pegem akademi GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Önsöz... ııı İçindekiler... v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "pegem akademi GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Önsöz... ııı İçindekiler... v"

Transkript

1 pegem akademi Önsöz... ııı İçindekiler... v GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1. BÖLÜM GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ Gelişim Psikolojisinde Temel Kavramlar Büyüme Olgunlaşma Hazırbulunuşluk Öğrenme Gelişme Gelişim Değişim Değişme Yaş Deneyim... 5 Gelişimin İlkeleri... 5 Gelişimi Etkileyen Faktörler... 8 Kalıtım... 8 Çevre... 9 Zaman (Tarihsel Zaman)...10 Gelişim Dönemleri ve Havighurst un Gelişim Görevleri...10 Gelişim Psikolojisinde Kullanılan Araştırma Desenleri...11 Kesitsel Araştırmalar...11 Boylamsal Araştırmalar...12 Sırasal Araştırma Deseni (Ardışık Desen)...12 Deneysel Desen BÖLÜM GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE GELİŞİM ALANLARI Fiziksel Gelişim...13 Bedensel Gelişim...13 Doğum Öncesi Dönemde Bedensel Gelişim...13 Bebeklik Döneminde Bedensel Gelisim...13 İlk Çocukluk Döneminde (3-6 Yas) Bedensel Gelisim...14 Son Çocukluk Döneminde (7-11 Yaş) Bedensel Gelişim...14 Ergenlik Döneminde (12-18 Yaş) Bedensel Gelişim...14 Psiko-Motor Gelişim...15 Devinsel Gelişim Alanındaki Bazı Yeterlilikler...15 Bebeklik Döneminde Devinsel (Psiko-motor) Gelişim...16 İlk Çocukluk Döneminde (3-6 Yas) Devinsel (Psiko-motor) Gelişim...17 Son Çocukluk Döneminde (7-11 Yas) Devinsel (Psiko-motor) Gelişim...17 Ergenlik Döneminde(12-18 Yas) Devinsel (Psiko-motor) Gelişim...17 Bilişsel Gelişim...19 Piaget nin Bilişsel Gelişim Kuramı...19 Piaget nin Bilişsel Gelişim Kuramındaki Temel Kavramlar Zekâ Şema Dengeleme Adaptasyon (Uyum) Örgütleme (Organizasyon) Bilişsel Yapılar...21 Piaget ye Göre Bilişsel Gelişimi Etkileyen Etmenler...21 Piaget nin Bilişsel Gelişim Dönemlerinin Özellikleri...22 içindekiler Piaget nin Bilişsel Gelişim Dönemleri Duyusal-Motor Dönem (Duyu Devinim, Duyu-Hareket, Sensori Motor) (0-2 Yaş) İşlem Öncesi Dönem (3-6 yaş) Somut İşlemler Dönemi (7-11 YAŞ) Soyut İşlemler Dönemi (12-18 YAŞ)...30 Piaget nin Bilişsel Gelişim Kuramıyla İlgili Bazı Kavramlar...32 Bruner in Bilişsel Gelişim Kuramı...33 Bruner in Bilişsel Gelişim Dönemleri...33 Vygotsky nin Sosyo-Kültürel Bilişsel Gelişim Kuramı...33 Dil Gelişimi...35 Dil Gelişimiyle İlgili Bazı Özellikler...35 Dil Edinim Kuramları Davranışçı Kuram Sosyal Öğrenme Kuramı Bilişsel Kuram Biyolojik (Psiko-Linguistik) Kuram...36 Dil Gelişimi Dönemleri Agulama Evresi (0-12 Ay) Tek Kelime Evresi (12-18 Ay) Telgrafik Konuşma (18-24 Ay) (Kelimelerin Birleştirilmesi Dönemi) İlk Gramer Süreci (2 Yaş- 5 Yaş)...37 Piaget ve Vygotsky nın Dil Gelişimi Kuramlarının Karşılaştırılması...38 Kişilik ve Kimlik Gelişimi...40 Kişilik Nedir?...40 Sigmund Freud: Psikanalitik Kuram...40 Psikoseksüel Gelişim Dönemleri...43 Erik H. Erikson: Psikososyal Gelişim Kuramı...44 James Marcia nın Kimlik Gelişimi Kuramı...47 Hümanistik (İnsancıl) Kuramlar...48 Ahlak Gelişimi...49 Piaget nin Ahlak Gelişimi Kuramı...49 Kohlberg in Ahlak Gelişimi Kuramı...50 Duygusal Gelişim...53 Bağlanma Kuramı...53 Bowlby nin Bağlanma Kuramı...53 Ainsworth un Bağlanma Kuramı...53 Hazan ve Shaver in Yetişkinlikte Bağlanma Kuramı...54 Bartholomew ve Arkadaşlarının Yetişkinlikte Dörtlü Bağlanma Kuramı...54 Toplumsal Gelişim...55 Cinsiyet Rolü (Toplumsal Cinsiyet Rolü) Gelişimi...55 Ana-Baba Tutumları...56 Kaynakça...58 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ 1. BÖLÜM ÖĞRENME PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ Öğrenme Psikolojisi...61 Öğrenme Nedir?...61 Öğrenmenin Özellikleri...62 Davranış Türleri...62 v

2 içindekiler Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler...64 Öğrenenle İlgili Faktörler...65 Öğrenme Yöntemi İle İlgili Faktörler...68 Öğrenme Malzemesi İle İlgili Faktörler...69 Öğrenme Kuramları...71 Davranışçı Yaklaşımla Bilişsel Yaklaşım Arasındaki Temel Farklar BÖLÜM KLASİK (TEPKİSEL) KOŞULLANMA Koşullu Tepkileri Ortadan Kaldırma Yöntemleri BÖLÜM BAĞLAŞIMCILIK KURAMI (DENEME YANILMA YOLUYLA ÖĞRENME) Temel Kavramlar...85 Thorndike in Öğrenme İle İlgili Üç Temel Yasası BÖLÜM BİTİŞİKLİK KURAMLARI (UYARICI-TEPKİ BİTİŞİKLİĞİ) Watson (En son ve En sık ilkesi)...89 Guthrie (Tek denemede öğrenme) BÖLÜM EDİMSEL (OPERANT) KOŞULLANMA Temel Kavramlar...99 Pekiştirme tarifeleri Eğitimde Cezanın Kullanılması pegem akademi REHBERLİK 1. BÖLÜM ÇAĞDAŞ EĞİTİM ve REHBERLİK HİZMETLERİ Rehberliğin Tanımı ve Amacı Maslow a Göre Kendini Gerçekleştiren İnsanın Özellikleri Rehberliğin İlkeleri Rehberliğin Ortaya Çıkmasını ve Gelişmesini Etkileyen Faktörler Rehberlik Uygulamalarında Farklı Yaklaşımlar Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programları BÖLÜM REHBERLİĞİN TÜRLERİ Hizmet Alanlarına Göre Rehberlik Türleri Kişi Sayısına Göre Rehberlik Türleri Problem Alanlarına Göre Rehberlik Türleri Kişisel Rehberlik Eğitsel Rehberlik Mesleki Rehberlik Meslek Seçim Kuramları Eğitim Kademesine Göre Rehberlik Türleri Okul Öncesi Eğitimde Rehberlik Hizmetleri İlköğretimde Rehberlik Hizmetleri Ortaöğretimde Rehberlik Hizmetleri Yükseköğretimde Rehberlik Hizmetleri Temel İşlevlerine Göre Rehberlik Türleri BÖLÜM GESTALT KURAMI Gestalt Yaklaşımın Temel İlkeleri Algı Yasaları Problem Çözme Türleri Yaratıcı Düşünme Alan Kuramı (Kurt Lewin) BÖLÜM BİLGİ İŞLEME KURAMI Bilişsel Süreçler Bilginin Duyusal Kayıttan Ksb ye Aktarılmasını Sağlayan Süreçler Bilginin Ksb de Saklanmasına Yardımcı Olan Süreçler Bilginin Ksb den Usb ye Aktarılması Bilginin Usb den Ksb ye Aktarılmasını Sağlayan Süreçler BÖLÜM İŞARET-GESTALT KURAMI Temel Kavramlar BÖLÜM SOSYAL ÖĞRENME (GÖZLEM YOLUYLA ÖĞRENME) Dolaylı Öğrenmeyi Sağlayan Dolaylı Yaşantılar Model Alma Yoluyla Neler Öğrenilebilir? Modelin Özelliklerinin Gözlemci Üzerindeki Etkisi Sosyal Bilişsel Kuramın Temel İlkeleri Kaynakça BÖLÜM REHBERLİK HİZMETLERİ Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Planının Hazırlanması Oryantasyon (Duruma Alıştırma) Hizmetleri Bireyi Tanıma Hizmetleri Bilgi Toplama ve Yayma Hizmetleri Psikolojik Danışma Hizmetleri Grup Rehberliği Yöneltme ve Yerleştirme Hizmetleri Sevk Hizmetleri İzleme Hizmetleri Müşavirlik (Konsültasyon) Hizmetleri Çevre ve Veli ile İlişkiler Araştırma ve Değerlendirme Hizmetleri BÖLÜM BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ Bireyi Tanımanın Amacı Bireyi Tanımanın Temel İlkeleri Öğrencinin Tanınması Gereken Yönleri Bireyi Tanıma Tekniklerinin Sınıflandırılması Standart Testler (Test Teknikleri) Yetenek Testleri İlgi Testleri Başarı Testleri Tutum Testleri Kişilik Testleri vi

3 pegem akademi Test Dışı Teknikler Gözleme Dayalı Teknikler Gözlem Gözlem Listesi Olay Kaydı (Vaka Kaydı, Anekdot) DERECELENDİRME ÖLÇEKLERİNE KARIŞAN HATALAR Özellik Kayıt Çizelgesi Kendini Anlatmaya Dayalı Teknikler Görüşme Otobiyografi Kime Göre Ben Neyim? Arzu (İstek) Listesi Zaman Çizelgesi Problem Tarama Listesi Anket Öğrenci Tanıma Fişi (Formu) Başkalarının Kanılarına Dayalı Teknikler Sosyometri Kimdir Bu? Tekniği Sosyal Uzaklık Ölçeği Etkileşime Dayalı Teknikler Ev Ziyaretleri Oyun Terapisi Psikodrama Sosyodrama Rol Oynama Tekniği Diğer Teknikler Vaka İncelemesi Vaka Konferansı Toplu Dosya içindekiler Açık Uçlu Soru Sorma Asgari Düzeyde Teşvik İletişim Engelleri Emir Vermek, Yönlendirmek Uyarmak, Gözdağı Vermek Ahlak Dersi Vermek Öğüt Vermek, Çözüm Önermek Öğretmek, Nutuk Çekmek, Mantıklı Düşünceler Üretmek. 205 Yargılamak, Eleştirmek, Suçlamak Ad Takmak, Alay Etmek Yorumlamak, Analiz Etmek Övmek, Aynı Düşüncede Olmak, Olumlu Değerlendirmeler Yapmak Güven Vermek, Desteklemek, Avutmak Soru Sormak, Sınamak, Sorguya Çekmek Sözünden Dönmek, Oyalamak, Şakacı Davranmak, Konuyu Saptırmak Danışmanlık Becerileri Açıklama Onaylama Duyguları Yansıtma Yüzleştirme Yorumlama Destekleme Cesaret Verme Kendini Açma Soru Sorma Bilgi Verme Tavsiye Etme BÖLÜM PSİKOLOJİK DANIŞMA YAKLAŞIMLARI Psikanalitik Yaklaşım (Sigmund Freud) Davranışçı Yaklaşım (Watson, Skinner, Thorndike) İnsancıl (Hümanistik) Yaklaşım (Carl Rogers, Maslow) Varoluşçu Yaklaşım (Rollo May, Victor Frankl, İrvin Yalom) Gestalt Yaklaşımı (Frederick Perls) Akılcı-Duygusal-Davranışçı Yaklaşım (Albert Ellis) Bilişsel Terapi (Aaron T. Beck) Gerçeklik Yaklaşımı (William Glasser) Transaksiyonel Analiz (Eric Berne) Eklektik Yaklaşım BÖLÜM İLETİŞİM ve DANIŞMANLIK BECERİLERİ Empati Saydamlık (Bağdaşım, Tutarlılık) Koşulsuz Kabul (Koşulsuz Saygı) Genel İletişim Becerileri Etkin Dinleme Edilgen Dinleme Ben Dili Öz Saygı Geliştirici Dil BÖLÜM PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜT ve PERSONEL Bakanlık Düzeyinde Örgütlenme İl/İlçe Düzeyinde Rehberlik Hizmetleri Örgütü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonu Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kaynakça PROGRAM GELİŞTİRME 1. BÖLÜM EĞİTİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Eğitim Kavramı Formal ve İnformal Eğitim Örgün ve Yaygın Eğitim Eğitim ve Kültür İlişkisi Sistem Yaklaşımı vii

4 içindekiler Eğitim Sistemi Eğitimin ve Eğitim Kurumlarının (Okulun) İşlevleri Eğitim Sisteminde Öğretmenin Rolü Türk Milli Eğitimin Temel İlkeleri viii 2. BÖLÜM PROGRAM GELİŞTİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR Eğitim Programı Eğitim Programının Ögeleri Öğretim Programı Ders Programı Müfredat Program Posner a Göre Program Türleri Program Geliştirme İyi Bir Programın Özellikleri BÖLÜM PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ Psikolojik Temel Bireysel Temel Konu Alanı Temeli Tarihsel Temel a. Dünyada Program Geliştirmeyle İlgili Bazı Önemli Tarihsel Gelişmeler b. Türkiyede Program Geliştirmeyle İlgili Bazı Önemli Tarihsel Gelişmeler Ekonomik Temel Toplumsal (Sosyolojik) Temel Felsefi Temel a) Felsefenin Alanları b) Eğitim ve Felsefe İlişkisi c) Eğitime Temel Oluşturan Başlıca Felsefi Akımlar d) Eğitim Felsefeleri Eğitim Programı Tasarımı Yaklaşımları a) Program Tasarım Yaklaşımları b) Program Geliştirme Yaklaşımları Eğitimde Program Geliştirme Modelleri a) Tyler Modeli b) Taba Modeli c) Taba - Tyler Modeli d) Rasyonel Planlama Modeli (Teknokratik Model) e) Yenilikçi-Durumsal Model f) Süreç Yaklaşımı Modeli Yılında Hazırlanarak Uygulamaya Konulan Meb Program Geliştirme Modeli Program Geliştirme Sürecinin Planlanması Program Geliştirme Çalışma Gruplarının Oluşturulması Çalışma Planı Türleri BÖLÜM İHTİYAÇ ANALİZİ İhtiyaç Belirleme Yaklaşımları İhtiyaç Belirleme Teknikleri İhtiyaç Değerlendirme Süreci pegem akademi 5. BÖLÜM EĞİTİMDE HEDEFLER Hedeflerin Özellikleri Hedeflerin Dikey ve Yatay Boyutları Hedeflerin Aşamalı Olarak Sınıflaması Hedef ve Davranış Yazmada Farklı Yaklaşımlar a) Aşamalı Hedef Yazma Yaklaşımı b) Yeterliğe (Ölçüte) Dayalı Amaç Yazma Yaklaşımı c) Modüler Amaç Yazma Yaklaşımı BÖLÜM İÇERİK (Tema, Kapsam, Muhteva) İçerik Seçiminde Dikkat Edilecek İlkeler İçerik Düzenleme Yaklaşımları a) Doğrusal (Dikey) Programlama Yaklaşımı b) Sarmal Programlama Yaklaşımı (Spiral, Helezonik) c) Modüler Programlama Yaklaşımı d) Piramitsel Program Yaklaşımı e) Çekirdek (Bütünleştirilmiş) Program Yaklaşımı f) Konu Ağı-Proje Merkezli Yaklaşım g) Sorgulama Merkezli Yaklaşım BÖLÜM BELİRTKE TABLOSU Belirtke Tablosu BÖLÜM EĞİTİM DURUMLARI Eğitim Durumlarının Temel İlkeleri Eğitim Durumlarını Etkileyen Faktörler Eğitim Durumlarının Temel Boyutları BÖLÜM ÖĞRETİMDE MATERYAL ve ARAÇ-GEREÇ KULLANIMI Öğretimde Materyal ve Araç-Gereç Belirleme İlkeleri Öğretimde Araç-Gereç ve Materyal Kullanmanın Yararları Ders Kitaplarının Seçiminde Dikkat Edilecek İlkeler a) İçerik b) Dil, Anlatım ve Üslup c) Öğrenme, Öğretme ve Ölçme-Değerlendirme d) Teknik, Tasarım ve Düzenleme BÖLÜM EĞİTİM ve ÖĞRETİMDE PLANLAMA Planlı Çalışmanın Yararları Plan Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken İlkeler Plan Türleri A) Ünitelendirilmiş Yıllık Plan B) Ders Planı BÖLÜM SINAMA DURUMLARI (Değerlendirme) Sınama Durumlarını Düzenleme İlkeleri Amacına Göre Değerlendirme Türleri

5 pegem akademi Programın Denenmesi ve Değerlendirilmesi Program Değerlendirme Yaklaşımları Hedefe Dayalı Değerlendirme Yaklaşımı Programa Süreklilik Kazandırılması Program Geliştirme Sürecini Engelleyen Etmenler ve Çözüm Önerileri A) Yönetici tutum ve davranışlarına ilişkin engeller B) Öğretmen tutum ve davranışlarına ilişkin engeller C) Program geliştirme sürecinin okul ve ulusal düzeyde çalışmalarına öneriler Kaynakça ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ve MATERYAL TASARIMI 1. BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR HEDEFLERİN AŞAMALI SINIFLANDIRILMASI İLETİŞİM SÜRECİ ve YAŞANTI KONİSİ Temel Kavramlar Hedeflerin Aşamalı Sınıflandırılması Öğretim Teknolojisi ve İletişim İletişim Süreci ve Yaşantı Alanı Yaşantı Konisi (Edgar Dale) BÖLÜM ARAÇ GEREÇLERİN EĞİTİMDEKİ YERİ VE MATERYAL TASARIMI Eğitim Araç Gereçlerinin Sınıflandırılması Öğretim Materyallerinin Tasarlanması ve Önemi Materyal Tasarlama Süreci Görsel Tasarım Tasarım İlkeleri Materyal Tasarımında Diğer İlkeler Eğitimde Kullanılan Araç Gereçler İki Boyutlu Görsel Araçlar Gerçek Esyalar ve Modeller Sunum Materyallerinin Hazırlanması Saydamlar (Yansılar) Saydamların Hazırlanmasında Tercih Edilecek Araç Gereçler Saydamların Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Noktalar Saydamlar ve Basılı Metinler Slaytlar (Dialar) Film Şeritleri Televizyon Gösteri Tahtaları Kara Tahta ve Beyaz Tahta Manyetik Tahtalar Bülten Tahtaları (Kumas Kaplı Tahtalar) Döner Levhalar Yazılı Materyaller Ders Kitapları Grafikler Şemalar içindekiler Çoklu Ortam Setleri Konferanslar Telemetin Videometin Etkileşimli Video Teknoloji Destekli Öğretim Modelleri Bilgisayar Destekli Öğretim İnternet Tabanlı Öğretim Harmanlanmış (Karma) Öğretim Uzaktan Eğitim BÖLÜM ÖĞRETİM MATERYALLERİNİ DEĞERLENDİRME Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi Öğretim Materyallerinin Değerinin Belirlenmesi Materyal Tasarımında Süreç ve Ürün Değerlendirmenin Karşılaştırılması Materyalleri Değerlendirmede Kullanılabilecek Formlar Kaynakça SINIF YÖNETİMİ SINIF YÖNETİMİ Sınıf Yönetimini Etkileyen Unsurlar Öğretmenlerin Özellikleri a. Kisisel Özellikler b. Mesleki Özellikler Sınıf Yönetimi Modelleri Geleneksel Sınıf Yönetimi Çağdas Sınıf Yönetimi Sınıf Yönetiminin Boyutları Sınıf Yönetimi ve İletişim Sınıf Kurallarının Belirlenmesi Sınıfta İstenmeyen Davranışlar ve Önlenmesi Kaynakça ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 1. BÖLÜM ÖĞRETİM İLKELERİ ve TEMEL KAVRAMLAR Öğretim İlkeleri Öğretme-Öğrenme Sürecinde Temel Kavramlar BÖLÜM ÖĞRETME ÖĞRENME YAKLAŞIM KURAM VE MODELLERİ Okulda Öğrenme Modeli (Carrol) Tam Öğrenme Modeli (Bloom) Öğrenci Nitelikleri (Hazırbulunuşluk) Öğretim Hizmetinin Niteliği Öğrenme Ürünleri Öğretim Durumları (Etkinlikleri) Modeli (Gagne) Gagne nin Öğretim Durumları Modelinin Basamakları Temel Öğretme Modeli (Glasser) Etkili Öğretim Modeli (Slavin) Çoklu Zekâ Kuramı (Howard Gardner) ix

6 içindekiler Yapılandırmacılık - Yapısalcılık - Yeniden Kurmacılık - Oluşturmacılık (Piaget, J. Dewey, Vygotsky, Bruner ve Gestalt). 321 Yapılandırmacı Öğretimin Özellikleri E Modeli Beyin Temelli Öğrenme (Caine & Caine) Beyin Temelli Öğrenmenin İlkeleri Probleme Dayalı Öğrenme (John Dewey) Probleme Dayalı Öğrenmenin Aşamaları Probleme Dayalı Öğrenmenin Yararları Sınırlılıkları İş Birlikli Öğrenme İş Birlikli Öğrenmede Kullanılan Teknikler Proje Temelli Öğrenme (John Dewey, Kilpatrick ve Bruner) Proje Temelli Öğrenmenin Sınırlılıkları Aktif (Etkin) Öğrenme Yaşam Boyu Öğrenme İnternet Tabanlı Öğrenme Sınırlılıkları Basamaklı Öğretim (Nunley) Uzaktan Eğitim Yararları Sınırlılıkları Kuantum Öğrenme Öğrenme Stratejileri pegem akademi Bireyselleştirilmiş Öğretim (Keller Planı) Özellikleri Programlı Öğretim (Skinner) Özellikleri Bilgisayar Destekli Öğretim Özellikleri Bilişsel Çıraklık Tutor Destekli Öğretim Sınıf Dışı Öğretim Teknikleri Gezi Gözlem Görüşme Ödev Sergi Diğer Teknikler BÖLÜM DÜŞÜNME BİÇİMLERİ ve ÖĞRENME STİLLERİ Üst Düzey Düsünme Becerileri Öğrenme Stilleri Kolb un Yaşantı Temelli Öğrenme Stili Gregorc un Öğrenme Stilleri Modeli BÖLÜM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ, YÖNTEM ve TEKNİKLERİ Öğretim Stratejileri Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi (Ausubel) Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi (Bruner) Arastırma-İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisi (John Dewey) Öğretim Sürecinde Yöntem ve Teknik Seçimini Etkileyen Faktörler Öğretim Teknikleri Grupla Öğretim Teknikleri Drama ve Rol Oynama Teknikleri Özellikleri Benzetim (Simülasyon) Tekniği Özellikleri Mikro Öğretim Tekniği Uygulama Aşamaları Özellikleri Soru Cevap Tekniği Soru Sorarken Dikkat Edilecek Hususlar Özellikleri Gösteri (Demonstrasyon) Tekniği Özellikleri İstasyon Tekniği Özellikleri Altı Sapkalı Düşünme Tekniği Özellikleri Altı Ayakkabı Uygulama Tekniği Argümantasyon (Dayanaklandırma) Tahmin Gözlem Açıklama Ekiple Öğretim Köşelenme Bireysel Öğretim Teknikleri BÖLÜM KAVRAM ÖĞRETİMİ Kavram Haritaları Özellikleri Kavram Haritası Türleri Zihin Haritaları Bilgi Haritaları Kavram Karikatürleri Kavram Kargaşası Yaratma Tekniği Kavram Ağı Anlam Çözümleme Tablosu Yapılandırılmış Grid Kavramsal Değişim Metinleri Düzeltici Metin Stratejisi İki Aşamalı Teşhis Testleri KAYNAKÇA ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME 1. BÖLÜM ÖLÇME ve DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin İşlevleri Değişken Ölçme Ölçüm Ölçme Kuralı Ölçmede Birim Ölçmede Sıfır Ölçme Türleri Ölçüt x

7 pegem akademi 9. Değerlendirme Ölçek Ölçme Hatası Ölçmenin Standart Hatası Korelasyon BÖLÜM BİR ÖLÇME ARACINDA BULUNMASI GEREKEN TEMEL ÖZELLİKLER Geçerlik Geçerlik Türleri Güvenirlik Güvenirlik Katsayısı Güvenirliği Etkileyen Faktörler Kullanışlılık Testler BÖLÜM İSTATİSTİKSEL İŞLEMLER Evren ve lem Ölçme Sonuçları Üzerinde Yapılan Bazı İstatistiksel Teknikler A) Merkezi Eğilim Ölçüleri B) Merkezi Yayılma (Dağılım) Ölçüleri Grup Puanlarının Dağılımının Yorumlanması A) Bağıl Değişkenlik Katsayısı B) Çarpıklık (Kayışıklık) Katsayısı Ham Puanların Standart Puanlara Çevirilmesi Test ve Madde Analizi Testin Ortalama Güçlüğü (TOG) Madde Güçlük İndeksi (Derecesi) (Pjx) Madde Varyansı (Mv) Madde Ayırt Edicilik İndeksi (Derecesi) (rjx) Madde Güvenirlik Katsayısı içindekiler Rubrik (Dereceli Puanlama Anahtarı/Yönergesi) İş ve Performans Testleri Öz Değerlendirme ve Akran Değerlendirme Grup Değerlendirme Gözlem Tekniği Tanılayıcı Dallanmış Ağaç (TDA) Yapılandırılmış Grid (YG) Kelime İlişkilendirme Testleri (KİT) V-Diyagramı Kaynakça BÖLÜM TESTLER Testlerin Sınıflandırması Test Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler Test Geliştirme Aşamaları Eğitimde Kullanılan Testler Sözlü Testler Yazılı Testler Kısa Cevaplı Testler (Boşluk Doldurmalı ya da Tamamlamalı Testler) Doğru/Yanlış Testleri Eşleştirmeli Testler Çoktan Seçmeli Testler Portfolyo (Bireysel Gelişim Dosyası, Öğrenci Dosyası, Ürün-Seçki Dosyası) Performans Değerlendirme (Performansa Dayalı Durum Belirleme) Çeteleme Aracı Kontrol Listesi Dereceleme Ölçekleri xi

8

9 itim bilimleri GELİŞİM PSİKOLOJİSİ eğitim bilimle im bilimleri

10

11 gelişim psikolojisi 1. Bölüm GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ 1.1 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR 1. Büyüme Büyüme, kişinin bedeninde görülen boy ve kilo artışı, organ ve organ sistemlerinin hacimlerinde meydana gelen değişikliklerdir. Diğer bir ifadeyle bireyin fiziki yapısında kalıtıma ve zamana bağlı olarak meydana gelen niceliksel değişikliklerdir. Doğum öncesi dönemde embriyodaki hücre sayısının artması, aydan aya bebeğin kilo alması, ergenlikte boyun uzaması ve vücut ağırlığının artması. Büyümenin Özellikleri 1. Niceliksel artış söz konusudur. 2. Kalıtım ve çevreden etkilenir. 3. Büyümede organlar tek başlarına ve farklı hızlarda büyüyebilirler. Yani büyüme, vücudun değişik organlarında değişik hızlarda gerçekleşir. Örneğin; ergenlikte elleri ayaklar, ayakları kollar, kolları bacaklar, bacakları gövde takip eder. 4. Büyümenin en hızlı olduğu dönemler sırasıyla doğum öncesi dönem, bebeklik ve ergenlik dönemidir. 5. Olgunlaşmanın ön koşuludur KPSS Fatma Hanım seneye okula başlayacak olan yeğeni Bertuğ a bir hediye vermek ister. Çocuk giysileri satan bir mağazadan Bertuğ un yaşını söyleyerek bir pantolon satın alır. Hediyesini yeğenine verdiğinde, uzun süredir görüşmemelerine karşın, satın aldığı pantolonun yeğeninin bedenine tam olduğunu görür, çok sevinir. Yukarıdaki paragrafta gelişim psikolojisine özgü kavramlardan hangisine vurgu yapılmaktadır? A) Büyüme B) Olgunlaşma C) Öğrenme 2. Olgunlaşma D) Hazırbulunuşluk E) Kritik dönem Yanıt A Büyüyen organizmanın kendisinden beklenen işlevleri yerine getirebilecek fizyolojik güce erişmesidir. Olgunlaşma öğrenmeden bağımsız olarak ve kalıtımın etkisiyle meydana gelen biyolojik bir değişmedir. Olgunlaşmanın özellikleri: 1. Niteliksel değişimler söz konusudur. 2. Kalıtımın etkisiyle ortaya çıktığından kendiliğinden ve zamanla meydana gelir. Öğrenmeden bağımsızdır yani olgunlaşmanın olması için öğrenmeye gereksinim yoktur. Çevrenin etkisi normal koşullarda olgunlaşmayı etkilememektedir. Olgunlaşma dışarıdan müdahale ile hızlandırılamaz. Ancak olumsuz çevre şartları, kötü beslenme ve hastalıklar olgunlaşmayı geciktirebilir. Olumsuz şartlar düzeldiğinde gecikme telafi edilir, yani olgunlaşma hedefini yakalar. Örneğin uyarıcı yoksunluğunun yoğun olmadığı durumlarda çocuklar normal olarak yürümeyi öğrenir. İnsanın biyolojik donanımı yürüme davranışı için programlanmıştır. Ancak çocuğun tam yürümeye başlayacağı sırada eşlik eden ateşli bir hastalık yürümenin sekteye uğramasına neden olabilir. Olumsuz koşulların olgunlaşmaya etkisi nadiren kalıcı sonuçlar bırakır. Örneğin kabakulak hastalığının erkeklerde üreme özelliğini ortadan kaldırması gibi. 3. Fiziksel olgunlaşma örnekleri olduğu gibi zihinsel olgunlaşma örnekleri de vardır. Buna göre 5 yaşındaki bir çocuğun renkleri birbirinden ayırtedebilecek gerekli zihinsel yeterliğe erişmesi zihinsel olgunlaşmaya örnektir. 4. Öğrenmenin ön koşulu olgunlaşmadır. 5. Olgunlaşma, büyük ölçüde fiziksel gelişime eşlik eder. Diğer 2012 bir deyişle olgunlaşma büyümeyle birlikte oluşur. Birçok psiko-motor davranışın yapılabilmesi olgunlaşmaya bağlıdır. KPSS Büyük bir hevesle ilköğretime başlayan Hakan, ikinci dönemde okuma ve yazmayı öğrenir. Ancak yıl sonunda annesinin istediği gibi, çizgiyi taşırmadan düzgün bir şekilde yazmayı başaramaz. Hakan ın düzgün yazamamasının sebebi aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir? A) Okuldan bıkması B) Annesinin düzgün yazması için baskı yapması C) Küçük kas gelişiminin yeterince tamamlanmaması D) Öğretmeninin yeterince ilgi göstermemesi E) Ellerini, kollarını etkili kullanamaması Yanıt C Bir bebeğin yürüyebilmesi, 6 aylık bebeğin desteksiz oturabilmesi, 6 yaşındaki bir çocuğun kalemi düzgün tutabilecek duruma gelmesi, 1,5 yaşındaki çocuğun idrarını tutabilmesi, ergenlikte ilk adet görme, ilk meni akıtma, erkeklerde sesin kalınlaşması, 5 yaşındaki bir çocuğun renkleri, sayıları birbirinden ayırt edebilecek zihinsel yeterliliğe ulaşması gibi.

12 gelişim psikolojisi 2008 KPSS İlköğretim okuluna yeni başlayan Mehmet önlüğünü kendisi giyebilmekte, ancak annesi defalarca göstermesine karşın, önlüğünün yakasını bir türlü ilikleyememektedir. Mehmet in önlük yakasını bir türlü ilikleyememesi, aşağıdaki ifadelerden hangisiyle açıklanabilir? A) Yaka kullanmaya yeni başladığı için Mehmet deneyim eksikliği yaşamaktadır. B) Annesinin aşırı koruyucu tutumu nedeniyle Mehmet iliklemeyi öğrenememiştir. C) Mehmet yakasının düğmelerini ilikleyebileceği kritik döneme henüz ulaşmamıştır. D) Mehmet in el kasları yakasını ilikleyebilecek olgunluğa erişmemiştir. E) Mehmet in parmakları yakasını ilikleyebilecek kadar büyümemiştir. 3. Hazırbulunuşluk pegem akademi Yanıt D Hazırbulunuşluk, yeni bir öğrenme durumunda, bireyin önceden sahip olduğu özelliklerin tümünü kapsar. Buna göre bireyin yaşı, gelişimi, olgunluk seviyesi, tutumu, motivasyonu, yetenekleri, önceki bilgileri ve sağlık durumu yeni öğrenme ortamında etkili olan unsurlardır. Özetle hazırbulunuşluk kavramı; olgunlaşma düzeyiyle birlikte, bireyin önceki öğrenmelerini, ilgilerini, tutumlarını, güdülenmişlik düzeyini, yeteneklerini, genel sağlık durumunu da içermektedir. Hazırbulunuşluk Kavramında Yer Alan Öğeler: 4. Öğrenme Organizmanın davranışlarında yaşantı kazanma sonucunda meydana gelen, nispeten kalıcı ve sürekli değişikliklerdir. Çocuğun sayı sayması, okuma-yazmayı öğrenmesi, renklerin isimlerini söylemesi, bisiklete binmeyi öğrenmesi. 5. Gelişme Gelişme, organizmanın büyüme, olgunlaşma ve öğrenme etkileşimi sonucu sürekli ilerleme kaydeden değişmesidir. Diğer bir deyişle gelişme, büyüme, olgunlaşma ve öğrenme etkileşimlerinin bir ürünüdür. GELİŞME = BÜYÜME + OLGUNLAŞMA + ÖĞRENME Uyarı İp atlama, sek sek oynama, toplama çıkarma yapabilme, duygularını ifade edebilme. 6. Gelişim Gelişim, organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal yönden, sürekli ilerleme kaydeden değişimidir. Gelişme ve gelişim kavramları arasındaki farklılığa bakıldığında; gelişim bir süreç iken bu sürecin ürünü ise gelişmedir. Bir çocuğun soyut düşünmesi bilişsel gelişim alanında yaşanan bir değişimdir. Bir çocuğun sek sek oynayabilmesi fiziksel gelişim alanına ait bir değişimdir. - Bölme ve çarpma işlemlerini öğrenecek olan bir çocuğun zihinsel olgunluğa ulaşmasının yanı sıra çarpma ve bölme için gerekli olan sayma, toplama ve çıkarma ile ilgili ön bilgilere sahip olması. - Bisiklet kullanmak için yeterli hazırbulunuşluk düzeyinde olan bir çocuk, bisiklet kullanmaya isteklidir; bisikleti kullanmak için gerekli olan kaslar ve diğer organları yeterli olgunluğa erişmiştir, bisikletin nasıl kullanılacağı ile ilgili ön koşul öğrenmelere sahiptir, genel sağlık durumu bisiklete binmesine uygundur. 7. Değişim Değişim, bir durumdan farklı bir duruma geçme yani farklılaşma dır. Her gelişim aynı zamanda bir değişimi de beraberinde getirir ancak her değişim, gelişim olarak kabul edilemez. Daha önce bisiklete binemeyen bir çocuğun şimdi binebiliyor olması, daha önce sigara içmeyen birinin sigara içmesi gibi. 8. Değişme Bir süreç olan değişimin sonunda gelinen noktadır. 4

13 pegem akademi gelişim psikolojisi Ali nin bisiklete biniyor olması, Zeliha nın yalan söylemeye başlaması gibi. 9. Yaş Yaş kavramı basit anlamda bireyin doğumundan itibaren dünyanın güneş çevresindeki dönüşlerinin sayısıdır. Yaş, zaman ile eş anlamlı bir kavramdır ve kendi başına hiçbir şeyin nedeni değildir. Yaş kavramının yarattığı karışıklıklar nedeniyle, bazı gelişim psikologları evre (stage) kavramını kullanmayı yeğlerler. Yaş sadece biyolojik, kronolojik bir kavram değildir; aynı zamanda psikolojik, toplumsal bir gerçekliktir. ÖSYM yaş ve deneyim kavramlarıyla ilgili olarak korelasyon kavramına ilişkin bilgi gerektiren sorular sorabilmektedir. Korelasyonel araştırmalara ilişkin açıklamalar gelişim psikolojisinde kullanılan araştırma desenleri başlığı altında verilmiştir. Uyarı Bireyin kendini kaç yaşında hissetiğine ilişkin yaşantılar çok bilindik bir durumdur. Buna göre bir genç 16 yaşında olmasına rağmen kendini bir yetişkin gibi hissediyor olabilir KPSS Bir araştırmada ilköğretim öğrencilerine bir yıl arayla iki kez ilgi envanterinin uygulanmasından 0,62; üniversite öğrencilerine uygulanmasından 0,80 korelasyon kat sayısı elde edilmiştir. Aynı çalışmada ilköğretim öğrencilerine ölçme aracının üç yıl arayla iki kez uygulanmasından 0,31; üniversite öğrencilerine aynı zaman aralığında iki kez uygulanmasından 0,63 korelasyon kat sayısı hesaplanmıştır. Ayrıca üniversiteden sonra yaşamın sonuna kadar ilgi puanlarındaki kararlığın 0,70 civarında olduğu gözlenmiştir. Bu araştırmaya göre, ilgi puanlarındaki kararlığın artışı, gelişim psikolojisine özgü aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? A) Büyüme B) Öğrenme C) Hazırbulunuşluk 10. Deneyim D) Kritik dönem E) Yaş Yanıt E Yaşantı olarak da adlandırılabilir. Deneyim sürecinde bireyler duyu organları yoluyla çevresiyle belli bir etkileşimde bulunarak sahip oldukları şemaları genişletirler. Görme duyusunun temelindeki sinir bağlarının varlığını sürdürmesi için deneyim gereklidir. Yani genetik programın işlemesi için görsel deneyime ihtiyaç duyulur. Dahası belirli deneyimlerin zamanlaması da önemlidir. Örneğin bir görsel deneyimin doğumda yaşanması ile daha ileriki dönemlerde yaşanmasının yaratacağı etki arasında epeyce farklılık olması çok doğaldır KPSS Doğuştan görme engelli Ahmet, yetişkinlik döneminde gerçekleştirilen bir ameliyatla görme yetisini kazanır. Ancak bu yetiyi kullanma düzeyi, görme problemi olmayan bireylerle aynı seviyeye ulaşamaz. Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir? A) Uyum sağlama B) Bireysel farklılıklar C) Dengeleme D) Olgunlaşma 2011 KPSS E) Yaşantı Yanıt E Yapılan boylamsal bir çalışmada, ikiz erkek kardeşlerin 5 yaşındaki ilgi alanları arasında.80; aynı çocukların 18 yaşındaki ilgi alanları arasında ise.60 korelasyon katsayısı saptanmıştır. Buna göre, ilgi alanları arasındaki korelasyon katsayısı farklılığını, aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? A) Olgunlaşma B) Kritik dönem C) Yaşantı 1.2. GELİŞİMİN İLKELERİ D) Cinsiyet E) Büyüme 1. Gelişim, kalıtım ve çevre etkileşimin bir ürünüdür. Yanıt C Kalıtım yoluyla anne-babadan alınan özellikler çevreyle etkileşerek bireyin gelişiminin yönünü belirler. Kalıtım yoluyla getirilen zeka kapasitesinin tam olarak kullanılabilmesi için, bireyin bilişsel gelişimini besleyen bir çevre içinde etkileşimde bulunması, zengin yaşantılar kazanması gerekmektedir. Çevrenin etkisi bireyin kalıtsal özellikleriyle sınırlıdır. Bu duruma ilişkin bir örnek zihinsel yetersizliği olan bir çocuğa en iyi çevresel koşullar sunulsa da zekasını normal düzeye yükseltmek mümkün değildir. 5

14 gelişim psikolojisi 2. Gelişim süreklidir, ileriye doğrudur ve belli aşamalarda gerçekleşir. Gelişim ileriye doğrudur ve birikimli bir süreçtir. Gelişimde her aşama, kendinden öncekine dayalı, kendinden sonraki aşamaya ise hazırlayıcıdır. Ancak bu gelişim aşamaları birbirinden keskin çizgilerle ayrılmış değildir, birbiriyle iç içe geçmiştir. Ergenlik döneminde aile ve evlilik hayatına hazırlanmak bir gelişim görevidir. Bunun için ergenin karşı cinsle olgun ilişkiler geliştirmesi ve duygusal bağımsızlığını kazanması gerekmektedir. Eğer ergen bu görevi başarıyla yerine getirirse sonraki dönem olan genç yetişkinlikte eş seçme ve aile kurma görevlerini de başarıyla yerine getirebilir. İnsan gelişimi, döllenmeden başlayıp bireyin ölümüne kadar sürer; doğum öncesi ve doğum sonrası olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Doğum öncesi dönemde yumurta (dölüt), embriyo ve fetüs evreleri bulunmaktadır. Doğumdan sonra dönemde ise sırasıyla bebeklik, ilk çocukluk, son çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yetişkinlik, yaşlılık evreleri bulunmaktadır. 3. Gelişimde genel bir eğilim (yordanabilir bir sıra) vardır. Gelişim baştan ayağa, içten dışa ve genelden özele doğru gerçekleşir: Bu ilkeye gelişimin sırası ilkesi de denilmektedir. Bu ilkeye göre bedensel ve motor gelişim sırasında yapısal ve işlevsel özellikler belli bir sırayla ortaya çıkarlar. Çocuklar önce emeklerler ardından yürürler ve koşarlar. pegem akademi 2006 bağlı olarak, bebekler önce başlarını dik tutmayı başarırlar. Bunun ardından sırasıyla destekli oturma, emekleme, ayağa kalkma, ayakta durma, desteksiz yürüme gelir. KPSS Yeni doğum yapan Hatice, bebeğinin başının diğer organlarına göre büyük olduğunu fark eder ve kaygılanarak bebeğini bir doktora götürür. Doktor korkulacak bir şey olmadığını belirtir. Bu durumu en iyi açıklayan gelişim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Gelişim baştan ayağa doğru olur. B) Gelişimde bireysel ayrılıklar vardır. C) Gelişim içten dışa doğru gerçekleşir. D) Gelişimde kritik dönemler vardır. E) Gelişim genelden özele doğrudur. Yanıt A - Gelişim, içten dışa doğru gerçekleşir: Önce iç organlar daha sonra dış organlar büyüyüp gelişir. Örneğin iç organ olan kalp, dördüncü haftada oluşup atmaya başlarken, bebeğin cinsel organı on altıncı haftada ultrason yardımıyla görülebilir hale gelmektedir. - Gelişim, genelden özele doğru gerçekleşir: Gelişimde önce genel gelişim daha sonraları ise özelleşmeler yani ayrıntılar ortaya çıkar. Örneğin doğum öncesi dönemde döllenmeden sonra insanın genel görünümü ortaya çıkar; sonra alt sistemler, daha sonra da alt sistemlerin ayrıntıları gelişir. Doğum sonrası aşamada ise çocuklar önce tüm vücuduyla hareket eder ve bütün kaslarını kullanırlar. Örneğin; çocuk top oynarken önce bütün vücuduyla topu tutar. Daha sonra küçük kasları geliştikçe sadece elleriyle hatta parmaklarıyla topu tutabilir hale gelir KPSS Gelişimle ilgili yapılan araştırmalar, akranlarına göre konuşmayı geç öğrenen çocukların okumayı da geç öğrendiklerini göstermektedir. Bu durumu en iyi açıklayan gelişim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Gelişimde bireysel ayrılıklar vardır. B) Gelişim yordanabilir bir sıra izler. C) Gelişim genelden özele doğrudur. D) Gelişim nöbetleşe devam eder. E) Gelişim hızı her dönemde aynı değildir. Yanıt B 4. Gelişim bir bütündür. Gelişim psikolojisi, her ne kadar bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gibi farklı alanlara ayrılsa da gelişim alanları birbirleriyle etkileşim içindedir. Buna göre bir gelişim alanındaki olumlu ya da olumsuz bir özellik diğer gelişim alanlarını da aynı yönde etkiler. Fiziksel bakımdan güzel bir çocuk, başkalarının yoğun ilgisini çeker, sevilir. Sevilen çocuğun duygusal gelişimi olumludur. Kendine güven duyar. Başkalarını sevebilir ve olumlu ilişkiler kurabilir. Bu nedenle, sosyal gelişimi de olumlu bir şekilde etkilenir. Sosyal bir çocuk, çevresiyle daha çok etkileşimde bulunacağından bilişsel gelişimi olumlu yönde etkilenebilir. Sonuç olarak, tüm gelişim alanları birbirleriyle iç içedir ve etkileşim içindedir. - Gelişim baştan ayağa doğru gerçekleşir: Önce, başın hareketi kontrol edilir. Daha sonra göğüs, karın, bacaklar ve ayağın kontrolü sağlanır. Döllenmeden itibaren bedenin baş bölgesi öncelikle gelişip büyür. Bedenin öteki bölümleri başa yakınlığına göre sırasıyla büyüyüp gelişirler. Bu ilkeye 6

15 pegem akademi 5. Gelişimde nöbetleşe ilkesi vardır. Çeşitli dönemlerde gelişim alanları nöbetleşerek ön plana geçebilir. Bir gelişim alanının çok hızlandığı dönemlerde, diğerleri duraklama gösterebilir. Yürümenin ön plana çıktığı dönemde, konuşma duraklama gösterebilir. Örneğin 0-1 yaş arası dönemde bedensel gelişim çok hızlı iken, 1 yaşından sonra bedensel gelişim başlangıçtaki hızını kaybetmeye, devinsel gelişim ve dil gelişimi ise daha hızlı gerçekleşmeye başlar. 6. Gelişimde bireysel farklılıklar söz konusudur. Her bireyin kalıtımsal ve çevresel özellikleri farklı olduğu için bireysel farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle aynı anne-babadan doğan kardeşler arasında da farklılıklar söz konusudur. Tek yumurta ikizlerinin ise genetik potansiyelleri birbirlerine denktir. Buna bağlı olarak da gelişim özellikleri açısından birbirlerine benzeme olasılıkları yüksektir. Ancak tek yumurta ikizlerinin tümüyle aynı yaşantıları geçirmeleri mümkün olmadığı için gelişim özellikleri bakımından birbirlerinin tıpatıp aynı olmaları beklenemez. Bu ilke doğrultusunda her birey tektir. Buna göre gelişim boyunca ilk önce emeklemek, yürümek, koşmak; önce sesler çıkarmak- birkaç anlamlı sözcük kullanmak-cümle kurmak gibi aynı sırayı izleyen benzer süreçlerden geçilse de taşınan farklı kalıtsal yapılar ve çevresel koşullar nedeniyle hiçbir birey tam anlamıyla diğerine benzemez. 2013KPSS Yağız ve Mert, 5 yaşlarında iki çocuktur. Yağız, kendini sözel olarak çok iyi ifade etmekte ve başkalarıyla rahat iletişim kurmaktadır. Mert ise henüz kendini sözel olarak iyi ifade edememekte ve başkalarıyla iletişimde çekingen durmaktadır. Bu durumu en iyi açıklayan gelişim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Gelişim bir bütündür. B) Gelişimde bireysel farklılıklar vardır. C) Gelişim, nöbetleşe devam eder. D) Gelişimde kritik dönemler vardır. E) Gelişim, genelden özele doğrudur. Yanıt B 7. Gelişimde kritik dönemler (zamanlama) vardır. Gelişim sürecinde, bazı gelişimsel özelliklerin kazanılması açısından belirli zaman aralıkları o gelişimsel özellikle ilgili deneyimlere en açık olunan dönemlerdir. Bu dönemlere kritik dönem denilmektedir. Kritik dönemi, Demir tavında dövülür. ve Ağaç yaşken eğilir. atasözleri çok iyi ifade etmektedir. Kritik dönemde çevrenin etkisi destekleyici olabileceği gibi engelleyici nitelikte de olabilir. Gebeliğin ilk 3 ayı, 0-1,5 yaş arası temel güven duygusunu kazanma, 6 yaş okuma-yazma öğrenme, okul öncesi dönem kavram gelişimi, 6-11 yaş ikinci dilin kazanılması. 2013KPSS gelişim psikolojisi Bir araştırmada; kedi yavruları, hayatlarının üçüncü haftasından on beşinci haftasına kadar süren dönem boyunca sadece dikey çizgiler görebildikleri bir ortamda büyütülmüşlerdir. Daha sonra hem yatay hem de dikey çizgilerin bulunduğu bir ortamda teste tabi tutulan kediler yalnızca dikey çizgileri görebilmişler ancak daha önce hiç karşılaşmadıkları yatay çizgileri görememişlerdir. Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Olgunlaşma B) Kritik dönem C) Hazırbulunuşluk D) Büyüme 2012 KPSS E) Transfer Yanıt B Yaşamın ilk iki yılında, bebeğin deneyimlerine bağlı olarak duyusal alanında kapsamlı bir gelişme olur. İç kulaktaki vestibular sistem, hareket ve denge duyularını yönetir ve diğer duyu sistemlerini etkiler. Bazı bulgular, bebeklerde ve yeni yürümeye başlayan çocuklarda vestibular sistemin yeterince uyarılmamasının daha sonra öğrenme zorluklarına neden olabildiğini göstermektedir. Bu sistemin, yaşamın ilk yıllarında yeterince uyarılmaması sonucunda ortaya çıkan öğrenme zorluklarını aşağıda verilen gelişim kavramlarından hangisi en iyi açıklar? A) Olgunlaşma B) Kritik dönem C) İlerleme 2010/2 KPSS D) Büyüme E) Dengeleme Yanıt B Kritik dönem kavramı çevresel etkenlerin gelişimi nasıl etkilediğini anlamada çok önemlidir. Gelişim süreci incelendiğinde insana ait her organ ya da davranışın, belirli yönlerinin sabit zamanlarda geliştiği görülmektedir. Bu sabit zamanlara kritik dönem denmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi gelişim sürecinde kritik dönemlerinin bulunduğu görüşünü doğrulayan bir örnek olabilir? A) Ters doğan Ayşe, doğum sırasında beynine bir süre oksijen taşınmaması sonucu ileriki yıllarda normalin altında zekaya sahip olmuştur. B) Gebeliğin ilk üç ayında X ilacı kullanan Fatma, kolsuz bir bebek dünyaya getirmiştir. C) Prematüre doğan İlker, iyi beslenerek birkaç ay içinde normal doğan çocukların kilosuna erişmiştir. D) Başından geçen olumsuz bir olay sonrasında kekelemeye başlayan Sabri, tüm çabalara rağmen kekeme kalmıştır. E) Doğuştan hipermetrop olan Zehra nın bu görme bozukluğu yaşla birlikte giderek artmıştır. Yanıt B 7

16 gelişim psikolojisi 2007 KPSS Gözlerinde kataraktla doğan ve 7 yaşına kadar tedavi olamayan çocuklar, daha sonra tedavi olsalar bile görme sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirler. Bu durumda, yaşamın ilk 7 yılı görme duyusu açısından aşağıdakilerin hangisiyle nitelendirilebilir? A) Duyusal-motor dönem B) Olgunlaşma düzeyi C) Hiyerarşik düzey D) Kritik dönem E) Gelişme dönemi pegem akademi Yanıt D Kromozomlar da kendi aralarında otozom ve gonozom olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Vücut hücresinde bulunan 23 çift kromozomun 22 çifti vücut yapısının özelliklerini belirler ve bu çiftlere otozom kromozom çiftleri denilirken, cinsiyeti belirleyen genleri taşıyan kromozom olan 23. kromozom çiftine gonozom denilmektedir. Cinsiyet kromozomları X ve Y olmak üzere ikiye ayrılır. X dişiliği, Y ise erkekliği temsil eder. Dişilerde cinsiyet kromozom çifti XX, erkeklerde ise XY şeklindedir. Döllenmenin sonunda; dölütün kız ya da erkek olma olasılığı % 50 olup, bebeğin cinsiyeti, hangi cinsiyetteki spermin, yumurtayı döllediğine bağlıdır. Dölütün erkek olmasında ya da olmamasında dişi hücresinin hiçbir fonksiyonu yoktur. Belirleyicilik tamamen erkek hücresine bağlıdır GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER (Kalıtım-Çevre- Tarihsel Zaman) Gelişim sürecinin kalıtımdan mı yoksa çevresel koşullardan mı etkilendiği konusu uzunca bir süre tartışılmıştır. İlk başlarda gelişim sürecinin tamamen kalıtımdan etkilendiği düşünülürken 20.yy de gelişim üzerine yapılan araştırmaların çoğu öğrenme yaşantıları ve çevre etkisi üzerine yoğunlaşmaktaydı. Günümüzde ise gelişim sürecinin hem kalıtımdan hem de çevresel koşullardan etkilendiği kabul edilmektedir. Kalıtım Bireye anne ve babadan genetik yolla geçen bazı özelliklerdir. Bunlar; cinsiyet, fiziksel özellikler (ten rengi, göz rengi, saç rengi ve biçimi, saçın kalınlığı, boy uzunluğu vb), kromozom diziliminden kaynaklı anomali durumları, bazı fiziksel, ruhsal hastalıklar, zeka kapasitesi, yaratıcılık, problem çözme becerisi ve düşünme kapasitesi, kişiliğin mizaç denen yönüdür. Kalıtım, gelişimi etkileyen önemli bir faktördür ve kalıtımın kapsamını annenin yumurta ve babanın sperm hücrelerinde bulunan 23 er adet kromozom belirlemektedir. Döllenme sırasında, yumurta ve spermdeki 23 er adet kromozom birleşerek zigotun çekirdeğindeki 46 adet kromozomu ya da 23 çift kromozomu meydana getirir. Kromozomlar her hücrenin çekirdeğinde bulunan yapı taşlarıdır ve kalıtsal olarak anne babaya ait özelliklerin yeni bireye geçmesini sağlarlar. İnsanda 23 çift kromozom vardır. Her kromozomun içinde bin arasında gen bulunmaktadır. Kromozomlar içindeki genler, DNA dan yapılmışlardır. Genler, deoksiribonükleik asit (DNA) adı verilen amino asitten meydana gelir. Çoğu zaman DNA ya yaşamın özü adı verilmektedir. DNA canlının tüm özellikleri ile ilgili bilgiyi içerir. Yani, organların oluşumu, diğer genlerin düzenlenmesi, organizma için yaşamsal öneme sahip olan enzimlerin salgılanması vb. DNA tarafından yönlendirilir. Genler, baskın (dominant) ve çekinik (resesif) olmak üzere iki çeşittir. Baskın genler kendi özelliklerini dölüte geçirme konusunda baskın, çekinik genler ise zayıf özellik gösterenlerdir. Kahverengi göz, esmer ten, kıvırcık saç, çekik göz, kısa boy baskın gen özelliklerini; renkli göz, beyaz ten, düz saç, normal göz, uzun boy ise çekinik gen özelliklerini taşımaktadır. 2010/2 KPSS Fiziksel büyüme temelde (I) bağlı olarak gerçekleşen bir süreç olmakla birlikte (II) yetersizliği bu süreci olumsuz etkileyebilir. Fiziksel gelişimle ilgili bu metinde, I ve II rakamlarının yerine aşağıdaki hangi kavramlar getirilmelidir? I II A) Öğrenmeye Sosyal çevre B) Yaşantıya Olgunlaşma C) Fiziksel çevreye Sosyal çevre D) Kalıtıma Beslenme E) Olgunlaşma Uyarıcı Yanıt D 2010/2 KPSS Ayrı ve birlikte yetiştirilmiş 2-6 yaşları arasındaki ikiz çocuklar üzerinde yapılan araştırmada, kardeşlerin zeka puanları arasındaki korelasyon katsayıları şöyle bulunmuştur: Ayrı yetiştirilen tek yumurta ikizleri r=.77 Birlikte yetiştirilen tek yumurta ikizleri r=.76 Ayrı yetiştirilen çift yumurta ikizleri r=.52 Birlikte yetiştirilen çift yumurta ikizleri r=.54 Buna göre aşağıdakilerden hangisi ikiz kardeşlerin zeka puanları arasındaki korelasyonları en iyi açıklar? A) Kalıtım B) Kritik dönem C) Çevre D) Olgunlaşma E) Yaş Yanıt A 8

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ. gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ. gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 70'in üzerinde soruyu Eğitimde 29. yıl kolaylıkla çözebileceğini açıkladı. ezberbozan ezberletmezöğretir!

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda soru EĞİTİM BİLİMLERİ Konu Konu Düzenlenmiş Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda soru EĞİTİM BİLİMLERİ Konu Konu Düzenlenmiş Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 80 Soruda 62 soru EĞİTİM BİLİMLERİ Konu Konu Düzenlenmiş Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR 2008-2009-2010 (1)-2010 (2)-2011-2012-2013-2014-2015-2016 Eğitimde 30. yıl Komisyon Öğretmen

Detaylı

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... iv 1. ÜNİTE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 Giriş... 2 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen... 3 Eğitim Psikolojisi... 3 Bilim... 6 Psikoloji... 8 Davranış... 9 Eğitim...

Detaylı

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ. gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ. gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme KPSS 2015 Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ezberbozan ezberletmezöğretir! KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ KONU ANLATIMLI gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 Bilimin Anlamı ve Özellikleri...17 Psikoloji...18 Gelişim Psikolojisi...25 Öğrenme Psikolojisi...26 Psikolojide Araştırma Yöntemleri...26

Detaylı

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ ÇOCUK PSİKOLOJİSİNDE GELİŞİM MODELLERİ... 3 ÖĞRENME TEORİSİ MODELİ... 4 BİLİŞSEL GELİŞİM MODELİ... 5 İNSAN GELİŞİMİNİ VE PSİKOLOJİSİNİ AÇIKLAYAN TEMEL KURAMLAR...

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

BÖLÜM I GELİŞİM İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE. ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii

BÖLÜM I GELİŞİM İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE. ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii BÖLÜM I GELİŞİM 1. ÜNİTE GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR, GELİŞİMİN TEMEL İLKELERİ VE GELİŞİMİ ETKİLEYEN ETMENLER... 1 GELİŞİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR...

Detaylı

kpss ezberbozan ezberbozan ezberletmez, öğretir!

kpss ezberbozan ezberbozan ezberletmez, öğretir! kpss ezberbozan ezberbozan ezberletmez, öğretir! Editörler: Ercüment Yerlikaya - Mehmet Karakuş EZBER BOZAN KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ISBN-978-605-364-236-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I HEDEFLER İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Gelişim Psikolojisinin Alanı Gelişim Psikolojisinin Temel Kavramları Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişimin Temel İlkeleri Fiziksel Gelişim Alanı PSİKOLOJİ Bu

Detaylı

ÇIKMIŞ SORULAR Tamamı Çözümlü

ÇIKMIŞ SORULAR Tamamı Çözümlü KPSS Eğitim Bilimleri Konu Konu Düzenlenmiş KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 70'in üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. ÇIKMIŞ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN. I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1

İÇİNDEKİLER. GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN. I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1 BÖLÜM 1 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE KURAMLAR VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Çare SERTELİN MERCAN I.

Detaylı

Öğretim İlke ve Yöntemleri. Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu

Öğretim İlke ve Yöntemleri. Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu Öğretim İlke ve Yöntemleri Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu Sunu İçeriği: A. Programın İçeriği B. Derslerin İşlenişi C. Başlıca Kaynaklar D. Değerlendirme Esasları E. Genel İlkeler 2 A. Programın

Detaylı

Öğretim İlke ve Yöntemleri. Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu

Öğretim İlke ve Yöntemleri. Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu Öğretim İlke ve Yöntemleri Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu Sunu İçeriği: A. Programın İçeriği B. Derslerin İşlenişi C. Değerlendirme Esasları D. Beklentiler 2 A. Programın İçeriği 1. Öğretimle

Detaylı

Gelişim Psikolojisinde Temel Kavramlar ve Gelişimi Etkileyen Faktörler

Gelişim Psikolojisinde Temel Kavramlar ve Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişim Psikolojisinde Temel Kavramlar ve Gelişimi Etkileyen Faktörler 1 1. Gelişim ve Değişim Gelişim, organizmanın doğum öncesi dönemden başlayarak (döllenme) bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal yönden

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Seval FER, İlker CIRIK. İKİNCİ BÖLÜM Sertel ALTUN, Esma ÇOLAK

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Seval FER, İlker CIRIK. İKİNCİ BÖLÜM Sertel ALTUN, Esma ÇOLAK İÇİNDEKİLER SUNUŞ /iii İÇİNDEKİLER /v ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM ve YAKLAŞIMLARINA GİRİŞ / vi BİRİNCİ BÖLÜM Seval FER, İlker CIRIK TEMEL KAVRAMLAR Yasa, İlke, Kuram, Strateji, Model, Yöntem, Teknik, Taktik,

Detaylı

kpss tamamı çözümlü bin iki yüz seksen soru nin sorduğu tüm sorular EĞİTİM BİLİMLERİ KPSS KONU KONU DÜZENLENMİŞ ÇIKMIŞ SORULAR TAMAMI ÇÖZÜMLÜ

kpss tamamı çözümlü bin iki yüz seksen soru nin sorduğu tüm sorular EĞİTİM BİLİMLERİ KPSS KONU KONU DÜZENLENMİŞ ÇIKMIŞ SORULAR TAMAMI ÇÖZÜMLÜ kpss 2014 nin sorduğu tüm sorular tamamı çözümlü bin iki yüz seksen soru EĞİTİM BİLİMLERİ KPSS KONU KONU DÜZENLENMİŞ ÇIKMIŞ SORULAR TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Komisyon

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN...

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... 6 Yansıtıcı Öğretmen... 8 İyi Öğretmenden Sahip Olması Beklenen

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

ogretiakademi 3240 SORU EĞİTİM BİLİMLERİ kpss TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

ogretiakademi 3240 SORU EĞİTİM BİLİMLERİ kpss TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI kpss 2014 EĞİTİM BİLİMLERİ ogretiyoruz serisi TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme sınıf yönetimi öğretim teknolojileri ve materyal

Detaylı

BÖLÜM I:TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM I:TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz. III BÖLÜM I:TEMEL KAVRAMLAR 13 Eğitim.. 13 Eğitim Türleri ve Sınıflandırılması. 17 Formal (Resmi, Biçimsel) Eğitim.... 18 İnformal (Resmi Olmayan, Biçimsel Olamayan).. 20 Davranış..

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III Bölüm I: Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 1.1.Eğitim 16 1.2.Psikoloji 16 1.2.1.Psikolojinin Tarihçesi 18 1.2.1.1. 19.Yüzyıl Öncesi 18 1.2.1.2. 19.Yüzyıl

Detaylı

O Gelişim, organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal ve sosyal yönden en son aşamaya ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme

O Gelişim, organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal ve sosyal yönden en son aşamaya ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme BİREY GELİŞİMİ O Gelişim, organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal ve sosyal yönden en son aşamaya ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden değişimidir. O Gelişim; organizmanın

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ GİRİŞ BÖLÜM I TEMEL KAVRAMLAR 1-10 Kaynakça. 7 OKUMA PARÇASI (Baba Emzirmesi). 8

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ GİRİŞ BÖLÜM I TEMEL KAVRAMLAR 1-10 Kaynakça. 7 OKUMA PARÇASI (Baba Emzirmesi). 8 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ iv GİRİŞ v BÖLÜM I TEMEL KAVRAMLAR 1-10 Kaynakça. 7 OKUMA PARÇASI (Baba Emzirmesi). 8 BÖLÜM II RUH SAĞLIĞI YERİNDE İNSAN 11-30 Ruh Sağlığı Yerinde İnsanın İki Temel Özelliği 1. Kendini

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş...1

İÇİNDEKİLER. Giriş...1 İÇİNDEKİLER Giriş...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ Temel Kavramlar...5 Öğrenme ve Öğrenme İlkeleri...8 Öğretim ve Öğretme...10 Öğretim İlkeleri...12 1. Amaca Dönüklük İlkesi...12 2. Öğrenciye

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

fetüs bebek ölüm çocuk İleri yaş yeniyetme yetişkin

fetüs bebek ölüm çocuk İleri yaş yeniyetme yetişkin Döllenmiş yumurta fetüs bebek ölüm çocuk İleri yaş yeniyetme yetişkin Yaşam boyu devam eden biyolojik, bilişsel, sosyal gelişim ve kişilik gelişiminin bilimsel incelemesi Gelişim psikolojisinin başlıca

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...iii DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... v ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... vi İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...vii ÖN SÖZ...viii 1. KİTAP BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM / Sayfa Açık Bir Sistem Olarak Eğitim Eğitim ve Kültür Eğitim...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM / Sayfa Açık Bir Sistem Olarak Eğitim Eğitim ve Kültür Eğitim... İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM / 1-28 Sayfa Açık Bir Sistem Olarak Eğitim... 2 Eğitim ve Kültür... 2 Eğitim... 5 Açık Bir Sistem Olarak Eğitim... 5 A. Açık Sistem... 6 B. Yarı Açık Sistem...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM I: TEMEL KAVRAMLAR... 1 İnsan... 2 Eğitim ve Öğrenme... 3 Sanat Eğitimi... 5 Müzik Eğitimi... 6 Müzik Eğitiminin Amaçları...

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM I: TEMEL KAVRAMLAR... 1 İnsan... 2 Eğitim ve Öğrenme... 3 Sanat Eğitimi... 5 Müzik Eğitimi... 6 Müzik Eğitiminin Amaçları... İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: TEMEL KAVRAMLAR... 1 İnsan... 2 Eğitim ve Öğrenme... 3 Sanat Eğitimi... 5 Müzik Eğitimi... 6 Müzik Eğitiminin Amaçları... 6 Μüzik Eğitiminin İlkeleri... 9 Müzik Eğitiminin Boyutları...

Detaylı

Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR YENİ. Pegem. Pegem. Pegem. Pegem Pegem. Pegem Pegem. Pegem. Pegem. Pegem. Pegem

Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR YENİ. Pegem. Pegem. Pegem. Pegem Pegem. Pegem Pegem. Pegem. Pegem. Pegem. Pegem ÖSYM NİN SORDUĞU TÜM SORULAR EĞİTİM BİLİMLERİ Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 YENİ Komisyon Öğretmen Adayları İçin KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ KONU KONU DÜZENLENMİŞ

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM PROGRAM GELİŞTİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR. Doç. Dr. İzzet GÖRGEN

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM PROGRAM GELİŞTİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR. Doç. Dr. İzzet GÖRGEN İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM PROGRAM GELİŞTİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR Doç. Dr. İzzet GÖRGEN PROGRAM GELİŞTİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR... 1 İnformal eğitim... 5 Formal eğitim... 6 Örgün ve yaygın eğitim... 7 Örgün eğitim...

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ 2. BÖLÜM DANIŞMANLARIN İŞLEVLERİ VE ÇALIŞMA ALANLARI

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ 2. BÖLÜM DANIŞMANLARIN İŞLEVLERİ VE ÇALIŞMA ALANLARI İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ I. DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİNE GİRİŞ... 3 A. Danışmanlığın Tanımı... 4 B. Rehberliğin Tanımı... 4 C. Psikoterapinin Tanımı... 5 D. Danışmanlık...

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

İLKÖĞRETİME HAZIRLIK ve İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI

İLKÖĞRETİME HAZIRLIK ve İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI Editör: Fatma Alisinanoğlu 2. Baskı İLKÖĞRETİME HAZIRLIK ve İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI Özlem Şimşek - Gülhan Güven - Gözde İnal Berrin Dinç - Saide Özbey - Barış Çaycı Emre Ünal - D. Neslihan Bay Editör: Prof.

Detaylı

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI İÇİNDEKİLER KISIM I VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI BÖLÜM 1 Vygotsky nin Yaklaşımına Giriş Zihnin Araçları... 4 Zihnin Araçları Niçin Önemlidir... 5 Vygostky Yaklaşımının Tarihçesi...

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ. gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ. gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme kpss 2014 Yeni sorularla son sınav sistemine göre hazırlanmıştır. ezberbozan ezberletmezöğretir! KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU BANKASI gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program

Detaylı

Pedagojik Formasyon Eğitimi EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

Pedagojik Formasyon Eğitimi EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Pedagojik Formasyon Eitimi SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Fatih CAMADAN PROBLEM ALANLARINA GÖRE REHBERLİK HİZMETLERİ 1. EĞİTSEL REHBERLİK 2. MESLEKİ REHBERLİK 3. KİŞİSEL SOSYAL

Detaylı

Gelişim Psikolojisi Ders Notları

Gelişim Psikolojisi Ders Notları Gelişim Psikolojisi Ders Notları Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL www.gunescocuk.com Tanımlar Büyüme: Organizmada meydana gelen sayısal (hacimsel) değişiklikler Olgunlaşma: Potansiyel olarak var olan işlevin

Detaylı

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ I... iii ÖN SÖZ II...iv ÖN SÖZ II...vi 1. BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK...1 ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ...2 KİŞİLİK HİZMETLERİNİN UZMANLIK MESLEĞİ OLMA NİTELİKLERİ...3

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı; öğretmenlik becerilerinin kazandırılması

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK İçindekiler Önsöz... iii İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK Giriş... 1 Dil ve Anadili Tanımı... 2 Türkçenin Özellikleri... 4 İlkokul

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. Bilim Tarihine Genel Bir Bakış / 1 2. Bilimde Paradigmalar ve Bilimin Doğası / Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı / 59

İÇİNDEKİLER 1. Bilim Tarihine Genel Bir Bakış / 1 2. Bilimde Paradigmalar ve Bilimin Doğası / Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı / 59 İÇİNDEKİLER 1. Bilim Tarihine Genel Bir Bakış / 1 ESKİÇAĞDA BİLİM / 5 Mısır ve Mezopotamya'da Bilim / 6 Hindistan ve Çin de Bilim / 8 Antik Grek (Yunan) Dünyasında Bilim / 9 ORTAÇAĞDA BİLİM / 12 İslam

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak B E M Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek Eğilimlerini belirleyerek Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak Bireye uygun akademik programlara yönlendirerek Öğrencinin

Detaylı

BÖLÜM 1 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ... 1 BÖLÜM 2 YAPILANDIRMACI SINIF YÖNETİMİNDE OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİ.. 25

BÖLÜM 1 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ... 1 BÖLÜM 2 YAPILANDIRMACI SINIF YÖNETİMİNDE OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİ.. 25 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ... 1 Yönetim Kavramları... 1 Yapılandırmacılık ve Eğitim... 4 Sınıf Yönetimi Boyutları... 11 Sınıf Yönetiminde Rehber Kurallar... 16 Sınıf Yönetiminde Öğretmen

Detaylı

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Bahar Dönemi Program adı: ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Bahar Dönemi Program adı: ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI Ders İzlencesi 2016 2017 Eğitim Yılı ve Bahar Dönemi Program adı: ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI Dersin adı: Gelişim Teorileri Dersin veriliş şekli: Yüz yüze Dersin genel içeriği: Bu ders kapsamında çocuk gelişiminde

Detaylı

30 GÜNDE EĞİTİM BİLİMLERİ

30 GÜNDE EĞİTİM BİLİMLERİ KPSS KONU LÜĞÜ 30 DE EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ISBN: 978-605-9340-99-1 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Kısayol Yayıncılık a aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan yayınların

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ Giriş... 3 Teknoloji Eğitim Teknolojisi, Öğretim Teknolojisi ve Öğretim Tasarım Kavramları... 3 Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm... 1 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN EĞİTİMİ VE ÖNEMİ... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm... 1 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN EĞİTİMİ VE ÖNEMİ... 1 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 1 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN EĞİTİMİ VE ÖNEMİ... 1 FEN NEDİR?... 1 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN EĞİTİMİ... 3 ÇOCUKLAR FEN İ NASIL ÖĞRENİRLER?... 8 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN EĞİTİMİ NEDEN

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

Ders Ayrıntıları Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi AKTS Çocuk Hukuku

Ders Ayrıntıları Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi AKTS Çocuk Hukuku 1 --- Çocuk Hukuku 2+0 2 2 Seçmeli okul öncesi öğretmenliği lisans öğrencilerinin Türkiye ve Dünya hukukunda çocuğun ve çocuk haklarının yeri konusunda bilgi sahibi olmaları Çocukluk kavramı ve tarihsel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI EK-2 1. ETKİNLİĞİN ADI Rehberlik Kursu 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Eğitim Psikolojisi 2-0-2. Öğretim İlke ve Yöntemleri 2-0-2

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Eğitim Psikolojisi 2-0-2. Öğretim İlke ve Yöntemleri 2-0-2 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM Dersin Adı Kredisi Eğitim Bilimine Giriş 2-0-2 Eğitim Psikolojisi 2-0-2 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2-0-2 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Psikolojiye Giriş Dersin Kodu OKÖ105 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS kredisi 4 Haftalık Ders

Detaylı

Dersin Grubu. Dersin Kodu. Yarıyıl. Dersin Adı. Bölüm Zorunlu. 1 1 PSY101 Psikolojiye Giriş-I. Bölüm Zorunlu. 2 2 PSY102 Psikolojiye Giriş-II

Dersin Grubu. Dersin Kodu. Yarıyıl. Dersin Adı. Bölüm Zorunlu. 1 1 PSY101 Psikolojiye Giriş-I. Bölüm Zorunlu. 2 2 PSY102 Psikolojiye Giriş-II Adı 1 1 PSY101 ye Giriş-I Açıklaması 6 3 ki temel konulara giriş niteliğinde bir derstir. İşlenecek konulara araştırma teknikleri, davranışın biyolojik kökenleri, algı, hafıza, dil, insan gelişimi, vb.

Detaylı

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Eğitim 12 1.2.Teknoloji 13 1.3.Eğitim Teknolojisi 13 1.4.Öğretim Teknolojisi 17 1.4.1.Öğretim Teknolojisine Kullanımının Aşamaları 19 Yararlanılan Kaynaklar

Detaylı

Özet İçerik. Sözlük 517. Kaynakça 530. Yazar Adları Dizini 566. Dizin 573

Özet İçerik. Sözlük 517. Kaynakça 530. Yazar Adları Dizini 566. Dizin 573 Özet İçerik 1 Öğrenme: Giriş, Sorunlar ve Tarihsel Bakış Açıları 1 2 Koşullanma Teorileri 27 3 Sosyal Bilişsel Teori 77 4 Bilişsel Bilgi İşlem Teorisi 130 5 Bilişsel Öğrenme İşlemleri 183 6 Yapılandırmacı

Detaylı

2. BÖLÜM Hayat Bilgisi Öğretim Programının Yapısı ve Özellikleri

2. BÖLÜM Hayat Bilgisi Öğretim Programının Yapısı ve Özellikleri İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM Geçmişten Günümüze Hayat Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Selçuk Şimşek Hayat Bilgisi Dersinin Tanımı ve Kapsamı... 3 Hayat Bilgisi Dersinin Tarihçesi... 4 Hayat Bilgisi Dersinin Amaçları (Kazanımları)...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM III: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER BÖLÜM III: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER Önsöz İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNİN TANIMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 11 Giriş 12 Hayat ve Sosyal Bilgilerin Tanımı 13 Sosyal Bilimler ile Sosyal Bilgiler Farkı 13 Demokratik

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ VE TEŞEKKÜR KİTABIN YAPISI VE KAPSAMI YAZAR HAKKINDA 1. BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE KURAMSAL ÇERÇEVE

İÇİNDEKİLER SUNUŞ VE TEŞEKKÜR KİTABIN YAPISI VE KAPSAMI YAZAR HAKKINDA 1. BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE KURAMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER SUNUŞ VE TEŞEKKÜR... v KİTABIN YAPISI VE KAPSAMI... vii YAZAR HAKKINDA... ix 1. BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE KURAMSAL ÇERÇEVE 1.1. ÜSTÜN YETENEKLİLİĞE TARİHSEL BAKIŞ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Eğitim...11 1.1.1. Birey...12 1.1.2. Davranış...15 1.1.3. Yaşantı...16 1.1.4. İstendik...17 1.1.5. Değişme...17 1.1.6. Süreç...17

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikoloji RPD 101 Not III Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Kişilik Gelişimi Kişilik Nedir? *Kişilik, bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici,

Detaylı

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi Öğretim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi Öğretim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ Giriş... 3 Teknoloji Kavramı... 3 Eğitim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi... 4 Öğretim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi... 7 Eğitim ve Öğretim Teknolojisi

Detaylı

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan*

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Projenin Ortakları: Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ankara Üniversitesi, Etnoğrafya Müzesi, TURKKAD,Euro Innovanet-İtalya, Ironbridge George

Detaylı

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- EĞİTİM VE PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ.... 4 2. ÜNİTE-GELİŞİMİN TEMELLERİ........7 3. ÜNİTE-FİZİKSEL

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER

EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER İÇİNDEKİLER 1. Bölüm ÖZEL EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER Giriş... 3 Türkiye de Özel Eğitim Gerektiren Bireylerle İlgili Sayısal Bilgiler...10 Özel Eğitimde İlkeler...11 Türkiye

Detaylı

Yapılandırmacı Yaklaşım

Yapılandırmacı Yaklaşım Yapılandırmacı Yaklaşım Dr Ismail Marulcu 1 Yapılandırma ama neyi? Öğrenme sürecinde yapılandırılan, inşa edilen ya da yeniden inşa edilen bilgidir. Yapılandırmacılık öğrencilerin yeni bilgileri nasıl

Detaylı

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ. Murat CİVELEK (Rehberlik ve Eğitim Bilimleri Uzmanı. http://www.rehberlik.biz.tr. civelek.murat@gmail.com civelek_murat@yahoo.

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ. Murat CİVELEK (Rehberlik ve Eğitim Bilimleri Uzmanı. http://www.rehberlik.biz.tr. civelek.murat@gmail.com civelek_murat@yahoo. GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Murat CİVELEK (Rehberlik ve Eğitim Bilimleri Uzmanı http://www.rehberlik.biz.tr civelek.murat@gmail.com civelek_murat@yahoo.com 1 1. ÜNİTE GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ 2 KPSS de bu bölümden

Detaylı

22.09.2014 KONUNUN ANA HATLARI ÖĞRETİM KURAMLARI PIAGET ÖĞRENME KURAMI

22.09.2014 KONUNUN ANA HATLARI ÖĞRETİM KURAMLARI PIAGET ÖĞRENME KURAMI KONUNUN ANA HATLARI ÖĞRETİM KURAMLARI PIAGET ÖĞRENME KURAMI Öğrenme-Öğretme Kavramları Öğrenme Kuramları Piaget nin Bilişsel Gelişim Kuramı Bilişsel Gelişim Kuramıyla İlgili Temel Kavramlar Bilişsel Gelişimi

Detaylı

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ. gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ. gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme KPSS 2015 Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ezberbozan ezberletmezöğretir! KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ KONU ANLATIMLI gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program

Detaylı

GELİŞTİRMENİN KURAMSAL TEMELLERİ PROGRAM GELİŞTİRMENİN PSİKOLOJİK TEMELLERİ. Temel Kavramlar. Temel Kavramlar. Program Geliştirme ve Psikoloji

GELİŞTİRMENİN KURAMSAL TEMELLERİ PROGRAM GELİŞTİRMENİN PSİKOLOJİK TEMELLERİ. Temel Kavramlar. Temel Kavramlar. Program Geliştirme ve Psikoloji PROGRAM GELİŞTİRMENİN KURAMSAL TEMELLERİ PROGRAM GELİŞTİRMENİN KURAMSAL TEMELLERİ Program Geliştirmenin Tarihi Temelleri Program Geliştirmenin Felsefi Temelleri Program Geliştirmenin Psikolojik Temelleri

Detaylı

Okul Dönemi Çocuklarda

Okul Dönemi Çocuklarda Okul Dönemi Çocuklarda Fiziksel ve motor gelişim Bilişsel açıdan gelişim Psikososyal gelişim Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül Hasan Kalyoncu Üniversitesi Okul Dönemi Çocuklarda (7-11 yaş) Gelişimin Görevleri

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Güz Dönemi Program adı: ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Güz Dönemi Program adı: ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI Ders İzlencesi 2016 2017 Eğitim Yılı ve Güz Dönemi Program adı: ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI Dersin adı: Genel Psikoloji Dersi veren öğretim görevlisi: Gözde AKKAYA Dersin veriliş şekli: Yüz yüze Dersin genel

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ 9 1.1. Dünyada Hayat Bilgisi Dersinin Ortaya Çıkışı 11 1.2. Ülkemizde Hayat Bilgisi Dersi Geleneği 13 1.3. Hayat Bilgisi

Detaylı

Dersin Bitiminde Öğrenciler:

Dersin Bitiminde Öğrenciler: İçerik: Ünite-1 I. Gelişim ile ilgili Temel Kavramlar II. III. IV. Gelişimin Kritik Dönemleri Gelişim ile ilgili Temel İlkeler Gelişimi Etkileyen Faktörler V. Anne Babanın Çocuk Yetiştirme Tarzları VI.

Detaylı

ÖĞRETİM İLKE YÖNTEMLERİ

ÖĞRETİM İLKE YÖNTEMLERİ ) ) 2014 kpss eğitim bilimleri Türkiye nin En Çok Satan Ders Notları ÖĞRETİM İLKE ve YÖNTEMLERİ Gökhan Araz ogretiyoruz serisi ogretiakademi ) ogretiakademi Gökhan ARAZ Eğitim Bilimleri Öğretim İlke ve

Detaylı

BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE e lif b YENİ PROGRAM e n g ü

BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE e lif b YENİ PROGRAM e n g ü BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE YENİ PROGRAM Öğrenme kuramları öğrenmeyi açıklamaktadır. Öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ve en iyi öğrenmenin nasıl olabileceği vb. ile ilgili temel ilkeler ve süreçler bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME ÖĞRETME SÜREÇLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME ÖĞRETME SÜREÇLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME ÖĞRETME SÜREÇLERİ 1. TEMEL KAVRAMLAR... 5 2. ÖĞRENME VE ÖĞRENME İLKELERİ... 8 3. ÖĞRETİM VE ÖĞRETME... 10 3.1. Öğretim İlkeleri... 12 3.1.1. Amaca Dönüklük İlkesi...

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

EĞİTSEL VE DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME ASSESSMENT Ders 1: Tarihsel, Felsefi ve Yasal Boyutları. Prof. Dr. Tevhide Kargın

EĞİTSEL VE DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME ASSESSMENT Ders 1: Tarihsel, Felsefi ve Yasal Boyutları. Prof. Dr. Tevhide Kargın EĞİTSEL VE DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME ASSESSMENT Ders 1: Tarihsel, Felsefi ve Yasal Boyutları Prof. Dr. Tevhide Kargın Tarihsel, Felsefi ve Yasal Boyutları Tanım: Kabaca değerlendirme bir birey hakkında

Detaylı

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin?

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Öğrenmede değişen ne???? İnsanlar ve hayvanların öğrenmelerindeki farklar? Öğrenme??? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana

Detaylı

30 GÜNDE EĞİTİM BİLİMLERİ

30 GÜNDE EĞİTİM BİLİMLERİ KPSS KONU LÜĞÜ 30 DE EĞİTİM BİLİMLERİ PSİKOLOJİSİ ISBN: 978-605-2329-00-9 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Kısayol Yayıncılık a aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan yayınların tümü ya da herhangi

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)... III İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Test 1 (Psikolojiye Giriş)... 1 Test 2 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 3 Test 3 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 7 Test 4 (Bilişsel Gelişim)...11 Test 5 (Bilişsel Gelişim)...15

Detaylı

KPSS GELİŞİM PSİKOLOJİSİ. Pegem Pegem. Pegem Pegem. Pegem. Pegem. Pegem

KPSS GELİŞİM PSİKOLOJİSİ. Pegem Pegem. Pegem Pegem. Pegem. Pegem. Pegem KPSS GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Komisyon KPSS Gelişim Psikolojisi ISBN 978-605-364-196-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminin Tarihsel Gelişimi... 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Kullanılan Öğretim Yöntemlerine

Detaylı