Hakemli Dergidir / Peer reviewed journal. Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hakemli Dergidir / Peer reviewed journal. Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014"

Transkript

1 HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ LAW AND JUSTICE CRITICAL LAW REVIEW Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014

2 HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ LAW AND JUSTICE CRITICAL LAW REVIEW Hakemli Dergidir / Peer reviewed journal Yayın Sahibi/Publisher: Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014 Legal Yayıncılık A.Ş. adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni/On Behalf of Legal Yayıncılık A.S. Publisher and Executive Editor Av. / Aal. Lütfürrahman BAŞÖZ (Sertifika No./Certificate No ) Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Responsible Manager: Basım ve Cilt/Printing and Volume: Av. Ramazan ÇAKMAKCI Net Kırtasiye Tanıtım ve Matbaa San. Tic. Ltd. Şti (Net Copy Center) (Sertifika No./Certificate No ) Tel Basıldığı Yer/Place of Publication: Basıldığı Tarih/Publication Date: Yönetim Yeri/Place of Management: Yayın Türü/Type of Publication: İnönü Cad. Beytülmalcı Sk. No: 23/A Gümüşsuyu/Beyoğlu-İstanbul Ocak/January 2015 Bahariye Cad. No: 63/6 Kadıköy/İstanbul Tel Faks/Fax: Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan yerel, süreli hakemli bir hukuk dergisidir/ This journal is a peer-reviewed national law journal published two times in a year ISSN:

3 HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ LAW AND JUSTICE CRITICAL LAW REVIEW Katkıda bulunmak isteyenler için iletişim bilgileri / All correspondence concerning articles and other submissions should be addressed to: Bu dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlara aittir. / Articles published in this journal represent only the views of the contributors. Copyright 2015 Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, Legal Yayıncılık A.Ş. ile Doğuş Üniversitesi nin yazılı izni olmadan, fotokopi yoluyla veya elektronik, mekanik ve sair suretlerle kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, kayda alınamaz. All rights reserved. No part of this publication may be copied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by means, without the prior expressed permission in writing of the Legal Yayıncılık A.S. and Dogus University.

4

5 EDİTÖRLER / EDITORS Prof.Dr. M. Niyazi ÖKTEM Yrd. Doç. Dr. Selman KARAKUL YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD Prof. Dr. M. Niyazi ÖKTEM (Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Yrd. Doç.Dr. Selman KARAKUL (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Nesrin AKIN SUNAY (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Araş. Gör. Çağatay ÇINAR (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Araş. Gör. Sami Özgür MEMİŞOĞLU (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Araş. Gör. Burcu FİLİZ (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Araş. Gör. Nergis KULAKSIZOĞLU (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Araş. Gör. N. Betül YAĞCI (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi) DANIŞMA VE HAKEM KURULU / ADVISORY AND PEER REVIEW BOARD * Prof. Dr. Mehmet AKMAN (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Mehmet Emin ARTUK (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Talat CANBOLAT (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. İlyas DOĞAN (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Turhan ESENER (İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Öner EYRENCİ (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Jeffrey HAYNES (Londra Metropolitan Üniversitesi, Hukuk, Yönetim ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi) Prof. Dr. İnci KANER (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. M. Niyazi ÖKTEM (Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi) * (Akademik unvan ve soyadına göre alfabetik liste / In alphabetical order according to academic titles and last names)

6 Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN (İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK (İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. iur. Gerhard ROBBERS (Trier Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Samir SALHA (Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Sami SELÇUK (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU (Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Oktay UYGUN (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Hasan Fehim ÜÇIŞIK (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Zafer ÜSKÜL Prof. Dr. Lotta Vahlne WESTERHÄLL (Gothenburg Üniversitesi, İşletme, Ekonomi ve Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Serap YAZICI (İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Caner YENİDÜNYA (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Doç. Dr. Zeynep Özlem ÜSKÜL ENGİN (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Doç. Dr. Tahsin ERDİNÇ (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Doç. Dr. Türker YALÇINDURAN (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Selman KARAKUL (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Orhan KUZU (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Ömer SEVER (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Nesrin AKIN SUNAY (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Sera REYHANİ YÜKSEL

7 HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ YAYIN İLKELERİ PUBLICATION AND SUBMISSION REQUIREMENTS OF LAW AND JUSTICE CRITICAL LAW REVIEW 1. Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, yılda iki sayı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. Law and Justice Critical Law Review is a peer-reviewed journal published two times in a year. 2. Dergi de yayımlanabilecek yazılar, hukukun her alanında (Kamu Hukuku veya Özel Hukuk) adalet, hukuk devleti, hukuk kültürü, meşruiyet, demokrasi ve insan hakları gibi konulara ilişkin makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya İngilizcedir. The Journal focuses on issues related to justice, rule of law, legal culture, legitimacy, democracy and human rights in both public and private law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and similar types of papers which are written in Turkish and English are welcome. 3. Dergi de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Articles that will be sent to the editors should not be published elsewhere nor be submitted to other journals simultaneously. 4. Yazılar Microsoft word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (doc veya docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak yazılmış olmalıdır. Kağıt Boyu: A4 Üst: 2.5 cm; Alt: 2.5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı Articles should be submitted as Microsoft word (either with doc or docx file extensions) documents (Microsoft Office 98 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

8 Paper size: A4 Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified 5. Her yazı kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft word formatında editörlere teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir. Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft word document via should be submitted to the editors. There is no need to submit any hardcopy of the article. 6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editörlere ulaştırılmalıdır. The name(s), formal position(s), institutional affiliation(s) and contact details (especially (s)) of the author(s) must be clearly included with the submission to the editors. 7. Dergi ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem Türkçe, hem İngilizce özet kısmı içermelidir. Each submission should contain a Turkish and English title, as well as structured abstract in Turkish and English. 8. Dergi ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır. All articles should be accompanied by sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article. 9. Dergi ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır. All references cited in the text should be numbered in order of mention in the text and should be given abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alphabetically arranged bibliography as well.

9 10. Dergi ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir. All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself or herself. 11. Yayın kurulunda ilk değerlendirmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, düzeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda e-posta yolu ile haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kurulu nca tekrar hakeme gönderilebilir. All articles will initially be examined by the editorial board. After initial evaluation by the editorial board, the submissions will be sent to an anonymous peer reviewer, who is determined by the editorial board. In case of rejection or proposed amendments, the contributor(s) will be informed via in adequate detail. Whenever needed or necessary, a reviewed submission may be sent to a second reviewer 12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Yazarın ve hakemin kimliğine ilişkin bilgiler karşı tarafa iletilmez. All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author(s) and reviewer(s) shall not be revealed to the other party. 13. Dergi basıldıktan sonra, ilgili sayının yazarlarına, yayın, danışma ve hakem kurulu üyelerine ücretsiz olarak gönderilir. Free copies of the published issue will be sent to the authors and members of the editorial, advisory and peer review board.

10

11 HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ Hakkında Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, yılda iki sayı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergide, hukukun her alanında (Kamu Hukuku veya Özel Hukuk) adalet, hukuk devleti, hukuk kültürü, meşruiyet, demokrasi ve insan hakları gibi konulara ilişkin özgün makale, çeviri ve karar incelemelerine yer verilecektir. Derginin danışma ve hakem kurulunda, hukukun farklı dallarında uzmanlaşmış öğretim üyeleri bulunmaktadır. Türkçe ve İngilizce yazılara yer verilecek olan Derginin, hukuk yazınına katkıda bulunacağı ve alanında temel referans kaynaklarından biri olacağı temenni edilmektedir. Okuyucu ve araştırmacılarımızın katkı ve eleştirileri doğrultusunda yapılacak yeni düzenlemelerle, Derginin, en kısa sürede uluslararası bir dergi olması hedeflenmektedir. About LAW AND JUSTICE CRITICAL LAW REVIEW Law and Justice Critical Law Review is a peer-reviewed journal published two times in a year. The Journal focuses on issues related to justice, rule of law, legal culture, legitimacy, democracy and human rights in both public and private law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and similar types of papers are welcome. The advisory and peer review board of the journal is composed of distinguished academics in the different fields of law. The journal will include papers in both Turkish and English and hopefully will contribute to legal studies and serve as one of the basic reference tools. The journal will be reviewed upon the contributions and critics of the readers and researchers. It is intended that the journal will be listed in international citation indexes in a short period of time.

12

13 EDİTÖRDEN / FROM THE EDITOR Hukuk ve Adalet, Eleştirel Hukuk Dergisi'nin 16. sayısını değerli meslektaşlarımız ve okurlarımızın ilgisine sunmanın mutluğunu yaşıyoruz. Dergimizin yeni sayısında, hakemli veya hakemsiz olarak yayıma kabul edilen toplam beş makaleye yer verilmiştir. Hakemli yazılar arasında, Dr. Kutlay Telli "Uluslararası Toplumun Yabancı Terörist Savaşçılar ile Mücadelesi: Birleşmiş Milletler ve Terörle Mücadele Küresel Forumu Örneği"; Dr. Ayşegül Kars Kaynar Yasalarla Yönetmek: Anayasal Devlette Hukuk ve Siyasi İktidar Arasındaki İlişkiye Eleştirel Bir Bakış ; Av. Bilal Can "Denetim Görevlilerinin Uyması Gereken Etik İlkeler ; Güven Süslü Türk Hukukunda Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde Bir Mahkemeye Başvuru Hakkı ve Bu Alanda Devletin Pozitif Yükümlülüğü başlıklı makaleleriyle katkıda bulunmuşlardır. Sayın Yrd. Doç. Dr. Nesrin Akın Sunay ise, tarihinde kaybettiğimiz Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Mustafa Argun Köteli'nin anısına hazırladığı "Mustafa Argun Köteli nin Mimarlık Sözleşmesi Monografisi Özelinde Türk Hukukunda Mimarlık Sözleşmesi ve Mimarın Sorumluluğu" başlıklı makalesi ile Argun Hoca'nın alanındaki ilk ve önemli monografilerinden birini yeniden gündeme getirerek, önemli bir katkıda bulunmuştur. Bu vesileyle, değerli hocamız Doç.Dr. Mustafa Argun Köteli'yi saygı ve rahmetle anıyoruz. Dergimizin yayıma hazırlanmasında her zamanki gibi yardım ve desteklerini esirgemeyen Legal Yayıncılık sahibi ve çalışanlarına teşekkürü borç biliriz. Dergimizin 17. sayısını daha yoğun ve zengin bir içerikle sunmayı diliyoruz. Saygılarımızla, Prof. Dr. M. Niyazi ÖKTEM Yrd. Doç.Dr. Selman KARAKUL (Editör) (Editör)

14

15 HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ Cilt: 6 / Sayı: 16 Yıl: 2014 İÇİNDEKİLER Makaleler Uluslararası Toplumun Yabancı Terörist Savaşçılar ile Mücadelesi: Birleşmiş Milletler ve Terörle Mücadele Küresel Forumu Örneği Dr. Kutlay TELLİ Yasalarla Yönetmek: Anayasal Devlette Hukuk ve Siyasi İktidar Arasındaki İlişkiye Eleştirel Bir Bakış Dr. Ayşegül KARS KAYNAR Denetim Görevlilerinin Uyması Gereken Etik İlkeler Av. Bilal CAN Türk Hukukunda Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde Bir Mahkemeye Başvuru Hakkı ve Bu Alanda Devletin Pozitif Yükümlülüğü Güven SÜSLÜ Görüşler Mustafa Argun Köteli nin Mimarlık Sözleşmesi Monografisi Özelinde Türk Hukukunda Mimarlık Sözleşmesi ve Mimarın Sorumluluğu Yard. Doç. Dr. Nesrin AKIN SUNAY LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU LEGALBANK ABONELİK FORMU

16 LAW AND JUSTICE CRITICAL LAW REVIEW Volume: 6 / Issue: 16 Year: 2014 CONTENTS Articles The Struggle of International Community Against Foreign Terrorist Fighters: The Stance of the United Nations and Global Counterterrorism Forum Dr. Kutlay TELLİ Rule by Law?: A Critic of the Relation Between Law and Political Power in Constitutional State Dr. Ayşegül KARS KAYNAR The Ethical Principles Which must be Abided by Public Auditors Atty. Bilal CAN The Right to Access to a Court within the Framework of the Right to a Fair Trial in Turkish Legal System and the Positive Obligation of the State Güven SÜSLÜ Opinions Architectural Contract and the Responsibility of Architect in Turkish Law with a Special Reference to Architectural Contract Monography Written by Mustafa Argun Köteli Asst. Prof. Dr. Nesrin AKIN SUNAY ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LAW DATABASE

17 MAKALELER ARTICLES * Uluslararası Toplumun Yabancı Terörist Savaşçılar ile Mücadelesi: Birleşmiş Milletler ve Terörle Mücadele Küresel Forumu Örneği The Struggle of International Community Against Foreign Terrorist Fighters: The Stance of the United Nations and Global Counterterrorism Forum Dr. Kutlay TELLİ * Rule by Law?: A Critic of the Relation Between Law and Political Power in Constitutional State Yasalarla Yönetmek: Anayasal Devlette Hukuk ve Siyasi İktidar Arasındaki İlişkiye Eleştirel Bir Bakış Dr. Ayşegül KARS KAYNAR * Denetim Görevlilerinin Uyması Gereken Etik İlkeler The Ethical Principles Which must be Abided by Public Auditors Av./Atty. Bilal CAN * Türk Hukukunda Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde Bir Mahkemeye Başvuru Hakkı ve Bu Alanda Devletin Pozitif Yükümlülüğü The Right to Access to a Court within the Framework of the Right to a Fair Trial in Turkish Legal System and the Positive Obligation of the State Güven SÜSLÜ

18

19 H ULUSLARARASI TOPLUMUN YABANCI TERÖRİST SAVAŞÇILAR İLE MÜCADELESİ: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE TERÖRLE MÜCADELE KÜRESEL FORUMU ÖRNEĞİ (THE STRUGGLE OF INTERNATIONAL COMMUNITY AGAINST FOREIGN TERRORIST FIGHTERS: THE STANCE OF THE UNITED NATIONS AND GLOBAL COUNTERTERRORISM FORUM) Dr. Kutlay TELLİ ÖZET Tarihi tecrübeler, teröre karşı küresel bir mücadelenin, eylem odaklı ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir anlayışı gerektirdiğini şimdiden ortaya koymuştur. Diğer taraftan, terörle mücadele stratejilerinin, terörün çeşitli unsurları ile değişen eğilimlerini içerecek bir kapsama sahip olması gerekmektedir. Bu makale, küresel toplumun yabancı terörist savaşçılar olgusuna ilişkin olarak karşı karşıya olduğu yeni problemlere ilişkin acil ihtiyaçlar ve yenilikçi çözümlere değinmeyi amaçlamaktadır. Terörle Mücadele Küresel Forumu nun ve Güvenlik Konseyi öncelikli olmak üzere BM New York örgütlerinin, terörle mücadeleye vakfedilen pratik inisiyatiflerin geliştirilmesi konusunda yakın işbirliği içerisinde ve yoğun şekilde faaliyet gösterdiğinin altı çizilmektedir. Bu sayede, mevcut çalışma, iki organizasyonun, terörün bu yeni boyutunun ortadan kaldırılmasına yönelik güncel yaklaşımları ve bunların potansiyel etkisi konusundaki bakış açıları hakkında bir analiz sunacaktır. Anahtar Kelimeler: Terörle mücadele, yabancı terörist savaşçılar, BM ve TMKF nin gayreti. H Hakem denetiminden geçmiştir. Hâkim, Danıştay Başkanlığı, LLM. Leicester University Faculty of Law,

20 20 Uluslararası Toplumun Yabancı Terörist Savaşçılar ile Mücadelesi: Birleşmiş Milletler ve Terörle Mücadele Küresel Forumu Örneği ABSTRACT Historical experience has already shown that a global fight against terrorism needs an action-oriented and rule of law-centred understanding. On the other side, counter-terrorism strategies should have a scope to contain various elements of and varying trends of terrorism. This article fundamentally aims at addressing to the urgent needs for and innovative solutions to the emerging challenges facing global community with regard to the phenomenon of the foreign terrorist fighters. It is highlighted that the Global Counterterrorism Forum and the United Nations New York Headquarters including primarily the Security Council, in coordination with each other, have been actively engaged in developing practical initiatives dedicated to the fight against terrorism. In this way, the present work provides a comprehensive analysis of fresh approaches of both organizations and their potential impacts towards the elimination of such a new aspect of terrorism. Keywords: Fight against terrorism, foreign terrorist fighters, UN and GCTF effort. ***... Uluslararası ve ulusal ölçekte sürdürülen her türlü mücadeleye rağmen, terör örgütleri dünyanın farklı yerlerinde şiddeti tırmandırmak suretiyle acımasız faaliyetlerini devam ettirmektedir. Terörün değişen ve şiddetini arttıran yüzü, etki alanı ülkemiz sınırlarına kadar dayanan IŞİD ile kendini daha da göstermiştir. Bu çalışmada, özellikle çatışma içerisindeki ülkelerde bulunan IŞİD v.b. yasa dışı oluşumlara katılımın engellenmesi amacıyla hazırlanan Lahey-Marekeş Bildirisi ile 2170(2014) ve 2178(2014) sayılı Güvenlik Konseyi kararlarının, uluslararası toplumun dikkatlerini YTS olgusuna yeterince çektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda öncelikle gittikçe daha da karmaşıklaşan ve coğrafi olarak da yayılan terör tehdidine karşı salt silah eksenli referanslardan ziyade hukuksal ve önleyici tedbirlerle mücadele edilmesi gerektiği hatırlatılmalıdır.... Makalenin devamına, dergimizin 2014 tarihli, 6. cilt, 16. sayısından ulaşabilirsiniz Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi - Cilt: 6 / Sayı: 16 / Yıl: 2014

21 H RULE BY LAW?: A CRITIC OF THE RELATION BETWEEN LAW AND POLITICAL POWER IN CONSTITUTIONAL STATE * (YASALARLA YÖNETMEK: ANAYASAL DEVLETTE HUKUK VE SİYASİ İKTİDAR ARASINDAKİ İLİŞKİYE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ) Dr. Ayşegül KARS KAYNAR ** ÖZET Bilhassa ikinci kez çoğunluk partisi olarak parlamentoya seçilmesinden sonra, hükümeti kuran Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) otoriterlik eğiliminin hızlı bir şekilde arttığı görülmektedir. Bu otoriter rejimin merkezinde yasallığın ve yargı erkinin araçsallaştırılması vardır. Bir yandan, bu araçsallaştırma biçimsel yasal sınırlar ihlal edilmeden gerçekleştiriliyor; öte yandan, esas yönünden birey hak ve özgürlüklerine aykırılıklar taşıyor.... Anahtar Kelimeler: Adalet ve Kalkınma Partisi, hukukun üstünlüğü, anayasal devlet, otoriterlik, Carl Schmitt ABSTRACT Especially after its election to the parliament as the majority party for the second time, governing Justice and Development Party s (AKP) authoritarianism is increasing by leaps and bounds. At the core of AKP s authoritarian regime, instumentalization of legality and judicial power of the state come to forth. On the one hand, this instrumentalization takes place within formal legal limits. On the other hand, substantially it is H Hakem denetiminden geçmiştir. * The article is written depending on my PhD dissertation with necessary changes and additions. ** Lefke Avrupa Üniversitesi öğretim elemanı,

22 22 Rule by Law?: A Critic of the Relation Between Law And Political Power in Constitutional State running against the rights and liberties of individuals. Hence, the case of AKP s authoritarianism reflects the deeper uneasy relation between political power and the rule of law order of the constitutional state. According to conventional-liberal understanding of the rule of law, constitutional state puts power and law as opposed to and independent from each other.... Keywords: Justice and Development Party, rule of law, constitutional state, authoritarianism, Carl Schmitt ***...The most striking feature of AKP's authoritarianism is instrumentalization of legality. Through this instrumentalization, substantial dimension of the rule of law, which is individual rights and liberties (further protected by generality, stability and predictability features of legality) are violated. Nevertheless, formally, AKP's authoritarianism is still legal and within the boundaries of constitutional state. Conventional liberal understanding, on the other hand, remains inadequate to explain this legal and constitutional authoritarianism. It is because; it does not question the system which supposedly depends on superiority of normative order. Makalenin devamına, dergimizin 2014 tarihli, 6. cilt, 16. sayısından ulaşabilirsiniz Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi - Cilt: 6 / Sayı: 16 / Yıl: 2014

23 H DENETİM GÖREVLİLERİNİN UYMASI GEREKEN ETİK İLKELER (THE ETHICAL PRINCIPLES WHICH MUST BE ABIDED BY PUBLIC AUDITORS) Av./Atty. Bilal CAN * ÖZET Kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirirken uymaları gereken temel kurallar hukuk kurallarıdır. Kamu yönetiminde değişen anlayış dolayısıyla uyulması gereken kurallar arasında etik kurallar da etkili olmaya başlamıştır. Bu etik kurallar hukuk kuralı haline de getirilmiştir. Özellikle denetim görevi yürütenler bakımından söz konusu hukuk kuralları ayrıca etik ilkeler olarak belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Kamu görevlileri, etik kurallar, etik ilkeler, denetim görevlileri. ABSTRACT The basic rules which must be abided by public officers are rules of law. Due to changing understanding of public administration, rules of ethics had started to be effective in the rules which must be abided. These rules of ethics were transferred to rules of law too. Especially these rules of laws have designated as ethical principles for public officers who work at task of inspection. Keywords: Public officers, rules of ethics, ethical principles, public auditors. *** H Hakem denetiminden geçmiştir. * Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora öğrencisi,

24 24 Denetim Görevlilerinin Uyması Gereken Etik İlkeler... Kamu görevleri yürütülürken görevlilerin uyması gereken hukuk kurallarının yanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilmiş birtakım etik kurallar da söz konusudur. Görevlilerin etik kurallara uymasını sağlamaya yönelik hukuki düzenlemeler yapılması neticesinde, bu etik kurallar da hukuki kuralların birer parçası haline gelmiştir. Bu kapsamda denetim görevlileri bakımından ayrıca uymaları gereken etik davranış ilkeleri belirlenmiştir. Bu ilkelerin; denetim, teftiş, inceleme, araştırma, soruşturma gibi görevlerde dikkate alınmasının hem denetim etiği hem de hukuk kuralları gereğince bir zorunluluk olduğu söylenebilir. Görevini yürütürken etik ilkelere uyan bir denetim görevlisi, diğer kamu görevlileri tarafından da etik ilkelere uyulmasına ve böylece etik yönetimin sağlanmasına katkıda bulunabilir. Makalenin devamına, dergimizin 2014 tarihli, 6. cilt, 16. sayısından ulaşabilirsiniz Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi - Cilt: 6 / Sayı: 16 / Yıl: 2014

25 H TÜRK HUKUKUNDA ADİL YARGILANMA HAKKI ÇERÇEVESİNDE BİR MAHKEMEYE BAŞVURU HAKKI VE BU ALANDA DEVLETİN POZİTİF YÜKÜMLÜLÜĞÜ (THE RIGHT TO ACCESS TO A COURT WITHIN THE FRAMEWORK OF THE RIGHT TO A FAIR TRIAL IN TURKISH LEGAL SYSTEM AND THE POSITIVE OBLIGATION OF THE STATE) Güven SÜSLÜ ÖZET Adil Yargılanma Hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 6. maddesinde düzenlenen en temel insan haklarından birisidir. Ayrıca Adil Yargılanma Hakkı, hukuk devletinin en temel ilkelerinden birisidir. Mahkemeye Erişim Hakkı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin içtihatları ile Adil Yargılanma Hakkı nın içeriğine dahil edilen haklardan birisidir. Bu çalışmanın konusu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının da katkısıyla, Türk hukuk düzeninde yapılan son yasal düzenlemeler çerçevesinde Mahkemeye Erişim Hakkı nın etkinliğinin incelenmesi ve Türkiye özelinde, herkesin bu hakkı kullanabilmesi için devletlere düşen yükümlülüklerin belirtilmesidir. Anahtar Kelimeler: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Adil Yargılanma Hakkı, Mahkemeye Erişim Hakkı ABSTRACT The right to a fair trial is one of the most basic human rights provided by Article 6 of the European Convention on Human Rights. The right to a fair trial is also an essential element of the rule of law. H Hakem denetiminden geçmiştir. Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Yüksek Lisans Öğrencisi,

26 26 Türk Hukukunda Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde Bir Mahkemeye Başvuru Hakkı ve Bu Alanda Devletin Pozitif Yükümlülüğü The right of access to court is one of the rights that has been included to the content of the right to a fair trial according to the case-law of the European Court of Human Rights. The subject of this study is examining the efficiency of the right of access to court in Turkish legal system following the latest amendments made with the help of case-law of the European Court of Human Rights and to specify obligations of states to secure the right of access to court to everyone within their jurisdiction, on the basis of Turkey. Keywords: European Convention on Human Rights, European Court of Human Rights, The right to a fair trial, The right of access to court ***... Anayasamızda ifadesini bulan sosyal hukuk devleti ilkesi ve hak arama hürriyeti ile kanun önünde eşitlik ilkesinin mecburi sonucu, devletin, ekonomik farklılıklar sebebi ile kişiler arasında var olan hak arama hürriyetine dair eşitsizliği kaldırmak üzere gerekli hukuki altyapıyı oluşturması ve kurumları kurmasıdır. Bu husus zaten Anayasamızın 5. maddesinde de açıkça devlete bir görev olarak yüklenmiş bulunmaktadır. Hukukumuz açısından halihazırda hak aramaya yönelik en büyük engeli, yargılama harç ve giderlerinin yüksekliği oluşturmaktadır. Bu engeli aşmanın tek yolu olarak ise adli yardım kurumu düzenleme altına alınmıştır. AİHM nin kararları doğrultusunda 6100 sayılı HMK da 2013 yılında yapılan değişiklikler, bu anlamda kurumun daha etkin olarak kullanımını sağlayacak nitelikte olup, özellikle yargılama giderlerinden mutlak muafiyetin uygulama imkanının öngörülmesi ve yine davada haksız çıkan tarafın taksitle ödemesine karar verilebileceğinin düzenlenmesi, hak arama hürriyetine yönelik uygulamadan doğan sınırları kaldırmaya yönelik ve bu hakkın etkin olarak kullanımı sonucunu sağlayacak nitelikte düzenlemelerdir.... Makalenin devamına, dergimizin 2014 tarihli, 6. cilt, 16. sayısından ulaşabilirsiniz Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi - Cilt: 6 / Sayı: 16 / Yıl: 2014

27 GÖRÜŞLER OPINIONS * Mustafa Argun Köteli nin Mimarlık Sözleşmesi Monografisi Özelinde Türk Hukukunda Mimarlık Sözleşmesi ve Mimarın Sorumluluğu Architectural Contract and the Responsibility of Architect in Turkish Law with a Special Reference to Architectural Contract Monography Written by Mustafa Argun Köteli Yard. Doç. Dr./Asst. Prof. Dr. Nesrin AKIN SUNAY

28

29 MUSTAFA ARGUN KÖTELİ NİN MİMARLIK SÖZLEŞMESİ MONOGRAFİSİ ÖZELİNDE TÜRK HUKUKUNDA MİMARLIK SÖZLEŞMESİ VE MİMARIN SORUMLULUĞU * (ARCHITECTURAL CONTRACT AND THE RESPONSIBILITY OF ARCHITECT IN TURKISH LAW WITH A SPECIAL REFERENCE TO ARCHITECTURAL CONTRACT MONOGRAPHY WRITTEN BY MUSTAFA ARGUN KÖTELİ) Yard. Doç. Dr./Asst. Prof. Dr. Nesrin AKIN SUNAY ** ÖZET Köteli, mimar ile yapı sahibi arasındaki güven ilişkisini bir ilke olarak ve bu ilkeyi taraflar arasındaki hukuki ilişkiye yön veren esaslı unsur kabul ettikten sonra, mimarlık sözleşmesine vekalet sözleşmesi hükümlerinin uygulanması gerektiğini belirterek, sözleşmenin niteliğini, mimarın borçlarını, sorumluluğunu ve sözleşmenin sona ermesini bu kapsamda değerlendirmiştir. Anahtar Kelimeler: Mimar, Mimarlık Sözleşmesi, Mimarın Sorumluluğu ABSTRACT After Köteli had accepted that trust relationship between architect and the owner is a main principle and this principle is an essential competent which dominates the legal relationship between the contracting parties, he indicated that contract of mandate provisions should be applied to architectural contracts and he assessed the characteristic of contract, obligations of architect, legal responsibility of architect and termination of the architectural contract within this scope. Keywords: Architect, Architectural Contract, Legal Responsibility of Architect *** * Çalışmamı, tarihinde kaybettiğimiz Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Mustafa Argun KÖTELİ nin aziz hatırasına saygı ile sunarım. ** Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi,