Ülke Ülke Yerel Yönetimler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ülke Ülke Yerel Yönetimler"

Transkript

1 Ülke Ülke Yerel Yönetimler Delhi Anakent Yerel Yönetimi Hikmet Kavruk Hindistan' da yerel yönetimler kırsal alan ve kentsel alan yerel yönetimleri şeklinde ayrılmaktadır. Hindistan Anayasası'nın 9. Bölümü kırsal alan yerel yönetim birimlerini, 9A Bölümü de kentsel alan yerel yönetim birimlerini düzenlemektedir. Kırsal alan yerel yönetim birimlerine, hepsini birden ifade edecek şekilde "panchayats", ya da "panchayati raj" "panchayat sistemi" denilmektedir (Maheswari, 1995: 75; Arora ve Goya!, 1996: 285; Basu, 1997: 269; Singh ve Singh, 1990: 3 ı 3) yılından itibaren anayasal düzenlemeyle l üç kademeli bir kırsal alan yerel yönetim sistemi oluşturulmuştur. Bunlar (Anayasanın 243/c maddesi); köy düzeyinde kırsal alan yerel yönetim birimi (panchayats at the village level), orta büyüklükteki kırsal alanlarda yerel yönetim birimleri (panchayats at the intennediate level), bölge düzeyinde kırsal alan yerel yönetim birimleri (panchayats at the district level). Hindistan Anayasası, kentsel alan yerel yönetim birimlerinin her birini kapsayacak şekilde, genel bir isimle "belediye" ifadesini kullanmakta ve belediyeleri üç tip olarak sınıflandınnaktadır (Anayasa, m.243q). Bunlar; kırsal alandan kentsel alana dönüşmekte olan küçük kentsel alanlar için "Nagar Panchayat", orta büyüklükteki kentsel alanlar için "Municipal Council" ve anakentsel alanlar için "Municipal Corporation"dir. Municipal Corporation (Anakent Belediye Yönetimi), kentsel yerel yönetim birimleri içinde, daha saygın ve arzulanan ve büyük ölçüde özerkliği olan anakentlere özgü yerel yönetim birimleridir (Kavruk, 1999: 158). Eyalet meclisinin çıkaracağı kanun İle birer kamu tüzelkişisi olarak kurulur. Eyalet statüsünde Yrd. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi. i Anayasanın 73. düzenlemesi, 6 Kasım 1992 tarihinde Lok Sabha (İcra Meclisi) 'nce kararlaştırılan, 23 Kasım 1992'de Rajya Sabha (Yasama Meclisi)'da onaylanan Anayasanın 73.düzenlemesi 24 Nisan 1933'de yürürlüğe girmiştir. Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 10 Sayı 4 Ekim 2001, s

2 Ülke Ülke Yerel Yönetimler 97 olmayan ve doğrudan federal yönetime tabi olan alanlardaki (union territories)2 anakentlerde, Anakent Belediye Yönetimi kurulması ise Federal Parlamento'nun çıkaracağı kanunla olur. Örneğin Delhi Municipal Corporation gibi (Maheshwari, 1995: 178; Kavruk, 1999: 139). Municipal Corporation (anakent yerel yönetimi)'nin en eskisi Bombay, Madras ve Calcutta'dır. Örneğin, 1951 tarihli kuruluş kanunu ile "Madras City Corporation" oluşturulmuştur ve bir model teşkil etmiştir tarihinde ise birkaç anakentp içine alacak düzeyde tek kanun ile bu kentlerde anakent belediye yönetimleri oluşturulmuştur (Arora ve Goyal, 1996: 264; Kavruk, 1999: 140). Bu makalede Hindistan'ın Başkenti Delhi'de anakentsel özellikler ve anakent yerel yönetim biçimi genel hatlarıyla ele alınmaktadır. Hindistan Federal bir devlet olarak eyaletlerden ve doğrudan federal devlet tarafından yönetilen 6 bölgeden oluşmaktadır. Ulusal Başkent Delhi de doğrudan federal devlet tarafından yönetilen bu 6 bölgeden birisidir. Bu özelliklerinin yanında Delhi' de farklı bir yerel yönetim sistemi uygulanmaktadır. Tarihi Gelişinti İçinde Başkent Delhi Ülkelerin yönetim merkezleri olarak bütün başkentler, bu statüsünden dolayı kentleşme hızını ve yoğunluğunu farklı olarak yaşamaktadır. Diplomatik ve yönetsel kurum ve kuruluşların bulunuyor olması, başkentlere ayrı bir önem vermeyi ve yatırım yapmayı gerekli kılmakta, kültürel, sosyal, ekonomik sektörler ile hizmet sektörleri yoğun olarak başkentlerde birikmektedir. Bugünkü adıyla "ulusal başkent" olarak kabul edilen Delhi, yüzyıllar boyunca Hindistan' a başkentlik yapmıştır. Çeşitli toplumlar ülke yönetimine sahip olmak için başkent statüsünden dolayı bu kenti ele geçirme gayretlerinde bulunmuşlardır. Bu nedenle tarihsel açıdan da tarihi ve kültürel değerleri haiz bir kenttir yıl önce kurulduğuna inanılan, çeşitli dönemlerde farklı toplum ve kültürlerin imparator ve kralları Delhi'yi yönetmişler ve asırlarca oluşan bu birliktelik, Delhi' de heterojen bir kültür oluşturmuştur (Daharmendra, 197 ı: 27; Chopra, 1970: 1; Mishra, 1978: 105; Madho, 1921: 1). 2 Hindistan 'da eyajet statüsünde 25 adet alan vardır. Bunların haricinde 7 adet eyalet statüsünde olmayan, dcğ rudan federal devletle ilgili, yönetim ve işlemlerinde federal devletin genel yönetim alanı içine giren alanlar mevcuttur. Bunlar başkent Delhi, Andaman ve Nicobar Adaları, Lakshadweep, Dadra ve Nagar Haveli, IU man ve Diu, Pondicherry, Chandigarh'dır. Bu federal topraklar doğrudan cumhurbaşkanı tarafından yöretilir. Her birine cumhurbaşkanı tarafından birer vali atanır. Bunların içinde Delhi, Federal Devletin Başkenti olup, özel statüsü vardır. 3 Kanpur, Agra, Varanasi, Allahabad ve Lucknow kentlerini içine alan ve her birinin baş harflerinin birleşıi rilmesiyle kısaca KA V AL olarak adlandırılan kentlerde, 1959 tarihli kanunla municipal corporation oluştu rulmuştur. Aynı şekilde Gwalior, Indore, Raipur ve Jabalpur (GIRJ) kentlerinde de aynı şekilde bir uygulama yapılmıştır (Bkz. Arora ve Goyal, 1996: 264; Maheshwari, 1995: 178).

3 98 Çağdaş Yerel Yönetimler, JO (4) Ekim 2001 Tarihsel gelişimi içinde Delhi' de sekiz değişik yerleşim merkezi oluşturulmuş, kent her defasında yeniden inşa olmuştur. Bunların en eskisi "Indraprastha" ismiyle bilinen ve son Hindu Kralı Tomar Hanedanlığı' nın 12. yüzyılın başlarına kadar elinde bulundurduğu Delhi'dir (Chopra, 1970: 1-3~ Madho, 1921: 2-4). Bundan sonra 12. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Delhi'de müslümanlar hakim olmuş,4 daha sonra da bağımsız hale geldiği güne değin, İngilizlerin elinde bulunmuştur. Delhi'nin modem tarihi, başkentin Calcutta (Kalküta)'dan buraya Delhi'ye a lınmasıyla (l2 Aralık ı 91 ı) başlamaktadır (Bhagwan, ı 983: 2-3). Bu tarihten i tibaren kentin boş alanı planlı bir şekilde inşa edilmiş, eski yerleşim mekanları kısmen restore edilmiştir. Böylece kent iki parçadan oluşmaktadır: Old Delhi (Eski Delhi) ve New Delhi (Yeni Delhi). Old Delhi, birçok hindu ve müslüman imparatorluklarına başkentlik etmiş ve 17. yüzyılda Şahcihan tarafından kurulmuş ve halen o dönemlere ait yapı ve kültürü de barındıran sıkışık, plansız, karmaşık bir yerleşim alanıdır. Pek çok harabe, anıtsal eser, cami, türbe, kale gibi yapılar ile pazar, ticaret ve küçük endüstri ve esnaflığın yoğun olduğu ve daha çok müslüman nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bölümdür (Nagpaul, 1996: 182; Maheshwari, 1982: 12). Delhi'nin Anakentsel Nitelikleri New Delhi ise İngiliz yönetimi altında bulunduğu yıllarda boş bir alan üzerine planlanarak kurulmuştur. Bugünkü planlı yol ve parkıar, yerleşim alanları, elçilikler, parlamento ve bakanlıklar ve diğer kamusal yapılar, kentin bu düzenli bölümünde kuruludur. Kültürel ve sosyal etkinlik merkezleri, eğitim kurumları, bankacılık ve diğer hizmet sektörleri, müzeler, modem oteller, stadyum ve diğer sportif alanlarla kentin bu bölümü, değişik mimari ve estetik planlama ile oluşturulmuştur yılında da Hindistan bağımsız bir devlet haline gelince kent bu hali ile el değiştirmiştir (Nagpaul, 1996: ~ Bhagwan, 1983: 3; Mehra, 1991: 10-13). Hindistan 'ın ulusal başkenti Delhi, ülkenin çok hızlı büyüyen bölgesidir. Nüfusu 1971 'de 4 milyon civarında iken, 1981 'de 6 milyon, ı 991 'de 8.5 ve 1995' de yaklaşık 10 milyon olduğu, yirminci yüzyılın sonunda da 15 milyonu bulacağı tahmin edilmektedir (Nagpaul, ı 996: ı 82). Kentin nüfus artışı, kent 4 Indraprastha ismiyle bilinen ilk Delhi kenti, i 2. yüzyılda ikinci kez farklı bir parçasında Allah-ud Din tarafından inşa olunmuştur. Üçüncü Delhi, Tughlak Şah zamanında Taghlakabad ismiyle, dördüncü Delhi Jihanpanah ismiyle 14. yüzyılda; Beşinci Delhi Ferozabad ismiyle, Altıncı Delhi Mugml hükümdarı Hümayun Şah'dan kenti ele geçiren Afgan hükümdarı Sher Shah (Şer Şah) tarafından, 17. yüzyılda da Yedinci Delhi Şah Cihan tarafından Şahcihanabad ismiyle kurulmuş olup, 1910 yılında da İngilizler Hindistan yöretiminde başkent olarak belirledikleri Calcutta'dan, başkenti 191 i yılında Delhi'ye taşımışlar ve şehri restore edip, yeni bir Delhi oluşturmuşlardır. Oluşturulan yeni mekan New Delhi, geriye kalan eski yerleşim yerleri ise Old Dahi ismiyle anılmaktadır. Bu konuda Bkz. Chopra, 1970: 1-12; Madho,1921: 1 17.

4 Ülke Ülke Yerel Yönetimler 99 leşme oranının genelolarak yüksekliği, Pakistan ile yapılan nüfus mübadelesi sonucu yerleşmelerin Delhi' de yoğunlaşması ve civar kent ve eyaletlerden buraya olan göçler ile açıklanabilir. Bombay, Calcutta, Delhi ve Madras anakentleri "dev kentler" (giant city) olarak da ifade edilmektedir. Bu kentler sadece Hindistan'ın değil, aynı zamanda Güney ve Güneydoğu Asya'nın dev kentleridir. Hindistan'daki 100 binin üzerindeki kentlerde yaşayan toplam kentli nüfusun dörtte biri bu dört anakentte yaşamaktadır. Nüfusu bir milyonun üzerinde bulunan kentlerde yaşayan yaklaşık 50 milyon nüfusun yüzde 70'i, yani 35 milyonu bu dört anakentte bulunmaktadır (Nagpaul, 1996: 102; Jacobson ve Ved, 1974: 34). Hindistan'da Dört Anakentte Nüfus ve 2001 Yılı Tahmini (Milyon) Cakutta Bombay Delhi Madras Toplam Kaynak: Nagpaul, 1996: 103. Hindistan' da kentleşme açısından, metropolitanlaşma (anakentleşme) sürecinde sömürge döneminin de bir yansıması olarak, 4 anakent, belirleyici rol oynamaktadır (Sita ve Chatterjee, 1990: 139). Hiç şüphesiz bu dört anakent olan Bombay, Calcutta, Delhi ve Madras, ulusal düzeyde ülke ekonomisinin temelde organize edildiği kentlerdir (Alam, 1984: 453; Sita ve Chatterjee, 1989:245). Calcutta'da toplam işçilerin yüzde 40.74'ü, Bombay ve Ahmadabad'da yüzde 35.68'i, Delhi'de ise yüzde 23.49'u imalat ve tamirat sektöründe; hizmet sektöründe ise, Delhi'de toplam işçilerin yüzde 33.06'sı, Kampur ve Madras'da yüzde 30'u, Bombay'da yüzde 2L.55'i, Calcutta'da yüzde 19.93'ü çalışmaktadır. Ticaret sektörü açısından Delhi'de yüzde 25.07, Kampur'da yüzde 27.42, Ahmadabad ve Madras'da yüzde 2Yi; Bombay'da yüzde 24'ü, Calcutta'da yüzde 22'si çalışmaktadır (Bose, 1995: 37). Böyle bakıldığında Calcutta ve Bombay'ın endüstri kenti, Delhi'nin de hizmet sektörü ağırlıklı bir yerleşim yeri olduğu görülmektedir. Eski imparatorluklara başkentlik yapmış Delhi, bu sefer 15 Ağustos 194T de bağımsızlığını elde eden Hindistan'ın başkentliğini ulusal düzeyde üstlenmiştir. Bu tarihten itibaren Delhi, merkezi hükümet tarafından doğrudan yönetilmeye başlanmıştır. 195 ı'de eyaletlerle ilgili anayasal hükümler parlamentodan geçin

5 100 Çağdaş Yerel Yönetimler, 10 (4) Ekim 2001 ce, Delhi' de yönetim, seçilmiş bir meclise bırakılmış, fakat Delhi Meclisi uzun sürmeyip, 1 Kasım 1956 tarihinde Eyaletler Reorganizasyon Komisyonu, Delhi için Federal Topraklar (Union Territories) statüsünde bir düzenleme getirmiştir. Böylece Delhi yine doğrudan Federal Hükümet tarafından yönetilmeye başlanmıştır. Yerel nüfusun istekleri doğrultusunda Federal Hükümet, 1966 yılında Delhi' de metropolitan idareyi (Delhi Metropolitan Meclisini) kurmuştur (Bhagwan, 1983: 2). Günümüzde varlığı süren Delhi Metropolitan Meclisi sadece danışma meclisi konumundadır. Delhi sadece ulusal başkent olarak değil, aynı zamanda yaşam standardı olarak da önemli bir yerleşim mekanıdır. Hindistan'ın bütün ey alet ve federal yönetime ait alanları içinde Delhi, kişi başına düşen gelir açısından birinci sırada gelmektedir. Delhi, Kuzey Hindistan'ın ticaret merkezi olma özelliğinin yanında, sanayi, sanat, eğitim, bilim, turizm merkezi durumundadır (Bhagwan, 1983: 2). Delhi 'nin kentsel özelliklerinden en önemlisi nüfusunun çok hızlı artmasıdır. Nüfus artış hızı, bağımsızlıktan bugüne liman kentleri ve eyalet başkentleri olan Bombay, Calcutta ve Madras anakentıerinin nüfus artış hızının çok üstünde olmuştur (Mishra, ı 978: 107; Bhagwan, ı 983: 3). Başkent olmasının yanı sıra ülkenin kuzeyinin pazar merkezi olması, bankacılık ve diğer hizmet sektörünün burada yoğunlaşması, kara, demir ve hava ulaşım ağının Delhi merkezli oluşu, anakentin cazibesini ve göç çekim merkezi olmasını belirleyen sebeplerdendir Belediye Reformu Öncesi Delhi'de Belediye Yönetimi Delhi'de ilk yerel yönetim kurumunun, 1863 yılında Punjab Hükümeti Kanunuyla oluşturulan Delhi Belediye Komitesi ile başladığı belirtilmektedir. O zamanlar Delhi Punjab'ın bir parçası durumundaydı. Komite atanmış üyelerden oluşuyordu yılından itibaren ilk kez, Komitenin bir kısım üyeleri seçilerek oluşturulmaya başlanmıştır (Bhagwan, 1983: 5-6). Bağımsızlık tarihine kadar (1947) Delhi' de ı O ayrı kentsel yerel kuruluş hizmet vermekteydi. Bunlar kuruluş tarihleriyle şöyledir (Bhagwan, 1983: 6): Delhi Belediye Komitesi (ı 863) Najafgarh Özel Alan Komitesi (1886) Mehrauli Özel Alan Komitesi (1886) Kentsel Kısımlar Özel Alan Komitesi (1886) Shahdara Özel Alan Komitesi (ı 916)5 New Delhi belediye Komitesi (1916) Narela Özel Alan Komitesi (1919) 5 Bu komite ı 95 ı'de Belediye Komitesine dönüşmüştür.

6 Ülke Ülke Yerel Yönetimler 101 Delhi Kale Özel Alan Komitesi (1924) Delhi Askeri Bölgeler Özel Alan Komitesi (1938) Batı Delhi Özel Alan Komitesi (1943) Delhi'de kurulu oldukları alanlarda hizmet gören bu belediye ve özel alan komitelerinin yanında, Delhi'nin tamamına hizmet sunmak üzere 194 i yılları arasında bazı özel amaçlı yerel idareler de kurulmuştur. Bunlar Delhi Su ve Kanalizasyon İdaresi, Delhi Elektrik İdaresi, Delhi Ulaşım İdaresi, Delhi Kalkınma İdaresi gibi Belediye Reformuyla Delhi'de Oluşturulan Üçlü Belediye Yapısı Sözü edilen 10 yerel kurumun bir tanesi kırsal alan bölge yönetimi, dördü belediye, beş tanesi de özel alan komitesi niteliğinde idi belediye reformu ile Delhi' de bu on yerel yönetim biriminin birleştirilmesi ile Delhi Anakent Belediye Yönetimi (Municipal Corporation of Delhi) kurulmuştur (28 Aralık 1957 tarih ve 66/1957 sayılı Delhi Anakent Belediye Kanunu). New Delhi Belediye Komitesi ile Delhi Askeri Alan Komitesi bu birleşmenin dışında tutularak farklı bir statü ile korunmuştur (Datta ve Chakravarty, 1981: 31). Diğerleri ise Delhi Anakent Belediyesinin bünyesinde birer yerel komite olarak düzenlenmiştir. Böylece 1958' den beri Delhi anakent yönetimi üç yerel yönetim birimi ile temin edilmiştir. Bunlar Delhi Anakent Belediyesi (Municipal Corporation of Delhi), New Delhi Belediye Komitesi (New Delhi Municipal Committee) ve Delhi Askeri Alan Komitesi (Delhi Cantonment Board) (Nagpaul, 1996: 210; Datta ve Chakravarty, 1981: 28). Bu üç yerel yönetim birimi içinde sadece Delhi Anakent Belediyesi seçimle oluşturulmaktadır. Askeri Alan Komitesinin ise, kurulu bulunduğu alan içerisinde bir kısım üyeleri seçilmektedir. Seçilen komite üyeleri genellikle sivil kişilerden, diğerleri ise askerlerden müteşekkildir. New Delhi Belediye Komitesi üyelerinin tamamı ise merkezi hükümet tarafından atanmaktadır (Nagpaul, 1996: 210) yılında kurulmuş ve 1933 yılında yeniden tamamen düzenlenmiş olan New Delhi Belediye Komitesi, i 994 yılında New Delhi Belediyesi (New Delhi Municipal Council) haline getirilmiştir (14 Temmuz 1994 tarih ve 44/1994 sayılı New Delhi Belediye Kanunu). Ancak New Delhi Belediye Meclisinin üyeleri ve meclis başkanı (başkan dahil 15 atanmış üye), federal Hükümet ve Delhi Hükümetince (Delhi Genel Yönetimi) atanan kişilerden oluşmaktadır. New Delhi Belediyesi, Delhi'nin kentsel bölgesinde 43 km 2 lik bir alan üzerinde kuruludur. Bu alan merkezi hükümetin hükümet binalarının, diplomatik temsilciliklerin, beş yıldızlı otellerin bankacılık ve mali kurumların yoğun olarak kurulu bulunduğu bir mekandır (Nagpaul, 1996: 212). Bu özelliğinden do

7 102 Çağdaş Yerel Yönetimler. 10 (4) Ekim 2001 layı New Delhi ayrı bir statüde tutulmuş ve belediyecilik hizmetleri New Delhi Belediyesine bırakılmıştır (New Delhi Belediye Kanunu, 2. Kısım, m. 3 ve 4). Askeri Alan Komitesi de, New Delhi Belediye Meclisi gibi, Delhi'nin kentsel bölgesinde 43 km 2 lik bir hizmet alanına sahiptir. 1938'de kurulmuştur tarihli Askeri Alan Komiteleri Kanunu hükümlerine göre yönetilmektedir. Komİte, merkezi hükümetin yani Savunma Bakanlığının denetim İ ve gözetimi altında kendi hizmet sahası içinde, genel yönetim ve belediye hizmetlerinin yönetiminden sorumludur (Nagpaul, 1996: 212). Delhi Anakent Belediyesinin Hizmet Alanı 1485 km 2 olan ulusal başkent Delhi'nin (Union Capital Territory of Delhi) toprak alanının yarısı kentsel ve diğer yarısı da kırsal özellikler göstennektedir. Kentsel alanı yoğun yerleşme alanlarıdır nüfus sayımına göre Delhi nüfusunun yüzde 90'ı (8.47 milyon), Delhi'nin kentsel bölgesinde, yüzde 10'u ise (949 bin) Delhi'nin kırsal kesimlerinde yaşamaktadır (Nagpaul, 1996: ). Delhi'nin kentsel alanı üzerinde kurulu toplam 86 km 2 lik kısmına bu iki özel statülü yerel yönetim birimi (New Delhi Belediyesi ve Delhi Cantonment Board) hizmet sunmaktadır. Geriye kalan ve hem kırsal hem de kentsel alanın tamamına (yaklaşık 1400 km 2 ) Delhi Anakent Belediyesi hizmet sunmaktadır. Anakent Belediyesi Delhi'nin yerel yönetim anlayışına uygun tek seçilmiş yerel yönetim birimidir. Genelolarak anakentlerde, Anakent Belediyesi, sadece kentsel alanlar üzerine kurulu iken, Delhi Anakent Belediyesinin hizmet sınırları Ulusal Başkent Delhi Alanı 'nın sınırlarının tamamını kapsar ve bu hizmet alanının yarısı kırsal bölgedir. Bu hizmet alanı içerisinde özel statülü iki yerel yönetim birimine ait 86 km 2 lik kısmı Anakent Belediyesinin hizmet alanının dışındadır. Bu nedenle Delhi anakent Belediyesi hizmet alanı açısından ülkenin birinci, nüfus açısından da i kinci anakent belediyesi durumundadır (Bhagwan, 1983: 8-9). Delhi Anakent Belediyesinin Organları Delhi Anakent Belediyesinin organları; Meclis (Council), Meclis başkanı (Mayor) ve T<omiteler (Committees)'dir. Delhi Anakent Belediye Meclisi, genel karar organıdır. 80 üyesi yerel halk tarafından doğrudan seçimle, diğer üyeler ise çeşitli usuller ile merkezi hükümet ve Delhi Genel Yönetimince atanır. Seçimle gelen üyeler son nüfus sayısına göre tespit edilir nüfus sayımına göre bu sayı 80'dir. Diğer üyelerin sayısı değişkenlik gösterdiğinden, Delhi Anakent Belediyesi Meclis üye sayısı 80'den aşağı olamaz ve 134 den de çok tespif edilemez (Delhi Anakent Belediye Kanunu, m. 3).

8 Ülke Ülke Yerel Yönetimler 103 Seçilmiş seksen üyenin haricindeki üyeler şöyle tespit edilir: 12 üye çeşitli kast temsilcileri için, bu sayının üçte birinden az olmamak kaydıyla tespit edilen sayıda kadınların temsili için yer ayrılır; Delhi valiliğince atanacak, belediye yönetiminde bilgili ve tecrübeli 10 üye; Bölgeden seçilmiş olan Federal Parlamentonun tüm üyeleri; Ulusal Başkent Delhi İdare Heyetinin beşte biri oranında üyesi belediye meclisinde görev yapmak üzere atanır (Delhi Anakent Belediye Kanunu, m. 3). Seçilmiş meclis üyeleri yerel halk tarafından doğrudan seçimle ve 5 yıl süre için seçilir (Delhi Anakent Belediye Kanunu, m. 4). Meclis her yıl kendi üyeleri arasından bir belediye başkanı ve bir belediye başkanvekili seçer. Başkanın yetkileri sınırlıdır. Görevi daha çok anakent belediyesini temsil etmektir. İcra yetkisinden çok temsili görevleri vardır. İcra yetkisi anakent belediyesinin kamu görevlisi olan genel sekreterine aittir. Genel sekreter kurumunun işlerini ve personelini yönetir. İcracı makamdır. Belediye başkanı genel sekreteryayı kontrol eder (Kavruk, 1999: 159; IULA-EMME, 1993: 94; Maheshwari, 1995: 184). Komitelere başkanlık yapar ve koordinasyonu sağlar. Daha çok belediye tüzelkişiliğini temsil etme ve protokol görevleri vardır. Çok sayıdaki komiteler yürütme işlevini görmektedir. Daimi komite, kırsal alan komitesi ve eğitim komiteleri standart komiteler o lup bunun haricinde hizmet kollarına ilişkin çeşitli komiteler kurulmaktadır. Kırsal alan komitesi, kırsal alandan seçilmiş üyelerden oluşur. Eğitim komitesi ise 7 üyeden oluşur. Bunlardan üç tanesi eğitim konusunda uzman kişilerden olmak üzere anakent belediye meclisince, meclis dışından atanır (Delhi Anakent Belediye Kanunu, m. 39 ve 40). Komiteler her yıl ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir kişiyi komite başkanı olarak seçer. Komitelerin bazısının yapısı süreklidir ve belediye meclis kararıyla bunlar yasalolarak daimi kılınabilirler. Delhi Anakent Belediyesi bünyesinde altı sürekli (yasalolarak zorunlu) komite mevcuttur (Maheshwari, 1995: 188); Daimi Komite, Delhi Elektrik Temini İdaresi Komitesi, Delhi Ulaşım İdaresi Komitesi, Delhi Su Temini ve Kanalizasyon İdaresi Komitesi, Kırsal Alan Komitesi, Eğitim Komitesi. En önemli komite, meclis yetki ve görevlerinin somutlaştığı komite olan Daimi Komitedir. Genellikle belediyeye ilişkin personel ve diğer kaynaklar daimi komite altında toplanır. Daimi Komite üyeleri 7 ila 16 arasında değişmektedir. Bu komite, belediye meclis üyelerinin dengeli oranda temsil edilmesi gözetile

9 104 Çağdaş Yerel Yönetimler, ID (4) Ekim 2001 rek oluşturulur. Yetki ve görevlerinden dolayı önemli bir komitedir. Delhi Anakent Belediyesi Daimi Komitesinin yetkileri özetle şunlardır (Maheshwari, i 995: ı 89): Anakent belediyesinin bütçesini hazırlar ve meclise sunar; bütçede kalemler arasında ödenek aktarmasında bulunabilir; belediye meclis üyelerinin özlük işleri ile ilgilenir; belediye personelinin aylık maaşının tespiti ve ödenmesi işini yürütür; belediyeye ait hesaplarla ve yazışmalarla ilgilenir; belediye meclis üyeleri yıllık raporlarını ve mali yılın çalışma raporlarını daimi komiteye sunarlar; belediye adına sözleşmeler yapar. Delbi Anakent Belediyesinin Görevleri Anakent Belediyesinin görevleri zorunlu ve isteğe bağlı görevler olarak belirlenmiştir (Delhi Anakent Belediye Kanunu, m. 42 ve 43). Ayrıca Federal Anayasa, tüm kentsel belediyeler için bir takım görevler vermiştir. Bunlar da zorunlu görevlerdir. Zorunlu görevler yapılmak kaydı ile belediye isteğe bağlı görevleri yapabilir ki, bu görevler de kanunda sayılmıştır. Anakent Belediyesinin zorunlu görevleri kanalizasyon hizmetleri, her türlü temizlik ve çöp toplama hizmetleri, sağlığa zararlı yerlerin düzenlenmesi ve kazandırılması hizmetleri, doğum ve ölüm kayıtlarının tutulması, halkın hastalıklara karşı aşılanması, salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı önlem alınması, halk sağlığı ile ilgili gerekli yatırımları yapmak, çocuk ve ana sağlık merkezleri ve dispanserler oluşturmak, pazar ve alışveriş merkezleri kurmak ve düzenlemek, haksız ve zararlı ticaret ve uygulamaları düzeltmek, tehlike oluşturan yapı ve yerleri düzenlemek veya ortadan kaldırmak, cadde, köprü, yer altı geçitieri, yolların yapımı, bakım ve onarımı, cadde ve kamusal yerlerin ışıklandırılması, bakım ve temizliğinin yapılması, cadde ve binaların numaralandırılması ve isimlendirilmesi; merkezi hükümetin vereceği yardımlar ile ilkokulların yapımı, bakım ve onarımı; belediye binalarının bakım ve onarımı; park-bahçe ve oyun sahalarının yapılması ve bakımı, hizmet alanı içindeki anıtsal eserlerin bakımı; ekonomik ve sosyal kalkınma planlarının hazırlanması, başka kanunlarla verilen görevlerin yerine getirilmesi. Delbi Anakent Belediyesinin Gelirleri ve Vesayet Denetimi Anakent belediyesi, emlak vergisi, araç ve hayvan vergisi, tiyatro vergisi, ilan vergisi, emlak alım-satım vergisi, inşaat ruhsat ve başvurusu vergisi, elektrik üretim ve dağıtım vergisi gibi vergi gelirleri; çeşitli fonlar; borçlanmalar gibi gelir kalemlerine sahiptir (Delhi Anakent Belediye Kanunu, m.99, 113, 185). Fonlar daha çok merkezi hükümet ve Delhi Genel Yönetimi yardımları ile o luşmaktadır. Delhi' de mevcut yerel yönetimlerin hepsi de hem Federal yönetimin, hem de Delhi Genel Yönetiminin yoğun denetimi altındadır (Nagpaul, 1996: 2 i 2). Bu

10 Ülke Ülke Yerel Yönetimler ıos denetim genelolarak hukukilik denetimi şeklinde olup, onama, izin verme, planlama ve bütçe oluşturma vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Ön izne tabi görevlerin yapılması, personelin atanması, gelir kalemlerinin harcanması aşamalarındaki vesayet denetimi, hiyerarşik denetimi aratmayacak düzeyde işletilmekte ve yerel özerklik önemli ölçüde göz ardı edilmektedir. Sonuç Delhi'de anakent belediye yönetimi 1957 belediye reformu ile oluşturulmuştur Hindistan Anayasası ı 995 yılındaki değişikliği ile yerel yönetimleri, yerleşim yerlerinin kırsal ve kentsel değerlerine göre sınıflandırmış, kentsel alanlarda üç tür yerel yönetim birimi öngörmüştür. Anayasa bu hükmüyle, Calcutta, Bombay ve Delhi gibi büyük kentlerde daha önceden kurulu bulunan anakent belediyeciliği tipinde (municipal corporation) yerel örgütlenmelerin, tüm ülke genelinde diğer büyük yerleşim alanları için de kurulmasını hükme bağlamıştır. Delhi'de bulunan üç ayrı yerel yönetim birimi olan Delhi Anakent Belediyesi, New Delhi Belediyesi ve Delhi Askeri Alan Komitesi kendi hizmet alanları içerisinde yetkili ve görevli tüzelkişiliklerdir. Her birinin ayrı kuruluş ve görev kanunu vardır. Aralarında koordinasyon ve işbirliği daha çok vesayet denetimi sayesinde ve merkezi hükümet ve Delhi Genel Yönetiminin görüş ve kararları ile temin edilmektedir ki her üç yerel yönetim birimi üzerinde de yoğun bir vesayet denetimi mevcuttur. Delhi anakent belediyesinin kuruluş tarihi eski olmasına karşın, bazı yapısal sorunları çözüımemiş bugünlere kadar taşınmıştır. Ülkedeki diğer anakent belediyelerinden farklı bir yapıya sahip kılınmış, Delhi kentine hem tarihsel atfedilen değerler, hem de ülkenin federal yapısı içerisinde federal devlete başkentlik etmesi Delhi yerel yönetiminin bugünkü sorunlarının belirleyici nedenleridir. Çünkü Delhi, bir eyalet başkenti değildir; diğer eyaletlerin sınırları içerisine de dahil edilmemiştir, ayrı bir eyalet olarak da düzenlenmemiştir. Doğrudan federal devletin yönetimine tabi topraklar şeklinde adlandırılmıştır. Delhi topraklarının tamamı hem Delhi Genel Yönetiminin, hem de Delhi A nakent Belediyesinin hizmet alanı olarak tespit edilmiştir. Oysa Delhi anakentinin etrafı kırsal alandır. Anakent çevresindeki bu geniş kırsal alan, anakentler için mücavir alan kabul edilebilecek genişlikten çok farklıdır. Anakent belediyesinin hizmet alanının Delhi Genel Yönetiminin (mülki idarenin) sınırları ile aynı tutulması, anakentin planlı bir şekilde geliştirilmesine imkan yaratmak şeklinde gerekçelendirilebilmektedir. Hizmet alanı bakımından Delhi Anakent Belediyesini, Ülkemizde uygulanan anakent belediyeciliği ile il özel idaresinin hizmet alanları ve işlevleriyle kıyasladığımızda, her iki yerel yönetim biriminin de hizmet alanını aynı anda üstlenmiş olduğunu söyleyebiliriz.

11 106 Çağdaş Yerel Yönetimler, /0 (4) Ekim 200/ Delhi Anakent Belediyesi hizmet sahası içerisinde, kentin en işlek alanı olan Yeni Delhi (New Delhi) ayrı bir belediye olarak düzenlenmiştir. Bu düzenleme bizdeki iki kademeli anakent belediyeciliği (yerel federasyon) uygulamasından farklıdır. New Delhi Belediyesinin, anakent belediyesiyle kentsel bütünlüğün temini açısından ve gelir ve görev bölüşümü bakımından ilişkilendirilmemiş olması planlama ve koordinasyon sorunlarına yol açmaktadır. Kaynakça Alam, S. M. (1984),"The National Settlement System of India", (Ed. L.S. Bourne ve diğerleri), Urbanization and Settlement Systems: International Perspectives, Oxford University Press, Oxford, s Arora, Ramesh K. ve Goyal, Rajni (1996), Indian PubZic Administration Institutions and Issues, 2. Edition, Wıshwa Prakashan Publishing, New Delhi. Basu, Durga Das (1997), Introduction to the Constitution of India, Eighteenth Edition, Prentice-Hall of India Publishing, New Delhi. Bhagvan, Jaİ (1983), Municipal Finance in the Metropolitan Cilies of India-A Case Study ofdelhi Municipal Corporation, Concept Publishing, New Delhi. Bose, Ashish (1995), "Urbanization and Slums" (Eds. Prodipto Roy and Shangon Das Gupta), Urbanization and Slums, Har-Anand Publishing, New Delhi. Chopra, P. (1978), Delhi-History and Places Interest, Delhi Adminİstration Press, Delhi, 197 0, s. 1; Rameshwar Prasad Mishra (Ed): Million Cilies of India, Vikas Publishing House, New Delhi. Daharmendra, Nath (1971), 'The Government Set-up of Delhi", The Indian Polilical Science Review, April-September, s D atta, Abhijit ve Chakravarty, Bappaditya (1981). Organizing Metropolitan Development, Indian Institute of Public Administration, Centre for Urban Studies Press., New Delhi. IULA-EMME ve Başbakanlık TKİB (1993), Karşılaştırmalı Yerel Yönetim Yapıları Araştırması, Yerel Yönetimlerin Geliştirilmesi Programı Raporlar Dizisi 4, İstanbuL. Jacobson, Leo ve Ved, Parasash (Eds) (1974), Metropolitan Growth, Public Policy of South East Asia, Wiley Publication, New York. Kavruk, Hikmet (1999), "Hindistan'da Yerel Yönetimler", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 3, Temmuz, s Madho, Pershad (1921), A Short History ofdelhi, Pioneer Press, Allahabad. Maheshwari, Dayal (ı 982),. Rediscovering Delhi, The Story of Shahjahanabad, Sb Chand Publishing, New Delhi.

12 Ülke Ülke Yerel Yönetimler ıo7 Maheswari, Shriram R. (1995), Local Government in India, Lakshmi Narain Agarwal Publishing, Agra. Mehra, Ajay K. (1991), The Politics of Urban Redevelopment-A Study of Old Delhi, Sage Publications, New Delhi. Nagpaul, Hans (1996), Modernization and Urbanization in India-Problems and Issues, Rawat Publications, New Delhi. Singh, Hoshiar ve Singh, Mohinder (1990), Public Administration in India-Theory and Practice, Sterling Publishers, New Delhi. Sita, K. ve Chatterjee, M. (1990), "Metropolitan Dominancee in India: The Demographic Imprint of Colonial Dependency" (Ed. B.Robert Potter ve Ademola T. Salau), Cüies and Development in the Third World, Manshell Publishing, London, s Sita, K. ve Chatterjee, M. (1989), "The Economics Structuring of India", International Journal of Urban and Regional Researclı, Vol. 13, Nu. 2, s

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... 1 I. MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI... 1 A. Tarihsel Süreç... 1 B. Gelişim Sürecinde Kent ve İşlevleri... 2 C. Feodalite

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 8.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 8.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 8.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI Belediye Yönetimi Büyükşehir Belediye Yönetimi Köy Yönetimi HİZMET YÖNÜNDEN YERİNDEN

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve

Detaylı

09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği

09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği 09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25961 İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ 1 AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, şehircilik, yerleşmeler ve planlama alanlarında kamu

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ: FRANSA VE İNGİLTERE. Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN

ÜLKE ÖRNEKLERİ: FRANSA VE İNGİLTERE. Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Ünite 11 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN İki üniter devletin ve nin yerel yönetim sistemleri hakkında bilgi verilmektedir. Neden Başka Ülkeler? Kendi sistemini daha iyi tanıma ve tanımlama gücü kazanma, Elde

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esasları

Detaylı

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA Amaç USUL VE ESASLARI MADDE 1 (1) Bu Esasların amacı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB Kadın Girişimciler

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi idare, üstlendiği kamu hizmetlerini hizmetin gereklerine, ekonomik ve toplumsal koşullara, ülkenin coğrafya durumuna göre yürütmek, hizmetleri

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ TURKISH DENTAL ASSOCIATION GENELGE Sayı : 001-1.1507 Tarih: 18.11.2011 Konu : TDB Öğrenci Kolu Yönergesi DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA, 21 Nisan 2000 tarihli Türk Dişhekimleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ EMEK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ EMEK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ EMEK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I.GENEL HÜKÜMLER A- Amaç... 2 B- Kapsam 2 C- Dayanak. 2 D- Tanımlar 2 II. EMEK BÜROLARININ AMACI, OLUŞUMU, İŞLEYİŞİ, ORGANLARI

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. Tarihi Kentler Birliği Bilgi Notu

Trakya Kalkınma Ajansı.  Tarihi Kentler Birliği Bilgi Notu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Tarihi Kentler Birliği Bilgi Notu EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ Hazırlayan Işık OCAKLI İçindekiler Trakya Kalkınma Ajansı Tarihi Kentler

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2017-005 Konu : Belediye Gelirleri Kanunu nda yer alan çevre temizlik vergisi ile ilgili maktu tutarlar yeniden değerleme oranında artırılması ve 2017 yılında uygulanacak emlak

Detaylı

tepav Eylül2011 N POLİTİKANOTU Yerelde Siyasi Sorumlulukla Hizmet Sorumluluğunun Örtüşmemesi ve Seçim Sisteminden Kaynaklanan Temsil Sorunları

tepav Eylül2011 N POLİTİKANOTU Yerelde Siyasi Sorumlulukla Hizmet Sorumluluğunun Örtüşmemesi ve Seçim Sisteminden Kaynaklanan Temsil Sorunları POLİTİKANOTU Eylül2011 N201150 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Selçuk SERTESEN 1 Araştırmacı, Yönetişim Etütleri Yerelde Siyasi Sorumlulukla Hizmet Sorumluluğunun Örtüşmemesi ve Seçim

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİİRT ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Siirt Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ

TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ Projenin Amacı: Çok şubeli kuruluşların şube lokasyon seçimlerinde ve ayrıca mevcut şubelerinin potansiyel/verimlilik analizlerinde

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 47 nci maddesi uyarınca

Detaylı

TÜRKİYE'DE EĞİTİM HİZMETLERİNİN YERELLEŞMESİ

TÜRKİYE'DE EĞİTİM HİZMETLERİNİN YERELLEŞMESİ kış 1998 TÜRKİYE'DE EĞİTİM HİZMETLERİNİN YERELLEŞMESİ -Bir Model Önerisi- Dr. Kemal KOKSAL Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanı Çağdaş yönetim kuramları 21. yüzyılda merkezi yönetim odaklı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ Madde-1: Amaç Bu yönerge, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve akademik gelişimlerine

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1005101 1011101 3 4 TOPLUM BİLİMİ 1 Zorunlu 1005102 1011102 3 4 HUKUKA GİRİŞ 1 Zorunlu 1005103 1011103 3 4 İKTİSADA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerel Yönetimler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerinden Yönetim Yerinden yönetim bazı kamu hizmetlerinin devlet dışındaki kamu tüzel kişileri tarafandan yürütülmesi demektir. Özellik Merkezden Y. Yerinden Y.

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Haziran 2015 tarihli Altmışaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( 14/10/2014 tarih ve 316 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

Detaylı

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:1 Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2 Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3 Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:4 1982 Anayasası na Göre Devletin Temel Nitelikleri

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE UYGULAMA ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK HEMŞİRELİK ARAŞTIRMA BİRİMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE UYGULAMA ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK HEMŞİRELİK ARAŞTIRMA BİRİMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE UYGULAMA ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK HEMŞİRELİK ARAŞTIRMA BİRİMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler.

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler. EK-8 İDARİ KOMİTE VE TIR YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI / VE İÇ TÜZÜĞÜ İDARİ KOMİTENİN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI VE İÇ TÜZÜĞÜ (06/06/1999 tarihli ve 23717 sayılı Resmi

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı