İMANCI KÖYÜ (KIRŞEHİR-KAMAN) AĞZI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMANCI KÖYÜ (KIRŞEHİR-KAMAN) AĞZI"

Transkript

1 T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İMANCI KÖYÜ (KIRŞEHİR-KAMAN) AĞZI (METİN-GRAMER-SÖZLÜK) BİTİRME TEZİ HAZIRLAYAN SEVİL MESUTOĞLU DANIŞMAN PROF. DR. ALİ AKAR MUĞLA MAYIS 2012

2 Bu Bitirme Çalışması günü aşağıda adı geçen jüri üyeleri huzurunda savunulmuş, oy birliği ile kabul / red edilmiştir. Üye Üye Üye 2

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 ÖN SÖZ... 5 KISALTMALAR... 6 GİRİŞ... 7 KIRŞEHİR İN TARİHİ... 7 KIRŞEHİR İN ETNİK YAPISI KAMAN HAKKINDA GENEL BİLGİ İMANCI KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ I. SESLER I. l. ÜNLÜLER I. l. l. ÜNLÜ TÜRLERİ I ALAFON ÜNLÜLER I UZUN ÜNLÜLER I Hece Kaynaşması Yoluyla Oluşan Uzun Ünlüler I Ünsüz Yitimi İle Oluşan Uzun Ünlüler II. 1. ÜNSÜZLER II ÜNSÜZ TÜRLERİ III. SES DEĞİŞMELERİ III. 1. ÜNLÜ DEĞİŞMELERİ III ÜNLÜ UYUMU III Büyük Ünlü Uyumu III İlerleyici Ünlü Benzeşmesi III Gerileyici Ünlü Benzeşmesi III Ek ve Edatlarda Ünlü Uyumu III Büyük Ünlü Uyumunun Bozulması III Küçük Ünlü Uyumu III Ön Ünlülerin Artlılaşması III Art Ünlülerin Önlüleşmesi III Geniş Ünlülerin Daralması III Dar Ünlülerin Genişlemesi III Düz Ünlülerin Yuvarlaklaşması III Yuvarlak Ünlülerin Düzleşmesi III. 2. ÜNLÜ TÜREMELERİ III Başta Ünlü Türemesi III İçte Ünlü Türemesi III Sonda Ünlü Türemesi III. 3. ÜNLÜ DÜŞMELERİ III. 4. ÜNSÜZLERDE SES OLAYLARI III ÜNSÜZ TÜREMELERİ III. 5. ÜNSÜZ DEĞİŞMELERİ III İLK SES ÜNSÜZ DEĞİŞMELERİ III Tonlulaşma III Tonsuzlaşma III İÇ SES ÜNSÜZ DEĞİŞMELERİ III İç Seste Tonlulaşma III İç Seste Tonsuzlaşma III İç Seste Sızıcılaşma III İçseste Ünsüz Değişmeleri

4 III İç Seste Akıcı Ünsüzler Arasındaki Değişmeler III İç Seste Diğer Ünsüz Değişmeleri III İç Seste Ünsüz Benzeşmeleri III İlerleyici Ünsüz Benzeşmesi III Gerileyici Ünsüz Benzeşmesi III Son Seste Ünsüz Değişmeleri III Son Seste Tonlulaşma III Son Seste Sızıcılaşma III. 6. ÜNSÜZ DÜŞMESİ III Sızıcı Ünsüzlerin Düşmesi III.7. ÜNSÜZ İKİZLEŞMESİ III. 8. ÜNSÜZ TEKLEŞMESİ III. 9. HECE KAYNAŞMASI III. 10. HECE YUTUMU III. 11. DİFTONG III. 12. İKİLEME III. 13. GÖÇÜŞME ŞEKİL BİLGİSİ I. İSİMLER I. 1. İsim Türetme Ekleri I İsimden İsim Türetme Ekleri I Fiilden İsim Türetme Ekleri I. 2. İSİM ÇEKİM EKLERİ I ÇOKLUK EKLERİ I İYELİK EKLERİ I HAL EKLERİ I İlgi Eki I Belirtme Hali Eki I Yönelme Hali Eki I Bulunma Hali Eki I Ayrılma Hali Eki I Eşitlik Hali Eki I Araç Hali Ekleri I AİTLİK EKİ I SORU EKİ II. SIFATLAR II. 1. Niteleme Sıfatları II. 2. Belirtme Sıfatları II İşaret Sıfatları II Sayı Sıfatları II Asıl Sayı Sıfatları II Sıralama Sayı Sıfatları II Üleştirme Sayı Sıfatları II Kesir Sayı Sıfatları II Soru Sıfatları II Belirsizlik Sıfatları III. ZARFLAR III. 1. Yer ve Yön Zarfları III. 2. Zaman Zarfları III. 3. Niteleme ve Durum Zarfları

5 III. 4. Azlık-Çokluk Zarfları III. 5. Soru Zarfları IV. ZAMİRLER IV. 1. Şahıs Zamirleri IV. 2. Dönüşlülük Zamiri IV. 3. İşaret Zamirleri IV. 4. Soru Zamirleri IV. 5. Belirsizlik Zamirleri V. FİİLLER V. 1. Fiil Türetme Ekleri V Fiilden Fiil Türeten Ekler V İsimden Fiil Türeten Ekler V. 2. Şahıs Ekleri V. 3. Şekil ve Zaman Ekleri V Bildirme Kipleri V Geniş Zaman V Bilinen Geçmiş Zaman V Öğrenilen Geçmiş Zaman V Şimdiki Zaman V Gelecek Zaman V Tasarlama Kipleri V Emir Eki İstek Eki V Şart Eki V Gereklilik Eki V Fiillerin Birleşik Çekimleri V Hikaye V Bilinen Geçmiş Zamanın Hikayesi V Öğrenilen Geçmiş Zamanın Hikayesi V Şimdiki Zamanın Hikayesi V Geniş Zamanın Hikayesi V Gelecek Zamanın Hikayesi V Rivayet V Öğrenilen Geçmiş Zamanın Rivayeti V Şimdiki Zamanın Rivayeti V Geniş Zamanın Rivayeti V Gelecek Zamanın Rivayeti V Şartın Rivayeti V İsteğin Rivayeti V. 4. EK- FİİL (CEVHER FİİL) V Ek-Fiilin Geniş Zamanı V Ek-Fiilin Hikayesi V Ek-Fiilin Rivayeti V Ek-Fiilin Olumsuzu V. 5. FİİLİMSİLER V İsim-Fiiller V { ma }eki V { mak} eki V { Iş} eki V Sıfat-Fiiller

6 V { An} eki V { cak} eki V { dik} eki V { miş} eki V { AsI }eki V { mez }eki V { Ar} eki V Zarf-Fiiller V { A }eki V { ArAk} eki V { Alı} eki V { AsI/ AsIyA} eki V { Ip }eki V { IncA }eki V { kan} eki V { madan} eki V { dikça} eki VI. EDATLAR VI. 1. Ünlemler VI Ünlemler VI Seslenme Edatları VI Gösterme Edatları VI Sıralama Edatları VI Denkleştirme Edatları VI Karşılaştırma Edatları VI Cümle Başı Edatları VI. 3. Çekim Edatları SONUÇ METİNLERDE KULLANILAN İŞARETLER METİNLER SÖZLÜK BİBLOGRAFYA

7 ÖN SÖZ İmancı ağzı, Kırşehir yöresi ağızları içerisinde incelemeye değer gördüğümüz bir ağız olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden bitirme çalışmamızı bu doğrultuda gerçekleştirmeye çalıştık. Kırşehir ağzı üzerine yapılmış çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Biz bu çalışmalara katkı sunmak amacıyla İmancı ağız özelliklerini incelemeyi gerekli gördük. Bitirme çalışmamızı üç aşamada gerçekleştirdik. Birinci aşamada, ağız özelliklerinin yaşandığı yerde yaşayan ve konuşma organlarında herhangi bir eksiklik olmayan kişilerden ses kayıt cihazı yardımıyla metinler derledik. İkinci aşamada bu ses kayıtları aynen yazıya geçirilerek metinler halinde çözümledik. Üçüncü aşamada ise metinler üzerinden gramer çalışması yapılarak İmancı ağzının fonetik ve morfolojik özelliklerini ortaya koyduk. Çalışmamız böylece Giriş, Gramer Özellikleri, Metinler ve Sözlük olmak üzere dört ana bölümden oluştu. Giriş bölümünde Kırşehir tarihi, ağız özellikleri-tarih ilişkisi, Kaman tarihi ve İmancı hakkında genel bir bilgi verdik. Gramer Özellikleri bölümünde İmancı ağzının gramer özelliklerinin ses ve yapı bilgisi bakımından incelemesi yapılmıştır. Metinler bölümünde, yapmış olduğumuz ses kayıtlarının ağız özellikleri dikkate alınarak yapılan çevriyazılı metinler yer almaktadır. Sözlük bölümünde ise, metinlerde yer alan yazı dilinden farklı ses ve yapı özellikleriyle kullanılan sözcüklere yer verilmiştir. Bu bitirme çalışmasını oluşturulmasında bana yardımcı olan aileme, ağız malzemesini derleme sırasında bana yardımcı olan ve köyde beni büyük bir misafirperverlikle ağırlayan tüm köy halkına ve beni bu çalışma için yönlendiren danışman hocam Prof. Dr. Ali AKAR a teşekkürü borç bilirim. Sevil Mesutoğlu 5

8 KISALTMALAR a.g.e.: adı geçen eser s.:...sayfa 6

9 GİRİŞ Kırşehir, İç Anadolu bölgesinin Orta Kızılırmak bölümünde ve kuzey enlem, ve doğu boylamları üzerinde yer alan ve km² lik bir yüz ölçümüne sahip bir ilimizdir. İlin toplam nüfusu dir. İle bağlı yönetim birimleri; Kaman, Mucur, Akçakent, Akpınar, Çiçekdağı ve Boztepe dir. Doğu ve güneydoğuda Nevşehir, Niğde ve Aksaray, batı ve güneybatısında Ankara, kuzeybatısında Kırıkkale, kuzey ve kuzeydoğusunda Yozgat illeri ile sınırlıdır. Kırşehir in toprakları, Kızılırmak havzasının orta bölümünde ve İç Anadolu kıvrım dağlarının temelini oluşturan Orta Anadolu plâtosu üzerinde yer alır. İl topraklarının %64.2 sini plâtolar, %18.3 ünü ovalar, %17.2 sini de dağlar teşkil etmektedir. Kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları sıcak ve kurak bir iklime sahiptir. KIRŞEHİR İN TARİHİ Kırşehir in bilinen tarihi Milattan önce 2500 yıllarına kadar gitmektedir. Kırşehir, Etiler tarafından ilk çağlarda kurulmuş bir yerleşim merkezidir. Etiler den (M.Ö ) sonra sırasıyla Frigyalılar (M.Ö ), Persler (M.Ö ),Yunanlılar (Kapadokya Krallığı dönemi: M.Ö. 332-M.S. 18), Romalılar (M.S ), Bizanslılar( ) Kırşehir de hüküm sürmüşler, 1071 Malazgirt Zaferi nden sonra da, Anadolu tarihinde olduğu gibi, Kırşehir tarihinde de Türk- İslam hâkimiyeti devri başlamıştır. Kırşehir e ad olarak, Etiler in Akuva Saravena, yani Suşehri, Yunanlılar ın ve Romalılar ın Chamanen, Mokissos, Parnossos Bizanslılar ın Jüstinianopolis, Selçuklular ın bir ara Gülşehir adını verdiklerini biliyoruz. Kırşehir in eski ailelerinden Hacı Çakıroğlu B. Ömer Köker in elinde bulunan H.290/M. 902 tarihli Hacı Turanoğlu Şah Mehmed Vakfiyesi nde Kırşehri adının geçmiş olması, bugünkü Kırşehir adının eskiliğini de ortaya koymaktadır.bu adın Abbasîler devrinde dârü l-cîhâd Anadolu ya akın eden ve bu topraklarda yerleşen Türk akıncıları tarafından verildiği sanılmaktadır. Görünen odur ki, Kırşehri/Kırşehir ve Gülşehir adları Türkler tarafından verilmiştir. Bunlardan Gülşehir adı, özellikle Selçuklular devrinde daha yaygın olarak kullanılmıştır. Nitekim Hacı Bektaş Velâyetnâmesi ndeki Meğer ol vakit Kırşehri nin adı Gülşehri idi şeklindeki ifadeler de bunu doğrulamaktadır.

10 Anadolu Selçuklu Devleti idaresinde Konya, Kayseri, Sivas gibi sayılı şehirler arasında yer alan Kırşehir in bu önemi, şüphesiz, Anadolu ya ekonomik bir nizam kazandıran Ahi Evran ın, Türk diline Garipnâme gibi bir şaheser kazandıran Aşık Paşa nın, Mevlânâ Celâleddin-i Rumî nin fikir ve yolunu, yâni Mevlevîliği Kırşehir e getiren Şeyh Süleyman-ı Türkmânî nin, kurdukları zaviyelerle Şeyh İsâ Mahmud ve Kaya Şeyhi nin, 1272 li yıllarda yaptırdığı gök bilimleri medresesi hâlâ ayakta olan Caca Bey in, Kırşehir in hemen yakınında kurduğu zaviye ile faaliyetlerini sürdüren Hacı Bektaş-ı Velî nin, eserlerini 14. yüzyılın başlarında verip aynı zamanda Ahi Evran-ı Velî nin postuna oturan Ahmed-i Gülşehrî nin ve daha nice ulu şahsiyetlerin burada yaşayıp bu yöreyi bir kültür ve medeniyet merkezi hâline getirmiş olmalarındandır. Selçuklular devrinde Kırşehir, gâh Danişment oğullarının eline geçmiş, gâh Selçuklu hükümdarlarının eski bir geleneğe uyarak topraklarını oğulları arasında taksim etmesi sırasında, herhangi birinin payına düşmüş, gâh birini yere vuran bir kardeşten diğerine mal olmuştur. Kırşehir in bir gül ve kültür şehri oluşu, I. Alâeddin Keykubad zamanında H.625/ M.1227 tarihinde şehri bir tımar olarak devralan Muzaffereddin Behramşah zamanına rastlar. Kılıç Arslan ın oğlu III. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Cibril İbn-i Caca Bey tarafından 1272 yılında üstü kubbe ile örtülü olarak yapılan Hey et (Gök Bilimleri) Medresesi ile birlikte, Muzaffereddin Behramşah Medresesi (1246) nin, Anadolu Selçuklu Devleti nin son zamanlarında Kırşehir in önemli bir kültür ve eğitim merkezi olmasındaki rolleri büyüktür. Âşık paşa nın dedesi olan Baba İshak ın Selçuklular a baş kaldırması sonucu ortaya çıkan kargaşa ve kıyımlara sahne olan Kırşehir, bunun ardından 1243 te Kösedağ Savaşı nda Selçuklular ın Moğollar a yenilmesi ile Moğollar ın yaylak ve kışlağı hâline gelmiştir. Moğollar ın Anadolu ya tayin ettikleri valilerin ağır zulüm ve baskıları, Selçuklu memurlarının idaredeki becerisizlikleri, Anadolu insanını canından bezdirmiştir. Kırşehir, Moğollar a karşı uzlaştırıcı bir siyaset güden Emir Nureddin Caca sayesinde huzur ve sükûnetini muhafaza etmişse de, Memlûklu Sultanı Baybars ın 1277 de İlhanlı-Selçuklu ordusunu Elbistan da yenmesi ile başsız kaldı. Çünkü Baybars, Mısır a dönerken birçok Anadolu bey ve komutanını da tutsak alarak götürdü. Bunların arasında Nureddin Caca ve kardeşi Sıraceddin İsmail Caca da bulunuyordu. 8

11 İlhanlı Devleti nin iç kargaşalar yüzünden güçsüz düşmesini fırsat bilen Eratna Bey 1340 ta bağımsızlığını ilân eder, böylece Kırşehir Eratna Beyliği nin eline geçer. Osmanlı padişahı Murad-ı Hüdavendigâr ın Ankara ile beraber Kırşehir i de Ahi ve Âyan tarifesinden almasının yanında, 1389 yılında tahta oturan I. Bayezid zamanının karışıklıklarından istifade eden Kara Tatarlar ın reisi Mürüvvet Beğ tarafından Kadı Burhaneddin in yanında götürdüğü mühendis ve mimarlar tarafından yirmi gün gibi kısa bir sürede yenilenmiş ve imar edilmiştir. Daha sonra Kadı Burhaneddin Akkoyunlular ın beyi Kara Yülük Osman tarafından öldürülünce (1389), Kadı nın mülkü Yıldırım Bayezid e teslim edilmiştir. Ancak bu Osmanlı hâkimiyeti uzun sürmemiştir. Bir yıl önce Karamaoğlu nun yağmaladığı Kırşehir, 1402 de Timur tarafından istilâ edilmiştir. Timur, daha sonra şehri, Ankara Savaşı nda kendisine yardımda bulunan Karamanlılar a teslim etmiştir. Timur un Semerkand a çekilmesinden sonra, Osmanlı idaresinde kudretli eline almayı başaran Çelebi Mehmet in Anadolu da siyasî hâkimiyetini kurarken Kırşehir e gelmiş olduğu ve Cemele ( bugünkü Çayağzı) Kalesi nde haftalarca oturup namına para bastığı da malûmumuzdur. Fatih in İstanbul u fethinden sonra Karamanoğulları ailesine kat i bir darbe ile son vermesine kadar, Şehzâde Cem in bu illere vali tayin edilmesi ile biraz nefes alsa da, bir ara Germiyanoğlu Yakup Bey in, bir ara da Dulkadiroğulları nın eline geçmiştir. Dulkadiroğulları nı da Yavuz Sultan Selim, kesin bir yenilgiyle tarih sahnesinden sildikten ve Osmanlı hâkimiyeti kesin olarak kurulduktan sonra, Kırşehir tarihinde önemli olaylar olmadı. Ancak, Kırşehir Osmanlı döneminde bir süre barış içinde yaşadıysa da, gerek Celâlî ayaklanmaları, gerekse de Kalender Baba, Kör Nebi Ağa ve Katırcıoğlu gibi isyan ve çapul hareketleri sırasında pek dirlik ve düzenlik yüzü görmemiştir. 19. yüzyıla kadar Kırşehir, daha pek çok ayaklanma ve kargasaya sahne olmuş, Kırşehirli birçok sıkıntı ve zulme maruz kalmıştır. 19. yüzyılda Kırşehir yöresi, siyasî açıdan Osmanlı Devleti nin durgun bölgelerinden biridir. Bu durgunluğu bozan tek şey, Bozok (Yozgat) dolaylarında yaşayan Çapanoğulları nın etki alanlarına Kırşehir i de katmaları olmuştur. 19. yüzyılın ortalarına doğru Çapanoğulları nın nüfuz bölgesinin dışına çıkan Kırşehir, yüzyılın geri kalan bölümünü sakin geçirmiştir. 14. asrın tamamında, 15. asrın ilk yarısında Konya, Kayseri, Niğde, Sivas, Kastamonu, Ankara vb. Anadolu şehirleri ile beraber, bir ilim ve kültür merkezi olmuş olan ve Anadolu ile Anadolu coğrafyası 9

12 dışında, özellikle Maraş, Çukurova, Halep, Rakka bölgelerinden yoğun göçlere sahne olan Kırşehir, XIX. yüzyıl ortalarında önemini yitirmiş, yollar üzerinde küçük bir durak yeri olmuştur. Bu sıralar nüfusu 3500 kadardı. Yüzyılın sonlarına doğru 8452 olarak gösterilmektedir. XIX. yüzyılın başlarında Kırşehir yöresinin nüfusu, e ulaşmıştır. Kırşehir, Osmanlı Devleti nin ilk dönemlerinde Karaman eyaletine bağlı bir sancak, daha sonraları Konya, Niğde ve Ankara illerine bağlanarak 1867 yılında bucak, 1869 yılında ilçe, 1870 yılında da sancak oldu. Ankara vilâyetine ait özel salnâme (1318), 1902 yılında Kırşehir in Ankara ya bağlı beş sancaktan biri olduğunu belirtmektedir. Bu sancağa Avanos, Keskin, Mecidiye (Çiçekdağı) ilçeleri bağlıdır. Mucur ve Hacıbektaş ise Kırşehir e bağlı köylerdir. Kırşehir, 1921 yılında bağımsız mutasarrıflık, Cumhuriyet in ilânından sonra da il merkezi olmuştur. KIRŞEHİR İN ETNİK YAPISI 1071 Malazgirt Zaferi nden sonra açılan fetih kapısından Anadolu ya giren ve bu toprakların doğudan batıya Türkleşmesinde asıl rolü oynayan Türkler, Alka- Evliler dışında kalan 23 Oğuz boyu ve bunlara ait oymak ve aşiretlerdir. 11. yüzyıla kadar bir Rum ülkesi olan Anadolu, bu yüzyıldan itibaren süreklilik kazanan fetih ve göçlerle her geçen gün bir Oğuz ülkesi hâline gelmeye başlamış, 13. yüzyıldan sonra Moğol saldırı ve baskılarıyla geri kalan Oğuz kitlelerinin ana kitleyle birleşmesi ve Kıpçak, Tatar, Çiğil, Halaç, vb. Oğuz dışı Türk unsurlarının da bunlara katılması sonucu 14. yüzyılda, artık Ahlat tan Adalar (Ege) denizine kadar uzanan bir Türk ülkesi hâline gelmişti. Anadolu ya gelen bu Oğuz boylarının büyük bir bölümü Selçuklu döneminde yeni yurtlarında, önceki yurtlarında da yerleşik hayatın içinde olduklarını belirtircesine, hemen yerleşik hayata geçmiş, bir kısmı ise sonradan yerleşik hayata geçerek Anadolu nun Türkleşme ve yerleşme yönlerinden durulmasını sağlamıştır. Ancak birçok boy ve oymağın Yörük ve Türkmen adını alarak bu coğrafya üzerinde konar göçer yaşayışı sürdürmesi, 1243 Kösedağ yenilgisiyle parçalanan Selçuklu Devleti nin Doğu Politikası sonucu, Doğu Anadolu daki devletlerin dağılması ve akabinde 17. ve 18. yüzyıllardaki aşiretleri iskân politikasının etkisiyle çeşitli Türkmen topluluklarının Orta ve Batı Anadolu ya göçleri, etnik yapı ve ağız özellikleri yönünden son derece karışık bir dalgalanmaya sebep olmuştur. 10

13 Çağlar boyunca Etiler, Gasgaslar, Helenler, Romalılar, Kapadokyalılar, Persler, Galtlılar ve Abbasoğulları nın hâkimiyetine girmiş olan Kırşehir, zaman zaman Alan, Kelt ve Kuman (Kıpçak) ların da hâkimiyetine girdikten sonra, 11.yüzyıldan itibaren de Karluk, Çiğil, Tatar gibi Oğuz dışı Türk unsurları ile özellikle 24 Oğuz boyundan birçoğunun mesken tuttuğu bir Türk ili haline gelmiştir. Bugün, yaşayan yer ve aşiret isimleri de gösteriyor ki, Kırşehir Kıpçak (Kuman), Karluk, Çiğil ve Tatar Türklerinin yanında, 24 Oğuz boyunun büyük bir kısmını bağrında barındırmakta olan önemli bir yerleşim bölgesidir. Onun için Kırşehir tarihinin yazılması için bir ömür harcayan merhum Cevat Hakkı Tarım ın da ifade ettiği gibi, Bir gün, Türk kültür hazinesinin ana kaynağını aramaya çıkanlar, herhalde, Gülşehri ne uğrak vereceklerdir. Tespit edebildiğimiz kadarıyla Abdal, Avşar (Afşar), Badıllı (Beğdili), Bayat, Bayındır, Boynu İnceli, Büğüz (Büğdüz), Cerid, Çağırkan, Çarıklı, Çepni, Çimeli, Dulkadirli, Halaç, Herikli, Eymir (Eymür), Karaca Kurt, Karakoyunlu, Karkın, Karlık (Karluk), Kayı, Kınık, Kızık, Kızılkoyunlu, Köçekli (Köçeklü), Mamalı (Mamalu), Tatar, Ödemiş (Otamış), Tülek, Türkmen, Yabanlı (Yabanlu), Yağmurlu gibi sayıları elli ikiyi bulan Oğuz ve Oğuz dışı Türk boy, aşiret, oymak ve cemâatinin Kırşehir ve yöresini yurt tutup izler bırakmış olması, bu yöremizin 11. yüzyıldan bu yana yoğun bir Türk nüfusuna iskân hareketi, bu vatan köşemizi daha 13. yüzyılda başta şehrin adı (Gülşehri/Kırşehri/Kırşehir) olmak üzere, bütün köy, dağ, tepe, ova, dere, ırmak vb. yer adlarına kadar Türkleştirmiştir. KAMAN HAKKINDA GENEL BİLGİ İç Anadolu Bölgesi nin Orta Kızılırmak Bölümü nde Kırşehir İli ne bağlı bir ilçe olan Kaman, doğusunda Akpınar ve Kırşehir, batısında Bala, güneyinde Şereflikoçhisar, kuzeyinde ise Keskin ve Akpınar ilçeleri ile çevrilidir. Kırşehir in kuzeybatısında yer alan ilçe toprakları engebeli ve yüksek platolar halindedir. Kırşehir ile Kaman arasındaki Baran Dağı (1.701 m.) ilçenin doğu ve güneydoğusunu engebelendirmektedir. Baran sıra dağları üzerinde Ali Üllez Dağı (1.528 m.), Topakkaya Dağı (1.300 m.) ve Buzluk Dağı (1.609 m.) yer almaktadır. En büyük akarsuyu Kızılırmak olup, Büyükdere, Kılıçözü ve Kırşehir Çayı ilçe topraklarını sulamaktadır. Kaman da doğal göl bulunmamakta, yalnızca elektrik üretimi ve sulama amaçlı Hirfanlı Baraj Gölü nden yararlanılmaktadır. 11

14 Kırşehir e 52 km. uzaklıktadır. Denizden yüksekliği ortalama m. olan ilçenin yüzölçümü km dir. Merkez nüfusu 22400, köyleriyle birlikte nüfusa sahip Kaman'a 10 kasaba ve 41 köy bağlıdır. İlçeye karasal iklim hakimdir. Kışları kar yağışlı, soğuk ve sert, yazları ise kurak ve sıcaktır. En fazla yağmur ilkbaharda görülür. Kaman ilçe sınırları içerisinde orman yoktur. İlçenin ekonomisi, dokumacılık, tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Yetiştirilen başlıca tarımsal ürünler; hububat, baklagiller, yem bitkileri, endüstri bitkileri, sebze ve meyvedir. Özellikle Kaman cevizi dünyaca ünlü olup, ilçe ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Hayvancılıkta büyük ve küçükbaş hayvanın yanı sıra tavukçuluk, arıcılık, balıkçılık ve devekuşu yetiştiriciliği yapılmaktadır. Hirfanlı Barajı nda ve çeşitli göletlerde tatlı su balıkları bol miktarda olup, sazan, mercan, yayın, kadife, levrek, turna gibi türler bulunmaktadır. Kaman da ev tezgahlarında ve küçük atölyelerde halı ve kilim dokumacılığı yapılmaktadır. Kırşehir in önemli bir ticaret ve halıcılık merkezi olan Kaman da tuğla, kiremit fabrikası, tarım araçları üretimi ve metal eşya üretimi yapan atölyeler bulunmaktadır. İlçeye bağlı Ömerhacılı kasabası ile Hamit kasabasında renkli mermer taşı madeni işletilmekte, yabancı ülkelere de ihraç edilmektedir. Ayrıca ilçe topraklarında demir, çimento hammaddesi ve flüorid yatakları vardır. Kaman a 8 km. uzaklıktaki Çağırkan Kasabası sınırları içindeki Kalehöyük de 1986 yılından bu yana Kültür Bakanlığı ile Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi adına Japonlar tarafından yapılan kazılarda ele geçen eserlerden, Kaman ve yöresinin MÖ yıllarına giden bir yerleşim yeri olduğu anlaşılmaktadır. M.Ö yılından bu yana yaklaşık 5000 yıllık bir yerleşim geçmişine sahip olan ilçe, Kaman adını Roma ve Bizans çağlarında yöreye gelen "CHNAMANE" adının Türkler tarafından Kaman olarak kullanılmasından almıştır. Bir başka rivayete göre Türkler'in ilk dini olan Şaman dininden geldiği bazı kaynaklarda belirtilse de bu konuda bir kesinlik yoktur. Ama kelime olarak düşünüldüğünde gök anlamına gelir. Bir rivayette ise MÖ yılları arasında Kızılırmak civarında yaşamış olan Etiler' (Hititler) den sonra kurulan Geomagen (Kumanlar) dan geldiği şeklindedir. M.Ö. 550 de Anadolu nun tümüyle birlikte Kırşehir ve yöresi de Pers egemenliğine girmiştir. Kırşehir de bu döneme ait önemli yerleşim kalıntı ve 12

15 buluntularına rastlanmamasına rağmen, Kaman Kalehöyük kazısından Pers Dönemi ne ait mühürler bulunmuştur. Antik Çağda burada Zama isimli bir yerleşim yeri olduğu kaynaklardan öğrenilmektedir. M.Ö. 333 yılında kurulan Kapadokya Krallığı döneminde otorite yetersizliği yüzünden Kırşehir ve yöresi yoğun baskı görmüştür. M.S. 18 de Roma İmparatoru Tiberius Kapadokya yı resmen Roma ya katarak eyalet durumuna getirmiştir. Roma döneminde Kırşehir yöresinde putperestliğin yanı sıra Hıristiyanlık da hızla yayılmıştır. Kaman yöresinde Bizans dönemine ait yapı kalıntıları ile Ömerhacılı Kalesinin kalıntıları bulunmaktadır. Bu da yörede bir Bizans yerleşimi olduğuna işaret etmektedir. Malazgirt Savaşı ndan sonra Oğuz boylarından bazı topluluklar Kaman ın bulunduğu yere yerleşmişlerdir. Nitekim günümüzde Kaman daki bazı köy isimleri Oğuzlar ile olan yakın ilişkiyi göstermektedir. XII.yüzyılda kısa bir süre Danişmentlilerin eline geçen yöreye yeniden Selçuklular hakim olmuştur. Moğolların Kösedağ Savaşı ndan sonra, Anadolu yu istila ettiği dönemde Kırşehir den konaklama yeri olarak yararlanılmıştır. Memluk Sultanı Baybars 1277 de Anadolu ya gelerek Elbistan da Moğolları yenilgiye uğratmış, Selçuklu ordusunun bir bölümü bu savaş sırasında Memluklulara katılmıştır. Kırşehir ve yöresi 1365 de Eretna Beyliği nin hakimiyetine girmiştir. Timur un Ankara Savaşı nda Yıldırım Beyazıt ı yenmesi üzerine Karamanoğullarına verilen Kırşehir ve yöresi, II. Murat döneminde ( ) kesin olarak Osmanlı topraklarına dahil olmuştur. Kaman 1913 yılında bucak merkezi iken, 1944 yılında ilçe olmuştur yılında Kırşehir in ilçe haline dönüştürülmesi sonucu, Ankara ya bağlanmış, Kırşehir in yeniden il statüsü kazanması ile ilçe olarak tekrar Kırşehir e bağlanmıştır. İlçeden günümüze gelebilen tarihi eserler arasında; Ömerhacılı Kale kalıntıları ve Temirli Kilisesi bulunmaktadır. Ayrıca ilçede Hirfanlı Baraj ve Gölü bulunmaktadır. İMANCI KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ İmancı köyü, Kırşehir e 45 km Kaman a 17 km uzaklıkta bir köydür lü yıllarda Horasan civarından kalkıp çeşitli yerlerde konakladıktan sonra Kırşehir Çiçekdağı yakınlarında bulunan Manıözü civarına gelip yerleşmişlerdir. Buraya yerleşen göçebe topluluk ortaya çıkan bir salgın hastalık sonucu göç etmek zorunda 13

16 kalmışlardır. Bu göçebe topluluk ikiye ayrılarak yollarına devam etmiştir. Göçebe topluluğun bir kısmı Akpınar ilçesine bağlı Hacı Mirza köyü civarına yerleşmiş, diğer bir kısmı ise bugün ki İmancı köyünün bulunduğu yere yerleşmiştir. Bu köye ilk yerleşenler geçimini develerle taşımacılık yaparak sağlayan bir Türkmen aşiretidir. Bu aşiret daha sonra taşımacılıkta kullandıkları develerini devlete vermişlerdir. Köyde eğitime önem vermişlerdir yılına kadar köyde bulunan medrese de Osman hocanın öncülüğünde eğitim verilmiş, Osman hocanın vefatından sonra 1911 yılında medrese kapanmıştır. Ara verdikleri eğitime Cumhuriyetten sonra 1948 de tekrar başlayarak etraf köylere öncü olmuşlardır. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin köy halkının geçimini sağlamasında yetersiz kalması, köy halkını büyük şehirlere göçe zorlamıştır nüfus sayımına göre köyün nüfusu 192 kişidir. Köyde yaşayan halk geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Taşımalı eğitimle eğitime devam edilmektedir. Köyde sağlık ocağı bulunmamaktadır. 14

17 I. SESLER I. l. ÜNLÜLER I. l. l. ÜNLÜ TÜRLERİ Derleme çalışması yapmış olduğumuz İmancı yazı dilimizde bulunan /a/, /e/, /ı/, /i/, /o/, /ö/, /u/, /ü/ ünlüleri dışında komşu seslerin etkileri ile oluşmuş ve boğumlama özellikleri değişmiş olarak duyulan başka ünlüler de bulunmaktadır. Bu ünlüler şunlardır: I ALAFON ÜNLÜLER ė : /e/ ünlüsünün daralması veya /ı/ ünlüsünün genişlemesi sonucu oluşmuştur.imancı ağzında sık görülen bir ünlü değildir. dėdi dedi (2062); dėdim dedim (2061); yėr yer (122) I UZUN ÜNLÜLER İmancı ağzında uzun ünlülere rastlanmaktadır. Uzun ünlüler birtakım ses olayları sonucunda oluşmuşlardır.oluşma sebepleri şunlardır: I Hece Kaynaşması Yoluyla Oluşan Uzun Ünlüler Bu tür ünlü uzunluklarına /g/, /ğ/, /k/, /ķ/, /h/, /r/, /y/ seslerinin eriyip kaynaşması sonucunda iki hecenin kaynaşması, birleşmesi ile rastlanır. /g/, /ğ/, /k/ ünsüzlerinin erimesi ile oluşan ünlü uzunlukları sālammış sağlammış (25); yōdu yoktu (28); bȫ ründe böğründe (39); bā bağ ; āzı ağzı (840) /h/ ünsüzünün erimesi ile oluşan ünlü uzunlukları Zabānañ sabahleyin (826) 15

18 I Ünsüz Yitimi İle Oluşan Uzun Ünlüler İmancı ağzında, iç seste bir ünlüden sonra gelip heceyi kapayan g-, -ğ-, -h-, - k-/-ķ-, -l-, -n-, -r-, -v-, -y- ünsüzleri ya düşerek ya da eriyerek kayboldukları zaman, kendilerinden önceki ünlüleri uzatırlar: /ğ/,/k/ ünsüzünün düşmesi ile oluşan ünlü uzunlukları çōmuş çokmuş (158); būdaynañ buğdayla (435); ōlu oğlu (2127); ȫ süz öksüz (2363) /h/ ünsüzünün düşmesi ile oluşan ünlü uzunlukları rāmatlıħ rahmetli (652) /l/ ünsüzünün düşmesi ile oluşan ünlü uzunlukları Metinlerde örneği görülmemektedir. /n/ ünsüzünün düşmesi ile oluşan ünlü uzunlukları sōna sonra (665) /r/ ünsüzünün düşmesi ile oluşan ünlü uzunlukları Metinlerde örneği görülmemektedir. /v/ ünsüzünün düşmesi ile oluşan ünlü uzunlukları dȫ müş dövmüş (676); sȫ dürüllerdi sövdürürlerdi (470) /y/ ünsüzünün düşmesi ile oluşan ünlü uzunlukları dezeme teyzeme (534); ġúvā güvey (342) II. 1. ÜNSÜZLER II ÜNSÜZ TÜRLERİ İmancı ağzında yazı dilimizdeki ünsüzler dışında görülen ünsüzler şunlardır: /Ķ/ ünsüzü: Patlamasını kaybetmiş yarı tonlu orta damak sesidir. yemek yemek (341); sürecek sürecek (1956); özendik özendik (1979) /ñ/ ünsüzü: Genizsi /n/ sesidir. Anadolu ağızlarının çoğunda duyulan bu ses İmancı ağzında da varlığını korumaktadır. onuñ üçüñ onun için (1996); ġótürmesseñ götürmezsen (2002); sȫ düñ söğüdün (2021); pıñarı pınarı (174) /P/ ünsüzü: Patlamasını kaybetmiş yarı tonlu b-p arası ünsüz bir sestir. hesap hesap (2047); alıp alıp (71); yiyip içip yiyip içip (71); 16

19 /T/ ünsüzü: Yarı tonlu /t/~/d/ arası ünsüzdür. gitdim gittim (88); unutġanlıħ unutkanlık (101); ġıyamet kıyamet (106); yutduğu yuttuğu (110) III. SES DEĞİŞMELERİ III. 1. ÜNLÜ DEĞİŞMELERİ III ÜNLÜ UYUMU III Büyük Ünlü Uyumu Büyük ünlü uyumu Türk dilinin en önemli kurallarından birisidir. İmancı ağzında büyük ünlü uyumuna büyük ölçüde uyulur. Ünlü uyumu ilerleyici ve gerileyici benzeşme yolu ile oluşmaktadır. III İlerleyici Ünlü Benzeşmesi varısa var ise (224) faħırı fakiri (238) hangısını hangisini (244) rahmatlıħ rahmetli III Gerileyici Ünlü Benzeşmesi dene tane (257) hemitli hamitli (528) barabar beraber (2429) III Ek ve Edatlarda Ünlü Uyumu i- Cevher fiilinde ünlü uyumu: i- cevher fiilinin, yazı dilinde bağımsız bir kelime hâlinde olup da ünlü uyumuna girmeyen duyulan, görülen geçmiş zaman ve şart kiplerinin ekleşmemiş şekilleri olan idi, imiş, ise şekilleri de, kalın ünlülü kelimelerden sonra ünlü uyumuna girmiştir. 1 varımış var imiş (2102); varıdı var idi (2057); adamıdı adam idi (2072); varısa var ise (1725) 1 Ahmet Günşen, Kırşehir ve Yöresi Ağızları, Türk Dil Kurumu Yayınları:745, Ankara 2000, s.32 17

20 -ken ekinde ünlü uyumu: -i cevher fiili ile ken zarf-fiilinin birleşmesi ile oluşarak iken şeklini alan ve yazı dilinde uyum dışı kalan ek, İmancı ağzında uyuma girer. lohusayħana lohusa iken (437); ġılaħana kılar iken (532); gidekene giderken (395) -ki aitlik ekinde ünlü uyumu: Metinlerde örneği görülmemektedir. +leyin ekinde ünlü uyumu: Zaman zarfı ekidir. Zabanañ sabahleyin (350) ile edatında ünlü uyumu: Çekim edatı ile uyum ve şekil değiştirerek (-nan/- nen, -na/ne, -ına/-ine, -len/-lan, -ınan/-inen, -unan/-ünen) ekleşmiş veya ayrı olarak kullanılır. ġānıynañ kağnı ile (28); dulġadirōllarıynan Dulkadiroğulları ile (63); parasıynan parası ile (71); reçberlīneñ rençberlik ile (85) III Büyük Ünlü Uyumunun Bozulması İmancı ağzında ünlü uyumu kuralına uyulmasına karşın birtakım ünsüzlerin etkisiyle bu uyum bozulur. Boğumlanma noktaları ön damakta bulunan k, g, ğ, ñ (ve h) ünsüzleri yanlarındaki ince ünlüleri kalınlaştırarak bulundukları kelimelerde ünlü uyumunun bozulmasına sebep olmaktadır. k-/ ķ, g-/ġ- ünsüzü: ġúleş güreş (397); ġúñ gün (402); ķóy köy (1788); ķútük kütük (1790); ķóke köke (1803); şüķúr şükür (2282); ġórüyom görüyorum (2286) III Küçük Ünlü Uyumu Yazı dilimizde /b/, /m/, /f/, /p/ ve /v/ dudak ünsüzlerinin yanındaki ünlüler yuvarlaklaşmasına rağmen İmancı ağzında art sıradan ünlü taşıyan sözlerde dil uyumu devam etmektedir. hamır hamur (2327); havıza havuza (2437); tavıħ tavuk (2440); yavrım yavrum (2510) III Ön Ünlülerin Artlılaşması meyva meyve (202) 18

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri HEDEFLER TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu)

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Türkçede 8 tane ünlü harfin 4 tanesi kalın, 4 tanesi ince ünlüdür. Büyük ünlü uyumu bir kelimedeki ünlü harflerin ince veya kalın olmasıyla ilgilidir. Kalın Ünlüler:

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

Yrd. Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi Kilis Eğitim Fakültesi.

Yrd. Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi Kilis Eğitim Fakültesi. DEMİR, Necati. Trabzon Ve Yöresi Ağızları, Cilt I (Tarih- Etnik Yapı-Dil İncelemesi) - Cilt II (Metinler) - Cilt III (Sözlük), Gazi Kitabevi, Ankara, 2006, 1263 s. Ahmet DEMİRTAŞ Ağızlar, milletlerin binlerce

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

ÜNLÜLER BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU. Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesine büyük ünlü uyumu denir.

ÜNLÜLER BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU. Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesine büyük ünlü uyumu denir. ÜNLÜLER 1 Türkçe de sekiz ünlü harf vardır: A, E, I, Í, O, Ö, U, Ü DÜZ GENÍŞ Geniş dar geniş dar KALIN A I O U ÍNCE E Í Ö Ü BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÄEKİM EKLERİ. Kardeşine kitabın yerini sor. (Senin) kardeşin: Tamlama (iyelik) eki. Kardeşin-e: Kime?: YÅnelme durum eki

ÄEKİM EKLERİ. Kardeşine kitabın yerini sor. (Senin) kardeşin: Tamlama (iyelik) eki. Kardeşin-e: Kime?: YÅnelme durum eki ÄEKİM EKLERİ Kardeşine kitabın yerini sor. (Senin) kardeşin: Tamlama (iyelik) eki Kardeşin-e: Kime?: YÅnelme durum eki Kitab-ın yer-i: Tamlama ekleri Yeri-n-i: Neyi?: Belirtme durum eki Kardeşimden kitapların

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TÜRKÇE BİÇİM BİLGİSİ KISA ÖZET www.kolayaof.com

Detaylı

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt"

Detaylı

KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ

KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ 1/6 KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ Kütahya nın eski çağlara kadar uzanan engin bir tarihi vardır. Tarih öncesi çağlara ait bu gün için elimizde ciddi ve tarihi belge yoktur. Çok eski bir efsaneye göre,

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir.

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir. BAĞLAÇ Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir. Bağlaçlar da edatlar gibi tek başlarına anlamı olmayan sözcüklerdir. Bağlaçlar her

Detaylı

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22 Batman'ın tarihi hakkında en eski bilgiler halk hikayeleri, mitler ve Heredot tarihinde verilmektedir. Ortak verilere göre MED kralı Abtyagestin'in torunu Kyros karsıtı Erpagazso M.Ö. 550 yilinda yenilince

Detaylı

Bu gerçeği bilen Atatürk, Türk Dil Kurumunu kurdu. ( Aşağıdaki ilk üç soruyu parçaya göre cevaplayın.)

Bu gerçeği bilen Atatürk, Türk Dil Kurumunu kurdu. ( Aşağıdaki ilk üç soruyu parçaya göre cevaplayın.) Dil ve kültür birbirini tamamlar. Biri olmadan diğeri olmaz. Dil, ulusal olduğu ölçüde ulusal kültür oluşur. Biraz Fransızca, biraz İngilizce çokça Arapça sözcüklerle dolu bir dil ile ulusal kültür oluşmaz.

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

SES BİLGİSİ YÜCEL ÖNEN TÜRK DİLİ VE EDEB.

SES BİLGİSİ YÜCEL ÖNEN TÜRK DİLİ VE EDEB. SES BİLGİSİ YÜCEL ÖNEN TÜRK DİLİ VE EDEB. 1 BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU (Kalınlık-İncelik Uyumu) Çok heceli kelimelerde ünlüler hep kalın ya da hep ince olmalıdır.buna kalınlık incelik uyumu denir. çocuklar Hepsi

Detaylı

AKSARAY Aksaray ın Tarihçesi "Şehr-i Süleha"

AKSARAY Aksaray ın Tarihçesi Şehr-i Süleha AKSARAY Aksaray ın Tarihçesi Kültür ve Medeniyetler beşiği Anadolu daki en eski yerleşim yerlerinden birisi de Aksaray dır. İlimiz coğrafi konumu ve stratejik önemi nedeniyle tarih boyunca misyon yüklenen

Detaylı

Kelimelerin çekimlenerek değişik yerlerde ve görevlerde kullanılmasını sağlayan eklere çekim eki denir.

Kelimelerin çekimlenerek değişik yerlerde ve görevlerde kullanılmasını sağlayan eklere çekim eki denir. I. ÇEKİM EKLERİ Kelimelerin çekimlenerek değişik yerlerde ve görevlerde kullanılmasını sağlayan eklere çekim eki denir. Çekim ekleri, kelimelerin diğer kelimelerle bağ kurmasını, kelimelerin cümlede görev

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı Birecik ilçesi Şanlıurfa Merkez ilçesine 80 km uzaklıkta olup, yüzölçümü 852 km2 dir. İlçe merkez belediye ile birlikte 3 belediye ve bunlara bağlı 70 köy ve 75 mezradan

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

Örn: İddiamı ispat için, bu odanın duvarlarına gül. yazdırdım. Yüklem

Örn: İddiamı ispat için, bu odanın duvarlarına gül. yazdırdım. Yüklem TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRKİYE TÜRKÇESİ - IV DERS NOTLARI 2. Sınıf - 2. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com KISALTMA GRUPLARI Türkçede kısaltma grupları, çeşitli kelime gruplarının (sıfat-fiil grubu,

Detaylı

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi 78 ağaçları bulunan yer, Ermenek'e bağlı Görme! Köyü'nde 32 Paşaçukuru olarak bilinen yer, Ermenek'te Emir Ahmed mülkü civarındaki yer, Ermenek'e bağlı Gargara Köyü'nde 33 yer, Mut Medresesi yakınındaki

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI *KÖK * YAPIM EKLERİ * ÇEKİM EKLERİ * YAPILARINA GÖRE SÖZCÜKLER K Ö K Sözcüğü oluşturan en küçük anlamlı dil birimine kök denir. Kök halinde bulunan sözcükler yapım eki almamıştır

Detaylı

1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır.

1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1. Yeryüzünde Yaşam 1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1.2 MATEMATİK KONUM Dünya üzerindeki bir

Detaylı

Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Güz Yarıyılı

Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Güz Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Güz Yarıyılı SÖYLEYİŞ VE BOĞUMLANMA KUSURLARI Atlama (Kendisi / Kensi), bir dakika-bi dakka / nasılsınız-nassınız Gevşeklik (Boğumlanma

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar.

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Mustafa Öğretmenim, cümlenin asıl öğeleri Yüklem ve Özne dir. Öğretmenim, Zarf Tümleci, Dolaylı Tümleç ve Nesne (Belirtili Nesne Belirtisiz Nesne) de yardımcı öğeleridir.

Detaylı

ÖZET ON MORPHOLOGIC STRUCTURE KAŞ DIALECT ABSTRACT

ÖZET ON MORPHOLOGIC STRUCTURE KAŞ DIALECT ABSTRACT YAZ SUMMER 2011 SAYI NUMBER 2 SAYFA PAGE 29-40 KAŞ (ANTALYA) AĞZI ŞEKİL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE Mehmet Dursun ERDEM * Ramazan BÖLÜK ÖZET Türk dilinin ses yapısını anlamak, sadece yazı dilini incelemekle mümkün

Detaylı

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- 1.1.ANTALYA... 2. Tarihi... 2. Nüfus... 3 4.PLANLAMA ALAN TANIMI... 6 5.PLAN KARARLARI... 7

-İÇİNDEKİLER- 1.1.ANTALYA... 2. Tarihi... 2. Nüfus... 3 4.PLANLAMA ALAN TANIMI... 6 5.PLAN KARARLARI... 7 -İÇİNDEKİLER- 1.KENTİN GENEL TANIMI... 2 1.1.ANTALYA... 2 Tarihi... 2 Coğrafi Yapı... 2 İklim ve Bitki Örtüsü... 3 Nüfus... 3 Ulaşım... 3 2.JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU... 4 3.ÇED BELGESİ... 5 4.PLANLAMA

Detaylı

KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle açıklanabilir.

KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle açıklanabilir. Araştırmanın Yapıldığı Kayacık Köyü Hakkında Genel Bilgiler KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER KAYACIK İSMİNİN KAYNAĞI Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI. 6.Hafta

TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI. 6.Hafta TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI 6.Hafta SES BİLGİSİ Bir dilin seslerini, boğumlanma noktalarını, boğumlanma özellikleri inceleyen dil bilimi kolu ses bilgisidir. Harf, sesin yazıdaki işaretidir.

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir.

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. CÜMLENİN ÖĞELERİ Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. Cümle içindeki sözcüklerin tek başlarına ya da

Detaylı

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür.

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür. Akarsularla boşaltılmış ovalar daha çok Kütahya'nın güneyinde ve güneybatısında, başka bir tarifle Murat Dağı'nın kuzey ve kuzeydoğusunda yer almaktadırlar. Bunlar: Adırnaz Çayı ve Kocaçay'ın yukarı çığırlarındaki

Detaylı

CÜMLE ÇEŞİTLERİ. Buna yükleminin türüne göre de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ. Buna yükleminin türüne göre de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır. CÜMLE ÇEŞİTLERİ Cümleler, kendini oluşturan sözcüklerin anlamlarına, cümlede bulundukları yerlere, türlerine göre değişik özellikler gösterir. İşte bu özelliklere göre cümleler değişik gruplar altında

Detaylı

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir?

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir? ALTIN BALIK Bir zamanlar iki balıkçı varmış. Biri yaşlı, diğeriyse gençmiş. İki balıkçı avladıkları balıkları satarak geçinirlermiş. Bir gün yine denize açılmışlar. Ağı denize atıp beklemeye başlamışlar.

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

Samaruksayı Seyir olarak bilinen köyün eski adı, Cumhuriyetin ilk yıllarında,

Samaruksayı Seyir olarak bilinen köyün eski adı, Cumhuriyetin ilk yıllarında, İKİSU KÖYÜ YERİ VE NÜFUSU İkisu Köyü, bağlı olduğu Yomra İlçesi nin güneybatısında yer alır. Yomra İlçesi ne 4 km., Trabzon İli ne 16 km. uzaklıktadır. Bu uzaklıklar köyün giriş uzaklığıdır. Köyün girişindeki

Detaylı

Şiir Anadan Örnekler. Köyden ayrılalı nice yıl oldu Yıkıldı evimiz selinen doldu Hani bacı kardeş nerede kaldı özlüyorum ben seni güzel Alvar

Şiir Anadan Örnekler. Köyden ayrılalı nice yıl oldu Yıkıldı evimiz selinen doldu Hani bacı kardeş nerede kaldı özlüyorum ben seni güzel Alvar Şiir Anadan Örnekler Köyden ayrılalı nice yıl oldu Yıkıldı evimiz selinen doldu Hani bacı kardeş nerede kaldı özlüyorum ben seni güzel Alvar Akıyor ırmağı yeşildir köyü Kokuyor burnuma tekke'nin çayı Sayıyorum

Detaylı

ILISU KASABASI. Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

ILISU KASABASI. Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ILISU KASABASI Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ILISU KASABASI GÜZELYURT, AKSARAY 1. GENEL TANITIM Ilısu kasabasının kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir ancak

Detaylı

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

SUSURLUK. TiCARET BORSASI. Ekonomik İstatistik Raporu SAYI : 2

SUSURLUK. TiCARET BORSASI. Ekonomik İstatistik Raporu SAYI : 2 SUSURLUK TiCARET BORSASI 2014 Ekonomik İstatistik Raporu SAYI : 2 Tüccar, milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için eline zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Dersin Kodu : AFYA 101 Dersin Adı : Yabancılar için Türk Dili ve Kültürü I Okutman : E-posta : Telefon : 0.216.578 00 00 (Dahili: 2178) Ders Amacı Yabancılar

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır?

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır? 5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) Öğle üstü bir cip gelip obanın çadırları önünde durdu. Çocuklar hemen çevresinde toplaştılar. Cipten önce veteriner, sonrada kaymakam indi. Obanın yaşlıları hemen

Detaylı

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları)

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Bacıyân-ı Rum (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Varlığı Neredeyse İmkânsız Görülen Kadın Örgütü Âşık Paşazade nin Hacıyan-ı Rum diye adlandırdığı bu topluluk üzerinde ilk defa Alman doğu

Detaylı

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR 15 1.1. Dilin Tanımı 16 1.1.1. Dil Tabii Bir Vasıtadır 17 1.1.2. Dil, Kendi Kanunları Olan Canlı Bir Varlıktır 17 1.1.3. Dil, Temeli Bilinmeyen Zamanlarda

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

Finlandiya nın Tarihçesi

Finlandiya nın Tarihçesi Finlandiya Yüzölçümü :338.145 km 2 Nüfusu :5.175.783 İdare şekli :Cumhuriyet Başkenti :Helsinki Önemli şehirleri :Tampere, Espoo, Turku Dili :Fince Dini :Hristiyanlık Para birimi :Euro, Fin Markası Finlandiya

Detaylı

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce İNGİLTERE DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce DİNİ: Hıristiyanlık PARA BİRİMİ: Sterlin 1.

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI Harbiye de kaldığımız Otelde akşam Antakya mezeleri ile özel tavuk yedik, Antakya mezelerini tattık, sabah kahvaltıdan sonra, özel minibüslerle

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I: SES VE YAPI BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I: SES VE YAPI BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I: SES VE YAPI BİLGİSİ Ders No : 03040004 Teorik : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

ÇATAK Kaynak: Tüik

ÇATAK Kaynak: Tüik Çatak Tarihçesi: İlçenin esas adı olan Şatak veya Şatakh 1960 yılına dek kullanılmış, daha sonra Türkçe anlam yüklenerek Çatak adı verilmiştir. Eski bir Ermeni yerleşimi olan yörenin adı en erken 870 yılı

Detaylı

3 YAŞ BİRİMİ EKİM BÜLTENİ

3 YAŞ BİRİMİ EKİM BÜLTENİ 3 YAŞ BİRİMİ EKİM BÜLTENİ 3 YAŞ BİRİMİ EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMU SEVERİM Biz anasınıfı çocuklarıyız, Hem çalışırız,hem oynarız. Çok severiz biz okulu, Yaşasın yaşasın anaokulu. BAY MİKROP Bay mikrop

Detaylı

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir.

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. İSMET ÖZCAN SES (HARF) BİLGİSİ Dili oluşturan sesleri göstermeye yarayan işaretlere (sembollere) harf denir. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. a, b, c, ç, d, e,

Detaylı

Ses Bilgisi. Büyük Ünlü Uyumu : Ünlü harflerin, kalınlık-incelik yönünden uyumudur. Büyük Ünlü Uyumuyla İlgili Kurallar :

Ses Bilgisi. Büyük Ünlü Uyumu : Ünlü harflerin, kalınlık-incelik yönünden uyumudur. Büyük Ünlü Uyumuyla İlgili Kurallar : Ses Bilgisi Ünlüler (sesliler) : Ses yolunda herhangi bir engele uğramadan çıkan seslerdir. Ünlüler tek başlarına söylenebilen, tek başlarına hece ya da sözcük olabilen seslerdir. Büyük Ünlü Uyumu : Ünlü

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

BEYŞEHİR BELEDİYESİ BEYFOT 4. ULUSAL FOTOĞRAFÇILAR BULUŞMASI FOTOMARATONU

BEYŞEHİR BELEDİYESİ BEYFOT 4. ULUSAL FOTOĞRAFÇILAR BULUŞMASI FOTOMARATONU BEYŞEHİR BELEDİYESİ BEYFOT 4. ULUSAL FOTOĞRAFÇILAR BULUŞMASI FOTOMARATONU 17 18 19 Haziran 2011 Yazı ve Fotoğraflar: Müge Kuday, Haziran 2011 Fotoğraf Sanatı Kurumu ndan (FSK) bir grup, 18 Haziran 2011

Detaylı

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında 21. Hangi cümlede "mi" farklı anlamda kullanılmıştır? A) O bu resmi gördü mü? B) O buraya geldi mi bayram olur. C) Zil çaldı mı içeri girer. D) Yemeği pişirdi mi ocağı kapat. 22. "Boş boş oturmayı hiç

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce ÖDEV- 3 ADI SOYADI:.. HAYAT BİLGİSİ Tırnaklar, el ve ayak parmaklarının ucunda bulunur. Tırnaklar sürekli uzar. Uzayan tırnakların arasına kir ve mikroplar girer. Bu yüzden belli aralıklarla tırnaklar

Detaylı

Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri

Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri Ramazan Ayında Holiday Inn Ankara Osmanlıdan bu güne seçtikleri Enfes Lezzetlerden Oluşan Zengin İftar Sofralarını sizler için hazırlıyor... ANKARA - KAVAKLIDERE

Detaylı

70 inde doğuran ortalama 120 yıl yaşayan kanser bilmeyen Türkler

70 inde doğuran ortalama 120 yıl yaşayan kanser bilmeyen Türkler Hunza Türkleri 70 inde doğuran ortalama 120 yıl yaşayan kanser bilmeyen Türkler Bu Türkler kansere yakalanmıyor 120 yıl yaşıyor sırrı ise, Hunza Türkleri Hun Türklerinden geliyor. Pakistan ve Hindistan

Detaylı

1. SINIF TÜRKÇE. Copyright 2015. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE

1. SINIF TÜRKÇE. Copyright 2015. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE 1. SINIF TÜRKÇE Bu kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKAYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. OKULUMUZ Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul, Neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burda, Birçok arkadaş burda, İnsan nasıl sevinmez,

Detaylı

EDAT BAĞLAÇ ÜNLEM EDATLAR

EDAT BAĞLAÇ ÜNLEM EDATLAR EDAT BAĞLAÇ ÜNLEM EDATLAR Tek başlarına anlamları olmayan, başka kelimelerle öbekleşerek değişik ve yeni anlam ilgileri kuran, birlikte kullanıldıkları kelimelere cümlede anlam ve görev kazandıran kelimelere

Detaylı

MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN!

MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN! MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN! Sağlıklı olan ne varsa yaparım. Zararlı olan her şeyle savaşırım. Kötülerin düşmanı, iyilerin dostuyum. Zor durumda kaldığınızda İmdaat! diye beni çağırabilirsiniz. Sesinizi

Detaylı

A y ş e y i m a s a s ı k a p ı n a y e d i ş e r a l t ı ş a r a r a b a y a

A y ş e y i m a s a s ı k a p ı n a y e d i ş e r a l t ı ş a r a r a b a y a KAYNAŞTIRMA HARFLERİ SES OLAYLARI Y a Ş a S ı N k a y n a ş t ı k. KAYNAŞTIRMA HARFLERİ Ünlüyle biten bir kelimenin sonuna durum eki ya da üleştirme eki gelirse araya kaynaştırma sesleri girer. A y ş e

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

sesler ise küçük harfle gösterilir. Örn: -ma 2 olumsuzluk eki -ma ve -me şekillerinde gösterilebilir. değişebileceğini gösterir.

sesler ise küçük harfle gösterilir. Örn: -ma 2 olumsuzluk eki -ma ve -me şekillerinde gösterilebilir. değişebileceğini gösterir. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRKİYE TÜRKÇESİ - II DERS NOTLARI 1. Sınıf - 2. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com BİÇİM BİLGİSİ BİÇİMBİRİM (MORFEM) Biçim bilgisinde temel birim, biçimbirim (morfem)dir. Biçimbirim,

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Hafta Sonu Ev Çalışması YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Zaman adlı ölümsüz bir dev vardı. Bir gün Zaman, Yıl Dede'yi dört kızıyla birlikte yeryüzüne indirdi. Kızlar, yeryüzünü çok sevdiler. Hepsi bir yana dağılıp

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

SIFATLAR (ÖN ADLAR) İSİM ARAYIN!!! Varlıkların rengini, biçimini, büyüklüğünü, durumunu bildiren ya da onları sayı, soru, işaret

SIFATLAR (ÖN ADLAR) İSİM ARAYIN!!! Varlıkların rengini, biçimini, büyüklüğünü, durumunu bildiren ya da onları sayı, soru, işaret SIFATLAR (ÖN ADLAR) İSİM ARAYIN!!! Sıfat, sözcük türlerinden önemli bir sözcük türüdür ve genelde soru hep çıkmaktadır. Varlıkların rengini, biçimini, büyüklüğünü, durumunu bildiren ya da onları sayı,

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım . İdari Durum İlçemizde belediye teşkilatı 1884 yılında kurulmuştur. İlçeye bağlı 16 mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. Mezra ve oba mevcut değildir. İklim ve Bitki Örtüsü İnönü Marmara, Ege ve İç Anadolu

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

KONU: ZARFLAR HAZIRLAYAN: ERAY POLAT ÖĞRENCİ NUMARASI: DERS: BİLGİSAYAR I TARİH:

KONU: ZARFLAR HAZIRLAYAN: ERAY POLAT ÖĞRENCİ NUMARASI: DERS: BİLGİSAYAR I TARİH: HAZIRLAYAN: ERAY POLAT ÖĞRENCİ NUMARASI: 20110954063 DERS: BİLGİSAYAR I TARİH: 09.12.2012 ERAY POLAT AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İçindekiler 1. Ünite Hakkında Genel Bilgi... 2 2. Zarflar... 2 3. Durum Zarfları...

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri :١ mı, mi? baba ( ) uzaklaştım uzaklaştırmak uzaklaştırmak evin kapıları babam yetişiyorum eğitim görüyorum ecdadım, atam saygı otur! seviyorum seni seviyorum

Detaylı