İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ ALTYAPI KOMİTESİ 2011 YILI EYLEM PLANI (İFM ALTYAPI KOMİTESİ NİN KOORDİNASYONUNDA YAPILACAK EYLEMLER)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ ALTYAPI KOMİTESİ 2011 YILI EYLEM PLANI (İFM ALTYAPI KOMİTESİ NİN KOORDİNASYONUNDA YAPILACAK EYLEMLER)"

Transkript

1 İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ ALTYAPI KOMİTESİ 2011 YILI EYLEM PLANI (İFM ALTYAPI KOMİTESİ NİN KOORDİNASYONUNDA YAPILACAK EYLEMLER) Adı Kapsamında Yapılacak İşlerin Açıklaması A-1 Genel Anket Çalışması Fiziksel ve teknolojik altyapıda kalite ve standartların yükseltilmesi konusunda yapılacak çalışmaları yönlendirmek üzere, Teknoloji ve Altyapı Komitelerinin işbirliği ile ülkemizde faaliyet gösteren finansal kurumların bilgi teknolojileri (BT) kullanımı ve altyapı konularına ilişkin eğilim ve sorunlarını belirlemek amacıyla anket çalışması düzenlenecektir. A-2 Genel Piyasalar ve Enstrümanlar Komitesi nden Bilgi Alınması A-3 Genel Devam Eden Plan ve Projeler Hakkında Altyapı Komitesi nin Bilgilendirilmesi A-4 Bilgi ve Arama Konferansı İletişim Teknolojileri İstanbul un finans merkezi olması yönünde odaklanılabilecek ürünleri/hizmetleri tespit etmek üzere çalışmalarını sürdüren Piyasalar ve Enstrümanlar Komitesi nden; İFM kapsamında hangi ürün ve hizmetlerde yoğunlaşmanın olacağı ve bunun için nasıl bir mekansal yapılanmanın gerekeceği konusunda görüş alınacaktır. Finans merkezi olarak ön plana çıkan bölgelerdeki plan ve proje çalışmaları hakkında ilgili plan ve proje gruplarından bilgi alınacaktır. Teknoloji Komitesi ile işbirliği yapılarak, İFM Projesi Kapsamında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Altyapısında Doğru Modelleri Kurgulamak konulu bir arama konferansı düzenlenecektir. Koordinasyondan Sorumlu Teknoloji Komitesi (İ) TSPAKB (İ) TKBB (İ) TSRŞRB (İ) TBB (İ) Finans Kuruluşları (İ) Piyasalar ve Enstrümanlar Komitesi (İ) Emlak GYO (İ) Teknoloji Komitesi (İ) BTK (İ) T.C. Ulaştırma Bakanlığı (İ) Ocak- Haziran Mayıs Mayıs Haziran 1

2 A-5 Finansal Kümelenme Adı Alansal Varlık Araştırması ve Ekonomik Etki Analizi Çalışması - 1 Alansal Varlık Araştırması ve Ekonomik Etki Analizi Çalışması - 2 A-6 Genel İFM Altyapı Komitesi WEB Sitesinin Oluşturulması. A-7 Genel Uluslararası ve Bölgesel Finans Merkezlerinin İncelenmesi A-8 Genel İFM Projesi Kapsamında Öne Çıkan Bölgelere İlişkin Arama Konferansı Düzenlenmesi Kapsamında Yapılacak İşlerin Açıklaması İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi olarak geliştirilmesi vizyonu kapsamında; uluslararası örnekler de göz önünde bulundurularak, ön plana çıkan bölgeler ve yakın çevresindeki A ve B sınıfı ofis ve konut alanları, rezidanslar ve otellerin mevcut konumları, altyapıya ilişkin sorunları (ulaşım, otopark, enerji, afet yönetimi, atık su, iletişim, v.b.) planlanan/projelendirilen yatırımlar, öne çıkan bölgeler ile bunlara yönelik ihtiyacın (talep tahmini) belirlenmesi konusunda bir çalışma yaptırılacaktır. Finans kurumlarının yerlerinin ve kümelenme ilişkilerinin belirlenmesi için alansal varlık araştırması yaptırılacak olup, elde edilecek sonuçlara göre İFM yapılanmasında öne çıkan bölgeler ile bunlara alternatif olabilecek bölgelerin taşıma kapasiteleri (kaç firma olacak, kaç kişi çalışacak) ve ekonomik etki analizleri yaptırılacaktır. İFM ile ilgili altyapı çalışmaların kamu tarafından takibinin kolaylaştırılması amacıyla bir web sitesi oluşturulacak ve İBB nin web sitesinden İFM Altyapı web sitesine link verilecektir. Finans merkezinin altyapı (ofis, konut, konaklama, kongre, ulaşım, iletişim, enerji, eğitim, sağlık vb.) gereksiniminin ve çalışan profilinin belirlenmesi için uluslararası finans merkezleri (Londra, New York, Tokyo, Singapur, Frankfurt, Hong Kong, Freiburg enerji verimliliği konusunda-) incelenecektir. A-5 numaralı eylemin tamamlanmasına müteakip, elde edilecek sonuçlara göre, finans merkezi yapılanmasında ön plana çıkan bölgelerin Altyapı Komitesi nin görev alanına giren konulardaki güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirileceği Arama Konferansı düzenlenecektir. Koordinasyondan Sorumlu Diğer Komiteler (İ) Mayıs - Ekim Nisan- Haziran Nisan- Ağustos Aralık 2

3 Adı A-9 Genel İFM Projesi Kapsamında Öne Çıkan Bölgeler Bazında Planlarının Hazırlanması Kapsamında Yapılacak İşlerin Açıklaması Finans merkezi yapılanmasında ön plana çıkan bölgeler için Altyapı Komitesi nin görevine giren konulara ilişkin politikalar, öneriler ile bunlara yönelik organizasyon ve idare yapısı belirlenecek ve bu alanlara hizmet edecek altyapının finansmanı konusunda, özellikle gayrimenkul yatırım şirketleri ve fonları ile ne şekilde ortak çalışmalar ve finansman alternatifleri oluşturulabileceği ortaya konulacaktır. Koordinasyondan Sorumlu Diğer Komiteler (İ) İlçe Belediyeleri (İ) Ocak-Şubat

4 İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ ALTYAPI KOMİTESİ EYLEM PLANI (İBB BİRİMLERİNİN KOORDİNASYONUNDA YAPILACAK EYLEMLER) Adı Yapılacak İşlem ve Açıklama Koordinasyondan Sorumlu B.1 Planlama İFM vizyonunun Proje Kapsamında Öne Çıkan Bölgelerdeki Planlama Çalışmalarına Entegrasyonu B.2 Kentsel Dönüşüm Kentsel Dönüşüm Projelerine Yönelik Etütlerin Yapılması; Bu Kapsamda MİA Bölgesi nde A ve B Sınıfı Ofis Gruplarına Girmeyen Binalara Yönelik Çözümler Geliştirilmesi Finans merkezi olarak ön plana çıkana bölgelerdeki (Levent-Maslak, Ataşehir, Yenibosna Basın Ekspres Yolu, Kartal, Topkapı-Maltepe-B.Paşa) planlama çalışmalarının İFM Vizyonu doğrultusunda ele alınması. Mevcut finans merkezi bölgesinin rahatlatılması ve finans merkezi olması öngörülen alanların dönüşümünün sağlanması için (afetler, güvenlik vb. konularda) gerekli etütlerin yapılması. MİA bölgesinde kalmakla beraber, A ve B sınıfı ofis gruplarına giremeyen eski binaların dönüşümünü sağlamak üzere, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili ilçe belediyeleri ile koordinasyon içinde dönüşüm uygulamalarına yönelik projelerin geliştirilmesi. B.3 Ulaşım Trafik Etütleri Çalışması Mevcut finans merkezi olarak gelişen Levent-Maslak Aksı, Ümraniye/Ataşehir, Yenibosna Basın Aksı nda trafik etüt çalışmalarının başlatılması ve muhtemel gelişme alanları için de bu yönde proje çalışmalarına başlanması. B.4 Ulaşım İFM Projesi Kapsamında Öne Çıkan Bölgeler Bazında Ulaşım Altyapısına İlişkin Mevcut Durum, Planlanan Yatırımlar ve Talep Tahmini Çalışması Yapılması İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi olarak geliştirilmesi vizyonu kapsamında; uluslararası örnekler de göz önünde bulundurularak, ön plana çıkan bölgeler ve yakın çevresindeki ulaşımdaki mevcut durum, sorunlar, planlanan/projelendirilen yatırımlar ve ihtiyacın belirlenmesine yönelik finans merkezi yapılanmasının oluşturacağı ulaşım talep tahmini çalışması yapılacaktır. İlgili İlçe Belediyeleri (İ) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (İ) İl Afet ve Acil Durum Müd (İ) İlgili İlçe Belediyeleri (İ) KGM 1. Bölge Md. (İ) KGM 17. Bölge Md. (İ) 4

5 B.5 Ulaşım Raylı Sistem Proje Yatırımlarının Hızlandırılması Adı Yapılacak İşlem ve Açıklama Koordinasyondan Sorumlu B.6 Ulaşım Kısa Vadede Çözüm Olması İçin Levent- Maslak Bölgesi nde Yer Altı Otopark İhtiyacının Belirlenerek, İhtiyacın Karşılanacağı Uygun Altyapının Belirlenmesi İçin Çalışmaların Yapılması İstanbul Ulaşım Master Planı nda finansal kısıtlar göz önünde bulundurularak orta ve uzun vadeli önerilen raylı sistem hatlarının, kaynak imkânı oluşturularak önceliklendirilmesi için ilgili birimlerle işbirliği yapılması. *Ataşehir-Sabiha Gökçen Havalimanı arası raylı sistem bağlantısı, *Ataşehir i D-100 ve TEM koridorlarına bağlayan raylı sistem bağlantısı, *Üsküdar-Ümraniye ile Kadıköy-Kartal raylı sistem hatlarının Ataşehir Finans Merkezi ile bağlantılarının sağlanması, *Sabiha Gökçen Havalimanı - Marmaray raylı sistem bağlantısı *Kartal ile Sabiha Gökçen Havalimanı nın raylı sistem ile birbirine bağlanması *Yenibosna Basın Ekspres Aksı - Atatürk Hava Limanı raylı sistem bağlantısı Levent-Maslak hattında otopark ihtiyacının karşılanması için bir proje çalışması yapılması. T.C. Ulaştırma Bakanlığı (İ) İlçe Belediyeleri (İ)

6 Adı Yapılacak İşlem ve Açıklama Koordinasyondan Sorumlu B.7 Ulaşım Ulaşım Altyapısının Finansmanı İçin Doğru Modelleri Belirlemeye Yönelik Çalıştay Düzenlenmesi B.8 Ulaşım Trafik Radyosu nun Kurulmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması B.9 Turizm Turizm Master Planı nın Hazırlanması B.10 Bilgi ve İletişim Teknolojileri B.11 Doğal Afetler İFM Projesi Kapsamında Öne Çıkan Bölgeler Bazında Bilgi ve İletişim Altyapısına İlişkin Mevcut Durum, Planlanan Yatırımlar ve Talep Tahmini Çalışması Mikro Bölgeleme Çalışmaları İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi olarak geliştirilmesi vizyonu kapsamında; uluslararası örnekler de göz önünde bulundurularak, ön plana çıkan bölgeler ve yakın çevresindeki ulaşımdaki mevcut durum, sorunlar, planlanan/projelendirilen yatırımlar ve ihtiyacın belirlenmesine yönelik finans merkezi yapılanmasının oluşturacağı ulaşım talep tahmini çalışması nı takiben şekillenen plan ve projelerin finansmanı için modellerin ortaya konulacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Trafik Radyosu nun kurulmasına yönelik olarak mevzuat vb. çalışmalar yapılacaktır. Çalışmaları devam eden İstanbul Turizm Master Planı na Yönelik Veri Toplama İşi çalışmasına müteakip, İstanbul Turizm Master Planı nın hazırlanması ve plan yapımına sektör ve konunun uzmanları tarafından katkı sağlanması. İstanbul un bilgi ve iletişim altyapısının geliştirilmesi ile kablolu ve kablosuz genişbant hizmetlerinin yaygınlaştırılması, hızlandırılması için altyapıda mevcut durum tespit edilerek, talep tahmini çalışmaları yapılacaktır. 3.Etap Mikro Bölgeleme proje çalışmaları tamamlanacaktır. 1, 2 ve 3. Etap dışında kalan alanları için öncelik planlamaları yapılarak; bu alanların da Mikro Bölgeleme çalışmaları belirlenen öncelik sırasına göre başlatılacak ve tamamlanacaktır. Altyapı Komitesi (İ) TCDD (İ) DLH (İ) DHMİ (İ) KGM 1. Bölge Müd. (İ) KGM 17. Bölge Müd. (İ) T.C. İçişleri Bakanlığı (İ) İl Emniyet Müdürlüğü (İ) İFM Hukuk Komitesi (İ) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ) T.C. Ulaştırma Bakanlığı (İ) BTK (İ) İFM Teknoloji Komitesi (İ) BTK Tarafından Yetkilendirilmiş İşletmeler (İ) 6

7 B.12 Doğal Afetler B.13 Doğal Afetler Adı Yapılacak İşlem ve Açıklama Koordinasyondan Sorumlu Dere Islah Çalışmaları Sel Erken Uyarı Sistemi D-100 Karayolu güzergâhındaki derelerin ıslah çalışmaları Yenibosna Basın Aksı ve çevresine öncelik verilerek tamamlanacaktır. Taşkın riski taşıyan derelere sel erken uyarı sistemi (SEUS) 1.Etap çalışmaları tamamlanacaktır Aralık 2011 DSİ Genel Müdürlüğü (İ) 7

8 İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ ALTYAPI KOMİTESİ EYLEM PLANI (İBB DIŞINDA ÇEŞİTLİ KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNDA YAPILACAK EYLEMLER) Adı Yapılacak İşlem ve Açıklama Koordinasyondan Sorumlu C.1 Genel İFM Projesi Koordinasyon Çalıştayı C.2 Enerji İFM Projesi Kapsamında Öne Çıkan Bölgeler Bazında Enerji Altyapısına İlişkin Mevcut Durum, Planlanan Yatırımlar ve Talep Tahmini Çalışması C.3 Enerji Bütüncül Bir Enerji Master Planı Hazırlık Çalışması C.4 Eğitim İFM Projesi Kapsamında Öne Çıkan Bölgeler Bazında Eğitim Altyapısına İlişkin Mevcut Durumun İhtiyacı Karşılama Durumu, Planlanan Yatırımlar ve Talep Tahmini Çalışması DPT tarafından, tüm komitelerin projedeki gelmiş oldukları aşamayı, yaşadıkları sorunları ve geleceğe yönelik olarak planlanan çalışmaların kararlaştırıldığı bir çalıştay olacak. Tüm çalışma gruplarının konularıyla ilgili özel oturumlar düzenlenecek İFM kapsamında öne çıkan bölgeler (Levent-Maslak, Ümraniye-Ataşehir, YenibosnaBasın Aksı, Kartal) bazında teknik altyapının (elektrik, doğalgaz ve aydınlatma sistemlerinin) mevcut durumu, projeler ve sorunların çözümüne yönelik önerilere ilişkin çalışma yapılacaktır. İlgili tüm aktörlerin işbirliği ile finans merkezinde kesintisiz ve yedekli enerji sağlanması için bütüncül bir enerji master planı hazırlığı için çalışmalar yapılması İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi olarak geliştirilmesi vizyonu kapsamında; uluslararası örnekler de göz önünde bulundurularak, ön plana çıkan bölgeler ve yakın çevresindeki okul öncesi, ilk ve orta öğretim kurumlarının eğitim tesisleri konumları, sorunlar, planlanan/projelendirilen yatırımlar ve İstanbul un finans merkezi olması da göz önünde bulundurularak ihtiyacın belirlenmesine yönelik çalışma yapılacaktır. T.C. Kalkınma Bakanlığı (S) Tüm İFM Komiteler (İ) T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (S) TEİAŞ (İ) BEDAŞ (İ), AYEDAŞ (İ) T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (S) EPDK (İ) İl Milli Eğitim Müdürlüğü (S) 8

9 Adı Yapılacak İşlem ve Açıklama Koordinasyondan Sorumlu C.5 Eğitim Yabancıların Çocuklarının Eğitimde Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesine Yönelik Araştırma C.6 Sağlık İFM Projesi Kapsamında Öne Çıkan Bölgeler Bazında Sağlık Altyapısına İlişkin Mevcut Durumun İhtiyacı Karşılama Durumu, Planlanan Yatırımlar ve Talep Tahmini Çalışması C.7 Sağlık Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetleri Konusunda Uygulanan Modellerin İncelenmesi Ve Öneri Model Geliştirilmesi C.8 Güvenlik Öncelikle İFM Yapılanması Kapsamında Öne Çıkan Bölgeler Olmak Üzere Kent Genelindeki Mevcut Durumun, İhtiyaçların ve Finansman İhtiyacının Tespit Edilmesi Ülkemizde çalışan yabancıların çocuklarının eğitiminde yaşadıkları veya ülkelerine döndüklerinde yaşadıkları sorunların; İFM kapsamında İstanbul a 5, 10 ve 15 yıllık vadelerde ne kadar yabancı öğrenci gelebileceğinin, bu durumda kapasite aşımı olup olmayacağının, hangi dillerde eğitim talep edileceğinin ve yabancı eğiticilere ihtiyaç olup olmadığı ile bunların ülkemizde çalışmasına yönelik sorunların tespit edilmesi için çalışma yapılması. İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi olarak geliştirilmesi vizyonu kapsamında; uluslararası örnekler de göz önünde bulundurularak, ön plana çıkan bölgeler ve yakın çevresindeki sağlık tesisleri konumları, personelin niteliği, ihtiyacı karşılayıp karşılayamadıkları, sorunlar, planlanan/ projelendirilen yatırımlar ve İstanbul un finans merkezi olması da göz önünde bulundurularak ihtiyacın belirlenmesine yönelik çalışma yapılacaktır. Yabancılara verilen Sağlık Hizmetleri Konusunda uygulanan farklı modellerin (Dünya örnekleri ve Antalya Akdeniz Üniversitesinde uygulanan model) analiz edilmesi ve İstanbul için öneri bir model oluşturulması. Öncelikle İstanbul Uluslararası Finans Merkezi yapılanması kapsamında öne çıkan Büyükdere-Levent- Maslak Aksı, Ataşehir, Yenibosna Basın Aksı, Kartal ve Topkapı-Maltepe-Bayrampaşa bölgeleri olmak üzere Kent genelinin güvenlik açısından mevcut durumu (suç oranları, MOBESE, EDS vb. sistemlerin bulunduğu noktalar, kör noktalar vb.) tespit edilerek; her bir bölge için güvenlik haritaları oluşturulması. İl Milli Eğitim Müdürlüğü (S) İl Sağlık Müdürlüğü (S) İl Sağlık Müdürlüğü (S) Üniversiteler (İ) İl Emniyet Müdürlüğü (S) Emniyet Genel Müdürlüğü (İ) 9

10 C.9 Yaşam Kalitesi C.10 Yaşam Kalitesi C.11 Doğal Afetler C.12 Doğal Afetler Adı Yapılacak İşlem ve Açıklama Koordinasyondan Sorumlu Yaşam Kalitesi Çalışma nun Oluşturulması Mahalle Entegrasyonu ve Sosyal Çevrenin İyileştirilmesi İFM Yapılanması Kapsamında Öne Çıkan Bölgelerde Doğal ve Kentsel Risklere Yönelik Çalışmalar Yapılması Bütünleşik Afet Planlarının Hazırlanması İstanbul Valiliği koordinasyonunda Yaşam Kalitesi Çalışma nun oluşturulması. Yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla * Komşuluk/mahallelilik ilişkilerini canlandıracak, güçlendirecek faaliyetlerin arttırılması. * Çocuk parkları, çocuk oyun alanları ve spor alanlarının arttırılması. * Aydınlatma, bekçilik, kör noktaların oluşmasını önleme, bakım sağlama gibi somut önlemlerle park kullanımlarının arttırılması gibi mekânsal ve sosyal projeler/çalışmalar yapılacaktır. İstanbul genelinde deprem ve sel gibi afet risklerinin yanı sıra her türlü kentsel risk tespit edilerek, risk analizleri yapılacak, risk azaltmaya yönelik önlemleri gösteren haritalar hazırlanacaktır. Afet öncesi, afet anı ve afet sonrasına yönelik Bütünleşik Afet Planlarının hazırlanması ve bu planlarda sosyal hasar görebilirlik çalışmalarına yer verilmesi. İstanbul Valiliği (S) İstanbul Valiliği (S) İlçe Belediyeleri (İ) İl Afet ve Acil Durum Md. (S) İl Afet ve Acil Durum Md. (S) İlçe Belediyeleri (İ) 10

ÇALIŞMA RAPORU 2011 EYLEM PLANI. Altyapı Komitesi İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROJESİ. İstanbul Valiliği İSTANBUL.

ÇALIŞMA RAPORU 2011 EYLEM PLANI. Altyapı Komitesi İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROJESİ. İstanbul Valiliği İSTANBUL. İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROJESİ ALTYAPI KOMİTESİ Altyapı Komitesi ÇALIŞMA RAPORU ve 2011 EYLEM PLANI İstanbul Valiliği İSTANBUL Mart - 2011 İçerik İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROJESİ

Detaylı

Altyapı Komitesi Arama Konferansları Değerlendirme Raporu

Altyapı Komitesi Arama Konferansları Değerlendirme Raporu Altyapı Komitesi Arama Konferansları Değerlendirme Raporu 1 2 Yayına Hazırlayanlar İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi Altyapı Komitesi Proje Ofisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehzadebaşı

Detaylı

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) PROJESİ ALANSAL VARLIK ARAŞTIRMASI

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) PROJESİ ALANSAL VARLIK ARAŞTIRMASI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) PROJESİ ALANSAL VARLIK ARAŞTIRMASI 1 İÇERİK ÇALIŞMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 3 Çalışmanın Amacı 4 Çalışma Alanı.. 5 Metodoloji.7 Çalışma Aşamaları ve Uygulamalar.

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Kalkınma ARALIK 2014 İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın

Detaylı

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Ekonomik büyümenin desteklenmesi ve katma değeri yüksek olan finans sektörünün geliştirilmesi amacıyla İstanbul Uluslararası

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. KURULUŞ SÜRECİ... 5 1.2. ORGANİZASYON YAPISI... 6 1.3. PERSONEL SAYISI VE DAĞILIMI... 7 1.4. ÖNCEKİ YIL YÜRÜTÜLEN TEMEL FAALİYETLER... 8 1.5.

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01.2011 31.12.2011 2011 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 9 3.1. Kurumsal Gelişim

Detaylı

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 i Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu [2011] Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mehmet Ali KAHRAMAN Dr. Haluk

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA - OCAK 2014 2 2014 Yılı Performans Programı Sunuş BAŞBAKAN YARDIMCISI SUNUŞU Doğa ve insan kaynaklı afetlerin

Detaylı

İZLEME YÖNLENDİRME KURULU Dördüncü Toplantısı. Mayıs 2012 Ankara

İZLEME YÖNLENDİRME KURULU Dördüncü Toplantısı. Mayıs 2012 Ankara İZLEME YÖNLENDİRME KURULU Dördüncü Toplantısı Mayıs 2012 Ankara SUNUM PLANI KENTGES i Hatırlayalım KENTGES 2011 Faaliyet Raporu KENTGES İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları 4. İYK Gündem Başlıkları Page

Detaylı

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ ye İLİŞKİN BAZI BİLGİLER İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI

İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İÇİNDEKİLER Tablolar... 3 Şekiller... 6 Haritalar... 8 Tanımlar... 9 Kısaltmalar... 12 YÖNETİCİ ÖZETİ... 16 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İLKELERİ... 23 2014-2023 İSTANBUL

Detaylı

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI EYLÜL 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1.. II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 4 Değerlendirme

Detaylı

3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ

3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ 3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ 3.1. Tarihi Yarımada Proje Paketleri İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı nın benimsenen vizyon çerçevesinde oluşturulan plan hedefleri

Detaylı

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ... iv SUNUŞ... vi 1. GİRİŞ... 7 1.1 Mevcut Yapı... 7 1.2 Geçmiş Faaliyetler ve Kazanımlar...

Detaylı

III. 2015-2017 DÖNEMİ KAMU YATIRIM POLİTİKASININ ÖNCELİKLERİ

III. 2015-2017 DÖNEMİ KAMU YATIRIM POLİTİKASININ ÖNCELİKLERİ 2015-2017 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. AMAÇ ve KAPSAM Amaç 1. Bu rehberin amacı, 2015-2017 dönemi yatırım programı hazırlıklarına esas olmak üzere, kamu yatırım önceliklerini ve 5018 sayılı

Detaylı

TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER...

TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... T.C DİCLE KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 5 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 1. GİRİŞ... 5 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 6 3. 2011 YILI ÖNCELİK ALANLARI VE TEDBİRLER... 7 4. KURUMSAL YAPI... 9 5.

Detaylı

T A S L A K 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 1. İÇİNDEKİLER

T A S L A K 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 1. İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 1. İÇİNDEKİLER Tablolar... 3 Şekiller... 6 Haritalar... 8 Tanımlar... 9 Kısaltmalar... 12 YÖNETİCİ ÖZETİ... 16 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İLKELERİ... 23 2014-2023 İSTANBUL

Detaylı

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM 2 Ekim 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27364 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 29/9/2009 Karar : 2009/31 Konu : İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Strateji Belgesi. Yüksek Planlama Kurulunca;

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012-2013 (HAZİRAN 2012)

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012-2013 (HAZİRAN 2012) YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012-2013 (HAZİRAN 2012) ŞİRKET İŞLEMLERİ ve KURUMSAL YÖNETİM TEKNİK KOMİTESİ 1 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve

Detaylı

2012-2014 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

2012-2014 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ 2012-2014 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. AMAÇ ve KAPSAM Amaç 1. Bu rehberin amacı, 2012-2014 dönemi yatırım programı hazırlıklarına esas olmak üzere, kamu yatırım önceliklerini ve 5018 sayılı

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI

DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI Rev.01 İçindekiler Yönetici Özeti / Sunuş... 2 1. GİRİŞ... 2 2. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ... 6 3. 2013 YILI FAALİYETLERİ... 8 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM... 8

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI ARALIK 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1 II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 3 Değerlendirme

Detaylı

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOP BKİ, Ticaret ve Sanayi Odaları, Konya Ticaret Borsası

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOP BKİ, Ticaret ve Sanayi Odaları, Konya Ticaret Borsası AÇIKLAMA Bu bölümde yer alan projeler KOP BKİ Taslak Eylem Planı, bölgede diğer kamu kurum ve kuruluşlarca hazırlanan eylem planları, master planlar vb diğer planlama çalışmaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ 1. GİRİŞ Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Stratejik Planı Ağustos 2006 İçindekiler Sunuş... 1 A. Küçükçekmece Belediyesi Stratejik Planı... 3 1. Küçükçekmece Belediyesi Hakkında Bilgi... 3 a. Küçükçekmece Belediyesi nin

Detaylı