JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ"

Transkript

1 İller Bankası A.Ş Teknik Uzman Yardımcılığı EYLÜL 015 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel Açıklama 1. Bu kitapçıkta 70 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.. Sınav süresi 90 dakikadır. 3. İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile, işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız. 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz. 5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve gereksiz işaret koymayınız. 6. Testte her soru için tek bir doğru cevap seçeneği işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme yapmanız durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır. 7. Testte yanlış cevaplar, doğru cevaplardan düşülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı işaretlemek yararınıza olabilir. 8. Soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 9. Varsa kitapçık türünü kodlamayı unutmayınız. Kodlamadığınız takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır. Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının GAZİSEM in yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 ORTAK KONULAR 1. f(x) = +x fonksiyonunun en geniş x tanım kümesi A) (, ) B) (, ) C) [, ) D) (, ] E) (, ) 4. lim x ( x + 5x + x + x + 1 ) limitinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) - B) -1 C) 0 D) 1 E). f(x) = sgn(x) + [ x + ] fonksiyonu için f ( 1 ) değeri ( [ x ] ifadesi x reel sayısının tamdeğerini göstermektedir.) A) 0 B) 1 C) D) 3 E) 4 cosx, x 0 ise 5. f(x) = { ae x + 1, x < 0 ise parçalı fonksiyonunun gerçel sayıların tamamında sürekli olması için a aşağıdakilerinden hangisi olmalıdır? A) 0 B) 1 C) D) 3 E) 4 3. lim (x sin 1 x 0 x ) limitinin sonucu A) - B) -1 C) 0 D) E) 1 sin (x+h) sinx ( h 0 h 6. lim ) limitinin sonucu A) cosx B) cosx C) sinx D) sinx E) 0 1

3 7. f(x) = sin(e x ) fonksiyonunun türevi A) x e x sin(e x ) B) x e x sin(e x ) C) e x cos(e x ) D) x e x cos(e x ) E) cos(e x ) 10. Toplamları 500 ve kareleri toplamı mümkün olduğu kadar küçük olan sayı ikilisi aşağıdakilerin hangisinde verilmektedir? A) (54,46) B) (53,47) C) (5,48) D) (51,49) E) (50,50) 8. y = x eğrisinin (1,0) noktasına en yakın uzaklığı kaç birimdir? 11. (1+lnx)4 dx belirsiz integralinin sonucu x A) 1 B) C) 3 D) 1 E) 5 A) (1+lnx)3 3 B) (1+lnx)5 5x C) (1+lnx)5 5 D) (1+lnx)3 3x E) (1+1 x )5 5 + c + c + c + c +c 9. lim x 0 + (xsinx ) limitinin sonucu A) B) 0 C) 1 D) E) 1. lnx dx belirsiz integralinin sonucu A) x(lnx 1) + c B) x(1 lnx) + c C) (lnx) + c D) xlnx + c E) (xlnx) + c

4 3 13. [ x ] dx belirli integralinin sonucu 0 A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5 x 0 + (1 x sinx 0 et 16. lim dt) limitinin sonucu A) -1 B) - C) 0 D) 1 E) x sinx cosx dx A) π B) π C) 1 D) -1 E) 0 belirli integralinin sonucu 17. y = x eğrisi X- ekseni ve x = 1 doğrusu tarafından sınırlanan bölgenin alanı A) 1 3 br B) 3 br C) 1 br D) 4 3 br E) 5 3 br lim [cos n n (1) + cos n () + cos n (3) + + n cos ( n n )] limitinin sonucu aşağıdakilerinden hangisidir? A) 1 B) 1 C) sin1 D) sin1 E) y = ln ( x 4 ) eğrisinin bir yatay asimtotu x 1 aşağıdaki doğrulardan hangisidir? A) y = B) y = 1 C) y = 0 D) y = 1 E) y = 3

5 19. y = lnx eğrisi X- ekseni ve x = e doğrusu tarafından sınırlanan bölgenin alanı A) 1 br B) 1 br C) e br D) 3 br E) br. Kuzey Anadolu Fay Hattı, ne tür bir faydır? A) Sol yanal atımlı fay B) Normal fay C) Sağ yanal atımlı fay D) Ters fay E) Bindirme fayı 3. Kabuk ile manto arasındaki sınır A) Litosfer B) Moho süreksizliği C) Astenosfer D) Üst manto E) Dış çekirdek 0. y = x eğrisine (1, 1) noktasında çizilen teğet doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) y = x B) y = x 1 C) y = x + 1 D) y = x + E) y = x 4. Dünyanın kabuğunda en çok bulunan element A) Silikon B) Kalsiyum C) Sodyum D) Alüminyum E) Oksijen 5. Olivin mineralinin silika yapısı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? ALAN BİLGİSİ 1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi fayların geometrik olarak sınıflandırmasına (atım yönlerine göre sınıflandırma) ait değildir? A) Eğim atımlı faylar (normal ters) B) Doğrultu atımlı faylar C) Yan atımlı faylar (oblik atımlı) D) Kademeli (en echelon) faylar E) Rotasyonlu faylar 4 A) İzole tetrahedra B) Tek zincir C) Çift zincir D) Üçlü zincir E) Yapraksı 6. Aşağıdaki seçeneklerde verilen minerallerden Moh s sertlik skalasına göre en sert olanıdır? A) Jips B) Topaz C) Kuvars D) Kalsit E) Florit

6 7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi felsik magmadır? A) % 5 ten az oranda silis içerir. B) % 65 ten fazla oranda silis içerir. C) % 45 - % 5 oranında silis içerir. D) % 53 - % 65 oranında silis içerir. E) % 45 ten az oranda silis içerir. 8. Magmatik kayaçların çoğu dokusu magmanın veya lavın soğuma hızıyla ilişkilidir. Derinlerdeki yavaş soğuma, gözle görülen iri kristallerin oluşmasına neden olur. tanımlamasında tarif edilen magmatik doku aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? A) Vesiküler B) Afanetik C) Faneratik D) Camsı E) Fenokristal 9. Büyük kayaç kütleleri içinde düşük tenörlü minerallerin dağıldığı maden yatağı tipidir. tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisine aittir? A) Stokvörk tipi B) Damar tipi C) Dissemine tip D) Baca tipi E) Tabakalı tip 30. Suya doygun olan ve toplam hacmi 100 cm 3 olan bir toprak zemin örneğinde 30 cm 3 su bulunuyor. Bu suyun 5 cm 3 ü ise kılcal kuvvetler etkisi ile gözeneklerde tutuluyor ise bu malzemenin özgül verimi A) 0.05 B) 0.5 C) 0.30 D) 0.70 E) Toplam porozitesi 0.40 olan bir kumtaşının özgül tutması 0.10 ise özgül verimi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? A) 0.05 B) 0.10 C) 0.0 D) 0.30 E) Düşen seviyeli bir permeabilite deneyinde kesit alanı 0.1 m olan silindirik bir toprak zemin örneğinden saniyede 0.5 m 3 su geçmektedir. Zeminin permeabilitesi 10 - m/sn ise deneydeki hidrolik eğim aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? A) 1 B) 5 C) 50 D) 500 E) Ekonomik olarak önemli miktarda su verebilen suya doygun geçirimli bir tabaka, formasyon ya da geçirimli kayaçların oluşturduğu jeolojik bir formasyondur. tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisine aittir? A) Akitard B) Akiklüd C) Akifer D) Kil birim E) Akifüj 34. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi akifer iletkenliğinin (transmissivity) tanımına aittir? A) Birim hidrolik eğim altında birim alandan akiferin ileteceği su miktarıdır. B) Akiferin düşey kolonundan alınabilecek su miktarıdır. C) Boşluk suyu basıncının azalması nedeniyle ortam hacmindeki azalmadır. D) Akiferin boşluk hacminin toplam hacmine oranıdır. E) Akiferin boşluk hacminin tane hacmine oranıdır.

7 35. Kohezyonu (c) 50 kpa, sürtünme açısı ( ) 45 olan bir süreksizlik düzleminin 100 kpa efektif normal gerilme ( ) altındaki kayma direnci ( ) A) 100 kpa B) 50 kpa C) 300 kpa D) 15 kpa E) 150 kpa 36. Aşağıdaki deneylerden hangisi bir kayaç numunesinin çekme dayanımını belirlemek için kullanılır? A) Brazilian deneyi B) Konsolidasyon deneyi C) CBR D) Kompaksiyon deneyi E) Presiyometre deneyi 37. Özgül ağırlığı (Gs) 3, porozitesi (n) 0.4 ve doğal su içeriği % 5 olan toprak bir zeminin doğal birim hacim ağırlığı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? A).6 t/m 3 B).0 t/m 3 C) 5 kn/m 3 D) 1. t/m 3 E).5 t/m Bir kaya kütlesinde yapılan basınçlı su testinde, (BST) deneyinde 1 metre uzunluğunda bir test zonunda, 3 bar net basınç altında 10 dakikada 40 litre, 6 bar net basınç altında 10 dakikada 70 litre, 10 bar net basınç altında 10 dakikada 90 litre su kaçağı olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre kaya kütlesinin Lugeon değeri aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? A) 9 B) 14 C) 18 D) 70 E) Yeraltı suyu seviyesinin zemin yüzeyinde olduğu bir koşulda, homojen yapıdaki zeminin kuru birim hacim ağırlığının 1.6 t/m 3, doygun birim hacim ağırlığının ise.0 t/m 3 olduğu biliniyor. Bu durumda 5 metre derinlikteki düşey efektif gerilme aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? (Suyun birim hacim ağırlığını 1.0 t/m 3 alınız.) A) 10 t/m B) 3 t/m C) 5 t/m D) 8 t/m E).0 t/m 40. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi 007 yılı Türkiye Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Esaslar a göre D grubu zemindir? A) Kayma dalgası hızı 100 m/sn olan masif granit kaya kütlesi B) Kayma dalgası hızı 800 m/sn olan ayrışmış kumtaşı kaya kütlesi C) Kayma dalgası hızı 50 m/sn olan katı kil birimi D) Kayma dalgası hızı 500 m/sn olan sıkı çakıl birimi E) Kayma dalgası hızı 180 m/sn olan suya doygun yumuşak kil birimi 41. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir kaya kütlesi sınıflandırma sistemidir? A) RMR B) USCS C) Şişme indisi D) Proctor E) Nokta yükleme 4. Aşağıdaki deprem dalgalarından hangisi diğerlerine göre en yavaş olan dalgadır? A) P dalgası B) S dalgası C) PS dalgası D) Yüzey dalgası E) Kesme dalgası

8 43. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi birleştirilmiş zemin sınıflandırma sistemine (USCS) göre yüksek plastisiteli kil zeminin sembolüdür? A) CL B) ML C) GC D) SL E) CH 44. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Bieniawski (1989) tarafından geliştirilen RMR sistemine göre tüneller için hiç uygun değil sınıfındaki ana süreksizlik eğim ve eğim yönü kategorisini ifade eder? A) Süreksizlik doğrultusu tünel eksenine dik, eğim yönünde ilerleme, eğim B) Süreksizlik doğrultusu tünel eksenine dik, eğim yönünde ilerleme, eğim 0 45 C) Süreksizlik doğrultusu tünel eksenine dik, eğime ters yönde ilerleme, eğim D) Süreksizlik doğrultusu tünel eksenine paralel, eğim E) Süreksizlik doğrultusu tünel eksenine paralel, eğim Tamamen suya doygun yumuşak kil birimin drenajsız (kısa dönem) kohezyonu 40 kpa, drenajsız içsel sürtünme açısı ise 0 dir. Bu kil zeminde güvenlik katsayısı en düşük olan kayma dairesinin yarıçapı yaklaşık 15 m, kayma yüzeyinin uzunluğu yaklaşık 30 m dir. Kayan kütlenin toplam ağırlığı yaklaşık 700 kn ve kayan kütlenin ağırlık merkezinin kayma dairesi merkezine dik uzaklığı (moment kolu) ise yaklaşık 3.4 m dir. Bu dairenin güvenlik katsayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? A) 0.91 B) 1.16 C) 1.5 D) 1.68 E) Tünel, galeri, denge bacası, şaft gibi yapılarda göçük boşluklarını ve kaplama betonu ile temel kaya (veya beton ile çelik kaplama) arasındaki boşlukları doldurmak amacı ile yapılan enjeksiyondur. tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisine aittir? A) Kontak enjeksiyonu B) Konsolidasyon enjeksiyonu C) Derin karıştırma D) Jet grouting E) Perde enjeksiyonu 47. Boyu 10 cm, çapı 5 cm olan bir kaya karot örneği üzerinde yapılan bir tek eksenli basınç deneyinde, deney örneğinin doğrusal elastik davrandığı aşamada 1000 kpa tek eksenli gerilme altında boyu 0.1 cm kısalmıştır. Bu durumda elastisite modülü aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? A) 1 MPa B) 10 MPa C) 100 MPa D) 1000 MPa E) 000 MPa 48. Aşağıdaki jeolojik birimlerden hangisinde deprem sırasında boşluk suyu basıncının yükselmesiyle sıvılaşma görülebilir? A) Suya doygun ince taneli temiz kumlar B) Metamorfik kayaçlar C) Magmatik kayaçlar D) Kireçtaşı E) Karstik kireçtaşları 49. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi alterasyon için önemli olan reaksiyonlardan biri değildir? A) Konsolidasyon B) Hidroliz C) Kloritleşme D) Silikatlaşma E) Karbonatlaşma

9 50. Karotlu açılan bir sondajda 100 cm ilerleme esnasında alınan karotlar yukarıdaki şekilde gösterilmiştir. RQD değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) % 18 B) % 64 C) % 94 D) % 98 E) % Aşağıdaki zeminlerden hangisinde ikincil konsolidasyon (krip) oturması gözlenebilir? A) Organik zeminler B) Kumtaşları C) Granit D) Çakıllı zeminler E) Silt zeminler 5. Şev yüzeyi ve süreksizlik düzleminin eğim yönlerinin birbirine eşit olduğu; şev yüzeyinin eğim açısının 60, süreksizlik eğiminin 45 ve kohezyonsuz süreksizlik yüzeyinin sürtünme açısının ( ) 30 olduğu durumda aşağıdaki seçeneklerde verilen yenilme türlerinden hangisi oluşabilir? A) Devrilme B) Kama türü kayma C) Düzlemsel kayma D) Dairesel kayma E) Moloz akması 54. Bir sondaj sırasında alınan örselenmemiş kil örneğin yaş ağırlığı 50 gr dir. Bu zemin örneği etüvde kurutulduktan sonra ağırlığı 40 gr olarak belirlenmiştir. Bu zemin örneğinin su içeriği (w) aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? A) % 10 B) % 0 C) % 5 D) % 50 E) % Bir veya birden fazla, kimyasal olarak farklı veya benzer minerallerden oluşmuş kendisinden metal elde edilebilecek mineral topluluğuna denilir. tanımlaması aşağıdaki seçeneklerden hangisine aittir? A) Akifer B) Cevher C) Kuvars D) Gang mineral E) Kayaç 56. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi buzul aşındırması ve biriktirmesi süreçleri ile oluşmuş bir yer şeklidir? A) Kumullar B) Antiklinal C) Moren setleri D) Pediment E) Playa gölü 53. Maden yataklarında oluşum ve başkalaşım sıcaklığını bulduğumuz mineral oluşumlarına denir. tanımlaması aşağıdaki seçeneklerden hangisine aittir? A) Silikatlar B) Kil minerali C) Olivin D) Akitard E) Jeolojik termometre Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kayaçlardaki fiziksel ayrışma mekanizmalarından biri değildir? A) Ani sıcaklık değişimleri B) Mekanik ufalanma C) Donma çözünme D) Karbonasyon E) Kristal büyümesi

10 58. Nemli iklim bölgesindeki topraklar olarak adlandırılır. Yukarıdaki cümlede verilen boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisinin getirilmesi uygundur? A) Pedalfer B) Pedokal C) Kaliş D) Löss E) Moren 59. Magmanın derinlerde yavaş soğuması ile oluşurlar. Tamamı iri kristallerden oluşur, iri taneli kayaçlardır, genellikle taneli doku gösterirler. tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisine aittir? A) Volkanik kayaçlar B) Hipabisal kayaçlar C) Metamorfik kayaçlar D) Plütonik kayaçlar E) Sedimanter kayaçlar 60. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi felsik bir kayaçtır? A) Bazalt B) Granit C) Gabro D) Peridotit E) Fillit 61. Faylar boyunca veya bindirme zonlarında gözlenir. Kayaçlarda ezilme, kırılma, ufalanma sonucunda meydana gelen değişiklikleri kapsar. tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisine aittir? A) Kataklastik metamorfizma B) Kontak metamorfizma C) Gömülme metamorfizması D) Okyanus tabanı metamorfizması E) Hidrotermal metamorfizma 9 6. Aşağıdaki sedimanter çökelme ortamlarının hangisi bir geçiş ortamıdır? A) Akarsu B) Göl C) Buzul vadisi D) Delta E) Derin denizel ortam 63. Dar bir jeolojik zaman aralığında ortaya çıkıp geliştikten sonra aynı zamanda yok olan fosillere denilir. tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisine aittir? A) Fasiyes fosilleri B) İndeks fosil C) Planktik fosil D) Nektik fosil E) Bentik fosil 64. Kavkısı kalp şeklindedir, ön ambulakram ağıza kadar uzanan derin bir çukur içindedir, diğerleri subpetaloid şekillidir. Öndeki üç ambulakram şerit bir arada, arkadaki iki ambulakral şerit bir arada bulunur. tanımı aşağıdaki fosillerden hangisine aittir? A) Micraster B) Kehribar C) Mureks D) Foraminifer E) Gastropoda 65. Aşağıdaki jeolojik yapılardan hangisi tektonik kökenli değildir? A) Normal fay B) Ters fay C) Yanal atımlı fay D) Çapraz tabakalanma E) Fay sarplığı

11 66. Aşağıdaki sedimanter yapılardan hangisi tabakaların alt ve üstünü tespitte önemli bir yapıdır? A) Diskordans B) Dereceli tabakalanma C) Açısal uyumsuzluk D) Senklinal E) Antiform 70. Aşağıdaki şekillerden hangisi açısal uyumsuzluğa aittir? A) B) 67. Aşağıdaki kıvrım türlerinden hangisi genellikle gevrek (kompetant) malzemelerde gelişir? A) Silindirik kıvrım B) Zig zag (chevron) kıvrım C) Yelpaze kıvrım D) Ptigmatik kıvrım E) Yatık kıvrım C) 68. Bu eklemler, kayacı etkileyen en büyük basınç yönüne paralel, en büyük çekme yönüne dik olarak gelişir. tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisine aittir? A) Makaslama eklemleri B) Tabakalar C) Basınç eklemleri D) Fay kertikleri E) Tansiyon eklemleri D) 69. Fay düzleminde yer alan ve mekanik olarak ezilmiş ufalanmış kayaç parçalarına denilir. tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisine aittir? A) Fay breşi B) Aglomera C) Kayma çiziği D) Fasiyes E) Fay sarplığı E) TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 10

12 SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR 1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır.. Yanınızda ve sıranızda dersle ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teşebbüs eden, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri, sınav görevlilerince BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞINA yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya yapmaya veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değil; sorumluluk size aittir. 3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 4. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakikası içerisinde ve sınav süresinin son 5 dakikasında, sınavlarını tamamlasalar dahi, adayların salondan çıkmasına izin verilmez. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir aday sınava alınmaz. 5. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yerlere adınız ve soyadınız ile aday, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası dahi eksik çıkarsa o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacaktır. 6. Kitapçık kodunu optik forma işaretlemek adayın sorumluluğundadır. Kitapçık türünü optik forma işaretlemeyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 7. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru Kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 8. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 9. Adayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. 10. Herhangi bir nedenle salondan çıkan adayın kâğıdı alır ve tekrar sınava devam etmesine izin verilmez. 11. Adaylar sınav sırasında yanlarında telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı, radyo vb. haberleşme araçları, fotoğraf makinesi, hesap makinesi, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz, silah vb. teçhizat bulunduramazlar. Aksi davranışta bulunanlar hakkında tutanak tutularak hukuki işlem yapılacaktır. 1. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal işlem yapılacaktır. Evrakların teslim edilmesinden aday sorumludur. SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 11

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS. TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 GENEL AÇIKLAMA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS. TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 GENEL AÇIKLAMA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 ADI SOYADI T.C.KİMLİK NO SALON NO SIRA NO :.. :. :. :. 1. Bu soru kitapçığında

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSE. TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 GENEL AÇIKLAMA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSE. TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 GENEL AÇIKLAMA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSE TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 ADI SOYADI T.C.KİMLİK NO SALON NO SIRA NO :.. :. :. :. 1. Bu soru kitapçığında aşağıdaki

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS. MOBİLYA VE DEKORASYON UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 GENEL AÇIKLAMA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS. MOBİLYA VE DEKORASYON UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 GENEL AÇIKLAMA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS MOBİLYA VE DEKORASYON UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 ADI SOYADI T.C.KİMLİK NO SALON NO SIRA NO :.. :. :. :. 1. Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI- İNŞAAT MÜHENDİSİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI- İNŞAAT MÜHENDİSİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI- İNŞAAT MÜHENDİSİ 1 OCAK 2015 SAAT: 10.00 ADI SOYADI TC KİMLİK NUMARASI SALON NO İMZA : : : : SIRA NO: : GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bu sınav Çevre ve Şehircilik

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNİSYENLİĞİ B

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNİSYENLİĞİ B ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNİSYENLİĞİ B ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİSYENLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİSYENLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİSYENLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI TEKNİSYEN-2

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI TEKNİSYEN-2 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 14 Haziran 2015 - SAAT: 10.00 ADI : SOYADI : T.C. KİMLİK NO : SINAV SALON NO : SIRA NO:. DİKKAT! Aşağıdaki uyarıları mutlaka okuyunuz. GENEL AÇIKLAMA 1. Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yrd.Doç.Dr. Ercan EMİR 2014 i İÇİNDEKİLER (Ders Yönetim Sistemi: http://dys.ogu.edu.tr/irondys/ ) Sayfa I. KAYA MEKANİĞİ KAVRAM VE TANIMLAMALARI...

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

PTT Genel Müdürlüğü Unvan Değişikliği Sınavı

PTT Genel Müdürlüğü Unvan Değişikliği Sınavı PTT Genel Müdürlüğü Unvan Değişikliği Sınavı 9 Haziran 2013 Pazar Erzurum Elektrik ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kitapçık Türü: DI SOYDI : BB DI : T.C. KİMLİK NO : SLON NO : SIR NO : İMZ : tatürk

Detaylı

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK SINAVI HAZİRAN 2014 A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI 3 EDEBİYAT COĞRAFYA SINAVI 26 HAZİRAN 2010

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI 3 EDEBİYAT COĞRAFYA SINAVI 26 HAZİRAN 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI 3 EDEBİYAT COĞRAFYA SINAVI COĞRAFYA 1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 26 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 26 HAZİRAN

Detaylı

2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ A 1107 013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL ÖĞRENCİNİN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON

Detaylı

ÖNLİSANS BİLGİSAYAR UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00

ÖNLİSANS BİLGİSAYAR UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS BİLGİSAYAR UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 ADI SOYADI T.C.KİMLİK NO SALON NO SIRA NO :.. :. :. :. 1. Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır:

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) B ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 5 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 5 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 5 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 İKİNCİ MÜDÜRLÜK T.C.

T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 İKİNCİ MÜDÜRLÜK T.C. T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 İKİNCİ MÜDÜRLÜK B ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki Bilgileri

Detaylı

2014 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

2014 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL NDOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİST VE İŞLETME FKÜLTELERİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 1107 2014 - GÜZ R - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YRIYIL ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINV SLON NO :...

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011 MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011 ADAYIN ADI SOYADI :... :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:... *Yukarıdaki ilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 50. GRUP MÜHENDİS (JEOLOJİ) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı