ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nüket ELPEZE ERGEÇ Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İkt ve İdr.Bil Fak. Kamu Yönetimi Selçuk Üniversitesi 1993 Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Selçuk Üniversitesi 1995 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Anadolu Üniversitesi 2003 Yüksek Lisans Tez Başlığı: Çocuklarda Siyasal Bilincin Oluşmasında İletişim ve İletişim Araçlarının Teorik ve Uygulamalı Çalışması Tez Danışmanı: Prof.Dr. Orhan GÖKÇE Doktora Tez Başlığı: Televizyon Reklamlarına Yönelik İzleyicinin Şüpheci Eğilimi ve İkna Bilgisi: İkna Bilgisinin Yorumlanması Tez Danışmanı: Prof.Dr.İlhan ÜNLÜ Görev Unvanı Görev Yeri Arş.Gör. İletişim Fakültesi Selçuk Üniversitesi Yıl Öğr.Gör. GMYO-Radyo-TV Yayımcılığı Gaziantep Üniversitesi Yard.Doç. GMYO-Radyo-TV Yayımcılığı Gaziantep Üniversitesi Yard.Doç. İletişim Fakültesi Radyo-TV ve Sinema Çukurova Üniversitesi Doç.Dr. İletişim Fakültesi Radyo-TV ve Sinema Çukurova Üniversitesi Ass.prof. (visiting prof.) School of Culture and Communication Södertörn University-Sweden Ağus Ekim

2 Projelerde Yaptığı Görevler: Devlet Planlama Teşkilatı Türkiye-Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı GAZİANTEP-HALEP MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN TANINMASI, KARŞILAŞTIRILMASI VE TANITILMASI DPT / KM-K Projede İletişim Koordinatörü-Mutfak Kültürüne ilişkin proje kapsamındaki filmlerinin Yapım Yönetimi, Mayıs Şubat 2009 Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi: AMYO2009BAP3 Medya ve Söylem Proje Yürütücüsü- Aralık 2009-Aralık 2011 Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi: İİBF2010BAP1 İletişim Fakültelerinde Eğitim-Öğretim Programı Geliştirilmesine İlişkin Alan Araştırması Projede araştırmacı- Mart 2010 Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi: İLF2011BAP2 İletişim Araştırmaları; Türkiye deki Gelişim ve Eğilimler Proje Yürütücüsü- Aralık 2011 İdari Görevler : Gaziantep Üniversitesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Gaziantep Üniversitesi GMYO Radyo-TV Yay.Programı Koord Gaziantep Üniversitesi Rektörlük İletişim Direktörü Çukurova Üniversitesi Eğitimi Geliştirme Kurulu Üyesi Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi Çukurova Üniversitesi KADAUM (Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi) Yönetim Kurulu Üyesi Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Senato temsilcisi Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV ve Sinema Bölüm Başkanı Mayıs 2012 Ç.Ü. Rektör İletişim Koordinatörü.Aralık 2012 Ç.Ü.Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu üyesi-ocak 2013 Ç.Ü.Rektörlük Kurumsal Kimlik Komisyonu Üyesi-Ocak 2013 Ç.Ü. Radyo Kampus Sorumlusu Şubat 2013 Ç.Ü. KampüsHaber gazetesinin sorumlu yazı işleri müdürü.mayıs

3 ESERLER A. Uluslar arası Bilimsel dergilerde yayınlanan makale A1. Ergeç, Elpeze N. Usage of press as a Hegemonic Struggle Field Observatorio (OBS) Journal, vol.6. No.4 (2012) B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Ergeç, Elpeze N. Head Cover From The Point of Liberalization and /or Subduing Views Presentation of Islamic Feminist Approach in Media 6th International Symposium Communication in the Millenium İstanbul, Mayıs 2008, Vol1, Lazer ofset, Ankara, 2008, ss B2. Ergeç, Elpeze N. Küreselleşmenin Siyasi Sonuçlarının Yapılandırılmasında Medyanın Rolü Küreselleşme Demokratikleşme ve Türkiye Uluslar arası Sempozyumu Antalya, Mart 2008, Akdeniz Üniversitesi yayın no:12, Antalya, 2008, ss B3. Ergeç, Elpeze N. Examining of Children s programs from Television in the Scope of Entertainment and Education 4th International Children and Communication Congress& 4th International Children Films Festival & Congress İstanbul, Ekim 2007, Vol1 Lazer ofset, Ankara, 2008, ss B4. Ergeç, Elpeze N. Ad Tactics and Skepticism, 4th International Symposium Communication in the Millennium Eskişehir, Haziran 2006, Güngörler Matbaacılık, Ankara, 2006, ss B5. Ergeç, Elpeze N. "Laborer Movements and Media: Transformation into a Enemy through Antagonist Approach" 8 th International Symposium Communication in the Millennium Eskişehir, Anadolu University, May 23-26, 2010, ss

4 B6.Ergeç, Elpeze N., C. Madran. Structuring and Program Development in Communication Faculties; A Comparative Analysis XIV. WCCES (World Council Of Comparative Education Societies) Dünya Kongresi-Bordering, Re-Bordering and New Possibilities in Education and Society. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Haziran 2010 B7. Ergeç, Elpeze N. Medyada Çağdaş Kadın Söylemi Haydi Gel Bizimle Ol Televizyon Programı Üzerine Bir Değerlendirme Uluslar arası Multidispliner Kadın Kongresi-Değişim ve Güçlenme, Dokuz Eylül Universitesi, İzmir, Ekim 2009 C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : C1. Ergeç, Elpeze N. Kurtuluş Savaşında Yürütülen İletişim Çalışmalarının Halkla İlişkiler Açısından İncelenmesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi- Atatürk Özel Sayısı, 7, Kasım 2006, ss.1-18 C2. Ergeç, Elpeze N. Ulusal Televizyonlardaki Dini Sohbet Programlarının Anlam ve Görüntü Açısından İncelenmesi Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Selçuk İletişim, 4(2), Ocak 2006, ss C3. Ergeç, Elpeze N. Amerika nın Irak a Müdahalesine İlişkin TV Haberlerinin İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (1), Haziran 2005, ss C4. Ergeç, Elpeze N. Kültürel Çalışmalara Türk Basının Yaklaşımı. Zeugma Antik Kent Örneği Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Selçuk İletişim, 3 (3), Temmuz 2004, ss C5. Ergeç, Elpeze N. Reklama Şüpheci Yaklaşımın İncelenmesi Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (2), 2009,ss

5 D. Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap ve kitapta (ders kitabı hariç) bölümler: D1. Ergeç, Elpeze N. Kimlikler Temelinde Televizyonda Oryantalist Yaklaşımın Sunumu Sihirli Aynanın Sırları, Ed: E. Yüksel, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2009, ss D2. Ergeç, Elpeze N. Küreselleşme Ekseninde Basında Laik/Anti-Laik Çatışması Sihirli Aynanın Sırları, Ed: E. Yüksel, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2009, ss D3. Ergeç, Elpeze N. Papa 16. Benedikt in Türkiye Ziyareti Çerçevesinde Basında Oksidental Söylemler Sihirli Aynanın Sırları, Ed: E. Yüksel, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2009, ss D4. Ergeç, Elpeze N. MEDYA VE SÖYLEM Ankara: Pegem yayınları, Haziran 2010 (kitap) E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler E1.Penpece,D.-N:E:Ergeç (2012) İnşaat Sektöründe Televizyon Reklamlarının Kullanımı: Bir Alan Araştırması. 17.Ulusal Pazarlama Kongresi. Balıkesir: Burhaniye Uygulamalı bilimler Yüksekokulu. Sf , Ekim 2012 E2. Ergeç, Elpeze N. Medya Söylemi ile Düşmana Dönüşüm: Tekel İşçilerinin Eylemi LaborComm 2010, Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı Çankaya Belediyesi, Ankara Üniversitesi Gelişme ve Toplum Araştırma ve Uygulama Merkezi (GETA) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası nın katkılarıyla, 3-4 Mayıs, 2010, Ankara (tam metin basılı bildiri) E3. Ergeç, Elpeze N. Kurtuluş Savaşı Sırasında Yürütülen İkna Çabalarının Halkla İlişkiler Açısından İncelenmesi II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu Nisan 2006, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi yay. Kocaeli, 2006, ss

