T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı"

Transkript

1 I T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı Sayı : / /08/2015 Kbnu:Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim DAĞITIM YERLERİNE Yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan Önlisans, Lisans ve Lisansüstü eğitim öğretim programlarının açılmasıyla ilgili başvuru dosyalarında yer alması gereken bazı tablolar yeniden düzenlenerek tarihinde Kurulumuz internet sayfamızda yayımlanmıştır. Bu çerçevede Önlisans, Lisans ve lisansüstü program açma tekliflerinin hazırlanmasında Kurulumuz internet sayfası Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı altında yer alan "Meslek Yüksekokulları"ndaki Ek-lb' nin, " Mevcut Bölümlere Lisans Programı Açarak Öğrenci Alınması için Ölçütler ve Başvuru Formatı"ındaki Ek-2b'nin, "Yüksek Lisans Programı Açma Ölçütleri"ndeki Tablo-2b'nin ve "Doktora Programı Açma Ölçütleri"ndeki Tablo-5b'nin ekteki örneklere göre eksiksiz düzenlenmesi ve tabloların düzenin değiştirilmemesi gerekmektedir. Bu formlarda yer alan bilgilerden herhangi birinin (öğretim üyesinin doğum tarihi, lisans, yüksek lisans ve doktora alanları, unvan, üniversite ve program adı vb.) eksik bırakılması ya da doldurulmaması durumunda teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. $ e-imzalıdır Süleyman Necati AKÇEŞME Başkan a. Genel Sekreter Dağıtım: Tüm Üniversitelere KKTC Üniversitelerine Meslek Yüksekokullarına BELGENİN ASLİ ELEKTRONİK İMZALIDIP 2ö...J.Q$J20 İ5~ Zerrin YILMAZ BAYER Bilgisayar İşletmeni Üniversiteler Mah. 1 öoo.cad. No:l Bkent/ANKARA Ayrintüi bilgi için irtibat: Telefon: (012) Faks: (012) Haydar ALTUNAY E-Posta: Elektronik Ag: Araştırmacı Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Evrak teyidi https ://ebys.yok.gov.tr/docuphıs/integration/yok/signcheck.aspx?füedocid=ab0aee-76ejt890-bb defc86 adresinden yapılabilir.

2 Üniversite Adı (*) : MYO Adı (*) : Program Adı (*) (") : EK-1b ÖNLİSANS PROGRAMINA ÖĞRENCİ ALINMASI TEKLİFİ İÇİN ÖRNEK FORMAT Kontenjan Önerisi (*) : Öğretim Dili (*) (1) : Hazırlık Sınıfı (*) (1) : MYO'nun Üni. Uzaklığı : MYO'nun Yeri ; MYO'nun Fiziki İmkanları : Mevcut öğrenci Alan Programları Açılması İstenen Programda Görev Alacak Öğretim Üyelerinin/Elemanlarının Mezuniyet Alanı Mezun Olduğu Jniversite Üniversitesi ve Kadrosunun Bulunduğu BölümC") Ünvanı-Adı-Soyadı Yüksek Lisans Doktora Lisans Yüksek Lisans Haftalık Ders Yükü (* ) Yabancı Dil (2) Lisans Doktora öğr. Gör. Ali YILMAZ(1976) İşletme İşletme Ege Ege KPSD/95 Oğr. Gör. Betül ÜNAL (1975) İşletme Hacettepe YDS/92 Öğr. Gör. Meltem IŞIK (198) işletme Akdeniz YDS/90 (*) Üniversite Adı, MYO Adı, Program Adı, Kontenjan önerisi, Öğretim Dili, Hazırlık Sınıfı üniversite tarafından eksiksiz, doğru ve 14 punto olarak bilgisayar ile yazılacaktır. (**) Program açma ile öğrenci alımı aynı anda değerlendirilmemektedir. Program kadrosunda en az biri yüksek lisans mezunu öğretim elemanı gerekmektedir. Program açılmadan kadroya atama yapılamayacağından tablonun doldurulmuş olması başvuru yapmış olma şartını sağlamamaktadır. (***) öğretim üyesinin/elemanının üniversitede kadrosunun bulunduğu bölüm (YÖKSİS veri tabanında yer alan) yazılmalıdır.

3 (*"*) öğretim üyesi/elemanının görev aldığı tüm programlardaki ders yükünün haftalık toplamı yazılmalıdır. (1) Senato kararında programın öğretim dili ve hazırlık sınıfına ilişkin karar bulunmalıdır. Aksi halde formda doldurulsa bile işlem yapılmayacaktır. (2) Programın öğretim dilinin yabancı dilde veya en az %0 yabancı dilde olduğunda öğretim üyelerinin/elemanlarının yabancı dil belgelerine ilişkin bilgilerin buraya yazılması belgelerinin de Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir, örneğin: 2015-YDS/92 gibi. Not: Yukarıdaki form eksik doldurulduğu taktirde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 EK-2b LİSANSA ÖĞRENCİ ALINMASI TEKLİFİ İÇİN ÖRNEK FORMAT Üniversite Adı {*) : Fakülte/YO Adı (*) : Bölüm/Program Adı (*) : Hazırlık Sınıfı (*) : Öğretim Dili (*) : Kontenjan Önerisi (*) : Üniversitede kadrosunun bulunduğu bölüm Ünvanı-Adı-Soyadı Lisans Yüksek Lisans Doktora Lisans Yüksek Lisans Doktora Doç Dr. Demet Ünal (1974) İktisat İktisat Teorisi İktisat Teorisi Ege Ünv. ODTÜ Londra Ünv. 12 Yrd. Doç Dr. Ali Yılmaz (1976) iktisat İktisat İktisat Hacettepe Ünv. Ankara Ünv. Ankara Ünv. 10 Haftalık Ders Yükü Yabancı Dil (2) KPSD/ YDS/92 (*) Üniversite, Fakülte/YO, Bölüm/Program Adı ile Hazırlık Sınıfı,Öğretim Dili ve Kontenjan Önerisi ile ilgili alanlar 14 punto olarak bilgisayar ile doldurulacaktır. (1) Senato kararında programın öğretim dili ve hazırlık sınıfına ilişkin karar olmaması durumunda formda bu bilgiler yar alsa bile işlem yapılmayacaktır. (2) Programın öğretim dilinin yabancı dilde veya en az %0 yabancı dilde olduğunda öğretim üyelerinin/elemanlarının yabancı dil belgelerine ilişkin bilgilerin buraya yazılması ve belgelerinin de Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir. Örneğin: 2015-YDS/92 gibi. Not: Yukarıdaki form eksik doldurulduğu taktirde teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

5 Tablo - 2b YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILMASI İÇİN ÖRNEK FORMAT Üniversite Adı (*) : Enstitü Adı (*) : Anabilim Dalı Adı (*). (Tezli/Tezsiz) (**) Program Adı (*) : Öğretim Dili (*) : ÖĞRETİM ÜYESİNİN Üniversitede kadrosunun bulunduğu bölüm Unvanı-Adı-Soyadı -Doğum Tarihi (Yıl olarak) Prof. Dr. Zehra Büyük (1962) Lisans - Yüksek Lisans - Doktora/Doçentlik Mezuniyet alanı ***^ L: İktisat, YL+D: İktisat Teorisi Lisans Yüksek Lisans - Doktora Mezun olunan yükseköğretim kurumunun adı L: Gazi Ünv., YL: Londra Ünv., D: ODTÜ SCI Yayın sayısı 12 Yılları { - ) arasında 1982,1986, 1999, Öğretim üyesinin haftalık ders yükü Diğer uluslararası yayın sayısı Kitap/ Kitapta bölüm Uluslararası bildiri + Türkiye'deki Ulusal makale Ulusal bildiri Lisans Yüksek lisans Doktora Toplam Öğretim üyesi en az iki yarı yıl lisans programında ders verdi mi? Verdi ise tarihlerini ve hangi üniversitede olduğu bilgisini yazınız. lü 11-2U12 Bahar Güz Gazi Ünv. Doç. Dr. Tuğba Kerem (1955) L+YL+D: iktisat L+YL+D: Gazi Ünv ,1999, 2000, Güz ve bahar Ankara Ünv. 1: Lisans Eğitimi YL: Yüksek Lisans Eğitimi D: Doktora Eğitimi (*) Üniversite, Enstitü, Anabilim Dalı ve Program Adı ile Öğretim Dili ile ilgili alanlar 14 punto olarak bilgisayar ile doldurulacaktır. (**) Programın Tezli veya Tezsiz olduğu bilgisi yazılırken ilgili olmayanının üzeri çizilecektir. Örneğin İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı için Anabilim Dalı Adı (*) (Tezli/Tess»): İşletme

6 ( **) Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ile İlahiyat lisansüstü program açma tekliflerinde öğretim üyelerinin doktora alt alanlarını yazınız. ( Örneğin: Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı vb.) Not: Yukarıdaki form eksik doldurulduğu taktirde teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

7 Tablo - 5b DOKTORA/SANATTA YETERLİK AÇILMASI İÇİN ÖRNEK FORMAT Üniversite Adı (*) : Enstitü Adı (*) : Anabilim Dalı Adı (*) : Program Adı (*) Doktora/Sanatta Yeterlilik) (**) Öğretim Dili {*) : Yüksek Lisans programının başladığı yıl Yüksek Lisans programına son üç yılda kabul edilen öğrenci sayısı Yüksek Lisans programında son üç yılda mezun olan öğrenci sayısı Yüksek Lisans programından son üç yılda ilişiği kesilen öğrenci sayısı Yüksek Lisans programında mevcut öğrenci sayısı Bilgisayar ekipmanları, laboratuvarlar ve kütüphanede süreli yayınlar hakkında bilgi. Doktora Programına 1. yıl 1. dönem için başlayacak tahmini öğrenci sayısı Programda görev alacak toplam Prof., Doç., Y.Doç. Sayısı Doktora öğrenim Alanına Göre öğretim Üyesi Dağılımı Öğretim Üyesi Sayısı Öğretim Üyelerinin Dağılımı Doktora Eğitimi Yurt Dı$ı Yurt Kendi Üniversitesinde Doktoralı Sayısı Makine Mühendisliği Otomotiv Mühendisliği c C V) 1 (0 : E * i V.Q 0 2 >. e V -i c.2 â i Unvanı-Adı-Soyadı -Doğum Tarihi (Yıl olarak) Prof. Dr. Ercüment Kibar (1955) 8 2 Lisans - Yüksek Lisans - Doktora/Doçentlik Mezuniyet alanı (***) L: Makine Müh., YL: Termodinamik, D: Sistem M. 1 Prof. Dr., 1 Doç. Dr., 6 Y.Doç. Dr. 1 Doç. Dr., 1 Y.Doç. Dr. ÖĞRETİM ÜYESİNİN Lisans - Yüksek Lisans - Doktora Mezun olunan yükseköğretim kurumunun adı L: Gazi Ünv., YL: Londra Ünv., D: ODTÜ c» S 12 _ «> *u c «o g > n 1982,1986, 1999, Toplam: 10 0> âp o =0 JO (0 a <8 «k v İS.5* vt J2 2 5 "5 V) Öğretim üyesinin haftalık ders yükü o > o o Q = % w C = n t ö > > oi SP.E > -c s s. 0) V "D > S j* (D = *o.e >b0 S îo 2 *55 c il 0 o> aı 2 *5 0> s s. op 1 o 0) & 01 E S o..2 VI "5 8 c *o 1 c S n O J > Güz ve bahar ODTÜ (Lisans) Güz ve Bahar Gazi Ünv. (Lisans)

8 Doç.Dr. Simge Küçük (196) L+YL+D: Makine Müh. L+YL+ D: Gazi Ünv ,1999, 2000, Güz ve Bahar Ankara Ünv. (Tezli Yük. Lisans) L: Lisans Eğitimi YL: Yüksek Lisans Eğitimi D: Doktora Eğitimi (*) Üniversite, Enstitü, Anabilim Dalı ve Program Adı ile Öğretim Dili ile ilgili alanlar 14 punto olarak bilgisayar ile doldurulacaktır. (**) Programın özelliğine göre Doktora/Sanatta Yeterlilik kısmında ilgili olmayanının üzeri çizilecektir. Örneğin İşletme Doktora Programı için Program Adı (*) (Doktora/Sanatta Yeterlilik): İşletme (***) Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ile İlahiyat lisansüstü program açma tekliflerinde öğretim üyelerinin doktora alt alanlarını yazınız. ( Örneğin: Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı vb.) Not: Yukarıdaki form eksik doldurulduğu taktirde teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BASVURU KOSULLARI

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BASVURU KOSULLARI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BASVURU KOSULLARI 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başında, aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, aşağıda kontenjanları belirtilen

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dallarına 2014-2015 Eğitim- Öğretim yılı Bahar döneminde Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KONTENJAN ANABİLİM DALI YÜKSEK LISANS DOKTORA ALES Puan Türü Tezli Tezsiz ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÖZEL KOŞULLAR Endüstri İlişkileri

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 20152016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı Tarih ve Sayı: 15/01/2015-12581 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı *BEL937UHY* Sayı :37567810-109.07- Konu :Diğer (109.99) 2015-2016 Erasmus Staj Başvurusu

Detaylı

Kontenjan. ALES Puan Türü. ANABİLİMDALLARI/ PROGRAMLAR T.C. Uyruklu. Eğitim Türü. Yabancı Uyruklu. Yatay Geçiş. İşletme 1 60+90* 3 - SÖZ/EA/SAY

Kontenjan. ALES Puan Türü. ANABİLİMDALLARI/ PROGRAMLAR T.C. Uyruklu. Eğitim Türü. Yabancı Uyruklu. Yatay Geçiş. İşletme 1 60+90* 3 - SÖZ/EA/SAY YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI) Eğitim Türü Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI HİTİT Sİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE PROGRAM İLANI 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROGRAMLARA YÜKSEK LİSANS VE Sİ ALINACAKTIR 10-14 Ağustos 2015 BAŞVURU

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR 2014-2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Anabilim Dallarına Yüksek Lisans ve Doktora

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları Toplantı Tarihi: 10.06.2014 Toplantı Sayısı : 26 Karar No: 19 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara

Detaylı

Tezsiz Yüksek Lisans ALES PUAN TÜRÜ

Tezsiz Yüksek Lisans ALES PUAN TÜRÜ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ I ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI) Eğitim Türü Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kontenjan

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BASVURU KOSULLARI

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BASVURU KOSULLARI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BASVURU KOSULLARI 2014-2015 öğretim yılı bahar yarıyılı başında, aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına Celal Bayar Üniversitesi üstü

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ üstü Programları İçin Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Enstitüleri Başvuru ve Kayıt Kılavuzu 2014-2015 Güz Yarıyılı (10 Temmuz 2014 tarih, 58 sayılı Senato toplantısının 2 nolu

Detaylı

Bilim / Sanat Dalı veya Ön Koşullar

Bilim / Sanat Dalı veya Ön Koşullar MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Maliye Bakanlığı ile Marmara Üniversitesi Arasında Düzenlenen Lisansüstü Öğretim, Araştırma ve Hizmet İçi Eğitim İş Birliği

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz lisansüstü öğretim programlarına 2013 2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. alınacak

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılında, Sosyal Bilimler Enstitüsüne aşağıdaki anabilim dallarına lisansüstü eğitim için öğrenci alınacaktır.

Detaylı

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ (16/06/2015 tarih, 64 sayılı Senato toplantısının 23 nolu karar ekidir.) EK: 17 20152016 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIM TAKVİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS Başlangıç Bitiş Yatay geçiş Başvuruları

Detaylı

T.C. AHİEVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS / DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI

T.C. AHİEVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS / DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI T.C. AHİEVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 20152016 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI / BAŞVURU KOŞULLARI 0 İÇİNDEKİLER 1. Başvuru Tarihi... 1 2. Başvuruda İzlenecek Yol... 1 3. İletişim Bilgileri...

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen anabilim dallarına 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı için yabancı uyruklu yüksek

Detaylı

OMÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ KONTENJANLARI PROGRAM BAŞVURABİLECEK BÖLÜM MEZUNLARI KONTENJANLAR

OMÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ KONTENJANLARI PROGRAM BAŞVURABİLECEK BÖLÜM MEZUNLARI KONTENJANLAR B.DİĞER ALANLAR A.MEB İN İHTİYAÇ DUYDUĞU ALANLAR T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI [KONTENJANLAR ve BAŞVURU ŞARTLARI]

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI MADDE 1 Amaç, kapsam ve tanımlar (1) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 23.12.2014-51827

Evrak Tarih ve Sayısı: 23.12.2014-51827 Evrak Tarih ve Sayısı: 23.12.2014-51827 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BD6032640411* Sayı : 77517973-770-

Detaylı

Sonuçların İlan Tarihi 13 Ağustos 2015. Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar İçin Yerleştirme Tarihleri 14-19 Ağustos 2015

Sonuçların İlan Tarihi 13 Ağustos 2015. Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar İçin Yerleştirme Tarihleri 14-19 Ağustos 2015 T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ALINACAK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU TARİHLERİ, KONTENJANLARI VE KABUL KOŞULLARI İlgili Tarihler Başvuru Tarihi

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. 2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. Anabilim Dalı ve Programın Adı Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tezli/Tezsiz

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Anabilim Dalları'na 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında

Detaylı

İŞLETME ANABİLİM DALI (İşletme Programı) İşletme Tezsiz 30 Lisans derecesine sahip olmak. Öğrenci Kabul Şartları

İŞLETME ANABİLİM DALI (İşletme Programı) İşletme Tezsiz 30 Lisans derecesine sahip olmak. Öğrenci Kabul Şartları Başvuru Tarihleri: 05-19 Ocak 2015 tarihleri arasında olup, Başvuru formu doldurulduktan sonra istenilen evraklar ile Sosyal Bilimler Enstitüsü ne bizzat yapılacaktır. Sınav Tarihleri: Yabancı Dil Sınavı

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 20-205 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında, Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı Anabilim Dallarına lisansüstü eğitim için öğrenci alınacaktır. İlgili

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2014-2015 -ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA LARI İÇİN KOŞULLARI ve LARI TARİHLERİ ve YERİ Başvuru Tarihleri 16-27 Haziran 2014 saat 16.00 ya kadar başvuru evraklarının başvuru

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALLARI YÜKSEK LİSANS Tezli Tezsiz KONTENJAN DOKTORA ALES Puan Türü Klasik Arkeoloji 10 6 E.A. SÖZ. BASIN VE YAYIN 20 10 E.A.

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü 205-206 Eğitim - Öğretim yılı Güz yarıyılı için ilgili Anabilim Dallarına aşağıda belirtilen sayıda Kadrosuz Yüksek Lisans

Detaylı