KPDK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KPDK GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Transkript

1 TARIM - ORMAN ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI HABER BÜLTENİ Yıl: 9 Sayı: 15 Ocak 2013 Sendikal mücadelemiz; Türkiye nin geleceğini imar ve inşa etme adına bir erdemliler hareketidir. M. Akif İNAN SURİYELİ MÜLTECİLERE YARDIM AKMAN DAN GENEL MERKEZE ZİYARET KPDK GERÇEKLEŞTİRİLDİ TÜZÜK TADİL KONGRESİ YAPILDI VEKİL PROTESTO EDİLDİ BAŞÖRTÜSÜNE ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ

2 MEMUR-SEN KONFEDERASYONU TOÇ BİR-SEN TARIM - ORMAN ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI Haber Bülteni Yıl: 9 Sayı: 15 Ocak 2013 İmtiyaz Sahibi Günay KAYA Genel Başkan Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şahin DEĞİRMEN Genel Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim) Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilat) Sabri KIZILKAYA Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler) Hüseyin ÖZTÜRK Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler) Fatih DOĞAN Genel Başkan Yardımcısı (Mevzuat ve Toplu Sözleşme) Hayri ÜNAL Basın Müşaviri Sevilay DEMİREL Yazı İşleri Sevim DEMİR Dağıtım Ahmet DEMİR İrfan DEMİRBAŞ Hukuk Danışmanları S. Ahmet ÖZTÜRK Handan ÇALIK İdare Adresi GMK Bulvarı No: 117/19 Maltepe - ANKARA Tel: Faks: Baskı Tarihi 4 Ocak 2013 Tasarım Ruhi ALAGÖZ Baskı Afşar Matbaacılık İvedik Organize Sanayi 21. Cad Sokak No: 29 Tel: Faks: Şahin DEĞİRMEN Genel Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim) Toplumu Atiye Taşımak İçinde yaşadığımız ve bilgi çağı olarak adlandırılan 21. Asrın gereğini yapmak ve mensubu olduğumuz toplumun bu asrın ötesine taşınmasında, bütün kurumlar gibi sendikalarda sorumludur. Zira bir toplumun ihtiyaçlarını, beklentilerini en iyi tespit edebilecek organizasyonlar sendikalardır. Bu görevi ifa edecek olan sendikalar, toplumsal talep ve beklentileri hüküm etme kuvvetine sahip organlara aktarmak suretiyle telafisi zor, toplumsal felaketlere karşı tedbir alınması görevini yerine getirmiş olacaktır. Bu görevi ve tespiti siyasi erkin neden yapamayacağına gelince; Suni kutsallarla baskılanmış toplumlarda toplum; Gücü elinde bulunduranlara karşı talep ve beklentilerini tam ve şeffaf aktaramamakta. Talepler karşıda ki güç sahibinin verdiği korku nedeniyle kişisel taleplerin ötesine geçememekte. Böyle toplumlar incelendiğinde, kendine has bir hayat sürdürmeleri söz konusu değil. Medeniyet anlamında mağlup oldukları toplumları taklit ederler. İşte bu görüntünün bu topluma sirayet etmemesi, üzerinden kalkması ve taklit eden değil, taklit edilen bir toplum olması için sendikalar toplumun ihtiyaçlarının tespiti ve teslimi için üzerilerine düşeni yapmakla mükelleftir. Yönetim içinde olan ancak gücün sahibi olmayan toplumun her bir ferdinin yönetim içinde adete mütemmim bir cüz gibi elzem bir görüntü ortaya koyması ancak sendikalar ile olur. Sendikalar milli gelirin homojen dağıtılmasını dert edinmesi kadar, toplumsal adaletin, barışın tesisi ve atiye taşımak için süreklilik kazanmasından da sorumludur. Bu sorumluluğun gereği olarak bizler özelde üyelerimizin, genelde bütün toplumun milli gelirden homojen faydalanması,gelir dağılımındaki adaletsizliklerle beraber genel ahlaka aykırı olmayan her şeyin özgürlükler kapsamında değerlendirilmesi konusunu dillendirmekle yükümlüyüz. Bu yükümlülük üyesi olmakla iftihar ettiğimiz toplumumuzun ufku geniş bir topluma evrilmesini sağlayacak ve madde üzere değil, mana üzere kurulu bir medeniyet olarak atiye taşıyacaktır. Daha aydınlık yarınlara ulaşmak dileğiyle. Selam ve Dua ile 2

3 Cerbezelere Zorunlu Bir Cevap Değerli gönül dostları; Ülkemize, küremize kuşbakışı baktığımızda ekonomiden-sanata, siyasettenyönetime, tarımdan-sanayiye, üretimden-tüketime, meslek kuruluşlarından-sivil toplum kuruluşlarının öncüleri sendikalara ve bunların çatı kuruluşları konfederasyonları, biraz dikkatlerimizi yoğunlaştırarak gözlemlediğimizde bir takım güzelliklerin yanında üzülerek birçok paradoksla da karşılaşıyoruz. Çok kısa özetlemeye çalışırsak mağduru, hukuku, hakkı savunmasını beklediğimiz bir takım barolar bir bakıyorsunuz ki uç bir ideolojik refleksle darbecilerin yanında, darbe mağdurlarının karşısında canhıraş yer alıyor. Mağruru koruyor, hakkı, hukuku çekinmeden çiğniyor. Verimliliği, etkinliği, rasyonelliği, kamuya hizmeti öncelemesi gereken yönetimlerin ve yöneticilerin ufacık, çakıl taşı kadar bireysel çıkarları uğruna, Ağrı Dağı kadar milletin çıkarını hiç tereddüt etmeden çiğniyor; aklı, vicdanı, insaniyeti bir tarafa koyup, verimliliği, etkinliği, rasyonelliği çok kolay öteleyip yok sayabiliyor. Keza topluma, insanlığa öncü olarak birçok alanda ışık sunması beklenen sanata ve sanatçılara bir bakıyorsunuz, toplumun ve insanlığın bugününe ve geleceğine, yüz şeytanın bir araya gelse yapamayacakları, asla beceremeyecekleri dinamitleri koymayı başarabiliyorlar. Bu tür örnekleri çoğaltmamız mümkün. Ancak; altını çizmeliyim ki burada söz konusu edilen kasadaki çürük elmalardır. Fermantasyona uğramamış sağlamlara hiçbir kem sözümüz olamaz. Bu bağlamda Sivil Toplum alanına bahusus sendikal kulvara hep beraber bakalım. Öncelikle sendika en yalın tanımı ile çalışanların kendi hür iradeleri ile kendi haklarını korumak ve geliştirmek, işverenlerine ve kendilerini yöneten üst otoriteye karşı güçlü ve etkili olmak için oluşturdukları örgütlerdir. Evrensel hukukta ve ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) normlarında sendikal haklar, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkesin insan olmasıyla birlikte sahip olduğu yaşama, sağlık, eğitim, mülk edinme, seyahat, haberleşme, kanun önünde kendini savunma, hak arama, seçme ve seçilme, özel hayatın gizliliği, devlet hizmetlerinden eşit olarak yararlanma gibi temel insan hakları bağlamında değerlendirilmektedir. Yani bireyler için yaşama hakkı neyse sendikal haklarda odur. Yine sağlık, eğitim, mülk edinme,.vs neyse sendikal haklarda onu ifade etmektedir. Bir devletin gelişmişliği, çağdaşlığı ve hukuk devleti olabilmesi, demokratik, modern bir devlet sayılabilmesi o devletin insan haklarını anayasal ve yasal bir hak olarak vatandaşlarına tanımış olması ve insan hakları ihlallerini suç olarak kabul edip cezalandırılmasını öngören yasal yaptırımları getirmiş olmasına bağlıdır. Değerli dostlar; Bu ifadeler öznel, subjektif bir yorumum olmayıp, objektif, evrensel geçerliliği olan tespitlerdir. Peki Temel insan haklarından olan sendikal hakların sınırları nelerdir? diye bir soruya da cevaben: Sendikal Haklar, örgütlenme, toplu sözleşmeli toplu pazarlık ve grev (toplu eylem) haklarını kapsar. Bu üç hak arasında organik bir bağ vardır ve bu bağ asla koparılamaz. Bu hakların tamamının birlikteliği olmazsa olmaz ön koşul olarak karşımızda durmaktadır. Aksi halde hakkın varlığından söz edilemez. Yani örgütlenme hakkının olmadığı bir toplu pazarlık hakkından, toplu sözleşmeli toplu pazarlık hakkının olmadığı bir örgütlenme hakkından yada bunların olup grevin (toplu eylemin) olmadığı bir sendikal haktan söz edilemez. Dolayısıyla sendikal hakların bölünmezliği ve bütünselliği ilkesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarınca da onanmıştır. Sendikal haklar bağlamında evrensel hukuk ve ILO normlarında bu derece net bir durum söz konusu iken, iç hukukumuzun 4688 sayılı yasa ile eksik tanıdığı örgütlenme hakkı ile 12 Eylül 2010 Referandumuyla Anayasa nın değiştirilen 53. ve 128. Maddelerine istinaden 04/04/2012 tarihinde TBMM de kabul edilen 6289 sayılı Günay KAYA MEMUR-SEN Genel Başkan Vekili ve TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı 3

4 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile dar bir çerçevede belirlenen Toplu Sözleşme hakkı ile hiç verilmeyen grev hakkı, iç hukukumuz bakımından temel insan hakkı olan sendikal hakların bu mukayesesi; ILO ve evrensel hukuk bakımından, demokratik, çağdaş, modern, sosyal bir hukuk devleti bakımından ne derece anlamlı ve zaruret oluşturduğu herkesin çok net gördüğü bir realitedir. İşte Memur-Sen imizin, TOÇ BİR-SEN imizin her zaman ve her fırsatta öteden beri haykırmaktan ve talep etmekten bıkmadığının altında yatan gerçeğin bir boyutu bu hakların elde edilmesidir. Onun için her toplu görüşmede, şimdi toplu sözleşmede sendikal hakların tam ve eksiksiz olarak elde edilmesi için mücadele verdi, veriyor, verecek. Zira bizler çok iyi biliyoruz ki Türkiye de sendikal haklar tam manasıyla elde edildiği zaman Toplu Sözleşme masalarında sendikaların eli güçlenecek, bu ise kamu çalışanlarımızın yaşamakta olduğu onlarca, yüzlerce sorunlarının çözümüne kapı aralayacaktır. Onun için Memur-Sen, TOÇ BİR-SEN olarak 2009 Toplu Görüşmeleri mutabakat metnine sendikal haklar için sosyal tarafların tamamının katılacağı bir çalıştayın yapılmasını önemsedik, metne koydurduk. Bir konfederasyonumuz her zaman ki gibi mızıkçılığı ile yine ortalıkta yoktu. Diğer bir konfederasyon ise çalıştayı kabul etti imzayı attı. Ancak iş samimiyet testine yani çalıştayın yapılacağı zamana gelince, her zamanki gibi buradan Memur- Sen e nasıl çamur atabilirim, nasıl bir kurnazlık yapayım? diye ahde vefa göstermedi verdiği sözün arkasında duramadı, imzasına sahip çıkamadı. Biz Memur-Sen liler Abant ta ne yapar, ne ederiz de toplu sözleşmeyi, grev ve memurlara siyaset hakkını alırız diye ter dökerken, Ankara da memur söz konusu olunca ortalıkta görünmeyen mızıkçı konfederasyon ile genel merkezlerini aylarca üs olarak kullandırıp, ev sahipliği yaparak millete, ülkeye alçakça darbe planları yapan, binbir çeşit sinsi tuzaklar hazırlayan darbe sevenlerin baş aktör olduğu Ulusal Birlik Hareketi Platformu nun koltuğuna sığınarak, darbecilere açıkça taşeronluk yaparak 75 milyona gerçek yüzünü gösteren herkesçe malum konfederasyon, aralarında gizli ittifakla her biri kendi web sitelerine adeta ortak haber yaparak cerbezelikte sınır tanımadılar. Prof. Dr. Mesut Gülmez hocanın moderatörlüğünde gerçekleştirilen Abant Çalıştayı kuşkusuz çok çetin ve bir o kadar da yorucu geçti. Ancak bilinmeli ki bugün sendikalarımız, çalışanlarımız Toplu Sözleşme hakkını elde etmişse bunun kapısı Memur-Sen in Abant ta tarih yazan duruşu ve mücadelesi ile Abant Çalıştayı nın sonuç bildirgesiyle aralanmıştır. Memur-Sen bu kapıyı 12 Eylül 2010 Referandumu nda memur, işçi, köylü, çiftçi, esnaf. hasılı 75 milyonla el ele vererek, evet kampanyası yürüterek daha da zorlamıştır. Memur- Sen lilerin, öpülesi nasırlı elleriyle Köylü Ahmet Amca, Mehmet Amca, Ayşe Teyze, Fatma Teyze milletimizin referanduma %58 evet kararıyla toplu sözleşme hakkı elde edildi. Hatırlayın birileri bazı merkezlerden aldıkları emirlerle toplu sözleşmeye gidecek yolu tıkamak için serçe kuşunun bile aklını donduracak bir basiretsizlik ve talihsizlikle hayır kampanyaları düzenleyip, afişler, kitaplar bastırdılar. Paradoksa bakın ki bu hayır kampanyası yürütenler maalesef çok acıdır kendilerini sendikacı olarak tanıtıyorlardı. Akla, hayale gelmeyecek iftira ve cerbezelikleri, medeni bireylerin, insan olan insana asla yakışmayacak üslup ve nezaketsizlikleri çok sevindiricidir ki çalışanlarımız, milletimiz tarafından çok iyi görülüyor ve gereği yapılıyor. Çok şükür ki çalışanlarımız ve milletimiz darbecileri ve onların destekçilerini sevmiyor, bunların binbir tuzaklarını çok iyi hissediyor. Mutluyuz ki; her türlü meşru yapıya destek veriyor ama asla illegal yapılara ve onların arkasındaki taşeronlara pirim vermiyor. Sonuç Memur-Sen imizin tarih yazan, destan yazan, değer odaklı sendikacılığı çalışanlarımızda karşılık buluyor. Bugün itibariyle 11 hizmet kolunun 10 unda Memur-Sen e bağlı sendikalar yetkiyi almıştır ve başarılı bir şekilde bu yetkinin gereği yapılmaktadır. Artık her şey o kadar açık ve net ki fazla söze ihtiyaç bırakmıyor, akıl, göz ve vicdan en doğrusunu görüyor, hissediyor, en doğru kararları aldırıyor. Binbir meyveli Memur-Sen ve TOÇ BİR-SEN e, Bremen Mızıkacıları nın koro halinde akılları durduran, insaniyeti öldüren, hak ve hakikati inciten iftiracılara, cerbezecilere, millete, ülkeye binbir sinsi tuzak kuranlara; darbecilere, darbe sevenlere, postal yalayarak güç elde etmeye çalışan zavallılara; illegaliteyi meşru görüp karanlık terör örgütlerinin maşası olanlara artık çalışanlarımız, milletimiz prim vermiyor, vermeyecek. Memurlarımızın karanlık odakların sinsi oyunlarını bozarak, kararlı bir biçimde Memur-Sen ve bağlı sendikalarındaki saygın yerlerini almaları her türlü takdirin ötesindedir. Bu yer alış aynı zamanda başka bir konfederasyona mensup sendikadan istifa ederek, TOÇ BİR-SEN ailesine yeni üye olmuş bir arkadaşın dediği gibi; Bu saygın aile içerisinde yer almak memurlarımızın kendileri, eş ve çocukları, ülkemizin, milletimizin geleceği adına bir sorumluluk anlayışının erdemli bir biçimde gereğini yapmaktır tanımlamasının hepimiz için çok iyi bir tema olduğu kanaatindeyim. Bu durum kuşkusuz sevinilecek, mutlu olunacak bir seviyedir. Ancak unutmayalım ki; bu seviyenin yükseltilmesi bütün Memur-Senlilerin, TOÇ BİR-SENlilerin ortak sorumluluğudur. Hoşça kalın, esen kalın. 4

5 Mağdur lilere Yardım Kampanyası Başlattık Memur-Sen ve Hak-İş konfederasyonları, savaş mağduru Suriye halkı için yardım kampanyası başlattı. Memur-Sen genel merkezinde düzenlenen basın toplantısıyla duyurulan yardım kampanyasına, Kimse Yok Mu, Yardımeli, İHH, Cansuyu ve Deniz Feneri gibi dernekler de destek verdi. Sivil toplum kuruluşları adına ortak basın bildirisini okuyan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Suriye de yaşanan insanlık dramının biran önce son bulması için Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer devletlerin daha çok inisiyatif almaları gerektiğini vurguladı. Yardımların savaş mağdurlarına sağlıklı bir şekilde ulaştırılması için BM nin gözetiminde bir güvenlik koridorunun açılması gerektiğini söyleyen Gündoğdu, ayrıca Memur-Sen olarak ilk etapta 130 bin TL lik bir yardım yapacaklarını kaydetti. Beşşar Esed in halkın taleplerine kulaklarını tıkaması ve diktatörlüğünü sürdürme ısrarının ülke insanı için büyük bir felakete sebep olduğunu söyleyen Gündoğdu, bu felaketin tüm insanlığın gözleri önünde şiddetini arttırarak devam ettiğine dikkat çekti. Suriye de 10 milyon insanın açlık ve barınma sorunuyla karşı karşıya bulunduğunu belirten Ahmet Gündoğdu, "20 aydır devam eden iç savaşta Esed; 2 bin 148 i çocuk yaklaşık 50 bin sivili katletti. 250 bin kişi yaralandı, 400 bin kişi tutuklandı ve 100 bin kişi de kayıp. Suriye de ölenler yalnızca kadınlar değildir, yalnızca çocuklar, gençler ya da yaşlılar değildir. Onlarla birlikte, o zulme sessiz kalan insanlık vicdanı da insanlık onuru da ölmeye yüz tutmuştur" diye konuştu. Uluslararası kamuoyunun bu katliama bir an önce 'dur' demesi gerektiğini de belirten Gündoğdu, akan kanın durması için çağrıda bulundu. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise Suriye deki yaşananlara dikkat çekmek için STK lar olarak bir araya geldiklerini ifade etti. Arslan, Suriye gibi hem kültürel hem de tarihsel bağlarının bulunduğu kardeş bir ülkede yaşananlara duyarsız kalamayacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti: "Biz mazlumun diline ve rengine bakmaksızın yardımına koşmak ve yaralarını sarmak zorundayız. Eğer Somali'de bir sorun varsa oraya koşuyoruz. Haiti'de bir ihtiyaç varsa oraya gidiyoruz. Bosna'da bir katliam varsa onların sesini duyurmaya çalışıyoruz. Bu gün yanı başımızda yanan ateşi söndürmek için mücadele ediyoruz. Bu kapsamda sınırın ötesine ulaşmamız gerekiyor. Bazı sivil toplum örgütlerinin Suriye'ye ulaştığını biliyoruz. Ancak Türkiye kamuoyunu da bilgilendirmememiz gerekiyor." Arslan, konfederasyon olarak yardım kampanyasını 100 bin TL ile başlattıklarını da sözlerine ekledi. 5

6 Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplandı Toplu sözleşme sürecinde zaman yetersizliği nedeniyle sonuçlandırılamayan ancak çalışılmak üzere kurulacak komisyona havale edilen konular Kamu Personeli Danışma Kurulu nda görüşüldü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nda yapılan toplantının açılışında konuşan Bakan Faruk Çelik, toplu sözleşme sürecinde, 161 konuda çalışmalara devam edilmesinin kararlaştırıldığını hatırlattı. Bu maddelerin ele alınması ve çözüme kavuşturulması için komisyon kurulduğu bilgisini veren Çelik, bu komisyonun ilgili bakanlıklarla görüşerek rapor hazırladığını söyledi. Kamu Personeli Danışma Kurulu'na yetkili sendika TOÇ BİR-SEN adına Genel Başkan Günay Kaya, Genel Başkan Yardımcıları Hayri Ünal, Sabri Kızılkaya ve Şahin Değirmen katıldı. Bilindiği üzere KPDK yılda 2 defa toplanmakta. Toplu Sözleşme sonrasında yapılan bu ilk Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında 161 madde ü- zerinde görüşmeler gerçekleştirildi, tasnifler yapıldı. Kaç maddenin Kanun ve KHK ile, kaç talebin genelge ve yönetmelik ile çözüm beklediğinin masaya yatırıldığı oturumda Mart 2013 de yapılacak KPDK toplantısına kadar 161 talebin çözüme kavuşturulması hedefi belirlendi. Bu konuda daha hızlı bir işleyiş için Devlet Personel Başkanlığı bünyesindeki Sendikalar Dairesi Başkanlığı nın sekreterya görevini yürütmesi kararı alındı. Toplantıda üzerinde çalışma yapılması hususunda karara varılan konular şöyle: KANUN TASARISI HAZIRLANAN KONULAR yılından sonra göreve başlayan personele bir derece verilmesi 2- Sözleşmeli ve Geçici Personelin kadroya alınması 3- Sözleşmeli personelin, memurlara tanınan izin haklarından aynı şekilde yararlanması 4- Nöbetçi memur uygulamasının kaldırılması 5- Disiplin cezalarının affı 6- Kadın memurlara hamileliğin başlangıcından itibaren ve analık izninin bitiminden itibaren 1 yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmemesi 7- Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil kadro unvanlarında görev yapan personele ek gösterge verilmesi 8- İş kazası riskine maruz kalanlara karşılık sorumluluk taşıyanlar ile mali işlerden sorumlu olan kamu görevlilerine rücu edilen tazminatlara karşılık kurum tarafından mali sorumluluk sigortasının yaptırılması 9- Yıllık izinlerin iş günü esasına göre verilmesi 10- En az bir yıl açıktan vekil olarak görev yapanların Devlet memurları kadar yıllık izin hakkına sahip olması 11- Araştırmacı kadrosuna atanan personelin 399 sayılı KHK nın I sayılı cetvelinde yer alan unvanlar haricinde daha önce itiraz etmiş oldukları unvanlara atamalarının yapılması 12- Aday memurlardan, adaylık süresi içinde Devlet memurluğundan çıkarmayı gerektiren bir fiil işlemiş olanlar hariç olmak üzere disiplin cezası almış olanlardan adaylıklarına son verilecek memurlukla ilişkilerinin kesilmesinin önlenmesi 13- Devlet memurlarının sosyal güvenlik kurumlarına pirim ödemek koşuluyla özel sektörde geçen hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi BAKANLAR KURULU KARARI TASARISI HAZIRLANAN KONULAR 4 4/B sözleşmeli personel statüsündeki kadın kamu görevlilerine gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmemesi 6

7 4 4/C geçici personel statüsündeki kadın kamu görevlilerine gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmemesi YÖNETMELİK TASARISI HAZIRLANAN KONULAR 4 Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki personelin mesleki görevlere veya Görevde yükselme suretiyle atanmalarına ilişkin Genel Yönetmelik GENELGE TASARISI HAZIRLANAN KONULAR 4 Personeli ilgilendiren mevzuatın kurum web sitesinde yayımlanması 4 Servis Hizmet sözleşmelerine kilometre sınırı konulması TEBLİĞ DEĞİŞİKLİK TASARISI 4 Uzman erbaşların intibak uygulamasına dair tebliğ tasarısı DEĞERLENDİRİLECEK GENEL KONULAR 4 Bulundukları kadrolar itibariyle derece yükselmesi yapamayan personele, eğitim durumuna göre yükselebileceği en üst dereceye kadar ilerleyebileceği kadro sisteminin kurulması 4 Askerliğini yedek subay olarak yapan kamu personelinden kesilen OYAK kesintilerinin durumu 4 Kamu görevlilerinin kullandıkları kamu araçlarının trafik kazasına karışması halinde, zarar bedelinin kendilerine rücu edilmeksizin kurumlarınca karşılanması 4 Fiili hizmet zammının yeniden düzenlenmesi 4 Kurumlarca sendika üyelerinden kesintisi yapılan sendika aidatlarının kesintinin yapıldığı günü takip eden beş gün içerisinde ilgili sendikanın bildirmiş olduğu hesaba yatırılması, her ay yasal olarak sendikalara bildirilmesi gereken üye kesinti aidatlarına dair tevkifat listelerinin yazılı veya elektronik ortamda gönderilmesi 4 İfade özgürlüğü, örgütlenme, toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi hakların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ne uygun olarak kullandırılması 4 Yetkili Sendika temsilcilerine kurum protokollerinde yer verilmesi 4 İş yerlerinde her türlü güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alınması 4 Kılık kıyafet yönetmeliğinin hizmet gereği ve çalışanlarının talepleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi 4 Kamu görevlilerinin kadro ve pozisyonları itibariyle görev tanımının yapılması 4 KİT lerde sicil sisteminin kaldırılması 4 Hizmet sınıflarının yeniden düzenlenmesi 4 İdari sözleşmelerde, 657 sayılı Kanunun disiplin hükümlerine aykırılık arz edecek düzenlemelerin getirilmemesi 4 Bezdiri (mobbing) uygulamasına maruz kalan personelin korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılması, cinsel tacizin önlenmesi ve cinsiyet ayrımı yapılmaması için gerekli tedbirlerin alınması 4 Personelin çalışma alanlarının kamera ile izlenmemesi, mesai giriş ve çıkışlarında parmak izi ve retina kontrolü gibi uygulamalara son verilmesi 4 Aynı kurum içerisinde aynı koşulları ve hizmet niteliklerini taşıyan aynı unvandaki kamu görevlilerinin karşılıklı olarak yer değiştirme taleplerinin yerine getirilmesi konusunda kurumlara tanınan takdir yetkisinin yeniden düzenlenmesi 4 8 Mart ta kamu görevlisi kadınların izinli sayılması 4 Kamu görevlisinin bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları ile kendisinin veya eşinin ana baba ve kardeşlerinin muayene ve tedavi süresince izinli sayılması 4 18 yaşını dolduran kamu görevlileri (sözleşmeliler dahil) çocuklarının öğrenimlerine devam edememeleri durumunda ödemek zorunda kaldıkları genel sağlık sigortası pirimi uygulamasına son verilmesi ve bu pirimin 25 yaşına kadar kamu görevlisinin kurumunca ödenmesi 4 KİT lerde uygulanan, personel istihdamının bir önceki yıl görevden ayrılan personel sayısının belli bir oranı ile sınırlanması uygulamasının kaldırılması 4 KİT personelinin servis hizmetinden yararlandırılması yılında KHK lar ile yapılan düzenlemeler sonrası araştırmacı kadrosuna atanan personelin durumlarının değerlendirilmesi 4 Kamu görevlilerinin 0-6 yaş grubuna giren çocukları için çocuk bakımevleri kurulması, 24 saat hizmet veren kurumlardaki çocuk bakımevlerinin günde 24 saat kesintisiz hizmet vermesi 4 Bayan memurların doğum izni sırasındaki hizmet borçlanması ödemelerinde kolaylık sağlanması 4 Kamuda çalışmakta olan yükseköğrenim mezunu işçilerin kadroya alınması TARIM ORMAN HİZMET KOLUNA İLİŞKİN KONULAR sayılı KHK yayımlanmadan önce atama işlemleri yapılan ancak göreve başlamaları daha sonra gerçekleşen (4/B) li çalışanlara da memur (4/A) kadrosunun verilmesi 4 Orman muhafaza memurlarının THS na alınması 4 Ülke çapında gıda denetimi yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı personeline kişiye özel bir kod numarası verilerek denetimle ilgili tüm yazışmalarda bu kodun kullanımının sağlanması ve denetimlerde yeterli güvenliğin sağlanması 4 TİGEM, EBK ve TMO da cumartesi günleri yaptırılan zorunlu mesainin kaldırılması 4 Yeniden yapılandırılan Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü nde 657 sayılı Kanunun 86. Maddesi gereğince kurucu müdür olarak görevlendirilen personelin bir defaya mahsus asaleten atamalarının yapılması 7

8 TOÇ BİR-SEN Tüzük Tadil Kongresini Yaptı TOÇ BİR-SEN Tüzük Tadil Kongresi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Toplantı Salonu nda yapıldı. Kongrede, verilen önerge doğrultusunda divan oluşturuldu. Divan ın Başkanlığını Hasan Türkyılmaz yaparken; Başkan Vekilliği görevini Bahattin Demir ve Yavuz Atcı, Üyelik görevini ise Emine Akgün ve Hülya Aslan üstlendi. Hasan Türkyılmaz ilk olarak, Tüzük Tadil Komisyonu için verilen önergeyi delegelerin oyuna sundu. Önergenin kabul edilmesiyle oluşturulan komisyon çalışma yaparken, Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı Günay Kaya bir konuşma yaptı. TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı Günay Kaya davetlileri ve delegeleri selamlayarak başladığı konuşmasında şunları söyledi: Her bir araya geldiğimiz zaman yada böyle bir toplantı tertip ettiğimiz zaman birbirimize pozitif enerji aktararak hep birlikte TOÇ BİR-SEN e bir sıçrama yaptırdık. Ben Tüzük Tadil Kongresi nin de bu geleneğimizi devam ettireceğini düşünüyorum. Bu nedenle TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı olarak sizlere şükranlarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, neden Tüzük Tadil Kongresi, neden bugün buradayız? Bulunduğunuz konum size zorunlu roller yüklüyor. Memur-Sen biliyoruz yetkili konfederasyon. Kamu İşveren Kurulu nun karşısında sosyal taraf olarak çalışanların, sendikaların, konfederasyonların temsilcisi olarak iki milyon altıyüzellibin çalışan adına sorumluluk üstlenen bir konfederasyon. 4 Nisan 2012 tarihinde, 6289 sayılı Toplu Sözleşme Kanunu nda değişiklikler yapıldı. Dolayısıyla Memur-Sen in bu sorumluluğuna binaen mutlaka Tüzük Tadil Kongresi yapması gerekiyordu. Bu nedenle Memur-Sen uluslar arası kuruluşlarla hareket etmeliydi. Bunun içinde Uluslar arası Sendikalar Birliği ve Avrupa Sendikalar Birliği ne müracaat edilmeli ve zorunluluk olarak genel kurul kararları iletilmeli idi. Dolayısıyla Memur-Sen ya Kongre sürecini bekleyecekti, ya da bugün o şartları sağlamak için Tüzük Tadil Kongresi yapacaktı. Öbür şart Memur-Sen Arakan da 250 yetimlik, 600 milyarlık bir bütçe ile yetimhane yapacak. Fakat 6289 sayılı yasa gereği bunun için Memur-Sen in tüzüğüne bu maddenin konulması gerekiyordu. Tüm bunun gibi şartlar, 11 sendikanın Genel Başkanları ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile müzakere edildi ve tüzüğün değiştirilmesi yönünde oy çokluğu ile böyle bir karar alındı. Bizler de Memur-Sen Kon- 8

9 federasyonu na bağlı diğer sendikalar gibi tüzüğümüzü yenilemek için bir karar aldık. Yani Memur-Sen tüzüğü baz alınarak TOÇ BİR-SEN sizin önünüze Tüzük Tadil Kongresi ni getirmiştir. Bu Tüzük Tadil Kongresi, Memur-Sen tüzüğüne uyarlamak babında yapılmıştır TÜRKİYE NİN MEMUR-SEN E VE TOÇ BİR-SEN E İHTİYACI VAR Kongrede Memur-Sen ve TOÇ BİR-SEN in bir STK olarak önemli bir misyon üstlendiğini de belirten Genel Başkan Kaya: Türkiye nin sivil toplum olarak güçlü bir Memur-Sen e, etkili bir TOÇ BİR-SEN e ihtiyacı vardır. Bugün Türkiye de Sivil Toplumu Memur- Senliler, TOÇ BİR-SENliler ve Konfederasyonumuza bağlı diğer sendikalarımız inşa ediyor. Evet bugün daha güçlüyüz, evet bugün daha etkiliyiz ama asla rehavete kapılmamalıyız. Çünkü bu milletin düşmanlarının, hainlerinin bu toprak üzerinde asla iddiaları bitmez. Her zaman yüksek hedeflerle, bu millete bu tarihe olan sorumluluğumuzun gereği olarak uyanık kalmalıyız. Diri olmak, iri olmak, güçlü olmak zorundayız. İşte bizim sorumluluğumuz budur dedi. Konuşmalardan sonra oluşturulan Tüzük Tadil Komisyonu tarafından yenilenen TOÇ BİR-SEN in tüzüğü oy birliği ile kabul edildi. TOÇ BİR-SEN Tüzüğü ndeki Değişikliklerden Bazıları 1- Tarım Orman ve Çevre Çalışanları Birliği Sendikası ismindeki Çevre ibaresi çıkartılarak, Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası isminin kullanılması kabul edildi. 2- Ünvan değişikliği ile Sekreterya ibaresi değiştirilerek yerine Genel Başkan Vekili ve Genel Başkan Yardımcısı ünvanları getirildi. 3- Genel Kurulların 3 yılda bir yapılması zorunluluğu 4 yıla çıkartıldı. 4- Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Şube ve İl Başkanları ile Yönetim Kurulu Üyelerinin görev ve sorumlulukları arttırıldı. 5- Uluslararası kurum ve kuruluşlara üye olma ve kurma yetkisi tanındı. 9

10 Bakan Yardımcısı Akman dan TOÇ BİR-SEN e Ziyaret Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Nurettin Akman tarafından Genel Merkez e yapılan ziyaret karşılıklı iyi niyet temennileri ile gerçekleşti. Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Sayın Nurettin Akman TOÇ BİR-SEN Genel Merkezi ne ziyarette bulundu. Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı Günay Kaya ile TOÇ BİR-SEN Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerince karşılanan Bakan Yardımcısı Akman ile samimi bir ortamda yapılan görüşmede, çalışanlarımızın birçok problemi karşılıklı iyi niyet çerçevesinde kapsamlı bir şekilde müzakere edildi. gerçekleştirmiş olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti. Bakan Yardımcısı Akman ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile birlikte, Bakanlığımıza, Milletimize ve Ülkemize yapmakta oldukları hayırlı hizmetlerin sunucuları olan çalışanların her türlü sıkıntısını gidermenin en temel felsefeleri olduğunu ifade etti. Sendikal açıdan fevkalade verimli, çalışanlarımız için çok önemli olan, Bakan Yardımcısı Akman tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık bir buçuk saat süren ziyaret karşılıklı iyi niyet ve başarı temennileri ile son buldu. Genel Başkan Günay Kaya, tecrübeli bir siyasetçi ve saygın bir devlet adamı olan Bakan Yardımcısı Nurettin Akman ın genel merkezimize yapmış olduğu bu ziyaretten, TOÇ BİR-SEN ailesi olarak duydukları memnuniyeti dile getirerek, çalışanlarımızın sorunlarının çözümünde Sayın Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile birlikte yapmış olduğu çalışmalardan dolayı kendisine içten teşekkürlerini iletti. Bakan Yardımcısı Akman da yoğun iş temposu içerisinde TOÇ BİR-SEN Genel Merkezi ne gecikmeli olsa da bu ziyareti 10

11 Veteriner Hekime Uygulanan Şiddet İstanbul da Protesto Edildi Arnavutköy Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde çalışan veteriner hekim Alper Bilgi, CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt tarafından görevi başında iken darp edildi. Tek suçu, CHP Milletvekili Öğüt ün de mensubu bulunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi nce çıkartılan kanunları uygulamak olan veteriner hekim Bilgi, uğradığı saldırı sonucu hastaneye kaldırılarak üç gün İş Göremez raporu aldı. Konuyla ilgili İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yapan TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı Günay Kaya Milletin iradesi ile, millete hizmet etmek için milletvekilliği gibi asil ve kutsal bir göreve gelen, her fırsatta şiddete karşı olduklarını belirten ama görevi başında sadece işini yapan bir devlet memuruna şiddet uygulayan CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ü ve zihniyetini şiddetle kınıyoruz dedi. Kaya, yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: Değerli basın mensupları; Vefakar, cefakar tarım çalışanlarımız Türkiye mizin her karış toprağında 74 milyon aziz milletimizin her evladının, sağlıklı ve güvenilir bir gıdaya erişebilmesi ve bunun sürdürülebilirliği için gece gündüz, yaz-kış, yağmurçamur, sıcak-soğuk demeden 365 gün 24 saat yoğun bir tempoda takdire şayan şekilde çalışmaktadırlar. Ülkemizin 81 ilinde olduğu gibi güzel İstanbul umuzda da İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve bağlı 39 İlçe Müdürlüklerimizde görev yapan her bir tarım çalışanımız mesleki ünvanları ne olursa olsun mevzuatın kendilerine yüklemiş olduğu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmek adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaktadırlar. Arnavutköy Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü nde Veteriner Hekim olarak çalışan Alper Bilgi her zamanki gibi ilgili mevzuatın amir hükümleri doğrultusunda görevini en iyi bir şekilde, layıkıyla yerine getirmeye çalışırken Milletin Vekili olmuş, görevi yasa yapma olan ve herkesten önce hukuka, insan haklarına, insani duruşa duyarlı saygılı olması beklenen TBMM Vekillerinden CHP Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT ün bir kamu görevlisinden haksız ve yersiz taleplerde bulunup açıkça suç işlemesini istemesini; değil Milletvekilliği ahlakı, en sıradan feodal etikle dahi bağdaştırmıyoruz. 11

12 Başörtüsü Yasağını Protesto Ettik! Memur-Sen ve konfederasyona bağlı sendikalar, başörtüsü yasağının kaldırılması için TBMM önünde eylem yaptı. Başörtüsü yasağının kamunun her alanında kaldırılmasını isteyen Memur-Sen, iktidar ve muhalefet partilerinin yanı sıra sivil toplum örgülerine bu alanda ortak çalışma yapmaları için çağrıda bulundu. TBMM Çankaya Kapısı önündeki eylemde, basın bildirisini Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Arife Topcuoğlu okudu. Başını örten vatandaşlarına savaş açanlarca, en temel haklarından mahrum bırakılmak için konulan yasağın kaldırılması için bu eylemi yaptıklarını söyleyen Topcuoğlu, duvarlarında, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu yazılı olan TBMM nin, milletten gelen bu talebe kulaklarını tıkamadan, gereğini yapması gerektiğini söyledi. İkna odalarında tehdit edilmiş, onurları kalpleri kırılmış bu ülkenin öz çocuklarının haykırışı olarak burada toplandıklarını söyleyen Arife Topcuoğlu, İnancından dolayı başlarını örttüğü için hala parya muamelesi gören bizlerin itirazı var. Sahip olduğumuz en temel haklarımızın yasaklanmasına itirazımız var. İnsan doğasının itirazı var: Dünyanın en şerefli, en onurlu, en mükemmel varlığına yapılana bakın: Karanlık, kibirli güç odakları çıkarlarını korumak için giriştikleri kavgayı, inancımızın gereği olan başörtüsü üzerinden yürütüyorlar şeklinde konuştu. Şiddet gördüğü için koruduğu kadının, başını kapatarak TBMM ye gelmesini, kamu hizmetinde görev almasını yasaklayarak bizzat devletin şiddet uyguladığını dile getiren Topcuoğlu, Üniversitede rektörlerin lütfuyla başlarını 12

13 örtebilen kızlarımız, başlarını açmadan kamuda görev yapamıyorlar. Bu cinsiyet ayrımıdır. Bu ayrıma son verilmesi için çok bedel ödedik, bundan sonra ödemek istemiyoruz. Türkiye bu ayıptan kurtulmalı, kadınları inançlarını yaşama konusunda sınırlamaktan vaçgeçmelidir. Anayasa da bulunmayan bir yasak, iç tüzük, yönetmelik hatta genelge gibi anayasaya uygun olması gereken düzenlemelerle var ediliyor. Anayasada korunan bir hak, yönetmelikle yok sayılıyor. Artık yeter! Aklımıza, ruhumuza giydirilmeye çalışılan deli gömleklerine hayır diyoruz ifadelerini kullandı. Başörtüsü yasağının, sadece kadın-erkek eşitliğine değil, kadın-kadın eşitliğine de aykırı bir uygulama olduğunu söyleyen Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Arife Topcuoğlu, başını örten kadınların TBMM ye giremezken, kamuda görev alamazken, onunla aynı inancı taşıyan erkeğin ve hemcinsi olan başı açık kadının memur olabilmesi, milletvekili seçilmesinin kendilerine adil gelmediğini, bunun devlet eliyle kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetten başka bir şey olmadığını kaydetti. Seslerini duyurmak için geldikleri TBMM de yıllar önce Merve Kavakçı ya haddinin bildirildiğini söyleyen Topcuoğlu, Çünkü O başörtülüydü. Milletvekilliği baş örtüsü gerekçe yapılarak gasp edilmişti. Türkiye kendi insanına bunları yaparken Avrupa da, baş örtülü kadınlar bakan, milletvekili, belediye başkanı seçildiler, seçiliyorlar dedi. Bürokratik oligarşinin bir dayatması olarak başlayan başörtüsü yasağının, vesayetin zincirlerinin ve kelepçelerinin kırılıp, kirli oyunlarının bozulmasına karşın devam etmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını söyleyen Arife Topcuoğlu, Bürokratik oligarşinin getirdiği yasakların hala hayatımızı yönetmesi sona ermelidir, şeklinde konuştu. Yapılan eyleme Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu nun yanı sıra, Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı Günay Kaya ile TOÇ BİR-SEN Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadınlar Komisyonu, Memur-Sen e bağlı sendikaların yönetim kurulu üyeleri, bazı sivil toplum örgütleri ve çok sayıda kamu çalışanı katıldı. 13

14 GİMDES'in Helal Gıda Konferansı na TOÇ BİR-SEN Desteği Kurulduğu 2005 yılından bu güne kadar sağlıklı ve helal gıda alanında büyük kitlelere ulaşmış ve bu bilinci halka yaymayı başarmış olan GİMDES (Gıda ve İhtiyaç Maddelerini Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği) başarılı çalışmalarına devam ediyor. GİMDES in bu çalışmalarından biri olan ve bu yıl 5 cisi gerçekleştirilen, Uluslararası Helal ve Sağlıklı Ürünler Konferansı İstanbul Holiday Inn Otel de gerçekleştirildi. Organizasyona 5 kıtadan temsilciler katıldı. Helal ve sağlıklı ürünlerin mutlak gerekliliğine inanan ve bu yolda taviz vermeden çalışan GİMDES in bundan önceki konferanslarına ve çalışmalarına daima destek veren TOÇ BİR-SEN bu yıl da, 5. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Ürünler Konferansı na destek veren kurumlar arasında yer aldı. Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı Günay Kaya,TOÇ BİR-SEN Genel Başkan Yardımcılarından Hüseyin Öztürk ve Şahin Değirmen in de katıldığı konferansın açılış konuşmasını GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer yaptı. Büyüközer konuşmasında; 2 milyara yaklaşan İslam toplumunun helal, temiz ve sağlıklı gıda ihtiyacının ve temininin önemine vurgu yaptı. Helal gıda üretimi yapan firmaların da çok sıkı şekilde denetlenmesi ve helal gıda sertifikası nın titiz çalışmalar neticesinde verilmesi gerektiğini söyleyen Büyüközer; Hayatımızın her alanında helal gıda sertifikasına sahip ürünleri kullanmalıyız. Öyle ki Hadis-i Şerif te Haramla tedavi olunmaz diye buyrulmaktadır. Bu nedenle haram ürünleri hayatımızdan çıkarmalı ve helal ürünleri tercih etmeliyiz dedi. Büyüközer den sonra söz alan TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı Günay Kaya da Helal Gıda nın sadece İslam Dünyası nı değil, tüm insanlığı ilgilendiren ciddi bir konu olduğunu belirtti. Helal olmayan ürünlerin tüketilmesinin gelecek nesillerde büyüme ve gelişme gibi fizyolojik eksikliklerin yanı sıra sosyal ve duygusal noksanlıklar da yaratacağını söyleyen Kaya; Biz Memur-Sen ve TOÇ BİR-SEN olarak helal gıda tüketiminin son derece önemli ve bir o kadar da gerekli olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle bir sivil toplum kuruluşu olarak bu konuda üzerimize düşen her türlü desteği verdik ve vermeye devam edeceğiz. Daha evvel sendika olarak başta Ordu, Adana, Trabzon, Osmaniye ve Ankara gibi birçok ilde gerek Genel Merkezimizce gerek şube ve il başkanlıklarımızca GİMDES ile ortak çalışmalar yürüterek Helal Gıda Panelleri düzenledik, sertifikalar verdik. Bu panelleri düzenlerken tek amacımız hayatımızın önemli bir kısmını kapsayan, fakat helal ve haram noktasının kimi zaman göz ardı edildiği gıda, sağlık, giyim gibi pek çok noktada insanları bilinçlendirmek idi. Bugün TOÇ BİR-SEN olarak GİMDES ile yürüttüğümüz Şube ve il başkanlıklarımızı da dahil ettiğimiz panellerde yüzlerce kişiye ulaşıp onları bu konuda bilgilendirmenin sevincini ve huzurunu taşıyoruz dedi. 14

15 Orman Muhafaza Memurlarının Zorunlu Atama Sıkıntısının Çözümü İçin Çalışıyoruz TOÇ BİR-SEN olarak, birileri gibi sendikal çığırtkanlık yaparak kendilerini rezil edip, üyelerini zor duruma düşüren, çözümsüzlük düğümüne bir düğüm daha atanlara inat, amacı üyelerinin yanı sıra tüm tarım, orman hizmet kolu çalışanlarının sorunlarını çözmek olan, hizmet sendikacılığına yılmadan devam ediyoruz. Bilindiği gibi 17/08/2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Orman Muhafaza Memurları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği nin, Orman Muhafaza Memuru çalışanlarımızı ve ailelerini mağdur edeceği gerekçesiyle durdurulması ve değiştirilmesi için girişimlerde bulunmuştuk. YETKİLİ SENDİKA TOÇ BİR- SEN olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın müsteşarı başta olmak üzere birçok üst düzey yetkilileriyle, Orman Genel Müdürü Sayın Mustafa Kurtulmuşlu ve Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri ile yaptığımız onlarca çözüm odaklı görüşmeler ve resmi yazışmalar sonucu kurumlarla üyelerimizin sorunlarını çözecek, etkili diplomatik dialoglar geliştirdik. Üyelerimizin bizlere verdiği sorumluluğun gereği ve bilinci ile yaptığımız çalışmalar ve görüşmeler neticesinde Sayın Bakan başta olmak üzere, Sayın Müsteşar ve Sayın Orman Genel Müdürünün iyi niyetli adımları ile TOÇ BİR-SEN Genel Merkezimizin, binlerce Orman Muhafaza Memuru, eşleri ve çocukları adına beklemekte olduğu müjdeli yazı Orman Genel Müdürü Sayın Mustafa KURTULMUŞLU nun imzaları ile 25/09/2012 tarih ve sayılı yazı ile 27 Orman Bölge Müdürlüklerine gönderilmiştir. Saygıdeğer üyelerimiz kimlerin tribünlere oynadığını kimlerin sendikacılık yapıp, sorunlara çözüm ürettiğini çok iyi bilmektedirler. Arif olan tarım-orman çalışanlarımız bunun için senelerdir TOÇ BİR-SEN i YETKİLİ kılmaktadırlar. Birileri bundan ders alıp, seviyesizce iftira atmaktan vazgeçip, ağustos böceği misali sendikal çığırtkanlık yapmayı bırakıp, baraj altı kalan marjinal muhalefeti, baraj üstünde tutmak için üyelerini bu süflü düşüncelerine ve sendikacılıklarına alet etme basiretsizliğinden kurtulmadıkça ağustos böceği gibi kendi hırslarına feda olacaklardır. TOÇ BİR-SEN Genel Merkezi olarak binlerce Orman Muhafaza Memuru üyelerimize saygı ile duyurulur. 15

16 Eğitim ve İstişare Toplantısı TOÇ BİR-SEN yine önemli bir organizasyona imza atarak Kadın Kolları Teşkilatı ve İşyeri Temsilcilerini düzenlediği Eğitim ve İstişare Toplantısı nda bir araya getirdi. 400 TOÇ BİR-SEN temsilcisinin katıldığı eğitim ve istişare seminerleri Antalya Kumluca da gerçekleştirildi. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu nun da katıldığı Eğitim ve İstişare Toplantısı nın ev sahipliğini TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı Günay Kaya, TOÇ BİR-SEN Genel Başkan Yardımcıları Sabri Kızılkaya, Fatih Doğan, Şahin Değirmen, Hayri Ünal ve Kadın Kolları Genel Başkanı Emine Akgün yaptı. TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı Günay Kaya, Memur- Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ya, şube ve il başkanlarına, kadın kolları komisyonlarına ve iş yeri temsilcilerine düzenledikleri Eğitim ve İstişare Toplantısı na katılımlarından dolayı teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi: Sevgili kardeşlerim marifet iltifata tabidir. Hizmetin sonu yok, başarının da sonu yok. Genel Başkan dan genel merkez yönetim kurulu üyelerine, ne çalışma yaparsanız yapın, eğer bu çalışmalarınızı üyelerinizle buluşturamıyorsanız, Ankara da yaptığınız hiçbir işin kıymeti yoktur. Bu yüzden genel başkandan işyeri temsilcilerine, il şube başkanlarından üyelerine kadar TOÇ BİR-SEN bir bütündür. Onun için biz, işyeri temsilcisinin, üyesinin, genel başkandan farkı olmayan kardeşlik ruhunun 16

17 Antalya da Gerçekleştirildi değerli üyelerimize çalışmaları, azimleri ve onurlu duruşları için şükranlarımı sunuyorum." HAKKINIZI SÖKE SÖKE ALIN Memur-Sen Genel Başkanı Sayın Ahmet Gündoğdu da katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasına Değerli dava arkadaşlarım hepiniz toplantımıza hoşgeldiniz diyerek başladı. domine kıldığı bir sendikayız. Bu yapıda yer almak; statünüz ne olursa olsun başlı başına bir değerdir, onurdur. O nedenle burada olmak nerede oturduğunuzdan çok daha önemlidir. Genel Başkan Kaya, toplantının amacının, sadece sendikal yapı içinde değil, yaşamda da başarılı olabilmek ve çevremizdeki insanlara daha fazla katkı sağlamamıza zemin hazırlamak olduğunu söyleyerek konuşmasını şöyle noktalandırdı: 1995 yılında merhum Mehmet Akif İnan ve arkadaşlarının attığı tohumlar bugün bir çınar ağacı misali güçlü ve uludur. Bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki kıymetli insanla girilen bu yolda sayımız önce yüzler, sonra da binlere ulaşmıştır. Sayın Ahmet Gündoğdu Başkanlığındaki Memur-Sen Konfederasyonumuzda şimdi bu sayı onbinlere, yüzbinlere çıkmış ve milyonlara tırmanmaktadır. Bu nedenle Memur-Sen ve TOÇ BİR-SEN e hizmet eden herkesi saygı ve rahmetle anıyoruz. Şimdi değişen pek çok şey var ama özde, ilkelerde, kararlılıkta, hedeflerde değişme yok. Nedir bunlar? Binlerce kadim medeniyetimizden aldığımız değerleri binlerce yıl sonraya taşıma sevdasıdır. Bu nedenle bu sevdaya gönül veren siz Genel Başkan Gündoğdu Memur-Sen olarak kadın komisyonlarına verdikleri öneme dikkat çekerek; Kadın annedir, kadın eştir, kadın bacıdır, kadın ailenin temelidir. Kadın başörtüsünden dolayı çalıştırılmayandır, ya da başı açık olduğu için çalıştırılan ama çalıştırılırken bile memuriyette ikinci sınıf muamele görendir dedi ve kadın katılımcılara seslenerek Bu kadar kadına bakışın şaşı olduğu bir toplumda işi erkeklere bırakmayın ve hakkınızı söke söke alın dedi. Gündoğdu konuşmasını Bugün bizleri sizlerle buluşturan TOÇ BİR-SEN e teşekkür ediyorum. Bayan kardeşlerimizi de bundan sonra il başkanı, şube başkanı ve sendikaların genel başkanı olarak görmek istiyorum diyerek tamamladı. İki gün süren toplantının ilk gününde programın açılış konuşmasını ve sunumunu TOÇ BİR-SEN Genel Başkan Yardımcılarından Sabri Kızılkaya yaptı. Konuşmasına Memur-Sen in kurucusu merhum Mehmet Akif İnan, TOÇ BİR-SEN in bugünlere gelmesinde büyük emeği olan, geçtiğimiz yıllarda ard arda kaybettiğimiz Tahsin Suda, Serdar Güllüoğlu ve Remzi Şanlı ile 17

18 Diyanet-Sen eski Başkanı Ahmet Yıldız ve İbrahim Keresteci ye Allah tan Rahmet dileyerek başladı. Kızılkaya konuşmasını şöyle sürdürdü: TOÇ BİR- SEN olarak 2012 yılında yüzde 30 büyüyerek üye sayımızı den e çıkardık. Şube sayımızı 43 e yükselterek daha çok kardeşimizi aktif olarak sendikal faaliyetin içine dahil ettik. Yaklaşık 2000 İşyeri Temsilciliği gerçekleştirerek taban hareketini önemsedik. Çalışanlarımızın yüzde ellisini oluşturan bayanlarımızın çalışma hayatında önünü açarak 55 ilimizde Kadın Kolları Teşkilatı nı oluşturduk. İhlas, azim, gayret ve mücadeleyle bunları hep beraber başardık. Sendikamızın güç kaynağı olan ve tarım orman hizmet kolundaki tüm kurumlarda yetkiyi almış olan sendikamız TOÇ BİR-SEN in başarısının mimarı olan çalışkan, cefakar, fedekar şube başkanlarımız, il başkanlarımız, kadın kolları teşkilatlarımız ve işyeri temsilcilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Kızılkaya konuşmasının ardından kürsüye Kadın Kolları Genel Başkanı Emine Akgün ü davet etti. Başkan Akgün İşyeri Temsilcileri ve Kadın Kolları Komisyonları ile bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek; TOÇ BİR-SEN Genel Merkezi olarak kadın üyelerimize değer veriyor, onların sendikal çalışmalarda aktif olarak rol almalarını çok önemsiyor ve çalışmalarına destek veriyoruz diyerek kadın üyelerin sendikal çalışmalarda daha fazla yer almalarını istedi. Öğleden sonra ve ertesi gün yapılan sabah oturumunda ise Kişisel Gelişim Uzmanı Adem Karafilik İletişim ve Anne- Çocuk İlişkisi konularında seminer verdi. Oldukça verimli geçen ve katılımcıların hepsinin büyük memnuniyet duydukları Kadın Kolları ve İşyeri Temsilcileri Eğitim ve İstişare Toplantısı nın son gününde de İşyeri Temsilcileri ile Kadın Kolları Komisyonlarına yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. İki ayrı oturum halinde yapılan bu bilgilendirme toplantılarının ilkinde Genel Başkan Yardımcıları Sabri Kızılkaya, Fatih Doğan, Şahin Değirmen, Hayri Ünal, işyeri temsilcilerinin tüm sorularını ve sorunlarını dinleyerek sendikal çalışmalar hakkında bilgiler verdiler. İkinci toplantı ise Kadın Kollarına hitaben TOÇ BİR- SEN Genel Başkanı Günay Kaya ve Kadın Kolları Genel Başkanı Emine Akgün tarafından verildi. Genel Başkan Kaya ve Kadın Kolları Genel Başkanı Akgün sendikamız üyesi bayanların talep ve beklentilerini dikkatle dinleyip, sıkıntılarının giderilmesi noktasında problemlerinin çözülmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ve bu girişimlerin takipçisi olacaklarını belirttiler. 18

19 Orman Genel Müdürü Çiftçi yi Ziyaret Ettik TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı Günay Kaya ile Genel Başkan Yardımcıları Sabri Kızılkaya, Şahin Değirmen, Hüseyin Öztürk ve Hayri Ünal, Orman Genel Müdürü görevine atanan İbrahim Çiftçi yi makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilediler. Genel Başkan Kaya ziyarette yeni Genel Müdür Çiftçiye; Sayın Orman Genel Müdürümüz Mustafa Kurtulmuşlu orman teşkilatı için büyük ve çok önemli işlere imza atmıştı. Sizin de bu yükseliş bayrağını daha da ileriye taşıyacağınızı biliyor, yeni görevinizde başarılar diliyoruz dedi. Çiftçi de; Yeni görevimizle birlikte üstlendiğimiz sorumluluğun bilincindeyiz. Orman teşkilatı çok büyük ve güçlü bir aile. Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu ile Sayın Kurtulmuşlu birlikte çok başarılı işler gerçekleştirdiler. Bizde bize verilen bu görevi en iyi şekilde icra etmeye çalışacağız. Hedefimiz değerli orman teşkilatı çalışanlarımız ile birlikte, ülkemiz ormancılığını daha da ileriye taşımaktır dedi. Orman Genel Müdürü Çiftçi, ayrıca Memur-Sen ve TOÇ BİR-SEN in bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak güzel işler yaptıklarına tanık olduklarını belirterek hem çalışanların sosyal ve özlük haklarının kazanılmasında verdikleri mücadelenin hem de tüm mazlumlara el uzatıp sahip çıkmalarının takdire şayan olduğunu dile getirdi. TOÇ BİR-SEN in orman teşkilatı çalışanları için yaptığı girişim ve çalışmalar ile kurum çalışanlarının sesi olduğunu da dile getiren Genel Müdür Çiftçi, gerçekleştirilen bu ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek konuklarına başarı dilekleri için teşekkür etti.. Ulusal Bilim Olimpiyatı na Gaziantep 20 Özel Songuroğlu Fen Lisesi nden katılan, aralarında TOÇ BİR-SEN Gaziantep İl Başkanı Rıfat Yaşar ın oğlunun da bulundu başarılı gençler ve öğretmenleri TOÇ BİR-SEN Genel Merkezi ni ziyaret ettiler. Olimpiyatlara katılan gençleri kabul eden Genel Başkan Günay Kaya ülkemizin bu kadar başarılı, azimli ve pırıl pırıl gençlere büyük ihtiyacı olduğunu ifade ederek, onları ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti. 19

20 Memur-Sen den Kardeş Eli MEMUR-SEN Genel Başkan Vekili ve TOÇ BİR- SEN Genel Başkanı Günay Kaya, MEMUR- SEN Genel Başkan Yardımcılarından Halit Ortaköy, Kurban Bayramı'nı, Arakan daki Müslümanlar ile geçirdi. Bayram sonrası ülkemize dönen heyet, Arakan Müslümanları'nın halen yardıma muhtaç olduğunu bildirdi. KATLİAM DURMUYOR Heyetin orada bulunduğu sıralarda, Myanmar'da 850 Müslümanın, Budist rahkinler tarafından katledildiği bilgisi ulaştı. Bu sayının daha da artabileceği, yüzlerce köyün yakıldığı, binlerce Arakanlı Müslüman'ın Naf Nehri'nde kayıklarda bekletildiği, Bangladeş hükümeti tarafından geçişlerine izin verilmediği gibi, kendi topraklarına geri dönmelerinin de mümkün olmadığı belirtildi. BM tespitlerine göre, dünyada en uzun süreli ve en yoğun baskıya maruz kalan topluluk; Arakan Müslümanları. Buna rağmen, Batı katliamlara karşı suskun ve kayıtsız. İslam ülkeleri de yeterli ilgi ve desteği göstermiyor. Myanmar'ın en çok ticari ilişkide bulunduğu Malezya ve Endenozya olmasına karşın, bu ülkeler bile katliama kayıtsız kalıyor. BÜYÜKELÇİLİK ZİYARET EDİLDİ İHH heyetiyle birlikte Bangladeş'e giden heyet, ilk olarak Dakka'ya ulaştı. Burada Türkiye Büyükelçiliği ziyaret edildi ve görüş alış verişinde bulunuldu. Büyükelçilik yetkilileri görüşmede, yapılacak yardımları sadece Arakanlı Müslümanlara değil, aynı yoksulluğu yaşayan Bangladeşliler'e de iletmenin doğru olacağını söyledi. Bölgenin en güçlü sivil toplum örgütü ve insani yardım kuruluşu olan İslamic Eid'i de ziyaret eden heyet, yardım çalışmaları hakkında bilgi aldı. KURBAN FAALİYETLERİ ENGELLENMEK İSTENDİ Bangladeş'te, bayramın ilk günü heyetin kaldığı otel, Bangladeş polis ve istihbaratı tarafından ablukaya alınarak kurban kesme ve dağıtma faaliyetleri engellendi. Buna rağmen, heyetin bir kısmı, akşam saatlerinde otelden çıkarak gizlice kamplara gitti ve yardım faaliyetlerini sürdürdü. Bu arada, aynı gün Türkiye'den giden başka heyetlerden gözaltına alınmaların gerçekleştiği öğrenildi. İkinci gün, erken saatlerde Bangladeş istihbaratı ve emniyetinin engellemesine maruz kalmamak için erken saatlerde otelden çıkan IHH ve Memur-Sen heyetleri, güçlükle yoksulluk ve sefalet sözcüklerinin çok hafif kaldığı, büyük bir insanlık dramının yaşandığı Kutupalong Kampı'na ulaşmayı başardı. Burada kurban kesimi ve dağıtımı gerçekleştirildi. 20

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK Üniversitelerde idari ve akademik personeli bir bütün olarak görüyoruz. 666 Sayılı KHK ile idari personelin ek ödeme oranlarında artış gerçekleştirilirken,

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 12006 Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 2006 yılından beri Bütün öğretmenler kadrolu olmalıdır diyerek mücadelemizi, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi yönünde yoğunlaştırdık. 2 22008 Bakan Hüseyin

Detaylı

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan 3. Yaş Baharı Kongresine Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NİSAN 2015

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NİSAN 2015 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NİSAN 2015 TOPLANTI TARİHİ : 17/04/2015 TOPLANTI SAATİ : 14.30 TOPLANTI YERİ : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Et ve Süt Kurumu Genel

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014 TOPLANTI TARİHİ : 14.10.2014 TOPLANTI SAATİ : 10.00 TOPLANTI YERİ : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Et ve Süt Kurumu Genel

Detaylı

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün 1928 yılında Ankara

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

81 İl Müdürü Ankara da (1)

81 İl Müdürü Ankara da (1) 81 İl Müdürü Ankara da (1) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -PERSONELİMİZ OLMADAN BİZİM GERÇEK BİR BAŞARIYA ULAŞMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL. PERSONELİMİZE DEĞER VERMEMİZ GEREKİYOR -CEZALANDIRMA,

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU ERDEMLİ 2014 SUNUŞ Erdemli Belediyesi bünyesinde 07.05.2007 tarih ve 33 sayılı meclis kararı ile ihdas edilmiş olan İnsan

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık.

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık. E RSİT E ÜNİV 1 12 Eylül 2010 tarihinde halkın onayına sunulan anayasa değişikliği referandum paketine toplu sözleşme hakkının eklenmesini ve pakete verdiğimiz destekle, iş güvencesine dokundurtmadan kamu

Detaylı

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK:

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -BU FORUM KASIM AYINDA KATAR DA DÜZENLENECEK DÜNYA SOSYAL GÜVENLİK FORUMU NA IŞIK TUTACAKTIR -TÜRKİYE BUGÜN DÜNYANIN

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE ZAM

MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE ZAM MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE 10-16 ZAM Milas Belediyesi ile DİSK arasında devam eden toplu iş sözleşmesi sonuçlandı. Buna göre işçilere yüzde 10 ila 16 arasında zam verildi. Milas Belediyesi ile

Detaylı

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ AMAÇ Madde 1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği nin amacı; gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak

Detaylı

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1 DANIŞMA KURULLARI Danışma Kurulu Çalışma Programı nı tartıştı 23. Genel Kurul`un ardından 24. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı 09 Haziran 2012 tqrihinde

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 06.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26722 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Sayı : B.8..İKG..7...915.2.1/19976 4/5/212 Konu : Yetkili sendika belirleme çalışmaları (DOSYA) Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri

Detaylı

2016-20. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME KAZANIMLARIMIZ GÜVENİNİZİ GÜCE, ALIN TERİNİZİ KAZANIMA DÖNÜŞTÜREN SENDİKA

2016-20. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME KAZANIMLARIMIZ GÜVENİNİZİ GÜCE, ALIN TERİNİZİ KAZANIMA DÖNÜŞTÜREN SENDİKA 17 2016-20 ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME KAZANIMLARIMIZ GÜVENİNİZİ GÜCE, ALIN TERİNİZİ KAZANIMA DÖNÜŞTÜREN SENDİKA Günay KAYA MEMUR-SEN Genel Başkan Yardımcısı TOÇ BİR-SEN Genel

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ.

EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ. EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ve Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi ÜYE TOPLANTILARI 60 Gebze de Temsilcilik Ve Üye Toplantısı Gerçekleştirildi 24 Şubat 2012 7. Dönem yönetim kurulu 24 Şubat Cuma günü Gebze temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada Şube Başkanı

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? Toplu İş Sözleşmesi (TİS), çok genel anlamı ile emekçilerin temsilcisi sendika ile işveren temsilcilerinin, ekonomik, özlük ve çalışma koşullarını birlikte belirlemeleridir.

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

T.C. TRABZON BELEDĠYESĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. TRABZON BELEDĠYESĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ YÖNETMELĠĞĠ T.C. TRABZON BELEDĠYESĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç MADDE 1 (1)Trabzon Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği nin amacı; gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak temsil kabiliyetini geliştirmek,

Detaylı

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ ÜYE YÖNERGESİ

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ ÜYE YÖNERGESİ TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ ÜYE YÖNERGESİ 1.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; lisans düzeyinde Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10.

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10. T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Belediye Akademisi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli Konu İnsan Kaynakları Yönetimi Tarih

Detaylı

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Yeni Seçilen Tarsus CHP İlçe Yönetimini ziyaret ederek

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında çimento işveren ocak 2010 Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 22 Ekim 2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete de Çevre Denetimi

Detaylı

İş Yerinde Psikolojik Tacizle Mücadele Paneli. (Mobbing)

İş Yerinde Psikolojik Tacizle Mücadele Paneli. (Mobbing) İş Yerinde Psikolojik Tacizle Mücadele Paneli (Mobbing) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -BUGÜNE KADAR 103 PERSONELİMİZ TARAFINDAN KOMİSYONUNA BAŞVURUDA BULUNULMUŞTUR MOBBİNG İLE MÜCADELE

Detaylı

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma,

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Danıştay 11.Daire nin Esas No 2013/1812 Sayılı Kararı ve Yürütmeyi Durdurma Kararına

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Ağustos 21, 2017-1:53:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

Haber Bülteni. Yeni Seçilen Üyelerin TBMM Başkanı Sayın İsmail KAHRAMAN ı Ziyareti. Sayı: 236 Yıl:20. Temmuz 2016

Haber Bülteni. Yeni Seçilen Üyelerin TBMM Başkanı Sayın İsmail KAHRAMAN ı Ziyareti. Sayı: 236 Yıl:20. Temmuz 2016 Sayı: 236 Yıl:20 Temmuz 2016 Adres : T.C. Sayıştay Başkanlığı 06100 Balgat/Ankara Tel : 0.312 295 30 00 Faks : 0.312 295 40 94 e-mail : sayistay@sayistay.gov.tr web : www.sayistay.gov.tr 1 Yeni Seçilen

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

SAĞLIK-SEN SİVAS ŞUBESİ DENETLEME KURULU RAPORU

SAĞLIK-SEN SİVAS ŞUBESİ DENETLEME KURULU RAPORU EK-1: SAĞLIK-SEN SİVAS ŞUBESİ DENETLEME KURULU RAPORU RAPOR NO: RAPOR TARİHİ:01.10.2014 Sağlık-Sen Sivas Şubesi Denetleme Kurulu Üyeleri olarak 31.10.2010-27.08.2014 iki olağan seçim arası idari ve mali

Detaylı

GENEL YETKİLİ SENDİKA. Hizmet Sendikacılığımızın 2009 Kazanımları

GENEL YETKİLİ SENDİKA. Hizmet Sendikacılığımızın 2009 Kazanımları GENEL YETKİLİ SENDİKA Hizmet Sendikacılığımızın 2009 Kazanımları Sendikamızın 2009 Toplu Görüşmelerindeki sağlık çalışanları açısından en önemli kazanımı ek ödemelerde aylık mahsuplaşma talebinin kabul

Detaylı

Saygılarımızla, Genç Barış İnisiyatifi Derneği adına, M. Emre Akkaş Genel Başkan

Saygılarımızla, Genç Barış İnisiyatifi Derneği adına, M. Emre Akkaş Genel Başkan Genç Barış İnisiyatifi Derneği tüm insanlığın ortak gayesi olan dünya barışının temin edilmesine katkı sağlamak isteyen, insanlığa din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin faydalı olmayı hedeflemiş,

Detaylı

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçim Süreci Hk. 22.07.2014 İL BAŞKANLIĞINA

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçim Süreci Hk. 22.07.2014 İL BAŞKANLIĞINA SAYI : TEŞ / 81.02 / 2014 / 649-1409 KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçim Süreci Hk. 22.07.2014 İL BAŞKANLIĞINA Türkiye Cumhuriyeti devletini ve milli birliği temsil eden kişiyi ilk defa milletimiz 10 Ağustos

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Kuruluş İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Koç Üniversitesi nde neler oluyor?

Koç Üniversitesi nde neler oluyor? Koç Üniversitesi nde neler oluyor? 27 Mart 2015 tarihinde, Koç Üniversitesi temizlik işçileri, öğrencileri, öğretim görevlileri, asistanları ve büro emekçileri bir araya geldiler ve bir forum gerçekleştirdiler.

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/090 30.12.2016 Konu: 2017 Yılı İçin Asgari Ücret Belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararında, 2017 yılında uygulanacak asgari ücret brüt tutarı aylık 1.777,50 TL olarak belirlenmiştir. Buna

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 1 Av.Dr. M. SEZGİN TANRIKULU İSTANBUL MİLLETVEKİLİ GİRİŞ 2015 yılı Ağustos ayından itibaren tekrar başlayan çatışmalar Türkiye tarihinde eşi az görülmüş bir yıkıma, sayısız

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

HAK-İŞ KONFEDERASYONU HAK-İŞ KONFEDERASYONU RAPORU Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı 18 Nisan 2013 Ankara 1 HAK-İŞ KONFEDERASYONU TAŞERON ÇALIŞMAYA İLIŞKIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER RAPORU Örgütsüzlüğü, güvencesiz çalışmayı, kayıtdışını,

Detaylı

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA Uluslararası IUA İdareciler Birliği Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla 21-23 Kasım 2012 tarihlerinde

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

ULAŞTIRMA BAKANI YILDIRIM: BAŞBAKAN IN İLETİŞİM VERGİSİNDE KAMUYA VERDİĞİ BEYANAT, BİZİM İÇİN BİR

ULAŞTIRMA BAKANI YILDIRIM: BAŞBAKAN IN İLETİŞİM VERGİSİNDE KAMUYA VERDİĞİ BEYANAT, BİZİM İÇİN BİR ULAŞTIRMA BAKANI YILDIRIM: BAŞBAKAN IN İLETİŞİM VERGİSİNDE KAMUYA VERDİĞİ BEYANAT, BİZİM İÇİN BİR Kasım 09, 2006-12:00:00 ULAŞTIRMA BAKANI YILDIRIM: ''BAŞBAKAN'IN İLETİŞİM VERGİSİNDE KAMUYA VERDİĞİ BEYANAT,

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ek tedir. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. GENEL GEREKÇE

Detaylı

HABERLER KAMU GÖREVLİLERİNİN 2009 YILINA İLİŞKİN ÖZLÜK HAKLARINDA MUTABAKAT SAĞLANDI

HABERLER KAMU GÖREVLİLERİNİN 2009 YILINA İLİŞKİN ÖZLÜK HAKLARINDA MUTABAKAT SAĞLANDI TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21, Sayý: 5-6 HABERLER KAMU GÖREVLİLERİNİN 2009 YILINA İLİŞKİN ÖZLÜK HAKLARINDA MUTABAKAT SAĞLANDI Kamu görevlilerinin 2009 yılı özlük haklarının görüşüldüğü toplu

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

AK Parti mazlum coğrafyaların umudu

AK Parti mazlum coğrafyaların umudu AK Parti mazlum coğrafyaların umudu AK Parti İSTANBUL İL BAŞKANIMIZ AZİZ BABUŞCU nun yazısı 03 te 4 te AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 199 29-TEMMUZ-5 AĞUSTOS

Detaylı

Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi nin 50 nci Yılı Konferansı Ankara da Düzenlendi

Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi nin 50 nci Yılı Konferansı Ankara da Düzenlendi Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi nin 50 nci Yılı Konferansı Ankara da Düzenlendi Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK), Ankara Üniversitesi ve Ziraat Bankası işbirliği ile Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler:

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TUTUM BELGESİ Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan üniversiteler ve diğer bütün kurumlar çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaletine duyarlı

Detaylı

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 30/12/2014 Karar No : 2014/1 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Maruf Vakfı Genel Merkezinin Açılışına Katıldı. Maruf Vakfı Genel Merkez açılışı, Vakfımızın Zeytinburnu ndaki merkezinde

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: GENEL BİLGİ : Vergiye uyum maliyetinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla; vergi

Detaylı

TÜZEL KİŞİ ÜYE ADAYI BAŞVURU FORMU

TÜZEL KİŞİ ÜYE ADAYI BAŞVURU FORMU Sayfa No 1 / 5 BAŞVURU TARİHİ I-ŞİRKET BİLGİLERİ A-ŞİRKET KİMLİK BİLGİLERİ 6 ADET RESİM ŞİRKET/ ŞİRKETLER GRUBU/HOLDİNG ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS WEB ADRESİ B-MÜLKİYET VE İDARİ YAPI ŞİRKETİN HİSSEDAR

Detaylı

Pazartesi İzmir Basın Gündemi

Pazartesi İzmir Basın Gündemi 04.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Kamu Hizmetlerindeki Verimlilik İKÇÜ de Tartışıldı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca her yıl organize edilen, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan

Detaylı

CHP milletvekili adaylarının tanıtıldığı kahvaltılı toplantı Konca Garden tesislerinde yapıldı.

CHP milletvekili adaylarının tanıtıldığı kahvaltılı toplantı Konca Garden tesislerinde yapıldı. CHP Milletvekili Adaylarını Tanıttı CHP milletvekili adaylarının tanıtıldığı kahvaltılı toplantı Konca Garden tesislerinde yapıldı. Kahvaltıya yerel basının yanı sıra CHP'den milletvekili adayları M. Akif

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile ortak basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile ortak basın toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile ortak basın toplantısında konuştu Ekim 06, 2017-6:44:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı