Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"

Transkript

1 Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

2 Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 13 Mayıs 2015tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan, tüm yataklı sağlık kurumlarını, yataklı konaklama tesislerini, günü birlik kullanıma açık tüm eğlence dinlence yerlerini, endüstriyel havalandırma ve soğutma sistemlerinin kullanıldığı tüm işyerleri alışveriş merkezleri ve işyerlerini kapsayan bu yönetmeliği sizler için inceledik. Yönetmeliğin Amacı: Lejyoner hastalığına karşı hazırlıklı olmak, hastalıktan korunmak ve hastalıkla mücadele etmek için alınması gereken tedbirler ile hastalığın bildirimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek.

3 Rutin Koruyucu Önlemler Rutin koruyu önlemlerin uygulanacağı mekan ve alanlar; Sağlık alanları (tüm yataklı sağlık kurumları) Turizm ve rekresyonalanları: oteller, motelleri, misafirhaneler, kaplıcalar, rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri, bakım evleri, konaklamalı gemiler, alışveriş merkezleri, suyun bulunduğu ve kullanıldığı halkın kullanımına açık rekresyonel alanlar. Diğer alanlar: Suyun kullanıldığı endüstriyel havalandırma sistemlerinin ve/veya soğutma makinelerinin kullanıldığı iş merkezleri ve işyerleri.

4 Sorumlu Personel Konaklama birimlerinde Halk Sağlığı Müdürlükleri nce Legionellakonusunda yapılacak en az 8 saatlik eğitimi almış, en az lise mezunu bir personel bulundurulur. Bu sorumluluk konaklama birimi sahibi veya işletmecisinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz, konaklama biriminde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulmasından sorumlu kişi ile birlikte konaklama biriminin risk değerlendirmesini yapmakla sorumludur. Yataklı sağlık birimlerinde bu görev hastane teknik servisi ve hastane yönetiminin aktif katılımı ile enfeksiyon komiteleri tarafından yürütülür. Konu ile ilgili görevlendirilen personelin isimleri Halk Sağlığı Müdürlükleri ne bildirilir.

5 Su Yönetim Planı Konaklama birimlerinde, su sisteminde legionella kolonizasyonunu önlemeye yönelik su yönetimi planı hazırlanır ve uygulama ile ilgili kayıtlar düzenli olarak tutulur. Tüm koruyucu önlemlere ilişkin dosya düzenlenir ve istenilmesi durumunda ya da denetimlerde Hakla Sağlığı Müdürlüğü veya Toplum Sağlığı Merkezi denetçilerine ibraz edilir.

6 Konaklama birimi faaliyette olduğu sürece alınacak rutin koruyucu önlemler 1 Soğuk su tankları en yılda iki kez, sıcak su tankları yılda en az üç kez boşaltılır, temizlenir ve dezenfekte edilir. Sediment birikimi fazlaysa bu süreler kısaltılır. Su dağıtım sisteminin herhangi bir yerinde su akımının durduğu yada çok yavaşladığı kısımlar olmayacak şekilde düzenleme yapılır. Fiziksel kontroller her ay yapılır. Sistemin dezenfeksiyonu en az yılda bir kez yapılır.

7 Konaklama biriminin faaliyette olduğu süre boyunca alınacak önlemler 2 Binanın her noktasındaki akıtılan sıcak suyun bir dakika içinde C arasında bir sıcaklığa ulaşması sağlanır. Her gün suyun sıcaklığı ölçülür. Sağlık kurumlarında her gün rastgele seçilen birkaç noktadaki musluktan akıtılan suyun klor seviyesi ve sıcaklığı ölçülüp kaydedilir. Konaklama birimlerinde şehir şebekesi dışında bir kaynaktan su temin ediliyorsa her gün rastgele seçilen birkaç musluktan akıtılan suyun sıcaklığı ve klor seviyesi ölçülür ve kayıt edilir.

8 Konaklama birimi faaliyetteyken alınacak rutin koruyucu önlemler 3 Sıcak su sisteminin herhangi bir kısmı bir hafta süreyle devre dışı kaldıysa, yeniden kullanıma başlandığında en az bir gün süreyle su sıcaklığı 70 C nin üzerinde tutulur. Sıcak su tanklarında bulunan suyun sıcaklığı yıl boyunca en az 60 C, sıcak su tankına geri dönen suyun sıcaklığı en az 50 C olur. Kullanılmayan odalardaki musluk ve duş başlıklarından sıcak ve soğuk su her gün 3-5 dakika akıtılır.

9 Konaklama biriminin faaliyette olduğu süre boyunca alınacak önlemler 4 Duş başlıkları ve musluk filtrelerinde oluşan sediment her ay amaca uygun kalıntı giderici/önleyicilerle temizlenir her hafta dezenfekte edilir. Kullanımda olan soğutma kulelerinin 3 ayda bir işletme bakımı yapılır ve yılda en az iki kez mekanik olarak temizlenir. Bu işlemlerde Sağlık Bakanlığı ndan alınmış üretim veya ithal iznine sahip biyosidalürünler kullanılır. Kalorifer sistemi yılda en az bir kez temizlenir ve dezenfekte edilir.

10 Bir haftadan uzun süre kapalı tutulmuş olan konaklama biriminde misafir kabul etmeden önce yapılması gerekenler Bütün sıcak su tanklarında sıcaklığın 24 saat boyunca 70 C düzeyine kalması sağlanır. Sıcak su akan bütün musluklar ve duş başlıklarından 5-10 dakika süreyle 60 C su akıtılması sağlanır. En az 24 saat süreyle musluktan akan suyun sıcaklığı 60 C üzerinde tutulur. Sıcak ve soğuk su sisteminin tümünde bakiye klor miktarı en az 3 ppmolacak şekilde klorlama yapılır, bu seviye 24 saat boyunca korunur. Bu işlem için diğer kimyasal eradikasyon yöntemlerinden biri de kullanılabilir. Bu işlem sırasında konaklama biriminde konaklayanların bu suyu içme ve kullanma amacıyla kullanmamaları için tüm tedbirler alınır.

11 Rutin Numune Sayısı ve Alım Noktaları Yataklı sağlık kurumlarında yılda en az bir kez, 100 yatağa kadar olan kurumlarda odalardaki musluk ve duş başlıklarından en az 5 adet, ilave her 50 yatak için artı bir adet daha numune alınır. Numuneler katları temsil edecek şekilde alınır. Bünyesinde doku-organ transplantasyon ünitesi, hematoloji, onkoloji servisleri bulunan hastanelerde numuneler bu birimleri de içerecek şekilde yılda en az iki kez alınır. Yukarıdaki numunelere ek olarak sıcak su tankı, soğuk su tankı, binaya giren şebeke suyu deposundan en az ikişer numune, merkezi havalandırma sistemi soğutma kulesi ve kondansatörü, buz makinesi, termal havuz, artezyen kuyusu, artezyen su deposunun her birinden en az birer numune alınır.

12 Su Sisteminin Temizlenmesi ve Dekontaminasyon Konaklama biriminde lejyoner hastalığı vakası saptanması durumunda veya su numunelerinde Legionellabakterisi ürediğinde fiziksel yöntemlerle ve dekontaminasyonyöntemleriyle eradikasyon sağlanır. Fiziksel Yöntemler: Tanklarda biriken tortu ve sedimentinsüpürülüp temizlenmesi, tesisatın tümünün boşaltılıp doldurulması, depo iç yüzeylerinin fırçalanarak biyofilm tabakasının kazınması, filtrasyon gibi yöntemler. Dekontaminasyon: Mevzuatta ayrıntılı biçimde tarif edilen termal eradikasyon, kimyasal eradikasyon veya radyoaktif eradikasyon yöntemleri kullanılır. Bu çalışmalar esnasında konaklama birimlerinde konaklayanların işletmedeki suyu kullanma ve içme amacıyla kullanmamaları için her türlü tedbir alınır.

13 Eradikasyon Yöntemleri Termal Eradikasyon Yöntemleri: Yüksek Isıtma (superheating), Flushing, Şok Isıtma Kimyasal Eradikasyon Yöntemleri: Klorlama, uygulama yerine göre Ozon, Hidrojen Peroksit, Bakır-Gümüş İyonizasyon Radyasyon ile Eradikasyon Yöntemleri: Ultraviyole Uygulaması

14 Vaka SürveyansÇalışmaları tarihli Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyansve Kontrol Esasları Yönetmeliği ne göre lejyoner hastalığı tanımına uygun olan vakaların olması durumunda vaka sürveyansı başlatılır. Lejyoner hastalığı bildirimi zorunlu bir hastalıktır. Vakalardan rehberde belirtildiği şekilde numune alınır ve laboratuvara gönderilir. Olası ve kesin vakalar muayene eden hekim tarafından bildirimi zorunlu hastalık fişleri düzenlenerek Toplum Sağlığı Merkezi ne bildirilir. Salgın kararı Halk Sağlığı Kurumu tarafından verilebilir ve bu durumda gerekli tedbirler alınır.

15 Aktif Sürveyans Yataklı sağlık kurumlarında vaka çıkması ve yada alınan numunelerde üreme olması durumunda aktif sürveyans başlatılır. Legionellasorumlusu tarafından ilgili hekimlerden pnömonitanısı düşünülen hastaların lejyoner hastalığı yönünden değerlendirilmesi istenilir. Geriye dönük olarak vaka çalışmaları başlatılır.

16 Çevresel Sürveyans Lejyoner hastalığı vaka bildirimi yapılması ya da alınan numunelerde üreme olması halinde Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi tarafından çevresel sürveyansçalışmaları başlatılır. Bu çalışma kapsamında ilk, ikinci ve üçüncü incelemeler yapılır. Dekontaminasyonve yeni numunelerin alınmasının esas olduğu bu çalışmalar su numunelerinin analiz sonuçları uygun çıkana kadar tekrarlanır. Vaka çıkan konaklama birimlerinde rutin kontrol yöntemlerinin uygulanması iki aylık periyotlarla iki yıl süreyle denetlenir.

17 Laboratuvarlar Halk Sağlığı Kurumu suda Legionellaanalizi konusunda yetkili laboratuvarları ve bu laboratuvarların standartlarını belirler. Kurum tarafından laboratuvar çalışmalarını koordine eden Ulusal Referans Laboratuvarı, LegionellaBölge Laboratuvarı ve Lejyoner Hastalığı LaborotuvarAğı tanımlanmıştır. Ağa dahil olan Laboratuvarlar tanıda kurum tarafından belirlenen ulusal standartları uygular.

18 Ayrıca Yönetmeliğin uygulanmasına ait usul ve esaslar Halk Sağlığı Kurumunun belirlediği rehber uyarınca yapılır. Numune gönderim ve analiz ücretleri konaklama birimleri ve sağlık kurumları tarafından ödenir. Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara Umumi Hıfzıssıhha kanunun 282 maddesindeki idari yaptırım uygulanır. ( TL arasında para cezası) Yönetmelik yayımlanma tarihinden itibaren geçerlidir. Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanlığı yürütür.

19 Kaynak: Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları hakkında Yönetmelik Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyansve Kontrol Esasları Yönetmeliği Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği

20 Hazırlayan: Dr. Anıl Hoşcan iyilik, sağlık diyebilmek için

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100TSH0110001 01/05/2001 Konu : Seyahat İlişkili Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı GENELGE- 2001/34 İlgi : 30.05.1996 tarih ve 6076

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100TSH0110001 01/05/2001 Konu : Seyahat İlişkili Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı GENELGE- 2001/34 İlgi : 30.05.1996 tarih ve 6076

Detaylı

İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 7 Mart 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28580 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) ndan: İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Mart 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 6 Mart 2013 69471265-305-2354

Detaylı

POLİKLORLU BİFENİL VE POLİKLORLU TERFENİLLERİN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

POLİKLORLU BİFENİL VE POLİKLORLU TERFENİLLERİN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 27.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26739 POLİKLORLU BİFENİL VE POLİKLORLU TERFENİLLERİN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ÖZEL GIDA KONTROL LABARATUVARLARININ KURULUŞ ve FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yetki Kanunu 560 S.K.H.K. Yayımlandığı R.Gazete 28 Haziran 1995/ 22327 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 15.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28678 BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sağlık Bakanlığından: YÜZME HAVUZLARININ TABĐ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK ĐKĐNCĐ BÖLÜM

Sağlık Bakanlığından: YÜZME HAVUZLARININ TABĐ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK ĐKĐNCĐ BÖLÜM Sağlık Bakanlığından: YÜZME HAVUZLARININ TABĐ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yüzme amacıyla

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin

Detaylı

KAPLICALAR YÖNETMELİĞİ

KAPLICALAR YÖNETMELİĞİ KAPLICALAR YÖNETMELİĞİ 24.07.20001 Tarih 24472 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Sağlık Bakanlığından : Kaplıcalar Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik;

Detaylı

BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 27/01/05 Resmi Gazete Sayı: 25709 BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, halk sağlığını ve huzurunu

Detaylı

16 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 YÖNETMELİK

16 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 YÖNETMELİK 16 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

İşyeri Sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmelik

İşyeri Sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmelik 15 Ağustos 2009 Tarihli Resmi GazeteSayı: 27320 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 17.02.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25730 İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği. 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği. 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903 Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; yataklı tedavi kurumlarında sağlık

Detaylı

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik YÖNETMELİKLER 1 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 2 7 MART PERŞEMBE RESMİ GAZETE SAYI: 28580 İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK (17.02.2005 25730 RG) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE

İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE MEVZUAT BÜLTENİ İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE Hazırlayan: Merve EVRiM / Çevre Mühendisi, isg Uzmanı (C) KASIM 2013, SAYI 11 ÇEVRE DETAM GROUP; ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğini, Çevre korumayı ve toplumsal sorumluluğu

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ 17.03.2014 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Amaç

İŞ GÜVENLİĞİ 17.03.2014 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Amaç İŞ GÜVENLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

6 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29378 YÖNETMELİK

6 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29378 YÖNETMELİK 6 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29378 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

YÖNETMELİK KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI İŞ LETMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI İŞ LETMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 16 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI İŞ LETMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: TEBLİĞ İNSAN DOKU VE HÜCRE ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI VE BU ÜRÜNLERİN ÜRETİM, İTHALAT, İHRACAT, DEPOLAMA VE DAĞITIM

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com RESİMDE NE GÖRMEKTESİNİZ? www.ankaraisguvenligi.com NEDEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ? Çalışma ortamı gözle görünen veya görünmeyen tehlikelerle doludur. NEDEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ? www.ankaraisguvenligi.com

Detaylı

YÖNETMELİK. u) Mahalli idare: İçme-kullanma suyu temin edilmesinden sorumlu belediye veya il özel idaresini,

YÖNETMELİK. u) Mahalli idare: İçme-kullanma suyu temin edilmesinden sorumlu belediye veya il özel idaresini, 7 Mart 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28580 Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) ndan: YÖNETMELİK İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı