TUZLAR BÖLÜM. Tuzlar neden katı hâlde elektrik akımını iletmezler?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TUZLAR BÖLÜM. Tuzlar neden katı hâlde elektrik akımını iletmezler?"

Transkript

1 4. TUZLAR BÖLÜM Sanayide pek çok madde asit-baz tepkimeleri i sonucunda üretilmektedir. Asitlerin ve bazların tepkimesi sonucu tuzlar elde edilir. Tuzlar bazdan gelen katyon ile asitten gelen anyondan oluşan iyonik bileşiklerdir (Şekil 1.11). Bir tuz çözeltisinin ph değerini ölçtüğümüzde her zaman nötral bir değer olan ph = 7 bulmayız. Kuvvetli bir asit ile kuvvetli bir bazın nötralleşmesi sonucunda oluşan tuz nötraldir. Ancak zayıf bir asidin kuvvetli bir baz ile nötralleşmesi sonucunda oluşan tuz, bazik; kuvvetli bir asidin zayıf bir baz ile nötralleşmesi sonucu oluşan tuz ise asidik özellik gösterir. Örneğin zayıf bir asit olan asetik asidin kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksit ile tepkimesi sonucunda oluşan sodyum asetat tuzu bazik özellik gösterir. Tuzlar, suda iyonlaşarak çözündükleri için çözeltileri elektrik akımını iletir. Katı hâlde elektrik akımını iletmezler. Ancak eriyikleri ve sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Tuzlar, asit ve bazlara göre daha kararlı bileşikler olup erime ve kaynama noktaları, kendilerini oluşturan asit ve bazlardan daha yüksektir. Tuzlu çözeltilerin kaldırma kuvveti yüksektir. Tuzları günlük hayatımızda yaygın bir şekilde kullanmaktayız. Aşağıda bazı tuzlar ve kullanıldıkları alanlar hakkında bilgi verilmiştir. Cevaplayalım CI Na + Şekil 1.11: İyonik katı olan NaCl tuzu kristal yapıdadır. Tuzlar neden katı hâlde elektrik akımını iletmezler? Sodyum Klorür - NaCl Sodyum klorür, saf hâlde renksizdir. Laboratuvar ortamında kuvvetli bir asit olan hidroklorik asit ile kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksidin tepkimesi sonucunda elde edilir. HCl(suda) + NaOH(suda) ~ NaCl(suda) + H 2 O(s) Sodyum klorür, denizlerden, göllerden ya da kaya tuzu yataklarından doğal yöntemler kullanılarak da elde edilebilir. urdumuzun özellikle İç Anadolu Bölgesi nde kaya tuzu yatakları bulunmaktadır. Sodyum klorür, canlıların yaşamı için önemli bir tuzdur. Sodyum klorür, sofra tuzu olarak tüketilmesinin yanı sıra mandıralarda et ve balığın bozunmasını önlemede, derilerin saklanmasında, sabun ve cam yapımında, yolların buzlanmasını önlemede ve su yumuşatıcılarını yenilemede kullanılır. Sodyum klorür, kimya sanayisinde sodyum metali, klor gazı, hidroklorik asit ve sodyum hidroksit gibi birçok kimyasal maddenin eldesinde başlangıç maddesidir. 100 g suda 0,9 g NaCl içeren çözeltinin ozmotik basıncı, kanın ozmotik basıncına eşit olduğundan böyle çözeltilere fizyolojik tuz denir. Hastalara verilen serum ve burun damlası bileşiminde NaCl bulunur (Resim 1.38). Resim 1.38: Burun damlası NaCl içerir. 37

2 Sodyum Sülfat - Na 2 SO 4 Bu tuz (Resim 1.39), deniz ve göl suyundan ya da kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksidin kuvvetli bir asit olan sülfürik asit ile tepkimesinden de elde edilir. 2NaOH(suda) + H 2 SO 4 (suda) ~ Na 2 SO 4 (suda) + 2H 2 O(s) Kristal suyu içeren sodyum sülfat (Na 2 SO 4.10H 2 O), Glouber Tuzu olarak adlandırılır. Sodyum sülfat, en çok kâğıt sanayisinde kullanılır. Resim 1.39: Sodyum sülfat Üretilen her bir ton kâğıt için yaklaşık 45 kg sodyum sülfat gereklidir. Ayrıca gıda maddelerine koruyucu olarak eklendiği gibi deterjan ve cam sanayinde de kullanılır. Resim 1.40: Çamaşır sodasının bileşiminde Na 2 CO 3 bulunur. Sodyum Karbonat - Na 2 CO 3 Sodyum karbonat, bazı ülkelerde yataklar hâlinde ve bazı göllerde de çözünmüş olarak bulunur. Halk arasında çamaşır sodası olarak bilinir (Resim 1.40). Van Gölü sodalıdır. Karbondioksit gazının sodyum hidroksidin sulu çözeltisinden geçirilmesi sonucu elde edilir. CO 2 (g) + 2NaOH(suda) ~ Na 2 CO 3 (suda) + H 2 O(s) Susuz sodyum karbonat olarak da bilinen sodanın erime noktası 890 C civarındadır. Soda; cam, deterjan, sabun, kâğıt ve selüloz üretimi ile tekstil endüstrisinde kullanıldığı gibi sodyum hidroksit, sodyum fosfatların ve sodyum bikarbonatların üretiminde de kullanılır. Sodyum karbonat, sularda sertlik yapan iyonları karbonat hâlinde çöktürüp uzaklaştırdığı için su endüstrisinde sertlik giderme vasıtası olarak da kullanılır. Sodyum Bikarbonat - NaHCO 3 Sodyum bikarbonat, halk arasında yemek sodası olarak bilinir. Cevaplayalım Bir kekin kabarmama nedeni ne olabilir? Sodyum bikarbonat, derişik sodyum karbonat çözeltisinden karbondioksit gazı geçirilmesiyle elde edilir. Na 2 CO 3 (suda) + CO 2 (g) + H 2 O(s) ~ 2NaHCO 3 (suda) Saf sodyum bikarbonat, tıpta anti-asit olarak kullanılır. Midedeki ekşimeyi önler. Sodyum bikarbonat, pastacılıkta, karbonatlı meyve sularının üretiminde, dericilikte ve yangın söndürme cihazlarında kullanılır. Sodyum bikarbonatın asit ile tepkimesi sonucu açığa çıkan karbondioksit gazı pastayı kabartır, yangını söndürür. Sodyum bikarbonat; alüminyum sülfat, sodyum tartarat, limon tuzu, primer kalsiyum fosfat gibi bir tuz ve nişasta ile karıştırılırsa kabartma tozu adını alır. Potasyum Nitrat - KNO 3 Potasyum nitrat, güherçile olarak bilinir. Potasyum nitrat, nitrik asit ve potasyum hidroksidin nötrleştirilmesi yolu ile üretilebilir. Bu tepkime Resim 1.41: Havai fi şeklerde KNO 3 kullanılır. 38 çok ekzotermiktir. KOH(suda) + HNO 3 (suda) ~ KNO 3 (suda) + H 2 O(s) + ısı

3 Potasyum nitrat en çok kara barut yapımında kullanılır. Kara barut potasyum nitrat, kükürt ve karbon karışımıdır. ükseltgen özellik gösterir. Havai fişeklerde (Resim 1.41), bazı cam tiplerinde kullanılır. Sodyum nitratla karışımı, yüksek sıcaklıklarda eriyen ve kaynayan maddelerde banyo görevi yapar. Potasyum nitrat, bitkilerin ihtiyaç duyduğu azot ve potasyum kaynağı olarak gübrelerde kullanılır. Kalsiyum Sülfat - CaSO 4 Kristal suyu içeren kalsiyum sülfat (CaSO 4. 2H 2 O), alçı taşı (jips) olarak adlandırılır. Alçı taşı yaygın olarak mücevher yapımında ve dişçilikte kullanılır. Alçı taşı 128 C ta ısıtıldığında içerdiği suyun %75 ini kaybederek alçıya dönüşür. Alçı suyla karıştırılırsa suyu kendisine bağlayarak sertleşir. Bu özelliğinden dolayı alçı kalıpçılıkta, dekorasyon işlerinde ve tıpta kullanılır. Heykeltıraşlar eserlerini oluştururken alçının içine su katarlar (Resim 1.42). Alçı daha yüksek sıcaklıklarda (163 C) ısıtılması durumunda suyunun tamamını kaybederek susuz kalsiyum sülfata dönüşür. Kalsiyum sülfatın susuz hâline anhidrit denir. Anhidrit, laboratuvarda kurutucu ve kâğıt endüstrisinde dolgu maddesi olarak kullanılır. Resim 1.42: Alçıdan yapılmış bir heykel Kalsiyum Karbonat - CaCO 3 Kalsiyum karbonat, doğada mermer, tebeşir, kalsit veya kireç taşı olarak bulunmaktadır. Kireç taşının ocaklarda C ta pişirilmesiyle sönmemiş kireç elde edilir. CaCO 3 (k) ~ CaO(k) + CO 2 (g) Saf ve beyaz CaCO 3 birçok üründe kullanılır. Kâğıt üretiminde kâğıdın parlaklığını, ışık geçirmezliğini, pürüzsüzlüğünü ve iyi mürekkep emmesini sağlamak için kalsiyum karbonattan yararlanılır. Ayrıca, plastik, lastik, yer karoları, cam macunu ve yapışkanların üretimi ile kemik erimesini önlemede destek maddesi olarak kullanılır (Resim 1.43). Bazı antiasitlerin bileşiminde de kalsiyum karbonat bulunur. Eskiden cam üretiminde yalnızca sönmemiş kireç (CaO) kullanılmış olsa da bugün artık öğütülmüş kireç taşından yararlanılmaktadır. Resim 1.43: Kemik erimesinde kullanılan ilaçların bileşiminde CaCO 3 bulunur. Amonyum Klorür - NH 4 Cl Amonyum klorür çok eski zamanlardan beri bilinen bir tuz olup kuvvetli bir asit olan hidroklorik asit ile zayıf bir baz olan amonyağın tepkimesinden elde edilir. HCl(suda) + NH 3 (suda) ~ NH 4 Cl(suda) Renksiz, kristalleşmiş bir madde olan amonyum klorür suda kolayca çözünerek hafif asit özelliğinde bir çözelti oluşturur. Halk arasında nişadır olarak isimlendirilen bu tuz, sanayide yaygın olarak kullanılmaktadır. Galvanizleme, kalaylama ve lehimlemede ayrıca kuru pillerde elektrolit olarak (Resim 1.44) kullanılır. ine birçok soğuk algınlığı ilacının ve öksürük şurubunun içeriğinde amonyum klorür bulunmaktadır. Resim 1.44: Kuru pillerde elektrolit olarak NH 4 Cl kullanılır. 39

4 Resim 1.45: Amonyum nitrat patlaması Amonyum Nitrat - NH 4 NO 3 Amonyum nitratın üretimi sanayide oldukça basittir. Amonyum nitrat, nitrik asidin amonyak ile verdiği tepkimeden oluşur. NH 3 (g) + HNO 3 (suda) ~ NH 4 NO 3 (suda) Ziraatta gübre olarak kullanılır. Amonyum nitrat %35 azot içeren en önemli azot gübresidir. Üretilen amonyum nitratın büyük bir kısmı patlayıcı maddelerin üretiminde kullanılır (Resim 1.45). Amonyum nitratın patlayıcı etkisi 1947 de Teksas ta tankere yüklenmiş olan bu maddenin patlaması sonucu birçok kişinin ölümüne neden olmasına kadar fark edilmemiştir. Resim 1.46: Monoamonyum fosfat gübresi Amonyum Fosfat - (NH 4 ) 3 PO 4 Amonyak ve fosforik asidin sulu ortamdaki tepkimesi sonucunda monoamonyum fosfat -NH 4 H 2 PO 4, diamonyum fosfat -(NH 4 ) 2 HPO 4 ve amonyum fosfat -(NH 4 ) 3 PO 4 bileşikleri oluşur. Monoamonyum fosfat ve diamonyum fosfat bileşikleri iyi birer gübredirler çünkü bitkiler için yaşamsal olan P ve N elementlerinin her ikisini de sağlamaktadır ve bitkiler için herhangi bir zararlı madde içermezler. Monoamonyum fosfat (Resim 1.46), %12 azot ve %61 fosfor elementleri içermektedir ve en yüksek oranda fosfat içeren gübre türü olup suda tamamen çözünmektedir. Bu gübredeki azot içeriği düşük olduğundan bitkilere istenen oranda fosfor sağlanabilir. iamonyum fosfat gübresi iki besinli bir gübredir. Bünyesinde %18 azot ve %46 fosfor bulunur. Fosfatlı gübrelerde azot elementi amonyum (NH + 4 ) formunda olduğu için toprakta tutunur ve bitkilere kontrollü olarak ulaşır. Aşırı yağış veya aşırı sulama durumunda topraktan yıkanma ile azot kaybı olmaz. Kâğıt aharlamasında alüminyum sülfat kullanılmasının dezavantajı, asidik olması nedeniyle kâğıdı bozmasıdır. Oysa kalsiyum karbonat kâğıtta bazik ortam sağlar. 40 Faydalı Bilgi Resim 1.47: Şap taşı ve tozu Alüminyum Sülfat - Al 2 (SO 4 ) 3 Alüminyum sülfat, alüminyum oksit ile derişik sıcak sülfürik asidin tepkimesinden elde edilir. Çözeltiden Al 2 (SO 4 ) 3.18H 2 O bileşiği kristallenir. Alüminyum sülfat, su arıtımında kullanılır. Bu işlemde suyun ph si alüminyum sülfat ilavesi ile Al(OH) 3 katısının çökebileceği şekilde ayarlanır. Al(OH) 3 katısı çökerken suda asılı katıları uzaklaştırır. Bu tuz boyacılıkta ve kâğıt fabrikalarında kâğıt aharlamada kullanılır. Aharlama, mum, zamk veya yapay reçinenin kâğıda katılarak kâğıdın, suya daha dayanıklı hâle getirilmesidir. Alüminyum sülfat çözeltisinden çöktürülen alüminyum hidroksit, aharlayıcı maddelerin kâğıt içinde birikmesine yardımcı olur. Şaplar Şaplar (Resim 1.47) genel olarak M + M 3+ (SO 4 ) 2.12H 2 O formülü ile gösterilebilir. Bu formülde, M + artı bir yüklü bir katyon (Li + hariç) ve M 3+ artı üç yüklü bir katyondur. Çok yaygın olarak bulunan şaplarda M + = Na +, K + veya NH + 4 ve M 3+ = Al 3+ dır. Şaplar, eşit molde alkali ya da amonyum tuzları ile +3 değerlikli metal tuzlarının çözeltilerinin karıştırılıp kristalleştirilmesiyle elde edilebilir. Bu nedenle de çift tuz olarak sınıflandırılabilir. Örneğin, eşit molde alüminyum sülfat ve potasyum sülfatın sulu çözeltisi kristallenmeye bırakıldığında elde edilen kristal potasyum alüminyum sülfat olup KAl(SO 4 ) 2.12H 2 O formülü ile gösterilebilir.

5 Şaplar, suda kolayca çözünürler ve tatlımsı bir tada sahiptirler. Şaplar dericilikte ve boyacılıkta kullanılır. Sodyum şapı [NaAl(SO 4 ) 2.12H 2 O] kabartma tozlarında mayalanma asidi olarak, potasyum şapı [KAl(SO 4 ) 2. 12H 2 O] ise atık su temizlenmesinde ve boyacılıkta kullanılır. Boyanacak olan dokuma şap çözeltisine daldırılır ve buharda ısıtılır. Oluşan alüminyum hidroksit dokumanın liflerinde birikir ve boya alüminyum hidroksit üzerinde yapışır. Amonyum şapı [NH 4 Al(SO 4 ) 2.12H 2 O] ise fırıncıların kullandığı kabartma tozu içerisinde ve salatalık turşusu yapımında kullanılır. 5. Etkinlik Kek Nasıl Kabarır? Amaç: Bir çeşit tuz olan sodyum bikarbonatın tepkimesini inceleme Araç ve Gereçler 1. Bir paket karbonat 2. Bir paket kabartma tozu 3. Sirke 4. Su 5. Turnusol kâğıdı Etkinliğin apılışı 1. Etkinliğe başlamadan önce karbonat ve kabartma tozu paketinin arkasındaki içindekiler kısmında ne yazdığını inceleyelim. 2. Karbonat ve kabartma tozunun asidik mi yoksa bazik mi olduğunu turnusol kâğıdı ile kontrol edelim. 3. Her birinin içerisinde 100 ml su bulunan iki beherden birincisine iki kaşık karbonat, ikincisine de iki kaşık kabartma tozu ekleyelim ve gözlemlerimizi kaydedelim. 4. ukarıdaki işlemi su yerine sirke kullanarak tekrarlayalım ve gözlemlerimizi kaydedelim. Sonuçları eğerlendirelim 1. Karbonatın kimyasal formülü nedir? Bu madde asidik midir yoksa bazik midir? Neden? 2. Kabartma tozu asidik midir yoksa bazik midir? Neden? 3. Bu etkinlikte bir kimyasal tepkime meydana geldi mi? Neden? 4. Etkinlikte oluşan tepkimenin denklemini yazınız. 5. Kabartma tozu ile karbonatın farkı nedir? 6. Bazı kek tariflerinde karbonat bazılarında ise kabartma tozu kullanılır? Neden? 41

6 ası Okuma Parç Geçmişten Günümüze Kireç Bilimsel adı kalsiyum oksit (CaO) olan kireç, yaklaşık 14 bin yıldır kullanılmaktadır ve dünyada yaygın kullanılan maddelerden birisidir. Milyonlarca yıl öncesinde yaşamış bitki ve hayvan kalıntıları deniz ve akarsuların dip kısımlarında birikerek fosilleşmiş ve kalker kayalar hâline dönüşmüştür. Günümüzde denizlerin ve akarsuların çekilmesi sonucu ortaya çıkan bu kalker kayalar kirecin kaynağını oluşturmaktadır. Jeolojik devirlerde oluşan kireç taşı ilk keşfedilen maddeler arasındadır. Ateşin keşfi kirecin keşfini de hızlandırmıştır. İlkçağlarda kireç taşının yoğun bulunduğu alanlarda ateş yakıldığında ateş kıvılcımlarının normalden farklı olduğu ve çeşitli gazların açığa çıktığı gözlemlenmiştir. Ayrıca bu alanda yakılan ateşten sonra kalan beyaz külün üzerine su döküldüğünde katılaştığının fark edilmesi kirecin keşfedildiğini göstermektedir. İlkçağlarda kirecin bu şekilde suya ve ateşe tepki vermesi ayırt edilmesini kolaylaştırmış ve yaygın kullanılmasını sağlamıştır. Kireç taşı, kolay işlenmesi, suya karşı dayanıklı olması ve ısıya karşı yalıtkan olması gibi nedenlerle eski uygarlıklarda heykeller (Resim 1.48) ve süs eşyaları yapımında kullanılmıştır. Ancak Antik unan ve Roma dönemlerinde yapı malzemesi olarak Resim 1.48: Kireç taşından yapılmış kireç taşı yerine mermer kullanılmıştır. Kalkerin magmatik etkiler sonucu şekil değiştirmesiyle ortaya çıkan mermer, kireç taşına bir heykel. benzer özellik göstermekle birlikte parlak ve desenli olması nedeniyle heykel ve süs eşyası yapımında daha çok ön plana çıkmıştır. Ülkemizde yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda kireç taşının kullanımıyla ilgili eski kalıntılara rastlanılmıştır. Şanlıurfa da Nevali Çori yerleşiminde bulunan kireç taşından yapılmış erkek heykelinin Neolitik döneme ait olduğu ve yaşının yıl olduğu kanıtlanmıştır. Günümüzde üretilen kirecin %40 ı yapı sektöründe kullanılmaktadır. Bunun dışında yaşamımızda birçok alanda kireç kullanılmaktadır. Metallerin işlenmesi ve birçok sentetik maddenin üretilmesinde, beyazlatma çalışmalarında, boya üretiminde kireç sıkça kullanılmaktadır. Fabrika atıklarının temizlenmesinde ve içtiğimiz suların filtrelenmesinde de kireç kullanılmaktadır. Gıda sanayisinde kireç, şekerli yiyeceklerin işlenmesi, süt ürünleri, meyve suları gibi gıdaların hazırlanmasında kullanılmaktadır. Özellikle asidik toprakları ıslah etmek için kullanılan gübrelerin büyük bir kısmında kireç kullanılmaktadır. Böylece kireçli gübreler toprağın verimini artırarak daha fazla ürün alınmasını sağlamaktadır. Mısır piramitlerinden diş macunlarına kadar birçok yapının ve ürünün içine giren kirecin en ilginç kullanım alanlarından birisi de kendiliğinden ısınan konservelerdir. Özellikle askeriyede ilgi gören bu konservelerde iki ayrı kap bulunur. İçteki küçük kapta konservesi yapılan yiyecek bulunur. Küçük kabı saran ikinci kaptaysa birbirinden ayrı iki bölmede sönmemiş kireç ve su bulunur. Konservenin pimi çekildiğinde su kirece temas ederek tepkime başlar ve ortaya yüksek miktarda ısı çıkar. Bu ısı da yiyeceğin bulunduğu küçük kabı ısıtır. Cenk URMUŞKAHA Bilim ve Teknik, S 479, s. 92. (üzenlenmiştir.) 42

7 Excellent Goodo Poor Average e Ünite eğerlendirme Soruları A Aşağıda birbiri ile bağlantılı oğru () / anlış () tipinde ifadeler vardır. Soldan başlayarak ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar veriniz. Verdiğiniz karara göre kaç numaralı çıkıştan çıkmanız gerektiğini işaretleyiniz. Hiçbir asit yenilemez. 1. çıkış Her asit ve baz tepkimesi sonucunda oluşan tuz nötrdür. Kuvvetli bazlar kuvvetli asitler kadar tesirli değildir. Meyveler asit özelliği gösterir. apılarında hidrojen atomu bulunduran bütün maddeler asittir. ph değeri küçük olan çözelti daha kuvvetli asittir. Kuvvetli asit aynı zamanda derişik asittir. Aktif metallerin asitlerle tepkimesi sonucunda hidrojen gazı açığa çıkar. 2. çıkış 3. çıkış 4. çıkış 5. çıkış 6. çıkış 7. çıkış 8. çıkış Asitlerin ve bazların sudaki çözeltileri elektriği iletir. apılarında hidroksit grubu bulunduran bütün maddeler bazdır. Temizlik maddeleri bazik özellik gösterir. Bütün asitler yakıcı maddelerdir. Hidroflorik asit camı aşındırır. Bütün asitler zehirlidir. Asidik ya da bazik özellik gösteren tuzlar vardır. 9. çıkış 10. çıkış 11. çıkış 12. çıkış 13. çıkış 14. çıkış 15. çıkış 16. çıkış 43

8 B Aşağıdaki asit/baz formüllerini uygun harflerle eşleştiriniz NaOH a. Hidroklorik asit (tuz ruhu) HCl b. Amonyak H 2 SO 4 c. Asetik asit (sirke ruhu) HNO 3 d. Sodyum hidroksit (kostik) CH 3 COOH e. Sülfürik asit (zaç yağı) CaO f. Nitrik asit (kezzap) NH 3 g. Kalsiyum oksit (sönmemiş kireç) C Aşağıda yer alan cümlelerdeki noktalı yerlere, verilen kelimelerden uygun olanlarını yazınız. su seyreltik asit zayıf asit asit hidrojen gazı nötralleşme tuz Arrhenius kuvvetli asit ph skalası derişik asit indikatör baz Sorensen 1. Sulu çözeltilerine hidrojen iyonu veren bileşiklere..., hidroksit iyonu veren bileşiklere de... denir. 2. Asit ve bazların tepkimesi sırasında birbirlerinin etkilerini yok etmelerine... denir. 3. Asitlerin ve bazların tepkimeleri sonucunda genellikle... ve... oluşur. 4. Aktif metallerin asitler ile tepkimesi sonucunda... açığa çıkar. 5. Asitlerle ve bazlarla etkileştiklerinde renk değiştiren kimyasal maddelere... denir. 6. Suda yüksek oranda iyonlaşan asitlere..., kısmen iyonlaşan asitlere de... denir. 7. Suda çok miktarda çözünen asit içeren çözeltilere..., az miktarda çözünen asit içeren çözeltilere... denir. 8. Maddelerin asitlik ve bazlık derecesini... kullanarak anlayabiliriz. 9. Asit ve bazlar için ilk modern tanım... tarafından yapılmıştır. 10. Hidrojen iyonu derişimi ilk defa... tarafından ölçülmüştür. 44

9 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. 1. Aşağıdakilerden hangisi asitler ve bazlar için ortaktır? A) Ekşi olmaları B) Acı olmaları C) Ele kayganlık hissi vermeleri ) Mavi turnusol kâğıdını kırmızıya çevirmeleri E) Elektriği iletmeleri 2. Aşağıdakilerden hangisi bir asit çözeltisinin kuvvetli ya da zayıf olmasını belirler? A) Hacmi B) Kütlesi C) Çözeltinin içerdiği OH iyonları sayısı ) Çözeltinin içerdiği H + iyonları sayısı E) Çözeltideki toplam iyon sayısı 3. Aşağıdakilerden hangisi asit yağmuru oluşumunda etkili olan kimyasal maddelerden biridir? A) HCl B) NaCl C) H 2 SO 4 ) NH 3 E) H 3 PO 4 4. Aşağıdaki asitlerden hangisinin gıdalarda bulunması mümkün değildir? A) Folik asit B) Sülfürik asit C) Malik asit ) Fosforik asit E) Asetik asit 5. Aşağıdakilerden hangisinin sulu çözeltisi bazik özellik gösterir? A) CO 2 B) CH 4 C) CO ) NH 3 E) CH 3 COOH 6. Aşağıdaki tepkimelerin hangisinden bir tuz elde edilemez? A) NH 3 + HCl ~ B) Cu + HNO 3 ~ C) CO 2 + H 2 O ~ ) NaOH + HCl ~ E) Al + NaOH ~ 7. Balık etinde bulunan aminler bazik maddelerdir. Bu nedenle balığın tadı hafif acımsıdır. Balığın tadındaki bu acılığı gidermek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur? A) ağda kızartmak B) Limon sıkmak C) Şeker atmak ) Tuz atmak E) Unlamak 45

10 8. Asidik ve bazik özellikteki kimyasal maddeleri kullanmadan önce yapılması gerekenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ambalajın üzerindeki bilgileri okumalıyız. B) Güvenli bir ortam oluşturmalıyız. C) Üzerlerindeki uyarı sembollerini dikkate almalıyız. ) Seyreltme işleminde suyun üzerine asit ya da bazı yavaş yavaş ilave etmeliyiz. E) Tatlarına bakmalıyız. 9. Etiketleri kaybolmuş üç ayrı kap içinde NaOH, HCl ve NaCl çözeltileri olduğu bilinmektedir. Kaplardan birincisi mavi turnusol kâğıdını kırmızıya çeviriyor. iğer iki kaptaki çözeltilere hangi işlem yapılırsa kaplardaki çözeltiler doğru olarak etiketlenir? A) İkinci kaba kırmızı turnusol kâğıdı daldırılırsa B) Üçüncü kaba az miktarda NaCl ilave edilirse C) Üçüncü kaba mavi turnusol kâğıdı daldırılırsa ) İkinci kaba mavi turnusol kâğıdı daldırılırsa E) İkinci kaptaki çözeltiden elektrik akımı geçirilirse 10. andaki kaplara HCl çözeltisi eklendiğinde II ve III. kapta; NaOH çözeltisi eklendiğinde ise yalnızca III. kapta tepkime olmaktadır. Buna göre, metaller aşağıdakilerden hangisi olabilir? X Z X metali I. kap metali II. kap Z metali III. kap A) Cu Ca Al B) Al Mg Ca C) Zn Mg Cu ) Al Ca Ag E) Ag Al Ca E Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 1. Asitlerin ve bazların genel özellikleri nelerdir? 2. Asitlere ve bazlara günlük hayattan örnekler veriniz. 3. Karınca ısırdığı zaman neden can acıtır? Acıyı azaltmak için neler yapılabilir? 4. Tuzlar nasıl oluşur? Örnek veriniz. 5. Tuzlar için asidik, bazik ya da nötr ifadesi kullanılabilir mi? Neden? 6. ağmur suyunun asidik özellik göstermesinin nedeni nedir? 7. İndikatör nedir? oğal ve yapay indikatörlere örnek veriniz. 8. Metal eşyalarda oluşan paslar nasıl giderilebilir? 9. Heykellerde ve tarihî eserlerdeki aşınmanın nedeni ne olabilir? 10. Temizlik malzemelerinin kullanımında nelere dikkat edilmelidir? 46

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ ARES EĞĠTĠM [Metni yazın] MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ 1-ASİTLER Suda çözündüklerinde ortama H + iyonu verebilen bileşiklere asit denir. ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Youtube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni 5.ÜNİTE Tuzlar kullanim ALANLARI

Youtube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni 5.ÜNİTE Tuzlar kullanim ALANLARI Serüveni 5.ÜNİTE Tuzlar kullanim ALANLARI YAYGIN KULLANILAN TUZLAR ÖZELLİKLER- KULLANIM ALANLARI Yemek tuzu arasında adı NaCI Suda çözünür. Nötral tuz SODYUM KLORÜR Dericilik Hayvan Besiciliği Suyu yumuşatma

Detaylı

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR 1. ASİTLER Sulu çözeltilerine Hidrojen İyonu veren maddelere asit denir. Ör 1 HCl : Hidroklorik asit HCl H + + Cl - Ör 2 H 2 SO 4 : Sülfürik asit H 2 SO 4 2H + + SO 4-2 Ör 3 Nitrik

Detaylı

ÖZET. Asitler ve Bazlar ASİTLER VE BAZLAR

ÖZET. Asitler ve Bazlar ASİTLER VE BAZLAR Asitler ve Bazlar Asitlerin Genel Özellikleri Suda çözündüklerinde suya hidrojen (H + ) iyonu verir. Tatları ekşidir. Bunu asidik özellikteki limon, domates ve sirke gibi maddelerin tadına bakarak söyleyebiliriz.

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR 1 Yüzyıllardır doğayı ve doğadan elde edilebilecek maddeleri keşfetme arzusu içinde olan insanoğlu 1400'lü yıllarda o güne kadar bilinmeyen bir asidi, yani HCl (hidrojen klorür,

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

YAYGIN KULLANILAN TUZLARIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

YAYGIN KULLANILAN TUZLARIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI YAYGIN KULLANILAN TUZLARIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI Sodyum Klorür Kimyasal formülü: NaCI Özel adı: Yemek tuzu (Sofra tuzu) Özellikleri: Kimyada sodyum klorür ismiyle bilinen beyaz kristal yapılı

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O.

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O. Asitler çözündüklerinde ortama H iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Bazı Önemli Asitler HCl : Hidroklorik asit H SO : Sülfürik asit Asitler metal kaplarda saklanamazlar. Çünkü metallerle tepkimeye

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016 ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016 ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ DENEYĠN AMACI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN SULU ÇÖZELTĠLERĠNDE ĠYONLARINA AYRIġARAK ELEKTRĠK

Detaylı

ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ

ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ 2. BÖLÜM ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ Asitler ve bazlar kimyasal özellikleri ve tepkimeleri bakımından çok önemli maddeler olup oldukça sık kullanılırlar. Bu bölümde asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri;

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

Bu maddelerden ekşi olan ve turnusol kâğıdını kırmızı renge dönüştürenler asit özelliği taşır. Tadı acı olan, kayganlık hissi veren ve turnusol

Bu maddelerden ekşi olan ve turnusol kâğıdını kırmızı renge dönüştürenler asit özelliği taşır. Tadı acı olan, kayganlık hissi veren ve turnusol TUĞBA KÜÇÜKKAHRAMAN Asitler - Bazlar Bu maddelerden ekşi olan ve turnusol kâğıdını kırmızı renge dönüştürenler asit özelliği taşır. Tadı acı olan, kayganlık hissi veren ve turnusol kâğıdını mavi renge

Detaylı

HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR

HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Asitler 1) Sülfürik asit (H 2 SO 4 ) Halk arasında zaç yağı veya dumanlı asit olarak bilinir. Yoğun kıvamlı, renksiz, kokusuz bir sıvıdır. Suda

Detaylı

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3 İLK ANYONLAR Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - İLK ANYONLAR Anyonlar negatif yüklü iyonlardır. Kalitatif analitik kimya analizlerine ilk anyonlar olarak adlandırılan Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - analizi ile

Detaylı

KİMYASAL BAĞ *Atomları bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir.

KİMYASAL BAĞ *Atomları bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir. KİMYASAL BAĞ *Atomları bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir. *Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişimlerin sonucunda kimyasal bağları meydana getirirler. *Kimyasal bağ oluşurken dışarıya

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 2.SAYI

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM FİZİKSEL DEĞİŞİM Beş duyu organımızla algıladığımız fiziksel özelliklerdeki

Detaylı

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1-

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- Sayfa - 2- Sayfa - 3 - Sayfa - 4 - Sayfa - 5 - Sayfa - 6 - Sayfa - 7-4 Sayfa - 8 - NaCl (Sodyum Klorür) Yemek Tuzu Ġyonik Bağlı bileşik molekülleri bir örgü

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

10. SINIF. $ + - şeklinde olduğuna göre NH 3. Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) TEST. ün suda çözünme denklemi; 1.

10. SINIF. $ + - şeklinde olduğuna göre NH 3. Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) TEST. ün suda çözünme denklemi; 1. 10. SINIF K Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) 1. NH 3 ün suda çözünme denklemi; $ + - NH3^aqh+ HO^sh NH4 ^aqh+ OH ^aqh şeklinde olduğuna göre NH 3 ün sulu çözeltisi için aşağıdaki

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ASĐTLER VE BAZLAR KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ASĐTLER VE BAZLAR KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI Asit ve Bazların Tanımı HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ASĐTLER VE BAZLAR KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI Hazırlayan: Beyza Ceren ÜNCÜ Asitler

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 13 Asitler ve

Detaylı

KİMYA. Kimya YGS. Kazanım Merkezli. Orta Düzey ÜÇ AŞAMALI TEST MODÜL SİSTEMİ

KİMYA. Kimya YGS. Kazanım Merkezli. Orta Düzey ÜÇ AŞAMALI TEST MODÜL SİSTEMİ S G Y Kimya KİMYA YGS Kazanım Merkezli SORUSORU BANKASI BANKASI İsabetli Soru Bankası Kazanımların Etkin Özeti Nöbetçi Öğretmen Uygulaması Güncel Soru ve Çözümleri zey ü el D ÜÇ AŞAMALI TEST MODÜL SİSTEMİ

Detaylı

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR Kavramlar / Terimler Asit Baz Tuz Nötralleşme İndikatör p Aktif metal Soy metal Neler Öğreneceğiz? Bu ünitede, asitleri ve bazları gündelik deneyimlerimiz ile ilişkilendirerek

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 11 Asitler ve Bazlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Asit ve baz kavramlarını bilecek, Zayıf asit, zayıf baz, kuvvetli asit, kuvvetli baz kavramlarını tanıyacak, Titrasyon ve ph kavramlarını

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda)

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda) SULU ÇÖZELT LERDE AS T VE BAZ DENGELER I AS T BAZ TANIMLARI Arrhenius Tanımı Arrhenius a göre, suda çözündüğünde iyonlaşarak H iyonu verebilen maddeler asit, H iyonu verebilen maddeler bazdır. Bu tanım

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Tülin ÖZBİLGİÇ, Timuçin SARITAŞ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

4. Asit ve baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler; 4.1. 4.2. 4.3. 4.1 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.

4. Asit ve baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler; 4.1. 4.2. 4.3. 4.1 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11.  4. 4. Asit ve baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler; 4.1. Asitleri ve bazları; dokunma, tatma ve görme duyuları ile ilgili özellikleri ile tanır. 4.2. Asitler ile H + iyonu, bazlar ile OH - iyonu arasında

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM. Asitlerin Özellikleri

ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM. Asitlerin Özellikleri ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM Asitlerin Özellikleri Tatları ekşidir. Aşındırıcı özellikleri vardır. Cildi, mermer yüzeyi aşındırırlar ancak asitlerin çoğu plastik, cam veya metal yüzeyleri

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü

Detaylı

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Asit Baz Teorisi Arrhenius Teorisi: Sulu çözeltlerine OH - iyonu bırakan

Detaylı

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bölüm 4 TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra Magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum ve radyumdan

Detaylı

Element ve Bileşikler

Element ve Bileşikler Element ve Bileşikler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler Çözelti: iki veya daha fazla maddenin meydana getirdiği homojen karışımdır. çözücü, Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) bileşene çözücü denir.

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu)

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) 5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) Mg +2 Na + K + Li + Bu gruptaki katyonların hepsini çöktürebilen ortak bir reaktif yoktur. Na, K ve Li alkali metaller grubunun üyeleridir. NH 4 da bileşikleri alkali metal

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir.

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. Bileşiklerin İsimlendirilmesi: 1.METAL-AMETAL(İYONİK ) BİL. İSİMLENDİRİLMESİ

Detaylı

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler-Bazlar-Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluşturur. Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde asitlerin

Detaylı

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır.

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. 7. ASİTLER VE BAZLAR Arrhenius AsitBaz Tanımı (1884) (Svante Arrhenius) Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. HCl H + + Cl NaOH

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

Görevi: Bütün vücut hücrelerinin içindeki ve dışlarındaki suyun düzenlenmesi, kalp ritmi, sinir uyarılarının ve kaskasılmalarının

Görevi: Bütün vücut hücrelerinin içindeki ve dışlarındaki suyun düzenlenmesi, kalp ritmi, sinir uyarılarının ve kaskasılmalarının İNORGANİK BİLEŞİKLER Su Asit Baz Tuz Mineraller SU Özellikleri Yüksek yüzey gerilimine sahiptir Yüksek özgül ısı nedeniyle sıcaklık değişimine karşı dirençlidir Yüksek buharlaşma ısısı nedeniyle soğutma

Detaylı

ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ

ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bölüm 3 ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. IA grubu: Li, Na, K, Rb, Cs ve Fr *Fr dışında hepsi, yumuşak yapıda ve parlak

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

Asitler Bazlar Tuzlar 1. ÜNİTE

Asitler Bazlar Tuzlar 1. ÜNİTE Asitler Bazlar Tuzlar 1. ÜNİTE 10. 1. Ünite : Asitler Bazlar Tuzlar Bu ü nitenin amacı, asit, baz ve tuz tü rü maddeleri gü ndelik deneyimler ü zerinden tanıtmak; bilinen özellikleri molekü ler yapı ile

Detaylı

PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI

PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI KONU: ASĐTLER VE BAZLAR DERS: ORTAÖĞRETĐM KĐMYA DENEYLERĐ DERS SORUMLUSU: PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN: NAZLI KIRCI 20338561 HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ANKARA 2007 PROJE

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 2014 2015 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

Detaylı

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf KİMYA SORU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 007 KİYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asit Baz Tanımları Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır.

Detaylı

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2...

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2... Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2.... 3. MgCI2... 4. NaF... Bileşik Formülleri Bileşik formüllerinin yazılması İki

Detaylı

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI 00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI A) TANIMLAR, KAVRAMLAR ve TEMEL HESAPLAMALAR: 1. Aşağıdaki kavramları birer cümle ile tanımlayınız. Analitik kimya, Sistematik analiz, ph, Tesir değerliği,

Detaylı

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3 DENEY 2 BİLEŞİKLERİN TEPKİMELERİ İLE TANINMASI 2.1. AMAÇ Bileşiklerin verdiği tepkimelerin incelenmesi ve bileşiklerin tanınmasında kullanılması 2.2. TEORİ Kimyasal tepkime bir ya da daha fazla saf maddenin

Detaylı

3. BÖLÜM: ASiTLER BAZLAR

3. BÖLÜM: ASiTLER BAZLAR 3. BÖLÜM: ASiTLER BAZLAR A. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM Fenolftalein gibi maddeleri diğer maddelerden ayırt etmeye yarayan ve onların sınıflandırılmasında kullanılan maddelere belirteç (indikatör) denilmektedir.

Detaylı

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur.

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur. ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek: > Atom numarası, atomun proton

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek "X" herhangi bir atomu temsil

Detaylı

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası İÇERİK Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası Su içinde İyonik Bileşikler Su içinde Kovalent Bileşikler Çökelme Tepkimesi Asit-Baz Tepkimeleri (Nötürleşme) Yükseltgenme-İndirgenme Tepkimeleri Önemli Tip

Detaylı

3. Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Tablo

3. Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Tablo 3. Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Tablo Madde: Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Atom: Maddenin en küçük yapıtaşıdır. Element: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel

Detaylı

4. GRUP KATYONLARI (TOPRAK ALKALİLERİ GRUBU)

4. GRUP KATYONLARI (TOPRAK ALKALİLERİ GRUBU) 4. GRUP KATYONLARI (TOPRAK ALKALİLERİ GRUBU) Ba +2, Ca +2, Sr +2 Bu grup katyonlarının bir grup altında toplanmalarına neden olan ortak özellikleri, amonyak (NH 4 OH) amonyum klorür (NH 4 Cl) tamponu ile

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ C- BĐLEŞĐKLER VE BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐ (4 SAAT) 1- Bileşikler 2- Đyonik Yapılı Bileşik Formüllerinin Yazılması 3- Đyonlar ve Değerlikleri

Detaylı

Gravimetrik Analiz-II

Gravimetrik Analiz-II Gravimetrik Analiz-II Prof Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 18-GRAVİMETRİK ANALİZ-II 1 GRAVİMETRİK ANALİZLERDE İŞLEM BASAMAKLARI 1. Çözme, 2. çöktürme, 3. özümleme, 4. süzme, 5. yıkama, 6. kurutma, 7. yakma 8.

Detaylı

Öğretmen fen ve teknoloji dersinde asitlerin aşındırıcı etkisini göstermek için bir miktar asidin içerisine. www.fenokulu.net

Öğretmen fen ve teknoloji dersinde asitlerin aşındırıcı etkisini göstermek için bir miktar asidin içerisine. www.fenokulu.net 1-2- 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 8 çinko parçaları atıyor. Gaz çıkışını,deney tüpünün ısınışını ve çinko parçalarının neredeyse kaybolduğunu gözlemleyen Arda şaşkın bir şekilde Şimdi

Detaylı

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. DERS SORUMLUSU: Prof. Dr. Đnci MORGĐL

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. DERS SORUMLUSU: Prof. Dr. Đnci MORGĐL Öğretimde Planlama ve Değerlendirme DERS SORUMLUSU: Prof. Dr. Đnci MORGĐL LĐMONATAMI GAZLI ĐÇECEK YAPABĐLĐR MĐYĐM? Günlük Yaşam Olayı: Günlük hayatta pek çok kez içtiğimiz limonlu içeceklere karbonat katılmasıyla

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 1- SICAKLIK 2- ORTAK İYON ETKİSİ 3- ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN CİNSİ 4- BASINCIN ETKİSİ 1- SICAKLIK ETKİSİ Sıcaklık etkisi Le Chatelier prensibine bağlı olarak yorumlanır. ENDOTERMİK

Detaylı

KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ

KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ S a y f a 1 KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİPLERİ Metot uygulanırken, örnekte bulunan tüm fosforlar, perklorik asitle parçalama işleminden geçirilerek

Detaylı

KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI HAZIRLAYAN FEHMİ GÜR

KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI HAZIRLAYAN FEHMİ GÜR IN SINIFLANDIRILMASI HAZIRLAYAN FEHMİ GÜR IN SINIFLANDIRILMASI Karışımlar hangi özelliklerine göre sınıflandırılır? Karışımların sınıflandırılmasında belirleyici olan faktörler nelerdir? Farklı maddelerin

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar ÇÖZELTILERDE DENGE Asitler ve Bazlar Zayıf Asit ve Bazlar Değişik asitler için verilen ph değerlerinin farklılık gösterdiğini görürüz. Bir önceki konuda ph değerinin [H₃O + ] ile ilgili olduğunu gördük.

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM. Metaller, Ametaller ve Yarı metaller

FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM. Metaller, Ametaller ve Yarı metaller Metaller, Ametaller ve Yarı metaller 1 Elementler gösterdikleri benzer özelliklere göre metaller, yarı metaller ve ametaller olarak sınıflandırılabilirler. Periyodik tabloda metal, ametal ve yarı metallerin

Detaylı

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ ppm Toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik maddesine denir. NOT: 1 kg su = 1 Litre ppm =. 10 6 1 kg çözeltide çözünen maddenin mg olarak kütlesine

Detaylı

DNA. Benim adım DNA dır. Çift iplikten meydana gelirim. Eşlerim kendimi ama. Belirleyici bazım Timin DNA. İkili sarmal şekli

DNA. Benim adım DNA dır. Çift iplikten meydana gelirim. Eşlerim kendimi ama. Belirleyici bazım Timin DNA. İkili sarmal şekli DNA Benim adım DNA dır Çift iplikten meydana gelirim Eşlerim kendimi ama Belirleyici bazım Timin DNA İkili sarmal şekli Yapısında kalıtsal özellikleri Kopyalayarak çoğalır canlıların genetik özellikleri

Detaylı

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ-27 Kasım 2013 Bütün Şubeler GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 ÖNEMLİ! Ödev Teslim Tarihi: 6 Aralık 2013 Soru 1-5 arasında 2 soru Soru 6-10 arasında 2 soru Soru 11-15 arasında

Detaylı

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Toprak Oluşumunda Kimyasal Ayrıştırma Etmenleri Ana kayanın kimyasal bileşimini değiştirmek

Detaylı

GRUP:İNDİKATÖR Mustafa ORDUERİ

GRUP:İNDİKATÖR Mustafa ORDUERİ İLKÖĞRETİMDE DOĞAL BELİRTEÇLER KULLANILARAK ASİT ve BAZLARIN BELİRLENMESİ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın GRUP:İNDİKATÖR Mustafa ORDUERİ TUBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ FEN ve TEKNOLOJİ-FİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-MATEMATİK

Detaylı

2013-2014.EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI 2.DÖNEM FEN VE TEKNOLOJĐ ORTAK SINAV SORULARI S.1)K:2.2.2 S.6)K:3.1.2 S.7) K:3.1.4

2013-2014.EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI 2.DÖNEM FEN VE TEKNOLOJĐ ORTAK SINAV SORULARI S.1)K:2.2.2 S.6)K:3.1.2 S.7) K:3.1.4 S.1)K:2.2.2 S.6)K:3.1.2 Şekildeki dikdörtgenler prizmasının alt tabanı B3 yüzeyi üzerine konulması durumunda bulunduğu zemine uygulayacağı basınç kaç Pascal dır? A) 40 B) 80 C) 20 D) 10 S.2)K:2.2.4 Çizelgedeki

Detaylı

10. Bölüm: TOPRAK REAKSİYONU (ph)

10. Bölüm: TOPRAK REAKSİYONU (ph) 10. Bölüm: TOPRAK REAKSİYONU (ph) Toprağın asitlik veya bazlık derecesinin göstergesidir Nötr veya nötral = 7.0 Asidik < 7.0 Alkali > 7.0 Bir toprağın asit veya alkali reaksiyon göstermesi toprak çözeltisindeki

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementi oluşturmak için aynı tip atomlar bir araya gelir. Bir elementin bütün atomları birbiriyle aynı iken, farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bazı elementleri

Detaylı

KALSİYUM, MAGNEZYUM VE SERTLİK TAYİNİ

KALSİYUM, MAGNEZYUM VE SERTLİK TAYİNİ KALSİYUM, MAGNEZYUM VE SERTLİK TAYİNİ Bir suyun sertliği içindeki başlıca çözünmüş kalsiyum veya magnezyum tuzlarından ileri gelip, suyun sabunu çökeltme kapasitesidir. Sabun, suda özellikle her zaman

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı