Soru ve Cevaplar Işığında. Yusuf Yücel

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Soru ve Cevaplar Işığında. Yusuf Yücel"

Transkript

1 TÜRKİYE DE YABANCI İŞÇİLERİN ÇALIŞMALARI Soru ve Cevaplar Işığında Yusuf Yücel

2 Yabancı kime denir? Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk Vatandaşı olmayan kişilere yabancı denir.

3 Yabancının çalışması için izin alması gerekir mi? Türkiye nin taraf olduğu ikili ya da çok taralı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin almaları gerekir.

4 Çalışma izninden kimler muaftır? Daimi ikametgâhları yurtdışında olup bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler amacıyla bir aydan az süre ile geçici süre ülkemize gelen yabancılar İthal edilen makine ve teçhizatın bakım, onarım ve kurulumu ile ilgili ülkemize giriş tarihinden itibaren 3 ayı geçmemek üzere kalacaklar Fuar veya sirk nedeni ile görev amacıyla ülkemize gelen ve 6 ayı geçmeyecek şekilde gelenlere Futbol Federasyonunun veya Gençlik Spor Müdürlüğünün onayladığı futbolcu veya sporcular sözleşmeleri süresince... Bunlar v.b. durumlar çalışma izni aranmamaktadır.

5 Çalışma izninde azami süre nedir ve ne kadar uzatılabilir? Yabancının ikamet izninin süresi ile hizmet akdinin veya işin süresine göre, belirli bir işyeri ya da işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok 1 yıl geçerli olmak üzere verilir. Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra, aynı işyeri veya işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma izninin süresi Üç Yıla kadar uzatılabilir. Üç yıl sonunda yine talebe göre bu süre 6 yıla kadarda uzatılabilir.

6 Yabancıya hangi durumlarda süresiz çalışma izni verilir. Türkiye de en az 8 yıl kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplamda 6 yıllık kanuni çalışması olan yabancılara süresiz çalışma izni verilir.

7 Çalışma izin başvurusu için hangi evrakları hazırlanması gerekir? Yurt içinden çalışma izin talebinde bulunabilmek için; Yabancı şahsın emniyet makamlarınca verilmiş bulunan ve en az 6 süreli İkamet Tezkeresinin bulunması En az 6 ay süreli ikamet tezkeresi bulunmayan yabancılar, yurt dışından çalışma izni ile ilgili başvurularını, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri Ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar.(ancak bu başvuruyu müteakip en geç üç iş günü içinde ilgili işverenlikçe başvuru için istenilen tüm bilgi ve belgelere ait müracaat dosyasının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslimi gerekmektedir. İkamet tezkeresi olmayan yabancıların başvuruları yurtiçinden yapılmamaktadır

8 Çalışma İzin başvurusunda ibrazı zorunlu belgeler nelerdir? Yabancıdan İstenen Belgeler; Çalışma Bakanlığına hitaplı çalışma izin talep dilekçesi Yabancı personel başvuru formu Noter onaylı ve Türkçe tercümeli Pasaport Sureti Noter onaylı ve Türkçe tercümeli Diploma Sureti Süresi en az 6 ay olan ikamet Tezkeresi Özgeçmiş Vatandaşlık ş Kimlik belgesi örneğiğ Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için,vukuatlı nüfus kayıt örneği Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için,noter onaylı evlenme cüzdanı Mesleki eğitim ile ilgili diploma ve sertifikaları Yabancıyı çalıştıracak kurum ve kuruluştan istenen belgeler; Çalışma Bakanlığına hitaplı çalışma izin talep dilekçesi Son yıla ait vergi dairesince onaylı bilanço ve kar /zarar tablosu Ticaret Sicil Gazetesi

9 İşyeri değişikliği halinde Çalışma izin başvurusu ne şekilde yapılır? Bir şirket bünyesinde çalışmak için alınan ve henüz süresi devam eden bir çalışma izni varken başka bir şirkete geçiş durumda alınan çalışma izninin geçerlilik hükmü ortadan kalkmaktadır. Bu durumda ilgili yabancının emniyet müdürlüğüne giderek bunu ikamet tezkeresine işlettirmesi gerekmektedir. Farkı bir şirkette çalışmak istemesi durumunda ise yapılacak başvuru ilkmiş gibi değerlendirilecek ve tüm evraklar yeniden hazırlanacaktır.

10 Yabancının çalışma İzin süresinin uzatımı başvuru nasıl yapılır? İzin süresi bitmeden 2 öncesine veya izin süresi bittikten sonra 15 gün içerisinde uzatım başvurusunda bulunabilir. Uzatım dilekçesinin ekine çalışma izin belgesinin aslının işveren tarafından mühürlü be imzalı olması zorunludur. Süre uzatımlarda şirketin vergi borcunun bulunup Süre uzatımlarda şirketin vergi borcunun bulunup bulunmadığına dair vergi dairelerinden alınacak yeni tarihli belgenin ibrazı zorunludur.

11 Çalışma izni veya çalışma izninin uzatılması istemi hangi durumunda reddedilir? İş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler ve istihdama ilişkin sektöreel ve ekonomik konjonktür değişikliklerinin çalışma izni verilmesi elverişli olmaması Başvurulan iş için ülke içinde, 4 haftalık süre içerisinde o işi yapacak aynı niteliğe sahip kişinin bulunması Yabancının geçerli bir ikamet tezkeresinin bulunmaması Bir işyeri,işletme veya melse için izin talebi reddedilen yabancının aynı işyeri,işletme yada aynı meslek için izin talebinin reddedildiği tarihten itibaren bir yıl geçmeden yeniden izin talebinde bulunulması v.b.

12 İkamet Tezkeresi nedir? Yabancıların Türkiye de ikamet ve seyahatleri ile ilgili işlemler genel olarak 5683 sayılı yabancıların Türkiye de ikamet ve seyahatleri hakkında kanun hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Türkiye de yabancılara verilen oturma izni Yabancılara mahsus ikamet tezkeresi adı verilen bir belge ile temsil edilmektedir.

13 Yabancılar Çalışma İzin Başvurularını Yurt Dışından Nasıl Yaparlar? Yabancılar,yurt dışından çalışma izni ile ilgili başvurularını,uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliklerine yaparlar Temsilcilikler çalışma izin talebine ilişkin olabilecek değerlendirmeleri ile birlikte bu başvuruları doğrudan Çalışma Bakanlığına iletir. Türkiye Cumhuriyeti Temsilcilikleri ile Çalışma Bakanlığı yurt dışından yapılacak çalışma izin başvuruları ile ilgili işlemleri e- posta yolu ile yürütür. Başvuru sırasında istenilen belgeler ise, yabancının temsilciliğe başvurduğu tarihten itibaren en geç 3 işgünü içinde yabancının işverenince Çalışma Bakanlığına intikal ettirilir.

14 Yabancılar Çalışma İzin Başvurularını Yurt Dışından Nasıl Yaparlar? 2 Yurt dışı başvurusu ile çalışma izni verilen yabancının izni ancak gerekli çalışma izni ve İkamet Tezkeresinin alınması ile geçerlidir. Yurt dışından yaptığı başvuru ile Çalışma İzni alan yabancı belgeyi aldıkları tarihten en geç 90 gün içinde ülkeye giriş vizesi talebinde bulunmaları ve ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren de en geç 30 gün içinde İçişleri Bakanlığına ikamet tezkeresi almak için başvurmaları gerekmektedir.

15 Yabancılara mahsus kimlik kartı ikamet tezkeresi yerine geçer mi? Nüfus ve Vatandaşlık işleri genel müdürlüğünün yabancılara verdiği Yabancılara mahsus kimlik kartı ikamet tezkeresi yerine geçen bir belge değildir.

16 İkamet Tezkeresi almak için ne gerekir? Pasaport veya pasaport yerine geçen belge aslı ve fotokopisi Yabancılara mahsus ilk beyanname (Emniyetten verilecek) 5 adet fotoğraf Ülkemizde çalışma izni olmayan yabancılar için geçimini nasıl temin ettiğine dair gelir belgesi Her ay için 300 $ lık banka hesap belgesi veya döviz alım satım belgesi

17 İkamet Tezkeresinin Yenilenmesi ve Sürelerinin uzatılması ne şekilde olur? Yabancılar tezkere sürelerinin bitiminden itibaren izinlerini 15 gün içerisinde uzatabilme hakkı mevcuttur. Bu işlem için Emniyet Makamlarına bizzat gitmesi gerekmektedir.

18 Öğrenim amacıyla verilen ikamet tezkeresi ile çalışma izni başvurusu yapılabilir mi? Öğrenim amacıyla alınmış olan ikamet tezkeresi çalışma izni başvurusunda geçerli değildir.

19 Türk Vatandaşı ile evli olanlara ne şekilde çalışma izni verilir? Türk vatandaşı ile evli olan ve eşiyle Türkiye de evlilik birliği içinde yaşayan yabancılardan; ikamete ilişkin süre koşulu aranmaksızın Türkiye de kanuni olarak bulunanlar doğrudan Çalışma Bakanlığına istisnai çalışma izni başvurunda bulunabilirler. Evli kalma süresi üç yılı doldurmadan evliliğin sona ermesi durumunda çalışma izin belgesi geçerliliğini kaybeder.

20 Yabancı çalıştıran işverenler Çalışma Bakanlığına bilgi vermek zorunda mıdır? Yabancı çalıştıran işverenler; Yabancının çalışmaya başladığı tarihten itibaren, Çalışma izninin verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde işe başlamaması durumunda Herhangi bir nedenle hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde durumu bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

21 Yabancı Uyruklu Gazetecilerin Basın Kartı Daimi basın kartı talep eden gazeteciler, usulüne uygun olarak düzenledikleri iki adet basın kartı beyannamesi ekinde: Basın-yayın kuruluşu tarafından görevlendirildiklerini ve ücretlerini belirten belgeyi, T.C. Büyükelçiliği veya Başkonsolosluklarından aldıkları çalışma T.C. Büyükelçiliği veya Başkonsolosluklarından aldıkları çalışma vizesini, Bağlı bulundukları kuruluşun idare merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye deki büyükelçilik, elçilik veya konsolosluklarından aldıkları takdim mektubunu, Pasaportlarının vize ve kimlik sayfalarının fotokopisini, Üç adet vesikalık fotoğraflarını Genel Müdürlüğe veya il müdürlüklerine verirler.

22 Kaçak olarak yabancı çalışması ve çalıştırılmasının 2011 yılı ile ilgili cezaları nelerdir? Çalışma izni olmayan yabancıyı çalıştıran işverene her bir yabancı için 6.123,00 TL Çalışma izni olmadığı halde bağımlı çalışan yabancıya 616,00 YTL ceza kesilir. Çalışma izni olmadığı halde bağımlı çalışan yabancıya 2.485,00 YTL ceza kesilir.

23 Teşekkürler Her daim güzellikler içinde bulunmanız dileği ile.. YSFYCL

YABANCILARIN ÇALIġMA ĠZĠNLERĠ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

YABANCILARIN ÇALIġMA ĠZĠNLERĠ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler YABANCILARIN ÇALIġMA ĠZĠNLERĠ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; 4817 sayılı

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4817 Kabul Tarihi : 27/2/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/3/2003 Sayı : 25040 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 Sayfa: BİRİNCİ

Detaylı

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 4817 sayılı

Detaylı

b) Bu şirketlerin tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir nüshasını,

b) Bu şirketlerin tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir nüshasını, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

YABANCI UYRUKLU İDARİ PERSONEL ALIM SÜRECİ

YABANCI UYRUKLU İDARİ PERSONEL ALIM SÜRECİ YABANCI UYRUKLU İDARİ PERSONEL ALIM SÜRECİ İş Akışı 1. İlgili birim tarafından anlaşma sağlanan ve çalışması uygun bulunan idari personel ile irtibata geçilip Rektörlük onayı 2. Rektörlük onayı ve ya havalesi

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN 8361 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4817 Kabul Tarihi : 27/2/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/3/2003 Sayı : 25040 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ UYGULAMASINDA YENİ DÜZENLEMELER NELER GETİRİYOR?

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ UYGULAMASINDA YENİ DÜZENLEMELER NELER GETİRİYOR? YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ UYGULAMASINDA YENİ DÜZENLEMELER NELER GETİRİYOR? Tevfik BAYHAN* I- GİRİŞ Yabancıların çalıştırılması ve çalışma izni alınmasına ilişkin genel düzenlemeler, 4817 sayılı Yabancıların

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir BÜLTEN YABANCI ŞİRKET KURULUŞU VE VERGİLENDİRİLMESİ (TÜRKİYE DE YABANCI YATIRIM PROSEDÜRLERİ VE VERGİSEL POZİSYONU) Sayı: 2008/008 Tarih: 08 / 04 / 2008 A- İŞLEMLER 1- TÜRKİYE DE, YABANCILAR TARAFINDAN

Detaylı

Kuşadası Ticaret Odası tarafından hazırlatılmıştır Adres: Akdoğan Çarşısı Kat:2 No: 226-227 Kuşadası - AYDIN Telefon: +90 256 612 57 63 (pbx) Faks: +

Kuşadası Ticaret Odası tarafından hazırlatılmıştır Adres: Akdoğan Çarşısı Kat:2 No: 226-227 Kuşadası - AYDIN Telefon: +90 256 612 57 63 (pbx) Faks: + Kuşadası Ticaret Odası tarafından hazırlatılmıştır Adres: Akdoğan Çarşısı Kat:2 No: 226-227 Kuşadası - AYDIN Telefon: +90 256 612 57 63 (pbx) Faks: + 90 256 614 53 93 E-mail: info@kuto.org.tr Web: www.kuto.org.tr

Detaylı

YABANCI UYRUKLULARIN SİGORTALILIĞI

YABANCI UYRUKLULARIN SİGORTALILIĞI YABANCI UYRUKLULARIN SİGORTALILIĞI Erden ÇAKAR* 56 I. GİRİŞ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun (5510 sayılı yasa, 2006) 4 üncü maddesinde, bu kanun kapsamında kimlerin sigortalı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.01-358 31/5/2011 G E N E L G E 2011 / 43

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.01-358 31/5/2011 G E N E L G E 2011 / 43 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.01-358 31/5/2011 Konu : Yabancı uyrukluların sigortalılıkları. G E N E L G E 2011 / 43 1- Genel Açıklamalar

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Yayın No: 10 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ Editör Dr. Fazıl AYDIN Yayına Hazırlayam Muharrem GÖZÜKÜÇÜK Çalışma Uzman Yardımcısı Ankara, 2014 T.C.

Detaylı

Yabancıların Vergi, Sosyal Güvenlik ve Çalışma İzinleri

Yabancıların Vergi, Sosyal Güvenlik ve Çalışma İzinleri www.pwc.com.tr Yabancıların Vergi, Sosyal Güvenlik ve Çalışma İzinleri. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İçerik Türkiye ye Çalışmaya Gelen Yabancılar 1. Çalışma izinleri a. Çalışma İzni ne zaman gereklidir

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 5901 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı Resmi Gazete :12/6/2009 Sayı :27256 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Amaç

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türk-Alman Üniversitesi

Detaylı

MALTEPE KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALTEPE KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI MALTEPE KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- Dilekçe, 2- Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi ( T.C.Kimlik Numaralı),

Detaylı

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI 2013

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI 2013 İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI 2013 ÖNSÖZ Değerli Üyelerimiz, Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile yapılan bu düzenlemelerden ve son yayınlanan sosyal sigortalar işlemleri yönetmeliği ve genel sağlık sigortası işlemleri yönetmeliği

Detaylı

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ Amaç ve kapsam Madde I. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA A- TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI 1- Doğumla kazanılan vatandaşlık... 1 1.1- Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık... 1 1.1.1- Türk

Detaylı

e-posta Elektronik Ağ : dernekler@icisleri.gov.tr : www.dernekler.gov.tr

e-posta Elektronik Ağ : dernekler@icisleri.gov.tr : www.dernekler.gov.tr e-posta Elektronik Ağ : dernekler@icisleri.gov.tr : www.dernekler.gov.tr Dernek Dernekler Gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere,

Detaylı

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK İSTENİLEN YABANCILARA İLİŞKİN ONLİNE ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSUNUN YAPILMASI

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK İSTENİLEN YABANCILARA İLİŞKİN ONLİNE ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSUNUN YAPILMASI EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK İSTENİLEN YABANCILARA İLİŞKİN ONLİNE ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSUNUN YAPILMASI 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzni Kanunu uyarınca Ülkemizde çalışmak isteyen yabancıların çalışma

Detaylı

YABANCI UYRUKLULARIN İKAMET İŞLEMLERİ

YABANCI UYRUKLULARIN İKAMET İŞLEMLERİ YABANCI UYRUKLULARIN İKAMET İŞLEMLERİ İlimizde ikamet eden, çalışan, öğrenci, daimi ikameti, haymatloz, mülteci, 1951 Cenevre sözleşmesine göre ikametli, gayri muntazam iltica talebi tetkik edilen yabancı

Detaylı

İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ. İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1

İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ. İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1 İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1 İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 2 ÖNSÖZ Noterlik Kanununun 72.maddesi noterlerin

Detaylı

İcra Kurulu Kararı Karar No: 1 27.01.2014 TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE ve TRANSFER TALİMATI

İcra Kurulu Kararı Karar No: 1 27.01.2014 TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE ve TRANSFER TALİMATI İcra Kurulu Kararı Karar No: 1 27.01.2014 TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE ve TRANSFER TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu talimatın amacı,

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜMÜŞHANE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜMÜŞHANE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Vatandaşların,şikayet, bilgi ve belge talepleri (Bilgi

Detaylı

Devlet Bakanlığından: RG tarih: 07-12-2001 RG No: 24606

Devlet Bakanlığından: RG tarih: 07-12-2001 RG No: 24606 01-12-2012 tarih ve 28484 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK değişilikleri güncellenmiştir. Değiştirilen maddelerin

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası uygulamasındaki değişiklikler nelerdir? Genel sağlık sigortasından yararlanılmasında

Detaylı

TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU KULÜP VE SPORCU TESCİL, LİSANS, VİZE VE TRANSFER TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU KULÜP VE SPORCU TESCİL, LİSANS, VİZE VE TRANSFER TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU KULÜP VE SPORCU TESCİL, LİSANS, VİZE VE TRANSFER TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı, bilardo yapacak ve bilardo yarışmalarına

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ SIRA NO 1. HİZMETİN ADI Avcılık Belgesi (Yeni Belge İçin) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

YURTDIŞI BORÇLANMA VE TAHSİS MEVZUATI (Eğitim Notu)

YURTDIŞI BORÇLANMA VE TAHSİS MEVZUATI (Eğitim Notu) T. C. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SOSYAL SİGORTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı YURTDIŞI BORÇLANMA VE TAHSİS MEVZUATI (Eğitim Notu) Temmuz 2010/ANKARA İ Ç İ N D E

Detaylı