SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ

2

3 SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU YÖNETMELİKLERİ İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinin, işlem yöntemini belirleyen 21., tek fiyat-çok fiyat yöntemleri ve piyasa yapıcılık uygulaması ile işlemlerin yürütülmesini düzenleyen 22. maddelerinde değişiklik yapan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliğinin, işlem türlerini düzenleyen 6. maddesinde değişiklik yapan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğinin, işlem yöntemini düzenleyen 48. ve çok fiyat yönteminde piyasa yapıcılığı uygulamasını düzenleyen 52. maddelerinde değişiklik yapan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinin, üyeliğe giriş aidatı, üyelik teminatı ve teminat türlerini belirleyen 12., menkul kıymet bedellerinin ödenmesi, menkul kıymetlerin teslimi ve müşteri emirlerinin veriliş şeklini düzenleyen 28. maddelerinde değişiklik yapan ve yönetmeliğin 12. maddesinden sonra gelmek üzere teminatların iadesini düzenleyen 12/A maddesini ekleyen İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin, yönetim kurulu toplantılarına, karar örneklerine, görüşmelerinin gizliliğine ve toplantılarına katılabilecek olanlara ilişkin düzenleme getiren 19., 23., 24., hukuk başmüşavirine ilişkin hükümleri belirleyen 33., borsanın hizmet birimlerini belirleyen 34., Teftiş ve Gözetim Kurulu Başkanlığını düzenleyen 45., Dış İlişkiler Müdürlüğünü düzenleyen 60., Özel Kalem Müdürlüğünü düzenleyen 67., soruşturma raporlarını düzenleyen 81., borsanın yetkili elemanlarınca yapılan inceleme ve denetim sırasında ilgili kişi ve kuruluşların sorumluluğuna ilişkin hükümler getiren 97. maddelerinde değişiklik yapan, mülga 55. maddeyi başlığıyla birlikte yeniden düzenleyerek Pazarlama Müdürlüğüne, mülga 56. maddeyi başlığıyla birlikte yeniden düzenleyerek Medya Türkiye Sermaye Piyasası

4 ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne ilişkin hükümler getiren ve yönetmelik ekinde yeralan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Organizasyon Şemasını yürürlükten kaldıran İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin, kurucuların, ortakların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin ve personelin sahip olmaları gereken şartları belirleyen 5. maddesinde değişiklik yapan Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin, tanımları belirleyen 4., emeklilik yatırım fonuna ilişkin hükümler getiren 5., fon içtüzüğünün değiştirilmesine ilişkin hükümler getiren 10., fonun iç kontrol sistemini belirleyen 14., fon paylarının kayda alınma başvurusunu düzenleyen 15., portföy sınırlamalarına ilişkin esaslar getiren 21., fonlara ilişkin diğer işlemleri belirleyen 23., türev araç işlemlerini düzenleyen 24., fon paylarının değerinin hesaplanması ve işlem esaslarına ilişkin hükümler getiren 26. maddelerinde değişiklik yapan ve yönetmeliğin 21. maddesinden sonra gelmek üzere portföye dahil edilecek varlıklara ilişkin istisnaları belirleyen 21/A maddesini ekleyen Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin, kurucuların, ortakların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin ve personelin sahip olmaları gereken şartları düzenleyen 6. maddesinde değişiklik yapan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve 84/8581 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin, borsa yönetim kurulunun teşekkülünü düzenleyen 20., denetleme kurulunun seçimine ilişkin hükümleri içeren 23., borsa başkanının nitelikleri ve atanmasına ilişkin düzenleme getiren 28. ve borsa eksperleri ile diğer borsa personeline ilişkin hükümler içeren 30. maddelerinde değişiklik yapan Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de 178 Türkiye Sermaye Piyasası 2010

5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin, Kotasyon Komitesi ni düzenleyen 27. ve Kotasyon Müdürlüğü nü düzenleyen 53. maddelerinde değişiklik yapan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğinin, GİP listesine ilave kabul başvurusu zorunluluğunu düzenleyen 11., GİP listesinden çıkarılmaya ilişkin hükümler getiren 14., seans kapanış fiyatına ilişkin hükümler içeren 40., borsa emirlerini düzenleyen 45., öncelik kurallarını belirleyen 47., resmi müzayede işlemlerini içeren 56., toptan alış-satış işlemlerini düzenleyen 59. ve risk bildirim formunu düzenleyen 67. maddelerinde değişiklik yapan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinin, seans kapanış fiyatını düzenleyen 10., borsa emirlerine ilişkin hükümler içeren 19., öncelik kurallarını belirleyen 23. ve resmi müzayedeye ilişkin hükümler içeren 29. maddelerinde değişiklik yapan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinin, tanım ve kısaltmaları düzenleyen 4., kotasyona konu olacak ve borsada işlem görecek menkul kıymetleri belirleyen 6., ilave kotasyon zorunluluğunu düzenleyen 11., birleşme ve bölünmelerde kotasyonu düzenleyen 14., kamu kuruluşlarına ait menkul kıymetlerin kotasyonu hakkında hükümler içeren 18., kota alma ücretini belirleyen 21. ve borsa kotundan çıkarmayı gerektiren durumları düzenleyen 24. maddelerinde değişiklik yapan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliğinin, işlem limitleri ve işlem limiti karşılıklarını düzenleyen 7., emirlerin işleme sokulmasına ilişkin hükümler içeren 10., borsa payını belirleyen 24., piyasa dışı işlemler hakkında düzenleme getiren 26. ve borsa üyeleri dışındaki piyasa üyeleri hakkında hükümler içeren 27. maddelerinde değişiklik yapan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de Türkiye Sermaye Piyasası

6 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teftiş ve Gözetim Kurulu Yönetmeliği İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teftiş ve Gözetim Kurulu nun idari yapısını, görev, yetki ve sorumluluklarını, personelinin çalışma usul ve esasları ile gözetim ve denetim altında bulunanların yükümlülüklerini düzenleyen İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teftiş ve Gözetim Kurulu Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin, kurucuların, ortakların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin ve personelin sahip olmaları gereken şartları belirleyen 5. maddesinde değişiklik yapan Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinin, Borsaya yapılacak ilk kotasyon başvurularında istenecek belgeleri belirleyen 9., ortaklık haklarını temsil eden menkul kıymetlerin ilk kotasyonuna ilişkin düzenleme getiren 13., borçluluğu temsil eden menkul kıymetlerin kotasyonuna ilişkin düzenleme getiren 16. ve geçici veya sürekli kottan çıkarılan menkul kıymetlerin tekrar borsa kotuna alınmalarına ilişkin hükümler getiren 26. maddelerinde değişiklik yapan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğinin, GİP listesine kabul kriterleri ve payların GİP listesine kabulüne ilişkin düzenleme getiren 5., İMKB Hisse Senetleri Piyasası pazarlarına başvuru zorunluluğunu düzenleyen 13. ve payları GİP listesinden çıkarılmış bir şirkete ait payların GİP listesine kabulüne ilişkin hükümler getiren 16. maddelerinde değişiklik yapan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin, borsaların kurucularının, ortaklarının, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerinin ve personelinin sahip olmaları gereken şartları belirleyen 6. maddesinde değişiklik yapan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve 2001/2475 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliğin, 180 Türkiye Sermaye Piyasası 2010