6 E4. Ergeç, Elpeze N. Basında Yankılarıyla Zeugma International Symposium on Zeugma: From Past to Future, Gaziantep, Mayıs 2004, Gaziantep Üniversitesi matbaası, Gaziantep 2006, ss E5. Ergeç, Elpeze N. Dini Didaktik Sohbet Programları (Ulusal Televizyonlardaki Dini Sohbet Programlarının Anlam ve Görüntü Açısından İncelenmesi) II. Uluslararası Dini Yayınlar Kongresi, Ankara, Kasım 2004, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları: 644-İlmi Eserler: 106, Ankara, 2004, ss F. Uluslararsı bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti yayınlananlar F1. Ergeç, Elpeze N Usage of press as a hegemonic struggle field Turning Soldier Elities into Enemies. IAMCR 2010: Communication and Citizenship. Braga: Minho University: Portugal July 2010 F2. Ergeç, Elpeze N. (Re)Construction of the Eastern Identity on the Television by an Oriental Approach Television Narratives and National Identities An International Meeting İspanya- Reus 4-5 Ekim 2007 Uluslararsı verilen seminerler - Ergeç, Elpeze N. Neo-Ottoman in the discourse Media and Communication Department Södertörn University, Sweden 04 Eylül 2012 İnternational seminar Diğer yayınlar : -Ergeç, Elpeze N Üniversitelerde İletişimin Planlanmasında Görev Bazında Bir Model Önerisi Halkla İlişkiler Eğitimi Eğilimleri Arama Konferansı, Kocaeli, Ekim Ergeç, Elpeze N. TELEVİZYON REKLAMLARIN YÖNELİK ŞÜPHE Eskişehir:Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2004 (kitap) -Ergeç, Elpeze N. Magazinelleşen Haber Dünyasında Polis Medya İlişkileri Polis ve Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), Nisan 2003, ss

7 -Ergeç, Elpeze N. İletişimsel Süreç: Helix Modeli Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dergisi, 1, Temmuz 2003, ss Ergeç, Elpeze N. Gaziantep de Yerel Medya Olmak Gaziantep Tarih Kültür Dergisi. 3.sayı Ağustos 2006, ss Ergeç, Elpeze N. Biz Radyo Çocuğu Olamadık! Gaziantep Tarih Kültür Dergisi. 4.sayı Ekim 2006, ss Verilen seminer ve konferanslar - Ergeç, Elpeze N. Toplantı ve Zaman Yönetimi Emniyet Müdürlüğü 2. ve 3. Derece Amirlere Hizmetiçi Seminer. 21 Mayıs Ergeç, Elpeze N. Risk ve Kriz Yönetimi Emniyet Müdürlüğü 2. ve 3. Derece Amirlere Hizmetiçi Seminer. 22 Mayıs Ergeç, Elpeze N. İletişim ve Halkla İlişkiler Semineri Çukurova Üniversitesi Mezunlar Derneği ve Ceyhan Meslek yüksekokulu organizasyonu ile sertifika programı. 26 Nisan Ergeç, Elpeze N. Medyada Çalışan Kadınlar ve Mobbing Yedi renk derneği-kadaum işbirliği ile Mobbing ve çalışan kadın panelinde panelist. 16 Mart Ergeç, Elpeze N. Haber alma özgürlüğü için savaşan kadınlar KADAUM-Çukurova Gazeteciler Cemiyeti işbirliğinde Panel Moderatör. 8 Mart Ergeç, Elpeze N. Aile ve çocuk iletişimi Adana Valilik Taş atan çocuklar projesi kapsamında konferans. 4 Ocak Ergeç, Elpeze N. Kadın ve İnsan Hakları Semineri Çukurova Üniversitesi KADAUM projesi çerçevesinde Eğitim Fakültesi öğrencilerine seminer sunuldu. 30 Nisan Ergeç, Elpeze N Polis Medya İlişkileri Gaziantep Polis Meslek Yüksekokulu, 24 Ocak 2007 (Konferans sunumu) -Ergeç, Elpeze N. Halkla İlişkiler Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitimi, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, 12 Şubat-16 Mart 2007 (seminer sunumu) -Ergeç, Elpeze N. Halkla İlişkiler Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitimi, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Kasım 2007 (seminer sunumu) -Ergeç, Elpeze N Etkin İletişim Kurma Yolları Gaziantep Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim semineri 02 Temmuz 2006 (seminer sunumu) -Ergeç, Elpeze N Atatürk ve İletişim Gaziantep Üniversitesi 10 Kasım 2006 (Konferans sunumu) 7

8 -Ergeç, Elpeze N Marka Şehrin Medyası Radyo-TV Yayımcılığı Eğitimi Gaziantep Üniversitesi, 8 Kasım 2006 (panelist) -Ergeç, Elpeze N İletişim ve Beden Dili Gaziantep Ticaret Odası, 31 Mayıs 2004 (seminer sunumu) -Ergeç, Elpeze N. Polisin Beden Dili Eğitimi Gaziantep Polis Meslek Yüksekokulu Sınıf Komiserliği Eğitim Kursu, 5 Şubat 2003 (seminer sunumu) -Ergeç, Elpeze N. Yönetici Sekreterleri Eğitimi Gaziantep Sanayi Odası, 24 Nisan-16 Mayıs 2003 (seminer sunumu) -Ergeç, Elpeze N. Kişilerarası İletişim Gaziantep Polis Meslek Yüksekokulu Konferans, 11 Aralık 2002 (Konferans sunumu) -Ergeç, Elpeze N. Uluslararası Geçmişten Geleceğe Zeugma Sempozyumu Düzenleme kurulu üyesi Mayıs Çukurova Lions derneğinin alzhimer konulu kısa film yarışmasında jüri üyesi Çukurova Gazeteciler Derneği basın ödülleri yarışmasında jüri Üyesi Çukurova Öğretim Elemanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi 2012 Verilen Dersler: YBS384 Reklam YBS435 İnsan Hakları TTS312 Moda ve Reklam SYB226 Sporda İletişim Becerileri SYB218 Spor ve Medya İLT102 Siyaset Bilimine Giriş PUB306 Media Planning (Çağ Üniversitesi) PUB412 Political Communication (Çağ Üniversitesi) 8

9 Atıflar Aras, Nazir (2010) Einfluss der Kultur auf die Gestaltung und Umsetzung internationaler Werbeaktivitäten. Magisterarbeit, Universität Wien. Fakultät für Sozialwissenschaften BetreuerIn: Bauer, Thomas Alfred Azgün, Yusuf (2009) Die Werbestrategien der multinationalen Konzerne in der Türkei. Magisterarbeit, Universität Wien. Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft BetreuerIn: Bauer, Thomas Alfred İnam, Özgül (2008) Televizyon reklamlarında metafor kullanımı. Doktora tezi. Anadolu Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Ana bilim dalı. Karaerkek, Ayşe. (2008)Televizyon karşısında Dindarlık Tutumları, Yüksek Lisans tezi, Marmara üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Ana Bilim Dalı Aygün, Ezgi (2007) Sağlık sektöründe reklam. Yüksek lisans tezi. Başkent Ünv. Sosyal bilimler Enstitüsü. Özel Hukuk Ana bilim dalı. Geçer, Ekmel ( 2007) Türk Televizyonlarında yılları arasında yayınlanan Popüler kültür programlarının Medyaya Yansıyış Biçimlerinin Psiko-sosyal açıdan değerlendirilmesi. Yüksek Lisans tezi Marmara üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Ana Bilim Dalı, Din Psikolojisi Bilim dalı Bakır, Uğur (2006) Televizyon reklamlarında İkna Unsuru Olarak Mizah. Yüksek lisans Tezi.Ege Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık Yüksek Lisans Ana bilim dalı Kılınç Ayfer (2006) Çok Uluslu şirketlerin Türkiye deki reklam Stratejileri- Gıda Sektörü. Yüksek Lisans tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana bilim dalı. Temel, Selin (2006) Televizyon reklamlarının Tüketicilerin Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkilerinin Üniversite Öğrencileri Bağlamında Araştırılması. Yüksek lisans tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Ana bilim dalı. 9

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri)

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Şermin Tekinalp Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dil Anabilim Dalı

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Barış BULUNMAZ Doğum Tarihi: 06 Mart 1980 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Marmara

Detaylı

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013 ÖZGEÇMİŞ VE ESER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Özlem ALİKILIÇ Doğum Tarihi: 6 Ekim 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl İletişim Fakültesi, Halkla Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: KORHAN MAVNACIOĞLU Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Üniversitesi 2002 Y. Lisans Halkla

Detaylı

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC Doç.Dr. Elif Asude TUNCA Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Elif Asude TUNCA Doğum Tarihi: 12 Nisan 1970 Ünvanı: Doç.Dr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Müge Demir Öğrenim Durumu: Doktora Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Derece -Alan -Üniversite -Yıl Lisans: Gazetecilik

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

Hasan Asan, (2014). Olimpiyat Oyunları Afişlerinin Göstergebilimsel Çözümlemesi: 1896-2016 Yılları Arasındaki Afişler, İstanbul Arel Üniversitesi

Hasan Asan, (2014). Olimpiyat Oyunları Afişlerinin Göstergebilimsel Çözümlemesi: 1896-2016 Yılları Arasındaki Afişler, İstanbul Arel Üniversitesi 1. Adı Soyadı : Safiye Kırlar Barokas 2. Doğum Tarihi : 21.04.1950 3. Unvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 1989 Y.Lisans İletişim Radyo

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Ömer TORLAK 2. Doğum Tarihi : 06.09.1961 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Ömer TORLAK 2. Doğum Tarihi : 06.09.1961 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ömer TORLAK 2. Doğum Tarihi : 06.09.1961 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1982 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo Televizyon Sinema Ege Üniversitesi 1996-2000

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (Son Güncelleme: 04.06.2014) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik

Detaylı

İLETİŞİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

İLETİŞİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Vedat PEŞTEMALCI Dekan vedatp@cu.edu.tr Prof. Dr. Nurçay TÜRKOĞLU nturkoglu@cu.edu.tr 2012- Çukurova Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Bölüm Başkanı.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

Seyhan Aksoy, Televizyon Reklamlarında Ailenin Sunumu, Akdeniz Üniversitesi S.B.E., Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D., Antalya, 2008.

Seyhan Aksoy, Televizyon Reklamlarında Ailenin Sunumu, Akdeniz Üniversitesi S.B.E., Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D., Antalya, 2008. 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülseren ŞENDUR ATABEK gulseren.atabek@yasar.edu.tr, GSM: (532) 3953143, Ofis: (232) 4115249 2. Doğum Tarihi: 05.05.1967 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk. Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku A.B.D., 2000.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk. Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku A.B.D., 2000. Adı Soyadı İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Unvanı : Özge Yücel Dericiler ÖZGEÇMİŞ : Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi : +90 216 6261050/2209 : ozgeyucel@maltepe.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

Plato Meslek Yüksekokulu, Kurumsal İşbirlikleri Koordinatörü, Eylül 2012-

Plato Meslek Yüksekokulu, Kurumsal İşbirlikleri Koordinatörü, Eylül 2012- AHU SAMAV UĞURSOY ahusamav@plato.edu.tr Doğum Tarihi ve Yeri : 27 Temmuz 1978, İstanbul Halen Çalıştığı Kurum Adı : Plato Meslek Unvanı : Kurumsal İşbirlikleri Yöneticisi, Halkla ilişkiler ve Tanıtım Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT

ÖZGEÇMİŞ. Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT ÖZGEÇMİŞ Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Düzenlenme Tarihi: 9. 01. 2013 İletişim Bilgileri Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl Yard. Doç. Dr. Öğr. 1. Adı Soyadı: Atila Hazar ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 26.06.1952 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Üretim Pazarlama Yönetim ve Organizasyon

Detaylı