EDEBİYAT COĞRAFYA SINAVI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EDEBİYAT COĞRAFYA SINAVI"

Transkript

1 DİKKAT! SORU KİTAPÇĞNZN TÜRÜNÜ B OLARAK CEVAP KÂĞDNZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYNZ. EDEBİYAT COĞRAFYA SNAV TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT TESTİ 1. Bu testte 56 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türk Dili ve Edebiyatı Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 3. Bu testin cevaplama süresi 85 dakikadır. 1. Son albümünde hissederek söylediği şarkıları dinledikten sonra sanatçının, keşfedilmeyi bekleyen gizli bir cevher olduğunu belirtmeliyim. Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünlü daralması B) Ünlü düşmesi C) Ünsüz yumuşaması D) Ünsüz türemesi E) Ünsüz benzeşmesi 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) İskele karşısında sıralanan sahil kahveleri, sakinlikleriyle genç yazarları kendilerine çekmektedir. B) Bu dergi, yayın politikası sayesinde birçok yazarın öz güven kazanmasını sağlamıştır. C) Biraz ilerideki sokağı takip edince sanatçının müze olarak kullanılan evine ulaşırsınız. D) Dünyanın her yerinde ilgi ve beğeni kazanan bu roman haftalarca çok satanlar listesinde yer aldı. E) Sanatçı, koleksiyonunu müzelerde sergileyerek resim kültürünün gelişmesine katkıda bulunuyor. 2. Bu konuda değişik şeyler söylemek mümkün. Fakat yazarlık, her meslek gibi öncelikle yetenek ister elbet. Tabii, yetenek tek başına yeterli değildir. Deneyim olmadan yetenek kontrolsüz güç gibidir. Nasıl bir yön izleyeceği hesaplanamaz. Deneyim derken de onlarca kitap yayımlamış olmaktan söz etmiyorum. Okumak, bakmak, yaşamak ve bunların üzerine düşünmek gerek. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? A) Bir yazar adayı, yeteneklerini nasıl geliştirebilir? B) Yazarlığın öteki sanatlardan farklı yönleri nelerdir? C) Yazma konusunda yetenek sahibi olması, yazarın her türde başarılı yapıt vermesini sağlar mı? D) İyi bir yazar olmak temelde yeteneğe mi, öğrenmeye mi dayanır? E) Başarılı bir yazar olmak isteyen kişi nelere dikkat etmelidir? 4. () Shakespeare in Hamlet oyunu belki de bugüne kadar yazılmış tiyatro ve edebiyat eserlerinin en güzelidir. () Bugün Hamlet i incelerken özgün düşünceler ortaya koymak oldukça güç. () Hamlet oyunu ve Hamlet karakteri üzerine öylesine çok şey yazılıp çizilmiştir ki söyleyeceğimiz her şey yüzyıllar önce söylenmiş olabilir. (V) Bu anlamda Hamlet karakterini oynayacak, sahneleyecek kişilerin de oldukça fazla birikime sahip olması gerekmektedir. (V) Oyunun çeşitli anlam katmanlarının olması karşımıza farklı farklı Hamletler çıkarır. (V) Çünkü gerek Hamlet karakterini gerek diğer tipleri çözümlemek oyuncunun, yönetmenin bakış açısına göre farklılıklar gösterecektir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde Hamlet le ilgili orijinal bir değerlendirme yapmaktaki zorluğun nedeni ifade edilmiştir? A). B). C) V. D) V. E) V. 1 TDE (LYS3)

2 5. Sadece roman değil, bütün yazınsal türlerin yazım süreci, ortaya çıkışı ve okuyucuyla buluşmasıyla başlı başına bir yolculuktur. Kimi yapıtlar ise doğrudan yolculuğa odaklanır. Binbir Gece Masalları, bunun hikâye kompozisyonundan faydalanan Don Kişot, Gülliver in Seyahatleri, Robinson Crouse da yolculuğu konu edinen yapıtlardandır. İlyada, Odissea ve Manas gibi destanlar, Dede Korkut Kitabı ndaki pek çok hikâye, yolculuklarla gelişen metinlerdir. Balzac ın Sönmüş Hayaller ile Dickens ın İki Şehrin Hikâyesi gibi yakın zamana ait yapıtlar, taşra ile farklı şehirler arasındaki yolculuklarla gelişirken Dostoyevski nin Suç ve Ceza ile Tolstoy un Anna Karenina adlı romanları ise, sanki zihinsel yolculuklardan beslenir. Çünkü yolculuk insanı değiştirir. Değişen insan da elbette ilgi odağı olur. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? A) Tanımlama B) Karşılaştırma C) Örnekleme D) Öyküleme E) Betimleme 7. Görünen dünyayı olduğu gibi resmetmedeki sabır ve yetenek, kuşkusuz övülmelidir. Geçmişin büyük sanatçıları, en ufak ayrıntının bile özenle saptandığı yapıtlarına çok çaba harcamışlardır. Dürer in suluboya ile yaptığı tavşan, bu sevgi dolu sabrın en ünlü örneklerinden biridir. Ama Rembrandt ın yaptığı bir fil çiziminin, daha az ayrıntıyı gösteriyor diye, daha az iyi olması gerektiğini kim ileri sürebilir ki? Gerçekte Rembrandt, karakalem birkaç çizgiyle, filin buruşuk derisini bize duyurabilen bir üstattır. Gerçek tabloları yeğleyen kimselere hoş gelmeyen şey, yalnızca çizimin kabataslak oluşu değildir. Onlar, doğru çizilmemiş olduklarını düşündükleri yapıtlardan da hoşlanmazlar ve özellikle bu çalışmalar sanatçının daha iyisini bilmesi gerektiği düşünülen daha modern bir çağa aitse hoşnutsuzlukları daha da fazla olur. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Öznel yargılara yer verme B) Örnekler verme C) Konuşma havası taşıma D) Nitelendirmelere başvurma E) Kişileştirmeye başvurma 6. () Sayıya, hesaba gelmez binlerce ilmek, incecik maharetli parmakların dokunuşlarıyla göz alıcı bir halıya dönüşür. () Milim şaşmayan bir hiza içinde sıralanan çözgü ipliklerinin her çiftinden halının özelliğine göre yün, ipek ya da rayon iplikleri geçirilerek düğüm atılır. () Aylar süren zahmetli bir yolculuktur bu. (V) Yazmasının oyasıyla, halısının deseniyle aşkını, hasretini, gözyaşlarını, umutlarını anlatır birkaç nesildir genç kızlar. (V) Bu yüzden el dokuması bir halıdaki her desenin bir anlamı, onu dokuyanın dünyasında bir karşılığı vardır. 8. Günümüzde şiir eleştirisi diye daha çok tanıtım yazıları yazılıyor. Nadiren gerçekçi bir eleştiri yazısı yazıldığında yazarı hasım gibi görülüyor. Şiir eleştirisinin yeni kalemler kazanması bu şartlar altında zor. Şiir üzerine yazı yazanların sayısı giderek azalıyor. Şairin emek gücü, buluşu, özgünlüğü, biricikliği nasıl belirlenecek ki bu şartlar altında? Genç şairlerimiz gelişimlerini nasıl sağlayacaklar bu kurak ortamda? Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Bu parçada şiir eleştirisiyle ilgili vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A). cümle, yüklemi geniş zamanlı olan birleşik bir cümledir. B). cümle, öznesi bir söz öbeği olan fiil cümlesidir. C). cümle, içinde işaret adılı bulunan devrik bir cümledir. D) V. cümle, yüklemi türemiş fiil olan basit bir cümledir. E) V. cümle, olumlu isim cümlesidir. A) Yapıt odaklı olmasına dikkat edilmesi gerektiği B) Tarafsız yapılabilmesinin olanaksız olduğu C) Otorite sayılabilecek isimlerin yeterince ilgi görmediği D) Şiir dünyasına katkı sağlayacak bir nitelik taşımadığı E) Herkesin üzerinde fikir birliğine varacağı bir yönteminin olmadığı 2 TDE (LYS3)

3 9. Yazarın kitaplaşan son denemeleri, edebiyata ve dünyaya bakışını açıklayan önemli bir kaynak yapıt. Aynı zamanda usta bir yazarın genç yazarlara büyük bir nezaketle verdiği yazarlık sırlarını içeriyor. Kitabı oluşturan metinler bir dersten çok sohbet havasında ve diğer yapıtlarındaki samimi üslubunu hatırlatıyor. Anlatımı, daha önce yayımlanmış ve kitaplarında yer alan denemelerinden daha fazla edebî tat taşıyor. Ders veriyorum düşüncesi ile didaktizmin tuzaklarına düşmemiş. Bilgi donanımını göstermek amacıyla edebiyat kuramlarına dalmamış, gereksiz alıntılar yapmamış, metinleri şişirmemiş. Kitap, keyifli bir sohbet akıcılığında. Bu parçada sözü edilen yapıtla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Okuma zevki verdiği B) Kuru bir öğreticilikten uzak olduğu C) Uzun yılların birikimi sonucunda oluştuğu D) Yazarının düşünce dünyasına yönelik bilgi verdiği E) İçten bir anlatımla oluşturulduğu 11. Bu şairin şiirlerini okurken insan, tadına doyulmaz hatıralara kaptırıyor kendini. Uzun ve renkli tarihimizin, kültürel değerlerimizin, farklı coğrafyaların onun dizelerine sinmiş olduğunu, o dizelerde hayal dünyasının tatlı güzelliklerinin yer aldığını görüyorsunuz. Zaman zaman değindiği, geçmişte kalmış hüzünlü anlar ve yaşanan güzellikler şiirine ayrı bir nostaljik tat getiriyor. Şiirlerinin arka planında, geçmişle bugün arasındaki çelişkileri de yer yer mizahi ögelerle süsleyip gösteriyor. Şiirlerinin tamamına eski çağların güngörmüşlüğü sinmiş bir bakıma. Bu parçada, sözü edilen şiirlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Geçmişten izler taşıdığına B) Acı tatlı olayların bir arada olduğuna C) Güldürü unsurlarına yer verildiğine D) Düş gücünden yararlanıldığına E) Didaktik bir yönünün de bulunduğuna 10. İç monolog (iç konuşma) tekniği, öykü karakterinin kendi iç sesi ile baş başa kaldığı, bir bakıma hesaplaştığı tekniktir. Bu teknik de bilinç akışı gibi 20. yüzyılın kendisine ve topluma yabancılaşmış, başkalarıyla diyalog kuramayan, karamsar, yalnız insanının iç dünyasını yansıtmak için kullanılır. Denilebilir ki monologlar çağı sayılan 20. yüzyıl, ifadesini en iyi bu teknikte bulur. Bu teknikle anlatıcı aradan çekilir ve okuyucu, öykü ya da roman kişisinin iç dünyasıyla doğrudan karşı karşıya gelir. Böylece Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A) okur, öykü ya da roman karşısındaki aktif durumundan uzaklaşır B) öykü ve romanlarda yepyeni tipleri kahraman olarak görürüz C) yazar, yapıtını oluştururken çok daha rahat hareket etme olanağı bulur D) okur, kahramanları, kendi cümleleriyle ve birinci elden tanımış olur E) yazar ile okur arasında kopmaz bir bağ kurulmuş olur 12. Günümüzde şehirlerimiz kalabalık hâle geldi ve bu kalabalık, anlamsız bir yığına dönüştü. Bireyler arasındaki ilişkiler azaldı ve insanlar birbirine karşı soğudu. Hatta aile bireyleri arasında bile... Büyük aile hayatı kayboldu. Evlenen çocuklar hemen başka yerlere taşınıyor. Akrabalık ilişkileri bile kalmadı. Özellikle eski yılların yürek ısıtan komşuluk ilişkileri neredeyse kayboldu gitti. Ben ömrümün ilk on beş yılında yaşadığım Samatya ve Narlıkapı da birlikte olduğumuz insanları isimleriyle ve çehreleriyle hâlâ hatırlıyorum. Kırk yıldır oturduğum bu apartman dairesinde, on iki daireden sekizinin yüzünü görmedim. Toplum ve aile ilişkileri bu boyuta vardı. Bu parçanın bütününde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? A) Hızlı kentleşme ve sosyal değişimin toplumdaki iletişimsizliği artırdığından B) Bireylerin toplumu ilgilendiren olaylara karşı duyarlığının eskisi kadar olmadığından C) Kentleşmenin ve gelişen teknolojinin toplumsal yaşamda insanlara kolaylıklar sağlamadığından D) Çocukluk döneminde başkalarıyla kurulan ilişkilerin kolay kolay unutulmadığından E) Düzenli bir planlama ile hızlı kentleşmenin kontrol altında tutulmasının faydalı olacağından 3 TDE (LYS3)

4 13. Þiddet, ilkel ve insanlýk dýþý bir uygulamadýr. Þiddetin doðal karþýlandýðý toplumlar, uygar olamayan toplumlar olarak kabul edilir. Hiçbir gerekçe ya da dayanaðýn şiddeti haklı ve meşru kılması mümkün değildir. İstatistiklere bakıldığında sadece az geliþmiþ ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de V şiddetin son derece yaygın olduğu görülmektedir. V Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A). sözcük, ad soyludur ve iyelik eki almıştır. B). sözcük, yardımcı eylemle oluşturulmuş bir birleşik eylemdir. C). sözcük, birleşik bir belgisiz sıfattır. D) V. sözcük, eylemsidir. E) V. sözcük, türemiş bir niteleme sıfatıdır. 15. () Romanda çiçekten böcekten, o an geçerli günün modalardan uzak durmaya çalışırım. () Romancının görevi insanı, insanda saklı olan gerçeği bulup çıkarmak, altını çizmek ve onu hayatın gerçeği kılmaktır. () Stendhal, Roman dediğin, uzun bir yol üzerinde dolaştırılan bir aynadır. derken buna işaret eder. (V) Bu açıdan roman, diğer tanımlarının yanı sıra önemli bir toplumsal eylem fırsatıdır aynı zamanda. (V) Ölümsüz tüm romanlara bakarsanız insanı araştırırken bir yandan da toplumsal meseleleri tartıştıklarını, mutlaka felsefi bir özlerinin olduğunu görürsünüz. Bir yazarın görüşlerinin ele alındığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A). cümlede, güncel konuları işlemekten kaçındığı belirtilmektedir. B). cümlede, yazarlık anlayışı üzerinde durulmuştur. C). cümlede,. cümledeki düşünceler bir alıntıyla kanıtlanmaya çalışılmıştır. D) V. cümlede, toplumsal olayların roman aracılığıyla incelenebileceğinden söz edilmiştir. E) V. cümlede, kalıcı yapıtlara yönelik bir saptamada bulunulmuştur. 14. () Yıllardır şiirleriyle eleştirmenlerin övgüsünü alan bu şair, her şeyden önce kendi çizgisine sadık bir sanatçıdır. () Bu yüzden okura kendini tekrarladığı, zengin bir imge haritasının olmadığı izlenimi veriyor olabilir. () İlk şiirlerinden bugüne devamlılık gösteren yazın çizgisi anlattıkları yönüyle sürekli bir gelişme ve yenilenme içindedir. (V) Bir define arayıcısı gibi dilin gizli kapaklı yerlerindeki mücevherleri, söz incilerini sabırla arar. (V) Takip ettiği bu çizgi ve titiz işçiliği, şiirinin kendi benliğini bulmasıyla sonuçlanır. Bir şairden söz edilen bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A). cümlede, olumlu bir değerlendirme yapılıyor. B). cümlede,. cümlede anlatılanın yol açtığı durumla ilgili bir tahminde bulunuluyor. C). cümlede, çağdaşlarından farklı bir şiir evreni oluşturduğundan söz ediliyor. D) V. cümlede, incelikli bir çalışma içinde olduğu belirtiliyor. E) V. cümlede, özgünlüğü yakaladığı anlatılıyor. 16. Sanat alanında, yaptığı işin kalıcı olduğuna inanan sanatçıyla bu inancı pekişmemiş sanatçının tutumu çok başkadır ( ) Her şeyden önce şunu kendimize soralım ( ) Nedir sanatçının çıkış noktası ( ) Doğa mı, düşünceleri ya da duyguları mı ( ) Bütün bunlar kaynaktır sanatçı için ama Andre Malraux nun şu sözünü de unutmamalı ( ) Bir sanat yapıtının başlıca çıkış noktası gene bir sanat yapıtıdır. Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? A) (:) (:) (.) (?) (!) B) (.) (:) (?) (?) (;) C) (.) (:) (?) (?) (:) D) (:) (:) (?) (.) (.) E) (.) (;) (.) (?) (!) 4 TDE (LYS3)

5 17. Sanatçının biçimlendirdiği, anlam yüklediği, keşfettiği bir şeydir sanat yapıtı. Bir başka deyişle sanat gücünün biricik ürünüdür ve orijinaldir. Sanat yapıtı, dönüştürücü estetik bir süreçten sonra var olur ama bu, onun sanatçının yaşamından, deneyimlerinden ve duygularından yoksun olduğu anlamına gelmez. Tamamlandıktan sonra estetik ve evrensel duygular onda yankılanır durur. Bu estetik sadece bugünü değil, dünü, yarını da kapsar ve içinde geleceğe ilişkin bir tasarımı barındırır; her durumda yaşamımızı zenginleştirir, bir bilinç aktarır. Sadece anımsatmaz, bazen de bildiklerimizi unutturarak yeni bir dünyaya çağırır. Bu parçada sanat yapıtıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Sanatçıdan izler taşıdığına B) Özgün olduğuna C) Kuşatıcı bir güzelliğinin olduğuna D) İnsana çeşitli katkılar sağladığına E) Yoğun bir emek sonucu oluşturulduğuna 19. Birçok kişi sanata aşırı değer vererek sanatta sınırlama olmaması gerektiğini savunuyor. Bence sanatta etik değerler sanatın kendisinden de önceliklidir. Portre çalışan bir fotoğraf sanatçısının, iniltiler içinde hastaneden çıkmakta olan yaşlı bir kadının yüzündeki ifadeyi yakalamak için karşısına geçerek fotoğraf çekmeye çalışmasının etik yönünü düşünelim. Belki de o kare ile gerçekten çok mükemmel bir sonuç elde edilecektir. Ancak o hasta, yaşlı kadının acılarına ortak olmak yerine, durumdan, tümüyle bireysel ve bencil çizgide iş çıkarmaya çalışmak, tüm etik değerleri çiğnemek olacak ve insanlık ayıbı sayılabilecektir. Sevgiden uzak, insan haklarına, insan yaşamına saygısızlık içeren bir eylem sonucunda, dünyanın en mükemmel fotoğrafını çekmiş olmanın ne değeri var ki? Sanat, herhangi bir biçimde, insan yaşamından daha önemli ve değerli olabilir mi? Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Okuyanı yönlendiren bir söylem taşımaktadır. B) Devrik cümlelerle akıcılık sağlanmıştır. C) Ortaya atılan düşünce somutlaştırılarak inandırıcılığı artırılmaya çalışılmıştır. D) Sözde soru cümlelerine yer verilmiştir. E) Tartışmadan yararlanılmıştır. 18. Yaşamda bazen yanlış yollara sapmış olsam da gittiğim yerlerden eli boş dönmedim hiçbir zaman ben. diyen şair İlhan Berk, düzyazının öğrenilen olduğunu, öğrenilenin de yaratı olamayacağını, bu yüzden de düzyazıdan uzak durduğunu söylerdi. Mektupları ise aşka benzetirdi. Hem de beyaz bir aşka. İlhan Berk, kalabalıklardan çok çabuk sıkılırdı. Şiirden ve kendi dünyasına yakın şeylerden söz edilmiyorsa oradan uzaklaşırdı. Ona göre herkes tarafından okunmak şair için bir ölçü değildir. Hatta edebî zevkini yitirmiş bir toplumda okunmamak iyi bir ölçüdür, iyi bir şair için. 20. Bu ozanımız, Türk şiirinin yaşlanmayan, hep genç kalan usta bir kalemiydi yılına kadar gerçekçi bir şair görüntüsü sergilese de 1953 te Yenilik dergisinde yayımladığı Saint Antoine nin Güvercinleri nde İkinci Yeni nin renkleriyle buluştuğunu görürüz. Geleneksel ve Batılı şiir biçimleri üzerinde sürekli denemeler yaptı. İnsanı, tarihi, doğayı, kutsal kitapları, mitolojiyi ve kentleri şiirlerinde farklı bir çağrışımla sunan, çarpıcılığı ve şaşırtıcılığı bir ilke gibi benimseyen ozan, devamlı kendini yenileyen bir şiir ustasıydı. Kısacası Memet Fuat ın da imlediği gibi Dokunduğu her şey şiirdi. Bu parçada altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bu parçada anlatılan ozanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Birçok deneyim edinme B) Bilgiyle oluşturulan sanatı yok sayma C) Duygusallığı şiirlerinde ölçülü biçimde kullanma D) Kitlelere ulaşabilmeyi kriter almama E) Estetik farkındalıktan uzak kişilerin beğenileri arasında olmamayı yüceltme A) Kalıplaşmış şiir anlayışının dışına çıkmaya çalıştığı B) Şiirleri üzerine birçok inceleme yapıldığı C) Kalıcılığı yakalayan bir sanatçı olduğu D) Sürekli yenilik peşinde koştuğu E) Şiirlerinin geniş bir içerik yelpazesine sahip olduğu 5 TDE (LYS3)

6 21. () Bir müzisyen bir albüm çıkardığı zaman Türkiye de onun için bir tanıtım yapması, çıkıp söyleşilerde bulunması son derece doğal karşılanıyor. () Bir yönetmen, yeni bir filminden dolayı benzeri programlara katıldığında da durum aynı şekilde. () Yazarların kitaptan para kazanmak istemelerini çok yanlış buluyoruz. (V) Ben bunun bazıları tarafından niye yanlış bulunduğunu hâlâ anlamış değilim. (V) İnsanların kalemleriyle geçinebilmeleri lazım. (V) Keşke daha çok yazar bu işten yeteri kadar para kazanabilse de ek işler yapmak zorunda kalmasa! Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra Ancak kitaplar söz konusu olduğu zaman kriterlerimiz hemen değişiyor. cümlesi getirilebilir? 24. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Olay çevresinde oluşan edebî metinlerde, olaylar, yalnızca kahraman anlatıcının bakış açısıyla verilir. B) Masal, destan, hikâye, roman, halk hikâyeleri gibi türler anlatmaya bağlı metinlerdir. C) Komedi, trajedi, dram Karagöz, meddah, orta oyunu gibi türler göstermeye bağlı metinlerdir. D) Anlatmaya bağlı edebî metinler kurmaca ürünü olan metinlerdir. E) Göstermeye bağlı metinlerde genellikle, günlük konuşma dili kullanılır, cümleler açık ve kısadır. A). B). C) V. D) V. E) V. 22. Düşünce yazıları duygusal boyutlu yazılar değildir, bir gözlem ya da deneyime dayalı yazılardır. Yazarın sanatlı anlatım oluşturma kaygısı yoktur. Bir konuyu ele alıp o konu hakkında derinlemesine bilgi veren ve genelde açıklama, tanıtım, bilgilendirme içeren ----, bu yazınsal türlerden biridir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) makale B) deneme C) fıkra D) söyleşi E) münazara 25.. Senden alamam gönlümü imkânı mı var Öyleyse tamamen senin olsun ne zarar Ben terk edemezsem onu aşk uğrunda Gönlüm olacakmış ne olur, neye yarar. Geçti cananın firakı canıma Tîr-i cevri gibi girdi kanıma Nâleden bir kimse gelmez yanıma Söyle ey bâd-ı sabâ cananıma. Yoluna vermişim can ile teni İnkârım yok durur sevmişim seni Lütfunla şâd eyle ağlatma beni Eğlenme dertlerin dermanı tez gel 23. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen kavramla uyuşmamaktadır? A) Yazarının, kendi yaşamını anlattığı romanlardır. (Otobiyografik roman) B) Konusunu tarihî olaylardan ve kişilerden alan, gerçek olaylardan yola çıkan, araştırma ve incelemeye dayalı romanlardır. (Belgesel roman) C) Olayların kişi üzerindeki etkilerini yansıtan, ruh çözümlemelerine ağırlık veren ve yazarın kişiliğini gizlediği romanlardır. (Romantik roman) D) Okuru heyecanlandırmayı amaçlayan, gerilim ve korku dolu dedektif serüvenlerinin ve polisiye olayların anlatıldığı romanlardır. (Macera romanı) E) Genellikle toplumsal ya da siyasal bir sorunu konu alan ve bunu bir sava bağlayarak işleyen romanlardır. (Tezli roman) V. Gülün çevresi kar m ola Çektiğim âh u zar m ola Acep bizi sorar m ola O kaşları keman şimdi Yukarıdaki numaralanmış dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A). dörtlük bir rubaidir,. dörtlük bir murabbadan alınmıştır. B). ve. dörtlükler, tema yönünden benzerlik göstermektedir. C). dörtlük bir koşmadan, V. dörtlük bir semaiden alınmıştır. D). ve V. dörtlüklerin uyak düzenleri aynıdır. E) Bütün dörtlüklerde uyak ve redif kullanılmıştır. 6 TDE (LYS3)

7 26. Aşiyan-i mürg-i dil zülf-i perişanındadır Kanda olsam ey peri gönlüm senin yanındadır 28. Haber yazısı ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır. Uyak ve redif vardır.. Birinci beyit, matla (ilk) beytidir.. Birinci beyitte ey sözcüğüyle nidâ sanatı, peri sözcüğüyle istiare sanatı yapılmıştır. V. Bir müstezattan alınmıştır. V. İkinci beyit, makta (son) beytidir. Yukarıdaki beyitlerle ilgili olarak verilen numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır? A) Haber planı, tersine dönmüş piramit diye bilinir. Tersine dönmüş piramitte, haberin giriş bölümünde olay birkaç cümle ile özetlenir. B) Haberin kendisi kadar, başlığı da ilginç olmalı, başlığa gözü takılan okuyucu, gerisini okumak için can atmalıdır. C) Haber duyulmamış olmalıdır çünkü okuyucu duyduğu bir olayı ikinci kez okumak istemez. D) Muhabir, haberi yazarken tarafsız kalmamalı, kendi yorumunu mutlaka katmalıdır. E) Muhabir, haber metnini hazırlarken yazım ve noktalama kurallarına uymalıdır. A). ve. B). ve. C). ve V. D). ve V. E) V. ve V. 29. Tiyatroyu hem bir eğlence hem de düşünce yönüyle önemli bir kurum, adetâ bir ahlâk ve dil okulu olarak görmüş, sosyal fayda olarak nitelendirmiştir. Tarihsel ve toplumsal temalı oyunlarıyla dikkat çekmiştir. Tiyatro ile ilgili bu görüşlerini bir oyununun ön sözünde açıklamıştır. Bu parçada sözü edilen Tanzimat Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Teodor Kasap B) Ahmet Vefik Paşa C) Abdülhak Hamit Tarhan D) Namık Kemal 27. Benim de mi düşüncelerim olacaktı Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım Sessiz sedasız mı olacaktım böyle Çok sevdiğim salatayı bile Aramaz mı olacaktım Ben böyle mi olacaktım. Ses ve ritim önemsenmiştir.. Günlük konuşma diliyle yazılmıştır.. Serbest ölçüyle oluşturulmuştur. V. Uyak ve redife yer verilmemiştir. V. Biçim ve içerik bakımından İkinci Yeni şiirine özgü nitelikler taşımaktadır. E) İbrahim Şinasi 30. Rûhumda bahar açtı onun bülbülü sendin Her gün bana bir taze çiçek neşesi verdin Gönlümde açan goncelerin şen gülü sendin Her gün bana bir taze çiçek neşesi verdin. Bir şarkının son dörtlüğüdür.. Bütün dizelerde ulama vardır.. Bahara özgü kavramlara yer verilmiştir. V. Lirik bir duyarlık sezilmektedir. V.. ve V. dizeler nakarattır. Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak verilen numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır? Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak verilen numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır? A). ve. B). ve V. C). ve. D). ve V. E) V. ve V. A). ve. B). ve. C). ve V. D). ve V. E) V. ve V. 7 TDE (LYS3)

8 31. Tarık Buğra, ilk romanı Siyah Kehribar da, yaşamda umduğunu bulamayan aydın ve sanatçının içine düştüğü çıkmazı verir. Küçük Ağa ve Küçük Ağa Ankara da romanlarıyla da Kurtuluş Savaşı nı yazar. Bu iki romanı tamamlayan Kurtlar Sofrası romanında da Sakarya Savaşı ndan yararlanan çıkarcılarla yiğitlik göste- V renleri ele alır. Tanınmış romanlarından Osmancık ta V ise Osmanlı Devleti nin kuruluşuna döner. 33. Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu ve Yılanı Öldürseler, Yaşar Kemal in Çukurova ile çevresini; doğası, yaşam koşulları ve insanlarıyla anlattığı romanlarıdır. Binboğalar Efsanesi ve Ağrı Dağı Efsanesi yle destansı roman örnekleri veren yazar, Yalnız Efe de Batı V Anadolu ya yönelmiştir. İstanbul daki gözlemlerinin sonucunda da Deniz Küstü, Al Gözüm Seyreyle Salih, V Kuşlar da Gitti romanları ortaya çıkmıştır. Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A). B). C). D) V. E) V. A). B). C). D) V. E) V. 32. Aşağıdaki parçaların hangisinde yazınsal söylemin ötekilere göre daha sınırlı olduğu söylenebilir? 34. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen sanatçıyla ilgili değildir? A) Soylu bir yalnızlığı giyindim sessizce. Dayanılmaz olsa da ayrılığın suskunluğu, taşıyorum omuzlarımda kırıla döküle. Galiba yavaş yavaş hak veriyorum, aşk yalnız yaşanır, diyen şairlere. B) Bazen kanadı kırık bir martı olur yüreğim, yorgun bir vapurun ıssız güvertesinde. Hatıralar hançerler bağrımı ve başlar o aşina yangın saatleri. Aşkın tam ortasından geçip yanmamak ne mümkün! C) Dizelerden akan gözyaşları, aşkınlaşma ve vuslat arzusu içimi delip geçer bazı şiirlerde. Camdan bir kalbin cam kırıklarından sıyrılıp elmasa dönüşme arzusunun sessiz çığlıkları sağır eder kulaklarımı. D) Günün karmaşasından kurtulup kendimle baş başa kaldığım metruk manastırı andıran dağ evinde ıssızlığı yaşıyorum zihnimdeki kalabalığa rağmen. İçimdeki yangın okyanuslarında canımı fena hâlde yakan o sarmal yutmaya başlıyor yine beni. E) Güz ve hazan olarak da adlandırılan sonbahar, gündüzlerin kısalıp gecelerin uzadığı, güneşin etkisinin daha az hissedildiği, yağışlı günlerin arttığı, ağaçların yapraklarının sararıp döküldüğü bir mevsimdir. Bu mevsimde havalar, yavaş yavaş soğuyarak kışa hazırlık yapılması için insanları uyarır âdeta. A) Daha çok, memleketi olan Söke yöresini ele aldığı romanlarıyla dikkati çeker. Bir Şehrin İki Kapısı, Yılan Hikâyesi, Bir Karış Toprak, Bir Çift Öküz bu özelliği taşıyan romanlarıdır. (Samim Kocagöz) B) İlk romanı Denizin Çağırışı nda yoksul bir öğretmenin yaşamı anlatılır. Değişik toplumsal konuları ele aldığı öteki romanları, Yeşil Gölge, Başka Olur Ağaların Düğünü ve Zühre Ninem dir. (Kemal Bilbaşar) C) İlk romanı Aganta Burina Burinata da küçük yaşta başlayan deniz tutkusunu dile getirirken Uluç Reis ve Turgut Reis te Osmanlı İmparatorluğu nun denizlerde sınırlarını genişletmek için yaptığı savaşları anlatır. (Aka Gündüz) D) Fahim Bey ve Biz, Çamlıca daki Eniştemiz, Ali Nizami Bey in Alafrangalığı ve Şeyhliği romanlarında, geçmişte kalan yaşayışa duyduğu özlemi dile getirir. (Abdülhak Şinasi Hisar) E) İçimizdeki Şeytan da. Dünya Savaşı öncesi İstanbul da aydınlar arasındaki değişik yönlerde yapılan tartışmaları, Kürk Mantolu Madonna da da bir aydının çevresi ve ailesiyle olan uyuşmazlığı, bu uyuşmazlığın nedenleri verilir. (Sabahattin Ali) 8 TDE (LYS3)

9 , özellikle şiirimizin çağdaş bir yapıya kavuşmasında büyük etkisi olan bir şairdir. Divan şiirinde anlamın beyitte tamamlanması geleneğini değiştirmiş; müstezadı, Fransız şiirindeki serbest nazma benzeterek serbest müstezat durumuna getirmiştir. Sonenin kullanımını artırmıştır. Şiire konuşma dilinin kimi özelliklerini sokmuştur. Toplumsal konulu manzum öyküler kaleme almış, hece ölçüsüyle de şiirler yazmıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Mehmet Âkif Ersoy B) Cenap Şahabettin C) Abdülhak Hamit Tarhan D) Tevfik Fikret E) Yahya Kemal Beyatlı 38. Tanzimat Dönemi romanlarında işlenen başlıca konular Batılılaşmanın yanlış anlaşılması, kölelik-cariyelik ve tarihî olaylar olarak karşımıza çıkar. Bu parçada numaralanmış bölümlerdeki konuları işleyen romanlar, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) İntibah - Şair Evlenmesi - Celaleddin Harzemşah B) Felatun Bey le Rakım Efendi - Sergüzeşt - Cezmi C) Araba Sevdası - Zavallı Çocuk - Yeniçeriler D) Afife Anjelik - Zavallı Kız - Vatan yahut Silistre E) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat - Karabibik - Kara Bela 39. Muallim Naci, Tanzimat la birlikte gelen yeniliklere düşünce olarak bağlıdır. Uzun manzum ön sözünden do- layı, yayımladığı Harâbât adlı antolojisi ile divan edebiyatının propagandasını yapmakla suçlanır. Oysa da- V ha önce bir makalesinde halk şiirini savunmuştur. V Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 36. Servet-i Fünun romancıları dönemin başlarında daha çok, ferdî konuları işlemişlerdir. Sonraları romantizme yönelmiş, eserlerinde toplum yaşayışını vermeye başlamışlardır. Halit Ziya Uşaklıgil, Aşk-ı Memnu romanında varlıklı bir ailedeki Batılı yaşam biçimini anlatır. V Mai ve Siyah romanında da o dönemin basın hayatını, bir Türk ailesinin yaşayış biçimini ve bir şairin dünyasını V yansıtır. A). B). C). D) V. E) V. Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A). B). C). D) V. E) V Vesiletü n Necat mevlid. Tazarruname sanatkârane nesir. Heşt Behişt tezkire V. Hüsn ü Aşk mesnevi V. Keşfü z Zünun biyografi Yukarıdaki numaralanmış yapıtlardan hangisi, karşısındakiyle ilişkilendirilemez? A). B). C). D) V. E) V. 40. İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından Bebe dişlerinden güneşlerden yaban otlarından Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar Şu aranıp duran korkak ellerimi tut Bu evleri atla bu evleri de bunları da Göğe bakalım Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İmgelerden yararlanılmıştır. B) Düşünce temelli bir söyleyiş benimenmiştir. C) Aliterasyon ve asonans yapılmıştır. D) Çağrışımsal boyutlar içermektedir. E) Modern şiire özgü nitelikler taşımaktadır. 9 TDE (LYS3)

10 41. Tanzimat Edebiyatının başlıca şair ve yazarları önce gazetelerde dilin ve edebiyatın nasıl olması gerektiğini tartışmışlardır. Dönemin en önde gelen kişiliği ----, Âgâh Efendi ile birlikte çıkardıkları Tercüman-ı Ahvâl ve yalnız başına çıkardığı ---- gazetelerinde Batı uygarlığına ulaşmak için cahilliğin ortadan kaldırılması gerektiğini savunmuş; bunun için, gazete aracılığıyla halkın düzeyini yükseltmeye çalışmıştır. Bu sırada halkın anlayabileceği bir dile gereksinim duymuş ve yeni, yalın bir düzyazının ortaya çıkmasına önayak olmuştur. Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? 43.. İnsanların zayıf ve eksik yanlarını büyük bir ustalıkla yeren terkibibend ine kendisinden sonraki pek çok şair tarafından nazire yazılmıştır. (Taşlıcalı Yahya). Divan edebiyatında, hikemî şiir akımının kurucusu ve en güçlü temsilcisi olarak bilinir. (Nabi). Şiirlerinde alegorik anlatımı yeğlemiş, bir yandan Sebk-i Hindi etkisi diğer yandan mutasavvıf kişiliği şiirlerini güç anlaşılır yapmıştır. (Şeyh Galip) V. 16. yüzyılda mesnevi alanında tanınmış isimlerden biri olan şair, hamse sahibidir. (Bağdatlı Ruhî) V. Mahallileşme akımının en güçlü temsilcisi olan şair, asıl ününü şarkılarıyla kazanmıştır. (Nedim) A) Ali Suavi - Muhbir B) Şinasi - Tasvîr-i Efkâr C) Namık Kemal - İbret D) Ahmet Mithat - Tercüman-ı Hakikat E) Şemsettin Sami - Takvim-i Vekayi Yukarıda numaralanmış cümlelerle birlikte verilen sanatçı adlarından hangi ikisi yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur? A). ve. B). ve V. C). ve. D). ve V. E) V. ve V yüzyılda oluşturulan yapıt, Türk kültürü ve edebiyatıyla ilgili yazılı kaynakların en eskilerindendir.. Bir sözlük olmanın yanı sıra İslamiyet öncesi Türk edebiyatını, tarihini, coğrafyasını, folklorunu, mitolojisini aydınlatan önemli bir kaynaktır.. Ahlak, dinin önemi, devlet idaresi gibi konulara değinen mesnevide olaylar, dört sembolik kişilik aracılığıyla anlatılmıştır. V. Destandan halk öykücülüğüne geçiş döneminin ilk ürünleridir. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi, yukarıdaki numaralanmış yargılardan biriyle ilişkilendirilemez? A) Atabetü l Hakayık B) Divanü Lügati t Türk C) Kutadgu Bilig D) Orhun Yazıtları E) Kitab-ı Dede Korkut 44. Halk bilimiyle halk edebiyatının ilişkisi, özellikle anonim halk edebiyatı ürünlerinin; masal, ninni, efsane, fıkra, atalarsözü, deyimler vb. derlenmesi, toparlanması, tasnifi ve bunların irdelenmesi bağlamında işlev kazanır. Bunun yanı sıra Türk halk edebiyatının iki önemli kolu olan âşık edebiyatı ve tekke-tasavvuf edebiyatı da bir yandan edebiyat tarihinin araştırma alanına girerken diğer taraftan halk biliminin çalışma alanı içerisinde ele alınmış, öylece değerlendirilegelmiştir. Aşağıdaki dizilerin hangisinde verilen sanatçılar, bu parçada altı çizili bölümlerde belirtilen edebiyatların temsilcileri arasında gösterilemez? A) Karacaoğlan - Yunus Emre B) Âşık Ömer - Kaygusuz Abdal C) Seyrani - Hacı Bektaş Veli D) Âşık Paşa - Süleyman Çelebi E) Erzurumlu Emrah - Pir Sultan Abdal 10 TDE (LYS3)

11 45. Nazım Biçimi Nazım Birimi Ölçü Müstezat beyit dörtlük aruz Türkü ---- hece Bu tablodaki eşleşmelerde boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? A) Aruz, gazel, beyit B) Hece, semai, dörtlük C) Aruz, şarkı, bent D) Hece, destan, dörtlük E) Aruz, kıta, bent 48.. Hece ölçüsüyle musiki, his ve hayal ağırlıklı şiirler yazma. Epik şiir ustası olarak tanınma. Şiirlerinde gündelik yaşamı, günlük konuşma diliyle esprili bir biçimde anlatma V. Ölüm ve yalnızlık karşısında duygulanan bir şair olarak tanınma Aşağıdaki şairlerden hangisinin en belirgin özelliği yukarıda verilmemiştir? A) Orhan Veli Kanık B) Fazıl Hüsnü Dağlarca C) Ahmet Hamdi Tanpınar D) Asaf Halet Çelebi E) Cahit Sıtkı Tarancı 46. Tanzimat ve ondan sonra gelen yeniliklerle edebiyat ve düşünce hayatımız, Batı ile tanıştı. Bu dönemde çeşitli vasıtalarla yenileşme hareketi önemli bir ivme kazandı. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yenileşme hareketine katkı sağladığı söylenemez? A) Matbaanın yaygınlaşması B) Gazeteler C) Tercüme yapıtlar D) Tiyatrolar 49.. Soyaçekim - deney - fizyolojik şartlar. Bilinçaltı - rüya - otomatik şiir. Müzikalite - anlam kapalılığı - sanatlı dil V. Duygu - hayal - doğa Aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisi, yukarıdaki numaralanmış dizilerden biriyle ilişkilendirilemez? E) Tezkireler A) Romantizm B) Klasisizm C) Natüralizm D) Sembolizm E) Sürrealizm 47. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen sanatçıyla ilgili değildir? A) Topal Koşma da, sıkıntılı kişilerin uyum sağlayamadıkları toplumun eskimiş değer yargılarından kaynaklanan tedirginliklerini dile getirir. (Nezihe Meriç) B) Kaçkınlar da topladığı öykülerinde ahlak ölçülerine, alışkanlıklara baş kaldıran tedirgin insanın yenilgisini verir. (Ferit Edgü) C) Berlin in Nar Çiçeği nde, farklı kültürdeki insanların Almanya da kesişen dünyalarını anlatır, sevginin gücünü koruduğunu vurgular. (Bilge Karasu) D) hlamur Ağacı nda, küçük bir aile çerçevesinde bile insan ilişkilerinin ne kadar acımasız ve yapay olabildiğini anlatır. (Vüs at O. Bener) E) Fikrimin İnce Gülü nde, iki farklı toplum yaşantısı arasında uyum sağlayamamış insanların hayal kırıklıklarını anlatır. (Adalet Ağaoğlu) 50. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Tarihe dayanarak çağın eleştirisini yapan Turan Oflazoğlu nun Deli İbrahim, Dördüncü Murat ve Sokrates Savunuyor adlı oyunları vardır. B) Refik Erduran Karayar Köprüsü ve Uçurtmanın Zinciri adlı oyunlarında, üstün yetenekli kişilerin topluma karşı olan sorumlulukları üzerinde durur. C) Tohum ve Toprak ve Atçalı Kel Mehmet, Necip Fazıl ın tarihsel olaylardan ve kişilerden hareket ederek kaleme aldığı oyunlardır. D) Melih Cevdet Anday ın bireyden topluma yönelen oyunları İçerdekiler ve Mikadonun Çöpleri dir. E) Haldun Taner, Fazilet Eczanesi ve Huzur Çıkmazı adlı oyunlarında, yanlış bir ahlak düşüncesiyle yaşamdaki değişikliklere karşı çıkanları ele alır. 11 TDE (LYS3)

12 51.. Kurtuluş Savaşı nda Anadolu köylüsünün durumu ve aydın-halk çatışması. Tekkelerin toplumda sebep olduğu yıkımlar. İstanbul un işgali sırasındaki yozlaşmış toplumsal yaşam V. Batılılaşmanın toplumumuzdaki etkisi ve kuşaklar arasındaki çatışma Yakup Kadri nin aşağıdaki yapıtlarından hangisi, yukarıdaki temalardan biriyle ilişkilendirilemez? A) Yaban B) Nur Baba C) Sodom ve Gomore D) Ankara E) Kiralık Konak 54. İkinci Yeni sonrası gelişen toplumcu şiirin temsilcileri kendilerini toplum sözcüsü kabul etmiş, şiirlerini ideolojik bir çizgiye çekmişlerdir. ----, bu şairlerden biridir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) Behçet Necatigil B) Refik Durbaş C) İsmet Özel D) Süreyya Berfe E) Ataol Behramoğlu 55. Millî Mücadeleye katılmış bir yazar olan Halide Edip, savaş sırasında yaşanan kahramanlıkları ve ihanetleri 52. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi karşısındaki sanatçıya ait değildir? A) Kumpanya - Sait Faik Abasıyanık B) Gönül Hanım - Ahmet Hikmet Müftüoğlu C) Mahur Beste - Yahya Kemal Beyatlı D) Gurbet Hikâyeleri - Refik Halit Karay E) Eski Hastalık - Reşat Nuri Güntekin Ateşten Gömlek te ve Vurun Kahpeye de anlatmıştır. Yazar bu romanlarında, Handan ve Rabia karakterlerinin kişiliğinde bu toprakların ne özveriler sonucunda V V kazanıldığını gözler önüne sermiştir. Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A). B). C). D) V. E) V. 53. Balkan Savaşı ndan başlayarak Birinci Dünya Savaşı yılları, Türkçe ve hece ölçüsüyle şiir yazma eğilimini güçlendirmiş, hececi şairlerin kimileri ulusal duyguları kamçılayan şiirler yazarken kimileri de Anadolu ya yönelmiştir. Bu yönelmede genel olarak Cumhuriyet Dönemi nin ilk yıllarında başlayan Anadolu edebiyatının etkisinden söz edilebilir. 56. Fecr-i Ati şiirinin önde gelen şairi Şiir dilinin müzik ile söz arasında ve sözden çok, müziğe yakın olduğunu öne sürer. Ona göre sözcükler şiire anlamdan çok müzik değerleri ile girer. Konu ise bir araç olmaktan öteye gitmez. Şiirlerinde çocukluk anılarını, aşk ve doğayı konu edinmiştir. Müzik yönünden yetersiz bulduğu için heceyi değil, hep aruzu kullanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen şairlerden biri değildir? Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Faruk Nafiz Çamlıbel B) Mehmet Âkif Ersoy C) Halit Fahri Ozansoy D) Enis Behiç Koryürek E) Yusuf Ziya Ortaç A) Süleyman Nazif tir B) Cenap Şahabettin dir C) Şahabettin Süleyman dır D) Ahmet Hâşim dir E) Ahmet Samim dir 12 TDE (LYS3)

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14 MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/2012 23:14 1.Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangileri Beş Hececiler grubunda yer alır? A) Orhan Veli Kanık Ahmet Kutsi Tecer B) Yusuf Ziya Ortaç Faruk Nafiz Çamlıbel

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

TANZİMAT EDEBİYATI ( ) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105

TANZİMAT EDEBİYATI ( ) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105 TANZİMAT EDEBİYATI (1860 1896) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105 TANZİMAT EDEBİYATI 1860'da Tercüman-ı Ahval Gazetesinin çıkmasıyla başlayan, Divan edebiyatı geleneklerini bir yana bırakarak Batı kültürüne

Detaylı

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü Yirminci asrın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa da ortaya çıkan felsefi bir akımdır.

Detaylı

TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR. * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal. * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami

TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR. * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal. * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ İstanbul da doğdu. Arapça, Fransızca, Farsça dersleri

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

Genç Kalemler", şiir anlayışı konusunda Fecr-i Âti şairlerinden pek ayrılmadılar. Şiirde, konu seçimini şaire bırakmaları, onları, sanat anlayışları

Genç Kalemler, şiir anlayışı konusunda Fecr-i Âti şairlerinden pek ayrılmadılar. Şiirde, konu seçimini şaire bırakmaları, onları, sanat anlayışları Genç Kalemler", şiir anlayışı konusunda Fecr-i Âti şairlerinden pek ayrılmadılar. Şiirde, konu seçimini şaire bırakmaları, onları, sanat anlayışları bakımından ikiliğe düşürdü; edebiyatı cedide ve fecriati

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 33 1. Edebi Türler 2. Edebi Akımlar 3. Edebi Metinler Batı Etkisinde Gelişen Türk Tanzimat Dönemi Türk

Detaylı

Osmanlı'da Batılılaşma hareketiyle birlikte edebiyatta da birtakım yenilikler oldu. İşte bu yeniliklerin başladığı dönemdir Tanzimat Dönemi...

Osmanlı'da Batılılaşma hareketiyle birlikte edebiyatta da birtakım yenilikler oldu. İşte bu yeniliklerin başladığı dönemdir Tanzimat Dönemi... On5yirmi5.com Tanzimat Edebiyatı Osmanlı'da Batılılaşma hareketiyle birlikte edebiyatta da birtakım yenilikler oldu. İşte bu yeniliklerin başladığı dönemdir Tanzimat Dönemi... Yayın Tarihi : 23 Mayıs 2013

Detaylı

11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI. Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK. Redaksiyon. Burcu Yılmaz. Başak Kutucu. Esra Acar. Pınar Seyfittinoğlu

11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI. Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK. Redaksiyon. Burcu Yılmaz. Başak Kutucu. Esra Acar. Pınar Seyfittinoğlu 11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK Redaksiyon Pınar Seyfittinoğlu Başak Kutucu Burcu Yılmaz Esra Acar Ankara 2015 Nitelik Yayınları 9 11. Sınıf Türk Edebiyatı Konu Anlatımlı / Mustafa

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

1. BÖLÜM. Þiirin Anlamsal Özellikleri

1. BÖLÜM. Þiirin Anlamsal Özellikleri Cevap Anahtarý 1. BÖLÜM Güzel Sanatlar ve debiyat Þiirin Biçimsel Özellikleri Þiirin Anlamsal Özellikleri Söz Sanatlarý 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Düz Yazý Türleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına 23 Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 1. Edebi Türler Batı Etkisinde Gelişen Türk - Batı nın Türk Öğrenci: na - Türkçe yayınlanan ilk 2. Edebi

Detaylı

YENİ TÜRK EDEBİYATI - I

YENİ TÜRK EDEBİYATI - I YENİ TÜRK EDEBİYATI - I Yayın Yönetmeni Sadettin Bayrak Yayın Editörü Dr. Özcan Bayrak Kapak Tasarımı Hüseyin Özkan İç Tasarım Özlem Özkan Baskı ve Cilt Çalış Ofset Davutpaşa Caddesi Yılanlı Ayazma Sokak

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 11. SINIF MF-DİL GRUBU GRUBU TÜRK EDEBİYATI DERSİ III

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 11. SINIF MF-DİL GRUBU GRUBU TÜRK EDEBİYATI DERSİ III ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 11. SINIF MF-DİL GRUBU GRUBU TÜRK EDEBİYATI DERSİ III. YAZILI SINAVI SORULARI Öğrencinin Adı ve Soyadı : Sınıfı:

Detaylı

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( )

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( ) (1874-1931) Servet-i Fünun akımının önemli romancılarından biri olan Mehmet Rauf, 1875 de İstanbul da doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, bir sağlık kurumunda çalışan bir memurdu. Önce Balat ta ki Defterdar

Detaylı

LYS EDEBİYAT ÖN SÖZ. LYS EDEBİYAT Liselere Yardımcı Ders Kitabı 978-605-4459-69-8. Sevgili Öğrenciler,

LYS EDEBİYAT ÖN SÖZ. LYS EDEBİYAT Liselere Yardımcı Ders Kitabı 978-605-4459-69-8. Sevgili Öğrenciler, II LYS EDEBİYAT LYS EDEBİYAT Liselere Yardımcı Ders Kitabı 978-605-4459-69-8 ÖN SÖZ EDİTÖR Turgut MEŞE YAZAR Hakan KAMAÇ 2012 Baskı Dönemi Tüm hakları DATA Yayınları na aittir. Yayıncının izni olmaksızın,

Detaylı

1.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi karşısındaki sanatçıya ait değildir?

1.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi karşısındaki sanatçıya ait değildir? 12.sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 3(SON) Yazılı Soruları SORULAR ve CEVAP ANAHTARI 1.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi karşısındaki sanatçıya ait değildir? A) Dokuzuncuncu Hariciye Koğuşu Peyami Safa B) Semaver

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 ADI : SOYADI:. SINIF : NU.:.. TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 KAHTA FEN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM I. YAZILI. 1. SORU 2. SORU 3. SORU 4. SORU 5. SORU 6. SORU 7. SORU 8. SORU

Detaylı

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler AHMET HAMDİ TANPINAR (1901-1962) Öz-saf şiir akımın en büyük temsilcilerinden olan Tanpınar roman ve hikayelerinde ise daha çok psikolojik çözümlemelere, ruh tahlillerine

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 1 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 KONU ADI KAZANIMLAR 1. İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin işlevini belirler. 2. Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi 1.

Detaylı

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 11 30027 1 / 31 Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. 2 12 30027 Kelimelerin

Detaylı

KOLEJ - FEN LİSESİ - ÇAMLICA ORTAOKULU XXVI. EDEBİYAT ve KİTAP GÜNLERİ ETKİNLİK İÇERİĞİ Okuyan insan, yaşayan insan

KOLEJ - FEN LİSESİ - ÇAMLICA ORTAOKULU XXVI. EDEBİYAT ve KİTAP GÜNLERİ ETKİNLİK İÇERİĞİ Okuyan insan, yaşayan insan KOLEJ - FEN LİSESİ - ÇAMLICA ORTAOKULU XXVI. EDEBİYAT ve KİTAP GÜNLERİ ETKİNLİK İÇERİĞİ Okuyan insan, yaşayan insan USTALARA SAYGI-ANMA SOKAK AÇILIŞI F.DOSTOYEVSKİ SÖYLEŞİ / DİNLETİ - İMZA ATAOL BEHRAMOĞLU

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI II Ders No : 0020110013 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 9 SINIF II. DÖNEM II. YAZILI SINAVI SORULARI

TÜRK EDEBİYATI 9 SINIF II. DÖNEM II. YAZILI SINAVI SORULARI TÜRK EDEBİYATI 9 SINIF II. DÖNEM II. YAZILI SINAVI SORULARI Her şey birkaç saat içinde olup bitti. Önce bir yağmur boşandı. Sonra da dağlardan köye yaman bir sel geldi. Önüne ne çıktıysa aldı götürdü.

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? 7. Sınıf Türkçe Deneme Sınavı 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı yoktur? A) Adana ya gidip üç beş gün kalacağım. B) Toplantı saatini dün Pınar dan öğrendim. C) Eşyalarımızı toplayıp hemen

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

ŞEHİT ÖĞRETMEN KUBİLAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 1.

ŞEHİT ÖĞRETMEN KUBİLAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 1. ŞEHİT ÖĞRETMEN KUBİLAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI Öğrencinin Adı Soyadı: 1 ) Bütün hüzünleri denemişim kendimde

Detaylı

Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı Test-2

Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı Test-2 Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı Test-2 1. Aşağıdakilerin hangisinde eser yazar eşleştirilmesi doğrudur? A) Pençe Halit Ziya B) Körebe Mehmet Rauf C) Bize Göre Ahmet Haşim D) Acı Bir Hikâye Hüseyin

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2016-2017 OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR YARIŞMALARIMIZ Güzel Şiir Okuma Yarışması Şehitler Ölmez Konulu Resim Yarışması Kainatın Efendisi Peygamber Efendimiz (SAS) Konulu Kompozisyon

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ AY HAFTA 016-017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE DERS SAATİ KONU ADI 1 FİİLİMSİLER SÖZCÜKTE ANLAM KAZANIMLAR Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.

Detaylı

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BU ÖDEVİN HAZIRLANMASINDA MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BURCU OLGUN GÜLŞAH GELİŞ VE FATMA GEZER TARAFINDAN ORTAK HAZIRLANMIŞTIR. BİLGİSAYAR 1 DERSİ PROJE ÖDEVİ NURAY GEDİK

Detaylı

OYA AKTEPE MERVE AYDIN YASEMİN AYDOĞAN MUKADDES BAŞ BETÜL BAY SELÇUK BAYKAL ESRA BEZER HÜLYA BURHAN Haz

OYA AKTEPE MERVE AYDIN YASEMİN AYDOĞAN MUKADDES BAŞ BETÜL BAY SELÇUK BAYKAL ESRA BEZER HÜLYA BURHAN Haz 1 61308053 2 61308318 3 61308212 4 61308195 5 61308283 6 61308162 7 61308222 8 61308025 OYA AKTEPE MERVE AYDIN YASEMİN AYDOĞAN MUKADDES BAŞ BETÜL BAY SELÇUK BAYKAL ESRA BEZER HÜLYA BURHAN CUMHURİYET DÖNEMİ

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu 3. Yazma 3. SAYFA HABERİNDEN ŞİİRE 3. Sayfa Haberinden Haydar ERGÜLEN İN «Elmanın E si» Adlı Şiire SERDAR SOLKUN GALATASARAY LİSESİ TDE ÖĞRETMENİ Grup: Ortaöğretim öğrencileri ( Hazırlık sınıfları ve 9.

Detaylı

Yazar : Didem Rumeysa Sezginer Söz ola kese savaşı Söz ola kestire başı Söz ola ağulu aşı Yağ ile bal ede bir söz Yunus Emre

Yazar : Didem Rumeysa Sezginer Söz ola kese savaşı Söz ola kestire başı Söz ola ağulu aşı Yağ ile bal ede bir söz Yunus Emre Hayatta, insanlar üzerinde en çok etkili olan şeyi arayan bir kız, bu sorusunu karşılaştığı herkese sorar. Çeşitli cevaplar alır ama bir türlü ikna olamaz. En sonunda şehrin bilgesi bir nineye gönderilir.

Detaylı

SEVGİNİN GÜCÜ yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden

SEVGİNİN GÜCÜ yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden Kavrama 1 ECE KAVRAMA 21102516 TURK 101 Ali TURAN GÖRGÜ SEVGİNİN GÜCÜ 1918 yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden biridir. Şiirlerinde genellikle değişim içinde

Detaylı

Bu dörtlükte geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur?

Bu dörtlükte geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur? 7. Sınıf Tarama Testi 3 1 1. Aşağıda kil erden hangisi eş sesli (sesteş) bir kelime değildir? A) An B) Büyük C) Boz D) Dil 2. Başarılı bir konuşma, her şeyden önce dinleyicilerin seviyesine, ilgi ve beğenilerine

Detaylı

Cümlede Anlam TEST 39. 1) Bu güzellikleri görmek için Uzungöl e gün doğarken gelmelisin. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı yoktur?

Cümlede Anlam TEST 39. 1) Bu güzellikleri görmek için Uzungöl e gün doğarken gelmelisin. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı yoktur? SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 39 1) Bu güzellikleri görmek için Uzungöl e gün doğarken gelmelisin. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı yoktur? 1. A. Niçin 2. B. Ne

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes Üniversitesi 1998 Y. Lisans Yeni

Detaylı

9 Evliya Çelebi -Seyahatnâmesi'nden Seçmeler (MEB,Yapı) 13 Hüseyin R. Gürpınar -Kuyruklu Yıldız Altında Bir(Özgür)

9 Evliya Çelebi -Seyahatnâmesi'nden Seçmeler (MEB,Yapı) 13 Hüseyin R. Gürpınar -Kuyruklu Yıldız Altında Bir(Özgür) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 100 Temel Eser Listesi Yazar adı - Kitap adı (Yayınevi) TÜRK EDEBİYATI 1 M. Kemal Atatürk -Nutuk (TDK,Çağdaş..) 2 Kutadgu Bilig'den Seçmeler(TDK.) 3 Dede Korkut Hikâyeleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI III Ders No : 0020110023 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

AKŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM DERSİ 11. SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI

AKŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM DERSİ 11. SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI AKŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM DERSİ 11. SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI SORU-1) Gazete çevresinde gelişen öğretici metin türleri nelerdir? Yazınız.(10 Puan)

Detaylı

TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizlenmeye başlar. Çevresiyle

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

6 AŞAMADA LYS EDEBİYAT NETLERİ NASIL ARTAR?

6 AŞAMADA LYS EDEBİYAT NETLERİ NASIL ARTAR? 6 AŞAMADA LYS EDEBİYAT NETLERİ NASIL ARTAR? 1. LYS EDEBİYAT SORULARIN GELDİĞİ KONULAR LYS 3 adı verilen test türünden toplam 56 soru geliyor. Bu sorular dil anlatım ve edebiyat bilgileri olmak üzere ikiye

Detaylı

ÖSY S S Y S d e M a M sa s l 1989-ÖYS CEVAP: D

ÖSY S S Y S d e M a M sa s l 1989-ÖYS CEVAP: D http://egitimvaktim.com EDEBİYAT KONU ANLATIMI Masal Öykü(hikaye) Roman Makale Fıkra Söyleşi(sohbet) Deneme Eleştiri Anı Günlük Yaşamöyküsü(Biyografi) Özyaşamöyküsü(Otobiyografi) Mektup Söylev Gezi Yazısı(seyahatname)

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABD LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Programın öngörülen

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI INDA ROMAN VE ŞİİRLERİN ÖZELLİKLERİ, YAZAR VE ESERLERİ. Sedat Vural Osman Dağ Metin Şan

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI INDA ROMAN VE ŞİİRLERİN ÖZELLİKLERİ, YAZAR VE ESERLERİ. Sedat Vural Osman Dağ Metin Şan CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI INDA ROMAN VE ŞİİRLERİN ÖZELLİKLERİ, YAZAR VE ESERLERİ Sedat Vural Osman Dağ Metin Şan ROMANLARıN ÖZELLIKLERI Yazarlar toplum gerçekleri yansıtmaya, sorunlarına çözüm getirmeye

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. EDEBİYAT SOSYAL BİLİMLER TESTİ (Ed Sos)

İKİNCİ BÖLÜM. EDEBİYAT SOSYAL BİLİMLER TESTİ (Ed Sos) İKİNCİ BÖLÜM EDEBİYAT SOSYAL BİLİMLER TESTİ (Ed Sos) 1. Bu testte sırasıyla, Türk Dili ve Edebiyatı (1 17) Türkiye Coğrafyası (18 25) Psikoloji (26 30) ile ilgili 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap

Detaylı

ATTİLA İLHAN ın HAYATI MAVİCİLİK AKIMI

ATTİLA İLHAN ın HAYATI MAVİCİLİK AKIMI ATTİLA İLHAN ın HAYATI VE MAVİCİLİK AKIMI MAVİCİLER (1952 1956) Attila İlhan tarafından çıkarılan bir fikir ve sanat dergisi olarak 1952 yılında yayına başlayan Mavi adlı bir derginin etrafında gelişen

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS)

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) T.C. KİMLİK NUMARASI :... ADI :... SOYADI :... SALON NUMARASI :... SIRA NUMARASI :... DİKKAT SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ T.C. Kimlik Numaranızı,

Detaylı

II. başarıya III. çalışmıyorsanız IV. ulaşmanız

II. başarıya III. çalışmıyorsanız IV. ulaşmanız SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 37 1) V. mümkün değildir I. II. başarıya III. çalışmıyorsanız IV. ulaşmanız Yukarıda numaralandırılmış sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir tümce oluşturulduğunda

Detaylı

SBS İlköğretim 6 Türkçe Müfredatı

SBS İlköğretim 6 Türkçe Müfredatı SBS İlköğretim 6 Türkçe Müfredatı TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ Düz Yazı Bilgisi Efsane Destan Masal Hikâye Tiyatro Gezi Yazısı Anı (Hatıra) Günlük (Günce) Deneme Biyografi Otobiyografi Mektup Münazara Şiir Bilgisi

Detaylı

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ 2016 EYLÜL Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ TÜRK DİLİ

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI AY: EYLÜL (11 İş Günü Hafta) GÜN SAAT KONULAR ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

Detaylı

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES (1899-1986) ARJANTİNLİ ŞAİR, DENEME VE KISA ÖYKÜ YAZARIDIR. 20. YÜZYILIN EN ETKİLİ

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI IV Ders No : 0020110030 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

GAZETE. *ilk resmi turkçe gazete: Takvim-i Vekayi *ilk yarı resmi gazete: Ceride Havadi *ilk özel gazete

GAZETE. *ilk resmi turkçe gazete: Takvim-i Vekayi *ilk yarı resmi gazete: Ceride Havadi *ilk özel gazete ROMAN ROMAN *dünya edebiyatında ilk modern roman: Don Kişot, Servone *ilk çeviri roman: Fenelonda (Tercümanı Telemogue) *ilk yerli roman: Taaşuku Talat ve Fitnat *bir edebi akım (romantizm) etkisiyle yazılan

Detaylı

YAZI TÜRLERİ ŞENDA SOLMAZ KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ OLAY YAZILARI

YAZI TÜRLERİ ŞENDA SOLMAZ KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ OLAY YAZILARI YAZI TÜRLERİ ŞENDA SOLMAZ KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ OLAY YAZILARI 1- MAKALE Herhangi bir konuda öne sürülen bilgi görüş ve düşünceleri kanıtlamaya yönelik yazı türüdür. Yazan öne sürdüğü görüş

Detaylı

TG 1. 11 12 Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

TG 1. 11 12 Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : TG 1 11 12 Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı

TANZIMAT DÖNEMI EDEBIYATI (1860-1896) Tanzimat Dönemi Edebiyatı nın Oluşumu

TANZIMAT DÖNEMI EDEBIYATI (1860-1896) Tanzimat Dönemi Edebiyatı nın Oluşumu TANZIMAT DÖNEMI EDEBIYATI (1860-1896) Tanzimat Dönemi Edebiyatı nın Oluşumu Tanzimat Edebiyatı (1860-1896) Dönem Özellikleri Edebi Metinler Öğretici Metinler Hazırlık Dönemi (1839-1860) I. Dönem Tanzimat

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9 ŞİİR VE GÖRSELLİK Şiir, Fotoğraf ve Gerçeklik...15 Şiir, Fotoğraf ve Görme...25 Şiirin ve Fotoğrafın İşlevleri...29 Şiir, Fotoğraf ve İmge...32 Çoklu Okuma...38 Çözümleme Kılavuzu...50

Detaylı

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI ... İLKÖĞRETİM OKULU TÜRKÇE İ... SINIF TEMA ESASINA DALI YILLIK PLAN TASLAĞI 1. TEMA: DOĞA VE EVREN TEMEL DİL BECERİLERİ VE 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.5 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1,

Detaylı

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır.

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır. NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk kez Tanzimat döneminde kullanılan noktalama işaretleri, yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Yazının okunmasını kolaylaştırır ve anlam karışıklığına düşülmesine engel

Detaylı

Yeni Türk Edebiyatına Giriş (I)

Yeni Türk Edebiyatına Giriş (I) Yeni Türk Edebiyatına Giriş (I) (Ünite I) Edebiyat dili, dilin ses ve anlam zenginliğini kullanarak eser ortaya koymayı amaçlar. Bunu yaparken mecaz ve semboller en sık başvurulan biçimlerdir. Bilim olarak

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI 11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI A. RAPOR: Herhangi bir konuyu, olayı veya incelenmekle görevlendirilen kişi veya kişilerin, yaptıkları araştırmanın sonuçlarını ilgili yere bildirmek üzere yazdıkları

Detaylı

TEK TEK TEKERLEME. Havada bulut Sen bunu unut

TEK TEK TEKERLEME. Havada bulut Sen bunu unut Havada bulut Sen bunu unut 8 TEK TEK TEKERLEME Öğrendiğim ilk tekerlemeyi hatırlamıyorum ama; çocukluğuma dönüp, baktığımda onlarca tekerleme arasından ikisinin öne çıktığını çok net görüyorum. Bir tanesi,

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-V ÇERÇEVE PROGRAMI. 2. KURUMUN ADRESİ :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-V ÇERÇEVE PROGRAMI. 2. KURUMUN ADRESİ :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-V ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA 3. KURUCUNUN ADI :ARTI ÖZEL EĞİTİM

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Bu yüzden sözlük anlamı da denir.

Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Bu yüzden sözlük anlamı da denir. A.SÖZCÜKTE ANLAM GERÇEK (TEMEL) ANLAM Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Bu yüzden sözlük anlamı da denir.

Detaylı

HABER YAZISI ALP AKIS VE ARI BARAHYA

HABER YAZISI ALP AKIS VE ARI BARAHYA HABER YAZISI ALP AKIS VE ARI BARAHYA GECMIŞTEN GUNÜMUZE HABER YAZILARI Halka günlük olayları haber verme geleneğinin şimdilik Atina da başladığı sanılmaktadır. Eski Atina da, halk günün belirli saatinde,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI III BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI III BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI III BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1 1. KURUMUN ADI: Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ: : Yavruturna

Detaylı

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 :

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : Temel Bilgiler Hazırlayan : Prof. Dr. Rıza FİLİZOK Bir anlatıyı (récit ), hikâyeyi yazan kişidir. YAZAR = Yazar, yaşayan yahut yaşamış olan gerçek bir şahıstır! Yazarın hitap ettiği

Detaylı