Sosyal Medyanın Örgütlü Suç İşlemede Rolü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sosyal Medyanın Örgütlü Suç İşlemede Rolü"

Transkript

1 Sosyal Medyanın Örgütlü Suç İşlemede Rolü Bekir Çınar * Özet Arap Baharı olarak da adlandırılan, Tunus, Mısır, Yemen ve Suriye de ortaya çıkan halk ayaklanmalarında ve Ağustos 2011 başlarında Londra da başlayıp daha sonra İngiltere nin farklı şehirlerinde devam eden gösteri, şiddet ve yağmalama eylemlerinde, 2013 yılı Haziran ayında İstanbul Gezi parkı eylemlerinde sosyal medyanın rolü genişçe tartışıldı. Her geçen gün dünyanın farklı bölgelerinde ortaya çıkan siyasal gösterileri ve eylemlerde sosyal medya etkisinden sözedilmektedir ki, bu da sosyal medyanın etkisinin her geçen gün hem bireysel hem de toplumsal düzeyde yoğunlaştığını gösteriyor. Bu çalışmada, öncelikle sosyal medya olgusu ele alınmaktadır. Daha sonra sosyal medyanın hem kişisel suçların hem de organize suçların işlenmesindeki rolü üzerinde gerekli inceleme ve analizler yapılmaktadır. Zira gelecek zaman diliminde özellikle sınır aşan organize suçların işlenmesinde, terör ve terörizmin yaygınlaştırılmasında sosyal medya daha fazla kullanılacaktır. Internet teknolojisinin teröristler tarafından yaygın olarak kullanıldığı hususu uzun sayılacak bir süredir literatürde yer almaktadır. Buna karşılık henüz sosyal medyanın sözkonusu alan ve giderek daha da artan rolü üzerinde yeterince çalışma yapılmış değildir. Çalışma sosyal medya-organize suçlar arasındaki ilişkiye dair literatürdeki boşluğu doldurmaya çalışmaktadır. Buna ek olarak, çalışma dikkatleri organize suçlar ve terör örgütlerinin sosyal medyayı nasıl kullandıkları konusunu çekerek, sosyal medyanın sadece kişilerin sosyalleşmesine yardımcı olmadığı aynı zamanda ciddi suçların organizesinde ve işlenmesinde de etkin olarak kullanıldığının bilinmesinin önemli olduğu ileri sürmektedir. Suç ve terör örgütlerisosyal medyayı bir araç olarak kullanmaktadırlar. Özellikle iki alanda, yeni elemanlar devşirmek ve bunlar vasıtasıyla yeni eylemler organize etmektedirler. Bu iki konu ele alınırken, özellikler organize suçlar kısmında metot olarak sosyolojik yaklaşım, terör ve terörizm söz konusu olduğunda siyaset bilimi metodolojisi kullanılmaya çalışılmaktadır. Çalışma genel olarak yukarıda sayılan konuları inceledikten sonra özel olarak Türkiye de sosyal medya kullanımı, suç ve terör örgütlerinin bu alana ilgisini incelemekte, ayrıca bu konuda mevcut durumu ortaya koymaktadır. Sosyal medyanın muhtemel etkilerine karşı yapılması gerekenlerin neler olduğu konusunun yer aldığı sonuç ve öneriler kısmıyla çalışma tamamlanmaktadır. *Assist. Prof.Dr. Epoka Üniversitesi, Tiran, Arnavutluk. 1

2 Anahtar Sözcükler: Sosyal Medya, Suç, Terör, Terörizm, Organize Suçlar, Terörle Mücadele. The Role of Social Media InDoing of OrganisedCrimes Abstract The impacts of social media have been discussed since the demonstrations and regime changes that took place in countries, namely, Tunisia, Egypt, Yemen, Syria and other Middle Eastern countries. This was called the Arab Spring. Further discussion on social media took place following the August 2011 London riots that spread to other British cities, as well as after the June 2013 Istanbul Gezi Park demonstrations. Every day, many people talk about the role of social media on social, political and other demonstrations which take place in different parts of the world. All these clearly show that the role, impact and effect of social media on the individual as well as on the public are increasing.this study especially focuses on what social media is. Then it investigates and analyses the role of social media on individual and organised crime. Thus, in the future, organised crime syndicates and domestic and international terrorist organizations will use social media heavily. It is known that the use of internet technologies by terrorist organisations has been in the literature of terrorism studies for a long time. However, there is not enough evidence in the literature on the increasing link between organised crime and social media. This study sheds light on this particular area of study and tries to fill in this gap. In addition, this study tries to draw the attention of academics, experts and practitioners to how organised crime syndicates and terrorist organisations use social media. Then it shows that the social media is not only used by ordinary people for socialising but also it is used for organising serious crimes. It is believed that this is not known very well and needs to be known. Organised crime and terrorist organisations use the social media as a tool and this is known. Especially, this usage takes place in two areas, namely recruiting new people and organising new criminal activities by using these new recruits. In the investigation of these two topics, the study employs social science methodologies when investigating organised crime and employs political science methodologies when investigating terrorism.this study in general explores the above mentioned topics. After completing these topics, the study particularly investigates the social media usages in Turkey, and tries to establish a link between organised crime and terrorist organisations and the social media. The study concludes with suggestions on how the authorities could prevent the negative usages of the social media by organised crime and terrorist organisations. Keywords: Social Media, Crime, Terror, Terrorism, Organised Crime, Combating of Terrorism. 2

3 3

4 Giriş Sosyal Medya (Social Media Network) ya da sosyal paylaşım siteleri gün geçtikçe etkinliği artan hemen herkesin kullandığı internet sayfalarıdır. Yapılan araştırmalar sayıları ve nitelikleri artan bu sosyal paylaşım sitelerinin aynı zamanda birer etkileşim aracı olarak da kullanıldığını ortaya çıkarmıştır (Şendere, 2011). Başka bir ifadeyle insanlar bu ağlarda sadece bilgi paylaşmıyorlar, aynı zamanda birbirilerini etkilemeye yönelik hem görsel hem de yazılı ve sözlü malzemeler kullanıyorlar. Dolayısıyla, gelinen noktada paylaşım sitelerinin insanların yaşamları üzerine etkileri akademisyenlerin dikkatini çekmektedir ki, buna bağlı olarak önemli sayıda akademisyen konunun farklı boyutlarına incelemektedirler. Bu çalışma sosyal medya olgusunu ele aldıktan sonra, bu sitelerin suç ile var olduğunu düşündüğümüz ilişkisini inceleyecek ve ne tür bir ilişkisi olduğunu ortaya koymaya çalışılacaktır. Daha sonra, sosyal paylaşım sitelerinin bireysel ve örgütlü-organize suçların işlenmesinde her hangi bir rolünün olup olmadığı araştırılacaktır. Bu genel incelemeden sonra, özellikle terör örgütlerinin ve teröristlerin ne derece bu paylaşım sitelerini kullandıkları üzerinde var olan istatistiki bilgiler akademik bakış açısıyla değerlendirilecek. Bu yapılırken sadece etnik ve ulusal değil aynı zamanda uluslararası terörizm ve sosyal medya ilişkisi ortaya konmaya çalışılacaktır. özellikle global medya organları tarafından haber olarak için canlı olarak internet teröristlerce kullanılmaktadır (Semetko, 2007: 123). Bu kısım bitirildikten sonra, özellikle Türkiye de genelde sosyal medya özelde ise internetin ne derece terör örgütlerince kullandığına genel olarak bakılacak ve bazı delillerle durum ortaya konulmaya çalışılacaktır. Gezi parkı olayları bu çerçevede değerlendirilecektir. Özellikle yeni medya teknolojisinin daha önce olmadığı kadar hükümetleri ve vatandaşları bir birlerine daha da yakınlaştırmakta aynı zamanda bir birlerinden de uzaklaştırmaktadır(semetko, 2007). Türkiye de Gezi olayları hükümetler vatandaşlar arasında var olan yakınlaşmayı tersine çevirmiş gözükmektedir. Hatta bazıları Türkiye de vatandaşların başbakan tarafından iki ayrı kampa bölünmesine bu olayların vesile olduğunu ifade etmektedirler (Kılıç, 2013: 136).Buna karşılı, Gezi eylemcilerinin niyetlerini ortaya koyan açıklamalardan birisi: Erdoğan ıve AK Parti yidevirmekgibibirniyetiyok. Erdoğan ıve AK Parti yidahaşeffafdahademokratikdahahesapverebilirbirçizgiyeçekmeniyetivar (Genç, 2013). Çalışma sonuçve öneriler kısmı ile tamamlanacaktır. Teori ve Metodoloji Çalışmada esas alınan teorik yaklaşım iletişime ve sosyal haraketlilik teorilerine dayanmaktadır. Kuramsal olarak durum şöyledir: Sosyal medya kullanımı sürekli olarak artan bir eğilim içerisindedir. Özellikle organize suç örgütlerinin hedef kitlesi korumasız kişiler ve çocuk ya da gençlerdir. Bunlarla doğru bir iletişim kurulduğunda, bunlara örgüte katılabilirler. Zira yoğun olarak kullanıcıların ortaöğretim ve üniversite çağındaki gençler olduğunu göz önünde 4

5 bulundurduğumuzda, suç örgütlerinin sosyal medya kullanıcılarını hedef seçmeleri akla en yatkın olan seçeneklerdendir. İletişim kurulduğunda bu kitler yeterince şüphelenmeyecek, kendilerine önerilenleri kabul edeceklerdir. Bu teorik yaklaşımı incelemek için oluşturulan hipotezler ise şunlardır: Birincisi: organize suç örgütleri sosyal paylaşım sitelerini kullanarak hem kendi örgütlerine katılacak yeni insanlara ulaşmakta hem de bu sitelerden elde ettikleri bilgileri kullanarak, kendilerine yeni kaynaklar oluşturmakta ki, hedef kitleyi suç işlemeye ya fail olarak ya da kurban olarak zorlamaktadırlar. İkincisi: şahsi suç işleyecekler bu sitelerden elde ettikleri yeni bilgileri ve teknikleri (bu sitelere dünyanın heryerinden bilgi aktığını kabul edersek) kullanarak yeni suç işlemektedirler. Metodoloji olarak, sadece nitelik (qualitative) ya da sadece nicelik (quantitative) metot kullanılmayacak, gerekli görüldüğü kısımlarda her ikisi de kullanılacaktır. Bundan metodolojik olarak karışık (mixed) metodun kullanıldığı düşünülmemelidir zira her iki metot aynı zamanda değil, konun ele alınırken farklı yerlerde kullanılacaktır. Bu metotların teknikleri olarak bilinen ikincil kaynaklardan yapılan analizlerle konu detaylı olarak incelenecektir. Buna ek olarak, konuya yönelik var olan birincil nitelikli kaynakların, başkaları tarafından yapılmış fakat yorumlanmamış istatistiklerin ve anketlerin kullanımına özen gösterilecektir. Sözkonusu kaynakların kullanımı araştırmanın kalitesini yükselteceği gibi farklı bir bakış açısı da kazandıracaktır. Sosyal Medya Olgusu Sosyal medya tek bir ürün ya da internet sitesinden oluşmaz. Şu anda dahi en çok bilinenler ve kullanılanlar listesine onlarcası girmiştir. Her geçen gün sosyal medya ağlarının hitap ettikleri kesimlerin hem nitelik hem de nicelik olarak farklılık arz etmesikonuyu bir sosyal olgu olarak ela almayı zorunlu kılmaktadır. Sosyal medyanın tanımı noktasında şimdiye kadar herkesin birleştiği bir tanım bulunmamaktadır. Buna karşılık yapılan tanımlar ya sosyal medyanın kullandığı internet teknolojisini esas almakta (Web 2.0 teknolojisikullanan internet sayfaları) ya da fonksiyonunu esas alarak tanımlamaktadırlar. Fonksiyonunu öne çıkararak tanım yapılmasına diğer kullanıcılarla ilgili bilgi toplamak ve iletişime geçmek için ziyaret ettikleri internet siteleri (Hazar, 2011)örnek verilebilir. Elinizdeki çalışma her iki yaklaşımı da yerinde görmektedir. Dolayısıyla hem Web 2.0 teknolojisini kullanarak kişinin diğer insanlarla ilişki kurulmasını, hem de bilgilerin paylaşılmasını olanaklı kılan paylaşım siteleri olarak tanımlanabileceği öngörür. Sosyal paylaşım sitelerini çekici hale getiren sebeplerin başında, bu siteleri kullanan insanların kolay bir şekilde kendilerine ait profil oluşturarak diğer insanlarla iletişime geçmeleri ve profillerini güncelleyerek diğer insanlarla ilişkilerini sürdürebilmeleri sayılabilir. Sistemin 5

6 basit, bedava ya da ucuz olması, kişinin bilgilerini güncellemesine izin vermesi ve arzu ettiği bilgileri irtibat listesine kolayca göndermesi gibi sebepler de bu sistemin çekiciliğine artırmaktadır. Unutmamak gerekir ki, her bir kullanıcının kendine has bir özel sebebi mutlaka vardır. Yapılan bir sınıflama, her ne kadar bütün sosyal medya paylaşım sitelerini içine almasa da, bu (Trendweek Editorü, 2010)kaynakta önemli olanların adları görülebilir. Sosyal Medya Kullanımı Sosyal medya ağlarının kullanımının sürekli olarak arttığını ve kullanıcılarının çoğunluğunun 24 yaş altı kişilerden oluştuğuna dair bulgular mevcuttur. Aşağıda yer alan bilgiler ışığında Türkiye de de bu ağları kullananların dünyadaki kullanıcılarla kıyaslandığında farklılık arz ettiklerini belirtmekte yarar var. Konuya ilişkin olarak, internet kullanıcılarının önemli bir bölümü ki bu Türkiye'de yüzde 90'ı buluyor, sosyal ağları kullanıyor (Çehreli, 2011). Bunu destekleyen başka bir bilgi ise TTNET tarafından yayınlanmıştı. Buna göre Türkiye de 30 milyon kullanıcı bulunmaktadır. Tüm kullanıcıların %77,8 i ise interneti sohbet amacıyla kullanıyor (Yılmaz, 2011). Başka bir istatistiki bilgi ise, Türkiye Facebook kullanımı açısından dünyada 5 nci sırada bulunmaktadır. Toplam kullanıcı sayısı30,473,280(socialbakers, 2011) kişidir ki, yukarıdaki bilgilerle kıyaslandığında sanırız bu rakam biraz abartılı gözükmektedir. Buna karşılık aynı kaynak Türkiye de yaş grubunun facebook kullanma oranın %33(Socialbakers, 2011) olarak ifade etmiştir ki, bu diğer bilgilerle tutarlılık göstermektedir. Bununla birlikte, gelişen trende baktığımızda Türkiye de sosyal medya kullananların yaş grubu açısından daha küçüklere doğru kaydığını görebiliriz. Buna karşılık, Amerika Birleşik Devletlerinde yaş ortalaması Türkiye ye göre 10 yaş daha yüksektir. Amerika da facebook için yaş ortalaması 35 olup, bütün sosyal paylaşım ağlarını kullananların % 25 i yaş (Pingdom, 2011) grubuna dahildirler. Ege üniversitesi öğrencileri (319) üzerinde yapılan akademik bir çalışmada öğrencilere aşağıdaki soru yöneltilmiştir: İnterneti hangi amaçla kullanıyorsunuz? (Lütfen öncelik sırasına göre, 1 den 8 e doğru sıralayınız? (VuraL & Bat, 2010, 3360). Soruya verilen cevapların sıralaması şu şekilde gerçekleşmiştir: %36,7 kişi bilgi alışverişini birinci sırada; %26,6 kişi sosyal ağları ikinci sırada; %25,4 kişi eğlenceyi üçüncü sırada; %32,0 kişi vido(sic) izlemeyi dördüncü sırada; %20,7 kişi veri indirme (içerik indirme) etmeyi beşinci sırada; %24,5 kişi resmi hizmetleri altıncı sırada; %26,6 kişi banka işlemlerini yedinci sırada ve %36,1 kişi diğer şıkkını sekizince ve son sırada amaç olarak işaretlemiştir. Öte yandan %0,9 ile banka işlemleri birinci sırada, %0,6 ile diğer seçeneği ikinci ve üçüncü sırada, %6,3 ile banka işlemleri dördüncü sırada, %0,3 ile diğer seçeneği beşinci sırada ve bilgi alışverişi %2,8 ile altı,%0,9 ile yedi, %0,3 ile sekizinci sırada en az işaretlenen madde olmuştur (VuraL & Bat, 2010, 3360). 6

7 Bu çalışma verilerinin de ortaya koyduğu bir gerçek var ki, öğrencilerin yarıdan fazlası interneti sosyal medya paylaşım sitelerine ulaşmak için kullanmaktadırlar. Aynı çalışma öğrencilerin %85,9 un sosyal ağların (Facebook, Netlog, Myspace, Orkut, Yonja vb.) herhangi birini kullanmakta olduklarını; %11,6 sı ise kullanmamakta (VuraL & Bat, 2010, 3371) olduklarını ortaya koymaktadır. Çalışmada ortaya çıkarılan başka bir bulgu ise, sosyal ağları %18,5 kişi çevrimiçi sohbet etmek, %9,7 kişi arkadaşlarının ne yaptığını kontrol etme (VuraL & Bat, 2010) için kullanmaktadırlar. Diğer cevaplarla kıyaslandığında öğrencilerin yaklaşık %30 unun bir şekilde sosyal ağların etkisine kendilerini hazır hale getirdikleri anlaşılmaktadır. Buna ek olarak aynı soruya öğrencilerin % 6,9 kişi yeni arkadaş bulmak (VuraL & Bat, 2010, 3363) için kullandıklarını ifade etmektedirler ki, bu gurupta yer alanların özellikle organize suç örgütlerinin yönlendireceği arkadaşlar bulma ihtimali dikkatlerden kaçmamalıdır. Söz konusu çalışmanın dikkat çeken diğer bulguları arasında gençlerin önemli bir zaman dilimini sosyal medya ağlarında geçirdiklerini beyan etmeleridir. Bu durum dünya ortalamasının üzerindedir. Yapılan çalışmalarda internet kullanıcılarının zamanlarının dörtte birini sosyal medya ağlarında (Elefant, 2011) geçirdiklerini ortaya koymaktadır. Ek olarak Ege üniversitesi öğrencilerinin %70 e yakınının yorum yazdıklarını ifade etmeleridir ki; bu hem diğerlerini etkilemeye hem de diğerleri tarafından etkilenmeye açık olduklarını göstermektedir. Diğerleri nin organize suç örgütleri olması durumunda ciddi miktarda sosyal medya takipçisinin bunlar tarafından etki altına alınma ihtimalinin olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır. Benzer bir çalışma Gazi üniversitesi iletişim fakültesi öğrencileri (283) üzerinde yapılmış ve yukarıda sayılanlara benzer bulgulara ulaşılmıştır (Hazar, 2011). Deneklerin Sosyal medya çeşitli konularda bilgi edinmede çok önemli bir kaynaktır yargısına % 78.6 sı katılma, % 22.4 ü katılmama eğilimi göstermektedirler (Hazar, 2011). Bu durum sosyal medyanın bilgi edinmek için önemsendiğini göstermektedir. Üniversite öğrencileri için bilgi daha çok akademik yeteneklerinin gelişimine katkı sağlayacak bilgiler olması beklenir. Fakat sosyal medya ağlarındaki bilgilerin bu tür bir denetime tabi tutulmadığı da bilinen bir durumdur. O zaman şunu ifade edebiliriz bu öğrenciler bilgiden çok, bilgi kirliliğine maruz kalmaktadırlar. Ayrıca sosyal medya ağlarına gerek ideolojik, gerek terör örgütlerinin propagandasına yönelik bilgi koymak oldukça kolaydır. Çalışma konuyu bu açıdan ele aldığında bilgi nin kendisi kadar kaynaklarının da önemli olduğu hususunun altını çizmektedir. Araştırmada Sosyal medya insanların davranışları üzerinde etkilidir kanısına deneklerin % 74.6 sı katılmakta, % 25.4 ü katılmamaktadır. Sonuçlara göre ankete katılan her 4 kişiden 3 ü eylemler üzerinde sosyal medyanın etkili olduğunu düşünmektedir (Hazar, 2011). Sonuç olarak denebilir ki, kullananların da itirafıyla sosyal medya kişileri etkilemektedir. Bu çalışma açısından olaya baktığımızda, etkileme işini kimin ya da kimlerin yaptığı sorusu öne çıkmaktadır. Bu kısmı Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2012 yılında yayınlanan bulgularıyla sonlandıralım. 7

8 Tablo 1: 2012 Yılı Hanehaklı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması (TÜİK, 2012) Tablo 1 deki bulgulara göre, 2007 yılından itibaren Türkiye de hem internet erişimi, hem kullanımı artmaktadır. Bunu olumlu bir gelişme olarak algılamakta yarar var. Ancak, art niyetli kişilerin kullanımı gözönüne alındığında, bu artışın korumasız ya da koruma çemberi zayıf kişiler açısından risk ve tehlike oluşturduğu düşünülmektedir. Sosyal Medyanın Suç İşlemede Rolü Genel kabul gören kanaate göre hiçbir araç suç işlemeyi teşvik etmez. Araçlar onu kullanan kişiler tarafında suç aletine dönüştürürler. Nitekim bu araçların nasıl suç işlemek için kullanıldığını izah için, Twitter, gerçekleşen suç oranı konusunda 2010 yılında %20 oranında bir gelişim kaydetti (Şendere, 2011). Bu ifadeden doğrudan kişileri suç işlemeye Twitter in teşvik ettiğini anlamamak gerekir. Doğrusu, bu sosyal paylaşım sitesi kullanılarak gerçekleştirilen suçlarda artış olduğudur. Benzer bilgileri diğer sosyal paylaşım siteleri içinde ifade etmek yadsınmamalıdır. Örneğin, Flickr eiphone 3G ile çekilen resmin nerede ne zaman çekildiğinin tespit edildiği bu şekilde de resim sahibinin nerede yaşadığının ortaya çıktığının belirtildiği haberde, Amerikan ordu mensuplarının bu yöntemle hedef olabileceklerine vurgu yapılarak dikkat etmeleri istenmektedir (Army, 2011). Yapılan bir saha çalışmasında, suça yönelmiş 18 yaş altı çocukların kuruma gelmeden önce boş zamanlarında gittikleri mekânlarla suça yönelmeleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla 8

9 yapılan analiz sonucu çocukların...% 44,4 ünün internet kafeye,...gittikleri tespit edilmiştir (Avcı, 2010). Bu sonuç da göstermektedir ki, internet kullanımının suç işlemeyle doğru bir ilişkisi vardır. Çünkü diğer cevapların hiçbiri bu oranda yüksek değil. Buradan şu da anlaşılabilir: boş zamanı çok olan çocuklar bir şekilde suç işlemeye daha meyillidirler. Acaba internet kafeler bu durumda olanları engellemek yerine teşvik mi etmektedir? Yapılan çalışma bu çocukların internet kafede ne tür etkinliklerde bulunduklarına dair bilgi içermediğinden sadece varsayımla bu durumu geçiştirmek durumundayız. Kişilerin suç işlemeleri noktasındaki durumun anlaşılması için Facebook ve Twitter kullanıcıları tarafından işlenen suçlar dört yıl içinde şekiz kat arttığı İngiltere (BBC, 2012), örnek olarak verilebilir. Her yıl binlerce kişi bu siteleri kullanarak suç işlemektedirler ve ciddi sayıda suçlu mahkemelerce hapse gönderilmektedir. Buna ekolarak, özellikle internet suçlarına yönelik ve bu suçlarla mücadele için kurulmuş birimlerin yetkililerinin açıklamalarıinternet ve sosyal medya ağlarının suç işlemek için artan oranda kullanıldığını göstermeye yöneliktir. Bu teknolojinin gelişmesiyle birlikte, bu teknolojiyi kullananların suç işlemeleri yeni bir tür suç ortaya çıkarmıştır ki, buna bilişim suçları denmektedir. Bu teknolojinin gelişmesi hem suç işlemek için araç olarak kullanılmasını hem de teknolojinin kendisine yönelik suç işleme gibi ikili bir durum ortaya çıkarıyor. Örnek olarak, 5651 Sayılı Kanun un 8 nci Maddesi (b) fıkrası bu suçların neleri içerdiğini saymaktadır ki, bunlar yeni tür bilişim suçları dırlar. Bu kısmı özetlerken şunları söylemek yanlış olmaz: genelde internet, özelde ise sosyal paylaşım ağlarının kullanımı insanların suç işlemelerine engel olmamakta, bilakis başta bilişim suçları olmak üzere suç işlemeye özendirmektedir. Bu özendirme bilişim suçları dışında kalan normal kriminal faaliyetler için yüksek sayılmayabilir. Fakat en azından suçu nasıl işleneceğine dair bilgilere kolay ulaşımı sağlayan bir araç olması bakımından üzerinde durmakta fayda var. Örnek olarak, İngiltere, Devon Polis İdaresi, 10 Kasım 2011 tarihli politika ve uygulama yönergesinde, sosyal medya kullanımı kişileri ve emniyet güçlerini farklı boyutlardaki tehlikelerden gelen risklerle karşı karşıya bırakabilir. Bu tehlikelerin kaynakları farklı farklıdır. Yabancı bir devletten, teröristlerden, siyasal eylemcilerden organize suç örgütlerin ve kişilerden kaynaklanabilir. Mevcut ulusal deliller bu grupların sosyal medya ağlarını zayıf, korumasız ve kendi işlerine yarayacak ya da saldırmak için hedef seçtikleri kişileri tanımak için kullandıklarını göstermektedir (Information Management, 2011) ifadesiyle bütün birimlerini bu yönde oluşan suçlara karşı daha duyarlı olmaları konusunda uyarmıştır. Ayrıca ne tür bir eylem planın gerekli olduğu konusunda bir yıl sonra tekrar güncelleşecek bir çalışma başlatmıştır. Bu yönerge hem bilgi vermekte hem de polis teşkilatında çalışanların sosyal medyayı nasıl kullanacakları konusunda, hangi kuralların geçerli olduğunu bildirmektedir. 9

10 Buna karşılık, birçok ülkede özellikle sosyal paylaşım ağları suçluların yakalanması konusunda olumlu katkı sağladığına dair farklı raporların varlığını, özellikle Amerikan eyaletlerinde polisler internet vasıtasıyla işlenen, bilişim suçları dışında kalan, suçların faillerini bulmada her geçen gün farklı metot ve teknikler geliştirdiği bilinmektedir. Organize Suçlar ve Sosyal Medya Ağları Organize Suçlar/ÖrgütlüSuçlar Bu başlık altında organize suç ya da örgütlü suç un ne olup olmadığı üzerinde detaylı olarak durulmayacaktır. Buna karşılık, organize suçlarla sosyal medya arasında ne tür bir bağ bulunmaktadır? Organize suç örgütleri sosyal medya ağlarını nasıl kullanmaktadır? Organize suç örgütlerinin neden sosyal medyayı bir araç olarak seçmektedirler? Çalışma, bu ve benzer sorulara cevap arayacaktır. Adından da anlaşılacağı üzere, bir suçun örgütlü sayılabilmesi için birden fazla kişi tarafından işlenmesi önem arz etmektedir ki burada örgütün en az üç kişiden oluşması gerektiğini Birleşmiş Milletler United Nations ConventionAgainstTransnationalOrganizedCrime (Sınıraşan Örgütlü Suçlara KarşıBirleşmiş Milletler Sözleşmesi) tanımlamaktadır (Treverton, 2009) yılında yayınlanan bir rapor üç ayrı alanda environmental (çevresel), organizational (örgütsel), andbehavioral (davranışsal) 12 adet watch-points (görme-kesişme-noktası) tespit etmiştir ki, bu ölçüler nerede terör ve suçun içiçe geçtiğini ortaya koymaktadır (Shelley, 2005). Söz konusu çalışma, içiçe geçme, kesişme noktaları aşağıdaki şekilde sıralamaktadır. İlk yedisi çevreye, diğer dördü ise organizasyona, birisi de teşkilatlanmaya yöneliktir: 1. Açık olarak yasal ekonomik faaliyetler (Open activities in thelegitimateeconomy) 2. yasadışı bağ noktaları (Sharedillicitnodes ) 3. İletişim (Communications) 4. Bilgi teknolojisinin kullanımı (Use of informationtechnology) (IT) 5. Şiddet (Violence) 6. Yolsuzluk (Use of corruption) 7. Financial transactions&moneylaundering (Finansal İşlemler ve Kara Para Aklama) 8. Teşkilat yapıları (Organizationalstructures) 9. Teşkilat Amaçları (Organizationalgoals) 10. Kültür (Culture) 11. Kamuoyu Desteği (Popularsupport) 12. Güven (Trust) (Shelley, 2005). 10

11 Yukarıda sayılan kesişme ve içiçe girme noktalarında ne tür bir benzerlik olduğu raporda detaylı olarak anlatılmaktadır. Konumuz açısından Bilgi teknolojisinin kullanımı konusundaki bulguları paylaşmak istiyoruz. Araştırma bu konuda şu benzerlikleri ve karşılıklı iletişimi öne çıkarmaktadır. Organize suç örgütlerini online gambling, securitiesfraud, andpirating of intellectualproperty (online kumar, menkul kıymet dolandırıcılığı ve fikri haklar dolandırıcılığı) kullanmaktadırlar ki, aynı şeyleri terör örgütleri için de geçerlidir. Çalışma, örnek olarak, 2002 yılında Bali deki eylemi discobombing yapan liderin bilgi sayarlarında ele geçirilen bilgilerin yukarıdaki tezi doğruladığını ifade ediyor (Shelley, 2005, s. 48) Treverton ve arkadaşlarının çalışması terörle hangi suçların birleştiğini detaylı olarak incelemiştir.terör örgütlerinin dört ayrı organize suçu işlediklerini ortaya koymaktadırlar ki, bunlar film korsanlığı (film piracy), gasp (extortion), kiralık adam öldürme (murder-for-hire) ve uyuşturucu kaçakçılığıdır (Gregory F. Treverton, 2009). Bununla birlikte, farklı ülkelerde faaliyet gösteren terör örgütleri farklı nitelikte organize suçlara karışmaktadırlar. Bunların başında kara para aklama (moneylaundering), adam kaçırma (kidnapping), dolandırıcılık (fraud), vergi kaçırma (taxevasion), sigara kaçakçılığı (cigarettesmuggling), kalpazanlık, ürünlerin sahtesini üretme (counterfeiting), silah kaçakçılığı (weapontrafficking) ve insan köleleştirme-ticareti (humantaffikicng) sayılabilir (Gregory F. Treverton, 2009). Avusturalya da işlenen organize suçları inceleyen bir raporda yukarıda sayılanların en çok işlenen organize suçlar olduğu belirtilmekte, bunlara ek olarak identitycrime(kimlik suçu) ve hightechcrime (yüksek teknoloji suçu) belirtilmektedir. Rapor bu organize suçlarını yıllık ülke ekonomisine zararının milyar dolar olduğunun altını çizmektedir ki, bunların işleyenler arasında terör örgütleri de bulunmaktadır. Çalışma özellikle organize suç örgütleriyle ya birlikte ya da kendi oluşturdukları çetelerle faaliyet gösteren terör guruplarını incelemiştir ki bunlar şu şekilde sayılmakta: Hizballah, Al-Qa ida/the Taliban, Hamas, theformerliberationtigers of Tamil EelamandtheKurdistanWorkers Party terör örgütlerinin bu işlerin içinde oluğunun altını çizmektedir (Australian Crime Commission, 2011). Sayılan ve benzeri terör örgütlerinin aynen organize suç örgütleri gibi bilgi teknolojilerini kullandıkları elde var olan delillere göre nettir. Özellikle istihbarat toplama (intelligencegathering), kendi aralarındaki iletişimleri (communicatingwiththeirassociates), ve medyayı bilgilendirme (sendingmessagestothemedia). Bunlar ek olarak, organize suç örgütleriyle terör örgütlerinin faaliyetlerinin kaynak oluşturma (Fundraising) ve teknik uzman kullanımında (Use of technicalexperts) da örtüştüğü ortaya koyulmaktadır. Bu uzmanlar vasıtasıyla hem terör hem de organize suç örgütleri hedeflenen kitlelere elektronik saldırı gerçekleştirmektedirler (Shelley, 2005) yılında Avusturalya Suç Komisyonu raporuna göre organize suç örgütleri sosyal medyayı kullanarak, suçlarını engellemeye çalışan polis ve diğer memurlara rüşvet ve benzeri yollarlar yoldan çıkarmaya çalışmaktadırlar. Örgütler sosyal medya ağları vasıtasıyla polis ve 11

12 diğer memurları takip etmekte, onların profillerinden zafiyet noktalarına ulaşmakta ve yüksek miktarda rüşvet vererek, özellikler uyuşturucunun Avusturalya ya girmesini kolaylaştırmaktadırlar. Özellikle facebook ve LinkedIn gibi kamu çalışanlarının genişçe bilgilerinin yer aldıkları sosyal medya ağlarını kullanmaktadırlar(robertson, 2013). Sosyal medya ağlarına bakıldığında, hemen hemen bütün terör örgütlerinin kendilerine ait sayfalarının (profillerin) var olduğu görülür. Bunlara ek olarak, farklı ad ve namlarda faaliyet gösteren, asıl amacı terör örgütlerinin faaliyetlerini taraftarlarına duyurmak olan, sosyal medya ağlarında onlarca belki yüzlerce profile rastlanmaktadır. Bunun nedeni terör örgütlerinin hem kendi üyeleriyle, sempatizanlarıyla ve ulaşmak istedikleri diğer kitlelerle iletişimi bu yolla sağlamak. Dolayısıyla de terör örgütleri internet ve sosyal medya ağlarını etkin olarak kullanmaktadır ki, bu konuyu derinlemesine inceleyen LianeRothenberger sonuç olarak şunları ifade etmektedir: Terörist grupları kendilerinin PR iletişimleri için çok geniş sosyal medya ağlarını araç olarak kullandıkları bu çalışmanın bulguları arasındadır (Rothenberger, 2012). Bütün bu yazılanlardan çıkaracağımız sonuç, organize suç ve terör örgütleri arasında sıkı bir ilişki mevcuttur. Her ikisi de bilişim teknolojisini en yüksek derece kullanmaktadırlar. Zira bilişim teknolojisi bir taraftan bu örgütleri perde olarak saklamakta, diğer taraftan da örgütlerin yeni hedefler seçmesine ve gelir kaynaklarını arttırmasına yardımcı olmaktadır ki, sosyal medya ağlarının her geçen gün kullanımının artması ve kullanıcıların yaşının aşağıya doğru düşmesinin bunda etkisi olduğu düşünülmektedir. Zira bunun başka bir anlamı sosyal ağlarda profil oluşturan kişilerin hem korumasız hem de her türlü tehlikeye açık olmasıdır.bu durum hem terör örgütlerinin hem de organize suç örgütlerinin işini kolaylaştırmaktadır. Neden Sosyal Medya Ağları Organize suç örgütlerinin sosyal medya ağlarının tercih etmelerinin oldukça farklı sebepleri olduğu bilinmektedir. Bu çalışma bunlardan önemli gördüklerini incelemeye çalışacaktır. Organize suçlar teknolojinin gelişmesine paralel olarak artık sadece bir ülke ya da bölgede değil dünyanın her yerinde işlenir hale gelmiştir. Bilinmektedir ki gelişen teknolojinin suçlular tarafından da kullanılmasıyla, söz konusu sektörler risk altına girmiştir (Çiçek, 2011). Bu suç türünün bu kadar yaygınlaşmasının altında, yukarıda sayılan gelişmelere paralel olarak, yasal ya da resmi bir kimlik kullanmamaları ya da bu kimliği kullanan şirketlerle birlikte, onlarla paralel olarak çalışmalarının sürdürebilmelerinin etkisi oldukça yüksektir. Nasıl normal kişi ve şirketler hem farklı müşterilere ürettikleri mal ve hizmetleri ulaştırmak için başta kendi internet sayfaları olmak üzer her türlü online imkandan yararlanmakta ise,aynı şekilde sosyal paylaşım sitelerini de kullanmaktadırlar. Bu siteleri kullanmalarının sebepleri arasında, ağ kullanıcılarının tanıştıkları ve bilgilerini paylaştıkları kişilere güvenmeleri ve ilişkileri güvenli bulmaları sayılabilir. Örneğin, Amerika da Pew Internet &American Life study şirketi Facebook 12

13 kullanıcılarının diğer sosyal ağları kullanmayanlara göre daha güvenilir bulmaktadır (Murphy, 2011). Bu güven duygusundan dolayıdır ki, organize suç örgütleri özellikle güçsüz ve korumasız olanları tanımakta ve daha sonra da kendi arzuları için kullanmaktadırlar. Zira, sosyal medya ağlarında oluşturulan profillerin parmak izi gibi olduğu ve hiçbir zaman da tamamen silinmesinin mümkün olmadığıdır. Bu nedenle hedef kişilerin bir defalık sosyal medya ağlarında oluşturacakları profillerin hep başkaları tarafından kullanılacağını unutmamak gerekir (Information Management, 2011). Buna ek olarak, sosyal medya vasıtasıyla kurulan arkadaşların ya da tanıdıkların gerçekten dost mu yoksa düşman mı olduğunun bir ölçüsü mevcut değil. Çok güvenilen isimler ya da profiller başkalarının eline geçtiğinde, sosyal paylaşımcı belli bir süre kendi güvendiği arkadaşıyla görüşmekte, ondan gelen bilgileri okumakta ya da paylaşmakta bir mahzur görmemektedir. Bu yolla kendi ağında bulunan diğer arkadaşlarını da bilmeyerek de olsa, suç ve terör örgütlerinin ağına katmış olacaktır. Çünkü kişiler yanlış ya da başkasının kimliğini kullanarak şahsi profil oluşturabilmektedir. İngiltere deki istatistikler yetişkinlerin % 29 un eskiden tanıdıklarını aradıklarını ortaya koymakta. Bunun yanında organize suç örgütleri, teröristler kendilerine yeni kadrolar yetiştirmek için aday ya da hedef aday aradıklarını da yapılan araştırma/anketlerden anlıyoruz (Information Management, 2011). Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığının yayınlandığı Terör Örgütleri Gençliği Nasıl Kazanıyor? adlı çalışma bir bakıma bu kişisel profillerin ne derece önemli olduğunu, ve yeni eleman kazanma sürecinin nasıl uygulandığını şu satırlarla ortaya koyuyor. Ülkemizde faaliyet yürüten terör örgütleri, militanlarını bir takım psikolojik süreçlerden geçirdikten sonra silahlı faaliyetlere sokmaktadırlar...örgüte kazanılması planlanan genç, kurulan bu sıcak diyalogdan sonra kendini olduğu gibi kabul eden, kendine değer vererek adam yerine koyan senaryosu, sahnesi ve oyuncuları önceden planlanmış bir grubun içerisine çekilir...çağımızda yaygın olarak kullanılan dergi, gazete, kitap gibi basılı; radyo, sinema, TV. gibi görüntülü ve sesli iletişim araçları, insanlara aktardıkları bilgi ve neden oldukları davranış değişikliğiyle ortak amaçların, beklentilerin, değerlerin, inançların, duygu ve düşüncelerin oluşmasında önemli rol oynarlar....ülkemizde faaliyet yürüten terör örgütleri öğrenci kesimi, işçi kesimi, kamu kesimi ve vatandaşlarımız içinde kurdukları sistemle kaybettikleri her militanının yerini yeni bir militanla besleyerek ayakta kalmaya çalışmaktadırlar (Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı, 2011). 13

14 Sosyal Medya Ağlarının Örgütlerce (Terör ve Suç) Kullanımı Europol un TE-SAT 2011 EU terrörism Durumun ve Trend Raporu özellikle terör ve aşırı ideolojilere sahip örgütlerin hem internet hem de socialmedia ağlarını kullandıklarını ortaya koymaktadır. Rapor: internet terör örgütleri ve aşırılar için çok önemli bir iletişim hizmeti sunmaktadır. İnternet terör ve aşırı örgütlerin içininsan kazanma, propoganda yapma, radikalleştrime ve benzeri konularda hertürlü imkanı sağlayan bir araçtır. Sosyal medianın kullanımı ise, ayrıca bu eylemleri daha da geniş kitlelere ulaştıran ve iletişim hızını artırarak terör ve radikallerin kendi irtibatları olan ağlarına bilgilerin aktarılmasını ve paylaşılmasını kolaylaştırmaktadır (European Police Office, 2011: 11). Ayrıca, yapılan çalışmalarda sosyal medya ağlarında kişilere ait bilgiler ve onların arkadaşlarıyla paylaştıkları görüntüler suçlular (criminals) tarafında toplanarak ilgili kişiler hakkında bütün bilgilere ulaşılarak onun ne tür bir kimse olduğu, ne iş yaptığı nerelerde bulunduğu gibi bilgiler sayesinde kişi suç işleyeceklerin hedefi olmaktadır. Bunun sonucu olarak da bu kişiler, İskoçya polisinin bulgularına göre tehdit edilmekte, şantaj, dolandırıcılık, kaçırılma, kimliklerin çalınması ve gizlice takip gibi suçlara hedef haline gelmektedirler (e-crime Scotland, 2011). Örgütlerin bu ağları kullanmalarının sebeplerinden birisi de bu ağları kullanan insanların hem vakitlerinin olması, başka bir ifadeyle onları meşgul edecek yeterince iş yoğunluğuna sahip olmamalarıdır. Ayrıca; yeterince korumaya tabi olmadıklarından dolayı hedef durumundadırlar. Buradaki hedef olma, daha çok organize suç ve terör örgütleri için eleman temini yönündedir. Örnek olarak Shelley bu örgütlerin, özellikle ekonomik ve siyasal olarak geri toplumlarda daha sık görüldüğünü, gençlere yasal olarak alternatifi mevcut olmayan ölçüde ekonomik çekiciliği olan ve imrenilecek iş alternatifleri sunmakta olduklarını belirtmektedir (Shelley, 2003: 303). İkinci olarak bu örgütler yaptıkları iş için gerekli olan, özellikle bilişim teknolojisi konusunda uzman kişilere ihtiyaç duymaktadırlar ki, bu kişileri kolayca bulmanın yolu da onların profile (kişisel bilgilerinin) olduğu sosyal medya ağlarını takip etmekten geçmektedir. Zira bu alanda en iyi uzman istihdamı, bu örgütlerin yasal yollarla güvenlik kuvvetlerinden kaçmalarını sağlayacak dolambaçlı, karışık ve ustaca yöntemler bulmalarına yardımcı olacaktır. Shelley bu konuyu delillendirmek için bugün artık bu örgütlerin cep telefonları ve uydu telefonlarında şifreli mesajlar, kodlu mesajlar kullanarak tanınmak ve bilinmekten kaçtıklarını ifade etmektedir. Teröristlerin de farklı ülkelerdeki faaliyetlerini kendilerini ele vermeyecek bilgisayar karakterlerini kullanarak koordine ettikleri biliniyor (Shelley, 2003). Örnek olarak aşağıdaki alıntı verilebilir. Amerikan TheAssociatedPress haber ajansının, Amerikalı bir terörle mücadele yetkilisinin verdiği bilgiye dayandırdığı habere göre, Bin Ladin'in geliştirdiği yöntem, onun, kendisini siber yollarla takip etmeye çalışan Batılı ülkelerin çabalarını yıllarca atlatmayı 14

15 başarmasını ve arkasında hiçbir dijital iz bırakmadan dünyayla iletişim halinde kalmasını sağladı (Apuzzo, 2011). Amerika da 119 (% 95 Amerikan vatandaşı) kişi üzerinde yapılan bir araştırma Facebook u kullanan kişilerin % 18 inin en az bir olumsuz kişisel tecrübeye sahip olduklarını ifade ettiklerini ortaya koymaktadır. Bu tecrübeler unwantedadvances (arzu edilmeyen talepler), stalking (takip), harassment (taciz) ve damaginggossiporrumor (mesnetsiz dedikodu ya da söylenti), ya da data theft (veri hırsızlı) davranışlarını içermekte. Buna ek olarak denekler arasında, yukarıda sayılan olumsuz olaylardan başkalarının etkilendiğini duyanların oranı % 38 dir. Bu önemli bir göstergedir ki, sosyal medya, kullanıcılara sağladığı yararın yanında ciddi şekilde de zarar verecek bir alet olarak karşımızda durmaktadır.bu durum terör örgütlerinin ve organize suç örgütlerinin bu internet sayfalarını kullanma arzularını kabartmaktadır. Çünkü bu yolla yaklaşık toplumun % 25 lik bir kesimini hedef almaktadırlar ki, bu nominal olarak ele alındığında milyonlarca kişi demektir. Türkiye de Durum Nedir Terör ve organize suç örgütlerinin, kendileri için çalışacak kişileri seçebilmek ve onları aşağıda anlatılan süreçten geçirebilmek için bir şekilde onlarla irtibata geçmesi gerekmektedir ki, biz Türkiye deki internet ve sosyal medya kullanımının bu örgütlere bu imkanı verdiğini düşünüyoruz. Terörle mücadele uzmanları, örgütsel kazanımın son dönemini şöyle özetliyorlar: "Terör örgütlerinin, bir gencin psikolojik yönden beynini yıkayarak ideolojileri çerçevesinde şartlandırmalarının en önemli nedeni kesin inanç adamı haline getirmektir. Nitekim, bir gencin örgüte gelene kadar ailesinden ve çevresinden aldığı kimlik ve kişilik silinerek yerine yeni bir kimlik ve kişilik kazandırılmaktadır. Biz buna militan kimliği ve kişiliği diyoruz. Bir terör örgütünün militanlarını bu süreçten geçirmesindeki amaç ise, işleteceği cinayetlerin meşruiyet dayanağını o kişinin iç dünyasına yerleştirebilmektir. Bundan sonra, bir militan işlediği cinayetlerden dolayı vicdani herhangi bir sıkıntı çekmemektedir (Şimşek, 2007). Bu aşamaları tamamlamak, eskiden daha zordu çünkü yüz yüze görüşmelerde ortaya çıkan problemler, internet ortamında ya da sohbet odalarında en aza indirilmektedir. İkna için delil göndermek ya da göstermek daha kolaydır. Çünkü terör ve organize suç örgütleri bu konuda yeterince görsel kaynaklara sahiptir. Türkiye de durumu incelerken üç temel ayrıntıya dikkat çekilecektir. Bunlar: 1) Sosyal medya ağlarını en çok hangi yaş grubuna mensup kişiler kullanıyorlar? 2) Türkiye de organize suçların durumu nedir? 3) Türkiye de devam eden bir terör- terörizm var mıdır? Bu soruların cevaplarını bulmaya geçmeden evvel, altını çizmemiz gerekiyor ki, bilişim suçları Türkiye de bir gerçeklik olarak kabul edilmiş ve bu suçları önlemeye yönelik yasal 15

16 düzenleme yapılmıştır. Başka bir ifadeyle, 1993 yılındaki gecikmiş tanışıklığa rağmen bu yeni iletişim ağı ile ilgili yasal düzenlemelere bakıldığı zaman ilk göze çarpan noktalardan biri de internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesine ilişkin 5651 sayılı kanunun 4/5/2007 tarihinde yürürlüğe girmiş olmasıdır. Bu düzenleme bile tek başına Türkiye de ciddi miktarda bilişim suçu işlendiğini ve bunun önlenmesi için yasa koyucunun devreye girdiğini göstermektedir. Bununla birlikte, 2007 yılına kadarki 14 yıllık süre zarfında İnternet ortamındaki suçlarla gerekli yasa bulunmadığından Türk Ceza Kanunu kapsamında mücadele edilmeye çalışıldığının, fakat arzulanan başarının elde edilemediğinin de altını çizelim. Yapılan çalışmalara göre, Türkiye sosyal medya kullanımı açısından kullanıcı/nüfus oranına bakıldığında, Dünya da önde gelen ülkelerdendir. Bu sonucun ortaya çıkmasında özellikle ortaöğretim ve yüksek-öğretimde olanların ek bir işte çalışmayıp sadece öğrencilikle iştigal ediyor olmalarının etkisinin büyük olduğunu düşünüyoruz. Bilinmektedir ki, sürekli olarak sosyal medya ağlarında uzun sayılabilecek zaman geçirenlerin büyük bir oranı 24 yaşın altında olan kişilerden oluşturmaktadır. Bu yaş gurubundakilerin çoğunluğunun öğrenci olduğu düşünülürse ek işte çalışmama gerçeğine dayalı tespitimiz daha iyi anlaşılacaktır. Yine yapılan başka bir araştırma çocukların hedef olarak seçildiğini ortaya koymaktadır. EU Kids Online tarafından, 9 16 yaş arası 1018 çocuk ve aileleriyle yapılan yüz yüze görüşmelerle yapılmış araştırmada şu bulgular elde edilmiştir.türkiye de, 9-16 yaş arasındaki çocukların yüzde 12 sinin cinsel içerikli mesaj aldığını, yüzde 4 ü de buna benzer mesaj yolladığını söylemiştir. Ayrıca çocukların yüzde 14 ü yüz yüze tanışmadığı kişilerle İnternet te görüştüğünü, yüzde 2 si de bu kişilerle İnternet dışında da buluştuğunu belirtti (Eglence.net, 2010). Tanımadığı kişilerle konuşan ve buluşan bu çocukları ne tür bir tehlikenin beklediği oldukça nettir. Dolayısıyla denebilir ki, organize suç örgütlerinin ve terör örgütlerinin devşirmeye çalıştıkları hedef kitlenin yukarıda sayılan yaş grubundaki öğrenciler ile çocuklar olması kaçınılmazdır. Türkiye IAB (Interactive AdvertisementBureau) bilgileri Türkiye de internet ve sosyal medya ağlarını kimlerin kullandığı noktasındaki araştırması ilginç bulgular ortaya koymaktadır. Aşağıda verilecek istatistiki bilgiler bu birim tarafından oluşturulmuştur(clockwork Blog, 2012). Tablo 2 (a): İnternet Kullanım Profili 16

17 Tablo 2(a), da açıkça görüleceği gibi, Ocak-Aralık 2011 tarihleri arasında yaş grubunun internet kullanımında %7 lık bir artış kaydedilmiştir. %7 lik bu artış Ocak 2011 de olan yas grubu internet kullanıcı sayısını Aralık itibariyle ye çıkarmıştır. Tablo 2 (b): İnternet Kullanım Profili Tablo 2 (b) de ise internet kullananların eğitim durumu görülmektedir. Üniversite ve üstü eğitimine sahip grupta bir doygunluk görülürken, en çok artış orta okul seviyesi öğrencilerinde görülmektedir. Ocak 2011 de olan orta okul öğrencisi internet kullanıcısı sayısı Aralık 2011 itibariyle %10 luk bir artışla ye çıkmıştır. 17

18 Ulaşılabilen enson veriler(sanatkar, 2012)Türkiye de internet kullanıcılarının önemli bir oranının Facebook kullandıklarını göstermektedir ki, terör ve organize suç örgütlerinin neden daha çok, aşağıda detaylı olarak anlatılan, Facebook kullandıklarının sebebini de ortaya koymaktadır. Tablo 2 (c) de bu durumu ortaya koymaktadır. Tablo. 2(c) 18

19 Aşağıdaki Tablo. 3 daha detaylı olarak hangi sitelerin ziyaret edildiğini ortaya koymaktadır (Turkey, ). Tablo 3: İnternette Yapılan Aktiviteler Tablo 3 te dikkat çekmek istediğimiz bulgular, özellikle organize suç örgütleri için hedef olan kitlelerin tespiti açısından önemli olup şu şekilde sıralanmaktadır; konuşarak ya da 19

20 görüntülü chat yapmak % 34.9; yazılı chat yapmak % 23.1; online tartışmalara katılmak % 12.8; Çöpçatanlık sitelerine girmek % 7.5; ve internette bahis oyunları oynamak % 4.7. Bağımlılık açısından bakıldığında Tablo 4 teki veriler (IAB Türkiye (b), 2009) görülmektedir ki, buna göre ortaokul-lise öğrencilerinin % 60 oranında bağımlı oldukları göze çarparken bu oran üniversite öğrencileri arasında % 13 seviyesindedir. Yaş grubu olarak ise, yukarıda bahsedegeldiğimiz gibi yine en yüksek oran yaş grubunda görülmektedir. Bu verilerden sonra sonuç olarak şunu iddia edebiliriz. Dikkat edileceği gibi hemen hemen bütün bu faaliyetlere katılmak, aynı zamanda terör ve organize suç örgütlerinin hedefi de olmak anlamına geliyor. Bu savımızı delillendirmek için sanırız başka bir soruya cevap bulmamız gerekiyor. O da terör ve organize suç örgütleri en çok hangi tür eylemler gerçekleştirmekte ve kimleri hedef almaktadırlar? Sanırız bu veriler, yukarıda ileri sürdüğümüz savlarımızı destekler niteliktedir ki bunlar Emniyet Genel Müdürlüğü nün oluşturduğu terörist profilleridir. Aynı kaynakta şu ifadeler yer almaktadır: özellikle yaş grubundaki lise ve üniversite çağındaki gençlerimizin, ülkemizde faaliyet yürüten terör örgütlerinin en büyük hedef kitlesi olduğunu göstermektedir (Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, 2011). Emniyetin, 262 tutuklu terör örgütü PKK mensubu üzerinde yaptığı araştırmaya göre, teröristlerin yüzde 54 ü 14-25, yüzde 34 ü 26-37, yüzde 12 si ise yaş grubunda yer alıyor. (Şimşek, 2007).Bu verilerde dikkat çekmek istediğimiz konu: Teröristlerin % 54 ünün yaş grubundan olması ki, bu yaş grubunun en çok internet kullanan ve sosyal medya ağlarında dolaşan gurup olması.aynı araştırmadaki başka bir bulgu ise, farklı tipteki terör örgütlerine ait. Dini motifli terör örgütü mensubu 200 kişinin dosyaları üzerinde yapılan araştırmaya göre, örgüt mensuplarının yüzde 2.5 i yaş grubunda bulunuyor. Örgüt üyelerinin yüzde 72.5 i arasındaki gençlerden oluşurken, yüzde 17 si 25-29, yüzde 6 sı 30-34, yüzde 2 si de yaş aralığında yer alıyor.... Sol terör örgütü mensubu 826 tutuklu üzerinde yapılan araştırmaya göre ise örgüt üyelerinin yüzde 65 i 14-25, yüzde 16.8 i yaş grubunda, yüzde 17.5 i ise 30 yaşın üzerinde bulunuyor (Şimşek, 2007). Buradaki bulgularla internet ve sosyal ağ kullanımı arasında da pozitif bir bağlantı mevcut. Bazıları bu pozitif bağlantının varlığında şüphe edebilirler. Fakat son zamanlarda terör örgütlerinin sosyal medya ağlarını ve interneti yoğun olarak kullandıkları göz önünde tutulursa, bu ilişkinin varlığı kendiliğinden ortaya çıkar. Buna ek olarak birçok güvenlik uzmanı internetin terör örgütleri için yeni elemanlar yetiştirmek için önemli bir araç olduğu belirtilmektedir (Janbek ve Prado, 2012). Türkiye de konuya yönelik yapılacak bir araştırmada, yukarıda belirtilen EU raporundaki bulguların benzerlerine ulaşılacağı ileri sürülebilir. Aşağıdaki Tablo 4 de internet bağımlı lığı konusundaki veriler, bağımlılıkla terör örgütlerinin üye devşirmeleri arasındaki ilişkiyi ortaya koyar niteliktedir.başka bir çalışma yukarıdaki savımızı ek olarak destekleyen veriler ortaya koymaktadır ki, buna göre Türkiye de terör örgütlerinin internet 20

21 2008 Ipsos ERKEK KADIN AB C1 C2 DE İLKOKUL- ORTAOKUL-LİSE ÜNİVERSİTE+ ortamını öncelikle propaganda ve eğitim amaçlı olarak kullandıkları görülmektedir.... Ülkemizde de, diğer ülkelerde olduğu gibi saldırıya uğrayan ve hack edilen kamuya ait birçok web sitesi bulunmaktadır. Yine kamuya ait adresleri terör örgütleri tarafından yoğun bir şekilde bombardımanına maruz kalabilmekte ve sistem çökertilebilmektedir....terör örgütleri Türkiye ye yönelik teknolojik eylem hazırlığında bulunmaktadırlar. Terör örgütleri; link hatlarına, bilgi işlem ve veri merkezlerine, bakanlıklara, PTT-Telekom, polis ve askeri birimlerin sistemlerine sanal saldırıda bulunmak için uğraş vermektedirler.... Birçok terör örgütü internet üzerinden propaganda başta olmak üzere, patlayıcı madde yapımı, örgüt elemanlarının eğitilmesi gibi birçok illegal faaliyet icra edilmektedir. Nitekim Emniyet Teşkilatı nın Hizbullah terör örgütü ile mücadelesindeki başarının temelinde bu örgütün bilgisayarlarında yapılan araştırmalar sonucu elde edilen veriler bulunmaktadır (Atıcı ve Gümüş, 2003). Tablo 4: İnternet Kullanım Alışkanlıkları 2009 BAĞIMLI 11% Demografi 100 Ortalamadan daha fazla erkek Ağırlıklı olarak yaş arası Ortalamadan daha yüksek SES seviyesine sahip Ortalamadan daha fazla ortaokul-lise mezunu Tüm düzenli internet kullanıcılarının %11 ini oluşturuyor. Çoğunlukla: erkek, yaşında, ortalamanın üzeri sosyoekonomik seviye Orta seviye eğitimli (yaş sebebiyle) Genel Bağımlı Türkiye BAĞIMLI Daha yoğun kullanıcı saat ve daha az 2-3 saat 4-5 saat 6-9 saat 10 saat ve üzeri Ġnternet Kullanım Alışkanlıkları Raporu,

22 Türkiye de Emniyet Genel Müdürlüğü nün belirttiğine göre 12 adet terör örgütü bulunmaktadır. Bunlar: 1) Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP/C) 2) MKP (Maoist Komünist Partisi) 3) TKP/ML - KONFERANS 4) Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) 5) PKK/KONGRA-GEL (Kürdistan Halk Kongresi-KHK) 6) Kürdistan Devrim Partisi (PŞK) 7) Kürdistan Demokrat Partisi/Bakur (PDK/Bakur) 8) Hizbullah 9) Hilafet Devleti (HD) 10) İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi (İBDA/C) 11)Tevhid-Selam (Kudüs Ordusu) 12) El Kaide Terör Örgütü Türkiye Yapılanması (Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı, 2011). 22

23 Yaptığımız küçük bir araştırmaya göre Türkiye de faaliyet gösteren terör örgütlerinin tamamının, ya kendi adlarına ya da başka ad ve unvanlarla internet ve sosyal paylaşım siteleri olduğu tespit edilmiştir. Bu sitelerin adları, özellikle, PKK terör örgütü ve onun sempatizan ya da üyeleri açtıkları Facebook sayfalarında yerleşim adlarını kullanmaktadırlar. Örnek: izmirdekikürtler. Bu şekilde bir kullanıma gidilmesinin temel sebepleri arasında sosyal bilimlerde hemşehrilik olarak adlandırılan bir sosyal etkileşimden en üst derece yararlanma amaçlanması vardır. Bir bakıma kırsal dan göçmüş Kürt kökenlilere sosyal, kültürel, aynı zamanda ekonomik destek sağlamaya yönelik olarak kullanılan hemşerilik burada öne çıkmaktadır. Konu terör olunca, aslında bu yaklaşımın sanıldığı kadar masum olmadığını, bir bakıma bir yol olarak kullanıldığını kabul etmek gerekir ki, bu düşünce yapılan bir çalışmada, Organize Suç Örgütlerinin Oluşumunda Hemşehrilik İlişkilerinin Rolü test edilmiştir. 137 adet organize suç örgütü arasından 15 i incelenmiş olup, Sonuç olarak yazar şu bulguları paylaşmaktadır: Organize Suç Örgütleri ile Hemşehrilik İlişkileri arasında organize olmuş suç örgütlerinin oluşumu, örgütlenişi, insan kaynakları bakımından güçlü ve organik bağın olduğu iddiası (hipotez) ispatlanmıştır.... organize suç örgütleri ile hemşehrilik ilişkisi arasında yapısal, organik bir bağın olduğu görülmüştür (Kahya, 2008). PKK terörünün etnik kökenli olması, hemşerilik duygusunun kullanılmasını bir bakıma zorlamaktadır ki, örgüte katılanların ifadelerinde bir şekilde bir tanıdık vasıtasıyla örgüte katıldıklarını ifade etmeleri bu düşünceyi desteklemektedir. PKK ve destekçilerinin Siteleri: Soka%C4%9F%C4%B1/ ?ref=ts; K%C3%BCrtler/ ; BDP-ADANA-MILLETVEKILI-MURAT-BOZLAK/ ; *erişim tarihi 23 Kasım DHKP-C ve yandaşlarının siteleri: DHKP-C adli terör örgütüne bakıldığında, PKK ve sempatizanlarının yaptığı gibi onlar da il ve diğer yerleşim yeri adlarına göre Facebook u kullanmaktalar. Her nekadar bu sayfaları 23

Türkiye de Güvenli İnternet ve Uygulamaları

Türkiye de Güvenli İnternet ve Uygulamaları . Türkiye de Güvenli İnternet ve Uygulamaları Dijital Medya İçerikleri Ne Kadar Güvenli? Dr. Şahin BAYZAN İnternet Daire Başkanlığı 06/12/2016 - İstanbul TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANICILARI İnternet Kullanıcı

Detaylı

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR Projenin Amacı Çocuklar ve çevrimiçi teknolojiler konusunda Avrupa çapındaki sosyal, kültürel ve düzenleyici etkilerin neler olduğunu belirlemek

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI İHTİYACI

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI İHTİYACI İNTERNETİN ÖNEMİ İnternet, Dünyamızı değiştiriyor Ailemizin yeni bir üyesi Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası Bir tıkla dünya ayaklarımızın altında Eşsiz bir kütüphane bir okul Bilinçli kullanıldığı takdirde

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 ÖZET DEĞERLENDİRME Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 2010 yılında ikincisi yayımlanan Bilgi Toplumu İstatistikleri yayını Türkiye nin bilgi

Detaylı

Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek

Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek Tarih: 19.01.2013 Sayı: 2014/01 İSMMMO dan Türkiye nin Yaratıcı Geleceği / Y Kuşağı Raporu Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek İSMMMO nun Türkiye nin Yaratıcı Geleceği / Y Kuşağı adlı

Detaylı

Konu: Bilgi Paylaşım Araçları. Aydın MUTLU İstanbul

Konu: Bilgi Paylaşım Araçları. Aydın MUTLU İstanbul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 6.Sınıf Konu: Bilgi Paylaşım Araçları 8.-14.Hafta Aydın MUTLU 2016 - İstanbul 1- İŞBİRLİKLİ YAZARLIK İçeriğinin kullanıcıların katkılarıyla oluşturulduğu bilgi paylaşım

Detaylı

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Standart Eurobarometer 76 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Bu araştırma Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü tarafından talep ve koordine edilmiştir. Bu rapor

Detaylı

İNTİHAR EYLEMLERİ Kasım 2003 İstanbul Saldırıları HALİM ALTINIŞIK STRATEJİ-GÜVENLİK-YÜZ OKUMA UZMANI

İNTİHAR EYLEMLERİ Kasım 2003 İstanbul Saldırıları HALİM ALTINIŞIK STRATEJİ-GÜVENLİK-YÜZ OKUMA UZMANI EYLEMLERİ 15-20 Kasım 2003 İstanbul Saldırıları HALİM ALTINIŞIK STRATEJİ-GÜVENLİK-YÜZ OKUMA UZMANI EYLEMLERİ A. Programın Amaç ve Gerekliliği 11 Eylül gününden beri "terör" daha fazla tartışılmaya başlanmıştır.

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. YAZAR HAKKINDA... v SÖZE BAŞLARKEN...vii İÇİNDEKİLER... xv KISALTMALAR LİSTESİ...xxi GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER. YAZAR HAKKINDA... v SÖZE BAŞLARKEN...vii İÇİNDEKİLER... xv KISALTMALAR LİSTESİ...xxi GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER Küresel Terörizmin Yeni Yüzü Canlı Bombalar YAZAR HAKKINDA... v SÖZE BAŞLARKEN...vii İÇİNDEKİLER... xv KISALTMALAR LİSTESİ...xxi GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM KÜRESELLEŞME ÇAĞININ TEHDİTLERİ VE

Detaylı

Bölüm I Bilişim Teknolojilerine (BT) Giriş

Bölüm I Bilişim Teknolojilerine (BT) Giriş Bölüm I Bilişim Teknolojilerine (BT) Giriş Son elli yılda bilim, teknoloji, ulaşım, haberleşme, iletişim, lojistik ve özellikle de Bilişim Teknolojilerindeki (BT) gelişmeler; 1. Yaşanan evde, 2. Çocukların

Detaylı

GENÇLER ARASINDA İNTERNET BAĞIMLILIĞI FARKINDA MIYIZ?

GENÇLER ARASINDA İNTERNET BAĞIMLILIĞI FARKINDA MIYIZ? farkında mıyız? GENÇLER ARASINDA İNTERNET BAĞIMLILIĞI FARKINDA MIYIZ? genclerfarkindamiyiz.com İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) tarafından yürütülecek olan Gençler Arasında İnternet Bağımlılığı-

Detaylı

Nevzat Melih TÜNEK THK Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Bölümünde Yüksek Lisans Öğrencisi, bu sunumda sosyal medyanın e-devlet üzerindeki etkileri

Nevzat Melih TÜNEK THK Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Bölümünde Yüksek Lisans Öğrencisi, bu sunumda sosyal medyanın e-devlet üzerindeki etkileri Nevzat Melih TÜNEK THK Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Bölümünde Yüksek Lisans Öğrencisi, bu sunumda sosyal medyanın e-devlet üzerindeki etkileri konusu ele alınmıştır. 1 Sunum kapsamında sosyal medyanın

Detaylı

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması Türkiye nin ilk ve öncü dijital ajansı adinteractive in Türk internet kullanıcısının davranış alışkanlıklarına ışık tuttuğu araştırması İnteraktif

Detaylı

Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri Bilişim Teknolojileri Dünyada İnternet Kullanımı 2 milyardan fazla kişi internet kullanıyor. 1 milyardan fazla kişi sosyal ağ sitelerine üye. 5 milyardan fazla cep telefonu kullanıcısı var. Türkiye de

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir?

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir? İnternet Teknolojisi Öğrt. Gör. Alper Aslan ENF102 Bilgisayar - II İnternet Teknolojisi İnternet Nedir? İnternet Kime Aittir İnternet in Türkiye deki Gelişimi İnternet in Türkiye de Kullanımı Yakın Gelecekte

Detaylı

BİLİŞİM SUÇLARI ve ALINACAK TEDBİRLER

BİLİŞİM SUÇLARI ve ALINACAK TEDBİRLER BİLİŞİM SUÇLARI ve ALINACAK TEDBİRLER Bilişim Suçu Nedir? Bilgisayar, çevre birimleri, pos makinesi, cep telefonu gibi her türlü teknolojinin kullanılması ile işlenen suçlardır. Kullanıcı Hesapları İle

Detaylı

Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013. Sosyal Medya Riski ve Denetimi. Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör

Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013. Sosyal Medya Riski ve Denetimi. Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013 Sosyal Medya Riski ve Denetimi Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör Sosyal Medya Kavramı Anket Soruları Sayfa 2 Sosyal Medya Kavramı Geleneksel

Detaylı

-SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI-

-SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI- -SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI- Pazarlamadünyasi.com un Vodaco Agency işbirliği ile 04 Ağustos 30 Eylül 2009 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Sosyal Medya araştırması sonuçlandı. İnternet kullanıcıları sosyal

Detaylı

Kariyer ve Profesyonel Ağlar

Kariyer ve Profesyonel Ağlar Kariyer ve Profesyonel Ağlar Kariyer Fransızca carrière kelimesinden gelmektedir. Bir yere çıkan, bir yere gelen anlamına gelmektedir. Bir meslekte çalışma ve zamanla elde edilen aşama, başarı ve uzmanlıktır.

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

Türkiye de internet kullanım trendleri

Türkiye de internet kullanım trendleri Türkiye de internet kullanım trendleri Yrd.Doç.Dr.Mehmet Akif Ocak Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Mutlu Çocuklar Derneği Proje Danışmanı Trend:

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları M. Emre SEZGİN, Ozan ŞENKAL Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Sosyal Ağlar-I Yaşamakta olduğumuz yüzyılda ortaya çıkan en önemli

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler:

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TUTUM BELGESİ Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan üniversiteler ve diğer bütün kurumlar çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaletine duyarlı

Detaylı

ÖZEL ÜMRANİYE İRFAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VELİ BÜLTENİ

ÖZEL ÜMRANİYE İRFAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VELİ BÜLTENİ ÖZEL ÜMRANİYE İRFAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VELİ BÜLTENİ Kasım 2012 www.irfankoleji.com Sayfa 1 / 5 GENCİN TEKNOLOJİYLE İMTİHANI Gençler Dile Geldi adında İntel in düzenlemiş olduğu

Detaylı

KRİMİNOLOJİ -I- 11 Aralık 2014 Suçun Ölçümü 2. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

KRİMİNOLOJİ -I- 11 Aralık 2014 Suçun Ölçümü 2. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KRİMİNOLOJİ -I- Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com 11 Aralık 2014 Suçun Ölçümü 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ SUÇUN ÖLÇÜMÜNDE KAYNAKLAR Resmi suç istatistikleri: Polis istatistikleri

Detaylı

SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI. Yasin YÜKSEL

SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI. Yasin YÜKSEL SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI Yasin YÜKSEL Araştırma konusu: Sosyal medyanın -özellikle yüksek öğretimde olmak üzere- eğitime katkısını, bu konuda yapılan araştırmaları, istatistikleri ve uygulamaları

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

SON 20 YILDA DÜNYANIN İNTERNET RENGİ DEĞİŞTİ

SON 20 YILDA DÜNYANIN İNTERNET RENGİ DEĞİŞTİ SON 20 YILDA DÜNYANIN İNTERNET RENGİ DEĞİŞTİ 60 SANİYEDE İNTERNETTE NELER OLUYOR TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve SİBER SALDIRI İSTATİSTİKLERİ 25 Genişbant Abone Sayısı (milyon) 20 15 10 5 0 20,03 14,05

Detaylı

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları Mehmet Can HANAYLI İçerik Giriş Kuramsal Çerçeve İnternet Web 2.0 ve Sosyal Medya Facebook Sosyal Medya Reklamcılığı Bulgular Sonuç ve Öneriler Kaynaklar

Detaylı

İnternetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında: Yurttaş Gazeteciliği

İnternetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında: Yurttaş Gazeteciliği İnternetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında: Yurttaş Gazeteciliği Özet: F. Çağdaş İslim* Cansu İslim * İnternet yaşadığımız çağın şüphesiz en temel gerçeklerinden

Detaylı

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI VE GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİ

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI VE GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİ İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI VE GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİ İNTERNETİN ÖNEMİ ve Güvenli İnternet Hizmeti İnternet Dünyamızı değiştiriyor Ailenin yeni bir üyesi Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası Bir tıkla

Detaylı

Petrol ve İthalat: İthalat Kuru Petrol Fiyatları mı?

Petrol ve İthalat: İthalat Kuru Petrol Fiyatları mı? Petrol ve İthalat: İthalat Kuru Petrol Fiyatları mı? Ya petrol fiyatları sadece petrol fiyatları değilse? Yani Türkiye günde altı yüz küsür bin varil olan kendi tükettiği petrolünü üretse, dışarıdan hiç

Detaylı

SOSYAL MEDYA. Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir?

SOSYAL MEDYA. Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir? SOSYAL MEDYA Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir? Sosyal Medya Nedir? Sosyal medya, kişilerin internet üzerinden birbiriyle

Detaylı

Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları

Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları DIGINEWS 2015 Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları Anlık İleti Uygulamaları Anlık mesajlaşma, internet üzerinden gerçek zamanlı olarak ileti transferi sağlayan bir online mesajlaşma şeklidir. Mart

Detaylı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı 2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı sağlayan cihazların daha iyi, hızlı ve ucuz modellerle

Detaylı

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir.

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital Pazarlama, rekabet avantajı için yeni kaynaklara ulaşımı

Detaylı

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU BAHAR 2009 ULUSAL RAPOR ÖZET TÜRKİYE Standatd Eurobarometre 71 / Bahar 2009 TNS Görüş ve Sosyal Bu araştırma Avrupa

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2 İnternet -- Günümüz bilgi çağının önemli bir aracı haline gelen internet, diğer iletişim araçlarından farklılık göstermektedir. -- Tanıtmadan, alışveriş

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ İNTİHAR RAPORU 24. 09.2014 GİRİŞ: En basit anlamda insanın kendi

Detaylı

Bilgisayarın Yararları ve Zararları

Bilgisayarın Yararları ve Zararları BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayarın Yararları ve Zararları ŞEYDA BETÜL KÖSE UFUK TAŞDURMAZLI 1 www.bilgisayarnedir.net 2 Bilgisayarın Yararları ve Zararları Bilgisayarın Yararları ve Zararları Nelerdir? 2006

Detaylı

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi 1 2 Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi toplumu ve e- devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi

Detaylı

BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ,KĠŞĠSEL MAHREMĠYET VE BĠLĠŞĠM SUÇLARI ALĠ ÜLKER ORTAOKULU 2015-2016 BĠLĠŞĠM DERSLERĠ

BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ,KĠŞĠSEL MAHREMĠYET VE BĠLĠŞĠM SUÇLARI ALĠ ÜLKER ORTAOKULU 2015-2016 BĠLĠŞĠM DERSLERĠ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ,KĠŞĠSEL MAHREMĠYET VE BĠLĠŞĠM SUÇLARI Bilişim Suçu Nedir? Bilgisayar, çevre birimleri, pos makinesi, cep telefonu gibi her türlü teknolojinin kullanılması ile işlenen suçlardır. Kullanıcı

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

Enerji, bankacılık, finans, telekomünikasyon gibi önemli sektörler Sinara Labs ile siber saldırılar a karşı güvende

Enerji, bankacılık, finans, telekomünikasyon gibi önemli sektörler Sinara Labs ile siber saldırılar a karşı güvende Enerji, bankacılık, finans, telekomünikasyon gibi önemli sektörler Sinara Labs ile siber saldırılar a karşı güvende Siber saldırı seviyesinin hiç olmadığı kadar yükseldiği şu günlerde, Sinara Labs sunduğu

Detaylı

Dünyanın en büyük sosyal dil öğrenme ağı busuu şimdi Türkiye de!

Dünyanın en büyük sosyal dil öğrenme ağı busuu şimdi Türkiye de! BASIN BÜLTENİ 18 Mart 2014 Türkiye busuu'da en hızlı büyüyen ülkelerden birisi... Dünyanın en büyük sosyal dil öğrenme ağı busuu şimdi Türkiye de! 40 milyonun üzerinde kullanıcıyla dünyanın en büyük sosyal

Detaylı

İNTERNETİN FIRSATLARI

İNTERNETİN FIRSATLARI 1 İNTERNETİN FIRSATLARI 2 TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI 25 20 Genişbant Abone Sayısı (milyon) 20,03 15 10 5 0 14,05 8,56 6,78 5,99 4,61 2,86 1,59 0,02 0,51 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaylı

BİLGİ PAYLAŞIM ARAÇLARI. İşbirlikli Yazarlık Çoklu Ortam Paylaşımları Web Günceleri Etiketleme ve Sosyal İmleme Sosyal Medya Dijital Kimlik

BİLGİ PAYLAŞIM ARAÇLARI. İşbirlikli Yazarlık Çoklu Ortam Paylaşımları Web Günceleri Etiketleme ve Sosyal İmleme Sosyal Medya Dijital Kimlik BİLGİ PAYLAŞIM ARAÇLARI İşbirlikli Yazarlık Çoklu Ortam Paylaşımları Web Günceleri Etiketleme ve Sosyal İmleme Sosyal Medya Dijital Kimlik İŞBİRLİKLİ YAZARLIK İçeriğinin kullanıcıların katkılarıyla oluşturulduğu

Detaylı

Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz?

Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz? Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz? Günümüzde tüketiciler ihtiyaç duydukları ya da istedikleri bir şey olduğunda refleks olarak Yayınlandı Nisan 2015 telefonlarına uzanıyor.

Detaylı

Ben. https://www.linkedin.com/in/halilsoyler

Ben. https://www.linkedin.com/in/halilsoyler Facebook Reklamları Ben https://www.linkedin.com/in/halilsoyler Markalar Facebook Bitti Mi? Hayır. Facebook kullanıcılarının %92 si birbirlerine «4 degrees of seperation» ile bağlı. 1.320.000.000 aylık

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 164 Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır: a) Okulu, okul eşyasını

Detaylı

3- Hareketimizin; Ankara'da Musab bin Umeyr Derneği dışında hiçbir grup, dernek, cemaat ya da örgütle bir bağlantısı bulunmamaktadır.

3- Hareketimizin; Ankara'da Musab bin Umeyr Derneği dışında hiçbir grup, dernek, cemaat ya da örgütle bir bağlantısı bulunmamaktadır. Downloaded from: justpaste.it/11pk4 MEDYA'DA YER ALAN HABERLERLE ALAKALI KURTUBA GENÇLİK HAREKETİ AÇIKLAMASI 19 Aralık 2016 tarihinde, Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi üzerine, medyada Hareketimiz ile

Detaylı

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor Tarih: 06.10.2013 Sayı: 2013/16 Türkiye de e-ticaret Raporu na göre online alışveriş beş yılda 3 e katlandı 5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor İSMMMO nun Türkiye de e-ticaret adlı raporuna

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ,

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, Araştırma grubumuza destek amacıyla 2000-2015 seneleri arasındaki konuları içeren bir ARŞİV DVD si çıkardık. Bu ARŞİV ve VİDEO DVD lerini aldığınız takdirde daha önce takip edemediğiniz

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi genel Başkanı Selim Işık tarafından açıklanan raporda çok dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Raporun Kahramanmaraş Onikişubat

Detaylı

SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ VE BARACK OBAMA ÖRNEĞİ

SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ VE BARACK OBAMA ÖRNEĞİ SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ VE BARACK OBAMA ÖRNEĞİ Sosyal medya zaman ve mekan sınırlaması olmadan (mobil tabanlı), paylaşımın, tartışmanın esas olduğu bir iletişim şeklidir. Wikipedia sosyal medyanın özelliklerini

Detaylı

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 9-15 KASIM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan Faaliyetler...

Detaylı

Telif Hakları ve Bilişim Suçları

Telif Hakları ve Bilişim Suçları Telif Hakları ve Bilişim Suçları Telif Hakkı İhlali, İnternet ve Telif Hakkı İhlali, Bilişim Suçları, Sık Karşılaşılan Bilişim Suçları hakkında bilgiler... Telif Hakkı İhlali Telif Hakkı, Herhangi bir

Detaylı

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları (Üniversite Dışında Kalan Gençler İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması) Sonuçlar Bu sorgudaki kayıt sayısı: 595 Anketteki toplam kayıt: 595 Toplama göre yüzde: 100.00%

Detaylı

Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması

Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması Bu ankette 30 soru var Grup 1 1 [1]Cinsiyetiniz? Erkek Kadın 2 [2]Yaş aralığınız? 17-22 23-30 30 ve üzeri 3 [3]Ailenizin Gelir düzeyi (Maaş,

Detaylı

İnternet ve Çocuklar, Gençler ve Aile Üzerindeki Etkileri. Prof. Dr. Tuncay ERGENE Genel Başkanı

İnternet ve Çocuklar, Gençler ve Aile Üzerindeki Etkileri. Prof. Dr. Tuncay ERGENE Genel Başkanı İnternet ve Çocuklar, Gençler ve Aile Üzerindeki Etkileri Prof. Dr. Tuncay ERGENE Genel Başkanı 2030 Yılında Nasıl Bir Demografik Tablo Beklenmektedir? Türkiye genç bir ülke olma özelliğini kaybedecektir.

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI RAŞTIRMASI - S V.01A - 18 HAZİRANH 2004 - SONUÇ RAPORU Nükleer Silahlar Araştırması - Sonuç Raporu v.01a - 18 Haziran 2004 Proje Ekibi Güçlü Atılgan Proje Sorumlusu Infakto

Detaylı

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular PLATFORM NOTU'15 / P-3 Yayınlanma Tarihi: 05.02.2015 * Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular Cem Başlevent 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, kayıtdışı

Detaylı

2014 Ericsson ConsumerLab

2014 Ericsson ConsumerLab 2014 Ericsson ConsumerLab TÜRKİYE MOBİL GENİŞBANT KULLANICI ARAŞTIRMASI Ericsson ConsumerLab 2014 Türkiye Mobil Genişbant Çalışması 19.09.2014 Page 1 ARAŞTIRMA METOD VE KAPSAMI Örneklem 3G mobil interneti

Detaylı

Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri

Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri On5yirmi5.com Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri "Türkiye'deki Sosyo-Kültürel Değişmeler Hakkında Liseli Gençlik Ne Düşünüyor" araştırmasından çarpıcı sonuçlar elde edildi. İşte o araştırma...

Detaylı

BLOG ADRESİ :

BLOG ADRESİ : BLOG ADRESİ : http://ozel-buro.tumblr.com ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBUNA AİT TUMBLR BLOGUNDA HALEN İŞLENEN VE İLERİDE İŞLENECEK OLAN KONULAR AŞAĞIDA GAYET AÇIK VE BİR ŞEKİLDE YER ALMAKTADIR. MAKALE VE ARAŞTIRMA

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

1. SINIF VELİ BÜLTENİ

1. SINIF VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU ve ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF VELİ BÜLTENİ Aslında içinde bulunduğumuz çağ dijital bir çağ çünkü günümüzde teknoloji yaşamımızın

Detaylı

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1 İnternet Nedir? 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında (170den fazla ülke arasında) yaygın olan ve

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 1

İnternet Teknolojileri. Ders 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 İçerik İnternet nedir? İnternet in kısa tarihi Türkiye de internetin gelişimi World Wide Web İnternet Nedir? 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu info@deskport.net BİZ KİMİZ? Biz Kimiz? Deskport Bilişim ekibinin karakteristik özellikleri olan; özgüven, çalısma azmi, tecrübe ve liderlik vasıflarımızla amacımız, müşterilerimizi

Detaylı

2.3. Bilgi Paylaşımı için Araçlar

2.3. Bilgi Paylaşımı için Araçlar 2.3. Bilgi Paylaşımı için Araçlar 2.3.1. İşbirlikli Yazarlık (Ör: Viki) 2.3.2. Çoklu Ortam Paylaşımları (Ör: YouTube, Flickr) 2.3.3. Web Günceleri (Ör: Bloglar) 2.3.4. Etiketleme ve Sosyal İmleme (Ör:

Detaylı

Internet ve Sosyal Paylaşım Güvenli & Bilinçli Kullanım

Internet ve Sosyal Paylaşım Güvenli & Bilinçli Kullanım Seminerleri Internet ve Sosyal Paylaşım Güvenli & Bilinçli Kullanım Yrd. Doç. Dr. Tuğba Bulu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Dijital toplum Dijital yerliler /

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ Mobil pazarlama nedir? Mobil pazarlama, tüke4cide sa7n alma isteği yaratma amacıyla, mobil mecra üzerinden ve/ veya mobil ürünler kullanılarak yapılan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle;

Detaylı

YATIRIMCI EĞİTİMİ VE FİNANSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI

YATIRIMCI EĞİTİMİ VE FİNANSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU YATIRIMCI EĞİTİMİ VE FİNANSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI 13 Kasım 2012, İstanbul Aydın HASKEBABÇI Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkanı ahaskebabci@spk.gov.tr www.yes.gov.tr

Detaylı

KADINA ŞİDDETİN KİŞİ ANALİZİ YÖNELİK. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa

KADINA ŞİDDETİN KİŞİ ANALİZİ YÖNELİK. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN KİŞİ ANALİZİ www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa PERSPEKTİF STRATEJİ ARAŞTIRMA ANALİZ - HAZİRAN 2015 ANALİZ NO: 6 Araştırma; doğru, nitelikli bilginin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ

SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ ŞUBAT 2015 www.perspektifs.com info@perspektifs.com Perspektif Strateji Araştırma objektif, doğru ve nitelikli bilginin üretildiği bir merkez

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER I-II

HALKLA İLİŞKİLER I-II Editörler Yrd.Doç.Dr. Gonca Yıldırım & Seçil Utma HALKLA İLİŞKİLER I-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Gonca Yıldırım Yrd.Doç.Dr.İlker Özdemir Hasan Çiftçi Hatice Aydoğmuş Özcan Kahraman Koktürk Melis Yalçın Seçil

Detaylı

SOSYAL MEDYADA (E) TİCARET. Ekim, 2015

SOSYAL MEDYADA (E) TİCARET. Ekim, 2015 SOSYAL MEDYADA (E) TİCARET Ekim, 2015 SOSYAL DÜNYAYA GENEL BAKIŞ Günden güne sosyal medya, bireylerin günlük rutininin bir parçası haline gelmekte ve bu bütünleşme yalnızca boş vakitleri değerlendirmek

Detaylı

YÖNETMELİK BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28491 YÖNETMELİK BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014 IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014 İLETİŞİM VE ALGI YÖNETİMİ Yalçın DOĞANAY yalcindoganay61@gmail.com Ders Öğretim Görevlileri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. AtakanSeniz. Türk medyasını Üniversite Medya Birliği şekillendirecek. HAKKIMIZDA YÖNETİM KURULU EKİPLERİMİZ

İÇİNDEKİLER. AtakanSeniz. Türk medyasını Üniversite Medya Birliği şekillendirecek. HAKKIMIZDA YÖNETİM KURULU EKİPLERİMİZ 03 04 06 08 09 10 12 13 HAKKIMIZDA YÖNETİM KURULU EKİPLERİMİZ DESTEKÇİLERİMİZ ve İŞ ORTAKLARIMIZ İSTATİSTİKLERİMİZ NERELERDEYİZ? ETKİNLİKLERİMİZDEN BASINDA BİZ İÇİNDEKİLER Türk medyasını Üniversite Medya

Detaylı

1. Kavramsal Olarak Terör ve Terörizm...74 A. Tarihsel Süreç İçerisinde Değişen Anlam...76

1. Kavramsal Olarak Terör ve Terörizm...74 A. Tarihsel Süreç İçerisinde Değişen Anlam...76 İçindekiler Giriş...1 Birinci Bölüm: Etnisite ve Milliyetçilik...9 1. Kavramsal Boyut...10 A. Etnisite, Etnik Grup ve Etnik Kimlik...11 B. Millet ve Milliyetçilik...17 2. Kuramsal Tartışmalar...23 A. İlkçi

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

tepav Ocak2013 N201307 TÜRKİYE DE YOLSUZLUK ALGISI ÜZERİNE NOTLAR DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Ocak2013 N201307 TÜRKİYE DE YOLSUZLUK ALGISI ÜZERİNE NOTLAR DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Ocak01 N0 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Evren AYDOĞAN 1 Araştırmacı, Yönetişim Çalışmaları Uluslararası Şeffaflık Örgütü nün- Transparency International (TI), Yolsuzluk

Detaylı

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29144 Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.1-10 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. SORUMLULAR... 3 4. TANIMLAR... 3 5. AUZEF Tanıtım Faaliyetlerin Standartları... 3 5.1.

Detaylı