KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĐYETĐ BAŞBAKANLIĞI GENELGE NO: 10. SAYI : BB/25/94/l KONU: Belge Sayı Sistemi'ne Geçiş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĐYETĐ BAŞBAKANLIĞI GENELGE NO: 10. SAYI : BB/25/94/l 26.12.2005 KONU: Belge Sayı Sistemi'ne Geçiş."

Transkript

1 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĐYETĐ BAŞBAKANLIĞI GENELGE NO: 10 SAYI : BB/25/94/l KONU: Belge Sayı Sistemi'ne Geçiş. Kamu kurum ve kuruluşlarında yazılı iletişimin çağın gereklerine uygun olarak geliştirilmesi ve etkin kılınması için devlet arşivlerinde kullanılan giden ve gelen evrak takiplerinde izlenen yöntemin otomasyon tekniklerine uygun olarak değiştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 3 Mayıs 2005 tarihli CTP-DP Koalisyon Hükümeti Hükümet Programı'nın 26'ncı paragrafında "Tarihi ve Kültürel mirasımızın korunması, bakımı ve değerlendirilmesi gerçekleştirilecek ve bu mirasın gelecek nesillere aktarılması sağlanacaktır. Arşivleme ve kütüphanecilik çalışmalarına ağırlık verilecek, Arşivcilikte "Belge Yönetim Sistemi" olgusu gerçekleştirilmeye çalışılıp bu amaçla "Belge Sayı Sistemi" uygulamasına geçilecek ve arşivlerin muhafaza, satış yurt dışına çıkışlarına ilişkin konuları içeren "Milli Arşiv Yasası" çalışmalarına yer verilecek ve vatandaşların bütün bu olanaklardan daha etkin bir biçimde faydalanmalarına olanak sağlanacaktır" ibaresinin bulunması da bu ihtiyacın giderilmesi için öngörülen bir düzenlemedir. Yukarıda bahsedilen belge yönetimi; belgenin üretiminden son düzenlemesine kadar geçen süreçteki etkinliklerin sistematik bir kontrolüdür. Belge yönetimi ile kurumlarda artan kırtasiyeyi azaltmak, bilge ve belge isteklerine etkin erişim sağlamak, güncelliğini yitiren belgeleri depolamak, devletin tüm kurumlarının dokümantasyon gereksinimlerini karşılamak ve kurumların tarihi kayıtlarını korumak gibi tüm aşamaları kontrol etmek için gereklidir. Ayrıca, hükümet Programı'nın 39'uncu paragrafında yer alan "Kamunun butün işlevlerinin elektronik ortamda sürdürüldüğü bir yapı oluşturularak "e-devlet" uygulamaları ile kamu hizmetinde verimlilik artırılıp, işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi amacı ile erişim hakları tanımlanmış yetkili kişi ve kurallarca ulaşılabilir, bütün vatandaşları kapsayan, her bireyin kendi bilgilerine erişebildiği işlevsel ve sağlıklı bir veri tabanının ve bunu sağlayan alt yapının oluşturulması sağlanacaktır." ibaresi ile de devletin her kademesinde dijital ortama geçiş hedefi ortaya konmuştur.

2 -2- Yukarıdaki izahat çerçevesinde sözkonusu Belge Sayı Sistemi'nin 2006 yılı itibarı ile uygulamaya konması amaçlanmaktadır. Belge Sayı Sistemi'nin etkin bir şekilde kullanımı, bu sistemi bilgisayar ortamı içinde ve dışında kullanacak personelin eğitilmesi ile mümkün olacaktır. Ancak, 2006 yılı içerisinde gerçekleştirilecek eğitim çalışmalarından önce 2 Ocak, 2006 tarihinden itibaren tüm kurum ve kuruluşlarda giden evrak defterinin EK-I'de sunulan standart örneğe uygun olarak oluşturulması ve arşivden çıkacak olan her evrağa EK-II de sunulan örneğe uygun olarak bir sayı verilmesi ile uygulama başlatılacaktır. Daha sonra eğitim çalışmaları EK-III'de yer alan "Belge Sayı Sistemine Geçiş Takvimi" çerevesinde sürdürülecektir. Bilgi edinilmesini ve kurum ve kuruluşunuz ile bağlı daire ve birimlerinizde Belge Sayı Sistemi'ne geçişle ilgili uygulamanın başlatılması hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz/rica ederim. Ferdi Sabit SOYER Başbakan EK: EK-I: Evrak Çıkış Defteri Örneği EK-II: Belge Sayı Formatı EK-III: Belge Sayı Sistemi'ne Geçiş Takvimi Dağıtım (Geregi): KKTC Bakanlıkları KKTC Bağımsız Daire Başkanlıkları Başbakanlığa Bağlı Daireler Dağıtım (Bilgi): KKTC Cumhurbaşkanlığı KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı FT/ZA

3 EK-I Sıra No Kayıt Tarihi Evrak Tarihi Ana Konu Kodu Alt Konu Kodu Gideceği Yer Konusu Gizlilik Durumu Sayfa Sayısı Eki Açıklamalar

4 EK - II BELGE SAYI FORMATI Sayı Formatı : AAA.B.CC-DD/EE-FF/GGG Giden Evrak Kayıt Numarası Yıl Kodu Alt Konu Numarası Konu Numarası Alt Birim Kodu Bölge Kodu Kurum Kuruluş Kodu Sistemin tam anlamıyla uygulanması eğitim ve dosya planlarının oluşturulması ile olanaklı olduğu için uygulama üç bölümde ele alınacaktır. Birinci bölüm olarak her kurum ve kuruluşun EK-I de sunulan örneğe uygun olarak bir Giden Evrak Defteri tutması ve her yıl birden başlayarak belgelerine sayı vermesi zorunluluğu getirilmektedir. Bu sayılar evrak çıkış defterine kayıt yapıldığı anda belgenin Sayı kısmına da yazılacaktır. Aşağıda verilen sayı formatının A E kısımları şu anda kullanılan dosya sayısı ile gösterilecek - işaretinden sonra yıl kodu 06 konarak / işaretinden sonra belgenin Giden Evrak Kayıt Defteri nde ki kayıt numarası yazılacaktır. Örneğin E-139/2006 sayısı yerine E /11 (11 giden evrak sayısıdır.)

5 EK-III BELGE SAYI SĐSTEMĐNE GEÇĐŞ TAKVĐMĐ 1) giden evrak defterinin oluşturulması ve her evrağa 1 den başlayarak sayı verilmesi. 2) Eğitim çalışmaları ile kurum kodlarının verilmesi (2 Ocak-31 Mart 2006) a) Bakanlıklar b) Daireler (2 veya 3 kademe) c) Bağımsız Kuruluşlar d) Alt Birmler e) Bölgeler 1) L/şa 2) Mağusa 3) Girne 4) Güzelyurt 5) Đskele 3) Standart Dosya Planlarının Hazırlanması (2 Mayıs 30 Kasım 2006) 4) Belge Ömür Tesbitleri (2 Mayıs 31 Aralık 2006) 5) 1 Ocak 2007 de Belge Sayı Sistemine geçiş NOT : Ayrıntılı bilgi almak isteyen kurum ve kuruluşlar Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi nin No lu telefonuna başvurabilirler.