SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ 01 Haziran 2006 Perşembe günü, Prof.Dr. Vasfi HAFTACI Başkanlığında toplanan Enstitü Kurulu aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek, belirtilen kararları almıştır. 01- Öğrenci Kontenjanları hk Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılında Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına alınacak öğrenci sayılarının ve kabul koşullarının aşağıdaki şekliyle kabulüne ve gereğinin Enstitü Müdürlüğünce yerine getirilmesine, YÜKSEK LİSANS KONTENJANI ANABİLİM DALI TEZLİ TEZSİZ TOPLAM İŞLETME 1. Muhasebe-Finansman Üretim Yönetimi ve Paz Yönetim ve Organizasyon ULUSLARARASI İLİŞKİLER 4. Siyasi Tarih Uluslararası İlişkiler İKTİSAT 6. İktisat Politikası İkt.Gel.ve Ul. Arası İkt İktisat Teorisi ve Tarihi HUKUK 9. Özel Hukuk Kamu Hukuku T.D.E. 11.Türk Dili ve Edebiyatı

2 FELSEFE 12.Felsefe İLETİŞİM 13.İletişim Bilimleri GAZETECİLİK 14.Gazetecilik HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 15.Halkla İlişkiler Ve Tanıtım RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA 16. Radyo Televizyon ve Sinema ÇALIŞMA EKO. 17.Çalışma Ekonomisi SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 18.Siyaset ve Sosyal Bilimler Yönetim Bilimleri EĞİTİM BİLİMLERİ 20.Eğitim Yön. Teftişi Pl. Ve Eko ORTA ÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ 21.Türk Dili ve Ed. Öğretmen. Prog GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ 22.Müzik Öğretmenliği Programı Başarı notu LES %50 ve Lisans Mezuniyet notu %50 dikkate alınarak hesaplanacak Mülakat ve Yabancı Dil Sınavı yapılmayacaktır. Bu Programlara Eğitim Fakültesi mezunları başvuramaz. ANASANAT DALI İÇ MİMARLIK 23.İç Mimarlık PLASTİK SANATLAR 24.Resim MÜZİK 25.Müzikoloji 7 7

3 II.ÖĞRETİM İŞLETME 26.İşletme EĞİTİM BİLİMLERİ 27.Eğitim Yön. Teftişi Pl. Ve Eko DOKTORA ANABİLİM DALI TEZLİ TOPLAM İŞLETME 28.Üretim Yönetimi ve Pazarlama 3 3 İKTİSAT 29.İktisat EĞİTİM BİLİMLERİ 30.Eğitim Bilimleri 4 4 T.D.E. 31.Türk Dili ve Edebiyatı PLASTİK SANATLAR 32.Resim BAŞVURUDA ARANACAK KOŞULLAR 1- Lisansüstü Eğitim Sınavından (LES) Eşit Ağırlık ortalaması en az 45 olmalıdır.(son iki yılda alınmış olması gereklidir.).. Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Programına LES puanı sözel 45, Güzel Sanatlar Eğitimi Programına LES puanı herhangi bir puan türünden 45 olanlar başvurabilirler. Tüm Doktora programlarına müracacatta yabancı dil sınavı Üniversitemizce yapılmamakta, sadece resmi geçerliliği olan yabancı dil belgelerine sahip olanlar doktora programlarına başvurabilmektedirler. II.Öğretim Tezsiz yüksek lisans programlarında ise yabancı dil şartı aranmaz. 2- Muhasebe-Finansman, Yönetim Organizasyon ile Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yüksek Lisans Programlarına İİBF, Siyasal Bilgiler ve İşletme Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar başvurabilirler. İşletme Doktora Programına ise İşletme tezli Yüksek Lisans programı mezunları başvurabilirler. 3- İktisat Politikası, İktisat Tarihi ve Teorisi, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Yüksek Lisans Programlarına İ.İ.B.F.,SBF, İktisat, İşletme veya bunlara eşdeğer Fakültelerden mezun

4 olanlar başvurabilir. İktisat Doktora Programına ise İktisat ve Çalışma Ekonomisi ile ilgili herhangi bir anabilim dalında Yüksek Lisans yapmış olanlar başvurabilirler. 4- Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Yüksek Lisans Programlarına sadece Hukuk Fakültesi mezunları başvurabilir. 5- Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü veya Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümü mezunları başvurabilir. 6- Çalışma Ekonomisi Yüksek Lisans Programına İ.İ.B.F, Iktisat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültelerinin İşletme ve Endüstri Mühendisliği Bölümleri mezunları başvurabilirler. 7- Eğitim Bilimleri (EYTPE) Tezsiz Yüksek Lisans Programına Eğitim Fakültesi mezunu olmak ve/veya Eğitim Kurumlarında öğretmen, yönetici (öğretmenlik formasyonuna sahip olmak), müfettiş veya uzman olarak görev yapıyor olmak, LES sonuç belgesine, çalıştıkları kurumdan programa devam edebileceklerine ilişkin izin belgesine sahip olmak Mülakat Lisans başarı derecesi ve LES sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Lisansüstü giriş puanının hesaplanmasında KOÜ. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2/a md. de öngörülen LES puan miktarı dikkate alınır. Yabancı Dil bilgisi koşulu aranmaz. Eğitim Bilimleri (EYTPE) Tezli Yüksek Lisans Programına Dört yıllık lisans mezunu (Lisans tamamlama dahil) olanlar başvurabilirler. Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı mezunu olmayanların bilimsel hazırlık derslerini almaları zorunludur. (Transkriptlerdeki eşdeğer derslerden muafiyet verilebilir.) LES puanı Eşit ağırlıklı en az 50 olmalıdır. Eğitim Bilimleri (EYTPE) Doktora Programına ise Sosyal Bilimler alanında yüksek lisans derecesine sahip olanlar kabul edilir. Giriş sınavında başarılı olan adaylardan Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı mezunu olmayanların bilimsel hazırlık derslerini almaları zorunludur. (Transkriptlerdeki eşdeğer derslerden muafiyet verilebilir.) LES puanı Eşit ağırlıklı en az 50 olmalıdır. 8- Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programına Türk Dili ve Edebiyatı veya Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir. 9- Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Öğretmenliği Programına Üniversitelerin Bando Şefliği, Folklor ve Etnomüzikoloji, Kompozisyon, Müzik, Müzik Bilimleri, Müzikoloji, Nefesli Çalgılar, Vurma Çalgılar, Opera, Piyano ve Harp, Ses Eğitimi ve Temel Bilgiler Bölümlerinde mezun olanlar başvurabilirler. 10-Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programına Siyasal Bilgiler Fakültesi (Tüm Bölümler). İİBF (Tüm Bölümler), Harp Okulları, Polis Akademisi, Hukuk Fakültesi mezunları başvurabilirler. Siyasi Tarih Yüksek Lisans Programına ise yukarıda sayılan Fakültelere ek olarak Fen Edebiyat Fakültesi Tarih (Yakınçağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi) Bölümü mezunları da başvurabilirler. 11-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programlarına herhangi bir lisans mezunu olanlar başvurabilirler. 12-İç Mimarlık Yüksek Lisans Programına İç Mimarlık Lisans mezunları başvurabilirler. İç mimarlık Plastik Sanatlar, ve Müzik Yüksek Lisans Programlarına LES başarı puanı sayısal veya sözel alanların herhangi birinden en az 45 alanlar başvurabilirler.

5 13-Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo Televizyon ve Sinema ve İletişim Tezli Yüksek Lisans Programlarına İletişim Fakültesi mezunları başvurabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına ise İletişim Bilimleri ile diğer sosyal bilimlerle ilgili olan lisans programlarından mezun olan öğrenciler başvurabilirler. Ancak İletişim Fakültesi mezunu olmayan öğrenciler Bilimsel Hazırlık derslerini alacaklardır. 14-Felsefe Yüksek Lisans Programına herhangi bir lisans mezunu olanlar başvurabilirler. BAŞVURACAK ADAYLARDAN KAYIT İÇİN İSTENECEK BELGELER 1. Başvuru Dilekçesi (Enstitü Müdürlüğü nden temin edilecektir). 2. Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti (Kesin kayıtta belgenin aslı istenecektir). 3. Yüksek Lisansa başvuranlar için lisans; Doktoraya başvuranlar için Yüksek Lisans öğrenimleri sırasında aldığı dersleri ve bu derslerden alınan notları gösterir onaylı belge (Transkript). 4. Lisansüstü Eğitim Sınavı (LES) Sınav Sonuç Belgesi (Onaylı Suret). 5. Varsa KPDS veya ÜDS sınavından en az 50, TOEFL dan eski sisteme göre 477, yeni sisteme göre 153 ve IELTS sınavında her bölümden 5,5 puan alan adayların belgelerinin onaylı sureti (Kesin kayıtta belgenin aslı istenecek olup, bu maddede belirtilen puanları almış olan adaylar yabancı dil sınavından muaf tutulacaklardır). 6. Nüfus cüzdanı sureti. 7. Üç adet fotoğraf YTL. lık posta pulu veya bedeli 9. T.C. İş Bankası Merkez Şubesi ol lu Hesaba 50 YTL yatırmaları gerekmektedir. Başvuru evrakları enstitümüze teslim edildikten sonra yatırılan başvuru ücreti iade edilmemektedir. BAŞVURU * Ağustos 2006 tarihleri arasında Enstitü Müdürlüğü ne şahsen yapılacaktır. * Ağustos 2006 tarihleri arasında Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi ile Güzel Sanatlar Eğitimi Yüksek Lisans Programı başvuruları Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Eğitim Fakültesi Umuttepe/KOCAELİ adresine yapılacaktır. * Eksik belge ile başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. SINAV TARİHLERİ A- Yabancı Dil Sınavı : 01/09/2006 Saat B- Bilim Sınavı (Mülakat) : 04-08/09/2006 Saat C- Sınav Sonuçlarının ilanı : 12/09/2006

6 SINAV YERİ Yabancı Dil Sınavı: Kocaeli Üniversitesi Merkez Yerleşkesi A Blok Anıtpark Yanı İZMİT Bilim Sınavı:Türk Dili ve Ed. İle Felsefe Yüksek Lisans Programları için Kocaeli Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Fen Ed. Fakültesi Derslikleri Anıtpark Yanı İZMİT Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans ve Doktora Programları için Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Eğitim Fakültesi Derslikleri Umuttepe/KOCAELİ İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı için Kocaeli Üniversitesi Hereke Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi Derslikleri HEREKE Özel ve Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programları için Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Hukuk Fakültesi Derslikleri Umuttepe/KOCAELİ İletişim, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema, Yüksek Lisans Programları için Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi İletişim Fakültesi Derslikleri Umuttepe/KOCAELİ Diğer Yüksek Lisans ve Doktora Programları için ise Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Derslikleri (İİBF Binası) Umuttepe/KOCAELİ ADRES: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Umuttepe Yerleşkesi Eski İstanbul Yolu. 10. km. Umuttepe /KOCAELİ 02- Ekonomi (tezsiz İ.Ö.) Yüksek Lisans programı açılması hk. İktisat Anabilim Dalı Başkanlığı nın tarih ve 100 sayılı yazısı okundu. Yapılan incelemelerde; İktisat Anabilim Dalı na bağlı Ekonomi (tezsiz İ.Ö.) Yüksek Lisans programı açılması isteğinin İktisat Anabilim Dalı Başkanlığından geldiği şekliyle kabulüne ve kararın Rektörlük Makamı na arzına oy birliğiyle karar verildi. 03- E-İşletme (Tezsiz) Yüksek Lisans programı açılması hk. İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı nın tarih ve 62 sayılı yazısı okundu. Yapılan incelemelerde; İşletme Anabilim Dalı na bağlı Uzaktan Eğitim-Öğretime dayalı E-İşletme (tezsiz) Yüksek Lisans programı açılması isteğinin İşletme Anabilim Dalı Başkanlığından geldiği şekliyle kabulüne ve kararın Rektörlük Makamı na arzına oy birliğiyle karar verildi.

7 04- İngilizce MBA (Tezsiz) Yüksek Lisans programı açılması hk. İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı nın tarih ve 62 sayılı yazısı okundu. Yapılan incelemelerde; İşletme Anabilim Dalı na bağlı İngilizce MBA (tezsiz) Yüksek Lisans programı açılması isteğinin İşletme Anabilim Dalı Başkanlığından geldiği şekliyle kabulüne ve kararın Rektörlük Makamı na arzına oy birliğiyle karar verildi. 05- Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi (tezsiz)yüksek Lisans programının isim değişikliği hk. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı nın tarih ve 169 sayılı yazısı okundu. Yapılan incelemelerde; Enstitümüz Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi (tezsiz İ.Ö.) Yüksek Lisans programının eğitim öğretim dışındaki adaylarında başvurması ile buna bağlı olarak program adının Eğitimde İnsan Kaynakları Yöneticiliği ve Denetçiliği olarak değiştirilmesi isteğinin Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığından geldiği şekliyle kabulüne ve kararın Rektörlük Makamı na arzına oy birliğiyle karar verildi.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA KONTENJANLARI (*)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA KONTENJANLARI (*) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ VE DOKTORA KONTENJANLARI (*) PROGRAMLAR TEZLİ TEZSİZ DOKTORA TARİH (*) Yakınçağ Tarihi 10 - - Yeniçağ Tarihi 10 - - TÜRK DİLİ VE (*) Türk Dili

Detaylı

20* 20** - 12* 3** 30 - Eğitim Fakültesi mezunu olmak. (Programa kesin kayıt yaptıran 12 SÖZ 5 SÖZ 20* 5**

20* 20** - 12* 3** 30 - Eğitim Fakültesi mezunu olmak. (Programa kesin kayıt yaptıran 12 SÖZ 5 SÖZ 20* 5** - Kontenjan ALES Puan TC UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü 2015-2016 öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabul koşulları, kontenjanları,

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen anabilim dallarına 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için yüksek lisans ve doktora

Detaylı

İŞLETME ANABİLİM DALI (İşletme Programı) İşletme Tezsiz 30 Lisans derecesine sahip olmak. Öğrenci Kabul Şartları

İŞLETME ANABİLİM DALI (İşletme Programı) İşletme Tezsiz 30 Lisans derecesine sahip olmak. Öğrenci Kabul Şartları Başvuru Tarihleri: 05-19 Ocak 2015 tarihleri arasında olup, Başvuru formu doldurulduktan sonra istenilen evraklar ile Sosyal Bilimler Enstitüsü ne bizzat yapılacaktır. Sınav Tarihleri: Yabancı Dil Sınavı

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BASVURU KOSULLARI

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BASVURU KOSULLARI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BASVURU KOSULLARI 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başında, aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN II.ÖĞRETİM. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı 6 SÖZ. Fen Bilgisi Eğitimi 4 SAY

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN II.ÖĞRETİM. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı 6 SÖZ. Fen Bilgisi Eğitimi 4 SAY T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen anabilim dallarına 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için yüksek lisans ve doktora

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dallarına 2014-2015 Eğitim- Öğretim yılı Bahar döneminde Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Detaylı

Arkeoloji, Sanat Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Mimarlık, Restorasyon bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.

Arkeoloji, Sanat Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Mimarlık, Restorasyon bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne 015016 EğitimÖğretim Yılı GÜZ Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda Lisansüstü

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 0304 EğitimÖğretim Yılı GÜZ Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda Lisansüstü

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALLARI YÜKSEK LİSANS Tezli Tezsiz KONTENJAN DOKTORA ALES Puan Türü Klasik Arkeoloji 10 6 E.A. SÖZ. BASIN VE YAYIN 20 10 E.A.

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI HİTİT Sİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE PROGRAM İLANI 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROGRAMLARA YÜKSEK LİSANS VE Sİ ALINACAKTIR 10-14 Ağustos 2015 BAŞVURU

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 20152016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır.

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına ekli tabloda belirtilen Anabilim

Detaylı

Doktora - 4 - - 5 2 - 10 2

Doktora - 4 - - 5 2 - 10 2 Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü nün aşağıda yazılan anabilim dallarına 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır. Adayların 19-23 Ocak 2015

Detaylı

E.A. E.A. Tüm lisans ve yüksek lisans mezunları başvurabilir. E.A. E.A. E.A. SÖZ. SÖZ.

E.A. E.A. Tüm lisans ve yüksek lisans mezunları başvurabilir. E.A. E.A. E.A. SÖZ. SÖZ. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK ANABİLİM DALLARI LİSANS Tezli Tezsiz ARKEOLOJİ KONTENJAN DOKTORA ALES Puan Türü Klasik Arkeoloji 10-5 - BASIN VE YAYIN 20-10 - ÖZEL KOŞULLAR Arkeoloji, Klasik Arkeoloji,

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ üstü Programları İçin Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Enstitüleri Başvuru ve Kayıt Kılavuzu 2014-2015 Güz Yarıyılı (10 Temmuz 2014 tarih, 58 sayılı Senato toplantısının 2 nolu

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KONTENJAN ANABİLİM DALI YÜKSEK LISANS DOKTORA ALES Puan Türü Tezli Tezsiz ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÖZEL KOŞULLAR Endüstri İlişkileri

Detaylı

YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA YURTĠÇĠ ÖĞRENCĠ

YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA YURTĠÇĠ ÖĞRENCĠ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA KONTENJAN S.NO

Detaylı

İLAN METNİ AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR

İLAN METNİ AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR BAŞVURU YAPACAK OLAN ADAYLARIN DİKKATİNE 1- Başvuru yapmadan önce ilanda belirtilen başvuru koşullarının ve kontenjanlarının yer aldığı ilan metnini mutlaka okuyunuz. Eğer başvuru koşullarını taşıyorsanız

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALLARI KONTENJAN Yüksek Lisans Doktora ALES Tezli Tezsiz Klasik Arkeoloji 10-6 BASIN VE YAYIN 20-10 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BASVURU KOSULLARI

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BASVURU KOSULLARI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BASVURU KOSULLARI 2014-2015 öğretim yılı bahar yarıyılı başında, aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına Celal Bayar Üniversitesi üstü

Detaylı

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları DEĞERLENDİRME %

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları DEĞERLENDİRME % ALES PUAN TÜRÜ. Uyruklu ÜNİP * ALES PUANI MEZUNİYET NOT ORTALAMASI MÜLAKAT 015-016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları DEĞERLENDİRME % ANABİLİM DALLARI Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılında, Sosyal Bilimler Enstitüsüne aşağıdaki anabilim dallarına lisansüstü eğitim için öğrenci alınacaktır.

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 20152016 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A EĞİTİM

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU ÖN KAYITTA İSTENEN BELGELER 1) 1 adet Fotoğraf 2011 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için aşağıda belirtilen Bilim/Sanat Dallarına

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2014-2015 Öğretim yılı birinciyarıyılında öğrenci alınacaktır. BAŞVURULAR Adayların

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, A- EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, A- EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 20132014 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yükseklisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A EĞİTİM

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS/DOKTORA ÖĞRENCİ ALIM İLANI

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS/DOKTORA ÖĞRENCİ ALIM İLANI T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS/DOKTORA ÖĞRENCİ ALIM İLANI 2014-2015 Akademik Yılı Bahar yarıyılında, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne aşağıda belirtilen

Detaylı

Kontenjan. ALES Puan Türü. ANABİLİMDALLARI/ PROGRAMLAR T.C. Uyruklu. Eğitim Türü. Yabancı Uyruklu. Yatay Geçiş. İşletme 1 60+90* 3 - SÖZ/EA/SAY

Kontenjan. ALES Puan Türü. ANABİLİMDALLARI/ PROGRAMLAR T.C. Uyruklu. Eğitim Türü. Yabancı Uyruklu. Yatay Geçiş. İşletme 1 60+90* 3 - SÖZ/EA/SAY YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI) Eğitim Türü Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Detaylı