Sayı 10 Aşağıdaki klinik meslektaş denetimine tabi tutulmuş temel yayınlar incelenecektir:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayı 10 Aşağıdaki klinik meslektaş denetimine tabi tutulmuş temel yayınlar incelenecektir:"

Transkript

1 Bausch and Lomb un aylık araştırma güncelleme yazısına hoş geldiniz. Bilhassa ön segment üzerine klinik oftalmik araştırmalar konusundaki deneyimlerimize dayanarak, Bausch and Lomb, bizden, her ay araştırma yayınlarından çıkan bazı enteresan bulgularla ilgili bağımsız bir rapor hazırlamamızı istedi. Yoğun bir doktor olarak, bu, en son klinik araştırmaları takip edebilmenizi sağlıyor ve vurgulanan bir konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istediğinizde, makalelerin yerini belirlemenize imkan tanıyor. Profesör James Wolffsohn, Aston Üniversitesi nde Optometri Bölümü Başkanıdır. James in araştırma ve öğretim ilgi alanları, genellikle intraoküler lensler, kontakt lensler, az görme ve uyumun ölçümü etrafında dönmektedir. 100 ün üzerinde meslektaş denetimine tabi tutulmuş akademik makale yayınlamış, Az Görme ve Görüntüleme üzerine kitaplar yazmış ve sayısız uluslar arası sunum yayınlamıştır. James ayrıca, geçmişte İngiliz Kontakt Lens Birliği Başkanlığı da yapmıştır. Amy Sheppard, Aston Üniversitesi nde Ön Segment grubuyla birlikte çalışan bir araştırma görevlisidir te optometrist olarak uzmanlığını alan Amy, 2007 yılında, lens akomodasyonunun in vivo analizi üzerine bir PhD derecesi almak için Aston Üniversitesi nin Oftalmik Araştırma Grubuna katılmadan önce, İngiltere de üç yıl tam zamanlı uygulayıcı olarak çalıştı. Sayı 10 Aşağıdaki klinik meslektaş denetimine tabi tutulmuş temel yayınlar incelenecektir: YAYIN CİLT American Journal of Ophthalmology 150(6) Archives of Ophthalmology 128(11) British Journal of Ophthalmology 94(12) Clinical ve Experimental Ophthalmology 38(8) Clinical and Experimental Optometry 93(6) Contact Lens and Anterior Eye 33(6) Cornea 29(12) Investigative Ophthalmology and Visual Science 51(12) Journal of Optometry 3(3) Journal of Refractive Surgery 26(11) Ophthalmic and Physiological Optics 30(6) Ophthalmology 117(12) Optometry and Vision Science 87(12)

2 LASIK refraktif ameliyatından sonra otorefraksiyonun doğruluğu Miyop veya miyopik astigmatizma için LASIK uygulaması yapılan arka arkaya gelen 250 göz üzerinde yapılan bu retrospektif çalışmada, pre- ve post-operatif otorefraktör ölçüm değerlerini etkileyen faktörler araştırıldı. LASIK uygulamasının ardından, özellikle daha yüksek seviyelerde pre-operatif miyopiye ve/ veya küçük eksimer lazer optik bölgelerine sahip gözlerde otorefraktometri, subjektif refraksiyona kıyasla daha az doğru idi mm (küçük) optik bölgelerde, LASIK ile subjektif refraksiyon arasındaki sferik eşdeğerde ortalama fark D idi. American Journal of Ophthalmology (2010) 150: Doğum ağırlığı ve oküler biyometrik ölçümler Avustralya İkizler Göz Çalışmasında, yaşları 5 ile 80 arasında değişen 1498 ikiz muayene edildi ve doğum ağırlığı ile çeşitli oküler biyometrik ölçümler arasındaki bağlantı incelendi. Daha düşük doğum ağırlığının, daha kısa aksiyel uzunluklarla ve daha dik eğriliğe sahip kornealarla ilişkili olduğu görüldü. Doğum ağırlığı ile refraksiyon, ön kamara derinliği, interpupiller mesafe, göz içi basıncı veya optik disk geometrisi arasında herhangi bir bağlantı belirlenmedi. American Journal of Ophthalmology (2010) 150: Primer pterijiyumlar için subkonjonktival Ranibizumab: bir pilot çalışma Mandalos ve ark., pterijiyum tedavisinde, 0.3 mg ranibizumabın (ticari adı Lucentis) tek bir subkonjonktival enjeksiyonunun etkinliğini araştırdı. Enjeksiyonun ardından, tedavi edilmemiş pterijiyumlara kıyasla, pterjium damarlarında herhangi bir regresyon veya VEGF A için boyama yapan damar sayısında azalma gözlemlenmedi. Cornea (2010) 29:

3 Cinsiyet ve lateralite ile bağlantılı akut anterior üveit (AAU) nüksü Bu çalışmada, HLA-B27 veya aksiyal spondilartrite bağlı AAU'i olan 207 hastanın klinik kayıtları, hastalığın nüksü ile bağlantılı faktörlerin belirlenmesi için incelendi. AAU'in nükslerinin, en sık şekilde erkeklerde (P = 0.03) ve daha önce etkilenmiş gözlerde ortaya çıktığı görüldü. Takip eden atakların % 69'u, daha önce etkilenen gözde gelişti. British Journal of Ophthalmology (2010) 94: ve 2008 arasında fungal keratitteki eğilimler Bu retrospektif çalışmada, 10 yıllık bir zaman dilimi içinde tek bir kuruma gelen tüm fungal keratit vakaları incelendi. 76 hastanın 78 gözü incelendi. Fungal keratit için ana predispozan faktörler, kontakt lens kullanımı (% 36), travma (% 22) ve penetran keratoplasti geçmişiydi (% 15) 'da, fungal keratit vakalarının yaklaşık % 40'ı, yumuşak kontakt lens kullanımı ile ilişkiliyken, 'de bu oran, % 10'a düştü. Araştırmacılar, 2004'ten 6'ya vakalardaki artışı, ReNu Moistureloc solüsyonu salgınına bağlamaktadır. Cornea (2010) 29: Kontakt lens ile kornea ilişkisinin görüntülenmesinde, yüksek çözünürlüğe sahip spektral alan optik koherens tomografi (HR-SOCT) Gonzalez-Meijome ve ark., gelişmiş kontakt lens tasarımlarıyla (örn. korneal ektazi ve postrefraktif ameliyat için) kornea-kontakt lens ilişkilerinin görüntülenmesi için HR-SOCT uygulamasını açıklamaktadır. Araştırmacılar, bu teknolojinin, özellikle yarı-skleral lensler, RGP'ler ve oküler patolojiye yönelik lenslerde, kontakt lens uygulanmasını geliştirmek için daha yaygın şekilde uygulanabileceğini önermektedir. Cornea (2010) 29:

4 Kontakt lens kaplarından biyofilmin çıkarılması Bu çalışmada, kontakt lens kabı temizleme uygulamasında farklı yöntemlerin etkinliği değerlendirildi. Kabın solüsyonla mekanik ovulması ve durulanması, biyofilmi azaltmada en etkili yöntemdi ve araştırmacılar, hastalar arasında bu uygulamanın teşvik edilmesi gerektiğini tavsiye etmektedirler. Kabın yalnızca durulanması, biyofilmi çıkarmada minimum etkinlik sağladığından, bu uygulamadan vazgeçilmelidir. Investigative Ophthalmology and Visual Science (2010) 51: Yeni bir muskarinik antagonistin, pupil büyüklüğü ve akomodasyon üzerindeki etkisi Chen ve ark., 9 12 yaş aralığındaki çocuklarda, yeni bir non-selektif muskarinik antagonist olan %0.05 racanisodamine'in, pupilin büyüklüğü ve akomodatif yanıt üzerindeki etkilerini açıklamaktadır. İlacın damlatılmasından sonra, yakın hedeflere objektif olarak ölçülen akomodatif yanıtlar değişmeden kaldı; fakat pupilin büyüklüğü anlamlı şekilde artarak, damlatmadan yaklaşık 120 dakika sonra en üst büyüklüğe ulaştı. Dolayısıyla, topikal olarak uygulanan bu ilaç, normal akomodasyonun bakımı gerekli olduğunda, pupilla dilatasyonu için faydalı olabilir. Optometry and Vision Science (2010) 87: Erkeklerde C ve E Vitamini takviyesi ve kataraktojenez üzerindeki etkisi Bu plasebo kontrollü çalışmada, sağlıklı ABD'li erkekte, dönüşümlü günlerde C ve E vitaminleriyle uzun süreli besin takviyesinin, yaşa bağlı katarakt insidansını etkileyip etkilemediği test edildi. 8 yıllık uzun bir tedavi süresinin ardından, takviye rejiminin, katarakt gelişimi üzerinde herhangi bir faydalı veya zararlı etkisi belirlenmedi. Archives of Ophthalmology (2010) 128:

5 Bir 'akomodatif' intraoküler lensin (IOL) etki mekanizması Wolffsohn ve ark., 8 hastanın 13 gözünde, Tetraflex tek optikli 'akomodatif' IOL'nin etki mekanizmasını araştırdı. Siliyer kasın kasılması ile ileri doğru herhangi bir hareketi belirlemek için, objektif akomodasyon amplitüdü, anterior kamara derinliğindeki değişikliklerle (anterior segment optik koherens tomografi) ve IOL'nin akomodatif efor ile esnemesini belirlemek için, aberometre ile karşılaştırıldı. Akomodatif efor üzerine, artan uyaran talebiyle oküler aberasyonlar değişmesine rağmen, implant, minimum düzeyde anterior aksiyal kayma ile nispeten sabit bir pozisyonda kaldı. Sonuçlar, Tetraflex IOL implante edilmiş gözlerde yakın görme faydalarının, ilk başta önerilen optik kayma prensibinden ziyade, implantın siliyer kas kasılması ile esnemesi sayesinde olduğu yönündedir. Journal of Refractive Surgery (2010) 26: Asferik bir IOL'nin implantasyonu ile sıfır post-operatif sferik aberasyon hedefi Solomon, katarakt ameliyatı yapılan 40 gözde, en uygun IOL tasarımını seçmek için preoperatif korneal sferik aberasyon ölçüleri kullanılarak, sıfır post-operatif sferik aberasyon sağlama amacını taşıyan bir denemeyi anlatmaktadır. Ameliyatın ardından minimum ölçüde rezidüel sferik aberasyon düzeyleriyle, sonuçlar başarılı idi. Journal of Refractive Surgery (2010) 26: Primer posterior sürekli eğrisel kapsüloreksis (PCCC) kullanımıyla katarakt ameliyatının ardından IOL stabilite ve refraktif sonuçları Bu prospektif çalışmada, PCCC uygulaması yapılan 86 gözde ve PCCC kullanımı olmadan katarakt tedavisi gören 79 gözde (kontrol grubu), post-operatif IOL pozisyonu ve refraktif sonuçlar karşılaştırıldı. Cerrahiden sonra 6. aya kadar, en iyi düzeltilen görüş keskinliğinde, gruplar arasında hiçbir fark görülmedi. Kontrol grubu, ameliyattan sonra 1. gün ile 6. ay arasında, IOL'de anlamlı düzeylerde refraktif kayma ve anterior kayma (kapsül kasılmasına bağlanabilir) gösterirken, PCCC grubunda bu tür kaymalar belirlenmedi. Dolayısıyla, PCCC, operasyon sonrası refraktif değişiklikleri sınırlandırmak için faydalı bir işlem olabilir. Ophthalmology (2010) 117:

6 Balık/ kabuklu deniz ürünlerinin tüketimi ve yaşa bağlı maküla dejenerasyonu (AMD) Salisbury'de (Maryland, ABD) yaşayan, yaş aralığında 2000'den fazla kişi üzerinde bir gıda tüketim sıklığı anketi ve retinal fotoğraf incelemesi, ileri derecede AMD'si bulunan kişilerin (coğrafik atrofi veya CNV), omega 3 yağ asitleri yönünden zengin balık/ kabuklu deniz ürünü tüketme olasılığının anlamlı biçimde daha az olduğunu ortaya koydu. Çinko yönünden zengin deniz ürünleri (yengeç ve istiridye), AMD prevalansı üzerinde hiçbir etkiye sahip değildi. Ophthalmology (2010) 117: EN ETKİLEYİCİ BULGU: Kessel ve ark., oda (çevre) sıcaklığı, vücudun merkezi sıcaklığı ve kornea sıcaklığı arasındaki bağlantıyı araştırdı. İnsan korneasının sıcaklığı, derecelik bir ortam sıcaklığı ile derecede pik yapıyor gibi görünmekteydi. Ortam sıcaklığı ile katarakt ve presbiyopi gibi lentiküler koşullar arasında bir neden-sonuç ilişkisi varsa, küresel ısınma, bu şikayetlerin insidansında artışa neden olabilecektir. "Vücut ve Ortam Sıcaklığı ile Korneal Sıcaklık arasındaki İlişki." Kessel ve ark. Investigative Ophthalmology and Visual Science 51: BU AY EN ENTERESAN MAKALE: "Diyabetik Gebeliklerde Doğan Çocuklarda Retina Kalınlığı" Tarig ve ark. American Journal of Ophthalmology (2010) 150: Bu çalışmada, bir kontrol grubuna kıyasla, diyabetli gebeliklerden doğan çocuklarda retina kalınlığı incelendi. Diyabetli gebeliklerden doğan çocuklarda, parasantral maküler incelme parametreleri gözlemlendi. Bu durum, gebelikte yaşanan diyabetin, retina gelişimini etkilediğini ortaya düşündürmektedir. Sonraki rapor Ocak 2011 James S Wolffsohn Profesör ve Optometri Bölümü Başkanı Aston Üniversitesi Birmingham, İngiltere