Renal Osteodistrofi Tedavisinde Paratiroidektomi ve Deneyimler. Dr. Ülkem Yakupoğlu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Renal Osteodistrofi Tedavisinde Paratiroidektomi ve Deneyimler. Dr. Ülkem Yakupoğlu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi"

Transkript

1 Renal Osteodistrofi Tedavisinde Paratiroidektomi ve Deneyimler Dr. Ülkem Yakupoğlu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

2 Sekonder Hiperparatiroidi Renal Osteodistrofi Kronik Böbrek Hastalığı-Mineral ve Kemik Bozukluğu KBH-MKB (CKD-MBD)

3 KBH-MKB

4

5 Tüm gelişmelere rağmen halen Tüm gelişmelere rağmen halen paratiroidektomi yapılması gereken hastalar var.

6 Paratiroidektomi prevalansı diyaliz tedavi süresi ile ilişkili yılda % yılda % yılın üstünde %40 Kadınlarda yüksek, yaşlı ve diyabetlilerde düşük Periton diyalizinde hemodiyalize oranla daha yüksek, transplant sonrası azalıyor de Francisco A, KI 61: , 2002 Jofre R, KI 63: , 2003

7 Oran (1000 Hasta Yılı başına) Amerika Birleşik Devletleri Diyaliz süresi: yıl yıl 15 yıl Foley RN, JASN 16: , 2005

8 ve yılları iki ayrı dönem olarak incelendiğinde hasta sayıları, klinik ve laboratuar özellikleri açısından fark yok, ancak daha az hasta reoperasyona ihtiyaç duyuyor.

9 Paratiroid hiperplazisi tipleri Difüz Nodüler Enkapsülasyon Monoklonal proliferasyon Direnç mekanizması Düşük vitamin D reseptör düzeyi Düşük kalsiyum sensör reseptör düzeyi Fukuda N, J Clin Invest 92: , 1993 Gogusev J, KI 51: , 1997

10 Paratiroid bezinin en az 1 tanesi >0.5 cm 3 >500 mg >1 cm çap Diyaliz süresi uzadıkça Paratiroid bezleri büyür Hiperplastik bezde %75 monoklonal büyüme artar ve nodül oluşur Tominaga Y, Semin Surg Oncol 13: 78-86, 1997 Fukagawa M, Nephron 68: , 1994 Arnold A, J Clin Invest 95: , 1995

11 Medikal tedaviye dirençli ağır hiperparatiroidizm (PTH >1000 pg/ml) kliniğine eşlik eden: hiperkalsemi kemik ağrıları ağır hiperparatiroid kemik hastalığı metastatik kalsifikasyonlar dirençli pruritus başka türlü açıklanamayan semptomatik miyopati Fraser WD, Lancet 374: , 2009 Shen WT, Surgery 146: , 2009

12 Pitt S, Surg Clin N Am 89: , 2009

13 Doğrudan enjeksiyon tedavisi Etanol Kalsitriol Cerrahi paratiroidektomi Subtotal paratiroidektomi Total paratiroidektomi ve paratiroid ototransplantasyonu Total paratiroidektomi de Francisco A, KI 61: , 2002 Shen WT, Surgery 146: , 2009 Fraser WD, Lancet 374: , 2009

14 Cerrahi Paratiroidektomi Paratiroidektomi tiplerine göre klinik izlem Subtotal paratiroidektomi ve total paratiroidektomi ve ön kola paratiroid ototransplantasyonu 1/3 hastada başarılı, 2/3 hastada rekürren hastalık veya hipoparatiroidizm Total paratiroidektomi Artmış adinamik kemik hastalığı? Vasküler kalsifikasyonlar de Francisco A, KI 61: , 2002 Shen WT, Surgery 146: , 2009 Heaf H, Nephron 88:97-106, 2001

15 Cerrahi Paratiroidektomi Total paratiroidektomi ve ön kola paratiroid ototransplantasyonu Pitt S, Surg Clin N Am 89: , 2009

16 Cerrahi Paratiroidektomi Subtotal paratiroidektomi Gagne: 12 hasta, 90 ay izlem, 8 inde rekürrens, PTH>500 ng/ml Total paratiroidektomi ve ön kola paratiroid ototransplantasyonu Higgins: 34 hasta, 6 yıl izlem, %80 hastada rekürrens Tominaga: 1053 hasta, 7 yıl izlem, özenli cerrahi teknik Persistan hipoparatiroidizm % 4 hastada Rekürrens 3. yılda %10 5. yılda %20 7. yılda %30 Gagne ER, JASN 3: , 1992 Higgins RM, Quart J Med 79: , 1991 Tominaga Y, AJKD 38: , 2001

17 Cerrahi Paratiroidektomi Total paratiroidektomi ve ön kola paratiroid ototransplantasyonu Rekürrens riski ne zaman yüksek? Ön kola transplante edilen paratiroid doku örnekleri 0.5 g dan ağırsa ve nodülarite gösteriyorsa rekürrens riski yüksek Rekürrens nereden kaynaklanıyor? Ototransplant yapılan dokudan mı? Boyun ve mediastendeki rezidüel paratiroid dokusundan mı? Paratiroid doku implantasyonu mu? Ön kola turnike uygulaması ve PTH ölçümü Shen WT, Surgery 146: , 2009

18 Cerrahi Paratiroidektomi Total paratiroidektomi Diyaliz süresi uzadıkça, üremik ortamın bırakılan paratiroid dokusu üzerinde benzer patofizyolojik değişikliklere neden olması kaçınılmaz Gerçekten total mi? Kaye: Kalan paratiroid doku parçacıklarının salgıladığı PTH Ljutic: 4 paratiroid bezi çıkarılan 27 hastadan 23 ünde saptanabilen PTH düzeyleri Stracke: 20 hasta, 20 ay izlem, 6 hastada düşük PTH, 7 hastada normal PTH, 7 hastada yüksek PTH Kaye M, Clin Nephrol 39: Ljutic D, Quart J Med 87: , 1994 Stracke S, AJKD 33: , 1999

19 Cerrahi Paratiroidektomi Total paratiroidektomi Adinamik kemik hastalığı riski? de Francisco: 10 hasta, ay izlem Kemik biyopsisi: Aluminyum negatif adinamik kemik hastalığı Kemik-mineral dansiteleri eş yaş grupları ile benzer Kırık yok Küçük damar kalsifikasyonlarında artış yok Đyi klinik tolerans de Francisco A, KI 61: , 2002

20 Cerrahi Paratiroidektomi

21 Cerrahi Paratiroidektomi

22 Cerrahi Paratiroidektomi Kalsiyum sensör reseptör genotipindeki değişiklikler dirençli hiperparatiroidi gelişimini ve paratiroidektomi sonrası rekürrens riskini arttırıyor.

23 Paratiroidektomi operasyonunun başarısını arttırmada Đntraoperatif görüntüleme yöntemleri 99m Tc-sestamibi ve gamma prob kulanımı Đntraoperatif PTH ölçümü Prosedür tamamlandıktan dk sonra serum PTH düzeyi bakılması >%50 düşüş anlamlı Pitt S, Surg Clin N Am 89: , 2009

24 PROFILES OF OUR HEMODIALYSIS PATIENTS REQUIRING PARATHYROIDECTOMY Ulkem Yakupoğlu 1,2, Gulum Altaca 3, Ebru Demiralay 4, Umit Sekmen 3, Ergun Parmaksiz 1, Nurhan Ozdemir Acar 1, Mehmet Haberal 3 1 Baskent University, Department of Nephrology, Istanbul-Turkey 2 Acibadem University, Department of Medicine, Istanbul-Turkey 3 Baskent University, Department of General Surgery, Istanbul-Turkey 1 Baskent University, Department of Pathology, Istanbul-Turkey

25 Başkent Üniversitesi Đstanbul Hastanesi Regüler hemodiyaliz (HD) hastalarının KBH-KMB izlemi Klinik verilerin toplanması Demografik özellikler Tedavi öyküsü Laboratuar Ca, P, ALP Preoperatif, intraoperatif (prosedür tamamlandıktan 15 dk sonra) and postoperatif 1. hafta, 1. ay ve her 3 ayda bir intakt paratiroid hormon (ipth) düzeyleri Görüntüleme yöntemleri Paratiroid ultrason ve sintigrafisi Paratiroidektomi endikasyonları ve tipi Patolojik değerlendirme

26 Başkent Üniversitesi Đstanbul Hastanesi 01/06/ /08/ /146 HD hastasına paratiroidektomi yapıldı (%10) 6 erkek, 8 kadın yaş KBH etyolojisi Hipertansif nefropati (4), Glomerulonefrit (3), Tübulointerstisyel nefrit (3), Polikistik böbrek hastalığı (2), Diyabet (2) HD süresi 3-22 yıl Preoperatif dönemdeki tedavileri Fosfor bağlayıcılar (14) Kalsitriol (9) Paricalcitol (5) Kalsimimetik (0)

27 Preoperatif laboratuar parametreleri Minimum Maksimum Ortalama Kalsiyum (mg/dl) Fosfor (mg/dl) ALP (UI) ipth (pg/ml) Görüntüleme Paratiroid US Büyük glandlar (14) Paratiroid sintigrafi Ektopik glandlar (2)

28 Paratiroidektomi endikasyonları Hiperparatiroid kemik hastalığı (11) Kalsifilaksis (3) Paratiroidektomi tipi Total paratiroidektomi (12) Total paratiroidektomi ve ön kola paratiroid ototransplantasyonu (2) Patoloji Gland sayısı 7 hastada 4 5 hastada 3 2 hastada 1 (2. operasyon) Glandların ağırlığı g (2 g) Hiperplazi tipi Noduler (11) Difüz (3)

29 Postoperatif dönemde tüm hastalar vitamin D analogları ve kalsiyum kullandı. Hastaların hiçbirinde yaklaşık 1 yıllık izlem süresinde kemik hastalığının klinik bulgularında kötüleşme olmadı (1-27 ay) + 6 ay Kemik mineral dansitometrisi (10) 2 osteoporoz (t<-2.5) 8 osteopeni

30 Postoperatif laboratuar parametreleri Minimum Maksimum Ortalama Kalsiyum (mg/dl) Fosfor (mg/dl) ALP (UI) ipth (pg/ml) * 136 *Yalnızca 3 glandın çıkarıldığı 5 hastadan 3 ünde ipth düzeyleri sırasıyla 212, 345 and 467 idi 2 hastada mediastende ektopik gland saptandı

31 ipth düzeyleri preoperatif dönemde 1580 pg/ml ( ) Intraoperatif ipth düzeyleri %84% düşerek 146 pg/ml (44-340) 1580 postoperative peroperative preoperative Postoperatif ipth düzeyleri 136 pg/ml PTH levels

32 Çalışmamızda gözlemlediklerimiz Đntraoperatif PTH düzeylerinde %84 düşme Postoperatif 1. haftaki PTH düzeyleri ile son kontroldeki PTH düzeyleri arasında korelasyon (p=0.0001, r=0.94) Çalışmayı kısıtlayan unsurlar -Olgu sayısı az -Đzlem süresi yetersiz - Kemik biyopsisi yok Klinik bulgularda düzelme

33 Medikal tedaviye dirençli sekonder hiperparatiroidi olgularında paratiroidektomi, serum PTH ve fosfor düzeylerini anlamlı biçimde düşürür. Çalışmalar bu grup hastalarda paratiroidektominin, klinik bulguları düzelttiği ve uzun dönemde sağkalım üzerine olumlu etkileri olduğu yönündedir. Kalsimimetik kullanımı ile gelecekte paratiroidektomiye gereksinim azalabilir.

34 Genel görüş olarak paratiroidektomi planlanan hastalarda Renal transplant şansı olanlarda total paratiroidektomi ve ön kola paratiroid gland ototransplantasyonu Uzun süre diyaliz tedavisi ile devam edecek olanlarda total paratiroidektomi yapılması yönündedir.

35 Subtotal paratiroidektomi Total paratiroidektomi ve ön kola paratiroid ototransplantasyonu Kemik dansitometresi ve kardiyovasküler sistem üzerine olumlu etki Renal transplantasyon sonrası 3 ayda düzelme yoksa paratiroidektomi operasyonu planlanmalı?

Sekonder ve Tersiyer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Sekonder ve Tersiyer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar Sekonder ve Tersiyer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar Doç. Dr. Mehmet Uludağ Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği 5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 24-27

Detaylı

Endokrinolog için Renal Kemik Hastalığı (Renal Osteodistrofi) Olgu Tartışması. Dr. Hüseyin DEMİRCİ. Kırıkkale ÜTF, Endokrinoloji BD

Endokrinolog için Renal Kemik Hastalığı (Renal Osteodistrofi) Olgu Tartışması. Dr. Hüseyin DEMİRCİ. Kırıkkale ÜTF, Endokrinoloji BD Endokrinolog için Renal Kemik Hastalığı (Renal Osteodistrofi) Olgu Tartışması Dr. Hüseyin DEMİRCİ Kırıkkale ÜTF, Endokrinoloji BD Renal Osteodistrofi (ROD) Kronik böbrek hastalığında görülen, farklı kemik

Detaylı

Vasküler Kalsifikasyon.Kemikleşme? Dr. Mehmet Kanbay İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Vasküler Kalsifikasyon.Kemikleşme? Dr. Mehmet Kanbay İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Vasküler Kalsifikasyon.Kemikleşme? Dr. Mehmet Kanbay İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Böbrek Yetmezliği ve Sağ Kalım Hospitalizasyon 160 140 120 100 80 60 40 20 Hastaneye

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

PROF. DR: SİREN SEZER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI

PROF. DR: SİREN SEZER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI KEMİK MİNERAL BOZUKLUKLARININ ÖNLENMESİNDE HEDEF PTH MI KALSİYUM FOSFOR ÇARPIMI MI? PROF. DR: SİREN SEZER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik Böbrek Hastalığı ve Mineral - Kemik Bozukluk Laboratuvar

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI ASEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİ VAKALARINDA HASTALIK SEYRİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER Uzmanlık Tezi Dr. Semra AYTÜRK Ankara / 2005 BAŞKENT

Detaylı

RENAL TRANSPLANT ALICILARINDA KALSİTRİOLÜN POSTRENAL TRANSPLANT DÖNEMDE KEMİK DANSİTOMETRESİ VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

RENAL TRANSPLANT ALICILARINDA KALSİTRİOLÜN POSTRENAL TRANSPLANT DÖNEMDE KEMİK DANSİTOMETRESİ VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI RENAL TRANSPLANT ALICILARINDA KALSİTRİOLÜN POSTRENAL TRANSPLANT DÖNEMDE KEMİK DANSİTOMETRESİ VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNDEKİ

Detaylı

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY Ender Hur 1, Melih Özışık 2, Cihan Ural 2, Gürsel Yıldız 3, Kemal Magden 1, Sennur Budak Kose 4, Furuzan Köktürk 5, M. Çağatay

Detaylı

Yüksek dönüþüm hýzlý üremik kemik hastalýðýnýn taný ve tedavisi

Yüksek dönüþüm hýzlý üremik kemik hastalýðýnýn taný ve tedavisi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2003; 1(2) : 49-53 DERLEME Yüksek dönüþüm hýzlý üremik kemik hastalýðýnýn taný ve tedavisi Ekrem Doðan, Cevat Topal, Hayriye Sayarlýoðlu Yüzüncü Yýl Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI YENİ TANI ALMIŞ EVRE V KRONİK BÖBREK HASTALARINDA VOLÜM YÜKÜ BELİRTEÇLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI YAN DAL UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Yoğun Bir Temponun Ardından...

Yoğun Bir Temponun Ardından... 4 8 9 Yıl 14, Sayı:48-49, 1 Mayıs 213 1 Ekim 213 8. ULUSLARARASI NEFROLOJİ TARİHİ DERNEĞİ (IAHN) KONGRESİ Anadolu Böbrek Vakfı Bu Yıl Büyük Bir Atılım içine Girdi 11-14 Eylül 214 tarihleri arasında Antik

Detaylı

Klotho ve FGF23: Karanlığın ikilisi mi kurtarıcı mı? Prof. Dr. F. Fevzi Ersoy Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Antalya

Klotho ve FGF23: Karanlığın ikilisi mi kurtarıcı mı? Prof. Dr. F. Fevzi Ersoy Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Antalya Klotho ve FGF23: Karanlığın ikilisi mi kurtarıcı mı? Prof. Dr. F. Fevzi Ersoy Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Antalya Klotho Yunan mitolojisinde yaşam süresinin kontrolü Zeus ve Themis in üç kızı tarafından

Detaylı

KDIGO KRONİK BÖBREK HASTALIĞI - MİNERAL VE KEMİK BOZUKLUKLARI (KBH-MKB) TANI, DEĞERLENDİRME, ÖNLEME VE TEDAVİ KLİNİK UYGULAMA KILAVUZU

KDIGO KRONİK BÖBREK HASTALIĞI - MİNERAL VE KEMİK BOZUKLUKLARI (KBH-MKB) TANI, DEĞERLENDİRME, ÖNLEME VE TEDAVİ KLİNİK UYGULAMA KILAVUZU KDIGO KRONİK BÖBREK HASTALIĞI - MİNERAL VE KEMİK BOZUKLUKLARI (KBH-MKB) TANI, DEĞERLENDİRME, ÖNLEME VE TEDAVİ KLİNİK UYGULAMA KILAVUZU ÖZET Taslak Yayın Versiyonu 25 Haziran 2009 UYARI KISIM 1: KLİNİK

Detaylı

Diyalize Başlarken PERİTON DİYALİZİ. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi

Diyalize Başlarken PERİTON DİYALİZİ. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Diyalize Başlarken PERİTON DİYALİZİ Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Kronik böbrek hastalığı Böbrek işinde ilerleyici azalma GFR ve/veya albüminüri En ileri evresi SDBY dir SDBY li hasta sayısı >1,5

Detaylı

Mediyastenin Paratiroid Tümörleri

Mediyastenin Paratiroid Tümörleri Mediyasten Hastalıkları ve Cerrahisi Editör: Prof. Dr. Akın Eraslan BALCI BÖLÜM 43 BÖLÜM 43 Mediyastenin Paratiroid Tümörleri 407 Mediyastenin Paratiroid Tümörleri Alkın Yazıcıoğlu, Nurettin Karaoğlanoğlu

Detaylı

Paratiroid Hastalıkları KALSİYUM İnsanlarda en fazla bulunan katyon kalsiyumdur Günlük diyette 0.5 gr kadar alınması gerekir Diyette genellikle

Paratiroid Hastalıkları KALSİYUM İnsanlarda en fazla bulunan katyon kalsiyumdur Günlük diyette 0.5 gr kadar alınması gerekir Diyette genellikle Paratiroid Hastalıkları KALSİYUM İnsanlarda en fazla bulunan katyon kalsiyumdur Günlük diyette 0.5 gr kadar alınması gerekir Diyette genellikle fosfat, karbonat, oksalat tuzları şeklinde ve magnezyum ile

Detaylı

Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi?

Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi? Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi? Dr. Abdülkadir Ünsal ġiģli Hamidiye Etfal Eğitim AraĢtırma Hastanesi 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Antalya 2013

Detaylı

D VİTAMİNİ STEROLLERİNİN VE KALSİMİMETİKLERİN KULLANIMI DR.AHMET UĞ UR YALÇIN

D VİTAMİNİ STEROLLERİNİN VE KALSİMİMETİKLERİN KULLANIMI DR.AHMET UĞ UR YALÇIN D VİTAMİNİ STEROLLERİNİN VE KALSİMİMETİKLERİN KULLANIMI DR.AHMET UĞ UR YALÇIN Ha asta (%) 100 75 50 METABOLIK KEMIK HASTALıĞı KBY HASTALARıNıN ÇOĞUNDA VARDıR. KBH evre 3 ve 4 (n=282) Hemodiyaliz (n=173)

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ KONU 3 KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ Ahmet Uğur YALÇIN, Tekin AKPOLAT Kronik böbrek yetmezliği glomerüler filtrasyon değerinde azalmanın sonucu böbreğin sıvı-solüt dengesini ayarlama ve metabolik-endokrin fonksiyonlarında

Detaylı

SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ

SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ Prof. Dr. H.Zeki TONBUL Necmettin Erbakan Üniv. Meram Tıp Fak. Doç. Dr. Lütfullah ALTINTEPE Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi SORU -1 KBH olan 36 yaşındaki erkek bir hastada

Detaylı

Hemodiyalizde su ve diyalizat. Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Hemodiyalizde su ve diyalizat. Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyalizde su ve diyalizat Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı TND Kış Okulu, Erzurum 2014 Hemodiyaliz hastalarında su ve diyalizat Hemodiyaliz işleminde, şehir suyunun

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA PERİODONTAL DURUM İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ANKET ÇALIŞMASI

DİYALİZ HASTALARINDA PERİODONTAL DURUM İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ANKET ÇALIŞMASI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı DİYALİZ HASTALARINDA PERİODONTAL DURUM İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ANKET ÇALIŞMASI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Yiğit KARATAŞ Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

Vasküler Kalsifikasyon güncelleme. Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD

Vasküler Kalsifikasyon güncelleme. Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD Vasküler Kalsifikasyon güncelleme Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD Hastalıklar ve 5 yıllık yaşam beklentisi AIDS >%96 Testis kanseri %95 Meme kanseri %85 Mesane kanser %75 Böbrek

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Vasküler Kalsifikasyon ve Belirteçlerinin İlişkisi ve Bu İlişkiye Etki Eden Faktörler YAN DAL UZMANLIK TEZİ

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ZEMPLAR 2 mikrogram yumuşak kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ. Etkin madde: Yardımcı maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ZEMPLAR 2 mikrogram yumuşak kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ. Etkin madde: Yardımcı maddeler: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ZEMPLAR 2 mikrogram yumuşak kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Parikalsitol 2 μg Yardımcı maddeler: Etanol 1.42 mg Yardımcı maddeler için

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ: GENEL BİLGİLER

BÖBREK YETMEZLİĞİ: GENEL BİLGİLER 1 KONU 1 BÖBREK YETMEZLİĞİ: GENEL BİLGİLER Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Bu konuda böbrek ve böbrek yetmezliği ile ilgili temel bilgiler, glomerüler filtrasyon değeri, kronik böbrek yetmezliği epidemiyolojisi,

Detaylı

Sayın Meslektaşlarım, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları

Sayın Meslektaşlarım, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları 3 Yıl:, Sayı: -3, Temmuz - Ocak Ayla San Değerli Meslektaşlarım, Yeni yılınızı en iyi dileklerimle kutluyor, yılının dünyamıza ve ülkemize barış ve huzur getirmesi dileği ile sağlık, mutluluk ve başarılarla

Detaylı

Transplantasyon Hazırlığında Zor Kararlar Verici. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Transplantasyon Hazırlığında Zor Kararlar Verici. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Transplantasyon Hazırlığında Zor Kararlar Verici Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Donör Adayı Z,U. 32 yaş, Kadın, Evli, Çocuğu yok, Ev Hanımı Öz geçmiş ve soy geçmişinde özellik yok BKI:

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Böbrek Yetmezliği -Tanım Glomerüler filtrasyon hızının saatler-günler

Detaylı