9. Sınıf KİMYA SORU KİTABI. Hakan SÖYLEMEZ KİMYA. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "9. Sınıf KİMYA SORU KİTABI. Hakan SÖYLEMEZ KİMYA. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR."

Transkript

1 9. Sınıf KİMYA SORU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 I

2 PALME YAYINLARI : Sınıf Kimya Soru Kitabı / Hakan SÖYLEMEZ Yayına Hazırlama Yayın Editörü 2014 : PALME Dizgi-Grafik Tasarım Birimi : Cemil AYAN Yayıncı Sertifika No : ISBN : Baskı : Tuna Matbaacılık San. ve Tic. A. Ş. Baskı Tarihi : 2014 Basımevi Sertifika No : Bu kitap 5846 sayılı yasanın hükümlerine göre kısmen ya da tamamen basılamaz, dolaylı dahi olsa kullanılamaz, teksir, fotokopi ya da başka bir teknikle çoğaltılamaz. Her hakkı saklıdır, PALME YAYINCILIĞA aittir. II

3 Benim Manevi Mirasım BİLİM ve AKILDIR M. Kemal ATATÜRK III

4 EDİTÖR DEN Son yıllarda ilk ve ortaöğretimde uygulanmaya başlanan öğretim programlarının ana felsefesi, yaşam temelli yaklaşımı esas almasıdır. Bu yaklaşımla, soyut gibi algılanan birçok fen kavramı gerçek yaşamla ilişkilendirilmiş, somut hale getirilmiştir. Bu yaklaşım okullarımızdaki öğretim sürecine tam olarak yerleştirildiği ve uygulandığı zaman öğrencilerimizin derslere olan ilgi ve motivasyonları ciddi bir biçimde artacaktır. Tüm bu gelişmelerin sonucu olarak bilişim toplumunun gerektirdiği becerilere sahip, objektif ve analitik düşünebilen, yaratıcı bir kafa gücüne sahip kuşaklar yetişecektir. Böyle yetişen genç insanlar, ezberden uzak kalacak, sağlıklı iletişim kurabilme yetileri gelişecek; kendini iyi tanıyan, çevresiyle barışık bireyler olacaktır. Palme yayıncılığın hazırladığı bu kitap serisinin içeriği yukarıda belirtilen bakış açısı çerçevesinde oluşturulmuştur. Ayrıca bu kitaplar değişen yeni sınav sistemine (YGS LYS) uygun bir niteliğe sahiptir. Üniversite sınavlarında sorulacak soruların kapsamı ve ağırlık düzeyine uygun bir konu akışı sağlanmıştır. Bu kitapların hazırlanmasında büyük bir özveriyle bana destek veren 'ın genel müdürü sayın İlhan Budak'a teşekkür ederim. 'tan çıkan bu kitap serisinin tüm öğrencilere yararlı olması ve onların gelişimine bir katkı sağlaması dileğiyle... Cemil AYAN Nisan 2014 Ankara ÖNSÖZ Sevgili Öğrenciler, Temel bilimlere yönelik çalışmalarda bazı derslerin iyi olması, bütünün iyi olmasını sağlamaz. Bütünü oluşturan tüm konu anlatımlı kitaplar ve soru kitapları bilimsel, titiz ve özverili bir çalışmayla hazırlanmışsa sizlere iyi ve yüksek bir başarı sağlar. ın bu bilinç ve sorumlulukla hazırladığı temel bilimler serisinin içerisinde yer alan Kimya Soru Kitabı bir soruyu en kolay yolla nasıl çözebileceğinizi, bilgilerinizi soru çözümlerinde nasıl kullanabileceğinizi göstermesi açısından son derece önemli ve yararlı bir kitaptır. Bu kitapta bir konuyla ilgili olarak çok farklı nitelikler taşıyan, her türlü zorluk derecesine uygun, orjinal bir bakış açısıyla hazırlanmış çok sayıda soru göreceksiniz. Bizim temel önerimiz, çözemediğimiz her soru üzerinde titizlikle durmanız, gerekirse o konuyla ilgili konu anlatımlı kitaplarımıza dönerek konuyu yeniden gözden geçirmeniz olacaktır. Kimya Soru Kitabımızda her konuyla ilgili olarak, Açık Uçlu Sorular Boşluk Doldurma Etkinliği Doğru-Yanlış Etkinliği Testler olmak üzere dört bölüm göreceksiniz. Bunu yaparken amacımız, bilgilerinizi pekiştirmeyi sağlamak, kavramları basit matematiksel işlemler yaparak sorgulamak, doğru yanıtı çeldiricilere düşmeden bulmak ve karmaşık bir soru karşısında yorum yapabilmenize yardımcı olmaktır. Kitabın hazırlık aşamasında emeğini esirgemeyen Kimya Öğretmeni Yaşar Bayramlı ya takdir ve teşekkürlerimi sunarım. Yalnızca üniversiteye giriş sınavlarında değil, yaşamınızda da başarılı olmanız dileğiyle... Hakan SÖYLEMEZ (0532) IV

5 ÜNİTE 1 KİMYA BİLİMİ İÇİNDEKİLER KİMYA NEDİR?...8 KİMYA NE İŞE YARAR? KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ, GÜVENLİĞİMİZ VE KİMYA...17 Kimya ne işe yarar? Kimyanın Sembolik Dili...20 Elementler ve Sembolleri...22 Bileşikler ve Formülleri...25 Güvenliğimiz ve Kimya...29 ÜNİTE 2 ATOM VE PERİYODİK SİSTEM KİMYANIN TEMEL KANUNLARI Kütlenin Korunumu ve Sabit Oranlar Kanunu...38 Katlı Oranlar ve Birleşen Hacim Oranları Kanunu...44 ATOMDAKİ TEMEL TANECİKLER...50 Atomdaki Temel Tanecikler...54 İzotop ve İzobar...56 İzoton, İzoelektronik, Allotrop...70 ATOM MODELLERİ PERİYODİK SİSTEM...79 Periyodik Sistemin Gelişimi...83 Elementlerin Sınıflandırılması...85 Katman Elektron Dizilimi...87 Atomların Kararlılığı ve Dublet-Oktet Kuralı...89 Periyodik Tabloda Yer bulma...91 Elektron Verme Alma Yatkınlığı...97 Periyodik Sistemde Bazı Gruplar ve Özellikleri...99 ÖZELLİKLERDE PERİYODİK DEĞİŞİM Özelliklerde Periyodik Değişim V

6 ÜNİTE 3 ÜNİTE 4 KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER Kimyasal Türler İyonik Bileşiklerin Lewis Yapısı İyonik Bileşik Oluşumu İyonik Bileşiklerin Örgü Yapısı ve Suda Çözünmesi Kovalent Bileşiklerin Lewis Yapısı Kovalent Bileşikler Polar ve Apolar Kovalent Bağ Moleküllerin Polarlığı ve Apolarlığı Kovalent Bağlı Moleküllerin Etkileşimi İyonik Bileşiklerin Adlandırılması Kovalent Bileşiklerin Adlandırılması Metalik Bağ ZAYIF ETKİLEŞİMLER Van der Waals Etkileşimleri Hidrojen Bağı TEPKİME DENKLEMLERİ Tepkime Nedir? Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Yanma Tepkimeleri Çözünme-Çökelme Tepkimeleri Asit Baz Tepkimeleri MADDENİN HALLERİ GAZLAR Gazların Genel Özellikleri Gazların Kinetik Teorisi ve Gazları Niteleyen Büyüklükler Mol Kavramı Gaz Yasaları (Basınç Hacim İlişkisi) Gaz Yasaları (Hacim Sıcaklık İlişkisi) Gaz Yasaları (Basınç-Sıcaklık İlişkisi) Gaz Yasaları (Mol Sayısı ile Basınç veya Hacim İlişkisi) İdeal Gaz Denklemi Gazların Öz kütlesi Atmosfer ve Biz SIVILAR Sıvıların Özellikleri BUHAR BASINCI, KAYNAMA NOKTASI, HAL DEĞİŞİMİ Buhar Basıncı ve Kaynama Noktası Bağıl Nem Hal Değişimi Hal Değişim Grafikleri KATILAR Katılar ve Özellikleri VI

7 ÜNİTE - 1 KİMYA BİLİMİ Ünite 1 Kimya Bilimi KİMYA NEDİR? 8 KİMYA NE İŞE YARAR? KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ, GÜVENLİĞİMİZ VE KİMYA 17 7

8 KİMYA NEDİR? ÜNİTE - 1 KİMYA BİLİMİ 1. I. Mürekkep II. Cam III. Esans IV. Petrol V. Barut Yukarıda verilen maddelerden hangileri eski çağ insanlarının keşfettikleri maddelerden birisi değildir? AÇIK UÇLU SORULAR 5. Simya Kimya Kontrollü deneyler 1 4 vardır. Bir bilim dalıdır. De ersiz metalleri 2 Sistematik bilgi 5 altına dönüfltürmeyi birikimi sa lar. amaçlar. 3 6 Ölümsüzlük iksirinin Deneme yan lma bulunabilece i yöntemine dayan r. düflünülür. Yukarıdaki tabloda simya ve kimya ile ilgili sınıflandırma verilmiştir. Buna göre, sınıflandırmanın doğru olabilmesi için numaralarla gösterilen hangi iki kutucuktaki bilgiler yer değiştirmelidir? 2. Aristo döngüsüne göre elementler arasında sürekli bir dönüşüm vardır. Bu dönüşümlerde ateş havaya, hava ise eski çağlara göre hangi elemente dönüşür? 6. Ateş Y Kuru 3. I. Süzme II. III. Kavurma Kristallendirme IV. Isıtma V. Mayalama Simya ile uğraşan eski çağ insanları yeni maddeleri elde etmede yukarıdaki tekniklerden kaç tanesini kullanmışlardır? Hava Islak Su Soğuk Aristo tarafından kabul edilen elementler ve nitelikleri yukarıdaki şemada verilmiştir. Buna göre, X ve Y yerine getirilmesi gereken nitelikler nedir? X 7. I. Felsefe II. Metalurji 4. I. Beslenme II. Barınma III. Hastalıkların tedavisi Yukarıdaki ihtiyaçlardan hangileri eski çağ insanlarının yeni maddeleri keşfetmesinde etkilidir? III. Kimya IV. Tıp V. Din Simya, yukarıda verilen kavramların kaç tanesini yapısında bulundurur? 8 1. IV 2. Su I, II, III 5. 1 ve 6 6. X: Toprak, Y: Sıcak 7. 5 Soru

9 1.... değersiz metalleri altına dönüştürmek üzere çalışmışlardır , maddeleri, toprak, su, hava ve ateş elementleri olarak sınıflandırmıştır. 3. Aristo ya göre, özellikleri sıcak ve ıslak olan element... dır. ÜNİTE KİMYA BİLİMİ 4. Simya... yanılmayla, kimya ise sistematik çalışır. 5. Simyacılara göre, en mükemmel metal...dır. 6. Aristo'nun ileri sürdüğü doğanın temel ilkeleri sıcaklık, soğukluk, kuruluk ve...'tır , teorik temelleri olmayan, sınama ve yanılmaya dayanan çalışmaları içerdiği ve sistematik bir bilgi birikimi sağlayamadığı için bilim değildir. 8. Damıtma işleminde kullanılan eski bir aletin adı...'tir. 9. Simyanın diğer adına... denir. 10. Eski çağ insanları giyeceklerini koyu mavi renge boyamak için... kullanmışlardır. 11. Kıbrıs taşı, şap, kireç gibi maddeler eski çağlardaki element kavramına göre... elementi olarak adlandırılır. 12. Eski devirlerden bu yana elementler farklı... gösterilmiştir. 13. Simyada maddeyi altına çeviren, insanı ölümsüzlüğe kavuşturan taş... dır. 14. Çözme, damıtma, mayalama, pişirme gibi işlemler eski çağlarda... tarafından sıklıkla kullanılmıştır. 15. Simya... bir bilgi birikimi içermez. 1. Simyacılar 2. Aristo 3. hava 4. deneme 5. altın 6. ıslaklık 7. Simya 8. imbik 9. alşimi 10. kıbrıs taşını 11. toprak 12. sembollerle 13. felsefe taşı 14. simyacılar 15. bilimsel 9

10 ÜNİTE - 1 KİMYA BİLİMİ 1. Aristo ya göre, herşey topraktan doğup toprağa döner. 2. Eski çağ insanları, teorik bilgi birikimi kullanarak bazı buluşlar yapmışlardır. 3. Simyacılar bütün hastalık türlerine çare bulma çalışmaları yapmışlardır. 4. Boyar maddelerin keşfi simyacıların, kimya bilimine katkılarından birisidir. 5. Simya ile uğraşanlar sonradan kimya biliminin gelişmesinde rolü olacak buluşların kaşifleridir. 6. Ormanlara yıldırım düşmesi ve yanardağlardan akan lavlar gibi olaylar ile eski çağ insanları ateşi tanımışlardır. 7. Aristo, elementleri sembollerle, bileşikleri ise formüllerle göstermiştir. 8. Simya gözlem ve deney yapılamayan konularla da ilgilenirken kimya, deney yapılabilen olaylarla ilgilenir. 9. Aristo ya göre soğuk ve kuru özelliği gösteren element topraktır. 10. Simyacılar doğanın bilimsel incelenmesi ile ilgili çok önemli çalışmalar yapmışlardır. 11. Simyacılar tarafından kullanılan alet ve yöntemlerden bazıları imbik, fırın ve kavurmadır. 12. Altın, toprak, demir, su maddeleri Aristo'ya göre dört elementtir. 13. Günümüzde bileşik olarak adlandırılan su ilk çağlarda element olarak kabul ediliyordu. 14. Simyacılar ölümsüzlük iksirini keşfetme ile ilgili çalışmalar yapmışlardır. 15. Kıyafetleri renklendirmek için şap kullanılması topraktan çanak ve çömlek yapılması ilk çağ insanlarınca yapılmıştır. 16. Simyadan, kimya bilimine aktarılan önemli bulgular arasında boya üretimi, deri boyanması, seramik, cam ve esans üretimi vb. sayılabilir. 10 Soru 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. Y 11. D 12. Y 13. D 14. D 15. D 16. D

11 TEST 1 KİMYA NEDİR? - I 1. Aristo ya göre; I. Altın II. Hava III. Toprak yukarıdakilerden hangileri elementtir? 4. Simya ve kimya ile ilgili; I. Simya deneme yanılma yolu ile çalışır. II. Her ikisinin de özünde madde vardır. III. Kimya bir bilimdir. yargılarından hangileri doğrudur? ÜNİTE - 1 KİMYA BİLİMİ A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 2. I. Kıbrıs taşı, eski çağlarda insanların giyeceklerini boyadıkları maddelerdendir. II. Tuz, eski çağlarda gıdaların saklanmasında ve yaraların iyileştirilmesinde kullanılmıştır. III. Eski çağlarda insanlar bazı bitkileri esans ve kozmetik üretiminde kullanmışlardır. Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 5. Aristo ya göre yüksek aklın kurduğu evrende her şey, topraktan doğup toprağa döner. Bu dönüşüm Toprak S a S b S Su S Toprak şeklindedir. Buna göre a ve b ile gösterilen hallerin oluşmasında hangi özellik ortaktır? A) Islak B) Sıcak C) Kuru D) II ve III E) I, II ve III 3. Aşağıda bazı öğrencilerin simyacılar ile ilgili aralarında geçen konuşmalar verilmiştir. 6. D) Nem E) Soğuk Islaklık Hava Y Aristo ya göre kuru ve sıcak, havayı (gaz) oluşturur. Bugün kullanılan birçok deney aleti simya döneminde de kullanılmıştır. Su Atefl Aydın X Toprak Kuruluk Arda Simyacıların yaptıkları çok sayıda araştırma gerçek bilginin öğrenilmesine yardımcı olmuştur. Ali İrem İlhan Becher e göre, metal oksitler birer element, metaller ise kül (metal oksit) ve filojistondan oluşan birer bileşiktir. Simya ile uğraşan eski çağ insanları yeni maddeleri elde etmek için mayalama, kavurma, kristallendirme, katılaştırma vb. teknikler kullanmışlardır. Yukarıda verilen Aristo döngüsünde X ve Y kısımlarına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? X Y A) Soğukluk Sıcaklık B) Güneşli Güneşsiz Buna göre, hangi öğrencinin söylediği bilgi yanlıştır? A) Arda B) Aydın C) İlhan D) Ali E) İrem C) Nemsiz Nemli D) Rüzgarlı Rüzgarsız E) Sıcaklık Soğukluk 1. D 2. E 3. A 4. E 5. B 6. A 11

12 ÜNİTE - 1 KİMYA BİLİMİ 7. I. Simya ile uğraşan kişilere alşimist denir. II. Plastik yapımı simyacıların yaptığı uygulamalardandır. III. Kimyayı simyadan ayıran en önemli özellik kimyanın ölçmeye dayalı olmasıdır. Yukarıda verilen yargılardan hangileri yanlıştır? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 11. Madde ile uğraşan ilk bilginlere simyacı denir. Buna göre, simyacılarla ilgili; I. Belirli bir teorik kurala sahip değillerdir. II. Maddeyi bütün olarak ele almışlardır. III. Bilgi birikimleri belirli bir seviyede kalmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 8. Ca(k) + 2HCl(s) S CaCl 2 (suda) + H 2 (g) Yukarıdaki tepkimede verilen maddeler Aristo'nun element tanımına göre sınıflandırılmak isteniyor. Buna göre; I. Ca katısı toprak sınıfındadır. II. HCl sıvısı ve CaCl 2 çözeltisi su sınıfındadır. III. H 2 gazı ateş sınıfındadır. yukarıdakilerden hangileri doğru olur? 12. İnsanoğlu çok eskilerde de etrafındaki maddelere ilgi duymuştur. Buna göre; I. Dericilik II. Süslemecilik III. Boyacılık yukarıda verilenlerden hangileri eskiden beri bilinmektedir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 9. Simya; I. Felsefe II. Tıp III. Astroloji D) I ve III E) I, II ve III yukarıda verilen bilim dallarından hangileriyle ilgilenmiştir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 13. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III I II Eski simyacılar her sıvıyı su, her katıyı toprak, her gazı hava ve her ısı kaynağını ateş olarak yorumlamışlardır Simyacılar bir nevi filozofturlar D) II ve III E) I, II ve III III İlk defa element ve bileşiklerin doğru tanımını Robert Boyle yapmıştır Deniz IV Aristo ya göre toprak havaya dönüşebilir V İmbik, simyacıların kullandığı aletlerden biridir 10. Bütün hastalıkları iyileştirme ve hayatı sonsuz biçimde uzatacak ölümsüzlük iksirini bulma uğraşlarına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A) Felsefe taşı B) Simya C) Filojiston D) Kimya E) Paracelsus Deniz in elindeki balonların üzerindeki yazılardan hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V A 8. C 9. E 10. B 11. E 12. E 13. D Soru

13 TEST 2 KİMYA NEDİR? - II 1. Eski çağ insanları; I. Vahşi hayvanları avlamak için metalden av aletleri yapma II. Deneysel sonuçları ölçerek yorumlama III. Topraktan çanak-çömlek yapma yukarıdakilerden hangilerini yapmışlardır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 4. I. Eski çağ simyacılarının bazılarına göre, yanabilen maddeler filojiston içerir. II. Simyanın teorik temelleri vardır. III. Evrenin dört elementten oluştuğunu ispatlama simyacıların temel amaçlarındandır. Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III ÜNİTE - 1 KİMYA BİLİMİ 5. Aşağıda bazı öğrencilerin eski dönemler ile ilgili aralarında geçen konuşmalar verilmiştir. 2. Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Simyadan kimya bilimine aktarılan en önemli bulgulardan biri de baruttur. A) Simyacılar, damıtma, kristallendirme, süzme gibi yöntemler kullanmışlardır. B) Simyacılar, bitkiler ve köklerinden bazı kumaş boyaları elde etmişlerdir. Fatih Boya ve cam üretimi eski dönem simyacılarının yaptığı uygulamalardandır. C) Filojiston kimya çağında değişik metallerden altın elde edilmeye çalışılmıştır. D) Simyacılar felsefe taşına ulaşmayı amaçlamışlardır. E) Simya çağında deney ve bilim yöntemlerine uyulmamıştır. Banu İnsanların zengin olma hayali diğer madenleri altına çevirme çabasıyla başlar. Nİhat Buna göre, hangi öğrencilerin söyledikleri doğrudur? A) Yalnız Nihat B) Yalnız Banu C) Fatih ve Nihat D) Nihat ve Banu E) Fatih, Nihat ve Banu 3. Aristo felsefesine göre; I. Kuruluk II. Islaklık III. Sıcaklık IV. Soğukluk yukarıdakilerden hangileri ateşin özellikleridir? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve III E) I ve IV 6. I. Teorik temelleri olduğu, sınama-yanılmaya dayandığı ve sistematik bilgi birikimi sağladığı için simya bir bilimdir. II. Simyacılara göre, filojiston kavramı günümüzdeki oksijenin karşılığıdır. III. Simya bir tür saflaştırma sanatıdır. Yukarıda verilen yargılardan hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 1. D 2. C 3. D 4. A 5. E 6. A 13

14 ÜNİTE - 1 KİMYA BİLİMİ 7. Kimya yazılısında farklı gruplarda bulunan üç öğrencinin sorulara verdikleri cevaplar aşağıdaki gibidir. Soru: Damıtma işleminde kullanılan eski bir alete verilen ad nedir? Begüm İmbik Soru: Aristo'nun element tanımına göre oksijen gazı hangi elemente aittir? 9. Aşağıda bazı öğrencilerin eski çağ insanlarının denemeyanılma yoluyla yaptıkları keşifler ile ilgili aralarında geçen konuşmalar verilmiştir. Kesici aletlerin yapımında demir ve bakırı kullanmaları Besinleri ağartmak ve kurutmak için kükürt buharı kullanmaları Hastaları tedavi için bitkileri kullanmaları Teoman Ali Baran Pınar Serhan Kapların yapımında toprağı kullanmaları Tencere yapımında çeliği kullanmaları Hava Çağrı Soru: Eski dönemlerde diğer maddelerden altını elde etmeye çalışan insanlara verilen ad nedir? Kerem Simyacı Buna göre, hangi öğrencinin söylediği eski çağ insanlarının keşiflerinden değildir? A) Teoman B) Pınar C) Ali D) Serhan E) Baran Buna göre, hangi öğrencilerin verdikleri cevaplar doğrudur? A) Yalnız Begüm B) Begüm ve Çağrı C) Çağrı ve Kerem D) Begüm ve Kerem E) Begüm, Çağrı ve Kerem 10. I. Kütle yoktan var olmaz var olan kütle yok edilemez. A. Lavoisier II. Tüm maddeler dört temel elementten oluşur. Aristo III. 8. Aristo nun dört öğe kuramındaki maddeler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A) Ateş bir bileşiktir. B) Su bir karışımdır. C) Hava bir elementtir. D) Toprak bir bileşiktir. E) Ateş bir karışımdır. Oksijen, filojistonsuz havadır. J. P. Priestley Yukarıdaki simyacı / kimyacılardan hangilerinin çıkarımları doğru verilmiştir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III E 8. C 9. D 10. E Soru

15 1. TEST 3 KİMYA NEDİR? - III III Simya, bileşikleri elementlerine ayrıştırma sanatıdır. I Simya çalışmaları modern çalışma tekniklerine göre yüzyıllardır yapıla gelmiştir. Simya II Simya bilimsel olmayan batıl inançlar içerir. 3. Aşağıda bazı öğrencilerin eski çağ insanları ile ilgili aralarında geçen konuşmalar verilmiştir. Elçin Elementler, toprak, su, hava ve ateş olmak üzere sınıflandırılır. Simyacılar fırınlar, eritme potaları, saklama kapları ve imbik gibi aletler kullanmışlardır. ÜNİTE - 1 KİMYA BİLİMİ Yukarıdaki kavram haritasında bulunan kutucuklarda simya ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre, bu bilgilerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III Simyacıların keşfedemediği ölümsüzlük iksiri ve diğer elementlerden altın eldesi modern kimyacılar tarafından keşfedilmiştir. Gülay D) II ve III E) I ve II Sami Buna göre, hangi öğrencilerin söyledikleri doğrudur? A) Yalnız Elçin B) Gülay ve Sami C) Elçin ve Gülay D) Elçin ve Sami Islaklık, hem havanın hem de suyun özelliklerinden biridir diyen eski dönemdeki simyacı 2. Eski dönem element tanımına göre soğuk ve kuru özelliği olan element 3. Yanma olayında maddenin yapısından ayrılıp gittiği varsayılan madde 4. Simyacılara verilen diğer ad 4 N 3 N E) Elçin, Gülay ve Sami 4. Eski çağlarda insanlar bazı bitkilerden çeşitli şekillerde faydalanmıştır. Buna göre; I. Hastalıktan korunma II. Yiyecek III. Boyama yukarıdakilerden hangilerinde bitkiler kullanılmıştır? 2 N A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 1 N 5. I. Seramik ve cam üretimi Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen bulmacanın cevaplarından biri değildir? A) Filojiston B) Aristo C) Toprak D) Soğukluk E) Alşimist II. Madenlerin işlenmesi III. Atomdaki taneciklerin incelenmesi Yukarıda verilenlerden hangileri eski çağ simyacılarının çalışma alanlarından biri değildir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 1. C 2. D 3. C 4. E 5. B 15

16 ÜNİTE - 1 KİMYA BİLİMİ 6. Aynı sınıfta bulunan bazı öğrenciler kimyanın tarihsel gelişimi ile ilgili aşağıdaki bilgileri vermişlerdir. Salih Bugün kullanılan birçok laboratuvar tekniğinin temelini simya oluşturmuştur. Kimyasal maddelerle ilgili çalışma yapan insanlar yüzyıllarca simyacı şeklinde adlandırılmışlardır. 9. Kimya yazılısında farklı gruplarda bulunan üç öğrencinin sorulara verdikleri cevaplar aşağıdaki gibidir. Soru: Yanma olayında, filojiston havaya karışır ve yanıcı olmayan kısım kül olarak kalır diyerek yanma olayını açıklamaya çalışan bilim insanı kimdir? Johann Joachim Becher Kimyayı simyadan ayıran en önemli özellik kimyanın ölçmeye dayalı olmasıdır. Doğan Evren Soru: Deneylerinde teraziyi kullanarak kimyasal çalışmalara nicel özellik kazandıran Hollandalı kimyacı kimdir? Derya Buna göre, hangi öğrencilerin söyledikleri doğrudur? Van Helmont 16 A) Yalnız Salih B) Yalnız Doğan C) Doğan ve Derya D) Salih ve Doğan E) Salih, Doğan ve Derya 7. I. Modern kimyanın oluşması için bilgi birikiminin düzenlenmesi simyanın hedeflerindendir. II. III. IV. Simyacılar tarih boyunca maddeleri birbirine karıştırarak yeni maddeler elde etmeye çalışmışlardır. Simyacılar altın metalini daha ucuz elementlerden elde etmeye çalışmışlardır. Kesici alet ve esans üretimi simyacıların buluşlarındandır. Yukarıdaki ifadeler doğru (D) ve yanlış (Y) olarak I, II, III ve IV yolunu izleyerek sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) D, D, Y, Y B) Y, Y, D, D C) Y, D, D, D 8. I. Pil II. Malahit III. Şap IV. Yün V. Yemek tuzu D) Y, D, Y, D E) Y, Y, D, Y Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi eski çağlardaki insanlar tarafından ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Cihan Soru: Simyacıların eski düşünceye bağlı kalarak kabul ettiği dört element hangileridir? Özlem Su, Ateş, Bakır, Toprak Buna göre, hangi öğrencilerin verdiği cevaplar doğrudur? A) Yalnız Evren B) Evren ve Cihan C) Evren ve Özlem D) Cihan ve Özlem E) Evren, Cihan ve Özlem 10. Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? 6. E 7. C 8. D 9. B 10. A A) Simyacılar kendilerinden sonra gelen nesiller için bir temel vermemişlerdir. B) Simyacılar damıtma, kristallendirme gibi alanlarda başarı sağlamışlardır. C) Sülfürik asit üretimi simyacıların kimya bilimine katkılarından biridir. D) Simyanın kimya bilimine dönüşmesinde felsefi ve ruhsal düşüncenin terk edilmesi etkili olmuştur. E) Bilim tarihçileri simyayı ilkel kimya, yani olgunlaşmamış bilim olarak görmüşlerdir. Soru

17 KİMYA NE İŞE YARAR? KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ, GÜVENLİĞİMİZ VE KİMYA 1. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi adını söylediği elementin sembolünü yanlış belirtmiştir? A) Klor: Cl B) Metin C) Bakır: Ba D) Banu Alya Ela AÇIK UÇLU SORULAR Çinko: Zn Sodyum: Na 4. I. Canlıların yapısında gerçekleşen kimyasal olayları, bunların sonuçlarını ve etkilerini inceleyen kimya disiplinidir. II. Maddelerin yapısını nitel ve nicel olarak inceleyen kimya disiplinidir. III. Fiziksel ve kimyasal etkileşimlerden yola çıkarak maddelerin yapısını inceleyen kimya disiplinidir. a. Anorganik kimya b. Biyokimya c. Analitik kimya Yukarıdaki kimya disiplinlerine ait açıklamalar ve adlandırmaların eşleştirilmesi nasıldır? ÜNİTE - 1 KİMYA BİLİMİ E) İyot: I Mehmet 2. I Br II Pb III N 2 5. Yandaki uyarı işareti aşağıdaki açıklamalardan hangisi için kullanılmalıdır? A) Yanlış kullanımdan dolayı patlamaya neden olacak kimyasal madde içerir. B) Kesme ve delme tehlikesi olan cisimler bulundurur. C) Elbiseyi lekeleyebilecek maddeler kullanılacaktır. V Fe IV F 2 D) Zehirli maddeler içerir. E) Açık alev etrafında tedbir alınması gerekmektedir. Yukarıda verilen çiçeğin yapraklarındaki hangi numaralı kısım aynı cins atom içeren, molekül yapılı madde örneğidir? 3. Yemek tuzu Magnezyum Helyum Su Kezzap Kireç Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi bileşiktir? 6. Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit yapılara ayrılamayan X maddesi ile ilgili; I. Tek cins atom içerir. II. Homojendir. III. Sembollerle gösterilir. yargılarından kaç tanesi doğrudur? 1. C 2. III, IV I. b, II. c, III. a 5. B

18 ÜNİTE - 1 KİMYA BİLİMİ 1. Krom elementinin sembolü...'dir. 2. Elementler... tür atom içerirler. 3. He, Ne gibi elementler... elementlerdir kimya; element, bileşik ve karışımların yapısını, aralarındaki ilişkiyi inceler. 5. Fiziksel yöntemlerin kimyaya aktarılması sonucu ortaya... alt bilim dalı çıkmıştır. 6. Bileşikler en az... tür atom içerirler kimya, atomların çekirdeklerinden kaynaklanan olayları inceler. 8. Kezzap ve yemek tuzu bileşiklerindeki toplam atom sayıları... dır. 9. NaOH bileşiğinin yaygın adı...'tir. 10. işareti etkinlik sırasında korunmak amacıyla... giyilmesi gerektiğini hatırlatan uyarı işaretidir. 11. Laboratuvarda hazırlanan her kimyasal madde mutlaka... lenmelidir , bileşiminde üç oksijen, bir hidrojen ve bir azot bulunan bileşiktir. 13. Her alüminyum atomu için üç tane klor atomu içeren bileşiğin formülü... tür ler farklı cins element atomlarının belli oranlarda bir araya gelmesiyle oluşur , petrol ve doğal gazdan elde edilen ham maddelerden yakıt olarak kullanılanların dışındaki birçok kimyasal maddeleri kapsar. 16. Alüminyum ve kurşun maddelerinin ikisi de...'tir. 17. Bütün kimyasal elementleri maddenin parçalanamaz yapı taşları olarak gösteren kimyacı...'dir. 18 Soru 1. Cr 2. aynı 3. monoatomik 4. Anorganik 5. fizikokimya 6. iki 7. Nükleer 8. farklı 9. sud kostik 10. elbise 11. etiket 12. HNO AlCl Bileşik 15. Petrokimya 16. element 17. Robert Boyle

19 1. Nikel elementinin sembolü Ni'dir. 2. Bileşikler fiziksel ve kimyasal yollarla bileşenlerine ayrışabilirler. 3. Biyokimya, canlıların yapısında gerçekleşen kimyasal olayları, bunların sonuçlarını ve etkilerini inceleyen kimya alt disiplinidir. ÜNİTE - 1 KİMYA BİLİMİ 4. Elektrik enerjisi ile kimyasal değişimler arasındaki ilişkiyi inceleyen kimya alt disiplini elektrokimyadır. 5. Bileşikler sembollerle gösterilir. 6. Elementlerin erime ve kaynama noktaları belirli ve sabit olup, saf maddelerdir. 7. Organik kimya oksijen kimyası olarak bilinir. 8. Laboratuvardan atıklar uzaklaştırılırken çatlak ve kırık cam malzemelerin hepsi bir yerde toplanmalıdır. 9. işareti deriye dokunması halinde yakıcı veya zehirleyici olabilen ayrıca cisimlere temas ettiğinde aşındırıcı etkisi olan kimyasal maddelerin kullanıldığını gösteren semboldür. 10. Laboratuvardaki saklama dolaplarında malzemeler alfabetik sıra ile saklanmalıdır. 11. Co bir bileşik, CO ise bir elementtir. 12. O 2 molekülü bir diatomik moleküldür. 13. Eşit sayıda kalsiyum ve oksijen atomu içeren bileşiğin yaygın adı sönmemiş kireçtir. 14. Elementlerin tümü moleküler yapıdadır. 15. Su ve sönmemiş kireç bileşiklerinde oksijen atomu sayısı aynıdır. 16. Elementler kimyasal işlemlerle daha basit türlere ayrıştırılabilir. 17. Kireç, sodyum hidroksit, su gibi maddeler orta çağda element olarak kabul edilmişlerdir. 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. D 11. Y 12. D 13. D 14. Y 15. D 16. Y 17. D 19

20 ÜNİTE - 1 KİMYA BİLİMİ TEST 1 1. I. Kimya; tıp, biyoloji, fizik, petroloji gibi birçok dalı kapsar. II. Petrolün arıtılması, ayrıştırılması ve bunlardan yola çıkarak plastik malzemeler olarak bilinen polimer ürünlerin eldesi organik kimyanın konusudur. III. Sıcaklık, basınç, madde miktarı gibi etkenlerin tepkimeler üzerindeki etkileri fizikokimya dalının konusudur. Yukarıdaki açıklamalardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III KİMYA NE İŞE YARAR? KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ 4. Kimya bilimi ile ilgili; I. Sadece atom adı verilen en küçük yapı taşını inceler. II. Yeni maddeler elde edildiği gibi yeniden dönüşüm ve atıkların kazandırılması ile de ilgilenir. III. Organik kimya alt dalı ile canlıların ürettiği maddelerin canlı dışında da sentezlenebileceğini gösterir. açıklamalarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 2. Buhar, su gibi maddelerin iş yapmasıyla elde edilen ısı miktarını inceler. Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren pil yapısını inceler. Yukarıda verilen bilgilere göre belirtilen kimya alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Biyokimya B) Çekirdek kimyası C) Fizikokimya D) Organik kimya E) Analitik kimya 5. I. Atom çekirdeği ve değişimleri II. Elektrik yapısı, enerjisi ve kimyasal değişimi Yukarıda verilen tanımların incelendiği kimya alt dalları seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? I A) Nükleer kimya Elektrokimya B) Nükleer kimya Biyokimya C) Analitik kimya Organik kimya D) Anorganik kimya Elektrokimya E) Analitik kimya Elektrokimya II 3. I. Maddenin yapısını, kimyasal ve fiziksel etkileşimini inceleme 20 II. Fiziksel değişimlerin kimyaya etkisini inceleme III. Karbon ve bileşiklerinin özelliklerini inceleme Yukarıda verilenler hangi kimya alt bilim dalları içinde yer alır? I II III A) Organik Fizikokimya Anorganik B) Anorganik Fizikokimya Organik C) Anorganik Organik Analitik D) Fizikokimya Biyokimya Organik E) Anorganik Fizikokimya Analitik 1. E 2. C 3. B 4. D 5. A 6. D 6. İmalatında tıp, kimya, biyoloji gibi alanları bulundurur. Hastalıkların tanısı, tedavisi ve önlenmesi için kullanılır. Doğal ya da yapay olarak sentezlenir. Yukarıda belirtilen özellikleri taşıyan madde aşağıdakilerden hangisidir? A) Plastik B) Gübre C) Boya D) İlaç E) Ahşap Soru

21 7. Fiziksel etkenlerin madde ve tepkimeler üzerine etkisini inceler. Boya, ilaç, petrokimya gibi birçok dalı kapsar. Ölçüm aletleri, deney düzenekleri ve aygıtlar geliştirir. Nükleer reaktörlerin enerji üretimini geliştirir. Yukarıda verilen olayların incelenmesinde kimyanın hangi alt bilim dalından yararlanılamaz? A) Organik B) Analitik C) Fizikokimya D) Biyokimya E) Nükleer kimya 10. Kauçuk, plastik, deterjan, tarım ilacı, boya gibi maddelerin üretim aşamalarının planlanması ve üretilmesi kariyeri ile uğraşmak isteyen bir öğrenci hangi sanayi alanında uzmanlaşmalıdır? A) Petrokimya B) Tekstil C) İlaç D) Gıda E) Otomotiv ÜNİTE - 1 KİMYA BİLİMİ 11. Egemen'in babası, Yüzeyleri renklendirmek Metalleri korozyondan korumak 8. En eski meslek gruplarından biridir. İplik ya da lif türlerinin boyanması, belirli motiflerle birleştirilmesi gibi aşamaları bulunduran bir daldır. Yukarıda bazı özellikleri belirtilmiş sanayi dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Tekstil B) Boya C) Gıda D) Petrokimya E) Ahşap işleme Ahşap yüzeyleri korumak amaçları ile uğraşan bir mühendistir. Buna göre, Egemen'in babası hangi sanayi dalında görev yapmaktadır? A) Tekstil B) Ahşap işleme C) Boya D) Tekstil E) Gıda 12. Nazlı ilerde yapmak istediği iş için bazı ifadeler kullanmıştır. Canlılar üzerinde kimyasal olayları incelemek istiyorum Kalıtsal özelliklerin kimyasal yapısını araştırmak istiyorum. 9. Yeni ilaçlar geliştirmek istiyorum. Petrol atıklarını değerlendirerek doğada yok olabilecek plastik malzemeler üretmek istiyorum. Yukarıdaki gibi hayalleri olan bir öğrenciye kimyanın hangi dalında uzmanlaşmasını önerirsiniz? A) Organik B) Anorganik C) Analitik D) Elektrokimya E) Fizikokimya Nazlı Buna göre Nazlı kariyeri için hangi bilim dalını seçmelidir? A) Anorganik kimya B) Fizikokimya C) Organik kimya D) Biyokimya E) Nükleer kimya 7. D 8. A 9. A 10. A 11. C 12. D 21

22 ÜNİTE - 1 KİMYA BİLİMİ TEST 2 ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ 1. Aşağıdaki elementlerden hangisinin sembolü karşısına yanlış olarak yazılmıştır? Element adı Sembolü A) Hidrojen H B) Azot N C) Magnezyum Mg D) Lityum Li 4. Bir cins atom içeren arı bir madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Elementtir. B) Kimyasal yöntemlerle ayrışır. C) Homojendir. D) Sembolle gösterilir. E) Belirli erime ve kaynama noktası vardır. E) Kükürt K 2. Sodyum Potasyum Bor Helyum Flor K He Na B 5. Formüllerle gösterilirler. I İsim sepeti Sembol sepeti Bir öğrenci yukarıda verilen isim sepetindeki element isimleri ile sembol sepetindeki sembolleri eşleştiriyor. Buna göre, eşleştirme sonunda hangi element boşta kalır? A) Helyum B) Bor C) Sodyum D) Flor E) Potasyum III Yapılarında tek tür atom içerirler. Element Moleküllü yapıda olabilirler. Yukarıdaki kavram haritasında yer alan kutucuklarda elementler ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre, kutucuklarda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III II 3. Ca ve C maddeleri ile ilgili; I. Her ikisi de bileşiktir. II. Ca bir bileşik, C bir elementtir. III. Her ikisi de elementtir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III 6. Robert Boyle'un yaptığı tanıma göre, kendinden daha basit maddelere dönüşmeyen ve aynı tür taneciklerden oluşan madde elementtir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi element değildir? A) Demir B) Cıva C) Altın D) Kum E) Kurşun E 2. D 3. C 4. B 5. A 6. D Soru

23 7. 1. Berilyum F 2. Hidrojen K 3. Potasyum Cl 4. Fosfor Be 5. Bakır H Oktay'ın element adları ve sembolleri ile ilgili eşleştirme alıştırmasının cevabı yukarıdaki gibidir. Buna göre, Oktay hangi numaralı elementlerde hata yapmıştır? A) 1 ve 3 B) 3 ve 5 C) 4 ve I. P 4 II. Cr III. Ar Yukarıdaki maddeler ile ilgili; I. Üçü de elementtir. II. İkinci ve üçüncü maddeler atomik yapılıdır. III. Birinci madde bileşiktir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I ve II ÜNİTE - 1 KİMYA BİLİMİ D) 2 ve 4 E) 1 ve 2 8. Hg (Hydrargyum) Günümüzde Cıva elementinin farklı zamanlardaki gösterimi yukarıdaki gibidir. Buna göre; I. Çok eskiden beri elementler sembollerle belirtilmiştir. II. Günümüzde element sembolleri isimlerdeki harflerle belirtilir. III. Cıva son yıllarda bulunan bir elementtir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 11. Bazı elementlerin Latince isimleri Hellium (Helyum), Ferrum (Demir) gibidir. Bazı elementlerin sembolleri He (helyum), Fe (demir) gibidir. Yukarıda verilen bilgilere göre, I. Farklı elementler farklı sembollerle gösterilir. II. Elementler Türkçe isimlerinin ilk harfleri ile belirtilir. III. Kimya dili evrenseldir. ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 9. I. ( ) Elementler aynı cins atomların bir araya gelmesi ile oluşur. II. ( ) Farklı elementlerin atomları farklıdır. III. ( ) Farklı elementlerin atomları aynı, dizilimleri farklıdır. IV. ( ) Elementler harflerden oluşan sembollerle gösterilir. V. ( ) Aynı element atomları birbirinin benzeridir. Yukarıdaki cümlelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar veren bir öğrenci kaç tane bilginin yanlış olduğunu söyleyebilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Elementlerin özellikleri hakkında bilgi veren bir öğrenci aşağıdaki cümlelerden hangisini kurduğunda yanlış olur? A) N 2, H 2, O 2, Cl 2 örnek verilebilir. B) Saf maddelerdir. C) Fiziksel yollarla daha basit maddelere bölünebilirler. D) Farklı elementler birleşerek bileşikleri oluşturur. E) Yapılarında tek cins atom bulunur. 7. C 8. C 9. A 10. E 11. D 12. C 23

24 ÜNİTE - 1 KİMYA BİLİMİ 13. Au Fe Ag I. Demir II. Gümüş III. Altın Yukarıda verilen I, II ve III numaralı elementlerle, ve sembolleri arasındaki eşleştirme aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 15. KAlBiN Aşağıdakilerin hangisi verilen yazı içerisine gizlenen element sembollerinden biri değildir? A) Alüminyum B) Potasyum C) Kalsiyum D) Bizmut E) Azot I II III A) B) C) 16. D) E) A B Yukarıdaki kutularda belirtilen A ve B maddeleri ile ilgili; I. Her ikisi de elementtir. II. A ve B aynı atomları içerir. III. A ve B farklı sembollerle gösterilir. yargılarından hangileri doğrudur? 14. Alüminyum ve silisyum maddeleri ile ilgili; A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III Sembolleri aynıdır. Burak Kimyasal özellikleri farklıdır. İkisi de elementtir. Beste 17. SiNeKLi 24 Burcu yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin ifadesi doğrudur? A) Yalnız Burak B) Yalnız Burcu C) Beste ve Burcu D) Burak ve Burcu E) Burak, Beste ve Burcu 13. B 14. C 15. C 16. D 17. E Seçeneklerdeki elementler verilen kelime içerisine gizlenen element sembolleri ile eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır? A) Potasyum B) Lityum C) Neon D) Silisyum E) Klor Soru

25 1. TEST 3 BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ I Bileşenlerinin özelliklerini gösterirler. Kimyasal yöntemlerle ayrışabilirler Bileşik 5 Moleküllü yapılı olabilirler. 1 Homojen yapılıdırlar. Farklı cins atom içerirler. 4. Tuz ruhu olarak da adlandırılan hidrojen klorür bileşiği ile ilgili; Ersin Bir molekülü üç farklı element atomu içerir. Yapısında oksijen atomu içerir. ÜNİTE - 1 KİMYA BİLİMİ Yukarıdaki kavram haritasında yer alan kutucuklarda bileşikler ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre, kaç numaralı kutucukta verilen bilgi yanlıştır? Toplam atom sayısı 2'dir. Çağlar A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 Ceren yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin verdiği bilgiler doğrudur? A) Yalnız Ceren B) Yalnız Çağlar 2. Kireç taşı 3...x... atomu 1...y... atomu 1 karbon...z... C) Ersin ve Çağlar D) Ersin ve Ceren E) Çağlar ve Ceren Kireç taşı bileşiği ile ilgili verilen bilgilerde x, y ve z yerine yazılması gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? x y z A) oksijen sodyum atomu B) oksijen kalsiyum atomu C) hidrojen kalsiyum molekülü D) azot hidrojen molekülü E) oksijen kalsiyum molekülü 5. Sud kostik, amonyak ve kezzap bileşikleri ile ilgili çalışma yapan bir öğrenci not kağıtlarına bilgiler yazarak mantar panoya asmıştır. I Atom sayısı en fazla olan kezzaptır. 3. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin bir formülünde bulunan oksijen atomu sayısı en fazladır? III Üçü de üç farklı elementten oluşur. II Hepsinde hidrojen atomu bulunur. A) Metan B) Su C) Sülfürik asit D) Formik asit E) Sud kostik Buna göre, bu panodaki bilgilerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) I ve II E) II ve III 1. C 2. B 3. C 4. A 5. B 25

26 ÜNİTE - 1 KİMYA BİLİMİ 6. I. Karbon II. Su III. Yemek tuzu IV. Fosfor V. Kezzap Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi bileşiktir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 9. I. Sirke II. Demir III. Yemek tuzu Yukarıdakilerden hangileri tek cins atom içerir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 7. 3 farklı elementten oluşmuştur. Akif Zafer Bir molekülünde bulunan oksijen ve hidrojen atomu sayıları birbirine eşittir. Yapısında bulunan elementlerin atom sayıları arasında oranı vardır. Altan Yukarıda verilen üç öğrencinin belirtmeye çalıştıkları bileşik aşağıdakilerden hangisi olabilir? 10. Bileşik ve elementler ile ilgili; I. Saftırlar. II. Homojendirler III. En az iki cins atom içerirler. IV. Hiçbir kimyasal yöntemlerle farklı özellikte parçalara ayrılamazlar. V. Aynı cins atomlardan oluşmuşlardır. ilgili yukarıda verilen özelliklerden kaç tanesi ortaktır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) Ca(OH) 2 B) NaOH C) KNO 3 D) HNO 3 E) CH 3 COOH 11. Formüllerle gösterilirler. I 8. I. Sodyum II. Amonyak III. Tuz ruhu IV. Sud kostik V. Kireç (Sönmemiş kireç) 26 Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi su molekülünde bulunan atom sayısından farklı sayıda atom bulundurur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Farklı cins atomlardan oluşmuştur. 6. C 7. A 8. D 9. B 10. B 11. E III Bileşik Soru II Bileşenleri arasında belirli kütle oranı vardır. Yukarıdaki kavram haritasında yer alan kutucuklarda bileşikler ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre, kutucuklarda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

27 TEST 4 BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ II 1. Aşağıda molekül (I) ve element (II) olarak sınıflandırılan maddelerden hangisi doğrudur? I A) NaCl, Cl 2 NH 3,Fe B) H 2,NH 3 H 2,Fe C) Fe,NH 3 H 2,Fe D) NH 3,Ca NaCl,Cl 2 II 4. N 2 ve NH 3 maddeleri ile ilgili; I. Her ikisi de bileşiktir. II. N 2 bir element NH 3 bir bileşiktir. III. Her ikisi de elementtir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III ÜNİTE - 1 KİMYA BİLİMİ E) Ca,H 2 H 2,NH Sönmüş kireç Metan Çamaşır sodası Karbon dioksit Yukarıda yaygın adlandırmaları verilmiş maddeler formülleri ile eşleştirilirse hangisi açıkta kalır? A) CH 4 B) Na 2 CO 3 C) CaO D) CO 2 E) Ca(OH) 2 MADDE Bir madde elektromikroskop ile bakıldığında yukarıdaki gibi görünmektedir. Buna göre, madde ile ilgili; I. Saf maddedir. II. Elementtir. III. İki tür atom içerir. açıklamalarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 3. Fosfor Oksijen Amonyak Yemek tuzu Yukarıda verilen madde örneklerinden hangileri farklı atomların bir araya gelerek oluşturduğu yeni özellikteki maddelere örnektir? A) ve B) ve C) ve D) ve E) ve 6. I. Bir tane karbon atomu ve karbon atomunun iki katı oksijen içeren bileşik II. Karbon ve oksijen atomlarının eşit sayıda olduğu bileşik III. Baryum atomunun iki katı klor atomu içeren bileşik IV. Altı karbon atomu, on iki hidrojen atomu ve altı oksijen atomu içeren bileşik Yukarıda verilen bileşikler aşağıdaki formüller ile eşleştirildiğinde hangisi boşta kalır? A) C 6 H 12 O 6 B) BaCI 2 C) CO 2 D) CO E) CaCI 2 1. B 2. C 3. A 4. B 5. D 6. E 27

28 ÜNİTE - 1 KİMYA BİLİMİ 7. A Yukarıda verilen A ve B maddeleri ile ilgili; I. Her ikisi de moleküldür. II. A element, B bileşiktir. III. A ve B eşit sayıda atom içerir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III B 10. A B C + Yukarıda A ve B maddelerinin birleşmesi ile oluşan C maddesi gösterilmiştir. Bu gösterime göre, I. A ve B elementtir. II. Üç madde de molekül yapılıdır. III. C bileşiktir. IV. C iki cins atom içerir. V. A element, B bileşiktir. yargılarından hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V 8. Kükürt atomunun iki katı hidrojen atomu ve kükürt atomunun dört katı oksijen atomu içeren bileşik ile ilgili; I. Akü asidi olarak bilinir. II. Formülü H 2 SO 4 tür. III. Adı nitrik asittir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 11. Bileşik Formülü I. Dört fosfor atomu ve on oksijen atomu içeren bileşik II. III. Bir demir atomu ve üç tane klor atomu içeren bileşik İki sodyum atomu ve bir kükürt atomu içeren bileşik a. Na 2 S b. P 4 O 10 c. FeCl 3 Yukarıdaki bileşiklerin karşılarında verilen formülleri ile eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) I. b B) I. a C) I. a D) I. b E) I. c II. c II. b II. c II. a II. b III. a III. c III. b III. c III. a 9. Simya döneminde değersiz metalleri altına dönüştürmek için kullanılmıştır. Bileşiktir. Yaygın adlandırmada tuz ruhu olarak kabul edilir. 28 Yukarıda verilen bilgilere göre belirtilen madde aşağıdakilerden hangisidir? A) H 2 SO 4 B) HNO 3 C) HCl D) NH 3 E) Hg 7. C 8. B 9. C 10. E 11. A 12. C 12. Belirli bir erime sıcaklığına sahiptir. Formülle gösterilir. Yapısında iki cins atom içerir. Yukarıdaki bilgilere sahip olan madde seçeneklerden hangisi olabilir? A) Hava B) Oksijen gazı C) Su D) Metil alkol E) Asetik asit Soru

29 TEST 5 GÜVENLİĞİMİZ VE KİMYA I 1. Laboratuvarda çalışan bir öğrenci, üzerinde yandaki uyarı işareti bulunan bir kaptaki sıvı ile deney yapacaktır. Bu sıvı ile ilgili; I. Sıvı el ile temas etmemelidir. II. Eldiven kullanılırsa sıvı ile daha güvenli çalışılabilir. III. Sıvı yakıcı veya zehirleyici etkiye sahiptir. yargılarından hangileri söylenebilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 3. Kitaptaki bir deneyi uygulayacak olan öğrenciler deneyin üzerinde Xn I II III IV verilen uyarı işaretlerini farkederler. Buna göre, deneye başlamadan önce verilen uyarılar aşağıdakilerden hangisi değildir? A) Deneyde kullanılacak malzemeler kırılabilir olduğundan dikkat edilmelidir. B) Solunduğunda, yutulduğunda ve deriyle temas ettiği durumda sağlığa zarar verir. C) Çalışmalar sırasında dikkatli olunmalıdır. D) Açık alev etrafında tedbir alınması gerektiğini gösterir. E) Etkinlik sırasında korunmak amacıyla koruyucu elbise giyilmelidir. ÜNİTE - 1 KİMYA BİLİMİ 2. Kimya öğretmeni öğrencilerine güvenlik logosunu göstererek bu sembol "Deriye dokunması halinde yakıcı veya zehirleyici olabilen ayrıca cisimlere temas ettiğinde aşındırıcı etkisi olan kimyasal madde "kullanıldığını gösterir diye açıklama yapmıştır. Buna göre, öğretmen; I. Deney kaplarını en fazla 1/3 ü kadar doldurun. II. Eldiven ve gözlük takmayı ihmal etmeyin. III. Maddelerle yakın çalışmamaya, arkadaşlarınıza yöneltmemeye özen gösterin. ikazlarından hangileri ile devam ederse doğru olur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 4. Öğretmen Mustafa'dan laboratuvarda çalışma kurallarından bazılarını söylemesini ister. Mustafa Laboratuvarda sigara içerim. Laboratuvarda çatlak, kırık ve kirli cam eşyalar kullanırım. Ben kimyasalları kokusundan tanırım. Tüm stok malzemelerimi bir dolapta saklarım. Laboratuvarda serbest kıyafetle çalışmayı severim. Buna göre, Mustafa kaç tanesini yanlış söylemektedir? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 1. E 2. E 3. C 4. A 29

30 ÜNİTE - 1 KİMYA BİLİMİ 5. I. ( ) Elektrikli araçları kullanırken ellerinin kuru olmasına dikkat etmek II. ( ) Çatlamış veya kırılmış cam malzemeleri kullanmayarak öğretmenine bildirmek III. ( ) Bıçak ve diğer keskin aletleri kullanırken dikkatli olmak IV. ( ) Gözlük takmak, ısıya dayanıklı eldiven kullanmak V. ( ) Kimyasal maddeyle temas ettiğinde su kullanmamak Yukarıdaki davranışlardan kaç tanesi bir öğrencinin laboratuvarda uyması gereken kurallardan biri olamaz? 7. Aşağıdaki güvenlik işaretlerinden hangisinin bilgisi yanlıştır? A) Yangında önce kurtarılacak malzeme B) C) Tehlike işareti Xi Verilen Bilgiler Çok toksik (zehirli) Çevre için tehlikeli A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 D) Patlayıcı E) Korozif (Aşındırıcı) 8. Laboratuvar kazalarına sebep olmamak için, 6. Deney 1.9 Araç ve gereçler Sirke, limon suyu Çamaşır suyu Turnusol kağıdı Su Alper Kimyasal maddeler ve ateşle çalışırken gözlük kullanmak Kimyasal maddeleri tatmak ve kokularını soluyarak tanımak Yukarıda bir öğrenci grubunun yapacağı deney için kullanılacak araç, gereç ve uyarı işaretleri verilmiştir. Buna göre, Isıtma işlemi yapılırken deney tüpünü maşa ile tutmak Emine 30 I. Öğrenciler sirke, limon suyu ve çamaşır suyunu dikkatli kullanmalıdırlar. II. Araç ve gereçlere gözlük takmadan dokunmamalıdırlar. III. Deney sırasında ve sonunda ellerini yıkayabilecek durumlara hazırlıklı olmalıdırlar. ifadelerinden hangileri öğrencilere belirtilmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III Özkan 5. A 6. E 7. A 8. D yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin verdiği bilgiler alınacak önlemlerden olmalıdır? A) Yalnız Alper B) Yalnız Emine C) Emine ve Özkan D) Alper ve Özkan E) Alper, Emine ve Özkan Soru

31 TEST 6 GÜVENLİĞİMİZ VE KİMYA II 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrikli araçlar kullanılırken dikkat edilmesi gerektiğini gösteren uyarı işaretidir? A) B) C) D) E) Xn Xi 4. Kimya laboratuvarları tehlikeli bir yer gibi görünsede gerekli önlemler alındığında güvenli bir ortam oluşur. Buna göre asit ve bazlarla ilgili deney yapmak isteyen bir öğrenci grubu aşağıdakilerden hangisini birincil derecede tedbir olarak görmeyebilir? A) Kullandığı maddeyi hiç bir zaman ana şişeye koymamalı B) Kuvvetli asit/baz içine su dökmemeli C) Madde ve çözeltilerinin tadına bakmamalı D) Cam malzemeleri yağlamak için vazelin kullanmalı E) Eldiven ve gözlük kullanmayı ihmal etmemeli ÜNİTE - 1 KİMYA BİLİMİ 2. I. Zehirli maddeler içerir. II. Koruyucu gözlük takılmalıdır. III. Kesici ve delici aletlerin kullanıldığı durumlarda dikkat edilmelidir. a. b. c. Yukarıda verilen açıklamalar ve uyarı işaretleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? A) I. a B) I. c C) I. b D) I. b E) I. c II. b II. b II. c II. a II. a III. c III. a III. a III. c III. b 5. Yandaki uyarı işaretinin bulunduğu bir ortamdaki öğrenci aşağıda verilen ifadelerden hangisini düşünmemelidir? A) Patlama olabilir. B) Darbelerden ve sürtünmeden uzak tutulmalıdır. C) Yangın tehlikesi olabilir. D) Radyoaktif tehlike bulundurur. E) Ateşten ve ısıdan uzak tutulmalıdır. 6. Yandaki uyarı işaretinin bulunduğu bir ortamda Ateşten korunmak için tedbir alınmalıdır. Osman Etkinlik sırasında korunmak amacıyla koruyucu elbise giyilmelidir. 3. Laboratuvarda deney yapan bir öğrenci grubu yandaki uyarı işaretini gördüğünde, I. Deneyler temiz ellerle uygulanmalıdır. II. Laboratuvara elleri temiz girilmelidir. III. Çalışmaları sırasında ellerini yıkamaları gereken durumlar bulunmaktadır. yargılarından hangilerini düşünmelidir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III Mustafa Yakıcı ve kolay tutuşabilir maddelere karşı önlem alınmalıdır. Merve yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin verdiği bilgiler alınacak önlemlerden olmalıdır? A) Yalnız Merve B) Yalnız Mustafa C) Merve ve Mustafa D) Osman ve Merve E) Osman ve Mustafa 1. B 2. C 3. B 4. D 5. D 6. A 31

32 ÜNİTE - 1 KİMYA BİLİMİ 7. Öğretmen Erkan'dan laboratuvarda çalışma kurallarından bazılarını söylemesini ister. Erkan Isıtma işlemi yaparken kabı ağzına kadar doldurmak Deney tüplerini kendimizden ve arkadaşlarımızdan uzakta tutmak Isıtma işlemi için mümkünse ateş yerine elektrikli ısıtıcı kullanmak Kullanmadan önce cam malzemeleri kontrol etmek Cam malzemelerin ısıya dayanıklı olanlarını tercih etmek 9. Yandaki uyarı işaretinin bulunduğu bir ortamdaki öğrenci; I. Elektrikli aletleri ıslak elle tutmamalı II. Cihazları çalıştırıp deneyi başlatıp laboratuvardan ayrılmalı III. Deneyden sonra cihazın elektrik bağlantısı kesilmeli IV. Kablosu yıpranmış malzemeleri kullanmamalı uygulamalarından hangilerine dikkat etmelidir? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV Buna göre, Erkan kaç tanesini yanlış söylemektedir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 8. Yanda verilen uyarı işareti için aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi doğrudur? 10. Yanda verilen uyarı işareti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Mesut Asit ve bazlarla çalışırken dikkatli olunmalıdır. A) Zehirli maddeler kullanılmaktadır. B) Elektrikli aletle çalışılacaktır. C) Yanıcı maddedir. D) Kolay tutuşabilecek bir maddedir. B) Koruma amaçlı giysiler, eldivenler kullanılmalıdır. E) Kırılabilir malzemeden yapılmış bir maddedir. Orhan Yakıcı ve kolay tutuşabilir maddeler C) etrafında tedbir alınmalıdır. A) Emre Etkinliklerde kullanılacak cam malzemeler kırılabilir. D) A) E) Ada Aşındırıcı olmamasına rağmen deriyle tekrarlı temaslarında iltihaplanmalara yol açar. 11. Canan öğretmen laboratuvarda çalışma yapacak öğrencilerine; I. Etiketsiz malzemeler çöpe atılmalıdır. II. Isıtılmış cam malzemelerin soğuması beklenmemelidir. III. Oluşan atıklar, önceden belirlenmiş atık toplama kaplarına koyulmalıdır. yukarıdaki uyarılardan hangilerini yapmış olamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II Nesrin D) I ve III E) II ve III A 8. C 9. D 10. A 11. B Soru

İçindekiler. 1. Ünite KİMYA BİLİMİ. 2. Ünite ATOM ve PERİYODİK SİSTEM. 3. Ünite KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER. 4. Ünite MADDENİN HÂLLERİ

İçindekiler. 1. Ünite KİMYA BİLİMİ. 2. Ünite ATOM ve PERİYODİK SİSTEM. 3. Ünite KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER. 4. Ünite MADDENİN HÂLLERİ İçindekiler 1. Ünite KİMYA BİLİMİ 1. Bölüm : Kimya Nedir?... 5 2. Bölüm : Kimya Ne İşe Yarar?...10 3. Bölüm : Kimyanın Sembolik Dili...16 4. Bölüm : Güvenliğimiz ve Kimya...27 2. Ünite ATOM ve PERİYODİK

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

Sunum ve Sistematik. Bu başlıklar altında uygulamalar yaparak öğrenciye yorum, analiz, sentez yetisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Sunum ve Sistematik. Bu başlıklar altında uygulamalar yaparak öğrenciye yorum, analiz, sentez yetisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: İNSAN MADDE İLİŞKİLERİNİN TARİHÇESİ KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji

7. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Maddenin Yapısı ve Özellikleri Eski çağlarda yaşayan insanlar, doğada bulunan bütün maddelerin; Bir elementin bütün atomları birbirinin aynıdır. Farklı elementlerin atomları ise birbirinden farklıdır.

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

B E A D CEVAP ANAHTARI

B E A D CEVAP ANAHTARI E B EVP NTRI E B evap nahtarı 1. ÜNİTE / 1. Bölüm Kimya Nedir? 1-E 2-3-E 4-B 5-6- 7-8- 9-10-B 11-B 12-1. ÜNİTE / 2. Bölüm Kimya Ne İşe Yarar? 1-2-E 3-E 4-5-E 6-7-E 8-9- 10-B 1. ÜNİTE / 3. Bölüm Kimyanın

Detaylı

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Helyum (2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı.

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ A ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ (4 SAAT) 1 Elementler 2 Elementlerin Özellikleri 3 Element Çeşitleri 4 Elementlerin Sembolleri 5 Sembol

Detaylı

SİMYA. 1) Eski Çağ İnsanlarının Keşifleri

SİMYA. 1) Eski Çağ İnsanlarının Keşifleri SİMYA 1) Eski Çağ İnsanlarının Keşifleri Eski çağ insanları beslenme, barınma ve korunma gibi ihtiyaçlardan dolayı var oldukları günden itibaren arayış içerisinde olmuşlardır. Bunun sonucunda: Barınma

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR 1 Yüzyıllardır doğayı ve doğadan elde edilebilecek maddeleri keşfetme arzusu içinde olan insanoğlu 1400'lü yıllarda o güne kadar bilinmeyen bir asidi, yani HCl (hidrojen klorür,

Detaylı

ÖZET. Asitler ve Bazlar ASİTLER VE BAZLAR

ÖZET. Asitler ve Bazlar ASİTLER VE BAZLAR Asitler ve Bazlar Asitlerin Genel Özellikleri Suda çözündüklerinde suya hidrojen (H + ) iyonu verir. Tatları ekşidir. Bunu asidik özellikteki limon, domates ve sirke gibi maddelerin tadına bakarak söyleyebiliriz.

Detaylı

Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) :16:57 1

Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) :16:57 1 Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) 28.10.2015 12:16:57 1 I. DERS İÇERİĞİ 1.KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİNİN TANIMI 2.KİMYA MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 3. MÜHENDİSLİK

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Bilim insanları, eski çağlarda doğadaki her şeyin dört temel elementten meydana geldiğine ve bu elementlerin hava, su, toprak ve ateş olduğuna inanırlardı.milattan önce başlayan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, oldukça yorucu ve yoğun 9.sınıf kimya programını başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. YGS de 13 tane kimya sorusunun 13 tanesi 9.sınıf

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR

HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Asitler 1) Sülfürik asit (H 2 SO 4 ) Halk arasında zaç yağı veya dumanlı asit olarak bilinir. Yoğun kıvamlı, renksiz, kokusuz bir sıvıdır. Suda

Detaylı

9. Sınıf K İ M Y A. Hakan SÖYLEMEZ KİMYA. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

9. Sınıf K İ M Y A. Hakan SÖYLEMEZ KİMYA. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 9. Sınıf K İ M Y A Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK Ankara,

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI Element: Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element denir. Elementler sembollerle gösterilir. 7. Sınıfta 20 elementi görmüştük. Bu yirmi element şunlardı, Elementin

Detaylı

A- LABORATUAR MALZEMELERİ

A- LABORATUAR MALZEMELERİ 1- Cam Aktarma ve Ölçüm Kapları: DENEY 1 A- LABORATUAR MALZEMELERİ 2- Porselen Malzemeler 3- Metal Malzemeler B- KARIŞIMLAR - BİLEŞİKLER Nitel Gözlemler, Faz Ayırımları, Isısal Bozunma AMAÇ: Karışım ve

Detaylı

1- ELEMENTLER: 2. BÖLÜM SAF MADDELER. saf madde denir.

1- ELEMENTLER: 2. BÖLÜM SAF MADDELER. saf madde denir. 2. BÖLÜM SAF MADDELER Saf madde: Aynı cins taneciklerden oluşan ( yani aynı cins atomlardan ya da aynı cins moleküllerden oluşan ) maddelere saf madde denir. SAF MADDELER - Elementler - Bileşikler olmak

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ C- BĐLEŞĐKLER VE BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐ (4 SAAT) 1- Bileşikler 2- Đyonik Yapılı Bileşik Formüllerinin Yazılması 3- Đyonlar ve Değerlikleri

Detaylı

Bileflikler ve Formülleri

Bileflikler ve Formülleri Bileflikler ve Formülleri Anahtar Kavramlar bileşik formül içbir şey hatırlamıyorum. Ben kimim? Nasıl oluştum? Biz oluşturduk seni. Tuz Nasıl olur? Ben size hiç benzemiyorum, hatta siz de birbirinize hiç

Detaylı

8.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Elementlerin Sınıflandırılması

8.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Elementlerin Sınıflandırılması KONU: Elementlerin Sınıflandırılması Element: Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element denir. Elementler sembollerle gösterilir. 7. Sınıfta 20 elementi görmüştük. Bu yirmi element şunlardı, Elementin

Detaylı

DENEYĐN ADI. Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması

DENEYĐN ADI. Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması DENEYĐN ADI Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması Deneyin amacı Organik bir bileşikte karbon ve hidrojen elementlerinin nitel olarak tayin etmek. Nicel ve nitel analiz

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK STOKĐYOMETRĐ Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 3. Stokiyometri 3.1. Atom Kütlesi 3.1.1.Ortalama Atom Kütlesi 3.2. Avagadro Sayısı ve Elementlerin Mol Kütleleri 3.3. Molekül Kütlesi 3.4. Kütle Spektrometresi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

Kimyanın Temel Kanunları

Kimyanın Temel Kanunları Kimyanın Temel Kanunları A. Kütlenin Korunumu Kanunu Lavoiser miktarı belli olan kalay (Sn) parçasını içinde bir miktar hava bulunan bir fanusa koyarak tartmış.daha sonra fanusu içindekilerle birlikte

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler.

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler. SAF MADDE: Aynı cins atom ya da moleküllerden oluşmuş maddelere, saf medde ÖR. Elementler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı cins atomlardan oluşmuşlardır. Bileşikler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı

Detaylı

KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ

KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ . KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ BÖLÜM Günümüzde kullandığımız element terimine ait bilgiler eski çağlara kadar uzanmaktadır. Empedokles e göre canlılar toprak, su, hava ve ateşten oluşuyordu. sözcüğü ilk olarak

Detaylı

7. Sınıf Maddenin Tanecikli Yapısı ve Çözünme Kazanım Kontrol Sınavı 3- ELEMENTİN ADI SEMBOLÜ

7. Sınıf Maddenin Tanecikli Yapısı ve Çözünme Kazanım Kontrol Sınavı 3- ELEMENTİN ADI SEMBOLÜ 1- DİL İtalyanca Almanca Türkçe Latince 7. Sınıf Maddenin Tanecikli Yapısı ve Çözünme Kazanım Kontrol Sınavı 3- ELEMENTİN ADI SEMBOLÜ Azoto Stickstoff N Azot Nitrum Çizelgeye göre aşağıdaki yorumlardan

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

3 )Peroksitlerle deney yapılırken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

3 )Peroksitlerle deney yapılırken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? 1)Aşağıdakilerden hangisi kuvvetli patlayıcılar sınıfına girer? Dumansız barut Kibrit Roket yakıtı Havai fişek Dinamit** 2) Yanıcı sıvıları parlayıcı sıvılardan ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

Melih ÇÖP, Timuçin SARITAŞ

Melih ÇÖP, Timuçin SARITAŞ YAYIN KURULU Hazırlayanlar Melih ÇÖP, Timuçin SARITAŞ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

KİMYANIN TEMEL YASALARI

KİMYANIN TEMEL YASALARI KİMANIN TEMEL ASALARI Dalton ve Atom Teorisi Atom ile ilgili tanımlamalar yaklaşık 500 yıl önce yunan filozoflar tarafından yapılmaya başlanmıştır. aptıkları tanımlamalarda, maddenin bölünemeyen küçük

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji

7. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Atomun Yapısı Saçlarımızın elektriklenmesi, araba kapısına çarpan parmak uçlarımızın elektriksel yük boşalmasından dolayı karıncalanması, cam çubuğun kumaşa sürtüldükten sonra kâğıdı çekmesi, kazağımızı

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Elementler ve Sembolleri Atomun Yapısı Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikleri Kimyasal Bağ Bileşikler ve Formülleri Karışımlar Bu ünitede

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

Çevremizdeki Kimyasal Maddeler

Çevremizdeki Kimyasal Maddeler Çevremizdeki Kimyasal Maddeler Ana Tema Önerilen Süre Kazanımlar Öğrenciye Kazandırılacak Beceriler Yöntem ve Teknikler Araç ve Gereçler Kimyasal maddeler, çevreyi ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM. Metaller, Ametaller ve Yarı metaller

FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM. Metaller, Ametaller ve Yarı metaller Metaller, Ametaller ve Yarı metaller 1 Elementler gösterdikleri benzer özelliklere göre metaller, yarı metaller ve ametaller olarak sınıflandırılabilirler. Periyodik tabloda metal, ametal ve yarı metallerin

Detaylı

Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6 Kitata yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2...

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2... Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2.... 3. MgCI2... 4. NaF... Bileşik Formülleri Bileşik formüllerinin yazılması İki

Detaylı

Moleküllerarası Etkileşimler, Sıvılar ve Katılar - 11

Moleküllerarası Etkileşimler, Sıvılar ve Katılar - 11 Moleküllerarası Etkileşimler, Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten Sıvılar ve Katılar - 11 Maddenin Halleri Maddenin halleri arasındaki

Detaylı

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm ORGANĠK BĠLEġĠKLER 2. ÜNİTE 6. Bölüm Organik ve Anorganik BileĢiklerin Ayırt Edilmesi Kimya bilimi temelde organik ve anorganik olmak üzere ikiye ayrılır. * Karbonun oksitleri (CO, CO 2 ) * Karbonatlar

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve güvenliği için Eğitim Seti Kimyasallar; herkesin yaşamının bir parçasıdır. Dünyada 5 7 milyon değişik türde kimyasal madde bulunmaktadır. Kimyasal maddeler

Detaylı

Bu maddelerden ekşi olan ve turnusol kâğıdını kırmızı renge dönüştürenler asit özelliği taşır. Tadı acı olan, kayganlık hissi veren ve turnusol

Bu maddelerden ekşi olan ve turnusol kâğıdını kırmızı renge dönüştürenler asit özelliği taşır. Tadı acı olan, kayganlık hissi veren ve turnusol TUĞBA KÜÇÜKKAHRAMAN Asitler - Bazlar Bu maddelerden ekşi olan ve turnusol kâğıdını kırmızı renge dönüştürenler asit özelliği taşır. Tadı acı olan, kayganlık hissi veren ve turnusol kâğıdını mavi renge

Detaylı

11. SINIF KİMYA KONU ANLATIMLI. H.Cihan ÇETİNÖZ Berin PEKMEN

11. SINIF KİMYA KONU ANLATIMLI. H.Cihan ÇETİNÖZ Berin PEKMEN 11. SINIF KİMYA KONU ANLATIMLI H.Cihan ÇETİNÖZ Berin PEKMEN Ankara 2015 I Nitelik Yayınları 23 11. Sınıf Kimya Konu Anlatımlı / H.Cihan ÇETİNÖZ - Berin PEKMEN Yayına Hazırlama NİTELİK Dizgi-Grafik Tasarım

Detaylı

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O.

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O. Asitler çözündüklerinde ortama H iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Bazı Önemli Asitler HCl : Hidroklorik asit H SO : Sülfürik asit Asitler metal kaplarda saklanamazlar. Çünkü metallerle tepkimeye

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Atomlar Arası Bağlar 1 İyonik Bağ 2 Kovalent

Detaylı

KONU-II KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ. Yoğunluk farkından yararlanarak yapılan ayırma işlemleri.

KONU-II KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ. Yoğunluk farkından yararlanarak yapılan ayırma işlemleri. KONU-II KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ I. Tanecik Büyüklüğünden Yararlanarak Yapılan Ayırma İşlemler: Büyüklükleri farklı maddelerin ayrılmasında kullanılan basit yöntemlerdir. 1. AYIKLAMA: Fındık patozdan

Detaylı

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2 On5yirmi5.com Madde ve özellikleri Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşey maddedir. Yayın Tarihi : 21 Ocak 2014 Salı (oluşturma : 2/9/2016) Kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir.çevremizde

Detaylı

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ Prof. Dr. Bektaş TEPE Canlıların Savunma Amaçlı Kimyasal Üretimi 2 Bu ünite ile; Canlılık öğretisinde kullanılan kimyasal kavramlar Hiyerarşi düzeyi Hiyerarşiden sorumlu atom

Detaylı

TEOG-2 DENEMESİ 23 3.

TEOG-2 DENEMESİ 23 3. 1. TEOG-2 DENEMESİ 23 3. Yukarıdaki grafikte X,Y,Z,T,L,Q,R,O elementlerinin grup ve periyot numaraları verilmiştir. Buna göre bu elementler arasındaki kimyasal bağlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Detaylı

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementi oluşturmak için aynı tip atomlar bir araya gelir. Bir elementin bütün atomları birbiriyle aynı iken, farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bazı elementleri

Detaylı

ATOM BİLGİSİ I ÖRNEK 1

ATOM BİLGİSİ I  ÖRNEK 1 ATOM BİLGİSİ I Elementlerin özelliklerini ta ıyan en küçük yapıta ı atomdur. Son çözümlemede, bütün maddelerin atomlar toplulu u oldu unu söyleyebiliriz. Elementler, aynı tür atomlardan, bile ik ve karı

Detaylı

Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. Bir atomun gram türünden miktarına atom-gram (1 mol atom) denir.

Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. Bir atomun gram türünden miktarına atom-gram (1 mol atom) denir. KİMYASAL HESAPLAMALAR MOL KAVRAMI Mol: 6,02.10 23 taneciğe 1 mol denir. Bu sayıya Avogadro sayısı denir. Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. 1 mol Mg atomu 6,02.10 23 tane

Detaylı

KİMYA haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 36 ders saati (18 haftada gerçekleştirilir)

KİMYA haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 36 ders saati (18 haftada gerçekleştirilir) 1 KİMYA haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 36 ders saati (18 haftada gerçekleştirilir) GİRİŞ Sekizinci sınıf Kimya dersi yedinci sınıf Kimya dersinin devamıdır. Sekizinci sınıfta gerçekleştirilmesi

Detaylı

Örnek: Demir, bakır, alüminyum, çinko, kurşun, altın gibi elementler atomik yapılıdır.

Örnek: Demir, bakır, alüminyum, çinko, kurşun, altın gibi elementler atomik yapılıdır. ELEMENT VE BİLEŞİKLER : 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri : a) Elementler : Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8. 1 e - Ca +2 F -1 CaF 2. 1e - Mg +2 Cl -1. MgCl 2. Bileşik formülü bulunurken; Verilen elementlerin e- dizilimleri

Fen ve Teknoloji 8. 1 e - Ca +2 F -1 CaF 2. 1e - Mg +2 Cl -1. MgCl 2. Bileşik formülü bulunurken; Verilen elementlerin e- dizilimleri KİMYASAL TEPKİMELER Anahtar Kavramlar Kimyasal Tepkime Kimyasal Denklem Yanma Tepkimesi KAZANIM 3.1 Yükü bilinen iyonların oluşturduğu bileşiklerin formüllerini yazar. *Mg ve Cl atomlarının oluşturacağı

Detaylı

KİMYA BİLİMİ. Konu Değerlendirme Testi - 1... 12. Konu Değerlendirme Testi - 2... 19

KİMYA BİLİMİ. Konu Değerlendirme Testi - 1... 12. Konu Değerlendirme Testi - 2... 19 01 1. Ünite KİMYA BİLİMİ 1. Kimya Biliminin Tarihsel Gelişimi... 6 2. Kimya Ne İşe Yarar?... 8 Konu Değerlendirme Testi - 1... 12 3. Kimyanın Sembolik Dili... 13 Konu Değerlendirme Testi - 2... 19 4. Güvenliğimiz

Detaylı

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI)

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre: X + Y Z + T tepkimesinde X ve Y girenler

Detaylı

KİMYASAL MADDE DEPOLAMA TALİMATI

KİMYASAL MADDE DEPOLAMA TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI İdeal Gaz Karışımları İdeal gaz karışımları saf ideal gazlar gibi davranırlar. Saf gazlardan n 1, n 2,, n i, mol alınarak hazırlanan bir karışımın toplam basıncı p, toplam hacmi v ve sıcaklığı T olsun.

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) Hazırlayan: Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY 1. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi

Detaylı

KİMYA BİLİMİ. Eski Çağ İnsanlarının (simyacıların) Keşifleri ve Simyadan Kimyaya Aktarılan Önemli Bulgular :

KİMYA BİLİMİ. Eski Çağ İnsanlarının (simyacıların) Keşifleri ve Simyadan Kimyaya Aktarılan Önemli Bulgular : KİMYA BİLİMİ SİMYA : Değersiz metalleri altına çevirebilme, tüm hastalıkları iyi edecek ve insanı ölümsüz yapacak hayat iksirini bulma uğraşılarına simya (alşimi), bu işle uğraşanlara da simyacı (alşimist)

Detaylı

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU BU KILAVUZDAN YETERİNCE YARARLANABİLMEK İÇİN; KILAVUZU İNCELEMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) SORULARINI CEVAPLAYIN VE CEVAPLARINIZI CEVAP ANAHTARI İLE

Detaylı

TEOG2 Sorularına En Yakın Özgün Sorular İle Hazırlanmış Isı ve Sıcaklık Ünitesi Sonu Kapsamlı TEOG2 Deneme Sınavı

TEOG2 Sorularına En Yakın Özgün Sorular İle Hazırlanmış Isı ve Sıcaklık Ünitesi Sonu Kapsamlı TEOG2 Deneme Sınavı TEOG2 Sorularına En Yakın Özgün Sorular İle Hazırlanmış Isı ve Sıcaklık Ünitesi Sonu Kapsamlı TEOG2 Deneme Sınavı 1. Enes ve Mete Fen ve Teknoloji dersi yazılısına Mitoz ve Mayoz konusunda aşağıdaki gibi

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

INSA 283 MALZEME BİLİMİ. Giriş

INSA 283 MALZEME BİLİMİ. Giriş INSA 283 MALZEME BİLİMİ Giriş Malzeme Gereksinimi Bütün mühendislik bilim dallari malzeme ile yakindan iliskilidir. Mühendisler kullanacaklari malzemeyi çok iyi tanıyarak ve genis malzeme tayfi içinde

Detaylı

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ Karbonun önemi Hücrenin % 70-95ʼ i sudan ibaret olup, geri kalan kısmın çoğu karbon içeren bileşiklerdir. Canlılığı oluşturan organik bileşiklerde karbon atomuna

Detaylı

. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI,. ANADOLU LİSESİ, 9.SINIF KİMYA YILLIK PLANI

. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI,. ANADOLU LİSESİ, 9.SINIF KİMYA YILLIK PLANI . EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI,. ANADOLU LİSESİ, 9.SINIF KİMYA YILLIK PLANI AY HAFTA SAAT KONU KAZANIMLAR SÜRE 7 HAFTA EYLÜL EKİM EKİM EKİM EKİM 1.ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ 1. Kimya Nedir? 2. Kimya Ne İşe Yarar? 9.1.1.

Detaylı

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3 DENEY 2 BİLEŞİKLERİN TEPKİMELERİ İLE TANINMASI 2.1. AMAÇ Bileşiklerin verdiği tepkimelerin incelenmesi ve bileşiklerin tanınmasında kullanılması 2.2. TEORİ Kimyasal tepkime bir ya da daha fazla saf maddenin

Detaylı

TEOG DENEME SINAVI Adı Soyadı : Sınıf : No : 1. 3.

TEOG DENEME SINAVI Adı Soyadı : Sınıf : No : 1. 3. TEOG DENEME SINAVI Adı Soyadı : Sınıf : No : 1. 3. Bir ekosistemde beslenme ilişkisini gösteren besin zinciri yukarıdaki gibidir. Buna göre 1 ve 2 numaralı canlılar aşağıdakilerden hangileri olabilir?

Detaylı

KONU: KÜTLENĐN KORUNUMU (8.sınıf) ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI

KONU: KÜTLENĐN KORUNUMU (8.sınıf) ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI KONU: KÜTLENĐN KORUNUMU (8.sınıf) ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI Fiziksel ve Kimyasal Olaylar Maddenin şekil, yoğunluk, çözünürlük, genleşme, erime ve kaynama noktaları, sıvı, katı ya da gaz hâlde olması

Detaylı

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir Çizelge 1 Numunelerin sı için genellikle uygun olan teknikler Yapılacak tayin Kabın tipi Genellikle kullanılan hacim (ml) ve doldurma tekniği Alüminyum P C Muhafaza tekniği 100 Nitrik asit ile ph 1-2 ndirilmelidir

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8 KİMYASALBAĞLAR. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım. Yük (değerlik e - sayısı) O 8 = 2) 6) Anahtar Kavramlar

Fen ve Teknoloji 8 KİMYASALBAĞLAR. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım. Yük (değerlik e - sayısı) O 8 = 2) 6) Anahtar Kavramlar KİMYASALBAĞLAR Anahtar Kavramlar Kovalent Bağ İyonik Bağ KAZANIM 2.1 Metallerin elektron vermeye, ametallerin elektron almaya yatkın olduğunu fark eder. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım.

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatına Giriş İletişim Ses Bilgisi Yazım Kuralları Paragraf Bilgisi Bir Tür Olarak Hikâye Şekil Bilgisi ktalama Kuralları Bir Tür Olarak Şiir

Detaylı

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz.

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz. 1. Lavosier yasası nedir, açıklayınız. 2. C 2 H 4 + 3O 2 2CO 2 + 2 H 2 O tepkimesine göre 2,0 g etilenin yeterli miktarda oksijenle yanması sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesi nedir, hesaplayınız. 3.

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

OKULDA KİMYA KAĞIT. Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur.

OKULDA KİMYA KAĞIT. Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur. OKULDA KİMYA KAĞIT Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur. Selüloz bitkilerin gövde ve yapraklarında bol bulunur, bu nedenle kağıt çoğunlukla ağaç gövdelerinden üretilir. Kağıt üretimi:

Detaylı

KARIŞIMLAR. Karışımların Ayrılması

KARIŞIMLAR. Karışımların Ayrılması KARIŞIMLAR Karışımların Ayrılması Günlük yaşamda kullandığımız eşyaların, giydiğimiz kıyafetlerin, yediğimiz yiyeceklerin, içtiğimiz suyun hepsi birer karışımdır. Nehir, göl, baraj sularını doğal haliyle

Detaylı

ÇÖZÜNME OLGUSU VE ÇÖZELTĐLER SÜRE : 2 DERS SAATĐ

ÇÖZÜNME OLGUSU VE ÇÖZELTĐLER SÜRE : 2 DERS SAATĐ ÇÖZÜNME OLGUSU VE ÇÖZELTĐLER SÜRE : 2 DERS SAATĐ HAZIRLAYANLAR: NAZLI KIRCI ESRA N.ÇECE SUPHĐ SEVDĐ HEDEF VE DAVRANIŞLAR. HEDEF 1 : ÇÖZELTĐ VE ÖZELLĐKLERĐNĐ KAVRAYABĐLME DAVRANIŞLAR : 1. Çözünme kavramını

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

Maddelerin Sınıflandırılması. Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU

Maddelerin Sınıflandırılması. Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU Maddelerin Sınıflandırılması Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU Maddelerin Sınıflandırılması Madde Evet Saf Madde Sabit bir bileşimi varmı. Kimyasal formülle belirtilemiliyor mu? Hayır Karışım Element Bileşik

Detaylı

www.kimyahocam.com HİDROKARBONLAR I ÖRNEK 1

www.kimyahocam.com HİDROKARBONLAR I ÖRNEK 1 İDROKARBONLAR Yalnızca karbon (C) ve hidrojen () elementlerinden oluşan bileşiklere hidrokarbon denir. Karbon elementinin atom numarası 6 dır. Elektron dizilişi, 1s 2 2s 2 2p 2 olup değerlik elektron say

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı