GÜVENLIK BILGI FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLIK BILGI FORMU"

Transkript

1 2985 Sürüm #: 01 Verildiği tarih: 27-Mayıs / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde/preparat kimliği Maddenin/karışımın kullanımı Sürüm # 01 Verildiği tarih ETHYL 3(2-FURYL)PROPANOATE tatlar ve kokular For Manufacturing Use Only 27-Mayıs-2015 Eşanlamlı(lar) 2-Furanpropanoic acid, ethyl ester * Ethyl 2-furanpropionate 'so called' * Ethyl furfuryl hydracylate * Ethyl furfurylacetate * Ethyl furylpropionate CAS # BRI Product Code 852 Diğer tanımlama yöntemleri FEMA number 2435 Üretici Firma Bilgileri 2. TEHLİKELERİN TANIMI Bedoukian Research 21 Finance Drive Danbury, CT Amerika birleşik devletleri Chemtrec (North America) Chemtrec (International) Bu madde 67/548/EEC Yönergesine göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma Fiziksel tehlikeler Sağlıkla ilgili tehlikeler Çevresel tehlikeler Özel tehlikeler Xn;R21/22 Fiziksel tehlike olarak sınıflandırılmaz. 3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ Deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır. Çevreye tehlikeli bir madde olarak sınıflandırılmamıştır. Deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır. Tozunu/dumanını/gazını/buğusunu/buharlarını/spreyini solumayın. Bileşenler CAS # Yüzde EC-No. Sınıflandırma ETHYL 3(2-FURYL)PROPANOATE Xn;R21/22 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ Solunum Deriyle temas Gözlerle temas Yutma Genel öneri Doktor icin uyarılar 5. YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ Güvenlik nedeniyle kullanılmaması gereken yangın söndürme aletleri Açık havaya çıkartın. Solunma zorluğu çekildiğinde oksijen gerekli olabilir. Semptomlar belirirse ve devam ederse, bir doktora başvurun. Kirlenen elbiselerinizi ve ayakkabılarınızı çıkarın ve izole edin. Cildi derhal bol su ile yıkayın Hemen doktora başvurun. Hafif cilt temasında, malzemenin etkilenmeyen taraflara yayılmasını engelleyin. Elbiseleri tekrar kullanmadan önce ayrı ayrı yıkayın. Gözleri derhal en az 15 dakikalığına bol su ile yıkayın. Hemen doktora başvurun. Yutulması halinde, derhal tıbbi yardım alın ve bu kabı veya etiketi gösterin. Zehirlenme kontrol merkezinden bilgi almadan kusturmaya çalışmayın. Kusma halinde başını alçak tutun ki midedekiler akciğerlere girmesin. Kurban maddeyi yutmuşsa ağızdan ağıza sunni teneffüs yöntemini kullanmayın. Geri tepme süpaplı bir cep maskesi ya da uygun başka bir tıbbi solunum cihazı yardımıyla suni teneffüs yaptırın. Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız. Soluk alıp vermede zorluk çekiliyorsa oksijen veriniz. Kurbanı, gözlem altında tutun. Kazazedeyi sıcak tutun. Soluk alıp vermede zorluk çekiliyorsa oksijen veriniz. Kazazedeyi sıcak tutun. Bulguların ortaya çıkması gecikebilir. Yangını söndürmek için su fışkırtmayın, yangını yayar.

2 2985 Sürüm #: 01 Verildiği tarih: 27-Mayıs / 5 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER Kısıtlama prosedürleri Kişisel güvenlik önlemleri Çevreyi koruma önlemleri Temizlik için metodlar 7. KULLANIM VE DEPOLAMA Elleçleme Saklama Herhangi bir riski yoksa malzemenin akışını durdurun. Mümkün olduğunda saçılan madde için bir kuyu açın. Maddenin su yollarına, kanalizasyona, bodrum katlarına yada kapalı yerlere girişine mani olun. Gerekli olmayan personeli uzak tutun. Rüzgâra karşı tutun. Alçak basınç bölgeleri dışında muhafaza edin. Uygun koruyucu giysiler giymeksizin hasar görmüş kapları yada dökülen maddeyi ellemeyin. Kapalı yerlere girmeden önce orasını havalandırın. Kişisel korunma için 8. bölüme bakın. Eğer güvenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz. Kanalizasyona, su yoluna veya toprağa dökülmesinden kaçının. Lağıma veya su ortamına dökülmesi halinde yerel yetkililere haber verin. Büyük saçılmalar: Herhangi bir riski yoksa malzemenin akışını durdurun. Mümkün olduğunda saçılan madde için bir kuyu açın. Yayılmayı önlemek için plastik bir tabakayla kaplayın. Ürünü ıslatmak için vermikulit, kum ya da toprak gibi yanmaz bir madde kullanın ve daha sonra imha etmek için bir kaba yerleştirin. Ürünü düzelttikten sonra yeri suyla yıkayın. Küçük saçılmalar: Absorbe edici bir malzeme (bez, yün v.s.) ile siliniz. Artakalan kirleri temizlemek için yüzeyi iyice temizleyin. Kazara dökülen sıvıyı asla tekrar kullanım için asla orjinal kabına geri koymayınız. Bu madde ve kutusu tehlikeli atık olarak imha edilmelidir. Çöplerin bertaraf edilmesi için 13. bölüme bakın. Tozunu/dumanını/gazını/buğusunu/buharlarını/spreyini solumayın. Deriyle temasına mani olun. Gözlerle temastan kaçının. Kullanım sırasında herhangi bir şey yemeyin veya içmeyin. Sıkıca kapatılmış orijinal kutusunda saklayın. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Geçimsiz maddelerden uzakta saklayın (MSDS Bölüm 10'a bakınız). Recommended Packaging: Glass, Plastic, Aluminum or Phenolic Lined Steel. Sıkıca kapalı inert gaz altında serin ve iyi havalandırılan bir alanda depolayın. 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA İş yerindeki maruz kalma sınırları Biyolojik sınır değerler Önerilen gözetim prosedürleri Ek Maruz Kalma Verileri Mühendislik ölçütleri Kişisel koruyucu ekipmanlar Solunum koruyucu İçindeki maddelere ilişkin maruz kalma sınırları not edilmiş değildir. İçerik madde(ler) ile ilgili biyolojik maruz kalma sınırları yoktur. Genel havalandırma normal olarak yeterlidir. Potansiyel kontrolsüz açığa çıkma durumları varsa, maruz kalma seviyesi bilinmiyorsa veya hava arıtmalı respiratörlerin yeterli koruma sağlayamayacağı başka durumlarda, pozitif basınçlı hava beslemeli bir respiratör kullanın. Elleri koruma Gözleri koruma Deri ve vücudun korunması Çevre Maruz Kalma Kontrolü Sağlık tedbirleri Kontrol parametreleri Koruyucu eldiven kullanın. Yüz koruyucu (siper). Gözlerle temastan kaçının. Deri ile temas etmeyin. İmalatçı tarafından özellikle tavsiye edilen, kimyasallara karşı koruyucu donanım giyin. Çevre yöneticisi serbest kalan her türlü büyük miktardaki maddelerden haberdar edilmelidir. Çalışırken sigara dahil herhangi birşey yiyip içmeyiniz. Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın. Standart kontrol prosedürlere uyun. 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Görünüş Koku Fiziksel durum Renk Koku eşiği ph Kaynama noktası Parlama noktası Tutuşabilirlik sınırları havada, % hacim olarak daha yüksek Tutuşabilirlik sınırları havada, % hacim olarak daha düşük Sıvı. Sarı fruity pineapple aroma. 220,6 C (429,08 F) US EPA Estimation Programs Interface Suite for Microsoft Windows, v 4,11. US EPA, Washington, DC, USA. 88 C (190 F) Pensky-Martens or Grabner Miniflash

3 2985 Sürüm #: 01 Verildiği tarih: 27-Mayıs / 5 Buhar basıncı Bağıl yoğunluk Çözünürlük (su) Bölme katsayısı (n-oktanol/su) Viskozite 0,0837 mmhg 20 C'de; US EPA Estimation Programs Interface Suite for Microsoft Windows, v 4,11. US EPA, Washington, DC, USA. 2,43 US EPA Estimation Programs Interface Suite for Microsoft Windows, v 4,11. US EPA, Washington, DC, USA. Buhar yoğunluğu 5,8 Relative to air; Hava = 1 Buharlaşma hızı Erime noktası/donma noktası Kendi kendine tutuşma sıcaklığı VOC Molekül Ağırlığı 168,19 Molekül formülü Diğer bilgiler Dansite C9H12O3 1,049-1,057 g/cm3 Spesifik gravite 1,049-1,057 at 25 C 10. KARARLILIK VE REAKTİVİTE Kaçınılacak durumlar Tehlikeli ayrışma ürünleri Stabilite Parlama noktasını aşan sıcaklıklara mani olun. Geçimsiz maddelerle temas. Bilinen tehlikeli bozunma ürünleri yoktur. Normal koşullar altında madde durağandır. 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER Toksikolojik veri Ürün Türler ETHYL 3(2-FURYL)PROPANOATE (CAS ) Akut Test Sonuçları Ağız Sıvı LD50 Sıçan 1950 mg/kg Result for similar material Isobutyl 3-(2furyl)propanoate. Dermal Sıvı LD50 Tavşan 2000 mg/kg Result for similar material Isobutyl 3-(2furyl)propanoate. * Ürün ölçüleri gösterilmeyen ek komponent verilerine dayanabilir. Maruz kalma yolları Duyarlaştırma Deri duyarlaştırıcı 2 % Patch test, Vehicle Petrolatum. Result for similar material Isobutyl 3-(2-furyl)propanoate. Sonuç: Not sensitizing. Türler: İnsan Organ: Deri Notlar: RIFM Karsinojenisite Mutajenisite Solunum. Yutma, ağızdan alma. Deri teması. Göz teması. İnsanlar için karsinojendir şeklinde sınıflandırılamaz. Ürünün veya herhangi bir bileşeninin %0.1'den daha fazla mutajenik veya genotoksik olduğunu gösteren hazırda herhangi bir veri bulunmamaktadır. Üreme hücresi mutajenisitesi: Ames testi < 3600 µg/plate, Strains TA 1535, TA 1537, TA 1538, TA 98 and TA 100 with and without metabolic activation. Vehicle DMSO or Water. Sonuç: Not mutagenic. Türler: Salmonella typhimurium Notlar: RIFM Üretkenlik Epidemiyoloji Sınıflandırılmış değildir. Bu ürün için herhangi bir epidemiolojik veri bulunmamaktadır.

4 2985 Sürüm #: 01 Verildiği tarih: 27-Mayıs / EKOLOJİK BİLGİLER Ekotoksidite Çevresel etkiler Biyolojik birikim Suda yaşayan organizmalar için zararlı olduğu sanılmamaktadır. Uzman olmayan kişilerce kullanılması veya atılması halinde çevreye zarar vermesi olasıdır. Biyolojik Birikim Potansiyeli Octanol/water partition coefficient log Kow 2,43, US EPA Estimation Programs Interface Suite for Microsoft Windows, v 4,11. US EPA, Washington, DC, USA. 13. BERTARAF BİLGİLERİ Atma talimatları Kalıntı atıkları / kullanılmamış ürünler Kirlenmis ambalaj AB atık kodları Toplayıp geri verin veya mühürlü ve lisanslı kaplara atın. Bu madde ve kutusu tehlikeli atık olarak imha edilmelidir. Gerekli yetki alındıktan sonra uygun bir tesiste yakılmalıdır. Kanalizasyon, toprak veya su yollarına dökmeyin. Uygulanabilir tüm yasal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin. Yerel kurallara uygun olarak yerleştiriniz. Boş kaplar ya da kovanlarda bazı ürün kalıntıları kalmış olabilir. Bu madde ve kabı güvenli bir şekilde imha edilmelidir (bakınız: İmha etme talimatları). Toprağa veya su yoluna dökülmesinden kaçının. Boş kaplarda ürün kalıntısı olabileceğinden, kap boşaldıktan sonra dahi etiketteki uyarıları takip edin. Boş kaplar geri dönüşüm veya atım için onaylı bir atık yerine götürülmelidir. Atık kodları kullanıcı tarafından, ürünün kullanıldığı uygulama esas alınarak belirlenmelidir. Atık kodu, kullanıcı, üretici ve atık atma mercii görüşmeleri sonucu belirlenmelidir. 14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ ADR IATA IMDG MARPOL 73/78, Ek II ve IBC Kodu gereğince maddelerin dökme halinde taşınması 15. MEVZUAT BİLGİSİ Mevzuat bilgisi Etiketleme İçindekiler EC Numarası Sembol(ler) Bu ürün EC talimatlarına veya ilgili ulusal kanunlara uygun olarak sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir. Bu Güvenlik Bilgi Sayfası Talimatname (EC) 1907/2006 ile uyumludur. ETHYL 3(2-FURYL)PROPANOATE Zararlı R -cümlesi/ R-cümleleri S kodlu cümle(ler) R21/22 Deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır. S13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. S20 Kullanım sırasında herhangi bir şey yemeyin veya içmeyin. S23 Gazı/Dumanı/Buharı/Spreyi solumayınız. S24/25 Deri ve gözlerle temasından sakının. S36/37 Uygun koruyucu giysi ve eldiven kullanın. S60 Bu madde ve kutusu tehlikeli atık olarak imha edilmelidir. Kimyasal maddelerle çalışmak için ulusal yönetmeliği takip edin. 16. DİĞER BİLGİLER R-fazlarla ilgili anlatým bölüm 2 ve 'dedir Tavsiye edilen koşullar R21/22 Deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır. Not for use in Tobacco or Nicotine delivery device applications and/or products.

5 2985 Sürüm #: 01 Verildiği tarih: 27-Mayıs / 5 Reddetme BRI kullanılabilecek olan bu bilgi ve ürünü ya da ürün ile başka üreticilerin ürünlerinin karışımı ile ilgili bütün koşulları öngöremez. Ürünün taşınması, depolanması ve atımında güvenlik şartlarının sağlanması ve hatalı kullanımdan dolayı meydana gelen kayıp, yaralanma, hasar ya da masrafla ilgili mesuliyetin üstlenilmesi kullanıcının sorumluluğundadır. Bu sayfada yer alan bilgiler şu an mevcut olan en ileri bilgi ve tecrübelere dayanılarak yazılmıştır.

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde/preparat kimliği Maddenin/karışımın kullanımı Sürüm # 01 Yayınlanma tarihi Revizyon tarihi - CAS # Teflon katkı maddeli yağlayıcı

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 02124 Sürüm #: 02 Yayınlanma tarihi: 16-Nisan-2015 Revize Edildiği Tarih - 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde/preparat kimliği PAXgene Blood RNA Tube Maddenin/karışımın

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 7 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 04 CP757Series Verildiği tarih 06-03-2014

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 6 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 01 C8833Series Yoktur. Verildiği tarih

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 7 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 01 HP Priming Solution Indicator for press

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU hazır lanmıştır BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı Ürün tarifi Ürün Türü Teşhis ile ilgili diğer bilgiler GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sivi poliüretan reçine

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün Adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Uygun olmayan kullanım

Detaylı

Dökme bölgesi bitki veya ağaçların yanında bir yerdeyse, ilk temizlikten sonra toprağın üzerindeki 5 cm lik kısmı alıp yok ediniz.

Dökme bölgesi bitki veya ağaçların yanında bir yerdeyse, ilk temizlikten sonra toprağın üzerindeki 5 cm lik kısmı alıp yok ediniz. GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI EŞANLAMLILAR, TİCARİ ADLAR KULLANIM TEDARİKÇİ B1230141 DPX-GBF2 75PX Yabani ot mücadele ilacı DuPont Türkiye Kimyasal Ürünler

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

YENİ DÜZENLEME TARİHİ 17.11.2014 KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU 4.02 HAZIRLAMA TARİHİ 14.07.2008

YENİ DÜZENLEME TARİHİ 17.11.2014 KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU 4.02 HAZIRLAMA TARİHİ 14.07.2008 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO 0001017933, 0001016804 EŞ ANLAMLILARI KULLANIM Lost Circulation Material; LCM Kayıp Sirkülasyon Malzemesi FİRMA Chevron Phillips Chemical

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Avrupa Komisyonu 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uygun Avrupa 1. GÜVENLİK BİLGİ FORMU MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün Adı Kimyasal ad

Detaylı

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 -

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 - Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista Yaz cam Suyu 1.2 Bilinen kullanımları Ön cam yıkayıcı. Araç bakımı, yıkama sıvısı. 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri.

Detaylı

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista SHPD 15W-40 1.2 Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL

Detaylı

SIGMA-ALDRICH. GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Versiyon 5.0 Yeni düzenleme tarihi 27.04.2013 Basım Tarihi 01.08.

SIGMA-ALDRICH. GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Versiyon 5.0 Yeni düzenleme tarihi 27.04.2013 Basım Tarihi 01.08. SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Versiyon 5.0 Yeni düzenleme tarihi 27.04.2013 Basım Tarihi 01.08.2013 BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve şirket / iş

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.200827092) GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket /

Detaylı

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02. Sayfa No: 1/18 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193177 CAS No 68-12-2 EINECS No 200-679-5 Kimyasal Adı N,N-dimetilformamid Kimyasal Formülü C 3 H 7 NO Yapısal

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU CARBOLINE CARBOTHANE 8421 TR COMP. A

GÜVENLİK BİLGİ FORMU CARBOLINE CARBOTHANE 8421 TR COMP. A GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO. KULLANIM TEDARİKÇİ ACIL DURUM TELEFONU 820CT8421TR-A Solvent Bazli Boya AKİŞ BOYA SAN VE TİC A.Ş. Ali Osman Sönmez

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 / 10 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde / Müstahzarın tanıtılması: Ürünün İsmi : ORBAY Yüzey Temizleme Tineri Ürünün Kodu : 0200634 1.2 Madde / Müstahzarın Kullanımı:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 04.06.2013 Sayfa No: 1/18 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Çok köpüren bir yıkama maddesidir. Elde bulaşık yıkamada kullanılır. İçerdiği yüzey

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (R.G.11/03/2002-24692) ne uygun olarak hazır lanmıştır 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı AT No 201-069-1 REACH Kayıt numarası Kayıt numarası

Detaylı

POLİSÜLFİT ÇİFT CAM MASTİK (A- Komponent)

POLİSÜLFİT ÇİFT CAM MASTİK (A- Komponent) POLİSÜLFİT ÇİFT CAM MASTİK (A- Komponent) 01 MÜSTAHZAR VE ŞİRKET TANITIMI Ticaret İsmi : POLİSÜLFİT ÇİFT CAM MASTİK Firma : Akkim Yapı Kimyasalları San. Tic. ve A.Ş. Adres : Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk.

Detaylı

İDEA MGA 1690. : Çimento üretiminde dayanım arttırıcı, öğütme kolaylaştırıcı

İDEA MGA 1690. : Çimento üretiminde dayanım arttırıcı, öğütme kolaylaştırıcı 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün Adi : idea MGA 1690 Sayfa: 1/6 Kullanım Alanı Üretici Firma : Çimento üretiminde dayanım arttırıcı, öğütme kolaylaştırıcı : İdea Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş. Aydınevler

Detaylı

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 01 MÜSTAHZAR VE ŞİRKET TANITIMI Ticaret İsmi : AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU Firma : Akkim Yapı Kimyasalları San. Tic. ve A.Ş. Adres : Yeşilbayır

Detaylı

: cityblue. Hazırlama Tarihi : 20.01.2015 GBF NO : 002.00 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu :1 Sayfa 1 / 5

: cityblue. Hazırlama Tarihi : 20.01.2015 GBF NO : 002.00 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu :1 Sayfa 1 / 5 Sayfa 1 / 5 1 MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı : Madde/Karışım : Karışım Kimyasal İsmi / tanımı : Üre solüsyonu CAS NO : - EINECS NO : - Kullanım Alanı : ADBLUE (SCR-Katolizatörlerinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Drispac Plus Regular ve Superlo Polymer

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Drispac Plus Regular ve Superlo Polymer GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO. 100000014006 ÇEŞİTLERİ 1102077, 1102087, 1016814, 1017892, 1016815, 1017893 KULLANIM TEDARİKÇİ Endüstriyel kullanım.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı El Sabunu HAS KİMYA KOZMETİK - DETERJAN & TEMİZLİK MAD. SAN.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı El Sabunu HAS KİMYA KOZMETİK - DETERJAN & TEMİZLİK MAD. SAN. Düzenlenme ve Yayın Tarihi:26.05.2013 Sayfa No: 1/16 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI 1.2 KULLANIM ALANI Cilt ph ına uygun olduğundan ve cilt koruyucu katkılar içerdiğinden

Detaylı

1.2 Madde ve karışımın tanımlanan ilgili kullanımları ve kullanılmaması gereken alanları.

1.2 Madde ve karışımın tanımlanan ilgili kullanımları ve kullanılmaması gereken alanları. 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (R.G.11/03/2002-24692) ne uygun olarak hazırlanmıştır - 1272/2008 CLP; 453/2010 GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tarihi Sürüm 15/08/2013 4 BÖLÜM

Detaylı