DM. Sal Wext Hejmar. Bıba

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 - 7 4.2.1986 82-83 1 DM. Sal Wext Hejmar. www.arsivakurd.org. Bıba"

Transkript

1 Sal Wext Hejmar Bıba DM akurd.or

2 Rôpel 2 YABANCILAR MECLISI UZERINE ur d. or tüm yabancıların, ayrım yapmaksızın hak ve çıkarlarını eşit ve kararlı biçimde savunacak, bu alanda uzman ve başta sendikalar olmak üzere diğer yabancı ve Alman demokrat çevrelerin desteğini alabilecek kişi ve listelerin seçilmesi en doğrudur. Diğer taraftan sol ve demokrat oyların bölünmeınesi için Kürdistan'lı ve Türkiye'li üçlerin ve sendikaların ortak platform oluşturmaları; ortak adaylar üzerinde biraraya elmeleri büyük önem taşıyor. Bunun için bu yelpazede yer alan tüm üçlerin özetilmesine ve olanaklar vaa, üçleri oranında temsil edilmesine dikkat edilmelidir. Sendikaların bu işin içine çekilmesi ve hatta buna öncülük etmesi sağlanmalıdır. Gerçi onlar buüne kadar bazı örneklerde örüldüğü ibi pek tutarlı, birleştirici, sol ve demokrat kesimin hepsini özeten bir tutum takınmadılar. Sendikaların bu tutumu olumlu bir biçimde eleştirilmelidir. Ancak onların bu tutumu, sendika karşıtı bir tutuma irmeye, her koşulda karşı veya alternatif listeler oluşturma ya erekçe yapılamaz. Yabancılar Meclisi tek başına Türkiyeli, Kürdistanlı veya başka bir ulusu ililendirmiyor. Tüm yabancıları ve Almanları da ililendiren bir sorun. örneğin Köln'de oluşturulan Yabancılar Meclisi'ne seçilen 32 üyenin 14'ü Almanlardan oluşuyor. Bunlar belediyelerde temsil edilen partiler tarafından atanıyor. Bu nedenle Yabancılar Meclisi seçimlerine ilişkin çalışmada, seçim taktiklerini tespit etmede, sadece Türkiyeli ve Kürdistanlı üçleri özetmek eksik bir yaklaşım olur. Federal Almanya'da veya bulunduğumuz yöredeki politik üçlerin konumunu; kazanılabilecek üçlerin durumu özönünde bulundurulmalıdır. Sendikaların desteğ ni almak bu anlamda önemlidir. Zaten Türkiyeli ve Kürdistanlı sol ve demokrat kesim bu yönde başarılı olmadığı; bölük-pörçük olduğu için Köln ve Duisbur'da olduğu ibi, seçimleri kazanamadı; erici-faşist üçlere, ağırlıkta bu meclisiere irme fıatını vermiş oldu. ak özellikle son bir yıldır Federal Almanya 'nın büyük kentierinde Yabancılar Meclisi oluşturuluyor. Bu durum, önceleri çoğu kez yerel yönetimlerce atama yoluyla oluşturulan bu meclisierin işlevi, amaç ve örevleri, seçimlere ilişkin tavır ve benzeri bir dizi cevap verilmesi ereken soruyu da beraberinde etiriyor. Yabancılar Meclisi, her ne kadar yabancılar arasında seçimle oluşuyoa da, karar alma ve yürütme yetkisi olmayan bir orandır. Yabancılara yerel seçimlere katılma hakkı tanı mayan resmi çevreler, bu östermelik oranla bir yandan yabancılar için birşeyler yaptıkları intibasını uyandırmayı, diğer yandan, yabancıları denetim altında tutmayı amaçlı yorlar. Yabancılar Meclisi 'nin danışmanlık fonksiyonu ağır basıyor. Yani yabancıları temsilen oluşturulan bu oran, ancak yabancıların sorun ve istemlerine yönelik belediye meciisine, diğer yerel merciiere öneri yapma ibi bir örevi yapabilecek. Ancak tüm bunlardan dolayı, Yabancılar Meclisi'ni hiçe sayıp, tavıız kalmak doğru olmaz. Daha çok bu meclisierin işlevini, resmi çevrelerin bu orana bakış açısını ve ona yüklediği misyonu bilmek, bunu kitlelere anlatmak erekiyor. Bu haliyle de Yabancılar Meclisi'ni, erici yabancılar politikasının, ayrımcı yasa ve uyulamaların eleştirijip mahküm edildiği forumlara dönüştürmek mümkün. Yine bu yolla, yöredeki yabancıların sorun ve istemlerini buraya taşırıp, somut öneriler biçiminde yerel merciiere dayatmak olanaklıdır. Zaten Yabancılar Meclisi, sadece bu yanıyla önem taşıyor ve bunun için de ilisiz ve tavıız kalınmama lıdır. Yabancılar Meclisi'nin bu işlevi yerine etirebilmesi için, bu meclisin bileşimine, seçilecek adaylarm niteliğine ve daha birçok koşula bağlıdır. İlke olarak bu meclisiere diğer liste ve bağımsız adaylar arasın da bölüşüldü. Sol ve demokrat kesimin yenilisi en başta onların dağınıklığından; birbirleriyle uğraşmalarından ileriye eliyor. Bu durum, bu kesime oy verebilecek seçmenler üzerinde olumsuz etki bıraktı ; hatta onları sandık başına itmede alıkoydu. Yapılan bir kaç toplantıda, birlik sağlanamadı. DGB ve onu özü kapalı destekliyenler sık sık olduğu ibi, eski den atama yoluyla bu mecliste örev yapan bazı isimlerinde yer aldığı listesini hemen oluşturdu; diğer kesimlerin örüş, öneri ve desteğini alma çabasına erek duymadı. Bu durum zaten birlik politikasından yoksun ve sendika karşıtı listeler oluşturmayı adet edinmiş diğer bazı ruplarada fıat oldu. örneğin Atif, "sosyal faşistlerle işbirliği yapmıyacağı'nı" her fıatta dile etiriyordu. Fidef, DGB listesini destekliyeceğini açıklıyarak toplantıları terk etti. Geriye kalan örütler zaman zaman biraraya eldiyseler de, eçmişten beri var olan dayatmacı, anti-demokratik ve rupçu anlayışların bazı üçlerce devam ettirilmesi nedeniyle, sonuç r 8 Aralık 1985 ünü Duisbur'ta ilk kez Yabancılar Meclisi seçimi yapıldı. Daha önce bu meclis, belediyelerce atama usulüyle oluşturuluyordu. Toplam 32 kişiden oluşan bu mecliste tüm yabancılara ayrılan sandalye sayısı 16. Bundan 8'i Türkiyeliler için ayrıl m ış. Türkiyeli ve Kürdistanlı sol ve demokrat kesim, (sendikalar dahil) seçimde yenik çıktı Meclise ancak 3 aday sokabildi. Buna karşı erici-faşist çevrelerin başını çektiği sağ kesim ba şarı elde ederek 5 adayını meclise sok tu. Seçime katılım oranı yüzde 62,9, toplam sayısı 20731, oy kullanan ve eçerli oy sayısı 12964'tür. Sol ve demokrat kesimin başlıca 3 listesinin aldığı toplam oy sayısı 3675 dir. Fidef ve HDF'in desteklediği sendika listesi DSSG (Demokratik Sosyal Seçmen Grubu) 2021 oy, Devrimci İş çi, Didf, Atif ve İşçi Gerçeği'nin desdekiediği DİL rubu (Demokrat İşçiler Listesi) 1114 oy, KOMKAR ve bazı si v Duisbur:VABANCILAR MECLiSi SEÇiMi YAPILDl bağımsız adayların oluşturduğu BİZİM LİSTE ise 540 oy aldılar. DSSG 2 aday, DİL rubu ise 1 aday meclise so- kabildi. Buna karşı MTB (Müslüman Türk ler Birliği) 5424 oy alarak mecliste 5 sandalye kaptı. Geriye kalan oylar ise alınamadı. Dev.İşçi, Didf Atif kendi aralabirlik olup, ortak bir bildiri ve adaylar ; adayların sıralaması konusunrında da anlaşmaya vardılar. Diğer örütlere daha önce hazırlanmış bildiriye imza atma, bir nevi kendilerini destekleme önerisi ötürdüler. KOMKAR taraftarlarının, seçim bölelerinin ve adayların tespiti, bu tespitin kura ile yapılması ibi önerilerine sırt çevirdiler. Didf taraftarları bir toplantıda 3 örütün (Didf, Atif, Dev-İş) bukonuda anlaştı ğını, bunu birdaha tartışmıyacaklarını belirtti. Böylesi anti-demokratik, dayatmacı ve kendisi dışındaki üçleri küçümsiyen anlayışlarla birlik oluştur manın mümkün olmadığı açık. Zaten Atif ve Didf'in KOMKAR'Ia birlik yapma diye bir dertleri de yok. Onların tüm çabası, KOMKAR ve diğerleri ni peşlerine takma ; onlardan yararlanmaya yöneliktir. Bu durumda KOMKAR taraftarları diğer bazı bağımsız adaytarla birlikte "BİZİM LİSTE'yi" oluşturdu ve seiçimlere katıldılar. Maocular, KOMKAR hakkında menfi propaanda yürütmekten de eri durmadılar. Avrupa'da İşçi Gerçeği'de bu kervana katıldı. Gerçi bunda başa rılı olamadıkları, seçim sonuçlarından da anlaşılıyor. KOMKAR'ın desteklediği BİZİM LİSTE 540 oy alırken, diğer dört örütün aldığı toplam oy (Devamı 12. sayfada)

3 Riipel 3 Alman Kürtlere Geçen yılın Ağustos ayında Münih 'te düzenlenen Dünya Halk Oyunları Festali 'ne katılan K OM KAR üyesi Nürnber Kürdistan İşçi Derneği'nin folklör ekibi, Türk ve Alman makamlarının, hükümet düzeyindeki baskıları sonucu festalden çıkartılmıştı. Kürt folklör ekibinin festalden çıkarılmasına ve buna karşı oluşan tepki ve protestolara Dene ROMKAR'ın 79. sayısında yer vermiştik. Bavyera Eyalet Parlamentosu SPD milletvekillerinde Rolf Lanenberer, 19 Ağustos 1985'te konuya ilişkin eyalet hükümetine bir soru öneresi yöneltmişti. Bavyera Dev let Bakanı Anton Jaumann, 4 Kasım 1985 tarihinde eyalet hükümeti adına önereye cevap verdi. Jaumann'ın cevap yazısı Federal ve Bavyera eyalet hükümetlerinin Türk hükümet ve konsolosluğuyla Kürt folklörünün festalden çıkartılmasına yönelik işbirliği içinde olduklarını kanıtlıyan bir bele niteliğindedir. Jaumann cevabında şu örüşlere yer veriyor: "Bildiğimiz kadarıyla Türk hükümeti, Alman Dışişleri Bakanlığı'r Nürnber Anadolu Kürt Folklor Ekibinin (Anadolu 'yu onlar ekiemiş doğrusu Kürt folklor ekibi olacak D K) 1. Dünya Halk Oyunları festalinin açılışına katılmasına ilişkin itirazlarını iletmiş." Nürnberer Nachrichten Gazetesi 2 Ocak 1986 tarihli sayısında "KüRT ZINAR IN TüRK VELi OLUŞU" başlığıyla bir yazıya yer verdi. Andreas Scott Johnstan imzalı yazıda, KOMKAR üyesi Nürnber Kürdistan İşçi Derneği 'nin açıklamalarına da yer veriliyor. Nürnber ve çevresinde yaşıyan Kürt işçi ve ailelerinin sorunlarına, ana dil dei, sosyal danışmanlık, Kürtçe ön isimler, Kürtlere yapılan baskılar Türk ve Alman makamlarının tavırlarının serilendiği yazıda, özetle şu örüşlere yer veriliyor. ''Aslında adları Zınar ve Beran. Ama yalnızca anne-babaları onları böyle çağırıyorlar. Çünkü Zınar ve Beran Kürtçe adlar olduklarından, Türk konsolosluğunca ve Türk makamlari karşi i birliği içinde DER BAYERISCHl STAATSMINISTER FOR WIRTSCHAFT UND VERr.[HR Wr VJII/2 - ~O ~38 "Bonn Dışişleri Bakanlığı, Türk hükümetinin itirazları konusunda Bavyera Eyalet hükümetini bililendirdi; o da Eyalet Devlet Bakanı kanalıyla Festal Hazırlama Komi- tesini bililendirdi. Buna bağlı olarak Türk konsolosluğu 'da Bavyera hükümetine "Türk hükümetinin olaydan büyük üzüntü duyduğunu '' bildiri ve Kürt folklor rubunun Federal Almanya Kürdistan Işçi Dernekleri Federasyonu KOMKAR '. a bağlı olduğuna da dikkati çekti. KOMKAR: Anayasayı Koruma örütünün Federal ve Eyalet raporlarında ortodoks komünist bir örüt olarak tanımlanıyor. "KÜRT ZINAR' IN TÜRK VELi OLU SU" resmi kayıtlara eçirilmiyor. Bu nedenle 9 yaşındaki Zınar ve ll yaşındaki Beran okula ittiklerinde adları Veli ve Rahmiye oluveriyor. Zınar ve Beran diğer yabancı çocuklar ibi Almanca öğretilen bir sınıfa idiyorlar. Bunun yanı sıra, haftada 3 saat ek de olarak Türkçe öğreniyorlar. Wie aus dem kurdischen Sinar' ei n türkiseher "Veli" ir d.. 1n du.xhul1 muq d1r N1unj tule u Ine Mı.tLIIrtptl<:hl nrteuinen ~-----c :..... ı, Jaumann daha sonra cevabi yazı sında, Festal Komitesinin, kendilerine Kürt Folklor Ekibinin üzerinde "KüRDiSTAN" yazılı bir pankartı taşıdığı ve bununla festal tüzuune aykırı davrandığı erekçesiyle, festal yarışmalarından çıkartıldığını, ilettiklerini belirtiyor. Evet Evren özal çetesini destekliyenlerden başka türlü bir tavırda beklenemez. Ancak bu kirli işbirliğini; Kürt folklorünün österilmesine bile tahümmül ederniyecek kadar alçaklaşan ırkçı üçleri, onların destekleyicilerini ortaya koymak; teşhir etmek için boş durmayacağız. Kohl, Staruss Evren ve özal' dan yana olabilir, ama Alman halkı ve demokratik üçleri bizimledir.. ' Zınar ve Beran için Türkçe de Almanca ibi yabancı bir dil. Okul müdürü Eric h Wiessner, tek kelime Türkçe bilmedikleri halde Türk vatandaşı olduklarından dolayı Kürt çocuklarının Türk sınıfiarına önderildiklerini belirtiyor. 'Kürdistan İşçi Derneği 'nin tahminlerine öre, Nürnber ve çevresinde 5 bin kadar Kürt yaşıyor. Dernek, çocuklar ve yetişkinlerden oluşan ve Almanların da katıldığı akurd.or folklor "I"upları oluşturmuş; ayrıca film österileri, bililendirme top lantıları düzenliyor; bir de azete çıkarıyor. ''Dernek, eçtiğimiz ünlerde Nürnber Yabancılar Meclisi 'ne, Kürtler için ana dilde de, sosyal danışmanlık ve Kürtçe adların tanınması ibi istemlerini desteklemesi için öneride bulundu. Yabancılar Meclisi, 2 Türk üyenin karşı oyları- (Deuamı 12. sayfada)

4 Rôpel 4 KUMKAR 12. Deleeler Kurulu Toplandi bazdarıdır. Büyük fedakarlık ve militanca çabayla mümkün olabilen bu yo~un çalışma ve eylemler, aynı zamanda örütün artan ücünü, etkinli~ini ve yekvücut oluşunu da österiyor. Deleeler, 2 ün boyunca siiren toplantıda açık bir biçimde çalış maları de~erlendirdi; eksik ve yeter siziikiere işaret etti; ileriye yönelik oluşturulan Çalışma Grupları'nın üyelik başvurularını örüştü; her üçünü de oybirli~iyle KOMKAR üyeli~ine kabul etti. Ayrıca özlem ci Delee önderen, Düsseldorf Kürt Alman Dostluk Derneği ile Ostfries l~nd Kürt Halkının Dostları Derne~i' nın çalışmalarını, KOMKAR ile sıkı işbirli~i içinde olmalarını selamladı. Deleeler, 'Daha Güçlü bir ~~MKAR yaratmanın" daha üçlü rd.o r Daha sonra ündem maddelerine eçildi. KOMKAR Genel Yönetim Kurulu, Mayıs'85'den Ocak'86 ya kadar yapılan çalışmalan ve mali dıırumu içeren 32 sayfalık rapor sundu. Genel Yönetim Kurulu raporun da ' 'örütümüz, 7 aylık ibi bir süre içinde küçümsenmiyeeek çalışmalar deniyor. KOMerçekleştirdi" KAR 'm çalışma yaptı~ı alanları ve bazı ana eylemleri burada sıralaak, bu tesbitin doğrulu~unu örmek mümkün. KOMKAR, düzenli olarak çıkart tı~ yaym oranı Dene KOM KAR'Ia, de~işik dillerden çeşitli konulara ilişkin bildiri ve af'ışlerle; üye örütlerinin toplantı ve eylem leriyle yo~n bir propaanda ve aji tasyon çalışması erçekleştirdi. "Faşimıe karşı üçbirli~i", "Sol ana örevleri belirledi. Deleeler Kurulu Hannover'de oluşturulan Kürdistan İşçi Komite si' nin, Hattinen ve Westerald 'ta bırımlerden eçece~i anlayışından ~reketle; kitle ba~larını üçlen dırmeyi, buna yönelik eylem ve ça lışmaları daha planlı ve proramlı yürütmeyi; örütsel işleyiş ve ilkelere daha sıkı ba~lı kalmayı; yayın da ~ıtım a~ını enişletmeyi ana ödev ler olarak öne koydular. Bu ne denlede, 86 Neroz kutlama ecelerinin yı~ınsal eçmesi, Kürt halkı üzerindeki baskıyı, Kürdistan 'daki savaşı teşhir edici, politik tutuklularla, tüm demokrasi üçleriyle dayanışmayı içeren eylemiere dönüş türülmesi için yo~un çaba harcamanın erekti~ini vuruladdar. ku dakikalık sayı duruşuyla başladı. Birlik" 'sendikal mücadele", "Kür distan'daki elişmeler", 'savaş ve barış sorunu" ibi bir dizi konu der neklerimizde seminer olarak işlendi. Gençler için seminer ve kamp ça lışmaları oranize edildi. Ayrıca kü çük büyük bir dizi eylem ve kam panya düzenledi. Federal Almanya'. daki "Kürt çocuklarına ana dil dei, Radyo ve TV'de Kürtçe yayın, Sosyal Danışmanlık" ibi istemleri içeren kampanya, 12 Eylül faşist darbesinin yıldönümü nedeniyle 5 örütle birlikte erçekleştirilen ''Türkiye ve Türkiye Kürdistan 'ı Ey lem Haftası", "Kürdistan'ın Sesi Radoyosuyla Dayanışma'' çalışma "Şeyh Sait Ayaklanmasının ları, 60. yıldönümünü anma toplantda n" büyük "Kürt şairi CİGER XWIN'i anma eceleri" bunlardan a KOMKAR 12. Deleeler Kurulu 11/12 Ocak 1986 tarihleri arasında toplandl 30 kadar Dernek, Komite, ve Çalışma Grubu 'm. temsilen Deleelerin, KOMKAR merkezi oranfa. nnm katıldı~ Deleeler Kurulu top lantısı, Kürdistan şehitleri adına bir BARIŞ VE DAYANIŞMA GECESi ve KOMKAR Sed'den ozan arkadaş lar devrimci türkü ve marşlarla katkıda bulundular. 1 Aralık 1985 ünü İsveç'in Stok holm kentinde, Stokholm Banş Komi tesi, El Salvador ve Guetemala Dayanışma Komiteleri, İspanyol Los Cronopios örütü ile KOMKAR-Sed ortaklaşa Banş ve Dayanışma Gecesi dü zenlediler. Geceyi kalabalık bir kitle izledi. Konuşmacı olarak Dünya Banş Derneği Başkanı Romes Chandra, Sovyetler Birli~i Banş Derneği 1. Başkan Yar dımcısı Olec Khakhardin, Nikaraua Banş DERNEGt Başkanı Ola Aviles Lopes, California Eyaleti Berkeley Kenti Belediye Başkanı Euen Gus KOMKAR-Sed 'den ve Neport bir kişi katdddar. Konuşmacdar enellikle uluslararası planda banşm önemi üzerinde durdu lar. Banş sorununun sadece bir iki ül keyi ililendirmediğini, aksine tüm in sanlı~m bir sorunu olduğunu, "savaş" sözcüğünü ortadan kaldırmcaya kadar bu mücadelenin süreceğini dile etirdi ler. Aynca Batı'daki Banş Hareketi'nin önemine de değindiler. KOMKAR Sed adına konuşan arkadaş ise Kürtler ve Kürdistan hakkında bili verdikten sonra, banşın halkımızın özürlük ve demokrasi mücadelesindeki önemine MRAP'ın "Hak ve özürlük" Derisi'nde de~indi. Gecenin kültür proramında ise, Şili korosu, İspanyol Halk Danslan Ekibi GENÇLiK SEMiNERi Gazetemizin 78. sayısında Fransa' da lrkçdığa Karşı Halklar Arası Dost luk Hareketi -MRAP'ın Konresi'nin yapddığını ve KOMKAR-Fransa adına bir temsilcinin davetli olarak katddığı m bildirmiştik. Konre'de Uluslararası Komisyon 'a sunulan Kürdistan ile ilili rapor doğrultusunda alınan kararlar MRAP'ın "Hak ve özürlük" adlı derisinin eçen ayki sayısında yayın landı. Karar'da şöyle deniyor: "Konre'de hazır bulunan demek temsilcileri, Kürt halkının, özellikle de Türkiye'de maruz kaldıklan baskdan dile etirdiler ve Kürdistan 'ın birçok devlet tarafından bölündü~üne işaret ettiler. Yine aynı temsilciler, Kürt halkının bu devletlere karşı politik ve si lahlı mücadele yürüttüğünü belirttiler." MRAP Fransa'da ırkçdı~a karşı mücadele yürüten Güney Afrika, Na mibya, Kürtler ve Filistinlilerle ilili oluşturulacak dayanışma eylemlerine aktif katdına kararı aldı. 7.8./12/1985 tarihlerinde Köln Kür İşçi Derne~i ençler için distan bir hafta sonu semineri düzenledi. Seminere 27 enç katddı. İki ün boyunca, F. Almanya'da Yabancı Gençlerin E~itim Sorunlan, Türkiyeli ve Kürdistanlı Gençlerin So korunları adlı iki seminer işlendi, nuya ilişkin filimler österildi. Gençler sorunlarını dile etirdiler, birlikte tartı şıp çözüm aradılar. Ayrıca Moskova'da yapdan 12. Dünya Gençlik ve ö~nci Festali 'ne ilişkin dialar österildi. Türkiye Kürdistanı'nı temsilen katdan DHKD deleasyonunun çalışmalan hakkında bili ve rlldi. Boş zamanlarda eziler, ellence ler düzenlendi, ilişkiler pekiştirildi. Serninere katdan ençler, derne~in bu tür çalışmalarının sürekli olmasını istediler. İlk kez böylesine bir serninerin dü zenlenmesi nedeniyle meydana elen bazı aksamalar dışında, enelde olumlu eçti, ençlerimizi bilinçlendirme ve dostluk ba~larını eliştirmede iyi bir adım oldu.

5 RUpel S KÖLN KÜRDiSTAN isci.. DERNEGi KADlNLAR KOMITESI CALISMALARI ' kadın sa~lı~ı, yasal haklardaki eşitsizlik, kıal ve kentsel ailede kadı Dünya nın durumu ibi önemlikonular tartı şıldı, sorunlara çözüm arandı. çalışmalarını yanlız kadınlarm değil bilinçlenmesi erekti ği, çeşitli kulara iderek kadın1a rm kendilerini eliştirmeleri, sendikal ve demokratik öriitlerde yer almaları, diğer kadın örütleri ile iliş ki ve karşılıklı dayanışmanın erek liliği üzerinde örüş birli~ine varıldı. Bu tür seminerierin sık sık yapılması istemi dile etirildi. -ı9 Ekim ı985'te Köln'de Sağlık ve Sosyal Işler Bakanlığının Kadın Politikası bölümü tarafından düzenlenen Yabancı Kadınlarla Buluşma toplantısına kadın katılındı. Toplantıya yabancı örütlerinin yanısıra, onlara yönelik çalışma yapan örüt ve ku ruluşlardan ıoo'e yakın temsilci katıl sa~lamak. dı. Sempatizan ve tanıdı~ımız kadın arkadaşları çalışmalar içine çekmek, -Köln ve çevresindeki Kürdistanlı kadınların sorunlarına sahip çıkmak, Kadın Komitesini temsil eden arkadaş tarafından, Kürt kadınlarının DUYUR U KOMKAR'ın buyıl düzenliyeceği NEWROZ ecelerine, Köln Kürdistan işçi Derneği Kadınlar Komitesi el işlerinden oluşacak bir seriyle katılmayı kararlaştırdı ve buna yönelik çalışmaları başlattı. Serilenecek ürünlerin satışından elde edilecek elir, Politik Tutuklular ve Aileleriyle dayanışma amacıyla bağış hem ülkelerinde ve hem de F. Almanya'daki sorunları dile etirildi, bu alanda da çalışma yapılmasının erek lili~i vurulandı. Diğer örütlerden ve SPD adına özlemci olarak katılan temsilciler bu is- temi desteklediler ve yabancı Kadınla ra yönelik yapılan çalışmanın Türk kadınianna yönelik yapılan çalışma ile özdeş olmadı~ını belirttiler Yine Komite, DGB'nin Kadın Kolu 'nun çağrısı üzerine, diğer birçok kadın örütlerinin de katıldığı 8 Mart yapılacak. KOMKAR'a üye ve sempatizan tüm bayan arkadaşları böylesine bir çaba içine irip, öz nurları, el emekleriyle bu onurlu dayanışma ya katılmaya çağırıyoruz! Seri şunlardan oluşacak: El örüleri {Nakışlı Kürt çorapları çocuk iysileri, kazak, elden vs.) -Dikiş işleri (Etek, elbise, pantolon) - Kanaviçe - Etamin işleme Yağlı ve sulu boya tablolar birlik ve dayanışmasını sa~lamak, -Seminer ve e~itim çalışmaları ile kadınları kendi sorunları, ülkemiz, F. Almanya ve dünyadaki eliş meler hakkında bililendirmek, okumaya ve birlikte tartışmaya özendirmek,?ene KOMKAR'a yazı yazmak, Dı~er yabancı kadın örütleri ile ilişkiye eçmek; onları enel olarak Kürdistan'daki durum, ülkemizde ve F. Almanya'da kadınlarımızın sorunları üzerine bililendirmek, karşılıklı daya- yürütüyor Komite tarafından, kadınlar için okuma-yazma jimnastik, dikiş-nakış, folklör ve erkeklere de açık Almanca kulan yapılıyor. or Sonuçta; erkeklerinde Kadınlar Günü 'nü kutlama toplantılarına katılıyor ve buna yönelik ak ur d. ötürmez bir erçektir. Bu nedenle örütümüz KOMKAR, Kürdistanlı kadınlara yönelik ayrı bir çalışma yapılmasına önem verdi, sürek li ündeminde tuttu. Bu konuda etkin bir çaba içine iren Köln KİD Kadınlar Komitesi ve çalışmaları hakkında oku yucularımıza bili vermeyi yararlı bulduk. Ekim ı 985 'te seçilen Kadınlar Komitesi yeni yönetimi; eçmiş çalışma ları de~erlendirdi, yapılan eleştiri ve önerileri öz önüne alarak bir yıllık çalışma proramı yaptı. önüne koydu~u hedefler şunlar: -Dernek ÜYesi kadın arkadaşların çalışmalara aktif olarak katılmasını likler, ' Kadınlarm kendi sorunlarına sahip çıkmalarının her türlü eşitsizli~e, baskıya ve sömürüye karşı yürütülen toplumsal mücadeleye aktif olarak katıl malarının önemi ve ereklili~i tartışma nışmayı sa~lamak. Çalışmaları daha Sieen: FAŞiSTLERiN EYLEMi PROTESTO EDiLDi düzenli bir hale etirmek için, içtüzük yapıldı, yönetimin düzenli olarak haftada bir toplanması kararlaştırıldı. Çalışma proramı çerçevesinde yapılan çalışmalar şöyle; 26.ıO.ı985 tarihinde tüm dernek üyeleri ile birlikte toplanıldı, Kadın Komitesinin çalışma proramı hakkın da bili verildi, erkek arkadaşların önerileri alındı, çalışmalara yardımcı olmaları istendi, Sosyalist toplumda kadın, Türkiye ve T Kürdistanı'nda kadınların durumu, F.Almanya'da yaşayan ve çalışan yabancı kadınların enel durumu adlı 3 seminer yapıldı. Katılım ı 4 ile 20 arasında oldu, ili ile izlendi. -30 Kasım-ı Aralık ı985 tarihleri arasında, Köln dışında bir hafta sonu semineri düzenlendi. 23 Kürdistanlı kadın katıldı. Daha önce kendi araların da yaptıkları 2 Seminer burada tekrar işlendi. Kadınların; ev ve iş hayatını birlikte yürütmek zorunda olmaları; çalışma koşulları, çocuklarm bakımı, ikinci sı nıf insan muamelesi yapılması, evde karar verme yetkisinden yoksun olmaları, e~itim yeteizli~i ve duyulan ezik Faşist Türk Federasyonu 'na bağlı Sieen ve Altenkirchen Türk İslam Kül tür Ocağı, ı2 Ocak ünü "Kültür Şöle ni" adı altında bir ece düzenledi. Türk Federasyonu 'nun bazı yönetici üyelerinin cinayet, kaçakçılık, eroin ticareti ve Papa suikastine adlarının karıştığı biliniyor. Türk ve Kürt halkla rı, Kahramanmaraş 'ta onlarca insanın kanına iren katillerin, ilerici işçi, sendikacı, bilim adamı ve öğrencilere kurşun sıkan ve saldıranların bunlar ol duğunu unutmadı. "Kültür Şöleni" dedikleri bu eylemlerle, yurtdışındaki Türkiyeli ve Kürdistanlı işçi ve ailelerinin sıla özlemlerinden yararlanıp, müslümanlık kisvesi arkasına izlenip, onlara ırkçı-faşist düşüncelerini empoze etmek; taban toplamak istiyorlar. Gecenin kimler tara fından hazırlandığını yazmaktan da çekinmeleri de bunu kanıtlıyor. Sieen 'deki Kürt, Türk ve Alman anti-faşist üçler, faşistlerin bu eylemi- nin enellenmesi ve onların kimliğini bir bildiri yayınladı lar. ı50 dolayında anti-faşist österici, ecenin yapılacağı salonun önüne elerek barikat kurdular; faşistlerin irmelerine enel olmaya çalıştılar. An cak, polis anti-faşistleri dağıtınayı baş lıca örev saydı; ve faşistler polisin koruması altında salona irebildl Bu arada pekçok kişi, eceyi izlemeden evlerine döndü. Yer yer faşistlerle ve polisle çatışmalar da oldu. Polis 3 anti-faşisti tutukladı. Daha sonra östericilerin polis binası önünde protestosu sonucu serbest bırakıldılar. Sieen şehir idaresi, salonu faşistle re vermeme yönünde tavır koydu. Ancak, faşistler mahkeme kararıyla salonu alabildi ve eceyi yapabildiler. Eylemleri destekleyen SPD, DGB, IGM, DKP ve daha pekçok kuruluş eceyi ve polisin tutumunu sert bir biçimde eleştirdiler. Faşist örütlerin, onların eylemlerinin yasaklanmasım istediler. teşhir amacıyla

6 Riipel 6 Batı Avrupa'daki Kürdistanlı lscilerin Demokratik örütleri ~. Toplandı: KAMUOYUNA ORTAK ACIKLAMA çalışan yabancı işçilere eşit hakların tanınma or ()<(.~~c:."'o"~ "POLiTiK TUTUKLULAR ~ SERBEST BIRAKILMALIDIR" F. Almanya Eğitim ve Bilim Sen(GEW), Türkiye'de üç yıldır tutuklu bulunans sendika üyesi öğ retmen Şakir BİLGİN ' in mahkemesine katılmak üzere bir deleasyon Aralık 1985 oluşturmuş tu tarihleri arasında Türkiye' de bulunan üç kişilik deleasyon da GEWBaşkanı Joachim Albrecht, Türkolo prof. Klaus Libe-Harkort ve Reinhard Köln GEW Başkanı Hacker bulunuyordu. Beş ünlük ezi incelemelerini heyet bir açıkla mayla kamuoyuna sundu. "19 açıklamada, Yayınlanan Aralık'ta deleasyon, askeri mahkemede örülen bir davaya dinleyici olarak katıldı. Davada, Şakir Bilin'in de içinde bulunduğu 1300 kidikası Federal Almanya'da yaşıyan ve sa kadar olan Kürdistanlı öçmen işçi ve aileleri yabancılar arasında dördüncü büyük rubu oluştur maktadırlar. Ancak Federal Alman hükümeti ve yetkili merciler Kürt işçi örütlerinin ötedenberi ileri sürdükleri talepler konusunda suskun kalmakta, yıları ğırıyoruz. '' \>~\~ sını, oturma ve çalışma haklarının üvence altına alınmasını, İsveç, Hollanda, Norveç ve Danimarka ülkelerinde olduğu ibi yabancılara yerel seçim hakkının tanınmasını demokrasinin bir ereği ve enterasyon yolunda atılacak ilk adımlar olarak örüyoruz. Kürdistanlı öçmen işçiler yabancı işçi olarak karşı karşıya bulundukları bu haksız durumun yanı sıra, Kürt olarakta, diğer yabancı işçilerin sahip olduğu hak ve olanaklardan da yoksundurlar. Kürt çocukları için okullarda ana dil dei, radyo ve TV 'de Kürtçe yayın, ana dilde sosyal danışmanlık haklan ibi. Bu konuda olumlu adım atan tek ülke İsveç 'tir. İsveç 'te Kürt çocukları ana dillerini öğrenme olanağına sahiptir. Çocuk bahçelerinde ve danışman lık merkezlerinde Kürt eğitimci ve sosyal danışmanları örev yapmaktadır. Kürt dili ve kültürünün eliştirilmesi için olanaklar sunulmaktadır. rek duyduğu bu ortamda, tüm ilerici ve yurtsever üçleri karşılıklı sayı, hoşörü ve diyalo içinde olmaya, birlik yolunda olumlu katkıda bulunmaya çağırıyoruz. Kürt halkıyla daha üçlü bir dayanışma yaratmak, Avrupa 'daki Kürdistanlı işçilerin sorunları nın çözümünde etkili olabilmek için örütlerimiz arasında sıkı bir diyaloğun olmasını, ortak çalışmaların yapılma sını erekli örüyoruz." Bildirinin son bölümünde uluslararası kuruluşlara, hükümet ve devlet başkanlarına yönelik çağrıda şöyle deniyor: "Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve diğer uluslararası antlaşma ve sözleşmelerle üvence altına alınmış ulusların kendi kaderini tayin hakkına, diğer temel hak ve özürlüklere sayılı kuruluşları, devlet ve hükümet başkanlarını, demokratik kamuoyunu, Kürt halkına yapılan ağır baskı ve haksızlık karşısında suskun kalmamaya, buna karşı çıkmaya, Kürt ulusal meselesini uluslararası forumlara ötürme yönünde çaba harcamaya ça- ak ur d. işçilerin sorunlarının değerlendirildiği bölümde şunlara yer veriliyor: "Bizler, Avrupa ülkelerinde kez Türk devletinin Kürt halkının inkar temeline dayanan Kürt politikasına dalaylı veya doğrudan arka çıkıyorlar. Federal Almanya hükümetinin ve resmi makamların bu tavrını kınıyor, diğer yabancılara tanınan hak ve olanakların Kürt işçilerine de sunulmasını talep ediyoruz.'' Bildirinin Kürdistanla ilili bölümünde, İran, Irak erici yönetimlerinin Kürt halkına karşı sürdürdüğü savaşa, Faşist Türk cuntasının terör ve zorbalığına, emperyalist üçlerin ona verdikleri desteğe değinildikten sonra şu örüşlere yer veriliyor: "Kürt halkı özürlüğü ve ülkesinin kurtuluşu uğruna yüzyıllardan beri ağır baskıya, büyük acılara öğüs ererek mücadele yürütüyor. Onun ulusal ve sosyal kurtuluşu uğruna mücadelesi buün dünden daha üçlü; eniş yığın ların, demokrasi üçlerinin desteğine sahip. Ancak Kürdistan ulusal hareketi saflarındaki bölünmüşlük, yer yer meydana elen iç çatışmalar zafere varma yolunda ciddi bir enel olmaya devam ettiğide acı bir erçek. Bizler, halkımızın birliğe en çok eçoğu varlığını 9-10 Kasım 1985 tarihleri arasında Federal Almanya'da biraraya elen Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde faaliyet yürüten Kürdistanlı işçilerin demokratik örütleri kamuoyuna ortak bir açıkla ma yaptılar. Toplantıya, Fransa Kürdistan İşçi (KOMKAR-Fransa), İsveç Derneği Kürdistan İşçi Derneği (KOMKARSed) Norveç Kürdistan Demokratik İşçi Derneği, İsviçre Kürdistan İşçi Derneği (KOMKAR-İsviçre) Danimarka Kürdistan İşçi Komitesi KOMKARDanimarka), Federal Almanya Kürdistan İşçi Dernekleri Federasyonu KOMKAR'dan temsilciler katıldılar. İki ün süren toplantı boyunca, Avrupa' da çalışan Kürdistanlı işçilerin sorunları, bu sorunların çözümü, ülkemizdeki durum ve örevlerimiz, örütlerarası ilişki ve ortak çalışma ibi konular ele alınıp örüşüldü. Toplantı sonunda, sözü edilen konulara ilişkin örüşler ortak bir bildiriyle kamuoyuna duyuruldu. Bildiride, Batı Avrupa ülkelerinde çalışan yabancı işçilerin ve Kürdistanlı ten deleasyon devleti yönetenlerin askeri malıkernelerin davalarını sonuna kadar yürütmelerinde kararlı olduklan örüşüne yer veriyor. Devamla, "bir kez daha österiyor ki, Türkiye'deki eemen üçler hukuk devleti ilkelerinin tekrar işlerlik kazanmasına hazır değiller" deniliyar ve buna örnek olarak da Barış Derneği davası österiliyor. Açıklama şöyle devam ediyor: "NATO ülkesi Türkiye'de Barış hareketinin yarılanması "demokrasiye dönüş' üzerine sık sık tekrarlanan sözlerin asılsız olduğu erçeğini österiyor. Kendileriyle konuş tuğumuz insanların çoğu işkence Yarılananların nin hala uyulanmakta olduğunu belirttiler. Bu da Türkiye'deki hukuki ve politik durumlan aydınlığa mahkeme önüne bile çıkanlmalan enelleniyor olacak ki, tutukluların sadece 7'si -Şakir Bilin bunların arasında yoktu- altı kişiden oluşan mahkemenin önüne çıkartılmıştı" deniliyor. Tutuklu avukatlarının 19. Kasım 1985'ten sonra sıkıyöneti min kaldırılmasıyla, askeri malıke rnelerin örev sürelerinin sona erdiğini ve bu nedenle davanın kaldırıl ması isteminde bulunduklarını belir- mesi ündemdedir." Şakir Bilin ile örüşme istemlerinin rededildiğini, Askeri savcının davanın biran önce bitmesi için en ufak bir çaba östermediğini açıkla malarında belirten GEW-Deleasyonu, açıklamanın sonunda da Türk makamlarından tüm politik tutukluların, Şakir Bilin dahil serbest bıra kılması isteminde bulunuyor. şi yarılanıyordu. çıkarıyor. İnsanhaklarının çiğnen

7 Den&f KOMKAR Rôpel 7 Federal Almanya Cumhuriyeti dışındaki Avrupa ülkelerinde de küçümsenmiyecek sayıda Kürdistan 'lı öçmen işçi yaşamaktadır. Hemen hemen her ülkede, Kürdistan İşçi Dernekleri faaliyet yürütmektedir. Dene KOM KAR' da olanaklarım ız ölçüsünde bu ülkelerdeki öçmen işçilerimizin sorunlarını; oradaki derneklerin çalışmalarını tanıtmak amacıyla, o ülkelerdeki derneklerin önderdikleri yazıları yayınlamak istiyoruz Bu sayıda KOM KAR - DANIMARKA'nın önderdi~i yazıyı yayınlıyoruz. Danimarka'daki çalışmalarımız 6-7 yıl öncesine dayanıyor. önceleri özürlük Yolu Derisi'nin düşünceleri doğrultusunda biraraya elen bir rup arkadaş, 'özgürlük YOLU ile DA YANIŞMA KOMiTESi" oluşturdu. Daha sonra 1985 'de Komita Karkere n Kurd Lı Danimarka, KOMKAR-Danimarka oluşturuldu. AMAÇ VE GöREVLERİMiZ a-danimarka'da küçümsenmiyecek oranda Kürt işçisi bulunmaktadır. Ekseriyetini Orta Anadolu' dan elen Kürtlerin oluşturduğu işçilerimizin öçmen işçi olmalarından kaynakta nan çeşitli sorunlarına eğilmek, çözüm yolları östermek için çaba sarfetmek; b- Halkımızın özürlü~ü için verdiği mücadeleyi, Danimarka demokratik kamuoyuna tanıtmak; halklarımızın faşist cuntaya karşı vermiş oldukları kavaya omuz vermek, destek sağlamak ve faşist cuntayı teşhir etmek; c- Danimarka'da bulunan anti-emperyalist, barış ve demokrasi üçleriyle enternasyonalist dayanışma içinde olmak; d- Halkımızın ulusal değerlerine sahip çıkmak. Dil, kültür ve sanatının elişmesi için çalışmaları proğramlaştırmış bulunuyoruz. Haftada birer saat olmak üzere iki mahalli radyoda kürtçe yayın yapmaktayız. Radyo yayını, tamamen kürtçe olup Kopenha' da oturanlar tarafından dinlenebilmek tedir. GöÇMEN İŞÇiLERiN SORUNLARI Batı Avrupa 'da, 1960'larda artan işücü talebini idermek için eri kalmış ülkelerden işçi etirtıneye idildi. Danimarka'daki işverenler de bu ereksinimden dolayı 1960'da kapılarını yabancı işçilere açtılar. Anlaşmalar çerçevesinde işçi etirtmekten ziyade KOMKAR Danimarka turist olarak elen ve çalıştığını beleleyenler ~ yabancılar polisine başvurup oturma ve çalışma izni alabiliyorlardı. Yabancılar diğer Avrupa ülkelerinde olduğu ibi kirli, sağlığa zararlı, yerli işçilerin çalışmadığı işlerde ve en düşük ücretle çalıştırılıyor. Şu anda Danimarka'da loo.ooo'in üzerinde yabancı işçi bulunmaktadır. Türkiye'lilerin sayısı olup, bunlardan den fazlasını Kürdistan'lı işçiler oluşturuyor. Danimarka'daki yetkililerin ve işverenlerin yabancı işçilere kalıcı bir özle bakmaması ve bir öçmen politikası oluşturmamasından kaynaklanan bir dizi sorun ortaya çıktı. İŞSİZLİK Göçmen işçilerin en önemli sorunlarından biridir. 5 Milyon nüfüslu Danimarka'da işsiz bulunmaktadır. Türkiye'li işçiler arasında işsizlik oranı %40'la en yüksek orandadır. Va sıfsız işçi olma; dil üçlükleri ve ayrımcılık bunun en önemli nedenleridir. KONUTSORUNU Danimarka'daki öçmen işçilerin sıkıntılarından biride konut sorunudur. Büyük bir kesimi sağlığa elverişli olmı yan konutlarda oturmakta; kira tefecilerine büyük kiralar vermektedir. Göçmen işçilerin büyük kesimi Kopenha ve çevresindeki belediyelerde kalıyorlar. Bu belediyelere yabancıların yerleşimi konusunda sınırlamalar etirilmiş. Sözde ettolaşmayı önlemek amacıyla %10'lık barajla öçmen işçilerin istediği semterde veya konutlarda oturmaları enelleniyor. EGİTİM Danimarka'da bulunan yetişkin öçmenlerin eğitim sorunu şöyle duun, çocukların eğitimi bile halen sağ lam bir yapıya kavuşmuş değil. Mevcut eğitim politikası erçekci olmadığı içindirki öçmen çocuklarında iki kişilik elişiyor. Ne eldikleri toplum hakkında, ne de Danimarka toplumu hakkında yeteri biliye sahip olamıyorlar. İki toplum arasında bocalıyorlar. Bu durum Kürt çocukları için daha da a ğırdır. Diğer uluslara mensup öçmen işçi çocukları, haftada birkaç saatte olsa kendi ana dillerinde de alma şansına sahipken, Kürt çocukları bu olanaktan yoksun. 652 yabancı öğrenci 8. ve 9. sınıfları bitirirken, lise ve deni okullara 37, üneitelere 22 yabancı öğrenci idebilmektedir. IRKÇILIK Son dönemlerde artan ekonomik bunalım ve bunun doğal sonucu olan işsizliğin nedeni olarak öçmen işçiler österilerek ırkçılık körüklenmektedir. özellikle Danimarka'da elişen işçi eylemlerinde öçmen işç il eri n Danimarka ' lı sınıf kardeşleriyle birlikte hareket etmeleri onları işverenlerin ve ırkçı çevrelerin saldırı hedefi haline etirdi. Radyo, TV ve basınında belli oranda buna alet olması ırkçı saldırı ve eylemlerin artmasına yolaçtı. Kendisini sosyal refah diye tanıtan Danimarka'da sorunlar diğer Batı Avrupa ülkelerindeki öçmen işçi sorunlarından pek farklı değil. Göçmenlere tanınan yerel seçim hakkı belli koşullara bağlı olup, en az 3 yıl ibi bir süre Danimarka'da ikamet etmeyi erektiri yor. Bazı lokal radyolardaki öçmen dillerindeki sınırlı yayın dışında radyo ve TV'de yabancı dillerde yayın yoktur. Danimarka radyosunun 10 dakika ile sınırlı haber proğramı 5 öçmen dilinde yapılıyor ; Kürtçe bunun dışında tutuluyor. Ludishafen: Ludishafen şehrinde, amatör bir radyo ve TV ekibi, Kürt işçi ve ilticacıla rının sorunlan hakkında canlı bir yayın yaptı. 9 Ocak ünü yapılan radyo yayınında, Mannheim Kürdistan İşçi Derneği ' nin bazı üyeleriyle yapılan röportajlara da yer verildi. 1 saat süren yayında, Kürdistan 'ın bölünmesi, dört parçadaki durum, F. Almanya 'daki Kürdistanlı işçi ve ailelerinin sorunlan, KOMKAR ve ona bağlı Mannheim Kürdistan İşçi Derneği'nin istem ve akurd.or çalışmalan, yabancılar politikası ve Kohl hükümetinin uyulamalan ibi konulara yer verildi. Aynca, yayın süresince Kürtçe müzik parçalan da sunuldu.

8 Rôpel 8 JÜRGEN REENTS ile RÖPORTAJ savaş açtı. önce büyük kentleri, sonra da ana ve böylece kıal ala nı yeniden ele eçiren İran ordusu, 23 arnizon, 2 bin askeri üs ve 150 bin asker ve Pasdarla Kürdistan'da askeri kontrol oluşturdu. Kürdistan'a irildiğinde sayıları 2 bini bulan ve tümü tepelerde konum landırılmış olan üsler öze çarpıyor. Böylece tüm kıal alan, tepelerde oluşturulan bu askeri üslerce özetlenebiliyor. bağlantı yollarını Gezimizin iki amacı vardı : Bildiği niz ibi biz, parti proramımızda halk ların kendi kaderlerini kendi belirleme hakkını savunuyoruz. Oysa elişmiş ill kelerde, baskı altındaki halkların SO runları öreceli olarak özönüne alın maktadır. 20 milyonu aşkın Kürt hal kı. parçalanmış ülkesinde ağır bir ulu sal baskı altındadır. Dolayısiyle bu hal kı ve mücadelesini yakından tanıyıp öğrenmek, bizim için önem taşıyordu. Birinci amacımız buydu. İkincisi: İran ve Irak Kürdistanı, böl ede süren Körfez Savaşı'nın etki alanı içindedir. Bana öre, bu durum Kürt halkı açısından ikili ağır bir yük oluş turuyor. Yani Kürt halkı, bir yandan kendi ülkesinde baskı altında iken, di ğer yandan da, buna ek olarak, İran ve Irak savaşının da kurbanı olmaktadır. Dolayısiyle, bu eziyle birlikte kör fezdeki elişmelere ilişkin bili edinme olanağı elde edecektik. Zira önümüz deki yıl F. Almanya'da bu savaşa karşı bir kapmanya yürütmeyi planlıyoruz. S. ARDIL:/ran Kürdistanı'ndaki silahlı mücadeleye ilişkin özlemlerinizi aktarır m ısınız? J. REENTS: Gezimiz sınır yöresını kapsıyordu. Kürdistan'ın içlerine doğ ru itme olanağımiz olmadı. Bu, aynı zamanda içinde bulunulan durumu da yansıtıyordu. Şah Rejimi'nin Şubat 1979'da yıkı sonra, peşmerelerin politik lışından ve askeri kontrolünde bulunan kurtarıl böleler vardı. Bilindiği ibi Hu meyni Rejimi, Kürdistan 'ı yeniden ele eçirmek için kısa bir süre sonra (Ağustos 1979, DK) İran Kürdistanı halkına ve onun silahlı üçlerine karşı mış yönelik katliamları hala belleklerdedir. Biz bu katliamları yaşayan örü ta nıkları ile de öriiştük. İran ordusunun Kürdistan'daki yığı nağına ve birkaç misli ücüne rağmen, Peşmereler başarılı erilla savaşı yürii tüyorlar. Yukarıda da belirtiğim ibi, tepeler üzerinde kurulan üslerle İran ordusu kıal kesimde kontrol ağını oluşturuyor. Gündüzün bu üsterden araziye önderilen müfrezeler, tepede ki üsterden çıplak özle özetlenebile cek şekilde iki üs arasındaki bölede mevzileniyorlar. Akşamları saat 18'de havanın kararmasıyla birlikte devriye ezen veya mevzilenen askeri birlikler, hemen üsterine eri çekiliyorlar. Karanlığın çökmesiyle bu kez ülke peşmerelerin kontrolüne iriyor. Pasdar ve ordu birliklerinin, sil halka yönelik katliamlarına olanak verme mek için, Peşmereler askeri eylemleri ni sil halkın yerleşim birimleri içinde yapmıyorlar. Peşmere eylemlerinin hedefi, askeri üsler ve arnizonlardan ku J. REENTS: Yeşiller Parlamento Gru bu adına, İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin resmi çağrısı üzerine Tem muz 1985'de iki haftalık bir süre için İran Kürdistanı'na ittik. Bildiğiniz ibi, İ KDP Genel Sekre teri Dr. Kasım lo, Yeşiller Parlamento Grubu'nun çağrılısı olarak Aralık 1984 tarihinde F. Almanya'ya elmiş; ayrıca konuşmacı olarak Partimizin Hambur konresine de katılmıştı. Bu konrede İKDP, partimizin bir deleasyonunu İran Kürdistanı 'nda konuk etmek iste diğini açıklamış ve bizi davet etmişti. D.KOMKAR a S. ARDlL: Sayın Reents, neden Iran Kürdistanı'na itme ereğini duydunuz? Geziniz ne kadar sürdü, amacı ve niteliiii hakkında bili verir misiniz? neın Turkıye Kurdıstanı netakl operasyanlara ilişkin Yeşiller'in önere vermesine önayak olmuş ve bunun üzerine konu Federal Parlamento'da ündeme elmişti. Gezi izlenimlerin e ve Kürdistan 'ın Sesi radyosu için açtığı bağış kampanyasına ilişkin bir arkadaşımızın kendisiyle yaptığı röportaji yayın lıyoruz. rd.o r Gazetemizin son iki sayısında, Yeşiller eskı milletvekili ve Ortadoğu sorumlusu Jüren "KüRDlSTAN'IN SESI" radyosu Reents'in için açmış olduğu kampanyaya yer vermiştik. :Bilindiği ibi Temmuz 1985 'de İran Kürdistanı'na iden Reents, dönüşte izienimlerini bir raporla kamuoyuna duyurmuştu. Reents, milletvekili olduğu dönemlerde sık sık Kürt halkına karşı yapılan baskılan kınamış; ör- S. ARDI L : Bu elişme karşısında IKDP hani önlemleri almış? Bu konudaki bililerinizi aktarır mısınız? J. REENTS : Birincisi, Humeyni Reji mi'nin Kürdistan'ı yeniden ele eçir mesi hiçte kolay olmadı. Buna karşı Kürt halkı, üçlü bir direniş österdi. İKDP'nin açıkladığı sayılara öre bu dönem içinde peşmere şehit düşerken, 80 bin dolayında İran askeri ve Pasdar öldürülmüş. Ancak sil halk arasında 30 bin insamn yaşamını yitirmiş olması, Humeyni Rejimi'nin addarlığını açıkça özler önüne seriyar. özellikle Pasdarların sil halka oluşuyor. Sayıca üstün İran ordu birliklerine bölelerde vs. pusu kurarak, veya üslerini basarak ağır kayıplar verdiriyor peşmereler. Orada iken böylesi eylemiere tanık olduk. Bunun dışında, köy ve kentlerde de koşullarına öre politik ajitasyon ve propaanda sürdü rülüyor. Kürt halkının tüm zor koşullara kar şın, sürdürülen silahlı mücadeleyi yü rekten desteklediği apaçık ortada. Ko nuya ilişkin Dr. Kasımlo 'nun "bizim bu zor mücadelede iki sadık dostumuz var: Halkımız ve dağlarırnız" tespitine bende katılıyorum. Kitle desteğine iliş kin bir örnek daha vermek istiyorum. Mollalar, İran-Irak savaşı için önüllü asker devşirmek amacıyla okullarda propaanda yapmaya ittiklerinde, bü yük bir direnişte karşılaşıyorlar. Yer yer çatışmalara dönüşen bu tartışma larda, enç Kürt öğrencilerinin tek bir ses ile "Pasdar olmaktansa, Peşmere olmak bizim için daha onurludur" dediklerini, lise öğrencisi bir Kürtten dinledik. kıal S. ARDlL : Sağlık sorunu nasıl ideriliyor, yaralanan peşmerelerin tedavi olanağı ne durumda? J. REENTS : Daha öncede belirttiğim

9 Rüpel 9 rd.o r J. REENTS : İKDP üyeleri ve peşmer eler, önlerinde uzun bir mücadelenin oldu~unu ve kısa dönem içinde başarı kazanmanın olanaklı olmadığının bilin cindediller. Gözlemlerime dayanarak şunu söyleyebilirim: Ne kötümser bir tavır, ne de yılınlık söz konusu. An cak çok sınırlı ili ve uluslararası daya nışmadan ötürü, üzüntülerini belirtiyor ve eleştiriyorlar. S. ARD 1L : i ran Kürdistanı 'ndaki yoaskeri kontröl ağına, zor savaş koşullarına rağmen İKDP'nin kitlelere yönelik ajitasyon ve propaanda çalış maları nasıl yürütülüyor? Kitleler üncel elişmelere ilişkin nasıl bililendiriliyorlar? ku ğun J. miz erekçelerden ötürü bunun yapıl masını do~u bulduk. Ancak kampan yanın çok kısa bir dönemde başarılı olmasını enelleyen faktörler var. örneğin, Kürt halkına karşı 1979'dan bu yana sürdürülen savaş maalesef yeterince bilinmiyor. F. Alman hükü metinin Humeyni Rejimi ile ticari iliş kileri, bu savaşta kanlı Humeyni Reji mi'ne verilen destek ve bunun Kürt halkına karşı yürütülen haksız savaşta dolaylı olarak oynadı~ı rol vs. Buna ra~men kampanyamıza destek eliyor. Yeşilleri n yanı sıra, birçok ta nınmış demokrat kişi birkaç ün önce ça~rıyı destekleyip, imzaladıklarına dair açıklamada bulundular.walter Jens, yazar Peter V. Choteitz, aze teci-yazar Pey Parnas, şarkıcı-şair Betina Weener bunların başında elenlerden. Ve en önemlisi de kampan ya KOMKAR tarafından yo~un bir şe kilde bağışlarla destekieniyor Bunu sayıya dökeek, şimdiye ka dar 20 bin mark kontoya yatırılmış. Bunun 10 bini Yeşiller Uluslararası Dayanışma Fonu 'ndan, 5 bini Ham bur Yeşiller Eyalet Şubesi'nden, eri kalan 5 bin markın ezici ço~unlu~u ise KOMKAR 'ın örnek çabası sonucunda S. ARDlL : Zor mücadele koşulları Kürt halkının ve peşmer elerin moralleri nasıl? karşısında, koşullarda kuşkusuz açık çalışma koşulları sınırlı. Kurtarıl mış bölelerin olduğu dönemlerde du rum değişikti. Ancak buna rağmen kitlelerin eğitimi, bililendirilmesi değişik a REENTS : Bu yöntemlerle kesintisiz olarak sürdürülü yor. IKDP, bunu yayınladı~ı azetesi ve bildiriler yoluyla yapıyor. Bu çalışmada en önemli yeri bir po litbüro üyesi sorumluluğunda izli bir üste yayın yapan İKDP'nin radyosu 'KüRDISTAN'IN SESI" oluşturuyor. 'Kürdistan'ın Sesi" radyosu, sabahları 1 saat Kürtçe, ö~leden sonra yarımşar saat Kürtçe ve Faça dillerinden ol mak üzere, ünde üç kez yayın yapı yor. Kürdistan halkının iliyle dinledi ği bu radyo, birkaç kez bombardımana hedef olmuşsa da, yer de~iştirerek bu üne kadar ara vermeden yayı nını sürdürmüştür. Ancak radyo verici sinin üçlü olmayışından ötürü, yayın esnasında İran rejimince parazit yayın yapılarak dinlenmesi enelleniyor; bunun dışında radyonun yayını ülke nin her yanından rahatlıkla dinlenemi yor. ibi, eskiden oldu~u ibi eniş kurta nlmış böleler olmadı~ı için, sil hal ka yönelik sa~lık hizmetlerini yerine etirmenin koşullan yok. Ancak İKDP'nin kontrolü altındaki bölede sa~lık hizmetlerini yerine eti ren mütevazi iki hastane var. İKDP'nin yaralı peşmerelerinin tedavi edildi~i iki hastaneden biri olan Qariza'yı ez dik. Buraya elen herkese olanaklar çerçevesinde yardım ediliyor. özellikle yaralı peşmerelerin tedavi edildi~i bu hastane çok ilkel koşullarda çalışma larını yürütmek zorunda. Kaldı ki, ço~u zaman peşmerelerin eylem alanın dan hastaneye etirilinceye kadar, kan kaybından öldü~ belirtildi. Ben Lübnan 'a itti~imde, Filistinli fedayileri tedavi eden hastaneleri de ezmiştim. Ancak kıyaslandı~ında arada çok fark var. Kuşkusuz koşullar da de~işik. Hastanede kullanılan az sayıdaki alet, devrim sonrası Malıahat'daki bir hastaneden el konulup etirilmiş. Kul lanılan tıbbi ereçler şunlar: Bir adet ameliyat masası, iki tedavi yata~ı, çok eskiden kalma bir rönten makinası, bir adet sterilize etmede kullanılan kaynatma makinası, bir mikroskop ve birde narkozda kullanılan elpompası. Hastanede bir doktor, bir dişhekimi ve 7 hemşire çalışıyor. 18 adet de yatak var. İlaç konusunda ise, çok ereksinimleri var. Şimdiye kadar sa~lık hizmetlerinin sürdürülmesinde, özellikle Fransız dok tor örütlerinden "L'aide Medikale İn ternationale" ve "Medicins du Monde" önemli katkılarda bulunmuşlar. "Me di cins du Monde "ya bağlı doktorlar, peşmereleri ilk yardım tedavisi için e~itiyorlar. Bunun yanı sıra, çok sayıda ilk yardım çantaları hazırlıyarak bağışta da bulunmuşlar. Böylece peş mere rupları içinde sıhhiyeci, savaş sonrasında yaraldara sınırlı müdahale lerde bulunabiliyor. Gerçekten de bu alanda önemli yar dımlar erekiyor. Bu konuda, döndük ten sonra çeşitli yardım kuruluşları ile örüştüm. Ancak bir şeye değinmek is tiyorum. özellikle F. Almanya'da sayı ları hiçte az olmayan oranda Kürt dok torlar var. Hiç olmasa F. Almanya 'da tıbbi alet ve ereçlerin, özellikle de acil olanların temini ve onların Kürdistan'a ulaştırılması için üçlü bir çaba sarf edebilirler. Hiç olmasa bu örevlerini yerine etiinler. İKDP'nin sa~lık alanında yaptığı ve desteklenmesi ereken ikinci bir çalış ma ise, savaşta sakat kalan peşmereler için kurulan rehabilitasyon kampıdır. özellikle aya~ı veya kolu kesilen peş merelerin, köylerine dönme koşulları yok. Çünkü, döndüklerinde Humeyni rejimince ya tutuklanıyorlar, ya da idam ediliyorlar. İKDP, bunlardan bir kısmını lsveç ve Avusturya kanalıyla Batı Avrupa ülkelerine tedaviye ön derrnek için çaba harcıyor. Ancak F. Almanya bu konuda oldukça katı bir tutum içinde. Rehabilitasyon kampındaki hastalar S. ARDI L : Neden "Kürdistan 'ın Sesi... radyosu için kampanya baş/attınız? Kampanyaya ilişkin okuyucularımıza bili verir misiniz? J. REENTS : Yukarıda saydığım nedenlerden dolayı, İKDP bizden daha üçlü bir radyo istasyonu kurmak için somut talepte bulundu. Bizde bu talebi doğru bulduğumuz dan, kampanya çağrısında belirttiği- toplandı. S. ARDI L : Gazetemiz iletmek okuyucularımıza bir mesaj var J. aracılığıyla istediğiniz mı? REENTS : KOMKAR'ın kampanya beri österdiği ili ve deskampanya boyunca süreceğini; örütünüzün österdi~i örnek dayanış manın Alman ilerici üçlerini de kam panyaya katınada önemli bir etken ola ca~ını umud ediyorum. Zira F. Alman ya'da "KüRDİSTAN'IN SESI" için sürdürülen ba~ış kampanyasının yükü nü, burada yaşıyan Kürtler de~il, Al man barışsever ve ilerici üçleri taşıma lıdırlar. KOMKAR bu kampanyadaki özverili çalışmasıyla onlar için teşvik edici olacaktır. Ortak çalışmamıza başarılar dilerim. ya başından te~in, KüRDiSTAN'IN SESi RADYOSU NA BAGIŞ YAP Kürdistan'in Sesi Radyosu için açılan bağı~ kampanyası devam ediyor. Kampanyaya katıl, onu çevrende duyur, bağışta bulun. Bağışlarınızı aşağıdaki hesa ba yatırabiliiniz: Sparkasse Bonn (BLZ ) Konto Nr. : , 811 Jüren Reents, Stichort: "STIMME KURDIST ANS"

10 Riipel 10 GREY HAKKIMIZI SAVUNALlM Söz konusu yasa değişikliği sendiüçten düşürmeyi, rev hakkını kullanılmaz hale etirmeyi amaçlıyor. İG Metan'ın 1984'de haftalık çalışma süresinin kısaltılması için 7 hafta boyunca sürdürdüğü ve sınırlı da olsa başarılı olan revi, işverenleri rahatsız etti. Onlar bu revi kırmak için hertürlü yola başvurup, lokavt uyuluyarak işçileri karşı karşıya etirmek istemiş lerdi. Ama istedikleri başarıyı elde edemeyince de şimdi bu işi yasalarla halletmeye çalışıyorlar. İş Teşvik Yasası, büyük koalisyon döneminde SPD ve CDU'nun üzerinde uzlaşarak çıkarttıkları bir yasa. Bu yasanın 116. maddesi rev hallerinde Federal Çalışma Dairesi'nin "tarafsızlığı nı' ', rev bölesi dışında kalan işveren lerin lokavt uyulaması sonucu, kısa devre çalışmalara örlernede bulunmasını düzenliyor. Söz konusu tasarı yasalaşıa, mevcut durum değişecek, böylelikle lokavttan etkilenen işçiler Federal Çalışma Dairesi 'nden para alamıyacaklar. Sözde tarafsız olan Çalışma Dairesi tamamen ve yasal olarak işverenlerin isteklerini sendikalara daha rahat dayatmak için bir araca dönüşecek. Kısacası 116. maddenin bu yön- de değiştirilmesiyle, sendikalann ücü rev hakkı kullanılmaz hale etirilecek. Bu durumda patronların herhani bir reve karşı lokavt uyulaması sonucu işsiz kalacak yüzbinlere sendikanın para ödemesi erekecek. Patronlar 1984 İG Metall revierini kırmak için bu yolu denemişti. Fedekırılacak; sarısı, parlamentonun ündemindedir. Parlamentoda eçmesi halinde yürürlüğe irecek olan bu değişiklik, işçi sını fına, sendikalara ve rev hakkına vurulmuş en büyük darbe olacaktır. Sendikaların patronlar karşısında manevra alanını daraltacak, ücünü zayıflata caktır. Federal Almanya'da işçi sınıfının rev hakkı tehlikede. Kohl hükümeti'. nin İş Teşvik Yasası'nın 116. maddesinde değişiklik yapmak istemesi, sendikalarla işveren ve hükümet arasında sert tartışmalara yol açtı. Sermaye çevreleri ve onların sözcüleri, işçi haklarına, sendikalara adeta savaş açmış bulunuyor. Buna karşı sendikal eylemler yoğunlaşıyor. ku rd.o r kaları a ral Çalışma Dairesi, işverenlerin o dönemde uyuladığı lokavt sonucu kapı dışarı edilen yüzbinlerce işçiye ödeme yapmıyacağı yolunda karar aldı. Ancak bunda başarılı olamadı işverenler. İş mahkemesi, sosyal patlamalara yolaç_acağını öz önünde bulundurarak, İG Metan 'ın müracaatı üzerine Çalışma Dairesi 'nin bu kararını yasaya aykırı bulmuştu maddenin değişikliğine ilişkin hükümet bir tasarı hazırlamış bulunuyor. Kabinede onaylanan değişiklik ta- O halde rev hakkını savunmak, püskürtmek, sendikalı-sendikasız, çalışan veya işsiz, yerli -yabancı, kadın-erkek tüm işçi ve emekçilerin en önemli örevi olmalı patronların saldınlarını dır. Alman Sendikalar Birliği bir dizi eylem düzenliyor. İşçi sınıfı saflannda enel rev sesleri yükseliyor. DGB 'nin eylemlerine katılalım; onları üçlendirelim; rev hakkımızı savunalım. Neo -Naziler bir emekçiyi katiettiler Bir Türkiye'li emekçi daha neo-nazi bir rubun saldırısı sonucu katıedildl 26 yaşındaki Ramazan Avcı ve iki arkadaşı, 21 Aralık 1985'te Hambur'ta "Skinheads" (Derikafalılar) denilen bir neo-nazi rubun saldırısına uğradı. Kaçmaya çalıştığı sırada bir arabanın çarpması sonucu yere dev ilen R. Avcı'yı kişiyi bulan özü dönmüş neo-naziler bu kez yerde yatarken tekme, beyzbol sopaları ve baltalarla dövmeye devam ettiler. Polisin olay yerine elmesiyle saldıranların elinden ancak kurtarılabilen R. Avcı kaldırıldığı hastanede üç ün sonra öldü. Son altı ay içinde Hambur'da meydana elen ikinci ölüm olayıdır bu. Bundan önce Mehmet K. adlı Haymana'lı bir Kürt işçisi üç "Skinhead" tarafından 24 Temmuz 85 'te katledil- mişti. Ayrıca son üç yıldan bu yana, yabancılara yönelik bu tür saldırıların sayısı sadece bu şehirde onbeşi buldu lrkçı, yabancı düşmanı neo-nazi rupların son dönemde artan eylemlerine bakıldığında R. Avcı'nın öldürül- me olayının bir tesadüf olmadığı örülür. Neo-nazi "Skinhead" çetesinin saldırıda silah kullanması, olayın vardığı aşamayı österiyor. Son elişmeler de österiyor ki, neo-faşist örüt ve ruplar saldırılarını arttırıyor; şimdiye kadar büyük ölçüde lafta propaandasını yaptıkları yabancı düşmanlığını 'eyleme dönüştürüyorlar. Federal hükümet ve eyalet hükümetlerinin pasif tutumları sonucu 'Skinhead'' ve benzeri örütler, yabancılara yönelik saldırılarda bulunup, insanları katıediyorlar. Şimdiye dek hükümetler, neo-faşist rupların çalışmala- rına müsade ettiler, onların saldırılarına öz yumup uyuladıkları yabancılar politikasıyla adeta teşvik edici bir tutum içine irdiler. R. Avcı ve diğer öldürülen yabancı emekçiler böyle bir politikanın kurbanı oldular. Sadece bu "Skinhead" çetesinin sayısı resmi verilere öre F. Almanya'da 2 bini aşıyor. Hambur'da 150'den fazla "Skinhead" eceleri yabancı "avına" çıkıyor, sokaklarda terör estiriyorlar. R. Avcı'nın öldürülmesi kamuoyunda büyük bir nefretle kınandı. Hambur daki ilerici-demokrat örütler başta olmak üzere, eniş bir protesto kampanyası başlattılar. Cenazenin Türkiye 'ye önderileceği ün, anti-faşistler hava alanı önünde birikip, "kahrolsun faşizm", "Neo-nazi örütler kapatıl sm" ibi sloanlar attılar. Yine l l (Devamı 12. sayfada)

Kimyasal Gaz.. Bugün Irak Kürdistanı, yarın~!~!

Kimyasal Gaz.. Bugün Irak Kürdistanı, yarın~!~! Sal Wext Hejmar 10 4.11.1988 111 1 DM Binle..ce Kişi ku rd.o rg Bıha : : : : Köln'de Yii..iidii:.a rs i va Kimyasal Gaz.. Bugün Irak Kürdistanı, yarın~!~! Eli kanlı Saddam rejiminin Kürt hal- rüyüş ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖMER YAPRAKKIRAN-OSMAN ÇUTSAY

İÇİNDEKİLER ÖMER YAPRAKKIRAN-OSMAN ÇUTSAY İÇİNDEKİLER 3 Münih Güvenlik Konferansı 49 yaşına girdi Batı Cephesinde Yeni bir Şey Yok Dünya, birçok bölgesinde, özellikle de Batı nın kapısı sayılan Ortadoğu da cayır cayır yanarken, geleneksel bir

Detaylı

OZGUR 1 MAYISLARARA ULASMAK ICIN

OZGUR 1 MAYISLARARA ULASMAK ICIN Karkeren hemô welatan ôgelen bındest, yekbın! Nisan- Gulan 1985, Sal4 Hejmar 34-35 Nisan- Mayıs 1985, Yd 4 Sayı 34-35 Organa Komita Merkezi ya Partiya Sosyalist a Kordıstana Tırkiye OZGUR 1 MAYISLARARA

Detaylı

Alman devleti 30 000 göçmeni sınırdışı etmek istiyor

Alman devleti 30 000 göçmeni sınırdışı etmek istiyor Sayı: 203 I Haziran 2009 I Masrafı: 2 Alman devleti 30 000 göçmeni sınırdışı etmek istiyor Almanya da bu yılın sonunda 30 bin kişi sınırdışı edilecek. Sol Parti nin soru önergesine hükümet tarafından verilen

Detaylı

VERİ KORUMA KANUNU HOME OFFICE İÇİN GEÇERLİ DEĞİL!

VERİ KORUMA KANUNU HOME OFFICE İÇİN GEÇERLİ DEĞİL! T: 020 7923 08 38 M: 0742 948 14 90 E: haber@telgrafnews.com facebook.com/telgrafnewscom @telgrafnewscom Haftalık Haber Gazetesi Çarşamba, 16 Temmuz 2014 425 VERİ KORUMA KANUNU HOME OFFICE İÇİN GEÇERLİ

Detaylı

YÖNETĐM KURULU RAPORU

YÖNETĐM KURULU RAPORU YÖNETĐM KURULU RAPORU 22.02.1998 19.02.2000 VORSTANDSBERICHT YÖNETĐM KURULU RAPORU I. GĐRĐŞ VE GENEL DEĞERLENDĐRME II. TBB NĐN ÇALIŞMALARI 1. Vatandaşlık Hukuku 2. Yabancılar Hukuku a) Oturma Đzni Hukuku

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

YENİDEN KAVGAYA HAZIRLANMA ZAMANI

YENİDEN KAVGAYA HAZIRLANMA ZAMANI Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Temmuz 2012 Fiyatı: 1,00 TL YENİDEN KAVGAYA HAZIRLANMA ZAMANI METAL SEKTÖRÜNDE YENİ SÖZLEŞME DÖNEMİ VE GÖREVLERİMİZ 15-16 Haziran büyük işçi Büşra Hoca ya ve tüm KCK direnişinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER IMPRESSUM / KÜNYE

İÇİNDEKİLER IMPRESSUM / KÜNYE İÇİNDEKİLER 3 Berlin in kemer sıkma politikaları Yunanistan ı çökertecek Alman İktisadi Araştırmalar Enstitüsü (DIW), Berlin hükümetinden kaynaklanan tasarruf politikalarının kriz bölgelerinde ekonomik

Detaylı

MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR!

MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Aralık 2011 Fiyatı: 1,00 TL MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR! Kıdem Tazminatının Tutuklamalar, baskılar, Anatomisi gözaltılar protesto

Detaylı

YDG 24. Kongresi Kobanê Şehitlerine ve Direnişçilerine Atfedildi! 8 MART TA ALANLARDA ERKEK EGEMEN SİSTEME KARŞI İSYANI HAYKIRMAYA!

YDG 24. Kongresi Kobanê Şehitlerine ve Direnişçilerine Atfedildi! 8 MART TA ALANLARDA ERKEK EGEMEN SİSTEME KARŞI İSYANI HAYKIRMAYA! ATiK EMPERYALİZME, FAŞİZME ve HER TÜRDEN GERİCİLİĞE KARŞI Sayı: 250 15 Mart 2015 ATİK (Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu) Yayın Organı İnternet: www.atik-online.net HDP Avrupa Seçim Koordinasyon

Detaylı

Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu Programı

Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu Programı Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu Programı Önsöz: Elinizdeki, ATİK Programı, 20. Genel Konsey ve Program Komisyonu işbirliğince hazırlanmış ve 22 23 24 Nisan 2011 tarihlerinde Frankfurt ta gerçekleştirilen

Detaylı

Çocuklara kıymayın efendiler

Çocuklara kıymayın efendiler Atilay Ayçin: Dilek Gözüyılmaz Mehmet Bozışık Hava yollarında kadın olmak Yorulmak nedir bilmeyen yiğit işçi >> 2 >> 12 sayı 4 Bugünün suskunları ve sessizleri yarının kaybedeni olacak >> 8 Barışa ihtiyacımız

Detaylı

ÖRGÜTSÜZ BİR HALK KOLAY AVDIR! ÖRGÜTLÜ HALK İSE YENİLMEZDİR!

ÖRGÜTSÜZ BİR HALK KOLAY AVDIR! ÖRGÜTLÜ HALK İSE YENİLMEZDİR! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Temmuz 2013 Fiyatı: 1,00 TL ÖRGÜTSÜZ BİR HALK KOLAY AVDIR! ÖRGÜTLÜ HALK İSE YENİLMEZDİR! POLİS ÇADIRLARI DHL İŞÇİLERİNDEN ANILDI SÖKTÜ... PROTESTO 15-16 HAZİRAN BÜYÜK İŞÇİ

Detaylı

Sayı: 16 Yaygın süreli 23 Eylül-4 Ekim 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X ZULÜM. Arap sokağında demokrasi dersleri:

Sayı: 16 Yaygın süreli 23 Eylül-4 Ekim 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X ZULÜM. Arap sokağında demokrasi dersleri: Gerze halkı termik santrale karşı nöbet tutuyor Talanın açık adresi olan Anadolu Grubu, Sinop-Gerze nin Yaykıl köyünde devlet desteğinde terör estiriyor. Köylüler kurdukları direniş çadırı ile nöbet tutuyor.

Detaylı

Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! I l H JM

Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! I l H JM AYLIK SİYASİ GAZETE Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! SAY E I l H JM AR Kadın ve erkek işçiler! Zincirlerinizden başka kaybedecek

Detaylı

İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE

İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! Kadın ve erkek işçiler! Zincirlerinizden başka kaybedecek birşeyiniz

Detaylı

özgür gelecek Haklarımızı alana kadar... Cotton dan Trexta ya direniş 8 Mart ta alanlara www.ozgurgelecek.net Taşeronlar bizi ölüme terk ediyor

özgür gelecek Haklarımızı alana kadar... Cotton dan Trexta ya direniş 8 Mart ta alanlara www.ozgurgelecek.net Taşeronlar bizi ölüme terk ediyor YA Cotton dan Trexta ya direniş 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ne yaklaştığımız şu günlerde işçi kadınlar, Trexta da direniş ateşini harlandırarak mücadelelerine devam ediyor. Haklarımızı alana kadar...

Detaylı

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN 15 MART 2015 Yıl: 1 Sayı: 8 On Beş Günlük Gazete Fiyatı: 1 TL Yurtdışı 1 EUR/1.5 USD NEWROZ 2015 BARIŞ-DOSTLUK DAYANIŞMA ÖZGÜRLÜK! Hava kurşun gibi ağır Bağır

Detaylı

Hkarşılamasını, çalışma koşullarımızın iyi bir

Hkarşılamasını, çalışma koşullarımızın iyi bir Düşünmeden okumak köreltir, Okumadan düşünmek yanıltır. TÜM BELEDİYE VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ EMEKÇİLERİ SENDİKASI AYLIK YAYIN ORGANI - SAYI: 7 ŞUBAT - MART 2006 Clainvany Yetkili, Etkili ve Güçlü Sendika

Detaylı

SOYKIRIM KURBANLARI ANILDI BİRGİ-MEFAR DE DİRENİŞ 1 MAYIS 2014... DHL DE TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI

SOYKIRIM KURBANLARI ANILDI BİRGİ-MEFAR DE DİRENİŞ 1 MAYIS 2014... DHL DE TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Mayıs 2014 Fiyatı: 1,00 TL EGEMENLER ARASINDAKİ İKTİDAR MÜCADELESİNDE TARAF OLMAYALIM! BAĞIMSIZ SINIF MÜCADELESİNİ GELİŞTİRELİM! 1 MAYIS 2014... SOYKIRIM KURBANLARI ANILDI

Detaylı

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN 24 Nisan 1915 te Büyük Bir Suç İşlediler... olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN 14 NİSAN 2015 Yıl: 1 Sayı: 10 On Beş Günlük Gazete Fiyatı: 1 TL Yurtdışı 1 EUR/1.5 USD 1 MAYIS, 1 MAYIS, İLK DİLEĞİMİZ,

Detaylı

VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA

VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA HDP Erken Seçime Hazır: #SeniYineBaşkanYaptırmayacağız olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN 16 Ağustos 2015 Yıl:1 Sayı:18 On Beş Günlük Gazete Fiyatı:1 TL Yurtdışı 1 EUR/1.5 USD AKP NİN SAVAŞINI

Detaylı

DÖNER Alemİ buysa DÖNERCİLER

DÖNER Alemİ buysa DÖNERCİLER Yenİ vatan gazetesi / Neue heimat zeitung / NİSAN / APRIL 2012 / AUSGABE 133 / Kostenlos / P.b.b. Verlagsort 1010 Wien / Plus.Zeitung 10Z038438P / 01 513 76 15-0 / office@yenivatan.at offizielle AUFLAGE

Detaylı

Birlik ve kardeşlik için buluşalım!

Birlik ve kardeşlik için buluşalım! Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayları 6 kentte toplanıyor... Sayı: 2013 / 13 29 Mart 2013 1 TL www.kizilbayrak.net Birlik ve kardeşlik için buluşalım! Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayı İşçilerin birliği halkların

Detaylı

.mazluma dini, milliyeti sorulmaz!

.mazluma dini, milliyeti sorulmaz! ya işçi - yoksul köylü hükümeti, ya kıyamet! İŞÇİ KARDEŞLİĞİ PARTİSİ NİN MERKEZİ GAZETESİDİR.. İSCİ KARDESLİĞİ Sayı 51 Şubat 2011 1 TL.mazluma dini, milliyeti sorulmaz! DÜNYA DEVRİMİNİN NABZI TUNUS TA

Detaylı

Güle güle Suzan! Hep aramızda olacaksın! 19 Ekim-1 Kasım 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X BEN HALKIM, YA SEN KİMSİN?

Güle güle Suzan! Hep aramızda olacaksın! 19 Ekim-1 Kasım 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X BEN HALKIM, YA SEN KİMSİN? Güle güle Suzan! Hep aramızda olacaksın! 12 Ekim gecesi bir yoldaşımızı, canımızdan bir parçamızı daha sonsuzluğa uğurladık. Özgür Gelecek gazetesi Kartal Temsilcisi Suzan Zengin i kaybetmiş olmanın derin

Detaylı

Bütün dünyayı pençesine alan kapitalist

Bütün dünyayı pençesine alan kapitalist İçindekiler - Söz ve EylemdeGündem...2 - Toplumsal ve Siyasal Gündemden... 4 - Olasılıklar ve Olanaklar - Murat Sağlam... 20 - Üretici güçler, Üretim ilişkileri ve Kapitalizmin bugünü - N.Fırat.25 - Kıdem

Detaylı

Güldürücü Değil Öldürücü: Nitröz oksit adlı uyuşturucu öldürmeye devam ediyor.

Güldürücü Değil Öldürücü: Nitröz oksit adlı uyuşturucu öldürmeye devam ediyor. Cameron dan Türkiye ye Mesaj: Askeri Harekatın Odağında Kürtler Değil Daiş Olmalı Sayfa 5 Güldürücü Değil Öldürücü: Nitröz oksit adlı uyuşturucu öldürmeye devam ediyor. Sayfa 7 Jeremy Corbyn, İşçi Partisi

Detaylı

özgür gelecek ...adres bu kez Süleymaniye ye Halkın çoğunluğunu, T. Kürdistanı ndan göç etmek zorunda kalan

özgür gelecek ...adres bu kez Süleymaniye ye Halkın çoğunluğunu, T. Kürdistanı ndan göç etmek zorunda kalan Kadın sorununda anti-reformizm/feminizm maskeli sosyal şovenizm-1 Devrimci eleştiri ciddi iştir Yukarıdaki başlık, Yürüyüş dergisinin 18 Mart 2012 tarihli 308. sayısında açtıkları köşede ( Solun Köşe Taşları

Detaylı