EDEBİYAT COĞRAFYA SINAVI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EDEBİYAT COĞRAFYA SINAVI"

Transkript

1 DİKKAT! SORU KİTAPÇĞNZN TÜRÜNÜ B OLARAK CEVAP KÂĞDNZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYNZ. EDEBİYAT COĞRAFYA SNAV TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT TESTİ 1. Bu testte 56 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türk Dili ve Edebiyatı Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 3. Bu testin cevaplama süresi 85 dakikadır. 1. Son albümünde hissederek söylediği şarkıları dinledikten sonra sanatçının, keşfedilmeyi bekleyen gizli bir cevher olduğunu belirtmeliyim. Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünlü daralması B) Ünlü düşmesi C) Ünsüz yumuşaması D) Ünsüz türemesi E) Ünsüz benzeşmesi 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) İskele karşısında sıralanan sahil kahveleri, sakinlikleriyle genç yazarları kendilerine çekmektedir. B) Bu dergi, yayın politikası sayesinde birçok yazarın öz güven kazanmasını sağlamıştır. C) Biraz ilerideki sokağı takip edince sanatçının müze olarak kullanılan evine ulaşırsınız. D) Dünyanın her yerinde ilgi ve beğeni kazanan bu roman haftalarca çok satanlar listesinde yer aldı. E) Sanatçı, koleksiyonunu müzelerde sergileyerek resim kültürünün gelişmesine katkıda bulunuyor. 2. Bu konuda değişik şeyler söylemek mümkün. Fakat yazarlık, her meslek gibi öncelikle yetenek ister elbet. Tabii, yetenek tek başına yeterli değildir. Deneyim olmadan yetenek kontrolsüz güç gibidir. Nasıl bir yön izleyeceği hesaplanamaz. Deneyim derken de onlarca kitap yayımlamış olmaktan söz etmiyorum. Okumak, bakmak, yaşamak ve bunların üzerine düşünmek gerek. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? A) Bir yazar adayı, yeteneklerini nasıl geliştirebilir? B) Yazarlığın öteki sanatlardan farklı yönleri nelerdir? C) Yazma konusunda yetenek sahibi olması, yazarın her türde başarılı yapıt vermesini sağlar mı? D) İyi bir yazar olmak temelde yeteneğe mi, öğrenmeye mi dayanır? E) Başarılı bir yazar olmak isteyen kişi nelere dikkat etmelidir? 4. () Shakespeare in Hamlet oyunu belki de bugüne kadar yazılmış tiyatro ve edebiyat eserlerinin en güzelidir. () Bugün Hamlet i incelerken özgün düşünceler ortaya koymak oldukça güç. () Hamlet oyunu ve Hamlet karakteri üzerine öylesine çok şey yazılıp çizilmiştir ki söyleyeceğimiz her şey yüzyıllar önce söylenmiş olabilir. (V) Bu anlamda Hamlet karakterini oynayacak, sahneleyecek kişilerin de oldukça fazla birikime sahip olması gerekmektedir. (V) Oyunun çeşitli anlam katmanlarının olması karşımıza farklı farklı Hamletler çıkarır. (V) Çünkü gerek Hamlet karakterini gerek diğer tipleri çözümlemek oyuncunun, yönetmenin bakış açısına göre farklılıklar gösterecektir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde Hamlet le ilgili orijinal bir değerlendirme yapmaktaki zorluğun nedeni ifade edilmiştir? A). B). C) V. D) V. E) V. 1 TDE (LYS3)

2 5. Sadece roman değil, bütün yazınsal türlerin yazım süreci, ortaya çıkışı ve okuyucuyla buluşmasıyla başlı başına bir yolculuktur. Kimi yapıtlar ise doğrudan yolculuğa odaklanır. Binbir Gece Masalları, bunun hikâye kompozisyonundan faydalanan Don Kişot, Gülliver in Seyahatleri, Robinson Crouse da yolculuğu konu edinen yapıtlardandır. İlyada, Odissea ve Manas gibi destanlar, Dede Korkut Kitabı ndaki pek çok hikâye, yolculuklarla gelişen metinlerdir. Balzac ın Sönmüş Hayaller ile Dickens ın İki Şehrin Hikâyesi gibi yakın zamana ait yapıtlar, taşra ile farklı şehirler arasındaki yolculuklarla gelişirken Dostoyevski nin Suç ve Ceza ile Tolstoy un Anna Karenina adlı romanları ise, sanki zihinsel yolculuklardan beslenir. Çünkü yolculuk insanı değiştirir. Değişen insan da elbette ilgi odağı olur. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? A) Tanımlama B) Karşılaştırma C) Örnekleme D) Öyküleme E) Betimleme 7. Görünen dünyayı olduğu gibi resmetmedeki sabır ve yetenek, kuşkusuz övülmelidir. Geçmişin büyük sanatçıları, en ufak ayrıntının bile özenle saptandığı yapıtlarına çok çaba harcamışlardır. Dürer in suluboya ile yaptığı tavşan, bu sevgi dolu sabrın en ünlü örneklerinden biridir. Ama Rembrandt ın yaptığı bir fil çiziminin, daha az ayrıntıyı gösteriyor diye, daha az iyi olması gerektiğini kim ileri sürebilir ki? Gerçekte Rembrandt, karakalem birkaç çizgiyle, filin buruşuk derisini bize duyurabilen bir üstattır. Gerçek tabloları yeğleyen kimselere hoş gelmeyen şey, yalnızca çizimin kabataslak oluşu değildir. Onlar, doğru çizilmemiş olduklarını düşündükleri yapıtlardan da hoşlanmazlar ve özellikle bu çalışmalar sanatçının daha iyisini bilmesi gerektiği düşünülen daha modern bir çağa aitse hoşnutsuzlukları daha da fazla olur. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Öznel yargılara yer verme B) Örnekler verme C) Konuşma havası taşıma D) Nitelendirmelere başvurma E) Kişileştirmeye başvurma 6. () Sayıya, hesaba gelmez binlerce ilmek, incecik maharetli parmakların dokunuşlarıyla göz alıcı bir halıya dönüşür. () Milim şaşmayan bir hiza içinde sıralanan çözgü ipliklerinin her çiftinden halının özelliğine göre yün, ipek ya da rayon iplikleri geçirilerek düğüm atılır. () Aylar süren zahmetli bir yolculuktur bu. (V) Yazmasının oyasıyla, halısının deseniyle aşkını, hasretini, gözyaşlarını, umutlarını anlatır birkaç nesildir genç kızlar. (V) Bu yüzden el dokuması bir halıdaki her desenin bir anlamı, onu dokuyanın dünyasında bir karşılığı vardır. 8. Günümüzde şiir eleştirisi diye daha çok tanıtım yazıları yazılıyor. Nadiren gerçekçi bir eleştiri yazısı yazıldığında yazarı hasım gibi görülüyor. Şiir eleştirisinin yeni kalemler kazanması bu şartlar altında zor. Şiir üzerine yazı yazanların sayısı giderek azalıyor. Şairin emek gücü, buluşu, özgünlüğü, biricikliği nasıl belirlenecek ki bu şartlar altında? Genç şairlerimiz gelişimlerini nasıl sağlayacaklar bu kurak ortamda? Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Bu parçada şiir eleştirisiyle ilgili vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A). cümle, yüklemi geniş zamanlı olan birleşik bir cümledir. B). cümle, öznesi bir söz öbeği olan fiil cümlesidir. C). cümle, içinde işaret adılı bulunan devrik bir cümledir. D) V. cümle, yüklemi türemiş fiil olan basit bir cümledir. E) V. cümle, olumlu isim cümlesidir. A) Yapıt odaklı olmasına dikkat edilmesi gerektiği B) Tarafsız yapılabilmesinin olanaksız olduğu C) Otorite sayılabilecek isimlerin yeterince ilgi görmediği D) Şiir dünyasına katkı sağlayacak bir nitelik taşımadığı E) Herkesin üzerinde fikir birliğine varacağı bir yönteminin olmadığı 2 TDE (LYS3)

3 9. Yazarın kitaplaşan son denemeleri, edebiyata ve dünyaya bakışını açıklayan önemli bir kaynak yapıt. Aynı zamanda usta bir yazarın genç yazarlara büyük bir nezaketle verdiği yazarlık sırlarını içeriyor. Kitabı oluşturan metinler bir dersten çok sohbet havasında ve diğer yapıtlarındaki samimi üslubunu hatırlatıyor. Anlatımı, daha önce yayımlanmış ve kitaplarında yer alan denemelerinden daha fazla edebî tat taşıyor. Ders veriyorum düşüncesi ile didaktizmin tuzaklarına düşmemiş. Bilgi donanımını göstermek amacıyla edebiyat kuramlarına dalmamış, gereksiz alıntılar yapmamış, metinleri şişirmemiş. Kitap, keyifli bir sohbet akıcılığında. Bu parçada sözü edilen yapıtla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Okuma zevki verdiği B) Kuru bir öğreticilikten uzak olduğu C) Uzun yılların birikimi sonucunda oluştuğu D) Yazarının düşünce dünyasına yönelik bilgi verdiği E) İçten bir anlatımla oluşturulduğu 11. Bu şairin şiirlerini okurken insan, tadına doyulmaz hatıralara kaptırıyor kendini. Uzun ve renkli tarihimizin, kültürel değerlerimizin, farklı coğrafyaların onun dizelerine sinmiş olduğunu, o dizelerde hayal dünyasının tatlı güzelliklerinin yer aldığını görüyorsunuz. Zaman zaman değindiği, geçmişte kalmış hüzünlü anlar ve yaşanan güzellikler şiirine ayrı bir nostaljik tat getiriyor. Şiirlerinin arka planında, geçmişle bugün arasındaki çelişkileri de yer yer mizahi ögelerle süsleyip gösteriyor. Şiirlerinin tamamına eski çağların güngörmüşlüğü sinmiş bir bakıma. Bu parçada, sözü edilen şiirlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Geçmişten izler taşıdığına B) Acı tatlı olayların bir arada olduğuna C) Güldürü unsurlarına yer verildiğine D) Düş gücünden yararlanıldığına E) Didaktik bir yönünün de bulunduğuna 10. İç monolog (iç konuşma) tekniği, öykü karakterinin kendi iç sesi ile baş başa kaldığı, bir bakıma hesaplaştığı tekniktir. Bu teknik de bilinç akışı gibi 20. yüzyılın kendisine ve topluma yabancılaşmış, başkalarıyla diyalog kuramayan, karamsar, yalnız insanının iç dünyasını yansıtmak için kullanılır. Denilebilir ki monologlar çağı sayılan 20. yüzyıl, ifadesini en iyi bu teknikte bulur. Bu teknikle anlatıcı aradan çekilir ve okuyucu, öykü ya da roman kişisinin iç dünyasıyla doğrudan karşı karşıya gelir. Böylece Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A) okur, öykü ya da roman karşısındaki aktif durumundan uzaklaşır B) öykü ve romanlarda yepyeni tipleri kahraman olarak görürüz C) yazar, yapıtını oluştururken çok daha rahat hareket etme olanağı bulur D) okur, kahramanları, kendi cümleleriyle ve birinci elden tanımış olur E) yazar ile okur arasında kopmaz bir bağ kurulmuş olur 12. Günümüzde şehirlerimiz kalabalık hâle geldi ve bu kalabalık, anlamsız bir yığına dönüştü. Bireyler arasındaki ilişkiler azaldı ve insanlar birbirine karşı soğudu. Hatta aile bireyleri arasında bile... Büyük aile hayatı kayboldu. Evlenen çocuklar hemen başka yerlere taşınıyor. Akrabalık ilişkileri bile kalmadı. Özellikle eski yılların yürek ısıtan komşuluk ilişkileri neredeyse kayboldu gitti. Ben ömrümün ilk on beş yılında yaşadığım Samatya ve Narlıkapı da birlikte olduğumuz insanları isimleriyle ve çehreleriyle hâlâ hatırlıyorum. Kırk yıldır oturduğum bu apartman dairesinde, on iki daireden sekizinin yüzünü görmedim. Toplum ve aile ilişkileri bu boyuta vardı. Bu parçanın bütününde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? A) Hızlı kentleşme ve sosyal değişimin toplumdaki iletişimsizliği artırdığından B) Bireylerin toplumu ilgilendiren olaylara karşı duyarlığının eskisi kadar olmadığından C) Kentleşmenin ve gelişen teknolojinin toplumsal yaşamda insanlara kolaylıklar sağlamadığından D) Çocukluk döneminde başkalarıyla kurulan ilişkilerin kolay kolay unutulmadığından E) Düzenli bir planlama ile hızlı kentleşmenin kontrol altında tutulmasının faydalı olacağından 3 TDE (LYS3)

4 13. Þiddet, ilkel ve insanlýk dýþý bir uygulamadýr. Þiddetin doðal karþýlandýðý toplumlar, uygar olamayan toplumlar olarak kabul edilir. Hiçbir gerekçe ya da dayanaðýn şiddeti haklı ve meşru kılması mümkün değildir. İstatistiklere bakıldığında sadece az geliþmiþ ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de V şiddetin son derece yaygın olduğu görülmektedir. V Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A). sözcük, ad soyludur ve iyelik eki almıştır. B). sözcük, yardımcı eylemle oluşturulmuş bir birleşik eylemdir. C). sözcük, birleşik bir belgisiz sıfattır. D) V. sözcük, eylemsidir. E) V. sözcük, türemiş bir niteleme sıfatıdır. 15. () Romanda çiçekten böcekten, o an geçerli günün modalardan uzak durmaya çalışırım. () Romancının görevi insanı, insanda saklı olan gerçeği bulup çıkarmak, altını çizmek ve onu hayatın gerçeği kılmaktır. () Stendhal, Roman dediğin, uzun bir yol üzerinde dolaştırılan bir aynadır. derken buna işaret eder. (V) Bu açıdan roman, diğer tanımlarının yanı sıra önemli bir toplumsal eylem fırsatıdır aynı zamanda. (V) Ölümsüz tüm romanlara bakarsanız insanı araştırırken bir yandan da toplumsal meseleleri tartıştıklarını, mutlaka felsefi bir özlerinin olduğunu görürsünüz. Bir yazarın görüşlerinin ele alındığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A). cümlede, güncel konuları işlemekten kaçındığı belirtilmektedir. B). cümlede, yazarlık anlayışı üzerinde durulmuştur. C). cümlede,. cümledeki düşünceler bir alıntıyla kanıtlanmaya çalışılmıştır. D) V. cümlede, toplumsal olayların roman aracılığıyla incelenebileceğinden söz edilmiştir. E) V. cümlede, kalıcı yapıtlara yönelik bir saptamada bulunulmuştur. 14. () Yıllardır şiirleriyle eleştirmenlerin övgüsünü alan bu şair, her şeyden önce kendi çizgisine sadık bir sanatçıdır. () Bu yüzden okura kendini tekrarladığı, zengin bir imge haritasının olmadığı izlenimi veriyor olabilir. () İlk şiirlerinden bugüne devamlılık gösteren yazın çizgisi anlattıkları yönüyle sürekli bir gelişme ve yenilenme içindedir. (V) Bir define arayıcısı gibi dilin gizli kapaklı yerlerindeki mücevherleri, söz incilerini sabırla arar. (V) Takip ettiği bu çizgi ve titiz işçiliği, şiirinin kendi benliğini bulmasıyla sonuçlanır. Bir şairden söz edilen bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A). cümlede, olumlu bir değerlendirme yapılıyor. B). cümlede,. cümlede anlatılanın yol açtığı durumla ilgili bir tahminde bulunuluyor. C). cümlede, çağdaşlarından farklı bir şiir evreni oluşturduğundan söz ediliyor. D) V. cümlede, incelikli bir çalışma içinde olduğu belirtiliyor. E) V. cümlede, özgünlüğü yakaladığı anlatılıyor. 16. Sanat alanında, yaptığı işin kalıcı olduğuna inanan sanatçıyla bu inancı pekişmemiş sanatçının tutumu çok başkadır ( ) Her şeyden önce şunu kendimize soralım ( ) Nedir sanatçının çıkış noktası ( ) Doğa mı, düşünceleri ya da duyguları mı ( ) Bütün bunlar kaynaktır sanatçı için ama Andre Malraux nun şu sözünü de unutmamalı ( ) Bir sanat yapıtının başlıca çıkış noktası gene bir sanat yapıtıdır. Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? A) (:) (:) (.) (?) (!) B) (.) (:) (?) (?) (;) C) (.) (:) (?) (?) (:) D) (:) (:) (?) (.) (.) E) (.) (;) (.) (?) (!) 4 TDE (LYS3)

5 17. Sanatçının biçimlendirdiği, anlam yüklediği, keşfettiği bir şeydir sanat yapıtı. Bir başka deyişle sanat gücünün biricik ürünüdür ve orijinaldir. Sanat yapıtı, dönüştürücü estetik bir süreçten sonra var olur ama bu, onun sanatçının yaşamından, deneyimlerinden ve duygularından yoksun olduğu anlamına gelmez. Tamamlandıktan sonra estetik ve evrensel duygular onda yankılanır durur. Bu estetik sadece bugünü değil, dünü, yarını da kapsar ve içinde geleceğe ilişkin bir tasarımı barındırır; her durumda yaşamımızı zenginleştirir, bir bilinç aktarır. Sadece anımsatmaz, bazen de bildiklerimizi unutturarak yeni bir dünyaya çağırır. Bu parçada sanat yapıtıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Sanatçıdan izler taşıdığına B) Özgün olduğuna C) Kuşatıcı bir güzelliğinin olduğuna D) İnsana çeşitli katkılar sağladığına E) Yoğun bir emek sonucu oluşturulduğuna 19. Birçok kişi sanata aşırı değer vererek sanatta sınırlama olmaması gerektiğini savunuyor. Bence sanatta etik değerler sanatın kendisinden de önceliklidir. Portre çalışan bir fotoğraf sanatçısının, iniltiler içinde hastaneden çıkmakta olan yaşlı bir kadının yüzündeki ifadeyi yakalamak için karşısına geçerek fotoğraf çekmeye çalışmasının etik yönünü düşünelim. Belki de o kare ile gerçekten çok mükemmel bir sonuç elde edilecektir. Ancak o hasta, yaşlı kadının acılarına ortak olmak yerine, durumdan, tümüyle bireysel ve bencil çizgide iş çıkarmaya çalışmak, tüm etik değerleri çiğnemek olacak ve insanlık ayıbı sayılabilecektir. Sevgiden uzak, insan haklarına, insan yaşamına saygısızlık içeren bir eylem sonucunda, dünyanın en mükemmel fotoğrafını çekmiş olmanın ne değeri var ki? Sanat, herhangi bir biçimde, insan yaşamından daha önemli ve değerli olabilir mi? Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Okuyanı yönlendiren bir söylem taşımaktadır. B) Devrik cümlelerle akıcılık sağlanmıştır. C) Ortaya atılan düşünce somutlaştırılarak inandırıcılığı artırılmaya çalışılmıştır. D) Sözde soru cümlelerine yer verilmiştir. E) Tartışmadan yararlanılmıştır. 18. Yaşamda bazen yanlış yollara sapmış olsam da gittiğim yerlerden eli boş dönmedim hiçbir zaman ben. diyen şair İlhan Berk, düzyazının öğrenilen olduğunu, öğrenilenin de yaratı olamayacağını, bu yüzden de düzyazıdan uzak durduğunu söylerdi. Mektupları ise aşka benzetirdi. Hem de beyaz bir aşka. İlhan Berk, kalabalıklardan çok çabuk sıkılırdı. Şiirden ve kendi dünyasına yakın şeylerden söz edilmiyorsa oradan uzaklaşırdı. Ona göre herkes tarafından okunmak şair için bir ölçü değildir. Hatta edebî zevkini yitirmiş bir toplumda okunmamak iyi bir ölçüdür, iyi bir şair için. 20. Bu ozanımız, Türk şiirinin yaşlanmayan, hep genç kalan usta bir kalemiydi yılına kadar gerçekçi bir şair görüntüsü sergilese de 1953 te Yenilik dergisinde yayımladığı Saint Antoine nin Güvercinleri nde İkinci Yeni nin renkleriyle buluştuğunu görürüz. Geleneksel ve Batılı şiir biçimleri üzerinde sürekli denemeler yaptı. İnsanı, tarihi, doğayı, kutsal kitapları, mitolojiyi ve kentleri şiirlerinde farklı bir çağrışımla sunan, çarpıcılığı ve şaşırtıcılığı bir ilke gibi benimseyen ozan, devamlı kendini yenileyen bir şiir ustasıydı. Kısacası Memet Fuat ın da imlediği gibi Dokunduğu her şey şiirdi. Bu parçada altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bu parçada anlatılan ozanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Birçok deneyim edinme B) Bilgiyle oluşturulan sanatı yok sayma C) Duygusallığı şiirlerinde ölçülü biçimde kullanma D) Kitlelere ulaşabilmeyi kriter almama E) Estetik farkındalıktan uzak kişilerin beğenileri arasında olmamayı yüceltme A) Kalıplaşmış şiir anlayışının dışına çıkmaya çalıştığı B) Şiirleri üzerine birçok inceleme yapıldığı C) Kalıcılığı yakalayan bir sanatçı olduğu D) Sürekli yenilik peşinde koştuğu E) Şiirlerinin geniş bir içerik yelpazesine sahip olduğu 5 TDE (LYS3)

6 21. () Bir müzisyen bir albüm çıkardığı zaman Türkiye de onun için bir tanıtım yapması, çıkıp söyleşilerde bulunması son derece doğal karşılanıyor. () Bir yönetmen, yeni bir filminden dolayı benzeri programlara katıldığında da durum aynı şekilde. () Yazarların kitaptan para kazanmak istemelerini çok yanlış buluyoruz. (V) Ben bunun bazıları tarafından niye yanlış bulunduğunu hâlâ anlamış değilim. (V) İnsanların kalemleriyle geçinebilmeleri lazım. (V) Keşke daha çok yazar bu işten yeteri kadar para kazanabilse de ek işler yapmak zorunda kalmasa! Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra Ancak kitaplar söz konusu olduğu zaman kriterlerimiz hemen değişiyor. cümlesi getirilebilir? 24. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Olay çevresinde oluşan edebî metinlerde, olaylar, yalnızca kahraman anlatıcının bakış açısıyla verilir. B) Masal, destan, hikâye, roman, halk hikâyeleri gibi türler anlatmaya bağlı metinlerdir. C) Komedi, trajedi, dram Karagöz, meddah, orta oyunu gibi türler göstermeye bağlı metinlerdir. D) Anlatmaya bağlı edebî metinler kurmaca ürünü olan metinlerdir. E) Göstermeye bağlı metinlerde genellikle, günlük konuşma dili kullanılır, cümleler açık ve kısadır. A). B). C) V. D) V. E) V. 22. Düşünce yazıları duygusal boyutlu yazılar değildir, bir gözlem ya da deneyime dayalı yazılardır. Yazarın sanatlı anlatım oluşturma kaygısı yoktur. Bir konuyu ele alıp o konu hakkında derinlemesine bilgi veren ve genelde açıklama, tanıtım, bilgilendirme içeren ----, bu yazınsal türlerden biridir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) makale B) deneme C) fıkra D) söyleşi E) münazara 25.. Senden alamam gönlümü imkânı mı var Öyleyse tamamen senin olsun ne zarar Ben terk edemezsem onu aşk uğrunda Gönlüm olacakmış ne olur, neye yarar. Geçti cananın firakı canıma Tîr-i cevri gibi girdi kanıma Nâleden bir kimse gelmez yanıma Söyle ey bâd-ı sabâ cananıma. Yoluna vermişim can ile teni İnkârım yok durur sevmişim seni Lütfunla şâd eyle ağlatma beni Eğlenme dertlerin dermanı tez gel 23. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen kavramla uyuşmamaktadır? A) Yazarının, kendi yaşamını anlattığı romanlardır. (Otobiyografik roman) B) Konusunu tarihî olaylardan ve kişilerden alan, gerçek olaylardan yola çıkan, araştırma ve incelemeye dayalı romanlardır. (Belgesel roman) C) Olayların kişi üzerindeki etkilerini yansıtan, ruh çözümlemelerine ağırlık veren ve yazarın kişiliğini gizlediği romanlardır. (Romantik roman) D) Okuru heyecanlandırmayı amaçlayan, gerilim ve korku dolu dedektif serüvenlerinin ve polisiye olayların anlatıldığı romanlardır. (Macera romanı) E) Genellikle toplumsal ya da siyasal bir sorunu konu alan ve bunu bir sava bağlayarak işleyen romanlardır. (Tezli roman) V. Gülün çevresi kar m ola Çektiğim âh u zar m ola Acep bizi sorar m ola O kaşları keman şimdi Yukarıdaki numaralanmış dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A). dörtlük bir rubaidir,. dörtlük bir murabbadan alınmıştır. B). ve. dörtlükler, tema yönünden benzerlik göstermektedir. C). dörtlük bir koşmadan, V. dörtlük bir semaiden alınmıştır. D). ve V. dörtlüklerin uyak düzenleri aynıdır. E) Bütün dörtlüklerde uyak ve redif kullanılmıştır. 6 TDE (LYS3)

7 26. Aşiyan-i mürg-i dil zülf-i perişanındadır Kanda olsam ey peri gönlüm senin yanındadır 28. Haber yazısı ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır. Uyak ve redif vardır.. Birinci beyit, matla (ilk) beytidir.. Birinci beyitte ey sözcüğüyle nidâ sanatı, peri sözcüğüyle istiare sanatı yapılmıştır. V. Bir müstezattan alınmıştır. V. İkinci beyit, makta (son) beytidir. Yukarıdaki beyitlerle ilgili olarak verilen numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır? A) Haber planı, tersine dönmüş piramit diye bilinir. Tersine dönmüş piramitte, haberin giriş bölümünde olay birkaç cümle ile özetlenir. B) Haberin kendisi kadar, başlığı da ilginç olmalı, başlığa gözü takılan okuyucu, gerisini okumak için can atmalıdır. C) Haber duyulmamış olmalıdır çünkü okuyucu duyduğu bir olayı ikinci kez okumak istemez. D) Muhabir, haberi yazarken tarafsız kalmamalı, kendi yorumunu mutlaka katmalıdır. E) Muhabir, haber metnini hazırlarken yazım ve noktalama kurallarına uymalıdır. A). ve. B). ve. C). ve V. D). ve V. E) V. ve V. 29. Tiyatroyu hem bir eğlence hem de düşünce yönüyle önemli bir kurum, adetâ bir ahlâk ve dil okulu olarak görmüş, sosyal fayda olarak nitelendirmiştir. Tarihsel ve toplumsal temalı oyunlarıyla dikkat çekmiştir. Tiyatro ile ilgili bu görüşlerini bir oyununun ön sözünde açıklamıştır. Bu parçada sözü edilen Tanzimat Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Teodor Kasap B) Ahmet Vefik Paşa C) Abdülhak Hamit Tarhan D) Namık Kemal 27. Benim de mi düşüncelerim olacaktı Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım Sessiz sedasız mı olacaktım böyle Çok sevdiğim salatayı bile Aramaz mı olacaktım Ben böyle mi olacaktım. Ses ve ritim önemsenmiştir.. Günlük konuşma diliyle yazılmıştır.. Serbest ölçüyle oluşturulmuştur. V. Uyak ve redife yer verilmemiştir. V. Biçim ve içerik bakımından İkinci Yeni şiirine özgü nitelikler taşımaktadır. E) İbrahim Şinasi 30. Rûhumda bahar açtı onun bülbülü sendin Her gün bana bir taze çiçek neşesi verdin Gönlümde açan goncelerin şen gülü sendin Her gün bana bir taze çiçek neşesi verdin. Bir şarkının son dörtlüğüdür.. Bütün dizelerde ulama vardır.. Bahara özgü kavramlara yer verilmiştir. V. Lirik bir duyarlık sezilmektedir. V.. ve V. dizeler nakarattır. Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak verilen numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır? Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak verilen numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır? A). ve. B). ve V. C). ve. D). ve V. E) V. ve V. A). ve. B). ve. C). ve V. D). ve V. E) V. ve V. 7 TDE (LYS3)

8 31. Tarık Buğra, ilk romanı Siyah Kehribar da, yaşamda umduğunu bulamayan aydın ve sanatçının içine düştüğü çıkmazı verir. Küçük Ağa ve Küçük Ağa Ankara da romanlarıyla da Kurtuluş Savaşı nı yazar. Bu iki romanı tamamlayan Kurtlar Sofrası romanında da Sakarya Savaşı ndan yararlanan çıkarcılarla yiğitlik göste- V renleri ele alır. Tanınmış romanlarından Osmancık ta V ise Osmanlı Devleti nin kuruluşuna döner. 33. Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu ve Yılanı Öldürseler, Yaşar Kemal in Çukurova ile çevresini; doğası, yaşam koşulları ve insanlarıyla anlattığı romanlarıdır. Binboğalar Efsanesi ve Ağrı Dağı Efsanesi yle destansı roman örnekleri veren yazar, Yalnız Efe de Batı V Anadolu ya yönelmiştir. İstanbul daki gözlemlerinin sonucunda da Deniz Küstü, Al Gözüm Seyreyle Salih, V Kuşlar da Gitti romanları ortaya çıkmıştır. Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A). B). C). D) V. E) V. A). B). C). D) V. E) V. 32. Aşağıdaki parçaların hangisinde yazınsal söylemin ötekilere göre daha sınırlı olduğu söylenebilir? 34. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen sanatçıyla ilgili değildir? A) Soylu bir yalnızlığı giyindim sessizce. Dayanılmaz olsa da ayrılığın suskunluğu, taşıyorum omuzlarımda kırıla döküle. Galiba yavaş yavaş hak veriyorum, aşk yalnız yaşanır, diyen şairlere. B) Bazen kanadı kırık bir martı olur yüreğim, yorgun bir vapurun ıssız güvertesinde. Hatıralar hançerler bağrımı ve başlar o aşina yangın saatleri. Aşkın tam ortasından geçip yanmamak ne mümkün! C) Dizelerden akan gözyaşları, aşkınlaşma ve vuslat arzusu içimi delip geçer bazı şiirlerde. Camdan bir kalbin cam kırıklarından sıyrılıp elmasa dönüşme arzusunun sessiz çığlıkları sağır eder kulaklarımı. D) Günün karmaşasından kurtulup kendimle baş başa kaldığım metruk manastırı andıran dağ evinde ıssızlığı yaşıyorum zihnimdeki kalabalığa rağmen. İçimdeki yangın okyanuslarında canımı fena hâlde yakan o sarmal yutmaya başlıyor yine beni. E) Güz ve hazan olarak da adlandırılan sonbahar, gündüzlerin kısalıp gecelerin uzadığı, güneşin etkisinin daha az hissedildiği, yağışlı günlerin arttığı, ağaçların yapraklarının sararıp döküldüğü bir mevsimdir. Bu mevsimde havalar, yavaş yavaş soğuyarak kışa hazırlık yapılması için insanları uyarır âdeta. A) Daha çok, memleketi olan Söke yöresini ele aldığı romanlarıyla dikkati çeker. Bir Şehrin İki Kapısı, Yılan Hikâyesi, Bir Karış Toprak, Bir Çift Öküz bu özelliği taşıyan romanlarıdır. (Samim Kocagöz) B) İlk romanı Denizin Çağırışı nda yoksul bir öğretmenin yaşamı anlatılır. Değişik toplumsal konuları ele aldığı öteki romanları, Yeşil Gölge, Başka Olur Ağaların Düğünü ve Zühre Ninem dir. (Kemal Bilbaşar) C) İlk romanı Aganta Burina Burinata da küçük yaşta başlayan deniz tutkusunu dile getirirken Uluç Reis ve Turgut Reis te Osmanlı İmparatorluğu nun denizlerde sınırlarını genişletmek için yaptığı savaşları anlatır. (Aka Gündüz) D) Fahim Bey ve Biz, Çamlıca daki Eniştemiz, Ali Nizami Bey in Alafrangalığı ve Şeyhliği romanlarında, geçmişte kalan yaşayışa duyduğu özlemi dile getirir. (Abdülhak Şinasi Hisar) E) İçimizdeki Şeytan da. Dünya Savaşı öncesi İstanbul da aydınlar arasındaki değişik yönlerde yapılan tartışmaları, Kürk Mantolu Madonna da da bir aydının çevresi ve ailesiyle olan uyuşmazlığı, bu uyuşmazlığın nedenleri verilir. (Sabahattin Ali) 8 TDE (LYS3)

9 , özellikle şiirimizin çağdaş bir yapıya kavuşmasında büyük etkisi olan bir şairdir. Divan şiirinde anlamın beyitte tamamlanması geleneğini değiştirmiş; müstezadı, Fransız şiirindeki serbest nazma benzeterek serbest müstezat durumuna getirmiştir. Sonenin kullanımını artırmıştır. Şiire konuşma dilinin kimi özelliklerini sokmuştur. Toplumsal konulu manzum öyküler kaleme almış, hece ölçüsüyle de şiirler yazmıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Mehmet Âkif Ersoy B) Cenap Şahabettin C) Abdülhak Hamit Tarhan D) Tevfik Fikret E) Yahya Kemal Beyatlı 38. Tanzimat Dönemi romanlarında işlenen başlıca konular Batılılaşmanın yanlış anlaşılması, kölelik-cariyelik ve tarihî olaylar olarak karşımıza çıkar. Bu parçada numaralanmış bölümlerdeki konuları işleyen romanlar, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) İntibah - Şair Evlenmesi - Celaleddin Harzemşah B) Felatun Bey le Rakım Efendi - Sergüzeşt - Cezmi C) Araba Sevdası - Zavallı Çocuk - Yeniçeriler D) Afife Anjelik - Zavallı Kız - Vatan yahut Silistre E) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat - Karabibik - Kara Bela 39. Muallim Naci, Tanzimat la birlikte gelen yeniliklere düşünce olarak bağlıdır. Uzun manzum ön sözünden do- layı, yayımladığı Harâbât adlı antolojisi ile divan edebiyatının propagandasını yapmakla suçlanır. Oysa da- V ha önce bir makalesinde halk şiirini savunmuştur. V Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 36. Servet-i Fünun romancıları dönemin başlarında daha çok, ferdî konuları işlemişlerdir. Sonraları romantizme yönelmiş, eserlerinde toplum yaşayışını vermeye başlamışlardır. Halit Ziya Uşaklıgil, Aşk-ı Memnu romanında varlıklı bir ailedeki Batılı yaşam biçimini anlatır. V Mai ve Siyah romanında da o dönemin basın hayatını, bir Türk ailesinin yaşayış biçimini ve bir şairin dünyasını V yansıtır. A). B). C). D) V. E) V. Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A). B). C). D) V. E) V Vesiletü n Necat mevlid. Tazarruname sanatkârane nesir. Heşt Behişt tezkire V. Hüsn ü Aşk mesnevi V. Keşfü z Zünun biyografi Yukarıdaki numaralanmış yapıtlardan hangisi, karşısındakiyle ilişkilendirilemez? A). B). C). D) V. E) V. 40. İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından Bebe dişlerinden güneşlerden yaban otlarından Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar Şu aranıp duran korkak ellerimi tut Bu evleri atla bu evleri de bunları da Göğe bakalım Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İmgelerden yararlanılmıştır. B) Düşünce temelli bir söyleyiş benimenmiştir. C) Aliterasyon ve asonans yapılmıştır. D) Çağrışımsal boyutlar içermektedir. E) Modern şiire özgü nitelikler taşımaktadır. 9 TDE (LYS3)

10 41. Tanzimat Edebiyatının başlıca şair ve yazarları önce gazetelerde dilin ve edebiyatın nasıl olması gerektiğini tartışmışlardır. Dönemin en önde gelen kişiliği ----, Âgâh Efendi ile birlikte çıkardıkları Tercüman-ı Ahvâl ve yalnız başına çıkardığı ---- gazetelerinde Batı uygarlığına ulaşmak için cahilliğin ortadan kaldırılması gerektiğini savunmuş; bunun için, gazete aracılığıyla halkın düzeyini yükseltmeye çalışmıştır. Bu sırada halkın anlayabileceği bir dile gereksinim duymuş ve yeni, yalın bir düzyazının ortaya çıkmasına önayak olmuştur. Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? 43.. İnsanların zayıf ve eksik yanlarını büyük bir ustalıkla yeren terkibibend ine kendisinden sonraki pek çok şair tarafından nazire yazılmıştır. (Taşlıcalı Yahya). Divan edebiyatında, hikemî şiir akımının kurucusu ve en güçlü temsilcisi olarak bilinir. (Nabi). Şiirlerinde alegorik anlatımı yeğlemiş, bir yandan Sebk-i Hindi etkisi diğer yandan mutasavvıf kişiliği şiirlerini güç anlaşılır yapmıştır. (Şeyh Galip) V. 16. yüzyılda mesnevi alanında tanınmış isimlerden biri olan şair, hamse sahibidir. (Bağdatlı Ruhî) V. Mahallileşme akımının en güçlü temsilcisi olan şair, asıl ününü şarkılarıyla kazanmıştır. (Nedim) A) Ali Suavi - Muhbir B) Şinasi - Tasvîr-i Efkâr C) Namık Kemal - İbret D) Ahmet Mithat - Tercüman-ı Hakikat E) Şemsettin Sami - Takvim-i Vekayi Yukarıda numaralanmış cümlelerle birlikte verilen sanatçı adlarından hangi ikisi yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur? A). ve. B). ve V. C). ve. D). ve V. E) V. ve V yüzyılda oluşturulan yapıt, Türk kültürü ve edebiyatıyla ilgili yazılı kaynakların en eskilerindendir.. Bir sözlük olmanın yanı sıra İslamiyet öncesi Türk edebiyatını, tarihini, coğrafyasını, folklorunu, mitolojisini aydınlatan önemli bir kaynaktır.. Ahlak, dinin önemi, devlet idaresi gibi konulara değinen mesnevide olaylar, dört sembolik kişilik aracılığıyla anlatılmıştır. V. Destandan halk öykücülüğüne geçiş döneminin ilk ürünleridir. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi, yukarıdaki numaralanmış yargılardan biriyle ilişkilendirilemez? A) Atabetü l Hakayık B) Divanü Lügati t Türk C) Kutadgu Bilig D) Orhun Yazıtları E) Kitab-ı Dede Korkut 44. Halk bilimiyle halk edebiyatının ilişkisi, özellikle anonim halk edebiyatı ürünlerinin; masal, ninni, efsane, fıkra, atalarsözü, deyimler vb. derlenmesi, toparlanması, tasnifi ve bunların irdelenmesi bağlamında işlev kazanır. Bunun yanı sıra Türk halk edebiyatının iki önemli kolu olan âşık edebiyatı ve tekke-tasavvuf edebiyatı da bir yandan edebiyat tarihinin araştırma alanına girerken diğer taraftan halk biliminin çalışma alanı içerisinde ele alınmış, öylece değerlendirilegelmiştir. Aşağıdaki dizilerin hangisinde verilen sanatçılar, bu parçada altı çizili bölümlerde belirtilen edebiyatların temsilcileri arasında gösterilemez? A) Karacaoğlan - Yunus Emre B) Âşık Ömer - Kaygusuz Abdal C) Seyrani - Hacı Bektaş Veli D) Âşık Paşa - Süleyman Çelebi E) Erzurumlu Emrah - Pir Sultan Abdal 10 TDE (LYS3)

11 45. Nazım Biçimi Nazım Birimi Ölçü Müstezat beyit dörtlük aruz Türkü ---- hece Bu tablodaki eşleşmelerde boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? A) Aruz, gazel, beyit B) Hece, semai, dörtlük C) Aruz, şarkı, bent D) Hece, destan, dörtlük E) Aruz, kıta, bent 48.. Hece ölçüsüyle musiki, his ve hayal ağırlıklı şiirler yazma. Epik şiir ustası olarak tanınma. Şiirlerinde gündelik yaşamı, günlük konuşma diliyle esprili bir biçimde anlatma V. Ölüm ve yalnızlık karşısında duygulanan bir şair olarak tanınma Aşağıdaki şairlerden hangisinin en belirgin özelliği yukarıda verilmemiştir? A) Orhan Veli Kanık B) Fazıl Hüsnü Dağlarca C) Ahmet Hamdi Tanpınar D) Asaf Halet Çelebi E) Cahit Sıtkı Tarancı 46. Tanzimat ve ondan sonra gelen yeniliklerle edebiyat ve düşünce hayatımız, Batı ile tanıştı. Bu dönemde çeşitli vasıtalarla yenileşme hareketi önemli bir ivme kazandı. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yenileşme hareketine katkı sağladığı söylenemez? A) Matbaanın yaygınlaşması B) Gazeteler C) Tercüme yapıtlar D) Tiyatrolar 49.. Soyaçekim - deney - fizyolojik şartlar. Bilinçaltı - rüya - otomatik şiir. Müzikalite - anlam kapalılığı - sanatlı dil V. Duygu - hayal - doğa Aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisi, yukarıdaki numaralanmış dizilerden biriyle ilişkilendirilemez? E) Tezkireler A) Romantizm B) Klasisizm C) Natüralizm D) Sembolizm E) Sürrealizm 47. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen sanatçıyla ilgili değildir? A) Topal Koşma da, sıkıntılı kişilerin uyum sağlayamadıkları toplumun eskimiş değer yargılarından kaynaklanan tedirginliklerini dile getirir. (Nezihe Meriç) B) Kaçkınlar da topladığı öykülerinde ahlak ölçülerine, alışkanlıklara baş kaldıran tedirgin insanın yenilgisini verir. (Ferit Edgü) C) Berlin in Nar Çiçeği nde, farklı kültürdeki insanların Almanya da kesişen dünyalarını anlatır, sevginin gücünü koruduğunu vurgular. (Bilge Karasu) D) hlamur Ağacı nda, küçük bir aile çerçevesinde bile insan ilişkilerinin ne kadar acımasız ve yapay olabildiğini anlatır. (Vüs at O. Bener) E) Fikrimin İnce Gülü nde, iki farklı toplum yaşantısı arasında uyum sağlayamamış insanların hayal kırıklıklarını anlatır. (Adalet Ağaoğlu) 50. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Tarihe dayanarak çağın eleştirisini yapan Turan Oflazoğlu nun Deli İbrahim, Dördüncü Murat ve Sokrates Savunuyor adlı oyunları vardır. B) Refik Erduran Karayar Köprüsü ve Uçurtmanın Zinciri adlı oyunlarında, üstün yetenekli kişilerin topluma karşı olan sorumlulukları üzerinde durur. C) Tohum ve Toprak ve Atçalı Kel Mehmet, Necip Fazıl ın tarihsel olaylardan ve kişilerden hareket ederek kaleme aldığı oyunlardır. D) Melih Cevdet Anday ın bireyden topluma yönelen oyunları İçerdekiler ve Mikadonun Çöpleri dir. E) Haldun Taner, Fazilet Eczanesi ve Huzur Çıkmazı adlı oyunlarında, yanlış bir ahlak düşüncesiyle yaşamdaki değişikliklere karşı çıkanları ele alır. 11 TDE (LYS3)

12 51.. Kurtuluş Savaşı nda Anadolu köylüsünün durumu ve aydın-halk çatışması. Tekkelerin toplumda sebep olduğu yıkımlar. İstanbul un işgali sırasındaki yozlaşmış toplumsal yaşam V. Batılılaşmanın toplumumuzdaki etkisi ve kuşaklar arasındaki çatışma Yakup Kadri nin aşağıdaki yapıtlarından hangisi, yukarıdaki temalardan biriyle ilişkilendirilemez? A) Yaban B) Nur Baba C) Sodom ve Gomore D) Ankara E) Kiralık Konak 54. İkinci Yeni sonrası gelişen toplumcu şiirin temsilcileri kendilerini toplum sözcüsü kabul etmiş, şiirlerini ideolojik bir çizgiye çekmişlerdir. ----, bu şairlerden biridir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) Behçet Necatigil B) Refik Durbaş C) İsmet Özel D) Süreyya Berfe E) Ataol Behramoğlu 55. Millî Mücadeleye katılmış bir yazar olan Halide Edip, savaş sırasında yaşanan kahramanlıkları ve ihanetleri 52. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi karşısındaki sanatçıya ait değildir? A) Kumpanya - Sait Faik Abasıyanık B) Gönül Hanım - Ahmet Hikmet Müftüoğlu C) Mahur Beste - Yahya Kemal Beyatlı D) Gurbet Hikâyeleri - Refik Halit Karay E) Eski Hastalık - Reşat Nuri Güntekin Ateşten Gömlek te ve Vurun Kahpeye de anlatmıştır. Yazar bu romanlarında, Handan ve Rabia karakterlerinin kişiliğinde bu toprakların ne özveriler sonucunda V V kazanıldığını gözler önüne sermiştir. Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A). B). C). D) V. E) V. 53. Balkan Savaşı ndan başlayarak Birinci Dünya Savaşı yılları, Türkçe ve hece ölçüsüyle şiir yazma eğilimini güçlendirmiş, hececi şairlerin kimileri ulusal duyguları kamçılayan şiirler yazarken kimileri de Anadolu ya yönelmiştir. Bu yönelmede genel olarak Cumhuriyet Dönemi nin ilk yıllarında başlayan Anadolu edebiyatının etkisinden söz edilebilir. 56. Fecr-i Ati şiirinin önde gelen şairi Şiir dilinin müzik ile söz arasında ve sözden çok, müziğe yakın olduğunu öne sürer. Ona göre sözcükler şiire anlamdan çok müzik değerleri ile girer. Konu ise bir araç olmaktan öteye gitmez. Şiirlerinde çocukluk anılarını, aşk ve doğayı konu edinmiştir. Müzik yönünden yetersiz bulduğu için heceyi değil, hep aruzu kullanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen şairlerden biri değildir? Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Faruk Nafiz Çamlıbel B) Mehmet Âkif Ersoy C) Halit Fahri Ozansoy D) Enis Behiç Koryürek E) Yusuf Ziya Ortaç A) Süleyman Nazif tir B) Cenap Şahabettin dir C) Şahabettin Süleyman dır D) Ahmet Hâşim dir E) Ahmet Samim dir 12 TDE (LYS3)

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-23062012-1-1163-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-3 Türk Dili ve Edebiyatı Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 85 dakikadır.

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ 23 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ 23 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ 23 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

ZEYYAT SELİMOĞLU NUN HİKÂYECİLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

ZEYYAT SELİMOĞLU NUN HİKÂYECİLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI ZEYYAT SELİMOĞLU NUN HİKÂYECİLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Halil İbrahim BAŞER YÜKSEK

Detaylı

12. SINIF DİL VE ANLATIM DERS NOTLARI

12. SINIF DİL VE ANLATIM DERS NOTLARI I. ÜNİTE: SANAT METİNLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ Sanat eserlerinin ortaya çıkmasının birçok sebebi vardır. Sanatçı kendini diğer insanlara anlatabilmek için çeşitli yollar denemiştir çağlar boyunca. Kendini

Detaylı

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR 6 ünite PARAGRAF BİLGİSİ ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YAPI PARAGRAFIN KONUSU PARAGRAFTA BAKIŞ AÇISI PARAGRAFTA BAŞLIK PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK

Detaylı

5CÜMLEDE ANLAM. Güzel bir gülüş, karanlık bir. eve giren güneşe. ünite. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul.

5CÜMLEDE ANLAM. Güzel bir gülüş, karanlık bir. eve giren güneşe. ünite. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. ek harekete geçmek için hazırlıktır, düşünmen, harekete geçmekten korkuyor demektir. ünite 5CÜMLEDE ANLAM CÜMLE NEDİR YükLEMİNİN ANLAMINA GÖRE CÜMLELER YARGI TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER CÜMLEDE ANLATIM YOLLARI

Detaylı

EDEBİYAT DERS NOTLARI

EDEBİYAT DERS NOTLARI EDEBİYAT DERS NOTLARI ŞİİR TÜRLERİ LİRİK ŞİİR:Duyguların coşkun bir dille anlatıldığı şiirlerdir. Akıldan çok hayal gücüne,duygusallığa hitap eder.(gurbet,ayrılık,hasret) Gurbet o kadar acı ki Ne varsa

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ORHAN VELİ NİN ŞİİRLERİNDE ÖYKÜ İZLERİ, SAİT FAİK İN ÖYKÜLERİNDE ŞİİR İZLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Emel AYDIN Balıkesir,

Detaylı

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA..........................................................

Detaylı

SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR

SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR SÖZCÜK-SÖZ ANLAM - I / SORULAR SÖZCÜK-SÖZ ANLAM - I 1. Girmek sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yeni bir duruma geçmek, dönüşmek

Detaylı

ĐKĐNCĐ YENĐ ŞĐĐRĐ ÜZERĐNDE ANLAMBĐLĐMSEL BĐR ĐNCELEME

ĐKĐNCĐ YENĐ ŞĐĐRĐ ÜZERĐNDE ANLAMBĐLĐMSEL BĐR ĐNCELEME T.C ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TÜRK DĐLĐ VE EDEBĐYATI ANABĐLĐM DALI YENĐ TÜRK DĐLĐ BĐLĐM DALI Yüksek Lisans Tezi ĐKĐNCĐ YENĐ ŞĐĐRĐ ÜZERĐNDE ANLAMBĐLĐMSEL BĐR ĐNCELEME Melek ŞEN ELMAS

Detaylı

TEST 128. İnformal Yayınları. Kara Kutu Kitapları TEST-128

TEST 128. İnformal Yayınları. Kara Kutu Kitapları TEST-128 TEST-128 TEST 128 1. Günümüz bilişimcileri tarafından geliştirilen yazılımlar ve donanımlar; kâğıt, dosya, klasör, arşiv gibi somut elemanlardan oluşan donanımları ortadan kaldıracak düzeye gelmiş bulunmaktadır.

Detaylı

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA........................................................

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 24 MART 2013 PAZAR

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 24 MART 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 24 MART 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 24 MART 2013 PAZAR

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 24 MART 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 24 MART 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ EŞ ZAMANLI DENEME SINAVI. Açıklamalar. Cevaplamanızı, cevap kağıdına koyu siyah ve yumuşak kurşun kalemle aşağıdaki gibi işaretleyiniz.

TÜRKİYE GENELİ EŞ ZAMANLI DENEME SINAVI. Açıklamalar. Cevaplamanızı, cevap kağıdına koyu siyah ve yumuşak kurşun kalemle aşağıdaki gibi işaretleyiniz. YGS TÜRKİYE GENELİ EŞ ZAMANLI DENEME SINAVI Tarih : 20 Eylül 2015 Pazar Saat : 10:00-12:40 Açıklamalar Bu deneme sınavı eşzamanlı uygulanır. Bu kitapçıkta Türkçe 40 soru, Sosyal Bilimler 40 soru (45 soru

Detaylı

uzman yaklaşımı türk dili ve edebiyatı Branş Analizi Murat AKÇAM

uzman yaklaşımı türk dili ve edebiyatı Branş Analizi Murat AKÇAM Branş Analizi türk dili ve edebiyatı Öğretmen adayları için ÖSYM tarafından ilk defa düzenlenen Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Türk Dili ve Edebiyatı Sınavı nda ağırlıklı olarak Eski Türkçe ve Eski

Detaylı

II. 1. Aile ve Çocuk...19 II. 2. Sokak ve Çocuk...62 II. 3. İş ve Çocuk...87

II. 1. Aile ve Çocuk...19 II. 2. Sokak ve Çocuk...62 II. 3. İş ve Çocuk...87 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI ORHAN KEMAL İN HİKÂYELERİNDE ÇOCUK TİPLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ASLI KANTARCI

Detaylı

KEMAL TAHĠR ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR

KEMAL TAHĠR ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI KEMAL TAHĠR ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Prof. Dr.

Detaylı

NECATĐ CUMALI NIN ŞĐĐRLERĐNDE TOPLUMSAL ELEŞTĐRĐ

NECATĐ CUMALI NIN ŞĐĐRLERĐNDE TOPLUMSAL ELEŞTĐRĐ T.C. SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TÜRK DĐLĐ VE EDEBĐYATI ANABĐLĐM DALI YENĐ TÜRK EDEBĐYATI BĐLĐM DALI NECATĐ CUMALI NIN ŞĐĐRLERĐNDE TOPLUMSAL ELEŞTĐRĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Hazırlayan Ahmet YILDIRIM VAN 2011

Detaylı

Osmanlı Devleti yükselme devrinde kendi uygarlıklarının Batınınkinden daha üstün olduğuna inanmış ve batıda olan yenilik ve reformlara kayıtsız

Osmanlı Devleti yükselme devrinde kendi uygarlıklarının Batınınkinden daha üstün olduğuna inanmış ve batıda olan yenilik ve reformlara kayıtsız TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI Hazırlayanlar: Nilay ATAÇ, Buket MUTLU, Ayşe Nur ÖZDEMİR, Pınar LİMANLIK Osmanlı Devleti yükselme devrinde kendi uygarlıklarının Batınınkinden daha üstün olduğuna inanmış ve batıda

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ Edebiyat tarihi, medeniyet tarihinin en önemli kısmıdır. Bir milletin uzun asırlar esnasında geçirdiği fikrî ve hissî gelişmeyi belirten bütün kalem ürünlerini inceleme ile onun

Detaylı

9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI

9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI 2014 9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI 2013-2014 Beylikdüzü Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah. 4. Cad. No: 18 Esenyurt / İSTANBUL 16.6.2014 TIBBI ETİK ve DEONTOLOJİ SORULARI 1) Deontoloji nedir? 5) Cumhuriyet döneminde

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı. Tuğba TEZCAN. Danışman: Prof. Dr.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı. Tuğba TEZCAN. Danışman: Prof. Dr. HALİDE EDİB ADIVAR IN VURUN KAHPEYE, SİNEKLİ BAKKAL, TATARCIK; PEYAMİ SAFA NIN SÖZDE KIZLAR, CUMBADAN RUMBAYA, YALNIZIZ ROMANLARINDA DOĞU-BATI İKİLEMİNDE EĞİTİM PROBLEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Pamukkale

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI 4 TEMMUZ 2010 A

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI 4 TEMMUZ 2010 A Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI 4 TEMMUZ 010 A ADI

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

MURATHAN MUNGAN IN ÖYKÜ VE ROMANLARINDA KADIN. Esra POLAT ŞABAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ

MURATHAN MUNGAN IN ÖYKÜ VE ROMANLARINDA KADIN. Esra POLAT ŞABAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MURATHAN MUNGAN IN ÖYKÜ VE ROMANLARINDA KADIN Esra POLAT ŞABAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Özcan BAYRAK Adıyaman Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

NAZLI ERAY'IN ROMAN DÜNYASINDA DÜŞSÜ VE BÜYÜLÜ GERÇEKLİĞİN KURGUSU İLE FANTASTİK UNSURLAR

NAZLI ERAY'IN ROMAN DÜNYASINDA DÜŞSÜ VE BÜYÜLÜ GERÇEKLİĞİN KURGUSU İLE FANTASTİK UNSURLAR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI NAZLI ERAY'IN ROMAN DÜNYASINDA DÜŞSÜ VE BÜYÜLÜ GERÇEKLİĞİN KURGUSU İLE FANTASTİK UNSURLAR YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI NEDİM GÜRSEL İN ÖYKÜ VE ROMANLARINDA KENT VE KADIN.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI NEDİM GÜRSEL İN ÖYKÜ VE ROMANLARINDA KENT VE KADIN. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI NEDİM GÜRSEL İN ÖYKÜ VE ROMANLARINDA KENT VE KADIN Mustafa BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/ 2008 i ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı