4. Yedi yüz otuz altı. Çocukların elindeki pankartta okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden. Yukarıda sayı bloklarıyla gösterilen sayı kaçtır?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4. Yedi yüz otuz altı. Çocukların elindeki pankartta okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden. Yukarıda sayı bloklarıyla gösterilen sayı kaçtır?"

Transkript

1 1. 4. Yedi yüz otuz altı. Yukarıda sayı bloklarıyla gösterilen sayı kaçtır? A] Çocukların elindeki pankartta okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? A >. O L B > a *. K İ 700 H J V 2. İki yüz on üç Mehmet, hangi levhadaki sayıyı okumuştur?. I 1213 ^2 0 3 i X c i p Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi ya nlıştır? 3. Yukarıdaki arabanın kapı numarası üç basamaklı en küçük doğal sayı olduğuna göre kapıya hangi sayı yazılmalıdır? , 7, 3 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek üç basamaklı en küçük sayının okunuşu aşağıdaklerden hangisidir? Beş yüz otuz yedi BJ Uç yüz elli yedi Yedi yüz elli üç

2 1, Aşağıdaki abaküslerden hangisinde "323" sayısı doğru olarak gösterilmiştir? i I1 S i 1 t Yüzler OnlarjBirler A. JL T A A I I l 1 Yüzler Onlarflirler 4. ^ ^ 179 sayısında, basa- ' I r mak değeri en büyük T l olan rakamı yuvarlak cine alınız. Öğretmenin istediği etkinliği hangi öğrenci doğru yapmıştır? i T t X r Yüzler Onlar Birler 2. 3 onluk, 1 yüzlük ve 4 birlikten oluşan sayı kaçtır?. 134 ı il 143 lı 341? 9 ÜS Upv 3. Üç basamaklı en büyük * sayının, yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri sayısındaki 5 rakamının basamak değeri. 2 rakamının basamak değerinden ne kadar fazladır? 50 B] Yukarıdaki cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? doksandır. dokuzdur. dokuz yüzdür sayısında hangi basamaktaki rakamın basamak değeri 2! dir? yüzler B] onlar CJ birler

3 1. L H I I I I I I I 233 Yukarıdaki sayı doğrusuna göre L ve M noktalarının yerine hangi onluklar yazılabilir? L = 100 BJ L = 230 M = 150 M = 240 C] L = 300 M = 380 M Altlarında sayfa numarası yazılan kitapların arasına hangi sembol konulmalıdır? B _ 2. İstanbul 344 Yukarıdaki tabelada İstanbul a ne kadar mesafe kaldığı gösterilmiştir. Buna göre mesafeyi en yakın onluğa yuvarladığımızda hangi sayıyı buluruz? 5. f6 J > 467 ifadesinde C_D yerine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır? 17 B] >279 ifadesinde yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır? 278 B] sayısı ' ye yuvarlandığına göre... yerine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır? 35 B] < 507 ifadesinde mj yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır? 508 B]

4 Ç? 374 M 9 t Balonlarda pazılı olan doğal salılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında en sonda hangi balon yer alır? B )( - > \ 423 ^ W İpteki boncuklar belli bir kurala göre dizilmiştr. Buna göre hangi boncuk kuralı bozmaktadır? A* 178 B 310 C* Formalardaki sayılar belli bir kurala göre dizilmiştir. Buna göre formaların arasına hangi sembol konulmalıdır? < > = , 245, 202, 200, 222 sayılarını büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda baştan 4. sayı hangisi olur? / / / / / / / / /A / Kutular, üzerinde yazan sayılara göre büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır. Buna göre 581İ numaralı kutu hangi sembolün olduğu yere gelmelidir? * A < T Yukarıdaki sıralamada pembe levhaya aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?

5 1. 136) líe?? İleriye doğru altışar ritmik sayan Emrah ın 3 6 ' dan önce ve sonra söylediği sayılar hangileridir? den başlayarak ileriye doğru sekizer ritmik sayan bir öğrenci aşağıdaki sayılardan hangisini söylemez? b ten başlayarak geriye doğru yedişer ritmik sayarken 5. ve 6. soymada söylediğimiz sayıların toplamı kaçtır? (70 dahil) Yukarıdaki örüntünün kuralını hangi öğrenci doğru söylemiştir? Sayılar 7 şer arta- j rak sıralanmıştır. Sayılar 7 şer azalarak sıralanmıştır. Sayılar 2 katı arta4 -.** [rak sıralanmıştır da ve yerine hangi sayılar yazılmalıdır? A] 6. ı ın yaptığı ritmik sayma- L T Z T V v J r B} f Yukarıda yapılan ritmik saymaya göre 6. saymada hangi sayı söylenmeldir? C] A> 63 B (54) c ) 45

6 Yandaki tabloda tek sayıların olduğu kutular maviue bcuanırsa asaf ııdakilerden hangisi oluşur? " Al ''/ Yukarıdaki sayı doğrusunda verilen sayıların arasında kaç tane tek sayı vardır? C] 6. + i Taşların üzerinde yazan sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisidir? XII B] XI X sayısı çift sayı oluğuna göre yerine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır? X!X > A 3. ^ q 0 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek üç basamaklı en büuük tek sauı as>aâıdaklerden hangisidir? " " Yukarıdaki ifadeye göre A yerine yazılabilecek en büyük sayı aşağıdakilerden hangisidir? XVIII B] XV X A (508) B 580 C m 4. Uç basamaklı en büyük çift sayı aşağıdakilerden hangisidir? 8. Üç basamaklı en küçük tek sayının birler basamağındaki rakam ile üç basamaklı en büyük çift sayının bîrler basamağındaki rakamın toplamı kaçtır?

7 sayısının birler ve yüzler basamağı yer değiştirdiğinde oluşan yeni sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? yedi yüz yirmi beş beş yüz yirmi yedi Cj iki yüz elli yedi 5. Bir altmış iki f r Levhadaki sayıyı okuyan Mesut, hangi basamaktaki sayıyı yanlış okumuştur? yüzler onlar 2. Okunuşu "beş yüz beş" olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sayılardan hangisinin okunuşu doğru yazılmıştır? 6. birler I00+l00+l l + 1+1> Yukarıda çözümlenmiş olarak verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? ^ (4 2 8 ) = dört yirmi sekiz ^ (753^) = yedi yüz beş üç / "v f. 916 J = dokuz uüz on altı v j a 4. Aşağıdaki salılardan hangisinde 3' rakamının basamak değeri 3 0 dur? Yukarıdaki çamaşır makinesinin fiyatını en yakın onluğa yuvarlarsak fiyatı kaç TL olur? C] 590 t

8 I 1165^? 170 I Sayı doğrusunun tam ortasında bulunan top. üzerinde yazan sayıya göre hangi onluğa yuvarlanmalıdır? Cenk * f Benim boyum 134 santimetredir. benim bouum»w, Cenk' ten daha uzundur. Selçuk Çocukların verdiği bilgiye göre Selçuk' un boyu en az kaç santimetredir? Aşağıdaki sayılardan hangisi sayısına yuvarlanmaz? > l i t ı i I i T T Yukarıdaki sayı doğrusuna göre K ve L noktaları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? K > L K < L K = L Çiçeğin yaprağındaki sayılardan en büyük olanı kırmızıya, en küçük olanı maviye boyadığımızda hangi sekil oluşur?» 4 m 0 14 (3jT)> (304)>(2ZQİ> (282)>(Î9?) İfadesinde? yerine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır? Yukarıdaki sıralamanın doğru olabilmesi için hangi kutular yer değiştirmelidir? " O O ' C O q o o

9 1. Çarkıfelekteki puanlar 16'dan başlayarak ok yönünde sekizer ritmik artarak yazılmaktadır. Buna göre sarı renkli parçaya hangi sayı yazılmalıdır? r Yukarıdaki yelpazenin parça sayıları belli bir kurala göre artmaktadır. Buna göre 5.sıradaki yelpazenin kaç tane parçası olur? Kurbağa, üzerinde dokuzar ritmik sıralanmış sayıların yazdığı taşların üzerinden geçecektir. Ancak sayılardan bir tanesi kuralı bozmaktadır. Buna göre kuralı bozan sayı hangisidir ve yerine hangi sayı yazılmalıdır? Gizem i Ayşe altışar ritmik 6 0 ' a kadar, Gizem de yedişer ritmik 7 0 e kadar sayıyor. Ay şe ile Gizem' in yaptığı ritmik saymada ikisinin de söylediği ortok soyı hangisi olur? ' den başlayıp yedişer ritmik sayarken 5. saymada hangi sayıyı söyleriz? (28 dahil)

10 " rakamlarıyla yaîılabilecek er küçük scyı koçrtır? 3 ile 8 emsinde kaç doğal sayı vardır? C ) m 948 Kıyısındaki 9 un basamak degsri İtadır? O 9 Br bascituilı bir sajı- nın solma 47 uaslm. w 3 1 Sert al Serhat in etde ettiği yeni sayı eski sayıdan kaç fazla olur? C )4 7 m Hanqi secaneldeki sayıların heos gjd çift sayıdır? BJ m & 8a3a dört bcstmtalı bir şeyidir, a larırı basamak değerleri toplamının yarısı 303 ise anın sayı değeri kaçtır? AJ 1 Ğ C5 9 Aklımdan tuttuğum sal 4 L il it, 6 onluk. 2 birlikten oluşuyor. Emel Emelin aklından tuttuğu sayı kaçtır? E l ABC, rakamltrı farklı an büyük sayıdır. Bura göre, aşağıda- kilerden hangisi yanlıştır? A + B = 17 A + C = 16 O B - C = 3

11 E) ^ A -75 öriirıtüsünde iv yerine yazılarak»yılar hangi seçenekte verilmiştir? B r a mı M Ay>* Kütlem 47 kg dır Ayşe nin kütlesi aşağıdaki sayılcr- dan hangisine daha yakındır? Al C )5 0 g 1 KL + KL + KL= 114 HJa olduğuna göre KxL kaçtır? O 57 I H 640 sayısının basamaklarındaki i l rakamların basamak değerleri ile sayı değerlerinin toplamları arasındaki fark kaçtır? Al İ H Aşağıdaki sıralamaların hangisi $ 0 doğrudur? IB On 303 >301 > > Bl 260 >251 > 240 > > > > işleminin sonucunun Romen rakamlarıyla yazılışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? 10 Sekiz yüz üç sayısının rakamlarla yazılışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Al O 8 ve 3 I B Üc basamaklı en küçük doğal sakıda kaç tane onluk vardır? XII XI O IX

12 A3 5 4 C ) 3 Q Aşağıdaki karelerden hangisinin 9 a simetri doğrusu yarbş çizilmiştir? A3 ^ Asağıdak şekillerden hangisinin & simetri doğrusu yanlıştır? * a S f Yss.m \ Aşağıdaki haıgı har- ( H A şağıdctilerden fin iimetri doğrusu uoktur? a j L B )^ 7 a [i 9 a hangisi yandaki şekli kareye tamamlar?» Od B3 Eşkenar üçgenin kaç simetri doğrusu verdir? a

13 a Ola g (] İ İ A A 2. satır t â A A 1. satır AAAAAAAA 3. satır Karenin kaç simetri doğrusu vardır? 8 0)6 0 4 Yukarıdaki arlintüniin 4. satırında kac tane A olmalıdır? O 9 D & IE a* A Aşağıdakilerden hangili uuka- rıdaki şeklin simetrik katlanmış Kalidir? Yukarıdaki hangi şeklin simatr doğrusu yanlış çizilmiştir? A l I 5) I O III A K İ Dikdörtgenin koç simetri doğrusu vardır? a

14 "BBC a O D öd Yukarıdaki öriintülbre göre 3 şekilden sonra aşağıdakııerden hangisi gelmelidir? A:' 20/ \22 L±A 24 2 A Yarıdaki şeklin simetriği ML. aşağıdakilerden harıgi- f sidir? D a 6 A 7 / 9 \ 10 s a C / V CD O Aşağıdaki cisimlerden hangisi simetrik ndeğildir? c: w

15 1, 2. 3 ve 4. somlardaki örün- tülerde üçüncü şekilden sonra verilen şekillerden hangisi gelmelidir? O <*,& A - O? m Al 0 0 W E Gk A] _ Sk w w <! / El a \ / V;

16 Asağıdgti 5 soruda 1 ve 2. Şskil araiırtda bir ilişki vardır Aynı ilişki 3. şekille verilenlerden hangisi arasında vardır? m :? 4 d a Mcma b t t İ = TL b a \? 4 El & VAU 1 2 3, n Q B, _ R cı A

17 L J LO a 2 C/> 13 r * / X Yukarıdaki şekilden boyalı parçalar çıkarıldığında kalan şekil aşağıdd<ilerden hangisidir? E öo 0 s 0 0? Şekildeki boş karece aşağıda- kilerden hangisi gelmelidir? a j 0 B ) a Yukarıdaki şekli oluşturmak için aşağıdaki hangi iki parçayı bir- Leştirmekjiz? Al e öç C l QD OD A V <>? Şekildeki boş kareye aşağıdakilerden Kangis gelmelidir? Al 0 ^ <l> a

18 Kiraz A 4 A A A A A Elma t f t f 0 t f t f t f M Uz ) ) ) ) ) Portakal ^ ül:'zum Her şekil 50 kg meyveyi göitermektedir. Yukarıdaki şekil grafiği, bir şehrin mayii - haziran aylarında meyve halina gelen meyva miktarın göstermektedir. Aşağıdaki 6 soruyu grafiğe göre cevaplayınız. n En çok üretilen meyve han- ES Üzüm ile portakalın toplamı, Sfifl 9isdir? & muzdan kaç kilogrcm fazladır? Al kiraz Üzüm Q portakal m En az üretilen meyve kaç kîlo- 0 0 grannd.r? AJ a C1200 e Üzümün kg ı 3 TLden, elmanın kg ı 1 TLden satılırsa kaç lira alda edilir? _ Er çok üretilen meyve koç kilo- O Kirazla portakalın kütleleri farkı gramdır? & kaç kilogramdır? AJ