KARAR NUMARASI: Ö(K-I)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015"

Transkript

1 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK YAT RALLİSİ NE KATILAN YATLARA MUAFİYET SAĞLANMASI (Önerge No:1503/2015) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Temmuz 2015 tarihleri arasında Girne-Aydıncık-Girne güzergahında gerçekleştirilen Barış ve Özgürlük Aydıncık Bayrak Yat Rallisi ne katılan yatçılara, resmi işlemleri içeren ek mesai, gümrük ve liman masraflarından konusunda Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü ile yapılan istişare neticesinde muafiyet sağlanmasına karar verdi. KKTC lık (RG) Dışişleri Bakanlığı

2 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) KKTC TEKNİK HEYETİ NİN YENİDEN OLUŞTURULMASI (Önerge No:1507/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, KKTC Teknik Heyeti nin Oluşumuna ilişkin E sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptal edilerek; yine ayni doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış ve imzalanacak olan ekonomik, mali, kalkınma, kredi ve diğer işbirliği konularında çalışmalarda bulunmak, anlaşma, protokol, mutabakat zaptı ve programların uygulanmasını izlemek üzere TC Teknik Heyetleri ile gerekli görüşme ve çalışmaları yapacak olan ve aşağıda öngörülen kurumları temsil eden üyelerden oluşacak KKTC Teknik Heyeti nin yeniden oluşturulmasına karar verdi. A. KKTC Teknik Heyeti 1. lık Müsteşarı (Başkan) 2. Maliyeden Sorumlu Bakanlık Müsteşarı 3. Ekonomiden Sorumlu Bakanlık Müsteşarı 4. Tarımdan Sorumlu Bakanlık Müsteşarı 5. Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı B. KKTC Teknik Heyeti nin çalışmalarına ve toplantılarına heyet üyelerinin yanısıra ihtiyaç halinde diğer kurumlardan, Daire Müdürü veya heyetçe uygun görülecek düzeyde temsilcilerin de katılmaları. Dışişleri Bakanı(v) Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı KKTC lık (RG) Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı

3 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) Ö(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1508/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bazı Yönetim Kurullarında Görevli Bazı Başkan ve Üyelerin Görevlerine Son Verilmesi ne ilişkin Ö(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ekinde yer alan görevlerine son verilecek üyelere ilişkin listeden DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu nun çıkarılmasına ve bahsekonu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi. KKTC lık (RG) İlgili Bakanlıklar

4 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) ELEKTRİK SANTRALLARINDA KULLANILACAK YAKITIN KÜKÜRT ORANI NA İLİŞKİN Y(K-I) SAYI VE TARİH İLE Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARLARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1506/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Elektrik Santrallarında Kullanılacak Yakıtın Kükürt Oranı na İlişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Y(K-) sayı ve tarihli karar ile bu kararı tadil eden Y(K-I) sayı ve tarihli kararda belirtilen 1 Ocak 2015 tarihinin anılan Bakanlar Kurulu kararlarında belirtilen koşullara uygun yakıt tedarik edilebilmesi aşamasında yeni bir süreye ihtiyaç duyulması nedeniyle 1 Ocak 2016 olarak değiştirilmesine ve bahse konu kararların bu yönde tadil edilmesine karar verdi. Bayındırlık, Çevre ve Kültür Bakanı KKTC lık (RG) Bayındırlık, Çevre ve Kültür Bakanlığı

5 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VAKIF YÖNETİCİLER KURULUNDA GÖREVDEN ALMA (Önerge No:1505/2015) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu nun Y(K-I) sayı ve tarihli kararını tadil eden Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan öneriye atfen, 18/1986 sayılı Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası nın 5 inci maddesinin Cumhurbaşkanı na vermiş olduğu yetkiye istinaden, KKTC Cumhurbaşkanlığı nın CMB A/1-14/115 sayı ve tarihli yazısı ile DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanlığı na atanan İsmail Arter, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeliği ne atanan Dr. Mehmet Faydalı ve Hayri Orçan ın üniversitenin yeni oluşan Hükümet Programına uygun olarak yeniden yapılandırılmasına olanak sağlamak amacıyla, görevlerine son verilmesi hususunun Sayın Cumhurbaşkanı na önerilmesine karar verdi. KKTC Cumhurbaşkanlığı KKTC lık (RG) Milli Eğitim Bakanlığı

6 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) ECZANE AÇILIŞLARININ DÜZENLENMESİ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1418/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Eczacılık ve Zehirler Yasası nın 45(1)(h) maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, hazırlanıp ekte sunulan Eczane Açılışlarının Düzenlenmesi (Değişiklik) Tüzüğü nü onaylayarak, Resmi Gazete de yayımlanmasına karar verdi. KKTC lık (RG) Sağlık Bakanlığı

7 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) ZORUNLU SİGORTALAR GARANTİ FONU YÖNETİM KURULU NUN YENİDEN OLUŞTURULMASI (Önerge No:1431/2015) (M.B.) Bakanlar Kurulu, K(II) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile atamaları onaylanan bir Bakanlık temsilcisi, dört KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği temsilcisi olmak üzere beş kişiden oluşan Zorunlu Sigortalar Garanti Fonu Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri tarihinde sona erdiğinden, 60/2010 sayılı Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası nın 64 üncü maddesinin (3) üncü fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak, Zorunlu Sigortalar Garanti Fonu Yönetim Kurulu nun aşağıdaki şekilde yeniden oluşturulmasını onayladı. Yönetim Kurulu: 1. Şifa Karahasanoğlu Temsilcisi 2. Kemal Hansoy KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Temsilcisi 3. Salahi Karahasan KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Temsilcisi 4. Hüseyin Saçman KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Temsilcisi 5. Miraç Çek KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Temsilcisi Bayındırlık, Çevre ve Kültür Bakanı KKTC lık (RG)

8 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) ERCAN DEVLET HAVAALANI NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN PROTOKOL YAPILMASI (Önerge No:1432/2015) (U.B.) Bakanlar Kurulu, Ercan Havaalanı nın yeniden yapılandırılması çerçevesinde yapılacak yeni yatırımlar kapsamında, ihale edilen ve T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat ve Sanayi Ticaret Şti. Ltd. tarafından üstlenilen Yeni Pist ile Yeni Terminal Binası na ulaşım için Tünel ve Terminal Çevre Yolları bağlantı kavşağının yapılması, 28 inci Mknz. P. Tüm. 230 uncu Mknz. P.A.K. lığına ait Şehit Asteğmen Mehmet Özel (Kırklar) Kışlası nın doğu sınırından geçen dere yatağının deplase çalışmaları ile ilgili olarak Ercan Havalimanı nda Yapılacak Etüt Çalışmaları ve Ercan Havalimanı nın Yapılandırılmasına ilişkin güvenlik konularının esasa bağlanması amacıyla, 28 inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı arasında imzalanmak üzere hazırlanıp önergeye ekli sunulan Protokol ü onayladı. KKTC lık (RG) Ulaştırma Bakanlığı

9 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) ERCAN DEVLET HAVAALANI NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN (DERE DEPLASESİ) İLAVE PARSELLERE AİT KAMULAŞTIRMA EMRİ (Önerge No:1435/2015) (U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Ercan Devlet Havalimanı nın yeniden yapılandırılmasına ilişkin (Dere Deplasesi) ilave parsellere ait taşınmaz malların kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası nın 6. maddesi uyarınca hazırlanan ekteki Kamulaştırma Emri ni onayladı. KKTC lık (RG) Ulaştırma Bakanlığı İçişleri ve Çalışma Bakanlığı

10 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ (Önerge No:1459/2015) (E.S.T.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret Anonim Şirketi nin bir Denizaşırı (Yabancı) Şirket olarak tescil müracaatını, Fasıl 113 Şirketler Yasası nın 346. ve 347 nci maddeleri uyarınca onayladı. KKTC lık (RG) Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

11 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE DE FAALİYET YAPMA İZNİ VERİLMESİ VE POSTA KUTUSU KİRALANMASI (Önerge No:1484/2015) (E.S.T.B.) Bakanlar Kurulu, 26/1983 sayılı Serbest Liman ve Bölge Yasası nın 4(8) maddesi uyarınca, Vice Consultancy and Trading Ltd. e turizm ve gemicilik danışmanlık hizmetleri faaliyetlerini gerçekleştirme izni verilmesine ve Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni (Değişiklik) Tüzüğü nün 3(1) maddesi uyarınca, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge de Posta Kutusu kiralanmasına karar verdi. Sn.Sunat Atun KKTC lık (RG) Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

12 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE DE FAALİYET YAPMA İZNİ VERİLMESİ VE POSTA KUTUSU KİRALANMASI (Önerge No:1485/2015) (E.S.T.B.) Bakanlar Kurulu, 26/1983 sayılı Serbest Liman ve Bölge Yasası nın 4(8) maddesi uyarınca, Marmara Consulting Ltd. e yazılım ve bilişim danışmanlığı faaliyetlerini gerçekleştirme izni verilmesine ve Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni (Değişiklik) Tüzüğü nün 3(1) maddesi uyarınca, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge de Posta Kutusu kiralanmasına karar verdi. KKTC lık (RG) Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

13 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE DE FAALİYET YAPMA İZNİ VERİLMESİ VE POSTA KUTUSU KİRALANMASI (Önerge No:1488/2015) (E.S.T.B.) Bakanlar Kurulu, 26/1983 sayılı Serbest Liman ve Bölge Yasası nın 4(8) maddesi uyarınca, Webhost Technologies Ltd. e internet ve bilişim hizmetleri satış faaliyetlerini gerçekleştirme izni verilmesine ve Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni (Değişiklik) Tüzüğü nün 3(1) maddesi uyarınca, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge de Posta Kutusu kiralanmasına karar verdi. KKTC lık (RG) Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

14 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE DE POSTA KUTUSU KİRALANMASI (Önerge No:1490/2015) (E.S.T.B.) Bakanlar Kurulu, Seven Seas Trading Free Port Ltd. e Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge de ağır vasıta ve diğer araç parçaları alım-satım ve ithalat-ihracat faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni (Değişiklik) Tüzüğü nün 3(1) maddesi uyarınca, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge de Posta Kutusu kiralanmasına karar verdi. KKTC lık (RG) Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

15 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) SERBEST LİMAN VE BÖLGE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVDEN ALINMASI (Önerge No:1492/2015) (E.S.T.B.) Bakanlar Kurulu, 26/1983 sayılı Serbest Liman ve Bölge Yasası'nın 8 inci maddesi uyarınca, Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden oluşturulan Serbest Liman ve Bölge Yönetim Kurulu na atanan Halil Talaykurt, Hüseyin Özcafer, Ahmet Tamkan ile Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Başkanlığa atanan Hüda Hüdaverdi nin görevlerinden alınmalarına karar verdi. KKTC lık (RG) Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

16 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) BAYINDIRLIK, ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANI KUTLU EVREN VE BERABERİNDEKİ HEYETİN ANKARA ZİYARETİ (Önerge No:1493 /2015) (B.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu, TC Şehircilik ve Çevre Bakanı İdris Güllüce yle resmi temaslarda bulunmak amacıyla, Ağustos 2015 tarihleri arasında Ankara ya giden Kutlu Evren ve beraberindeki heyette yer alan Bakanlık Müdürü Efsun Salel ve Basın Danışmanı Burhan Canbaz ın, belirtilen tarihler kapsamında temin edilen Ercan-Ankara gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli, mevzuat gereği harcırahları, iaşe giderleri, konaklama masrafları, araç kiralama ve oluşan diğer resmi giderlerin Bayındırlık, Çevre ve Kültür Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasına karar verdi. KKTC lık (RG) Bayındırlık, Çevre ve Kültür Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

17 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) KARAYOLLARI DAİRESİ PERSONELİNİN NEVŞEHİR DE YAPILACAK AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ EĞİTİMİ NE KATILMASI (Önerge No:1494/2015) (U.B.) Bakanlar Kurulu, TC Karayolları Genel Müdürlüğü, Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı tarafından Ağustos 2015 tarihlerinde Nevşehir de yapılacak Akıllı Ulaşım Sistemleri konulu eğitime katılacak Ulaştırma Bakanlığı na bağlı Karayolları Dairesi Müdürlüğü personeli II. Derece İnşaat Mühendisi Serhan Kazmacı ile III. Derece İnşaat Mühendisi Hakan Korsan ın iaşe-ibate giderleri Genel Müdürlük tarafından karşılanacağından, 9-14 Ağustos 2015 tarihlerine bağlı olarak temin edilen Ercan-Ankara-Nevşehir-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli ve mevzuat gereği harcırahlarının Ulaştırma Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Staj ve Eğitim Giderleri kaleminden karşılanmasına karar verdi. KKTC lık (RG) Ulaştırma Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

18 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) TC ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI NA RESMİ ZİYARET (Önerge No:1495/2015) (U.B.) Bakanlar Kurulu, TC Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin e nezaket ziyaretinde bulunmak ve Ulaştırma Bakanlığı ile TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında ulaşım konularında, işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere, Ankara ya bir ziyaret gerçekleştiren Tahsin Ertuğruloğlu ve beraberinde Karayolları Dairesi Müdürü Hasan Nihat Erduran için temin edilen 11 Ağustos 2015 tarihli gidiş, 12 Ağustos 2015 tarihli dönüş Ercan-Ankara-Ercan uçak biletleri bedeli, belirtilen tarihler kapsamındaki otel konaklama giderleri, yemek masrafları, mevzuat gereği harcırahları ile doğabilecek tüm resmi giderlerin Ulaştırma Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasına karar verdi. KKTC lık (RG) Ulaştırma Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

19 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLE KKTC TURİZM BAKANLIĞI ARASINDA İMZALANACAK KALEBURNU KRAL TEPESİ ARKEOLOJİK ARAŞTIRMA PROJESİ İLE İLGİLİ PROTOKOLÜN ONAYI (Önerge No:1496 /2015) (T.B.) Bakanlar Kurulu, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile KKTC Turizm Bakanlığı arasında imzalanacak önergeye ekli sunulan Kaleburnu Kral Tepesi Arkeolojik Araştırma Projesi ile ilgili protokolü onaylayarak, protokol kapsamındaki projenin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulan tüm harcamaların Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan TC Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen Arkeolojik Kazı Çalışmalarına Katkı Projesi kaleminden karşılanmasına karar verdi. KKTC lık (RG) Turizm Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

20 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) KAMULAŞTIRMA EMRİ (ASLANKÖY) (Önerge No:1498/2015) (U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ndeki kara ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Gazimağusa Kazası na bağlı Aslanköy de yol güzergahı içerisinde kalan ve eksik yayımlanan taşınmaz malın kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası nın 6. maddesi uyarınca hazırlanan ekteki Kamulaştırma Emri ni onayladı. KKTC lık (RG) Ulaştırma Bakanlığı

21 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) SAĞLIK SERVİSLERİNDE GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN GÖREV SÜRELERİNİN UZATILMASI (Önerge No:1499/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı na bağlı Sağlık Servisleri nde sözleşmeli statüde görev yapan ve hizmetlerine ihtiyaç duyulan aşağıda adı-soyadı, uzmanlık alanları, Bakanlar Kurulu kararları ile sözleşme hitam tarihleri belirtilen Fizyoterapist ve Doktorların sözleşmelerinin hitam tarihinden itibaren önergeye ekli sözleşme metinlerine bağlı olarak 1 (Bir) yıl süreyle uzatılmasına ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi ile Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan ve aşağıda analitik kodu belirtilen Sözleşmeli Personelin Ücretleri kaleminden karşılanmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personelin Ücretleri kalemi; Adı-Soyadı Uzmanlık Alanı BKK No ve Tarihi Sözleşme Hitam Tarihi Y(K-I) Dr. Hüseyin Tekerek Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Gamze Taşkın Pratisyen Hekim Y(K-I) Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Sözleşmeli Personelin Ücretleri kalemi; 1. Dr. Zafer Erdoğmuş Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Y(K-I) Enver Enginsu Fizyoterapist Y(K-I) ağlık Bakanı

22 KKTC lık (RG) Sağlık Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

23 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) SAĞLIK KURULU KARARI İLE ALINAN İŞİTME CİHAZI VE LABORATUVAR TETKİK FATURA ÖDEMELERİ (Önerge No:1500/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Kurulu kararı uyarınca, önergeye ekli listelerde isimleri belirtilen hastalara temin edilen işitme cihazları için Siser İşitme Cihazları na KDV dahil 20,800.-TL, Medaid e KDV dahil 7,800.-TL ve Hatice Eğitmen e KDV dahil 5,200.-TL olmak üzere KDV dahil toplam 33,800.-TL ödeme yapılmasına; ayrıca hastalar tarafından laboratuvarlara ödenen tetkik ücretleri toplamı KDV dahil 14, TL tutarındaki fatura tutarlarının hastalara ödenebilmesi için Devlet İhale Tüzüğü nün 3(2) maddesi uyarınca Sağlık Bakanlığı nın yetkili kılınmasına ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurt İçi Tedavi Görenlere kaleminden karşılanmasına karar verdi. KKTC lık (RG) Sağlık Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

24 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ BLOK TARAMA VE ALAN UYGULAMALARI (Önerge No:1501/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Devlet Planlama Örgütü, İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2015 te gerçekleştirilecek olan Hanehalkı İşgücü Anketi doğrultusunda, 24 Ağustos 6 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılacak Blok Tarama çalışması ile 19 Ekim 1 Kasım 2015 tarihleri arasında yapılacak Hanehalkı İşgücü Anketi Alan Uygulaması na ilişkin aşağıdaki kararı aldı: 1. Hanehalkı İşgücü Anketi Blok Tarama Çalışması nda görev alacak anketörlere kaydedecekleri; sürekli ikamet edilen her konut için brüt 7.-TL (Yedi Türk Lirası), boş veya ikinci konut olarak kullanılan her hane için brüt 4.-TL (Dört Türk Lirası), anketin Alan Uygulaması nda görev alacak anketörlere eksiksiz ve düzgün bir şekilde tamamlayacakları her anket için brüt 30.-TL (Otuz Türk Lirası), cevaplamama formu için ise brüt 7.-TL (Yedi Türk Lirası) tutarında ödeme yapılması; 2. Yukarıda belirtilenler ışığında oluşacak blok tarama maliyeti yaklaşık brüt 85,000.-TL (Seksen Beş Bin Türk Lirası) ve Anketin Alan Uygulaması maliyetinin yaklaşık brüt 120,000.-TL (Yüz Yirmi Bin Türk Lirası) olmak üzere toplam yaklaşık brüt 205,000.-TL (İki Yüz Beş Bin Türk Lirası) maliyetin karşılanması; 3. Mesai saatleri dışında sürdürülecek olan yukarıda detaylandırılan Blok Tarama ve Anketin Alan Uygulaması çalışmalarında yerleşim bölgeleri de dikkate alınarak görevlendirilecek kamu görevlilerine hizmetleri karşılığı yapılacak ödemelerin, Devlet Planlama Örgütü 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Enformasyon ve Raporlama Giderleri kaleminden karşılanması. KKTC lık (RG) Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

25 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) KKTC NDE DÜZENLENECEK I. GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU VE GÜNCELLEME KURSU NA DAVETLİ OLARAK KATILACAK EĞİTMENLERİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:1502/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı, Geriatri Hemşireliği Derneği ve K.T. Hemşireler ve Ebeler Sendikası işbirliği ile Ekim 2015 tarihleri arasında düzenlenecek I. Geriatri Hemşireliği Sempozyumu ve Güncelleme Kursu na eğitimci olarak katılmak üzere davet edilen, Adıyaman Üniversitesi nden Prof. Dr. Firdevs Erdemir, Gazi Üniversitesi nden Doç. Dr. Yeter Kitiş ile Doç. Dr. Naile Bilgili, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nden Yrd. Doç. Dr. Birgül Özkan, Başkent Üniversitesi nden Yrd. Doç. Dr. Ebru Akgün Çıtak ve Hacettepe Üniversitesi nden Doç. Dr. Sevgisun Kapucu ile Uzm. Hemşire Münevver Özcan a Ankara-Ercan-Ankara geliş-dönüş uçak bileti temin edilmesine ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri kaleminden karşılanmasına karar verdi. KKTC lık (RG) Sağlık Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

26 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) İHTİYAT SANDIĞI DAİRESİ NE AİT MİMOZA OTEL İN SATILMASI (Önerge No:1397/2015) (İ.Ç.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu nun 15 Temmuz 2015 tarihinde yapmış olduğu 1059 uncu Toplantısı nda alınan ve önergeye ekli sunulan, Gazimağusa Bölgesi, Yeni Boğaziçi Lonna Mevkii Pafta/Harita XXIV/26 Parsel 167/1/1/2/151 de kain Mimoza Otel in 2,010,000.-Stg (İki Milyon On Bin Sterling) tutarla Near East University Ltd. e satılmasına ilişkin, ilgili Bakan tarafından da onaylanan 3576 numaralı kararını onayladı. Bayındırlık, Çevre ve Kültür Bakanı KKTC lık (RG) İçişleri ve Çalışma Bakanlığı

27 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) TURİZM BAKANI DR. FAİZ SUCUOĞLU VE BERABERİNDEKİ HEYETİN ANTALYA ZİYARETİ (Önerge No:1497/2015) (T.B.) Bakanlar Kurulu, Ağustos 2015 tarihleri arasında bir dizi temaslarda bulunmak üzere Antalya ya giden, Dr. Faiz Sucuoğlu ile basın görevlisi Onur Ersoy un belirtilen tarihler kapsamında temin edilen Ercan-İstanbul- Antalya-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli ile Müsteşar Şahap Aşıkoğlu nun ayni tarihli Ercan-Antalya-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli, konaklama giderleri ile mevzuat gereği harcırahlarının Turizm Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu nun Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasına karar verdi. KKTC lık (RG) Turizm Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI (Önerge No:1374/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, TC Ziraat Bankası, KKTC lığı ve TC Lefkoşa

Detaylı

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) KARAR NUMARASI: Y(K-I)702-2015 YARIM KALMIŞ OTELLER İLE TEVSİİ VE MODERNİZASYON YATIRIMLARINA FAİZ DESTEKLİ KREDİ PROGRAMI İLE İLGİLİ Y(K-I)533-2014 SAYI VE 12.3.2014 TARİHLİ VE Y(K-I)839-2014 SAYI VE

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 ERCAN DEVLET HAVALİMANI NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN İLAVE PARSELLERE AİT KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:49/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Ercan Devlet Havalimanı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014 İHRACATI TEŞVİK TÜZÜĞÜ (Önerge No:2354/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Dış Ticaret Düzenleme ve Denetim Yasası nın 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN VE DR. HÜSEYİN MERTSOYLU NUN KKTC NE GELMELERİ (Önerge No:1738/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015 PUAN SATIN ALMA İZİN SÜRELERİNİN UZATILMASI (Önerge No:890/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası nın 42A maddesinin (1)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (Önerge No:1973/2014) (M.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 2014 Mali Yılı Bütçesi 1.1.2014-30.6.2014

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV (Önerge No:268/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Gazimağusa da bulunan cesetten alınan organ ve diğer emarelerin TC Emniyet Genel Müdürlüğü Laboratuvarlarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014 2008 İSKELELER (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1589/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, İskeleler Yasası nın 13 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013 DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ (Önerge No:2621/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 LEFKOŞA KIZILAY MAHALLESİNDE YER ALAN PARSELLER (Önerge No:1427/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Lefkoşa Kızılay Mahallesi p/h XXI/30 W2 Blok C de yer alan önergeye

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 BALALAN-YENİ ERENKÖY YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL/MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:571/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KUNTER GÜVEN HASTANESİ NDEN HİZMET ALINMASI (Önerge No:549/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I)474-2013 sayı ve 20.11.2013 tarihli kararla Kunter Güven Hastanesi nden alınan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1763/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Motorlu Araçlarla Yolcu

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014 GÜZELYURT-LEFKE DUBLE YOL ÇALIŞMASI NEDENİYLE YEŞİLYURT TA AĞILI ZARAR GÖREN ERTAY PAŞA YA ZARAR-ZİYAN ÖDEMESİ YAPILMASI (Önerge No:559/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Güzelyurt-Lefke

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 ŞEHİT İLKER KARTER İLKOKULU TARAFINDAN KULLANILMAK ÜZERE İSKELE DE PARSEL AYRILMASI (Önerge No:2/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, İskele P/H: S31.B-23-B-2D Ada 241 de kain 203

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI (Önerge No:2791/2013) (S.B.) Bakanlar Kurulu, kendi maddi olanakları ile tedavi gören hasta Aziz Cibo ya fatura karşılığı koşuluyla 3,114.00 Stg. tutarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1334-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1334-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1334-2014 KKTC NE GİRİŞ YASAKLARININ KALDIRILMASI (Önerge No:1323/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC nde ikametleri sakıncalı görülmesi nedeniyle, 26.7.1991 ve 4.11.1994 tarihlerinde

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 DIŞİŞLERİ DAİRESİ PERSONELİ NİN MİSYONLARDA GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ (Önerge No:750/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013 ESER EMİN ÖKTEM İN GÜZEL SANATLARDA OLAĞANÜSTÜ YETENEKLİ ÇOCUKLARIN DEVLET TARAFINDAN YETİŞTİRİLMESİ YASASI NDAN YARARLANDIRILMASI (Önerge No:2456/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM (Önerge No:2246/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 25 Ekim

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı. KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014 YETKİLENDİRME, NUMARALANDIRMA VE SPEKTRUM TÜZÜĞÜ (Önerge No:769/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

Detaylı

BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' Bakanlar Kurulu'nun 12.10.2012, 21.11.2012, 28,11.2012, 6,12.2012 ve

BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' Bakanlar Kurulu'nun 12.10.2012, 21.11.2012, 28,11.2012, 6,12.2012 ve BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' 21.12.2012 Bakanlar Kurulu'nun 12.10.2012, 21.11.2012, 28,11.2012, 6,12.2012 ve 7.12:2012 tarihinde almış olduğu Bakanlığınızı ilgilendiren: kararlar bilgi ve/veya

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(ll)961-2012 YABANCI HİSSEDARLARIN PAYININ %99.97'SİNİN ÇIKARILMASI

KARAR NUMARASI: K(ll)961-2012 YABANCI HİSSEDARLARIN PAYININ %99.97'SİNİN ÇIKARILMASI KARAR NUMARASI: K(ll)961-2012 YABANCI HİSSEDARLARIN PAYININ %99.97'SİNİN ÇIKARILMASI (Önerge No:800/2012) (E.E.B.) Bakanlar Kurulu, Hissedarları KKTC ve TC vatandaşlarından oluşan ve adına kayıtlı taşınmaz

Detaylı

KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012

KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012 KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012 TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNES SAMPİYONASI'NA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HALTER VE VÜCUT GELİŞTİRME FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI (Önerge No:822/2012) (M.E.G.S.B)

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM

KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM (Önerge No:959/2012) (T.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı'nın turizm sektörü ile birlikte

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı: 35 EK IV 5 Mart, 2013 Sayı': 28 Bölüm I BAKANLAR KURÜLU KARARLARI KARAR NUMARASI: K(!l)337-2013 : : MEDYA SEKTÖRÜNE KATKI YAPILMASI (Önerge No:335/2013)

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No AÇIKLAMA 1 a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No AÇIKLAMA 1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı