Cemiyeti üyesi Ahmet Verdani ye 200 Frank göndermesi nedeniyle tutuklandı. Bir süre

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cemiyeti üyesi Ahmet Verdani ye 200 Frank göndermesi nedeniyle tutuklandı. Bir süre"

Transkript

1 TUNALI HİLMİ BEY Tunalı Hilmi bey, 28 Ağustos 1871 tarihinde Bulgaristan ın Eskicuma kasabasında doğdu. Annesi Rukiye hanım, babası İsmail Efendi dir. İsmail Efendi büyük çiftlikleri ve tütün fabrikaları olan Kantarcıoğulları ailesine mensuptur Rus savaşında yenilen Osmanlı imparatorluğu nun Bulgaristan dan çekilmesi üzerine aile İstanbul a göç etmiştir. İstanbul da Fatih Askeri Rüştiyesini bitiren Hilmi, Kuleli Askeri idaresine kaydoldu ların başında Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ye girdi. Okuldaki arkadaşları ile kurdukları Mektepliler Cemiyeti ve bu Cemiyetin çıkardığı Teşvik isimli gazete ile ülkedeki özgürlük mücadelesine katıldı. Sultan Abdülhamit in savaş yenilgisini bahane ederek Kanun-i Esasi yi kaldırıp Meclisi fashetmesi üzerine başlayan istibdat idaresine karşı örgütlü bir mücadele başlamıştı. Jön Türklerin ülke içi ve dışındaki muhalefeti birleştirmek amacı ile kurdukları İttihad-ı Osmani Cemiyeti isimli merkezi örgütün çatısı altında, Tıbbıye, Harbiye ve Mülkiye gibi okullardaki öğrencilerin kurduğu cemiyetler adeta gençlik kolları gibi çalışmaya devam ettiler. Hilmi Bey bu çalışmalarda mücadeleci kişiliği, örgütçülüğü, heyecanlı konuşmaları ve yazılarıyla temayüz etmiştir. Hilmi Bey, Jön Türklerle temas kurmak için Paris e giden İttihad-ı Osmani Cemiyeti üyesi Ahmet Verdani ye 200 Frank göndermesi nedeniyle tutuklandı. Bir süre sonra çıkarılan af ile serbest kaldı. Yönetimin muhalefet üzerinde giderek artan baskıları sonucunda, 1895 yılında Hilmi Bey ile birlikte Cemiyetin önde gelenleri hakkında sürgün

2 kararı alındı. Hilmi Bey sürgüne gitmeyi reddederek Avrupa ya kaçtı. Cenevre Üniversitesi Pedagoji Bölümüne kayıt yaptırdı. Hilmi Beyin yoğun ve kararlı çabaları sonucunda Jön Türklerin Cenevre Şubesi kuruldu. Öğrenime paralel olarak bir yandan da Jön Türkler in çıkardığı Meşveret ve Mizan gazetelerine yazılar yazdı, Jön Türkler in amaç ve hedeflerini açıklayan Hutbe adlı broşürleri yayımladı. Avrupa da eğitim gören Türk öğrencilere yardımcı olmak amacıyla Osmanlı Talebe Cemiyeti ni kurdu ve Avrupa da Tahsil adında bir kılavuz kitap yayınladı. Bu süreç içinde üniversitede sosyoloji ve felsefe dersleri de almaya başlayan Tunalı Hilmi Bey öğrencilerin siyasi mücadeleye katılmalarını sağlamaya yönelik Evvel ve Ahir adlı kitapçığı çıkardı ve Cür et gazetesini yayına soktu. Ayrıca, İttihat ve Terakki nin Cenevre Şubesi başında bulunan Mizancı Murat ın çıkardığı Mizan gazetesine ve Paris Şubesi başında bulunan Ahmet Rıza nın çıkardığı Meşveret gazetelerine düzenli yazılar yazdı. Sultan Abdülhamit in Jön Türkleri af ve mükafat vaat ederek mücadeleden vazgeçirmek amacıyla Avrupa ya gönderdiği Ahmet Celalettin Paşa nın Mizancı Murat ı ikna etmesi nedeniyle Cenevre Şubesi dağılma sürecine girdi.ahmet Celalettin Paşa, yaptığı muhtelif teklifleri kabul etmeyen Tunalı Hilmi Bey e gençlik ve halk arasında etkisini genişletmiş olan Hutbe isimli kitapçıklarının tamamını ve gazete kalıplarını satın almayı teklif etti. Tunalı Hilmi Bey, dağılma sürecindeki teşkilatı yeniden örgütleyebilmek için bu teklifi kabul etti ve kitapçıkların tamamının yarısı peşin olmak üzere Frank a sattı. Bu para ile çalışmalarına hız veren Hilmi Bey 1896 yılında Osmanlı İntikal Fırkası nı kurdu. Fırka siyasi mücadele yanında silahlı mücadeleyi de benimsemiştir. Fırkanın çalışmaları Jön Türk

3 çevrelerinde etkili olur ve başta Mekteb-i Harbiye olmak üzere tüm ülkede politik ve askeri örgütlenmelere hız kazandırır de yapılan bir ihbar sonucu bu örgütler açığa çıkar. Yargılamalar sonucunda 78 Jön Türk Trablusgarb a sürülür. Ancak, bu olay nedeniyle teşkilatın boyutunu şaşkınlıkla gören Abdülhamit yönetimi Ahmet Celalettin Paşa yı yeniden Avrupa ya gönderdi. Paşa, Paris de ikinci kez Tunalı Hilmi Bey ile görüştü. Hilmi Bey soğukkanlılıkla Avrupadaki örgütlenmelerle hiçbir ilişkisi olmadığı hususunda Paşa yı ikna etti ve daha önce Hutbe nin satışından kalan 2000 Frank ı da alarak Cenevre ye döndü ve bu parayla İshak Sukuti, Abdullah Cevdet, Nuri Almet, Reşit, Halil, Muvaffak, Akil Muhtar ve Refik Bey lerle beraber 1 Aralık 1897 tarihinde Osmanlı gazetesini çıkardı. Abdülhamit yönetiminin girişimleri ile güven ve etkileri azalan Jön Türkler bu gazetenin etrafında toplanarak Türkçü, meşrutiyetçi ve hatta cumhuriyetçi fikirlerle siyasi tarihimizde önemli etkiler yaratmıştır. Hilmi Bey in mücadele gücünü kırmak için İzmir de yaşayan babası İsmail Efendi tutuklandı ve 1899 yılında sürgün olarak gönderildiği Musul da öldü. Küçük kardeşi Faik Bey askerlikten ihraç edildi ve babasının sürgün yıllarını paylaştı. Ortanca kardeşi Şükrü Bey önce Bağdat a sonra Basra ya sürüldü ve orada yoksulluk içinde çıldırarak can verdi. Büyük kardeşi Fehmi Bey baskı ve zulümden kurtulmak için önce Bulgaristan a sonra Amerika ya kaçtı. Bir süre New York-Chicago demiryolu hattında işçi olarak çalışan Fehmi Bey tekrar Bulgaristan a döndü. Sağ kalan 3 kardeş ancak Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul da birbirlerine kavuştular.

4 Tunalı Hilmi Bey, 1898 de İttihat ve Terakki Cemiyeti müfettişi olarak Mısır a gitti ve Cemiyetin Kahire Şubesini örgütledi. 5 Ocak 1900 tarihinde Paris e dönen Hilmi Bey Avrupa nın muhtelif şehirlerindeki örgütlerin merkezi bir yapıda birleşmesi üzerinde durdu ve Kongre Nedir? Nasıl Olmalıdır? isimli kitabını yayınladı. Halkı aydınlatmaya yönelik Hutbe kitapçıklarını yeniden yayınlamaya başladı. Jön Türkler in sarayla uzlaşmasından sonra atandığı Madrid elçiliği başkatipliğine 19 Mart 1900 tarihinde başladı. Özgürlük mücadelesine uygun bir ortam bulduğu Madrid te amaçlarını yansıtan bir parti programı çalışmasını Murad adı altında hazırladı. Cenevre de, Ali Fahri Bey ile görüşerek İntikamcı Yeni Osmanlılar Cemiyeti nin kurulması ve İntikam adında bir gazetenin çıkarılmasını ikna ederek ve maddi destek vererek sağladı. Atina da, Doktor Nazım Bey ile görüşerek, birçok Cemiyet üyesinin katlinde rol oynayan Nadir Bey ve İzmir Fırka Komutanı Şükrü Paşa nın susturulmasına karar verdiler. Bu amaç için Doktor Nazım Bey e Frank verdi. Bu faaliyetleri haber alan Abdülhamit Hodbehod mevki-i memuriyetini terkle Atina ve İsviçre ye giderek neşriyat-ı muzirre ve melanetkaranede bulunan Tunalı Hilmi Bey in müebbet kalebendliğe mahkumiyeti kararı ile 25 Nisan 1901 tarihinde Başkatiplik görevine son verdi. Bu mahkumiyet kararı üzerine tekrar Cenevre ye dönen Tunalı Hilmi Bey üniversiteden arkadaşı Juliette Hanım ile evlendi. Bu evlilikten 23 Mayıs 1902 tarihinde kızları Sevda doğdu. Cenevre de Bitaraf Osmanlılar Cemiyeti ni kuran Hilmi Bey, Madrid te hazırladığı Murad adlı programı geliştirerek Türkiye de Halk Hakimiyeti, Bir Şart-Bir Dilek isimli bir anayasa tasarısı hazırlamıştır. Bugün için bile ileri sayılabilecek bu çalışmanın önemli ilkeleri şöyledir:

5 - Köylerden vilayetlere ve devlet teşkilatlanmasına kadar her kademede meclisler oluşturulmalıdır. Bunun için köylüler meclisinden devlet meclisine kadar 14 ayrı organ yoluyla halk egemenliği gerçekleştirilmelidir, - Türkiye de bütün bölgeler ve bütün Türkiyeliler kanun önünde eşittir. - Gerek basın ve gerek bütün Osmanlılar düşüncelerini açıklamakta, yazmakta, toplantılar yapmakta, dernekler ve sendikalar kurmakta, grev yapmakta serbesttir. - Devletin dili Türkçe dir, - Padişahın bütün taşınmaz malları ile bunlara bağlı mülklerinden vergi alınmalıdır, - Kadın erkeğe eşittir ve özgürdür, - Herkes, ayrıcalıksız, 2 yıl zorunlu askerlik hizmeti yapmalıdır, - 8 saatlik işgünü, - Her bölgede işçiler ve işverenler arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak üzere bir İş Mahkemesi kurulur. Hazırlanan anayasa taslağı, daha birçok maddesiyle içerik olarak II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi Anayasaları için ilerici ve demokratik bir model olarak ortaya koyarak, esin kaynağı olmuştur. Bu alandaki çalışmaları Tunalı Hilmi Bey in Büyük Millet Meclisi anayasa komisyonunda görev aldığı dönemde hazırlanan, 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu için de kaynak teşkil etmiştir.

6 1904 te ailesi ile birlikte Mısır a gitti; Muhtelit Mahkeme de çalıştı, Kanun-ı Esasi ve Hak gazetelerine yazdı. Kendisi Türkçe dersler vererek eşi dikiş dikerek geçimlerini sağladılar. Kahire de 5 Nisan 1905 tarihinde doğan oğullarına İnsan adını koydular. Aile 1908 yılında 2. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul a geldi. Eşi Juliette Hürriyet adını alarak Türk vatandaşlığına geçti. Başta İnkılap olmak üzere çeşitli yayın organlarında yazılar yazdı. Dilde Türkçülük hareketi içinde yeralarak Selanikteki Genç Kalemler dergisini destekledi. Okul çağına gelen Sevda yı ilk kız erkek karma okulu olan Haydarpaşa daki okula gönderdi. İstanbul da teklif edilen görevleri kabul etmeyerek Anadolu da görevi tercih etti. 1 Eylül 1909 da Karadeniz Ereğlisi nde başladığı kaymakamlığa Silivri, Bayburt, Ordu, Beykoz ve Gemlik te devam etti. Tunalı Hilmi Bey Kaymakamlık yaptığı yerlerde sosyal amaçlı ilerici girişimlere öncülük etmiştir. Örneğin, Karadeniz Ereğlisi nde Evlendiriciler Cemiyetini kurdu. 16 Ocak 1910 da kurulan Evlendiriciler Cemiyeti de ilk kongresini İttihat ve Terakki Kulübünde yapmış ve nizamnamesini hazırlayan Hilmi Bey i başkan seçmiştir.. Derneğin amacı, evlenmekte zorluk çeken gençlere yardım olarak belirlenmişse de, nizamnamesinde kadın hakları ile ilgili gelişimin izleri de görülür. Cemiyetin kuruluş amacı içinde toplumu her türlü çirkin adet ve geleneklerden kurtarmak da sayılmakta, bu kapsamda kadının mal gibi satılması gibi çirkin bir geleneğe de karşı çıkılmaktadır.

7 Bayburt kaymakamlığı sırasında işsizlik nedeniyle dilencilik yapmak zorunda kalanların giderek artmakta olduğunu fark eden Tunalı Hilmi Bey, bu talihsiz kişilere yardımcı olabilmek için Bayburt Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti nin kurulmasına önderlik etti. 28 Ağustos 1913 te resmen kurulan Cemiyet kendisini işin, işlemenin dostu; işsizliğin, dilencinin düşmanı olarak ilan etmiştir. Cemiyetin kuruluş amacı, işsizliği bahane edinerek dilenciliğe girmiş, yahut girişecek olanlara iş bulmayı sadakanın en makbulü gibi tutar, sözleriyle açıklanmıştır. Bayburt Müslüman Dilendirmez Cemiyeti, şer i usullere göre bakmakla yükümlü oldukları kişileri emeğiyle beslemekte zorluk çeken veya onları doyuramayan Müslüman Bayburtlulara birer iş bularak, çalıştırmak amacıyla kurulmuştur. Cemiyetin nizamnamesinde güçsüz adıyla anılan bu kişilere kendileri de dahil olmak üzere bakmakla yükümlü oldukları 15 yaşından yukarı her kişi için yaz mevsiminde gündelik para, kış mevsiminde de gündelik para yardımında bulunmaktadır. Ancak, paranın yalnızca ekmek ve odun almaya yetebilecek kadardır. Ancak, cemiyet her önüne gelene yardım etmek niyetinde de değildir. Cemiyet her işsize iş bulmaya zorunda değildir. Yaşça, başça, sağlamlıkça, sanatça, işçilikçe ve her türlü yaşayışça göze çarpar bir halde güçlü bulunanlar, cemiyete katiyen sığınamaz cemiyet yalnız bir hastalık, bir felaket veya bir talihsizlik yüzünden düşmüş ve ihtiyacı olanlara açıktır. Cemiyet uygun gördüğü bir işte çalışmayandan hemen elini çeker. Eğer o kimseye dilencilikte görür ise hükümet vasıtasıyla derhal cezalandırılır. Cemiyetin tüzüğünün 10. maddesi çok ilginç ve idealist bir çözüm önermektedir: Cemiyetin üye sayısı yediye inerse ve yedi kişi de oylarını birlieştirirse, cemiyet feshedilir. Cemiyeti feshedenler, cemiyetin bütün varlığını alarak Edirne ye gidecekler, orada ömürlerinin sonuna kadar İslam yoksulları için çalışacaklardır.

8 Bir ara Mülkiye Müfettişliği yapan Hilmi Bey, 1916 yılında Muhacirin Sevkiyat Hariciye Müdürü oldu. Mütareke döneminde 1919 yılında açılan son Osmanlı Meclis-i Mebusan ına Bolu milletvekili olarak girdi. Mecliste Müdafa-ı Hukuk grubu ile birlikte hareket ederek Mustafa Kemal in hazırladığı Misak-ı Milli nin kabul edilmesinde önemli rol oynadı. Bu gelişmeler üzerine 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul İngilizler tarafından işgal edildi ve 2 gün sonra Meclis-i Mebusan kapatıldı. Mustafa Kemal yanlısı milletvekilleri ile birlikte tutuklanarak Bekirağa Bölüğüne hapsedilen Hilmi Bey buradan firar etti. Ankara da açılacak Büyük Millet Meclisine katılmaları istenen son Meclis-i Mebusan üyelerini ikna etmek üzere bir süre İstanbul da kalan Hilmi Bey, bu görev tamamlandıktan sonra Ankara yolunda Adapazarı nda yakalandı, hapse atıldı ve İstanbul Hükümetince kurulan Divan-ı Harp tarafından ölüme mahkum edildi. Hilmi Bey hapishaneden kaçarak 27 Nisan 1920 tarihinde Ankara ya ulaştı ve Bolu milletvekili olarak çalışmalara katıldı. Fransızlar tarafından işgale hazırlanan Karadeniz Ereğlisi ne, bölgeyi iyi tanıması nedeniyle, gönderildi. Buradaki askeri başarılarından dolayı 21 Nisan 1924 tarihinde 1731 sıra nolu İstiklal Madalyası ile onurlandırılmıştır. 1.Dönem Bolu Milletvekili olarak en zor günlerde yaptığı umut ve heyecan dolu konuşmalarla halkın direniş gücünü ayakta tutanlardan biri olan Hilmi Bey Mecliste de Maarif, Müdafaa, Hariciye ve Teşkilat-ı Esasiye komisyonlarında görev yaptı; daha önce yaptığı çalışmalar ilerici ve özgür bir anayasa hazırlanmasında önemli rol oynamıştır ve 1927 seçimleriyle 2. ve 3. dönem Meclise Zonguldak Milletvekili olarak giren Tunalı Hilmi Bey kömür havzasındaki işçilere yönelik çalışmalar yaparak Amele Hastanesi kurulmasına ve Havza-ı Fehmiye Kanununun çıkmasına öncülük etti.

9 Tüm özgürlükçü mücadelesinde kadın erkek eşitliğini savunan Tunalı Hilmi Bey bu tutumunu Mecliste de sürdürdü yılında Meclisde seçim bölgesi tartışılırken Tunalı Hilmi Bey in kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmadığını bari nüfuslarının sayılmasını istemesi üzerine milletvekillerinin tepki göstererek ayaklarını yere, ellerini de sıra kapaklarına vurarak itiraz etmelerine karşılık Ayaklarınızı vurmayınız efendiler! Benim mukaddes analarımın, mukaddes bacılarımın başına vuruyorsunuz ayaklarınızı diyerek cevap vermiş ve bir konuşmasında da Hanım Paşa görmek istediğini belirtmişti. Tunalı Hilmi Bey konuşma ve yazılarında saf, öz Türkçe nin kullanılmasına özen göstermiştir. Memiş Çavuş adlı dizi eserinde bu konuyla ilgili şöyle bir şiiri vardır: Esir dil, esir halk yaratır esirler iline!... Dilce bir ikilik, ayrılık illti. Körletti... mahvetti koskoca milleti!... Halk dili, hak dili! deyince Canım yanmazdı Türkçemiz düzgün. Olmasa idi her dilden üstün: Hoş, geniş, kısa, kolay, genç zengin... Başka dillerle varın, deneyin, Karşılaştırın... bulun eşini Bırakın şu el dili peşini! Yan yana hangi diile konulsa... Canım Türkçemdir daima:kısa Eğer Türkse özün. Türkçe olsun sözün!...

10 26 Temmuz 1928 de İstanbul da vefat eden Tunalı Hilmi Bey in önemli eserleri aşağıdadır. - Un projet d organisation de la souverainete du peuple en Turqie (Türkiye de halk hakimliği (düzen) Bir şart- Bir dilek, 1904) adıyla yayımladığı ayrıntılı anayasaya tasarısı. (Bu çalışması Fransızcasından çevrilerek Tarih ve Toplum dergisinde Tunalı Hilmi nin halk hakimiyeti Risalesi ve Anayasa Tasarısı adı altında yayımlandı. (Mart 1984,sayı3)) - Evvel ve Ahir - Makedonya Mazisi - Hal - İstikbal (1898) - Peşte de Reşid Efendi (1899) - Rezalet yine İspanya da (1900) - Kongre, Cevapları-Cevabımız (1901) - Kongre Nedir Nasıl Olmalıdır? (1901) - Bir Dilek (1902) - Memiş Çavuş Büyük Millet Meclisinde (1923) NOT: Bu yazı BİLAY bünyesinde yapılması düşünülen bir çalışmanın parçası olarak hazırlanmıştır. AE/Eylül-Ekim 2007

ve Derviş Vahdeti'ye yöneltti. Volkan'ın İttihatçılar'ın bulunmadığı tarafsız bir kabine kurmaya davet eden V ah d eti imzalı

ve Derviş Vahdeti'ye yöneltti. Volkan'ın İttihatçılar'ın bulunmadığı tarafsız bir kabine kurmaya davet eden V ah d eti imzalı inihad-ı MUHAMMED! CEMiYETi Fırkanın siyasi programına esas olan 3 Mart 1325 ( 16 Mart 1909) tarihli beyannarnede cemiyetin kapılarının herkese açık olduğu, şer'-i şerif dairesinde hareket edileceği, fakat

Detaylı

Gizli Bir Cemiyetten İktidara: Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti nin 1908 Seçimleri Siyasi Programı Satılmış GÖKBAYIR 1

Gizli Bir Cemiyetten İktidara: Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti nin 1908 Seçimleri Siyasi Programı Satılmış GÖKBAYIR 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 61-96 Gizli Bir Cemiyetten İktidara: Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti nin 1908 Seçimleri Siyasi Programı Satılmış GÖKBAYIR 1 Özet

Detaylı

Ölümünün 87. Yılı Anısına Türk Milliyetçiliğinin Ufuk Adamı: ZİYA GÖKALP

Ölümünün 87. Yılı Anısına Türk Milliyetçiliğinin Ufuk Adamı: ZİYA GÖKALP Ölümünün 87. Yılı Anısına Türk Milliyetçiliğinin Ufuk Adamı: ZİYA GÖKALP Murat DURAN* Türkçülüğün Esasları isimli eseriyle Türk milliyetçilerine yol haritası çizen Ziya Gökalp in ölümünün üzerinden seksen

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

*** YUSUF AKÇURA AND ZryA GOKALP

*** YUSUF AKÇURA AND ZryA GOKALP YUSUF AKÇURA VE ZİYA CÖKALP *** YUSUF AKÇURA AND ZryA GOKALP Sayİm TÜRKMAN* ı. BÖLÜM: YUSUF AKÇURA'NIN HAYATI VE FİKİRLERİ A. YUSUF AKÇURA'NIN HAYATI Yusuf Akçura, 1876 yılında Volga kıyısında bulunan

Detaylı

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI Yrd. Doç. Dr. Erhan METİN Çankırı Karatekin Üniversitesi, Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı A) KANUN-U ESASİ NİN SONU VE İSTİBDAT DÖNEMİ I. Meşrutiyete kadar

Detaylı

JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT VE TERAKKİ

JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT VE TERAKKİ Kitap Özeti ve Değerlendirmesi JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT VE TERAKKİ Selahattin DOĞAN 1 I. KİTAP VE YAZAR HAKKINDA 1937 yılında doğan Sina Akşin, 1955 yılında Robert Kolejinden mezun olmuş, akabinde İstanbul

Detaylı

ATATÜRK ÜN DOĞUMU. Ailesi

ATATÜRK ÜN DOĞUMU. Ailesi ATATÜRK ÜN DOĞUMU Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1881 yılında, Selanik'te Kocakasım Mahallesi, Islahhane Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Selanik yerlilerinden

Detaylı

TARİH 1-2 KURTULUŞ SAVAŞI NA HAZIRLIK DÖNEMİ

TARİH 1-2 KURTULUŞ SAVAŞI NA HAZIRLIK DÖNEMİ TARİH 1-2 KURTULUŞ SAVAŞI NA HAZIRLIK DÖNEMİ Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi nin Kurulması Kuvay-ı Milliye birliklerinin kurulmasında; Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşı ndan

Detaylı

Ülkemizde Kadınların Siyasal Hayata Katılım Mücadelesi

Ülkemizde Kadınların Siyasal Hayata Katılım Mücadelesi Ülkemizde Kadınların Siyasal Hayata Katılım Mücadelesi Semra Gökçimen * 1. Giriş Türkiye de kadın haklarının bugün ulaştığı noktayı sağlıklı olarak değerlendirebilmek için, Cumhuriyet öncesinden günümüze

Detaylı

İttihat ve Terakki nin Gölgede Kalmış Simalarından Doktor İshak Sükûtî (1868-1902)

İttihat ve Terakki nin Gölgede Kalmış Simalarından Doktor İshak Sükûtî (1868-1902) İttihat ve Terakki nin Gölgede Kalmış Simalarından Doktor İshak Sükûtî (1868-1902) PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 205 Ahmet KANLIDERE MÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü İttihat ve Terakki Cemiyeti

Detaylı

http://genclikcephesi.blogspot.com

http://genclikcephesi.blogspot.com http://genclikcephesi.blogspot.com paylaşım: cenege/nirvana13 MİLLİ MÜCADELEDE İTTİHATÇILIK Erik Jan ZÜRCHER http://genclikcephesi.blogspot.com The Unionist Factor The Role of the Commitee of Union and

Detaylı

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İTTİHAT VE TERÂKKİ VE BASIN MEVHİBE SAVAŞ

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İTTİHAT VE TERÂKKİ VE BASIN MEVHİBE SAVAŞ İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İTTİHAT VE TERÂKKİ VE BASIN MEVHİBE SAVAŞ Ankara 1998 1 İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İTTİHAT VE TERAKKİ FIRKASI VE BASIN İkinci Meşrutiyet dönemiyle özdeşleşmiş olan İttihat

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1 Ünite 1 (Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri ) 1_ Osmanlı devletinin duraklama dönemi ne zaman olmuştur? 17. Yüzyıldan 18. Yüzyılın başına kadar olan dönemdir. 2_ Duraklama döneminin diğer adı nedir?

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK ORTAÖĞRETİM TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS KİTABI Yazar Mahmut ÜRKÜT Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 30.05.2014 tarihli ve 40 sayılı (ekli listenin

Detaylı

MÜLKİYE 149 YAŞINDA. panel. panel. panel Yerel Siyasette Kadın Eli. Türkiye de Şiddetin İktidarı, İktidarın Şiddeti!

MÜLKİYE 149 YAŞINDA. panel. panel. panel Yerel Siyasette Kadın Eli. Türkiye de Şiddetin İktidarı, İktidarın Şiddeti! ARALIK 2008 SAYI 2008-8 MÜLKİYE 149 YAŞINDA panel Türkiye de Şiddetin İktidarı, İktidarın Şiddeti! panel Kırkıncı Yılında Türkiye nin Düzeni Doğan AVCIOĞLU panel Yerel Siyasette Kadın Eli 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI DEMOKRAT PARTİ İKTİDARINDA HÜKÜMET-BASIN İLİŞKİLERİ (1950-1957) YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Naim

Detaylı

CUMHURİYET OLGUSUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ

CUMHURİYET OLGUSUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ CUMHURİYET OLGUSUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ Şakire POLAT İnsanların, birbirlerini doğum ya da ölüm günlerinde hatırlayıp ne kadar değerli olduklarını sadece bugünler ile sınırlandırma alışkanlıkları, yaşamlarındaki

Detaylı

İKİ MİLLÎ ŞAİR: MEHMET ÂKİF ERSOY-MİRZA MUHAMMED TAKÎ MELİKÜ Ş-ŞUARÂ BAHAR * ÖZET

İKİ MİLLÎ ŞAİR: MEHMET ÂKİF ERSOY-MİRZA MUHAMMED TAKÎ MELİKÜ Ş-ŞUARÂ BAHAR * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 683-697, ANKARA-TURKEY İKİ MİLLÎ ŞAİR: MEHMET ÂKİF ERSOY-MİRZA MUHAMMED TAKÎ MELİKÜ Ş-ŞUARÂ BAHAR * Yeşim IŞIK

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

1912 Sopalı Meclis-i Mebusan Seçimlerinde Ermeniler

1912 Sopalı Meclis-i Mebusan Seçimlerinde Ermeniler 1912 Sopalı Meclis-i Mebusan Seçimlerinde Ermeniler Kenan Olgun* açılan Osmanlı Meclis-i Mebusan ı, neredeyse tamamı İttihat ve Terakki Fırkası ndan seçilen milletvekilleri ile çalışmalarına başlamıştır.

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk

Detaylı

1. TÜRK İNKILÂBI ÖNCESİ GELİŞMELER

1. TÜRK İNKILÂBI ÖNCESİ GELİŞMELER 1. TÜRK İNKILÂBI ÖNCESİ GELİŞMELER Türk İnkılâbına Yol Açan Nedenlere Toplu Bir Bakış A) Uzak Nedenler B) Yak ın Nedenler A) Uzak Nedenler 1- Osmanlı Devletinde Yapısal Bozukluğun Başlaması 2- Fransız

Detaylı

hepimiz taksim deyiz

hepimiz taksim deyiz işçiyiz, emekçiyiz, kamu çalışanıyız, işsiziz, emekliyiz, köylüyüz, yoksuluz, anneyiz, babayız, çocuğuz, sokak çocuğuyuz, genciz, yaşlıyız, kayıp yakınıyız, engelliyiz, türküz, kürdüz, lazız, arabız, zazayız,

Detaylı

Ünite 4 TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ

Ünite 4 TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ Ünite 4 TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ ÜNİTE 4 TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ 23 Nisan 1920 den 11 Ağustos 1923 e kadar görev yapan I. TBMM; a) Ulusal egemenliğe dayalı yeni Türk Devleti nin temellerini

Detaylı

ERMENİ SORUNUNUN ORTAYA ÇIKIŞI

ERMENİ SORUNUNUN ORTAYA ÇIKIŞI SORUNUN ORTAYA ÇIKIŞI» Ayestefanos ve Berlin Anlaşmaları» Ermeni Komiteleri ARMENAKA HINÇAK Programı Faaliyetleri TAŞNAK Örgüt Yapısı Amacı ve Hedefleri Stratejileri, Tutum ve Davranışları Viyana ve Münih

Detaylı

ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir.

ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir. İNKILAP TARİHİ Mustafa Kemal in Hayatı 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS 01 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir. 1. Mahalle Mektebi 2. Şemsi Efendi Mektebi 3. Selanik Mülkiye Rüştiyesi

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI 30 Ekim 1918 tarihinde, Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay'ın Başkanlığını

Detaylı

XX.YÜZYIL DA OSMANLI DEVLETİ

XX.YÜZYIL DA OSMANLI DEVLETİ İnkılap Tarihi XX.YÜZYIL DA OSMANLI DEVLETİ II.Abdülhamit Devrinin diğer Islahatları: * 1878 yılında Mektebi Hukuku Şahane adıyla hakim yetiştirmek üzere bir hukuk fakültesi açıldı. * 1879 yılında çıkarılan

Detaylı

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK GAZETECİLİĞİ VE TÜRK BASINININ İLKLERİ

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK GAZETECİLİĞİ VE TÜRK BASINININ İLKLERİ TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK GAZETECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Belkıs ULUSOY NALCIOĞLU İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, İstanbul / TÜRKİYE Giriş İlk Türkçe gazetenin yayımlandığı dönem olan

Detaylı