Dil plâ ilk elde bir dilin bulup o dili ölçünlü dil haline getirmek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dil plâ ilk elde bir dilin bulup o dili ölçünlü dil haline getirmek"

Transkript

1 AB nin Dil ve 3. Ülkelerden Gelen Uygulanan Yöntemler Örnek: Almanya da Türkçe 1 Dr. phil. Esin (Hamburg) 0. Avrupa 1970 lerden beri Avrupa ne yol para (EURO) gibi, dil üzerine de ve bu hususta kararlar para i kabul eden AT na üye devletler, kendi göz önünde tutarak dil çünkü AT na üye olan devletler (2003`te 15) her dil zamanda dil plâ çok iyi bilmektedir. Dil plâ ilk elde bir dilin bulup o dili ölçünlü dil haline getirmek ve böylece ; zira bir dil ölmeye mahkûmdur. 2 zamanda, bilimde, e itimde, edebiyatta, teknikte, ve sözlü araç olarak dil ve AT na üye devletlerin tek dil - gerek tabiî dil olsun, gerek yapay dil olsun, Esperanto - sebebi, her Avrupa devletinin kendi dil ve kültürünün (zira dil ve kültür birbirinden bir bütündür), bir Avrupa dilinin ve kültürünün girmesini istememesinden ileri gelmektedir; çünkü AT na üye devletlere göre her üye devletin resmî dili bir üye devletin resmî diline. Onun için AT na üye devletler, dilde (hem ülke içinde, hem de ülke ve çok dillilik prensibini uyguluma yoluna AT na üye olan devletlerin, AB nin tek dili ka bir sebebi de, AB nin tel dili olursa, o zaman anadili olmayan devletlerin anadili olan devletlerin nazaran yoksun ; zira onlar için bir dildir. Burada Avrupa devletlerinin kendi dillerini korumak için önlemler - isterim; 1994 te kelimelerin girmemesi için yasalar. 1 2 Bu makale, Avrupa Konseyi`nin 2001 Diller Y l `nda ( ) Ankara`da düzenlenen Avrupa`da Türkçe Sempozyumu nda sunulan bildirinin metnidir ve Dil ve Edebiyat Sempozyumu Mustafa Canpolat Arma an (Ankara 2003) kit yay nlanm t r. Bugün dünyada 6000 dil Bu dillerin 3000 i gelecek kadar Bu hesaba göre her on dört günde bir dil ölmektedir (bkz. David Crystal, Symposium über Explorations on Authentic Linguistics Hamburg, uni-hh Nr. 3, Juli 2001). 1

2 Bundan AT na üye devletlerin dil hem ülke içinde, hem de ülke ve çok dillilik prensibine Dil ve dil plâ en okul, meslek okulu, yüksekokul ve üniversite gibi ve I. AB nin üye devletler için dil AB, dilleri politik gruba ve gibi Bu dillerin birkaç grupta yer görüyoruz (bkz. ek 1 ve ek 2) Avrupa üye olan devletlerin millî dili / resmî dili / devlet dili; 2. - AB nin kongre dilleri, yani AB nin uluslar kongrelerde ve uluslar diller; 3. - dili / bölgesel dil, yani AB ne üye olan devletlerin resmî dili / devlet dili olmayan, ama bu devletlerin nesillerden beri bir bölgede olarak diller (Katalanca, Keltçe v.b. gibi); 4. - AB ne üye olan devletlere 3. ülkelerden için gelenlerin anadili/aile dili veya bu kendi ülkelerinin millî dili/resmî dili/ devlet dili; 5. - Okul ve üniversitelerde / yüksekokullarda diller. Bu göre, Türkçe Yunanistan da bölgesel dil ve dili konumunda ve böylece göçmen dili zamanda AB öngörülen diller. Bu gereken bir gerçektir ve tarihinde (European Charter for Regional or Minority Languages) 3 dillerinin ve üzerine Yunanistan daki Türk da gerekir te Helsinki de Avrupa Güvenlik ve Sonuç Belgesi nde ( ) (Schlußakte der Konferenz von Helsinki über Sicherheit und Zusammenarbeit) AT na üye olan devletlerdeki küçük dillerin koru ve Onun için üye devletlerden dil nitelendirmesi ve dil seçimini düzeylerinde istenmektedir. Bunu yaparken olmayan ve az dillerin bilhassa göz önünde önerilmektedir. bu diller yer çok ilginçtir. 4 Avrupa Devlet ve Hükümet Konseyi nin Kurulu tarihli 5 AT na üye devletlere, okula giden her anadilinden bir Avrupa devletinin dilini Avrupa Devlet ve Hükümet Konseyi 1983 tarihinde Stuttgart ta topl sonra, AB nin ile ilgili olarak sunulan resmî bildirinin kültürel bir- bölümünde 6 üye devletlerde verilen dil derslerinin edilmesi, desteklenmesi ve bilhassa European Treaty Series - No.148. Ständige Konferenz der KMK: Das LINGUA-Programm der EG. Erläuterungen zum Beschluß des Rates vom (89/489/EWG) über ein Aktionsprogramm zur Förderung der Fremdsprachenkenntnisse in der EG; Stand: August 1989, S. 2. Amtsblatt der EG. Nr. C 38 vom Bulletin der EG 6/83,

3 te Avrupa Konseyi nin Kurulu dil dersleri ile ilgili yeni bir hamle ve bu dersler üzerine üye devletlere tavsiyede Üye devletler kendi olan her okul sonuna kadar iki dil (bir dil üye devletlerden birinin resmî dili olmak üzere) imkâ vermeli ve okul de bu dil bilgisinin d 7 Avrupa Konseyi 1985 te Milano da raporunda 8 dil li, n d bir Avrupa da Avrupa (Europa der Bürger) için iktisadî ve kültürel önemi üzerinde de Hollanda da Maastricht ile Avrupa kurulm ve te giren bu ile Avrupa resmen kabul ( te) iç pazar ve serbest (Mobilität) Maastricht 126. ve 127. maddeleri meslek ve kültür üzerinedir ve öngörmektedir. AB, üye devletlerle yaparak nitelik an yüksek düzeyde bir destekler. Bunun için dil ve ve timde, sistemleri ve üzerine bilgi ve deneyim Avrupa boyutunu (Europäische Dimension) 9 Avrupa Konseyi te kararda 10 dil min ana görevlerinden biri tespit ettikten sonra, her Avrupa dil kökünde yatan Avrupa kültür ve bunun için de, üye devletlerde verilen dil derslerinin gerekt belirtmektedir. Kararda noktalara - ve etmek; - dil yeni yöntemlerin etmek; - dil erken (ilkokulda, hattâ yuvada) etmek; - dil bu alandaki bilgilerini tespit etmek; - zorunlu süresinde en iki boyunca iki dil - olmayan ve az dillerin için, gerekli önlemleri almak. Avrupa Komisyonu nun ve - sahip bir topluma d yol almak Beyaz nda (Wei buch: Allgemeine und berufliche Bildung - Lehren und Lernen - Auf dem Weg zur kognitiven Gesellschaft) 11 her Avrupa kendi anadilinden AB ne üye devletlerden ikisinin resmî dilini dil olarak hedeflenmektedir da Turin de Avrupa Konseyi sonra de Amsterdam da AB nin hedefi, Devlet ve Hükümet tara- ndan ein Europa des Wissens = Bilgi olarak Erklärungen zur Europäischen Bildungspolitik, 3.Ausgabe, Juni 1987, Schlußfolgerungen des Rates und der im Rat vereinigten Minister für Bildungswesen vom II. Fremdsprachenunterricht, S Bulletin der EG 6/85, Vertrag über die Europäische Union, Maastricht-Vertrag, 1995, S Amtsblatt Nr. C 207 vom Luxemburg KOM (95) 590 endg. vom

4 II. AT nun/ab nin 3. ülkelerden gelen çocuklara dil AT, kendi üye devletlerinin millî, resmî ve dillerine ve lilik prensibini hür ve demokratik hukuk devletleri olarak 3. ülkelerden gelen göçmen da uygulamak zorunda çok iyi bilmektedir. Onun için AT 1970 lerden beri yasal düzenlemeler ve göçünün sonucu olarak üye devletlerde ayan 3. ülke ve gençlerinin kendi anadilini / aile dilini güven almaya tarihinde imzalanan AT nun üyesi olan devletlerin (Millî) aktif iki - anadilinde ve y ülkenin devlet dilinde (toplum dilinde) olmak üzere - ana prensibi olarak 12 Avrupa Konseyi (Rat der EG) `de AT na üye olan devletlerde 3. ülkelerden gelip okul (über die schulische Betreuung der Kinder von Wanderarbeitnehmern) 13 ile ilgili bir talimatname (Richtlinie des Rates) 14 - ve üye devletlere anadilinin / aile dilinin ve devlet dilinin / toplum dilinin mesine bilhassa dikkat etmelerini ve bunun için kendi bünyelerinde kurumlar m Bu talimatnamede AT nun üyesi olan devletlerin görevleri 2. ve 3. maddelerde 1. - gelinen ülkenin devlet dilini veya bir resmî dilini (toplum dili) 2. - Anadili / aile dili ve anavatan kültürü üzerine verilen dersleri o ülkelerle beraber etmek; 3. - gelinen ülkenin devlet ve resmî dilini (toplum dilini) ler için meslek içi yapmak ve yeni. 4. madde, talimatnamenin ilâ sonra AT na üye devletlerin gerekli önlemleri 4 içinde talimatnamede öngörülen görevleri yerine getirmesini ve Avrupa Konseyi ne bu alanda hukukî ve idarî bildirmesini Gençlik, Kültür, Bilgilendirme ve Spor Kurulu de Avrupa Parlamentosu na raporda Avrupa üye devletlerin gerekli önlemleri çok geç ve böylece talimatnamesinde öngörülen maddelerin son derece belirtmektedir. 15 Bu rapora dayanarak Avrupa Parlamentosu de kararla (Enstchließung) talimatnamesinin temmuz 1981 de üye devletlere ve üye devletleri talimatnamedeki maddeleri yerine getirmeye - r Amtsblatt der EG. Nr. C 98 vom , S Burada bir kavrama dikkat çekmek istiyorum. Federal Almanya Cumhuriyeti göçmen ülkesi kabul etmedi için, 3. ülkelerden Almanya ya için gelen bu talimatnamenin metninde göçmen denmiyor, Wanderarbeiter = seyyar deniyor. 14 Amtsblatt der EG. Nr. L 199/32 vom (77/486/EWG). 15 Europäisches Parlament: Sitzungsdokumente Dok /81 vom ; PE endg.; 16 Amtsblatt der EG.Nr. C 260/128 vom Europäisches Parlament: Sitzungsdokumente Dok. A 2-12/85 vom , PE endg.; 4

5 Avrupa Parlamentosu te bir kararla üye devletlerden talimatnamesini nihayet hayata geçirmelerini 17 Avrupa Parlamentosu de kararla (madde 3) Avrupa Komisyonu ndan elindeki bütün kullanarak üye devletlerin teknik, idarî, malî 1977 talimatnamesini uygulamamak için bahane etmemelerini ve bilhassa anadili ve kültür dersleri ile ilgili elerini 18 Avrupa Komisyonu, tarihli (77/486/EWG talimatnamenin 1981 de girdikten sonra üye devletler üzerine (über die Anwendung der Richtlinie 77/486/EWG vom 25. Juli 1977 über die schulische Betreuung der Kinder von Wanderarbeitnehmern in den Mitgliedstaaten) bir rapor - ve da Avrupa Parlamentosu na de Kültür, Gençlik, ve Y Kurulu Avrupa Parlamentosu na kültür ve göçmen okul üzerine bir rapor (Bericht über kulturelle Vielfalt und die Probleme der schulischen Bildung der Kinder der Einwanderer in der EG). 20 Burada hemen de Maastricht ve talimatnamesinde öngörülen aktif iki AB ne üye devletler hâlâ. Avrupa Parlamentosu na sunulan raporda, 1977 talimatnamesinde anadili dersinin yasal hak tespit edildikten sonra, anadilinin edilmesi (fördern) gereklil ne tespit ne de üzerinde zamanda anadili derslerinin o ülkelerle beraber edilmesinin öngörülmesi de belirsizlik olarak. Böyle yasal yönden olan bir durumda, her ülkenin üstüne gayet kolay Onun için anadili dersini verme yetkisinin AB ne üye olan devletlerde ileri 21 Bunun üzerine Avrupa Parlamentosu ( te Maastricht girdikten sonra) Avrupa Komisyonu ndan incelemesini 1. - Maastricht 126. maddesi, göçmen da kapsa alabilir mi, alamaz 2. - Maastricht çerçevesinde göçmen AB ne üye devletlerde verilen anadili dersini yasal hak olarak talep edebilir mi, edemez mi? 3. - Göçmen anadili dersi verecek olan menlerin anadili hangi dil ve bu bir görmelidir? 4. - girdikten sonra, bir içinde bu incelemenin Avrupa Parlamentosu na bildirilmelidir Amtsblatt der EG. Nr. C 122/62 vom Dok. B 2-235/87; Amtsblatt der EG. Nr. C 125/168 vom Kommission der EG: KOM (88) 787 endg. vom Europäisches Parlament, Sitzungsdokumente DOC-DE\RR\218439: PE /endg. Raporu yazan Barbara Dührkop-Dührkop tur. DOC-DE\RR\218439: Begründung II ve DOC-DE\RR\218439: Enstchließungsantrag, madde: 5, 6, 7. Kommission der EG: KOM (94) 80 endg. vom

6 Avrupa Komisyonu bu ve te Avrupa Parlamentosu na raporu Göçmen anadilini ülkesine dönmek için zira ülkeye yöneliktir taraftan kadar birçok dilbilimsel, anadilinin, k, ve toplum dilini olumlu bir rol Bu bilhassa ilkokul anadili dersleri gelecekteki yetene- artt Avrupa dil prensibinde karar göre kendi ülkelerinde 3. ülke anadilini entelektüel bir kaynak olarak görmeli ve bu israf etmemelidir üye devletler anadilini toplum dili ile (koordinierend) meye üye devletler, bir grubun anadilini bütün (Bu üye devletlerden biri Federal Almanya Cumhuriyeti dir). Önce bu raporun ve hedefi nedir, onu anlamaya Amaç, 3. ülkelerden gelen n anadilini zamanla anadili dersi olarak müfredat tamamen ç dil dersi olarak herkese, yani üye devletlerin olan de hem de 2., hattâ 3. dil olarak (Çince ve Japonca gibi). Yani AB, Türkçeyi öngörülen dili grubuna de, dil grubuna (hem de zorunlu olmayan dil olarak) almak istiyor (bkz. ek 1). Bu üye devletlerin olan, yani anadili herhangi bir Avrupa dili olan için olumlu bir ama Türk kökenli için Burada dikkate gereken nokta, bir etnik gruba kendi anadilinin dil olarak istenmesidir. Bir dil, dil olarak takdirde, tabiî ki, bu dersi verecek olan lerin anadilinin dille gerekmeyecektir. zamanda bu dil üniversitelerde olan üyelerinin de anadilinin bu dil ile gerekmez. gibi bu raporun 3. ülkelerden gelen ö iki dilli ek ve böylece okuldaki derecesini maktan ziyade, AB ne üye devletlerin yeni taraftan AB nin üye devletler için dil göre, bir bir etnik kendi anadilini ve olunan devletin resmî diline 24 Öyle ise, bu raporda AB, üye devletlerin resmî dillerine ve üye devletlerde dillerine prensibi ni, 3. ülkelerden gelen rin anadiline ve uygulamak istememektedir. Ama madem ki 3. hatta 4. olarak Avrupa da bu ve gençler Avrupa da o zaman onlar da AB nde bir etnik grup konumuna gel- AB nin dillerine de, üye devletlerde etnik grup- dillerine prensibini gerekmez mi? 24 Bak: European Charter for Regional or Minority Languages. Strasbourg, ; Part III. Art. 8 - Education. 6

7 III. Federal Almanya Cumhuriyeti nde Türkçe F.A.C. üye devlet olarak AT ve AB nde kararlar hangi ve Avrupa Üye Devletlerin Bakanlar Kurulu nun 3. ülke çocuklar ile ilgili tarihli ve 77/486/EWG aktif iki öngören talimatnamesi üzerine Federal Almanya Cumhuriyeti Eyalet Kültür (KMK) daki konferansta kararlarda yaparak halen geçerli olan yeni bir yönetmelik 25 renciye ve Alman mezun olma zamanda anadili bilgisini muhafaza etmek ve, böylece dil ve kültürel korumaya 4. maddesi ilkokul düzeylerinden (orta lise gibi) geçebilmesi için öngörülen içermektedir. Bu maddenin metninin Eyalet Kültür 1976 ve Neufassung der Vereinbarung Unterricht für Kinder ausländischer Arbeitnehmer (Beschluß der KMK vom in der Fassung vom ). Beschlußsammlung, Hrsg.vom Sekretaiat der KMK in der BRD, Juni

8 madde yeteneklerine uygun bir ilkokul düzeylerinden de geçebilmeleri için, imkânlar dahilinde özel görmelidir. Almancada, ek olarak takviye dersleri 4.2 ve organizesi mümkün hallerde anadili 2. yabanc dil yerine tilebilir, 2. dil olarak kabul edilebilir. Anadilinde böyle bir ders verilemiyorsa, anadili yoluyla 2. dil olarak madde yeteneklerine uygun bir ilkokul düzeylerinden de geçebilmeleri için, imkânlar dahilinde özel görmelidir Bilhassa Almancada, gerek- de ek olarak takviye dersleri alabilmelidirler sonraki dil (1. yab.dil 2. yab.dil v.b.), bilhassa 1. itibaren Alman okuluna giden için de geçerlidir. için elzemse ve organizesi mümkünse, müfredat ve varsa, o zaman anadili dersi ilkokuldan sonra gereken zorunlu dil dersi yerine verilebilir. anadili dersinin verilmesi mümkün bile, anadili, dil dersinin yerini alabilir. O zaman anadilindeki tespit edilir maddeyi tek tek incelersek, ortaya 1. - Almanca takviye derslerinin verilmesi daha da ; zira r (1976: 4, 1) yerine alabilmelidir (1979: 4, 2) denmektedir Alman için öngörülen dil dersi anadili Almanca olmayan ama 1. itibaren Almanya da okula giden için de genel kural olarak kabul (1979: 4, 3) Anadilinin dil yerine geçmesi için elzemse ve müfredat varsa (1979: 4, 3) gibi daha çok ön 4. - Buna anadili dersi 2. dil yerine de, genel olarak zorunlu dil dersi yerini alabilir Bu, anadili 1. dil yerini de alabilir, demektir. anadili dersi takdirde, anadili yolu ile 1. dil yerine geçebilir, denmektedir. Almanya da 3. ülkelerden gelen n zaten Türk kökenli için anadili hemen hemen Türkçe ile. 26 Hamburg daki Lohmühlen Lisesi nde okuyan Filiz 1989 lise bitirme Türkçeyi dil yerine kabul Halbuki, okulda okuyan ve Polonya dan gelen Lehçeyi dil yerine alarak liseden mezun Bu örnek 8

9 tarihli yönetmelikte Türk kökenli Türkçeyi zorunlu dil yerine alabilir (yani Hauptschule, Realschule ve lisede 1. dil dersi olan yerine de) denmekle beraber, bu durum bilinçli olarak bir sürü ön - dan (Kann-Bestimmungen = olabilir hükümleri) uygula. Çünkü ve bu kadar ihtiyarî olan bir tamamen okul müdürlerinin eline ve (anadili olarak Türkçeye durmadan menfî tesir keyfine demektir. 26 Federal Almanya Cumhuriyeti nin bütünü için geçerli olan bu göz önünde tutarak her eyalet kendi 5 eyalette Türkçe 1. dil yerini de alabilir, denmektedir (bkz. ek 3). alabilir demek, demek, Tabiî burada 11 (eski) eyaletin yönetmeliklerini teker teker incelemeye imkân için, konuyu ana ele 11 eski eyaletteki yönetmelikleri gösteren cetvelde en önemli bölümler, anadiline ders saati, anadili dersinin zorunlu ders olup zorunlu dil yerine geçip geçememesi ve anadili dersinden notun geçmeyi, yani okuldaki etkileyip etkilememesidir. Eyalet yönetmeliklerinde anadiline ders saati en fazla saat olabilir, denmektedir. Bu uygulamada ortalama üç saattir. Anadili dersi, yasal hak için, hemen hemen hiçbir eyalette zorunlu ders. Anadilinin ilkokulda zorunlu ders demek, Almanya daki okullarda Türk kökenli çocuklara okuma yazma in anadilinde, toplum dilinde, demektir. Türkçe dersinden not karneye geçse bile, not için geçip geçmemeyi, yani okuldaki etkilememektedir. Bremen de eyalet (yani Türkiye den yollanan verilen Türkçe dersinden not geçmeyi etkilemektedir. (Bundan ba ka bkz. Devlet Avrupa-Okulu Berlin). Almanya daki göçmen dernekleri ile ve Bilim (GEW) seksenli da anadilinin ilkokul 1. itibaren zorunlu ders olarak müfredat talep ettikleri halde, Türkçe anadili dersi olarak bugüne kadar müfredat 27 Bunun yerine model denemeleri var da KMK Türkçe dersinin verilmesi için, ön biri müfredat Buna dayanarak ve F.A.C nin ve Bilim ile Berlin Eyaleti nden malî yar- mlarla iki dilde (Almanca ve Türkçe) okuma yazma malzemesi - 28 ders malzemesinin denenebilmesi için de 1983/84 ders Berlin Kreuzberg deki Nürtingen iki dilli okuma yazma - Halen Berlin in dört semtinde yedi etnik ilkokulda (Schwerpunkt Türk kökenli lere e it muamele yap lmad n gösteriyor. Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigranteverbände in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin West (BAGIV) (Hrsg.): Muttersprachlicher Unterricht in der Bundesrebublik Deutschland. Sprach- und bildungspolitiche Argumente für eine zweiprachige Erziehung von Kindern sprachlicher Minderheiten. Hamburg 1985, S GEW-Script 17: Integrierter mutterspraclicher Unterricht. Ein neues Fach für ausländische Kinder an deutschen Schulen. Forderungen und Begründung mit einer Beschreibung der derzeitigen Situation. Frankfurt a. M. 1988, S Nehr, Monika, Karin Birnkott-Rixius, Leyla Kubat, Sigrid Masuch: In zwei Sprachen lesen lernen geht denn das? Erfahrungsbericht über die zweisprachige koordinierte Alphabetierung. Weinheim und Basel 1988, (Modellversuch Sozialisationshilfen für ausländische Kinder in der Grundschule Nürtingen-Fibel). 9

10 schulen) iki dilli okuma yazma 1995/96 ders Devlet Avrupa- Okulu Berlin in (Staatliche Europa-Schule Berlin) Almanca-Türkçe kolu olan Aziz Nesin ana ile Avrupa Okulu nun yönetiminde her kendi anadilinde okuma yazma ve her iki ortak dil de (Partnersprache) gerek dil dersi olarak, gerekse ders dili olarak. Bu Türkçe dersinden not geçmeyi etkiler. 2000/2001 ders itibaren Hamburg da etnik iki ilkokulda (Schwerpunktschulen) Almanca- ve Almanca-Portekizce iki dilli resmen - 29 Türkçe-Almanca yapan böyle iki dilli etnik (Schwerpunktschule) bir okul Hamburg da henüz yoktur. Ancak ve Portekizce etnik iki ilkokul sonra, Hamburg da da bir tek okulda normal Türkçe Almanca okuma yazma bu okulda Türk kökenli çocuklara iki dilli okuma yazma Alman da ve böylece on- da Türkçe istenmektedir. 30 Türkçe, Türk kökenli için hâlâ anadili / aile dili, Türkiye nin devlet dilidir; Türk kökenli olmayan için ise, dildir. Bu iki grubun okula l Türkçe bilgileri de birbirinden son derece Türkçenin, anadili / aile dili Türkçe olan çocuklarla anadili / aile dili Türkçe olmayan çocuklara (bilhassa okuma yazma istenmesi, biliminin bütün kural ve yöntemlerine Çünkü (iki dilli ya am ortam nda bile) anadili olarak Türkçe ile dil olarak Türkçe görev, nitelik, nicelik ve yöntem büyük farklar Bu tür Türkçenin anadili / aile dili dersi olarak hedefinden istenmesinden ve bir de ildir. 31 Buna tarihli ve 77/486/EWG talimatnamede öngörülen Federal Almanya Cumhuriyeti nin devlet dili / toplum dili olan meslek içi ile bu dersi verecek olan yeni tirilmesi ile ilgili madde en iyi ve uygulanmak F.A.C nin otuza üniversitesinde Fakülteleri ve Alman Filolojileri bünyesinde (Ausländerpadagogik), Kültürler (Interkulturelle Erziehung), Çok kültürlü (Multikulturelle Erziehung) ve dil olarak Almanca (Deutsch als Fremdsprache), Dil olarak Almanca (Deutsch als Zweitsprache), dil olarak (Didaktik des Deutschen als Zweitsprache) bölümler, profesörlük ve - 32 Bu bölümlerde Türk kökenli yüksek kimseler ve derecesi ne olursa olsun (Türkoloji bölümlerinde gibi), okutman olarak Türk kökenli üniversite veya doktora tezi - görevi ise, Türk kökenli iki dilli ya am ortam nda dil edinimi ve okul- 29 Fremdsprachenunterricht. Hrsg.: Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung. Hamburg 2000, S Peter Daschner, Behörde für Schule, jugend und Berufsbildung (Hrsg.): Hamburg macht Schule. Heft 1/2001: Sprachen, S The Teaching of Immigrants in the European Union. Working document. Education and Culture Series. EDUC 100 EN ; Language teaching: pp H.-J. Krumm unter Mitarb. von B. Abel (Hrsg.): Lehrerausbildung Deutsch als Zweitsprache, Ausländerpadagogik, Deutsch als Fremdsprache. Protokoll eines Seminars der Fachgruppe Deutsch als Fremdsprache. Hamburg, Hamburg 1987 (ZFI Arbeitsberichte 7/1988). 10

11 daki sosyal üzerine genelde Türkçe bilmeyen veya çok az bilen profesörler tar bilimsel anadili (mutterspraclicher Informant). Anadili ise bilimsel (wissenschaftliche Begleitung) demek Bu bu bilimsel Almanca üzerine olan bilimsel ise de, Türkçe üzerine olan her zaman bilimsel. Bu malarda hemen hemen her zaman anadili bilgisinin, Almanca önemli bir sonucuna halde, iki dilli ve Türk kökenli renciler için bir türlü de Maastricht sonra, F.A.C. Eyalet Kültür Bak Okul Kurulu 10/ tarihlerinde 300. oturumunda Hamburg Eyaleti nin Türkçenin lise bitirme dil dersi olarak - ile ilgili dilekçeyi kabul te müfredat progr (Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Türkisch) ile Türkçe lise bitirme Grundkurs (temel ders) olarak resmen kabul tir. 33 Bu olumlu bir tabiî bu uygulama liseye giden Türk kökenli 1. s lise son kadar Türkçeyi anadili dersi olarak sa. Yok, bu uygulama ile Türkçenin ve orta düzeylerinde (örne- Hauptschule ve Realschule den) 1. dil yerine Türkçe dersini liseye yöneltilmesi ki, durum bunu gösteriyor, o zaman bu uygulama Türk kökenli okuldaki için Alman kökenli (Çince ve Japonca gibi) Türkçeyi de için Bu Türk kökenli yönelik bir göstergesi de Türkçe dersinin müfredat Leistungskurs olarak, Grundkurs olarak Leistungskurs, Grundkurs tan daha (bilimsel kavramlar v.b.) ve daha nitelikli için Grundkurs tan puan lise bitirme karnesine gibi halde, Leistungskurs tan puan iki ile geçer ki, bu da diploma daha olumlu bir biçimde etkiler. Buna liselerde Lehçe dersi te (Türkçeden iki önce) Leistungskurs olarak kabul 34 gibi, de Federal Almanya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti üzerine, Türkiye den Almanya ya göçü ve bunun bir sonucu olarak da Türk kökenli Almanya da okula gitmeye Polonya dan ise ancak Bloku nun da sonra, F.A.C ne Alman insanlar ve bunlarla birlikte ciler sonuç Almanya daki liselerde Lehçe dört içinde dil dersi olarak kabul hem de Polonya dan gelen için birinci dil olarak, Türkçe ise otuz iki sonra 2., hattâ 3. dil olarak. Bunun bu iki dil dersi (Türkçe Grundkurs Lehçe Leistungskurs ) nitelik ve nicelik da t. 33 Beschlüsse der KMK: Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Türkisch. Beschluss vom Hrsg. Vom Sekretariat der Standigen Konferenz der Kultusminister der Lander in der Bundesrepublik Deutschland. Luchterhand Verlag, Art.-Nr Beschlüsse der KMK: Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Polnisch. Beschluss vom Hrsg. Vom Sekretariat der Standigen Konferenz der Kultusminister der Lander in der Bundesrepublik Deutschland. Luchterhand Verlag, Art. -Nr Fremdsprachenunterricht. Hrsg. Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung. Hamburg 1989, S

12 zamanda Polonya dan gelen nciler için hemen 1989 Hamburg da, etnik okullar ve bu okullarda 1. dil olarak Rusça ve Lehçe dersleri verilme e 35 Halbuki, büyük semtlerinde % 60-70`ini zaten Türk kökenli halde, beri Türk kökenli etnik okullara gitmesine diye Ancak 1989 Polonya dan gelen için iki okulda Lehçe ve Rusça 1. dil olarak n sonra, Türk kökenli için de iki okulda Türkçe 1. veya 2. dil, 1995 ten sonra 2. dil olarak n genelde den önce Türkçe dersi gibi, Türk kökenli bir sürü bahanelerle sonra Türkçe derslerinden bile uzak tutulmaya. Bunun liselerde 2. dil olarak Türkçe, Türk kökenli gayet az bir bölümünü Hamburg Eyaleti ni örnek olarak Türk kökenli % 9,1 i Gesamtschule veya Gymnasium u (lise) bitirebilmektedir; % 63,1 i Hauptschule den ya, ya da ve % 26,2 si Realschule den tim) diploma alabilmektedir (bkz. ek 4: Türk kökenli ve mezun okul tipleri). Türk kökenli okuldaki derecesi eyaletlerde daha iyi Hauptschule ve Realschule de 2. dil zorunlu ders d. Hauptschule -nin 10. s ve Realschule nin 8. s seçmeli-zorunlu (Wahlpflichtfach) derstir (bkz. ek 5: müfredat göre okul tiplerinde öngörülen zorunlu ve seçmeli-zorunlu dil dersleri). Seçmeli-zorunlu ders demek, her okulun, geçen gruba dahil edilen derslerden bir seçmesi demektir. Seçmeli-zorunlu ders her zaman dil dersi de (ders için bkz. ek 2). Öyleyse 2. dil konumuna getirilen Türkçeden, Türk kökenli hemen hemen %. taraftan Avrupa Komisyonu nun te Avrupa Parlamentosu na raporun 2. da gibi, anadili ancak ilk dil olarak zaman toplum dilini son dil olarak zaman Müfredat anadili olarak Türkçe ile anadili olarak Avrupa dillerine (Lehçe, Portekizce, Rusça v.b.) böyle uygulamalar, bir olarak sorular belirtiyor. Bir etnik grup için olarak bir durum, oluyor da bir etnik grup için olmuyor? Acaba Türkçe ile ilgili sadece bir bahane mi ve bu alt hangi art yatmakta? Türk kökenli Almanya daki bilinçli olarak mi bu midir? Avrupa Konseyi nin te dil ilkokuldan hattâ ana okulundan itibaren ile ilgili karara dayanarak Federal Almanya Cumhuriyeti Eyalet Kültür Okul Kurulu de Almanya da bilhassa 3. s itibaren herhangi bir dersin dili spor ve resim dersinin) olarak 36 Bu karar eyaletlerde, Hamburg da 1999/2000 ders itibaren uygulanmaya bile. 36 Fremdsprachen in der Grundschule Sekeretariat der Standigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland. Bericht des Schulausschubes vom , Anl

13 Bu ders Türk kökenli çocuklara yeni bir daha getirmektedir; çünkü henüz ne Türkçeyi, ne de dürüst bilmeyen bu çocuklara 3. bir dil dili olarak oyun yoluyla da olsa) çal l Bu durumdaki bir hiçbir dili, hiçbir zaman tam yoktur. Avrupa vatand için öngörülen hedef - da gibi - bir gencin zorunlu süresinde anadilinden (anadili yerine ), AB üyesi olan iki devletin resmî dilini en az iki boyunca Avrupa okul bitirene kadar istenen dil Türk kökenli çocuklardan daha ilkokul 3. istenmektedir. Bunun imkâ Sav: Bilimi çevrelerinde bir sav öne sürülmektedir. dünya dilidir, ama Türkçe dünya dili Onun için Türk gençleri iyi bir meslek sahibi olamaz. sav: Ek 4 te de gibi, Türk gençlerinin % 63,1 i (9-10 Hauptschule den ya ya Bu gençlerin lizce bilgisi gerektiren bir meslek sahibi herhangi bir meslek sahibi olabilmesi bile Almanya`da Türk gençleri için ölçünlü Almanca bilgisi lizceden çok daha önemlidir. Onun için de önce anadili Türkçe ile toplum dili Almancaya vermek ve aktif iki gerekmektedir. Ancak böyle bir Türk gençlerinin okuldaki Sav: Bilimi çevrelerinde öne sürülen bir sav da, Alman ve Türk lerinin ye çünkü her iki grup için de sav: Bu ; çünkü Alman çocukla- anadili bilgisi (anadili ile toplum dili için) Türk anadili bilgisi ise (anadili ile toplum dili için) - taraftan Türk Türkçeden toplum dili (1. yab. dil) olan da bilmek ama bu dili de Alman kökenli çocuklar kadar iyi bilmemektedirler. Yani Alman için iyi bilinen anadilinden sonra 1. dildir, Türk kökenli çocuklar için ise, iyi bilinmeyen anadilinden ve iyi bilinmeyen toplum dilinden sonra 2. yaban dildir. taraftan Alman velileri de, 3. itibaren mesine ve AB nin dil prensibine dayanarak çocukla- yerine, istemektedirler. Müfredat yeni bir ders bu ders için de söz konusu olur. Hâlen Almanya da yeteri kadar ve dil ama nitelikli Türkçe daha gerekmektedir, çünkü ki her Alman, Almanca demek her Türk de Türkçe demek ve Türkçe de (hem de toplum dili de- olan bir ya am ortam nda) nitelikli bir görmesi gerekmektedir. 37 Studienordnung für das Unterrichtsfach Türkisch mit dem Abschluß Erste Staatsprüfung für das Lehramt für die Sekundarstufe II an der Universitat-Gesamthochschule Essen vom Esin Turkologie in der Bundesrepublik Deutschland - Argumente für einen Strukturwandel Ingeborg Baldauf, Klaus Kreiser, Semih Tezcan (Hrsg.): Türkische Sprachen und Literaturen.Materialien der ersten deutschen Turkologen Konferenz. Bamberg, , Wiesbaden 1991 (Veröffentlichungen der 13

14 dil olarak Türkçe için 1995/96 sömestrinde Nordrhein Westfalen Eyaleti`nde Essen Üniversitesi`nin (Universitat-Gesamthochschule Essen) Edebiyat Bilimleri ve Dil Bilimleri Fakültesi nde 1998 de bu bölüm ana bilim da olarak 37 Tabiî bir tek eyalette ve bir tek üniversitede bu bölüm ihtiyaca cevap verecek durumda zira yetkililerin bilgiye göre, bu bölüme her sömestir 200 taraftan ilkokul için de Türkçe gerekmektedir. bu ana bilim Türkoloji nin bünyesinde gerekirdi, çünkü Almanya da Almanca meni Alman Filolojisi nde ama Almanya daki Türkoloji bölümleri kendi bünyelerinde Türkçe 38 Onun için de bugüne kadar hiçbir eyalette üniversite düzeyinde Türkçe meslek içi ve her üniversite Türke ne olursa olsun) Türkçe olabilir gözüyle Bunun bir sebebi Türkçe dersinin nitelikli. kincisi ise, gereken ve Türkçe olarak t r lanlar n n n nazaran dü ük olmas d r. III. dilli ortamda dil edinimi Dilbilimcilere göre, bir anadilini hem de dil edinmesi gelmektedir ve anadilini (bebeklikten okula kadar) üç görevi 1. - ve dünyada gördüklerini, zamanda hislerini 2. - Anadilini dili somut olarak soyut olarak da beyninde / zihninde böylece ve bir dil sisteminin bu dil sistemine olarak zamanda bir sisteminin ve bir dili anadili sisteminden (dil bilgisi) ve anadiline olan sisteminden 3. - dili insanlarla Bu anadili/aile dili ile toplum dili olan çocuklar için geçerlidir. Pekiyi iki dilli ortam da dil edinme oluyor? Dil edinmede anadiline / aile diline ve toplum diline hangi görevler (bkz. ek 6: The Report of the UNESCO Meeting of Specialists, Summary, Paris 1951 ). 39 Avustralya da ve Kanada da dilbilimsel iki dilli ortam nda dil edinmenin bir dili de, iki dili de göstermektedir. Tabiî çocuk iki dili de ko kimselerle bir araya geliyorsa aile içinde, yuvada, okulda, toplumda). Dil edinmenin iki dili de böyle durumlarda m anadilinde, ise toplum dilinde ile bir biçimde ortaya Onun için iki dilli bir çocuk için, ya 1. dilde (anadilinde / aile dilinde) veya 2. dilde (toplum dilinde) dil edinme diye bir durum Societas Uralo-Altaica. Bd. 29, S UNESCO: The Use of Vernacular Langueages in Education. Paris 1953 (Monographs on Fundamental Education. VIII), pp Skutnabb Kangas, Tove & Toukomaa, Pertti: Teaching migrant children s mother tongue and learning the 14

15 yoktur. Bilakis hem 1. dilde (anadilinde / aile dilinde), hem de 2. dilde (toplum dilinde) dil edinme Bunu Skutnabb-Kangas ile Toukomaa Fin kökenli dil edinmesi ve okuldaki üzerine seçik ortaya 40 zamanda 1. dil olan anadilindeki dil edinme düzeyi ile 2. dil olan toplum dilindeki dil edinme düzeyinin elele ve iki düzeylerini Skutnabb-Kangas ile Toukomaa ya göre iki bir alt düzeyi ve bir de üst düzeyi (bkz. ek 7). 41 Bu sonucu okullarda Fin için Fince birinci son kadar zorunlu anadili dersi olarak müfredat Alt düzeyin kalan iki dillilik, iki dilliliktir (Semilingualismus) ve bu durum zekâ olumsuz bir etkilemektedir. Almanya da okula giden Türk kökenli ve gençlerin iki halen bu alt düzeyi ile üst düzeyi kalan iki dillikte (Dominanter Bilingualismus), her iki dil de iyi bilinmekle beraber, bir dil anadili kadar iyi bilinmemektedir. Bu durumun zekâya ne olumlu, ne de olumsuz herhangi bir etkisi yoktur. Üst düzeyi iki dillilikte (Additiver Bilingualismus) ise, her iki dile de anadili gibi hâkim olun ki, bu durum zekâ da dilbilimci Cummins de Semilingualismus üzerine bir dili olarak henüz tam hâkim bir dilde okuma yazma istenirse toplum dilinde) ve bütün dersler o dilde bu zamanla anadilinde de gerilemeye sebep oluyor. Anadilindeki gerileme toplum dilinde yine bir gerileme getiriyor. Böylece fasit bir daire ve çocuk her iki dilde de geriliyor ve iki dilde de dilli oluyor. dillilik kendini dilde zamanda de gösteriyor. Çocuk hiçbir dilde tam anla- bir sistemi için (dil ve sistemi birbirine okulda 42 Skutnabb Kangas ile bir sonuç da, iki dilli ya am ortam nda bir (tabiî çocuk iki dili de okulda se, aile içinde ancak 12 tam iki dilli Öyleyse Almanya daki görevi önce Türk kökenli ve gençlerin 12 kadar orta düzeyde (dominanter Bilingualismus) iki dilli (Türkçe ve Almanca) zira iki dili de olan bir kimse, 3. bir dili çok daha kolay iki dili de olmayan bir kimse ise, 3. bir dili hiçbir zaman nemez. AT na üye devletlerin te da ve Avrupa Konseyi nin tarihli talimatnamesinde öngörülen aktif iki dillilik de zaten dominanter Bilingualismus tan bir demek language of the host country in the context of the socio-cultural situation of the migrant family. Tampere Toukomaa, Pertti & Skutnabb-Kangas, Tove: The Intensive Teaching of the Mother Tongue to Migrant Children at Preschool Age, Tampere 1977 (Tutkimuksia Research Report. No. 26). 42 James Cummins Educational Implications of Mother Tongue Maintenance in Minority-Langue Groups The Canadian Modern Language Review 34 (1978), pp , p.398. James Cummins Linguistic Interdependence and the Educational Development of Bilingual Children, Review of Educational Research. 49 (1979) 2, pp

16 Onun için bugün Türk kökenli - Almanya da halde - iyi bilmiyorsa, bu Türkçeyi daha iyi veya Türkçe için Almanca gelmez. Bilakis bu gençlerin, ölçünlü dil olarak (ki okulda ve meslek budur) sebebi, Türkçeyi de ölçünlü dil olarak bilmediklerinden ileri gelmektedir. Bunun sebebi ise, Türk kökenli için, okulda iki dilli Çünkü: 1) Anadili aile içinde dili ve ölçünlü dil olarak). anadili aile içinde o zaman anadili dersinin hiçbir ülkede müfredat yer gerekirdi. 2) Okulda anadili dersi her ülkede herhangi bir lehçe veya ölçünlü dildir. 3) Bir okulda anadili dersi hiçbir ülkede keyfine m t r. Öyle ise olan, iki dilli ya am o uygulanan dil yöntemidir ve de- gereken budur; zira Fin kökenli için ne ise, Almanya daki Türk kökenli için odur. dilli verilecek en güzel örnek, Schleswig-Holstein Eyaleti ndeki Danimarka müfredat Güney Scheswig de ve Alman olan Dan kökenli insan 1949 Kieler Erklärung dan (Kiel Bildirisi) beri statüsündedir. 43 Danimarka müfredat dir (bkz. ek 8: Dansk = Danca, Tysk = Almanca demek) saat Danca, 1 saat Almanca 2. 8 saat Danca, 6 saat Almanca 3. 7 saat Danca, 6 saat Almanca 4. 6 saat Danca, 6 saat Almanca 5. 5 saat Danca, 5 saat Almanca ve 4 saat (yabanc dil). Bu müfredat dikkate gereken nokta, anadili olan Danca ders saatinin okul toplum dili olan Almancadan çok daha yüksek okuma yazma Danca ve son kadar Almanca ile ders saati olarak devam Bu durum orta ve lisede de ( kadar) anadili Danca 4 saat ve toplum dili Almanca 4 saat olmak üzere ama burada dikkate gereken bir nokta da Almanca, Danca ve Hint-Avrupa dil ailesinden olma- r. Türk kökenli ise Hauptschule nin 10. s Realschule nin 8. s ve Gymnasium un 5. (Danimarka gibi) çünkü Türkçe, Hint-Avrupa dil ailesinden Danimarka okulunda uygulan dil dersi modeli, her iki dili de (Danca ve Almanca) ve çünkü iki dilli ve iki 43 Sigfred Andresen: Südschleswig - Grenzland zwischen Danisch und Deutsch. Flensburg

17 kültürlü bir ortamda okulda uygulanan dil dersi modeli amaca göre dilli ortamda uygulanan ders modellerini ve Guus Extra ile Ton Vallen gibi Monolinguale Erziehung L1 L1 A: Segregation / Ay rma B: Assimilation / Eritme Tek dilli L1 L2 1 - n 1 - n Bilinguale Erziehung dilli C: Übergang / D: Erhalt / Koruma L1 L2 1 - n 1 - n Model A (toplum dilinden olan anadili L1 de im) ve model B (anadilinden olan toplum dili L2 de iki dilli ya am ortam nda tek dilli Model C (anadilinden toplum diline ve model D (her iki dili de ve koruma) iki dilli ya am ortam nda iki dilli mi 44 A. dilinin toplum dilinden : Okulda dili ve bütün dersler bu dilde Bu modeli 3. ülkelerde kendi okullarda kendi yani okullarda (Prestige) yüksek olan Avrupa dili toplum dili B. dilinin toplumda eriyip : Okulda toplum dili mekte ve dersler bu dilde (Model A model B). Bu modelde 3. ülkelerden Avrupa ya gelen çocuklar, (Prestige) yüksek olan toplum dilinde yapmak zorunda Böylece bu anadilindeki becerileri ve yetenekleri okuldaki herhangi bir bulu çünkü anadilinin okula dili olarak yok 44 Extra, Guus/Ton Vallen Zweitspracherwerb an der Grundschule. Eine länderübergreifende Betrachtung der Niederlande, Flanderns und der Bundesrepublk Deutschland in: Deutsch lernen. 3/1990, S ; S (L1 = language 1; L2 = language 2; s n = son 17

18 C. Anadilinden toplum diline : birinci az olan anadilinde derse ve yüksek olan toplum diline ve o dilde derslere çünkü hedefi anadilini de ve korumak toplum dilini anadilini sadece bir araç olarak. Bu modelde anadili zorunlu ders ve geçmeyi etkilemez. D. dili de korumak: Her okul tipinde (Hauptschule, Realschule, Gesamtschule ve Gymnasium) hem anadili, hem de toplum dili 1. son kadar mekte ve ders dili olarak Dil dersi modellerinden de üzere, uygulanan müfredat ile amaçlanan iki düzeyi bir Bu, nitelik ve nicelik iki dilin de ve olarak dil dersi ve ders dili olarak) bir dil, ders dili olarak da o zaman o dilde kavram üretilir ve soyutlama Bu D modeli tam iki dilli modelidir, C modeli ise Türk kökenli Almanca okuma yazma Türkçenin araç olarak istenmesi ve Türkçe dersinin her okul tipinde son kadar devam etmemesi, C modeline örnek olarak verilebilir. C modelinde bir hata da, anadili okulda de tam la bilinir toplum dili anadilinden 45 Onun için Türk kökenli için (ister Alman olsun, ister Türk vatanda olsun) Türkçenin anadili dersi olarak 1. s (hattâ iki dilli yuvalardan) son kadar her okul tipinde (Haupt- und Realschule, Gesamtschule, Gymnasium) yasal hak ve liselerde 12 sonra için Bu ancak T.C. ile F.A.C. bir ile zamanda Almanya daki sivil örgütler de AB ne bir dilekçe ile Türkçenin anadili dersi olarak müfredat geçmesi yasal yönden AB ne üye devletlerde aktif iki dillilik hiçbir zaman cektir. taraftan Türk kökenli gençler ancak iki dilli olursa, düzeyleri yükselir, meslek sahibi olabilir ve hem Almanya, hem de Türkiye için nitelikli elemanlar sürecinde iki ülke köprü kurabilirler. iki dillilik (Türkçe + Almanca) AB nin çok dillilik ve dil prensibine V. AB nin dil ile ilgili etkinlik AB, üye devletler için dil için, etkinlik düzenlemektedir. 45 Esin Avrupa dil ve Almanya da okula giden Türk dil ve Türk Dil Kurumu Avrupa da Türk Ana Dili eylül Ankara. Ankara 2000 (TDK s. 7-66; bkz.: s

19 LINGUA da Avrupa Konseyi 46 ve 1 ocak 1990 da LINGUA 1994 kadar alanda etkinlik 1. dil beraber 2. Yabanc dil meslek içi destekleme; 3. Meslek ve iktisat ile ilgili dil bilgisini etme; 4. Gençlerin dil bilgilerini nitelendirebilmeleri için, ülkeler 5. olmayan ve az diller için malzemesi Maastricht 126. ve 127. maddelerine dayanarak te AB ne üye devletlerin Bakanlar Kurulu ve Avrupa Parlamentosu, birlikte bir kararla, AB nin genel uluslar ve uluslar içi ( transnational = yani her ulusun etmek için SOKRATES kabul. 47 kadar bütün ve kapsayan SOKRATES etkinlik için, 1999 kadar 1 milyar 700 milyon DM (850 milyon ECU) SOKRATES sekiz Comenius (okul Erasmus (yüksek okul Grundtvig = hayat boyu Lingua dil ve dil için malzeme Minerva Eurydice (AB ne üye devletlerdeki sistemlerini ve l ve nitelendirme), Arion Leonardo da Vinci (meslek 3. ülkelerden AB ne için gelenlerin dili bu etkinlik 48 Türkçe Yunanistan da AB öngörülen dili konumunda için, bu b rak gerekir. - Ek 1 Avrupa dil göre dillerin gruplara AB ye üye devletlerin resmî dili ve millî dili = Amts- und Nationalsprachen der Mitgliedsstaaten dilleri = Vertrags- u. Arbeitssprachen AB ye üye devletlerdeki yerel diller = Regionalsprachen in der EU 3. ülkelerden AB ye gelenlerin ana dili = Herkunftssprachen okulda y diller = Fremdsprachenunterricht 46 Beschluß des Rates 89/489/EWG, Amstblatt der EG; Nr. L 239 vom Beschluß des Rates und des Europaischen Parlaments 819/95 EWG; Amtsblatt der EG Nr. L 87 vom Der Fremdsprachenunterricht an den Schulen in Europa.Eurydice-Studien. Brüssel 2001, S

20 Danimarka: Danca Danimarka: Almanca Türkçe Hollanda: Felemenkçe Hollanda: Frizonca Arapça Almanca Galca Keltçe Hirvatça Almanca rlanda: Almanya: Belçika: Fransa: Luksemburg: Portekiz Yunanistan: Avusturya: Finlandiya: rlandaca Almanca Flemenkçe Almanca Letzeburg lehçesi (?) Ispanyolca (Kastiyyano) Portekizce Yunanca Almanca Fince Danca Felemenkçe Portekizce Yunanca Almanya: Belçika: Fransa: Danca Frizonca Lehçe Sorpça? Almanca Almanca Baskça Bretonca Katalanca Korsikaca Flamanca Ok lehçesi Katalanca Bable? Galiçya lehçesi Eoskça Aramca? Arnavutça Almanca Katalanca Provensça a Friuli dili Yunanca Ladin Ok lehçesi Sardca Slovence Slovence Berberce Vietnamca Çince Hintçe Urdu Pencapça Bengalca AB nin dil ve nitelendirmek için etkinlik SOKRATES COMENIUS ARION ERASMUS EURYDICE LINGUA Yunanistan Arnavutça Rumca Makedonca Türkçe Bulgarca s. 214 s. 114 s. 214 s. 260 s. 278 Kaynak: Normand Labrie: La construction linguistique de la Communauté européenne. Paris Ek 2 - AB nin dil göre dillerin ve dil derslerinin Ana/Aile dili = 1. dil Mutter-/Familienspr. ailesinden ilk dil, genelde anababa- n anadili veya anababadan birinin anadili. 20

21 Resmî dil/devlet dili Amts-/Staatssprache Toplum dili = 2. dil Gesellschaftssprache dil Fremdsprache dili/bölgesel dil Minderheitensprache Zorunlu ders Pflichtfach Seçmeli-zorunlu ders Wahlpflichtfach Seçmeli ders Wahlfach Yabanc dil = ders dili Fremdspr. als Unterrichtssprache dilli ders Bilingualer Unterricht Bir devletin içinde yasalarda ve yönetiminde kul- dil. Resmî dil simgesi devletin bir bölgesi (Belçika da: Bfr. Bdt. Bnl.) veya bütünü için geçerli olabilir. Bütünü için geçerli olan resmî dil, hem de devlet dilidir. AB ne üye devletlerin resmî dili, bu devletlerde ama anadilleri/aile dilleri, bu devletin resmî dili ile olmayan insanlar/ için toplum dili / 2. dildir. Ders ve ile ilgili resmî evraklarda dil olarak her dil ( yan, ngilizce v.b. gibi veya, Latince v.b. gibi). AB ne üye devletlerin içinde kullan lan geleneksel dil (yani nesillerden beri herhangi bir bölgede grup halinde ve o devletin olan, ama halk grubundan daha az olan insanlar dil). AB ne üye devletlerin her öngörülen, müfredat yer alan ders. Zorunlu ders olmayan, ama seçilmesi öngörülen ve gidilen okulda ders. Her bu derslerden - seçmek. Örne in F.A.C nde de (Hauptschule nin 10. nda) ve orta renimde (Realschule) 2. yabanc. dil böyle bir derstir. Ne zorunlu, ne de seçmeli-zorunlu olan ve gerekmeyen ders. Bu dersten not geçme girmez (anadili olarak Türkçe genelde böyle bir derstir). Müfredat öngörülen derslerin lerin anadili olmayan, prestiji yüksek bir Avrupa dilinde (Türkiye`deki yabanc okullarda oldu u gibi) okutulmas. Müfredat pr öngörülen bir dersin iki dilde (toplum dili ve ana/aile dili) (Bu derslerde dillerin son derece önemlidir). Kaynak: Fremdsprachenunterricht an den Schulen in Europa.Eurydice-Studien, Brüssel 2001, S Ek 3 - Türk verilecek anadili dersi ile ilgili yönetmelikler Eski Eyaletler ders saati Anadili dersi Alman okulunun dene- Anadili dersi zorunlu Anadili dersi dil dersinin yerini alabilir mi? Anadili dersi için gereken en 21

22 timinde mi? ders mi? az Baden-Württenberg en fazla saat h h olarak H ye ve R ye 7., G a 8. girenler alabilir. 12 Bayern Berlin Ilkokulda 1. s saat; 2. itibaren 3 saat evet h ( veli dilekçe ile anadili dersi isterse) en fazla h h bilmeyenler ve R ye girenler alabilir. Deneme olarak 5-10) 1. yabanc dil yerini alabilir. 8 verilmiyor Bremen (yeni yönet melik daha yok) saat; saat k evet evet S 7 10`a kadar 2. yabanc dil yerini alabilir. verilmiyor Hamburg 1995 ten sonra b saat k evet h 2. veya 3. yabanc dil yerini alabilir. 20 Hessen (yeni uygulama) iki saat evet veli dilekçe ile ana dili dersi isterse 1. veya 2. yabanc dil yerini alabilir. 10 Niedersachsen b saat evet h 1. yabanc dil yerini alabilir. 8 Nordrhein-Westfalen ve b saat evet h 1. veya 2. yabanc dil yerini alabilir. 10 Rheinland-Pfalz saat evet h olarak alabilir. (bkz. Baden-Württemberg) 8 Saarland en fazla saat h h 2. veya 3. y dil yerine alabilir. 15 Schleswig-Holstein be saat h h 1 veya 2. dil yerine alabilir verilmiyor Kaynak: verilen bilgiler 3 Ekim 1998 de 11 eyaletin ve kültür m gelen içermektedir. - Ek 4 - Hamburg da örgün yapan okullardan mezun olan Türk uyruklu 22

23 Ders belge alarak a (%) diploma a (%) veya buna bir diploma ile bitirenler (%) Üniversiteye girme kazananlar (%) 1990/91 22,2 46,5 24,9 6,3 1991/92 18,8 45,1 26,2 9,0 1992/93 18,5 46,7 26,0 7,8 1993/94 18,4 43,3 27,3 9,9 1994/95 15,8 40,9 31,3 11,4 1995/96 23,0 37,8 28,5 9,1 1996/97 20,7 39,7 27,5 10,7 1997/98 24,0 36,1 28,7 9,5 1998/99 23,2 38,8 27,4 9,3 1999/ ,6 38,5 26,2 9,1 Kaynak: FHH Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung - V (Hamburg Eyaleti:Okul, Gençlik ve Meslek P.S. Meslek liselerinden mezun olanlar hesaba için toplam 100 % - Ek 5 - Örgün Dil Dersleri 23

24 Hauptschule / Realschule Jahrgang/ Klassenstufe Fremdsprachenfolge Fremdsprachen Fremdsprache (Wahlpflichtfach) im freiwilligen 10. Hauptschuljahr Fremdsprache (Wahlpflichtfach) Französisch / Spanisch / Italienisch / Türkisch*** Fremdsprache (Pflichtfach) Englisch Grundschule** 4 3 Seit dem Schuljahr1995/96 flächendeckende Einführung von Englisch in den Klassen 3 und 4 Ab 1999/2000 Englisch in allen Regionen Jahrgang/ Klassenstufe Vorstuf Studienst e Fremdsprachenfolge 9 3. Fremdsprache 8 Gymnasium Fremdsprachen weitergeführte Fremdsprache Englisch/Französich/Spanisch Russisch/Latein/Griechich/Türkisch** (Wahlpflichtfach) Französisch/Portugiesisch/ panisch/chinesisch/polnisch/ Italienisch/Russich/Latein/ Turkisch (Wahlfach) neu aufgenommene Fremdsprache Französich/ Spanisch /Russisch/ Latein/ Portugiesisch/ Italienisch/Japanisch/Arabisch (Wahlpflichtfach / Wahlfach) Spanisch/Portugiesisch Russich /Cinesisch/ Italienisch/ Polnisch Latein/ (Wahlfach) Griechisch / Französisch / Russich/ (Pflichfach) 7 2. Fremdsprache (Pflichtfach) 6 Französisch/ Spanisch/ Italienisch/ Russich/ Latein / Englisch Englisch 5 1. Fremdsprache Pflichtfach) Englisch Französich Latein am altsprachlichen Gymnasium * Englisch 4 Grundschule** 3 Seit dem Schuljahr1995/96 flachendeckende Einführung von Englisch in den Klassen 3 und 4 Ab 1999/2000 Englisch in allen Regionen * An altsprachlichen Gymnasien Pflichtfach, ** Muttersprachlicher Unterricht in *** Für SchülerInnen mit Türkisch sonst im Rahmen des Wahlbereichs Türkisch, Romanes, Griechisch als Muttersprache Kaynak: Fremdsprachenunterricht. Hrsg. FHH Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung. Hamburg

25 - Ek 6 The Report of the UNESCO Meeting of Specialists, Paris Türkçe Özet Bu rapor her ne kadar Avrupa devletlerinin kolonilerinde yerli anadilini dil UNESCO nun içermekteyse de, bugün 3. ülkelerden Avrupa ya için gelip olan çocukl anadili ve okul için de geçerlidir. 20 nokta içeren özetten seçmeler: 1. - Anadili, bir kendini ifade etme tabiî bir ve ana biri, kendini ifade etme anadilinde en mükemmel düzeye kadar 2. - Her okul anadilinde 3. - Hiçbir dilin o dili modern medeniyetin 4. - Hiçbir dil için, bu dil okul ilk aylar ndaki ihtiyaçl kar- lamaya yetmez, denemez (Bu nokta bilhassa Afrika dilleri için kon 5. - (Okul ve ders malzemesinin üzerine) 6. - (Üniversitelerdeki ders dili üzerine) 9. - bir çocuk toplumda dile, okula önce bu dil, anadilinin yerini tutamaz / anadilinin yerine geçemez E bir anadili, devletin resmî dili ve dünya dili o zaman bu ikinci bir dil gereklidir dil (toplum dili) 1. veya 2. bir ders olarak ders sözlü olarak (bkz. Schleswig deki Danimarka okulunun ders Hem anadili, hem de dil (veya toplum dili) etkili modern yöntemler Bir dil kendi anadili için, nitelikli bir anadili (Yani anadili de gerek dilbilimi, gerek dil özel bir tâbi gereklidir). *Kaynak: The Use of Vernacular Languages in Education. Paris

26 (Monographs on Fundamental Education.No.8), s Ek 7 - Dillili Üç 26

27 Typ des Bilingualismus A. Additiver Bilingualismus hohes Niveau in beiden Sprachen Kognitive Wirkung Positive Kognitive Wirkungen oberes Schwellenniveau bilingualer Kompetenz B. Dominanter weder Lingualismus positive Muttersprachliche noch Beherrschung negative einer der beiden kognitive Sprachen Wirkungen unteres Schwellenniveau bilingualer Kompetenz C. Semilingualismus Niederes Niveau in beiden Sprachen (entweder gleichgewichtig oder dominant) negative kongnitive Wirkungen Kaynak: Toukomaa, Pertti & Skutnabb-Kangas, Tove: The Intensive Teaching of the Mother Tongue to Migrant Children at Preschool Age. Tampere Ek 8 - Scheswig deki Danimarka Müfredat (gültig für das Schuljahr 1998/99) 27

28 TIMEFORDELINGSPLAN / STUNDENTAFEL (ders cetveli) Grundschule, Orientierungsstufe, Hauptschule ve (iste e ba l ) 10. Klasse Fachgruppe Fag (Fach) 1kl. 2.kl 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. 10.kl. I Dansk Tysk=Deutsch Matematik Engelsk 4 4 Toplam II Kristendomsk./rel Historie Natur og teknik 2 2 Geografi Biologi Fysik/kemi Samfundsorienter Toplam III Idraet Musik Formning Handarbejde 2 }2 }2 Slojd 2 2 Hjemkundskab 3 Toplam seçmeli dersler IV Engelsk Musik Formning Handarbejde Slojd Andre valgfag Hjemkundskab Toplam

Soest ve Çevresindeki Okullarda Köken Dil Dersleri

Soest ve Çevresindeki Okullarda Köken Dil Dersleri Soest ve Çevresindeki Okullarda Köken Dil Dersleri Türkisch Herausgeber: KREIS SOEST Hoher Weg 1-3 59494 Soest Erdgeschoss, Raum: E182 E184 Telefon: 0 29 21 30-0 Telefax: 0 29 21 30-3493 E-Mail: integrationszentrum@kreis-soest.de

Detaylı

Prof. Dr. Gülten Güler Tel: +90 (224) 2942274 e-mail: gguler@uludag.edu.tr

Prof. Dr. Gülten Güler Tel: +90 (224) 2942274 e-mail: gguler@uludag.edu.tr Prof. Dr. Gülten Güler Tel: +90 (224) 2942274 e-mail: gguler@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (1995) Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

Prof. Dr. M. Emin Arat Rektör

Prof. Dr. M. Emin Arat Rektör Türkiye Cumhuriyeti nin en büyük projelerinden biri olan Avrupa Birliği ne katılım süreci yarım yüzyılı aşmış ve bugün gelinen noktada taraflar arasında üyelik müzakereleri devam etmektedir. Avrupa Birliği,

Detaylı

AKADEMISCHER WERDEGANG

AKADEMISCHER WERDEGANG AKADEMISCHER WERDEGANG 1988-1993 Studium der Germanistik und Zusatzstudium Erziehungswissenschaft an der Universität Hacettepe in Ankara 1995-1997 Studium zum Master of Art im Bereich Linguistik/Germanistik

Detaylı

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin Yrd. Doç. Dr. Leyla ÖZDEMİR Holtur Evleri 2. Etap A Blok Daire 24 Boztepe/Trabzon Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com Doğum Tarihi: 12.01.1980 Eğitim Bilgileri 10/2008 12/2012 Doktora Humboldt Üniversitesi

Detaylı

F. Almanya'daki Ortaöğretim Kurumlarının Yapısı

F. Almanya'daki Ortaöğretim Kurumlarının Yapısı F. Almanya'daki Ortaöğretim Kurumlarının Yapısı I. Ülkenin Genel Özellikleri Memduh CEYLAN* Federal Almanya, Orta Avrupa'nın kuzeyinde yer alan gelişmiş bir sanayi ülkesidir. Yüzölçümü 248.706 km2'dir.

Detaylı

Anadilde Eğitim ve Başarı Üzerine Etkileri: Almanya Örneği

Anadilde Eğitim ve Başarı Üzerine Etkileri: Almanya Örneği tepav The Economic Policy Research Foundation of Turkey Anadilde Eğitim ve Başarı Üzerine Etkileri: Almanya Örneği Ali Sökmen, TEPAV 4 Aralık 2013 Çerçeve Almanya nın eğitim sistemi ve dil politikası Almanya

Detaylı

İlkokul sonrası okullara giden öğrencilerin velileri için bilgiler

İlkokul sonrası okullara giden öğrencilerin velileri için bilgiler Der Oberbürgermeister İlkokul sonrası okullara giden öğrencilerin velileri için bilgiler İlkokul sonrası okullara giden öğrencilerin velileri için bilgiler İlkokul sonrası okullara giden öğrencilerin velileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Leyla AYDEMİR 2. Adres Sancak Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 59 B Blok Kat 6 No:21 Yomra/Trabzon 3. Doğum Tarihi 12.01.1980 4. E-Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com 5. Öğrenim Durumu 10/2008

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa SACLAM

Yrd. Doç. Dr. Mustafa SACLAM Kurgu Dergisi S: 8, 603621, 1900 FEDERAL ALMAN OKULLARINDAKİ TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ PROGRAMLARININ DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa SACLAM Giriş 1960'h yıllardan beri yabancı işçi çalıştıran

Detaylı

Ekonomik Veriler: Almanya

Ekonomik Veriler: Almanya Ekonomik Veriler: Almanya Genel Veriler Yüzölçümü 357.7 km² Nüfus 80,8 Milyon (20) Nüfus ve yaş grupların toplam nüfus içindeki payı (%, tahmin) Yaş piramidi (Bin) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%

Detaylı

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Amt für Volksschule HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Informationsflyer mit Anmeldeformular Deutsch Türkisch Başvuru Formları ile Birlikte Bilgi broşürü Almanca

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ YAYINLAR KİTAP ÇEVİRİSİ. - Rainer Maria Rilke "Briefe an einen Jungen Dichter" Thomas Mann "Tod in Venedig" 2013.

ÖZGEÇMİŞ YAYINLAR KİTAP ÇEVİRİSİ. - Rainer Maria Rilke Briefe an einen Jungen Dichter Thomas Mann Tod in Venedig 2013. ÖZGEÇMİŞ ADI: SOYADI: DOĞUM TARİHİ VE YERİ: EĞİTİM DURUMU: Meltem EKTİ (ÇELİKTAŞ) 17.04.1975 (Forchheim-Almanya) LİSANS: YÜKSEK LİSANS: DOKTORA: ÖĞR.GÖR.: 1993-1997 HACETTEPE UNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖĞRETİM PROGRAMI LEHRVERANSTALTUNGSVERZEICHNIS

ÖĞRETİM PROGRAMI LEHRVERANSTALTUNGSVERZEICHNIS ÖĞREİM PROGRAMI LEHRVERANSALUNGSVERZEICHNIS I. Yarıyıl (Güz Dönemi) I. Semester (Winter) ADÖ 171 Almanca Dilbilgisi I ADÖ 171 Deutsche Grammatik I ADÖ 173 Sözlü İletişim Becerileri I ADÖ 173 Mündliche

Detaylı

Ekonomik Veriler: Almanya

Ekonomik Veriler: Almanya Ekonomik Veriler: Almanya Genel Veriler Yüzölçümü 357.050 km² Nüfus 80,5 Mio. (2013) Nüfus ve yaş gurupların toplam nüfus içindeki payı (%, tahmin) Yaş piramidi (Bin) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%

Detaylı

Olpe ilçesinde anadilinde eğitim

Olpe ilçesinde anadilinde eğitim Olpe ilçesinde anadilinde eğitim Sevgili ebeveynler, Uzun yıllardan beri Olpe ilçesinde anadilinde ders verilmektedir; ancak buna rağmen bu durum her yerde bilinmemektedir. Bu broşür yardımıyla size bu

Detaylı

Lehrplan 21. Bern Kantonunun ilköğretim okullarına getirilecek olan yeni müfredat. Veliler için bilgiler. Elterninformation

Lehrplan 21. Bern Kantonunun ilköğretim okullarına getirilecek olan yeni müfredat. Veliler için bilgiler. Elterninformation Lehrplan 21 Bern Kantonunun ilköğretim okullarına getirilecek olan yeni müfredat Veliler için bilgiler Elterninformation Türkisch Erziehungsdirektion des Kantons Bern www.erz.be.ch Bir bakışta 1 > Lehrplan

Detaylı

Avusturya okuluna hoş geldiniz! Türkisch

Avusturya okuluna hoş geldiniz! Türkisch Avusturya okuluna hoş geldiniz! Türkisch Değerleri Ebeveynler! Değerli Veliler! Kısa zamandır Avusturya da bulunuyorsunuz. Sizin için birçok şey yeni, buna Avusturya daki okul sistemi de dahil. Federal

Detaylı

telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net

telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net B1 Okul sınavı hiç de zor değildi. Yakında B2 Okul sınavına da girmek istiyorum. Alina Çelebcigil, hat mit Erfolg die Prüfung telc Türkçe

Detaylı

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB ve sosyal politika: giri Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB entegrasyonu Gönüllü süreç Ba ms z Devletler ortak politikalar tasarlamak ve uygulamak amac yla uluslarüstü yap lara Uluslararas Antla malar yoluyla

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ALMANYA. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ALMANYA. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ALMANYA HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN ALMANYA NUFÜSÜ 81.471.834 (Haziran 2011 Tahmini) YÜZÖLÇÜMÜ YÖNETİMİ BAŞKENTİ 356.854 km² Federal Cumhuriyet, Parlamenter Hükümet

Detaylı

Aday Meslek Memurluğu Sınavı için aranan genel koşullara ek olarak adayların bilmeleri gereken hususlar:

Aday Meslek Memurluğu Sınavı için aranan genel koşullara ek olarak adayların bilmeleri gereken hususlar: Dışişleri Bakanlığı Giriş Sınavları (PS. İstanbul Aydın Üniversitesinin bu programı, öğrencileri Ekonomi Bakanlığı Diş Ticaret Müsteşarlığı, AB Bakanlığı, MIT Müsteşarlığı gibi kurumların giriş sınavlarına

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Almanca Öğretiminde Özgün Metinler 2 YDA 408 8 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu

Detaylı

Tercüme çeviri hizmeti verdiğimiz konular

Tercüme çeviri hizmeti verdiğimiz konular Şirketimiz Yılların Verdiği deneyim ile, dünyadaki tüm resmi dillerde ve her konuda, profesyonel tercüme hizmeti vermektedir. Uluslararası kalitede bireysel ve kurumsal tercüme hizmeti alabileceğiniz şirketimiz

Detaylı

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir?

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? Güven Sak 28 Şubat 2012 Çerçeve Ne yapmak istiyoruz? İnsan gücümüz dünyanın en büyük 10 uncu ekonomisi olma

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Almancadan Türkçeye Çeviri YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Almancadan Türkçeye Çeviri YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Almancadan Türkçeye Çeviri YDA 404 8 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Hessen de okul sistemi İLKOKUL 30 haziranda 6 yaşı dolduran ağustosta okula başlar süre 4 yıl Almanca eksikliği varsa: bir sene Vorschulklasse 3.

Hessen de okul sistemi İLKOKUL 30 haziranda 6 yaşı dolduran ağustosta okula başlar süre 4 yıl Almanca eksikliği varsa: bir sene Vorschulklasse 3. 30 haziranda 6 yaşı dolduran ağustosta okula başlar süre 4 yıl Almanca eksikliği varsa: bir sene Vorschulklasse 3. sınıfın sonunda: Lernstandserhebung D / M İngilizce 3.veza4.sınıfta başlar Gymnasiale

Detaylı

WERKREALSCHULEYİ TANIYALIM

WERKREALSCHULEYİ TANIYALIM WERKREALSCHULEYİ TANIYALIM (DIE WERKREALSCHULE KENNENLERNEN) Werkrealschuleye Neden Ġhtiyaç Duyulmuştur? ( Warum wurde die Werkrealschule benötigt?) Bilindiği üzere, Hauptschuleler daha çok yabancı çocukların

Detaylı

Okul Türü Seçimi. T.C. Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği E-Bilgilendirme

Okul Türü Seçimi. T.C. Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği E-Bilgilendirme Okul Türü Seçimi Değerli Vatandaşlarım, Almanya daki Türk toplumunun çözüm bekleyen bir çok sorunu vardır. Çözüm bekleyen bu sorunların içinde en önemli ve öncelikli olanı eğitimdir. Bu sorunların ortaya

Detaylı

Besuch im Pfiffikus-Haus / Kurnazların Evinde Gezi

Besuch im Pfiffikus-Haus / Kurnazların Evinde Gezi Besuch im Pfiffikus-Haus / Kurnazların Evinde Gezi Okula Başlamadan İki Yıl Önce Yapılan Dil Yetkinlik Testi Delfin 4 Sevgili Veliler! Çocuğunuz daha doğumundan itibaren değer verilip teşvik edilerek geliştirilmesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Güler ATEŞ

Yrd. Doç. Dr. Güler ATEŞ Yrd. Doç. Dr. Güler ATEŞ ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı 9-99 Lisans Heidelberg Üniversitesi Klasik Arkeoloji,

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi 1 2 Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan «Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik» programı yerine, 2014-2020 yıllarında uygulanacak olan yeni programdır. 3 4 Ana

Detaylı

Der Oberbürgermeister. İlkokul öğrencilerinin velileri için bilgiler. İlkokul öğrencilerinin velileri için bilgiler

Der Oberbürgermeister. İlkokul öğrencilerinin velileri için bilgiler. İlkokul öğrencilerinin velileri için bilgiler Der Oberbürgermeister İlkokul öğrencilerinin velileri için bilgiler İlkokul öğrencilerinin velileri için bilgiler İlkokul öğrencilerinin velileri için bilgiler Sayın Anne ve Babalar, Sayın Veliler, Bu

Detaylı

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ!

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ! YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ! 2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsünün bugün itibariyle dünyanın birçok yerinde kültür merkezleri bulunuyor. Afganistan - Kabil Almanya

Detaylı

- ". Federal Almanya'daki yabancı çocuklarının Alman toplumu ile ne derece?ye kadar TÜRK ÇOCUKLARININ ALMAN TOPLUMUNA UYUM VE DİL SORUNLARI

- . Federal Almanya'daki yabancı çocuklarının Alman toplumu ile ne derece?ye kadar TÜRK ÇOCUKLARININ ALMAN TOPLUMUNA UYUM VE DİL SORUNLARI TÜRK ÇOCUKLARININ ALMAN TOPLUMUNA UYUM VE DİL SORUNLARI Doç.Dr. Aslıhan TOKDEMİR Federal Almanya'daki yabancı çocuklarının Alman toplumu ile ne derece?ye kadar - ". bütünleşip bütünleşemedikleri sorusu

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU SON BAŞVURU TARİHİ 30 MART 2015 1 Erasmus Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının programa katılan

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Köksal 2. Doğum Tarihi: 09.08.1963 3. Unvanı: Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986 Y. Lisans Özel Hukuk(Ticaret Hukuku)

Detaylı

Deutsch-Türkische Grundschule Alman-Türk Ìlkokulu Die Bilinguale Schule

Deutsch-Türkische Grundschule Alman-Türk Ìlkokulu Die Bilinguale Schule Deutsch-Türkische Grundschule Alman-Türk Ìlkokulu Die Bilinguale Schule Behörde für Bildung und Sport Impressum Herausgeber Behörde für Bildung und Sport Hamburger Straße 31, 22083 Hamburg Referat: Presse-

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı bölümü hem geçmiş dönemlerdeki hem de günümüzdeki durumu açısından Türk dilini ve Türk edebiyatını

Detaylı

2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ 2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 2009 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN ÇİN HALK CUMHURİYETİ NUFÜSÜ YÜZÖLÇÜMÜ YÖNETİMİ BAŞKENTİ KİŞİBAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRİ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRDE

Detaylı

Vahşi Web Ormanından geçiş (Through the Wild Web Woods) Çocuklar için bir internet emniyet oyunu. www.wildwebwoods.org. Öğretmen el kitabı

Vahşi Web Ormanından geçiş (Through the Wild Web Woods) Çocuklar için bir internet emniyet oyunu. www.wildwebwoods.org. Öğretmen el kitabı ÇOCUKLAR İÇİN VE ÇOCUKLARLA BİRLİKTE BİR AVRUPA İNŞA ETME www.wildwebwoods.org Vahşi Web Ormanından geçiş (Through the Wild Web Woods) Çocuklar için bir internet emniyet oyunu Öğretmen el kitabı Çocuklar

Detaylı

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 Erasmus plus programı nedir? Nereden bilgi alabilirim? Başvuru tarihleri nedir? Kimler

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

Konstanz örnek oluyor Çocuk gündüz bakımevlerinden mesleğe başlayıncaya kadar

Konstanz örnek oluyor Çocuk gündüz bakımevlerinden mesleğe başlayıncaya kadar Konstanz örnek oluyor Çocuk gündüz bakımevlerinden mesleğe başlayıncaya kadar Bilgilendirme broşürü İlkokul sonrası okullar Sevgili anne babalar, sevgili öğrenciler! Konstanz da eğitimin yolu ilkokuldan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Necla Akdağ Güney Doğum Tarihi: 26 Nisan 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1990 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE YER ALAN DERSLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE YER ALAN DERSLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE YER ALAN DERSLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2010 2011 Öğretim Yılında ortaöğretim kurumlarının

Detaylı

Emekli Hocamız Prof. Dr. Melikşah YILDIRIM a Armağanımızdır.

Emekli Hocamız Prof. Dr. Melikşah YILDIRIM a Armağanımızdır. Emekli Hocamız Prof. Dr. Melikşah YILDIRIM a Armağanımızdır. ' Prof. Dr. Melikşah YILDIRIM (1949 - ) / SERİ CİLT SAYI SERIES a VOLÜME *q NUMBER ^ -jq q q SERIE M BAND HEFT 1, y y y SERIE TOME FASCICULE

Detaylı

Öğretim araç ve gereçlerinin reformu

Öğretim araç ve gereçlerinin reformu Öğretim araç ve gereçlerinin reformu Hamburglu öğrenciler için daha çok yeni kitap Önemli sorulara yanıtlar burada! Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Bildung und Sport Hamburg Senatosu kararlaştırdı:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK

Yrd. Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Tel: 0312 5951270 E-posta: sehirali@politics.ankara.edu.tr EĞİTİM Lisans Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME / ERASMUS PROGRAMI 2013-2014 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ ÜÇÜNCÜ (3.) İLANI

HAYATBOYU ÖĞRENME / ERASMUS PROGRAMI 2013-2014 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ ÜÇÜNCÜ (3.) İLANI HAYATBOYU ÖĞRENME / ERASMUS PROGRAMI 2013-2014 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ ÜÇÜNCÜ (3.) İLANI İLAN TARİHİ: 10/10/2013 BİRİMLERE SON BAŞVURU TARİHİ: 14/02/2014 GENEL HÜKÜMLER: Erasmus öğrenci staj hareketliliği

Detaylı

TD-IHK: Türk-Alman Ekonomileri Arasında Köprü

TD-IHK: Türk-Alman Ekonomileri Arasında Köprü - 1-07.11.2008, Köln TD-IHK: Türk-Alman Ekonomileri Arasında Köprü TD-IHK: Üyelerimizle yerinde ve doğrudan doğruya irtibat Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Türk kökenli işletmelerin ve vatandaşların en yoğun

Detaylı

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU 1: Bu yasal değişikliğe neden gerek duyuldu? CEVAP 1 Dünya genelindeki ortalama eğitim süresi 11-12 yıl veya daha üzerindedir. Türkiye de

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

ALMAN VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hasan Basri Dursun > h.b.dursun@gmail.com

ALMAN VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hasan Basri Dursun > h.b.dursun@gmail.com ALMAN VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hasan Basri Dursun > h.b.dursun@gmail.com Almanya da yaşayan vatandaşlarımız, Alman ve Türk eğitim sistemleri hakkında genellikle yüzeysel bir bilgiye

Detaylı

Günümüzde Federal Almanya'da Öğretmen Eğitimi:

Günümüzde Federal Almanya'da Öğretmen Eğitimi: GÜNÜMÜZDE FEDERAL ALMANYA'DA ÖGRETMEN EGiTiMi Prof. Dr. Joachim VENTER (*) Günümüzde Federal Almanya'da Öğretmen Eğitimi: «Okul, öğretmenkadar iyidir». Bu cümle sonsuza kadar geçerlidir. Gerçekten öğrencinin

Detaylı

Wir verstehen uns gut Spielerisch Deutsch lernen

Wir verstehen uns gut Spielerisch Deutsch lernen Elke Schlösser Wir verstehen uns gut Spielerisch Deutsch lernen Methoden und Bausteine zur Sprachförderung für deutsche und zugewanderte Kinder als Kindergarten und Grundschule Ökotopia Verlag, Münster,

Detaylı

2014 YGS ve LYS SİSTEMİ

2014 YGS ve LYS SİSTEMİ 2014 YGS ve LYS SİSTEMİ ÖZEL TUNÇSİPER ANADOLU LİSESİ ÖZEL TUNÇSİPER FEN LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMAN NURDAN ÖZBİLİCİ 09.04.2014 www.tuncsiper.com 1 GENEL BİLGİLER YGS-LYS sistemi 2 aşamalı

Detaylı

Almanya da Çok Dilliliğin ve Ana Dilde Eğitimin Hukuki Çerçevesi 1

Almanya da Çok Dilliliğin ve Ana Dilde Eğitimin Hukuki Çerçevesi 1 Almanya da Çok Dilliliğin ve Ana Dilde Eğitimin Hukuki Çerçevesi 1 Temel hak olarak dil hakkı Mustafa Yeneroğlu Dil hakkı her şeyden önce, aynı dili konuşan, en azından anlayan insanlar arasındaki iletişimi

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU UFUK 2020 PROGRAMI ŞAMPİYONLARI. Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programının devamı olan yeni dönem Araştırma ve Yenilik

AVRUPA KOMİSYONU UFUK 2020 PROGRAMI ŞAMPİYONLARI. Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programının devamı olan yeni dönem Araştırma ve Yenilik AVRUPA KOMİSYONU UFUK 2020 PROGRAMI ŞAMPİYONLARI Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programının devamı olan yeni dönem Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı, 79 Milyar bütçeli Ufuk / Horizon 2020 Programı 2014-2020

Detaylı

18 yaşında veya üstünde isen Akşam Okulu na (Abendschule) gidebilirsin. Hauptschule mezuniyetimi nasıl daha iyi gerçekleştirebilirim?

18 yaşında veya üstünde isen Akşam Okulu na (Abendschule) gidebilirsin. Hauptschule mezuniyetimi nasıl daha iyi gerçekleştirebilirim? FAQ- Sorulara ve Cevaplara Genel Bakış Okul Eğitim, Öğrenim ve Meslek Danışmanlık ve Yardım OKUL 9. sınıftan sonra hangi okula gidebilirim? Genel Eğitim Okulu nda 10. zorunlu öğretim yılını tamamlıyabilirsin.

Detaylı

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURLUĞU GİRİŞ SINAVLARI DUYURUSU

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURLUĞU GİRİŞ SINAVLARI DUYURUSU T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURLUĞU GİRİŞ SINAVLARI DUYURUSU I. GENEL BİLGİLER: (1) Dışişleri Bakanlığı konsolosluk ve ihtisas memurları, dış ilişkilerin yürütülmesi kapsamında

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü SİNGAPUR. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü SİNGAPUR. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü SİNGAPUR HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN SİNGAPUR NUFÜSÜ 5,353,494 (haziran 2012 tahmini) YÜZÖLÇÜMÜ 697 km² YÖNETİMİ Parlamenter Cumhuriyet BAŞKENTİ Singapore KİŞİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

HOLLANDA EĞİTİM SİSTEMİ

HOLLANDA EĞİTİM SİSTEMİ HOLLANDA EĞİTİM SİSTEMİ Hollanda eğitim sistemine genel bakış Eğitim Nüfusu ve öğretim dili Hollanda nın toplam nüfusu 16,2 milyondur. 2003 yılında hükümet tarafından finanse edilen eğitime katılan öğrenci

Detaylı

Okul Türleri Arasında GeçiĢ

Okul Türleri Arasında GeçiĢ Okul Türleri Arasında GeçiĢ Değerli VatandaĢlarım, Almanya daki Türk toplumunun çözüm bekleyen bir çok sorunu vardır. Çözüm bekleyen bu sorunların içinde en önemli ve öncelikli olanı eğitimdir. Bu sorunların

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28475 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR ERASMUS + 2015-2016 ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ İLANI (Öğrenim/Staj) SON BAŞVURU TARİHİ: 25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR Erasmus + Programı kapsamında 2015-2016 akademik yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Detaylı

Fall 2010. SAYFA 1 S1: Gittiğiniz üniversite: Katholieke Universiteit Leuven. S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı.

Fall 2010. SAYFA 1 S1: Gittiğiniz üniversite: Katholieke Universiteit Leuven. S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. Fall 2010 Toplayıcı: New Link (Web Bağlantısı) Başlangıç: 23 Mart 2011 Çarşamba 16:12:18 Son Değiştirme: 23 Mart 2011 Çarşamba 16:13:29 Geçen Süre: 00:01:10 Katholieke Universiteit Leuven S3: Gittiğim

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 24.07.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27651 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Deutsch für die Schule. Anaokulundan önceki y l Almanca Ö renimi. Anababalar için Bilgi

Deutsch für die Schule. Anaokulundan önceki y l Almanca Ö renimi. Anababalar için Bilgi Deutsch für die Schule Anaokulundan önceki y l Almanca Ö renimi Anababalar için Bilgi 22.04.2015 Be ya ndaki bir çocuk Anaokulu na ba lad nda kendisini Almanca ifade edebiliyor olmal d r. E er bir çocuk

Detaylı

TITA AN. Mediadaten & Anzeigenpreise Yayın Bilgileri & İlan Fiyatları. NetMedia GmbH

TITA AN. Mediadaten & Anzeigenpreise Yayın Bilgileri & İlan Fiyatları. NetMedia GmbH Mediadaten & Anzeigenpreise Yayın Bilgileri & İlan Fiyatları Jetzt auch in Deutschland Şimdi Almanya da Die Titaan NetMedia GmbH: Ihr Fachverlag für Periodika des deutsch-türkischen Wirtschaftslebens Titaan

Detaylı

Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi

Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi (Almanya Örneği) Prof. Dr. Cemal YILDIZ 2012 Ankara YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (Almanya Örneği) YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK

Detaylı

Ad Soyad. Hakan ÖZKAN. İş Telefonu. İş Adresi

Ad Soyad. Hakan ÖZKAN. İş Telefonu. İş Adresi Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖZKAN Ad Soyad Hakan ÖZKAN İş Telefonu Tel: 0370 433 8200/2788 E-mail(ler) hakanozkan@karabuk.edu.tr altin_kaynak@hotmail.com İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari

Detaylı

KELİME DAĞARCIĞIN İKİNCİ YABANCI DİL DERS KİTAPLARINDAKİ YERİ

KELİME DAĞARCIĞIN İKİNCİ YABANCI DİL DERS KİTAPLARINDAKİ YERİ KELİME DAĞARCIĞIN İKİNCİ YABANCI DİL DERS KİTAPLARINDAKİ YERİ FUNCTION OF VOCABULARY IN THE SECOND FOREIGN LANGUAGE SCHOOL BOOKS СЛОВО "ДАГЫРДЖЫК" В УЧЕБНИКАХ, ОБУЧАЮЩИХ ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ Yrd.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Almanca Öğretiminde Özgün Metinler 1 YDA 407 7 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu

Detaylı

ALMANYA DAKİ TÜRK İŞÇİ ÇOCUKLARININ EĞİTİM SORUNLARI

ALMANYA DAKİ TÜRK İŞÇİ ÇOCUKLARININ EĞİTİM SORUNLARI ALMANYA DAKİ TÜRK İŞÇİ ÇOCUKLARININ EĞİTİM SORUNLARI Doç. Dr. Mehmet ARSLAN Erciyes Üniv. Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Böl., KAYSERİ E- Mail: arslan@erciyes.edu.tr Özet Türkler yaklaşık yarım yüzyıldır

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

Alman Eğitim Sistemi Mehmet Ali ÖZKAYA

Alman Eğitim Sistemi Mehmet Ali ÖZKAYA Alman Eğitim Sistemi Mehmet Ali ÖZKAYA Eğitim sisteminin geçmişi Almanya da okulların tarihi, sekizinci yüzyılda kilise ve manastırların kurulmasıyla başlar. İlk açılan okullar ise din adamlarının yetiştirilmesi

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

Avrupa da Tam zamanlı. Eğitim Süresinin. Karşılaştırmalı Analizi 2013/14. Eurydice Raporu. Education and Training

Avrupa da Tam zamanlı. Eğitim Süresinin. Karşılaştırmalı Analizi 2013/14. Eurydice Raporu. Education and Training Avrupa da Tam zamanlı Eğitim Süresinin Karşılaştırmalı Analizi 2013/14 Eurydice Raporu Education and Training KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ Giriş 3 Zorunlu müfredat için eğitim süresi Avrupa ülkelerinde değişiklik

Detaylı

Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas

Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas Ali Aslan Almanya son on yıllarda her şeyden önce Müslüman ağırlıklı devletlerden gelen göçmenler yoluyla dini ve kültürel

Detaylı

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU 2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU Değerli Öğretim Elemanlarımız ve İdari Personelimiz, Cumhuriyet Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi ERASMUS+ Kurum Koordinatörlüğü 2014-2015 akademik yılında

Detaylı

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017 2017-2018 AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: 13-28 MART 2017 Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya

Detaylı

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2016-2017 Erzincan Üniversitesi Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu Başvuru Tarihi ve Yeri; 20 Şubat 2017 10 Mart 2017 Uluslararası İlişkiler Ofisi (üst yazı ile) 1) Ders

Detaylı

NEDEN BOĞAZİÇİ? Özgür düşünceli Araştırmacı Kendine güvenen Önyargısız Topluma saygılı Girişimci. bireyler

NEDEN BOĞAZİÇİ? Özgür düşünceli Araştırmacı Kendine güvenen Önyargısız Topluma saygılı Girişimci. bireyler NEDEN BOĞAZİÇİ? Özgür düşünceli Araştırmacı Kendine güvenen Önyargısız Topluma saygılı Girişimci bireyler NEDEN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ? TEL: 0 212 359 66 56 E-posta: tkl@boun.edu.tr Web: www.turkishliterature.boun.edu.tr

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Tarihçe Yabancı Diller Bölümü, 1976 yılında kurulan Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi bünyesinde İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖZKAN Ad Soyad Hakan ÖZKAN İş Telefonu Tel: 0370 433 8200/2788 E-mail(ler) hakanozkan@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

HERE COMES THE SUN. 6. September bis 31. Oktober 2010 Uferhallen, Berlin-Wedding

HERE COMES THE SUN. 6. September bis 31. Oktober 2010 Uferhallen, Berlin-Wedding HERE COMES THE SUN Eine Ausstellung für Energieforscher, Sonnenanbeter und Lichtscheue ab 7 Jahren, Familien und Schulklassen im Wissenschaftsjahr 2010 Die Zukunft der Energie 6. September bis 31. Oktober

Detaylı

Broşürler ne kadar kapsamlı olursa olsun, ana-baba ve veli olarak aklınıza gelen, tüm sorulara yanıt vermesi mümkün değildir.

Broşürler ne kadar kapsamlı olursa olsun, ana-baba ve veli olarak aklınıza gelen, tüm sorulara yanıt vermesi mümkün değildir. 3 Sevgili Ana-babalar, Sayın Veliler, Çocuğunuza en uygun orta öğretim okulunun seçilmesi çok önemlidir. Karne notları kadar, çocuğunuzun öğrenme ve çalışma alışkanlığı gibi faktörler de bu seçimde önemli

Detaylı

ALMANYA DA 2011 NİSAN AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 NİSAN AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 NİSAN AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, çalışanların sayısı Mart 2011

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO Karar Tarihi : 18.08.2016 Karar No : 6 GÜNDEM: 1-2016-2017 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Azerbaycan Programları ile Bulgaristan, Kosova, Makedonya,

Detaylı