İŞKUR Denizli İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞKUR Denizli İŞSİZLİK ÖDENEĞİ"

Transkript

1 İŞKUR Denizli İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

2 İŞSİZLİK SİGORTASI NEDİR? Bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur.

3 Başvurulara İlişkin İşlemler Sigortalı işsizler işsizlik ödeneği için, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihi izleyen günden başlayarak 30 gün içinde şahsen veya elektronik ortamda Kuruma başvurabilirler. Mücbir başvurular belgelendirilmek zorundadır. Mücbir nedenin başladığı tarih başvuru süresini durduran bir durumdur. Mücbir gerekçe 30 günlük yasal başvuru süresi içinde başlamak zorundadır. Aksi halde mücbir gerekçe sayılmaz. Terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde başvuru söz konusudur. Askerlik öncesi başvuru yapılmaz

4 Başvuruların Sonuçlandırılması Elektronik ortamda hem iç ve hem de dış kullanıcılar tarafından sisteme kaydedilmiş talep dilekçeleri ile ilgili olarak; dilekçedeki fesih tarihini izleyen günden başlayarak on birinci günden itibaren, talep dilekçesindeki T.C. Kimlik Numarası ve fesih tarihi ile SGK ya bildirilmiş bir işten ayrılma bildirgesi varsa söz konusu bildirgedeki veriler ile Kurumumuz veri tabanında otomatik olarak bildirge oluşturulur.

5 İşten Ayrılma Bildirgeleri İşten ayrılma bildirgeleri, tarihi ve sonrasında feshedilenler için SGK ya gönderilecektir. SGK ya yapılan bildirimler Kurumumuza da yapılmış sayılmaktadır. Yapılmış olan bu bildirimler ödeme işlemleri devam ederken veya daha sonraki yıllarda kontrol edilmektedir. Kontroller sırasında işverenler tarafında İşkur- SGK Çalışma Müdürlüklerine farklı bildirimlerin yapılmış olduğu görülüyor. İşten çıkışta her 2 kuruma aynı bilgilerin verilmesi gerekir. İşkura veya SGK ya yanlış bilgi verildi ise doğrusu ne ise düzeltilmesi gerekmektedir. çıkış tarihi çıkış nedeni ssk prim bilgileri eksik gün nedenleri

6 Mahkemelik İşlemler İşveren aleyhine açmış olduğu davanın işçi lehine sonuçlanması halinde (ihbar ve/veya kıdem tazminatına hükmedilmesi veya mahkeme kararında 4447/51 inci madde kapsamında fesih işleminin yapıldığı yönünde bir ifadeye yer verilmesi), Mahkeme kararı kesinleşmiş olmalıdır. Mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunmak zorundadır. Kesinleşmiş mahkeme kararından önce yapılan başvurular süresinde yapılmış kabul edilir. İlk mahkemenin verdiği kararın temyiz edilmesi halinde, sigortalı işsizlerin başvuru süresi Yargıtay kararının ilgililere tebliğ tarihinden başlar.

7 HANGİ DURUMLARDA İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANILIR? Bildirge onaylamadan önce öncelikle aşağıdaki konuların doğruluğu kontrol edilir. Fesih Tarihi Fesih Nedeni Son 120 gün koşulunun sağlanıp sağlanmadığı, Son 3 yıl prim gün sayısı Son dört aylık kazanç bilgileri

8 İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR SÜRE ÖDENECEKTİR 600 gün prim ödemiş olanlara 180 gün, 900 gün prim ödemiş olanlara 240 gün, 1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlara 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği her ayın son günü hak sahiplerinin TC kimlik numaralarına göre PTT aracılığıyla ödenecektir.

9 İşsizlik Ödeneğinin Hesaplanması: Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 40 ıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı 4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesine göre on altı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brütünün % 80 ini geçemez.

10 İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HANGİ HALLERDE KESİLECEKTİR? Kurumca teklif edilen bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddeden sigortalı işsizlerin ödenekleri kesilir ve kalan işsizlik ödeneği hak sahipliği kaybedilir. Askerlik veya geçici iş göremezlik raporu gerekçesiyle ödeneği kesilenlerin, nedenin sona ermesinden sonra Kuruma başvurdukları tarih itibarıyla ödenekleri başlatılır. Gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilen sigortalı işsizlerin ödenekleri kesilir ve kalan işsizlik ödeneği hak sahipliği kaybedilir.

11 . Kurum tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyen sigortalı işsizlerin işsizlik ödenekleri kesilir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanır. Sigortalı işsizin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

12 NOT: 1- ZAMAN ZAMAN YAPILAN KONTROLLARDE İŞVERENLERİN İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALAN KİŞİLERİ SİGORTASIZ OLARAK ÇALIŞTIRDIKLARINI GÖRDÜK. GEREK İŞÇİ GEREKSE DE İŞVEREN KENDİ AÇILARINDA HAKLI OLDUKLARI DURUMLAR OLABİLİR ANCAK BU İŞİN DOĞRUSU İŞ BAŞLAYAN KİŞİNİN MUTLAKA SİGORTALILIĞIN BAŞMASI VE İŞÇİNİN DE BİZLERE BİLDİRMESİDİR. NOT: 2 İŞ BAŞVURUSU YAPTIP İŞTE ÇALIŞMADIĞI HALDE SİGORTASI YATIRILMIŞ KİŞİLERLE SIK SIK KARŞILAŞILMAKTADIR. BU KİŞİLER İŞE GİRMEDİKLERİNİ DÜŞÜNEREK KURUMUMUZA BİLGİ VERMEMEKTEDİRLER. YAPILAN KONTR. SONRASINDA KİŞİLERİN ÖDENEKLERİ KESİLİP TEKRAR BAŞLATILMAMIŞTIR. BU TÜR DURUMLARDA DAHA DİKKATLİ OLUNMASI HEM İŞÇİ İÇİN HEMDE KURUM İÇİN DAHA İYİ OLACAKTIR.

13 Kısa Çalışma Ödeneği 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2 nci maddesine göre; genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerinde geçici olarak en az dört hafta işin durması veya kısa çalışma hallerinde işçilere çalıştırılmadıkları süre için en fazla üç ay süreyle işsizlik sigortası kapsamında kısa çalışma ödeneği ödenir.

14 İşverenlerin Kısa Çalışma Talebinde Bulunması Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma uygulamasına geçmek isteyen işveren Kısa Çalışma Talep Formunu (Ek 4-13) tanzim ederek il/şube müdürlüklerimize uygunluk tespiti talebinde bulunur.

15 Bakanlar Kurulu Kararına İstinaden Uzatma İşlemleri Kısa Çalışma Ödeneği Bakanlar Kurulu Kararına istinaden önce 2009 yılı sonrasına kadar sonra 2010 yılı sonrasına kadar uzatıldı. İkinci defa KÇÖ den faydalanan işyerleri aynı gerekçe ile 3. defa faydalanamıyor. Başka bir gerekçenin oluşması durumunda faydalanabilirler.

16 Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Koşulları Kısa çalışma talebinin uygun bulunması ve kısa çalışma yapması uygun görülenler arasında ilgilinin isminin yer almış olması, Kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla iş sözleşmesinin feshi dışında işsizlik ödeneğine hak kazanma koşullarını sağlamış olması, İşçinin başvurması,

17 KÇÖ Ödemeleri Kısa çalışma Ödeneği hesaplanması İÖ. miktarının %50 fazlası olarak hesaplanır. Veriler sisteme girildikten sonra ilk diskete kişilere ödeme yapılır. Her hafta sonu ödeme yapılmaktadır.

18 Geriye Dönük Kontroller ve Hatalı/Yanlış Ödemelerin Tahsili Yapılan ödemelerden sonra kontroller yapılmaktadır. Bu kontrollerde fazla ödemeler yapıldı ise bu fazla ödemenin kaynağı araştırılır. İşverenden kaynaklanan hata ise fazla ödemeler işverenden alır. Sistemden kaynaklanan hatalar ise işçilerden alınır.

19 ÜCRET GARANTİ FONU 4447 Sayılı Kanunun Ek 1. maddesi gereği; sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin 1- konkordato ilan etmesi, 2- işveren için aciz vesikası alınması, 3- iflası veya 4 iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacı ile İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında ayrı bir Ücret Garanti Fonu oluşturulmuştur.

20 Hak Kazanma Koşulları İşçi Alacak Belgesinde ücret alacağının bulunduğu dönemde işçinin, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında çalışıyor olması, b) İşverenin, konkordato ilan edilmesi, aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile ödeme güçlüğüne düşmüş olması, c) İşçinin ödenmeyen ücret alacağının, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önce oluşmuş olması, ç) İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması,

21 İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düşme Tarihi a. İflas halinde mahkemece verilen iflas kararı tarihi, b. İflasın ertelenmesi halinde mahkemece verilen iflasın ertelenmesi karar tarihi, c. Konkordato halinde konkordato mühlet karar tarihi, ç. Aciz Vesikası veya Aciz Vesikası hükmündeki Haciz Tutanağı alınması durumunda ise bu belgelerin düzenlenme tarihi, işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü tarihi ifade eder.

22 Başvurulara İlişkin İşlemler Ödeme aczine düşen işverenden ücret alacağı bulunan işçilerin, Kurum birimine şahsen veya vekili aracılığıyla (noter tasdikli vekaletnameye haiz vekil) başvurmaları gerekir.

23 Başvuruların Kabulünde İstenecek Belgeler 1. İflasın ertelenmesi kararı verilen işveren ile İşçi Alacak Belgesindeki işverenin aynı olması, 2. İşçi Alacak Belgesinin, mahkeme tarafından verilen iflasın ertelenmesi kararı ile görevlendirilen kayyım veya kayyımlar tarafından kararda yer verilen şekilde onaylanması.

24 Ücretin Kontrolü İşçi Alacak Belgesinde belirtilen ücretin net ücret olması gerekmektedir. Ancak brüt ücret yazılmış ise brüt üzerinden de işlem yapılabilecektir.ödemeler AY SONU İTİBARİYLE KİŞİLER ADINA PTT BANK YATIRILIR VE ÖDENİR.

25 İŞKUR Denizli Adres: TÜRKİYE İŞ KURUMU DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ Telefon : Belgegeçer : e-posta :

26 İŞKUR Denizli TEŞEKKÜR EDERİM...

4447 SAYILI ĠġSĠZLĠK SĠGORTASI KANUNUNUN UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (Tebliğ No:3)

4447 SAYILI ĠġSĠZLĠK SĠGORTASI KANUNUNUN UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (Tebliğ No:3) 4447 SAYILI ĠġSĠZLĠK SĠGORTASI KANUNUNUN UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (Tebliğ No:3) 30.01.2002- gün ve 24656 Resmi Gazete de yayımlanmıştır Amaç Madde 1-Bu Tebliğin amacı, işsizlik ödeneği ödenecek sigortalı

Detaylı

İŞSİZLİK DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI

İŞSİZLİK DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI İŞSİZLİK SİGORTASI DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.2 81110 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380 8590 Faks: (0216) 373 6502 Teknik Hazırlık: Birleşik Metal-İş

Detaylı

İŞSİZLİKLE İLGİLİ İŞLEMLER

İŞSİZLİKLE İLGİLİ İŞLEMLER İŞSİZLİKLE İLGİLİ İŞLEMLER İŞKUR a İş Arayan Olarak Nasıl Kayıt Olunur? Kurumumuza kayıt yaptırmak isteyen iş arayanlar, ikamet ettikleri yerdeki İl Müdürlüğümüze T.C. kimlik numarasını belirleyen bir

Detaylı

Kanun Numarası : 4447 Kabul Tarihi : 25/8/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/9/1999 Sayı : 23810 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 39

Kanun Numarası : 4447 Kabul Tarihi : 25/8/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/9/1999 Sayı : 23810 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 39 7645 İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU (SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN İŞ-KUR, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞLEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

BAZI KURUM VE UYGULAMALARA İLİŞKİN BİLGİLER

BAZI KURUM VE UYGULAMALARA İLİŞKİN BİLGİLER BAZI KURUM VE UYGULAMALARA İLİŞKİN BİLGİLER G BAZI KURUM VE UYGULAMALARA İLİŞKİN BİLGİLER BAZI KURUM VE UYGULAMALARA İLİŞKİN BİLGİLER 1 2 BAZI KURUM VE UYGULAMALARA İLİŞKİN BİLGİLER BAZI KURUM ve UYGULAMALARA

Detaylı

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1 Eylül 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28398 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından; TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1- Amaç Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

11/09/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2012/100

11/09/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2012/100 11/09/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2012/100 KONU: SGK işveren işlemleri ile ilgilgi olarak daha önce ayrı ayrı tebliğ konusu yapılmış olan hususlar İşveren Uygulama

Detaylı

1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 TEBLİĞ

1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 TEBLİĞ 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: EV HİZMETLERİNDE 5510 SAYILI KANUNUN EK 9 UNCU MADDESİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003)

YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003) YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003) 1- KANUN İLE GETİRİLEN YENİ ÇALIŞMA BİÇİMLERİ - Kısmi süreli çalışma, - Çağrı üzerine çalışma, - Geçici (Ödünç) iş ilişkisi, - Telafi çalışma, - Belirli

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/54 İstanbul, 09 Haziran 2008 KONU : 5763 Sayılı İş Kanunu

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ. İşsizlik Sigortası Ödemeleri

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ. İşsizlik Sigortası Ödemeleri İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalılardan; hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimlerine veya elektronik ortamda

Detaylı

SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI:

SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI: TARİH : 01/04/2015 SİRKÜLER NO : 2015/28 SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI: Ülke genelindeki elektrik kesintisi nedeniyle yapılan uzatmaya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (TORBA

Detaylı

İŞVEREN UYGULAMALARI

İŞVEREN UYGULAMALARI İŞVEREN UYGULAMALARI PRİM ORANLARI Sigorta Kolları Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi Genel Sağlık Sigortası Primi İşsizlik Sigortası Primi Toplam Sigortalı Hissesi

Detaylı

Sosyal Güvenlik Hukuku. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

Sosyal Güvenlik Hukuku. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Sosyal Güvenlik Hukuku Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ PRİM ÖDEME İşverenin Diğer Yükümlülükleri İşyerini Bildirme Sigortalılığın başlangıcını ve sona ermesini bildirme Aylık prim bildirgesi

Detaylı

6552 Sayılı (Torba) Kanunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına Yansımaları

6552 Sayılı (Torba) Kanunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına Yansımaları Mahmut ÇOLAK Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi TBB Personel ve Yazı İşleri Müdürü mahmutcolak44@gmail.com 6552 Sayılı (Torba) Kanunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına Yansımaları GİRİŞ Bu çalışmada,

Detaylı

Sayı Konu TAMİM 2014/7

Sayı Konu TAMİM 2014/7 Sayı Konu TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı : 83768800-010.06.01-868/10678 13.11.2014 : 6552 Sayılı Kanunla Bazı Kanunlarda Yapılan

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SGK UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ? 18.12.2012

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SGK UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ? 18.12.2012 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SGK UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ? 18.12.2012 SGK UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ? İşverenlere İlişkin Temel Bilgiler Emeklilik Yasalarının Değerlendirilmesi

Detaylı

Müşterilerimizin dikkatine

Müşterilerimizin dikkatine Müşterilerimizin dikkatine MUHASEBE İLE İLGİLİ NELERİ BİLMELİ Muhasebenin sağlıklı yürütülebilmesi düzenli evrak akışına bağlıdır. İşletmenizle ilgili gelir ve gider belgelerinin yanında banka ekstrelerinin,

Detaylı

İŞVERENLERE YÖNELİK SİGORTA PRİM DESTEKLERİ

İŞVERENLERE YÖNELİK SİGORTA PRİM DESTEKLERİ 1 İŞVERENLERE YÖNELİK SİGORTA PRİM DESTEKLERİ 2 5746 SAYILI KANUN GEREĞİNCE UYGULANAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİNDE SİGORTA PRİM DESTEĞİ 3 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİNDE

Detaylı

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler 1 6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve Torba Kanun

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Ömer BENOKAN 1. Yeni Sosyal Güvenlik Sisteminin Esasları Sistem, 5502 ve 5510 sayılı 2 yasadan oluşuyor. Bunlardan birincisi, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu. Diğeri ise Sosyal

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR Bilindiği üzere, 16.06.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve daha sonra çıkan bazı Kanunlarla değişikliklere

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. 1. ÖLÜM AYLIĞI (HĠZMET AKDĠ ĠLE VE BAĞIMSIZ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)...2

ĠÇĠNDEKĠLER. 1. ÖLÜM AYLIĞI (HĠZMET AKDĠ ĠLE VE BAĞIMSIZ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)...2 ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÖLÜM AYLIĞI (HĠZMET AKDĠ ĠLE VE BAĞIMSIZ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)...2 1.1. Genel olarak...2 1.2. Ölüm sigortasından yararlanma şartları...2 1.3. Ölüm aylığı başvurusu...2 1.4. Ölüm aylığının hesaplanması...3

Detaylı

DİYABETLİ HAKLAR. Diyabette göz sorunları gelip geçici görme bozukluklarından, çift görmeye, kalıcı görme kaybına kadar geniş bir yelpazede yer alır.

DİYABETLİ HAKLAR. Diyabette göz sorunları gelip geçici görme bozukluklarından, çift görmeye, kalıcı görme kaybına kadar geniş bir yelpazede yer alır. Diyabette göz sorunları gelip geçici görme bozukluklarından, çift görmeye, kalıcı görme kaybına kadar geniş bir yelpazede yer alır. Genelge GENELGE - 2008/86 Bilindiği üzere, 31/5/2006 tarihli ve 5510

Detaylı

Sosyal Güvenlik Reformu Đle 01 Ekim 2008 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Gelen Önemli Değişiklikler

Sosyal Güvenlik Reformu Đle 01 Ekim 2008 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Gelen Önemli Değişiklikler Sosyal Güvenlik Reformu Đle 01 Ekim 2008 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Gelen Önemli Değişiklikler Talha APAK Öğretim Görevlisi Yeminli Mali Müşavir 1. Giriş 01.10.2008 Tarihinde yürürlüğe giren 5510 Sayılı

Detaylı

AKTĠF ĠSTĠHDAM POLĠTĠKALARI

AKTĠF ĠSTĠHDAM POLĠTĠKALARI ĠġKUR TEġVĠKLERĠ SUNUM PLANI I. AKTĠF ĠSTĠHDAM POLĠTĠKALARI Kurs Programları Girişimcilik Eğitimleri İşbaşı Eğitim Programları Toplum Yararına Çalışma Programları Çalışanların Mesleki Eğitimi II. PASĠF

Detaylı

Vefat eden sigortalının dul eşi hak sahibidir. Evlendiği takdirde evlendiği tarihten itibaren hak sahipliğini kaybeder ve aylığı kesilir.

Vefat eden sigortalının dul eşi hak sahibidir. Evlendiği takdirde evlendiği tarihten itibaren hak sahipliğini kaybeder ve aylığı kesilir. Dul Ve Yetim Aylığı, İşlem Ve Oranları Sigortalının eşine bağlanacak ölüm aylığı sigortalı için hesaplanan aylığın % 50 sidir. Şayet sigortalının hak sahibi durumunda çocuğu yoksa hak sahibi eşine % 75

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜMÜŞHANE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜMÜŞHANE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Vatandaşların,şikayet, bilgi ve belge talepleri (Bilgi

Detaylı