YAZ KUR AN KURSLARI UYGULAMA ESASLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZ KUR AN KURSLARI UYGULAMA ESASLARI"

Transkript

1 EK-1 Sayı : / /05/2014 Konu :Yaz Kur an Kursları YAZ KUR AN KURSLARI UYGULAMA ESASLARI I- YAZ KUR AN KURSLARININ AÇILIŞI VE AÇILIŞ PROGRAMI Yaz Kur an kursları 23 Haziran 2014 Pazartesi günü eğitim-öğretime başlayacaktır. Kurslar velilerin de katılımının sağlanacağı bir açılışla başlayacak, Diyanet İşleri Başkanımızın açılış mesajı okunacaktır. 23 Haziran 2014 Pazartesi günü saat da Ahmet Hamdi Akseki Camii nde yaz Kur an kursları açılış programı yapılacaktır. Yapılacak olan programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali ERBAŞ konuşmacı olarak katılacaktır. Program Diyanet TV den canlı yayınla gösterilecektir. Diyanet TV den canlı yayınla gösterilecek olan yaz Kur an kursları açılış programı, şartları uygun olan (TV veya interneti olan) camilerdeki öğreticilerimiz ve öğrencilerimizce izlenecektir. II-KAYIT İŞLEMLERİ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR 1. Yaz Kur an kurslarının açılışı ve öğrencilerin kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim hizmetleri ilgili yönetmelik ve yönerge hükümlerine uygun olarak yapılacaktır. 2. Yaz Kur an kurslarına kayıtlar 16 Haziran 2014 tarihinde başlayacaktır. 3. Eğitim takvimi, kayıt işlemleri, dönemler, kurlu sistem ve işleyişi hakkında gerekli tüm bilgiler veli ve öğrencilere müftülüklerce duyurulacaktır. Başkanlığımız tarafından il/ilçe müftülüklerine gönderilecek afişler uygun görülen yerlere asılacaktır. Ayrıca vaaz ve hutbelerde gerekli duyurular yapılacaktır. 4. Yaz Kur an kursları, 23 Haziran 22 Ağustos 2014 tarihleri arasında aşağıda belirtilen dönemler halinde ve kur esasına göre gerçekleştirilecektir: I. Dönem: 23 Haziran 11 Temmuz 2014 II. Dönem: 14 Temmuz 01 Ağustos 2014 III. Dönem: 04 Ağustos 22 Ağustos Yaz Kur an kurslarında okumak isteyen çocuklar velisinin muvafakatine binaen, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi nde yer alan EK-8 form dilekçe ile kursa kabul edilecektir. Ayrıca dilekçenin doldurulmasında beyan esas olup müracaat eden vatandaşlardan herhangi bir belge talep edilmeyecektir. 6. EK-8 form dilekçe ile kursa başvuruları kabul edilen öğrenciler, EHYS ye (Eğitim Hizmetleri Yönetim Sistemine) de kayıt edilecektir. 1

2 7. Kurs öğreticisi, kursun başlangıcında kayıt başvurularını göz önünde bulundurarak velinin isteği üzerine öğrenciyi üç dönemden yalnızca birisi için kayıt edebileceği gibi, iki veya üç dönem için de kayıt yapabilecektir. 8. Başvurular geri çevrilmeyecek, öğrenciler ilgili müftülükçe uygun kurslara yönlendirilecektir. 9. Yaz Kur an kurslarına katılmak isteyen engellilere imkânlar ölçüsünde yardımcı olunacak ve her ilde en az bir cami/kuran kursu engellilere yönelik hazırlanacak ve ilgililere duyurulacaktır. III-KURS DÜZENLENEBİLECEK SAATLER 1. Müftülükler eğitim-öğretim saatlerini mahalli şartlar, öğretici, öğrenci ve velilerin talepleri, ramazan ayında öğrencilerin sabah derslerinde bulunmakta zorlanmaları vb. hususları dikkate alarak belirleyeceklerdir. 2. Aynı kurs ve camide tekli ya da ikili (sabah ve öğleden sonra) eğitim yapılabilecektir. 3. Ders programları, ders saatlerinin bitimini takip eden namaz saatine göre ayarlanacak, son dersin bitiminden sonra (kız ve erkek) öğrencilerin, en az bir vakit namazı, öğretici gözetiminde camide cemaatle kılmasına özen gösterilecektir. IV-KURSLARDA EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE MATERYALLER 1. Yaz Kur an kurslarında Başkanlıkça hazırlanan eğitim ve öğretim programları uygulanacak; Başkanlığın hazırladığı ders kitapları ve materyaller kullanılacaktır. 2. Yaz Kur an Kursları Öğretim Programlarının temel yaklaşımına; öğrenmeöğretme sürecinde uyulması gereken ilkelere aykırı olmamak kaydıyla müftülükçe uygun görülen yardımcı eğitim-öğretim materyalleri de kullanılabilecektir. 3. Başkanlığımızca, EHYS deki 2013 yaz Kur an kursu öğrenci sayıları esas alınarak Dinimizi Öğreniyoruz 1, 2, 3 öğrencilerimize dağıtılmak üzere il müftülüklerimize ücretsiz olarak gönderilecektir yılı yaz Kur an kursu 3. döneminde ücretsiz olarak gönderilen Âlim Çocuk 3.0 CD in derslerde yardımcı materyal olarak kullanılması, öğreticilere tavsiye edilecektir. 5. Başkanlığımızın adresli web sitesinden; öğreticilerimizin Yaz Kur an Kursları Öğretim Programları, Yaz Kur an Kursları Öğretici Kılavuzu ve Dinimizi Öğreniyoruz Öğretici Kitabı ile Etkinlik kitaplarını temin edilebileceği ve yardımcı ders materyalleri konusunda istifade edebileceği duyurulacaktır. 6. Yaz Kur an Kursları Öğrenci Yoklama ve Ders Defteri, 5 yıllık basılmış olup geçen yılki defterler bu yılda kullanılabilecektir. İhtiyaç duyulması halinde Yaz Kur an Kursları Öğrenci Yoklama ve Ders Defteri, Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürlüğü nden temin edilebilecektir. (TDV Yayın Matbaacılık Tel: ) V-EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN HUSUSLAR yaş grubu öğrencilerden yaz Kur an kursunda öğrenim görmek isteyenlere yönelik açılacak sınıflarda; 4-6 yaş grubu din eğitimi programının Başkanlıkça yapılan hizmet içi eğitim seminerine katılmış olanlara, pedagojik formasyonu olanlara ya da personelden müftülükçe söz konusu alandaki bilgi ve donanımı yeterli görülenlere görev verilecektir. 2

3 2. Engelli öğrencilere ders verecek personel, yıl içerisinde ilgili alana yönelik düzenlenmiş hizmet içi eğitim kursuna katılanlar ve Braille alfabesini okumayı/işaret dilini kullanmayı bilen öğreticiler arasından seçilecektir. 3. Yaz Kur an kurslarında eğitim-öğretim hizmetleri sevgi, hoşgörü ve gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülecektir. Kurs programı boyunca öğrencilere değerli oldukları hissettirilecek, güler yüz, şefkat ve anlayış gösterilecektir. Kursta bulunmalarının önemi ve amacı kendilerine anlatılacaktır. 4. Eğitim-öğretimde öğrencilerin yaş farklılıkları göz önünde bulundurulacaktır. Mümkün olduğunca 4-6, 7-12, yaş gruplarının birlikte eğitim-öğretim görmeleri sağlanacaktır. 5. Öğretici sayısının yeterli olması halinde eğitimin etkin ve verimli olabilmesi için sınıf mevcudunun bir öğreticiye azami 30 öğrenci düşecek şekilde planlanmasına çalışılacaktır. 6. Yaz Kur an kurslarında 4-6 yaş grubu öğrencilerden oluşan sınıflarda, öğrenci sayısının 20 yi geçmemesine özen gösterilecektir. 7. Yaz Kur an kurslarında talep olması durumunda, il/ilçe müftülüğü öğrenci sayısında 15 şartı aramaksızın (mevzuat gereği ek ders ücreti ödenmiyor olsa da) kurs açacaktır. 8. İmkânlar ölçüsünde eğitim-öğretim mekânlarının fiziki yapısının iyileştirilmesine, bilgisayar, araç-gereç ve materyallerin kalite ve sayısının artırılmasına çalışılacaktır. 9. Her derste mümkün olduğunca eğitim-öğretim teknolojilerinden yararlanılmaya çalışılacaktır. Kurs idaresinin imkânları yeterli olmadığı takdirde bu tür eğitim materyallerinin müftülüklerce karşılanması sağlanacaktır. 10. Dersler Yaz Kur an Kursları Öğretim Programlarında her kur için ayrı ayrı belirlenmiş olan ünite başlıklarına bağlı kalınarak işlenecektir. 11. Öğrenciler okullarda Kur an ı Kerim, Hz. Peygamberin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerini seçmeli dersler kapsamında alabildiklerinden yaz Kur an kurslarında seviye tespiti yapılarak öğrencilerin daha çok ihtiyaç duyduğu bilgilere ağırlık verecektir. 12. Yaz Kur an kurslarında görevlendirilen personel derslere hazırlıklı girecek, günlük işlenen derslerde her kura ait konuyu ders defterinin ilgili bölümüne yazacaktır. 13. Diyanet Çocuk Dergisi başta olmak üzere Cemil Dede Namaz Sûrelerini Anlatıyor, Cemil Dede Namaz Dualarını Anlatıyor, Kur an-ı Kerim deki Sureleri Tanıyalım, Dini Değerler Büyüklere Saygı, Dini Değerler Yardımseverlik, Dini Değerler Tutumluluk, Dini Değerler Sorumluluk, Hikaye Treni, Sevgi Serisi vb. Başkanlığımızın çocuklara yönelik yayınları öğrencilere tanıtılacak ve öğrenciler ilgili yayınlardan faydalanmaları hususunda teşvik edilecektir. 14. Derslerin çeşitli oyun etkinlikleri içerisinde öğrencinin katılımıyla işlenmesine özen gösterilecektir. Ödüllendirmelerde aşırılığa yer verilmeyecektir. VI-KUR SİSTEMİ VE UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1. Her bir dönemde kursa kaydı yapılan öğrenciler, öğretici tarafından Kur an-ı Kerim ve dini bilgiler konularında seviye tespitine tabi tutulacaktır. 2. Yeterli sayıda sınıf ve öğreticisi bulunan camilerde/kur an kurslarında öğrenciler bilgi düzeyleri dikkate alınarak kurlara ayrılacaktır. 3

4 3. Her bir kur için mümkünse ayrı sınıflar oluşturulacaktır. Ayrı sınıfların oluşturulamaması durumunda ders işlenirken öğrencilerin bilgi ve kur farklılıklarına dikkat edilecektir. 4. Aynı cami/kur an kursunda kur farklılıklarına göre sınıf açılamaması durumunda birbirine yakın olan cami/kur an kurslarındaki öğrenciler aynı mekânda bir araya getirilerek eğitim-öğretim görmeleri sağlanacaktır. VII-SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPOR ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR Başkanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında tarihinde imzalanan protokol ile yaz Kur an kurslarına katılanlardan, 7-18 yaş aralığındaki gençlere yönelik basketbol, güreş, masa tenisi, badminton, tekvando, judo, karete gibi spor dallarında her ilin imkanları ölçüsünde kurslar düzenlenebilecektir. Etkinlik Sürecinde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar: 1. Eğitim ve öğretim saatleri dışında, öğreticinin rehberliğinde gerekli önlemler alınmak suretiyle, Kur an kurslarını tanıtmak, Kur an öğretimine sempati ve ilgiyi yaygınlaştırmak, sporu sevdirmek amacıyla yapılacaktır. 2. Cami/kurs dışında düzenlenecek bu tür faaliyetler ilgili müftünün teklifi ve mülki amirin onayıyla gerçekleştirilecektir. 3. Spor etkinlikleri cami içerisinde değil cami müştemilatında veya il/ilçe spor müdürlüğünce belirlenen bir yerde ya da sportif faaliyetlere uygun mekânlarda gerçekleştirilecektir. 4. Spor etkinliklerinde mümkün olduğunca; kız öğrencilere kadın hoca, erkek öğrencilere ise erkek hoca görevlendirilecektir. Anılan protokol gereği tüm il ve ilçe müftülüklerimizin; 1. Bu projenin uygulanmasından sorumlu personeli belirleyerek görevlendirecek ve iletişim bilgilerini il/ilçe spor müdürlüğüne bildirecektir. 2. Yaz Kur an kurslarında düzenlenecek olan spor etkinlikleri halka duyurulacaktır. 3. Yaz Kur an kursuna kayıt yaptıran ve spor etkinliklerinden yararlanmak isteyen her öğrenci için Spor Etkinlikleri Kayıt Formu EHYS aracılıyla doldurulacaktır. 4. Spor etkinlikleri için kayıt formu dolduran öğrencilerin isimleri ve talepleri il/ilçe spor müdürlüğüne teslim edilecektir. 5. Öğrencilerin spor salonlarına ulaşımları ilgili il/ilçe müftülüklerimiz ve spor müdürlüklerince işbirliği ile sağlanacaktır. 6. Öğrenci yoğunluğu olan illerde yapılacak spor etkinlikleri için sabah ve öğle ders planlaması il/ilçe müftülüklerimiz tarafından EK-5 protokol hükümlerine göre yapılacaktır. VIII- GÖREVLENDİRME 1. Yaz Kur an kurslarında Diyanet işleri Başkanlığı Kur an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 58. maddesine göre görevlendirme yapılacaktır. 2. Program üzerinde hiçbir şekilde personel kaydı tutulmayacak olup, görevlendirmeler İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü nce kullanılan, İKYS (http://ikys.diyanet.gov.tr) programı üzerinden yapılacaktır. IX-ÜCRETLENDİRME 4

5 1. Yaz Kur an kurslarında görevlendirilenlere, Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Kararlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı nın 5. maddesine göre ek ders görevi verilir. 2. Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Kararlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı nın 11. maddesine göre ek ders ücreti tahakkuk ettirilecektir. (Yeterlilik belgesi olmayan imamhatip lisesi mezunları görevlendirilebilmekle birlikte ek ders ücreti tahakkuk ettirilmez. Ancak söz konusu öğreticilerin ek ders ücretleri mahallindeki vakıf ve derneklerce karşılanabilir.) 3. Söz konusu ek dersler program tarafından kursiyerlerin sisteme kayıt tarihine ve sayılarına göre hesaplanacak olup, ek derslere ait Tahakkuk Cetveli öğreticilerin beyanı esas alınarak program üzerinden alınacak ve kesinlikle elle doldurulmayacaktır. Elle doldurulan ve kontrolü sistem tarafından yapılmayan listelere ödeme yapılmayacaktır. X-BELGE İŞLEMLERİ VE FORMLAR Yaz Kur an kursları ile ilgili bütün bilgi girişleri EHYS programı aracılığıyla yapılacaktır. XI- EHYS PROGRAMINDA YAZ KUR AN KURSLARININ AÇILIŞI, ÖĞRETİCİ VE KURSİYER KAYIT İŞLEMLERİ 1. Birimler tarafından açılması planlanan kurslar ve bu kurslarda görev alacak personel Yaz Kur an Kursu İşlemleri / Öğretici ve Kursiyer İşlemleri menüsü başlığı altında yer alan Yeni Kayıt butonu kullanılarak yapılacaktır. 2. Tanımlamaların ardından öğreticiler tarafından uygulama esaslarında belirtilen tarihler arasında kursiyer girişleri yapıldıktan sonra, Onaya Gönder butonu kullanılarak kayıtları tamamlanmış olacaktır. 3. Öğreticiler tarafından onaya gönderilen kursiyer listelerinin müftülüklerce kontrol edilmesinin ardından Ek-9 formu yazıcıdan çıktı alınacak ve ilgili birim müftülerince onaylanacaktır. 4. Müftülerce onaylanmasının ardından, tarih ve sayı numarası verilip sistem üzerinden onay verilecektir. 5. İmzalanan Ek-9 formlar müftülüklerce muhafaza edilecek, öğreticiler ise Ek-9 formlarının çıktılarını sistem üzerinden alacak ve kursta muhafaza edecektir. XII-YAZ KUR AN KURSLARI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ Yaz Kur an kurslarının daha etkin ve verimli olması amacıyla Başkanlığımız tarafından düzenlenen yaz Kur an kursları rehber öğreticiler seminerine katılan yönetici ve görevlilerin seminer kazanımlarını yaz Kur an kurslarında görev alacaklara aktarabilmeleri amacıyla mahallinde seminerler düzenlenecektir. Bu hususta il/ilçe müftülükleri gerekli hazırlıkları yapacaktır. İl/ilçe müftülüklerimizce mahallinde yapılacak olan yaz Kur an kursları hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir: 1. Seminerler, Mayıs 2014 tarihleri arasında Afyon Sandıklı da gerçekleştirilen yaz Kur an kursu rehber öğreticiler seminerine katılmış olan personelin sorumluluğunda yapılacaktır. Seminere katılmış olan görevliler il genelinde ve ilçelerde seminer vermek üzere görevlendirilecektir. Ayrıca seminerlerde 2013 yılı yaz Kur an kursu rehber öğreticiler seminerine 5

6 katılanlardan, İlahiyat Fakültesi hocalarından ve Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi hocalarından da istifade edilebilecektir. 2. Seminerler, yaz Kur an kurslarında görevlendirilecek tüm personeli kapsayacak şekilde Haziran 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Seminerlerin süresi ve saatleri katılımcı sayısı ve mahallin imkânları ölçüsünde il/ilçe müftülüklerince planlanacaktır. 3. Görevli sayısı fazla olan yerlerde yapılacak olan hizmet içi eğitim seminerleri için, uygun mekânlar sağlanacaktır. Görevliler gerektiğinde gruplar halinde seminere alınacaktır. Mahallinde yapılacak olan 2014 yılı yaz Kur an kursları hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesinde özveri ile çalışan başta müftülük personelimiz olmak üzere tüm personelimize teşekkür ederiz. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 6

7 EK-2 S.N 2014 YILI YAZ KUR'AN KURSLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİ TAKİP FORMU YAZ KUR'AN KURSLARININ AÇILMASI 1. Yaz Kur'an kursları duyurusunun yapılması KURS DÜZENLENEBİLECEK SAATLER 2. Sabah ve öğleden sonra ders yapılabilecek şekilde yaz Kur'an kurslarına ait zaman çizelgesinin hazırlanması 3. Yaz Kur'an kurslarında görev alacak personelin tespit edilmesi ÖĞRETİCİLERLE İLGİLİ HAZIRLIK SEMİNERİ 4. Yaz Kur'an kurslarında görev alacak personelin eğitim ihtiyacının tespit edilmesi 5. Yaz Kur'an kurslarında görev alacak personele yönelik düzenlenecek hazırlık seminerinde ders verecek görevlilerin tespit edilmesi 6. Hazırlık semineri için mekân oluşturulması 7. Eğitim ortamlarının ihtiyaç ve amaca yönelik olarak düzenlenmesi 8. Yaz Kur an kursları sinevizyonunun öğreticilere izletilmek üzere kurs.diyanet.gov.tr web adresinden indirilmesi 9. Yaz Kur'an kurslarında görev alan personele gerekli kitapların dağıtılması 10. Yaz Kur'an kurslarında görev alan personele yönelik hazırlık seminerinin yapılması 11. Öğreticilerin ihtiyaç duyacağı bilgiler için okuma listesinin oluşturulması YAZ KUR'AN KURSLARINDA GÖREV ALAN CAMİ GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİCİLER 12. Yaz Kur'an kurslarına kayıt olan öğrencilere, öğreticiler tarafından seviye tespit sınavının yapılması 13. Seviye tespit sınavından sonra öğrencilerin ilgili kura kaydedilmesi 14. Yaz Kur'an kurslarına velilerin de katılacağı bir açılışla başlanılması ve Diyanet İşleri Başkanımızın mesajının okunarak kursun amacı ve işleyişi hakkında katılımcılara bilgi verilmesi 15. Başkanlığımızca, 23 Haziran 2014 de saat da Ahmet Hamdi Akseki Camii nde yapılacak olan Yaz Kur an Kursu Açılış Programı nın öğrencilerle birlikte izlenmesi 16. Yaz Kur'an kurslarında görevlendirilen personelin derslere hazırlıklı olarak girmesi ve günlük işlenen derslerde her kura ait konunun ders defterinin ilgili bölümüne yazılması 1

8 17. Her dönem sonunda kuru başarıyla tamamlayan öğrencilere "KATILIM BELGESİ"nin verilmesi EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNİN YAPILANDIRILMASI 18. Sınıf mevcudunun mümkün olduğunca bir öğreticiye azami 30 öğrenci düşecek şekilde oluşturulması 19. Öğrenci sayısının 30'u aşması durumunda ikinci bir öğreticinin görevlendirilmesi 20. Ders sürelerinin ikili öğretimde 40, tekli eğitimde 45 dakikayı geçmeyecek şekilde planlanması ve ders aralarında dakikalık teneffüs verilmesi 21. Derslerin Yaz Kur'an Kursları Öğretim Programlarına uygun olarak işlenmesi 22. Dersler işlenirken, kurlara uygun olarak hazırlanan Elif-Bâ lardan birisi, Dinimizi Öğreniyoruz 1, 2, 3, İnteraktif CD destekli Tecvidli Kur an-ı Kerim Elif-Bâ adlı kitapların takip edilmesi ve yardımcı materyal olarak Âlim Çocuk CD 3.0 in kullanılması 23. Kurslara katılan öğrencilere güler yüz, şefkat ve anlayış gösterilmesi, kursta bulunmanın anlamı ve öneminin anlatılması 24. Eğitim-öğretim sürecinde disiplinin, eğitimi çekici hale getirmek suretiyle sağlanması, ödüllendirmede aşırılığa gidilmemesi 25. Diyanet Çocuk Dergisi başta olmak üzere Cemil Dede Namaz Sûrelerini Anlatıyor, Kur an-ı Kerim deki Sureleri Tanıyalım vb. Başkanlığımızın çocuklara yönelik yayınlarının öğrencilere tanıtılması 26. Yaz Kur'an kurslarında eğitim-öğretim hizmetlerinin sevgi, hoşgörü ve gönüllülük esasına dayalı olarak onların tatilde oldukları bilinciyle yürütülmesi KUR SİSTEMİ 27. Kur sistemi hakkında bilgi edinmek için Dinimizi Öğreniyoruz Yaz Kur an Kursları Öğretici Kitabı ndaki Yaz Kur an Kursunda Kur Sistemi yazısının okunması 28. Kur yapılandırma esaslarının EK-1'de yer alan tarihler ve belirtilen şekle uygun olarak yapılması 29. Derslerin öğretim programında belirlenen kurlara ve ünite başlıklarına bağlı kalınarak işlenmesi 30. Yaz Kur an kursu düzenlenen cami ve kurslarda görevlendirilen personel ve kursa katılan öğrenci sayılarının ilgili müftü veya görevlendireceği personel tarafından takip edilmesi EK DERS ÜCRETLERİ Yaz Kur an kurslarında görevlendirilenlerin ek ders ücretlerinin ödenmesi ise; tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan /15215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yapılacaktır. Ek derslerin ödenmesine ilişkin EK DERS ÜCRETİ TAHAKKUK CETVELİ ilgili web programı üzerinden alınacak olup kesinlikle elle doldurulmayacaktır. NOT: Yaz Kur an kursları eğitim-öğretim iş ve işlemleri bu forma uygun olarak yürütülecektir. 2

9 EK-3 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla, Bizi Kur an ile ahlaklandıran Rabb imize hamd olsun. Kur an ın en güzel yaşam örneği Peygamberimiz Hz. Muhammed e salat ve selam olsun. Sevgili Öğrenciler, Bu yaz, camilerimizde Kur an ile buluşacaksınız. Din görevlilerimiz ve Kur an kursu öğreticilerimizle tanışacak, yeni arkadaşlıklar kuracaksınız. En önemlisi Kur an-ı Kerim i okumayı öğrenecek, yaşadığımız dünya ve evreni bu kez Kur an la kavrayacaksınız. Yüce Allah ın emirlerini, dinimizin düzenleyici ilkelerini, bizlere dünya ve ahiret mutluluğunu kazandıracak eşsiz bilgileri, öğreneceksiniz. Yaz Kur an kurslarında, Rabb imizin, bizi çok sevdiği için Kur an ı ve hayatı güzel örneklerle dolu olan peygamberimiz Hazret-i Muhammed i bizlere gönderdiğini anlayacaksınız. Bu kurslarda, imanın şartlarının yanı sıra, dinimizin, abdest almak, namaz kılmak, namaz sure ve duaları, oruç, hac ve zekât gibi dinimizin ibadetle ilgili yönlerini; anne-babaya saygı, iyi evlat olmak, doğruluk, merhamet, sevgi, saygı, adalet, hoşgörü, yardımlaşma, fedakârlık, sabır, vefa gibi güzel ahlakın gerekliliklerini öğreneceksiniz. Sevgili öğrenciler, size, Kur an-ı Kerim i yüzünden okumayı öğrendikten sonra her gün evinizde okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü Sevgili Peygamberimiz, İçinde Kur an-ı Kerim okunan eve meleklerin geldiğini; böyle bir evin, içinde yaşayanlara genişleyip ferah olduğunu ve hayrının çoğaldığını ifade etmiştir. Kıymetli Meslektaşlarım, Sizler, dinimiz İslâm ı ve Kur an-ı Kerim i öğretme gibi kutsal bir görevi üstlenmekle Peygamberimiz Hz. Muhammed in En hayırlınız Kur an ı öğrenen ve öğretendir müjdesine eriştiniz. Bu açıdan sizleri bir kez daha tebrik ediyor, Cenab-ı Allah tan, sizlerin yardımcısı olmasını diliyorum. Üstlenmiş olduğunuz bu kutsal görev, aynı zamanda önemli bir sorumluluktur. Sizlere emanet edilen çocuklarımızı, Hz.Muhammed Efendimiz in peygamberliği süresince göz önünde bulundurduğu Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız; müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz ilkesine göre, sevgi, kardeşlik, merhamet, sabır, hoşgörü ve fedakârlıkla yetiştireceğinize olan inancımı belirtmek isterim. Birbirimizi, yüze Rabb imizin rızası için sevmenin bizi kemale ulaştıracağı, bilgilerimizi yenilemenin ise başarının yegâne yolu olduğu unutulmamalıdır. Zira bilgilerimizi yenilememiz, bizleri dönüştürecek, geliştirecektir. Dinimiz İslam ı öğretmekle sorumlu olan bizler, değişen ve gelişen günümüz koşullarını da dikkate alarak gönül dilini, kardeşlik üslubunu benimseyen bir anlayışla hizmetlerimizi sürdürmeliyiz. Yaz sonu gelip kurslarımız sona erdiğinde, cami ve kurslarımızın, öğrencilerimizin belleklerinde iyi izlenim ve güzel anılarla yer almasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle öğrencilerimizin ve görevlilerimizin başarılarını diliyor, yaz Kur an kurslarında emeği geçenleri ve öğrencilerimizi muhabbetle selamlıyorum. Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ Diyanet İşleri Başkanı

10 DiYANET i~leri BA~ KANLI G I ile SPOR GENEL MUDURL0G0 ARASINDA VAZ l<urslarina KATILANLARA ili~kin i ~ BiRLi G i PROTOKOLO Arna!; ve Ka psam M ADDE 1- Bu protokolun amac1, Diyanet i$1eri Ba$kanlig1n'ca a~llan Vaz Kur'an kurslanna kat1lan ya$ arahgindaki gen~lere sporu sevdirmek, bo$ vakitlerini spor yaparak ge~irme l erini saglamak ve onlann fiziksel ve sosyal aktivit elere katil1min1 saglayarak geli$imlerine katk1da bulunmaktir. Bu protokol, Diyanet i$1eri Ba$kanhg1 Egitim Hizmetferi Gene! MUdUrlUgU ile Gen~lik ve Spor Bakanl1g1 Spor Gene! MOdOrll.igiYnO kapsar. Tanim lar MADDE 2- Bu protokolde ge~en; a) EHGM :Diyanet i$1eri Ba$kanhg1 Egitim Hizmetleri Genel MUdUrlUgU'nU b) SGM :Spor Gene! MOdOrlOgU'nO c) GSHiM :Gen~lik Spor Hizmetleri ii MUdUrlUkleri'ni d) Kur'an Kursu :9 Haftal1k yaz Kur'an kurslann1 ifade eder. Taraflar M ADDE 3- Bu protokolun taraflan: Diyanet i~leri Ba$kanhg1 Egitim Hizmetleri Gene! Mi.idi.irlOgu ile Gen~lik ve Spor Bakanlig1 Spor Gene! MUdurll.igu'dUr. Spor Gene! Mi.idurli.igu Gen~lik Hizmetleri ve Spor ii MUdUrlUkleri ve Spor Federasyonlan arac1hg1 ile yukumli.ili.iklerini yerine getirebilir. Diyanet i$1eri Ba$kanhg1'nm Yi.iki.imli.ili.ikleri MADDE 4- Bu protokoli.in yururluge girmesi ile; Diyanet i$1eri Ba$kanl1g1; ii ve il~e muftoioklerinde proje uygulamasindan sorumlu ki$iler gorevlendirecek ve ileti$im bilgilerini SGM'ye bildirecektir. Vaz Kur'an kurs programlan SGM'ye bildirilecektir.

11 a- il/ilc;e muftulukleri tanit1m c;ali~malan yapacaktir. b- Katll1m ve kay1t alacakt1r. c- Proje tarihi ve saatlerini belirleyecektir. d- Ula~1m il/ilc;e Muftuluklerince saglanacakt1r. e- Spor kulubu olmayan ii ve ilc;e MuftUlukleri kulup kurulmasm1 saglayacakt1r. f- Kursa katllanlara kulupler arac1hg1 ile lisans c;1karacakt1r. g- Diyanet i~leri Ba~kanhg1 camileri ve Kur'an kurslanni belirleyecektir. h- Spor Gene! Mudurlugu taraf1ndan verilen malzemelerin sporculara ve organizasyonda yer alan diger gorevlilere dag1t1mm1 saglayacaktir. i- Spor Gene! Mudurlugu tarafmdan verilen malzeme ve c;al1~malann yap1lacag1 Kur'an kurslannda uygun alanlann olu~turulmasm1 saglamakla, yukumludur. Aynca Diyanet i~leri Ba~kanhg1, bu protokol kapsam1ndaki yapllacak faaliyetlerin, projelerin vb. etkinliklerin gerc;ek l e~tiri l mesine katk1 saglamak amac1yla, uygun buldugu Kurum, Kurulu~, firma ve ~ah1slarla sponsorluk anla~malan yapabilecektir. Spor Genel MUdUrlUgU'nUn YUkUmlUIUkleri: MADDE 5- Bu protokolun yururluge girmesi ile Spor Gene! Mudurlugu; ii ve ilc;e mudurluklerinde proje uygulamas1ndan sorumlu ki~iler gorevlendirecek ve ileti~im bilgilerini SGM'ye ve Diyanet i~leri Ba~kanhg1 EHGM'ye bildirilecektir. ii mudurlukleri hangi spor dallannin yaz kurslarmda yer alacagma tesis, antrenor vb. etkenler dogrultusunda karar verecektir. Aynca: 1. Kullanilacak spor alanlannm belirlenmesi, 2. Kat1hm ve kay1t, 3. Proje tarihi ve saatlerinin belirlenmesi, 4. Spor alanlannm tahsisi ve haz1rlanmas1, (GHSiM tesislerinin kullanilmas1 du~ur.olmektedir.) 5. Saghk, 6. Ula~1m, 7. GGvenlik, ( spor alanlanndaki guvenligi GSHiM tarafmdan saglanacakt1r.) 8. ilgili spor federasyonlan, ii mudurlukleri ve kulopler aracll1g1 ile malzeme temini saglanmas1, 9. Diyanet i~leri Ba~kanhg1nin talebi dogrultusunda din gorevlilerinin antrenor egitiminden fayda lanmalannm saglanmas1, 10. Kur'an Kurslannda gorev alan personele sportif ve "Vaz Kurslarmda Spor Yap1yoruz" projesine yonelik egitim seminerlerinin verilmesinin saglanmas1, 11. Egitim verilen Kur'an kurslanndaki kat1l1mc1lar aras1nda, kurs sonunda talepler ve imkanlar dogrultusunda bir turnuva duzenlenmesi gibi gorevlerle yukumludur.

12 Spor Genel MOdOrlOgO, bu protokol kapsammdaki yapllacak faaliyetlerin, projelerin vb. etkinliklerin ger~ekle~tirilmesine katk1 saglamak amac1yla, uygun buldugu Kurum, Kurulu~, firma ve ~ah1slarla sponsorluk anla~malan yapabilecektir. Deg i ~iklik Hilkilmleri MADDE 6-Taraflar kar~il1kli mutabakat saglayarak, bu protokolde degi~iklik ve ilave yapabilir. Gerektiginde bu protokolo yururlokten kald1rabilirler. Y0R0RL0L0K: MADDE 7- Bu protokol; Spor Genel MOdOrlOgO ve Diyanet i~leri Ba~kanlig1 Makamlarmca uygun bulunup, taraflarca imzaland1g1 tarihte yururluge girer. Y0R0TME MADDE 8- Bu protokol hokomlerini taraflar yorotor. 3.~J0/;./2012 Spor Genel MOdOrlugO Diyanet i~l eri Ba~kanlig1 Adina Egitim Hizmetleri Gene! MOdurO Mehmet BAYKAN Prof. Dr. Ali ERBA~