TUZLAR BÖLÜM. Tuzlar neden katı hâlde elektrik akımını iletmezler?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TUZLAR BÖLÜM. Tuzlar neden katı hâlde elektrik akımını iletmezler?"

Transkript

1 4. TUZLAR BÖLÜM Sanayide pek çok madde asit-baz tepkimeleri i sonucunda üretilmektedir. Asitlerin ve bazların tepkimesi sonucu tuzlar elde edilir. Tuzlar bazdan gelen katyon ile asitten gelen anyondan oluşan iyonik bileşiklerdir (Şekil 1.11). Bir tuz çözeltisinin ph değerini ölçtüğümüzde her zaman nötral bir değer olan ph = 7 bulmayız. Kuvvetli bir asit ile kuvvetli bir bazın nötralleşmesi sonucunda oluşan tuz nötraldir. Ancak zayıf bir asidin kuvvetli bir baz ile nötralleşmesi sonucunda oluşan tuz, bazik; kuvvetli bir asidin zayıf bir baz ile nötralleşmesi sonucu oluşan tuz ise asidik özellik gösterir. Örneğin zayıf bir asit olan asetik asidin kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksit ile tepkimesi sonucunda oluşan sodyum asetat tuzu bazik özellik gösterir. Tuzlar, suda iyonlaşarak çözündükleri için çözeltileri elektrik akımını iletir. Katı hâlde elektrik akımını iletmezler. Ancak eriyikleri ve sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Tuzlar, asit ve bazlara göre daha kararlı bileşikler olup erime ve kaynama noktaları, kendilerini oluşturan asit ve bazlardan daha yüksektir. Tuzlu çözeltilerin kaldırma kuvveti yüksektir. Tuzları günlük hayatımızda yaygın bir şekilde kullanmaktayız. Aşağıda bazı tuzlar ve kullanıldıkları alanlar hakkında bilgi verilmiştir. Cevaplayalım CI Na + Şekil 1.11: İyonik katı olan NaCl tuzu kristal yapıdadır. Tuzlar neden katı hâlde elektrik akımını iletmezler? Sodyum Klorür - NaCl Sodyum klorür, saf hâlde renksizdir. Laboratuvar ortamında kuvvetli bir asit olan hidroklorik asit ile kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksidin tepkimesi sonucunda elde edilir. HCl(suda) + NaOH(suda) ~ NaCl(suda) + H 2 O(s) Sodyum klorür, denizlerden, göllerden ya da kaya tuzu yataklarından doğal yöntemler kullanılarak da elde edilebilir. urdumuzun özellikle İç Anadolu Bölgesi nde kaya tuzu yatakları bulunmaktadır. Sodyum klorür, canlıların yaşamı için önemli bir tuzdur. Sodyum klorür, sofra tuzu olarak tüketilmesinin yanı sıra mandıralarda et ve balığın bozunmasını önlemede, derilerin saklanmasında, sabun ve cam yapımında, yolların buzlanmasını önlemede ve su yumuşatıcılarını yenilemede kullanılır. Sodyum klorür, kimya sanayisinde sodyum metali, klor gazı, hidroklorik asit ve sodyum hidroksit gibi birçok kimyasal maddenin eldesinde başlangıç maddesidir. 100 g suda 0,9 g NaCl içeren çözeltinin ozmotik basıncı, kanın ozmotik basıncına eşit olduğundan böyle çözeltilere fizyolojik tuz denir. Hastalara verilen serum ve burun damlası bileşiminde NaCl bulunur (Resim 1.38). Resim 1.38: Burun damlası NaCl içerir. 37

2 Sodyum Sülfat - Na 2 SO 4 Bu tuz (Resim 1.39), deniz ve göl suyundan ya da kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksidin kuvvetli bir asit olan sülfürik asit ile tepkimesinden de elde edilir. 2NaOH(suda) + H 2 SO 4 (suda) ~ Na 2 SO 4 (suda) + 2H 2 O(s) Kristal suyu içeren sodyum sülfat (Na 2 SO 4.10H 2 O), Glouber Tuzu olarak adlandırılır. Sodyum sülfat, en çok kâğıt sanayisinde kullanılır. Resim 1.39: Sodyum sülfat Üretilen her bir ton kâğıt için yaklaşık 45 kg sodyum sülfat gereklidir. Ayrıca gıda maddelerine koruyucu olarak eklendiği gibi deterjan ve cam sanayinde de kullanılır. Resim 1.40: Çamaşır sodasının bileşiminde Na 2 CO 3 bulunur. Sodyum Karbonat - Na 2 CO 3 Sodyum karbonat, bazı ülkelerde yataklar hâlinde ve bazı göllerde de çözünmüş olarak bulunur. Halk arasında çamaşır sodası olarak bilinir (Resim 1.40). Van Gölü sodalıdır. Karbondioksit gazının sodyum hidroksidin sulu çözeltisinden geçirilmesi sonucu elde edilir. CO 2 (g) + 2NaOH(suda) ~ Na 2 CO 3 (suda) + H 2 O(s) Susuz sodyum karbonat olarak da bilinen sodanın erime noktası 890 C civarındadır. Soda; cam, deterjan, sabun, kâğıt ve selüloz üretimi ile tekstil endüstrisinde kullanıldığı gibi sodyum hidroksit, sodyum fosfatların ve sodyum bikarbonatların üretiminde de kullanılır. Sodyum karbonat, sularda sertlik yapan iyonları karbonat hâlinde çöktürüp uzaklaştırdığı için su endüstrisinde sertlik giderme vasıtası olarak da kullanılır. Sodyum Bikarbonat - NaHCO 3 Sodyum bikarbonat, halk arasında yemek sodası olarak bilinir. Cevaplayalım Bir kekin kabarmama nedeni ne olabilir? Sodyum bikarbonat, derişik sodyum karbonat çözeltisinden karbondioksit gazı geçirilmesiyle elde edilir. Na 2 CO 3 (suda) + CO 2 (g) + H 2 O(s) ~ 2NaHCO 3 (suda) Saf sodyum bikarbonat, tıpta anti-asit olarak kullanılır. Midedeki ekşimeyi önler. Sodyum bikarbonat, pastacılıkta, karbonatlı meyve sularının üretiminde, dericilikte ve yangın söndürme cihazlarında kullanılır. Sodyum bikarbonatın asit ile tepkimesi sonucu açığa çıkan karbondioksit gazı pastayı kabartır, yangını söndürür. Sodyum bikarbonat; alüminyum sülfat, sodyum tartarat, limon tuzu, primer kalsiyum fosfat gibi bir tuz ve nişasta ile karıştırılırsa kabartma tozu adını alır. Potasyum Nitrat - KNO 3 Potasyum nitrat, güherçile olarak bilinir. Potasyum nitrat, nitrik asit ve potasyum hidroksidin nötrleştirilmesi yolu ile üretilebilir. Bu tepkime Resim 1.41: Havai fi şeklerde KNO 3 kullanılır. 38 çok ekzotermiktir. KOH(suda) + HNO 3 (suda) ~ KNO 3 (suda) + H 2 O(s) + ısı

3 Potasyum nitrat en çok kara barut yapımında kullanılır. Kara barut potasyum nitrat, kükürt ve karbon karışımıdır. ükseltgen özellik gösterir. Havai fişeklerde (Resim 1.41), bazı cam tiplerinde kullanılır. Sodyum nitratla karışımı, yüksek sıcaklıklarda eriyen ve kaynayan maddelerde banyo görevi yapar. Potasyum nitrat, bitkilerin ihtiyaç duyduğu azot ve potasyum kaynağı olarak gübrelerde kullanılır. Kalsiyum Sülfat - CaSO 4 Kristal suyu içeren kalsiyum sülfat (CaSO 4. 2H 2 O), alçı taşı (jips) olarak adlandırılır. Alçı taşı yaygın olarak mücevher yapımında ve dişçilikte kullanılır. Alçı taşı 128 C ta ısıtıldığında içerdiği suyun %75 ini kaybederek alçıya dönüşür. Alçı suyla karıştırılırsa suyu kendisine bağlayarak sertleşir. Bu özelliğinden dolayı alçı kalıpçılıkta, dekorasyon işlerinde ve tıpta kullanılır. Heykeltıraşlar eserlerini oluştururken alçının içine su katarlar (Resim 1.42). Alçı daha yüksek sıcaklıklarda (163 C) ısıtılması durumunda suyunun tamamını kaybederek susuz kalsiyum sülfata dönüşür. Kalsiyum sülfatın susuz hâline anhidrit denir. Anhidrit, laboratuvarda kurutucu ve kâğıt endüstrisinde dolgu maddesi olarak kullanılır. Resim 1.42: Alçıdan yapılmış bir heykel Kalsiyum Karbonat - CaCO 3 Kalsiyum karbonat, doğada mermer, tebeşir, kalsit veya kireç taşı olarak bulunmaktadır. Kireç taşının ocaklarda C ta pişirilmesiyle sönmemiş kireç elde edilir. CaCO 3 (k) ~ CaO(k) + CO 2 (g) Saf ve beyaz CaCO 3 birçok üründe kullanılır. Kâğıt üretiminde kâğıdın parlaklığını, ışık geçirmezliğini, pürüzsüzlüğünü ve iyi mürekkep emmesini sağlamak için kalsiyum karbonattan yararlanılır. Ayrıca, plastik, lastik, yer karoları, cam macunu ve yapışkanların üretimi ile kemik erimesini önlemede destek maddesi olarak kullanılır (Resim 1.43). Bazı antiasitlerin bileşiminde de kalsiyum karbonat bulunur. Eskiden cam üretiminde yalnızca sönmemiş kireç (CaO) kullanılmış olsa da bugün artık öğütülmüş kireç taşından yararlanılmaktadır. Resim 1.43: Kemik erimesinde kullanılan ilaçların bileşiminde CaCO 3 bulunur. Amonyum Klorür - NH 4 Cl Amonyum klorür çok eski zamanlardan beri bilinen bir tuz olup kuvvetli bir asit olan hidroklorik asit ile zayıf bir baz olan amonyağın tepkimesinden elde edilir. HCl(suda) + NH 3 (suda) ~ NH 4 Cl(suda) Renksiz, kristalleşmiş bir madde olan amonyum klorür suda kolayca çözünerek hafif asit özelliğinde bir çözelti oluşturur. Halk arasında nişadır olarak isimlendirilen bu tuz, sanayide yaygın olarak kullanılmaktadır. Galvanizleme, kalaylama ve lehimlemede ayrıca kuru pillerde elektrolit olarak (Resim 1.44) kullanılır. ine birçok soğuk algınlığı ilacının ve öksürük şurubunun içeriğinde amonyum klorür bulunmaktadır. Resim 1.44: Kuru pillerde elektrolit olarak NH 4 Cl kullanılır. 39

4 Resim 1.45: Amonyum nitrat patlaması Amonyum Nitrat - NH 4 NO 3 Amonyum nitratın üretimi sanayide oldukça basittir. Amonyum nitrat, nitrik asidin amonyak ile verdiği tepkimeden oluşur. NH 3 (g) + HNO 3 (suda) ~ NH 4 NO 3 (suda) Ziraatta gübre olarak kullanılır. Amonyum nitrat %35 azot içeren en önemli azot gübresidir. Üretilen amonyum nitratın büyük bir kısmı patlayıcı maddelerin üretiminde kullanılır (Resim 1.45). Amonyum nitratın patlayıcı etkisi 1947 de Teksas ta tankere yüklenmiş olan bu maddenin patlaması sonucu birçok kişinin ölümüne neden olmasına kadar fark edilmemiştir. Resim 1.46: Monoamonyum fosfat gübresi Amonyum Fosfat - (NH 4 ) 3 PO 4 Amonyak ve fosforik asidin sulu ortamdaki tepkimesi sonucunda monoamonyum fosfat -NH 4 H 2 PO 4, diamonyum fosfat -(NH 4 ) 2 HPO 4 ve amonyum fosfat -(NH 4 ) 3 PO 4 bileşikleri oluşur. Monoamonyum fosfat ve diamonyum fosfat bileşikleri iyi birer gübredirler çünkü bitkiler için yaşamsal olan P ve N elementlerinin her ikisini de sağlamaktadır ve bitkiler için herhangi bir zararlı madde içermezler. Monoamonyum fosfat (Resim 1.46), %12 azot ve %61 fosfor elementleri içermektedir ve en yüksek oranda fosfat içeren gübre türü olup suda tamamen çözünmektedir. Bu gübredeki azot içeriği düşük olduğundan bitkilere istenen oranda fosfor sağlanabilir. iamonyum fosfat gübresi iki besinli bir gübredir. Bünyesinde %18 azot ve %46 fosfor bulunur. Fosfatlı gübrelerde azot elementi amonyum (NH + 4 ) formunda olduğu için toprakta tutunur ve bitkilere kontrollü olarak ulaşır. Aşırı yağış veya aşırı sulama durumunda topraktan yıkanma ile azot kaybı olmaz. Kâğıt aharlamasında alüminyum sülfat kullanılmasının dezavantajı, asidik olması nedeniyle kâğıdı bozmasıdır. Oysa kalsiyum karbonat kâğıtta bazik ortam sağlar. 40 Faydalı Bilgi Resim 1.47: Şap taşı ve tozu Alüminyum Sülfat - Al 2 (SO 4 ) 3 Alüminyum sülfat, alüminyum oksit ile derişik sıcak sülfürik asidin tepkimesinden elde edilir. Çözeltiden Al 2 (SO 4 ) 3.18H 2 O bileşiği kristallenir. Alüminyum sülfat, su arıtımında kullanılır. Bu işlemde suyun ph si alüminyum sülfat ilavesi ile Al(OH) 3 katısının çökebileceği şekilde ayarlanır. Al(OH) 3 katısı çökerken suda asılı katıları uzaklaştırır. Bu tuz boyacılıkta ve kâğıt fabrikalarında kâğıt aharlamada kullanılır. Aharlama, mum, zamk veya yapay reçinenin kâğıda katılarak kâğıdın, suya daha dayanıklı hâle getirilmesidir. Alüminyum sülfat çözeltisinden çöktürülen alüminyum hidroksit, aharlayıcı maddelerin kâğıt içinde birikmesine yardımcı olur. Şaplar Şaplar (Resim 1.47) genel olarak M + M 3+ (SO 4 ) 2.12H 2 O formülü ile gösterilebilir. Bu formülde, M + artı bir yüklü bir katyon (Li + hariç) ve M 3+ artı üç yüklü bir katyondur. Çok yaygın olarak bulunan şaplarda M + = Na +, K + veya NH + 4 ve M 3+ = Al 3+ dır. Şaplar, eşit molde alkali ya da amonyum tuzları ile +3 değerlikli metal tuzlarının çözeltilerinin karıştırılıp kristalleştirilmesiyle elde edilebilir. Bu nedenle de çift tuz olarak sınıflandırılabilir. Örneğin, eşit molde alüminyum sülfat ve potasyum sülfatın sulu çözeltisi kristallenmeye bırakıldığında elde edilen kristal potasyum alüminyum sülfat olup KAl(SO 4 ) 2.12H 2 O formülü ile gösterilebilir.

5 Şaplar, suda kolayca çözünürler ve tatlımsı bir tada sahiptirler. Şaplar dericilikte ve boyacılıkta kullanılır. Sodyum şapı [NaAl(SO 4 ) 2.12H 2 O] kabartma tozlarında mayalanma asidi olarak, potasyum şapı [KAl(SO 4 ) 2. 12H 2 O] ise atık su temizlenmesinde ve boyacılıkta kullanılır. Boyanacak olan dokuma şap çözeltisine daldırılır ve buharda ısıtılır. Oluşan alüminyum hidroksit dokumanın liflerinde birikir ve boya alüminyum hidroksit üzerinde yapışır. Amonyum şapı [NH 4 Al(SO 4 ) 2.12H 2 O] ise fırıncıların kullandığı kabartma tozu içerisinde ve salatalık turşusu yapımında kullanılır. 5. Etkinlik Kek Nasıl Kabarır? Amaç: Bir çeşit tuz olan sodyum bikarbonatın tepkimesini inceleme Araç ve Gereçler 1. Bir paket karbonat 2. Bir paket kabartma tozu 3. Sirke 4. Su 5. Turnusol kâğıdı Etkinliğin apılışı 1. Etkinliğe başlamadan önce karbonat ve kabartma tozu paketinin arkasındaki içindekiler kısmında ne yazdığını inceleyelim. 2. Karbonat ve kabartma tozunun asidik mi yoksa bazik mi olduğunu turnusol kâğıdı ile kontrol edelim. 3. Her birinin içerisinde 100 ml su bulunan iki beherden birincisine iki kaşık karbonat, ikincisine de iki kaşık kabartma tozu ekleyelim ve gözlemlerimizi kaydedelim. 4. ukarıdaki işlemi su yerine sirke kullanarak tekrarlayalım ve gözlemlerimizi kaydedelim. Sonuçları eğerlendirelim 1. Karbonatın kimyasal formülü nedir? Bu madde asidik midir yoksa bazik midir? Neden? 2. Kabartma tozu asidik midir yoksa bazik midir? Neden? 3. Bu etkinlikte bir kimyasal tepkime meydana geldi mi? Neden? 4. Etkinlikte oluşan tepkimenin denklemini yazınız. 5. Kabartma tozu ile karbonatın farkı nedir? 6. Bazı kek tariflerinde karbonat bazılarında ise kabartma tozu kullanılır? Neden? 41

6 ası Okuma Parç Geçmişten Günümüze Kireç Bilimsel adı kalsiyum oksit (CaO) olan kireç, yaklaşık 14 bin yıldır kullanılmaktadır ve dünyada yaygın kullanılan maddelerden birisidir. Milyonlarca yıl öncesinde yaşamış bitki ve hayvan kalıntıları deniz ve akarsuların dip kısımlarında birikerek fosilleşmiş ve kalker kayalar hâline dönüşmüştür. Günümüzde denizlerin ve akarsuların çekilmesi sonucu ortaya çıkan bu kalker kayalar kirecin kaynağını oluşturmaktadır. Jeolojik devirlerde oluşan kireç taşı ilk keşfedilen maddeler arasındadır. Ateşin keşfi kirecin keşfini de hızlandırmıştır. İlkçağlarda kireç taşının yoğun bulunduğu alanlarda ateş yakıldığında ateş kıvılcımlarının normalden farklı olduğu ve çeşitli gazların açığa çıktığı gözlemlenmiştir. Ayrıca bu alanda yakılan ateşten sonra kalan beyaz külün üzerine su döküldüğünde katılaştığının fark edilmesi kirecin keşfedildiğini göstermektedir. İlkçağlarda kirecin bu şekilde suya ve ateşe tepki vermesi ayırt edilmesini kolaylaştırmış ve yaygın kullanılmasını sağlamıştır. Kireç taşı, kolay işlenmesi, suya karşı dayanıklı olması ve ısıya karşı yalıtkan olması gibi nedenlerle eski uygarlıklarda heykeller (Resim 1.48) ve süs eşyaları yapımında kullanılmıştır. Ancak Antik unan ve Roma dönemlerinde yapı malzemesi olarak Resim 1.48: Kireç taşından yapılmış kireç taşı yerine mermer kullanılmıştır. Kalkerin magmatik etkiler sonucu şekil değiştirmesiyle ortaya çıkan mermer, kireç taşına bir heykel. benzer özellik göstermekle birlikte parlak ve desenli olması nedeniyle heykel ve süs eşyası yapımında daha çok ön plana çıkmıştır. Ülkemizde yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda kireç taşının kullanımıyla ilgili eski kalıntılara rastlanılmıştır. Şanlıurfa da Nevali Çori yerleşiminde bulunan kireç taşından yapılmış erkek heykelinin Neolitik döneme ait olduğu ve yaşının yıl olduğu kanıtlanmıştır. Günümüzde üretilen kirecin %40 ı yapı sektöründe kullanılmaktadır. Bunun dışında yaşamımızda birçok alanda kireç kullanılmaktadır. Metallerin işlenmesi ve birçok sentetik maddenin üretilmesinde, beyazlatma çalışmalarında, boya üretiminde kireç sıkça kullanılmaktadır. Fabrika atıklarının temizlenmesinde ve içtiğimiz suların filtrelenmesinde de kireç kullanılmaktadır. Gıda sanayisinde kireç, şekerli yiyeceklerin işlenmesi, süt ürünleri, meyve suları gibi gıdaların hazırlanmasında kullanılmaktadır. Özellikle asidik toprakları ıslah etmek için kullanılan gübrelerin büyük bir kısmında kireç kullanılmaktadır. Böylece kireçli gübreler toprağın verimini artırarak daha fazla ürün alınmasını sağlamaktadır. Mısır piramitlerinden diş macunlarına kadar birçok yapının ve ürünün içine giren kirecin en ilginç kullanım alanlarından birisi de kendiliğinden ısınan konservelerdir. Özellikle askeriyede ilgi gören bu konservelerde iki ayrı kap bulunur. İçteki küçük kapta konservesi yapılan yiyecek bulunur. Küçük kabı saran ikinci kaptaysa birbirinden ayrı iki bölmede sönmemiş kireç ve su bulunur. Konservenin pimi çekildiğinde su kirece temas ederek tepkime başlar ve ortaya yüksek miktarda ısı çıkar. Bu ısı da yiyeceğin bulunduğu küçük kabı ısıtır. Cenk URMUŞKAHA Bilim ve Teknik, S 479, s. 92. (üzenlenmiştir.) 42

7 Excellent Goodo Poor Average e Ünite eğerlendirme Soruları A Aşağıda birbiri ile bağlantılı oğru () / anlış () tipinde ifadeler vardır. Soldan başlayarak ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar veriniz. Verdiğiniz karara göre kaç numaralı çıkıştan çıkmanız gerektiğini işaretleyiniz. Hiçbir asit yenilemez. 1. çıkış Her asit ve baz tepkimesi sonucunda oluşan tuz nötrdür. Kuvvetli bazlar kuvvetli asitler kadar tesirli değildir. Meyveler asit özelliği gösterir. apılarında hidrojen atomu bulunduran bütün maddeler asittir. ph değeri küçük olan çözelti daha kuvvetli asittir. Kuvvetli asit aynı zamanda derişik asittir. Aktif metallerin asitlerle tepkimesi sonucunda hidrojen gazı açığa çıkar. 2. çıkış 3. çıkış 4. çıkış 5. çıkış 6. çıkış 7. çıkış 8. çıkış Asitlerin ve bazların sudaki çözeltileri elektriği iletir. apılarında hidroksit grubu bulunduran bütün maddeler bazdır. Temizlik maddeleri bazik özellik gösterir. Bütün asitler yakıcı maddelerdir. Hidroflorik asit camı aşındırır. Bütün asitler zehirlidir. Asidik ya da bazik özellik gösteren tuzlar vardır. 9. çıkış 10. çıkış 11. çıkış 12. çıkış 13. çıkış 14. çıkış 15. çıkış 16. çıkış 43

8 B Aşağıdaki asit/baz formüllerini uygun harflerle eşleştiriniz NaOH a. Hidroklorik asit (tuz ruhu) HCl b. Amonyak H 2 SO 4 c. Asetik asit (sirke ruhu) HNO 3 d. Sodyum hidroksit (kostik) CH 3 COOH e. Sülfürik asit (zaç yağı) CaO f. Nitrik asit (kezzap) NH 3 g. Kalsiyum oksit (sönmemiş kireç) C Aşağıda yer alan cümlelerdeki noktalı yerlere, verilen kelimelerden uygun olanlarını yazınız. su seyreltik asit zayıf asit asit hidrojen gazı nötralleşme tuz Arrhenius kuvvetli asit ph skalası derişik asit indikatör baz Sorensen 1. Sulu çözeltilerine hidrojen iyonu veren bileşiklere..., hidroksit iyonu veren bileşiklere de... denir. 2. Asit ve bazların tepkimesi sırasında birbirlerinin etkilerini yok etmelerine... denir. 3. Asitlerin ve bazların tepkimeleri sonucunda genellikle... ve... oluşur. 4. Aktif metallerin asitler ile tepkimesi sonucunda... açığa çıkar. 5. Asitlerle ve bazlarla etkileştiklerinde renk değiştiren kimyasal maddelere... denir. 6. Suda yüksek oranda iyonlaşan asitlere..., kısmen iyonlaşan asitlere de... denir. 7. Suda çok miktarda çözünen asit içeren çözeltilere..., az miktarda çözünen asit içeren çözeltilere... denir. 8. Maddelerin asitlik ve bazlık derecesini... kullanarak anlayabiliriz. 9. Asit ve bazlar için ilk modern tanım... tarafından yapılmıştır. 10. Hidrojen iyonu derişimi ilk defa... tarafından ölçülmüştür. 44

9 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. 1. Aşağıdakilerden hangisi asitler ve bazlar için ortaktır? A) Ekşi olmaları B) Acı olmaları C) Ele kayganlık hissi vermeleri ) Mavi turnusol kâğıdını kırmızıya çevirmeleri E) Elektriği iletmeleri 2. Aşağıdakilerden hangisi bir asit çözeltisinin kuvvetli ya da zayıf olmasını belirler? A) Hacmi B) Kütlesi C) Çözeltinin içerdiği OH iyonları sayısı ) Çözeltinin içerdiği H + iyonları sayısı E) Çözeltideki toplam iyon sayısı 3. Aşağıdakilerden hangisi asit yağmuru oluşumunda etkili olan kimyasal maddelerden biridir? A) HCl B) NaCl C) H 2 SO 4 ) NH 3 E) H 3 PO 4 4. Aşağıdaki asitlerden hangisinin gıdalarda bulunması mümkün değildir? A) Folik asit B) Sülfürik asit C) Malik asit ) Fosforik asit E) Asetik asit 5. Aşağıdakilerden hangisinin sulu çözeltisi bazik özellik gösterir? A) CO 2 B) CH 4 C) CO ) NH 3 E) CH 3 COOH 6. Aşağıdaki tepkimelerin hangisinden bir tuz elde edilemez? A) NH 3 + HCl ~ B) Cu + HNO 3 ~ C) CO 2 + H 2 O ~ ) NaOH + HCl ~ E) Al + NaOH ~ 7. Balık etinde bulunan aminler bazik maddelerdir. Bu nedenle balığın tadı hafif acımsıdır. Balığın tadındaki bu acılığı gidermek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur? A) ağda kızartmak B) Limon sıkmak C) Şeker atmak ) Tuz atmak E) Unlamak 45

10 8. Asidik ve bazik özellikteki kimyasal maddeleri kullanmadan önce yapılması gerekenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ambalajın üzerindeki bilgileri okumalıyız. B) Güvenli bir ortam oluşturmalıyız. C) Üzerlerindeki uyarı sembollerini dikkate almalıyız. ) Seyreltme işleminde suyun üzerine asit ya da bazı yavaş yavaş ilave etmeliyiz. E) Tatlarına bakmalıyız. 9. Etiketleri kaybolmuş üç ayrı kap içinde NaOH, HCl ve NaCl çözeltileri olduğu bilinmektedir. Kaplardan birincisi mavi turnusol kâğıdını kırmızıya çeviriyor. iğer iki kaptaki çözeltilere hangi işlem yapılırsa kaplardaki çözeltiler doğru olarak etiketlenir? A) İkinci kaba kırmızı turnusol kâğıdı daldırılırsa B) Üçüncü kaba az miktarda NaCl ilave edilirse C) Üçüncü kaba mavi turnusol kâğıdı daldırılırsa ) İkinci kaba mavi turnusol kâğıdı daldırılırsa E) İkinci kaptaki çözeltiden elektrik akımı geçirilirse 10. andaki kaplara HCl çözeltisi eklendiğinde II ve III. kapta; NaOH çözeltisi eklendiğinde ise yalnızca III. kapta tepkime olmaktadır. Buna göre, metaller aşağıdakilerden hangisi olabilir? X Z X metali I. kap metali II. kap Z metali III. kap A) Cu Ca Al B) Al Mg Ca C) Zn Mg Cu ) Al Ca Ag E) Ag Al Ca E Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 1. Asitlerin ve bazların genel özellikleri nelerdir? 2. Asitlere ve bazlara günlük hayattan örnekler veriniz. 3. Karınca ısırdığı zaman neden can acıtır? Acıyı azaltmak için neler yapılabilir? 4. Tuzlar nasıl oluşur? Örnek veriniz. 5. Tuzlar için asidik, bazik ya da nötr ifadesi kullanılabilir mi? Neden? 6. ağmur suyunun asidik özellik göstermesinin nedeni nedir? 7. İndikatör nedir? oğal ve yapay indikatörlere örnek veriniz. 8. Metal eşyalarda oluşan paslar nasıl giderilebilir? 9. Heykellerde ve tarihî eserlerdeki aşınmanın nedeni ne olabilir? 10. Temizlik malzemelerinin kullanımında nelere dikkat edilmelidir? 46

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR 1 Yüzyıllardır doğayı ve doğadan elde edilebilecek maddeleri keşfetme arzusu içinde olan insanoğlu 1400'lü yıllarda o güne kadar bilinmeyen bir asidi, yani HCl (hidrojen klorür,

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

YAYGIN KULLANILAN TUZLARIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

YAYGIN KULLANILAN TUZLARIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI YAYGIN KULLANILAN TUZLARIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI Sodyum Klorür Kimyasal formülü: NaCI Özel adı: Yemek tuzu (Sofra tuzu) Özellikleri: Kimyada sodyum klorür ismiyle bilinen beyaz kristal yapılı

Detaylı

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O.

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O. Asitler çözündüklerinde ortama H iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Bazı Önemli Asitler HCl : Hidroklorik asit H SO : Sülfürik asit Asitler metal kaplarda saklanamazlar. Çünkü metallerle tepkimeye

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ DENEYĠN AMACI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN SULU ÇÖZELTĠLERĠNDE ĠYONLARINA AYRIġARAK ELEKTRĠK

Detaylı

HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR

HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Asitler 1) Sülfürik asit (H 2 SO 4 ) Halk arasında zaç yağı veya dumanlı asit olarak bilinir. Yoğun kıvamlı, renksiz, kokusuz bir sıvıdır. Suda

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1-

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- Sayfa - 2- Sayfa - 3 - Sayfa - 4 - Sayfa - 5 - Sayfa - 6 - Sayfa - 7-4 Sayfa - 8 - NaCl (Sodyum Klorür) Yemek Tuzu Ġyonik Bağlı bileşik molekülleri bir örgü

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

10. SINIF. $ + - şeklinde olduğuna göre NH 3. Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) TEST. ün suda çözünme denklemi; 1.

10. SINIF. $ + - şeklinde olduğuna göre NH 3. Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) TEST. ün suda çözünme denklemi; 1. 10. SINIF K Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) 1. NH 3 ün suda çözünme denklemi; $ + - NH3^aqh+ HO^sh NH4 ^aqh+ OH ^aqh şeklinde olduğuna göre NH 3 ün sulu çözeltisi için aşağıdaki

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 11 Asitler ve Bazlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Asit ve baz kavramlarını bilecek, Zayıf asit, zayıf baz, kuvvetli asit, kuvvetli baz kavramlarını tanıyacak, Titrasyon ve ph kavramlarını

Detaylı

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda)

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda) SULU ÇÖZELT LERDE AS T VE BAZ DENGELER I AS T BAZ TANIMLARI Arrhenius Tanımı Arrhenius a göre, suda çözündüğünde iyonlaşarak H iyonu verebilen maddeler asit, H iyonu verebilen maddeler bazdır. Bu tanım

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Tülin ÖZBİLGİÇ, Timuçin SARITAŞ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler

Detaylı

4. Asit ve baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler; 4.1. 4.2. 4.3. 4.1 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.

4. Asit ve baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler; 4.1. 4.2. 4.3. 4.1 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11.  4. 4. Asit ve baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler; 4.1. Asitleri ve bazları; dokunma, tatma ve görme duyuları ile ilgili özellikleri ile tanır. 4.2. Asitler ile H + iyonu, bazlar ile OH - iyonu arasında

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM. Asitlerin Özellikleri

ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM. Asitlerin Özellikleri ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM Asitlerin Özellikleri Tatları ekşidir. Aşındırıcı özellikleri vardır. Cildi, mermer yüzeyi aşındırırlar ancak asitlerin çoğu plastik, cam veya metal yüzeyleri

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir.

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. Bileşiklerin İsimlendirilmesi: 1.METAL-AMETAL(İYONİK ) BİL. İSİMLENDİRİLMESİ

Detaylı

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler-Bazlar-Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluşturur. Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde asitlerin

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler Çözelti: iki veya daha fazla maddenin meydana getirdiği homojen karışımdır. çözücü, Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) bileşene çözücü denir.

Detaylı

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu)

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) 5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) Mg +2 Na + K + Li + Bu gruptaki katyonların hepsini çöktürebilen ortak bir reaktif yoktur. Na, K ve Li alkali metaller grubunun üyeleridir. NH 4 da bileşikleri alkali metal

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

Görevi: Bütün vücut hücrelerinin içindeki ve dışlarındaki suyun düzenlenmesi, kalp ritmi, sinir uyarılarının ve kaskasılmalarının

Görevi: Bütün vücut hücrelerinin içindeki ve dışlarındaki suyun düzenlenmesi, kalp ritmi, sinir uyarılarının ve kaskasılmalarının İNORGANİK BİLEŞİKLER Su Asit Baz Tuz Mineraller SU Özellikleri Yüksek yüzey gerilimine sahiptir Yüksek özgül ısı nedeniyle sıcaklık değişimine karşı dirençlidir Yüksek buharlaşma ısısı nedeniyle soğutma

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

Asitler Bazlar Tuzlar 1. ÜNİTE

Asitler Bazlar Tuzlar 1. ÜNİTE Asitler Bazlar Tuzlar 1. ÜNİTE 10. 1. Ünite : Asitler Bazlar Tuzlar Bu ü nitenin amacı, asit, baz ve tuz tü rü maddeleri gü ndelik deneyimler ü zerinden tanıtmak; bilinen özellikleri molekü ler yapı ile

Detaylı

3. BÖLÜM: ASiTLER BAZLAR

3. BÖLÜM: ASiTLER BAZLAR 3. BÖLÜM: ASiTLER BAZLAR A. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM Fenolftalein gibi maddeleri diğer maddelerden ayırt etmeye yarayan ve onların sınıflandırılmasında kullanılan maddelere belirteç (indikatör) denilmektedir.

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI 00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI A) TANIMLAR, KAVRAMLAR ve TEMEL HESAPLAMALAR: 1. Aşağıdaki kavramları birer cümle ile tanımlayınız. Analitik kimya, Sistematik analiz, ph, Tesir değerliği,

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 007 KİYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asit Baz Tanımları Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır.

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf KİMYA SORU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK

Detaylı

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur.

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur. ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek: > Atom numarası, atomun proton

Detaylı

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2...

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2... Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2.... 3. MgCI2... 4. NaF... Bileşik Formülleri Bileşik formüllerinin yazılması İki

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 2014 2015 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek "X" herhangi bir atomu temsil

Detaylı

3. Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Tablo

3. Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Tablo 3. Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Tablo Madde: Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Atom: Maddenin en küçük yapıtaşıdır. Element: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel

Detaylı

Gravimetrik Analiz-II

Gravimetrik Analiz-II Gravimetrik Analiz-II Prof Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 18-GRAVİMETRİK ANALİZ-II 1 GRAVİMETRİK ANALİZLERDE İŞLEM BASAMAKLARI 1. Çözme, 2. çöktürme, 3. özümleme, 4. süzme, 5. yıkama, 6. kurutma, 7. yakma 8.

Detaylı

KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI HAZIRLAYAN FEHMİ GÜR

KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI HAZIRLAYAN FEHMİ GÜR IN SINIFLANDIRILMASI HAZIRLAYAN FEHMİ GÜR IN SINIFLANDIRILMASI Karışımlar hangi özelliklerine göre sınıflandırılır? Karışımların sınıflandırılmasında belirleyici olan faktörler nelerdir? Farklı maddelerin

Detaylı

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf KİMYA KONU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK

Detaylı

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. DERS SORUMLUSU: Prof. Dr. Đnci MORGĐL

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. DERS SORUMLUSU: Prof. Dr. Đnci MORGĐL Öğretimde Planlama ve Değerlendirme DERS SORUMLUSU: Prof. Dr. Đnci MORGĐL LĐMONATAMI GAZLI ĐÇECEK YAPABĐLĐR MĐYĐM? Günlük Yaşam Olayı: Günlük hayatta pek çok kez içtiğimiz limonlu içeceklere karbonat katılmasıyla

Detaylı

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementi oluşturmak için aynı tip atomlar bir araya gelir. Bir elementin bütün atomları birbiriyle aynı iken, farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bazı elementleri

Detaylı

4. GRUP KATYONLARI (TOPRAK ALKALİLERİ GRUBU)

4. GRUP KATYONLARI (TOPRAK ALKALİLERİ GRUBU) 4. GRUP KATYONLARI (TOPRAK ALKALİLERİ GRUBU) Ba +2, Ca +2, Sr +2 Bu grup katyonlarının bir grup altında toplanmalarına neden olan ortak özellikleri, amonyak (NH 4 OH) amonyum klorür (NH 4 Cl) tamponu ile

Detaylı

KALSİYUM, MAGNEZYUM VE SERTLİK TAYİNİ

KALSİYUM, MAGNEZYUM VE SERTLİK TAYİNİ KALSİYUM, MAGNEZYUM VE SERTLİK TAYİNİ Bir suyun sertliği içindeki başlıca çözünmüş kalsiyum veya magnezyum tuzlarından ileri gelip, suyun sabunu çökeltme kapasitesidir. Sabun, suda özellikle her zaman

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM. Metaller, Ametaller ve Yarı metaller

FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM. Metaller, Ametaller ve Yarı metaller Metaller, Ametaller ve Yarı metaller 1 Elementler gösterdikleri benzer özelliklere göre metaller, yarı metaller ve ametaller olarak sınıflandırılabilirler. Periyodik tabloda metal, ametal ve yarı metallerin

Detaylı

5.111 Ders Özeti #21 21.1

5.111 Ders Özeti #21 21.1 5.111 Ders Özeti #21 21.1 AsitBaz Dengesi Bölüm 10 Okunsun Konular: Asit ve Bazların Sınıflandırılması, Suyun Öziyonlaşması, ph Fonksiyonları, Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit İçeren Dengeler. Asit ve

Detaylı

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ-27 Kasım 2013 Bütün Şubeler GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 ÖNEMLİ! Ödev Teslim Tarihi: 6 Aralık 2013 Soru 1-5 arasında 2 soru Soru 6-10 arasında 2 soru Soru 11-15 arasında

Detaylı

2013-2014.EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI 2.DÖNEM FEN VE TEKNOLOJĐ ORTAK SINAV SORULARI S.1)K:2.2.2 S.6)K:3.1.2 S.7) K:3.1.4

2013-2014.EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI 2.DÖNEM FEN VE TEKNOLOJĐ ORTAK SINAV SORULARI S.1)K:2.2.2 S.6)K:3.1.2 S.7) K:3.1.4 S.1)K:2.2.2 S.6)K:3.1.2 Şekildeki dikdörtgenler prizmasının alt tabanı B3 yüzeyi üzerine konulması durumunda bulunduğu zemine uygulayacağı basınç kaç Pascal dır? A) 40 B) 80 C) 20 D) 10 S.2)K:2.2.4 Çizelgedeki

Detaylı

GRUP:İNDİKATÖR Mustafa ORDUERİ

GRUP:İNDİKATÖR Mustafa ORDUERİ İLKÖĞRETİMDE DOĞAL BELİRTEÇLER KULLANILARAK ASİT ve BAZLARIN BELİRLENMESİ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın GRUP:İNDİKATÖR Mustafa ORDUERİ TUBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ FEN ve TEKNOLOJİ-FİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-MATEMATİK

Detaylı

Öğretmen fen ve teknoloji dersinde asitlerin aşındırıcı etkisini göstermek için bir miktar asidin içerisine. www.fenokulu.net

Öğretmen fen ve teknoloji dersinde asitlerin aşındırıcı etkisini göstermek için bir miktar asidin içerisine. www.fenokulu.net 1-2- 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 8 çinko parçaları atıyor. Gaz çıkışını,deney tüpünün ısınışını ve çinko parçalarının neredeyse kaybolduğunu gözlemleyen Arda şaşkın bir şekilde Şimdi

Detaylı

Konu: Karbonat ve Bikarbonatların Isı ile Ayrışmasının ve Asitlerle Verdiği Tepkimelerin Gösterilmesi

Konu: Karbonat ve Bikarbonatların Isı ile Ayrışmasının ve Asitlerle Verdiği Tepkimelerin Gösterilmesi KABART AMA ABARTMA! Konu: Karbonat ve Bikarbonatların Isı ile Ayrışmasının ve Asitlerle Verdiği Tepkimelerin Gösterilmesi Kimya ile Đlişkisi: Karbonatlar: Tamamen iyonlaşan karbonik asidin ( HCO3 ) tuzlarına

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. Zeytinyağlı sabun Kükürtlü sabun Yosunlu sabun Isırgan özlü

Detaylı

Yapısmda C, H ve O bulunduran bileşiklerin yanma tepkimesi; CjHsOH + 302 ---- 2C02 + 3H20

Yapısmda C, H ve O bulunduran bileşiklerin yanma tepkimesi; CjHsOH + 302 ---- 2C02 + 3H20 (4T A şağıda verilen tepkimeleri denkleştiriniz. 1- H 04 + KOH K 04 + H20 2- Fe203 + A l ^ A1203 -t Fe 3- Ca+HCI ------ CaCI2 +H2 Yanma tepkimeleri Çivinin paslandığım gördünüz mü? Hiç kamp ateşi veya

Detaylı

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 1 ph KAVRAMI VE HESABI Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 2 ph ın Önemi Sulu çözeltilerde hidrojen iyonu aktivitesi çok önemli bir rol oynar. Kimyada, çözünmüş hidrojen iyonu aktivitesinin ölçüsüne ph denir. ph bir

Detaylı

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar ALKALİNİTE Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan bikarbonatlar,

Detaylı

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti 2 Ağaç Kesim

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 TAMPON ÇÖZELTİLER Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 Tampon çözeltiler Kimyada belli ph larda çözelti hazırlamak ve bunu uzun süre kullanmak çok önemlidir. Ancak bu çözeltilerin saklanması

Detaylı

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için,

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için, 1. ( ) ( ) ( ( ) Yukarıda verilen asit baz tepkimesinde asit özellik gösteren maddeler hangileridir? A), 4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, I. ph poh ise OH 1x10 7 II. OH H ise

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ E- ASĐTLER-BAZLAR (10 SAAT) 1- Asitler 2- Bazlar 3- Tuzlar 4- Oksitler 5- Belirteç (Ayıraç = Đndikatör) 6- Asitlerin ve Bazların

Detaylı

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon 3. Deney Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon Sentezlerde istenen ürünü yan ürünlerden, fazla miktardaki veya tepkimeye girmemiş başlangıç bileşiklerinden, safsızlıklardan ve çözeltiden ayırmak

Detaylı

ARRHENIUS KURAMI ASITLER VE BAZLAR

ARRHENIUS KURAMI ASITLER VE BAZLAR ARRENIUS KURAMI Arrhenius kuramına göre, sulu çözeltide iyonlaşarak hidronyum iyonu, (aq), oluşturan maddelere asit; sulu çözeltide iyonlaşarak hidroksit, - (aq), oluşturan maddelere baz adı verilir. CMU,

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Atomlar Arası Bağlar 1 İyonik Bağ 2 Kovalent

Detaylı

ASİT BAZ TİTRASYONU TEORİ

ASİT BAZ TİTRASYONU TEORİ ASİT BAZ TİTRASYONU AMAÇ Bu deneyde öğrenciler asit-baz titrasyonu ve standart çözelti hazırlamayı öğreneceklerdir. Ayrıca aspirin tableti içindeki asetil salisilik asit yüzdesini ve aspirin çözeltisinin

Detaylı

A- LABORATUAR MALZEMELERİ

A- LABORATUAR MALZEMELERİ 1- Cam Aktarma ve Ölçüm Kapları: DENEY 1 A- LABORATUAR MALZEMELERİ 2- Porselen Malzemeler 3- Metal Malzemeler B- KARIŞIMLAR - BİLEŞİKLER Nitel Gözlemler, Faz Ayırımları, Isısal Bozunma AMAÇ: Karışım ve

Detaylı

Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6 Kitata yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik)

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) DENEY 4 ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) AMAÇ: Asit baz titrasyon işlemini öğrenmek ve asit-baz titrasyonu ile derişimi bilinmeyen bir asit ve/veya bir baz çözeltisinin derişimini

Detaylı

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi,

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi, Testonic kitleri Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarafından üretilmektedir. Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Colin; Tekstil yardımcı kimyasalları üretimi http://www.colin.com.tr - Vilso; Endüstriyel

Detaylı

HEDEF VE DAVRANIŞLAR:

HEDEF VE DAVRANIŞLAR: HEDEF VE DAVRANIŞLAR: 1) Çözünürlük konusuna giriş yapılır ve günlük hayattan örnekler vererek anlaşılmasının sağlanır. 2) Çözünürlüğe etki eden faktörlerin anlatılır ve örneklerle pekiştirilir. 3) Çözünürlüğe

Detaylı

DENEYĐN ADI. Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması

DENEYĐN ADI. Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması DENEYĐN ADI Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması Deneyin amacı Organik bir bileşikte karbon ve hidrojen elementlerinin nitel olarak tayin etmek. Nicel ve nitel analiz

Detaylı

OKULDA KİMYA KAĞIT. Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur.

OKULDA KİMYA KAĞIT. Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur. OKULDA KİMYA KAĞIT Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur. Selüloz bitkilerin gövde ve yapraklarında bol bulunur, bu nedenle kağıt çoğunlukla ağaç gövdelerinden üretilir. Kağıt üretimi:

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ Elementlerin Sınıflandırılması [Anahtar kavramlar : periyodik sistem(çizelge), grup, periyot (=orbital = yörünge), metal, ametal, yarımetal,iyon hali, değerlik, değerlik

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 7

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 7 1-8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 7 3-4- 2- 5-7- 8-6- 9- Aşağıda K, L ve M çözeltilerine ait özellikler verilmiştir. K çözeltisi mavi turnusol kağıdını kırmızıya çeviriyor. L çözeltisine

Detaylı

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN KONU ANLATIMI FĐGEN HASRET BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN 1) METAL ĐLE AMETALDEN OLUŞAN BĐLEŞĐKLERĐN METALĐN ADI + AMETALĐN ADI + ÜR EKĐ ***Ametal oksijen ise oksit; azot ise nitrür; kükürt

Detaylı

DERS PLANI (. -. Ocak/.-. Şubat 201 )

DERS PLANI (. -. Ocak/.-. Şubat 201 ) Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 4.1. Asitleri ve bazları; dokunma, tatma ve görme duyuları ile ilgili özellikleriyle tanır. 4.2. Asitler ile H+ iyonu; bazlar ile OH iyonu arasında ilişki kurar

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

All from a Single Source. All from a Single Source. Products of Rotem Amfert Negev

All from a Single Source. All from a Single Source. Products of Rotem Amfert Negev Potash House P.O. Box 75 Beer-Sheva, 84100 Israel Tel: +972-8-6465731 Fax: +972-8-6465811 novapeak@iclfertilizers.com www.iclfertilizers.com All from a Single Source Products of Rotem Amfert Negev All

Detaylı

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler.

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler. SAF MADDE: Aynı cins atom ya da moleküllerden oluşmuş maddelere, saf medde ÖR. Elementler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı cins atomlardan oluşmuşlardır. Bileşikler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı

Detaylı

amonyak primer amin sekonder amin tersiyer amin

amonyak primer amin sekonder amin tersiyer amin DENEY 9-Bölüm 1 AMĐNLE VE DĐAZONYUM BĐLEŞĐKLEĐ Genel Prensipler Aminler amonyak üzerindeki hidrojenlerin organik gruplar ile değiştirilmesi sonucu türetilen organik bazlardır. Değiştirilen hidrojenlerin

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji

7. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Karışımlar Birden fazla maddenin özelliklerini kaybetmeden oluşturdukları topluluğa karışım denir. İçme suyu, gazoz, limonata, meyve suyu, yemekler, salata, süt, ayran, hava, sis, çamur vb. birer

Detaylı

8.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Elementlerin Sınıflandırılması

8.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Elementlerin Sınıflandırılması KONU: Elementlerin Sınıflandırılması Element: Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element denir. Elementler sembollerle gösterilir. 7. Sınıfta 20 elementi görmüştük. Bu yirmi element şunlardı, Elementin

Detaylı

11. Mineraller ve bunlardan elde edilen ürünler No İsmi Tanımı Zorunlu bildirimler

11. Mineraller ve bunlardan elde edilen ürünler No İsmi Tanımı Zorunlu bildirimler 11. Mineraller ve bunlardan elde edilen ler No İsmi Tanımı Zorunlu bildirimler 11.1.1 karbonat ( i ) [Kireçtaşı] 11.1.2 Kalkerli deniz kabukları 11.1.3 ve magnezyum karbonat Kireç taşı gibi kalsiyum karbonat

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI Hazırlayan: Hale Sümerkan Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.Đnci Morgil ANKARA 2008 ÇÖZELTĐLER Çözeltiler, iki ya da daha fazla

Detaylı

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK STOKĐYOMETRĐ Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 3. Stokiyometri 3.1. Atom Kütlesi 3.1.1.Ortalama Atom Kütlesi 3.2. Avagadro Sayısı ve Elementlerin Mol Kütleleri 3.3. Molekül Kütlesi 3.4. Kütle Spektrometresi

Detaylı

Hidrojen. İyonik Hidrürler. Hidrojen. Boşluklararası Hidrürler. Kovalent Hidrürler

Hidrojen. İyonik Hidrürler. Hidrojen. Boşluklararası Hidrürler. Kovalent Hidrürler Hidrojen En basit element olan hidrojen en çok bilinen atomik halde bir proton ve bir elektrondan oluşur. Hidrojenin bu atomik yapısı sadece çok yüksek sıcaklıklarda görülür. İki hidrojen atomunun ekzotermik

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm ORGANĠK BĠLEġĠKLER 2. ÜNİTE 6. Bölüm Organik ve Anorganik BileĢiklerin Ayırt Edilmesi Kimya bilimi temelde organik ve anorganik olmak üzere ikiye ayrılır. * Karbonun oksitleri (CO, CO 2 ) * Karbonatlar

Detaylı

Gıdalarda Tuz Analizi

Gıdalarda Tuz Analizi Gıdalarda Tuz Analizi 01. Peynir ve Tereyaında Tuz Analizi 01.01. Yöntemin Prensibi 01.02. Kullanılan Kimyasallar 01.03. Deneyin Yapılıı 01.04. Hesaplamalar 01.05. Kullanılan Malzemeler 02. Et ve Et Ürünlerinde

Detaylı

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması)

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) Gerek hayvansal yağlar gerekse bitkisel (nebati) yağlar, yağ asitlerinin gliserin (gliserol) ile oluşturdukları oldukça kompleks esterlerdir. Bu

Detaylı

DENEY 5. ASİDİK VE BAZİK ÇÖZELTİLER ph Skalası ve ph Ölçümleri

DENEY 5. ASİDİK VE BAZİK ÇÖZELTİLER ph Skalası ve ph Ölçümleri DENEY 5 ASİDİK VE BAZİK ÇÖZELTİLER ph Skalası ve ph Ölçümleri AMAÇ: Çeşitli asit ve baz çözeltileri için ph nın ve ph skalasının ne olduğunun anlaşılması, ph kağıtları ve ph-metre yardımı ile hazırlanmış

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ

3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ 3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir. İnsanlar, her ne kadar asetil salisilik asit ve magnezyum hidroksit gibi kimyasal isimlerini

Detaylı

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi element sembolüdür? A) 12 B) 10 C) 7 D) 5. Aybike : 18 tane grup vardır. Büşra : 7 tane periyot bulunur.

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi element sembolüdür? A) 12 B) 10 C) 7 D) 5. Aybike : 18 tane grup vardır. Büşra : 7 tane periyot bulunur. Maddenin apısı ve Özellikleri arma Test 1 H Na NO 4 1 Fe CO F Cl ublet ve Oktet uralı I Cu Zn P katmanda en çok elektron bulunmasına dublet kuralı denir. Helyum dublet kuralına uyar. ukarıda verilenlerden

Detaylı