T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2 ÖNSÖZ Bilindiği üzere, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında genel yönetim kapsamındaki idareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklamaktadırlar. Bu kapsamda, hizmetlerimizi yürütmede ve bütçe uygulamalarımızda saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlamak amacıyla 2014 yılının ilk yarısına ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile yılın ikinci yarısındaki beklenti ve hedefleri içeren Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporumuz hazırlanmıştır. Kaynakların etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere iç kontrol süreçlerinin işletilmesi, izlenmesi ve buna bağlı gerekli tedbirlerin alındığı yönetim anlayışı ile faaliyetlerini sürdüren Genel Müdürlüğümüzün, 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, genel denetim ve gözetim fonksiyonun bir gereği olarak kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur. Bilal EKŞİ Genel Müdür

3 İÇİNDEKİLER OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A-Bütçe Giderlerinin Gelişimi 4 B-Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 13 OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 17 TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 28 TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 3

4 I. A-BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ne 2014 Bütçesiyle tefrik edilmiş olan toplam TL ödeneğin TL si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Genel Müdürlük bütçesinde öngörülen ödeneğin TL si Genel Müdürlüğün personel, mal ve hizmet alımları ile yatırım ve diğer giderleri için kullanılmıştır. Kalan TL ise diğer idarelere kamu hizmetlerinin finansmanı amacıyla cari transferler kaleminden aktarılmıştır YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 4

5 Ekonomik sınıflandırmaya göre 2014 yılı bütçe giderlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Ekonomik sınıflandırmaya göre 2014 yılı bütçe ödeneklerinin ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Harcama Gerçekleşmeleri (Ocak Haziran 2014) KODU ÖDENEK TÜRÜ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA ORANI (%) Şekil 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Ödeneklerinin Kullanım Oranı (%) (Ocak Haziran 2014) 199% 01 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Genel Toplam % Personel Giderleri 60% Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 48% Mal Ve Hizmet Alım Cari Transferler 19% Sermaye Transferleri 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 5

6 Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gerçekleşmelerinin bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırması aşağıdaki gibidir. Tablo 2: Ocak-Haziran Dönemi Ödenek Kullanım Oranı Şekil 2: Ocak-Haziran Dönemi Ödenek Kullanım Oranı KODU ÖDENEK TÜRÜ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ARTIŞ ORANI % Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri GENEL TOPLAM Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal Ve Hizmet Alım Cari Transferler Sermaye Transferleri 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 6

7 I. A 1. PERSONEL GİDERLERİ OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Genel Müdürlüğümüzün 2014 yılı bütçesinde personel giderleri için TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama TL dir. Personel giderleri için yapılan harcamaların detayı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Şekil 3: Personel Giderleri (Ocak Haziran 2014) Tablo 3: Personel Giderleri (Ocak Haziran 2014) PERSONEL GİDERLERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA ORANI (%) Memurlar Sözleşmeli Personel Toplam Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 7

8 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A 2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, personel giderleriyle doğrudan ilişkili olan bir harcama kalemi olduğundan söz konusu harcamalar personel giderleri ile paralel bir seyir izlemiştir. Ocak- Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu giderler TL olarak gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yapılan harcamaların detayı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Şekil 4: Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri (Ocak Haziran 2014) Tablo 4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (Ocak Haziran 2014) PERSONEL GİDERLERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA ORANI (%) Memurlar Sözleşmeli Personel Toplam Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 8

9 I. A 3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2014 yılı Genel Müdürlük bütçesine mal ve hizmet alım giderleri için TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin TL si harcanmıştır. Şekil 5: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Ocak Haziran 2014) Mal ve hizmet kalemlerindeki harcama detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 5: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Ocak Haziran 2014) PERSONEL GİDERLERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA ORANI (%) Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil Ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri Toplam Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 9

10 I. A 4. CARİ TRANSFERLER SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Cari transferler için 2014 yılı Genel Müdürlük bütçesinde TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu harcama kaleminden TL harcanmıştır. Cari transferler kapsamındaki harcama kalemlerinin ilk altı aylık harcamalarının detayları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 6: Cari Transferler (Ocak Haziran 2014) Ülkemizin üyesi olduğu Uluslararası Kuruluşlara üyelik aidatı için Yurt Dışına Yapılan Transferler harcama kalemine 2014 yılı için TL ödenek tahsis edilmiştir. Ancak Uluslararası Kuruluşlarda Ülkemizin statüsünün değişmesi sebebiyle ödenmesi gereken üyelik aidatı artmış ve başlangıç ödeneğine göre %199 artışla toplam harcama gerçekleşmiştir. Şekil 6: Cari Transferler (Ocak Haziran 2014) PERSONEL GİDERLERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA ORANI (%) Görev Zararları Kar Amaci Gütmeyen Kuruluşlara Yapilan Transferler Yurtdişina Yapilan Transferler Toplam yılında Genel Müdürlük bütçesine görev zararları için TL ödenek ayrılmış olup, söz konusu harcama kaleminden ilk altı ayda TL harcama gerçekleşmiştir. Memurların öğle yemeğine katkı payı için ayrılan TL ödenekten TL Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transfer harcaması gerçekleşmiştir Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 10

11 I. A 5. SERMAYE GİDERLERİ SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2014 yılında sermaye giderleri için Genel Müdürlük bütçesine TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin Ocak-Haziran döneminde harcama gerçekleşmesi TL dir. Tablo 7: SHGM 2014 Yılı Yatırım Projeleri (Ocak Haziran 2014) PERSONEL GİDERLERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA ORANI (%) Eğitim Binası İnşaatı Bilgisayar Yazılımı Bakım Onarım Tadilat TOPLAM Genel Müdürlüğe tahsisli olan hizmet binasının büyük onarımlarının yapıldığı Hizmet Binası Bakım Onarım Tadilat Projesinin 2014 yılı ödeneği TL olup, ilk altı aylık dönemde TL harcama gerçekleşmiştir. Şekil 7. Sermaye Giderleri (Ocak Haziran 2014) Genel Müdürlüğümüz yatırım projelerinde yer alan; Eğitim Binası İnşaatı Projesi, IPA kapsamında finanse edilen ve Genel Müdürlüğümüzce katkı payı ödemesi yapılması ve İstanbul Atatürk Havalimanı yakınında inşa edilmesi planlanan Eğitim Merkezi projesidir. Bilgisayar Yazılımı Projesi ile SHGM Otomasyon Projesinin yanında Genel Müdürlük birimlerinin bilgisayar donanım, yazılım alımı ve onarımına ilişkin ihtiyaçları karşılanmakta olup, ilk altı aylık dönemde TL harcama gerçekleşmiştir Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 11

12 Tablo:8-Bütçe Giderlerinin Gelişimi 2013 TOPLAMI 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN TOPLAMI ARTIŞ O R A N I * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 2014 YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,10 45,89 55, PERSONEL GİDERLERİ ,11 51,93 55, MEMURLAR ,38 49,52 36, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,15 53,13 79, İŞÇİLER ,00 0,00 0,00 GEÇİCİ PERSONEL ,00 0,00 0,00 DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,27 51,88 60, MEMURLAR ,57 50,45 37, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,23 52,93 128, İŞÇİLER ,00 0,00 0,00 GEÇİCİ PERSONEL ,00 0,00 0,00 DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,43 33,41 48, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,36 40,18 35, YOLLUKLAR ,42 40,34 70, GÖREV GİDERLERİ ,85 98,34 2, HİZMET ALIMLARI ,59 27,73 52, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,12 9,46 11, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,14 18,85 29, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,11 39,05 53, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,00 0,00 0, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,77 96,77 199, GÖREV ZARARLARI ,44 89,99 61, HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,40 41,67 41, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0,00 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,59 100,00 240, GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,07 21,87 18, MAMUL MAL ALIMLARI ,00 0,00 0,00 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,81 21,87 41, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 2, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0, YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 12

13 I. B-BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ekonomik sınıflandırmaya göre 2014 yılı bütçe gelirlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 9: Bütçe Gelirleri (Ocak-Haziran 2014) AÇIKLAMA BÜTÇE TAHMİNİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ORANI (%) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,85 Diğer Gelirler ,22 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI , YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 13

14 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI B 1. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Tablo 10. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (Ocak Haziran 2014) Şekil 10. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (Ocak Haziran 2014) AÇIKLAMA BÜTÇE TAHMİNİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ORANI (%) Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri TOPLAM Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 14

15 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI B 2- DİĞER GELİRLER Tablo 11: Diğer Gelirler (Ocak Haziran 2014) Şekil 11. Diğer Gelirler (Ocak Haziran 2014) PERSONEL GİDERLERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ORANI (%) Faiz Gelirleri Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Diğer Çeşitli Gelirler TOPLAM Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 15

16 Tablo 12: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 2013 TOPLAMI 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN TOPLAMI ARTIŞ O R A N I * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 2014 YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,15 56,87 53, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri ,00 0,00 0, Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Damga Vergisi ,00 0,00 0, Harçlar ,00 0,00 0, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Genel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Özel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumlarından ,00 0,00 0, Mahalli İdarelerden ,00 0,00 0, Diğer İşverenlerden ,00 0,00 0, Çalışanlardan ,00 0,00 0, Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan ,00 0,00 0, Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,29 64,69 54, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,30 56,52 14, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri ,82 65,56 57, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri ,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı ,00 0,00 0, Kurumlar Karları ,00 0,00 0, Kira Gelirleri ,00 0,00 0, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 0,00 0, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,00 0,00 0, Proje Yardımları ,00 0,00 0, Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,79 35,38 48, Faiz Gelirleri ,87 34,63 43, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , ,19 36,21 55, Para Cezaları ,00 0,00 0, Diğer Çeşitli Gelirler , , , ,12 40,46 19, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınmaz Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Diğer Sermaye Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Red ve İadeler (-) ,00 0,00 0, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,00 0,00 0, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0, YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 16

17 II. Genel Müdürlük harcama birimlerinin bu dönemde ana hizmetleri itibarıyla yürüttüğü faaliyetler ile gelinen aşamalar hakkında yapılan değerlendirmelere aşağıda yer verilmiştir. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 17

18 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 1. SEKTÖR ANALİZİ Tarifeli Seferlerde kullanılan Uçak Sayısı 407 ye ulaşmıştır. Kargo Kapasitesi 1 milyon 430 bini aşmıştır. Koltuk Kapasitesi i aşmıştır. Yolcu Sayısı; iç hat 41milyon, dış hat 34 milyon olmak üzere toplam 75 milyonu aşmıştır. Hava taksi işletmelerinde 220, genel havacılık işletmelerinde 313, balon işletmelerinde 212, zirai mücadele işletmelerinde ise 62 olmak üzere toplam hava aracı sayısı uçak filomuz ile birlikte e ulaşmıştır. Taşınan Yük; İç hat 375 bin ton, dış hat 933 bin ton olmak üzere toplam 1 milyon 300 bin tonu aşmıştır YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Havayolu işletme sayısı 13, hava taksi işletme sayısı 54, genel havacılık işletme sayısı 59, balon işletme sayısı 25, bakım ve eğitim işletme sayısı 101, yer hizmeti kuruluşları işletme sayısı 47 olup, aktif havalimanı sayısı ise 52 ye ulaşmıştır. Sektörde İstihdam Edilen Personel i aşmıştır. (2012) İç hatlarda uçuş yapılmayan 11 yeni hat teşvik edildi ve uçuşlar başlatılmıştır. Uçak trafiği; iç hat 352 milyon, dış hat 262 milyon ve transit 147 milyon olmak üzere toplam 760 milyonu aşmıştır. İç Hat Seferleri 6 Havayolu 7 Merkezden 52 noktaya ulaşmıştır. 18 Son 10 yılda Sektör Cirosu 10 kata yakın bir artışla 21 Milyar $ ı aştı. (2012) Dış Hat Seferleri 106 ülkede 236 noktaya ulaşmıştır

19 II. 2. DENETİM FAALİYETLERİ SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Denetim Türü / YILLAR Sayı Uçuşa Elverişlik Denetlemesi 268 Bakım Kuruluşu (SHY/JAR-145) Denetlemesi 55 Bakım Sorumluluğu (SHY-M) Denetlemesi 55 Bakım Eğitim Kuruluşu Denetlemesi (SHY 147) 10 FTO Denetlemesi 25 TRTO Denetlemesi 7 Özel Yetki Denetlemesi 169 Dispach Organizasyonları Denetleme Say. 4 Ticari Hava Taşıma İşletmesi (AOC) Denetlemesi 38 SAFA Denetlemesi 214 SANA Denetlemesi 75 SACA Denetimleri 864 Havaalanı Denetlemeleri (SHY-14) 7 Yer Hizmet Kuruluşları Denetimleri 0 - Havaalanı Bazında 12 - Hizmet Türü Bazında 50 Heliport Denetimleri 11 Gayrı Sıhhi İşyeri Denetleme Sayısı 5 Sıhhi İşyeri Denetleme Sayısı 1 Güvenlik Denetlemesi Yapılan Havameydanları 25 Seyrüsefer Denetlemeleri 44 TOPLAM yılında ilk altı aylık dönemde 214 adet SAFA, 75 adet SANA, 864 adet SACA ve 786 adet diğer denetimler olmak üzere toplam denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimlere ilişkin detay yanda belirtilmiştir. Yapılan etkin ve yoğun denetimler ile SAFA puanı Avrupa Birliği üye Ülkelerinin Haziran 2014 tarihi itibariyle 0,68 olan değerinden daha iyi bir değer olan 0,40 değerine ulaşmıştır, bu oranın korunması beklenmektedir. EASA standardizasyon denetiminden geçilmiştir. Denetim oldukça başarılı geçmiş ve Herhangi bir MAJOR bulgu bulunmamıştır. EASA ile birlikte Haziran 2014 tarihleri arasında Turkbine Teknik SHY 145 Denetimine katılım sağlanmıştır YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 19

20 II. 3. SİVİL HAVACILIK MÜZAKERELERİ OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 2014 yılında ilk altı aylık dönemde Panama, Eritre, Angola ve Gine ile imzalanan anlaşmalar ile hava ulaştırma Anlaşması bulunan ülke sayısı 161 e yükselmiştir yılında ilk altı aylık dönemde 15 adet ikili müzakere düzenlenmiştir YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 20

21 II. 4. GÖREV ALINAN ULUSLARARASI KURULUŞLAR OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Türkiye uluslararası sivil havacılık organizasyonlarında etkin bir şekilde görev almaktadır. Genel Müdürlüğümüz; ECAC, ICAO Kuzey Atlantik Bölgesel Havacılık Emniyet Grubu, JAA TO ve D-8 Başkan Yardımcılığı, EUROCONTROL geçici konsey başkanlığı görevlerini yürütmektedir. ICAO Konsey üyeliği için resmi çalışmalara başlanmıştır: 2016 da ICAO konsey üyeliği için tüm üye devletlere resmi bildirim yapılmış, ECAC bünyesinde sürecin netleştirilmesi için prosedür oluşturma çalışmalarına başlanmıştır. 10 personelimiz ICAO eğitimlerini geçerek ICAO denetçisi olma imkanı yakalamışlardır Halen 1 arkadaşımız ICAO uluslararası denetimlere katılmaktadır YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 21

22 II. 5. KONFERANS VE TOPLANTILAR OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER EUROCONTROL PC (Geçici Konsey), PCC (Geçici Konsey Koordinasyon Komitesi), CN-SG/2 toplantısı, SRC (Emniyet Düzenleme Komisyonu) toplantıları, RAFT ve FMG Toplantıları, Sertifikasyon Toplantıları, HKK katılımıyla yapılan FUA çalıştayı, Tavsiye İzleme Kurulu Toplantısına katılım sağlanmıştır Haziran tarihinde D-8 Ülkeleri ile eğitim Çalıştayı Toplantısı düzenlenmiştir. Almanya EASA Avrupa Havacılık Emniyeti Planı (EASP) 5. Toplantısı 10 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Temsil ve Gözetim Yönetim Kuruluşları ile toplantı yapılmıştır. Yabancı havayolları ile değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Üniversitelerde uçuş izinleri ile ilgili 3 adet, ikili anlaşmalar ile ilgili 4 adet seminer verilmiştir YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 22

23 II. 6. MEVZUAT ÇALIŞMALARI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 2014 yılında ilk altı aylık dönemde; aşağıda ayrıntısı yer alan sivil havacılık mevzuatları yayınlanmıştır. Mevzuat Türü Mevzuat Kodu Mevzuat Adı Mevzuat Türü Mevzuat Kodu Mevzuat Adı YÖNETMELİK SHY Hava Trafik Hizmetleri ile Bağlantılı Emniyet Olaylarının Rapor Edilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik YÖNETMELİK SHY-FUA Hava Sahasının Esnek Kullanımı Yönetmeliği YÖNETMELİK SHY-145 Onaylı Hava Aracı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği YÖNETMELİK SHY-33A Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik TALİMAT SHT-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisansı Talimatı- Ekleri TALİMAT SHT-66L-HS Dil Yeterliliği ve Hizmet Sağlayıcı Yetkilendirme Talimatı TALİMAT TALİMAT SHT-HÇG SHT-3M Havaalanlarında Yapılacak Havacılık Çalışması ve Gölgeleme Talimatı Uçuş Personeli Alkol ve Psikoaktif Madde Kontrollerine İlişkin Talimat TALİMAT SHT-HES Havaalanı Emniyet Standartları Talimatı TALİMAT SHT-1T Öğrenci Pilot Seçiminde Kullanılacak Test Talimatı TALİMAT SHT-BALON-SLOT Nevşehir Kapadokya Balon Uçuş Sahası Sıcak Hava Balonları Slot Uygulama Talimatı TALİMAT SHT-M Sürekli Uçuşa Elverişlilik Ve Bakım Sorumluluğu Talimatı TALİMAT SHT-1L-HS Dil Yeterliliği Hizmeti Sağlayıcısı Yetkilendirme Talimatı TALİMAT SHT-DENETİM Havacılık İşletmeleri Denetimlerine İlişkin Uygulama Esasları Talimatı TALİMAT TALİMAT SHT-TEORİK BİLGİ SHT-6A-50 Uçuş Eğitimi Teorik Bilgi Ders Öğretmeni Yetkilendirme Talimatı Uçucu Ekip Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri İle Uygulama Esasları Talimatı GENELGE SDED-2014/1 Sivil Havacılık Alanındaki Öğrenci Stajları Genelgesi GENELGE UED-2014/4 Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi Kuruluşu Yetkileri GENELGE UOD-2014/8 Balon GPS Kayıtlarının Analizi Hakkında GENELGE UOD-2014/6 İlave ekip veya ilave tam ekip ile gerçekleştirilen uçuşlarda uçuş sürelerinin uçuş kayıt defterine kayıt edilmesi GENELGE UOD-2014/7 Hava aracı Takip Sistemi (HATS) Genelgesi GENELGE HUD-2014/1 Yolcu Hakları Değerlendirme ve Uygulama Esasları Genelgesi GENELGE UED-2014/2 GENELGE UOD-2014/5 Uzaktan Eğitim GENELGE UOD-2014/4 Uçuşa Elverişlilik Dairesine Yapılacak Başvuru İşlemleri ve Gönderilecek Bildirimler Uçuş Okullarının Türk Hava Sahası dışındaki operasyonları hakkında... GENELGE UED-2014/1 Hava Aracı Güvenilirlik Programları ve Raporları GENELGE UOD-2014/3 Balonla Uçuş Tedbirleri Genelgesi Hakkında GENELGE UOD-2014/2 Yolcu Bagajları GENELGE UOD-2014/1 Hava Aracı Adi Kiralama ve İşletme GENELGE - Taşınabilir Elektronik Cihazlar Genelgesi 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 23

24 II. 7. EĞİTİM VE SERTİFİKASYON FAALİYETLERİ OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER EASA, CAMO uygulaması ilk defa Türkiye de devreye alınmıştır. Bu uygulama ile havayollarının uçaklarının özel birbirim oluşturularak 3 yıla kadar kendilerinin uçuşa elverişlilik vermesinin önü açıldı. Bu şekilde uçuşa elverişlilikler daha etkin yapılmaktadır. Şu ana kadar THY ve Pegasus yetkilendirilmiştir. Sertifikasyon Konusunda bir firmanın yetkilendirilmesi tamamlanmıştır: Böylelikle Türkiye de ilk defa uçak ve parçalarının sertifikasyonunu verilebilecek duruma gelinmiştir. MEB ile Teknisyen yetiştirme için protokol çalışmalarına başlanmış olup, halen mevcut olan fakat SHGM den yetkili olmayan 9 adet Uçak bakım teknisyen liselerinin proje okulu haline getirilerek doğrudan sertifikalı teknisyen yetiştirme için bir protokol çalışması başlatılmıştır. 7-9 Mayıs 2014 tarihinde Ankara da Tarayıcı Personel Sertifikasyon Sınavına 85 güvenlik personeli girmiştir Mayıs 2014 tarihinde İzmir de Tarayıcı Personel Sertifikasyon Sınavına 63 güvenlik personeli girmiştir Mayıs 2014 tarihinde Tarayıcı Personel Sertifikasyon Sınavına İstanbul da 555 güvenlik personeli girmiştir 26 Haziran tarihinde EASA Learning Gateway Coordinator Eğitimine katılım sağlanmıştır. Genel Müdürlüğümüz personeli eğitim çalışmaları tamamlanmıştır. Havacılık kuruluşlarında yapılacak stajlarla ilgili koordinasyon sağlanmıştır. Genel Müdürlüğümüz tarafından üniversitelerde düzenlenen eğitim ve konferanslarla ilgili koordinasyon ve gerekli katılım sağlanmıştır. Üniversitelerde havaalanları ile ilgili 3 adet seminer verilmiştir. Yurtdışı eğitim görevlerine iştirak edilmiştir. SMS, Heliport ve EASA Regülasyonlarını kapsayan 3 adet eğitim alınmıştır. THK Üniversitesinde Uluslararası Sivil Havacılık Kuruluşları ile CNS Sistemleri ve Mania kriterleri Seminerleri verilmiştir. Ege Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Emniyet Yönetim Sistemi Giriş Eğitimi verilmiştir. Belediyeler ve kamu kuruluşlarına yönelik CNS Mania Kriterleri Eğitimi verilmiştir. THK Üniversitesinde TSE Sivil Havacılık Standardizasyon Paneline katılım sağlanarak sunum yapılmıştır. THK İzmir MYO Sivil Havacılık Semineri verilmiştir YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 24

25 II. 8. PROJELER OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Twinning Projesi: Romanya konsorsiyumundan oluşan bir işbirliğinden 2 sene boyunca destek alınacaktır. Başlangıç toplantısı yapılmıştır. 2.5 Milyon Euro luk AB fonlarından desteklenen bir projedir. Tek Nokta Güvenlik: Avrupa Birliği ile Türkiye arasında uygulanmaya yakın zamanda başlanacak olan projenin kapsamı; havalimanları güvenlik mevzuatlarının AB ile uyumlu hale getirilmesini takiben, Türkiye den Avrupa ya giden kişilerin aktarma yapmaları durumunda tekrar aramaya tabi olmamasını içermektedir. Otomasyon Projesi: Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen ve e-devlet hizmetleri kapsamında vatandaşlara, işletmelere ve kurum çalışanlarına verilen hizmetlerin elektronik ortamdan sunumu için geliştirilen ve Sivil Havacılık Otomasyon Projesi adıyla tanımlanarak Genel Müdürlüğümüzün yatırım programları arasında yer alan Bilgisayar Yazılımı Projesi, Genel Müdürlüğümüzün e-devlet amaçlı diğer projelerini de kapsayacak şekilde devam etmektedir. Bakım Onarım Projesi: Genel Müdürlüğümüz hizmet binasının günümüz gerekliliklerini karşılayamaması, ciddi alt yapı sorunlarının olması ve personel sayısına göre yeterli hizmet alanlarının olmayışı sebebiyle Bina Bakım Onarım Projesi çalışmaları sürdürülmektedir. Eğitim Merkezi Projesi: IPA kapsamında finanse edilen ve Genel Müdürlüğümüzün ve Genel Müdürlüğümüz ce katkı payı ödemesi yapılması ve İstanbul Atatürk Hava limanı yakınında inşa edilmesi planlanan Eğitim Merkezimizin ihale dosyaları proje kapsamında tamamlanmaya devam edilmektedir. Güvenli Kargo: Uluslararası Havayolu Taşımacıları Birliği (IATA) ile Türkiye arasında bu yıl başlayacak olan önemli projelerden biri ise Güvenli Kargo Projesidir. Havalimanı ve ulusal mevzuatların öncelikle AB ile uyumlu hale getirilmesinin bir sonucu olarak, Güvenli Kargo projesinin hayata geçmesi ile birlikte Türkiye deki bir fabrikada üretilen malzeme nakliyesi boyunca uğradığı her havalimanında güvenlik taramasına maruz kalmayacaktır. Böylece kargolar daha hızlı hareket ederek, ciddi anlamda zaman ve maddi kaybının önüne geçilebilecektir. Yeşil Hava alanı (GreenAirport) Projesi: Bugüne kadar toplam 63 kuruluş YEŞİL KU- RULUŞ (GREEN COMPANY) unvanı almaya hak kazanmıştır. TSE ile yeşil kuruluş uygulamamızda bir protokol imzalanarak başvuruların daha hızlı ve etkin kontrolü imkanı sağlamıştır. Deniz Uçağı Seferleri: Ülkemizde deniz uçaklarının operasyonları her geçen gün artmakta olup hali hazırda 12 adet alan iniş kalkış için belirlenmiştir. Engelsiz Havaalanı Projesi: Bugüne kadar Engelsiz Havaalanı Kuruluşu unvanı alan toplam 40 kuruluş bulunmaktadır. Yakıt ve Zaman Tasarrufu: Yakıt ve zaman tasarrufu için hava sahasının esnek kullanımı uygulaması başlatılmış olup bu sayede yıllık 500 Milyon Dolar tasarruf sağlanması beklenmektedir. Balonların takip yazılımı: Nevşehir ilinde balonların GPS sistemi ile takip edilmesi için hazırlanan yazılım devreye alınmıştır. Bölge turizmi için önemli olan balon operasyonun emniyetinin çokça artırılacağı bu proje dünyada ilk olma özelliğindedir YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 25

26 II. 9. DİĞER FAALİYETLER OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Aşağıdaki tabloda sayıları ünvanları ve kadroları belirtilenler Ocak- Haziran 2014 tarihlerinde göreve başlatılmıştır. UNVAN KADRO ADET HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI İHS 7 KONTROL PİLOTU İHS 1 HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ İHS 1 UÇUŞ TABİBİ İHS 1 UÇAK BAKIM VE KONT. MAKİNİSTİ 4/B 3 UÇUŞ TEKNİSYENİ 4/B 1 HELİKOPTER MAKİNİSTİ 4/B 1 Bunun yanında 2013 yılı içerisinde Genel Müdürlüğümüzde göreve başlayan personele asil memur olabilmeleri için gerekli olan Hazırlayıcı Eğitim, Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik uyarınca düzenlenmiş ve başarıyla tamamlanmıştır YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 26

27 II. 9. DİĞER FAALİYETLER OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Uçucu personele alkol muayenesi başlatılmıştır. Konu ile ilgili mevzuat ve eğitimleri tamamlanmıştır. Nevşehir ve İstanbul da ilk uygulamalar başlatılmış olup, uçuş emniyetine katkıda bulunacak bu uygulama habersiz olarak yapılmaya devam edilmektedir. Üçer aylık dönemler itibarıyla 2014 yılı Genel Müdürlük performans programı uygulaması kapsamında harcama birimlerinin izleme ve değerlendirme raporları hazırlanmıştır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmış ve Nisan ayında kamuoyuna duyurulmuştur. Sayın Bakan ve üst yönetime, sivil havacılık sektörüne ilişkin gerekli bilgileri sağlama amacıyla konuşma notu ve sunum hazırlanmıştır. Hukuk Müşavirliğimiz tarafından incelenen mevzuat sayısı 40, mütaalaa sayısı 5 olup, 2014 yılı ilk altı aylık dönemde açılmış ve halen devam etmekte olan davaların sayısı 85 tir. Hizmetlerin, ISO 9001 Standartlarına,planlamış düzenlemelere ve Genel Müdürlüğümüz Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunu belirlemek amacıyla Kalite İç Tetkiki yapılmıştır YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 27

28 III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Tablo 13: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Tahmini KODU AÇIKLAMA KBÖ HARCAMA KBÖ HAZIRAN SONU HARCAMA YILSONU HARCAMA TAHMİNİ PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ TOPLAM YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 28

29 III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Tablo 14: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre GelirTahmini GELİRLER AÇIKLAMA I II GELİR TAHMİNİ HAZIRAN SONU YIL SONU TAHMİNİ 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri Diğer Gelirler Faiz Gelirleri Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Diğer Çeşitli Gelirler Toplam YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 29

30 IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Genel Müdürlük harcama birimlerinin bu dönemde yürüttüğü faaliyetler ile gelinen aşamalar hakkında yapılan değerlendirmelere aşağıda yer verilmiştir YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 30

31 IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 1. SEKTÖR ANALİZİ İç hatlar Teşvik Politikalarının Yaygınlaştırılması, 2. DENETİM FAALİYETLERİ Yıl sonuna kadar denetim sayısının 4000 i aşması, 3. SİVİL HAVACILIK MÜZAKERELERİ Sivil havacılığın sürdürülebilir gelişimine yönelik tedbir ve politika üretilmesi, Sektörle işbirliği yaparak ortak toplantılar düzenlemek ve sorunları tespit ederek düzeltici veya iyileştirici önlemler alınması, Yönetici personellerle bakım, onarım ve organizasyonlar hakkında çalışma grupları oluşturulması, Amatör yapım hava araçları ve insansız hava araçları konularında çalışma grupları oluşturulması, SHY-145 onaylı kuruluşlar ve operatörler için kriterler belirlemek ve bunlara uyum sağlanmasını denetlenmesi, SHY-147 onaylı kuruluşların eğitim müfredatlarının ve organizasyon yapılanmalarını, yönetmeliklere uygunluğunu sağlamaya yönelik çalışmalar yaparak; bu alandaki standardizasyon ve kalitenin artırılmasını sağlanması, Ülke SAFA puanının 0,45 altında kalması, 2014 yılında uluslararası denetim faaliyetlerinde en az 20 kez görev alınması, Uçuş emniyeti ve havacılık güvenliğini en üst düzeyde sürdürmek amacıyla (denetleyici teknik) personelin aynı kalitede iş ve işlem yapmasını sağlanması, Tüm denetçilerin yeterli alan bilgisi ve denetim yetisine sahip olmalarını sağlamak için SHY-145, SHY-M, SHY-21, SHY-66 ve SHY-147 konularında eğitim aldırılması, SHY-145, SHY-M, SHY-21, SHY-66 ve SHY-147 konuları ile alakalı rehber uygulama dokümanları (kontrol listeleri ve prosedürler) hazırlanması, 7 Havayolu şirketi ve 5 Havacılık İşletmesini SHT-17.3 kapsamında ilk defa denetlemelerinin yapılması, Yıl sonuna kadar 165 ülke ile anlaşma yapılmış olması beklenmektedir. ICAN 2014 kapsamında müzakereler gerçekleştirilecektir. Özbekistan, İran, Belçika, Rusya ve Nijerya ile müzakerelerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Myanmar, Samoa, Liberya, Moritiyus, Surinam ile hava ulaştırma anlaşması yapılması planlanmıştır. Üretim ve tasarım kuruluşlarının sertifikasyonu ile ilgili alt yapıyı oluşturmak için eğitim ve danışmanlık hizmeti alınması, Esnek hava sahası uygulamasının başlangıcının yapılması, Uçuş izinleri ile ilgili denetimler yapılması, ICAO denetim bulguları çerçevesinde kapasite geliştirilmesi, hava trafik kontrolörü, meteoroloji mühendisi ve harita mühendisi istihdamı ile servis sağlayıcıların daha kaliteli denetim yapılması, VFR uçuşların geliştirilmesi için rotaların ve meteoroloji hizmetlerinin iyileştirilmesi aldırılması hedeflenmektedir. Habersiz denetimlere ağırlık verilmesi hedeflenmektedir YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 31

32 IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 4. GÖREV ALINAN ULUSLARARASI KURULUŞLAR 5. KONFERANS VE TOPLANTILAR 6. MEVZUAT ÇALIŞMALARI Uluslararası kuruluşlarda etkin rol almak, Uluslararası organizasyonların/kuruluşların yönetimlerine katılmak, Uluslararası faaliyetlere katılarak gündemden haberdar olmak, Avrupa Komisyonu ile (EASA Kuruluş Tüzüğü 216/2008, Madde 66 gereği) imzalanacak anlaşma kapsamında uçuşa elverişlilik alanında gerekli hazırlıkları tamamlamak. Bu kapsamda bazı örnekleri ve içerikleri aşağıda gösterilen diğer sivil havacılık otoriteleri ile denetçi değişimi yapılarak, personelin bilgi ve tecrübe seviyelerinin artırılmasını sağlamak, EASA ya OJT (On the Job Training) amacıyla personel göndermek, EASA ve ICAO nun yaptığı denetim faaliyetlerinde görev almak hedeflenmiştir. Başta PC/PCC toplantıları olmak üzere Üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen tüm toplantı, konferans, seminer ve çalıştaylara aktif katılımın sürdürülmesi, FUA Toplantısının yapılması, İstanbul da SRC SWOT analizi toplantısının yapılması, SJU İcra Direktörünün Ülkemizi ziyareti, Havacılık Güvenliği konferansı düzenlenmesi, SHGM Bilgi birikiminin ( TPSS, eğitim,bilgi, doküman ve donanım v.b.) D8 ve benzeri ülkeler ile paylaşımının sağlanması. Temsil, Gözetim ve Yönetim kuruluşları ile toplantı yapılması hedeflenmektedir. Yıl sonuna kadar 40 adet yeni mevzuat yürürlüğe girmesi, Engelli yolcu hakları ile ilgili mevzuatın yayımlanması, Mevzuat düzenleme/güncellemesi, Uçuşa elverişlilik alanında bütün AB mevzuatlarının uyumlulaştırılması, Yayınlanan mevzuatların etkinliğini arttırılması, Mevzuatların uygulanmasına yönelik prosedürler, talimatlar hazırlanması, Uçuş Kontrol Yönetmeliği kapsamında taslak kontrol listesinin hazırlanması, SHT Eğitim ve AIS Talimatlarının yayınlanması, Ankara TMA Talimatı Güncelleme çalışmalarının yürütülmesi, SHY-CNS-KYS Yönetmeliğinin yayınlanması, MSHGP nı ve diğer ulusal mevzuatları one stop security uygulaması ile örtüşen ve ECAC Doc. 30 a tamamen uygun olacak şekilde güncellenmesi, IATA ile yürütülen Secure freight projesi çalışmaları paralelinde SHT i güncellemesi, Amatör Hava araçları sertifikasyon mevzuatının yayımlanması hedeflenmektedir YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 32

33 IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 7. EĞİTİM VE SERTİFİKASYON FAALİYETLERİ ATSEP ve ATCO Lisans sınavlarının yapılması, Mania kriterleriyle ilgili belediyelere seminerler verilmeye devam edilmesi, 5. Üniversitelere Uluslar arası Sivil Havacılık Teşkilatları konusunda seminerler verilmesi, Uçuş okulları için VFR uçuş takip sistemi kurulması, YÖK ile mevcut protokol kapsamında her bir sivil havacılık dalında staj konularını standardize edilmesi, üniversite müfredatının standardize edilmesi, Uçak ve Parça sertifikasyonu hizmetinin verilmeye başlanması en az 1 firmaya belge verilmesi, Güvenlik Müdürü Form 4 Onayı nın otomasyon sistemi üzerinden verilmesi, Türkiye de üretilecek uçak parçalarına sertifikasyon hizmeti verilmesi, Katma değer yaratacak teşebbüslerin ihtiyaç duyacakları belgelendirme işlemlerinde yetkinlik kazanılması, Yurtdışı eğitim ve denetim faaliyetleri gerçekleştirilmesi, Uluslararası düzeyde Kargo Güvenliği Eğitimi düzenlenmesi, Uluslararası düzeyde Sivil Havacılık alanında gelecekteki terör tehditleri çalıştayı düzenlenmesi, 2013 yılında başlanan tarayıcıların sertifikasyonun tamamlanması, Eğitmen sertifikasyonu sınavları için soru bankası oluşturulması, TPSS soru bankasını genişletmek ve yazılımının iyileştirilmesi, Eğitmen Yetkilendirmesi nin otomasyon üzerinden yapılması, Ulusal Havacılık Güvenliği Denetçi sertifikasyonuna başlanması, Kargo Acentesi Yetki Belgesi nin otomasyon sistemi üzerinden verilmesi, EASA kapsamına girmeyen hava araçlarına bakım yapacak teknisyenlerin lisanslandırılması, Amatör yapım hava araçları için belgelendirme ve lisanslandırma yapılması, Uçuş izinleri ile ilgili seminer verilmesi, DHMİ Genel Müdürlüğünce düzenlenecek olan ATSEP Temel Eğitim kursuna personel gönderilmesi hedeflenmektedir YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 33

34 IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 8. PROJELER 9. DİĞER FAALİYETLER AB ile ortaklaşa yürütülen Twinning Projesi kapsamında Study Visit ler yapılması, Engelsiz ve Yeşil Kuruluş sayısının 20 adet artırılması, SHGM nin Eğitim Merkezi İnşaatına ilişkin AB kaynaklı projenin çalışmalarının sürdürülmesi, SHGM Otomasyon Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarının sürdürülmesi, Gelirlerin Kodlama Sistemi ile İzlenmesi Projesi faaliyetlerinin başlatılması, SHGM Hizmet Binasının Kurumumuz ve sektörün ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmesi için başlatılan bakım onarım çalışmalarının sürdürülmesi hedeflenmektedir. Genel Müdürlüğümüzün Stratejik Planında da yer alan kurumsallaşmanın sağlanması hedefleri içerisinde de bulunan personelin kurumumuza aidiyet duygusunun arttırılması gibi hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar 2014 yılı Temmuz-Aralık döneminde de devam edecektir. Bunun yanında ülkemizde sürekli gelişme gösteren Sivil Havacılık Sektörüne yeterli hizmetin verilebilmesi için Genel Müdürlüğümüzün artan personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik yeni personel alımları planlanmakta ve gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz tarafından temin edilen Personel Takip Programının etkin bir şekilde kullanılması, personelle ilgileri gerekli bilgilerin doğru bir şekilde depolanarak bu bilgilere en hızlı şekilde ulaşılması ve bu şekilde İnsan Kaynakları yönetiminin Genel Müdürlüğümüze en yüksek faydayı sağlayacak şekilde yürütülmesi 2014 yılının 2. yarısında gerçekleştirilmesi planlanan hedeflerdendir Ruhsat ve temdit işlemlerinin web sitemizden verilmesi, SHGM 2015 yılı Performans Programı hazırlanması ve yayınlanması, Ayrıca, 2014 Yılı Performans Programında yer alan performans göstergelerinin gerçekleşmelerine ilişkin olarak yılsonu izleme ve değerlendirme raporu hazırlanması, SHGM nin iç ve dış paydaşlar nezdinde nasıl algılandığına ilişkin üniversite ile ortak çalışma yapılması, SHGM ne özel bir raporlama yazılımı hazırlatılması, EUR DOC 015 kitabının tercüme edilerek yayınlanması, Havasahası Yönetimi El Kitabı ve Havasahası Yönetimi için Ana Esaslar Kitaplarının yayınlanması, İç denetim biriminin kurulması, Havayolları finansal durum izleme yazılımının devreye alınması hedeflenmektedir YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 34

HER İŞTE OLDUĞU GİBİ HAVACILIKTA DA EN YÜKSEK DÜZEYDE, GÖKTE SENİ BEKLEYEN YERİNİ AZ ZAMANDA DOLDURACAKSIN. BUNA GERÇEK DOSTLARIMIZ SEVİNECEK, TÜRK

HER İŞTE OLDUĞU GİBİ HAVACILIKTA DA EN YÜKSEK DÜZEYDE, GÖKTE SENİ BEKLEYEN YERİNİ AZ ZAMANDA DOLDURACAKSIN. BUNA GERÇEK DOSTLARIMIZ SEVİNECEK, TÜRK PROGRAMI 2015 HER İŞTE OLDUĞU GİBİ HAVACILIKTA DA EN YÜKSEK DÜZEYDE, GÖKTE SENİ BEKLEYEN YERİNİ AZ ZAMANDA DOLDURACAKSIN. BUNA GERÇEK DOSTLARIMIZ SEVİNECEK, TÜRK ULUSU MUTLU OLACAKTIR. İSTİKBAL GÖKLERDEDİR

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2008 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçe sürecinde mali disiplini

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

HER İŞTE OLDUĞU GİBİ HAVACILIKTA DA EN YÜKSEK DÜZEYDE, GÖKTE SENİ BEKLEYEN YERİNİ AZ ZAMANDA DOLDURACAKSIN. BUNA GERÇEK DOSTLARIMIZ SEVİNECEK, TÜRK

HER İŞTE OLDUĞU GİBİ HAVACILIKTA DA EN YÜKSEK DÜZEYDE, GÖKTE SENİ BEKLEYEN YERİNİ AZ ZAMANDA DOLDURACAKSIN. BUNA GERÇEK DOSTLARIMIZ SEVİNECEK, TÜRK HER İŞTE OLDUĞU GİBİ HAVACILIKTA DA EN YÜKSEK DÜZEYDE, GÖKTE SENİ BEKLEYEN YERİNİ AZ ZAMANDA DOLDURACAKSIN. BUNA GERÇEK DOSTLARIMIZ SEVİNECEK, TÜRK ULUSU MUTLU OLACAKTIR. TÜRKİYE UÇTU; TÜRK İNSANI UÇTU!

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 1 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi, kullanılması ve mali saydamlığın sağlanması

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 0

2007 Faaliyet Raporu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 0 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 0 BAKAN SUNUŞU Her Türk Vatandaşı hayatında en az bir kez uçağa binecektir hedefi ile 2003 yılında başlatılan Bölgesel Havacılık Politikası kapsamında hayata geçirilen projeler,

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2014 i GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel

Detaylı

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çalışmadan, üretmeden, yorulmadan daha rahat yaşamanın yollarını arayan milletler; önce haysiyetlerini sonra bağımsızlıklarını

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

TOBB Yayın No : 2014/229

TOBB Yayın No : 2014/229 TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK SEKTÖR MECLİSİ RAPORU 2013 1 TOBB Yayın No : 2014/229 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Fakks : 0.312 218 20 64 TOBB yayınlarına

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER VE TABLOLAR DİZİNİ... iii ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 215 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ...

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...1 I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Faaliyet Raporu

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Faaliyet Raporu SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çalışmadan, üretmeden, yorulmadan daha rahat yaşamanın yollarını arayan milletler; önce haysiyetlerini

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI 2011 YILI PERFORMANS

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı - I - T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI 2012 YILI

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2012 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 5 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2002 den. 2008 e... Sivil Havacılık

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2002 den. 2008 e... Sivil Havacılık T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 den 2008 e... Sivil Havacılık ANKARA / 2009 T.C. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları No: 13 2002 den 2008 e SİVİL

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TEMMUZ 2013) İÇİNDEKİLER Giriş...3 I)-Ocak-Haziran 2013 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları..........4 A-Bütçe Giderleri...4 2013 Yılı İlk Altı Aylık

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2009 BAŞKAN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun amacı, kalkınma planları

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2007 YILI BİRİNCİ ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER.

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2013 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 I-OCAK-HAZİRAN

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2014 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 2 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 1839 yılına uzanan geçmişi ile ülkemizin en köklü kuruluşlarından biridir.

Detaylı

2010 FAALİYET RAPORU

2010 FAALİYET RAPORU T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 FAALİYET RAPORU 2010 Yılı Faaliyet Raporu - I - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 Yılı Faaliyet Raporu - II - T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Detaylı