7 yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile personelinde aranacak nitelikleri belirleyen 9. maddesinde değişiklik yapan Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de SERMAYE PİYASASI KURULU TEBLİĞLERİ Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:V, No:115 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin, müşteri hesaplarındaki nakit alacak bakiyelerinin kullanım esaslarını düzenleyen 50. maddesinde değişiklik yapan Seri:V, No:115 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Aracı Kurum Hesap Planı ve Planın Kullanım Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:XI, No:30 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:XI, No:7 sayılı Aracı Kurum Hesap Planı ve Planın Kullanım Esasları Hakkında Tebliğin ekinde yer alan Aracı Kurum Hesap Planına yeni hesap numaraları ekleyen Seri:XI, No:30 sayılı Aracı Kurum Hesap Planı ve Planın Kullanım Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VIII, No:65 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:VIII, No:34 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin, sınavlara girecek kişilere ilişkin düzenleme getiren 5., sınava girecek kişilerin başvuruları üzerinde yapılacak incelemeye ilişkin hükümler getiren 9., sınav sonuçlarına itirazı ve itiraz komisyonunu düzenleyen 16. ve Kurulca yapılabilecek işlemlerin devrine ilişkin hükümler getiren 26. maddelerinde değişiklik yapan Seri:VIII, No:65 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:V, No:116 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:6 sayılı Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğin, aracı kuruluşlar tarafından düzenlenecek belgeleri belirleyen 4. ve müşteri emirlerinin alınması ve izlenmesini düzenleyen 9. maddelerinde değişiklik yapan Seri:V, No:116 sayılı Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:V, No:117 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanan Seri:V, No:7 sayılı Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü İle Alım Satımı Hakkında Tebliğin, kapsamını belirleyen 3. ve işlem konusu menkul kıymetleri belirleyen 5. maddelerinde değişiklik yapan ve Tebliğe 5. maddeden sonra gelmek üzere işleme konu borçlanma Türkiye Sermaye Piyasası

8 araçlarının değerlemesine ve teminat oranlarına ilişkin özel hükümleri belirleyen 5/A maddesini ekleyen Seri:V, No:117 sayılı Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:V, No:118 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğin, açığa satış işlemlerini düzenleyen 24. maddesinde değişiklik yapan Seri:V, No:118 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:II, No:24 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:II, No:22 sayılı Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin, tanımlar ve kısaltmaları düzenleyen 3., Kurul kaydına alınmaya ilişkin hükümler getiren 4., kayda alınma için Kurul'a başvuruyu ve gerekli belgeleri düzenleyen 5., borçlanma araçlarının tahsisli satışını düzenleyen 8., ihraç limitini belirleyen 11., izahname ve sirküler düzenleme esaslarını belirleyen 13., halka açıklanan konulardaki değişiklikleri düzenleyen 14., izahnamenin tescili ve ilanını düzenleyen 15., tasarruf sahipleri sirkülerinin ilanını düzenleyen 16., ilan ve reklamlara ilişkin hükümler getiren 17., satış süresi ve vade başlangıç tarihini belirleyen 18., hisseleri İMKB de işlem görmeyen ihraççılara ilişkin özel hükümleri belirleyen 21., özel durumların açıklanmasına ilişkin düzenleme getiren 23., kayda alma ücretini belirleyen 26., tahvillerin vadesine ve faizine ilişkin hükümler getiren 27. ve 32., finansman bonosunu, altın, gümüş ve platin bonolarını, banka bonolarını düzenleyen 55., 56., 57. ve banka bonolarının tedavül ve satış limitlerini belirleyen 58. maddelerinde değişiklik yapan Seri:II, No:24 sayılı Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:III, No:42 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:III, No:37 sayılı Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin, izahname ve sirküler düzenleme esaslarını belirleyen 8. ve kayda alma ücretini düzenleyen 22. maddelerinde değişiklik yapan Seri:III, No:42 sayılı Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VI, No:27 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:VI, No:11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yatırım faaliyetlerine ilişkin düzenleme getiren 25. maddesinde değişiklik yapan Seri:VI, No:27 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de 182 Türkiye Sermaye Piyasası 2010

9 Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Seri:III, No:43 Sayılı Tebliğ Kira sertifikalarının Kurul kaydına alınması, ihracı ve satışı ile varlık kiralama şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esasları düzenleyen Seri:III, No:43 sayılı Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Seri:VIII, No:66 Sayılı Tebliğ Sermaye piyasası araçlarının Sermaye Piyasası Kuruluna kaydı yapılarak halka arz yoluyla satışında uygulanacak yöntemlere ilişkin esasları düzenleyen Seri:VIII, No:66 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Seri:I, No:40 Sayılı Tebliğ Payların Kurul kaydına alınmasına, halka arz ve satışına ilişkin esasları düzenleyen Seri:I, No:40 sayılı Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VIII, No:68 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:VIII, No:51 sayılı Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin, Kurulca kabul edilen uluslararası derecelendirme kuruluşlarına ilişkin düzenleme getiren 8. maddesinde değişiklik yapan Seri:VIII, No:68 sayılı Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:I, No:41 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:I, No:31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin, birleşmeye esas alınacak finansal tablolar ve özel bağımsız denetim raporunu düzenleyen 5., Kurula başvurularak alınacak onayı düzenleyen 11., pay sahiplerinin bilgilendirilmesini düzenleyen 12., Kurul kaydına alınmaya ilişkin hükümler getiren 14., hisse senetlerinin teslim esaslarını belirleyen 15., Kurula yapılacak bildirimleri düzenleyen 16. maddelerinde değişiklik yapan ve birleşmede özellikli durumları düzenleyen 10/A ile bölünmeye ilişkin düzenleme getiren 20/A maddelerini Tebliğe ekleyen Seri:I, No:41 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:V, No:119 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:V, No:59 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinin, tanımları düzenleyen 3., portföy yönetim şirketi ve portföy yöneticiliğine ilişkin esasları belirleyen 4., portföy yönetim şirketinin yapamayacağı iş ve işlemleri düzenleyen 13. ve yetkili kurumun çalışanlarının mesleki yeterliliklerine ilişkin hükümler getiren 23. maddelerinde değişiklik yapan Seri:V, No:119 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Türkiye Sermaye Piyasası

10 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VI, No:28 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:VI, No:15 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin, kurucuların niteliklerini belirleyen 5., lider sermayedara ilişkin özel şartları belirleyen 6., ortaklıkların kuruluş ve dönüşüm işlemlerini düzenleyen 7., kayda alınma başvurusunu düzenleyen 9., Kurula yapılacak bildirimleri belirleyen 13., imtiyazlı pay ihracını düzenleyen 15., yönetim kurulu üyeleri ve genel müdüre ilişkin hükümler getiren 16., girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının faaliyet kapsamını ve yatırım sınırlamalarını belirleyen 17. ve 18., danışmanlık hizmeti alımına ilişkin hükümler getiren 19., girişim sermayesi yatırımını düzenleyen 20., hisse senetlerini nitelikli yatırımcılara arz eden ortaklıklara ilişkin esasları belirleyen 21. ve Kurulca belirlenecek tutarları düzenleyen 25. maddelerinde değişiklik yapan Seri:VI, No:28 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VII, No:39 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:VII, No:10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin, katılma belgesi alım satımına aracılığı düzenleyen 39., fon portföyüne ilişkin sınırlamalar getiren 42., fon sepetleri için özel hükümler içeren 42/A, fonların yapabilecekleri diğer işlemleri düzenleyen 43. maddelerinde değişiklik yapan ve Tebliğe 49. maddeden sonra gelmek üzere fonlara uygulanan ücret ve komisyonların kamuya açıklanması ve fon yönetim ücretinin üst sınırının belirlenmesine yönelik madde 49/A ile geçici madde 3 ü ekleyen Seri:VII, No:39 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:II, No:25 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:II, No:22 sayılı Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin, Kurul kaydına alınmanın kapsamını düzenleyen 4., Kurul kaydına alınmaya ilişkin hükümler getiren 6., ilan ve reklamlara ilişkin hükümler getiren 17. ve kayda alma ücretine ilişkin düzenleme getiren 26. maddelerinde değişiklik yapan Seri:II, No:25 sayılı Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VIII, No:72 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:VIII, No:66 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin, pay bedellerinin yatırılmasına ilişkin hükümlerini belirleyen 10. maddesinde değişiklik yapan Seri:VIII, No:72 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:I, No:42 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:I, No:40 sayılı Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğinin, payları Borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların paylarının Borsada işlem görebilmesine ilişkin hükümlerini belirleyen 9. maddesinde değişiklik yapan Seri:I, No:42 sayılı Payların Kurul Kaydına 184 Türkiye Sermaye Piyasası 2010

11 Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:II, No:26 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:II, No:22 sayılı Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin, özel durumların açıklanmasına ilişkin düzenleme getiren 23. maddesinde değişiklik yapan Seri:II, No:26 sayılı Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VIII, No:70 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğinin, borçlanma araçlarına ilişkin bilginin açıklanmasını düzenleyen 13. maddesinde değişiklik yapan Seri:VIII, No:70 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları Bir Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıkların Özel Durumlarının Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VIII, No:71 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:VIII, No:57 sayılı İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları Bir Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıkların Özel Durumlarının Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğinin, kapsamını belirleyen 2. maddesinde değişiklik yapan Seri:VIII, No:71 sayılı İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları Bir Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıkların Özel Durumlarının Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının ve Depo Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Seri:III, No:44 Sayılı Tebliğ Yabancı sermaye piyasası araçlarının ve depo sertifikalarının Kurul kaydına alınmasına, halka arz ve satışına ilişkin esasları düzenleyen ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:III, No:20 sayılı Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğini yürürlükten kaldıran Seri:III, No:44 sayılı Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının ve Depo Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:IV, No:49 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:IV, No:28 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin, MKK nezdinde tutulacak hesap türlerine ilişkin düzenleme getiren 6., aracı kuruluş hesabına ilişkin hükümler getiren 9., sermaye piyasası araçlarının teslimi ve hak sahipliği bilgilerinin oluşturulmasını düzenleyen geçici 3. maddelerinde değişiklik yapan ve Tebliğe yabancı sermaye piyasası araçlarına ilişkin kayıtları düzenleyen madde 18/A yı ekleyen Seri:IV, No:49 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Türkiye Sermaye Piyasası

12 tarih ve sayılı Resmi Gazete de Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VIII, No:73 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:VIII, No:61 sayılı Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin, tanımlarını düzenleyen 3., elektronik imzanın kullanım alanlarını belirleyen 4., sertifika başvurusu yapma zorunluluğunu getiren 7., elektronik sertifika tahsis edilmeyecek kişiler ve sertifikanın iptalini gerektiren halleri belirleyen 9., düzenleme yetkisini belirleyen 11., geçiş dönemini düzenleyen geçici 1. maddelerinde değişiklik yapan ve taahhütname imzalama yükümlülüğünü düzenleyen 6., elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına ilişkin hükümler getiren 8., sertifika hizmetlerini düzenleyen geçici 2. maddelerini yürürlükten kaldıran Seri:VIII, No:73 sayılı Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de VERGİ MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 394 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2009 yılı sonu itibariyle uygulanacak olan kurlara ilişkin 394 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de 397 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Vergi Usul Kanununun Maliye Bakanlığına tanıdığı yetkilere istinaden, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 397 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de Damga Vergisi Sirküleri/ sayılı Damga Vergisi Kanununun konusuna giren kağıtların vergilendirilmesinde, nüsha ve suret ayrımında yaşanan tereddütlerin giderilmesine ilişkin açıklamalar içeren Damga Vergisi Sirküleri / tarihinde 6009 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (a) Türkiye de kurulu borsalarda gerçekleştirilen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirlerin banka ve sigorta muameleleri vergisinden (BSMV) istisna edilmesine, (b) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin ücretliler açısından yeniden belirlenmesine, (c) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesinde yapılan değişiklikle; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için tevkifat oranının %0 olarak belirlenmesine ve (d) diğer kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 6009 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve 186 Türkiye Sermaye Piyasası 2010

13 Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tarih ve sayılı Resmi Gazete de Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından müphem ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar hakkında yazı ile isteyecekleri izahatın özelge tayin edilmek veya sirküler yayımlanmak suretiyle cevaplanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarih ve 2010/926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesinde yer alan bazı tevkifat nispetlerinin yeniden tespiti hakkındaki tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yaparak; (a) tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar tarafından hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere, hisse senetlerine (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ilişkin olarak elde edilen kazançlar için %0 ve (b) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2. maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler tarafından elde edilenler hariç olmak üzere yukarıdakiler dışında kalan kazançlar için %10 tevkifat oranını belirleyen tarih ve 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı tarih ve sayılı Resmi Gazete de 87 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliği 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda, banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) uygulaması ile ilgili olarak 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar içeren 87 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de 401 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yeniden değerleme oranının 2010 yılı için %7,7 olarak tespit edilmesine ilişkin 401 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de 277 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 6009 sayılı Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesinde yapılan değişiklikler ile tarihli ve 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen tevkifat oranlarına ilişkin açıklamalar içeren 277 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarih ve 2010/1182 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (a)tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumların, yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde ettikleri kazançlara ilişkin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94. ve Geçici 67. maddelerinde ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15. ve 30. maddelerinde yer alan tevkifat oranları Türkiye Sermaye Piyasası

14 ile (b) yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahvillerin 1) geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması ya da 2) vadesi beklenmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralara ilişkin 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33. maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetini %1 olarak belirleyen tarih ve 2010/1182 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı tarih ve sayılı Resmi Gazete de 278 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği (a) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin 2011 takvim yılında vergilendirilmesinde esas alınacak gelir vergisi tarifesinin belirlenmesine, (b) Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddelerinde yer alıp, 2010 yılında uygulanan had ve tutarların 2010 yılı için %7,7 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenen ve 2011 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarların tespit edilmesine ve (c) 2010 takvim yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iratlarının beyanında dikkate alınacak indirim oranının (%7,7/%8,24 =) %93,4 olarak tespitine, indirim oranı uygulanarak beyan edilecek menkul sermaye iratlarının açıklanmasına ve tarihinden önce ihraç edilen devlet tahvilleri ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlere ilişkin istisna uygulaması tarihinde son bulduğundan, 2010 takvim yılında bu kıymetlerin faiz gelirleri ile bu kıymetlerin alımsatım kazançlarıyla ilgili olarak istisna uygulamasının söz konusu olmadığına ilişkin 278 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği tarih ve sayılı 6. Mükerrer Resmi Gazete de 63 Seri No lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği 492 sayılı Harçlar Kanuna bağlı tarifelerde yer alan nispi harç oranlarının ve 60 Seri No lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeniden değerleme oranının %7,7 oranında artırılmasına ilişkin 63 Seri No lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı 6. Mükerrer Resmi Gazete de 54 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Damga Vergisi Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan nispi vergi oranları ve 53 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergilerin tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeniden değerleme oranının %7,7 oranında artırılmasına ilişkin 54 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı 6. Mükerrer Resmi Gazete de 42 Seri No lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu gereğince 2011 yılında uygulanacak veraset ve intikal vergisi tarifesi ile istisna tutarlarının belirlenmesine ilişkin 42 Seri No lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı 6. Mükerrer Resmi Gazete de SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN MEVZUAT Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile gerçek faydalanıcı ve sürekli iş ilişkisi tanımı yeniden yapılmış; yükümlü grupları genişletilerek vadeli işlem aracılık şirketleri, sigorta ve reasürans brokerları, bağımsız denetim 188 Türkiye Sermaye Piyasası 2010

15 kuruluşları eklenmiş; T.C. vatandaşı olmayan kişilerin kimlik tespitinde anne, baba adı alınması zorunluluğu kaldırılmış; adres teyidi için öngörülen on iş günlük süre kaldırılarak işlem gerçekleşmeden önce tamamlanması öngörülmüş; kimlik tespiti kapsamında, telefon, faks, elektronik posta adreslerinin teyidi uygulamasından vazgeçilmiş; elektronik transfer işlemlerinde gönderene ilişkin olarak bulunması gereken bilgiler revize edilmiştir. Elektronik transferlere ilişkin 13. maddenin tarihinde, diğer maddelerin ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan diğer bir değişiklik ile tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 13. maddesi ile değiştirilen 24. madde hükmünün tarihinden itibaren uygulanacağı, bu tarihe kadar, 24. maddenin değiştirilmeden önceki hükmünün uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlanmıştır. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliği ile vadeli işlemler aracılık şirketleri kapsama alınmıştır. Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:9) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tebliğ ile, basitleştirilmiş tedbirlere ilişkin tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu 5 Sıra No lu Genel Tebliği değiştirilmiştir. Türkiye Sermaye Piyasası

16

SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ - 2002

SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ - 2002 SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER -2002 SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ - 2002 BAKANLAR KURULU KARARLARI 07.12.2001 Tarih ve 2001/3463 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 02.10.1984 tarih ve 84/8581 sayılı Bakanlar

Detaylı

SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER

SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER 2004 SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ - 2004 BAKANLAR KURULU KARARLARI 30.07.2004 Tarih ve 2004/7712 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı - Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 277) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa(1) 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67. maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının

Detaylı

Resmi Gazete 24.06.2004 Sayı : 25502. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Resmi Gazete 24.06.2004 Sayı : 25502. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Sermaye Piyasası Kurulundan : Resmi Gazete 24.06.2004 Sayı : 25502 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, menkul kıymetlerin

Detaylı

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU 1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun değişikliklerine ilişkin liste: 1-13 üncü maddesine bir fıkra ekleyen 28/5/1986 tarih ve 3291 sayılı Kanun, 3/6/1986 tarih

Detaylı

Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları*

Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları* GÜNDEM Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2011 Cilt: 48 Sayı: 557 Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları* Y. AKBULAK Yavuz AKBULAK SPK Başkanlık Danışmanı 5 Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK/Kurul) son yıllarda

Detaylı

Bu yayında, aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları ayrı bölümlerde detaylı olarak incelenmiştir.

Bu yayında, aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları ayrı bölümlerde detaylı olarak incelenmiştir. 4. SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ Sermaye piyasası faaliyetleri (SPK md.30); a) Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık, b) Daha önce ihraç edilmiş

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KANUNU (1)

SERMAYE PİYASASI KANUNU (1) 5291 SERMAYE PİYASASI KANUNU (1) Kanun Numarası : 2499 Kabul Tarihi : 28/7/1981 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 30/7/1981 Sayı : 17416 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 356 Bu Kanun ile

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ekim 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 17 Ekim 2014 69471265-305-9397

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Ekim 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29150 YÖNETMELİK Sermaye Piyasası Kurulundan: BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1

Detaylı

BU İZAHNAME YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

BU İZAHNAME YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BU İZAHNAME YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN,

Detaylı

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY 4.Bölüm Sermaye Piyasası Kurumları Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye Piyasası Kurumlarına ilişkin genel bilgileri

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40)

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) 3 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27541 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28750 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III 48.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ TASLAĞI (III-48.2) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ TASLAĞI (III-48.2) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ TASLAĞI (III-48.2) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Konu ve Amaç MADDE 1 - Bu Kanunun konusu, tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak

Detaylı

Bir Şemsiye Fon kapsamındaki her bir Alt Fon un tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir Şemsiye Fon kapsamındaki her bir Alt Fon un tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN,

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090121-14.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090121-14.htm Page 1 of 5 21 Ocak 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27117 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ ORTAKLIK VARANTLARININ KURUL KAYDINA ALINMASINA VE ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:

Detaylı

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. SİRKÜLER TARİHİ : 2/7/2012 SİRKÜLER NO : 2012/59 VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI: 29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda

Detaylı

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 30 Eylül 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26305 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258 Resmi Gazete Tarihi: 30.09.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26305 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı