Açıköğretimde E- öğrenme E-Learning in Open Education

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Açıköğretimde E- öğrenme E-Learning in Open Education"

Transkript

1 Açıköğretimde E- öğrenme E-Learning in Open Education ÖZET Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde internet ortamında deneme sınavları, alıştırma yazılımları ve öğretici ders yazılımları yaygın olarak üretilmekte ve öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır. Açıköğretim sistemi, hedef kitlesinin büyüklüğü açısından Türkiye nin internet ortamındaki en büyük eğitsel içerik sunumunu gerçekleştiren kurumu olmaya adaydır. Bu çalışmada açıköğretim sisteminde e-öğrenme uygulamalarının değerlendirmesi yapılmış ve açıköğretim sisteminin Türkiye de e-öğrenmenin geleceğindeki konumu tartışılmıştır. Anahtar sözcükler: e-öğrenme, açıköğretim, uzaktan öğretim. Bu bildiri Türkiye Bilişim Derneği tarafından 2-5 Eylül 2003 de Harbiye Askeri Müze-İstanbul da düzenlenen 20. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI nda sunulmuştur. ÖZGEÇMİŞ M. Emin MUTLU 1963, Eskişehir doğumlu. Görev Yeri: Anadolu Üniversitesi AÖF Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Birimi. Lisans: Matematik Müh. Bölümü, İTÜ, Yüksek Lisans: Fen Bil. Ens. Endüstri Müh., Anadolu Üniversitesi, Doktora: Fen Bil. Ens. Yöneylem Araştırması, Osmangazi Ün., 2003 M. Canan Öztürk 1966, Kütahya doğumlu. Görev Yeri: Anadolu Üniversitesi AÖF Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Birimi Lisans: Basın Yayın Yüksek Okulu, Ankara Ün., Yüksek Lisans: Sosyal Bil. Ens. İletişim Bilimleri ABD, Anadolu Üniversitesi, Doktora: Sosyal Bil. Ens. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi, Özlem ÖZÖĞÜT 1966, Eskişehir doğumlu. Görev Yeri: Anadolu Üniversitesi AÖF Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Birimi. Lisans: Endüstri Müh. Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Ruşen YILMAZ 1966, Eskişehir doğumlu.görev Yeri: Anadolu Üniversitesi AÖF Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Birimi. Lisans: İletişim Bil. Fak. Basım-Yayım. Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Yüksek Lisans: Sosyal Bil. Ens. İletişim Bilimleri, Anadolu Ün., ABSTRACT Internet-based self tests, drill & practices and tutorials are commonly produced for the students at the Open Education System in Anadolu University. The Open Education System is a candidate as the biggest institution in Turkey that performs the publishing of educational content on the Internet when the target audience is considered as a main factor. In this study, the e-learning applications in the Open Education System are evaluated and also discussed the position of the Open Education System by focusing on e-learning future, especially for Turkey. Key words: e-learning, open education, distance education. Nermin Çetinöz 1966, Eskişehir doğumlu, Görev Yeri: Anadolu Üniversitesi AÖF Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Birimi. Lisans: Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümü, Ankara Ün., 1989.Yüksek Lisans: Sosyal Bil. Ens. İletişim Bilimleri, Anadolu Ün.,

2 AÇIKÖĞRETİMDE E-ÖĞRENME GİRİŞ Açıköğretim, genel anlamda ele alındığında, geleneksel eğitim kurumlarının eğitim hizmeti vermeyi öngörmediği insan topluluklarına her düzeyde eğitim vermeyi amaçlayan bir eğitim yaklaşımıdır. Türkiyede öğretim yılında Açık İlköğretim 1, Açıköğretim Lisesi 2 ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde 3 yaklaşık bir milyon öğrenci öğretim görmektedir. Açıköğretim yöntemiyle öğretim gören öğrencilerin açıköğretimi tercih etmelerinin başlıca nedenleri arasında, bir işte çalışıyor olmak, çağ yaşını geçmiş olmak, askerlik hizmetini sürdürüyor olmak, fiziksel özürlü olmak, tutuklu olmak gibi örgün öğretimde okumayı engelleyen nedenler bulunmaktadır. Bunların dışında, öğrenimini tamamlamak isteyen ev kadınları, bir meslek sahibi olup da ikinci bir dalda öğretim görmek isteyenler, yurt dışında yerleşik olanlar da açıköğretimi tercih edenler arasındadır. Açıköğretim eğitimde fırsat eşitliğini sağlamanın en önemli yollarından birisi durumundadır. Açıköğretimde okuyan öğrencilerin örgün öğretim ortamlarında bulunma olanakları kısıtlı olduğu için açıköğretimde uygulanan en yaygın öğretim yöntemi uzaktan öğretim dir. Mektupla ve gazeteyle öğretim gibi kökeni yüzyıllar öncesine giden uzaktan öğretimde, bu yüzyılda telefon, radyo, sinema gibi teknolojiler de kullanılmıştır. Açıköğretim günümüzdeki yaygınlığına televizyonla eğitimle kavuşmuştur larda uygulamaya geçen İngiltere Açık Üniversitesi nin deneyimlerinden yararlanılarak, 1980 lerde çoğu ülkede televizyon ağırlıklı eğitim veren uzaktan eğitim kurumları oluşturulmuştur. Türkiye de öğretim yılında Açıköğretim Fakültesi kurulmuş, öğretim yılında Açıköğretim Lisesi, öğretim yılında da Açık İlköğretim ilk öğrencilerini almıştır de öğrenciyle öğretime başlayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, günümüzde kayıtlı olan öğrencisiyle, dünyanın 10 mega üniversitesi arasında bulunmaktadır. Mega üniversite adı öğrenci sayısı den fazla olan üniversiteleri tanımlamak amacıyla, Sir John Daniel tarafından verilmiştir (Daniel, 1998). Açıköğretimde temel öğretim malzemesi uzaktan öğretim teknikleriyle kendi kendine öğrenmeye uygun olarak hazırlanmış ders kitaplarıdır. Çok sayıda üniversiteden binden fazla yazar ve editörün katkılarıyla hazırlanan yüzlerce ders kitabı, her yıl yaklaşık üç milyon adet basılarak, öğrencilere iletilir. Derslerdeki ünitelere paralel olarak hazırlanan televizyon programları öğrencileri kendi kendilerine öğrenme etkinliklerini destekleme ve pekiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla ortalama 20 dakika uzunluğunda her yıl 1000 den fazla televizyon programı üretilerek, TRT kanallarında yayınlanmaktadır. Ülke çapında 60 merkezde sunulan akademik danışmanlık hizmetleriyle öğrencilerin akşamları ve hafta sonları yüz yüze eğitim görebilecekleri ortamlar sağlanmaktadır. Bu hizmet için diğer üniversitelerden yaklaşık 600 öğretim üyesi görevlendirilmektedir. Türkiye de 80 merkezde, KKTC de ve Köln/Almanya da öğrencilere büro hizmeti verilmektedir. Öğrenciler bu bürolar aracılığıyla kayıt yaptırabilmekte, öğrenci hizmetlerinden yararlanabilmekte ve diploma alabilmektedirler. Öğrenciler Türkiye de tüm illerde, KKTC de ve sekiz Avrupa ülkesinde yılda üç kez düzenlenen örgün sınavlara katılmakta ve sınavlar merkezi olarak değerlendirilmektedirler. İki gün süreyle dört oturumda yaklaşık salonda gerçekleşen sınavlarda kişi görev yapmaktadır. Bu sınavlar için fakültenin Test Araştırma Biriminde ölçme değerlendirme açısından akredite edilmiş yılda den fazla soru hazırlanmaktadır (Curabay ve Demiray, 2002). Yeni gelişen ve yaygınlaşan video-konferans, bilgisayar ve İnternet teknolojileri gibi elektronik ortamlar açıköğretimde öğrenci ve öğreticilere önemli fırsatlar sunmaktadır. Eğitimde bu teknolojilerin kullanımının tümüne elektronik öğrenme (eöğrenme) adı verilmektedir. Açıköğretim Sisteminde 1980 lerin sonunda kurulan Bilgisayar Destekli Eğitim Biriminde çeşitli e-öğrenme uygulamaları tasarlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu uygulamalardan başlıcaları Bilgisayar Destekli Akademik Danışmanlık Merkezleri, Çokluortam Alıştırma Yazılımları, İnternete Dayalı Deneme Sınavları, İnternete Dayalı Bilgi Yönetimi Önlisans Programı ve İnternete Dayalı Alıştırma Yazılımlarıdır. AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BDE BİRİMİ Türkiye de 1990 lı yılların başında Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bunların başında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) nın açtığı BDE ihaleleri gelmektedir. Bu ihalelere katılmak amacıyla çok sayıda firma ve merkez kurularak, MEB için öğretici ders yazılımı geliştirilmiştir. Aynı amaçla Anadolu Üniversitesi nde 1989 yılında eğitim teknologları, yazılım uzmanları, eğitim tasarımcıları ve görsel tasarımcıların görev yaptığı BDE Birimi oluşturulmuştur. BDE Biriminde 1990 ve 1991 MEB BDE ihalelerinde ortaöğretime yönelik öğretici ders yazılımları geliştirilmiş ve bu ders yazılımları MEB tarafından bilgisayar laboratuvarı bulunan ortaöğretim kurumlarına dağıtılmıştır. MEB in, BDE ihalelerine ara vermesi nedeniyle, BDE Biriminde edinilen deneyim ve birikimin Açıköğretimde kullanılması düşünülerek, açıköğretim öğrencileri için eğitim yazılımları üretimine karar verilmiştir. Başlangıçta disketlerde dağıtılan BDE yazılımları üretilen birimde, zamanla çokluortam CD-ROM ları ve internete dayalı ders yazılımlarının üretimine geçilmiştir. Günümüzde 40 tasarımcının görev yaptığı BDE Birimi, Açıköğretim Fakültesinin önemli üretim merkezlerinden birisi durumundadır. BİLGİSAYAR DESTEKLİ AKADEMİK DANIŞMANLIK MERKEZLERİ Anadolu Üniversite'nde uzaktan öğretim yapan fakültelere yönelik akademik danışmanlık hizmetlerinin, BDE Birimi tarafından, bilgisayar destekli öğretim olanaklarından yararlanılarak geliştirilip yaygınlaştırılması bir model olarak 1993 yılında önerilmiştir (Şeniş, 1993). Bu modelde öncelikle bilgisayar destekli akademik danışmanlık hizmetlerinin verileceği yerleşim bölgeleri seçilmiş, buralarda kurulacak laboratuvarların tasarımı, laboratuvarlarda öğrencinin

3 kullanımına sunulacak derslerin seçim ölçütleri ve ders tasarımlarına yer verilmiştir. Modelin uygulanabilirliği ve maliyet analizlerini de barındıran çalışma, aynı yılın sonuna doğru büyük ölçüde aslına sadık kalınarak uygulamaya konulmuştur. Bilgisayar destekli akademik danışmanlık hizmetlerinin götürüleceği merkezlerin seçiminde, yüzyüze danışmanlık hizmeti sunulmayan büyük merkezler ile hizmetin yeterli olarak sunulamadığı veya ulaşım sorunu nedeniyle öğrencilerin hizmet tüketmede zorlandıkları büyük metropoller öncelikli olarak ele alınmıştır. Proje kapsamında üretilen derslerin seçiminde öncelikli olarak yüzyüze danışmanlık sisteminde verilen derslere ağırlık verilmiştir. Ayrıca en fazla bölümde okutulan (diğer bir deyişle en fazla öğrenci tarafından okunan) ve bilgisayar desteğinin anlamlı olduğu derslerin seçimine öncelik verilmiştir Akademik danışmanlık hizmetleri için geliştirilen derslerde konu, örnek problem, alıştırmalar, test ve yardımcı araçlar olmak üzere temel olarak beş bileşen bulunmaktadır. Buna göre bilgisayar karşısına gelen öğrenci her ünitede beş temel olanakla karşılaşmaktadır. Konu kendisine kısaca tekrarlanmakta, örnek problemlerin çözümüne bilgisayarla etkileşimli olarak ulaşmakta, çok sayıda çözümlü alıştırma yapmakta ve çalıştığı konuyla ilgili bir testi uygulayabilmektedir. Her ünite bir dizi alıştırma sorusundan oluşmakta ve diğer bileşenler bu alıştırmaların pekiştirilmesi için kullanılmaktadır. Bu işlemler sırasında yardım, sözlük, hesap makinesi, derse ilişkin tablolar gibi yardımcı araçlarla desteklenmektedir (Doğan vd, 1996) (Şekil 1). Ders konularında oluşabilecek değişiklikler ve saptanacak hataların giderilmesi gibi nedenlerle, yazılımların her öğretim yılında güncellenebileceği açıktır. Uyarlama ve geliştirme çalışmalarının hızla ve yazılımın diğer bölümlerini etkilemeden gerçekleştirilmesi gereğinden hareketle, yazılımlar önceden geliştirilen bir iskelet yapı etrafında düzenlenen modüller yaklaşımıyla hazırlanmaktadır. Bu iskelet yapı yazılımın içerikten bağımsız olarak tüm hareket yeteneklerini barındırmaktadır. Ders yazılımının gerçekleştirilmesi işlemi, bu yapının içine derse ait içeriğin yerleştirilmesi biçiminde olmaktadır. Eğitim yazılımının bu işlevi üstelenen tasarımı bir şablon olarak düşünülebilir. Eğitim yazılımlarının 1994 yılındaki tasarımında ve yazarlık sürecinde Windows.31 altında çalışan Multimedia ToolBook yazılımı kullanılmıştır. Eğitim yazılımı tasarımında geliştirilen bu modüler yapı iki avantaj daha sağlamaktadır: Birincisi çeşitli uzmanlık alanlarından gelen kişilerin ekip çalışmasıyla oluşturulan yazılımların geliştirilmesinde gerekli işbölümü bu sayede doğru olarak tanımlanabilmektedir. Diğer avantajı ise doğru tanımlanmış ve örgütlenmiş işbölümünün sağlayacağı üretim hızıdır. Bu amaçla BDE Birimi'nde her dersin üretimi için bir proje sorumlusu belirlenmiştir. Proje sorumluları, konu uzmanlarının oluşturduğu eğitim senaryolarından yola çıkarak bir yapım senaryosu oluşturmaktadırlar. Bu yapım senaryosu, ünitenin gerektirdiği grafik ve programlama iş yükünü ortaya çıkartarak, grafiker ve programcılara iş tanımını gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Üniteye ait olarak üretilen metin, grafik, program ve benzeri bileşenler dersin sorumlusu tarafından yapıyı oluşturan iskelete yerleştirilerek paketlenirler. Gerekli testlerden geçen, tamamlanmış ders yazılımı teknik destek birimi tarafından bilgisayar destekli akademik danışmanlık merkezlerine kurulurlar. Oluşturulacak merkezlerin tasarımında, her birinde başlangıç aşamasında 30 öğrenci bilgisayarı ve 1 ana bilgisayar olmak üzere 31 bilgisayarın bulunması öngörülmüştür. Bu seçimin, öğrenci başına haftada ortalama iki saatlik bir kullanım olanağı sağlaması beklenmektedir 4 (Şekil 2). Şekil 1. Alıştırma Yazılımlarının Yapısı. Geliştirilen yazılımlar kullanım açısından kesinlikle bilgisayar bilgisi gerektirmemektedir. Bilgisayar karşısındaki öğrenci, yapması gereken işlemler konusunda bilgisayardan yardım görmekte ve yönlendirilmektedir. Bilgisayarlar bir laboratuvar sorumlusu tarafından çalışır durumda tutulmaktadırlar. Öğrencilerin laboratuvarladaki bilgisayarları dersler dışında başka bir amaçla kullanmaları engellenmiştir. Bilgisayar Destekli Akademik Danışmanlık Merkezleri için üretilecek derslerin sürekliliğinin sağlanması, üretimi yönetmenin ve üretilen derslerin bakımının yapılabilmesi için BDE Birimi'nde yeni üretim süreçlerine gereksinim duyulmuştur. 3 Şekil 2. Bilgisayar Destekli Akademik Danışmanlık Merkezlerinden bir görüntü. 4 Bilgisayar Destekli Akademik Danışmanlık Merkezlerinin öğretim yılından itibaren altyapı yenileme çalışmaları başlatılmış olup, laboratuvarlar birer internet kafe yapısına dönüştürülmektedirler.

4 Oluşturulan akademik danışmanlık merkezlerinin haftada 5 gün, günde 8 saat öğrenciye hizmet sunması öngörülmüştür yaz aylarında ilk laboratuvarın Eskişehir'de açılmasından itibaren yeni laboratuvarların kurulması çabalarına hız verilmiştir. Proje kapsamında hizmete giren akademik danışmanlık merkezlerinin yıllara göre gelişimi Çizelge 1 de verilmiştir. Çizelge 1. Bilgisayar Destekli Akademik Danışmanlık Merkezlerinin yıllara göre gelişimi. Dönem İl Bilgisayar Sayısı 1994 Eskişehir Adıyaman Mersin Ankara 1995 Denizli 18 İstanbul 1 32 İstanbul K. Maraş Ş. Urfa Adana Bursa İzmir Adapazarı Merkezlerde 1997 tarihinde aktif olarak toplam 355 öğrenci bilgisayarı ile 15 öğretmen bilgisayarı bulunmaktadır. Öğrenci bilgisayarlarının yıllık kullanım kapasitesi 355 * 8 * 52 * 5 = saat olmaktadır. Yukarıdaki bilgisayar sayılarının dışında ayrıca toplam 26 bilgisayar merkezlerde yedek olarak tutulmaktadır yıllarında DOS ortamında pilot çalışmalar biçiminde üretilen İstatistik ve Genel Muhasebe dersleri, projenin uygulama tasarımına uygun olarak 1994 yılı içinde Windows ortamına aktarılmıştır. Aynı yıl içinde Genel Matematik dersinin üretimine başlanmıştır. Proje kapsamında üretimi tamamlanan derslerin yıllara göre dağılımı Çizelge 2 de verilmiştir: Çizelge 2. Laboratuvarlar için alıştırma yazılımı üretimi. Dönem Ders İstatistik Genel Matematik Genel Muhasebe İngilizce İktisada Giriş (Genel İktisat) İşletme Finansmanı (Finansal Yönetim Genel Muhasebe (Yenileme) İşletmecilik Bilgisi (İş İdaresine Giriş) İşletme Finansmanı (Yenileme) Finansal Yönetim Çalışma Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Finansal Kurumlar Mali Raporlar Analizi Maliyet Muhasebesi Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Uluslararası Ekonomi Yatırım ve Proje Değerlemesi Ünite Sayısı Projede, beş yılda toplam 384 ünite, yılda ortalama 64 ünite üretildiği görülmektedir yılında aktif olarak laboratuvarlarda kurulu bulunan 13 ders, üç fakültede aynı 4 isimde okutulan 62 dersi kapsamaktadır. Bu fakültelerde açılan tüm derslerin sayısının öğretim yılında 381 olduğu düşünülürse, projenin, üç fakülteye ait toplam dersin yaklaşık yüzde 16.95'ini kapsayacak biçimde genişlediği görülmektedir (Şeniş ve Mutlu, 1997). İNTERNETE DAYALI DENEME SINAVLARI Öğrencilerin bir bölümünün laboratuvarlardaki ders yazılımlarını birer soru bankası olarak kullandıkları fark edildiğinde, özellikle bu ihtiyaçlarını giderecek daha hızlı ve daha kolay üretilebilir hizmetlerin gerekli olduğu anlaşılmıştır. Bu amaçla 1998 ve 1999 yılında internet ortamında deneme sınavları tasarımı için araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmıştır (Mutlu vd, 1998; Mutlu ve Yılmaz, 1999). İnternet tabanlı öğretim uygulamalarında, ölçme ve değerlendirme aracı olarak testlerden yaygın biçimde yararlanılmaktadır. Açıköğretim öğrencilerine, örgün sınavlar öncesi kendilerini denemeleri ve başarı durumlarını gerçeğe yakın biçimde ölçmeleri amacıyla, öğretim yılında internet üzerinden yayınlanmaya başlayan Deneme Sınavları, zamanla çok talep edilen bir eğitsel ortam durumuna gelmiştir. Deneme sınavlarına halen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri internet sitelerinden erişilebilmektedir 5. Deneme sınavlarından yararlanmak isteyen bir öğrenci, sisteme kayıt yaptırarak, bir giriş parolası edinir. Öğrenci Deneme sınavlarına giriş yaptıktan sonra fakülte, bölüm ve sınıfını seçerek, sorumlu olduğu derslerin listesine ulaşmaktadır. Deneme sınavları Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine ait toplam 155 dersi kapsamaktadır. Soru bankasında ise 15 bin civarında soru barındırılmaktadır. İnternete dayalı deneme sınavlarındaki sorular, konu uzmanlarından elde edilmekte ve Açıköğretim Fakültesi Test Araştırma Birimi nde ölçme-değerlendirme kurallarına uygun biçime getirildikten sonra soru bankasına eklenmektedirler. Öğrenci, deneme sınavına gireceği dersi seçtikten sonra ara sınav, yıl sonu sınavı ya da bütünleme sınavlarından uygun olanını başlatmaktadır. Böylece, seçtiği ders ve sınav türüne ait sorularla karşılaşmaktadır. Bir derse ait deneme sınavı, o derse ait soru bankasından rassal olarak seçilmiş çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Sınavdaki soru sayısına bağlı olarak, sorular ekranda belirli bir süre görüntülenmektedir. Öğrenci, testteki soruları, şıkların yanındaki seçenek düğmelerini işaretleyerek yanıtlayabilmektedir. Burada amaç, sınav sorularının süre bitiminden önce yanıtlanması ve değerlendirmenin alınmasıdır. İnternet tabanlı öğretim uygulamalarında, test biçimindeki sınavların uygulanması ve bu testlerin sonuçlarının hemen değerlendirilebilmesi için, çift yönlü çevrimiçi iletişime izin verilmelidir (Dickinson, 1997). Deneme sınavlarında bir dersten deneme sınavına giren bir öğrencinin değerlendirilmesi aşağıdaki yöntemle gerçekleşmektedir. Eğer öğrenci, test sorularının tümünü süre tamamlanmadan yanıtlayabilirse, değerlendirme ekranına geçerek, sorulara, kaç doğru ve yanlış yanıt verdiğini görebilmektedir. Değerlendirmeler ayrıca, üniteler bazında da yapılmaktadır. Böylelikle, 5

5 öğrencinin çalışırken hangi ünitelere daha ağırlık vermesi gerektiği bildirilmektedir. Eğer öğrenci soruların tümünü süre bitiminden önce yanıtlayamadıysa, süre bitiminde sorular ekrandan silinmekte ve otomatik olarak değerlendirme ekranına geçilmektedir. Deneme sınavlarının süresi, öğrencinin gerçek sınavlardaki süreye eşit olarak verilmekte ve öğrencilerin kendilerini ayarlamalarına yardımcı olabilmektedir. Deneme sınavlarında soruların doğru yanıtları öğrenciye bildirilmemektedir. Soruların doğru yanıtlarının gizlenmesi, öğrencinin ders çalışmaya ve araştırma yapmaya özendirilmesini sağlaması açısından önem taşımaktadır. Bu durumun bir başka nedeni de, öğrenciyi, anlamadığı ya da çözümünde zorlandığı sorularla karşılaşması durumunda e- posta ya da diğer iletişim yöntemlerini kullanarak, dersin öğretim elemanına ulaştırmaya zorlamaktır. Bu konuda gelen e-mektupların tümü, dersin öğretim elemanına bildirilmekte ve yanıtının öğrencilere ulaştırılması sağlanmaktadır. Bu sorulardan en sık sorulanlar biriktirilmekte ve sınav öncesi TV hazırlık programlarında ele alınarak çözümü ele alınabilmektedir. Öğrenci daha önce gerçekleştirdiği tüm deneme sınavlarına ait bir rapor alabilmektedir. Bu özellik, öğrencinin başarı durumunun zaman içerisindeki eğilimini de göstermesi açısından önemlidir. Uzaktan öğretim yaklaşımlarına göre değerlendirme, öğrenme sürecinin temel taşlarından biridir ve sürecin başlamasıyla birlikte işe koşulur (Simonson vd., 2000). Bu açıdan deneme sınavları, Açıköğretim öğrencilerinin gerçek sınavlarla kendisini değerlemesine ek katkı sağlayan önemli bir eğitsel ortam olma özelliğini uzun süre koruyacak nitelikte bir uygulamadır. Açıköğretim öğrencilerinin deneme sınavlarına gösterdiği ilginin yıllara göre dağılımı Çizelge 3 de verilmiştir. Bu verilere göre gerçekleşen sınavların sayısı her yıl yaklaşık bir önceki yılın iki katına çıkmaktadır. Çizelge 3. İnternete dayalı deneme sınavlarından yararlanma. Dönem Kayıt Yaptıran Gerçekleşen Öğrenci Sayısı Sınav Sayısı ( e kadar) Açıköğretim deneme sınavları düşük işlem yükü ve düşük internet bant genişliği gerektiren bir CGI uygulaması olmasına rağmen yoğun talep karşısında her yıl bir üst model sunucuya terfi edilmek zorunda kalınmıştır yılında iki yollu Pentium III Xeon-500 MHz bir sunucu yetersiz olunca, uygulama 2001 yılında dört yollu Pentium III Xeon-700 MHz bir sunucuya taşınmış, 2003 yılında ise altı yollu yollu Pentium IV Xeon-900 MHz bir sunucuyla deneme sınavlarının özellikle örgün sınavlar öncesi üssel biçimde artan talebi karşılanabilmiştir. İnternete dayalı açıköğretim deneme sınavlarının günce dosyalarındaki bilgilerin değerlendirilmesiyle açıköğretim öğrencilerinin internet kullanımına yönelik ayrıntılı sonuçlar elde edilmekte ve yayınlanmaktadır (Özkul ve Mutlu, 2000; Mutlu ve Gülen, 2002). ÇOKLUORTAM CD-ROM LARI Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli Akademik Danışmanlık Merkezlerinde kullanılmak amacıyla öğretim yılından itibaren üretilen ve laboratuvarlarda öğrencilerin kullanımına sunulan alıştırma yazılımlarına olan talep çeşitli nedenlerle sınırlı düzeyde kalmıştır. Bu nedenlerin başında laboratuvarların mesai saatleri içinde açık olmaları, büyük şehirlerdeki laboratuvarlara erişimin zor olması, kullanım talebinin sınavlar öncesine yoğunlaşması ve kapasitenin bu dönemlerde yetersiz kalması, sadece 15 ilde laboratuvar kurulmuş olması, geliştirilen ders yazılımı sayısının arasında kalması gelmektedir. Diğer taraftan 1993 teknolojisiyle donatılan laboratuvarlar 2000 li yıllarda ihtiyaca cevap veremez duruma gelmişlerdir lı yılların başında uzaktan öğretim gören öğrencilerin eğitim teknolojisinden yararlanabilmeleri için değişik illerde laboratuvarlar kurarak, teknolojiyi onların bulunduğu yere götürmek dışında bir çözüm bulunmuyordu ların sonuna doğru ise açıköğretim öğrencilerinin kişisel bilgisayar sahibi olma ya da çalıştıkları işyerindeki bilgisayarlardan yararlanma oranlarında gözle görülür artışlar olduğu saptanmıştır. Bu olanaktan yararlanmak amacıyla alıştırma yazılımlarını, ders kitabının elektronik kopyasını ve televizyon programlarının sayısallaştırılmış videolarının CD-ROM ortamında bir araya getirilmesiyle, açıköğretim çokluortam ders yazılımları oluşturulmaya başlanmıştır öğretim yılında bu ders yazılımlarından iki adet üretilerek öğrencilere kitaplarıyla birlikte dağıtılmıştır. CD-ROM ortamındaki ders yazılımlarının laboratuvarlardaki bilgisayarlarda da kullanılabilmesi için bilgisayarların yenilenmesine de başlanmıştır. Açıköğretim çokluortam ders yazılımı CD-ROM larının en önemli özelliği, daha önce ayrı ekipler tarafından üretilmiş bulunan ve öğrenciye ayrı zamanlarda ve ortamlarda sunulan ders kitabı, televizyon programları, alıştırma yazılımları ve deneme sınavları gibi uzaktan öğretim malzemelerinin entegrasyonunu sağlamasıdır (Öztürk vd, 2002). Yüzyüze akademik danışmanlık dersleri dışındaki tüm eğitim araçlarının entegre olarak sunulduğu CD-ROM ların, öğrencilerin öğrenme süreçlerinde verim artışı sağladığı düşünülmektedir. Öğrenci CD-ROM ile ders çalışırken, uzaktan eğitim yönergesine uyarak, çalışmasını sağlıklı bir şekilde sürdürebilecek, ders kitabını, derse ait televizyon programlarını, alıştırma yazılımlarını birbirine paralel olarak takip edebilecek ve bütün bu çalışmalarını değerlendirmek amacıyla deneme sınavlarına bağlantı kurabilecektir Televizyon programlarının CD-ROM da yer almasıyla, öğrencilerin televizyonun belirli zamanlarda izleme zorunluluğu ortadan kalkmış, programları arzu ettiği zamanlarda defalarca seyredebilmelerine olanak sağlanmıştır. Öğrenciler kendilere entegre olarak sunulan ders araçlarından kendileri için uygun olanını ya da tamamını çalışma olanağına sahiptir. Böylece farklı öğrenme alışkanlıklarına sahip öğrencilerin öğretim malzemelerini kendilerine en uygun sırada kullanmaları mümkün olabilmekte, ayrıca çalışma zamanlarını ve çalışma sürelerini de kendi tercihlerine göre belirleyebilmektedirler. 5

6 Şekil 3. Çokluortam CD-ROM larından bir örnek -Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-. Alıştırma yazılımları, daha çok alıştırma soruları ve çözümleri biçiminde hazırlanmış ve ders kitabını okuyan ve televizyon programlarını izleyen öğrencilerin bilgilerini pekiştirmek ve problem çözme becerilerini arttırmak olanağı sunmaktadır. CD-ROM larda yer alan alıştırma yazılımları bilgisayar laboratuarlarındaki yazılımlarla aynı mimariye sahip olmakla birlikte, günün teknolojisine uygun araçlarla üretilmişlerdir (Şekil 3). Öğrenciler ders araçlarını kullanarak çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra ders ortamından çıkmadan (eğer o an da bilgisayarları internete bağlıysa) internet ortamındaki Deneme Sınavları sayfasına erişebilmekte ve çalışmalarını değerlendirebilmektedir. Böylece öğrencilere sınavlara hazırlanabilmesi için kolay bir ortam sunulmuş olur. ortamlarının etkinliğinin çok yüksek olduğu görülmüştür (Öztürk vd., 2002). Çizelge 4. Çokluortam CD-ROM larının üretimi. Dönem Ders Ünite Dağıtım Sayısı Biçimi Genel Matematik 28 CD-ROM Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 30 CD-ROM Genel Muhasebe 20 Laboratuvar Finansal Yönetim 26 Laboratuvar İstatistik 28 Laboratuvar Yabancı Dil (İngilizce) 30 Laboratuvar İşletme Finansmanı 14 Laboratuvar Maliyet Muhasebesi 26 Laboratuvar Faklı disiplinlere sahip derslerin CD-ROM larında farklı eğitsel araçların kullanımını araştırmak amacıyla derslerden birisi sözel dersler arasından, diğeri ise sayısal dersler arasından seçilmiş ve öğretim yılı başındaki kayıtlar sırasında, bu dersleri alan öğrencilerin tümüne, Genel Matematik ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinin CD-ROM ları toplam adet çoğaltılarak, ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim gören bütün ikinci sınıf öğrencileri tarafından okunmaktadır. Genel Matematik dersi ise aynı yöntemle eğitim veren İşletme ve İktisat Fakülteleri nin bütün bölümlerinde birinci sınıfta okutulmaktadır. Çizelge 4 de üretilen çokluortam CD- ROM larına ait sayısal bilgiler verilmiştir yılından sonra izleyen yıllarda üretilen çokluortam alıştırma yazılımları CD-ROM ortamında çoğaltılmayarak, sadece altyapısı yenilenen laboratuvarlara kurulmak süretiyle öğrenci kullanımına sunulmuştur. Ayrıca isteyen öğrencilerin bu CD-ROM ların laboratuvarlardan kopyalarını almalarına olanak sağlanmıştır. Projenin değerlendirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda farklı medyaların bir araya getirildiği öğrenme 6 BİLGİ YÖNETİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI Türkiye de yüksek lisans düzeyinde internete dayalı Bilgi Üniversitesi nin e-mba 6 ve ODTÜ nün Informatics Online 7 programları açıldıktan sonra Anadolu Üniversitesi nde yaygın eğitim alanında diplomaya yönelik internete dayalı program açılması için çalışmalar başlatılmıştır. Bu türün ilk örneği olarak Bilgi Yönetimi Önlisans Programı oluşturulmuştur. Bilgi Yönetimi Önlisans Programının kurulmasını tetikleyen bir başka etken de internete dayalı Deneme Sınavlarından yararlanan öğrencilerin kayıtlarının çözümlenmesiyle elde edilen ilginç sonuçlardır yılında deneme sınavlarının birinci yılına ait kayıtlar incelendiğinde, yaklaşık e yakın öğrenciden den fazlasının bilgisayar sektöründe çalıştığı fark edilmiştir. Bilgisayar sektöründe çalışan ve açıköğretimde okumayı tercih eden adayların çalışma alanlarına daha yakın bir program açılması fikri o zaman doğmuştur. İnternet erişiminin yaygın olduğu bu kesim için 6 7

7 açılacak programın internete dayalı bir program olması uygun görülmüştür Nisan ayında YÖK den gerekli onay alınmış ve öğretim yılında kayıt yaptıracak ilk öğrenciler için internet ortamında öğretici ders yazılımlarının tasarımına ve geliştirilmesine başlanmıştır. Bilgi Yönetimi Önlisans Programının açılması benzeri programların açılmasına örnek teşkil etmiştir 8. ayrıca CD-ROM, kitap, yazılım, akademik danışmanlık, destek hizmeti ve örgün sınavlarla desteklenmektedir. Öğrencilere kayıt sırasında kullanıcı adı ve parola bilgileri verilmektedir. Kayıt olan öğrenciler, program sitesindeki 9 Dersler bağlantısını açarak internet ortamında bulunan derslere ulaşabilmektedir (Şekil 4). Bilgi Yönetimi Önlisans Programı bilgi çalışanı olarak nitelendirilen, bilgisayarla ileri düzeyde tanışık orta kademe işgücü yetiştirmeye yönelik bir programdır. Bilgi Yönetimi Önlisans Programının amacı öğrencilerine; İşletmelerde bilgiye dayalı sorunlara etkin çözümler üretme İnternet ortamında girişimcilik ve iş yönetimi Güncel uygulama yazılımlarında uzmanlaşma İnternete dayalı kurumsal iletişim ve birlikte çalışma Üretkenliği arttıracak büro uygulamaları geliştirme olarak özetlenebilir Diğer açıköğretim programlarından farklı olarak 500 kontenjanla sınırlandırılmış olan bu programa, ÖSS sonuçlarına göre öğretim yılında ilk kez öğrenci kabul edilmiş ve öğretim yılında ilk mezunları verilmiştir. Program, diğer AÖF programları gibi uzaktan eğitim amacına hizmet etmekte, ancak diğerlerinden farklı olarak temel eğitim internete dayalı olarak yapılmaktadır. Bu program aynı zaman Batı Avrupa Programı içerisinde yer almış dolayısıyla yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarına da bu eğitim imkanı tanınmıştır. Bilgi Yönetimi Önlisans Programı iki yıl boyunca toplam 16 dersi içermektedir (Çizelge 5). Birinci sınıfın ana teması İşletme Deneyimidir. Öğrenciler bu sınıfta, İşletme ortamındaki değişik rolleri üstlenmekte, çok sayıda uygulamayla işletmelerdeki bilgi problemlerine güncel yazılımlarla çözüm getirme deneyimi ve benzeri problemlere uygulayabilme becerisi kazanmaktadır (Mutlu vd., 2002). İkinci sınıfta ana tema Takım Çalışmasıdır. Bu sınıfta öğrenciler takımlara ayrılmakta ve her takımın kendisine ait bir portalı bulunmakta, ödevler grup çalışmasıyla yapılmakta, kapsamlı İntranet uygulamaları geliştirilmekte ve Kurumsal Bilgi Yönetiminde çağdaş yazılımların kullanımı becerisi kazandırılmaktadır (Mutlu ve Öztürk, 2003). Çizelge 5. Bilgi Yönetimi Önlisans Programındaki dersler. I. SINIF II. SINIF İngilizce Tanıtım ve Pazarlama Araçları İşlem Tabloları Ofis Uygulamaları Geliştirme Kurumsal İletişim ve Birlikte Çalışma Grafik Uygulamaları Çoklu Ortam Uygulamaları Kurumsal Bilgi Yönetimi Bilgi Sistemlerine Giriş Planlama ve Denetleme Araçları İşletim Sistemleri İnternet Bilişim Hizmetleri Masaüstü Yayıncılık Veritabanı Yönetim Sistemleri Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Türk Dili Öğrenim programı ve içeriğinin kayıtlı öğrencilere sunumunda temel araç internet ortamındaki derslerdir. Eğitim ortamı Şekil 4. Bilgi Yönetimi Önlisans Programına ait bir ders. İnternet ortamında sunulan dersler 25 üniteden oluşmaktadır. Öğretim yılının başından itibaren her hafta bir ünite yayınlanır ve yayınlanan ünite bütünleme sınavları sonuna kadar yayında kalır. İnternet ortamında yayınlanan içerik, Konular ve Uygulamalar olmak üzere iki temel bölümden oluşmaktadır. Konular bölümünde, o derse ait yazılımın öğretimi amaçlanırken, Uygulamalar bölümünde ise öğretilen yazılımın gerçek hayat problemleri üzerinde nasıl kullanılacağı deneyimi kazandırılması amaçlanmıştır. Uygulamalar bölümü, birinci ve ikinci sınıfta uygulamalı tüm derslerin her ünitesinde yer almaktadır. Bu bölümde, öğrencilere Anadolu Yayıncılık A.Ş. 10 isimli sanal bir işletme ortamı sunularak şirket benzetimi yapılmaktadır. Bilgi Yönetimi Önlisans Programı öğrencilerinin tümü Anadolu Yayıncılık A.Ş. nin bir çalışanı olarak değerlendirilmektedir. Öğrencilere bu işletme ile ilgili çeşitli problemler ve roller tanımlanmakta, ve bu rolleri üstlenerek problemlere çözüm bulmaları istenmektedir. Öğrenciler isterlerse problemleri kendileri çözebilecekler, isterlerse uygulama bölümünü takip ederek üstlendikleri rol gereği bu problemi nasıl çözeceklerini adım adım canlandırmalarla, resimlerle ve ipuçları ile yaparak öğrenecekler, isterlerse dönem başında dağıtılan CD- ROM lardan uygulama videolarını izleyerek öğrenebileceklerdir. Böylece öğrenilen yazılımın işletme ortamında kullanımına yönelik kapsamlı deneyim kazanılmaktadır (Öztürk vd., 2002). Ünite sonlarında, öğrencinin kendini değerlendirmesine olanak sağlayan Alıştırmalar bölümü yer almaktadır. Öğrenci bir alıştırma sorusunu yanıtladığında, yanıtının doğru ya da yanlış olup olmadığına yönelik geri dönüt alabilmekte ve soruyla ilgili sayfaya yönlendirilmektedir. Ayrıca dersin geneline yönelik Sözlük ve Arama hizmetleri de sunulmaktadır. 8 Sakarya Üniversitesi Bilgi Yönetimi Önlisans Programı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgi Yönetimi Önlisans Programı

8 Bilgi Yönetimi Önlisans Programının birinci sınıfında 5 uygulamalı derste toplam 125 uygulama, ikinci sınıfında 6 uygulamalı derste 150 uygulama olmak üzere toplam 275 uygulama bulunmaktadır. Böylece her öğrenci, Rol Tabanlı Eğitim ile, gerçek bir işletmede yaşayabileceği işletme problemlerinin önemli bir bölümünü çözerek, belli bir işletme deneyimi kazanırken, hem işlem, hem de iş süreçleri düzeyinde özel gereksinimlerini karşılayabilecek duruma gelmektedir (Mutlu vd., 2002). Bilgi Yönetimi Önlisans Programında bir dizi sunucu yazılımla Eğitim Ortamı/İşletme Ortamı oluşturulmaktadır. Böylece öğrenciler yaparak öğrenme sürecini yaşamaktadırlar (Özkul vd., 2003). Öğrenciler Windows 2000 Server Active Directory üyesi olarak işletme ortamındaki yetkilendirme sürecini yaşamaktadırlar. Öğrenciler Exchange 2000 Server üyesi olarak işletme ortamındaki kurumsal iletişim ve birlikte çalışma araçlarını kullanabilmektedirler. Sanal Özel Ağ ortamında ders sitesine erişerek işletme ortamındaki bir ağ yapısının benzerini kullanabilmektedirler. Project Server ortamında kurumsal proje yönetimi süreçlerini yaşamaktadırlar. SharePoint Team Services ve SharePoint Portal Server ortamlarında bilgi yönetimi deneyimi yaşayabilmektedirler. İnternet ortamındaki uygulamalı derslerde işletme deneyimi kazandırmaya yönelik uygulamaların, bilgisayar ekranı görüntüsünden oluşan videoları hazırlanarak CD-ROM içersinde öğrencilere dağıtılmaktadır. CD-ROM lar her uygulamalı ders için bir ünitede ortalama 20 dakika olmak üzere toplam 8,5 saatlik video içermektedir. Bilgi Yönetimi Önlisans Programının birinci ve ikinci sınıfında yer alan 11 uygulamalı ders düşünüldüğünde öğrenciye program boyunca yaklaşık saat uzunluğunda video sunulmaktadır. Öğrencilere uygulamalı derslerde kullanabilmeleri için lisanslı işletim sistemi ve uygulama yazılımları kayıtlarda verilmektedir. Bu amaçla Anadolu Üniversitesi ile Microsoft Türkiye arasında Temmuz 2001 de işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Ayrıca belirli bir yazılımın kullanımının öğretildiği derslerde öğrencilere yardımcı ders kitapları verilmektedir. Akademik danışmanlık hizmetleri, mesai saatlerinde sohbet ortamında, diğer saatlere ise e-mektup ve forum ortamında yerine getirilmektedir. Akademik danışmanlık hizmeti, öğrencilerin senkron ve asenkron olarak sorularının yanıtlanması biçiminde gerçekleşmektedir. Uygulamalı her dersin günde 4 saat olmak üzere haftada 20 saat senkron Akademik Danışmanlık Hizmeti vardır. Bu proje kapsamında, çeşitli fakültelerde görevli toplam 55 öğretim elemanı tarafından uygulamalı 11 ders için haftada 220 saat senkron Akademik Danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Öğrencilere öncelikle e-mektup hesabı verilmiştir. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının birlikte kullanabileceği tartışma ortamı sunulmuştur. Öğrenciler internet klasörlerini ve ortak klasörleri kullanabilmekte ve ders takibi sırasında ihtiyaç duyacakları dosyaların aktarımını sağlayabilmektedir. Öğrencilerin kendi ürünlerini, fikirlerini, eleştirilerini paylaşabilecekleri ve yayınlayabilecekleri sanal bir sosyal ortam sunulmaktadır. Ders Arası adında bir portal olan bu ortama gönderilen yazılar, eleştiriler, teknik bilgiler kontrol edildikten sonra yayınlanmaktadır. Bilgi Yönetim Önlisans Programında öğrencilere, öğretim yılı boyunca uygulamalı her dersten dört ödev verilmektedir. Programın birinci sınıfında okuyan öğrencilere verilen ödevler bireysel ödevlerdir. Birinci sınıf öğrencilerine yıl boyunca 20 bireysel ödev verilmektedir. Öğrenciler her dersten verilen dört ödevin en az üçünü teslim tarihine kadar tamamlayarak e- posta yoluyla Akademik Danışmanına göndermek zorundadır. Yönetmelik gereği bir ders için verilen ödevlerin %75 i teslim edilmediği durumda öğrenci, o dersten devamsız kalmaktadır. Programın ikinci sınıfında okuyan öğrencilere uygulamalı her dersten iki bireysel iki ekip ödevi olmak üzere toplam dört ödev verilmektedir. Ekip ödevleri öğrencilere takım çalışması deneyimi kazandırmak amacıyla verilmektedir ve öğrencilerden kendileri için oluşturulan ekip sitelerini 11 kullanmaları istenmektedir. Ödevler dönem boyunca eşit aralıklarla dağılmaktadır. Böylece öğrenci herhangi bir hafta sadece bir dersin ödevinden sorumlu olmaktadır. Ödevlerin başarı notuna etkisi yüzde yirmi oranındadır. Her ders için bir arasınav, bir dönem sonu ve bütünleme sınavı örgün olarak Türkiye de 11 il merkezinde, Batı Avrupa da ise Almanya ile İsviçre de yapılmaktadır. Bilgi Yönetimi Önlisans Programındaki içerikleri hazırlayan konu uzmanları sınavlarda öğrencilerle yüz yüze görüşmeler yaparak, öğrenci görüşlerini almaktadırlar. İNTERNETE DAYALI ALIŞTIRMA YAZILIMLARI Alıştırma yazılımlarının kitap ve televizyon ders programlarıyla birlikte CD-ROM ortamında sunulmasının çeşitli sınırları olduğu anlaşılmıştır. Bunların başında derslere kayıtlı öğrenci sayısının, dolayısıyla çoğaltılacak CD-ROM sayısının yüz binler düzeyinde olmasından kaynaklanan maliyetler gelmektedir. CD-ROM çoğaltma sürecinin sayı çoğaldıkça aylarca sürüyor olması, proje planlarını sıkıştırmaktadır. Bu bulguların ışığında, Açıköğretim Fakültesi bünyesinde BDE birimi tarafından 2003 yılında İnternete Dayalı Alıştırma Yazılımları projesi başlatılmıştır. Alıştırma yazılımlarının daha önce internet ortamında sunulmasına yönelik olarak araştırma yapılmış olmasına rağmen (Mutlu vd., 1997), o dönemde üniversitenin altyapısının zayıflığı, öğrencilerin internet erişiminin yeterli düzeyde olmaması ve internet ortamındaki yazarlık dillerinin grup çalışması için yeterince esnek olmaması, tasarımların uygulamaya konulmasını geciktirmiştir. Alıştırma yazılımlarının internete dayalı biçimde üretilmesi ve yayınlanması için gerekli araştırma-geliştirme ve tasarım çalışmaları Kasım 2002-Aralık 2002 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş, örnek olarak seçilen Genel Muhasebe dersine ait ünitelerin üretimi ise Ocak 2003-Mart 2003 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Alıştırma yazılımının yeni tasarımında Flash MX yazılımından yararlanılmış, ünitelere ait menüler IMS 12 uyumlu olarak tasarlanmıştır. Alıştırma 8 11 Microsoft SharePoint Team Services 12

9 yazılımları internetin yanı sıra, CD-ROM ve laboratuvar ortamında sunulabilecek biçimde hazırlanmıştır (Mutlu vd., İnternete dayalı alıştırma yazılımları ULAKNET ve TTNET olmak üzere iki farklı servis sağlayıcıdan yayınlanmaktadır. Öğrenci, Açıköğretim Fakültesinin ana sayfasında, hangi servis sağlayıcısını kullanacağına karar vererek, alıştırma yazılımına erişmektedir. Bu aşamadan sonra öğrenci numarasını girerek ana menüye ulaşmaktadır. Ana sayfada ders yazılımını sesli ya da sessiz izleyebilmesi için iki seçenek bulunmaktadır. Öğrenci eğer 128 K dan daha yüksek bir hızla internete bağlanıyorsa ders yazılımını sesli olarak izleyebilmektedir. Öğrencilerin, Alıştırma yazılımını izlemek için Flash Player 6, televizyon programlarını izleyebilmek için Media Player 9 ve ders kitabını görüntüleyebilmek için Acrobat Reader 5.0 programlarına ihtiyacı vardır. Bu programlar bilgisayarında mevcut değilse program menüsünde yer alan Çalışma Koşulları bağlantısından bu programları bilgisayarına indirebilir. Ders yazılımlarında, laboratuvarlardaki ve CD-ROM lardaki alıştırma yazılımlarına paralel olarak, çözümlü çoktan seçmeli soruların yer aldığı SORU bölümü, konu ile ilgili örnek olayların probleme dönüştürülerek aşamalı olarak çözüldüğü ÖRNEK bölümü, sadece doğru yanıtlarının verildiği çoktan seçmeli sorulardan oluşan TEST bölümü ve öğrencinin soru çözerken ihtiyaç duyması halinde başvurması için kısa bir konu özetinin bulunduğu KONU bölümü yer almaktadır (Şekil 5). 2003). izleyebilmektedir. Bu bileşenin kullanımı da laboratuvar ve CD-ROM ortamında anlamlıdır. Öğrenciler, ders yazılımında bulunan Bağlantılar seçeneğine tıklayarak, çalıştıkları dersin internet üzerinden yayınlanan deneme sınavlarına istediği sayıda girebilmekte ve aldığı notu, hangi ünitelerde başarılı, hangi ünitelerde başarısız olduğunu online görebilmektedir. Nisan 2003 ayının başında deneme yayınlarına başlayan Genel Muhasebe dersine Temmuz 2003 sonuna kadar öğrenci toplam kez girerek üniteleri çalışmıştır. Henüz resmi duyurusu yapılmamış olan bu hizmete olan ilgi beklenenin üstündedir öğretim yılında yayına girmesi planlanan derslerin sayısı Çizelge 6 da verilmiştir. Çizelge 6. İnternete Dayalı Alıştırma Yazılımlarının üretimi. Dönem Alıştırma Yazılımı Ünite Sayısı Hedeflenen Öğrenci-Ders Sayısı (Planlanan) Toplam öğretim yılında açıköğretim sistemindeki toplam öğrenci-ders sayısının olduğu düşünülürse öğretim yılı sonunda hedef kitlenin yüzde 44 üne erişilmiş olacaktır. İnternete dayalı alıştırma yazılımlarının açıköğretim sisteminde bir vizyon değişimine yol açması beklenebilir. Kurulduğu yıl olan 1982 den itibaren televizyonla eğitim olarak tanınan açıköğretim sistemi, hedeflenen alıştırma yazılımlarının internette yayınlanmasıyla internetle eğitim olarak algılanmaya başlayabilir. SONUÇ Şekil 5. İnternete Dayalı Alıştırma Yazılımları. Ders yazılımında, ders kitabı öğrencilere elektronik ortamda PDF formatıyla sunulmaktadır. Ders kitabının elektronik ortamda sunulması yer ve kağıt tasarrufu sağladığı gibi, öğrencilerin kendileri için çalışma özetlerini kolaylıkla oluşturabilmelerini de sağlamaktadır. Bu bileşenin kullanımı öğrencilerin internet erişim hızları artıncaya kadar laboratuvar ve CD-ROM ortamında anlamlıdır. Genel Muhasebe ders yazılımına, dersin televizyon programları sayısallaştırılarak eklenmiştir. Böylece öğrencilerin televizyonu belirli zamanlarda izleme zorunluluğunu ortadan kaldırılmıştır. Öğrenci ders yazılımının TV Programları bağlantısına tıklayarak istediği zaman istediği üniteye ilişkin televizyon programını rahatça Türkiye de toplam eğitim talebinin içinde açıköğretim sistemiyle eğitimin payı giderek artmaktadır. Yaşam boyu eğitim ve hizmet içi eğitim gibi gereksinimler bu payın daha da artmasına neden olacaktır. Eğitimde teknoloji kullanımının (e-öğrenmenin) marjinal katkısının en fazla olduğu alan bireysel öğrenme alanıdır. Dolayısıyla, ilk okuldan yüksek öğretime kadar, ülkemizde açıköğretim yöntemiyle eğitim gören her öğrencinin, öğrenme çabalarını sadece bireysel disiplinlerine bırakmayarak, onları teknolojiyle mümkün olduğu kadar desteklemek gerekmektedir. Anadolu Üniversitesi bu gerekçeyle, kurulduğu yıldan itibaren, eğitim teknolojisinde yaşanan gelişmeleri birer eğitim ürününe dönüştürerek, uzaktan öğretim gören öğrencilerine giderek artan oranda sunabilmiştir. Açıköğretimin ilk on yılı süresince televizyon baskın durumdayken, ikinci on yılı süresince bilgisayara dayalı teknolojilerin ağırlığını giderek hissettirdiği görülmüştür. Günümüzde internete dayalı deneme sınavları, Bilgi Yönetimi Önlisans Programı ve internete dayalı alıştırma yazılımları gibi uygulamaların gördüğü ilgi, açıköğretimin üçüncü on yılı süresince internetin temel öğretim ortamı olacağının ipuçlarını vermektedir. 9

10 KAYNAKÇA Curabay, Ş. ve Demiray, E., 2002, Kuruluş yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ve Açıköğretim Fakültesi Eğitim Televizyonu (ETV), Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 1354, Eşkişehir Dickinson, K., 1997, "Distance Learning on the Internet: Testing Students Using Web Forms and the Common Gateway Interface.", TechTrends, Vol. 42, No. 2. Doğan, Ö., Öztürk, C. ve Özöğüt, Ö., 1996, Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli Eğitim Programlarının Tasarımı ve Üretimi, I. Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Kasım 1996, Ankara John Daniel, 1998, Mega-Universties and Knowledge Media, Kogan Page, Great Britain. Mutlu, M. E., Öztürk, C. Ve Yılmaz, R., 1997, Uzaktan Eğitim Veren Fakültelere Yönelik Bilgisayar Destekli Akademik Danışmanlık Merkezleri İçin Üretilen Ders Yazılımlarının İnternet Üzerinde Yayımlanabilirliği, IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Eylül 1997, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Öztürk, M. Canan, Avdan, H. ve Yalama N., 2002, AÖF Eğitim Medyalarının Entegrasyonun Sağladığı Olanaklar, Açıköğretim Fakültesi nin 20. kuruluş yılı nedeniyle, uluslararası katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu nda sunulan bildiri, Mayıs 2002, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Simonson, M., Smaldino, S., Albright, M. & Zvacek, S., 2000, Teaching And Learning At Distance: Foundation Of Distance Education, Upper Saddle River, NJ, Merrill Prentice Hall. Şeniş, B. F., 1993, Açıköğretimde Eğitsel İletişim Ortamı Olarak Bilgisayar, Akademik Danışmanık Sistemi İçin Bir Bilgisayar Destekli Eğitim Modeli, Anadolu Üniversitesi Yayınları No:684, Eskişehir. Şeniş, B. F. ve Mutlu, M. E., 1997, Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli Akademik Danışmanlık Merkezleri Projesi'nin Değerlendirilmesi, IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Eylül 1997, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Mutlu, M.E, Yılmaz, R. ve Şeniş, B.F., 1998, "İnternet Tabanlı Test Hazırlama ve Değerleme Programlama Arayüzü", ODTÜ Endüstri Mühendisliği tarafından düzenlenen Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XIX. Ulusal Kongresi'nde sunulan bildiri, Haziran Mutlu, M. E. ve Yılmaz, R., 1999, İnternet Tabanlı Deneme Sınavları Sistemi Tasarımı, BTIE'99 Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim 1999 kongresinde sunulan bildiri, Mayıs 1999, ODTÜ, ankara Mutlu, M. E., Özöğüt, Ö. ve Avdan, H., 2002, İnternet Ortamında Rol Tabanlı İşletme Eğitimi ve Anayay.com, Açıköğretim Fakültesi nin 20. kuruluş yılı nedeniyle, uluslararası katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu nda sunulan bildiri, Mayıs 2002, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Mutlu, M. E. ve Gülen, F., 2002, AÖF Öğrencilerinin İnternet Erişim Profilleri, Uluslararası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, Mayıs 2002, Eskişehir. Mutlu, M. E., Öztürk, C., 2003, İnternet Ortamında Takım Çalışmasına Dayalı Eğitim, International Education Tecnologies Symposium and Fair, Mayıs 2003, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC. Mutlu, M.E., Özöğüt, Ö. ve Yılmaz, R., 2003, Açıköğretimde Eğitim Yazılımı Tasarımı Genel Muhasebe Dersi Örneği, BTIE 03 Bilgi Teknolojileri Işığında Eğitim 2003 Sempozyumu, Mayıs 2003, ODTÜ, Ankara. Özkul, A. E. ve Mutlu, M. E., 2000, Açıköğretim Öğrencilerinin İnternet Kullanım Alışkanlıkları, BTIE'2000 Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim 2000 Sempozyumu, Mayıs 2000, ODTÜ, Ankara. Özkul, Ekrem, M.Emin Mutlu, Canan Öztürk, İnternete Dayalı Eğitimde Oluşturmacı Yaklaşım Deneyimi, BTIE 03 Bilgi Teknolojileri Işığında Eğitim 2003 Sempozyumu, Mayıs 2003, ODTÜ, Ankara.. Öztürk, M. Canan, Mutlu, M.E. ve Çetinöz, N., 2002, Alternatif Eğitim Araçlarıyla Zenginleştirilmiş İnternete Dayalı Eğitim Modeli, Açıköğretim Fakültesi nin 20. kuruluş yılı nedeniyle, uluslararası katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu nda sunulan bildiri, Mayıs 2002, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 10

Açıköğretimde E-öğrenme. Öğr. Gör. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. M. Canan Öztürk Öğr. Gör. Özlem Özöğüt Öğr. Gör. Ruşen Yılmaz Öğr. Gör.

Açıköğretimde E-öğrenme. Öğr. Gör. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. M. Canan Öztürk Öğr. Gör. Özlem Özöğüt Öğr. Gör. Ruşen Yılmaz Öğr. Gör. Açıköğretimde E-öğrenme Öğr. Gör. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. M. Canan Öztürk Öğr. Gör. Özlem Özöğüt Öğr. Gör. Ruşen Yılmaz Öğr. Gör. Nermin Çetinöz Açıköğretim Fakültesi 1982-83 öğretim yılı : Öğrenci sayısı

Detaylı

Açıköğretimde e-öğrenmenin Yapıtaşları

Açıköğretimde e-öğrenmenin Yapıtaşları Açıköğretimde e-öğrenmenin Yapıtaşları Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. Özlem Özöğüt Bu bildiri 20-22 Mayıs 2004 tarihlerinde Ankara da Ortadoğu Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen Bilgi Teknolojileri

Detaylı

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 Açık e-öğrenme Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları M. Emin Mutlu İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 e-öğrenme Öğretimde elektronik teknolojilerin kullanıldığı

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Bilgi Yönetimi. İnternete Dayalı Önlisans Programı. Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Bilgi Yönetimi. İnternete Dayalı Önlisans Programı. Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi İnternete Dayalı Önlisans Programı Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Uzaktan Eğitim Çalıştayı Süleyman Demirel Üniversitesi 7 Haziran 2002 İsparta -

Detaylı

e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi

e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi Öğr. Gör. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi III. E-Learning Zirvesi 18 Mart 2004 e-öğrenme Öğretimde elektronik teknolojilerin kullanıldığı

Detaylı

TBD 21. Türkiye Bilişim Kurultayı, 6 Ekim 2004, Ankara

TBD 21. Türkiye Bilişim Kurultayı, 6 Ekim 2004, Ankara Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi İnternete Dayalı Önlisans Programı TBD 21. Türkiye Bilişim Kurultayı, 6 Ekim 2004, Ankara Bilgi Yönetimi Programı İnternete dayalı 2 yıllık bir

Detaylı

AÇIKÖĞRETİMDE İNTERNETE DAYALI ALIŞTIRMA YAZILIMLARI -GENEL MUHASEBE DERSİ ÖRNEĞİ-

AÇIKÖĞRETİMDE İNTERNETE DAYALI ALIŞTIRMA YAZILIMLARI -GENEL MUHASEBE DERSİ ÖRNEĞİ- AÇIKÖĞRETİMDE İNTERNETE DAYALI ALIŞTIRMA YAZILIMLARI -GENEL MUHASEBE DERSİ ÖRNEĞİ- Öğr. Gör. M. Emin MUTLU* Öğr. Gör. Özlem ÖZÖĞÜT** Öğr. Gör. Ruşen YILMAZ*** Özet Açıköğretim Fakültesinde bilgisayar destekli

Detaylı

Türkiye de e- Öğrenme

Türkiye de e- Öğrenme Türkiye de e- Öğrenme Yrd. Doç. Dr. M. Emin MUTLU Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi Osmangazi Üniversitesi İnternet Haftası 2004 Etkinlikleri Nisan 2004 Türkiye

Detaylı

Türkiye de Uzaktan Eğitim*

Türkiye de Uzaktan Eğitim* Türkiye de Uzaktan Eğitim* Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi Sorumlusu *Bu sunum Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL un katkılarıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

Açıköğretimde e-öğrenme

Açıköğretimde e-öğrenme Açıköğretimde e-öğrenme Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİKLERİ EĞİTİMİ 2. ULUSAL SEMPOZYUMU 25-26-27 MAYIS 2005 SAMSUN

Detaylı

AÇIKÖĞRETİMİN 30 YILI: E-ÖĞRENMENİN YÜKSELİŞİ İnternet Destekli Öğrenme ve İnternete Dayalı Eğitim Dönemi

AÇIKÖĞRETİMİN 30 YILI: E-ÖĞRENMENİN YÜKSELİŞİ İnternet Destekli Öğrenme ve İnternete Dayalı Eğitim Dönemi AÇIKÖĞRETİMİN 30 YILI: E-ÖĞRENMENİN YÜKSELİŞİ İnternet Destekli Öğrenme ve İnternete Dayalı Eğitim Dönemi Hazırlayan Öğr. Gör. Özlem ÖZÖĞÜT ERORTA Akademik Bilişim 2014, 5-7 Şubat 2014, Mersin Açıköğretimin

Detaylı

Türkiye de e-öğrenme

Türkiye de e-öğrenme Türkiye de e-öğrenme Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR KULÜBÜ 3 Ocak 2006 Salı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi

Detaylı

IETC - May 28-30 2003 Famagusta, T.R.N.C.

IETC - May 28-30 2003 Famagusta, T.R.N.C. AÇIKÖĞRETİMDE İNTERNETE DAYALI ALIŞTIRMA YAZILIMLARI TASARIMI -GENEL MATEMATİK DERSİ ÖRNEĞİ- Öğr. Gör. M. Emin MUTLU Öğr. Gör. Özlem ÖZÖĞÜT Öğr. Gör. Nermin ÇETİNÖZ Öğr. Gör. Ruşen YILMAZ Özet Açıköğretim

Detaylı

Açıköğretimde İnternete Dayalıalıştırma Yazılımları Tasarımı -Genel Matematik Dersi Örneği-

Açıköğretimde İnternete Dayalıalıştırma Yazılımları Tasarımı -Genel Matematik Dersi Örneği- Açıköğretimde İnternete Dayalıalıştırma Yazılımları Tasarımı -Genel Matematik Dersi Örneği- Öğr. Gör. M. Emin MUTLU Öğr. Gör. Özlem ÖZÖĞÜT Öğr. Gör. Nermin ÇETİNÖZ Öğr. Gör. Ruşen YILMAZ Özet Açıköğretim

Detaylı

İnternet Destekli Açıköğretim Modeli: İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı

İnternet Destekli Açıköğretim Modeli: İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı İnternet Destekli Açıköğretim Modeli: İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu, Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi nde Mobil Öğrenme Olanakları

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi nde Mobil Öğrenme Olanakları Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi nde Mobil Öğrenme Olanakları Prof.Dr. Aydın Ziya ÖZGÜR Yrd.Doç.Dr. M. Emin MUTLU mdevlet 2009 1. Ulusal Mobil Devlet Konferansı 28-29 Mayıs 2009 Hilton Oteli,

Detaylı

E-ÖĞRENMEDE ÖĞRENCİ DESTEK HİZMETLERİ: AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BİLGİ YÖNETİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI ÖRNEĞİ

E-ÖĞRENMEDE ÖĞRENCİ DESTEK HİZMETLERİ: AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BİLGİ YÖNETİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI ÖRNEĞİ E-ÖĞRENMEDE ÖĞRENCİ DESTEK HİZMETLERİ: AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BİLGİ YÖNETİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Dr. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. Melda Beyaz * Öğr. Gör. Perihan İşeri * Özet: Yükseköğretimde

Detaylı

İNTERNET TABANLI TEST HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME PROGRAMLAMA ARAYÜZÜ

İNTERNET TABANLI TEST HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME PROGRAMLAMA ARAYÜZÜ İNTERNET TABANLI TEST HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME PROGRAMLAMA ARAYÜZÜ Öğr Grv. M. Emin MUTLU (Açıköğretim Fakültesi) Arş. Grv. Ruşen YILMAZ (Açıköğretim Fakültesi) Prof. Dr. B. Fethi ŞENİŞ (İşletme Fakültesi)

Detaylı

AÇIKÖĞRETİMDE e-ders TASARIMI. e-course DESIGN IN THE OPEN EDUCATION SYSTEM

AÇIKÖĞRETİMDE e-ders TASARIMI. e-course DESIGN IN THE OPEN EDUCATION SYSTEM AÇIKÖĞRETİMDE e-ders TASARIMI M.Emin MUTLU*, Hülya AVDAN, * ve Ülkü YILMAZ* (*) Anadolu Üniversitesi, AÖF Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi, 26470, ESKİŞEHİR memutlu@anadolu.edu.tr, havdan@anadolu.edu.tr,

Detaylı

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı İnternet Destekli Açıköğretim Modelinin Değerlendirilmesi

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı İnternet Destekli Açıköğretim Modelinin Değerlendirilmesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı İnternet Destekli Açıköğretim Modelinin Değerlendirilmesi Anadolu Üniversitesi memutlu@anadolu.edu.tr, ncetinoz@anadolu.edu.tr, snaydin@anadolu.edu.tr Özet: Bu çalışmada

Detaylı

İnternet Ortamında Bilgi Yönetimi Eğitimi : AÖF Bilgi Yönetimi Önlisans Programı Örneği

İnternet Ortamında Bilgi Yönetimi Eğitimi : AÖF Bilgi Yönetimi Önlisans Programı Örneği İnternet Ortamında Bilgi Yönetimi Eğitimi : AÖF Bilgi Yönetimi Önlisans Programı Örneği Yard. Doç. Dr. Mehmet Emin Mutlu, Öğr. Gör. Özlem Özöğüt Erorta, Öğr. Gör. Salih Gümüş Özet: Kuruluşlarda bilgisayarlaşmanın

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü Uzaktan Eğitim Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü İçerik Eğitim Türleri Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Etkili midir? Uzaktan Eğitimin Bireylere Sağladığı Olanaklar Dünyada ve Türkiye

Detaylı

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim...

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GELECEĞİ BUGÜNDEN GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 2 E-ENSTİTÜ SÖZLÜĞÜ Uzaktan eğitim: Farklı

Detaylı

Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Eğitim Yönetim Sistemi (Moodle) Kullanımı

Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Eğitim Yönetim Sistemi (Moodle) Kullanımı Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Eğitim Yönetim Sistemi (Moodle) Kullanımı Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Diyarbakır

Detaylı

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı İnternet Destekli Açıköğretim Modelinin Değerlendirilmesi

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı İnternet Destekli Açıköğretim Modelinin Değerlendirilmesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı İnternet Destekli Açıköğretim Modelinin Değerlendirilmesi Yazar 1 Adı-Soyadı:Mehmet Emin Mutlu Kurum:Anadolu Üniversitesi Ülke:Türkiye Eposta: memutlu@anadolu.edu.tr

Detaylı

Prof.Dr. B. Fethi Şeniş Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğr.Gr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Prof.Dr. B. Fethi Şeniş Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğr.Gr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ANADOLU ÜNVİERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ AKADEMİK DANIŞMANLIK MERKEZLERİ PROJESİ'NİN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr. B. Fethi Şeniş Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğr.Gr. M. Emin

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ OLANAKLAR-SINIRLILIKLAR

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ OLANAKLAR-SINIRLILIKLAR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ OLANAKLAR-SINIRLILIKLAR Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL - Prof.Dr. Mehmet KESİM Öğr.Grv. Mehmet Emin MUTLU AB2000 Anadolu Üniversitesi

Detaylı

İnternete Dayalı Eğitimde Oluşturmacı Yaklaşım Deneyimi. Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul Öğr. Gör. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. Canan Öztürk

İnternete Dayalı Eğitimde Oluşturmacı Yaklaşım Deneyimi. Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul Öğr. Gör. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. Canan Öztürk İnternete Dayalı Eğitimde Oluşturmacı Yaklaşım Deneyimi Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul Öğr. Gör. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. Canan Öztürk Bu bildiri 21-23 Mayıs 2003 tarihlerinde Ankara da Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI. Genel Bilgi

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI. Genel Bilgi (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI Genel Bilgi Bankacılık ve Finans Bölümü 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Dersler ve ders içerikleri, öğrencilerin yeterli mesleki altyapıyı

Detaylı

Açıköğretim Sisteminde İnternete Dayalı Akademik Danışmanlık Hizmetlerinin Tasarımı ve Uygulanması

Açıköğretim Sisteminde İnternete Dayalı Akademik Danışmanlık Hizmetlerinin Tasarımı ve Uygulanması Açıköğretim Sisteminde İnternete Dayalı Akademik Danışmanlık Hizmetlerinin Tasarımı ve Uygulanması Yard. Doç. Dr. Mehmet Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, ESKİŞEHİR - memutlu@anadolu.edu.tr

Detaylı

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com Powered by www.etgigrup.com www.vedubox.com Entegre E-Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sisteminiz 1DK da Hazır! Kolay Basit İnovatif Esnek Entegre Entegre Eğitim Platformu Uzaktan Eğitim, e-eğitim, Online

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Sosyolog, insan toplulukları ve toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA ROL TABANLI İŞLETME EĞİTİMİ ve ANAYAY.COM. Mehmet Emin MUTLU * Özlem ÖZÖĞÜT* Hülya AVDAN*

İNTERNET ORTAMINDA ROL TABANLI İŞLETME EĞİTİMİ ve ANAYAY.COM. Mehmet Emin MUTLU * Özlem ÖZÖĞÜT* Hülya AVDAN* İNTERNET ORTAMINDA ROL TABANLI İŞLETME EĞİTİMİ ve ANAYAY.COM Mehmet Emin MUTLU * Özlem ÖZÖĞÜT* Hülya AVDAN* Özet: Bu çalışma, Bilgi Yönetimi Önlisans Programı öğrencilerine yazılım kullanımı öğretimi ve

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile Bilişim Teknolojileri alanındaki meslekleri tanımış olacaksınız. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Bilgisayar kullanımı yirminci yüzyılın özellikle

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM ORYANTASYON KİTAPÇIĞI (ÖĞRENCİ)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM ORYANTASYON KİTAPÇIĞI (ÖĞRENCİ) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM ORYANTASYON KİTAPÇIĞI (ÖĞRENCİ) 1 Değerli Öğrencimiz İstanbul Aydın Üniversitesine Hoşgeldiniz, Bu kitapçıkta, İAÜ bünyesindeki bilgi işlem teknolojilerini kullanabilmeniz

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI TANIM Bankalar ve diğer mali kuruluşlar ile işletmelerin uluslar arası finansal hareketlerini planlama, uygulama ve kontrol işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir. A-GÖREVLER Uluslararası

Detaylı

e-öğrenme Hizmetlerinde Bütünsellik, Kalite ve Sürdürülebilirlik

e-öğrenme Hizmetlerinde Bütünsellik, Kalite ve Sürdürülebilirlik e-öğrenme Hizmetlerinde Bütünsellik, Kalite ve Sürdürülebilirlik Abdulkadir KARADENİZ abdulkadirkaradeniz@anadolu.edu.tr Misyon Bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında eğitim, araştırma ve projelerle

Detaylı

Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL Öğr. Gör. Serap BENLİGİRAY Öğr. Gör. M. Emin MUTLU Arş. Gör. Ruşen YILMAZ Arş. Gör. Sinan AYDIN

Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL Öğr. Gör. Serap BENLİGİRAY Öğr. Gör. M. Emin MUTLU Arş. Gör. Ruşen YILMAZ Arş. Gör. Sinan AYDIN AÖF BÜRO YÖNETİMİ PROGRAMI KLAVYE ÖĞRETİMİ DERSİ İÇİN UZAKTAN ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMASI Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL Öğr. Gör. Serap BENLİGİRAY Öğr. Gör. M. Emin MUTLU Arş. Gör. Ruşen YILMAZ Arş. Gör. Sinan

Detaylı

Öğrenme ve İçerik Yönetim Sistemleri için Ders Tasarımı. Eğitim Teknolojileri ve Pedagojisi Ofisi ETPO

Öğrenme ve İçerik Yönetim Sistemleri için Ders Tasarımı. Eğitim Teknolojileri ve Pedagojisi Ofisi ETPO Öğrenme ve İçerik Yönetim Sistemleri için Ders Tasarımı Eğitim Teknolojileri ve Pedagojisi Ofisi ETPO İçerik e-öğrenme için Ders Tasarımı Web Tabanlı Tasarım için Modeller İçerik Geliştirme Süreci Sesli

Detaylı

Adım Adım Microsoft Excel 2007

Adım Adım Microsoft Excel 2007 Yaz 2011 Enformatik Bölümü Teknoloji Yetkinliği Eğitimleri Adım Adım Microsoft Excel 2007 Uzman Aysun Tok Onarcan Araş.Gör. Mete Alikalfa Doç.Dr. Muzaffer Kapanoğlu 06 Haziran 30 Temmuz 2011 Tel: (90)

Detaylı

İlgili öğrenme faaliyeti ile Bilişim Teknolojileri alanındaki meslekleri tanımış olacaksınız.

İlgili öğrenme faaliyeti ile Bilişim Teknolojileri alanındaki meslekleri tanımış olacaksınız. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İlgili öğrenme faaliyeti ile Bilişim Teknolojileri alanındaki meslekleri tanımış olacaksınız. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Bilgisayar kullanımı yirminci yüzyılın özellikle

Detaylı

INTERNET SUPPORTED LEARNING MODEL IN DISTANCE ELT PROGRAM AT ANADOLU UNIVERSITY

INTERNET SUPPORTED LEARNING MODEL IN DISTANCE ELT PROGRAM AT ANADOLU UNIVERSITY INTERNET SUPPORTED LEARNING MODEL IN DISTANCE ELT PROGRAM AT ANADOLU UNIVERSITY Doç. Dr. Handan Yavuz, Anadolu Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu, Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

İnternete Dayalı ve İnternet Destekli Açıköğretim Programlarında Sesli ve Görüntülü İletişim Ortamlarının Kullanımı

İnternete Dayalı ve İnternet Destekli Açıköğretim Programlarında Sesli ve Görüntülü İletişim Ortamlarının Kullanımı İnternete Dayalı ve İnternet Destekli Açıköğretim Programlarında Sesli ve Görüntülü İletişim Ortamlarının Kullanımı Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli

Detaylı

Öğrenme Örnekleri Hazırlama

Öğrenme Örnekleri Hazırlama Modül 4 Öğrenme Örnekleri Hazırlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara veya bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

Açıköğretim Öğretim Sistemindeki Derslerin e-öğrenme Malzemesi Olarak Hazırlanma Süreci

Açıköğretim Öğretim Sistemindeki Derslerin e-öğrenme Malzemesi Olarak Hazırlanma Süreci Açıköğretim Öğretim Sistemindeki Derslerin e-öğrenme Malzemesi Olarak Hazırlanma Süreci e-öğrenme malzemeleri geliştirme, yayınlama, kontrol ve güncelleme süreçlerini tasarlar, yönetir. Hazırlanacak olan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Grafik ve Animasyon-I Ders No : 0690130054 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

KONTROL MÜHENDİSİ /KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSİ

KONTROL MÜHENDİSİ /KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSİ TANIM Elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlı tüm endüstriyel otomasyon sistemlerinin üretiminde çalışan kişidir. A- GÖREVLER - Endüstriyel otomasyon sistemlerini tasarlar, - İşletilmesi için

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Uzaktan Eğitim Sistemi ve Yeni Hedeflerimiz

Uzaktan Eğitim Sistemi ve Yeni Hedeflerimiz Uzaktan Eğitim Sistemi ve Yeni Hedeflerimiz 1 Sunum Planı Misyon Vizyon İdari Kadro Mevcut Durum Hedefler ve Çalışma Planı 26.05.2011 ue.atilim.edu.tr 02 Misyon Üniversitemiz ilke olarak, uzaktan eğitim

Detaylı

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ TÜBİTAK-ULAKBİM CAHİT ARF BİLGİ MERKEZİ DANIŞMA HİZMETLERİ NDEKİ GELİŞMELER VE MAKALE FOTOKOPİ İSTEK SİSTEMİ Filiz YÜCEL Internet ve bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmeler bilgi merkezlerinin verdiği

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders No : 0010090001 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

RADYO-TELEVİZYON MUHABİRİ

RADYO-TELEVİZYON MUHABİRİ TANIM Haber kaynakları ile ilişki kurarak sürekli haber toplayan, gerektiğinde olayları yerinde izleyen, haberi yazılı veya sözlü olarak bağlı bulunduğu radyo veya televizyon kurumuna ileten kişidir. A-

Detaylı

Add your company slogan UZAKTAN EĞİTİM LOGO

Add your company slogan UZAKTAN EĞİTİM LOGO Add your company slogan UZAKTAN EĞİTİM LOGO Eğitim Nedir? Eğitim Neden Eğitim? Eğitim Nasıl Yapılır? Eğitimin Kullanım Alanları? ? in Eğitim Nedir? Farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin

Detaylı

Özel Yetenek Sınavı 2014

Özel Yetenek Sınavı 2014 Özel Yetenek Sınavı 2014 Özel Yetenek Sınavı Başvuru, Ön Kayıt ve Kesin Kayıt İşlemleri Başvuru Koşulları 2014 yılı Özel Yetenek Sınavına ön kayıt yaptırabilmek için, adayların 2014 YGS puan türlerinin

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYONUMU... 3 VİZYONUMUZ, GÖREVLERİMİZ... 4 HİYERARŞİK

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Öğrenme Çıktıları RADYO TV TEKNOLOJİSİ Öğr.

Detaylı

Yönetim Kurulunun Atanması. DİMER Kuruluş. Merkezin Kuruluşu Atamaların Yapılması Amaçları. YK atamaları 10 Kasım 2009 da yapılmıştır.

Yönetim Kurulunun Atanması. DİMER Kuruluş. Merkezin Kuruluşu Atamaların Yapılması Amaçları. YK atamaları 10 Kasım 2009 da yapılmıştır. (DİMER) Bilgilendirme Toplantısı Kültür Merkezi R Salonu 7 Nisan 202, Sıhhiye-ANKARA Merkezin Kuruluşu Atamaların Yapılması Amaçları Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRETİM YÖNETİM SİSTEMİ (LMS-LEARNING MANAGEMENT SYSTEM) KULLANIM KILAVUZU 2013 İÇERİK Uzaktan Eğitim Merkezi Hakkında Genel Bilgi...3 Uzaktan Eğitim Merkezi

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Tarihçe Yabancı Diller Bölümü, 1976 yılında kurulan Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi bünyesinde İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere

Detaylı

Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni. www.eba.gov.tr

Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni. www.eba.gov.tr Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni SUNU İÇERİĞİ EBA (Eğitim Bilişim Ağı)nedir? Neden EBA? EBA da neler var? EBA yı kimler kullanabilir? EBA ya nasıl giriş yapılır? EBA da çevrimiçi neler yapılabilir?

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Okulumuzda Bilişim Teknolojileri Alanında şu an Web Programcılığı ve Ağ İşletmenliği dalları bulunmaktadır. Yeni eğitim öğretim yılında diğer dalların açılması düşünülmektedir.

Detaylı

EKONOMİST TANIM A- GÖREVLER

EKONOMİST TANIM A- GÖREVLER TANIM Kıt kaynakların insan ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde kullanılması, sınırsız insan ihtiyaçlarından kıt kaynaklarla karşılanacak olanların belirlenmesi, ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetlerin

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI GÖREV TANIMLARI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI GÖREV TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI GÖREV TANIMLARI 1 Fidan IŞIK DAİRE BAŞKANI Bilgi İşlem Daire Başkanlığında yapılan tüm işlerin sevk ve idaresini yapmak. SEKRETERLİK 1 Halit

Detaylı

Kütüphan-e Türkiye Projesi

Kütüphan-e Türkiye Projesi Kütüphan-e Türkiye Projesi Sunum Planı Haziran dan bu yana yapılan çalışmalar Tanıtım Çalışma Grubu Eğitim Çalışma Grubu BİT Çalışma Grubu Etki Değerlendirme Çalışma Grubu Aralık ayı bölge toplantıları

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1. Adım Windows Server 2012'yi Yükleme Bilgisayarınız Windows Server 2012 yüklenmiş olarak teslim edildiyse, 1. Adım'ı atlayabilirsiniz. Yükleme Yönergeleri Yükleme yönergeleri,

Detaylı

Ders Adı : Nesne Tabanlı Programlama-I Ders No : Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : Nesne Tabanlı Programlama-I Ders No : Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Nesne Tabanlı Programlama-I Ders No : 0690130114 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

SUNU İÇERİĞİ.

SUNU İÇERİĞİ. SUNU İÇERİĞİ EBA (Eğitim Bilişim Ağı)nedir? Neden EBA? EBA da neler var? EBA yı kimler kullanabilir? EBA ya nasıl giriş yapılır? EBA da çevrimiçi neler yapılabilir? EBA(Eğitim Bilişim Ağı) Eğitimin geleceğe

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Öğrenme

Detaylı

TÜİK e-vt Teknik Kılavuz

TÜİK e-vt Teknik Kılavuz TÜİK e-vt Teknik Kılavuz Genel Açıklamalar Mayıs 2015 ANKARA Versiyon: 1.1 1/6 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm Açıklama 1.0 20.02.2014 ---- Kılavuzun ilk sürümü. 1.1 04.05.2015 Sayfa

Detaylı

DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI

DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI TANIM Her türlü bilgiye en hızlı, en doğru ve en ekonomik şekilde ulaşabilen, bu bilgileri konularına göre sınıflayan, koruyan ve bu bilgileri, gereksinimi olan kişilerin hizmetine sunan kişidir. A-GÖREVLER

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi YUZEM. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Sanal Sınıf Kullanım Kılavuzu

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi YUZEM. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Sanal Sınıf Kullanım Kılavuzu İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi YUZEM Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Sanal Sınıf Kullanım Kılavuzu Öğrenci Rehberi Hazırlayan Adem Sucu http://uzem.yeniyuzyil.edu.tr adem.sucu@yeniyuzyil.edu.tr

Detaylı

Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri

Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri Bilgisayar 2 1. HAFTA Bilişim Teknolojilerinin Sosyal Yapı Üzerindeki Etkileri ve Eğitimdeki Yeri Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 56 3 6 Ders Dili Türkçe Zorunlu

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ TANIM Sistem yaklaşımı ile her türlü işletmenin bilgi sisteminin mevcut teknoloji desteği ile tasarlanması ve en iyi koşullarda çalıştırılması ile ilgilenen kişidir. A- GÖREVLER - Her alandaki işletmenin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Dersin Verildiği Düzey E-Ticaret Türkçe Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

Moodle-IST Kullanım Klavuzu

Moodle-IST Kullanım Klavuzu Moodle-IST Kullanım Klavuzu 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖYS (Öğrenim Yönetim Sistemi) ve Moodle Nedir?...3 2. Sisteme Giriş...4 2. Ders Takibi...5 4. Ödev yükleme...7 2 1. ÖYS (Öğrenim Yönetim Sistemi) ve Moodle

Detaylı

WEB PROGRAMCISI A GÖREVLER. Web programcısı;

WEB PROGRAMCISI A GÖREVLER. Web programcısı; TANIMI Bilgisayar sisteminin donanım ve yazılım olarak kurulumuyla birlikte, web sitesi tasarımını yapan ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlayan kişidir. A GÖREVLER Web

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Endüstri Sistemleri Mühendisliği Bölümü

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Endüstri Sistemleri Mühendisliği Bölümü İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Endüstri Sistemleri Mühendisliği Bölümü Akış Planı Endüstri Mühendisliği nedir? Endüstri Sistemleri Mühendisliği ile farkları IEU

Detaylı

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

Açıköğretimde Mobil Öğrenme Açıköğretim e-öğrenme hizmetlerinden mobil bilişim aygıtlarıyla yararlanma olanaklarının değerlendirilmesi

Açıköğretimde Mobil Öğrenme Açıköğretim e-öğrenme hizmetlerinden mobil bilişim aygıtlarıyla yararlanma olanaklarının değerlendirilmesi Açıköğretimde Mobil Öğrenme Açıköğretim e-öğrenme hizmetlerinden mobil bilişim aygıtlarıyla yararlanma olanaklarının değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu H. Umut Yenigün Nazan Uslu Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA YÖNETİMİ Ders No : 0020050028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyonu

Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyonu Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyonu Teknik Alt Yapı Microsoft Visual Studio Asp.Net C# Oracle Veritabanı Framework 2 Genel Özellikler Tamamen Web Tabanlı Modüler yapıya sahip Detaylı yetkilendirme yapılabiliyor

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLIK (MMM 4709) ve BİTİRME PROJESİ (MMM 4098) DERSLERİ YÜRÜTME YÖNERGESİ 1. AMAÇ ve KAPSAM Madde 1: Bu yönerge (MMM4709) Bitirme Projesi Hazırlık ve (MMM 4098) Bitirme Projesi derslerinin

Detaylı

AKINSOFT. Eofis NetworkAdmin. AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008. Copyright 2008 AKINSOFT

AKINSOFT. Eofis NetworkAdmin. AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008. Copyright 2008 AKINSOFT AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008 1 - Çalışma Şekli Hakkında Kısa Bilgi modülü kısaca aşağıdaki işlemleri yapar. Bu özelliklerin çalışabilmesi

Detaylı

Koordinatör Yrd. Doc. Dr. Emre Yörük

Koordinatör Yrd. Doc. Dr. Emre Yörük Koordinatör Yrd. Doc. Dr. Emre Yörük http://yyuzem.yeniyuzyil.edu.tr emre.yoruk@yeniyuzyil.edu.tr 1 İçindekiler 1. Ders ve Kullanıcı Bilgileri Hakkında... 3 1.1. Derslere Giriş Saatleri... 3 2. Kişisel

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS Yeni Medya Teknolojileri 213000000001235 3 0 0 3 6

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS Yeni Medya Teknolojileri 213000000001235 3 0 0 3 6 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Yeni Medya Teknolojileri 213000000001235 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : c) Yok: Bu dersin ön

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Bilgisayar kullanımı yirminci yüzyılın özellikle son on yılında artmıştır. Bu artış, hem tüm dünyaya yayılarak hem de kullanım alanı çeşitlenerek

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr

BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr PROJE HAKKINDA Bilgimi Koruyorum e Öğrenme Projesi DPT tarafından desteklenmiş olan Ulusal Bilgi Sistemleri Programı kapsamında gerçekleştirilmiş

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ Genel Bilgi BAŞKENT Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü (Türkçe) Yoğun rekabet koşulları altında olan

Detaylı

PROGRAM BİLGİLERİ. Amaç:

PROGRAM BİLGİLERİ. Amaç: PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Bu programın amacı; ekonominin temelinde dayandığı sermaye piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikleri öğrencilerimize kazandırmak adına finans, ekonomi, ekonometri, sosyal bilimler

Detaylı

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ENVANTER BİLANÇO Ders No : 0000500 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı