ASMOLEN UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASMOLEN UYGULAMALARI"

Transkript

1 TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1

2 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran veya bunlarn karmnn su ve gerektiinde kum, öütülmü tula ve kiremit tozu, uçucu kül v.b. maddelerle kartrlarak özel makinelerde ekillendirilmesi ve genellikle suni olarak kurutulduktan sonra frnlarda piirilmesi suretiyle elde edilen ve betonarme dili döemelerin yapmnda, statik çalmaya katlmakszn sadece dolgu malzemesi olarak kullanlan döeme tulalardr. Binalarda hafiflik, s ve ses yaltm salar. Asmolen uygulamas çok eski dönemlerde Avrupa da balayarak ülkemize de gelmi olup, önce reks tipi kil dolgu ürün uygulamalarnn görülmesinin ardndan, daha basit olan ve statik çalmaya katlmayan çok hafif, boluklu dolgu asmolenleri kullanlmaya balanmtr. Asmolen gurubu kil ürünler &naat Sektöründe çok yaygn uygulamas olan, tavan döeme elemanlardr. Kilden vakum ekstrüzyon yöntemiyle elde edilen bu ürünlerin ses ve s yaltm deerleri oldukça yüksektir. Genel uygulamada 2 çeit asmolen bulunmakta olup bu tip ürünler TSE kalite belgesi ile standardize edilmilerdir. Dolgu Asmolenleri, Statik çalmaya katlmayan (TS 1261) Tayc Asmolenler Statik Çalmaya Katlan (TSEK veya TS 1260) Neden Asmolen? 1. Bina döemelerinde ideal Is ve Ses yaltmn salayan ürünlerdir. 2. Binanz az katl veya çok katl da olsa döeme betonu kalnlklarna göre ihtiyacnza uygun asmoleni seçip kullanabilirsiniz. 3. Asmolen dolgu döeme tulalar betona göre 5 kat daha hafif, dolgu betonlarndan %25 daha hafiftir. 4. Maliyeti daha düüktür. Kalp tahtasndan %30 ekonomi salad gibi, s kayplarn önlediinden snma giderlerinde %25 tasarruf salar. 5. Asmolen Tulalar Statik Yük Ta,mayan dolgu malzemeleridir. Döeme betonu için kalp gereklidir. 6. %100 geri dönüümlüdür. 2

3 Asmolen Çe,itleri: 1. Dolgu Asmolenleri; Statik çalmaya katlmayan ve TS 1261 standard ile üretilen ürünlerdir. Uzunluk x Yükseklik x Geni,lik 40 x 20 x 20 cm 40 x 22,5 x 20 cm 40 x 25 x 20 cm 40 x 27,5 x 20 cm 40 x 30 x 20 cm 40 x 32,5 x 20 cm Asmolenin döenmi hali (Alttan çekilmi görüntü) 2. Ta,yc Asmolen Ölçüleri; lik APDK Asmolen dizilii. Asmolen APDK Tulalar TS-1260 standardna uygun olarak imal edilmektedir. - Asmolen döeme sisteminde kullanlan döeme kalplarndan kurtulmak için, "Asmolen Prefabrik Döeme Kirileri"ni kullanabilirsiniz. - Prefabrik kiriler satc firmalar tarafndan projenizdeki ölçülere göre kesilerek inaat mahalline gönderilir. Kirilerin arasnda döeme kalnlna bal olarak deien ölçülerde APDK Asmolen Tulalar kullanlr. 3

4 Geni,lik x Yükseklik x Uzunluk 20 x 12 x cm 20 x 16 x cm 20 x 20 x cm 20 x 25 x cm 20 x 30 x cm Asmolenin döenmi hali (Üstten çekilmi görüntü) Asmolenlerin Snflandrlmas; Hacim Arlklar: Ortalama kg/m³ (Normal) Ortalama 900 kg/m³ (Hafif) Ortalama 600 kg/m³ (Çok Hafif) Basnç Dayanmlar: 240 kgf/cm² (N) 180 kgf/cm² (H) 125 kgf/cm² (ÇH) Ayrca boyut toleranslar +%0, -%5 olmaldr. Asmolenin Sa>lad> Avantajlar; - Katlar aras s ve ses yaltm - Salam ve hafif - Ekonomik - Kalpsz Kullanm - Yanmayan Malzeme (Yangn esnasnda yanmazlk özellii ile fazladan dayanm salamas) Bu arada dikkatinizi, sektörde yeni yeni uygulamalar balayan farkl bir malzeme olan Strafor Asmolen kullanmna çekmek istiyoruz. Strafor Asmolen malzemesi ile ilgili olarak herhangi 4

5 bir TSE standard bulunmamasna ramen ürünün yaygn bir ekilde &naatlarda yap malzemesi olarak kullanld görülmütür. Strafor asmolenler özellikle younluk açsndan çok farkl ekillerde üretilmektedir. Üretim esnasnda içerisine ilave edilen çeitli kimyasal maddeler ile Strafor malzemesinin baz önemli özellikleri deimektedir (Basnç dayanm, Yangn snf, vs..). Bunlarn banda Yangna dayanm gelmektedir. &naat sektöründe Strafor Asmolen malzemesi, uygulamada ustalara tama ve döeme kolayl salamas nedeniyle youn olarak kullanlmaya balamtr. Fakat bu arada göz ard edilen konu ise ucuz (yangna dayanm açsndan kompozit katks olmayan) ve düük younluklu malzemelerin youn bir ekilde kullanlmaya balanm olmasdr. (Yandaki resimde görüldüü gibi). Bu tür strafor asmolen uygulamalar için, baz üreticiler TS EN (Is Yaltm Mamulleri-Fabrikasyon olarak Ekstrüzyonla imal edilen Polistiren Köpük-XPS) standardna göre beyanlarn yapmaktadr. Bu ekilde beyan yaplan bir ürünün CE belgesi nin ve yangn dayanm snfnn bu belgede beyan edilmesi zorunludur. Strafor Asmolen ürünün döenmi hali (alttan çekilmi görüntüsü) Basnç dayanm ve younluu düük, asmolen olarak kullanlmak üzere üretilmemi (TSE strafor asmolen standard olmayan), içerisinde ekstra mukavemet arttrc destek saçlar kullanlmam Strafor Asmolen malzemesi, üzerine dökülen betonun arln tayamamakta ve betonda esnemeye ve çatlamalara neden olabilmektedir. Yangn dayanmn arttracak katk malzemelerinin Strafor Asmolen fiyatlarn yükseltmesi nedeni ile üretimde bu hayati unsurun göz ard edildii ve uygulanmad görülmütür. Strafor Petrol türevi bir malzemedir ve herhangi bir tedbir alnmad takdirde kolayca alev alabilmektedir. Oysa yap malzemelerinin uygulanmasnda insan güvenlii açsndan dikkat edilmesi ve kesinlikle uyulmas gereken yönetmeliklerin banda Yangn Yönetmeli>i gelmektedir. 5

6 Yeni Yangn Yönetmeli>inin lgili Maddesi gere>ince Resmi Gazete Tarihi: 19 Aralk 2007 Çar,amba, Say: 26735, Karar Says: 2007/12937 BNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELK DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Binalarda kullanlacak yap malzemeleri MADDE 29- (1) Yap malzemeleri; bina ve dier inaat ileri de dahil olmak üzere, bütün yap ilerinde kalc olarak kullanlmak amac ile üretilen bütün malzemeleri ifade eder. (2) Yangna kar güvenlik bakmndan, kolay alevlenen yap malzemelerinin in,aatta kullanlmasna müsaade edilmez. Kolay alevlenen yap malzemeleri, ancak, bir kompozit içinde normal alevlenen malzemeye dönütürülerek kullanlabilir. Denilmektedir. Strafor asmolenlerin düük younluklu ve amaca uygun olarak üretilmemi olanlar ile ilgili Turgutlu Tula ve Kiremit Sanayicileri Derneinin yaptrm olduu (2795 sayl rapor) Yangna dayanm test (&zmir Çili de bulunan TSE yangn laboratuarnda) sonucu alnan numunelerin F snf yangna dayanksz ve kolay alevlenen ürünler olduu tespit edilmitir. Bunu ayn zamanda basit bir yöntemle kendinizde test edebilirsiniz. Yap Malzemesi 15 saniye boyunca herhangi bir aleve maruz brakldnda alev alyor ise malzeme kolay alevlenebilir denilmektedir. Bu konu ile ilgili TSE Laboratuarlarnda yaptrlacak Yangn deneyi en salkl sonucu verecektir. Bu türdeki malzemelerin Yangn Yönetmeliinin ilgili 2. maddesinde söylenildii ekilde, kompozit içerisindeki uygulamalar ile yangn snfnn deitirilmesi maliyeti ve içilii arttrmaktadr. Yap Malzemelerini &naatlarmzda kullanmadan önce Yönetmeliklere uygun özellikleri tayp tamadn mutlaka kontrol etmemiz gerekmektedir. Yönetmeliklere uygun &naatlarn yaplmas, gelecekte güvenle yaamamz salayacaktr. Sevdiklerimizi atee atmayalm. 6

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

KOB ler için Sa l ve Güvenli i Yönetim Rehberi: Risk De erlendirmesi, SG Performans zleme ve Sa l k Tehlikeleri N AAT SEKTÖRÜ

KOB ler için Sa l ve Güvenli i Yönetim Rehberi: Risk De erlendirmesi, SG Performans zleme ve Sa l k Tehlikeleri N AAT SEKTÖRÜ KOB ler için Sal ve Güvenlii Yönetim Rehberi: Risk Deerlendirmesi, SG Performans zleme ve Salk Tehlikeleri NAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birlii ve Türkiye Cumhuriyeti tarafndan finanse edilen SGP (Türkiye`de

Detaylı

Turizm Tesisleri Yönetmelii

Turizm Tesisleri Yönetmelii Turizm Tesisleri Yönetmelii Birinci Ksm - Balangç Hükümleri Amaç Madde 1 - Yönetmeliin amac, turizm yatrm ve iletmelerinin gelitirilmesi, günün artlarna uygun hale getirilmesi belgeli turizm yatrm ve iletmelerinin

Detaylı

KIMYASAL MADDELER(DETERJANLAR, ILAÇLAR, BOYALAR)

KIMYASAL MADDELER(DETERJANLAR, ILAÇLAR, BOYALAR) KIMYASAL MADDELER(DETERJANLAR, ILAÇLAR, BOYALAR) Hasan CEYLAN, Mutlu TEZCAN, Pakize ÇIVRILLI, Mehmet Ali KORKUT Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E*itim Fakültesi, Fen Bilgisi Ö*retmenli*i mutlu_te@hotmail.com,

Detaylı

BOR MADEN EKONOMS: TÜRKYE NN DÜNYA BOR PYASASINDAK YER

BOR MADEN EKONOMS: TÜRKYE NN DÜNYA BOR PYASASINDAK YER 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye ÖZET BOR MADEN EKONOMS: TÜRKYE NN DÜNYA BOR PYASASINDAK YER M. Burak Buluttekin 1 Türkiye nin sahip olduu madenler içerisinde,

Detaylı

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun No. 5307 Kabul Tarihi : 2.3.2005 BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER THE POSITION OF TOBACCO SECTOR IN TURKEY, PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION

TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER THE POSITION OF TOBACCO SECTOR IN TURKEY, PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER ÖZET Dr. dris Özkul * Dr. Yaar Sar ** Türkiye nin tarmsal

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

MAL 201- MALZEME BLGS

MAL 201- MALZEME BLGS TÜ Makina Fakültesi MAL 201- MALZEME BLGS 2007-2008 Bahar Ders Notlar Prof. Dr. Ahmet Aran ÇNDEKLER 1. Giri 1 2. Atomsal Ba! 6 3. Kristal Yap&lar 10 4. Kristal Yap& Kusurlar& 17 5. Mekanik Özellikler 26

Detaylı

Yeil çayn cildi sklatrc özellii ile de zayflama sürecindeki cilt sarkmalarn da önler. Cildi güzelletirir.

Yeil çayn cildi sklatrc özellii ile de zayflama sürecindeki cilt sarkmalarn da önler. Cildi güzelletirir. fx15 kullananlar {Fx15 çinde Neler Var? FX15, içeriindeki metabolizma hzlandran bitkisel hammaddeler vastasyla ksa sürede salkl olarak toksinlerden hzl bir biçimde kurtulmanz ve kilo vermenize yardmc olan

Detaylı

KUZEY HAZAR DENZNDE YAPAY ADA NAATI

KUZEY HAZAR DENZNDE YAPAY ADA NAATI Zemin Mekanii ve Temel Mühendislii Onuncu Ulusal Kongresi 16-17 Eylül 2004, $stanbul Teknik Üniversitesi, $stanbul KUZEY HAZAR DENZNDE YAPAY ADA NAATI Rasin DÜZCEER 1 Alp GÖKALP 2 SUMMARY This paper briefly

Detaylı

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi letme Anabilim Dal Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dal brahim

Detaylı

BMS (POMZA) ALT SEKTÖR RAPORU

BMS (POMZA) ALT SEKTÖR RAPORU TÜRKYE ODALAR VE BORSALAR BRL TÜRKYE TOPRAK SANAY MECLS BMS (POMZA) ALT SEKTÖR RAPORU BMS SANAYCLER DERNE Hazırlayan Bims Sanayicileri Dernei EYLÜL 2006 Ankara 1 1. GR Bims taı, teknik terminolojide doal

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

TN sistemleri için,çeşitli açma zamanlarına karşı düşen açma akımları ve bu akımlar için izin verilen en büyük çevrim empedansları

TN sistemleri için,çeşitli açma zamanlarına karşı düşen açma akımları ve bu akımlar için izin verilen en büyük çevrim empedansları İÇİNDEKİLER Elektrik Kazalarında İlk Yardım 1 Birimler 2 Birimler, Ölçüler, Formüller 3 Işık Tekniği ile İlgili Bilgiler 4 Aydınlatma Hesabı Denklemleri 4 Lambalar Hakkında Genel Bilgiler 6 Fluoresan Lambalarda

Detaylı

PGM ID & PGM-G ID Yol kaplamas bak m

PGM ID & PGM-G ID Yol kaplamas bak m PGM ID & PGM-G ID Yol kaplamas bakm 30 YILI AKIN SÜREDR DÜNYA TENCATE ÜZERNE KURULUDUR Bunun çok geçerli bir nedeni var. TenCate, çok çeitli modern inaat mühendislii uygulamalarna yönelik geosentetikler

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES ÖZET TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. K.evket Sayn 1 Küreselleme ile birlikte balayan uluslar aras para hareketler, ülkemizdeki bankaclk sektörünü

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

TÜRKYE DE ÇFTÇLERN SOSYAL GÜVENL VE SOSYAL GÜVENLK REFORMUNUN ÇFTÇLER ÜZERNE OLASI ETKLER

TÜRKYE DE ÇFTÇLERN SOSYAL GÜVENL VE SOSYAL GÜVENLK REFORMUNUN ÇFTÇLER ÜZERNE OLASI ETKLER Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Say: 4, 2006 TÜRKYE DE ÇFTÇLERN SOSYAL GÜVENL VE SOSYAL GÜVENLK REFORMUNUN ÇFTÇLER ÜZERNE OLASI ETKLER Yrd. Doç. Dr. O(uz KARADEN-Z 1

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

S SM K YÖNTEM LE ZEM N TA IMA KAPAS TES VE OTURMASININ SAPTANMASI

S SM K YÖNTEM LE ZEM N TA IMA KAPAS TES VE OTURMASININ SAPTANMASI MK YÖNTEM LE ZEMN TAIMA KAPATE VE OTURMAININ APTANMAI Prof. Dr. Ali KEÇEL Özet Zemin tama kapasitesi hesaplamalarnda, temelin taban seviyesi üzerindeki hafriyat yaplan arln yerine ilave edeer bir yük konduunda,

Detaylı

BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI B LG LEM VE VER YÖNET M UBE MÜDÜRLÜ Ü

BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI B LG LEM VE VER YÖNET M UBE MÜDÜRLÜ Ü BilgiTeknolojileriDairesiBakanl BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI BLGLEMVEVERYÖNETMUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmir Büyükehir Belediyesi merkez ve d müdürlükleri ile bal kurulularnilgilibirimleriyleibirliiyaparakbilgiilemsisteminikurmak,

Detaylı

KÖK HÜCRE TEKNOLOJS. Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU

KÖK HÜCRE TEKNOLOJS. Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU KÖK HÜCRE TEKNOLOJS Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E'itim Fakültesi, Fen Bilgisi Ö'retmenli'i alevdastan2007@hotmail.com, gurkangnl@hotmail.com, lamiaildo'an@hotmail.com,

Detaylı

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES Özet / Abstract H. smail ASLANTA Aratrmada, ilköretimde görev yapan öretmenlerin snf içi öretim etkinliklerinde

Detaylı

Yýllýk Ekonomik Rapor

Yýllýk Ekonomik Rapor Yýllýk Ekonomik Rapor 2012 T.C. MALYE BAKANLII YILLIK EKONOMK RAPOR 2012 i Yıllık Ekonomik Rapor 2012 Yllk Ekonomik Rapor, Maliye Bakanl internet sitesinde (http://www.maliye.gov.tr) yer almaktadr. ii

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

Ayegül Pamukçu TURAN

Ayegül Pamukçu TURAN ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLERNN YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) P R O J E Y Ö N E T M Ayegül Pamukçu TURAN SUNU Gündelik yaantda

Detaylı

1. DEPREM. a. DEPREM ÖNCES ALINMI ÖNLEMLERLE NASIL HAREKET EDECEKSNZ? DEPREM ÖNCES NE GB ÖNLEMLER ALMALISINIZ.

1. DEPREM. a. DEPREM ÖNCES ALINMI ÖNLEMLERLE NASIL HAREKET EDECEKSNZ? DEPREM ÖNCES NE GB ÖNLEMLER ALMALISINIZ. 1 1. DEPREM a. DEPREM ÖNCES ALINMI ÖNLEMLERLE NASIL HAREKET EDECEKSNZ? aa. DEPREM ÖNCES NE GB ÖNLEMLER ALMALISINIZ. 1. Öncelikle binanızın depreme dayanıklılıkla ilgili testlerini yaptırmalısınız. 2. Bina

Detaylı

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA Doç. Dr. Osman Çevik * ÖZET Bu çalmada Tokat il merkezinde faaliyet gösteren bir iletmede Tam Sayl Dorusal Programlama yardmyla iletmeye

Detaylı