Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği ve Hastane Hizmet Kalite Standartları Değerlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği ve Hastane Hizmet Kalite Standartları Değerlendirilmesi"

Transkript

1 Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği ve Hastane Hizmet Kalite Standartları Değerlendirilmesi Dr. Yahya Laleli 21. Klinik Laboratuvar Günleri 21 Ekim 2011

2

3

4

5

6

7 EC4: Avrupa Birliği Klinik Kimya ve Laboratuvar Tıbbı Konfederasyonu (The European Communities Confederation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) ve Avrupa Birliği 2015 Sonrası Laboratuvar Tıbbı Hedefleri

8 EC4 Kayıt Komisyonunun EFCC Yönetim Kurulu ile ilişkisini gösteren EFCC nin organizasyon yapısı Clin Chem Lab Med 2010;48(7): EC4: Avrupa Birliği Klinik Kimya ve Laboratuvar Tıbbı Konfederasyonu (The European Communities Confederation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) EFCC: Avrupa Klinik Kimya ve Laboratuvar Tıbbı Federasyonu (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine)

9

10

11

12 AB Üyesi Ülkelerde Klinik Kimya Uzmanlığı için Unvanlar Clin Chem Lab Med 2010; 48(7):

13 Avrupa Klinik Kimya ve Laboratuvar Tıbbı Uzmanı olarak kayıt olmak, bu ünvanı taşıma hakkını da verir Tüm AB ülkelerinde EurClinChem kısaltması, ulusal unvana ek olarak kullanılabilir Clin Chem Lab Med 2010;48(7):

14 EC4 Kayıt Komisyonunun Amaçları a. Klinik Kimya bilgisinin ve mevkisinin AB çapında yayılması ve artması b. Kayıtlı Klinik Kimya Uzmanı statüsü için ortak platform düzenlenmesi c. Analitik eşdeğerlik (harmonizasyon) & standardizasyon d. Total kalitede pre ve post analitik dönemi de kapsayan birlik (ISO 15189:2010) e. Sertifikasyonun sürekliliği için yeniden değerlendirme Clin Chem Lab Med 2010;48(7):

15 Uzmanlık eğitimine katılımın asgari şartı: tıp, kimya, biyokimya, eczacılık veya ilgili temel bilimlerde üniversite derecesi Avrupa Klinik Kimya ve Laboratuvar Tıbbı Uzmanı olarak kaydolabilmek için üniversite ve mezuniyet sonrası (İhtisas, Doktora) öğrenim süresi toplamının en az 9 yıl olması gerekmektedir Clin Chem Lab Med 2010;48(7):

16 AB üye ülkelerinin bazılarında Klinik Kimya branşının farklı disiplinleri içermesi gündemdedir Profesyonel eğitim, Klinik Kimya nın yanı sıra Hematoloji, İmmunoloji gibi diğer branşları da içerecek şekilde multidisipliner verilebileceği gibi, Klinik Biyokimya gibi tek bir disiplin altında da verilebilir Temel eğitim multidisipliner olmalı, daha sonra bir konu üzerinde uzmanlaşılmalıdır Clin Chem Lab Med 2010;48(7):

17 Yetkinlikler a. Meslektaşlarının, cemiyetin ve çevrenin sağlıklılığı ve kişisel güvenliği çerçevesinde faaliyet göstereceğinin sorumluluğunda olmak b. Mesleği müfredata uygun olarak icra etmek c. Bilgi ve araştırma metotlarını elde etmek ve uygulama yeteneğine sahip olmak d. Genel ve hasta bazında biyokimyasal işlemlerin etkinliğine hakim olmak e. Multidisipliner çevrede çalışabilmek ve laboratuvar sonuçlarını yorumlayabilmek f. Tıbbi tahlillerin amacı dışında kullanılmasını önlemek g. Yönetim prensiplerine hakim olmak h. Hasta açısından en ideal çözümü bulacak şekilde çelişkili durumları değerlendirebilmek i. Mevcut teknikleri insan kaynağı yönetimine aktarmak j. Sözel ve yazılı olarak iyi iletişim kurabilmek (anlaşılır raporlar, makaleler) k. Yeni teknolojileri ve analitik metotları takip etmek l. Çıkan sonuçların sorumluluğunu almak (biyolojik ve analitik varyasyonun etkisi de dahil) m. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri benimsemek n. Temel veya uygulamalı araştırmaları yürütmek Clin Chem Lab Med 2010;48(7):

18

19 Daha iyi uygulamalar ve en iyi sağlık bakımı için Avrupa da nasıl bir işbirliği kurulmalı?

20 Daha iyi uygulamalar ve en iyi sağlık bakımı için Avrupa da nasıl bir işbirliği kurulmalı? Nasıl bir işbirliğinden önce, daha iyi ve en iyi yi tanımlamalıyız Daha iyi ve en iyi sübjektif terimlerdir ve talep ile zamana göre değişirler Öncelikle Kalite tanımını yapacak olursak: JCAHO* göre Sağlıkta Kalite: Bugünkü bilgiler ışığında, hastanın beklenti olasılıklarını artırılması, istenmeyen, beklenmeyen olumsuzluk ihtimallerin ise azaltılmasıdır *JCAHO: The Joint Commission on the Accreditation of Healthcare Organizations

21 En İyi Sağlık Bakımının Parametreleri?* Prematürler dahil 4 yaş altı ölümlerin oranı Önlenebilir Ölümler Erken yaş ölümler (64 yaşından önceki ölümlerin %si) Sağlıklı Yaşam Beklentisi Sağlık sisteminin önemli ölçüde değişmesi gerektiğini düşünenlerin yüzdesi Sağlık Performansı GSMH nın % kaçı sağlık harcaması? Ülke Sıralaması: 1. Fransa 6. Singapur 2. İtalya 7. İspanya 3. San Marino 8. Oman 4. Andorra 9. Avusturya 5. Malta 10. Japonya *www.huppi.com/kangaroo/l-healthcare.htm

22 Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Ölümler, 2009 Toplam Erkek Kadın Yaş Grubu Sayı % Sayı % Sayı % Toplam Bilinmeyen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarih

23 %GSMH olarak Sağlık Harcaması _Healthcare_spending_as_%25_GDP.png

24 Tedavi/Önleme Problem, tedavinin gramının önlemenin kilosundan daha pahalı olduğunun görülmemesidir Yüksek sosyoekonomik seviyedeki kişiler, istedikleri sağlık hizmetine kolayca ulaşıyorlar. Önleme ihtiyacı olmayan tarafların bu yaklaşımı, sağlık hizmetinin orantısız dağılımına yol açıyor. Bilişim teknolojilerinin sağladığı olanaklar etkin biçimde kullanılmıyor istatistikler daha iyi sağlık hizmeti sunulmasında yardımcı olabilir Dolayısıyla, önleyici olmak için: Testler fenotipik ve kalıtsal risk faktörleriyle birlikte değerlendirilmelidir Tarama programları için kılavuzlar oluşturulmalıdır

25 Ne Yapabiliriz? A. Federasyon olarak (EFCC) i. Klinik Biyokimya Uzmanının iş tanımı yapılmalı Laboratuvar doktoru, klinik tıp ve yönetim hakkında geniş bilgiye sahip olmalı ii. Test performansı için analitik kriterler belirlenmeli iii. Tıp Eğitiminde laboratuvar tıbbının rolünün önemsenmesi sağlanmalı a.testin kim tarafından, niye istendiği ve muhtemel tanı, laboratuvara bildirilmeli klinisyenlere, laboratuvar tıbbından nasıl faydalanılacağı konusunda kılavuzlar, bilgi kaynakları temin edilmeli b.test sonuçları daha basit ve kolayca anlaşılır bir şekilde sunulmalı Çok fazla sayıdaki testin RA, tecrübesi az olan hekimler tarafından kolayca yorumlanamamaktadır Sonuçları vermede yeni yöntemler geliştirilmeli, mesela referans popülasyon dağılımı normalize edildikten sonra sonucun ortalamadan farkı SS veya persentil değeri olarak verilebilir

26 Ne Yapabiliriz? B. Laboratuvar yöneticisi olarak i. Laboratuvar ve klinisyen arasında iletişim kurulmalı ii. Toplumun artan taleplerinin, yaşlanan popülasyonun ve çevresel şartlar ve beslenme durumundaki değişimlerin etkilerinin farkında olunmalı ve bunlara göre hizmet sağlamaya hazırlıklı olunmalı iii. Laboratuvar İşletim Sistemi, bireysel laboratuvarlarda biriken cins, yaş ve delta kontrolü ile birlikte diğer testlerle ilişkisi gibi klinik çıktıları kullanarak, sonuçların daha iyi yorumlanmasını sağlamalı

27 Ne Yapabiliriz? C. Tıp Teknolojisi Açısından Yaşlanan popülasyonla paralel olarak yaşla ilişkili nörodejeneratif hastalıkların insidansı atmaktadır Hastalığı modifiyeedici tedavi yöntemlerine ihtiyacımız var i. İdeal biyokimyasal markerlar, tanımlama, erken tanı ve takip için önemli ii. Tek matrikste tek bir biyomarker olmadığından; farklı biyolojik sıvılardan da çoklu parametre analizi yapabilen cihazlara ihtiyacımız var i. Proteomiks, lipomiksve DNA kökenli analizler aracılığıyla yeni biyokimyasal belirteçler için laboratuvar ve araştırıcı arasında sürekli iletişim kurulmalı Laboratuvar işletim sistemi uzaktan takip edilebilmeli

28 ISO akreditasyonu nasıl olursa 2015 den sonra zorunlu kılınabilinir?

29 How to Improve ISO 15189:2007 to make it Mandatory in 2014? ISO 9001 ISO ISO Quality Management Quality Management Technical Requisites Quality Management Technical Requisites Medical Requisites ISO M (2014?) How to improve? How to improve? How to improve? Another necessity (Lab.Inf.sys+ LOINC*) HIT *Logical Observation Identifier Names and Codes

30 İyileştirme ve Diğer Gerekliliklerin Yanı Sıra, Zorunlu Akreditasyon Serbest rekabeti engellememeli Bilginin yayılmasını ve kullanılmasını engellememeli Kesinlik (precision) & doğruluktaki (accuracy) ilerlemeyi yavaşlatmamalı Denetimler sübjektif yorumlara açık olmamalı Denetçilerin farklı tecrübe ve bilgi seviyelerinde olmaları nedeniyle denetimlerdeki farklı standartlar

31 Kalite Yönetimi Zorunlu akreditasyonda her bir testin kesinlik (precision) ve doğruluk (accuracy) değerleri için hedef bir değer verilmeli Hata belirleme sistemi olmalı Her bir sonucun aşağıdakilere göre değerlendirilmesine yönelik talep olmalı Kişisel bilgiler (yaş, cins, etnik köken, VKİ ve ailesel yük) Bireyin önceki sonuçlarına göre fark yorumlanmalı Diğer test sonuçlarının katma değer etkileri (test kombinasyonları) değerlendirilmeli

32 Devletle İlişkili Gereklilikler Ülkeler arasındaki farklılıklar giderilmeli Denetimde harmonizasyon sağlanmalı Eğitim Sertifikasyon Sürekli eğitim Yasa & yönetmelikler Devlet laboratuvarları da dahil olmak üzere, geri ödeme sadece akredite testlere yapılmalı

33 15189:2010 için Önerilerimiz Genel olarak, bir önceki versiyona göre yapılan majör değişiklikler, uygulamalardaki esneklikler açısından araştırıcıların yararına olacaktır Fakat, bu değişiklikler nedeniyle, bazı maddeler sübjektif yorumlamaya dayanabileceğinden, denetçilerin sorumluluğu artacaktır Dolayısıyla, AB nin farklı bölgelerindeki denetçilerin tecrübe ve bilgi birikimlerindeki farklılıklar nedeniyle denetimlerde çifte standart oluşabilir

34 15189:2010 için Önerilerimiz Laboratuvar Yöneticisinin sürekli eğitiminin sağlanmasına yönelik bir madde eklenebilir Ölçüm Prosedürlerinin Validasyonu madde e Validasyon gerektiği kadar kapsamlı olmalıdır. Bu ibare, özellikle tecrübesi az olan denetçiler açısından tartışmalı olabileceğinden daha kesin olarak ifade edilebilir Ölçüm prosedürlerinin validasyonu için bazı kısıtlamalar getirilebilir, en azından test bazında belirli kılavuzlar referans olarak gösterilebilir Sonuç Belirsizliği -.., ilgili ve mümkün olduğunda Bu ibare daha kesin bir anlatımla değiştirilebilir, uygun örnekler verilebilir Eğer ibare bu şekilde belirsiz bırakılırsa, tecrübesi az olan bir denetçi sonuç blirsizliğini belirlemede sorun yaşayabilir Ölçüm Prosedürlerinin Dokümantasyonu madde c özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki az tecrübeli denetçiler açısından performans özellikleri daha açık ifade edilebilir ve genişletilebilir

35 Diğer Bir Gereklilik: Uluslararası Sağlık Terminolojisini* içeren Akıllı LIS! Bir LİS nde biriken veriye dayanarak Delta kontrolünün kullanılması & total hatanın kabul edilebilir limitler dahilinde olup olmadığının değerlendirilmesi [TE a =Bias+Z*precision(CV A )] Her bir test için yaş, cins ve aynı özellikte fizyolojik ve patolojik durumlara göre valide RA nın gösterilmesi Hastane Bilgi İşletim Sisteminin bir parçası olan LİS leri karakteristik fenotipik bilgiye VKİ, Bel çevresi, kan basıncı, vb. odaklanarak ayrı akredite edilmeli» * Logical Observation Identifier Names and Codes

36 Zorunlu Akreditasyonun Avantajları ve Dezavantajları Zorunlu akreditasyon hastaların, sigorta şirketlerinin ve sağlık ekonomisinin (minimum!) talepleriyle uyumlu olmalı, olur da! Fakat, yine de Gerçek icra edilen işlemleri göstermeyebilir Laboratuvarlar hataları önlemek yerine düzeltmeye çalışacaklarından, iyileşmeyi/ilerlemeyi engelleyebilir Laboratuvarlar ticari değerlendirmelerden etkilenecektirler Akreditasyon kurumları, geniş sayıdaki laboratuvar denetimi için gerekli denetçi havuzunu oluşturmakta zorluk çekebilirler

37 Zorunlu Akreditasyonun Avantajları ve Dezavantajları Sağlıkta kalite, beklenenden daha iyisini sunmak ve olumsuzlukları önlemek olduğundan, Zorunlu akreditasyon, daha dinamik, daha az bürokratik bir ortak çalışmayla mevcut hizmet ve terminoloji dahil harmonizasyonu sağlamakiçin sürekli iyileşmeye açık olursa kabul edilebilir Dolayısıyla, zorunlu akreditasyon ulusal düzeyde başlatılıp, ortaya çıkan farklılıklar en aza indirgenerek AB de harmonizasyon sağlanabilir

38 Osteoporos Int (2011) 22 (Supp 3) Fig. 1 İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti nin Yapısı

39

40

21. DÜZEN KLİNİK LABORATUVAR GÜNLERİ ÇALIŞTAYINA HOŞGELDİNİZ

21. DÜZEN KLİNİK LABORATUVAR GÜNLERİ ÇALIŞTAYINA HOŞGELDİNİZ 21. DÜZEN KLİNİK LABORATUVAR GÜNLERİ ÇALIŞTAYINA HOŞGELDİNİZ Laboratuvar Tıbbında Beklenen Yenilikler Yahya Laleli 21. Düzen Klinik Laboratuvar Günleri 22 Ekim 2011 Laboratuvar Tıbbında Beklenen Yenilikler

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TS ISO EN/IEC 17025:2007 STANDARDINA AKREDİTE EMİSYON ÖLÇÜM DENEY LABORATUVARLARININ YETERLİLİK/KARŞILAŞTIRMA TESTLERİNİN ANALİZİ VE SAHA ÇALIŞMALARININ

Detaylı

Belgelendirme Kılavuzu. Organik Perakendecilik Eğitimi için Kalite Güvence Sistemi

Belgelendirme Kılavuzu. Organik Perakendecilik Eğitimi için Kalite Güvence Sistemi Belgelendirme Kılavuzu Organik Perakendecilik Eğitimi için Kalite Güvence Sistemi Belgelendirme Kılavuzu Organik Perakendecilik Eğitimi için Kalite Güvence Sistemi Eco Qualify III Projesi Hakkında E(co)-Qualify

Detaylı

DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI

DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI MEDINE Avrupa Tıp Eğitimi Tematik Ağı DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI Niteliğin Sağlanması Çalışma Grubu DTEF Copenhagen

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. Öğrenim hedefleri Yönetim sistemlerinin kurulması, uygulamaya geçirilmesi ve sürdürülmesi

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKREDİTASYON

SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKREDİTASYON T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKREDİTASYON TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ DANIŞMAN Yrd. Doç. H. İlker ÇARIKÇI HAZIRLAYAN Bahar ZEYBEK

Detaylı

TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Akreditasyona Teknik Hazırlık

TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Akreditasyona Teknik Hazırlık Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry - Turk J Biochem] 2006; 31 (2); 96 101. Görüş [Opinion] Yayın tarihi 21 Haziran, 2006 TurkJBiochem.com [Published online 21 June, 2006] TS EN ISO/IEC

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI TIBBİ LABORATUVAR AKREDİTASYONUNDA TOPLAM TEST SÜRECİ PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ALTI SİGMA METODOLOJİSİ UZMANLIK TEZİ DR.

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETİMİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE

Detaylı

Uzm.. Dr. Rukiye BERKEM Uzm S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi 1818-22 Kasım 2012 Akreditasyon; sağlık hizmeti sunan

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 5 5. ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI 2000 YILI REVİZYONU İlk olarak 1987 yılında yayınlanan ve daha sonra 1991 ve en son olarak da 1994 yılında revize edilen ISO 9000 kalite güvence standardı

Detaylı

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA ISO 15189 AKREDİTASYONU: GENEL BİLGİLER VE LABORATUVARIMIZDAKİ DURUM

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA ISO 15189 AKREDİTASYONU: GENEL BİLGİLER VE LABORATUVARIMIZDAKİ DURUM Derleme Yazı/Review Article Mikrobiyol Bul 2009; 43: 683-697 KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA ISO 15189 AKREDİTASYONU: GENEL BİLGİLER VE LABORATUVARIMIZDAKİ DURUM ISO 15189 ACCREDITATION IN CLINICAL

Detaylı

MESLEKİ YETERLİKLERİN DÜZENLENMESİ VE TANINMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımı

MESLEKİ YETERLİKLERİN DÜZENLENMESİ VE TANINMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımı MESLEKİ YETERLİKLERİN DÜZENLENMESİ VE TANINMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI Amaç BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu Kanunun amacı,

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında Akreditasyon ve Yeterlilik Testleri. Dr. Dolunay Gülmez Kıvanç

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında Akreditasyon ve Yeterlilik Testleri. Dr. Dolunay Gülmez Kıvanç Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında Akreditasyon ve Yeterlilik Testleri Dr. Dolunay Gülmez Kıvanç Öncelikle, zarar vermeyin. Primum non nocere. Laboratuvar sonuçlarının güvenilirliği Kalite kontrol: Test

Detaylı

KLINIK LABORATUVAR AKREDİTASYONUİ DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU

KLINIK LABORATUVAR AKREDİTASYONUİ DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU KLINIK LABORATUVAR AKREDİTASYONUİ DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU XX. KLINIK BİYOKİMYA GÜNLERİ Sema ARAL AKREDİTASYON Bir kuruluş veya bireyin belirli faaliyetleri yürütmek için yeterliliğinin yetkili bir kurum

Detaylı

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI 1. AŞAMA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1 1. Basım Ankara, 2004 Bu kitabın tüm hakları Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir. Bu kitabın tamamen ya

Detaylı

Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır

Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır ECZACILIK YETERLİLİK STANDARTLARI 013 Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır ECZACILIK YETERLİLİK STANDARTLARI 013 Birinci Basım Prof.Dr. Levent ÜSTÜNES Mayıs

Detaylı

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ PSİKOLOJİ LİSANS EĞİTİMİ AKREDİTASYON EL KİTABI (TPD-PLESA)

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ PSİKOLOJİ LİSANS EĞİTİMİ AKREDİTASYON EL KİTABI (TPD-PLESA) TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ PSİKOLOJİ LİSANS EĞİTİMİ AKREDİTASYON EL KİTABI (TPD-PLESA) EKİM 2010, ANKARA 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AKREDİTASYONUN TANIMI VE AMACI... 3 BÖLÜM II PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMLARI AKREDİTASYON

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları. Millis ve Willard Raporları

Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları. Millis ve Willard Raporları Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları Millis ve Willard Raporları Editörler Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk Yrd. Doç. Dr. Nezih Dağdeviren 1 2 The Millis Commission Report General Practitioner 1966;34(6):174-188

Detaylı

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR Bölüm I: Eğitim Merkezi Tanımı Uzmanlık eğitiminin verildiği merkezin (Anabilim dalı veya özel dal eğitim

Detaylı

2. Baskı, 1997 T.C. Şehrinizdeki Sağlık Göstergelerinin Rapor Edilmesi SAĞLIK BAKANLIĞI

2. Baskı, 1997 T.C. Şehrinizdeki Sağlık Göstergelerinin Rapor Edilmesi SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şehir Sağlığı Profilleri Şehrinizdeki Sağlık Göstergelerinin Rapor Edilmesi Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2. Baskı, 1997 Çeviri Editörleri Dr.E.Didem EVCİ Kim.Yük.Müh.Atila

Detaylı

ÜNİTE 1 İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Dr. Tamer EREN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNE GİRİŞ

ÜNİTE 1 İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Dr. Tamer EREN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNE GİRİŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER İSG Yönetimi ve Ergonomi İSG Yönetiminin Önemi Ergonominin İSG Faaliyetlerine Katkısı Ergonominin Yönetime Katkısı Ergonominin İSG Kültürüne

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012)

TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012) TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012) Tıp Fakültesi Dekanları 22-23 Aralık 2012 tarihinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi nde bir çalıştay düzenlemiştir. Çalıştaya Tıp Fakültesi

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu tadil metni 09 Mart 2010 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS EN

Detaylı

İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU 15.07.2014

İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU 15.07.2014 1. GİRİŞ Temelini güncel Helsinki Bildirgesi ne dayanan ilkelerden alan iyi klinik uygulamaları, insanlar üzerinde yapılacak olan klinik araştırmaların tasarımı, yürütülmesi, kaydedilmesi ve raporlanmasına

Detaylı

Ekokardiyografi laboratuvarlarının akreditasyonu için Avrupa Kardiyovasküler Görüntüleme Derneği tarafından belirlenmiş güncel standartlar ve işlemler

Ekokardiyografi laboratuvarlarının akreditasyonu için Avrupa Kardiyovasküler Görüntüleme Derneği tarafından belirlenmiş güncel standartlar ve işlemler Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2014;42 Suppl 3:17-31 17 Ekokardiyografi laboratuvarlarının akreditasyonu için Avrupa Kardiyovasküler Görüntüleme Derneği tarafından belirlenmiş güncel standartlar

Detaylı

ULUSAL SAĞLIK PROĞRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

ULUSAL SAĞLIK PROĞRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SAĞLIK PROĞRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI BİRİNCİ BASKI ANKARA KASIM 2001 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 4 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 STANDARTLARI 4.1. Kalite Güvence Sistemi nedir? Yüzyılımızda globalleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamından istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin

Detaylı