Madencilikte Çevre ve Açık Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Madencilikte Çevre ve Açık Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu"

Transkript

1 . Konu Madencilikte Çevre ve Açık Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu Prof. Dr. Mahir VARDAR Madencilikte Çevre Yönetimi Semineri Afyonkarahisar - Ocak 0

2 Madencilik Çalışmalarıyla Bozulan Doğa Yeniden Düzenlenebilir, İyileştirilebilir ve Geliştirilebilir Bunun için Gereken Çalışma Aşamaları GENEL PLANLAMA YENİDEN DÜZENLEME (Reclamation) İYİLEŞTİRME (Rehabilitation) İZLEME VE DENETİM Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

3 Açık Maden ve Taşocaklarının Çevresel Etkileri Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

4 ETMEN Türü Oluşturduğu etkinin Derecesi Süregenliği Bilimsel Konu Alanı Doğal Topografyanın n bozulması çok büyük kalıcı Morfoloji Arazi kullanım şekli ve koşullar ullarının değişmesi çok büyük kalıcı Kent ve Bölge Planlama Doğal görünümün n bozulması büyük kalıcı Peysaj- Renovasyon ARAZĐNĐN KAZILMASI Bitki ört rtüsünün n bozulması-floran Floranın yokedilmesi Duraylığın (stabilitenin) bozulması büyük büyük kalıcı kalıcı Biyoloji (Orman ve Tarım) Müh. Jeol. ve Geoteknik Malzeme alınması Hayvan yaşam amının n bozulması-faunan Faunanın bozulması veya tahribi Mikroklimanın n değişmesi orta orta kalıcı kalıcı Zooloji Meteoroloji- Klimatoloji Yeraltısuyunun drenajı-pınar nar ve kaynakların n kuruması orta kalıcı Hidrojeoloji Yüzey sularının n birikmesi ve akış rejimlerinin bozulması küçük kalıcı Hidroloji Sularda bulanma ve kirlenme küçük geçici

5 Ömerli Bölgesi nde Bulunan Ocakların Görünümü Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

6 ETMEN Türü Oluşturduğu etkinin Derecesi Süregenliği Bilimsel Konu Alanı MADENCĐLĐK ÇALIŞMALARI Ocaktaki işlemler SU KĐRLENMESĐ Değişik maddelerin çevreye saçılması HAVA KĐRLĐLĐĞĐ Katı parçacık yayılması Kimyasal kirlenme (genelde dolaylı) Biyolojik kirlenme (dolaylı) Tozlanma Meslek hastalıkları Ocaktaki Makina-ekipman gürültüsü çok büyük büyük orta çok büyük olası az geçici kalıcı olabilir kalıcı olabilir geçici kalıcı olabilir geçici Ekoloji- Çevre Müh., Kimya, Biyoloji Tıp Gürültü ve ani dalga şoku büyük geçici Madencilik Delme-Patlatma etkisi Parça fırlaması az geçici Sarsıntı sonucu hasar oluşumu ortabüyük kalıcı olabilir Sismoloji

7 Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

8 ETMEN Türü Oluşturduğu etkinin Derecesi Süregenliği Bilimsel Konu Alanı Morfolojinin değiştirilmesi çok büyük kalıcı Morfoloji Arazi kullanım şekli ve koşullarının değişmesi çok büyük kalıcı Kent ve Bölge Planlama DEKAPAJ DOLGULARI Doğal görünümün değişmesi Bitki örtüsünün bozulması-floranın yok edilmesi büyük büyük kalıcı kalıcı Peysaj- Renovasyon Biyoloji (Orman ve Tarım) Malzeme yığılması Duraylığın (stabilitenin) kontrolu büyük kalıcı Müh. Jeol. ve Jeoteknik Yüzey sularının birikmesi ve akış rejimlerinin değişmesi orta kalıcı Hidrolojik Mikroklimanın değişmesi orta kalıcı Meteoroloji- Klimatoloji Faunanın bozulması veya tahribi orta kalıcı Zooloji

9 ETMEN Türü Oluşturduğu etkinin Derecesi Süregenliği Bilimsel Konu Alanı Tozlanma-çamurlanmaya bağlı kirlilik küçük geçici TAŞIMA Ocak dışı nakliyesi Gürültü Parça düşmesi-lastiklerden taş fırlaması Trafik yoğunlaşması ve sürücü kusurlarına bağlı riskler küçük küçük küçük geçici olası geçici Ulaştırma ve trafik Yol altyapısı ve kaplamasında bozulmalar orta kalıcı DĐĞERLERĐ Erozyon, Siltasyon, ortabüyük Küçük kalıcı kalıcı Yerbilimleri, Hidroloji (Peysaj- Renovasyon) Çevresel (yaşamsal) geçiş yollarının engellenmesi büyük kalıcı Kent ve Bölge Planlama

10 Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

11 Çevresel sorunların azaltılması ve giderilmesi Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

12 Açık Maden ve Taşocaklarının Çevresel Etkilerine karşı Önlemler Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

13 Açık ocak madenciliğine ine bağlı çevresel sorunların n azaltılmas lması ve giderilmesi ETMEN ARAZĐ KAZISI Malzeme alınması Etkisi ve Yarattığı Olumsuzluklar Doğal Topografyanın bozulması Arazi kullanım şekli ve koşullarının değişmesi Doğal görünümün bozulması Bitki örtüsünün bozulması Duraylığın (stabilitenin) bozulması Yeraltısuyunun drenajı-pınar ve kaynakların kuruması Mikroklimanın değişmesi Faunanın bozulması veya tahribi Yüzey sularının birikmesi ve akış rejimlerinin bozulması Sularda bulanma ve kirlenme Proje Aşaması Şev Düzenlemesi Ocak türü ve şekli Ocak Terk Planı Flora için dokümantasyon Stabilite Projesi Hidrojeolojik etüt Ön araştırma Dokümantasyon Drenaj Alternatifleri Bilgilendirme ve eğitim Önlemler-Đşlemler Đşletme Aşaması Projeye uygun çalışma- Uygunluk denetimi Uygun imalat Đzleme çalışmaları Jeol. Jeoteknik denetim Su atımı Đzleme çalışmaları Su atımı Çöktürme havuzları Peyzaj Đmar Planı uygulamaları Peyzaj uygulamaları Ağaçlandırma Kalıcışev dizaynı Yok Đşletme Sonrası Koşulların tanımı Yeniden yaşatma Drenaj Projesi Gerekli değil

14 Önlemler-Đşlemler ETMEN Etkisi ve Yarattığı Olumsuzluklar Proje Aşaması Đşletme Aşaması Đşletme Sonrası SU KĐRLENMESĐ Değişik maddelerin çevreye saçılması Katı parçacık yayılması Kimyasal kirlenme Biyolojik kirlenme Eğitim Bilgilenme ve Tutucu filtreler Ölçüm ve gözlemler MADENCĐLĐK ÇALIŞMASI Ocaktaki işlemler HAVA KĐRLĐLĐĞĐ Tozlanma Meslek hastalıkları Ocaktaki Makine-ekipman gürültüsü Bilinçlenme Yağmurlama Maske kullanımı Susturucu Gerekli değil Delme-Patlatma etkisi Gürültü ve ani dalga şoku Parça fırlaması Delme-Patlatma eğitimi Uygun yöntem seçimi ve doğru uygulamalar Sarsıntı sonucu hasar Sarsıntı hasar ölçümü Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

15 ETMEN Etkisi ve Yarattığı Olumsuzluklar Proje Aşaması Önlemler-Đşlemler Đşletme Aşaması Đşletme Sonrası Morfolojinin değiştirilmesi Şev Düzenlemesi Peyzaj DEKAPAJ DOLGUSU Malzeme yığılması Arazi kullanım şekli ve koşullarının değişmesi Doğal görünümün değiştirilmesi Bitki örtüsünün bozulması Duraylığın (stabilitenin) kontrolu Döküm yeri seçimi Peyzaj Projesi Ağaçlandırma Projesi Stabilite Projesi Toprak tabakasının ve bitkilerin yeniden kullanım için saklanması Jeol. Jeoteknik denetim Peyzaj uygulamaları Peyzaj uygulamaları Ağaçlandırma Kalıcışev dizaynı Yüzey sularının birikmesi ve akış rejimlerinin değişmesi Drenaj Alternatifleri Su atımı Drenaj Projesi Mikroklimanın değişmesi Faunanın bozulması veya tahribi Modelleme Dökümantasyon Đzleme çalışmaları Koşulların denetimi Yeniden yaşatma

16 ETMEN TAŞIMA Ocak dışı nakliyesi DĐĞERLERĐ Etkisi ve Yarattığı Olumsuzluklar Tozlanma-çamurlanmaya bağlı kirlilik Gürültü Parça düşmesi-lastiklerden taş fırlaması Trafik yoğunlaşması ve sürücü kusurlarına bağlı riskler Yol Altyapısı ve Kaplamasında bozulmalar Erozyon, Siltasyon, Çevresel (yaşamsal) geçiş yollarının engellenmesi Proje Aşaması Eğitim Sürücü eğitimi Uygun güzergah seçimi Erozyon ve siltasyon analizi Alternatif Belirlemeleri Önlemler-Đşlemler Đşletme Aşaması Korunma ve Denetim Ölçüm ve gözlemler Geçici çözümler Đşletme Sonrası Gerekli değil Altyapı ve Yol onarımı Düzenleme- Bitkilendirm e Kalıcı Plan uygulamalar ı Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

17 Açık Ocak Tiplerinin Çevreyi Etkileme Düzeyleri ve Rehabilitasyon Çalışmalarına Etkisi Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

18 Açık Ocak Tiplerinin Çevreyi Etkileme Düzeyleri ve Rehabilitasyon Çalışmalarına Etkisi Tek aynalı yamaç ocağı Yamaç ocakları Basamaklı yamaç ocağı Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

19 Saklı (gizlenmiş) basamaklı yamaç ocağı Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

20 Basamaklı Çukur ocak Çukur ocak türleri Dik aynalı çukur ocak Huni (Spiral) tipi çukur ocak Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

21 Tepe ocağı Deniz-göl akarsu yatağı ocağı Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

22 Etkileme şekli : çok fazla 4: fazla : orta : az : çok az Tek aynalı Yamaç Basamaklı Saklanmış Ocak Türü Tepe Dik aynalı Çukur Baasamklı Huni Deniz- Göl Dere yatağı Taş-kaya-blok-cevher Kömür-Kil-kum-çakıl Morfolojinin değişmesi 4 Arazi kullanım şekli ve koşullarının değişmesi Doğal görünümün bozulması 4 Bitki örtüsünün bozulması 4 Duraylığın (stabilitenin) bozulması Yeraltısuyu rejiminin etkilenmesi 4 Mikroklimanın değişmesi 4 Faunanın bozulması veya tahribi 4 4 Yüzey suları akışının bozulması Sularda bulanma ve kirlenme SU KĐRLENMESĐ Değişik madde saçılması Katı parçacık yayılması Kimyasal kirlenme (dolaylı) Biolojik kirlenme (dolaylı) HAVA KĐRLĐLĐĞĐ Tozlanma Meslek hastalıkları olası 4 olası olası olası olası olası olası yok Ocaktan yayılan Makina-ekipman gürültüsü Delme-Patlatma etkisi Gürültü ve ani dalga şoku Parça fırlaması Sarsıntı sonucu hasar olası 4 4 olası yok olası olası yok yok yok yok yok yok yok Erozyon Siltasyon Çevresel (yaşamsal) geçiş yollarının engellenmesi 4 4

23 Genel Planlama. Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi. Çalışma Grubunun Oluşturulması. Önceki Çalışma Sonuçlarının Derlenmesi 4. Değerlendirme Yöntem ve Ölçütlerinin Belirlenmesi. Kullanım Seçeneklerinin Oluşturulması 6. Belirlenen Kullanım Seçeneğinin Geliştirilmesi aşamalar amalarından oluşmaktad maktadır. Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

24 Yeniden Düzenleme. Örtü (Dekapaj) malzemesinin kazılması. Depolanması. Sıkıştırılması ve Tesviye Edilmesi 4. Drenaj ve Teraslama uygulamalarından oluşmaktad maktadır MADENCİLİK-ÇEVRE VE YAPAY DOĞA (teknonatur) Prof. Dr. Mahir VARDAR - 0 Şubat 009- Milli Kütüphane/Ankara

25 Đyileştirme. İşletme Sonrası Arazinin Kullanıma Hazırlanması.. Teraslama ve Şev Düzenlemesi Yapılması. Toprak Serilmesi 4. Toprağın İyileştirilmesi. (Kompost, Kireç, Gübre, Kül v.b). Bitkilendirme-Ağaçlandırma çal alış ışmalar malarını kapsamaktadır. Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

26 Đzleme ve Denetim Döküm Alanlarındaki Pasa Yığınlarının Duraylılığının Denetimi Bitki Gelişimi ve Toprağa Uyumunun İzlenmesi Yerüstü ve Yeraltısuyu Düzeyi ve Kalitesinin İzlenmesi Erozyon ve Sedimantasyonun. izlenmesidir. Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

27 Ocakların terk edilmesi sonrasındaki Rehabilitasyon-Renovasyon çalışmaları Üretim dışı kalan veya bırakılan ocakların en önemli konusu üretim aynalarının (şevlerinin) stabilitesinin anlaşılması ve komşu bölgelerle olan fiziksel ve yasal ilişkilerinin doğru ve gerçekçi şekilde tanımlanmasıdır. Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

28 Kapatılacak ocaklara süreli izin (- yıl) verilerek üretim aynalarının (şevlerinin) ocağın terkinden önce kalıcı stabiliteye ve renovasyon çalışmalarına uygun olarak şekillendirilmesi mümkündür. Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

29 KAZI ĐLE DÜZENLEME ŞEV TRAŞLAMA Yeraltısuyu ile sürekli beslenen ya da geçirimsiz olan çukurlarda üretim ve renovasyon amaçlı şev ve basamak düzenlemeleri biriken su seviyesi üzerinden de başlatılabilir. Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

30 DOLGU ĐLE DÜZENLEME MADENCİLİK-ÇEVRE Madencilikte Çevre VE ve YAPAY Maden DOĞA Ocaklarının (teknonatur) Rehabilitasyonu Prof. Dr. Mahir - Prof. VARDAR Dr. Mahir - 0 Vardar Şubat İTÜ Milli MJKM Kütüphane/Ankara - Ocak 0

31 Ocak çukurunun tamamının veya bir bölümünün göl alanı olarak kullanılması şevlerde yapılacak işleri büyük ölçüde azaltır. MADENCİLİK-ÇEVRE VE YAPAY DOĞA (teknonatur) Prof. Dr. Mahir VARDAR - 0 Şubat 009- Milli Kütüphane/Ankara

32 SAĞLAMLAŞTIRMALI-DESTEKLEMELİ DÜZENLEME Özellikle, orman ve yerleşim sınırlarına yakın olan bölgelerde kapatılmış ocak aynalarının taş düşmeleri ve kaya kaymalarına karşı yapılacak kontrollu sağlamlaştırma ve destekleme çalışmalarıyla güvenli hale getirilmesi gerekir. Ocak çukurunun önemli bir kısmının yeni döküm alanları için kullanılması şevlerde yapılacak işleri büyük ölçüde azaltır. Kapatılmış ocak aynalarının taş düşmeleri ve kaya kaymalarına karşı sağlamlaştırma ve destekleme çalışmalarıyla güvenli hale getirilmesi mümkündür. Ancak çok güç ve pahalı olan bu düzenlemelerden olabildiğince kaçınılması gerekir. Taşocağı açımı sırasında ortaya çıkabilecek doğal, tarihi ve arkeolojik zenginliklerin korunması amacıyla bu şekildeki düzenlemeler gerekebilir. Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

33 DOLGU ve KAZI ile DÜZENLEME Özellikle, orman ve yerleşim sınırlarına yakın olan bölgelerde kapatılmış ocak çukurlarının ve üretim şevlerinin hem kontrollu kazı ve hem de kontrollu dolgularla rehabilite edilmesi mümkündür. Böylece yeni döküm alanları yaratılmış olmakta ve kısıtlı da olsa üretim yapılabilmektedır. Kazıdan çıkan malzemenin bir bölümü kıyı tahkimatı olarak da kullanılabilir. Ocak gölünün bırakılması halinde, kazıdan çıkan malzemenin bir bölümü kıyı tahkimatında kullanılabilir. MADENCİLİK-ÇEVRE VE YAPAY DOĞA (teknonatur) Prof. Dr. Mahir VARDAR - 0 Şubat 009- Milli Kütüphane/Ankara

34 TERKEDİLEN ŞEVLERİN MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ GÖRÜNÜM JEOLOJĐ KRİTİK KESİTLER Litoloji Çatlaklar Faylar Ayrışma Gevşeme Su Geliri GÜNCEL DURUM Patlatma-kazı etkisi Sağlamlaştırma önlemleri Geometrik düzenlemeler ÖNGÖRÜ Taş düşmesi (a) Olasılık (p) yok (0) olabilir () var () Topuktan fırlama uzaklığı (s) çok az (0) < m () <0m () >0m () Oluşma sıklığı (t) hiç (0) ender () sıkça () çok sık () Basamak yenilmesi (b) Olasılık (p) yok (0) olabilir () var () Oluşma sıklığı (t) hiç (0) ender () sıkça () çok sık () Şev kayması (c) ) Olasılık (p) yok (0) olabilir () var () Oluşma sıklığı (t) hiç (0) ender () sıkça () çok sık () Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

35 Üretim aynalarının renovasyonu ve rekültivasyonu için farklı yaklaşımlar Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

36 Kent ve Çevre Düzeni Planlaması Planlama adımı PROJE VERİ TABANI VE TESBİTLER Mevcut durumun belirlenmesi. Topografik-morfolojik durum. Jeolojik durum. Depremsellik 4. Hidrolojik-hidrojeolojik etmenler. Arazi Kullanımı ve Ekolojik Ünitelerin tanımı Bozulmuş Alanlar (A) Doğal Bitki Örtüsü Koruma Alanları (B) Toprak Dolgu Alanlar (C) Sanayi Tesisleri ve Çevresi (D) Konut Yerleşmeleri ve Bahçeler (E) 6. Arazi-dolgu alanlarının halihazır stabilitesi Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

37 Planlama adımı REHABİLİTASYON VE ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI Arazi düzenlemesi çalışmaları. Topografya. Yollar ve Altyapı. Düzenleme Şevleri ve Basamaklarının Tasarımı Şev Stabilitesi 4. Drenaj-Su Atımı. Arazi Kullanımı ve Ekolojik Ünitelerin Oluşturulması Yeşil alanlar (A) Doğal Bitki Örtüsü Koruma Alanları (B) Turizm Sağlık Spor Alanları (C) Sanayi Alanları (D) Konut Yerleşmeleri ve Bahçeler (E) 6. Özel Peyzaj Alanları ve Odakları (Nirengi Noktaları) Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

38 Planlama adımı REKÜLTİVASYON VE ARAZİ KULLANIM PROJESİ Arazi ve Çevresinin Yeniden Bitkilendirilmesi. Ekolojik Gereksinimler. Rehabilitasyonda Kullanılabilecek Bitki Türleri. Bitki Malzemesinin ve Dikim Tekniğinin Seçimi 4. Bitkilendirme Projesi Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

39 Yapay doğa, Teknonatur Mekan Düzenlemeleri (Ortam oluşturma) Dolgular Tepeler Düzlükler Çukurlar Göller Havuzlar Akarsular Çağlayanlar Kıyı düzenlemeleri Yer altı boşlukları Uygunluk Düzenlemeleri (Koşulların oluşturulması) İklim, Yüzey suları, Yeraltı suyu, Flora, Fauna, ile doğaya uyumlu yeni yaşam koşullarını ve ekosistemleri oluşturmaktır. Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

40 Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

41 Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

42 Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

43 Ağaçlandırılmış alan MİLTEN YENİKÖY Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

44 Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

45 Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

46 Global boyutta örnek projeler Rehabilitasyon çal alış ışmalar maları McLaughlin mine site Ca West virginia Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0 West Kentucky former Ken Mine in Kentucky

47 Global boyutta örnek projeler Rekreasyon- golf spor alanı örnekleri Sherwood mine site / California southern illinois Twisted Gun Golf Course / West Virginia Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

48 Global boyutta örnek projeler Konser alanı-yerle yerleşim alanı örnekleri sonra önce Star Lake Amphitheater / West Virginia (by Starvaggi Industries) Rehabilitasyon çalışmalarından sonra yerleşime açılmış saha Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

49 Rheinbraun RWE/Almanya Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

50 yıkılan yaratılan gezilen dinlenilen yapılan

51 Inde/Kirchberg ırmak yatağının madencilik öncesi ve sonrasındaki görünümleri önce sonra yeni yepyeni

52 YAPAY DOĞA Der Blausteinsee Foto: Manfred Wegener Döküm sahasındaki cennet Garzweiler II yakınındaki Sofya Tepesi

53 Đzlediğiniz için teşekkür ederim Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir Vardar - İTÜ MJKM - Ocak 0

HUNUTLU ENTEGRE TERMİK SANTRALİ 2x(600 MW e /616 MW m /1.332,8 MW t ) (KÜL DEPOLAMA SAHASI VE İSKELE) PROJESİ

HUNUTLU ENTEGRE TERMİK SANTRALİ 2x(600 MW e /616 MW m /1.332,8 MW t ) (KÜL DEPOLAMA SAHASI VE İSKELE) PROJESİ HUNUTLU ENTEGRE TERMİK SANTRALİ 2x(600 MW e /616 MW m /1.332,8 MW t ) (KÜL DEPOLAMA SAHASI VE İSKELE) PROJESİ ADANA İLİ, YUMURTALIK İLÇESİ, SUGÖZÜ KÖYÜ ÇED BAŞVURU DOSYASI ÇED RAPORU NİHAİ ÇED RAPORU ANKARA

Detaylı

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Cumhur KARACA MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

DİLOVASI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU-TEKNİK OLMAYAN ÖZET

DİLOVASI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU-TEKNİK OLMAYAN ÖZET KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ DİLOVASI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU-TEKNİK OLMAYAN ÖZET KOCAELİ, GEBZE,

Detaylı

MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KAVAK REGÜLATÖRÜ VE HES (10,48 MW m /10,06 MW e ) BETON SANTRALİ KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Hasandede Köyü ÇED RAPORU x NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

Mermer Madenciliği ve Çevre

Mermer Madenciliği ve Çevre Mermer Madenciliği ve Çevre Behzat Gökçen DEMİR, Nusret GÜNGÖR 1 Özet Ülkemizde son yıllarda giderek artan mermer üretimi ve buna dayalı olarak mermer tesislerinde yaşanan artış, beraberinde bazı olumsuz

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU MUĞLA İLİ, YATAĞAN İLÇESİ, TURGUT BELDESİ X ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA-

Detaylı

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized NİSAN 2013 TEPERES ELEKTRIK ÜRETIM A. Ş. TEVFİKBEY

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

AÇIK İŞLETMELERDE ŞEV AÇISI, BASAMAK YÜKSEKLİĞİ VE GENİŞLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ

AÇIK İŞLETMELERDE ŞEV AÇISI, BASAMAK YÜKSEKLİĞİ VE GENİŞLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı AÇIK İŞLETMELERDE ŞEV AÇISI, BASAMAK YÜKSEKLİĞİ VE GENİŞLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ İş Müfettişi Yardımcılığı

Detaylı

Prof. Dr. Seyfi KULAKSIZ

Prof. Dr. Seyfi KULAKSIZ Prof. Dr. Seyfi KULAKSIZ AFYON 2012 1 DOĞAL TAġ (MERMER) MADENCĠLĠK ĠġLETME YÖNTEMLERĠ Prof. Dr. Seyfi KULAKSIZ 1. Doğal TaĢ (Mermer) Madencilik Yöntemlerinin Sınıflandırılması ve Doğal TaĢ ĠĢletmeciliğinde

Detaylı

Prof. Dr. Seyfi KULAKSIZ

Prof. Dr. Seyfi KULAKSIZ Prof. Dr. Seyfi KULAKSIZ AFYON 2012 1 TAŞ OCAĞI MADEN İŞLETMECİLİĞİ VE ÇEVREYE ETKİSİ 1. GİRİŞ Toplumların temel ihtiyaç maddesi ve enerji dışındaki ikinci kaynak ihtiyacı endüstriyel kayaçlar ve minerallerdir.

Detaylı

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case)

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case) Bakanlık Yayın No : 335 Müdürlük Yayın No : 49 AÇIK MADEN OCAKLARININ DOĞAL FORMUNUN ORİJİNAL TESVİYE EĞRİLERİNE UYGUN OLARAK TASARLANMASINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ KULLANMA OLANAKLARI (ÇEŞME GERMİYAN

Detaylı

22.Çalışma Döneminde Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular konusunda Odamızca hazırlanan Rapor Formatları aşağıda verilmektedir.

22.Çalışma Döneminde Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular konusunda Odamızca hazırlanan Rapor Formatları aşağıda verilmektedir. 12.1.4- RAPOR FORMATLARI : Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular komisyonumuz ile üniversite, özel sektör ve kamu kurumlarında bu konuda görev yapan meslektaşımızın katılımı ile 5-6 Aralık 2009

Detaylı

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 1. AMAÇ UYGULAMA HÜKÜMLERİ 2020 Yılını hedefleyen 1/ 25 000 ölçekli Düzce Merkez İlçesi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni

Detaylı

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş. Sabancı Center Kule 2, Kat 5 34330 4. Levent/ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRME

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

ÇED Rehberi- Et ürünleri üretim tesisleri

ÇED Rehberi- Et ürünleri üretim tesisleri T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Sektörel Rehberleri ÇED Rehberi- Et ürünleri üretim tesisleri Nisan 2006 İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER 1 KISALTMALAR 2 TANIMLAR 3 ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

Aralık 2011. Türkiye Van için tek yürek oldu. SKB üyesi belediyeler Van daki deprem felaketinin yaralarını, yardım kampanyaları ile sardılar.

Aralık 2011. Türkiye Van için tek yürek oldu. SKB üyesi belediyeler Van daki deprem felaketinin yaralarını, yardım kampanyaları ile sardılar. Aralık 2011 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE DİDİM GEBZE GÖLCÜK ISPARTA İSTANBUL İZMİR

Detaylı

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI NİSAN 2011 KIRŞEHİR BELEDİYESİ 40100 KIRŞEHİR TÜRKİYE Tel: +90 386 2131023 TEMPO ALTYAPI MUHENDİSLİK VE MUŞAVİRLİK

Detaylı

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30 MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. KUZKAYA REGÜLATÖRÜ, HİDROELEKTRİK SANTRALİ VE MALZEME OCAĞI PROJESİ (KUZKAYA-1 REGÜLATÖRÜ VE 3,59 MW (3,700 MWm / 3,590 MWe) LIK HES İLE KUZKAYA-2 REGÜLATÖRÜ VE 2,928 MW

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ

YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ TASLAK (Rev F) ÇEVRE DANIŞMANLIK

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

Bu vesile ile emeği geçecek herkesi şimdiden tebrik ediyorum.

Bu vesile ile emeği geçecek herkesi şimdiden tebrik ediyorum. 11 İnsanoğlunun varoluşuyla birlikte başlayan sınırsız ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak ortaya konulan çabalar, giderek refahı artırmış ve bu artış, kalkınma ve zenginleşmeyle de çevresindeki

Detaylı