TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER İNFOGRAFİK RAPOR. Umutcan Yüksel, Merve Nur Bulut, Zerrin Mor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER İNFOGRAFİK RAPOR. Umutcan Yüksel, Merve Nur Bulut, Zerrin Mor"

Transkript

1 TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER Umutcan Yüksel, Merve Nur Bulut, Zerrin Mor İNFOGRAFİK RAPOR 1

2 TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER Yaklaşık 3 yıldır Suriye de devam eden iç savaş bölgesel olarak siyasal, toplumsal ve ekonomik etkilerde bulunmakla birlikte insani boyutuyla da ön plana çıkmaktadır. İç savaş nedeniyle resmi rakamlara göre 130 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 2,5 milyonu geçkin Suriyeli ülke dışına göç ederek mülteci, sığınmacı, şartlı mülteci gibi farklı statülerle yerleşmiş, yaklaşık 6 milyon Suriyeli de ülke içinde yer değiştirmiştir. IMPR Okul tarafından hazırlanan bu çalışma, Suriye de devam eden iç savaşın insani boyutunu incelemektedir. Bu kapsamda çalışmanın birinci bölümünde ulusal/uluslararası hukuk temelinde mülteci, sığınmacı, şartlı mülteci, geçici koruma gibi kavramlar incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde mülteci akımının nedenleri belli bir sınıflandırma ile verilmiş, üçüncü bölümünde uluslararası ilişkiler açısından mülteciler incelenmiş, dördüncü bölümünde ise Türkiye de bulunan Suriyeli mülteciler ile ilgili nicel verilere, coğrafi dağılımlarına, sorunlarına yer verilmiştir. Raporun son bölümünde ise çözüm önerilerine yer verilmiş ve UNHCR tarafından rapor edilen güncellemelere yer verilmiştir.

3 1. Mülteci Tanımı 1.1.Birleşmiş Milletlere Göre Mülteciler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 14 Aralık 1950 tarih ve 429 (V) sayılı Kararıyla toplanan Konferansta kabul edilen, 28 Temmuz 1951 tarihinde Cenevre de imzalanan ve 43. maddeye uygun olarak 22 Nisan 1954 tarihinde yürürlüğe giren Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme ye göre Mülteci kavramı şöyle tanımlanmıştır: Irkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle, yararlanmak istemeyen yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen her şahıs mülteci olarak tanımlanmaktadır. 1 Türkiye sözleşmeyi 24 Ağustos 1951 tarihinde imzalamış ve 29 Ağustos 1961 tarihinde ihtirazi kayıtla onaylamıştır Türk Hukuk Sistemine Göre Mülteciler-Sığınmacılar Türkiye Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme yi Avrupa da meydana gelen olaylar coğrafi şartı ile sınırlı olarak onaylamış ve Cenevre Sözleşmesi ile coğrafi sınırlama ilkesini sürdürmeyi seçmiştir. Bu nedenle Türkiye sadece Avrupa Konseyi üyesi ülke vatandaşlarına mülteci statüsü verebilmektedir. 2 Nitekim 359 No lu ve tarihli kanuna dayanan tarihli yönetmeliğe göre mülteci ve sığınmacı kavramları 3 şöyle tanımlanmaktadır: Avrupa da meydana gelen olaylar sebebiyle ırkı, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle takibata uğrayacağından haklı olarak korktuğu için vatandaşı olduğu ülke dışında bulunan ve vatandaşı olduğu ülkenin himayesinden istifade edemeyen veya korkudan dolayı istifade etmek istemeyen ya da uyruğu yoksa ve önceden ikamet ettiği ülke dışında bulunuyorsa oraya dönmeyen veya korkusundan dolayı dönmek istemeyen yabancı mülteci 4 olarak tanımlanmaktadır. Sığınmacı 5 ise; ırkı, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle takibata uğrayacağından haklı olarak korktuğu için vatandaşı olduğu ülke dışında bulunan ve vatandaşı olduğu ülkenin himayesinden istifade edemeyen veya korkudan dolayı istifade etmek istemeyen ya da uyruğu yoksa ve önceden ikamet ettiği ülke dışında bulunuyorsa oraya dönmeyen veya korkusundan dolayı dönmek istemeyen yabancı olarak tanımlanmaktadır. Sığınma veya iltica konusunda ortaya çıkan yeni gelişmeler, mevcut mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi gereğini beraberinde getirmiştir. Bulunduğu coğrafi konum ile çatışma bölgelerine yakınlığı itibarıyla yoğun göç ve sığınma akınına uğrayan Türkiye nin yeni koşullara göre mevzuat değişikliğine gitmesi ve bu konuda kurumsal düzenlemeleri gerçekleştirmesi kaçınılmaz olmuştur. 6 Bu doğrultuda tarihli 6458 sayılı kanun yayınlanmıştır. 7 Yeni kanun uluslararası koruma çeşitleri olarak mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma ve geçici koruma terimlerini getirmiştir. Sığınma tanımı ve kapsamını tanımlayan Yeni kanun, eski mevzuatın getirdiği Avrupa dan gelenleri mülteci tanımlayan kavramı benimsemiştir (madde 61). Avrupa dışından gelenleri sığınmacı olarak tanımlayan eski mevzuattan farklı olarak yeni kanun bu sığınmacılar 3

4 için şartlı mülteci kavramını kullanmaktadır. Şartlı mülteciler üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar Türkiye de kalmalarına izin verilmektedir (madde 62). Farklı bir adlandırma altında da olsa yeni kanun, eski mevzuatın getirdiği coğrafi kriteri koruduğu görülmektedir. Eski mevzuatın düzenlemediği ikincil koruma statüsü yeni kanun tarafından getirilmiştir. Buna göre mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde; Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz edilecek, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacak uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak olması nedeniyle menşe ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından yararlanamayan veya söz konusu tehdit nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancı ya da vatansız kişiye, statü belirleme işlemleri sonrasında ikincil koruma statüsü verilir (madde 63). Suriye gibi iç savaşın ve çatışmaların olduğu yerlerden kitlesel olarak gelenlerle ilgili yeni kanun Geçici Koruma kavramını kullanmaktadır. Buna göre ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilmektedir (madde 91/1) Mülteci Akımının Nedenleri Mülteci tanımında da vurgulandığı üzere, belirli sebeplerle zulme uğrayan veya uğramaktan korkan kişiye verilen genel isim mülteci olarak kabul edilmektedir. Ancak, hukuksal metinlerde aktarılan belirli sebepler in neler olduğu konusunda uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından çizilmiş genel bir çerçeve bulunmamaktadır. Bu noktada en genel ayrımı Weigner in Mülteci Akımının Nedenleri tipolojisinden ve diğer çalışmalardan faydalanarak oluşturulan Türkoğlu nun sınıflandırmasında 9 görebilmemiz mümkündür. Türkoğlu çalışmasında mülteci akımının nedenlerini 5 başlık altında incelemiştir: i) devletlerarası çatışmalar ii) kimliksel (etnik, mezhepsel, kültürel) çatışmalar 10 iii) sivil çatışmalar iv) baskıcı, otoriter ve devrimci rejimler ve v) doğal afetler ve çevre sorunları olmak üzere beş temel nedeni bulunmaktadır Devletlerarası Çatışmalar Weiner ın çalışmasında mülteci akımına neden olan sebepler ile ilgili belirttiği sayılar incelendiği takdirde görülmektedir ki 1969, 1982 ve 1992 yıllarında tutulan istatistiklerde toplam mültecinin i devletlerarası savaş sebebiyle göç etmek zorunda kalmıştır. Nitekim başta I. ve II. Dünya Savaşları olmak üzere Arap-İsrail Savaşları, Filistin Sorunu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık-Karabağ sorununa sebep olan savaşlar, 1950 lerde Afrika da yaşanan dekolonizasyon (antisömürgecilik/sömürgecilikten kurtulma) hareketleri ve Körfez savaşları nedeniyle birçok toplumsal grup/ birey yerinden edilmiştir Kimliksel Çatışmalar 20. yüzyılın sahne olduğu kollektif savaşlar büyük yıkımlar ve toplumsal çöküntüler yaratmıştır. Büyük güçlerin kitlesel bir savaştan duydukları korku ve tedirginliğin de tesiriyle etnisite, din, mezhep, kültür gibi unsurlara odaklanan yeni bir çatışma türü ortaya çıkmıştır. Bu yeni çatışma türünün (Müzmin Toplumsal Çatışma-Protracted Social Conflict) iki niteliği ön plana çıkmaktadır: i) Çatışmanın kimliksel niteliği; ii) Çatışmanın askeri olarak paramiliter yapısı. Müzmin Toplumsal Çatışma nın bu iki niteliği nedeniyle etkisinin de en az kollektif savaşlarda olduğu kadar büyük olduğu aşikârdır. Nitekim Weiner ın çalışmasında belirttiği 4

5 sayılara göre mültecinin kişi etnik çatışmalar sebebiyle ülkesini terk etmek zorunda kalmıştır. Kimliksel çatışma iki şekilde mülteci akımına sebep olmaktadır. İlkinde yaşanan çatışma merkez ile kimliksel bir grup arasındadır ve otonom bölge isteği söz konusudur. Çatışmanın sebebi toprak talebidir. İkincisinde ise başka bir kimliksel grupla çatışma veya devlet tarafından eziyet görme söz konusudur. Burada toprak talebi yoktur. Çatışmanın sebebi devlet zulmünden ya da diğer kimliksel gruplarla yaşanan farklı sorunlardan kaynaklanmaktadır. Kimliksel çatışmaya sebep olan nedenler konusunda genel bir sınıflandırma yoktur. Ancak kimlikse çatışmaya sebep olan en önemli nedenlerin dil ve din olduğu da bilinmektedir. Weiner bunlara ilaveten ırksal grupların ve kabilelerin kimliksel çatışmaya sebep olduğunu belirtmektedir. Cumhuriyet sonrası yaşanan Türk-Yunan mübadelesi ve 1990 larda Irak ta yaşanan gelişmeler sonucunda 1.4 milyon Kürt ün Türkiye ve İran a iltica etmesi kimliksel çatışma sebebiyle gerçekleşen mülteci akımına örnektir Sivil Çatışmalar Sivil çatışmalar etnik çatışmalar kadar mülteci akımına sebep olmasa da sebep olduğu mülteci sayısı küçümsenmeyecek kadar fazladır. Sivil çatışmalar etnik olmayan sivil çatışmalar olarak nitelendirilebilir. Zira burada çatışmaya sebep olan neden dinsel, dilsel veya ırksal bir sorundan kaynaklanmamaktadır. Çatışmanın nedeni sınıfsal veya ideolojik sebeplerdir. Vatandaş devletine karşı devlet vatandaşına karşı mücadele verir. Bu çatışmada mücadele silahlı örgütler tarafından yürütülmektedir Baskıcı Otoriter ve Devrimci Rejimler Baskıcı otoriter rejimler ve devrimci rejimler çok sayıda insanın ülkesini terk etmesine sebep olmuştur. Bu rejimler II. Dünya Savaşı öncesi ve 1970 ler arasında çok etkili olmuştur. Zira II. Dünya Savaşı ndan önce Avrupa da Almanya ve İtalya da etkin olan rejim sistemi faşizmdir ki bu ülkelerin II. Dünya Savaşı nı çıkarmalarındaki temel sebeplerden biridir. Ayrıca Çin ve Küba da komünizmin egemen olması, İspanya da Franco rejimi ve İran da İslami devrimin gerçeklemesi büyük sayıda insanların ülkesini terk etmesine sebep olmuştur Doğal Afetler ve Çevre Sorunları Bazı yazarlara göre doğal afetler mülteci akımı oluşturan sebepler arasında incelenirken bazı yazarlara göre bu sebepler arasında incelenemez. Weiner doğal afetlerin mülteci akımına sebep olan faktörler arasında incelenememesinin sebebi olarak bunların yaşanan çatışmaların sebebi değil bir sonucu olmasını göstermektedir. Fakat Weiner ın aksine yaşanan çatışmaların bir sonucu olduğu ve buda insanların elinde olduğu için mülteci akımı oluşturan sebepler arasında incelenmiştir. 3. Uluslararası İlişkiler Açısından Mülteciler Mülteciler uluslararası ilişkilerde bir aktör olabilmekte, bir araç olarak kullanılabilmektedir. Mülteci hareketleri ve uluslararası göç hareketleri uluslararası ilişkilerde güvenliği üç düzeyde etkilemektedir Göç alan ve transit ülkeler kitle halindeki insan hareketlerini, ekonomik, refah, sosyal düzen, kültürel ve dini değerler ve politik istikrarlarına 5

6 bir tehdit olarak algılamaktadırlar. 2. Sınırlar arası hareketlerin ikili ilişkilerdeki tansiyonu ve yükü artırması nedeniyle uluslararası ve bölgesel ilişkilerin dengesi etkilenmektedir. 3. Düzensiz göç akını ve nüfusun hesap edilmeyen yer değişimi, göçmen ve sığınmacıların bireysel güvenliği ve değeri üzerinde ciddi etkiler oluşturmakta ve onları uluslararası ilişkilerin ne olacağı ve ne yapacağı bilinmeyen aktörleri haline getirmektedir. 4.Suriye Krizi ve Türkiye de Bulunan Mülteciler 2011 yılı başlarında Tunus ta başlayan halk hareketleri süreci ile birlikte Arap ülkelerindeki baskıcı yönetimlere karşı değişim talep eden toplumsal hareketler ortaya çıkmış; bazı ülkelerde yönetimler düşerken, bazılarında protesto ve gösteriler uzun süre devam etmiştir. Suriye de ise olaylar nispeten geç başlamasına rağmen hâlen en ağır şiddetiyle devam etmekte olup; siyasal, ekonomik ve toplumsal etkilerinin yanı sıra insani boyutuyla da ön plana çıkan bir iç savaşa dönüşmüş durumdadır. Müzmin Toplumsal Çatışma ya dönüşen Suriye deki halk hareketleri toplumsal kutuplaşma bağlamında çeşitli paramiliter savaşlara sebep olmakla birlikte, düzenli ordu-silahlı muhalefet çatışmalarına da yol açmıştır. Suriye de çıkmaza giren halk hareketlenmeleri iç savaşa evrildiğinden bu yana ülkenin bugünkü nüfusunun nerdeyse yarısı komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmış ve yaşanan büyük insani dram dolayısıyla ülke içerisinde yerlerini değiştirmek zorunda kalmışlardır yılı Mart ayında başlayan bu göç dalgası günümüze kadar artarak devam etmektedir. Ülkesini terk etmek zorunda kalan Suriyeli mülteci sayısı her geçen gün artmaktadır tarihinde güncellenen UNHCR verilerine göre; Lübnan da 1,001,543 Ürdün de , Irak ta 219,579 Mısır da , Türkiye de kayıtlı mülteci bulunmaktadır kayıtlı mülteci, kayıt olmayı bekleyen toplamda mülteci vardır. Mültecilerin demografik yapılarına bakıldığında ise; %49.8 ini erkekler, %50.2 sini ise kadınlar oluşturmaktadır. Türkiye de bulunan mültecilerin, kayıtlı ve kayıt aşamasında olanlar 667,636 iken kampta bulunan toplam mülteci sayısı 224,453, kamp dışında bulunup kayıtlı olanların sayısı 443,183 dir. Türkiye de bulunan toplam mülteci sayısının ise olduğu tahmin edilmektedir. Mart 2013 ten Mart 2014 e kadar gözlemlenen mülteci hareketliliği ise; Mart 2013 te mülteci kamplarında bulunan mülteci sayısı iken, Mart 2014 te bu sayı 224,453 e ulaşmıştır. Bunun yanı sıra Mart 2013 te kamp dışında bulunan mülteci sayısı iken Mart 2014 e gelindiğinde bu sayının 443,183 e çıktığı görülmüştür. Türkiye de mültecilerin en yoğun olarak yaşadığı şehirlerde ise durum sırasıyla şu şekildedir; Gaziantep te kampta kalan mülteci sayısı , kamp dışında kalan mülteci sayısı 144,000 olmak üzere toplamda 178,540 dır. Şanlıurfa da kampta kalan mülteci sayısı , kamp dışında kalan mülteci sayısı olmak üzere toplam mülteci sayısı dir. Hatay da kampta kalan mülteci sayısı , kamp dışında kalan mülteci sayısı olmak üzere toplam mülteci sayısı dir. Kilis te kampta kalan mülteci sayısı 37,797, kamp dışında kalan mülteci sayısı 31,200 olmak üzere toplam mülteci sayısı dir. Mardin de kampta kalan mülteci sayısı 7.974, 6

7 kamp dışında kalan mülteci sayısı olmak üzere toplam mülteci sayısı dır. K.Maraş ta kampta kalan mülteci sayısı , kamp dışında kalan mülteci sayısı olmak üzere toplam dur. Osmaniye de kampta kalan mülteci sayısı 9.361, kamp dışında kalan mülteci sayısı olmak üzere toplam mülteci sayısı dür. Adana da kampta kalan mülteci sayısı , kamp dışında kalan mülteci sayısı olmak üzere toplam mülteci sayısı dir. Adıyaman da kamp dışında kalan mülteci sayısı , kamp dışında kalan mülteci sayısı 697 olmak üzere toplam mülteci sayısı dir. Diğer illere dağılmış olup kamp dışında kalan mültecilerin toplam sayısı dir. Malatya da ise kamp dışında kalan mülteci bulunmayıp kampta kalan mülteci sayısı dir. Türkiye deki mültecilerin demografik yapılarına bakıldığında ise; mültecilerin %76 sını kadınlar ve 18 yaş altı çocuklar oluştururken, %24 ünü 18 yaş üstü erkekler oluşturmaktadır. NİCEL VERİLER Kayıtlanmış ve Kayıt Aşamasındaki Mülteci Sayısı 667,636 Kamplarda Bulunan Mülteci Sayısı 224,453 Kamp Dışında Bulunan Kayıtlı Mülteci Sayısı 443,183 Türkiye deki Tahmini Mülteci Sayısı 800,000 %76 %24 Kadın ve Çocuk (18 yaş altı) Erkek (18 yaş üstü) 7

8 KAMPLAR Türkiye de bulunan mültecilerin, kayıtlı ve kayıt aşamasında olanlar 667,636 iken kampta bulunan toplam mülteci sayısı , kamp dışında bulunup kayıtlı olanların sayısı 443,183 dür. Türkiye de bulunan toplam mülteci sayısının ise olduğu tahmin edilmektedir. 8

9 4.1. Mültecilerin Sorunları Kayıt ve Sağlık Sorunları Bir mülteci ülkeye giriş yaparken kayıt olmadığı sürece ülkede yok sayılır ve bu yüzden ihtiyaçları belirlenemez. Türkiye ye pasaportu olmadan kaçak giriş yapmak zorunda kalan mültecilerin sayısı çoktur ve bunlar kamplara yerleştirilmektedir. Kayıtları bulunmadığı için hiçbir haktan faydalanamamaktadırlar. Bunun için Türkiye de 23 tane mobil kayıt merkezi açıldı. Türkiye deki Suriyeli mülteciler, kayıt durumları ya da şehirleri ne olursa olsun istedikleri hastanede tedavi olabilme şansına sahip oldu. Türkiye deki %50 den fazla mültecinin de aynı zamanda psikolojik destek görmesi gerekiyor. Bu sebeple sınırlardaki mülteci kamplarında ve hastanelerdeki psikolog sayısının artırılması gerekiyor, sayıları yetersiz kalıyor. Sağlık hizmetlerinin (röntgen, ameliyat, sürekli ilaç kullananlar, kanser ve şeker hastası olanlar) temini en önde gelen sorunlardan birini oluşturmaktadır. Hamile mülteci kadınların düzenli sağlık takiplerinin yapılması, bebeklerin ve çocukların sağlık durumlarının takip edilmesi ve tıbbi bakımlarının karşılanması gerekmektedir. Hastaneye giden mültecilerden ücret talep edilmekte ve bu durum sağlık hakkına erişimi güçleştirmektedir Maddi ve Manevi Sorunlar Kamplardaki en önemli sorunlardan biri de kalacak yer sıkıntısıdır. Çoğu mülteci giyecek kıyafet, battaniye, ayakkabı gibi ihtiyaçlarından yoksundur. İstanbul Küçükpazar semtinde yaklaşık civarında Suriyeli mülteci aile bulunmaktadır ki çocuklarla birlikte bu sayının yaklaşık kişi civarında olduğu tahmin edilmektedir. Barınacak yer bulamayanların, parklarda geceledikleri ifade edilmiştir. Her ailenin neredeyse yedi-sekiz çocuğu var. Bazı yetişkin erkekler ve çocuklar su satarak para kazanmaya çalışıyor. Civarda, yol kenarlarında dilenen çocuklar sıkça görülüyor. Herkesin en büyük sıkıntısının kira ödemek olduğu gözlemleniyor. Bugün İstanbul da, refah seviyesinin epeyce yüksek sayılabilecek bir konumda bulunmasına karşılık, mültecilerin bir kısmı adeta sefalet koşullarında yaşamaktadır Eğitim Sorunları Bu sorun kamp ve kamp dışı olan mülteciler açısından 2 ye ayrılır. Kamplarda UNICEF, kitap, defter, kalem gibi yardımları sağlamaktadır. Fakat buradaki en büyük sorun mültecilerin iyi bir eğitim alabilmesi bir mülteci kimliğine sahip olması gerekiyor ve üzerinde numaraları bulunan bu kimlik ise sınır kapısından geçerli bir pasaport ile geçenlere veriliyor. Çok sayıda mülteci de bu mülteci kimliğine sahip olmadığı için okullara kayıt olamıyor ve gereken eğitimi alamıyor. İstanbul daki birçok okul mültecileri misafir adı altında okula alıyor ama bu uzun süredir eğitim göremeyen mülteciler için yeterli olmuyor. Aynı zamanda rakamlar çok yüksek olduğu için tüm okullar buna hazır değil ve dil çok önemi bir etken, çoğunluğunun önceden Arapça dilinde eğitim alması Türkçe eğitime adapte olurken zorlanmalarına neden oluyor. Türkçe öğrenmek ve Türkçe eğitim almak için zamana ihtiyaçları var. IMPR ın Şanlıurfa daki Toplum Merkezi ve benzeri kuruluşlar kayıtlı olmayan mülteciler için bu yönden çok önem teşkil ediyor. 9

10 5. Çözüm Önerileri ve Gelecek Senaryosu Suriye de yaşanan iç savaş sürecinde yerinden edilmiş ve göç olgusunu bizatihi yaşamış Suriyeli vatandaşlar komşu ülkelere mülteci, sığınmacı, şartlı mülteci gibi farklılaşan statülerle yerleşmiştir. Mültecilerin hali hazırda maddi/ manevi sorunları, eğitim sorunları ve bir takım temel ihtiyaçları bulunmakla birlikte en önemli sorun; mülteciler ile iltica ettikleri toplumlar arasındaki linkin oluşturulması sorunu olarak görülmelidir. Kayıtlanmış, kayıt aşamasında veya kayıtlanmamış olarak üç gruba ayrılan mülteciler barınma temelli olarak kamplarda veya kamp dışında barınan mülteciler olarak da iki gruba ayrılmaktadırlar. Mültecilerin hem yardımlara ulaşmada hem de yaşadıkları toplumlar ile iletişim kurmalarında ciddi sorunlarının olduğu görülmektedir. Bu nedenle Türkiye vatandaşlarına yönelik farkındalık çalışmaları yapılmalı, tüm toplumsal gruplar mülteciler ile ilgili olarak bilgilendirilmeli, sorun ve ihtiyaçları anlatılmalıdır. Suriye deki iç savaş uzun vadede çözüme kavuşsa dahi dağınık halde bulunan mülteci grupların ülkelerine dönmelerinin uzun süreceği aşikârdır. Bu nedenle tüm toplumsal grupların mültecilere yönelik olumsuz algılarının değiştirilmesi için farkındalık çalışmalarının yapılması elzem konumdadır. Mültecilerin hem yardımlara ulaşmada hem de yaşadıkları toplumlar ile iletişim kurmalarında ciddi sorunlarının olduğu görülmektedir. Bu nedenle Türkiye vatandaşlarına yönelik farkındalık çalışmaları yapılmalı, tüm toplumsal gruplar mülteciler ile ilgili olarak bilgilendirilmeli, sorun ve ihtiyaçları anlatılmalıdır. DİPNOTLAR 1 Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme <<1. Bölüm, Madde 1 (2)>> pdf (e.t ) 2 Eda Yakmaz (2014) <<Statü Belirleme Sürecinde Türkiye de Bulunan Refakatsiz Sığınmacı Çocukların Durumu>> IMPR Humanitarian, Rapor No:1, Şubat 2014, s.6, (e.t ) 3 Türkiye ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar İle Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara Ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (1994) <<1. Bölüm Madde 3>> (e.t ) 4 Mültecinin İngilizce karşılığı Refugee dür. 5 Sığınmacının İngilizce karşılığı Asylum Seeker dır 6 Mehmet Dalar-Nazlı Ayhan Algan-Ümit Algan (2013) <<Bolu daki Iraklı Sığınmacıların Sosyal ve Ekonomik Sorunları: Saha Çalışmasına Dayalı Bir Analiz>> Alternatif Politika, Cilt 5, Sayı 3, , Aralık 2013, s (e.t ) 7 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (2013) (e.t ) 8 Mehmet Dalar-Nazlı Ayhan Algan-Ümit Algan (2013) <<Bolu daki Iraklı Sığınmacıların Sosyal ve Ekonomik Sorunları: Saha Çalışmasına Dayalı Bir Analiz>> Alternatif Politika, Cilt 5, Sayı 3, , Aralık 2013, s dalar-ayhan-algan.pdf (e.t ) 9 Oğuzhan Türkoğlu, Mülteciler ve Ulusal/Uluslararası Güvenlik, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt/Vol. XXX, Sayı/No. 2, 2011, s Türkoğlu nun sınıflandırmasında etnik çatışmalar ibaresi kullanılmış olup, bu raporda sınıflandırma genellenerek kimliksel çatışmalar başlığı altında değerlendirilmiştir. 11 Oğuzhan Türkoğlu, Mülteciler ve Ulusal/Uluslararası Güvenlik, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt/Vol. XXX, Sayı/No. 2, 2011, s

11 UNHCR ÖZETLERİ 2013 yılından bu yana en büyük sayı 2014 yılı nın başında gerçekleşmiştir. Son günlerde den fazla Suriyeli mülteci günlük olarak 1,000 2,000 gibi bir sayıyla resmi geçiş noktalarından gelmiş bulunmaktadır.11/02/ mobil kayıt birimi, kentsel alanlarda yaşayan Suriyeli mültecilerin kayıt faaliyetleri ile AFAD ı desteklemek için UNHCR tarafından temin edilmiştir.27/01/2014 Kilis, Gaziantep, Nizip, Reyhanlı ve Yayladağı bölgelerinde bulunan kamplarda Suriyeli mültecilere UNHCR tarafndan nakdi yardım dağıtımı başladı.27/01/2014 Sağlık Bakanlığı, çocuk felci aşı kampanyası başlattı. Kampanya, Suriye sınırındaki 7 ilde ve diğer illerde 5 yaşın altındaki yaklaşık 1 milyon çocuğu hedef alacaktır.18/11/2013 Kamplarının vinterizasyon programına destek kapsamında, UNHCR Mardin/Midyat çadır kampı ve Malatya/Beydağı konteyner sitesi için elektrikli ısıtıcı temin edildi. Isıtıcıların 700 ü Mardin/Midyat konteyner sitesine teslim edilmiştir ve ısıtıcı yakında Malatya/Beydağı konteyner sitesine teslim edilecektir.01/11/2013 Türkiye de kayıtlı mülteci nüfusu 2013 yılı başından bu yana yaklaşık % 27 artmıştır.18/03/2013 Bölgede mültecilerin sayısının 1 milyon a ulaşacağı işaret etmektedir. 06/03/2013 Hükümet, yerel toplum arasında yaşayan Suriyeli mültecilere sağlık hizmeti vermektedir. 27/02/2013

12 14 Mart 2014 Tarihli UNHCR Güncellemesi 20 Mart 2014 Tarihli UNHCR Güncellemesi 12 Mart 2014 tarihinde, AFAD 10 ilde bulunan 22 kampta kayıtlı 220, 083 yardım edilen Suriyeli mülteci olduğunu açıkladı 360 kişilik bir grup Suriyeli Adana dan Viranşehir kampına gönderildi Nusabin kampında kayıtlı okula giden çocuk sayısı olduğu bildirildi. 12 Mart 2014 itibariyle, AFAD yaklaşık 2,4 milyon kişiye medikal müdahale olduğunu bildirdi. Yaklaşık vaka Devlet hastanelerine sevk edildi. Ayrıca 2011 Nisan ayının başından beri den fazla doğum olduğu kaydedildi. UNHCR, Hatay-Yayladağı nda neredeyse tüm kaydın tamamlanmış olduğu bilgisini verdi. 20 Mart 2014,AFAD: Türkiye Hükümeti Afet ve Acil Durum Yönetim Ajansı- Türkiye de 10 ilde ve 22 kampta kayıtlı bulunan ve yardımdan faydalanan mülteci olduğunu açıkladı. AFAD Mart 2014 te, toplam Suriyelinin kabul edildiğini ve kamplara kayıt edildiğini ve 621 Suriyelinin gönüllü olarak Suriye ye döndüğünü bildirdi. UNHCR takımı INGO ile birlikte Hatay-Antakya nın Narlıca ilçesinde 4-12 yaş arası Suriyeli çocuklara, Danimarka Hükümeti tarafından desteklenen, INSAN olarak adlandırılan, psikolojik destek sağladı. INGO ya göre; Suriyeliler Derneği Narlıca da kamp dışında yaşayan mültecilerin sayısını olarak saptamış. Hatay Altınözü Boynuyoğun kampında, yetkililer kamp kapasite dolu olmasına rağmen, aileleri dikkatlice yeniden birleştirerek 20 Suriyeliyi daha kabul ettiklerini UNHCR a bildirdiler. Kamp yetkililerinin aktardığına göre Körfez de yaşayan Suriyeli işadamı öğretmen başına 100 TL ve öğrenci başına 20 TL gönderdiler ve bunlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Kamp yöneticileri UNHCR ı bilgisayar sınıfları açmak için bilgisayarları bekledikleri yönünde bilgilendirdi. Şanlıurfa Harran konteyner kampında, UNHCR ekibi Kuveyt in bir sivil toplum kuruluşunun finanse ettiği diş bakım merkezini ziyaret etti. Merkezde bir doktor ve iki hemşire çalışıyor ve UNHCR ekibi, doktora ayda 500$ hemşirelerin ise kişi başına ayda 250$ ödendiği konusunda bilgilendirildi. Kilis te, uluslararası sivil toplum kuruluşu, çoğunlukla savaş yaralısı Suriyelilere, protez kol ve bacaklar sağlıyor. Söylenene göre yaralanan yaklaşık 25 kişi bu yardımından yararlanmış bulunmakta. Aynı sivil toplum kuruluşu IMC ile Kilis te Suriyeliler için yardım sağlamaktadır. Viranşehir kampında, 2 fizyoterapist, 7 rehabilitasyon personeli ve 2 destek personeli olan kuruluş IMC aracılığıyla ihtiyaç sahiplerini tespit ettiklerini bildirdi. Söylenene göre, tekerlekli sandalye ve baston gibi destek öğeleri sağlanıyor ve kişiler bunların kullanımı konusunda da eğitiliyor. Nizip te, Diyanet İşleri Başkanlığı yaklaşık Suriyeli aileyi tespit ettiklerini ve onlara özel bağışları almak yoluyla aynî yardımlar sağlandığını bildirmiştir.

13 1 Nisan 2014 Tarihli UNHCR Güncellemesi 31 Mart 2014 tarihinde, AFAD - Türkiye Hükümeti Afet ve Acil Durum Yönetim Ajansı, 10 ilde bulunan 22 kampta kayıtlı ve yardım gören Suriyelilerin toplam sayısının olduğunu açıkladı. AFAD Mart 2014 döneminde, 27 Suriyelinin kampa kabul edilip kayıtlandığını ve 307 Suriyelinin gönüllü olarak Suriye ye döndüğünü bildirdi. Adana da (Sarıçam), Gaziantep (Nizip-1) ve Adıyaman kamp yönetimleri; güçlü bir fırtınanın birkaç ortak çadıra zarar verdiğini, bildirdi. Adana da okul olarak kullanılan çadırlardan bazıları yıkıldı ve çadır yenisiyle değiştirilene kadar eğitim geçici bir süre durduruldu. Adıyaman da mesleki kurs için kullanılan 2 ortak çadır ve 8 aile çadırı yıkıldı ve yerine yenisi yapılıyor. Nizip-2 de iki ortak çadır yıkıldı ve burada bulunanları cami olarak kullanılan çadırlara taşıyarak onlara kalacak yeni alan sağlandı. Nizip-2 kamp yönetimi bekleme alanında geçici olarak ağılananların (546 kişi) kayıt altına alındığını ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için kimlik kartlarının teslim edildiğini açıkladı. Karkamış ta önceki hafta boyunca bekleme alanında ağırlanan yaklaşık 168 kişi hala kampa geçiş bekliyor. Hem Nizip-1 hem de Karkamış ta bekleme alanında bulunanlara gerektiğinde sıcak yemek ve tıbbi yardım verilmektedir. Adıyaman kampında da geçici bekleme alanında başka bir kampa geçiş bekleyen yaklaşık 125 kişi bulunmaktadır. Akçakale de UNHCR eskiden hapishane olarak kullanılan boş bir hükümet binasında yaşayan, kamplara yerleşemeyen Suriyelileri (12 aile / 60 kişi) ziyaret etti. Aileler Tel Abyad tan Ocak 2014 te çatışmalar sırasında Türkiye ye geldiğini ve bir kampa yerleştirilmek istemediklerini söylediler. Yerel yetkililer Viranşehir kampına yerleştirme teklifinde bulunulan ancak bunu kabul etmeyen grubun farkında ve bu konuda bilgileri var. Aileler, yerel toplum ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından yardım gördüğü konusunda UNHCR ı bilgilendirdi. UNHCR ailelere yardımcı olmak adına farklı yollar keşfetmek için ortakları ile grubu takip etmektedir.

14 IMPR Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi Mustafa Kemal Mah. Barış Sitesi 2093 (74) Sok. No: 46 Çankaya-Ankara (Eskişehir Yolu AB Bakanlığı Arkası) Telefon: Faks: IMPR Yayınların telif hakları IMPR a ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun uyarınca kaynak gösterilerek kısmen yapılacak makul alıntılar ve yararlanma dışında, hiçbir şekilde önceden izin alınmaksızın kullanılamaz, yeniden yayınlanamaz 14

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER Merve Nur Bulut, Kübra Sezgin www.improkul.impr.org.tr facebook.com/improkul @improkul improkul@gmail.com SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER 2011

Detaylı

YABANCILAR ve ULUSLARARASI KORUMA KANUNU. Yayım tarihi: 11 Nisan 2013 Yürürlük tarihi: 11 Nisan 2014

YABANCILAR ve ULUSLARARASI KORUMA KANUNU. Yayım tarihi: 11 Nisan 2013 Yürürlük tarihi: 11 Nisan 2014 YABANCILAR ve ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Yayım tarihi: 11 Nisan 2013 Yürürlük tarihi: 11 Nisan 2014 Diğer Mevzuat - Değiştirilen Hükümler 1950 tarihli 5682 sayılı Pasaport Kanun 2/7/1964 tarihli 492 sayılı

Detaylı

GÖÇÜN GETİRDİĞİ SORUNLAR VE GÖÇ SONRASI TÜRKİYE

GÖÇÜN GETİRDİĞİ SORUNLAR VE GÖÇ SONRASI TÜRKİYE GÖÇÜN GETİRDİĞİ SORUNLAR VE GÖÇ SONRASI TÜRKİYE Vicdan KÖKSALDI MOTOR Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, HATAY Göçmen- Mülteci- Sığınmacı- İltica

Detaylı

BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD)

BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD) BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD) 22-26 EKİM 2014 58. MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ İlk sığınma 29 Nisan 2011 tarihinde başlamıştır Nüfus Hareketleri - Mevzuat «Açık kapı politikası»

Detaylı

İL GÖÇ İDARESI MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TEŞKILAT ŞEMASI AŞAĞIDAKI ŞEKILDEDIR;

İL GÖÇ İDARESI MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TEŞKILAT ŞEMASI AŞAĞIDAKI ŞEKILDEDIR; İL GÖÇ İDARESI MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TEŞKILAT ŞEMASI AŞAĞIDAKI ŞEKILDEDIR; İl Göç İdaresi Müdürü Araştırma İstatistik ve Projeler Grup Başkanlığı Uluslararası Koruma Grup Başkanlığı Yabancılar Grup Başkanlığı Yönetim

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİ GÖÇ YÖNETİMİ VE ULUSLARARASI KORUMADA TEMEL PRENSİPLER SELÇUK ŞATANA İL GÖÇ UZMANI UYUM VE İLETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI

TÜRKİYE DE YENİ GÖÇ YÖNETİMİ VE ULUSLARARASI KORUMADA TEMEL PRENSİPLER SELÇUK ŞATANA İL GÖÇ UZMANI UYUM VE İLETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI TÜRKİYE DE YENİ GÖÇ YÖNETİMİ VE ULUSLARARASI KORUMADA TEMEL PRENSİPLER SELÇUK ŞATANA İL GÖÇ UZMANI UYUM VE İLETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI GÖÇ VE TÜRKİYE Türkiye bulunduğu coğrafi ve stratejik konumu nedeniyle,

Detaylı

Göç ve Tüberküloz. Haluk C.Çalışır Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi

Göç ve Tüberküloz. Haluk C.Çalışır Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Göç ve Tüberküloz Haluk C.Çalışır Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Plan Göç / sığınma boyut Tanımlar Göçmen sağlığı genel Tüberküloz Türkiye/Suriye/Irak Sonuç Dünya genelinde tahmini göçmen sayısı:

Detaylı

Ülkemizde Geçici Koruma Altına Alınan Suriye Arap Cumhuriyeti Vatandaşlarına Sunulan Sağlık Hizmetleri

Ülkemizde Geçici Koruma Altına Alınan Suriye Arap Cumhuriyeti Vatandaşlarına Sunulan Sağlık Hizmetleri Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ülkemizde Geçici Koruma Altına Alınan Suriye Arap Cumhuriyeti Vatandaşlarına Sunulan Sağlık Hizmetleri Demet TAŞ Hastane Hizmetleri Daire Başkanlığı Sağlık Turizmi Birimi

Detaylı

ÜLKEMİZDE GEÇİCİ KORUMA ALTINA ALINANLARA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ

ÜLKEMİZDE GEÇİCİ KORUMA ALTINA ALINANLARA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ ÜLKEMİZDE GEÇİCİ KORUMA ALTINA ALINANLARA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ Dr. Kanuni KEKLİK Daire Başkanı 14 Nisan 2015 1 SUNUM PLANI Göç ve Geçici Koruma Statüsü Suriyelilere Sunulan Hizmetler ve Organizasyonu

Detaylı

Geçici Koruma Uluslararası Standartlar. BMMYK Kasım 2014

Geçici Koruma Uluslararası Standartlar. BMMYK Kasım 2014 Geçici Koruma Uluslararası Standartlar BMMYK Kasım 2014 Amaç ve Kapsam Amaç: Geçici koruma ve kitlesel akın kavramları ile geçici koruma ile ilgili uluslararası standartları anlamak Sunumda yer verilecek

Detaylı

KİTLESEL GÖÇLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ. Uzm. Dr. Muzaffer AKKOCA T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

KİTLESEL GÖÇLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ. Uzm. Dr. Muzaffer AKKOCA T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü KİTLESEL GÖÇLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ Uzm. Dr. Muzaffer AKKOCA T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 17.04.2015 GİRİŞ İnsanlar neden ülkelerini terk ederler? Savaş Doğal afet Ekonomik

Detaylı

KİTLESEL GÖÇLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ. Uzm. Dr. Muzaffer AKKOCA

KİTLESEL GÖÇLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ. Uzm. Dr. Muzaffer AKKOCA KİTLESEL GÖÇLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ Uzm. Dr. Muzaffer AKKOCA 20.05.2016 GİRİŞ İnsanlar neden ülkelerini terk ederler? Savaş Doğal afet Ekonomik nedenler Can güvenliği ULUSLAR ARASI MEVZUAT Devlet Koruması:

Detaylı

IMPR HUMANITARIAN SİLOPİ DEKİ EZİDİLER HAKKINDA RAPOR. Silopi Genel Durum

IMPR HUMANITARIAN SİLOPİ DEKİ EZİDİLER HAKKINDA RAPOR. Silopi Genel Durum IMPR HUMANITARIAN SİLOPİ DEKİ EZİDİLER HAKKINDA RAPOR Silopi Genel Durum Silopi, Ezidi sığınmacıların Türkiye ye giriş yaptıkları ilk toplama noktası özelliğiyle dikkat çekmektedir. Aynı zamanda bir transfer

Detaylı

IMPR HUMANITARIAN DİYARBAKIR DAKİ EZİDİLER HAKKINDA RAPOR. Sığınmacıların Genel Durumu

IMPR HUMANITARIAN DİYARBAKIR DAKİ EZİDİLER HAKKINDA RAPOR. Sığınmacıların Genel Durumu IMPR HUMANITARIAN DİYARBAKIR DAKİ EZİDİLER HAKKINDA RAPOR Sığınmacıların Genel Durumu IMPR Humanitarian olarak IŞİD saldırısı sonrası Türkiye ye sığınan Ezidi sığınmacıların göç ettikleri Diyarbakır ilinde

Detaylı

Uluslararası Mülteci Hukuku Kapsamında Uluslararası Koruma. BMMYK Kasim 2014

Uluslararası Mülteci Hukuku Kapsamında Uluslararası Koruma. BMMYK Kasim 2014 Uluslararası Mülteci Hukuku Kapsamında Uluslararası Koruma BMMYK Kasim 2014 Amaç 1951 Cenevre Sözleşmesi odaklı olarak Uluslararası Mülteci Hukuku temel ilkelerini anlamak. Kitlesel akın durumları için

Detaylı

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır:

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır: İLTİCA HAKKI NEDİR? 27 Ekim 1946 tarihli Fransız Ana yasasının önsözü uyarınca özgürlük uğruna yaptığı hareket sebebiyle zulme uğrayan her kişi Cumhuriyet in sınırlarında iltica hakkına başvurabilir. 13

Detaylı

KIZILHAÇ-KIZILAY HAREKETİ İS BİRLİKLERİ PROGRAMI

KIZILHAÇ-KIZILAY HAREKETİ İS BİRLİKLERİ PROGRAMI KIZILHAÇKIZILAY HAREKETİ İS BİRLİKLERİ PROGRAMI KIZILHAÇKIZILAY HAREKETİ is BiRLiKLERi PROGRAMI 5 Mart 0 tarihinde başlamış olan ve Nisan 0 de ülke çapına yayılan gösterilerin neticesinde Suriye hükümetiyle

Detaylı

SURİYELİ GÖÇMENLER ULUSLARASI ARAŞTIRMA PROJESİ: KİLİS ÖRNEĞİ

SURİYELİ GÖÇMENLER ULUSLARASI ARAŞTIRMA PROJESİ: KİLİS ÖRNEĞİ SURİYELİ GÖÇMENLER ULUSLARASI ARAŞTIRMA PROJESİ: KİLİS ÖRNEĞİ Mart 016 Proje Ekibi 1 Veri Toplama Süreci ve Yöntemi Araştırma için veriler 1 Mart 016 7 Mart 016 tarihleri arasında Kilis ilinde Arapça Çevirmen

Detaylı

Suriyeli Sığınmacıların Toplumsal Hayata Entegrasyonu. (Esenyurt İli Mehterçeşme Mahallesi Örneklemi)

Suriyeli Sığınmacıların Toplumsal Hayata Entegrasyonu. (Esenyurt İli Mehterçeşme Mahallesi Örneklemi) Suriyeli Sığınmacıların Toplumsal Hayata Entegrasyonu (Esenyurt İli Mehterçeşme Mahallesi Örneklemi) Dünya üzerinde 20 yılından beri olan Suriye deki iç savaş nedeniyle başta Türkiye olmak üzere birçok

Detaylı

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI 1 GİRİŞ TÜRKİYE DE ULUSLARARASI KORUMA MEVZUATI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL İLKELER-TANIMLAR Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI

YABANCILAR VE ULUSLARARASI YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNUNUN GETİRDİKLERİ Stj. Av. Erdal ARAP Stj. Av. Seher ÇERÇİ GİRİŞ Göç kişilerin hayatlarının gelecekteki kısmının tamamını veya bir parçasını geçirmek üzere, tamamen

Detaylı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATINDA VE ULUSLARARASI HUKUKÎ METİNLERDE MÜLTECİLERİN ÇALIŞMA

Detaylı

ULUSLARARASI KORUMA İLE İLGİLİ SORULAR

ULUSLARARASI KORUMA İLE İLGİLİ SORULAR ULUSLARARASI KORUMA İLE İLGİLİ SORULAR 1. Uluslararası koruma başvurusu nereye yapılır? Uluslararası koruma başvuruları, valiliklere bizzat yapılır. 2. Uluslararası koruma başvurusu nasıl yapılır? Başvuru

Detaylı

GÖÇ YOLLARI... Dr. Ebru Basa Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri HEKİM POSTASI, Aralık 2015 http://www.hekimpostasi.org.tr/2015/12/07/goc-yollari/

GÖÇ YOLLARI... Dr. Ebru Basa Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri HEKİM POSTASI, Aralık 2015 http://www.hekimpostasi.org.tr/2015/12/07/goc-yollari/ GÖÇ YOLLARI... Dr. Ebru Basa Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri HEKİM POSTASI, Aralık 2015 http://www.hekimpostasi.org.tr/2015/12/07/goc-yollari/ Suriye nüfusu emperyalist savaştan önce 22.4 milyonmuş.

Detaylı

Türkiye de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi

Türkiye de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi Türkiye de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi Adli Yardım «Ortak Sorunlar, Ortak Çözümler» Konferansı 10-11 Aralık Antalya Proje detayları Proje adı: Toplam

Detaylı

AK Parti Hükümetlerinin Yoksullukla Mücadele Performansı ve Sosyal Devlet

AK Parti Hükümetlerinin Yoksullukla Mücadele Performansı ve Sosyal Devlet AK Parti Hükümetlerinin Yoksullukla Mücadele Performansı ve Sosyal Devlet Türkiye yarım yüzyılı aşkın bir süredir Avrupa Birliği üyeliğine aday bir ülke. Ne var ki, son on yılda kat edilen büyük gelişmelere

Detaylı

Akçakale Sınırından Türkiye ye Sığınmacı Geçişi Gözlem Raporu. (16 Haziran 2015)

Akçakale Sınırından Türkiye ye Sığınmacı Geçişi Gözlem Raporu. (16 Haziran 2015) 17.06.2015 Akçakale Sınırından Türkiye ye Sığınmacı Geçişi Gözlem Raporu (16 Haziran 2015) Necatibey Caddesi No:82 Kat:6 Daire:11/12 Demirtepe/Ankara Tel:+90 (312) 230 35 67-68-69 Fax:+90 (312) 230 17

Detaylı

STRATEJİK VİZYON BELGESİ (TASLAK) TÜRKİYE DE GÖÇ. Göç Veren Ülkeden Göç Alan Ülkeye Fırsat ve Risklerin Dönüşümü

STRATEJİK VİZYON BELGESİ (TASLAK) TÜRKİYE DE GÖÇ. Göç Veren Ülkeden Göç Alan Ülkeye Fırsat ve Risklerin Dönüşümü STRATEJİK VİZYON BELGESİ (TASLAK) TÜRKİYE DE GÖÇ Göç Veren Ülkeden Göç Alan Ülkeye Fırsat ve Risklerin Dönüşümü ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel - İstanbul ) 2. Dünya Savaşı sonunda harap olmuş

Detaylı

KIZILAYKART. Nakit Temelli Destek Programları

KIZILAYKART. Nakit Temelli Destek Programları Nakit Temelli Destek Programları İçerik Sosyal Uyum Yardım Programı "SUY" Şartlı Eğitim Yardımı "ŞEY" Nedir? İnsani nakit yardım programı Türkiye de Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma altında olup, yardıma

Detaylı

IMPR HUMANITARIAN ŞIRNAK/CİZRE DEKİ EZİDİLER HAKKINDA RAPOR. Cizre deki Genel Durum

IMPR HUMANITARIAN ŞIRNAK/CİZRE DEKİ EZİDİLER HAKKINDA RAPOR. Cizre deki Genel Durum IMPR HUMANITARIAN ŞIRNAK/CİZRE DEKİ EZİDİLER HAKKINDA RAPOR Cizre deki Genel Durum IMPR Humanitarian olarak IŞID örgütünün saldırıları sonrası ortaya çıkan göç dalgalarını yerinde tespit etmek amacıyla

Detaylı

SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK. 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP

SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK. 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP Sunu 1. Savaş? Savaş Ortamı 2. Tarihe dokunmak 3. IŞİD in Irak ve Suriye de ardışık saldırıları ve sonrasında gelişen Halk Sağlığı sorunları 4.

Detaylı

İNFOGRAFİK. Sayılarla Suriyeli Mülteciler UKAM YAYINLARI EYLÜL 2015. www.ukam.org

İNFOGRAFİK. Sayılarla Suriyeli Mülteciler UKAM YAYINLARI EYLÜL 2015. www.ukam.org İNFOGRAFİK Sayılarla UKAM YAYINLARI EYLÜL 2015 ISBN: UKAM YAYINLARI YAYIN NO: 13, İNFOGRAFİK NO: 01 KAPAK TASARIMI ve MİZANPAJ: Hamdi Alanay ULUSLARARASI KÜLTÜREL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ Maltepe Mah. Edirne

Detaylı

UYGULAMASI AV. Taner KILIÇ

UYGULAMASI AV. Taner KILIÇ MÜLTECİ HUKUKU VE TÜRKİYE DEKİ İLTİCA İZMİR BAROSU 20.02.16 UYGULAMASI AV. Taner KILIÇ BİR GÖÇ ÜLKESİ OLARAK TÜRKİYE GÖÇMEN VE MÜLTECİLER İÇİN; GÖÇ VEREN (MENŞE ÜLKE) OLARAK TÜRKİYE GÖÇ ALAN (VARIŞ ÜLKESİ)

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular Türkiye deki Suriyeli Mülteciler

Sıkça Sorulan Sorular Türkiye deki Suriyeli Mülteciler Sıkça Sorulan Sorular Türkiye deki Suriyeli Mülteciler Geçici Koruma rejimi nedir ve kimler yararlanabilir? Türk Hükümeti tarafından oluşturulan geçici koruma rejimi, sınırı geçen mülteci sayısında yaşanan

Detaylı

KARDEŞİME MESLEK ÖĞRETİYORUM PROJESİ

KARDEŞİME MESLEK ÖĞRETİYORUM PROJESİ KARDEŞİME MESLEK ÖĞRETİYORUM PROJESİ Bu Proje Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Program kapsamında Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Desteklenmektedir. Proje: 2011 yılı Nisan

Detaylı

Suriye Krizi ne Cevap Verebilmek için ABD den Yeni İnsani Yardım. Bilgi Notu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü. Washington, D.C.

Suriye Krizi ne Cevap Verebilmek için ABD den Yeni İnsani Yardım. Bilgi Notu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü. Washington, D.C. Suriye Krizi ne Cevap Verebilmek için ABD den Yeni İnsani Yardım Bilgi Notu ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü Washington, D.C. 25/06/2015 Bugün ABD, Suriye deki savaştan etkilenenler için 360 milyon ın

Detaylı

Sakarya İlinde Serbest İkamete Tâbi Sığınmacılar Hakkında İnceleme Raporu 24. Dönem 3. Yasama Yılı 2012

Sakarya İlinde Serbest İkamete Tâbi Sığınmacılar Hakkında İnceleme Raporu 24. Dönem 3. Yasama Yılı 2012 Sakarya İlinde Serbest İkamete Tâbi Sığınmacılar Hakkında İnceleme Raporu 24. Dönem 3. Yasama Yılı 2012 Rapor, Komisyonun 10 Ekim 2012 tarihli toplantısında kabul edilmiştir. SAKARYA İLİNDE SERBEST İKAMETE

Detaylı

Özet Değerlendirme 1

Özet Değerlendirme 1 Özet Değerlendirme 1 SURİYELİ MÜLTECİ HAYATLAR MONİTÖRÜ ÇALIŞMANIN KAPSAMI İNGEV ve Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü işbirliğinde hazırlanan Mülteci Hayatlar Monitörü, Türkiye de kamp dışında yaşayan

Detaylı

Ocak 2014 İtibariyle UNHCR Türkiye İstatistikleri*

Ocak 2014 İtibariyle UNHCR Türkiye İstatistikleri* Ocak 2014 İtibariyle UNHCR Türkiye İstatistikleri* 31.01.2014 İtibariyle Kayıtlı Mülteci ve Sığınmacıların Yaş, Cinsiyet ve Geldikleri Ülkelere Göre Dağılımı 0-4 5-11 12-17 18-59 AFGANİSTAN 318 311 770

Detaylı

IMPR HUMANITARIAN BATMAN DAKİ EZİDİLER HAKKINDA RAPOR. Batman daki Genel Durum

IMPR HUMANITARIAN BATMAN DAKİ EZİDİLER HAKKINDA RAPOR. Batman daki Genel Durum IMPR HUMANITARIAN BATMAN DAKİ EZİDİLER HAKKINDA RAPOR Batman daki Genel Durum Batman daki Ezidi sığınmacı krizi her geçen gün derinleşirken, uluslararası toplum krizin aşılması konusunda bugüne kadar herhangi

Detaylı

Türkiye de Kayıp bir Kuşak oluşmasını önlemek

Türkiye de Kayıp bir Kuşak oluşmasını önlemek Ekim 2016 Türkiye de Kayıp bir Kuşak oluşmasını önlemek II Dünya Savaşı ndan bu yana dünyanın yaşadığı en ağır insani kriz olan Suriye deki çatışmalar 6. yılına girdi ve görünürde sona ereceğine ilişkin

Detaylı

Türkiye de Kayıp bir Kuşak oluşmasını önlemek

Türkiye de Kayıp bir Kuşak oluşmasını önlemek Türkiye de Kayıp bir Kuşak oluşmasını önlemek II Dünya Savaşı ndan bu yana dünyanın yaşadığı en ağır insani kriz olan Suriye deki çatışmalar 6. yılına girdi ve görünürde sona ereceğine ilişkin bir belirti

Detaylı

Türkiye deki Suriyeli Çocuklar

Türkiye deki Suriyeli Çocuklar Türkiye deki Suriyeli Çocuklar Bugün II. Dünya Savaşı ndan bu yana ortaya çıkan en ağır insani krizin tetikleyicisi olarak Suriye deki çatışma ortamı altıncı yılına girmek üzere ve görünürde sona ereceğine

Detaylı

Recep Tayyip ERDOĞAN Kurucu Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız

Recep Tayyip ERDOĞAN Kurucu Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mazlumlara elimizi uzatıyor ve dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Biz ensar bilincine sahip bir milletiz. Ülkemize gelen her kardeşimizi muhacir olarak görür, muhabbetle

Detaylı

Mülteciler için Mali Yardım Programı: tahhüt edilen / karar verilen, sözleşmesi yapılan ve dağıtılan projeler - 16/06/2017 tarihi itibariyle

Mülteciler için Mali Yardım Programı: tahhüt edilen / karar verilen, sözleşmesi yapılan ve dağıtılan projeler - 16/06/2017 tarihi itibariyle 1.6 milyar Avro değerinde sözleşme yapılmış ve bunun 811 milyon Avroluk bölümü dağıtılmıştır. İnsani yardım ve insani yardım dışındaki destek faaliyetlerinin uygulanması için, Mülteciler için Mali Yardım

Detaylı

Kentin Yeni Misafirleri Suriyeliler

Kentin Yeni Misafirleri Suriyeliler Marmara İletişim Dergisi / Marmara Journal of Communication Yıl / Year: 2016 Sayı / Issue: 25 ss/pp. 125-129 ISSN: 1300-4050 DOI: 10.17829/midr.20162520721 KİTAP DEĞERLENDİRMESİ Kentin Yeni Misafirleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Türkiye ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye den İkametİzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus HareketlerineUygulanacakUsul

Detaylı

ÇALIŞTAY ve ZİRVE BULGULARI KASIM 2016, ŞANLIURFA Dr. Leyla ŞEN UCLG-MEWA

ÇALIŞTAY ve ZİRVE BULGULARI KASIM 2016, ŞANLIURFA Dr. Leyla ŞEN UCLG-MEWA ÇALIŞTAY ve ZİRVE BULGULARI KASIM 2016, ŞANLIURFA Dr. Leyla ŞEN UCLG-MEWA Mevcut Durum Bölge, özellikle Şanlıurfa yoksul mültecilerin başkenti Güvenlik önemli ve hassas bir konu: Uyuşturucu ve madde bağımlılığı

Detaylı

HIV/AIDS ve GÖÇ, Türkiye deki Etkisi. Dr. F. Şebnem ERDİNÇ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi seberd67@yahoo.com

HIV/AIDS ve GÖÇ, Türkiye deki Etkisi. Dr. F. Şebnem ERDİNÇ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi seberd67@yahoo.com HIV/AIDS ve GÖÇ, Türkiye deki Etkisi Dr. F. Şebnem ERDİNÇ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi seberd67@yahoo.com Uluslararası Göç Örgütünün tanımı ile GÖÇ Düzenli göç Yabancıların yasal yollarla Türkiye

Detaylı

2014 YILI ŞUBAT AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI ŞUBAT AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Marrtt 2014 2014 YILI ŞUBAT AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

DURUM RAPORU Edirne deki Suriyeli Mülteciler, 17 Eylül 2015

DURUM RAPORU Edirne deki Suriyeli Mülteciler, 17 Eylül 2015 DURUM RAPORU Edirne deki Suriyeli Mülteciler, 17 Eylül 2015 HAYATA DESTEK SUPPORT TO LIFE www.supporttolife.org ARKA PLAN Suriye deki krizin beşinci yılına girmesiyle birlikte gittikçe daha çok sayıda

Detaylı

Ocak 2015 İtibariyle UNHCR Türkiye İstatistikleri*

Ocak 2015 İtibariyle UNHCR Türkiye İstatistikleri* Ocak 2015 İtibariyle UNHCR Türkiye İstatistikleri* 31.01.2015 İtibariyle Kayıtlı Mülteci ve Sığınmacıların Yaş, Cinsiyet ve Geldikleri Ülkelere Göre Dağılımı 0-4 5-11 12-17 18-59 AFGANİSTAN 277 271 739

Detaylı

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan iç savaşlar, coğrafi olumsuzluklar dolayısıyla insanlar,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER AMAÇ

BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER AMAÇ TÜRKİYEYE İLTİCA EDEN VEYA BAŞKA BİR ÜLKEYE İLTİCA ETMEK ÜZERE TÜRKİYEDEN İKAMET İZNİ TALEP EDEN MÜNFERİT YABANCILAR İLE TOPLUCA SIĞINMA AMACIYLA SINIRLARIMIZA GELEN YABANCILARA VE OLABİLECEK NÜFUS HAREKETLERİNE

Detaylı

Kamplardaki sığınmacı sayısı 152 bin 51

Kamplardaki sığınmacı sayısı 152 bin 51 Kamplardaki sığınmacı sayısı 152 bin 51 Ocak 08, 2013-7:10:56 Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, ''Bugün itibarıyla Suriye'den ülkemize gelmiş, kamplarımızda kalan sığınmacı sayısı 152 bin 51'dir'' dedi.

Detaylı

MÜLTECİ SORUNU VE TÜRKİYE PROF. DR. HASRET ÇOMAK

MÜLTECİ SORUNU VE TÜRKİYE PROF. DR. HASRET ÇOMAK PROF. DR. HASRET ÇOMAK 1 MÜLTECİLERİN HUKUKİ DURUMUNA DAİR SÖZLEŞME; MÜLTECİLERİN HUKUKİ STATÜSÜNE İLİŞKİN SÖZLEŞME BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULU NUN 14 ARALIK 1950 TARİH VE 429 (V) SAYILI KARARIYLA

Detaylı

DURUM RAPORU Türkiye deki Ezidi Sığınmacılar, 16 Ekim 2014

DURUM RAPORU Türkiye deki Ezidi Sığınmacılar, 16 Ekim 2014 HAYATA DESTEK SUPPORT TO LIFE www.hayatadestek.org DURUM RAPORU Türkiye deki Ezidi Sığınmacılar, 16 Ekim 2014 DURUM ÖZETİ Ağustos 2014 başında Irak ın Sinjar bölgesine IŞİD tarafından yapılan saldırı sonucunda

Detaylı

Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi Projesi Örnekliğinde Göçmen Bilgilendirmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü

Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi Projesi Örnekliğinde Göçmen Bilgilendirmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi Projesi Örnekliğinde Göçmen Bilgilendirmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi Projesi Nedir? Keçiören Belediyesi, Keçiören Kaymakamlığı, Sosyal

Detaylı

SURİYE KRİZİ İNSANİ YARDIM OPERASYONU. Mayıs 2017

SURİYE KRİZİ İNSANİ YARDIM OPERASYONU. Mayıs 2017 SURİYE KRİZİ İNSANİ YARDIM OPERASYONU Mayıs 2017 Mart 2011 de Suriye içerisinde meydana gelen iç çatışmalar neticesinde 11 milyondan fazla Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı evlerini terk etmek durumunda

Detaylı

5 Dk. Ülke Ile Ilgili Giriş Konuşması. Değerli katılımcılar hepinizi ülkem adına saygıyla selamlıyorum,

5 Dk. Ülke Ile Ilgili Giriş Konuşması. Değerli katılımcılar hepinizi ülkem adına saygıyla selamlıyorum, 5 Dk. Ülke Ile Ilgili Giriş Konuşması Değerli katılımcılar hepinizi ülkem adına saygıyla selamlıyorum, Beşinci yılını dolduran Suriye Krizi, küresel bir meseledir doğudan batıya; güneyden kuzeye hepimizi

Detaylı

YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU

YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Geçici Sığınma Müracaatının Alınması 1-1951 Sözleşmesi ; 1 Temmuz

Detaylı

Suriye de 2011 yılından beri sürmekte

Suriye de 2011 yılından beri sürmekte Yeni yasa sığınma sistemini Suriyeli sığınmacıları kapsayacak şekilde genişletmekle birlikte mevcut mülteci hukuku politikasını korumuştur. Yabancıları dışlayıcı tutum sürmekte, sığınmacıların ülkedeki

Detaylı

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ NİN SURİYE KRİZİNDEKİ TUTUMU... 1 Giriş... 1 1. BM Organı Güvenlik Konseyi nin Temel İşlevi ve Karar Alma Sorunu...

Detaylı

Uluslararası koruma yasası geliyor

Uluslararası koruma yasası geliyor Uluslararası koruma yasası geliyor Mayıs 03, 2012-7:40:03 Yabancıların Türkiye'ye girişleri, kalışları ve çıkışları ile sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları AB uyumlu

Detaylı

Suriyeli Mülteciler: Türkiye nin Müstakbel Vatandaşları

Suriyeli Mülteciler: Türkiye nin Müstakbel Vatandaşları Suriyeli Mülteciler: Türkiye nin Müstakbel Vatandaşları Derya Kap* Suriye de dördüncü yılına giren iç savaş, dünyanın en büyük insani ve güvenlik krizlerinden birini oluşturuyor. 29 Nisan 2011 tarihinde

Detaylı

Uluslararası Koruma Kanunu benimsendi

Uluslararası Koruma Kanunu benimsendi Uluslararası Koruma Kanunu benimsendi Haziran 20, 2012-7:11:56 TBMM İçişleri Komisyonu, yabancıların Türkiye'ye girişleri, kalışları ve çıkışları ile sağlanacak korumanın kapsamına, uygulanmasına ilişkin

Detaylı

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ Arap ülkelerinin demokrasi ve özgürlük hareketi olarak başlayıp birçok diktatörün devrilmesiyle sonuçlanan Arap Baharı olarak bilinen süreç 26 Ocak 2011 de Suriye de başlamış

Detaylı

Türkiye de Kayıp bir Kuşak oluşmasını önlemek

Türkiye de Kayıp bir Kuşak oluşmasını önlemek Türkiye de Kayıp bir Kuşak oluşmasını önlemek II Dünya Savaşı ndan bu yana dünyanın yaşadığı en ağır insani kriz olan Suriye deki çatışmalar 7. yılına yaklaşıyor ve görünürde sona ereceğine ilişkin bir

Detaylı

MÜLTECİ HAKLARI VE MÜLTECİLERE YÖNELİK AYRIMCILIKLA MÜCADELE

MÜLTECİ HAKLARI VE MÜLTECİLERE YÖNELİK AYRIMCILIKLA MÜCADELE MÜLTECİ HAKLARI VE MÜLTECİLERE YÖNELİK AYRIMCILIKLA MÜCADELE Ülkelerindeki ağır insan hakları ihlalleri, savaş, yoksulluk gibi çeşitli nedenlerle milyonlarca insan kendi doğduğu toprakları terk etmek zorunda

Detaylı

Türkiye deki Suriyeli Mülteciler Sık Sorulan Sorular

Türkiye deki Suriyeli Mülteciler Sık Sorulan Sorular Türkiye deki Suriyeli Mülteciler Sık Sorulan Sorular İçindekiler Türkiye deki Suriyeli mülteciler için yasal çerçeve Geçici koruma rejimi nedir ve kimin için uygulanır? Geçici koruma rejimi Türkiye ye

Detaylı

SURİYE KRİZİ İNSANİ YARDIM OPERASYONU

SURİYE KRİZİ İNSANİ YARDIM OPERASYONU SURİYE KRİZİ İNSANİ YARDIM OPERASYONU YALNIZ DEĞİLSİNİZ Haziran 2014 GENEL DURUM 2010 yılında başlayan ve Arap halklarının demokrasi, özgürlük ve insan hakları taleplerinden ortaya çıkan olaylar, 15 Mart

Detaylı

Bosna Kurbanlarına Yardım - Bosna ve Kosova dan Gelen Mültecilere Destek

Bosna Kurbanlarına Yardım - Bosna ve Kosova dan Gelen Mültecilere Destek Soydaş Uyum Eğitimi Bulgaristan dan göç eden soydaşlarımızın Türkiye de yerleşme, yaşama ve çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla 9 aylık bir sürede 4 ilde 33 seminer düzenlenmiş, 7.000 e yakın kişiye

Detaylı

KONFERANS GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ YABANCILARIN TÜRKİYE DE ÇALIŞMASI

KONFERANS GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ YABANCILARIN TÜRKİYE DE ÇALIŞMASI KONFERANS GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ YABANCILARIN TÜRKİYE DE ÇALIŞMASI Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Türkiye de Çalışması Konferansı Büyük İlgi Gördü Ankara da ilk kez geçici koruma sağlanan yabancıların

Detaylı

ÜLKEMİZE SIĞINAN YABANCILARIN SAĞLIK HAKLARI PANELİ

ÜLKEMİZE SIĞINAN YABANCILARIN SAĞLIK HAKLARI PANELİ ÜLKEMİZE SIĞINAN YABANCILARIN SAĞLIK HAKLARI PANELİ SIĞINMACI ÇOCUK HAKLARI Neslihan ÇAPAR İl Müdür Yardımcısı ARALIK- 2015 SIĞINMACI Vatandaşı oldukları ülkeden başka bir ülkeye mülteci statüsü almaya

Detaylı

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Küresel İzleme Raporu Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Raporu na göre; iyi bir yönetişim ile okula kayıt oranları artabilir,

Detaylı

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES Tartışma Metinleri WPS NO/ 111 / 2017-06 SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE DEKİ HUKUKİ DURUMU Özgür ATAŞ* * ozgur.atas@hotmail.com İstanbul Ticaret Üniversitesi

Detaylı

AYRIMCILIK ve NEFRET SUÇU

AYRIMCILIK ve NEFRET SUÇU Mültecilerle Dayanışma Derneği Uğur Mahallesi 848 Sokak No:16 Konak - İzmir 0 232 483 54 21 / 0 549 483 54 21 / 0 549 483 54 22 0 232 483 54 21 bilgi@multeci.org.tr www.multeci.org.tr Bu broşür, ECHO (AB

Detaylı

HUKUKİ STATÜSÜ Stj. Av. Cansu KULA VE ÜLKEMİZDEKİ SURİYELİLERİN ULUSLARARASI BELGELERLE

HUKUKİ STATÜSÜ Stj. Av. Cansu KULA VE ÜLKEMİZDEKİ SURİYELİLERİN ULUSLARARASI BELGELERLE K A PA K KO N U S U ULUSLARARASI BELGELERLE İLTİCA HUKUKU VE ÜLKEMİZDEKİ SURİYELİLERİN HUKUKİ STATÜSÜ Stj. Av. Cansu KULA 2 0. yüzyılın başından itibaren Türkiye nin jeopolitik konumu gereği birçok kitlesel

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: II Sayı: 1 Bahar 2015 Sahibi İstanbul Medipol Üniversitesi adına Prof. Dr. Sabahattin AYDIN Yazı İşleri Müdürü Yrd. Doç. Dr. Selman Öğüt Yayın

Detaylı

Kasım i Kasım personeli

Kasım i Kasım personeli Mart 2011 de Suriye içerisinde meydana gelen iç çatışmalar neticesinde 11 milyondan fazla Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı evlerini terk etmek durumunda kalmış olup, 13.6 milyon kişi ise insani yardıma

Detaylı

Politika Özeti. Suriye deki savaş ve mülteci krizi insan ticaretini nasıl etkilemektedir? Ocak 2016

Politika Özeti. Suriye deki savaş ve mülteci krizi insan ticaretini nasıl etkilemektedir? Ocak 2016 Politika Özeti Suriye deki savaş ve mülteci krizi insan ticaretini nasıl etkilemektedir? Ocak 2016 Hazırlayan: Claire Healy Yönetici Özeti Suriye'deki şiddet olayları çocuk, kadın ve erkekleri evlerinden

Detaylı

Sığınmacı Krizi ve Türkiye AB Görüşmeleri

Sığınmacı Krizi ve Türkiye AB Görüşmeleri Sığınmacı Krizi ve Türkiye AB Görüşmeleri Turker Saliji Ekim 2015 SIĞINMACI KRİZİ VE TÜRKİYE AB GÖRÜŞMELERİ 1 Giriş Ortadoğu daki iç savaşlar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan özellikle Suriye

Detaylı

Dünya Mültecileri Hakkında Anahtar İstatistikler

Dünya Mültecileri Hakkında Anahtar İstatistikler Dünya Mültecileri Hakkında Anahtar İstatistikler Avrupa ve ABD'ye göç eden mülteciler nüfusu nasıl etkiledi? Avrupalıların, AB politikalarına bakışı nasıl? ABD halkının mültecilere bakışı nasıl? 29.06.2016

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Mülteciler. BMMYK 24 Kasım 2015 İstanbul ayselen@unhcr.org

Dünyada ve Türkiye de Mülteciler. BMMYK 24 Kasım 2015 İstanbul ayselen@unhcr.org Dünyada ve Türkiye de Mülteciler BMMYK 24 Kasım 2015 İstanbul ayselen@unhcr.org Dünyada Mülteciler BMMYK kayıtlarına göre, 2014 yılı dünya genelinde en yoğun mülteci hareketinin gözlemlendiği yıl olmuştur.

Detaylı

Türkiye deki Suriyeli Sığınmacılar, 2013 Saha Araştırması Sonuçları

Türkiye deki Suriyeli Sığınmacılar, 2013 Saha Araştırması Sonuçları Türkiye deki Suriyeli Sığınmacılar, 2013 Saha Araştırması Sonuçları Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 2013 KISALTMALAR AFAD AB BM BMMYK GSYH STK AFKEN EYDAS : Afet

Detaylı

SURİYE KRİZİ İNSANİ YARDIM OPERASYONU

SURİYE KRİZİ İNSANİ YARDIM OPERASYONU SURİYE KRİZİ İNSANİ YARDIM OPERASYONU YALNIZ DEĞİLSİNİZ Şubat 2014 GENEL DURUM 2010 yılında başlayan ve Arap halklarının demokrasi, özgürlük ve insan hakları taleplerinden ortaya çıkan olaylar, 15 Mart

Detaylı

18 Ocak 2002 de STK olarak kuruldu. 19 Ocak 2006 tarih ve 2006-9982 no lu Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsü kazandı.

18 Ocak 2002 de STK olarak kuruldu. 19 Ocak 2006 tarih ve 2006-9982 no lu Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsü kazandı. YETİM RAPORU 18 Ocak 2002 de STK olarak kuruldu. 19 Ocak 2006 tarih ve 2006-9982 no lu Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsü kazandı. Bakanlar Kurulu nun 6 Şubat 2007 tarihli

Detaylı

Ülkemize Sığınan Suriye Vatandaşlarının Barındıkları Çadırkentler Hakkında İnceleme Raporu -3-

Ülkemize Sığınan Suriye Vatandaşlarının Barındıkları Çadırkentler Hakkında İnceleme Raporu -3- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU Ülkemize Sığınan Suriye Vatandaşlarının Barındıkları Çadırkentler Hakkında İnceleme Raporu -3-24. Dönem 3. Yasama Yılı 2013 Rapor, Komisyonun

Detaylı

SURİYE KRİZİ İNSANİ YARDIM OPERASYONU

SURİYE KRİZİ İNSANİ YARDIM OPERASYONU SURİYE KRİZİ İNSANİ YARDIM OPERASYONU YALNIZ DEĞİLSİNİZ 1 1.GENEL DURUM 2010 yılında başlayan ve Arap halklarının demokrasi, özgürlük ve insan hakları taleplerinden ortaya çıkan olaylar, 15 Mart 2011 tarihi

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

KASIM 2014 SURİYE İNSANİ YARDIM OPERASYONU YÖNETMELİĞİ KİRAYA VERME ALIM, SATIM,

KASIM 2014 SURİYE İNSANİ YARDIM OPERASYONU YÖNETMELİĞİ KİRAYA VERME ALIM, SATIM, ALIM, SATIM, KİRAYA VERME KASIM 2014 SURİYE İNSANİ YARDIM OPERASYONU YÖNETMELİĞİ GENEL DURUM 2010 yılında başlayan ve Arap halklarının demokrasi, özgürlük ve insan hakları taleplerinden ortaya çıkan olaylar,

Detaylı

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO.12, ARALIK 2016 ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI 30 Kasım 2016 Çarşamba günü Ortadoğu Stratejik

Detaylı

SURİYE YE KOMŞU ÜLKELERDE SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMU: BULGULAR, SONUÇLAR VE ÖNERİLER

SURİYE YE KOMŞU ÜLKELERDE SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMU: BULGULAR, SONUÇLAR VE ÖNERİLER SURİYE YE KOMŞU ÜLKELERDE SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMU: BULGULAR, SONUÇLAR VE ÖNERİLER Rapor No: 189 Nisan 2014 ISBN: 978-605-4615-87-2 Ankara - TÜRKİYE 2014 Bu raporun içeriğinin telif hakları a ait olup,

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

ULUSLARARASI HASTA DESTEK BİRİMİ

ULUSLARARASI HASTA DESTEK BİRİMİ ULUSLARARASI HASTA DESTEK BİRİMİ 444 47 28 TANITIM -112 ye gelen yabancı dildeki çağrılarda, -Tüm kamu ve özel hastanelere yabancı hasta geldiğinde, -184 SABİM hattına gelen yabancı dildeki çağrılarda,

Detaylı

Yaklaşık Mülteci bugüne kadar UNHCR nin kış desteği programı kapsamında tek seferlik nakit yardımı almıştır. Kent ortamında 91%

Yaklaşık Mülteci bugüne kadar UNHCR nin kış desteği programı kapsamında tek seferlik nakit yardımı almıştır. Kent ortamında 91% TÜRKİYE BİLGİ NOTU Ocak 2017 ÖNE ÇIKAN NOKTALAR 1 Türkiye dünyada en çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Yaklaşık 490.000 Mülteci bugüne kadar UNHCR nin 2016-2017 kış desteği programı

Detaylı

ÜLKEMİZE GÖÇ EDEN SÜRİYELİ MÜLTECİLERİN İZMİR'DEKİ SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL DURUMLARI

ÜLKEMİZE GÖÇ EDEN SÜRİYELİ MÜLTECİLERİN İZMİR'DEKİ SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL DURUMLARI ÜLKEMİZE GÖÇ EDEN SÜRİYELİ MÜLTECİLERİN İZMİR'DEKİ SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL DURUMLARI Araştırma Grubu : Osman GÖREN Taha AKSOY Serhat ALP İsmail AKINCI Doğan BOĞDU Mehmet Siraç AKAN Danışman : Yrd. Doç.

Detaylı

2015 KIZILAY Haftası İlköğretim 1.-4. sınıf Takdimci El Kitabı

2015 KIZILAY Haftası İlköğretim 1.-4. sınıf Takdimci El Kitabı Bu el kitabı, 2015 yılı Kızılay Haftası okul etkinlikleri için Türk Kızılayı şube, bölge ve yerel merkezlerine hazırlanmıştır. İlköğretim 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan sunumun

Detaylı

Suriyeli Göçmenler Özelinde Türkiye de Göçmenlerin Sağlık Gereksinimleri. Dr.Melikşah Ertem

Suriyeli Göçmenler Özelinde Türkiye de Göçmenlerin Sağlık Gereksinimleri. Dr.Melikşah Ertem Suriyeli Göçmenler Özelinde Türkiye de Göçmenlerin Sağlık Gereksinimleri Dr.Melikşah Ertem Göçmenler/sağlık hizmetleri ilkeler neler olmalı? Sağlık hizmetleri insan hakları temelinde değerlendirilmeli

Detaylı