İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3"

Transkript

1 Nisan-Haziran 2007 Üç Aylık Faaliyet Raporu

2 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ SİGORTA KAPSAMINDAKİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ GELİŞİMİ SİGORTA PRİM GELİRLERİ MEVDUAT SİGORTACILIĞINA İLİŞKİN DİĞER GELİRLER MEVDUAT SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ BANKA ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ Temettü Hariç Ortaklık Hakları ile Yönetim ve Denetimi TMSF ye Devredilen Bankalar Faaliyet İzni Kaldırılarak Haklarında İflas Kararı Verilen Bankalar FON ALACAKLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN FAALİYETLER Devir Alınan Alacaklar Geri Ödeme Sözleşmeleri Tahsilat Bilgileri Banka Hakim Ortakları Hakkında Gelişmeler Hakim Ortaklar Dışındaki Alacaklar ile İlgili Yapılan İşlemler Alacak Satış Projesi Kapsamındaki Faaliyetler ELDEN ÇIKARILACAK GAYRİMENKUL, MENKUL VE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN FAALİYETLER Gayrimenkuller İştirakler TAKİP VE DAVA BİLGİLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞLARINA İLİŞKİN DİĞER KURULUŞ ÖDEMELERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI NDAN KULLANILAN KREDİLER SEBEBİYLE YAPILAN ÖDEMELER DİĞER FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER DİĞER KURUMLAR İLE İLİŞKİLER DİĞER FAALİYETLER BÜTÇE FONUN PERFORMANS HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ

3 KISALTMALAR Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sermaye Piyasası Kurulu Egebank A.Ş. Yurt Ticaret ve Kredi Bankası A.Ş. Türkiye Tütüncüler Bankası Yaşarbank A.Ş. Bank Kapital T.A.Ş. Ulusalbank T.A.Ş. Interbank A.Ş. Eskişehir Bankası T.A.Ş. İktisat Bankası T.A.Ş. Kentbank A.Ş. Ege Giyim Sanayicileri Bankası A.Ş. Etibank A.Ş. Toprakbank A.Ş. Bank Ekspres A.Ş. Demirbank T.A.Ş. Sümerbank A.Ş. Sitebank A.Ş. Milli Aydın Bankası T.A.Ş. Türk Ticaret Bankası A.Ş. Kıbrıs Kredi Bankası Ltd. Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. Bayındırbank A.Ş. Pamukbank T.A.Ş. Birleşik Fon Bankası A.Ş. Müflis Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş. Müflis Marmara Bankası A.Ş. Müflis Türkiye İthalat ve İhracat Bankası A.Ş. Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi Alacaklı Bankalar Konsorsiyumu TMSF - Fon BDDK TCMB SPK Egebank Yurtbank Yaşarbank Bank Kapital Ulusalbank Interbank Esbank İktisat Bankası Kentbank EGS Bank Etibank Toprakbank Bank Ekspres Demirbank Sümerbank Sitebank Tarişbank Türkbank Kıbrıs Kredi Bankası İmar Bankası Bayındırbank Pamukbank Birleşik Fon Bankası TYT Bank Marmara Bank Impexbank FYYS ABK 2

4 1- GİRİŞ TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu Nisan- Haziran 2007 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, tasarruf sahiplerinin haklarını korumak, bankacılık sisteminin güven ve istikrarına katkıda bulunmak amacıyla bankalar nezdindeki mevduat ve katılım fonlarını sigorta etmektedir. Fon, Mevduat Sigortacılığı Faaliyetleri kapsamında, bankacılık sisteminin ve kamuoyunun güven duyacağı bir seviyede rezerv bulundurmayı amaçlamaktadır. Fon bu amaç doğrultusunda Mart 2007 dönemine ilişkin olarak 126,87 milyon USD tutarında prim geliri ve mevduat sigorta rezervine ilişkin yatırımlarından 44,36 milyon USD tutarında finansal gelir olmak üzere toplam 170,93 milyon USD gelir sağlamıştır. Böylece Fonun mevduat sigortası amacıyla topladığı gelirleri milyon USD ye ulaşmıştır. Çözümleme ve bütçe giderleri düşüldükten sonra TMSF nin halen bulundurduğu rezerv miktarı tarihi itibarıyla milyon USD dir. Ayrıca Fon, Bankacılık Kanunu ile kendisine verilen görevler çerçevesinde yürüttüğü çözümleme faaliyetleri çerçevesinde büyük banka krizinin yıkıntılarını hızlı, en az maliyetle, sistemin ve kamuoyunun beklentilerini aşan bir şekilde ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Fon, bu kapsamda 2007 yılının ikinci üç aylık döneminde 886,68 milyon USD tahsilat gelirlerinden olmak üzere toplam 898,58 milyon USD çözümleme geliri sağlamıştır. Böylece Fonun tarihi itibarıyla çözümleme faaliyetlerinden sağladığı kümülatif tahsilat tutarı milyon USD mertebesine ulaşmıştır. Fonun sağlamış olduğu tahsilat tutarları faaliyetlerine göre ayrıştırılarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. FONUN GELİRLERİ (milyon USD) * Tarihi İtibarıyla ** Tarihi İtibarıyla Mevduat Sigortacılığı Faaliyetlerinden Doğan Gelirler I- Mevduat Sigortacılığı Faaliyet Gelirleri Prim Gelirleri Diğer II- Finansal Gelirler (Faiz vb.) Toplam (I+II) *** Çözümleme Faaliyetlerinden Doğan Gelirler I- Çözümleme Gelirleri **** Takipli Alacaklardan Yapılan Tahsilatlar İştiraklerden Yapılan Tahsilatlar Gayrimenkul ve Menkullerden Yapılan Tahsilatlar Fon Bünyesindeki Bankalardan Yapılan Tahsilatlar Diğer II- Finansal Gelirler (Faiz vb.) Toplam (I+II) * Söz konusu tablo Fonun nakit olarak gerçekleştirdiği işlemler esas alınarak hazırlanmıştır. ** Fonun 2007 yılının ilk 6 ayına ilişkin performans hedefleri ve gerçekleşmeleri sayfa 27 deki tabloda yer almaktadır. *** 1984 yılından itibaren kümülatif Mevduat Sigortacılığı Faaliyet rezervini ifade etmekte olup, çözümleme ve bütçe giderleri düşüldükten sonra TMSF nin halen elinde bulundurduğu rezerv miktarı tarihi itibarıyla milyon USD dir. **** Çözümleme Gelirlerinde brüt tahsilat rakamları dikkate alınmıştır. Tahsilatlardan yapılan iade, ödeme vb. işlemler tahsilat tutarlarından düşülmemiştir. TMSF 2007 yılı Üç Aylık Faaliyet Raporunda; Fonun 2007 yılının ikinci üç aylık döneminde gerçekleştirdiği faaliyetler söz konusu fonksiyonel ayrım çerçevesinde sunulmaktadır. 3

5 2- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu Nisan- Haziran SİGORTA KAPSAMINDAKİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ GELİŞİMİ Mart 2007 dönemi itibarıyla bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 33 mevduat bankası ve 4 katılım bankası nezdindeki mevduat ve katılım fonları toplam 319,6 milyar YTL ye ulaşmış olup bu tutarın % 32 si sigorta kapsamındadır. Sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonları, Mart 2006 dönemine göre %17 oranında artarak toplam 101,5 milyar YTL ye yükselmiştir. Dönemler itibarıyla bankalar nezdinde bulunan toplam mevduat ve katılım fonu tutarları ile söz konusu mevduat ve katılım fonlarının sigortaya tabi kısımları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Toplam ve Sigorta Kapsamındaki Mevduat ve Katılım Fonları (milyar YTL) Mar.06 Haz.06 Eyl.06 Ara.06 Mar.07 Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonu Toplam Mevduat ve Katılım Fonu Mart 2007 dönemi itibarıyla bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabı bulunan gerçek ve tüzel kişi sayısı toplamı adettir.¹ Bu hesap sahiplerinin %90,7 si mevduat bankalarında, %1,2 si katılım bankalarında olmak üzere %91,9 u sigorta kapsamındadır SİGORTA PRİM GELİRLERİ Mevduat bankaları ve katılım bankalarından Nisan - Haziran 2007 dönemi içerisinde tahsil edilen Mart 2007 dönemine ilişkin sigorta prim gelirleri Mart 2006 dönemine göre %17 artış göstererek 136 milyon YTL ye ulaşmıştır. Söz konusu tutarın %4,5 lik kısmı (yaklaşık 6,2 milyon YTL) katılım bankalarından tahsil edilmiştir. Dönemler itibarıyla tahsil edilen toplam sigorta primlerinin YTL ve USD karşılıkları sayfa 5 te yer alan grafikte gösterilmektedir. 4

6 ¹Birden fazla bankada hesabı bulunan mevduat ve katılım fonu sahipleri her bir bankada ayrı ayrı dikkate alınmaktadır. milyon YTL Dönemler İtibarıyla Tahsil Edilen Sigorta Primleri Mar.06 Haz.06 Eyl.06 Ara.06 Mar.07 Toplam YTL karşılığı Toplam USD karşılığı milyon USD * Prim tutarlarının USD karşılıklarının hesaplanmasında ilgili dönem sonu TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır yılı Nisan-Haziran döneminde, YTL tutarında sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu üzerinden Mart 2007 dönemine ilişkin olarak toplam YTL tutarında sigorta primi tahsil edilmiştir. Mart 2007 dönemi primlerine ilişkin detaylı bilgi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Mart 2007 Dönemine İlişkin Olarak Tahsil Edilen Sigorta Primleri Banka Grubu Döviz Cinsi Prim Matrahı* Sigorta Primi Tutarı YTL Mevduat Bankaları USD EUR YTL Katılım Bankaları USD EUR YTL Toplam USD EUR Genel Toplam ** YTL karşılığı USD karşılığı * Sigorta kapsamındaki tasarruf mevduatı ve katılım fonu tutarından oluşmaktadır. ** YTL ve USD karşılıkların hesaplanmasında tarihli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır MEVDUAT SİGORTACILIĞINA İLİŞKİN DİĞER GELİRLER Hisse Devir Payları Banka hisselerinin devralınmasında Fona yatırılması gereken %1 oranındaki hisse devir payları ile ilgili olarak; 2007 yılının ikinci üç aylık döneminde ,40 YTL tutarında hisse devir payı tahsil edilmiştir. 5

7 Para Cezaları tarihleri arasında ilgili bankalardan YTL tutarında idari para cezası tahsil edilmiştir. Ayrıca, söz konusu dönem içerisinde ilgili mevzuat gereğince tahsil edilen idari para cezalarından ,40 YTL lik tutar Maliye Bakanlığına aktarılmıştır. Zamanaşımına Uğrayan Kıymetler tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince, bankalar nezdinde zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin listeler Şubat ayının başından itibaren ilgili bankaların ve Fonun internet sitesinde 3 ay müddetle ilan edilmiştir. İlan edilen zamanaşımına uğramış mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan Mayıs ayının onbeşinci gününe kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayanlar bankalar tarafından Mayıs ayı sonuna kadar Fona devredilmiş, söz konusu tutarlar Fon tarafından gelir kaydedilmiştir. Bu kapsamda, Fon tarafından 2007 yılının ikinci üç aylık döneminde ,53 YTL tutarında zamanaşımı geliri elde edilmiştir MEVDUAT SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER İmar Bankası Hakkında iflas kararı verilen İmar Bankası ile ilgili olarak, banka nezdindeki tasarruf mevduatının sigorta kapsamında hak sahiplerine ödenmesini teminen tarihi itibarıyla toplam mudi ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ye Fon tarafından toplam YTL tutarında kaynak aktarımı yapılmıştır. Bu kapsamda 2007 yılının ikinci üç aylık döneminde Fon tarafından herhangi bir kaynak aktarımı yapılmamış olup, tarihi itibarıyla müflis banka nezdinde henüz hak sahipleri tarafından başvuru yapılmamış ve sigorta kapsamında ödemeye konu adet ve ,05 YTL tutarında hesap kalmıştır. Ödemeler için hesap sahiplerinin başvuruları beklenmektedir. Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi Kapsamında TMSF Tarafından Yapılan Ödemeler Marmara Bank, TYT Bank ve Impexbank ın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izinleri Mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununa göre 1994 yılında kaldırılmış ve iflaslarına karar verilmiştir. Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun Geçici 3 üncü maddesi kapsamında TMSF tarafından söz konusu banka mudilerine yapılan ödemelerin büyük bir kısmı tamamlanmış olmakla beraber, mudi başvuruları üzerine ödemelere devam edilmektedir yılı Nisan- Haziran dönemi içerisinde söz konusu madde çerçevesinde Fon tarafından yapılan ödemeler ile tarihine kadar yapılan toplam ödemelere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Banka Adı Ödeme Yapılan Kişi Sayısı Ödenen Tutar (YTL) itibarıyla itibarıyla Marmara Bank TYT Bank Impexbank Toplam

8 3- ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ 3.1. BANKA ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ Temettü Hariç Ortaklık Hakları ile Yönetim ve Denetimi TMSF ye Devredilen Bankalar Birleşik Fon Bankası Fon Yönetim Kurulunun tarih ve 55 sayılı Kararıyla faaliyetlerini, mevcut varlık ve yükümlülükler ile diğer Fon bankalarından kendisine devredilebilecek varlık ve yükümlülüklerinin tasfiyesine yönelik olarak sürdürmesine karar verilen Birleşik Fon Bankası, faaliyetlerine bu doğrultuda devam etmektedir. Birleşik Fon Bankasının mali tabloları dikkate alınarak yapılan değerlendirme çerçevesinde; 2007 yılının ikinci üç aylık döneminde Bankanın tasfiye çalışmaları neticesinde aktif büyüklüğünün milyon YTL den 830 milyon YTL ye, özkaynak tutarının 910 milyon YTL den 632 milyon YTL ye, likit değerlerinin ise milyon YTL den 605 milyon YTL ye gerilediği gözlenmiştir. Birleşik Fon Bankası tarafından tarihinde Bankanın ihtiyat borcuna mahsuben Fona YTL tutarında ödeme yapılmıştır. Yapılan ödeme ile Bankanın bilanço büyüklüğünde ve likit değerlerinde meydana gelen azalış Bankanın küçülme stratejisi üzerinde olumlu bir etki yaratmıştır. Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası Fonun Kurumsal Gelişim Planında, Bankanın tasfiyesinin tarihi itibarıyla tamamlanması hedeflenmekte olup, Banka tarafından bu hedefe paralel olarak hazırlanan ve Banka Yönetim Kurulunda kabul edilerek uygulanmaya başlanılan Tasfiye Planı doğrultusunda faaliyetlere devam edilmektedir. Bankanın mali tabloları dikkate alınarak yapılan değerlendirmede; 2007 yılının ikinci üç aylık döneminde Bankanın aktif büyüklüğünün 351 milyon YTL den 357 milyon YTL ye, özkaynaklarının 118 milyon YTL den 125 milyon YTL ye, likit değerlerinin ise 274 milyon YTL den 291 milyon YTL ye, likit değerlerin aktif içerisindeki payının ise %78 den %81 e yükseldiği görülmektedir. Bankanın aktifinde görülen söz konusu artış, karlı sabit kıymet satışları ile sorunlu kredilerden sağlanan tahsilatlardan kaynaklanmaktadır Faaliyet İzni Kaldırılarak Haklarında İflas Kararı Verilen Bankalar Mülga 3182 Sayılı Bankalar Kanununa Göre 1994 Yılında Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzinleri Kaldırılan ve İflaslarına Karar Verilen Bankalar Marmara Bank, TYT Bank ve Impexbank ın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izinleri Mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununa göre 1994 yılında kaldırılmış ve iflaslarına karar verilmiştir. Söz konusu bankaların müflis masaları tarafından Fona yapılan ödemeler ile tarihi itibarıyla kalan Fon alacağı tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 7

9 Banka Adı Müflis Masalar Tarafından Fona Ödenen (YTL) tarihi itibarıyla Kalan Fon Alacağı (YTL) tarihi itibarıyla Marmara Bank TYT Bank Impexbank Toplam Müflis masalar tarafından sıra cetveline kaydedilen TMSF, 1., 3., 5. ve 6. (4949 sayılı Kanun ile değişik İcra ve İflas Kanununun 206 ncı Maddesi uyarınca 4. sırada) sıra alacaklılarına yapılan ödemelere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Banka Adı TMSF ( YTL) Alacak Kayıtlarından Yapılan Ödemeler TMSF (Faiz) ( YTL) Sıra ( YTL) Sıra ( YTL) Toplam Marmara Bank TYT Bank Impexbank Toplam yılı ikinci üç aylık döneminde iflas masaları tarafından yapılan tahsilatlara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır. İflas Masaları Tarafından Yapılan Tahsilatlar (YTL) Marmara Bank TYT Bank Impexbank Mevduattan Elde Edilen Faiz Gelirleri , , ,99 Kira Gelirleri ,53 Kredi Anapara ve Faizleri , , ,88 Diğer Gayrinakdi Kredi Tahsilatı Menkul / Gayrimenkul Satış Tahsilatları Teminat Mektubu Komisyon Tahsilatı 554, ,90 İştirak Geliri , Diğer Tahsilatlar ,86 317,81 777,32 Toplam , , ,62 * Tutarların YTL karşılıklarının hesaplanmasında tarihli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır yılı ikinci üç aylık dönemi içerisinde iflas masaları tarafından yapılan ödemelere (reddiyatlara) ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 8

10 İflas Masaları Tarafından Yapılan Ödeme (Reddiyat) Tutarları (YTL) Marmara Bank TYT Bank Impexbank Personel ve Avukat Giderleri , , ,19 Kira Ödemeleri 6.729, ,68 Sigorta Primleri, Vergiler, KKDF, SSDF , , ,87 Mahkeme, Avans, Bilirkişi, vs , , ,14 Diğer Muhtelif Ödemeler , , ,62 İflas Alacaklılarına Yapılan Ödemeler , , ,93 Toplam , , ,43 * Tutarların YTL karşılıklarının hesaplanmasında tarihli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır Mülga 4389 Sayılı Bankalar Kanununa Göre Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzinleri Kaldırılan ve İflaslarına Karar Verilen Bankalar Müflis Kıbrıs Kredi Bankası Ltd yılının ikinci üç aylık döneminde müflis banka tarafından kredi, teminat mektubu komisyonu, kira ve faiz tahsilatlarından toplam ,16 YTL sağlanmış, ayrıca müflis banka tarafından 5.428,13 YTL tutarında ödeme yapılmıştır. tarihi itibarıyla müflis bankanın nakit mevcudu ,41 YTL dir. Müflis banka ile ilgili olarak tarihi itibarıyla 4 adet dava dosyası, 15 adet icra takibi dosyası olmak üzere toplam 19 adet derdest dosya mevcuttur. Müflis T. İmar Bankası T.A.Ş. İmar Bankası nın tarihinde iflasına karar verilmesi üzerine; tarihinde alacak kayıt taleplerinin kabulüne başlanmıştır. İflas masasına tarihleri arasında yapılan adet alacak kayıt talebinin incelenmesi sonucunda Alacaklılar Birinci Sıra Cetveli hazırlanmış olup, tarihli Sabah Gazetesi ile tarih 6680 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmiştir. İcra ve İflas Kanunu ile Bankacılık Kanununun ilgili hükümlerine istinaden yapılan İkinci Alacaklılar Toplantısında Fon Kurulunca alınan tarih ve 658 sayılı Karar uyarınca, müflis bankanın mülkiyetindeki gayrimenkullerin ekspertizi yapılmış ve 34 adet gayrimenkulün satışı yapılarak YTL tutarında tahsilat sağlanmıştır FON ALACAKLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN FAALİYETLER Devir Alınan Alacaklar döneminde 3 adedi hisse devri olmak üzere toplam YTL lik muhasebe bakiyesi bulunan 224 adet hakim ortak alacak ve YTL muhasebe bakiyesi olan 1 adet hakim ortak dışı alacak dosyası temliki alınmıştır. Yapılan temlik alımları sonucunda Fon tarafından bugüne kadar devir ve temlik alınan kredi dosyaları 224 adet artarak adete, muhasebe bakiyeleri ise YTL artarak YTL ye ulaşmıştır. 9

11 Geri Ödeme Sözleşmeleri Banka hakim ortak alacakları ile ilgili olarak 2007 yılının ikinci üç aylık döneminde Apel Çelik ve Lapis Grubu ile Fonun TYT Bank tan olan alacağının tahsilatına ilişkin tarihinde ,95.-YTL lik protokol imzalanmıştır. Egebank A.Ş. eski hakim ortaklarından Bayraktar Grubu ile Fon arasında tarihinde protokol imzalanmıştır. Protokol kapsamındaki borç; tarihinde USD protokol ödemesi, USD vekalet ücreti ve YTL masraf tutarı nakden ve defaten tahsil edilerek kapatılmıştır yılı Nisan-Haziran döneminde imzalanan diğer geri ödeme sözleşmelerine ve bu kapsamda yapılan tahsilatlara ilişkin önemli gelişmeler aşağıda yer almaktadır: Baysan İnşaat Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş. firmasıyla tarihinde 36 ay vadeli YTL tutarında geri ödeme sözleşmesi yapılmıştır. F.S.K. İnşaat ve Turizm Ticaret Ltd. Şti YTL tutarında nakden ve defaten ödeme yaparak tarihinde borcunu kapatmıştır. Merve Tekstil ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. nin USD tutarında nakden ve defaten yaptığı ödeme ile tarihinde borcu tasfiye edilmiştir. Sentip Grubu ile yapılan USD tutarındaki protokol borcunun USD tutarındaki kısmı tarihinde tahsil edilmiştir. Golftaş Turizm Organizasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile tarihinde YTL lik borç üzerinden protokol imzalanmış ve protokol borcunun tamamı tahsil edilmiştir Tahsilat Bilgileri 2007 yılının ikinci üç aylık döneminde Fonun takipli alacakları ile ilgili olarak toplam 613,60 milyon USD tutarında tahsilat sağlanmıştır. Söz konusu tahsilata ilişkin detaylı bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır döneminde Fonun Takipli Alacaklarından Sağlanan Tahsilatlar (milyon USD) Tahsilat Türü Hakim Ortaklar Kurumsal Bireysel Diğer* Toplam Nakdi Tahsilat 574,34 26,18 1,32 11,32 613,16 Ayni Tahsilat 0,44 0 0,00 0 0,44 -Menkul, gayrimenkul ve hisse 0,44 0 0,00 0 0,44 -Diğer Toplam 574,78 26,18 1,32 11,32 613,60 * Fon hesaplarına yatırılan ancak mahiyeti tespit aşamasında olan tahsilatlardan oluşmaktadır. ** Tabloda yer alan tutarların hesaplanmasında net tahsilat rakamları dikkate alınmıştır. Teminat tutarları ile tahsilatlardan yapılan iade, ödeme vb. işlemlerden kaynaklanan tutarlar tahsilatlardan düşülmüştür. 10

12 Banka Hakim Ortakları Hakkında Gelişmeler TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu Nisan- Haziran Fon Bankalarına Olan Borçlarının Tasfiyesine Yönelik Geri Ödeme Sözleşmesi İmzalamış Banka Hakim Ortakları Hakkındaki Gelişmeler Bank Kapital Ceylan Grubu ile TMSF nin de dahil olduğu Alacaklı Kuruluşlar arasında tarihinde imzalanan FYYS nin yürürlüğü devam etmektedir. FYYS nin toplam tutarı USD olup Fonun toplam payı USD dir. FYYS nin Kamu Bankalarıyla ilişkili maddesinde yer alan tarihinin tarihine uzatılması için yapılan değişiklik ile ilgili olarak ilave bir FYYS imzalanmıştır. Bank Kapital aleyhine açılan davanın Kurumumuz aleyhine sonuçlanması nedeniyle ödenen USD lik tutar Grubun talebi üzerine FYYS nin ilgili maddesi kapsamında 11. yılda faizi ile birlikte Fona ödenmek üzere borç tutarına ilave edilmiş olup söz konusu tutarla birlikte Fona ödenmek üzere FYYS borcuna ilave edilen toplam tutar USD ye yükselmiştir. FYYS gereğince tarihinde tahsil edilmesi gereken USD lik taksit tutarı tahsil edilememiş olup, FYYS çerçevesinde taksit tarihinden itibaren 60 günlük ek süre bulunmaktadır. tarihi itibarıyla Gruptan tahsil edilen toplam tutar USD ye ulaşmıştır. İktisat Bankası İktisat Bankası hakim ortağı Erol Aksoy Grubu ile Grubun Fona olan borçlarının ödenmesine yönelik olarak USD nakit, USD gayrinakit olmak üzere toplam USD borç tutarı üzerinden tarihinde imzalanan protokolün yürürlük koşulları ve uygulanmasına yönelik işlemlere devam edilmektedir döneminde Grup ile ilgili olarak USD tutarında gayrinakdi kredi tazmini gerçekleşmiştir. Bankanın Fona devir tarihinden tarihine kadar yapılan toplam tahsilat tutarı USD dir. Kentbank Kentbank hakim ortağı Mustafa Süzer Grubu ile tarihinde imzalanan protokolün yürürlüğü devam etmektedir. Grup ile ilgili olarak USD tutarında alacağın Fon tarafından temlik alınması işlemleri tamamlanmıştır. Bu kapsamda T.H. Atlas Yatırım Bankası A.Ş. nin Cıngıllı Holding A.Ş. den olan ve Fon tarafından temlik alınan USD tutarındaki alacak tarihinde, Şark Mensucat A.Ş. den olan ve temlik alınan USD tutarındaki alacak tarihinde tahsil edilmiştir yılının ikinci üç aylık döneminde Gruptan yapılan tahsilat tutarı USD olup, Gruptan tarihi itibarıyla yapılan tahsilat toplamı USD ye ulaşmıştır. 11

13 Yaşarbank Yaşarbank hakim ortağı olan Yaşar Grubu, Grup firmalarının Fon bankalarına olan borçlarının tasfiyesi amacıyla ve tarihlerinde imzalanan ve toplam USD EUR tutarındaki borcun tarihine kadar tasfiyesini öngören protokollere konu borcunu peşin ödeme indirimiyle nakden ve defaten ödemek istemiştir. Bu kapsamda tarihinde Gruptan USD EUR tahsil edilerek protokol kapsamındaki nakit borçları tahsil edilmiştir. Banka risklerinin Fona devir ve temlik edildiği tarihinden tarihine kadar olan süre içerisinde protokol öncesi ve protokol kapsamında Grup firmalarından USD nakit, USD ayni olmak üzere toplam USD tahsilat yapılmıştır. Gruptan Fon Bankasında yapılan USD tutarındaki tahsilat da dahil edildiğinde yapılan toplam tahsilat USD ye ulaşmaktadır. Ayrıca USD tutarında gayrinakit risk iadesi sağlanmıştır. Sümerbank Fon ve Garipoğlu Grubu arasında tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde; tarihi itibarıyla TMSF ye nakit 366,9 milyon USD borcu bulunan Grup 9 yılı anapara, 2 yılı faiz, 1 yılı da dolaylı sorumluluklarından kaynaklanan borçları olmak üzere, toplam 12 yılda tüm borçlarını ödemeyi taahhüt etmiştir. Garipoğlu Grubundan döneminde ,77.-USD lik tutar protokol kapsamında olmak üzere ,61.-USD tutarında tahsilat sağlanmış olup, itibarıyla Gruptan yapılan toplam tahsilat tutarı USD ye ulaşmıştır. İnterbank Nergis Grubu ile ilgili Aksoylar Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Yasemin Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye ait fabrikaların 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde satışına ilişkin işlemler devam etmektedir tarihli 2. Ek protokol ile tadil edilen protokolün ilgili maddesi gereğince Fona devredilmesi öngörülen Cavit Çağlar ve Mustafa Çağlar a ait taşınmazların Nergis İnşaat ve Ticaret A.Ş. ye devir işlemlerine başlanmış olup Mustafa Çağlar a ait 3 parsel dışında tüm parsellerin devir işlemleri tamamlanmıştır. Mustafa Çağlar a ait 3 parsel ve Cavit Çağlar a ait olan taşınmazların devir işlemleri halen devam etmektedir. tarihi itibarıyla Nergis Grubundan, protokol öncesinde USD, protokol sonrasında ,66 USD olmak üzere toplam USD tutarında tahsilat sağlanmıştır yılının ikinci üç aylık döneminde Gruptan tahsilat yapılmamıştır. Sitebank Fon Kurulu Kararı gereğince Gruba devir ve temlik edilecek olan icra dosyalarının temlik işlemleri tamamlanmıştır. Bankanın Fona devir tarihinden tarihine kadar Gruptan yapılan toplam nakit tahsilat tutarı USD dir. 12

14 Toprakbank Toprak Grubunun TMSF ye olan borçlarının tasfiyesine ilişkin olarak tarihinde imzalan protokol çerçevesinde; Toprak Grubu tarihi itibarıyla TMSF ye olan toplam USD nakit borcunu 2005 yılından başlamak üzere 10 yılı ana para, 2 yılı faiz olmak üzere toplam 12 yılda ödemeyi, USD olan gayrinakit kredi borcunu ise protokol süresi içinde kapatmayı taahhüt etmiştir. Protokole göre Grup firmalarının hisseleri Fon tarafından rehin alınmış olup söz konusu firmalara yönetim ve denetim kurulu üyeleri atanmıştır. Grup tarafından borca mahsuben Fona devredilecek ve teminat olarak Fon lehine ipotek tesisi gerçekleştirilecek gayrimenkuller ile ilgili işlemlere devam edilmektedir. Gruba ait İstanbul da bulunan 9 adet gayrimenkulun satışı gerçekleştirilmiş ve alıcılar adına tescili yapılmıştır. Bankanın Fona devir tarihinden tarihine kadar Gruptan USD lik kısmı ayni olmak üzere, USD tutarında tahsilat sağlanmıştır. Söz konusu tahsilatın USD lik kısmı 2007 yılının ikinci üç aylık döneminde yapılmıştır. Esbank TMSF ile Zeytinoğlu Grubu arasında Grubun Fona olan borçlarının ödenmesine yönelik olarak imzalanan protokol kapsamında teminat tesisine ilişkin işlemlere devam edilmektedir. Zeytinoğlu Grubu ve ilgili Fon iştiraklerinden döneminde ,97 USD tutarında tahsilat sağlanmıştır. Gruptan tarihi itibarıyla sağlanan toplam tahsilat tutarı USD ye ulaşmıştır. Bank Ekspres Korkmaz Yiğit Grubu ile borçlarının tasfiyesine yönelik olarak tarihinde USD borç üzerinden imzalanan protokol hükümlerinin gerektirdiği teminatlandırma ve proje çalışmaları devam etmektedir. Gruptan döneminde USD tutarında ayni tahsilat sağlanmış olup Fona devir tarihinden tarihine kadar Gruptan yapılan toplam tahsilat tutarı USD ye ulaşmıştır. Demirbank Cıngıllı Grubunun Fona olan borçlarının tasfiyesine ilişkin olarak tarihinde imzalanan protokol kapsamında Grup, tarihi itibarıyla USD tutarındaki nakit borcunun anaparalarını 3 yıl ödemesiz dönem, 6 yıl ödemeli dönem olmak üzere 9 yılda, gayrinakdi kredi borcunu ise protokol süresi içinde kapatmayı taahhüt etmiştir. Bankanın Fona devir tarihinden tarihine kadar olan sürede Gruptan USD lik kısmı ayni olmak üzere toplam USD tutarında tahsilat sağlanmış olup söz konusu tahsilatın USD lik kısmı 2007 yılının ikinci üç aylık döneminde tahsil edilmiştir. Söz konusu tahsilatla birlikte Grubun Fona olan nakdi borçları kapanmıştır. Diğer taraftan, Cıngıllı Grubunun ana sözleşme konusu ,50 YTL tutarında olan gayrinakdi kredi borcu için Birleşik Fon Bankası A.Ş. nezdinde ,50 YTL lik ( USD) mevduat rehni ve blokesi tesis edilmiştir. 13

15 Pamukbank Fon ile Çukurova Grubu arasında tarihinde imzalanan Ana Sözleşmeye bağlı olarak; tarihinde imzalanan Ek Sözleşme ile Çukurova Grubunun Fona olan borcu yeniden yapılandırılmış ve tarihleri arasında taksitlerle 20 ayda ödenmek üzere USD, ayrıca Ek Sözleşmenin ilgili maddesi gereği, USD ilavesi ile toplam ödeme USD olarak belirlenmiştir. Çukurova Grubundan protokole konu borçlarına karşılık; taksitler, tazmin mektup bedelleri, gecikme faizleri ve erken ödeme dahil, toplam ,11 USD tutarında nakit tahsilat sağlanarak protokol konusu asıl borçlar kapatılmıştır. Ek Sözleşmenin XII-c maddesine göre, asıl borç dışında ayrıca 3 taksitte ek ödemeye bağlanan USD lik ek borcun, protokolde yazılan USD lik kısmı vadelerinde ödenmiştir. Söz konusu ek borçtan kalan USD ise tarihinde tahsil edilmiştir. Böylece Ana Sözleşme ve Ek Sözleşme kapsamında Çukurova Grubundan toplam ,11 USD tahsilat yapılmıştır. Söz konusu tahsilat tutarına Pamukbank tarafından tahsil edilen tutar ile Çukurova Havacılık A.Ş. nin avans borcuna mahsuben yapılan tahsilat ve masraflar da dahil edildiğinde Gruptan tarihine kadar yapılan toplam tahsilat tutarı ,51 USD ye ulaşmaktadır. Çukurova Grubu ile yapılan sözleşmelerde, dava ve mahkeme sürecinde olan bazı borçlar, Ana Sözleşmeden ayrı tutulmuş ve mahkeme sonucuna bırakılmıştır. Söz konusu bu borçlardan olan ve kaynağı Çukurova Grubu firmaları ile Interbank A.Ş. arasında 1996 yılında düzenlenmiş borç tasfiye protokollerine dayanan menfi tespit davasına konu ( yılı temlik alacakları) borçlar, Gruptan talep edilmesine rağmen öngörülen sürelerde ödenmemiştir yılına ait 25 adet menfi tespit davasından 21 adedinin Fon lehine kesinleşmesi üzerine 6183 sayılı Kanun hükümleri gereğince takip başlatılmasına karar verilerek söz konusu 21 adet firma ve kefiller hakkında tarihinde ödemeye çağrı mektupları tebliğ edilmiştir yılına ait ve ödenmeyen 21 dosya alacağı yanında ve Mutabakat Tutanağı nın ilgili hükmü gereğince temlik alacaklarından 2000 yılına ait olanlar hakkında ise Fon tarafından Çukurova Grubu aleyhine Mart 2007 de alacak davaları ikame edilmiştir. Söz konusu borçlar ile diğer dava sürecine bırakılan borçların ödenmesi konusunda Çukurova Grubu ile görüşmeler devam etmektedir. Bayındırbank Bayındırbank hakim ortakları ile Bayındır Grubuna dahil firmalar ile diğer alacaklı 13 kuruluş (TMSF dahil) arasında, Bayındır Grubu firmalarının alacaklı kuruluşlara olan borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla imzalanan FYYS gereğince , , , , , , , ve tarihlerinde ödenmesi gereken anapara taksitlerinin ödenmemesi sebebiyle temerrüt hali oluşmuştur. Temerrüt hükümlerinin uygulanabilmesi için FYYS gereğince Alacaklı Bankalar Konsorsiyumunun %75 nisabı gerekmektedir. Bayındır Grubunun yapılandırılan borçları içerisinde yer alan II. Grup borçlulardan Taciroğlu Grubuna dahil Özgıda Pazarlama A.Ş. ile Peysan Gıda Sanayi A.Ş. nin borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak Fon Kurulunun tarih ve 211 sayılı Kararı doğrultusunda tarihinde Ek FYYS imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Bayındır Grubu firmalarından Sagra Gıda Üretim Pazarlama A.Ş. ve Sasbaş-Samsun Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. nin yönetim ve denetimleri Fon Kurulunun tarih ve 14

16 230 sayılı Kararı doğrultusunda tarihinde devralınmış ve her iki şirketin de yönetim ve denetim kurullarına Fon tarafından atama yapılmıştır. Sagra Gıda Üretim Pazarlama A.Ş. nin Ticari İktisadi Bütünlük kapsamında tarihinde, Sasbaş-Samsun Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. nin 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde hacizli bulunan hisselerinin ise ve tarihlerinde satışına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bayındır Grubu şirketlerinden Yaz Bilgi Sistemleri ve Ticaret A.Ş. deki %69,9 oranındaki Bayındır Grubu hissesi USD bedel üzerinden Fon tarafından devralınmıştır. Fon Kurulunun tarih 103 sayılı Kararı ile Grup ile ilgili firmalardan Asmek Asfalt Sanayi A.Ş. ve Betosan İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile bu şirketlerin kefilleri ve kanuni temsilcileri hakkında, tarih ve 104 sayılı Kararıyla ise Doğal Enerji Yatırımları A.Ş. ile şirketin kanuni temsilcileri ve müşterek borçlu müteselsil hakkında 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takibe başlanmıştır. Ancak, Doğal Enerji Yatırımları A.Ş. ile protokol imzalanmış olduğundan, Fon Kurulunun tarih ve 180 sayılı Kararına istinaden söz konusu şirket ile şirketin kanuni temsilcileri ve müşterek borçlu müteselsil kefilleri hakkında yapılan icra takipleri durdurularak söz konusu kişiler konulan yurtdışı çıkış yasağı kaldırılmıştır dönemi içerisinde Gruptan ,35 USD tutarında tahsilat sağlanmış olup tarihi itibarıyla yapılan toplam tahsilat tutarı ,22 USD dir. Diğer taraftan Fon ve Birleşik Fon Bankası na ait toplam USD tutarında teminat mektubu iadesi sağlanmıştır. TYT Bank Fonun TYT Bank tan olan alacağının tahsilatına ilişkin olarak Apel Çelik ve Lapis Grubu ile tarihinde ,95 YTL tutarında protokol imzalanmıştır. Söz konusu protokol kapsamında 2007 yılı ikinci üç aylık döneminde; tarihinde USD ve tarihinde USD olmak üzere toplam USD tahsilat sağlanmıştır. Borçlulardan haczedilen menkul mallar satışa çıkarılmış ve elde edilen YTL tutarındaki tahsilat protokol peşinatından mahsup edilmiştir Borçlarının Tasfiyesine Yönelik Geri Ödeme Sözleşmesi İmzalamamış Banka Hakim Ortakları Hakkındaki Gelişmeler Egebank Banka hakim ortakları ve toplam 105 adet gerçek ve tüzel kişi ile bu kişilere ait kredilerle bağlantılı kefiller hakkında kredi borçlarından dolayı 6183 sayılı Kanuna göre başlatılan takipler devam etmektedir. M. Sami ERDEM ile Demirel Grubu arasında yapılan pay devri işleminde banka kaynaklarının kullanılmasından doğan Fon alacağının tasfiyesini teminen M. Sami ERDEM ile toplam USD borç üzerinden imzalanan protokol kapsamında tarihinde 3. taksit tutarı olan USD tahsil edilmiştir. 15

17 Egebank ın Bayraktar Grubundan Demirel Grubuna devri sırasında USD nakit ödeme ve kredi borçlarının naklini içeren I ve II Numaralı Pay Devir Sözleşmeleri ve Sulh Sözleşmeleri kapsamında yapılan nakit ödemelerin, Egebank kaynakları kullanılarak yapılması nedeniyle Fon alacağı sayılan tutarın Bayraktar Grubundan tahsilini teminen Bayraktar Grubu ile tarihinde protokol imzalanmıştır. Bayraktar Grubu protokole konu USD tutarındaki borcunu peşin ödeme seçeneği kapsamında USD olarak tarihinde ödemiştir. Gruptan döneminde USD tutarında tahsilat sağlanmış olup itibarıyla yapılan toplam tahsilat tutarı USD ye ulaşmıştır. EGS Bank EGS Bank ve EGS Holding A.Ş. nin eski Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Turhan ın Fona göndermiş olduğu Borç Geri Ödeme Protokolü üzerindeki çalışmalar sürmektedir. Diğer taraftan Fon alacaklarının tahsilini teminen EGS Grubu şirketleri hakkında ve EGS Bank ın Fona devrinden önceki dönemde Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim kurulu üyesi, murahhas aza, denetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulunan 29 kişi hakkında 6183 sayılı Kanun kapsamında takip ve tahsil işlemleri başlatılmıştır. Fon Kurulunun tarih ve 181 sayılı Kararı ile EGS Bank eski Genel Müdürü nün eşine ait gayrimenkulun 5020 sayılı Kanun ile değişik mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15-7/b hükmü çerçevesinde Fon adına tesciline karar verilmiştir. Gebze Tapu Sicil Müdürlüğünün tarih ve 5492 sayısı ile Fon adına tescil şerhi verilmiş, YTL bedel üzerinden Fon adına devir ve tescilin yapılması için tapu işlemleri devam etmektedir. Gruptan 2007 yılının ikinci üç aylık döneminde 548,155,40 USD tutarında tahsilat sağlanmış olup tarihi itibarıyla Gruptan sağlanan toplam tahsilat ,91 USD ye ulaşmıştır. Yurtbank Balkaner Grubu ile borçlarının tasfiyesine yönelik olarak tarihinde USD borç üzerinden imzalanan protokol hükümlerinin gerektirdiği edimlerin Grup tarafından yerine getirilmemesi nedeniyle Balkaner Grubuna dahil tüm gerçek ve tüzel kişi borçlular hakkında yasal takip işlemlerine devam edilmesine karar verilmiştir. Diğer taraftan, Grup ile borçların tasfiyesine yönelik protokol çalışmalarına yeniden başlanmıştır. Balkaner Grubu firmalarına ait gayrimenkuller satışa sunulmuş, tarihinde 19 adet gayrimenkulun ihalesi gerçekleştirilerek alıcılar adına tapu tescil işlemleri tamamlanmıştır. Balkaner Grubundan döneminde ,87 USD tutarında tahsilat sağlanmış olup, Bankanın Fona devir tarihinden tarihine kadar Gruptan yapılan toplam tahsilat USD ye ulaşmıştır. Etibank Etibank hakim ortağı Dinç Bilgin ile Merkez Grubunun doğrudan veya dolaylı hakim ortağı Turgay Ciner arasında imzalanan tarihli lisans sözleşmelerinin, Fon ile Medya Grubu arasında imzalanan tarihli ve Fon, Medya Grubu ve Merkez Grubu firmaları arasında imzalanan tarihli protokollerin imzası aşamasında mevcut olduğu halde protokol taraflarınca Fonun bilgisinden gizlendiği anlaşılmıştır. 16

18 tarihli protokol ve tarihli sözleşmelerle, Dinç Bilgin in Merkez Grubu da dahil olmak üzere bahsi geçen protokollere konu mal, hak ve varlıklardan oluşan tüm medya sektöründe Turgay Ciner ile ortak olduğu, tarihli ilk lisans sözleşmelerinden itibaren başlayan bu sürecin tamamında ortak hareket ettikleri, hileye dayalı ve muvazaalı işlemler ile Fonu yanılttıkları belgelenmiştir. Bu nedenle, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun ilgili hükümleri gereğince Medya Grubu ve Merkez Grubu şirketlerinin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi ve tarihlerinde Fon tarafından devralınmıştır. Etibank hakim ortakları ile bağlantılı üçüncü şahıs borçlularından bir gerçek kişi ile Ekineks Dış Ticaret A.Ş., Aysel İnşaat ve Taahhüt Ticaret A.Ş. ve Betomek İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi firmalarının Fona olan borçlarının tasfiyesine yönelik olarak imzalanan protokollerin edim ve ödemelerinin izlenmesine 2007 yılının ikinci üç ayında da devam edilmiştir. Etibank A.Ş. hakim ortakları ile bağlantılı üçüncü şahıs borçlularından Nevzat Ak Grubunun Fona olan borçlarının tasfiyesine yönelik olarak tarihinde Ek Protokol imzalanmıştır. Hakim ortak ile bağlantılı kredi borçlusu bir gerçek kişiye ait 5 adet taşınmaz toplam YTL bedelle satılarak satış bedelleri tahsil edilmiştir. Birleşik Basın Dağıtım A.Ş. nin Yaynet A.Ş. den olan ve Fona temlik tarafından temlik alınan USD tutarındaki alacak ile ilgili olarak firma aleyhine yapılan takibin sonuçsuz kalması sebebiyle firmanın kanuni temsilcileri hakkında 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde takip işlemlerine başlanmıştır. Medya Grubunun Fona doğrudan sorumlu olduğu borçları ile ilgili olarak tarihi itibarıyla toplam USD tutarında tahsilat sağlanmış olup, Medya Grubunun tarihli protokolde dolaylı olarak sorumlu tutulduğu borç kalemlerine ilişkin olarak da ilgili üçüncü şahıs borçlularından toplam USD tutarında tahsilat sağlanmıştır. Toplam USD lik tahsilatın USD lik kısmı 2007 yılının ikinci üç aylık döneminde gerçekleştirilmiştir. Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası Ticaret Sigorta A.Ş. nin satışı sebebiyle, Fonun Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası ndan devir ve temlik aldığı kredilerin borçlusu olan Tasfiye Halinde Titaş Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasının Ticaret Sigorta A.Ş. deki % 6,375 oranındaki hissesine düşen ,86 YTL Fon tarafından tahsil edilmiştir. Gruptan döneminde ,98 USD tutarında tahsilat sağlanarak tarihi itibarıyla toplam tahsilat tutarı ,57 USD ye ulaşmıştır. İmar Bankası Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun tarih ve 1085 sayılı Kararıyla bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan ve yönetim ve denetimi Fona geçen İmar Bankası nezdinde Fon tarafından yapılan incelemeler neticesinde, banka tarafından yetkili mercilere beyan edilen sigortaya tabi tasarruf mevduatı tutarı ile gerçek tasarruf mevduatı tutarı arasında tespit edilen farkın 4969 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi hükümleri çerçevesinde sorumlularından tahsilini temin etmek üzere gerçek ve tüzel kişiler hakkında ihtiyati tedbir kararları alınarak uygulanmış, suç duyurularında bulunulmuş ve akabinde Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 ve 15 inci maddeleri ile 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca söz konusu alacağın takip ve tahsili işlemleri başlatılmıştır. Hazine alacağının ödenmesinden müteselsil sorumlu bulunan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Türkiye çapında mal varlığı araştırması yapılarak 17

19 tespit edilen tüm mal, hak ve alacakları haczedilmiş ve 6183 sayılı Kanunun 77 ve 78 inci maddeleri gereğince haczedilen menkullerin yine aynı Kanunun 85 ve devamı maddeleri gereğince satışları yapılmıştır yılının ikinci üç aylık döneminde Uzan Grubu borçlusu olan gerçek ve tüzel kişilere ait menkul ve gayrimenkullerin satışı ile haciz ve diğer yollarla elde edilen tahsilat tutarı ,39 USD olup tarihi itibarıyla Gruptan sağlanan toplam tahsilat tutarı ,48 USD ye ulaşmıştır Hakim Ortaklar Dışındaki Alacaklar ile İlgili Yapılan İşlemler 2007 yılının ikinci üç aylık dönemi içerisinde kurumsal alacak dosyalarından ,42 USD ve bireysel alacak dosyalarından ,26 USD tutarında tahsilat sağlanmıştır. Gayrinakdi krediler ile ilgili olarak 4 adet firma dosyası temlik alınmıştır. Hisse devir sözleşmeleri kapsamında takip edilen bankalara ait teminat çözümleme taleplerine yönelik olarak 51 adet alacak değerlendirme komisyon kararı düzenlenmiştir. Diğer taraftan 16 adet teminat mektubu tazmin talebi değerlendirmeye alınmıştır. Fon alacağı sebebiyle hakkında 6183 sayılı Kanun kapsamında işlem yapılan borçlulara ait 63 adet taşınmazın satışı gerçekleştirilmiştir Alacak Satış Projesi Kapsamındaki Faaliyetler İkinci alacak satış ihalesi kapsamında RCT Varlık Yönetim A.Ş. ye fiziki devir teslim ve temlik işlemleri gerçekleştirilen alacak dosyaları üzerinde, RCT Varlık Yönetim A.Ş., Capital Servicing Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ile DU Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ve Finans Varlık Yönetim A.Ş. ile anlaşmalı hukuk büroları tarafından dosyaların takip ve tahsil işlemleri yürütülmektedir. Portföydeki dosyalardan 2007 yılının ikinci üç ayı içerisinde RCT Varlık Yönetim A.Ş. ve bağlı hizmet şirketleri tarafından yapılmış olan tahsilatlar ile satış portföyündeki dosyalardan Fon hesaplarına yapmış oldukları tahsilat toplamının sözleşme gereği Fon payına düşen %43 lük hasılat paylaşım tutarı olarak ,42 USD tutarında nakit tahsilat yapılmıştır. 18

20 3.3. ELDEN ÇIKARILACAK GAYRİMENKUL, MENKUL VE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN FAALİYETLER Gayrimenkuller Devralınan Gayrimenkuller Fon adına kayıtlı gayrimenkul portföyünde tarihi itibarıyla yer alan adet gayrimenkule ilave olarak Nisan - Haziran dönemi içerisinde alınan ve mahkeme kararıyla iade edilen gayrimenkuller sonucunda Fon tarafından tarihi itibarıyla devralınan toplam gayrimenkul sayısı adet olmuştur. Söz konusu gayrimenkullerin devralındıkları bankalara ve kayıtlı değerlerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bankalar Adet Kayıtlı Değer (YTL ) Bank Ekspres ,32 Demirbank ,82 EGS Bank ,26 Etibank ,48 İktisat Bankası ,89 Kentbank ,95 Pamukbank ,98 Sitebank ,65 Sümerbank ,76 Tahsilat* ,75 Tarişbank ,22 Toprakbank ,82 Diğer ,75 Toplam ,65 * Alacağa mahsuben Fon tarafından edinilen gayrimenkulleri içermektedir. Satışına Karar Verilen Gayrimenkuller 2007 yılının Nisan Haziran dönemi içinde satışına karar verilen 192 adet taşınmaza ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Nisan-Haziran Döneminde Satışına Karar Verilen Taşınmazlar Satış Şekli Adet Kayıtlı Değer (YTL) Satış Bedeli (YTL) Kapalı Teklif Alma Açık Artırma Teklif FYYS Kapsamında Toplam Gayrimenkul Satış ve Tahsilatları 2007 yılı ikinci üç aylık döneminde 122 adedi peşin 3 adedi vadeli olmak üzere toplam 125 adet gayrimenkul satılmıştır. Söz konusu satışlara ve tahsilatlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 19

21 itibarıyla devir Nisan-Haziran Satış /Tahsilatlar Adet Gayrimenkul Satış ve Tahsilatları Peşin Satış Vadeli Satış* Toplam Satış** Tutar (bin YTL) Adet Tutar (bin YTL) Adet Tutar (bin YTL) Tahsilat Tutarı (bin YTL) Vadeye Bağlanan Tutar (bin YTL) Önceki Vadeler Toplam * Söz konusu vadeli satışların 41 adedi ,57 YTL bedelle satış vaadi sözleşmesi kapsamında satılmış olup, henüz aktif çıkışları gerçekleştirilmemiştir. ** Tahsilat Daire Başkanlığınca alacaklardan dolayı edinilen 756 adet gayrimenkule ilişkin ,38 YTL ve ,59 YTL faiz ile birlikte toplam ,97 YTL lik satış bedeli gayrimenkul satışları içinde yer almaktadır. Söz konusu satışların 5 adedi YTL bedelle satış vaadi sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilmiş olup henüz aktif çıkışı yapılmamıştır. Ayrıca 2007 yılının ikinci üç aylık döneminde elden çıkarılacak gayrimenkuller ile ilgili olarak ,65 YTL ve USD tutarında kira geliri elde edilmiştir İştirakler Satışı Tamamlanan İştirakler 2007 yılının ikinci üç aylık döneminde 2 iştirakin vadeli satışına ilişkin işlemler tamamlanmıştır. Söz konusu iştiraklere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Devralınan Banka Pamukbank Pamukbank Şirket Unvanı Pamuk Leasing Finansal Kiralama A.Ş. Pamuk Factoring A.Ş. Nisan-Haziran Döneminde Satışı Tamamlanan İştirakler Şirket Ödenmiş Sermayesi (YTL) TMSF Hisse Oranı Devir Alınma Tarihi Devir Alınış Tarihine Göre Defter Değeri (YTL) %0, %97, Alıcının Unvanı Karadeniz Holding A.Ş. Toplam Satış Bedeli (YTL) Satış İşlemleri Devam Eden İştirakler 2007 yılının ikinci üç aylık döneminde satış işlemleri devam etmekte olan Eti Menkul Kıymetler A.Ş. nin hisse devri için Sermaye Piyasası Kurulunun izni beklenmektedir. Nisan-Haziran Döneminde Satış İşlemleri Devam Eden İştirakler Devralınan Banka Şirket Unvanı Şirket Ödenmiş Sermayesi TMSF Hisse Oranı Devir Alınma Tarihi Devir Alınış Tarihine Göre Defter Değeri Etibank A.Ş. Eti Menkul Kıymetler A.Ş YTL % ,00.- YTL 20

22 Tasfiyesine Karar Verilen İştirakler 2007 yılının ikinci üç aylık döneminde 2 iştirakin tasfiyesine karar verilmiştir. Söz konusu iştiraklere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Devralınan Banka İktisat Bankası Şirket Unvanı Multinet Satış Paz. ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. Şirket Ödenmiş Sermayesi TMSF Hisse Oranı Devir Alınma Tarihi Devir Alınış Tarihine Göre Defter Değeri YTL %96, YTL Kentbank Kent Off-shore Ltd USD %98, YTL 21

23 3.4. TAKİP VE DAVA BİLGİLERİ Banka Eski Hakim Ortakları / Yöneticileri İle İlgili Davalar Kredi Dışı Davalar Lehe Açılan Davalar FONUN TARAF OLDUĞU DAVALAR ( tarihi itibarıyla) Aleyhe Açılan Davalar 6183 S.K. Göre Aleyhe Açılan Davalar DAVA SAYISI DAVA TUTARI (YTL) * Ceza Davaları İtirazın İptali Davaları Derdest Kararlı Lehe Açılan Dava Tutarları Aleyhe Açılan Dava Tutarları TOPLAM * Tutarların YTL karşılıklarının hesaplanmasında tarihli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır. FONUN TARAF OLDUĞU İCRA TAKİPLERİ ( tarihi itibarıyla) Banka Eski Hakim Ortakları / Yöneticileri İle İlgili İcra Takipleri Kredi Dışı İcra Takipleri TOPLAM TAKİP SAYISI 2004 Sayılı Kanuna Göre Fon Tarafından Açılan İcra Takipleri Sayılı Kanuna Göre Fona Karşı Açılan İcra Takipleri Lehe Açılan İcra Takip Tutarları TAKİP TUTARI (YTL)* Aleyhe Açılan İcra Takip Tutarları * Tutarların YTL karşılıklarının hesaplanmasında tarihli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır. 22

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2007

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2007 Ocak-Mart 2007 Üç Aylık Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3 2- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......4 2.1. SİGORTA KAPSAMINDAKİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ GELİŞİMİ...4 2.2. SİGORTA PRİM GELİRLERİ...4

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Temmuz-Eylül 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......3 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ...3 1.2. MEVDUAT SİGORTASI

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Ekim-Aralık 2005 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu A- FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER......3 1. MEVDUAT SİGORTASINA İLİŞKİN

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2017 ISSN

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2017 ISSN TMSF Ocak Mart MAYIS ISSN 1308-9455 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 3 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Temmuz - Eylül KASIM 2016 ISSN

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Temmuz - Eylül KASIM 2016 ISSN TMSF Temmuz - Eylül KASIM ISSN 1308-9455 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Nisan-Haziran 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......3 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ...3 1.2. MEVDUAT SİGORTASI

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 3 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 1 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Temmuz Eylül 2005 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER TMSF Üçüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu A- FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER......3 1. MEVDUAT SİGORTASI... 3 1.1.

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Nisan Haziran 2005 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu FAALİYETLER...........3 1. BANKALARA İLİŞKİN GELİŞMELER... 3 1.1. Halen TMSF Bünyesinde

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 1 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Ocak-Mart 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......3 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ...3 1.2. MEVDUAT SİGORTASI KAPSAMINDA

Detaylı

TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006

TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 Ekim-Aralık 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......4 1.1. SİGORTA PRİM GELİRLERİ...4 1.2. MEVDUAT SİGORTACILIĞINA İLİŞKİN DİĞER GELİRLER...5 1.3.

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

a) İlgili ayda (2008 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : EYLÜL 2008 (YTL)

a) İlgili ayda (2008 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : EYLÜL 2008 (YTL) a) İlgili ayda (28 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : EYLÜL 28 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN TL Kredi 573.53,6 2.21.946,22 1.628.443,16

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU. Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU. Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org. TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri: Ahmet MUTLU Hazýrlayanlar: Raf Temizliði

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri TEMMUZ 21 AĞUSTOS 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri ŞUBAT 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

OCAK 2010 ŞUBAT 2010

OCAK 2010 ŞUBAT 2010 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Şubat ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri OCAK 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Aralık ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri KASIM 21 ARALIK 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Eylül ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri AĞUSTOS 21 EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler,

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler, Sayfa-1 BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN AYLIK BİLDİRİMİ DÖNEMİ: ARALIK 2011 1. Şirketimizin banka kredilerine ilişkin bilgiler; Kısa Vadeli Krediler a) alınan ve ödenen krediler, Krediler 30.11.2011

Detaylı

a) İlgili ayda (2009 yılı Nisan ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : MART 2009 (TL)

a) İlgili ayda (2009 yılı Nisan ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : MART 2009 (TL) a) İlgili ayda (9 yılı Nisan ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : MART 9 NİSAN 9 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN TL Kredi 1.833.474,4 1.833.474,4 T.İş

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TARİH: 30/12/2011 SAYI : MUH 44 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL

TARİH: 30/12/2011 SAYI : MUH 44 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL TARİH: 30/12/2011 SAYI : MUH 44 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. 34467- EMİRGAN/ İSTANBUL KONU:AYLIK BİLDİRİM. ŞİRKETİMİZDEN KASIM 2011 İTİBARİYLE AYLIK BİLGİLER

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU C EKÝM 2009 TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri:

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 3 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TARİH: SAYI : MUH 22 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL

TARİH: SAYI : MUH 22 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL TARİH: 30.06.2011 SAYI : MUH 22 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. 34467- EMİRGAN/ İSTANBUL KONU:AYLIK BİLDİRİM. ŞİRKETİMİZDEN MAYIS 2011 İTİBARİYLE AÇIKLANMASI

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

İTİBARİYLE AÇIKLANMASI İSTENEN AYLIK

İTİBARİYLE AÇIKLANMASI İSTENEN AYLIK TARİH: 31/03/2014 SAYI : MUH 130 BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. 34467- EMİRGAN/ İSTANBUL KONU:AYLIK BİLDİRİM. ŞİRKETİMİZDEN ŞUBAT 2014 BİLGİLER EKTE SUNULMUŞTUR İTİBARİYLE AYLIK

Detaylı

BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI

BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI Yaşanan olağan dõşõ gelişmeler sonucunda Borsa da işlem gören hisse senetlerinin değerini değiştirebilecek ve yatõrõmcõlarõn yatõrõm kararlarõnõ etkileyebilecek önemde bilgilerin

Detaylı

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden ve yapılması düşünülen

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU 2 0 1 4 YILLIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2014 FAALİYET RAPORU MART 2015 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2008 FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2008 FAALİYET RAPORU Mart 2009 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

(2016) raporhazir.com

(2016) raporhazir.com YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU (2016) 1 S.S.ÖZMEN KONUT YAPI KOOPERATİFİ KOOPERATİFİ 2016 YILINA AİT YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU İş bu rapor Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 11/Haziran/2008

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU C EKÝM 2009 TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri:

Detaylı

SON BEŞ YILA AİT YILLIK GELİR VERGİLERİ VE ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ ( BİN TL) YILI NET GELİR ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ

SON BEŞ YILA AİT YILLIK GELİR VERGİLERİ VE ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ ( BİN TL) YILI NET GELİR ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ EK- ŞİRKET KURUCULARINA/HİSSE DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME (GERÇEK KİŞİLER) ADI-SOYADI : DOĞUM YERİ VE TARİHİ : UYRUĞU : ANA ADI : BABA ADI : İKAMETGAH ADRESİ : ÖĞRENİM DURUMU : (Ayrıntılı) HALEN ÇALIŞTIĞI

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

Nilgün Erdem Bağımlılığın Yeni Biçimleri Olarak Neoliberal Politikalar: Türkiye Örneği

Nilgün Erdem Bağımlılığın Yeni Biçimleri Olarak Neoliberal Politikalar: Türkiye Örneği 135 Nilgün Erdem Bağımlılığın Yeni Biçimleri Olarak Neoliberal Politikalar: Türkiye Örneği 135 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 65-2 136 Tablo1 Sermaye Hareketlerine İlişkin Bazı Göstergeler (milyon $)

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 04 Mart 2016

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

TL(Karşılığı) ALACAK TEMMUZ 2011 (TL) BORÇ

TL(Karşılığı) ALACAK TEMMUZ 2011 (TL) BORÇ ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (211 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri: TEMMUZ 211 AĞUSTOS 211 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket

Detaylı

I- GİRİŞ. Bankanın Yetkili Organları

I- GİRİŞ. Bankanın Yetkili Organları I- GİRİŞ 15.11.2000 tarihli 4603 sayılı yasa ile Türkiye Emlak Bankası A.Ş. nin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. ile birlikte, çağdaş bankacılığın ve uluslararası rekabetin gereklerine

Detaylı

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER a) Kooperatifin adı :... b) Kuruluş bilgileri :... c)ticaret Sicili Tescil Tarihi ve Sicil Numarası :. d) Adresi :... e) Telefon/Faks Numaraları :

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA

T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ndan: 11.7.2003 T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA T. Đmar Bankası T.A.Ş.

Detaylı

(Değişik:RG-5/3/ ) EK -1 VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

(Değişik:RG-5/3/ ) EK -1 VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER (Değişik:RG-//06-96) EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 TEMMUZ - EYLÜL FAALĠYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 TEMMUZ - EYLÜL FAALĠYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 TEMMUZ - EYLÜL FAALĠYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6645 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Kurumdan aylık alanlardan 4/b kapsamında çalışanların SGDP Primi oranı düşürüldü Kurumdan aylık ve gelir almakta iken 4/ b kapsamında çalışmağa

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

Bankanın Yetkili Organları:

Bankanın Yetkili Organları: I- GİRİŞ; 15.11.2000 tarihli 4603 sayılı yasa ile, Türkiye Emlak Bankası A.Ş. nin;, T.C Ziraat Bankası A.Ş. ve T.Halk Bankası A.Ş. ile birlikte, çağdaş bankacılığın ve uluslar arası rekabetin gereklerine

Detaylı

20 Mayıs 2011. Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla, Türkiye Bankalar Birliği

20 Mayıs 2011. Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla, Türkiye Bankalar Birliği Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna Bağlı Esnaf ve Sanatkarlar Odalarının Üyelerinin Bankalara Olan Borçlarının İsteğe Bağlı Olarak Finansal Yeniden Yapılandırılmaları Protokol üne İlişkin Kamuoyu

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı