Seslendirme Sistemi BTDB7-12-IH Teknik Şartname

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seslendirme Sistemi BTDB7-12-IH-18070. Teknik Şartname"

Transkript

1 Seslendirme Sistemi BTDB7-12-IH Teknik Şartname

2 0. AMAÇ VE KAPSAM Bu şartnamenin amacı; satın alınacak olan Seslendirme Sistemi için iş akışlarının, teknik standartların, kurulum işlemlerinin, eğitim ve garanti / destek hizmetlerinin tanımlanmasıdır. Şartname, İş Akışı ve Sistem Mimarisi şeması çerçevesinde hazırlanmıştır. Şema üzerinde her iş adımı (kutucuk) 1. şeklinde numaralandırılmıştır. Şartnamedeki maddelerin sıralandırılması bu numaralar esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Şartnamede madde numaraları ile ilgili İş Akışı ve Sistem Mimarisi şemasında açıklama varsa, madde numarası içinde verilmiştir. 1. biçiminde kutu Teklif edilecek sistem, İş Akışı ve Sistem Mimarisi şemasında belirtilen iş akışı/sistem mimarisi dahil tüm ihale dokümanlarında tanımlanan her maddeyi/adımı tamamen sağlayacak şekilde tasarlanmalı, yapılandırılmalı, ölçeklendirilmeli ve teklif edilmelidir. Teklif edilecek sistemin, iki veya daha fazla sayıdaki iş adımını, iş adımlarında beklenen hizmetlerin/özelliklerin tamamen sağlanması şartıyla, daha az sayıdaki iş adımı ile gerçekleştirebilmesi durumu Teknik Şartname ile çelişki teşkil etmez. Ankara Seslendirme Merkezi için teklif edilecek sistem, bu şartnamede belirtilen biçimde, tek başlarına tamamen bağımsız çalışabilecek şekilde ancak diğerleri ile tamamen bağlantılı 2 adet seslendirme stüdyosu, 3 adet eşleme/mix/efekt stüdyosu, 4 adet HD kurgu seti, 2 adet aktarma ünitesi, barındıracak şekilde tasarlanmalıdır. Ankara Seslendirme Merkezinde yenilenmiş olan 1 er adet Seslendirme ve Eşleme/Mix/Efekt Stüdyoları teçhizatı ve yazılımı ile birlikte alınacak yeni Seslendirme Sistemine entegre edilecektir. 1 S a y f a

3 Ayrıca İstanbul ve İzmir Seslendirme Merkezleri için 1 er adet Seslendirme Stüdyosu kurulacaktır. 1. GİRİŞ Ankara Seslendirme Merkezi nde aşağıda verilen marka ve modelde VTR bulunmaktadır / bulunacaktır : Sony DVW-A500P Digital Betacam Recorder Sony MSW-M2100P IMX Player Sony DVW-M2000P IMX Recorder Sony HDCAM Sony HDCAM SR 1.1. Seslendirme İçin Gelen Kayıtlar Aşağıda sıralanmış materyal sisteme aktarılabilmelidir: Betacam SP Digital Betacam Sony HDCAM Sony HDCAM SR Sony XDCAM MPEG IMX MPEG-2 4:2:2 I-Frame 50 Mbps biçiminde görüntü ve MXF OP1A standardında dosya MPEG x 1080 / 100 Mbps biçiminde gelen dosya DVD-Video DV25 APPLE Prores 4:2:2 HQ MXF HD 4:2:2 HQ Sisteme 3 adet VTR kaynağından 4:3 ve 16:9 görüntü oranlarında SDI standartlarında BNC konnektör ile VTR üzerinde bulunan bütün ses izleri/kanalları (audio track) ayrı ses izi/kanalı olarak 2 S a y f a

4 işlenilebilecek/kullanılabilecek şekilde giriş yapılabilmelidir. Ingest/Outgest için kullanılacak sunucuların adedi ve özellikleri 9.2 sunucular maddesinde açıklanmıştır. VTR ile gelen görüntüler, HD için MXF OP1A, SD için de MPEG-2 4:2:2 I- 50 Mbps biçiminde kodlanarak dosyalar halinde sisteme aktarılabilmelidir. Bu format dönüşümü için kullanılması gereken Universal Medya Transcoding yazılımının üzerinde koşacağı sunucuların adedi ve özellikleri 9.2 sunucular maddesinde açıklanmıştır. Dönüştürücüler tarafından üretilen dosya biçimindeki görüntüler, bu şartnamenin Sistem Altyapısı bölümünde belirtilen Ağa Bağlı Depolama Ünitesi (NAS) ne kendiliğinden (otomatik olarak) aktarılmalıdır. Dosya olarak gelen yayın kalitesindeki görüntülerin (ve ilişiğindeki ses izlerinin) bahsedilen biçime (formata) dönüştürülmesine gerek yoktur, mümkünse geldiği biçimde kullanılabilmelidir. Ancak dosya biçiminde gelen ses izlerinin her biri ayrı ayrı ses izi olarak işlenilebilmeli/kullanılabilmelidir. Ankara Seslendirme Merkezi nde bulunan / bulunacak VTR lerin okuma, kayıt, bekletme, durdurma, ileri ve geri hızlı sarma, jog, shuttle (play, record, pause, stop, fast-forward, fast-rewind, jog, shuttle) işlevleri tek PAL görüntü karesi hassasiyetinde kayıt kullanıcı ekranlarından yönetilebilmelidir. Gerekli kontrol bağlantıları yüklenici tarafından sağlanmalıdır. 2. İZLEME/DİNLEME KOPYASI ÜRETİMİ Teklif edilecek sistem tasarımında, seslendirme (ses alma) ve eşleme süreçlerinde ihtiyaç duyulan izleme/dinleme için orjinal/yayın kalitesinde görüntü/ses kullanılabileceği gibi sistem tarafından ikinci kez VTR ve dosya okumasına ihtiyaç duyulmadan orjinal/yayın kalitesinde görüntü/ses kullanılarak üretilecek daha düşük kalitede/veri hızında görüntü/ses de kullanılabilecektir. Her iki durumda da seslendirme ile eşleme anında kullanılacak görüntü üzerinde zaman kodu bilgisi (time code) bulunmalıdır. 3 S a y f a

5 Tüm izleme/dinleme süreçlerinde, tek görüntü karesi hassasiyetinde duraklatma (pause), tek görüntü karesi hassasiyetinde sonraki/önceki kareye ilerleme ve hızlı gösterme (fast forward/fast rewind), zaman kodu girilerek (time code) tek görüntü karesi hassasiyetinde istenilen görüntü karesine doğrudan ulaşma işlevleri gerçekleştirilebilmelidir. İzleme/dinleme süreçlerinde sıkıştırma türü (format) ve veri hızı (bitrate), şartnamede belirtilen veri hızlarından ve türlerinden daha az olmamak kaydı ile ilgili kopyanın kullanıldığı süreçler için gerekli düzeyden az olmayacak şekilde belirlenmelidir. İzleme/dinleme kopyaları için İzleme/dinleme kopyaları üretimi sırasında seslendirme için gelen kayıtlar üzerinde bulunan tüm ses izlerinden istenilenleri seçilerek ve istenilenleri birleştirilerek ses izleri olarak kullanılabilmelidir. Mono, stereo, 5.1 ve 7.1 ses izi/kanalı bulunan izleme/dinleme kopyaları üretilebilmelidir. İzleme/dinleme kopyalarında kaç ses izi bulunacağı her kayıt için kullanıcılar tarafından seçilebilmelidir. Stereo ve Dolby-E formatında gelen SDI embedded ses sinyalinin aktarılması ve monitörlenmesi için gerekli embedder/de-embedder ve/veya encoder/decoder sistemle birlikte verilecektir Zaman Kodlu İzleme Kopyası Üretimi Seslendirme ve eşleme sürecinde kullanılmak üzere, görüntü üzerine zaman kodu bilgisi bindirilmiş Zaman Kodlu İzleme Kopyası sistem tarafından üretilmelidir. Seslendirme sırasında 46 ekranlarda izleme yapılacağı gözönüne alarak uygun sıkıştırma biçimi ve veri hızı seçilmelidir Filigranlı İzleme Kopyası Üretimi Çeviri ve denetim sürecinde kullanılmak üzere görüntü üzerine zaman kodu ve görüntüyü tamamen kaplayacak şekilde transparan filigran ve logo bindirilmiş Filigranlı İzleme Kopyası sistem tarafından üretilmelidir. 4 S a y f a

6 Söz konusu görüntü kopyalar üzerine filigran ve logo bindirilme işlemi ayrıca bir logo üreteci tarafından değil, kodlama esnasında yazılım tabanlı olarak gerçekleştirilmelidir Orjinal Dinleme Kopyası Üretimi Seslendirme için gelen orjinal ses izlerinden, çeviri ve seslendirme sırasında kullanılmak üzere Orijinal Dinleme Kopyası yazılımsal olarak üretilmelidir Seslendirme İzleme/Dinleme Kopyası Üretimi Seslendirme sırasında kullanılacak Zaman Kodlu İzleme Kopyası görüntüsü ile Orjinal Dinleme Kopyası ses izlerinin birleştirilmesi işlemini (eşlenmiş/senkronize hale getirilmesini) kapsamaktadır Çeviri İzleme/Dinleme Kopyası Üretimi Çeviri sırasında kullanılacak Filigranlı İzleme Kopyası görüntüsü ile Orjinal Dinleme Kopyası ses izlerinin birleştirilmesi işlemini kapsamaktadır İnternet FTP Sunucusu Çevirmenler, kendileri için hazırlanan Çeviri İzleme/Dinleme Kopyaları nı, yüklenici tarafından sağlanacak tamamen yedekli ftp sunucuları yoluyla internet üzerinden bilgisayarlarına aktarabilmelidir. Her ftp sunucusu en az 4 TB net depolama kapasitesine sahip olmalıdır. Ftp sunucularının bir tanesinin herhangi bir diski tamamen arızalansa bile, hizmet kesintisiz olarak devam etmelidir. Sunucu üzerindeki tüm diskler hot swap özelliğine sahip olmalıdır. Her sunucu, birbirini kesintisiz yedekleyen (redundant) en az 2 adet güç kaynağına sahip olmalıdır. 5 S a y f a

7 İnternet üzerinden aktarım esnasında sorun yaşandığı takdirde, aktarma işlemi yeniden başlatılmaya gerek kalmadan, kaldığı yerden devam edilebilmelidir Çeviri İzleme/Dinleme Kopyaları nın DVD ye Kopyalanması İnternet ftp sunucularına aktarılan Çeviri İzleme/Dinleme Kopyaları DVD üzerine kopyalanabilmelidir. 3. SESLENDİRME METİNLERİ 3.1. Çevirmenlerin İzleme/Dinleme Kopyalarına Ulaşımı Çevirmenler kendileri için hazırlanan Çeviri İzleme/Dinleme kopyalarına internet üzerinden veya hazırlanan DVD ler yoluyla ulaşabilmelidir. İnternet üzerinden erişim için her çevirmene özel olmak üzere kullanıcı adı ve şifre atanabilmelidir. Çeviri İzleme/Dinleme kopyaları, internet üzerinden sadece kullanıcı adı/şifresi bulunan kullanıcılar tarafından ulaşılabilmelidir. Oluşturulan kopyaların Windows, Linux ve MacOSX işletim sistemleri üzerinde izlenebilmesi için gerekli yazılım sürücüleri yüklenici tarafından sağlanmalıdır Seslendirme Metinlerinin Oluşturulması Çevirmenler, Çeviri İzleme/Dinleme kopyalarını kullanarak zaman kodu ile işaretlenmiş seslendirme metinlerini oluşturacaktır. Çevirmenler tarafından aynı görüntü için birden fazla dilde ve her dilde birden fazla çeviri metni ve altyazı (orijinal ses ile gösterilmek üzere tam kelime çevirisi ile oluşturulan altyazı, seslendirme için oluşturulan metin ve altyazı, işitme engelliler için ses efektlerinin yazılı halini içeren altyazı, vb.) oluşturulabilmelidir. Altyazı oluşturulması sırasında Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Farsça, Arapça, Uygurca, Arnavutça, Urduca, Tatarca, Gürcüce, Sırpça, Rumence, Hırvatça, Boşnakça, 6 S a y f a

8 Ermenice, Bulgarca, Darice, Peştuca, Makedonca, Yunanca, Macarca, Türki, Kürtçe, Özbekçe, Kırgızca, Türkmence, Azerice, Kazakça, Rusça, Çince ve Japonca alfabeleri ve dilleri sorunsuz olarak kullanılabilmelidir. Oluşturulan seslendirme metinleri, internet ftp sunucuları üzerine çevirmenler tarafından yüklenebilmelidir Seslendirme Metinlerinin Denetimden Geçmesi Çevirmenler tarafından internet ftp sunucularına yüklenen seslendirme metinleri, denetim yöneticisi kullanıcıları tarafından ilgili denetçilere yönlendirilebilmelidir. Denetçiler, seslendirme metinlerinin denetimi için sisteme kullanıcı adları ve şifreleri ile bağlandıkları zaman sadece kendilerine yönlendirilmiş olan seslendirme metinlerine ulaşabilmelidir. Seslendirme metinleri, denetçiler tarafından incelendikten ve gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra sisteme tekrar yüklenebilmelidir. Sisteme yüklenen ve denetimden geçmiş seslendirme metinleri, seslendirme sanatçılarına yönlendirilebilmelidir. Seslendirme sanatçıları, seslendirme metinlerine ulaşmak için sisteme kullanıcı adları ve şifreleri ile bağlandıkları zaman sadece kendilerine yönlendirilmiş olan seslendirme metinlerine ulaşabilmelidir. 4. SESLERİN ALINMASI 4.1. Seslendirme İzleme/Dinleme Kopyası Gösterimi / Dinletimi Seslendirme Sanatçıları için İzleme Ekranları Seslendirme sanatçılarının seslendirme sırasında izlemeleri için Ankara ve İstanbul seslendirme stüdyolarında mevcut 46 boyutundaki Samsung marka monitörler kullanılacaktır. 7 S a y f a

9 İzmir seslendirme stüdyosu için en az aşağıdaki özelliklere sahip 1 adet LED TV yüklenici tarafından sağlanmalıdır: 46 ekran genişliği Led ekran 100 Hz resim gösterim hızı 1920*1080 çözünürlük HDMI, PC girişleri Ankara da bulunan 1 adet Kurgu odası için en az aşağıdaki özelliklere sahip 1 adet LED TV yüklenici tarafından sağlanmalıdır: 65 ekran genişliği Led ekran 16:9 ekran formatı 1920*1080 çözünürlük HDMI, PC girişleri Bu LED TV, Kurgu iş istasyonundan gelecek görüntüyü monitör edeceğinden LED TV ile Kurgu iş istasyonu arasındaki bağlantı ekipmanları yüklenici firma tarafından sağlanmalıdır Seslendirme Sanatçıları için Kulaklıklar Seslendirme İzleme/Dinleme Kopyası görüntüsü ses alma stüdyosu içerisinde bulunacak ekranda gösterilirken, ses izi de seslendirme sanatçıları kulaklıklarına gönderilmelidir. Mevcut durumda Seslendirme Merkezi nde kullanılan kulaklıklar ve infrared alıcı/verici üniteleri aşağıdadır: 8 S a y f a

10 a. Kulaklık Sennheiser HD280 Pro b. Verici Sennheiser SZI 30 ve SI 30 c. Alıcı Sennheiser RI150 Mono (Kulaklık Üzerine Montaj) Teklif edilecek sistemde, mevcut kulaklıklar ile alıcı ve verici üniteler kullanılabilmelidir. Gerekli tüm bağlantılar ve ayarlar yüklenici tarafından sağlanmalıdır Seslendirme Metinlerinin Seslendirilmesi Mikrofonlar Ses alma stüdyoları (toplam 5 adet) için aynı anda 5 adet mikrofon kullanılarak seslendirme yapılabilmelidir. Yayın kalitesinde seslendirmeye uygun 20 adet siyah renkte mikrofon yüklenici tarafından sağlanmalıdır. Mikrofonlar modular yapıda; besleme ünitesi ve mikrofon kapsülleri ayrı olmalıdır ve en az aşağıdaki teknik özellikleri sağlamalıdır: Mikrofon kapsülü: Transducer tipi : kapasitif Polar diyagramı : cardioid Frekans aralığı : 40 Hz- 20 khz Equivalent noise level (A-weighted) : 16 db Maksimum SPL değeri khz) : 130 db Hassasiyeti : 30 mv/pa Mikrofonda yakınlık (proximity) etkisi olarak da bilinen bass tip-up etkisinin ve p, b gibi ünsüzlerin telafuz edilirken patlamasının önleyen dahili pop filtresi olmalıdır. pop gürültüsünü önleyen ve iç mekan kullanıma uygun sünger başlığı mikrofonla birlikte verilecektir. 9 S a y f a

11 Besleme Ünitesi: Phantom besleme : V Konnektör tipi : 3-pin XLR, balanced Besleme ünitesinin açma-kapama düğmesi olmalıdır. Mikrofonlar için 20 adet siyah renkte mikrofon sehpası yüklenici tarafından sağlanmalıdır. Sanatçıların ellerindeki seslendirme metinlerini / notlarını koyabilmeleri için 15 adet (Her stüdyo için 3 adet) boyutu ayarlanabilir nota sehpası yüklenici tarafından sağlanmalıdır Mikrofon Sinyallerinin Sisteme Aktarılması Seslendirme sanatçıları tarafından kullanılan mikrofon sinyallerinin seviyeleri, kontrol paneli üzerindeki faderlerle anında (real-time) kontrol edilebilmelidir. Mikrofon sinyalleri 24bit/ kHz örnekleme frekansları ile sayısal sinyallere dönüştürülerek sisteme kaydedilebilmelidir. Mikrofonlar için gerekli phantom beslemesi sağlanmalıdır. Mikrofonlar için kullanılacak preamfiler ve dönüştürücüler, sisteme uygun ve yayın kalitesinde olmalıdır. Her bir mikrofon ayrı ses izine kaydedilebilmelidir. Bununla birlikte bütün mikrofonlardan gelen ses sistem içerisindeki sanal mixer ile ayrıca birleştirilerek (mixlenerek) ayrı bir kanala kaydedilebilmelidir Kayıt Operatörü İşlemleri Her ses alma stüdyosunda, kayıt operatörünün kullanımı için kontrol panel seti bulunmalıdır. Kontrol panel seti üzerinde her ses kanalının seviyesini sistem üzerinden kontrol eden en az 8 adet yayın hassasiyetinde 100mm lik motorize fader, her kanal için ayrı seviye ve pan göstergesi, transport tuşları (play, rec, stop, pause, mark/cue in ve out tuşları vb), jog/shuttle kontrolü ile numeric keypad bulunmalıdır. 10 S a y f a

12 Faderler yayın kalitesinde seslendirme yapabilecek nitelik ve hassasiyette olmalıdır ve yazılım üzerinden real-time kontrol edilebilmelidir. Sistemin en az 5 adet mikrofon girişi olmalıdır, kontrol panel seti veya yazılım üzerinden mikrofon preamfileri kontrol edilebilmelidir. Ses alma esnasında yayın kalitesindeki ses ile gerçekleştirilecek işlemler (mix, efekt vb.) ses kayıt/eşleme yazılımının çalıştırıldığı bilgisayarın/iş istasyonunun işlemcisi kullanılarak değil, ses işleme için özel olarak üretilmiş işlemciler tarafından yürütülmelidir. Sistem üzerinde gerçek zamanlı (real time) işlem yapılabilmelidir. Teklif edilen kontrol panel seti ile ses kayıt/eşleme yazılımı bire-bir uyumlu ve real-time çalışacaktır. Sistemin kontrol panellerle kontrol bağlantıları Ethernet üzerinden ve hızlı olacaktır. Sistemin reji odası için stereo monitoring özelliği olmalıdır ve kontrol panel seti üzerinden ses seviye ayarı yapılabilmelidir. Seslendirme stüdyosu kontrol odası (rejisi) için teklif edilen stereo referans hoparlör setleri için uygun özellikte stereo monitoring ses çıkışları olmalıdır ve bağlantıları yüklenici tarafından yapılmalıdır. Kontrol panel seti üzerinden oynatma (play) tuşuna basıldığında, ilgili zaman kodundan itibaren görüntü gösterilmeye başlanmalı ve kaydedilen ses izleri kayıt operatörü ses monitörleri ile seslendirme sanatçıları kulaklıklarından dinlenebilmelidir. Kayıt operatörü ve yönetmenin, gerektiği zaman seslendirme sanatçıları ile haberleşmeleri için, eğer kontrol panel seti üzerinde bulunmuyorsa, yönetmenin kullanımı için bir adet mikrofon ve konuşma butonu yüklenici tarafından sağlanmalıdır. Yönetmen, konuşma butonuna bastığında, yönetmenin önündeki mikrofon sesi sanatçı kulaklıklarına mix olarak girmeli, yönetmen konuşma butonunu bıraktığında ise mikrofon devre dışı kalmalıdır. 11 S a y f a

13 İzleme/dinleme kopyalarının aktarılması/kopyalanması sırasında ses alma işlevleri herhangi bir şekilde etkilenmemelidir. Aynı görüntü için birden fazla dilde seslendirme gerçekleştirilebilmelidir. Ses Alma Stüdyosu için mikrofon preamfi, ses giriş-çıkış, fader, kontrol, ağırlıklı jog/shuttle özelliğine sahip ergonomik transport, talkback ve gerekli diğer üniteler (gigabit Ethernet switch vb.) ile ses işleme kartları kontrol panel seti kapsamında teklif edilecektir. Diğer Sistemler ile Alınan Seslerin Alışverişi Teklif edilecek sistem ile yayın kalitesinde alınan sesler, TRT bünyesinde kullanılmakta olan Apple Final Cut Pro, Avid Media Composer, Canopus Edius kurgu setlerine doğrudan kullanılabilecek şekilde yerel ağ üzerinden ya da DVD kaydediciler ile dosya biçiminde DVD ortamında aktarılabilmelidir. TRT Ankara, İstanbul ve İzmir Seslendirme Merkezlerinde kurulacak olan Ses Alma Stüdyoları birbirleriyle entegre çalışabilmeli ve yayın kalitesinde alınan sesler proje bazında (sanal mikser vb. ayarları ile birlikte), her bir stüdyoda ayrıca dönüşüme gerek duymadan, doğrudan kullanılabilmelidir. 5. EŞLEME (EFEKT, EŞLEME VE MİX) 5.1. Eşleme Anında İzleme Eşleme operatörlerinin, eşleme yaptıkları görüntüleri eş zamanlı olarak izleyebilmeleri için Şartnamemizin 9.6 maddesinde bahsedilen özelliklerdeki video monitörler yüklenici tarafından sağlanmalıdır Eşlemenin Gerçekleştirilmesi Her eşleme stüdyosunda, kayıt operatörünün kullanımı için kontrol panel seti bulunmalıdır. Kontrol panel seti üzerinde her ses kanalının seviyesini sistem üzerinden kontrol eden en az 8 adet yayın hassasiyetinde 12 S a y f a

14 100mm lik motorize fader, her kanal için ayrı seviye ve pan göstergesi, transport tuşları (play, rec, stop, pause, mark/cue in ve out tuşları vb), jog/shuttle kontrolü ile numeric keypad bulunmalıdır. Eşleme esnasında yayın kalitesindeki ses ile gerçekleştirilecek işlemler (mix, efekt vb.) ses kayıt/eşleme yazılımının çalıştırıldığı bilgisayarın/iş istasyonunun işlemcisi kullanılarak değil, ses işleme için özel olarak üretilmiş işlemciler tarafından yürütülmelidir. Sistem üzerinde gerçek zamanlı (real time) eşleme yapılabilmelidir. Eşleme ekranında aynı anda en az 128 sanal ses izi kullanılabilmelidir. Söz konusu sanal ses izlerinden seçilenler yüklenici tarafından sağlanacak ve üzerinde en az 8 adet yayın hassasiyetinde 100mm lik motorize fader bulunan kontrol panel setindeki faderlere istenilen sırada atanabilmelidir. Faderler yayın kalitesine uygun hassasiyette olmalıdır ve yazılım üzerinden real-time kontrol edilebilmelidir. Teklif edilen kontrol panel seti ile ses kayıt/eşleme yazılımı bire-bir uyumlu ve real-time çalışacaktır. Sistemin kontrol panellerle kontrol bağlantıları Ethernet üzerinden ve hızlı olacaktır. Eşleme sistemlerinde mono, stereo, 5.1 ve 7.1 surround ses üretilebilmelidir. 5.1 ve 7.1 surround ses için, teklif edilen ses kayıt/eşleme yazılımı ile uyumlu, kontrol panel setinde surround panlama ve surround monitoring özellikleri bulunmalıdır. Efekt/Eşleme/Mix stüdyosu için teklif edilen 7.1 surround referans hoparlör setlerine uygun özellikte 7.1 surround monitoring ses çıkışları olmalıdır ve bağlantıları yüklenici tarafından yapılmalıdır. Aynı görüntü için birden fazla dilde seslendirme kullanılarak farklı eşlemeler yapılabilmelidir. 13 S a y f a

15 Efekt/Eşleme/Mix stüdyosu için ses giriş-çıkış, fader, kontrol, ağırlıklı jog/shuttle özelliğine sahip ergonomik transport, surround joystick ve gerekli diğer üniteler (gigabit Ethernet switch vb.) ile ses işleme kartları kontrol panel seti kapsamında teklif edilecektir. Denetim Dinleme Kopyasının Üretilmesi Eşleme sonrasında, seslendirilmiş ses izi kullanılarak hazırlanan her dildeki seslendirmeleri ve hazırlanan tüm altyazıları ile birlikte Denetim Dinleme Kopyası üretilmelidir. 6. DENETİM 6.1. Denetim İzleme/Dinleme Kopyası Üretimi Filigranlı İzleme Kopyası görüntü izi ve Denetim Dinleme Kopyası ses izi birleştirilerek hazırlanmış ise farklı dildeki görüntü üzerine bindirilmiş altyazı ile birlikte Denetim İzleme/Dinleme Kopyası üretilmelidir Denetim Anında İzleme/Dinleme Denetçiler, izleme ve dinleme yaparak denetim yapabilmek için sisteme kullanıcı adı ve şifreleri ile bağlandıklarında, sadece kendilerinin denetlemesi için gönderilmiş kopyalara ulaşabilmelidir. Denetçiler izleme/dinleme için TRT yerel bilgisayar ağını kullanacaktır. Denetçi bilgisayarları olarak mevcut durumda kullanılan bilgisayarlar kullanılmaya devam edilecektir. Denetim amaçlı izleme/dinleme sırasında hazırlanan tüm ses izleri ve altyazılar ayrı ayrı seçilerek izlenebilmeli/dinlenebilmelidir Uygun Görülmeyen Bölümlerin Belirlenmesi Denetçiler Denetim İzleme/Dinleme anında, uygun görmedikleri bölümleri belirleyecektir. 14 S a y f a

16 6.4. Denetim Bilgilerinin Sisteme Aktarılması Denetçiler tarafından belirlenen bölümler ile ilgili bilgiler kurgu ve son eşleme anında kullanılmak üzere sisteme aktarılmalıdır. 7. KURGU Yayın kalitesinde hazırlanan tüm ses izlerini ve altyazı seçeneklerini de içeren yayın amaçlı görüntüyü HD kurgu yapabilen ve sigara kapatma süreçlerini kolaylaştıran kurgu setleri yüklenici tarafından sağlanmalıdır Denetim Bilgilerinin İncelenmesi Kurgu kullanıcıları tarafından, denetim sırasında belirlenen bölümler görülebilmelidir Yayın Amaçlı Kurgu nun Gerçekleştirilmesi Kurgu setleri üzerinde görüntü ve ses üzerinde son kurgu gerçekleştirilebilmelidir. Kurgu setleri ile sigara kapatma işlemi gerçekleştirilebilmelidir. Kurgu setlerinin en az 4 noktası belirlenen bir alanı, akan görüntü içerisinde izleyip, bu alanı başka bir görüntü/resim ile kapatma özelliği bulunmalıdır. Çevirmenler tarafından farklı dillerdeki ve türlerdeki (işitme engelliler için, orjinal ses ile dinlemek için, vb.) üretilen altyazılar birbirinden bağımsız 3 adet altyazı bindirme sistemi kullanılarak görüntü üzerine doğrudan yakma yoluyla ya da görüntü sinyali üzerindeki görüntü dışındaki kalan boşluklara bindirilebilmelidir. Altyazı üretimi ve bindirilmesi için toplam 3 adet bağımsız sistem/teçhizat/yazılım yüklenici tarafından sağlanmalıdır. Bu sistem/teçhizat/yazılım teklif edilecek HD kurgu setleriyle uyumlu olmalıdır. Ankara Seslendirme Merkezi nde mevcut durumda bulunan Sony DVW- A500P Digital Betacam Recorder VTR ler kontrol arayüzleri ve SDI 15 S a y f a

17 görüntü arayüzleri ile kurgu setlerine okuma ve kayıt kullanımları için bağlanmalıdır. Gerekli bütün bağlantılar yüklenici tarafından sağlanmalıdır. Ankara Seslendirme Merkezi nde bulunan mevcut VTR lerin okuma, kayıt, bekletme, durdurma, ileri ve geri hızlı sarma, jog, shuttle (play, record, pause, stop, fast-forward, fast-rewind, jog, shuttle) işlevleri tek PAL görüntü karesi hassasiyetinde kurgu setleri tarafından yönetilebilmelidir. 8. ÇIKIŞ 8.1. Seslendirilmesi Tamamlanmış Kayıtların Aktarılması Sistem üzerinde seslendirilmesi ve denetimi tamamlanmış kayıtlar, orjinal ve seslendirilmiş ses izleri ve tüm altyazı seçenekleri ile yayın kalitesindeki görüntüyü de içerecek şekilde MXF OP1A dosya biçimine dönüştürülebilmelidir. Bu format dönüşümü için kullanılması gereken Universal Medya Transcoding yazılımının üzerinde koşacağı sunucuların adedi ve özellikleri 9.2 sunucular maddesinde açıklanmıştır. Hazırlanan MXF dosyası içinde orjinal görüntü, orjinal ve hazırlanmış tüm ses izleri ile tüm altyazılar bulunmalıdır. Oluşturulan MXF dosyaları, HD ve SD VTR ye SDI olarak en az 3 farklı VTR ye okunabilmelidir. Ingest/Outgest için kullanılacak sunucuların adedi ve özellikleri 9.2 sunucular maddesinde açıklanmıştır. Ankara Seslendirme Merkezi nde bulunan mevcut VTR lerin okuma, kayıt, bekletme, durdurma, ileri ve geri hızlı sarma, jog, shuttle (play, record, pause, stop, fast-forward, fast-rewind, jog, shuttle) işlevleri tek PAL görüntü karesi hassasiyetinde okuma kullanıcı ekranlarından yönetilebilmelidir. Gerekli kontrol bağlantıları yüklenici tarafından sağlanmalıdır. 9. SİSTEM ALT YAPISI 9.1. Referans Sinyal Üreteci (SPG) 16 S a y f a

18 Sistemde kullanılmak üzere broadcast seviyesinde yedekli ve otomatik geçişli 1 takım master sync pulse generator üreteci ve dağıtıcı yüklenici tarafından sağlanmalı ve sisteme entegre edilmelidir. Sistem için gerekli ise sayısal ses referans sinyal üreteci ve dağıtıcısı da yüklenici tarafından sağlanmalı ve sisteme entegre edilmelidir Sunucular (Server) Ingest/Outgest için kullanılacak 2 adet ve Transcoding için kullanılacak 1 adet sunucuların özellikleri aşağıda belirtilmiştir: 2 adet 8 Core CPU 16 GB RAM Net 4 TB internal storage (RAID-1 mimarisinde) 2x10 Gigabit Ethernet kartı (802.3ad TEAM) Çift besleme (power-supply), çift soğutma (fan) 2x USB port DVD okuyucu Rack-tipi kasa Windows Server 2008 SP2 (64 bit) işletim sistemi Video kartı (Ingest/Outgest için kullanılacak sunucularda) 9.3. İş İstasyonları (Workstation) Aşağıda verilen mekanlar için aşağıda verilen sayılarda iş istasyonları yüklenici tarafından sağlanmalıdır. Her Seslendirme Stüdyosu kontrol odası (rejisi) için 1 adet Her Efekt/Eşleme/Mix Stüdyosu için 1 adet Her Kurgu Set için 1 adet Teklif edilen iş istasyonları, kurgu yazılımının sorunsuz çalışabilirliği açısından test edilmiş ve uygun görülmüş bir markaya ve modele sahip olmalıdır. 17 S a y f a

19 Seslendirme ve Eşleme Stüdyoları ve Kurgu Setleri için teklif edilecek İş İstasyonları en az aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır: İşlemci * 2 adet 2.93GHz 6-Core (12 çekirdek) İşlemci * Çekirdek başına tamamen paylaşımlı 8MB L3 önbellek Bellek * 32GB 1333MHz DDR3 ECC SDRAM Grafik ve video * 1GB GDDR5 Bellek Ekran Kartı * 2 adet Mini DisplayPort çıkışı * 1 adet dual-link DVI video çıkışı İletişim * Dahili n kablosuz ağ, IEEE a/b/g uyumlu * İki tane bağımsız 10/100/1000BASE-T Ethernet (RJ-45) arayüzü * Bluetooth Enhanced Data Rate (EDR) Depolama * 4 TB Serial ATA 3Gb/s, 7200-rpm, 32 MB önbellek (RAID1 mimarisinde yapılandırılmalı) * Çift-katman desteğiyle 18x hızında SuperDrive (DVD+R DL/DVD±RW/CD- RW) Çevrebirim bağlantıları ve ses * Dört adet FireWire 800 kapısı * Beş adet USB 2.0 kapısı * Klavyenin üzerinde iki adet USB 2.0 kapısı * Ön panelde kulaklık için minijak ve dahili hoparlör * Optik sayısal ses giriş ve çıkış Toslink kapıları * Analog stereo line-level giriş ve çıkış minijakları * Mini DisplayPort üzerinden Multichannel ses çıkışı 18 S a y f a

20 Yazılım * MacOSX işletim sisteminin son sürümü 9.4. Aktif Hoparlör Setleri Aşağıda belirtilen mekanlar için aşağıda belirtilen özelliklerde ve teklif edilen sistemlere uygun broadcast kalitesinde aktif hoparlör setleri yüklenici tarafından sağlanacaktır ve hoparlörler stereo ve surround yerleşim prensiplerine mümkün olduğunca uyularak yüklenici tarafından monte edilecektir: Ankara da bulunan 3 adet seslendirme stüdyosu kontrol odaları (rejileri) için; 1 er adet stereo referans hoparlör seti 3 adet Efekt/Eşleme/Mix stüdyosu ve 1 adet kurgu seti (aynı zamanda izleme/dinleme amaçlı olarak da kullanılacaktır) için; 1 er adet 7.1 surround referans hoparlör seti (1 adet kurgu seti aynı zamanda izleme/dinleme amaçlı olarak da kullanılacaktır. Hem kurgu setinin hem de Kurum tarafından sağlanacak HD uydu alıcısının ses çıkışları anahtar/butonla veya yazılım üzerinden seçmeli olarak 7.1 surround a kadar dinleme yapılacaktır. Bunun için gerekli teçhizat ve/veya yazılım teklife dahil edilecektir ve bağlantıları yüklenici firma tarafından yapılacaktır.) 3 adet kurgu seti için; 1 er adet 7.1 surround hoparlör seti 2 adet aktarma ünitesi için; 1 er adet 7.1 surround hoparlör seti ( 2 adet aktarma ünitesi aynı mekanda bulunacaktır ve bu ünitelerin monitoring çıkışlarının anahtar/butonla veya yazılım üzerinden seçmeli olarak 7.1 surround a kadar dinleme yapılacaktır. Bunun için gerekli teçhizat ve/veya yazılım teklife dahil edilecektir ve bağlantıları yüklenici 19 S a y f a

21 firma tarafından yapılacaktır. Ayrıca, her aktarma ünitesinde aktarılan materyallerin tüm ses kanalları tek tek seçilerek dinlenebilmelidir. Stereo Referans Hoparlör Seti: 1. Teklif edilecek stereo referans hoparlör setinde 2 adet aktif referans hoparlörü olacaktır. 2. ISO ve IEC standartlarına uygun, aktif tipte ve en az 2 yollu referans hoparlörü olacaktır. 3. Hoparlörlerin çıkış gücü, en az 80W (LF40W + HF40W) olacaktır. 4. Hoparlörün enterferansı önleyici manyetik shielding özelliği olacaktır. 5. Hoparlörün aşırı yük koruma devresi olacaktır. 6. Hoparlör üzerinden ses seviyesi ayarı yapılabilecektir. 7. Hoparlörün üzerinde açma-kapama düğmesi olacaktır. 8. Analog ses giriş konnektörü XLR-3 pin, balanced tipte olacaktır. 9. Hoparlör 220V (%10), 50Hz (%5) AC monofaz şebeke gerilimi ile çalışacaktır. 10. Hoparlör koyu renkte olmalıdır. 11. Hoparlörler için gerekli ayaklı sehpaları ve/veya duvara asma aparatları hoparlörlerle birlikte verilecektir. 12. Hoparlörler en az aşağıdaki teknik özellikleri sağlayacaktır: Frekans Tepkisi : max 2 db; 70Hz-20kHz THD : % 0,5 (frekans > 100Hz) Maksimum SPL (peak) : 100 db 7.1 Surround Referans Hoparlör Seti: 1. Teklif edilecek 7.1 Surround referans hoparlör seti; Left (L), Right (R), Center (C), Left Surround (LS), Right Surround (RS), Left Back Surround (LBS), Right Back Surround (RBS) için 7 adet aktif referans hoparlör ve bu hoparlörlere uygun 1 adet minimum 10 aktif subwoofer dan oluşacaktır. 20 S a y f a

22 2. L, R, LS, RS, LBS ve RBS hoparlörlerinin tüm özellikleri aynı olacak olup, center için kullanılacak olan hoparlör farklı teklif edilebilir. Center için teklif edilecek hoparlör farklı ise özellikleri belirtilecektir. 3. ISO ve IEC standartlarına uygun, aktif tipte ve en az 2 yollu referans hoparlörü olacaktır. 4. Hoparlörlerin çıkış gücü, en az 80W (LF40W + HF40W) olacaktır. 5. Hoparlörün enterferansı önleyici manyetik shielding özelliği olacaktır. 6. Hoparlörün aşırı yük koruma devresi olacaktır. 7. Hoparlörün üzerinden ses seviyesi ayarı yapılabilecektir. 8. Hoparlörün üzerinde açma-kapama düğmesi olacaktır. 9. Analog ses giriş konnektörü XLR-3 pin, balanced tipte olacaktır. 10. Hoparlör 220V (%10), 50Hz (%5) AC monofaz şebeke gerilimi ile çalışacaktır. 11. Hoparlör koyu renkte olmalıdır. 12. Hoparlörler için gerekli ayaklı sehpaları ve/veya duvara asma aparatları hoparlörlerle birlikte verilecektir. 13. L, R, LS, RS, LBS ve RBS hoparlörleri için en az aşağıdaki teknik özellikler sağlanacaktır: Frekans Tepkisi : max 2 db; 70Hz-20kHz THD : % 0,5 (frekans > 100Hz) Maksimum SPL (peak) : 100 db 7.1 Surround Hoparlör Seti: 1. Teklif edilecek 7.1 Surround hoparlör seti; Left (L), Right (R), Center (C), Left Surround (LS), Right Surround (RS), Left Back Surround (LBS), Right Back Surround (RBS) için 7 adet aktif hoparlör ve bu hoparlörlere uygun 1 adet minimum 10 aktif subwoofer dan oluşacaktır. 2. L, R, LS, RS, LBS ve RBS hoparlörlerinin tüm özellikleri aynı olacak olup, center için kullanılacak olan hoparlör farklı teklif edilebilir. Center için teklif edilecek hoparlör farklı ise özellikleri belirtilecektir. 3. ISO ve IEC standartlarına uygun, aktif tipte ve en az 2 yollu hoparlör olacaktır. 21 S a y f a

23 4. Hoparlörlerin çıkış gücü, en az 70W (LF40W + HF30W) olacaktır. 5. RF enterferansı önleyici özelliği ve aşırı yük koruma devresi olacaktır. 6. Hoparlör üzerinden ses seviyesi ayarı yapılabilecektir. 7. Hoparlörün üzerinde açma-kapama düğmesi olacaktır. 8. Analog ses giriş konnektörü XLR-3 pin, balanced tipte olacaktır. 9. Hoparlör 220V (%10), 50Hz (%5) AC monofaz şebeke gerilimi ile çalışacaktır. 10. Hoparlör koyu renkte olmalıdır. 11. Hoparlörler için gerekli ayaklı sehpaları ve/veya duvara asma aparatları hoparlörlerle birlikte verilecektir. 12. L, R, LS, RS, LBS ve RBS hoparlörleri için en az aşağıdaki teknik özellikler sağlanacaktır: Frekans Tepkisi : max 3 db; 60Hz-20kHz THD : % 0,5 (frekans > 100Hz) Maksimum SPL (peak) : 90 db 9.5. Ses Kayıt/Eşleme Yazılımı Ses oluşturma, kayıt, kurgu ve mix için kullanılacak yazılım kHz sinyalleri desteklemelidir ve en az aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır: Ses, kurgu ve mix ile ilgili tüm bilgiler monitör edilebilecektir. Sample rate conversion özelliği olmalıdır. Kurgu ve kayıt için kullanılan audio track 192kHz de en az 24 adet açılabilecektir. Daha iyi kurgu yapabilmek için trackın belirli bölümlerini büyütüp, küçülten ZOOM özelliği olacaktır. Sistemin CUT, MOVE, COPY, ERASE, UNDO özellikleri olacaktır. Her bir track için isim verilebilmelidir. Real-time fade yapılabilmelidir. WAV, MP3, AAIF ses dosya formatlarını desteklemelidir. Farklı ses formatlarını aynı oturumda dönüşüm yapmadan ekleyebilmelidir/kullanabilmelidir. 22 S a y f a

24 7.1 surround a kadar mix yapabilmelidir. 5.1 surround ve 7.1 surround ses kanal dizilimi istenen şekilde yapılabilecektir ve monitoring edilebilecektir. Değişik stereo pan derinlikleri, surround mixing, solo bus AFL/PFL özeliklerine sahip olmalıdır. Aşağıdaki efektler her ses izi için ayrı ayrı kullanılabilmelidir: Gain Equalizer, dynamics Compressor, limiter Delay Reverb Pitch shift, Time Stretch/Compress Normalize Yazılımın standart olarak sağladığı diğer efekler 9.6. Kurgu Yazılımı Kurgu yazılımı en az aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: Kurgu yazılımı, üreticisi tarafından, bireysel son kullanıcılar için (consumer segment) değil ulusal televizyon yayıncılığı için (broadcast segment) tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır. Kurgu setlerinde üretilecek kliplere verilen isimlerde ve kullanılan üst verilerde Türkçe alfabesinde bulunan bütün harfler sorunsuz olarak kullanılabilmelidir. Teklif edilecek kurgu yazılımı Dolby E surround formatı ile çalışabilir özellikte olmalıdır. Teklif edilecek kurgu yazılımı 3 boyutlu uzayda nesnelerin, görüntülerin yerleştirilmesi ve hareket ettirilmesi yeteneğine sahip olmalıdır. Teklif edilecek kurgu yazılımı tek nokta ve 4 köşe seçilerek cisim/hareket takibi (4-point Motion Tracking) yapabilmelidir. 23 S a y f a

25 Teklif edilecek kurgu yazılımı, Mac OSX işletim sistemi üzerine sorunsuz olarak kurulabilmeli ve çalıştırılabilmelidir. Kurgu yazılımının VTR ye kaydetme ve RS-422 VTR Kontrol protokolü özelliği kendiliğinden olmalıdır, bu özellik kurgu yazılımına üçüncü parti bir yazılım ile kazandırılmış olmamalıdır. Kurgu yazılımında, 1080i video formatı desteklenmeli ve aşağıda belirtilen biçimlerde (formatlarda) gelen görüntü ve ses aynı zaman çizgisi (time-line) üzerinde doğrudan gerçek zamanlı olarak kullanılabilmeli ve ilgili dosyalarda bulunan klip üst verilerine ulaşım sağlanabilmelidir: DVCPRO, DVCPRO 50, DVCPRO HD HDV AVC-Intra Sony XDCAM IMX, HD, HD422, EX Uncompressed Teklif edilecek kurgu setlerinde NTFS biçimli disklerden okuma ve disklere yazma yapılabilecektir Universal Medya Transcoding Yazılımı Universal Medya Transcoding yazılımı en az aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: Dosya-tabanlı Transcoding Yazılımı: Dosya tabanlı iş akışı motorunu kullanmalıdır. Sezgisel Kullanıcı Arayüzü: Transcoding işleminin her yönü tamamıyla kontrol altında tutulabilmelidir. Otomatik Operasyon: Yığın işleme (batch processing), izlenen klasörler (watch folders) ve otomatik FTP transfer gibi özelliklere sahip olmalı dolayısıyla tam otomatik modda çalışabilmelidir. Ayrıca kaynak formatlarını belirleyerek onları istenen hedef formatlara otomatik olarak kolayca transcode eden akıllı transcoding özelliği bulunmalıdır. SDK (Yazılım Geliştirme Kiti): Yazılımla birlikte bir SDK içermeli ve bu SDK ile kaynak/hedef istikametleri, transcoding parametreleri, filtreleme, bildiriler gibi transcoding işleminin her aşaması kontrol edilebilmelidir. Diğer özellikler: Timecode burn-in, SD/HD dönüştürme Ingest/Outgest Yazılımı 24 S a y f a

26 Ingest/Outgest yazılımı en az aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: Ingest/Outgest işlemi esnasında tek bir klip yapılabileceği gibi, birden fazla materyal peşpeşe, operatör müdahalesine gerek kalmadan, sadece listeye eklemek şeklinde yapılabilecektir (batch operations). Ingest/Outgest işlemi esnasında, materyalin bozuk kısımları ya da kaydedilmesine gerek olmayan kısımları olabileceği için kayıt esnasında durdurma, ileri-geri alma ve kaldığı yerden devam ederek tek bir dosya oluşturabilme özelliği olacaktır. Klip başı-sonu belirlenerek direkt timecode a gitme, belirtilen timecode aralığını ingest-outgest etme özelliği olacaktır. Çıkış taleplerinde video üzerine timecode bilgisi döşenebilecektir Ağa Bağlı Depolama Ünitesi (NAS) Merkezi Harddisk depolama ünitesi aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: Teklif edilecek sistem içerisindeki tüm kapasite tek bir namespace (Global Namespace) olarak adreslenebilmelidir. Teklif edilecek sistem tek bir volume alanını tek dosya sisteminde oluşturabilmelidir. Teklif edilecek sistem, dağıtık dosya sistemine sahip olmalıdır. Teklif edilecek olan sistem en az 180 TB brüt kapasiteye sahip olmalıdır. Teklif edilecek olan sistem en az 2 disk ve/veya en az 2 node hatasını tolere edebilecek şekilde konfigüre edilebilmelidir. Teklif edilecek olan sistem her okumada parity check yapmalı ve hata varsa düzeltebilmelidir. Teklif edilecek olan sistem diskleri tarayabilmeli ve saklı hataları bularak düzeltebilmelidir. 25 S a y f a

27 Teklif edilecek olan sistemin, yapılabilecek olan genişleme işlemi sırasında herhangi bir kesinti (shutdown, restart) gereksinimi bulunmamalıdır. Teklif edilecek sistem tek nokta hatalara (single point of failure) karşı korumalı olmalı ve tüm bağlantılar yedekli olmalıdır. Sistem üzerinde bir parçanın bozulmasından dolayı hizmet (CIFS paylaşımı vs.) kesintisi yaşanmamalıdır. Teklif edilecek olan sistem kapasiteyi ve I/O işlemlerini node lar üzerinde otomatik olarak dengeleyebilmelidir. Önerilecek olan sistemin bir yönetim arayüzü olmalı, bu arayüz üstünden sistem durumu ve perfomansı izlenebilmelidir. Dosya Sistem sürücüleri Linux, Macintosh ve Windows işletim sistemlerinde desteklenmelidir. Teklif edilecek depolama sistemi aynı dosyanın birden fazla aktif kopyasını oluşturarak yedekleyebilmelidir Monitörler Aşağıda verilen mekanlar için aşağıda verilen sayıda broadcast kalitesindeki monitörler yüklenici tarafından sağlanmalıdır. Her Seslendirme Stüdyosu kontrol odaları (rejisi) için 1 adet Her Efekt/Eşleme/Mix Stüdyosu için 1 adet Her Aktarma Seti için için 1 adet Sisteme teklif edilecek monitörler en az aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: 24 LCD veya LED monitör 1920*1200 çözünürlük 16.7 milyon ekran rengi 1000:1 kontrast oranı 26 S a y f a

28 Herbir Kurgu Seti için ise en az aşağıdaki özelliklere sahip 2 adet monitör yüklenici tarafından sağlanmalıdır: 27 LED monitör 2560*1440 çözünürlük 16:9 en-boy oranı 16.7 milyon ekran rengi 375 cd/m² parlaklık 1000:1 kontrast oranı 12 ms cevap verme zamanı Mini Display Port bağlantısı Herbir Ses Alma Ünitesi, Kurgu Seti, Eşleme Stüdyosu ve Aktarma Ünitesi için aşağıdaki özelliklere sahip 1 adet video monitör yüklenici tarafından sağlanmalıdır: Teklif edilecek monitörler IPS (In-Plane Switching) veya OLED broadcast video monitör tipinde ve en az 24 boyutunda olmalıdır. Teklif edilecek olan monitörlerin yatayda ve dikeyde en az 170 lik izleme açısı olmalıdır. Teklif edilecek olan monitörlerin HD-SDI (SMPTE292M) ve SD-SDI (SMPTE259M) girişleri olmalıdır. Teklif edilecek olan monitörlerin SDI girişlerindeki embedded ses dinlenebilmelidir ve ses kanallarının seviyeleri ekrandan izlenebilmelidir. 27 S a y f a

29 9.11. Kullanıcılar ve İçerik Yönetimi Sisteme her türlü erişim ancak kullanıcı adı ve şifreleri kullanılarak gerçekleştirilebilmelidir. Kullanıcı grupları oluşturularak her grup için yetkilendirme yapılabilmeli ve kullanıcılar istenilen kullanıcı grubuna atanabilmelidir. Sistemde bulunan yayın ve izleme/dinleme kalitesindeki görüntü, ses ve bilgilerin silinmesi ile yeni görüntü, ses ve bilgilerin eklenmesi sadece belirlenecek kullanıcı gruplarına ait kullanıcılar tarafından gerçekleştirilebilmelidir. İstenilen kullanıcılar bu kullanıcı grubuna dahil edilebilmeli, istenildiği zaman da bu kullanıcı grubundaki kullanıcılar gruptan çıkarılabilmelidir. Sistem tarafından gerçekleştirilecek işler için iş akışı izleme ve yönetimi web üzerinden gerçekleştirilebilmelidir. Gelen seslendirme işleri istenilen kullanıcıya, kullanıcı grubuna ve kullanıcılara atanabilmelidir. Kullanıcılar, yüklenici tarafından oluşturulacak yerel bir web sitesine/portala giriş yaparak kendilerine atanmış işleri görebilmeli ve kendisine atanmış işlerin mevcut durumunu (başlanmadı, devam ediyor, gerçekleştirilemiyor, tamamlandı, vb. olarak) girebilmelidir. Yetki verilen kullanıcılar ise kayıtlı tüm işlerin mevcut durumunu görebilmeli ve gerekli gördüğü değişiklikleri gerçekleştirebilmelidir. İçerik yönetim yazılımı sadece Ankara da kurulacak olan seslendirme sisteminde kullanılacaktır. 10. GENEL TASARIM VE ÜRETİM GEREKSİNİMLERİ Sistemde bulunan tüm cihazlar, 220 VAC ve 50 Hz tek veya üç faz enerji beslemesi ile çalışabilmeli ve 10% V gerilim ve 5% Hz frekans dalgalanmalarından etkilenmemelidir. Enerji girişi için cihaz üzerinde IEC (European) tipi erkek konnektör bulunmalıdır. 28 S a y f a

30 10.2. Sistem, tüm bileşenleri ile, 365 gün/yıl ve 24 saat/gün, +10ºC ile +30ºC arasında kesintisiz olarak çalışmak üzere tasarlanmış olmalı ve bu çalışma koşullarında sorunsuz çalışabilmelidir Sisteme kaydedilen ve sistemde üretilen tüm kliplere verilen isimlerde ve kullanılan üstverilerde bütün Türkçe karakterler sorunsuz olarak kullanılabilmelidir Görüntü kurgu kullanıcıları hariç olmak üzere, sistemi kullanacak kullanıcılar için temel kullanım özelliklerini barındıran Türkçe kullanıcı el kitapları yüklenici tarafından elektronik ortamda ve her kullanıcı grubu için 10 adet basılı halde yüklenici tarafından sağlanmalıdır Sistem tasarım ve montajında tanımlanan iş akışları esastır. Sistemin ve cihazların kendilerinden beklenilen iş akışlarını ve diğer belirtilen işlevleri eksiksiz yerine getirebilmeleri ve işletilebilmeleri için gerekli tüm bileşenler, özel aletler, test ekipmanları, izleme/kontrol birimleri, genişleme elemanları ve kitleri iş bu Teknik Şartname de ayrıca belirtilmiş olmasa bile yüklenici tarafından sağlanmalıdır Sistemde bulunan tüm yazılım lisanslı olmalı ve orijinal yazılım, lisansı ile birlikte cihazlara yüklü ve çalışır halde teslim edilmelidir. Ayrıca, orjinal yazılım ve lisanslar cihaz dışında başka bir saklama ortamında da (CD, DVD vb.) gerektiğinde cihazlara tekrar yüklenmek ve çalıştırılmak üzere idareye teslim edilmelidir Sistem donanım güncellemesi, geliştirilmesi, yenilenmesi gibi işlemlerin sorunsuz yapılabilmesi için, video ve audio sistemleri hariç olmak üzere, yazılım lisanslama yöntemi, donanımdan bağımsız olmalıdır Sistemde kullanılacak tüm yazılımların son sürümleri teklif edilmelidir Tüm sistemde 5.1 surround ve 7.1 surround ses kanal dizilimi bozulmadan kullanılacaktır ve dizilime uygun monitöring edilecektir. 29 S a y f a

31 Yayın cihazlarının SDI video giriş/çıkışları BNC ve analog/sayısal ses giriş/çıkışları ise XLR-3 pin tipinde konnektörler ile (yoksa dönüştürücüler kullanılabilir) sağlanmalıdır Sisteme ait tüm işletme ve ölçü-bakım kitapları, sistem ile birlikte teslim edilmelidir Ses alma stüdyoları ile efekt/eşleme/mix stüdyolarında kullanılacak bilgisayar/iş istasyonları ses yalıtımı yapılmış kabinlere konulmalı ya da tüm cihazların bulunduğu ayrı bir odaya konulmalıdır. Ses yalıtımı yapılmış kabinler kullanılması durumunda kabin için gerekli soğutma/havalandırma ile ayrı oda kullanılması durumunda gerekli ekran, klavye, fare işaretleyici bağlantıları/uzatma ekipmanları yüklenici tarafından sağlanmalıdır Sunucuların yerleştirileceği rack dolapları kapaklı ve rack içi soğutma sistemine sahip olacaktır Sunuculardaki bütün diskler, güç üniteleri, fanlar hot swappable (çalışma sırasında değiştirilebilme) özelliğine sahip olacaktır Teklif edilecek donanım, kullanılacak işletim sistemleri ve yazılımlar tarafından (gerekli en düşük (minimum) özellikte değil) performanslı çalışmak üzere önerilen nitelik ve nicelikte olmalıdır Internet, TRT_NET ve bilgisayar üzerindeki giriş/çıkış arayüzlerinden (USB; Firewire, vb.) üzerinden gelebilecek her türlü kötü niyetli saldırıya karşı gerekli güvenlik (firewall, antivirüs vb.) önlemler yüklenici tarafından alınmalıdır. 11. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAPLAR Teklif edilen tüm teçhizatın ve yazılımların marka ve modelleri (yazılım için versiyonları) açıkça belirtilecektir Teknik Şartnamede yer alan tüm maddeler açık ve ayrıntılı bir şekilde cevaplanmalıdır. 30 S a y f a

32 11.3. Aşağıda yer alan dokümanlar, tekliflerle birlikte teslim edilmelidir: Teknik şartnameye cevaplar (basılı ve mühürlü olarak) Genel Sistem Şeması (basılı ve mühürlü olarak) İhale konusu sistemi oluşturan teçhizat ve yazılıma ilişkin kataloglar (basılı veya dijital ortamda) İstekliler, gerek gördükleri takdirde işin yapılacağı yerleri teklif vermeden önce inceleyebilirler. İstekliler, işin yapılacağı yerleri görerek, sistemin, bu şartnamede belirtildiği şekilde yerine getirilebilmesi için gördükleri tüm eksiklikleri giderecek şekilde tekliflerini hazırlamalıdır. 12. KURULUM Proje yönetimi ve kurulum bedelleri fiyat teklifinde ayrıca belirtilmelidir Cihaz dolaplarına (rack) yerleştirilecek tüm cihazlar için rack montaj kitleri yüklenici tarafından sağlanmalı ve yüklenici tarafından cihaz dolaplarına montajı yapılmalıdır Sistemde kullanılacak her kabloya, sistem içinde eşi benzeri olmayan (unique) bir kablo numarası verilmelidir. Yapılan tüm kablolama, kablo numaraları ve mekanları detaylı olarak şemalandırılmalıdır Şartnamede istenilen şartları karşılayabilmek için gerekli tüm cihaz dolapları, kablolama ve montaj yüklenici tarafından sağlanmalıdır Aşağıda yer alan şemalar Geçici Kabul Muayeneleri öncesinde teslim edilmelidir: Genel Sistem Şeması Ağa Bağlı Depolama Ünitesi (NAS) Şeması Ses/Görüntü Sistem Şeması Rack Yerleşim Şeması Kurulum, İşletme ve Bakım İçin Gerekli Diğer Şemalar 31 S a y f a

33 13. AĞ ALTYAPISI Seslendirme Sistemi BTDB7-12-IH Sisteme birbirini kesintisiz yedekleyen (TEAM özelliği) 2(iki) adet tam bağımsız bilgisayar ağ altyapısı (IT network infrastructure) yüklenici tarafından kurulacaktır Sistemin bilgisayar ağ altyapısını kullanan tüm teçhizatlar (bilgisayar/sunucu/cihaz, vb.), her 2(iki) ağa da aynı anda, bağımsız hatlar ile bağlanmalı, ağlardan birisinde sorun olduğu takdirde diğeri üzerinden işlevine devam edebilecektir. Bu nedenle ağa bağlanacak her bir cihazın en az 2(iki) adet ağ arabirimi bulunacaktır Teklif edilecek sistemin kendisinden beklenen işlevlerin yerine getirebilmesi için gerekli tüm bilgisayar ağ altyapısı (prizi, konnektör, numaralandırması, aktif cihazları ve gerekli tüm diğer bileşenleri ile) ve teçhizat içine takılacak tüm donanım yüklenici tarafından sağlanacaktır Kendisinden beklenilen işlevi yerine getirmek üzere TRT_NET ağına da dâhil edilmesi gereken teçhizat, bu maddede belirtilen diğer ağlarla birlikte TRT_NET ağına da bağlanacaktır TRT_NET bilgisayar ağına bağlanacak tüm sistemler için gerekli tüm yazılım, donanım (ağ kartı, modül, kablo, vb.) ve kablolama işleri de yüklenici tarafından sağlanacaktır Teklif edilecek sistemin TRT_NET ağına bağlantısı için, İdarenin mevcut bilgisayar ağı alt yapısı, ağ güvenliği politikaları ve standartları uygulanacaktır. Yüklenici yerinde tespit yaparak söz konusu politika ve standartlar hakkında bilgi edinecektir Kurulacak olan ağ Gigabit Ethernet standardında olacak ve TRT ağından ayrı olarak yapılandırılacaktır. 14. SİSTEM PERFORMANSI VE HİZMETİN SÜREKLİLİĞİ Video ve audio sistemleri haricinde, sistemdeki tüm ana sunucu uygulamaları, (tüm sistemi yöneten sunucu, saklama birimlerini yöneten 32 S a y f a

34 sunucu, internet kullanıcı hizmetlerini yöneten sunucu, intranet kullanıcı hizmetlerini yöneten sunucu, vb.) yığın (cluster) mimaride, birbirini yedekleyen en az iki adet sunucu donanımı üzerinde çalışmalıdır. Bu donanımlardan herhangi birisi arızalandığında (HDD, işlemci, ağ kartı, anakart, vb arızası) kalan sunucu, kesintisiz olarak hizmetin sürekliliğini sağlayabilmelidir Sistemde meydana gelebilecek herhangi tek bir donanım ya da yazılım hatasından dolayı hizmette herhangi bir aksama olmayacak şekilde sistem mimarisi yapılandırılmalıdır (No Single Point of Failure). Öyle ki tek bir enerji dağıtım ünitesi, HDD, sunucu, iş istasyonu, network kablosu, network anahtarlayıcısı (network switch) vb. arızalandığında, alternatif yedek yollar, cihazlar ve yazılımlar kullanılarak, hizmetin kesintisizliği sağlanmalıdır Sistemde yer alan tüm donanım ve yazılım listesi detaylı olarak teklifle birlikte verilmelidir Tüm sunucu ve iş istasyonlarında çalışacak programlar ve hizmetler teklifte açıklanmalıdır Sunucu ve iş istasyonları donanımları, üzerinde çalışacak yazılımların çalışması için gereken minimum gereksinimleri değil, tavsiye edilen performans gereksinimlerini sağlamalıdır Bu şartnamede tarif edilmediği halde satın alınacak sistemlerin çalışması için ihtiyaç duyulan diğer yazılım ve donanımlar sağlanacaktır. Bu kapsamda teklif edilecek tüm iş istasyonları ve sunucuların RAID 1 şeklinde konfigure edilmiş sistem diskleri, ikişer adet Gigabit Ethernet portları ile redundant PSU ve fanları olacaktır. Bu şartnamede tarif edilmiş ya da edilmemiş olsun, üzerinde otomasyon uygulamalarının çalışacağı (database management vb.) tüm iş istasyonu ve sunucu donanımı yedekli yapıda teklif edilecek ve bir nodun arızası durumunda tüm görevler diğer node üzerinden kesintisiz olarak devam edecektir. 33 S a y f a

35 15. EĞİTİM Seslendirme Sistemi BTDB7-12-IH Eğitimin bedeli, süresi ve içeriği teklifte ayrı bir bölüm halinde açıkça belirtilmelidir Kullanıcı Eğitimi Ses Kayıt/Eşleme eğitimi 10 gün toplam 20 kişiye verilmelidir. Kurgu/Altyazı eğitimi 10 gün toplam 10 kişiye verilmelidir. Aktarma/Çıkış/İçerik Yönetimi/Universal Medya Transcoding eğitimi 5 gün toplam 10 kişiye verilmelidir. Tüm kullanıcı eğitimleri, TRT Oran yerleşkesinde gerçekleştirilmelidir. Her kullanıcı grubu için, o kullanıcı grubunun gerçekleştirmesi gereken işlevlere uygun eğitim verilmelidir. Sistemin genel yapısını içeren tüm bilgiler, tüm kullanıcı gruplarına eğitimin başında verilmelidir Ölçü Bakım-Sistem Eğitimi Ölçü Bakım-Sistem eğitimi 5 gün toplam 5 kişiye TRT Oran yerleşkesinde verilmelidir. Ölçü bakım-sistem eğitimine katılanlara, eğitim süresince aşağıda belirtilen işlemleri yapabilecek bilgi aktarılmalıdır: Önleyici bakım/onarım yapabilme Arıza bulma için gerekli testleri yapabilme Sistem ayarlarını değiştirebilme İş İstasyonu/sunucu yazılımlarını ve kullanıcı uygulamalarını kurabilme Donanım elemanlarını kurabilme, ekleyip çıkarabilme Backup ve restore işlemlerini yapabilme Kullanıcı profil ve hesaplarını yönetebilme Sistemin güvenlik önlemlerini güncelleyebilme 34 S a y f a

TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi Teknik Şartname

TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi Teknik Şartname 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı TRT İstanbul Televizyonu nda kurulması planlanan İngilizce Kanalı için satın alınacak disk tabanlı kayıt, yapım ve yayın sistemlerine ilişkin teknik özellikleri ve fonksiyonel

Detaylı

2.3. Sistem: Teklif edilecek teçhizat, yazılım, çevre birimi ve hizmetlerin tümü.

2.3. Sistem: Teklif edilecek teçhizat, yazılım, çevre birimi ve hizmetlerin tümü. YasaVizyon YasaVizyon Sistemi Teknik Şartname Sürüm : 4.11.00 Sürüm 4.11.00 Sayfa 1 / 25 1. AMAÇ VE KAPSAM 1.1. Bu dokümanın amacı; teknik özellikleri, performans gereksinimleri, kurulum ve destek hizmetleri

Detaylı

TANIMLAR VE KISALTMALAR TRT-SAS:

TANIMLAR VE KISALTMALAR TRT-SAS: 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu şartname, TRT Arşiv Dairesi Başkanlığı nda kurulmak üzere satın alınacak olan sayısal arşiv sisteminin; fonksiyonel ve teknik özelliklerinin belirlenmesi, projelendirmesi, montajı,

Detaylı

TRT AVAZ STÜDYOSU GRAFİK ANİMASYON VE GÖRÜNTÜ KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT AVAZ STÜDYOSU GRAFİK ANİMASYON VE GÖRÜNTÜ KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT AVAZ STÜDYOSU GRAFİK ANİMASYON VE GÖRÜNTÜ KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu teknik şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun TRT Avaz Kanal Koordinatörlüğü bünyesinde bulunan TRT AVAZ

Detaylı

TRT TEKNİK ŞARTNAME TRT1 AVRUPA YAYINI İÇİN SİSTEM ALIMI

TRT TEKNİK ŞARTNAME TRT1 AVRUPA YAYINI İÇİN SİSTEM ALIMI TRT TEKNİK ŞARTNAME TRT1 AVRUPA YAYINI İÇİN SİSTEM ALIMI 1 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı, TRT 1 Avrupa yayının yapılmasını sağlamak üzere gerekli olan Sistemin (bütünleşik server sistemi ve diğer video,

Detaylı

Yeni Haber Stüdyosu (KAE) Grafik Animasyon Sistemi BTDB7-13-IH-28554. TRT Yeni Haber Stüdyosu (KAE) Grafik Animasyon Sistemi BTDB7-13-IH-28554

Yeni Haber Stüdyosu (KAE) Grafik Animasyon Sistemi BTDB7-13-IH-28554. TRT Yeni Haber Stüdyosu (KAE) Grafik Animasyon Sistemi BTDB7-13-IH-28554 TRT Yeni Haber Stüdyosu (KAE) Grafik Animasyon Sistemi BTDB7-13-IH-28554 Teknik Şartname Teknik Şartname Sürüm 0.11.01.3 1 1. AMAÇ Bu şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun Haber ve Spor Yayınları

Detaylı

BTDB7-14-IH-41486 TRT İNGİLİZCE KANALI İÇİN KULLANILACAK İSTANBUL BOĞAZİÇİ (E) STÜDYOSU NUN EK SES TEÇHİZATI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BTDB7-14-IH-41486 TRT İNGİLİZCE KANALI İÇİN KULLANILACAK İSTANBUL BOĞAZİÇİ (E) STÜDYOSU NUN EK SES TEÇHİZATI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT İNGİLİZCE KANALI İÇİN KULLANILACAK İSTANBUL BOĞAZİÇİ (E) STÜDYOSU NUN EK SES TEÇHİZATI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 1 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ 2. GENEL ŞARTLAR 3.SİSTEM STANDARTLARI 4-KURULUM VE MONTAJ 5.CİHAZ

Detaylı

YAYIN GÖRÜNTÜ DEPOLAMA SİSTEMLERİ VE ARŞİV YÖNETİM YAZILIMI ALIMI KISIM B TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAYIN GÖRÜNTÜ DEPOLAMA SİSTEMLERİ VE ARŞİV YÖNETİM YAZILIMI ALIMI KISIM B TEKNİK ŞARTNAMESİ YAYIN GÖRÜNTÜ DEPOLAMA SİSTEMLERİ VE ARŞİV YÖNETİM YAZILIMI ALIMI 1. AMAÇ KISIM B TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu şartnamede; TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı nda kullanılmak üzere Kısım A da tanımlanan

Detaylı

SPSDB7-15-IH-53663 SİPARİŞ İŞARETLİ İSTANBUL C, D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZATI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SPSDB7-15-IH-53663 SİPARİŞ İŞARETLİ İSTANBUL C, D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZATI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SPSDB7-15-IH-53663 SİPARİŞ İŞARETLİ İSTANBUL C, D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZATI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İSTANB UL C ve D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZA TI ALIM I İŞİ VİDEO K ISM I TEK

Detaylı

2 ADET REJİLİ UP-LINK ARACI RESİM, SES VE UPLİNK TEÇHİZATI ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 ADET REJİLİ UP-LINK ARACI RESİM, SES VE UPLİNK TEÇHİZATI ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 ADET REJİLİ UP-LINK ARACI RESİM, SES VE UPLİNK TEÇHİZATI ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2011 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 4 2. GENEL ŞARTLAR 4 3. SİSTEM STANDARTLARI 5 4. VİDEO TEÇHİZATI 5 4.1 Video /

Detaylı

4 ADET REJİLİ UP-LINK ARACI (VİDEO, SES VE UP-LİNK TEÇHİZATI) İLE 2 ADET ARACIN KAROSERİNİN UP-LİNK ARACI OLARAK YAPIMININ TEKNİK ŞARTNAMESİ

4 ADET REJİLİ UP-LINK ARACI (VİDEO, SES VE UP-LİNK TEÇHİZATI) İLE 2 ADET ARACIN KAROSERİNİN UP-LİNK ARACI OLARAK YAPIMININ TEKNİK ŞARTNAMESİ 4 ADET REJİLİ UP-LINK ARACI (VİDEO, SES VE UP-LİNK TEÇHİZATI) İLE 2 ADET ARACIN KAROSERİNİN UP-LİNK ARACI OLARAK YAPIMININ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2009 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 4 2. GENEL ŞARTLAR 4 3. SİSTEM STANDARTLARI

Detaylı

HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığında kullanılmakta olan mevcut

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI RADYO VE TV VERİCİ İSTASYONLARI UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Proje no: VİD 2009/14 1/14 RADYO VE TV VERİCİ İSTASYONLARI

Detaylı

ARI STÜDYOSU VIDEO VE AUDIO TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ARI STÜDYOSU VIDEO VE AUDIO TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ ARI STÜDYOSU VIDEO VE AUDIO TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 0 1 AMAÇ... 2 2 GENEL ŞARTLAR... 2 3 SİSTEM STANDARTLARI... 3 4 SİSTEM TANIMI VE AKIŞI... 3 5 VİDEO TEÇHİZATI... 6 5.1 Video Router ve Aksesuarları

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ġubat-2011 ANKARA 138 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL... 141 1.1 Kalite Belgeleri, Referanslar ve

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar TEKNİK ŞARTNAME S.N. 1 MALZEMENİN ADI 64GB (8x8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit MİKTARI BİRİMİ ÖZELLİKLERİ 1 ADET 64 GB (8X8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit

Detaylı

IP, EDGE, 3G VE 4G ŞEBEKELERİNDEN SD VE HD YAYIN VE PROGRAM İLETİM TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

IP, EDGE, 3G VE 4G ŞEBEKELERİNDEN SD VE HD YAYIN VE PROGRAM İLETİM TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ IP, EDGE, 3G VE 4G ŞEBEKELERİNDEN SD VE HD YAYIN VE PROGRAM İLETİM TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL Bu Teknik Şartnamenin amacı; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu nun (TRT) ihtiyaçları çerçevesinde,

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi Haziran -2013 t Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi

Detaylı

SAYISAL ARŞİV SİSTEMİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAYISAL ARŞİV SİSTEMİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SAYISAL ARŞİV SİSTEMİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı, TRT Arşiv Dairesi Başkanlığı adına lisanslı bulunan 17726942 nolu Oracle merkezi veritabanı

Detaylı

TRT ADNAN ÖZTRAK KONFERANS SALONU VİDEO, SES VE IŞIK TEÇHİZATININ MONTAJ VE EĞİTİM DAHİL SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT ADNAN ÖZTRAK KONFERANS SALONU VİDEO, SES VE IŞIK TEÇHİZATININ MONTAJ VE EĞİTİM DAHİL SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT ADNAN ÖZTRAK KONFERANS SALONU VİDEO, SES VE IŞIK TEÇHİZATININ MONTAJ VE EĞİTİM DAHİL SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2011 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ 2 GENEL ŞARTLAR 3 SİSTEM STANDARTLARI 4 SİSTEM TANIMI VE

Detaylı

EK: ZEYİLNAME (BTD.07(DIŞ)2009/29 Sipariş İşaretli İhalede Yapılacak Olan Değişiklikler) 1/7

EK: ZEYİLNAME (BTD.07(DIŞ)2009/29 Sipariş İşaretli İhalede Yapılacak Olan Değişiklikler) 1/7 EK: ZEYİLNAME (BTD.07(DIŞ)2009/29 Sipariş İşaretli İhalede Yapılacak Olan Değişiklikler) Teknik Şartname Eski Hali 3.5. Teklif edilecek teçhizatın SD-SDI giriş ve çıkışları 625 lines, 25 frames/sec analogue

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK BİLGİSAYAR VE DONANIM MAL ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1/17 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME BEÜ - 2015 1 AMAÇ: Bu teknik şartname, Bitlis Eren Üniversitesi kurum binalarında kampüs güvenlik ve kontrollü

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. KONU : Bu Teknik Şartname ITU ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. standartlarına uygun, tamamen solid state yarı iletken devre elemanlarından

Detaylı

EK-4 TEKNİK ŞARTNAME (TELEKOM SDH DEVRELERİ ÜZERİNDEN KATKI DEVRELERİ SİSTEMİ) 1. İŞİN TANIMI VE İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER 1. Bu şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak kısaltılacaktır)

Detaylı

BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ, SAYAÇ, MODEM, YAZILIM TEMİNİ VE MONTAJ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 19363 01.10.2012 Konu : Disk Depolama Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız Disk Depolama Sistemi Alımı kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

Hazırlayanlar: Dan. Ahmet ÖZÇAM Dr. M. Mahir ÜLGÜ

Hazırlayanlar: Dan. Ahmet ÖZÇAM Dr. M. Mahir ÜLGÜ GÖRÜNTÜ ARŞİVLEME VE İLETİŞİM SİSTEMİ (PACS) ALIMI ÇERÇEVE İLKELERİ Özet: T.C. Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanelerinin Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) ile Radyoloji Bilgi Sistemi (RBS) alımları

Detaylı