NEVŞEHİR BAROSU DERGİSİ NEVŞEHİR BAR REVIEW

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NEVŞEHİR BAROSU DERGİSİ NEVŞEHİR BAR REVIEW"

Transkript

1 i NEVŞEHİR BAROSU DERGİSİ NEVŞEHİR BAR REVIEW Akademik, Bilimsel ve Meslekî Hakemli Dergi YIL : 1 SAYI : 1 DÖNEM : Mart 2014 ISSN :

2 ii Nevşehir Barosu Dergisi Yıl 1 Sayı 1 Mart 2014 ISSN : Mart (ilkbahar) ve Eylül (sonbahar) aylarında olmak üzere yılda 2 defa çıkar. Yazıların telif hakları Nevşehir Barosu na, sorumluluğu yazarlarına aittir. Kaynak gösterilmeden kısmen dahi olsa yayınlanamaz. Dergimizin yazım kuralları, internet sitemizde yer almaktadır. Basım Yeri ve Basım Tarihi / Printed by and Printing Date Dizgi Ofset Matbaacılık Fevzi Çakmak Mah. Matbaacılar Sitesi Sok. No. 4 Karatay / Konya Tel Baskı Tarihi: YAYIN TÜRÜ: YEREL SÜRELİ

3 iii NEVŞEHİR BAROSU DERGİSİ NEVŞEHİR BAR REVIEW Nevşehir Barosu Nevşehir Bar Sahibi / Owner Av. Fahri KORUCU Nevşehir Barosu Başkanı Genel Yayın Yönetmeni & Editör / Executive Editor Av. Mesut ERDOĞAN Yayın Kurulu / Editorial Board Av. Mesut ERDOĞAN Başkan Av. Osman POLATÇELİK Raportör Av. Mehmet Akif ACAR Av. Macit AKMAN Av. Alparslan Baki CEYLAN Av. Gizem ERDEM Av. Zahide GÜNBAY Av. Burçin KALFAOĞLU Av. Zeliha KASAP Av. Ahmet KAYA Av. Sema YURTBİLİR YAVUZ

4 iv Nevşehir Barosu Dergisi Yıl 1 Sayı 1 Mart 2014 Sorumlu Müdür / Managing Director Gökhan DUR Sekreterya / Secretariat Aşkın AKSAN Hilal DEMİR Neslihan İKİZOĞLU İletişim Adresi / Communication Address Nevşehir Barosu Yayın Kurulu Adalet Sarayı NEVŞEHİR Tel. (90 384) Belgegeçer (90 384) & ISSN :

5 v NEVŞEHİR BAROSU DERGİSİ DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD Prof. Dr. Şahin AKINCI Selçuk Üniversitesi Prof. Dr. Ali Şafak BALI Afyon Kocatepe Üniversitesi (Dekan) Prof. Dr. Murat DOĞAN Erciyes Üniversitesi (Dekan) Prof. Dr. Celal ERBAY Yeni Yüzyıl Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Akif KÜTÜKÇÜ Zirve Üniversitesi (Dekan) Prof. Dr. Ersan ŞEN İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Prof. Dr. Süha TANRIVER Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Muhammet Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Dekan) Doç. Dr. Ahmet BAŞÖZEN Melikşah Üniversitesi Doç. Dr. İbrahim DÜLGER Karatay Üniversitesi Y. Doç. Dr. Kürşat GÖKTÜRK Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Ali AKYILDIZ Kırıkkale Üniversitesi Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ İstanbul Kültür Üniversitesi Prof. Dr. Vahit DOĞAN Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Kudret GÜVEN Başkent Üniversitesi (Dekan) Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Murat ŞEN Melikşah Üniversitesi (Dekan) Prof. Dr. Kürşat Nuri TURANBOY Kırıkkale Üniversitesi Prof. Dr. Şükrü YILDIZ İstanbul Ticaret Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet ALTUNKAYA Akdeniz Üniversitesi Doç. Dr. İlyas GÖKHAN Nevşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (Tarih) Y. Doç. Dr. Mustafa ŞAHİN Gazi Üniversitesi

6 vi Nevşehir Barosu Dergisi Yıl 1 Sayı 1 Mart 2014

7 vii NEVŞEHİR BAROSU DERGİSİ HAKEM KURULU / REVIEWERS BOARD YIL : 1 SAYI : 1 DÖNEM : Mart 2014 Prof. Dr. Şahin AKINCI Selçuk Üniversitesi Prof. Dr. Murat DOĞAN Erciyes Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet Suat BAL Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doç. Dr. Ahmet BAŞÖZEN Melikşah Üniversitesi Doç. Dr. Saime Selenga GÖKGÖZ Hacettepe Üniversitesi Y. Doç. Dr. Hakan ARIDEMİR Dumlupınar Üniversitesi Y. Doç. Dr. Ahmet Ziya ÇALIŞKAN Selçuk Üniversitesi Y. Doç. Dr. Osman DOĞANAY Aksaray Üniversitesi Y. Doç. Dr. Müzeyyen EROĞLU Erciyes Üniversitesi Hakemlerimize, dergimizin bu sayısında yayınlanan hakemli makalelerin tetkikinde göstermiş oldukları titiz çalışmalarından dolayı Nevşehir Barosu mensupları adına teşekkür ederiz.

8 viii Nevşehir Barosu Dergisi Yıl 1 Sayı 1 Mart 2014

9 ix İÇİNDEKİLER Editör den Av. Mesut ERDOĞAN Başkan dan... Av. Fahri KORUCU Xİİİ XV HAKEMLİ MAKALELER Nükleer Enerji Santrali İşletenin Hukuki Sorumluluğu 1 Arş. Gör. Ağâh Kürşat KARAUZ Birinci Meşrutiyet Meclisi nin Kapatılmasına Dair Bazı Tartışmalar Yrd. Doç. Dr. Ahmet OĞUZ Milletlerarası Antlaşmaların Türk İç Hukukundaki Yeri.. 69 Av. Erhan KARAKAŞ Vekil Vasıtasıyla Takip Edilen İşlerde Tebligat Av. Gizem YÖNDER Memlûk Devleti nde Askerî Kölelik Hukuku Doç. Dr. İlyas GÖKHAN Koloni Çağında Hukuk Yrd. Doç. Dr. Kürşat KOÇAK Kira Süresinin Sona Ermesi ve Yazılı Tahliye Taahhütnamesi Av. Mesut ERDOĞAN Belediyelerin İmtiyaz Verme Yetkisi Arş. Gör. Selman Sacit BOZ

10 x Nevşehir Barosu Dergisi Yıl 1 Sayı 1 Mart 2014 MAKALELER Kendisine Satış İlanı Tebliğ Edilmemiş Olan İlgilinin, Bu Nedenle İhalenin Feshini İsteyebilmesinin Dürüstlük Kuralı (MK. 2) ile Bağdaşmaması 251 Av. Alper UYAR Gizli Tanıklık Prof. Dr. Ersan ŞEN İnternet Hukuku ve Kişilik Haklarının Korunması Prof. Dr. Ersan ŞEN Sahte Senetle Yapılan Takibin Durdurulması Av. Talih UYAR EKLER Fransa Cumhuriyeti Anayasası.. 311

11 CONTENTS From the Editor... Av. Mesut ERDOĞAN From the President.... Av. Fahri Korucu Xİİİ XV PEER REVIEWED ARTICLES The Legal Responsibility of The Operator of Nuclear Power Plants. 1 Re. Asist. Ağâh Kürşat KARAUZ The Closure to The First Constitutional Monarcy on The Results 41 Asst. Prof. Dr. Ahmet OĞUZ Turkish Domestic Law of The Place of İnternational Treaties 69 Av. Erhan KARAKAŞ The Written Notice in Affairs Prosecuted by Proxy 95 Av. Gizem YÖNDER Slavery Law of Military at Empire Mamluk Assoc. Prof. Dr. İlyas GÖKHAN Law in Colony Era Asst. Prof. Dr. Kürşat KOÇAK Termination of Term of Lease and Discharge Due to Written Discharge Commitment. 183 Av. Mesut ERDOĞAN Municipal Authority to Grant Franchise Re. Asist. Selman Sacit BOZ

12 xii Nevşehir Barosu Dergisi Yıl 1 Sayı 1 Mart 2014

13 Editör den ve çıkarttık. Nevşehir Barosu olarak ne mutlu bize ki üye sayısı bakımından küçük olmamıza rağmen, Türk bilim ve akademik hayatına büyük bir eser kazandırmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Meslekî anlamda düşüncelerimizi rahatlıkla ve sansürsüz bir şekilde ifade imkânına kavuşmuş bulunuyoruz. Yayın Kurulu üyelerimiz ile çok uzun bir çalışma aşamasının eseri olan bu derginin çıkmış olması, Nevşehir Barosu mensuplarında büyük bir heyecanın yaşanmasını vesile olmuştur. Benzer bir heyecanın Nevşehir Üniversitesi ndeki Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlilerinde de yaşandığını belirtmek isterim. Şehrimiz kültür ve bilim hayatına önemli katkılar sağlayacağına inandığım bu çalışmanın baromuza, şehrimize, akademisyenlere ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserin ortaya konmasında bizleri gece gündüz arayarak ne oldu? sorusunu sormaktan bir an bile usanmayan Y. Doç. Dr. Kürşat KOÇAK beyefendiye hassaten teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Emeğini esirgemeyen Hakem Kurulu üyelerine ve tüm dostlarıma da sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunarım. İkinci sayımızda görüşmek dileğiyle Av. Mesut ERDOĞAN Editör & Yayın Kurulu Başkanı

14 xiv Nevşehir Barosu Dergisi Yıl 1 Sayı 1 Mart 2014

15 Başkan dan 1958 yılında kurulan Nevşehir Barosu, 56 yılı geride bırakmış olmanın sevincini ve gururunu yaşarken, bugün geldiğimiz noktada hukukun üstünlüğünden, yargının bağımsızlığından vazgeçmeyen ve mesleğini yaparken topluma hizmet etme ve katkı sağlama anlayışından hiç ayrılmayan, kişisel çıkar ve kaygıları bir yana bırakarak, yalnızca adalet duygusuyla hareket eden ve her zaman daha ilerisini hedefleyen baromuz adına büyük emek verilerek hazırlanan Nevşehir Barosu Dergisi nin bu ilk sayısına önsöz yazıyor olmaktan kıvanç duyduğumu ifade etmek isterim. Avukatlık mesleği, bağımsız yargının temel unsuru ve itici gücüdür. Yargılamanın her safhasında olduğu gibi hukuk alanında da hep bir hamle ilerisini hesaplayan ve yeni fikirlerin öncüsü olan Avukatlar ve Barolar, daha önce olduğu gibi bugünde hukukun ileriye taşınmasında çok önemli görevler üstlenmişlerdir. Bu bilinçle yola çıkan Baromuz da, daha önce yapılanların üzerine ne koyabiliriz fikrinden yola çıkarak, çok değerli birkaç meslektaşımız tarafından ortaya konulan dergi fikrine destek vererek, bugün hakemli statüde olan Nevşehir Barosu Dergisi ni hukuk camiasına kazandırmaktan onur duymaktayız.

16 xvi Nevşehir Barosu Dergisi Yıl 1 Sayı 1 Mart 2014 Dergimizin oluşumunda büyük pay sahibi olan değerli hocalarımıza ve değerli yazarlarımıza minnet ve şükranlarımı sunarım. Öte yandan dergi fikrinin hayata geçirilmesine ve hazırlanmasına büyük katkıları olan başta kıymetli meslektaşım Sayın Avukat Mesut ERDOĞAN ve değerli yayın kurulu ekibine, yönetim kurulunda birlikte hizmet verdiğimiz birbirinden kıymetli meslektaşlarıma ve mesai arkadaşlarıma ve baro çalışanlarımıza da minnet ve şükranlarımızı sunarım. İlk defa dergi yayınlamanın hiç de kolay bir iş olmaması, uzun süren bir çalışma, yoğun emek ve çaba gerektirmesi sebebiyle hazırlık sürecimiz biraz uzun sürse de, güzel olan, bir ilki başarabilmiş olmaktır. Bu süreçte beklentileri geciktirmiş olmaktan ve eksik ve noksanlarımızdan dolayı engin hoşgörünüze sığınıyoruz. Hukuk camiası adına diktiğimiz fidanın büyüyerek yükselmesini, ülkemiz adalet ve yargısının gelişimine ve yücelmesine katkı sağlamasını temenni eder, Nevşehir Barosu na mensup tüm meslektaşlarım, yönetim kurulum ve şahsım adına saygılar sunarım. Av. Fahri KORUCU Nevşehir Barosu Başkanı