YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERSLERİ ve İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERSLERİ ve İÇERİKLERİ"

Transkript

1 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERSLERİ ve İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K İngilizce I İngilizce II Türk Dili I Türk Dili II A.İ.İ.T. I A.İ.İ.T. II Genel Matematik I Genel Matematik II Ekonomi I Ekonomi II Programlamaya Giriş Veri Tabanına Giriş Temel Hukuk Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi Pazarlama İlkeleri Toplam Kredi 22 Toplam Kredi 23 İKİNCİ YIL III. YARIYIL IV. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K Ticari ve Mesleki İngilizce I Ticari ve Mesleki İngilizce II Temel Muhasebe I Temel Muhasebe II İstatistik I İstatistik II Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bilgisayar Ağlarına Giriş Nesne Yönelimli Programlama I Pazarlama Yönetimi İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri ve Nesne Yönelimli Programlama II Uygulamaları Ticaret Hukuku Sunucu İşletim Sistemleri Örgütsel Davranış Araştırma Teknikleri Toplam Kredi 24 Toplam Kredi 24 ÜÇÜNCÜ YIL V. YARIYIL VI. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K Ticari ve Mesleki İngilizce III Bilgisayar Ağı Yönetimi Finansal Yönetim Finansal Tablolar Analizi Web Tabanlı Programlama I Web Tabanlı Programlama II İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Yapay Zekâ Stratejik Yönetim İnsan Kaynakları Yönetimi

2 Genel ve Teknik İletişim Seçmeli Ders II Seçmeli Ders I Yaz Stajı Toplam Kredi 20 Toplam Kredi 18 DÖRDÜNCÜ YIL VII. YARIYIL VIII. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K Orta Düzey Programlama Bitirme Projesi II Bilişim Sistemi ve Proje Yönetimi İşbaşında Eğitim Veri Madenciliği Bitirme Projesi I Çağdaş Yönetim Teknikleri Seçmeli Ders III Toplam Kredi 18 Toplam Kredi 11 SEÇİMLİK DERSLER DERSİN ADI T U K Girişimcilik Görüntü İşleme Etkili Konuşma ve Diksiyon Karar Destek Sistemleri Değişim ve Değişim Yönetimi Toplam Kalite Yönetimi İşletme Bütçeleri Veri Yapıları ISO Kalite ve Yönetim Sistemleri Standartları Borçlar Hukuku

3 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. YARIYIL Introduction, The use of be (present), The use of have got/has got, modals, Telling the time, The present simple, The use of would like, The use of there is/there are, Countable and uncountable nouns with some, any etc., Asking questions with how much and how many, The use of be in the simple past tense, Regular and irregular verbs and their uses in the past tense, Present İngilizce I continuous tense, Nonprogressive verbs, passive voice, Be going to, Some phrasal verbs, Talking about experiences, The present perfect tense, Future, Will and type I conditional, Comperative and superlative forms of adverbs, Past Continuous tense, Talking about people and places, possibilities would type II conditional, Past perfect tense, talking about activites. Türk Dili Dersinin Niteliği, tanıtımı, amaçları ve değerlendirme biçimi, diğer dersler içindeki yeri ve önemi, konuşma dili, yazı dili ve diğer şekilleri, dillerin doğuşu, insan ve toplum hayatındaki önemi, dile sevgi saygı, Türkçe nin yeryüzündeki diller arasındaki yeri, Türkçe üzerindeki Türk Dili I çalışmalar, özelliği ve güzelliği, Türk Dili nin tarihi gelişmesi ve devreleri, gelişmiş dilin kelime serveti, kelime çeşitleri ve gelişmiş bir dilin kolları ile Türkçe nin lehçe, şive ve ağızları, yazı dilinin tasnifleri, genel özellikleri, Türk Edebiyatı, Nesri, Şiiri, tarih boyunca Türkçe de kullanılan başlıca alfabeler, dil bilgisinin bölümleri, insan sesinin teşekkülü ve çeşitleri, ünlü ve ünsüz özellikleri, sınıflandırılmaları, Türkçe de ses, vurgulama, söz sanatları ve diksiyon, özet, dilekçe, mektup, telgraf A.İ.İ.T. I Kavramsal Açıklamalar, Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküşü ve Bunun Nedenlerinin İrdelenmesi, Mondros Mütarekesi ve Mustafa Kemal'in Ulusal Mücadele Hareketleri, İç Ayaklanmalar, Devrimler: Öncü Devrimler ve Gelişen Devrimler, Türkiye'de Demokrasinin Gelişimi, Ermeni ve Kıbrıs Sorunu Genel Matematik I Sayı kümeleri, mutlak değer, eşitsizlikler, fonksiyon kavramı; basit fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, artan azalan fonksiyonlar, ikinci türev testi, L Hospital kuralı, grafik çizimi maksimum minimum problemleri, logaritmik ve üstel fonksiyonlar, ekonomiye uygulamalar, integral, integral alma yöntemleri, uygulamalar Ekonomi I Arz-talep analizleri, fiyat sistemi, tüketici davranış teorisi, firma (üretim) teorisi, piyasa yapıları, tam rekabet, tekel, eksik rekabet, gelir dağılımı, Programlamaya Giriş faktör akışkanlığı, faktör fiyatlandırması ele alınacak konular arasındadır. Problem çözme. Giriş-İşlem-Çıkış süreci. Algoritma tasarımı. Algoritmalarda kesinlik, sonluluk, etkinlik, giriş-çıkış. Sabitler, değişkenler ve ifadeler. Aritmetiksel, ilişkisel ve mantıksal işlemciler. Giriş-Çıkış deyimleri. Koşul ve Tekrar deyimleri. Vektör ve matris gösterimleri. Karakter bilgi işlemleri. Altyordam ve fonksiyon alt programları. Özyineleme. Yapısal bir programlama dilinde uygulamalar. Hukukun çeşitli açılardan tanımı, hukuk kurallarının diğer sosyal kurallardan farkları, hukukun kaynakları, hukukun ayrımı (kamu hukuku, özel hukuk), Temel Hukuk bunlar arasındaki ilişkiler ve Türkiye'de yürürlükte olan hukuk kurallarının (pozitif hukukun) çeşitli açılardan incelemesi İşletme Yönetimi İşletmenin temel kavramları; işletme çevre ilişkisi, işletme kuruluş amaçları,

