre edilmişse, 12 Eylül Referandumuyla toplu sözleşme hakkı kazanılmışsa bunda sizlerin kararlılığı ve mücadelesi var. En önemlisi yüzyılın ayıbı başörtüsü yasağı kalktıysa, bugün kadınlar Meclis te, üniversitelerde ve kamuda özel sektörde başörtüsü ile hizmet sunabiliyorsa bunda sizin payınız var. Yetmez diyoruz. Daha demokratik bir Türkiye için, öğrencilere ve erkek memurlara kıyafet serbestisi istiyoruz. Cuma günleri mesai saatlerinin Cuma namazı kılmak isteyen memurlara göre ayarlanmasını istiyoruz. Ayasofya nın ibadete açılmasını istiyoruz. Kadınların, emeklilerin, engellilerin ve gençlerin sorunlarına daha fazla odaklanarak yeni kazanımlar üretmeye devam edeceğiz.

19 18 [ BÜYÜK TÜRKİYE BULUŞMASI ] Memur-Sen Kurulduğu Günden Beri Emeğin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen in kurulduğu günden itibaren emeğin, ekmeğin, hakkın, milli iradenin, demokrasinin ve barışın mücadelesini verdiğini söyledi. Başbakan Erdoğan, "İslam coğrafyasının sızısını ta yüreğinizde hissettiğiniz ve gereğini yaptığınız için sizlere teşekkür ediyorum" dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen'in düzenlediği "Medeniyet, İnsan, Demokrasi ve Şehirler" konulu Büyük Türkiye Buluşması'nda konuştu. Erdoğan, konuşmasına etkinliğin Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek başladı ve Genel Başkan Gündoğdu ya bugüne kadar sürdürdüğü emek mücadelesi, Türkiye nin ekonomisi ve demokrasisine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Merhum Akif İnan'ın kurduğu Memur-Sen in emeğin, hakkın, milli iradenin demokrasinin mücadelesini verdiğinin altını çizen Erdoğan, "Memur- Sen in kurucusu Akif İnan ı değerli şair ve mütefekkir, ağabeyimiz, güzel insan diyerek yad edip İnan ın Mescid-i Aksa yı gördüm düşümde / Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu / Varıp eşiğine alnımı koydum / Sanki bir yer altı nehri çağlıyordu / Mescid-i Aksa yı gördüm düşümde / Götür Müslümana selam diyordu / Dayanamıyorum bu ayrılığa / Kucaklasın beni İslam diyordu dizelerini okudu. Merhum Akif İnan ın barışa, huzura ve özellikle de çok sevdiği Mescid-i Aksa ya hasret içinde hayatını kaybettiğini, her şair gibi arkasında unutulmaz dizeler bıraktığını anlatan Başbakan Erdoğan, Ama birçok şairden farklı olarak arkasında bir de mücadeleyi hem de en kutsal mücadeleyi, emek mücadelesini bıraktı. Kurduğu, temellerini attığı, istikametini çizdiği Memur-Sen işte o mücadelenin adı oldu. Tekrar kendisini rahmetle yad ediyorum dedi.

20 [ BÜYÜK TÜRKİYE BULUŞMASI ] 19 Ekmeğin ve Milli İradenin Yanında Oldu Başbakan Erdoğan, Memur-Sen in kurulduğu günden itibaren emeğin, ekmeğin, hakkın ve milli iradenin, demokrasinin ve barışın mücadelesini verdiğini söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: 1995 yılında mütevazi imkanlarla, samimi bir hissiyatla kurulan Memur-Sen Türkiye nin en büyük konfederasyonu olarak çalışma hayatımızda barış ve diyalogun öncüsü oldu. Burada Memur-Sen e kurulduğu günden beri kararlılıkla, sabırla ve samimiyetle sürdürdüğü mücadele için ayrıca teşekkür ediyorum. 28 Şubat ta, dimdik duran Memur-Sen e ve yönetimine teşekkür ediyorum. Vesayetçi sisteme, çetelere, mafyaya, cuntalara karşı verdiğimiz mücadelede hep yanımızda oldunuz, bundan dolayı hakkı savunan Memur-Sen e teşekkür ediyorum. Memurların hak mücadelesinden Milli Birlik ve Kardeşlik Projesine, 2010 halk oylamasından eğitim reformuna, başörtüsüne özgürlükten ekonominin büyümesine kadar her alanda gösterdiğiniz dirayet için, verdiğiniz destek için sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

21 20 [ BÜYÜK TÜRKİYE BULUŞMASI ] yüreğinizde hissettiğiniz ve gereğini yaptığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Özellikle 17 Aralık darbe sürecinde eğilmediğiniz, bükülmediğiniz, dimdik durduğunuz için 5 Aralık ta Türkiye nin saygın sivil toplum örgütleriyle ahde vefanızı haykırdığınız için sizlere tek tek teşekkür ediyor, Allah hepinizden razı olsun diyorum. 28 Şubat'ta dimdik duran Memur-Sen'e ve yönetimine teşekkür ediyorum. Vesayetçi sisteme, çetelere, mafyaya, cuntalara karşı verdiğiniz mücadelede hep yanımızda oldunuz. Bundan dolayı hakkı savunan Memur-Sen'e teşekkür ediyorum" dedi. Yapılan konuşmaların ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a gecenin anısına Genel Başkan Gündoğdu tarafından tablo hediye edildi. Ayrıca, Başbakan Erdoğan'a, engelliler, kadınlar ve gençlere yönelik desteklerinden dolayı Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Safiye Özdemir, Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Elvan Uğurlu ve Genç-Memur-Sen Başkanı Eyüp Beyhan tarafından çiçek takdim edildi. Tıpkı, merhum Akif İnan gibi, medeniyet havzamızı kucaklayan bir ufka sahip olduğunuz için Filistin den Myanmar a, Pakistan dan Somali ye, Mısır dan Suriye ye kadar insani değerlere, vicdana, hakka ve hukuka sahip çıktığınız için, İslam coğrafyasının sızısını Gecede kısa bir konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Geceye Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik

22 [ BÜYÜK TÜRKİYE BULUŞMASI ] 21 Bakanı Faruk Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı Günay Kaya ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, İl ve Şube Başkanları, bakan yardımcıları, milletvekilleri, müsteşarlar, bürokratlar ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen Memur-Sen ve TOÇ BİR-SEN üyeleri katıldı.

23 22 [ BÜYÜK TÜRKİYE BULUŞMASI ] Gündoğdu: Memur-Sen Adalet ve Merhamet Konfederasyonudur Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen in ATO Congresium'da düzenlediği "Büyük Türkiye Buluşması" Medeniyetimiz, İnsan, Demokrasi ve Şehirlerimiz programında konuştu. Gündoğdu, medeniyetimizin, hem millete hem de millete hizmetle sorumlu olanlara; Halka hizmeti Hak ka hizmet saymayı, insanı yaşatmayı devleti yaşatmanın ön şartı görmeyi, kurda yem olan kuzunun hesabını dahi vermeyi salık verdiklerini kaydetti. Genel Başkan Gündoğdu konuşmasını şöyle sürdürdü; Biz, bilir ve inanırız ki; dünya üzerinde Allah a kulluktan daha büyük bir makam, Allah ın rızasını gözeterek insana hizmet etmekten daha büyük bir onur yoktur. Hakikat yolculuğumuzun bineği medeniyetimiz, insan ve iman arasındaki kadim birlikteliği esas alıyor. Zamanda yolculuk yaparak Asr-ı Saadet devrinde yaşama imkanımız yok. Beton yapılara dair imar planlarıyla şekillenmiş esaret şehirleri yerine, Asr-ı Saadeti var eden irfan değerleriyle imar edeceğimiz Şehr-i Saadet lerde yaşama imkanımız var. Bu noktada, belediyelerimize, belediye başkanlarımıza büyük görevler düşüyor. İnsan odaklı, insani değerleri önceleyen, değerli deyince akla insanların geldiği Saadet Şehirleri kurabiliriz. SON OPERASYON BAŞBAKAN ÜZERİNDEN TÜRKİYE'DİR Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, 17 Aralık operasyonunun altında Büyük Türkiye hedefini akamete uğratmaya dönük sivil vesayet çabası ve paralel devlet yapılanması, milleti ve devleti demokratikleşme, özgürleşme yolculuğundan döndürme çabasının yattığını söyledi. Yorulmadan daha demokratik devlet, daha özgür millet hedefine uzanmalıyız diyen Gündoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü: 12 Eylül 2010 referandumuyla daha da netleştirdiğimiz yol haritasına sadık kalmalı, hukukun üstünlüğüne dayanan demokratik sosyal hukuk devletini gerçek anlamda tesis etmeliyiz. Paralel devleti ve uzantılarını, yolsuzluk iddialarını hukukun evrensel kurallarına, adil yargılamaya ve bağımsız yargıya dair ilkelere sadık kalarak açığa kavuşturmalıyız. Ancak, kayıt dışı siyasete de göz yummamalıyız. 17 Aralıkla birlikte varlığı açığa çıkan emniyet ve yargıdaki paralel devlet kurgusu üzerinden, geçmişte kurulan vesayet tezgahlarının faillerinin mağdur edilmiş olabileceği gibi bir yanılgıya düşmemeliyiz. Bugünün vesayet tasarlayıcılarına kızgınlığımız, dünün vesayetçilerine merhamet kapılarını açmak gibi bir hatayı tetiklememelidir. Dün bu milletin önüne vesayet

24 [ BÜYÜK TÜRKİYE BULUŞMASI ] 23 mayınları döşeyenler en az bugün bu işe tevessül edenler kadar, millete ve millet iradesine saygıda kusur etmişlerdir. Hukuk, merhamet değil adalet aracıdır. Adaletin tesisinde hatalar varsa, hakkı ihlal edilenler varsa bu ortaya çıkarılmalıdır. Ancak, hata yapıldığı hatta kumpas olduğu ön kabulüyle geçmişin vesayetçilerine kanun yoluyla yeniden yargılama hakkı verilmesi, milletin vicdanında yaralara neden olur. Yeniden yargılanma, vesayete odaklanmışların yeniden yapılanması tehdidini kendi ellerimizle oluşturmak olur. Son operasyonda, hedefin AK Parti Genel Başkanı değil Türkiye Cumhuriyeti nin Başbakanı ve Başbakan üzerinden Türkiye olduğu açıktır. Bu yüzden, kime oy verdiği, hangi ideolojiden olduğu, hangi cemiyetin ya da camianın mensubu olduğuna bakmadan herkes bu operasyona karşı ortak tavır almalıdır. Türkiye nin küresel yapının at oynatma alanı haline gelmesini, milletin yeniden vesayet altına alınmasını istemeyen herkes devletin bağımsızlığından, milletin egemenliğinden, sivil siyasetten yana olmalıdır. 17 Aralık operasyonunun fitilini ateşleyenlerin, çözüm sürecini sona erdirmeyi ve Türkiye nin yeniden terör girdabına düşmesini isteyenler olduğunu vurgulayan Gündoğdu, yeni Türkiye ve yeni Anayasa hedefini akamete uğratmak isteyenlerin başarılı olamayacaklarını söyledi. Gündoğdu konuşmasını şöyle sürdürdü: Büyük Türkiye yolculuğunun sona ermesini ve Türkiye nin eski günlerine dönmesini dileyenlerdir. Milletin sivil siyasete olan inancını kaybettirerek vesayete ve darbelere vize kolaylığı sağlayan üstünlerin hukuku anlayışını yeniden hayata geçirmek isteyenlerdir. Bütün bu planların, hayallerin ve hedeflerin gerçekleşmesi için Uzun Adamı, Direnen Adamı devre dışı bırakmaya odaklandılar. Türkçe ezan zulmune son verip ezanın tekrar Arapça okunmasını sağlayan Menderes niçin hedef alınmışsa Direnen Adam onun için hedeftir. Bu ülkeyi dünyayla tanıştıran ve küresel rekabetin öznesi olacağına inandıran Özal niçin hedef alınmışsa Direnen Adam onun için hedeftir. Namlusu millete dönmüş tanka selam durmam çıkışıyla vesayete karşı koyan Muhsin Başkan niçin hedef alınmışsa Direnen Adam onun için hedeftir. Devletin kasasına çöreklenmiş şebekenin defterini düren, D-8 le İslam dünyasını ayağa kaldırmaya çalışan ve kendisini İslam birliğine adayan Savunan Adam Erbakan Hoca mız niçin hedef alınmışsa Direnen Adam onun için hedeftir. Ancak, milleti unuttular. Liderlerine, egemenliğine, bağımsızlığına kurulan tezgahları kavrayan ve idrak eden bir millet var artık. O yüzden bu sefer başaramayacaklar. Mısır da Mursi ye yapılanın Türkiye de hayata geçirilmesine hem millet hem Memur-Sen izin vermeyecektir. MEMUR-SEN İN RAKİPSİZLİĞİNİN TESCİLİ TOPLU SÖZLEŞMEDİR Toplu sözleşmede elde ettiğimiz başarılar Memur- Sen in rakipsizliğini tescilliyor diye konuşan Gündoğdu, Memur-Sen, Türkiye nin en büyük emek örgütüdür. Emeğin değerli olmasının ve ekmeğin artmasının ön şartının, özgür, sivil ve demokratik bir siyasal sistem olduğunun bilincindeyiz. Bugün, Suriye de sendikadan bahsetme imkanı yoktur. Özgürleşmeyi, demokratikleşmeyi, sivilleşmeyi, mazluma destek olmayı, zulmü ortadan kaldırmayı, insanı ve insan onurunu korumayı da görev ve sorumluluklarımız arasında görüyor, varlık nedenleri arasında kabul ediyoruz. Memur-Sen, özgürlük insana aittir, insana dairdir anlayışıyla hareket eden aksiyoner bir özgürlük hareketidir. Bu düşünceyle, darbe dönemlerinin, vesayet süreçlerinin eseri kanun ve kararlarla uygulamaya konulan bütün yasakların kaldırılması mücadelesi verdik, vermeye devam ediyoruz dedi. Bu mücadeleyle elde edilen kazanımların sonuncusunun ve ülke kadınları açısından en değerlisinin, kamudaki başörtüsü yasağının kaldırılması olduğunu sözlerine ekleyen Gündoğdu, Bunu milletimize inanarak ve güvenerek başlattığımız Özgürlük İçin On Milyon İmza kampanyasında topladığımız 12 Milyon 300 bin imzayla başardık. Memur-Sen, bin yıllık desende bir ve beraberiz çağrısını sürekli seslendiren bir kardeşlik hareketidir. Biz, etnik kimliklerin birini diğerinden daha değerli ya da değersiz gören ırkçı ideolojileri, birliğimize, dirliğimize yönelik bir tehdit olarak değerlendiriyoruz. Kardeşlik ikliminin bu toprakların mütemmim cüzü olduğu inancıyla, Milli Birlik ve Kardeşlik Projesine de, Çözüm Sürecine de destek olduk, destek oluyoruz. Akil İnsanlar Heyeti nde yer almayı millet tarafından verilmiş bir görevin ifası olarak gördük. Türkiye yi tabiri caizse karış karış gezdik. Çözüm iradesini destekleyecek girişimlerin ya öncüsü ya da paydaşı olduk. MEMUR-SEN BARIŞ VE HAKKANİYET TEMELLİ YENİ BİR DÜNYA MÜCADELESİNİN ADIDIR Gündoğdu, konuşmasında Arakan da, Doğu Türkistan da ve Suriye de zalim yönetimlerin zulmüne maruz kalanlara el uzattıklarının altını çizdi. Memur- Sen in Mısır da darbecilere karşı Mısır halkının yanında yer aldığını anımsatan Gündoğdu, Mısır İçin Direniş, İnsanlık İçin Diriliş mitingimizle, dünyaya ses ver dedik. Filistin'e ve Gazze ye olan muhabbetimizi, katil İsrail devletine yönelik lanetimizi her fırsatta dile getirdik. Memur-Sen hak karşısında vav, haksızlık karşısında elif olmaya adananların bu çağdaki gür sesidir şeklinde konuştu.

25 24 [ KADINLAR GÜNÜ ] Kadınlar Komisyonu ndan Kadınlar Günü Etkinliği TOÇ BİR-SEN Kadınlar Komisyonu nca Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir program düzenledi. Orman Genel Müdürlüğü nde gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını TOÇ BİR- SEN Kadınlar Komisyonu Başkanı Emine Akgün yaptı. Akgün konuşmasında Kadın erkeğin kaburgasından yaratıldı, ayaklarından yaratılmadı. Öyle olsaydı ezilirdi. Üstün olsun diye başından da yaratılmadı. Kolun biraz altından yaratıldı korunsun diye, kalp hizasında yaratıldı sevilsin diye dedi. Dünyanın kadınların eliyle değiştiğini ve güzelleştiğini belirten Akgün sözlerini şöyle sürdürdü: Dünyanın en önemli gelişmelerine, anlamlı ve özel günlerine bakıldığında kadınların azimlerini, verdikleri mücadeleleri, çektikleri acıları ve daha sonrasında ise elde ettikleri büyük başarıları görürsünüz. Milletimizin verdiği o büyük Kurtuluş Savaşı nda da destanlar yazan yine kadınlardır Memur-Sen ve TOÇ BİR-SEN in kadınların sorunlarının giderilmesi, toplumda hak ettikleri yere gelmeleri, erkeklere tanınan eğitim ve çalışma haklarının kadınlara da tanınması için ciddi çalışmalar yaptığını dile getiren Komisyon Başkanı Akgün, kadınların hem sosyal, hem sendikal, hem de çalışma hayatlarında daha aktif rol almaları gerektiğinin altını çizdi. Akgün sözlerini Güçlü erkekler çoğunlukla eşlerinin desteğiyle başarılı olan erkeklerdir, güçlü kadınlar ise eşleri ve çevrelerindeki diğer erkeklere rağmen başarılı olan kadınlardır diyerek noktaladı. Emine AKGÜN KADININ ÖNEMİNİ YETERİNCE ALGILAYAMADIK TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı Günay Kaya da, TOÇ BİR-SEN Kadınlar Komisyonu nca hazırlanan toplantıda yaptığı konuşmasında Toplum olarak, devlet olarak, kadının önemini yeterince algılayamadık.

26 [ KADINLAR GÜNÜ ] 25 Hz. Mevlana yı inşa eden anneyi, çağ açıp kapatan Fatih in annesini görmeli ve her şeyi şekillendirenin kadınlar olduğunun farkına varmalıyız dedi. KADINI YAŞAMDAN SOYUTLARSANIZ İNSANLIK YOK OLUR Kadının yaşamdan soyutlanmasının insanlığın yok olmasına neden olacağının altını çizen Genel Başkan Kaya; Kadın olsun, erkek olsun, insaniyet ortak paydasında hepsi bir. Dolayısıyla ister filozoflara bakalım, ister kutsal kitaplara bakalım, kadın ve erkeğe insanlık ortak paydasında görevler verilmiş, sorumluluklar yüklenmiş. Zaman gelmiş bu sorumluluklar yaşama ve sosyolojinin temel dinamiklerine başka şeyler yüklemiş. Savaşlar yaşamın ana unsuru olmuş. Dolayısıyla savaşlarda adale gücü ön plana çıkmış ve orada erkek kadına karşı domine gücünü almış. Ama bu güne baktığımızda artık adale gücünden ziyade aklın, bilimin, estetiğin, nezaketin tabiri caizse beyin gücünün, ruh gücünün, adale gücünün çok çok ötesinde yaşamı belirleyen kurallar koyduğunu, sosyolojinin de bu temel bağlamlarda şekillendiğini görüyoruz. Yani erkek araba, silah üretir, kadın ise nesli, insanlığı ve kültürü üretir. Kadını yaşamdan soyutlarsanız kültür yok olur, insanlık yok olur dedi. TOÇ BİR-SEN Kadın Kolları Başkanlığı nca düzenlenen etkinliğe katılan Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez de önemli bir günde bu toplantıda bulunuyor olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek Değerli arkadaşlar, biz sizleri sadece Dünya Kadınlar Gününde hatırlayan insanlar değiliz. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Sizler evimizde eşlerimiz, baba ocağında annelerimiz, kardeşlerimizsiniz. Dolayısıyla sizlerle beraber bu dünyada varız, sizler yoksanız bizler de yokuz. Bunun bilincindeyiz dedi. TOÇ BİR-SEN Lİ KADINLARI HAYATA DEĞER KATTIKLARI İÇİN TEBRİK EDİYORUM Programda Memur Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Safiye Özdemir de bir selamlama konuşması yaptı. Özdemir konuşmasında şunları söyledi: TOÇ BİR-SEN ailesinin değerli mensupları, sizlerin de bildiği gibi bizler, insan için çalışıp, kazanıp elde ettiğinden daha hayırlısı yoktur inanışından gelen bir kültürden ve medeniyetten geliyoruz. Çalışmayı, üretmeyi

27 26 [ KADINLAR GÜNÜ ] ibadet olarak gören bir dinin mensuplarıyız. Bizlerin dünyadaki asıl amacı helal ve temiz lokma kazanmaktır. Bizim dinimizde bu kutsaldır. Alın terinin elde ettiğinden daha kutsal bir kazanç yoktur. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben TOÇ BİR-SEN li hanımefendilerin gerçekten hayata değer kattığı, emek verdiği, ürettiği için her birini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Ülke ekonomisine, çalışma hayatına, üretim ve hizmet sektörüne yaptığınız katkı için hepinize teşekkür ediyorum. Ankara Orman Bölge Müdürü Mustafa Özkaya ise TOÇ BİR-SEN Genel Merkezi ve Kadınlar Komisyonu Başkanlığı na düzenledikleri toplantıda kurum çalışanları ile kendilerini bir araya getirdikleri, onların sorunlarının ve bu sorunların çözümünün tespiti için zemin hazırladıkları için teşekkür etti. Özkaya: Anadolu da hem evde hem de meslek hayatına atılmış kadınlara büyük iş yükleri yükleyip, sonra onlardan evlatlarımızı iyi yetiştirmelerini istiyoruz. Bizler ne kadar katkıda bulunuyoruz orası tartışılır. Kadınlarımıza daha çok katkıda bulunup, onları her gün baş tacı etmeliyiz diye konuştu. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bakanlığa bağlı kurumlarda görev yapan TOÇ BİR-SEN üyesi kadınları buluşturan etkinliğe TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı Günay Kaya, Genel Başkan Yardımcıları Fatih Doğan ve Nail Süngü, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Safiye Özdemir, Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, Ankara Orman Bölge Müdürü Mustafa Özkaya, OGM Personel Daire Başkanı Hayri Ünal, kurum amirleri ile TOÇ BİR-SEN Ankara 1, 9 ve 26 No lu Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve Kadın Kolları Teşkilatları katıldı.

28 [ ZİYARET ] 27 Orman Muhafaza Memurlarından Teşekkür Ziyareti Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü nde görev yapan orman muhafaza memurları TOÇ BİR-SEN Genel Merkezi ne ücretsiz toplu taşım kartı için teşekkür ziyareti gerçekleştirdiler. Yetkili sendika TOÇ BİR-SEN in Toplu Sözleşme görüşmelerinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü nde görev yapan orman muhafaza memurlarının, belediyelere ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilmesi talebi kazanıma dönüşerek imza altına alınmış, imza altına alınan kazanımların uygulanmasının anayasal zorunluluk olması sebebiyle de bu kazanım tüm illerde hayata geçirilmişti. Ankara da belediyeye ait toplu taşıma araçlarında Akıllı Kart uygulamasına geçilmesinin ardından TOÇ BİR-SEN 26 Nolu Şube Yönetimi nce orman muhafaza memurları adına teslim alınan kartlar sahiplerine ulaştırıldı. Kartlarını teslim alan orman muhafaza memurları bu sebeple TOÇ BİR-SEN Genel Merkezi ni ziyaret ederek teşekkürlerini sundular. Genel Başkan Vekili Sabri Kızılkaya orman muhafaza memurlarının belediyelere ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalandırılarak çalışanların bütçelerine aylık 100 TL ile 300 TL arasında katkı sunulduğunu belirtti. Orman muhafaza memurları da, TOÇ BİR-SEN in kendileri için verdikleri mücadeleye tanık olduklarını, özellikle fazla mesai ücretinin 60 saate çıkarılması, belediyelerce işletilen toplu taşıma araçlarından üniformalı olarak ücretsiz yararlanılması, koruyucu gıda maddesi verilmesi, koruyucu giyim ve donanım malzemesi sağlanması gibi bir çok kazanıma kavuştuklarını belirttiler. Orman Muhafaza Memurları, 26 Nolu Şube Başkanı Ahmet Çelik, Genel Başkan Vekili Nusret Birim, Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Aldanmaz ve Metin Yiğit in yer aldığı ziyarette TOÇ BİR-SEN Genel Başkan Vekili Sabri Kızılkaya ve Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Şahin Değirmen e çiçek takdim ettiler.

MEMUR-SEN. Memur Sendikaları Konfederasyonu nun Süreli Yayınıdır Yıl:8, Sayı:22, Mart 2014. MEMUR-SEN Büyük Türkiye

MEMUR-SEN. Memur Sendikaları Konfederasyonu nun Süreli Yayınıdır Yıl:8, Sayı:22, Mart 2014. MEMUR-SEN Büyük Türkiye Memur Sendikaları Konfederasyonu nun Süreli Yayınıdır Yıl:8, Sayı:22, Mart 2014 Büyük Türkiye Buluşmasında Muhteşem Coşku Başbakan R. Tayyip Erdoğan, Memur- Sen in düzenlediği Medeniyet, insan, demokrasi

Detaylı

Sağlıkta Bedel Ödeyenler

Sağlıkta Bedel Ödeyenler Talep Ettik, Kazandık, Sözleşmeliler Kadrolu Oluyor Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde 2 Haziran 2013 Günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan a ilettiğimiz sözleşmeli personele kadro talebimiz, 25 Haziran 2013 Günü

Detaylı

Sağlık-Sen den Coşkulu Sağlık Çalışanları Buluşması

Sağlık-Sen den Coşkulu Sağlık Çalışanları Buluşması Başkanlar Kurulumuz Afyonkarahisar da Toplandı Memiş: Yeni Türkiye nin Demokrasisi, Sivil ve Demokrat Anayasayla Güçlendirilmeli YIL:5 SAYI:18 EYLÜL 2014»10 H i z m e t Sağlık-Sen den Coşkulu Sendikacılığında

Detaylı

22 Şubat 2014 Cumartesi

22 Şubat 2014 Cumartesi Bayraklı nın a dan z ye tüm sorunlarını yakından bildiğini, ilçeye iki kentsel dönüşüm projesi ile ciddi bir katkı yaptığını kaydeden DSP adayı Aslan, "Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır. Çamur at

Detaylı

Sivil Kıyafet İçin Sivil İtaatsizliğe Devam

Sivil Kıyafet İçin Sivil İtaatsizliğe Devam Sayı: 73 Yıl: 13 Eylül 2014 Sivil Kıyafet İçin Sivil İtaatsizliğe Devam Başbakan Davutoğlu ile Görüştük Eğitime Bakış ın Yazarlarını Buluşturduk Mücadelemizle Bir Yasak Daha Kalktı Sayı: 73 Yıl: 13 Eylül

Detaylı

Üyesinin ve Milletinin Hadimi Bir Sendika

Üyesinin ve Milletinin Hadimi Bir Sendika Diyanet-Sen, din görevlilerimiz ve üyelerimiz için yeni kazanımlar elde etmeye, gerek ülkemizde gerekse dünyanın neresinde olursa olsun tüm haksızlıklara karşı zalimlerin karşısında mazlumların ise yanında

Detaylı

135 Bin Üyeyle Toplu Sözleşmeye

135 Bin Üyeyle Toplu Sözleşmeye 135 Bin Üyeyle Toplu Sözleşmeye Hizmet sendikacılığı farkıyla toplu sözleşme hakkını getiren Memur-Sen ve Sağlık-Sen, kamu çalışanları adına toplu sözleşme masasına oturacak. 135.557 Her İki Sendikalıdan

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZ BİZİM İÇİN SENETTİR BU İLKELİ DURUŞUMUZDAN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ >28 >24

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZ BİZİM İÇİN SENETTİR BU İLKELİ DURUŞUMUZDAN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ >28 >24 SAĞLIK BAKANLIĞI >28 SINIFTA KALMISTIR 14 Mart Tıp Bayramı öncesi Sayın Başbakanımız tarafından sağlık çalışanlarına müjde şeklinde açıklanan hususlar ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının

Detaylı

Sayı: 74 Yıl: 13 Ekim 2014

Sayı: 74 Yıl: 13 Ekim 2014 Sayı: 74 Yıl: 13 Ekim 2014 Sayı: 74 Yıl: 13 Ekim 2014 Editör den aliyalcin@egitimbirsen.org.tr Ölüm Bir Tohumsa Kefen Zarında Gün Olur Fışkırır Bir Orman Olur H epimiz, imkânsıza ulaşmanın yolunun onun

Detaylı

Yıl:3 Sayı: 11 Mart 2012. Sağlık Çalışanları İçin

Yıl:3 Sayı: 11 Mart 2012. Sağlık Çalışanları İçin Memur-Sen den Toplu Sözleşme Yasa Tasarısına, Yağmura ve Polis Engeline Rağmen Protesto Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Yıl:3 Sayı: 11 Mart 2012 Sağlık Çalışanları İçin»8 EĞİTİM SEFERBERLİĞİ Sağlık çalışanlarına

Detaylı

SAĞLIK-SEN DEN COŞKULU TÜRKİYE BULUŞMASI

SAĞLIK-SEN DEN COŞKULU TÜRKİYE BULUŞMASI MEMUR-SEN EMEĞİN, EKMEĞİN VE MİLLİ İRADENİN YANINDA OLDU YIL:5 SAYI:17 NİSAN 2014 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen in düzenlediği Medeniyet, insan, demokrasi ve şehirler konulu Büyük Türkiye Buluşması

Detaylı

Görkemli Genel Kurul

Görkemli Genel Kurul HAK-İŞ ten bir ilk: Profesyonel Genel Sekreterlik SAYI 61/OCAK 2012 HAK-İŞ KONFEDERASYONU YAYIN ORGANI www.hakis.org.tr HAK-İŞ TE MAHMUT ARSLAN DÖNEMİ 12. GENEL KURUL COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ Görkemli

Detaylı

Bir YÖK Kanunu. İstiyoruz. İnsan Odaklı Sendikacılık Anlayışımızdan. Taviz Vermeden Yolumuza Devam Ediyoruz. Beklentileri Karşılayan

Bir YÖK Kanunu. İstiyoruz. İnsan Odaklı Sendikacılık Anlayışımızdan. Taviz Vermeden Yolumuza Devam Ediyoruz. Beklentileri Karşılayan Ek Sayı: 8 Nisan 2013 İnsan Odaklı Sendikacılık Anlayışımızdan Taviz Vermeden Yolumuza Devam Ediyoruz Beklentileri Karşılayan Bir YÖK Kanunu İstiyoruz Millet Özgürlüğe Evet Dedi Darbecilerin Yönetmeliği

Detaylı

YÖK, Çalışanların Gönlüne Köprü Kurmalı. YURTKUR da Fazla Çalışma Ücretinin Artırılmasını İstedik

YÖK, Çalışanların Gönlüne Köprü Kurmalı. YURTKUR da Fazla Çalışma Ücretinin Artırılmasını İstedik Ek Sayı: 9 Ekim 2013 YÖK, Çalışanların Gönlüne Köprü Kurmalı Akademik Personelin Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin Çalıştay Raporunu YÖK e Sunduk Kadınlar İçin Özgürlük Bayramı, Erkekler İçin Özgürlük Eylemi

Detaylı

DİYANET-SEN TÜRKİYE DİYANET VE VAKIF GÖREVLİLERİ SENDİKASI DERGİSİ

DİYANET-SEN TÜRKİYE DİYANET VE VAKIF GÖREVLİLERİ SENDİKASI DERGİSİ MEMUR-SEN KONFEDERASYONU DİYANET-SEN TÜRKİYE DİYANET VE VAKIF GÖREVLİLERİ SENDİKASI DERGİSİ YETKİLİ SENDİKA HAZİRAN - 2007 20 YILDA YAPILAMAYANLARI YAPTIK Diyanet-Sen Ailesi Yetkiye ve Büyümeye Devam Ediyor.

Detaylı

Recep Tayyip Erdoğan. AK PARTi Genel Başkanı ve T.C. Başbakanı

Recep Tayyip Erdoğan. AK PARTi Genel Başkanı ve T.C. Başbakanı 1 ADAYIMIZI Hüseyin ÇELİK Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan. Milletin adamı. Milletin içinden gelmiş, koltuğa değil milletine sevdalı, hizmete

Detaylı

Sayı: 50 Yıl: 8 Ekim 2009. Memur-Sen Konfederasyonu. Eğitim-Bir-Sen. Eğitimciler Birliği Sendikası Haber Bülteni

Sayı: 50 Yıl: 8 Ekim 2009. Memur-Sen Konfederasyonu. Eğitim-Bir-Sen. Eğitimciler Birliği Sendikası Haber Bülteni Sayı: 50 Yıl: 8 Ekim 2009 Eğitim-Bir-Sen Memur-Sen Konfederasyonu Eğitimciler Birliği Sendikası Haber Bülteni Sayı: 50 Yıl: 8 Ekim 2009 Memur-Sen Konfederasyonu Eğitim-Bir-Sen Eğitimciler Birliği Sendikası

Detaylı

SORUNLARIN TAKİPÇİSİYİZ

SORUNLARIN TAKİPÇİSİYİZ SORUNLARIN TAKİPÇİSİYİZ Kadir ÇİÇEK Genel Mali Sekreter Gelir İdaresi Başkanlığında Görev Değişimi Gelir İdaresi Başkanlığı Görevine, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi

Detaylı

12 YIL. Millete hizmete adanmış 12 yılı EDİTÖRDEN MİLLETİN DESTEĞİYLE

12 YIL. Millete hizmete adanmış 12 yılı EDİTÖRDEN MİLLETİN DESTEĞİYLE EDİTÖRDEN 1 MİLLETİN DESTEĞİYLE 12 YIL Hüseyin ÇELİK Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili GENEL SEÇİMLER 03 Kasım 2002 AK PARTi % 34.4 22 Temmuz 2007 AK PARTi % 46.9

Detaylı

Şehitlerimizin Huzurunda İftar

Şehitlerimizin Huzurunda İftar Şehitlerimizin Huzurunda İftar AK Parti İstanbul teşkilatı, iftarını Çanakkale destanını yazan kahramanların torunları ile birlikte açtı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığımızın Çanakkale Şehitliği nde düzenlediği

Detaylı

www.hizmet-is.org.tr 12. Genel Kurulumuz Yapıldı Yeni Dönemde Zirveye Doğru

www.hizmet-is.org.tr 12. Genel Kurulumuz Yapıldı Yeni Dönemde Zirveye Doğru www.hizmet-is.org.tr 12. Genel Kurulumuz Yapıldı Yeni Dönemde Zirveye Doğru 2015 / II - SAYI: 146 İçindekiler Üç Aylık Yayın Organı Yıl: 25 / Sayı: 146 / Dönem: 2015/II Hizmet-İş Sendikası adına Sahibi

Detaylı

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU Veli SOLAK Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Ümit KAYMAL Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Sekreteri Kemal İLÇİOĞLU Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Sedat

Detaylı

TÜRKİYE DİYANET VE VAKIF GÖREVLİLERİ SENDİKASI DERGİSİ 30 YILDIR BEKLEDİĞİMİZ TEŞKİLAT YASAMIZ ÇIKTI!..

TÜRKİYE DİYANET VE VAKIF GÖREVLİLERİ SENDİKASI DERGİSİ 30 YILDIR BEKLEDİĞİMİZ TEŞKİLAT YASAMIZ ÇIKTI!.. TÜRKİYE DİYANET VE VAKIF GÖREVLİLERİ SENDİKASI DERGİSİ Temmuz 2010 30 YILDIR BEKLEDİĞİMİZ TEŞKİLAT YASAMIZ ÇIKTI!.. Diyanet-Sen Yetkisini Çiff Yetkiyle Taçlandırdı Kızılcahamam Başkanlar Kurulu Toplantısı

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER İ ZİYARET ETTİK

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER İ ZİYARET ETTİK ÇİN ZULMÜ PROTESTO EDİLDİ Doğu Türkistan ı işgal eden Çin Halk Cumhuriyeti nin yaptığı katliamlara karşı Çin Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bırakıldı. Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Ankara

Detaylı

Sayfa 10. Sayfa 8. Sayfa 5

Sayfa 10. Sayfa 8. Sayfa 5 Sayfa 10 Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 74 milyonun sorumluluğunu taşıdığını unutmuşcasına açıklamalar yaparak büyük infial uyandırdı. Vatandaşları ve sivil toplum kuruluşlarını oylarının rengine göre

Detaylı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: İleri Demokrasiyi Taçlandırmak İstiyoruz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: İleri Demokrasiyi Taçlandırmak İstiyoruz T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından aylık yayımlanır. Yaygın süreli yayınların derlemelerinden oluşur. AYIN TARİHİ Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: İleri Demokrasiyi Taçlandırmak

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM 15 1.1. Temel Hak ve Hürriyetler 18 1.2. Yeni Anayasa 30 1.3. Yönetim Modeli ve Başkanlık Sistemi 38 1.4. Adalet Sisteminde Dönüşüm 41 1.5.

Detaylı

Hüseyin ÇELİK Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili

Hüseyin ÇELİK Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili 1 Hüseyin ÇELİK Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili 11 yıllık iktidarımız süresince 3 Y ile mücadele ettik. Yolsuzlukların ve yasakların karşısında durduk, yoksulların

Detaylı

AYIN TARİHİ. Merhaba, BYEGM Adına İmtiyaz Sahibi Murat KARAKAYA

AYIN TARİHİ. Merhaba, BYEGM Adına İmtiyaz Sahibi Murat KARAKAYA AYIN TARİHİ Merhaba, BYEGM Adına İmtiyaz Sahibi Murat KARAKAYA Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali GÜNEŞ Aylık Süreli Derleme Yayın Temmuz 2014 ISSN: 1301-9325 Hazırlayanlar Yayın Hizmetleri Birimi Görsel Tasarım

Detaylı

Biz milet adına HESAP SORMA makamındayız. 'Paralel Yapı' her mecradan temizlenecek

Biz milet adına HESAP SORMA makamındayız. 'Paralel Yapı' her mecradan temizlenecek 'Paralel Yapı' her mecradan temizlenecek Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Üniversitelerin, İlk 500'ün içerisinde niçin Türkiye'den 50 üniversite görmeyelim" diye sordu. 12 DE İstanbul'un Yardım Eli Şanlıurfa

Detaylı