4 TOPLAM 22 işletmenin kuruluş aşamaları, işletmelerin sınıflandırılması, işletmenin temel fonksiyonları. BİRİNCİ SINIF II. YARIYIL Relative Clause, Noun Clause, Reported speech, hypothetical situations, time İngilizce II adverbials, prepositions, conjunctions, inverted clause, tense revision. İmlâ ve Noktalamalar, Düşünce Yolları, Kompozisyon ve Çeşitleri, Yazılı ve Sözlü Kompozisyonda dikkat Edilecek Noktalar, Anlatım Yolları, Düşünceyi Geliştirme Yolları, Anlatım Ağızları, Anlatım Bozuklukları (Yanlışları), Cümle, Türkçe Cümle Mekanizmaları ve Çeşitleri, Eksik Öğeli Cümleler, Türk Dili II Kelime, Türkçe de Mânâ ve Vazife Bakımından Kelimeler İle Özellikleri, Ek, Kök, Gövde, Yapım Ekleri, Çekim Ekleri ve Türkçe deki Bütün Ekler, Nesir ve Şiirde Yazılı Anlatım Çeşitleri, Türkçe de Kelime Grupları, Cümleler ve Cümle Tahlilleri, Yerli ve Yabancı Edebi Metinler, Yazılı, Sözlü Anlatım Çalışmaları. Osmanlı İmparatorluğunun paylaşılması tasarıları. Paris Barış Konferansı. İzmir'in işgali. Memleketin iç durumu ve azınlıklar. Çerkez Ethem Olayı. I. ve II. İnönü Muharebeleri. Eskişehir ve Kütahya Muharebesi. Sakarya Meydan Savaşı ve sonuçları. Kars ve Ankara Antlaşmaları. Büyük Taarruz A.İ.İ.T. II Mudanya Ateşkes Antlaşması, esasları ve önemi. Lozan Konferansı ve önemi. Türk İnkılâbı, Siyasi, hukuksal, sosyal, kültürel, eğitim-öğretim alanlarında inkılâplar. Çok partili sisteme geçiş. Ekonomik alanda gelişmeler. Türk Dış Politikası. Ermeni sorunu. II. Dünya Savaşı ve Türkiye. Atatürk İlkeleri. Gerçek Sayılar, Aralıklar, Eşitsizlikler, Mutlak Değer, Üstlü Kuvvetler, Kökler Kuvveti, Fonksiyon Çeşitleri, Grafikleri, Analitik Geometri, Limit, Süreklilik, Türev, İkinci Türev ve Yüksek Dereceden Türevler, Türevler ve Eğri Çizimi, Türevlerin Ekonomik Uygulamaları, Kısmi ve Toplam Türev Genel Matematik II Alma, Maksimizasyon ve Minimizasyon (Ekonomik Uygulamaları), Bağıl (Göreli) Mutlak, Bağıl (Göreli) Max ve Min Nokta, Max ve Min Noktaları (Uç Noktaları) İçin Kriterler, Dönüşüm Noktası, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, İntegral, Belirsiz İntegral, Alan Hesabı, Matrisler, Determinantlar, Matris Şeklinde Lineer Ekonomik Modeller. Ulusal gelir ve harcamalar: Ulusal gelir, ölçümü, hane halkı, işletmeler ve devlet arasında para akışı. Para ve parasal kuruluşlar, makroekonomide Ekonomi II paranın rolü, enflasyon, istihdam ve işsizlik, ekonomik büyüme. Kamu maliyesi: bütçe, parasal ve mali politikalar, uluslararası ticaret Veri Tabanına Giriş Veri Tabanı kavramı, veri tabanı tasarımı, SQL yapısı ve uygulamaları Yönetim ve Organizasyon Yönetim, yönetici ve organizasyon kavramları; Yönetici karar verme süreci, yönetici ve özellikleri; Yönetimin tarihsel gelişimi ve yönetim teorileri; Organizasyon tasarımı, organizasyon şemaları ve biçimsel yapılar; Organizasyonu bölümlere ayırmada kullanılan temel ölçütler, yönetimin temel işlevleri (planlama, örgütleme, yöneltme, eş güdümleme, denetleme); Organizasyon oluşturmada iş ve mevki tanımları; Yönetimde yetki ve sorumlulukların dağıtımı; Çağdaş yönetim yaklaşımları (Japon tipi yönetim, TKY, şebeke organizasyon, benchmarking, re-engineering).

5 Pazarlama İlkeleri TOPLAM 23 Pazarlamanın temel kavramları, Pazar, müşteri, rekabet, mamul, fiyat tutundurma, dağıtım vb. temel pazarlama konuları açıklanmaktadır. İKİNCİ SINIF III. YARIYIL Ticari ve Mesleki İngilizce I Temel Muhasebe I İstatistik I Nesne Yönelimli Programlama I Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Temel teknik yabancı dil yapılarını anlama, bilgisayar ve bilgi teknolojilerinde kullanılan teknik terim ve kavramları tanıma, mesleki ve akademik yayınları okuyup anlama yeterliklerini kazandırmak. Finansal muhasebe ilke ve kavramlarını ele alan giriş dersidir. Genel muhasebe ilkeleri ve ekonomik olayların kaydıyla başlayıp bilanço ve gelir tablosu hazırlanması ile sona eren muhasebe aşamalarını, dönen varlıklar ve kısa vadeli borçların incelenmesi ve stok politikaları ile ticari işletme uygulamaları ele alınmaktadır. İstatistiğe Giriş, Tipik Olay-Kolektif Olay Ayrımı, İstatistik Veri Toplama ve İlişkili Kavramlar, Verilerin Düzenlenmesi, Tasnif ve Gruplama Kavramlarının İncelenmesi, Serilerin Çeşitleri, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Analitik Ortalamalar, Özellikleri ve Kullanım Alanları, Analitik Olmayan Ortalamalar, Özellikleri ve Kullanım Alanları, Dağılma Ölçüleri, Dağılma Kavramı ve İstatistikteki Önemi, Ortalama ve Standart Sapma, Özellikleri ve Kullanım Alanları, Değişim Katsayısı ve Önemi, İndeksler. Vs.net kurulumu..net mimarisi. Microsoft visual studio.net arayüzü. C# programlamaya giriş. Kontrol yapıları. Metodlar. Nesne temelli programlama: sınıf ve nesne kavramına giriş, properties, composition, static metodlar ve özellikler, const ve readonly, this referansı, structure, collections. Nesneye yönelik programlama (oop): giriş, temel kavramlar, temel sınıf ve türemiş sınıflar, protected ve ınternal, temel sınıf ve türetilmiş sınıflar arasındaki ilişki, türetilmiş sınıflarda constructor ve destructorlar, kalıtım, ınterface, override ve new, polimorfizm, abstract metodlar ve sınıflar, virtual metodlar ve özellikler, sealed sınıf ve metodlar, boxing ve unboxing, operatör overloading. Veritabanı sistemlerinin bileşenleri, veritabanı yönetim sistemi, (DBMS) fonksiyonları, mimarisi, veri bağımsızlığı, veri modelleri, kavramsal modeller, nesne yönelimli modeller ve ilişkisel veri modeli. Kavramsal şemaların ilişkisel şemalara çevrilmesi, ilişkisel cebir ve ilişkisel hesaplama, bağlar, anahtar tipleri, fonksiyonel bağımlılık, normal formlar, çok-değerli bağımlılık ve veritabanı tasarımı. SQL de; veri tanımlama, ilişkisel sorgulama, veri düzenleme, uygulamalarda SQL kullanımı ve tasarlanmış veri tabanı güncellemesi. SQL kullanarak bir işlem oluşturma, verimlilik karakteristikleri, ihtimallerin ortaya çıkarılması, güvenilirlik seviyeleri, eş zamanlılıklar, hatalar ve çözümleri, koruma seviyeleri, dağıtık veri depolama, dağıtık veri işleme, dağıtık işlem modeli, eşzamanlı kontrol, homojen ve

6 İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri Uygulamaları Örgütsel Davranış Ticaret Hukuku TOPLAM 24 heterojen çözümler. Dosya yapıları, indeks dosyaları, karmaşık (hash) dosyalar, imza dosyaları, ikili ağaç, çok dizinli dosyalar, değişken uyumluklu kayıtlı dosyalar Adobe Fash, Actionscript 2.0 ve Adobe Fireworks kullanarak görsel eğitim materyalleri hazırlamak Bireyin özellikleri, davranışları ve örgütlerde oynadığı roller; grup oluşumları ve davranışları; bireylere ilişkin öğrenme ve özendirme kuramları; liderlik yaklaşımları; bireysel ve grupsal karar alma yöntemleri; gücün kazanılması ve kullanılması; bireyler arası iletişim ve çatışma. Ticari işletme, ticari iş, ticari hüküm, ticari yargı, tacir, tacir yardımcıları, ticaret sicili, ticaret unvanı, işletme adı, marka, patent, faydalı model, lisans, fikri ve sınaî haklar, rekabet ve haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari ortaklıklar, adi şirket, kolektif şirket, komandit şirket, anonim şirket ve limited şirket, kıymetli evrak hukuku, kambiyo senetleri, bono, poliçe, çek ve emtia senetleri. İKİNCİ SINIF IV. YARIYIL Ticari ve Mesleki İngilizce II Temel Muhasebe II İstatistik II Pazarlama Yönetimi Nesne Yönelimli Programlama II Araştırma Teknikleri Sunucu İşletim Sistemleri Bilgisayar Ağlarına Giriş İşletme Fonksiyonlarının İngilizce Tanıtımı, Yönetim Fonksiyonlarının İngilizce Tanıtımı, İşletme ve Yönetim alanında ilgili konuların seçilerek makale ve kitap çalışmalarının okunması, incelenmesi ve çevrilmesi. Envanter işlemlerinin kapsamı,sayma ve değerleme işlemleri,envanter işlemlerinde düzenlenen belgeler, Nakit akım işlemleri kontrolü, stok değerlemesi, uzun vadeli aktifler ve amortisman,gelir ve giderlerin vergisel açıdan incelenmesi.bilanço ve gelir tablosu düzenleme ilkeleri,bilanço ve gelir tablosu düzenleme uygulamaları. ticari kuruluşlarda ortaklık şekli ve yükümlülükleri konularını içeren muhasebe dersinin ikinci aşamasını içerir. Örneklem ve örneklem dağılımları; tahmin yöntemleri: nokta ve aralık tahmini; hipotez testi; küçük örneklem dağılımları (t, Ki-kare, F); Ki-kare uyum iyiliği testi ve çapraz tablolar; varyans analizi; regresyon, SPSS parametrik ve non-parametrik testler ve uygulamaları. Pazarlama, pazarlama yönetimi, pazarlama örgütleri ve pazarlama çevresi temel kavramları; tüketici ve örgütsel pazarların özellikleri bu dersin kapsamını oluşturmaktadır. ADO.NET teknolojisinin tanıtımı, ADO.NET ile veritabanı kullanmak, XML servisinin tanıtımı. C# Dilinde veri tabanı uygulamaları gerçekleştirmek. Bilimsel araştırma temel kavram ilke ve yaklaşımlar. Araştırma süreç ve teknikleri, problem tanımlama, amaç tanımı ve düzeyleri, önem, varsayımlar, sınırlılıklar, tanımlar, yöntem, araştırma modeli, evren ve örneklem, veri türleri, veriler ve toplanması, (ölçme, gözlem, görüşme, yazışma, belgesel tarama), verilerin işlenmesi, çözümü ve yorumlanması, bulgular ve yorum, özet, yargı ve öneriler gibi konular verilir. Windows Server işletim sistemlerinin kurulumu, kullanımı OSI referans modeli, katmanların standartları (I,V,X standartları) Seri haberleşme, kablo türleri, senkron ve asenkron haberleşme, bir, karakter ve çerçeve senkronizasyonu, modem haberleşmesi, bağlantılı (connection

7 TOPLAM 24 oriented), bağlantısız (connectionless) yöntemler. Veriyolu (bus), halka (ring), yıldız (star) topolojiler, ethernet çerçeve yapısı CSMA/CD çalışma prensibi, ring çalışma prensibi, tekrarlayıcılar, köprüler, anahtarlar ve yönlendiriciler, temel endüstriyel ağ tipleri, veri trafiği, üretme teknikleri, benzetim. Köprülerin iç yapısı, yönlendirme yöntemleri (transparent, spanning tree vb.), multi-route algoritmalar. TCP/IP katmanları IP adresleme sınıflandırmaları, maskeleme, IP yönlendirme ÜÇÜNCÜ SINIF V. YARIYIL Ticari ve Mesleki İngilizce III İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Web Tabanlı Programlama I Finansal Yönetim Seçmeli Ders I Genel ve Teknik İletişim Stratejik Yönetim CV Hazırlama, Biçimsel ve Biçimsel Olmayan Mektuplar (istek, şikayet, iade, vb.), E-posta, Siparişler, Fiyat Teklifleri, Nakliye, Sevkıyat, Rapor Hazırlama vb. İş hukukunun konusu, tanımı, Türk hukuk sistemindeki yeri, kaynakları, tarihsel gelişimi, iş hukukunun temel kavram ve nitelikleri, bireysel iş hukuku, iş sözleşmeleri, iş sözleşmesinden doğan borçlar, ücret, çalışma süreleri ve izinler, iş sözleşmesinin feshi, feshin sonuçları, tazminatlar, toplu iş hukuku, sendikalar hukuku, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt, sosyal güvenlik hukukunun temel kavramları, Türk Sosyal Güvenlik Sistemi, sosyal güvenlik hukuku mevzuatı ve uygulamaları, genel sağlık sigortası, iş kazaları ve meslek hastalıkları, işçi sağlığı ve iş güvenliği. ASP.NET web sunucu kontrolleri, Geçerlik kontrolleri sunucu kontrolleri, anasayfalar, temalar ve kabuklar kolleksiyon ve listeler, veri bağlama. Finansal yönetimin tanımı ve amacı, finans bölümünün örgütlenmesi, finansal analizde oranların kullanılması, finansal analizde fon akım tablosu, finansal planlamada orta ve uzun vadeli finansal tahminler, bütçeler ve nakit bütçesi, kar planlaması ve kontrol, çalışma sermayesi yönetimi, nakit yönetimi, stokların yönetimi, alacakların yönetimi. İletişim kavramı, iletişim türleri, örgütlerde iletişim, resmi, özel ve iş yazıları, teknik iletişim, bilgi teknolojileri ve iletişim. Stratejik yönetim kavramları, Stratejik yönetim süreci ve unsurları, İşletme Analizi, Dış çevre analizi, Durum belirleme matrisleri, stratejik yönlendirme, temel stratejiler ve alt grupları, üst yönetim stratejileri, iş yönetim stratejileri, fonksiyonel yönetim stratejileri, stratejilerin uygulanmasında kullanılan teknikler, stratejik değerleme ve kontrol.

8 TOPLAM 20 ÜÇÜNCÜ SINIF VI. YARIYIL Bilgisayar Ağı Yönetimi Web Tabanlı Programlama II Yapay Zekâ İnsan Kaynakları Yönetimi ISDN, PSDN,ATM,IPV6,DQDB DNS yapılandırma, DHCP yapılandırma, NIS, istemci ayarları, DDNS, WINS Proxy yapılandırma, web hizmetleri, (POP3, SOCKS, IRC, http, VPN) Kripto, SSL, Dijital imza, haberleşme güvenliği, - web sunucu güvenliği IIS kurma, web hizmetlerini IIS üzerinden yönetme, Doğrulama (authentication), SNMP ile ağ izleme ADO.NET ile veri yönetimi, XML, site navigasyonu, üyelik ve rol yönetimi,güvenlik ve Yönetim Yapay zekâ kavramı, bulanık mantık, yapay sinir ağları, genetik algoritmalar, uzman sistem kavramları Keskin kümeler, keskin küme işlemleri, keskin kümelerin özellikleri, bulanık kümeler, bulanık küme işlemleri, bulanık kümelerin özellikleri Denetim sistemleri kuramı, bulanık denetleyiciyi oluşturan birimleri ve görevleri bulanıklaştırma yöntemleri, veri tabanı ve kural tabanının oluşturulması, bulanık çıkarım yöntemleri, durulaştırma yöntemleri Bulanık mantık denetleyici tasarım esasları, tasarımın tamamlanması, tasarlanan denetleyicinin bir niceliğin denetiminde kullanılmasının benzetim yoluyla yapılması İnsan kaynakları yönetiminin önemi, örgüt içerisindeki yeri, insan kaynakları yönetiminin işlevleri (işgücü planlaması, iş analiz tanım ve gerekleri, işgören bulma ve seçme, performans değerlemesi, iş değerlemesi, ücret, disiplin, işe alıştırma, işgören eğitimi, sağlık ve güvenlik, sosyal hizmetler ve sendikal ilişkiler).

9 Seçmeli Ders II Finansal Tablolar Analizi Yaz Stajı TOPLAM 18 Finansal tablo kavramı, genel özellikleri, türleri, bilanço ve gelir tablosu, hesapların incelenmesi, maliyet hesabı, kar dağıtım, fon akım, nakit akım tabloları, finansal analiz teknikleri. Konsolide finansal tablolar, muhasebe standardı, enflasyonun etkisine göre finansal tabloların düzenlenmesi. Öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerilerin işyerlerindeki uygulamaları görmelerine ve işbaşında deneyim kazanmalarına olanak sağlamaktır. Bu amaçla toplamda kesintisiz en az 240 saat (30 iş günü) bir işyerinde uygulama yapılmalıdır. DÖRDÜNCÜ SINIF VII. YARIYIL Orta Düzey Programlama Bilişim Sistemi ve Proje Yönetimi Veri Madenciliği Java programlama dilindeki standart paketlerin tanıtımı: Diller, araçlar, giriş/çıkış, ağ, uç birim programlama, metin, güvenlik, RMI, yansıma ve yapılandırılmış sorgulama dili paketleri. Ağ programlamaya giriş: protokoller, soket programlama, çok kullanıcılı ağ programlama. Java yazılım dokümantasyonu ve en iyilemesi. Java'da güvenlik ve yansıma, JAR temelleri, JAR güvenliği, Java programcıklarına giriş, Java API. Veritabanı ve Java, JDBC'ye giriş ve JDBC ile applet yazma. Proje yönetiminin temel yapıları, işletme projeleri, proje değerlendirilmesi ve seçimi, proje organizasyonu, Pert/Cpm yaklaşımı ile proje planlama, bütçeleme, çizelgeleme, proje süresi kısaltma, kaynak paylaştırma, proje takibi ve bilişim sistemleri, proje kontrolü, tedarik zinciri problemlerinin tartışılması ve proje yönetiminde karar verme, proje yönetimi için web tabanlı çözümler. Uzman bilgi çıkarım süreci. Veri ambarı kavramları. Veri önişleme. Veri madenciliği fonksiyonları. Veri madenciliği algoritmaları. Web madenciliği kavramları. Web madenciliği uygulamaları Seçmeli Ders III Bitirme Projesi I Öğrencilerin alanları ile ilgili danışmanlarının denetiminde kendi seçecekleri

10 Çağdaş Yönetim Teknikleri TOPLAM 18 bir konu hakkında ayrıntılı araştırma yapmalarına yönelik olarak çalışmaları kapsamaktadır. Klasik-Davranışsal Yönetim ve Organizasyon Teorisi, Modern Organizasyon Teorisi, Yönetim ve organizasyon düşünce ve uygulamalarındaki son gelişmeler, şebeke ve yığışım organizasyonlar, proje yönetimi ve matris organizasyonlar, süreç yenileme, işletmeler arası karşılaştırma, personeli güçlendirme, dış kaynaklardan yararlanma, stratejik bilgiler oluşturma, sıfır hiyerarşi, yalın ve öğrenen organizasyonlar, Organizasyonlarda Çevreye Uyum ve Değişimle İlgili Yaklaşımlar, Modern-Sonrası Çağdaş ve Güncel Kavramlar ve Yaklaşımlar, Yönetimde Kaos ve Karmaşıklık Yaklaşımı DÖRDÜNCÜ SINIF VIII. YARIYIL Öğrencilerin alanları ile ilgili danışmanlarının denetiminde kendi seçecekleri Bitirme Projesi II bir konu hakkında uygulama yapmalarına yönelik çalışmaları kapsamaktadır. İşbaşında eğitimin amacı, öğrencilerin öğretim yoluyla elde ettikleri bilgi ve becerilerini ilgili sektördeki işyerlerinde uygulayarak güçlendirmelerini sağlamak, doğru karar verme becerilerini geliştirmek ve işbaşında deneyim kazanmalarına olanak sağlamaktır. Bu amaçla ilgili alanlarda bir dönem İşbaşında Eğitim boyunca en az 400 saat işbaşında eğitim uygulaması yapılmalıdır. Dersin önkoşulu yoktur, ancak yaz stajını yapmış olmak önerilmektedir. Ders zorunludur. Öğrenme ve öğretme yöntemleri, alan çalışmaları (%90) ve düz anlatımdır (%10). Değerlendirme ise; işyeri değerlendirmesi (%40), telefonda veya işyerinde denetim (%20) ve öğrenci raporundan (%40) ibarettir. TOPLAM 11 TOPLAM DERS KREDİLERİ 160 SEÇİMLİK DERSLER DERSİN ADI T U K İÇERİK Girişimcilik Girişimcilik Kavramı ve Önemi, Girişimciliğe ilk adım, girişimcilik çeşitleri, Türkiye de girişimcilik ve önemi, İş Kurma Süreci ve Aşamaları, Girişimciliğe Başlamak İçin Yapılması Gereken İşlemler, Küçük İşletme Yöneticiliği, İş fikirleri üretmenin önemi, girişimcilik fonksiyonları, girişimcilikte planlama (yapılabilirlik araştırması). İş planı içerisinde yönetim ve yöneticilik, üretim, pazarlama, tutundurma, finansman, insan kaynakları, Türkiye de girişimcilik sorunları ve çözüm yolları. Tek yönlü ve çift yönlü bağlantılı listeler, çevrimsel ve karma bağlantılı listeler, bağlantılı liste uygulamaları. Ağaç türleri ve ağaç üzerindeki işlemler, ikili ağaçlar, bağıntı ağaçları, ağaç düğüm işlemleri. Yığın tasarımı (FILO), Veri Yapıları kuyruk tasarımı (FIFO). Sıralama algoritmaları; araya sokma sıralaması, seçmeli sıralama, kabarcık, birleşmeli, kümeleme ve hızlı sıralama, arama algoritmaları; ardışıl ve doğrusal arama, ikili arama, ağaç üzerinde ikili arama,

11 Karar Destek Sistemleri Görüntü İşleme Etkili Konuşma ve Diksiyon Değişim ve Değişim Yönetimi Toplam Kalite Yönetimi İşletme Bütçeleri Borçlar Hukuku ISO Kalite ve Yönetim Sistemleri Standartları çırpı (hash) algoritması, çakışma çözümlemesi. Graf tanımları, grafların bellek üzerinde tutulma biçimi Karar verme, grup karar verme metotları, yönetim destek sistemleri, karar destek sistemleri, grup karar destek sistemleri, karar destek sistemlerinin yapısı ve bileşenleri, yeni bir karar destek sisteminin tasarımı, imalat karar destek sistemleri uygulamaları bu dersin kapsamını oluşturmaktadır. Sayısal görüntü temelleri, görüntü dönüşümleri (FFT, DCT, vb), görüntü iyileştirme (histogram değiştirme, görüntü yumuşatma, keskinleştirme), görüntü düzeltme, kodlama, ayrıştırma, gösterim ve tanımlama. Konuşma ve konuşma eyleminin öğeleri; konuşmayı aşan malzemeler ve konuşma türleri; doğru solunum ve sesleme, diyafram çalışmaları, boğumlama, vurgu, ton, enternasyon, hız ve vücut dili gibi konuşmayı oluşturan etmenler. Çevresel olumsuzlukların ve fırsatların saptanması, değişim teorisi ve uygulaması, proje yönetimi ve değişim politikaları, yeni fikirlerin, uygulamaların ve ürünlerin hayata geçirilmesi, değişim ve rekabet yönetimi, stratejik değişim kalıpları. Örgüt İçi Birimlerde Değişim ve Yapısal Müdahale Teknikleri (Değişim Mühendisliği, Büyüme ve/veya Küçülme, Dış Kaynaklardan Yararlanma, Modern Örgüt Yapıları, İş Yapılandırma Teknikleri, Sorumluluk Merkezleri vs.), Örgüt İçi Birimlerde Değişim ve Davranışsal Müdahale Teknikleri (Yönetim Tarzı Geliştirme Ölçeği, Tutum Araştırmaları ve Geri Besleme, Problem Teşhis Toplantıları, Takım Kurma, Rol Analizi, Rol Görüşme Tekniği vs.). Kalite kavramı, Toplam Kalite Yönetimi (TKY) nedir, TKY felsefesi, TKY ilkeleri, TKY nin araç ve teknikleri, kalite çemberleri, TKY uygulamaları. İşletmelerin düzenlediği her türlü bütçenin (Hammadde bütçesi, işçilik bütçesi, genel üretim giderleri bütçesi, satış bütçesi, faaliyet bütçesi, nakit bütçesi vb.) düzenlenmesi ve bütçelerin denetim aracı olarak kullanılması ele alınmaktadır. Borç kavramı, borçlar hukukunun hukuk sistemimizdeki yeri, borcun kaynakları, sözleşmeler, sözleşmelerin kurulması, sözleşmelerin iptal edilebilirlik nedenleri, yokluk, hata, hile, ikrah, gabin, muvazaa, haksız fiiller, hukuka aykırılık, kusur, zarar, nedensellik bağı, hukuka aykırılığı ortadan kaldıran haller, kusura dayanan ve kusursuz sorumluluk halleri, sebepsiz zenginleşme, borcun hükümleri, borcun ifası, temerrüt, ifa imkânsızlığı, cezai şart, özel borç ilişkileri, sözleşme türleri. Kalite kavramının gelişimi, kalite standartları, ISO 9001; ISO 14001, ISO 22000, CE Belgelendirme vb. standartlar.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ Ders : YBS101-Algoritma ve Programlamaya Giriş (4 0 4) Problem nedir,

Detaylı

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Ders Planı. Birinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Ders Planı. Birinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Ders Planı Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU- ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AK TS YBS 101-İşletme Bilimlerine

Detaylı

Mevlüt BALTA Daire Başkan

Mevlüt BALTA Daire Başkan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümü : İşletme+İşletme (İ.Ö.) Ders İçeriği (2008 yılında zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı okuyan veya 2009 yılında yeni kayıt

Detaylı

ERZINCAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZINCAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ ERZINCAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İŞ1402.101 Hukukun Temel Kavramları (3+0) Hukukun tanımı, Sosyal düzen ve kuralları, Hukuk

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 2. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 2. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ YBS-1601-Algoritma ve Programlamaya Giriş (4 0 4) Problem nedir, problem

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL/ GÜZ DÖNEMİ IKT1003 İKTİSADA GİRİŞ İktisat biliminin tanımı, iktisat biliminin yöntemi ve iktisadi kanunlar, iktisadın diğer bilim dallarıyla ilişkisi, İhtiyaç,

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Dersin Kodu. Ön Koşul. Top. Saat.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Dersin Kodu. Ön Koşul. Top. Saat. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Adı UNV13101 TÜRK DİLİ- I 2-0 2 2 2 Ders İçeriği: Dilin tanımı, dilin sosyal bir kurum olarak millet

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ BİRİNCİ YARIYIL UTF101 MİKRO İKTİSAT DERS İÇERİKLERİ İktisat biliminin temelleri, ekonomik sistemler, ekonomik kavramlar, iktisadi sistemler, piyasa ve fiyat mekanizması,

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Birinci Sınıf Güz Yarıyılı (1. Dönem) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 1. Kavramsal Açıklamalar, 2. Osmanlı İmparatorluğu nun Çöküşü ve Bunun Nedenlerinin İrdelenmesi,

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ UTL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) D.Kodu Ders Adı Te.

Detaylı

I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I

I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I (3-1-3.5) Bağlantı ve Fonksiyon; Cümle, sıralı ikili, bağlantı, fonksiyon kavramı ve bunların özellikleri, fonksiyon türleri, foksiyonların bileşkesi, ters fonksiyon, bir

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİFATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİFATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİFATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL DERSİN

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı