ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ"

Transkript

1 Ders Adı Matematik I, Zorunlu DERS SAATİ: 4 Dönemi Güz KREDİSİ: 4 Ders Sorumlusu Dr. Muzaffer ATASOY Tel:(352) (İç hat:) , Web sayfası : Çalışma saatleri: Matematik I dersi fonksiyonları, limitleri ve bazı fonksiyonların türevini ve çıkarımını içerir. Dersin amacı mühendislik uygulamalarında kullanılan iki ve çok bilinmeyenli denklemleri tanıtmaktır. Eşitlikler polinominal, logaritmik ve trigonometrik fonksiyonları içerir ve ayrıca sürekli ve süreksiz olabilirler. Sınıf dersleri: Haftada dört saat teorik temeller. Frank Ayres, Diferansiyel ve İntegral Hesap, 3. baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Translating : H. Hilmi Hacısalihoğlu.. (1 hafta) Kümeler. (1 hafta) Sayılar. (2 hafta) Eksponansiyel sayılar (1 hafta) Fonksiyonlar (1 hafta) Mutlak değer (1 hafta) Logaritma. (1 hafta) Trigonometri. (2 hafta) Limit ve uygulamaları (2 hafta) Türev ve uygulamaları. (1 hafta) Eğriler ve fonksiyonları Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

2 Ders Adı BZ103 Fizik I, Zorunlu DERS SAATİ: 4 Dönemi Güz KREDİSİ: 4 Ders Sorumlusu Tel:(352) (İç hat:) , Web sayfası : Çalışma saatleri: Fizik dersinde kinematik ve kinetik konuları hakkında temel bilgiler verilir. Dersin amacı kütlelerin hareketlerini matematiksel olarak tanımlamak ve bir sonraki hareketlerini tahmin etmektir. Sınıf dersleri: Haftada dört saat teorik temeller. Raymond A. Serway, Physics for Scientists & Engineers with Modern Physics, Saunders Golden Sunburst Series. J.L.Meriam and L.G.Kraige, Engineering Mechanics, Dynamics, Volume 2, Wiley. Ferdinand P. Beer and E.R. Johnston Jr., Vector Mechanics for Engineers, Dynamics. (2 hafta) Kinematik. (2 hafta) Hareket. (2 hafta) Kuvvet, Kütle, Newton nun ikinci kuralı (2 hafta) İş ve Enerji (2 hafta) İş ve kinetik enerji, potansiyel enerji (1 hafta) Moment. (1 hafta) Lineer moment. (2 hafta) Açısal moment Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

3 Ders Adı BZ 105 Lineer Cebir Zorunlu DERS SAATİ: 3 Dönemi Güz KREDİSİ: 2 Ders Sorumlusu Dr. Muzaffer ATASOY Tel:(352) (İç hat:) , Web sayfası : Çalışma saatleri: Sınıf dersleri: Haftada üçsaat teorik temeller. Howard Anton, Linear Algebra Werner Greub., Linear Algebra. (2 hafta) Matrisler (2 hafta) Matrisin tersi ve transpozu (2 hafta) Temel matrisler (2 hafta) Determinant ve özellikleri, Sarruse kuralı (2 hafta) Lineer sistemlerin eşitlikleri (2 hafta) İki bilinmeyenli lineer sistemler. (2 hafta) Homojen sistem eşitlikleri. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

4 Ders Adı Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu Bz 107 Bilgisayar Mühendisliğine giriş FALL Bilgisayar Mühendisliği Prof.Dr. Derviş Karaboğa DERS SAATİ: 3 KREDİSİ: 3 Dersişn amacı öğrencilere bilgisayar mühendisliğinin uygulama temelleri ve teorisi halında kapsamlı bir açıklamasının verilmesi ve öğrencilerin donanım ve yazılım bilgilerini geliştirmektir. Bu dersin amaçları : 1. bilgisayar tarihide olmak üzere bilgisayar mühendisliğinin kapsamlı tanıtımı 2. analog devreler dijital donanım ve bilgisayar organizasyonu hakkında temel konuların tanıtımı, 3. takım çalışması ve iletişimin öneminin vurgulanması 4. bilgisayar mühendisliği bilgisayar bilimi elektronik mühendisliği gibi lisans boyunca verilecek konular hakkında referans sağlanması Sınıf dersi: haftada iki saat teorik temeller laboratuar: bir saat donanım ve bir saat yazılım. Ek olarak öğrenciler donanım ve yazılım hakkında bir dizi ödev hazırlamaktadır. Graham Smyth, Christine Stephenson, Computer Engineering: An Activity-Based Approach, Holt Software Associates Inc. However, also others books that includes same topics can be preferred by students. Kapalı notlarla, serbest formül sayfasıyla bir yazılı arasınav, bir yazılı yarıyılsonu sınavı yapılır. Ham başarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60'ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'ına eklenmesiyle hesaplanır. Ayrıca verilen 2 yada 3 ödev vize notunun %50 sini oluşturur. Başarılı olmak için başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. DERS KONULARI: Hafta 1: hesaplama tarihi Hafta 2: hesaplama tarihi Hafta 3: bilgisayar ve dijital lojik, nümerik sistemler Hafta 4: bilgisayar ve dijital lojik, nümerik sistemler Hafta 5: bilgisayar ve dijital lojik, nümerik sistemler Hafta 6: donanım Hafta 7: donanım Hafta 8: İşletim Sistemleri Hafta 9: İşletim Sistemleri Hafta 10: Excel, Word, PowerPoint Hafta 11: Excel, Word, PowerPoint Hafta 12: bilgisayar grafik, Multimedia Hafta 13: proje sunumları Hafta 14: proje sunumları

5 Ders Adı BZ109 kimya I, Zorunlu DERS SAATİ: 2 Dönemi Güz KREDİSİ: 2 Ders Sorumlusu Tel:(352) (İç hat:) , Web sayfası : Çalışma saatleri: Atomik ve moleküler yapı. Periyodik Sistem. Yarıiletken Ağırlıklı Yapılar. Kimyasal bağlar. Gazlar, sıvılar, Volumetrik ve Kalorimetrik Temel Prensipler. Kimyasal Reaksiyonların Analizi. Periyodik ve grup ilişkileri. Kristalleşme. Süblimleşme. Yüksek Sıcaklık Reaksiyonları. Elektrokimya. Termodinamik. Sınıf dersleri: Haftada iki saat teorik temeller. Ders Adı TD 101 Türk Dili I Dönemi Güz Ders Sorumlusu Okutman Lütfiye GÜVENÇ Tel:(352) (İç hat:) Web sayfası : Çalışma saatleri: DERS SAATİ: 2 KREDİSİ: 2

6 Dilin toplum ve insan hayatındaki yeri ve önemi, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihî gelişimi, Türkçenin bugünkü durumu; ses ve biçim özellikleri ve anlatım zenginliği; noktalama işaretleri ve yazım kuralları. Öğrencilere Türkçenin tarihi ve bugünkü durumu hakkında bilgi verip Türkçeyle yazılmış metinler üzerinde çalışmalar yapmak Sınıf dersleri: Haftada iki saat teorik temeller. 1- Muharrem Ergin, Türk Dili, Bayrak Yayınları, İstanbul. 2- Güncel Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara. 3- Yazım Kılavuzu, Türk Dil Kurumu, Ankara. 4- Şerif Aktaş- Osman Gündüz, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ankara. 1. İstiklal Marşı ve Atatürk ün Gençliğe Hitabesi. 2. Dil nedir? Türk dili ve kültürü; kültürün unsurları. 3. Yeryüzündeki diller, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri ve yayılma alanları. 4. Eser incelemesi: Şiir. 5. Türkçenin ses yapısı. 6. Türkçenin heceleri, vurgu, ses olayları, ses uyumları. 7. Türkçenin tarihsel dönemleri. 8. Ara sınav 9. Yazılı anlatım türleri. 10. Eser incelemesi: Hikâye. 11. Türkçenin güncel sorunları I 12. Yazı türleri, form yazılar. 13. Yazım kuralları. 14. Noktalama işaretleri. Ders Adı Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Dönemi Güz DERS SAATİ: 2 Ders Sorumlusu KREDİSİ: 2 Tel:(352) (İç hat:) , Web sayfası : Çalışma saatleri:

7 İnkılâp kavramı ve Türk İnkılâbına yol açan nedenler, Misak-i Milliden Türkiye Büyük Millet Meclisine, Kurtuluş Savaşı ve Lozan barışı, Türkiye Cumhuriyeti nin iç ve dış siyaseti. Gençlerimizin devletine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve bu anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine sahip çıkan, millî değerlerine bağlı, hür, demokratik ve lâik devlet düzenine saygılı, Cumhuriyet ve Cumhuriyet in getirdiği niteliklere sadık olarak yetiştirmektir. Sınıf dersleri: Haftada iki saat teorik temeller. 1- ATATÜRK, Mustafa Kemal, Nutuk ( ),( Hazırlayan: Zeynep Korkmaz), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara Atatürk ün Söylev Demeçleri, C. I-II-III, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara Atay Falih Rıfkı, Çankaya, Bateş Yayınları, İstanbul, A Abadan Yavuz, Atatürk ve İlkeleri, Varlık Yayınları, İstanbul, İNAN, Afet, Medenî Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk ün El yazıları, Ankara Prof. Dr. Bayram Bayraktar, Çağdaş Türkiye Tarihi, İstanbul Prof. Dr. Mustafa Keskin, Prof. Dr. Abdülkadir Yuvalı, v.d., Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Kayseri, (1. Hafta) Öğrencilerle Tanışma ve İnkılâp Kavramı. (2. Hafta) Osmanlı İmparatorluğu nun Yıkılışı. (3. Hafta) Yenileşme Hareketleri (4. Hafta) Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşı. (5. Hafta) I. Dünya Savaşı nda Cepheler. (6. Hafta) Ermeni Meselesi (7. Hafta) Mondros Mütarekesi. (8. Hafta) VİZE (9. Hafta) Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a Çıkışı. (10. Hafta) Amasya, Erzurum, Sivas Kongresi. (11. Hafta) Misak-ı Milli ve TBMM nin Açılışı (12. Hafta) Doğu ve Güney Cephesi. (13. Hafta) Batı Cephesi. (14. Hafta) Sevr ve Lozan Anlaşması.

8 Ders Adı BZ 111 Bilgisayar Programlama -I, Zorunlu DERS SAATİ: 3 Dönemi Güz KREDİSİ 3 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Mete Çelik Tel:(352) (İç hat:), Web sayfası :bm.erciyes.edu.tr/mcelik/bz111 Çalışma saatleri: C / C++ bilgisayar programlamaya giriş Temel bilgisayar programlama bilgisinin C/C++ programlama dili kullanılarak sunulması amaçlanmakatadır. Haftada iki saat teorik ve 1 saat pratik. Anlatılan konularn bilgisayar laboratuarında uygulamaları yapılmaktadır. C ve C++, Deitel ve Deitel, Sistem Yayıncılık, 6. Baskı Kapalı notlarla, serbest formül sayfasıyla bir yazılı arasınav, bir yazılı yarıyılsonu sınavı yapılır. Ham başarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60'ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'ına eklenmesiyle hesaplanır. Ayrıca verilen 2 yada 3 ödev vize notunun %50 sini oluşturur. Başarılı olmak için başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. (1 hafta) Dersin Kapsamı, Bilgisayara Giriş, İnternet. (2 hafta) C Programlamaya Giriş. (2 hafta) C de Yapısal Program Geliştirme, Akış Diyagramları (2 hafta) C de Program Kontrolü: If, for, while, do-while yapıları. (2 hafta) Fonksiyonlar. (1 hafta) Fonksiyonları Çağırma Çeşitleri: Değer ile fonksiyon çağırma, Adres ile fonksiyon çağırma. (2 hafta) Diziler (1 hafta) Dizilerin Fonksiyonlarda Kullanımı. (1 hafta) Çok Boyutlu Diziler. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi, istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi Ders Adı Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu BZ 106 Ayrık Matematik Zorunlu DERS SAATİ: 3 Bahar Bilgisayar Mühendisliği KREDİSİ 3 Yrd. Doç. Dr. Mete Çelik

9 Tel:(352) (İç hat:), Web sayfası :bm.erciyes.edu.tr/mcelik/bz106 Çalışma saatleri: Ayrık matematik konularının ve bunların bilgisayar mühendisliği uygulamalarının incelenmesi Ayrık matematik konularının ve bunların bilgisayar mühendisliği uygulamalarının incelenmesini amaçlamaktadır. Haftada 3 saat teorik. Discrete Mathematics and Its Applications, K. H. Rosen, Mc Graw Hill Kapalı notlarla, serbest formül sayfasıyla bir yazılı arasınav, bir yazılı yarıyılsonu sınavı yapılır. Ham başarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60'ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'ına eklenmesiyle hesaplanır. Ayrıca verilen 2 veya 3 ödev vize notunun %50 sini oluşturur. Başarılı olmak için başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. (1 hafta) Ayrık Matematiğe Giriş, Önerme. (2 hafta) Matematiksel İspat Yöntemleri. (2 hafta) Küme Teorisi ve Cebri (2 hafta) Bağıntılar ve İşlemler, Fonksiyonlar. (2 hafta) Gruplar ve Yarı Gruplar, Kafes Yapıları ve Boole Cebri. (2 hafta) Graf Teorisi. (2 hafta) Yineleme Bağıntıları ve Algoritmalar (1 hafta) Sonlu Durumlu Makinalar ve Turing Makinaları Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi, istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi Ders Adı BZ 104 Elektrik Ölçme ve Laboratuarı. Zorunlu DERS SAATİ: 2+1 Dönemi Bahar KREDİSİ: Ders Sorumlusu Doç. Dr. Nurhan Karaboğa, Adres:Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Müh. Böl., Kayseri.

10 Tel:(352) İç hat: Çalışma saatleri: Fiziksel büyüklükler, uluslararası standartlar, elektrik ölçme temelleri, analog ölçme cihazları, ölçme cihazları ve ölçme hataları, ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi, DC ve AC köprü devreleri ve osiloskobun prensipleri. Öğrencilerin elektrik ölçme teknikleri ve uygulamaları konusunda becerilerini geliştirmektir. Sınıf Dersleri: Haftada 2 saat teorik. Laboratuar Dersleri: Haftada 1 saat pratik DERS DÖKÜMANLARI: M. Ali Çorlu, S. Özden, Temel Elektriksel Ölçmeler ve Değerlendirme, Özak Ofset, ÖNERİLEN DÖKÜMANLAR: M. Burns, W. Roberts, An Introduction to Mixed Signal IC Test and Measurement, Oxford University Press, Teorik olarak yapılan yazılı sınav ve lab. sınavlarının ortalaması vize sınav notu olarak değerlendirilmektedir. Dönem sonunda yarıyılsonu sınavı yapılır. Başarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60'ine, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'unun eklenmesiyle hesaplanır. (2 hafta) Temel fiziksel büyüklükler ve uluslararası standartlar. (1 hafta) Elektrik ölçmenin temelleri. (1 hafta) Temel Ölçme teknikleri. (2 hafta) Analog ölçme cihazlarının prenspleri. (1 hafta) Ölçme sonuçlarının değerlendirilmesi ve ölçme hataları (1 hafta) ARA SINAV - Teorik (1 hafta) ARA SINAV - Uygulamalı (2 hafta) DC köprüler ve uygulamaları, Wheatstone köprüsü, Kelvin köprüsü. (2 hafta) AC köprüler ve temel uygulamaları. (1 hafta) Osiloskopların temel prensipleri. (a) matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi (b) deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi (c) istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi (e) mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi (g) etkin iletişim kurma becerisi (k) mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi Ders Adı Matematik II, Zorunlu DERS SAATİ: 4 Dönemi Bahar KREDİSİ: 4 Ders Sorumlusu Dr. Muzaffer ATASOY

11 Tel:(352) (İç hat:) , Web sayfası : Çalışma saatleri: Matematik II dersi integral ve türevlerin işlenmesini kapsamaktadır. Bu ders diferansiyel denklemler dersine temel teşkil edecektir. Matematik I dersi türev ve integralin fiziksel ve matematiksel manasının açıklanmasını amaçlamaktadır. Sınıf dersleri: Haftada dört saat teorik temeller. Analiz I Doç. Dr. Mustafa Balcı Temel ve Genel Matematik I- Prof. Dr. H. H.Hacısalihoğlu Doç.. Dr. Mustafa Balcı - Prof. Dr. H. H.Hacısalihoğlu Yüksek Matematik Problemleri Prof. Dr.Ahmet A. Karadeniz. (1 hafta) Indefinit integralleri (2 hafta) Parçaların integrali (2 hafta) İndirgeme formülleri ve örnekleri (1 hafta) Binom integralleri (2 hafta) Definit integralleri ve uygulamaları (2 hafta) İntergral kullanarak limit bulma (1 hafta) Hacim hesaplamaları (1 hafta) Seriler (1 hafta) Serilerin yakınsaması (1 hafta) Matris ve determinantları Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi Ders Adı Fizik II, Zorunlu DERS SAATİ: 4 Dönemi Bahar KREDİSİ: 4 Ders Sorumlusu Tel:(352) (İç hat:) 32500

12 , Web sayfası : Çalışma saatleri: Matematik I dersi elektrik alan, Gauss kanunu, elektriksel potensiyel, kapasitorler, elektrik akım, direnç ve Ohm kanunu, elektrik devreler, manyetik alan, akım kanunu, Faraday Kaanunu, manyetik materyaller, elektromanyetik dalgalar, Maxwel denklemleri gibi konuları kapsamaktadır. Dersin amacı fiziksel prensipleri ve kanunları açıklamaktır. Sınıf dersleri: Haftada dört saat teorik temeller. 1. Raymond A. Serway, For Scientists&Engineers With Modern Physics, Palme Yayıncılık, Fredrick J. Keller, W. Edward Gettys, Malcolm J. Skove, Physics II, Literatür Yayıncılık, Frederick J. Bueche, David A. Jerde, principle of Physics II, Palme Yayıncılık, (1 hafta) Elektrik akımı ve alanları. (1 hafta) Gauss Kuralı (2 hafta) Elektriksel potansiyel, kapasite (1 hafta) Elektrik akımı, direnç ve ohm kanunu (1 hafta) DC elektrik devreleri (1 hafta) Manyetik alan, ve akım kanunu (1 hafta) Faraday kanunu ve indüktans (2 hafta) AC elektirik ve RLC devreleri (2 hafta) Manyetik malzemeler, elektromanyetik dalgalar (1 hafta) Maxwel eşitlikleri Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Ders Adı BZ 102 Bilgisayar Programlama II, Zorunlu DERS SAATİ: 4 Dönemi Bahar KREDİSİ 4 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Bahriye AKAY Tel:(352) (İç hat:), Web sayfası :

13 Çalışma saatleri: Göstericiler, Fonksiyon Göstericileri, Karakter ve String islemleri,biçimlendirilmiş Giriş Çıkış, Struct ve union, Bit operatörleri, Dosya işleme, Recursive yapılar, dinamik hafıza ayırma, linked listler, stack, queue, tree, C preprocessors, C++, C++ ile nesne yönelimli programlamaya giriş, C++ ile nesne yönelimli programlamaya giriş Herhangi bir önkoşul bulunmamaktadır Programlama bilgilerinin artırılması, yeteneklerinin geliştirilmesi Laboratuarda ders anlatımı ve uygulaması DERS DÖKÜMANLARI: C ve C++, Harvey M. Deitel/ Paul J. Deitel C ve C++, Harvey M. Deitel/ Paul J. Deitel Brian W. K., C Programming Language, Prentice Hall, Ham başarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60 ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'ının eklenmesiyle Hafta 1: Göstericiler Hafta 2: Fonksiyon Göstericileri Hafta 3: Karakter ve String islemleri Hafta 4: Biçimlendirilmiş Giriş Çıkış Hafta 5: Struct ve union Hafta 6: Bit operatörleri Hafta 7: Dosya işleme Hafta 8: Dosya işleme Hafta 9: Recursive yapılar, dinamik hafıza ayırma, linked listler, stack, queue, tree Hafta 10: Recursive yapılar, dinamik hafıza ayırma, linked listler, stack, queue, tree Hafta 11: C preprocessors Hafta 12: C++ Hafta 13: C++ ile nesne yönelimli programlamaya giriş Hafta 14: C++ ile nesne yönelimli programlamaya giriş Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Ders Adı Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu TD 102 TÜRK DİLİ II Bahar Bilgisayar Mühendisliği Okutman Lütfiye GÜVENÇ DERS SAATİ: 2 KREDİSİ 2

14 Tel:(352) (İç hat:) Web sayfası : Çalışma saatleri: Yazılı ve sözlü anlatımda başarılı olabilmek için retorik bilgisi (belagat), yazılı anlatım biçimleri ve teknikleri, sözlü anlatım biçimleri ve teknikleri, yazılı ve sözlü anlatımda üslup, tartışma türleri. Öğrencileri Türkçenin sözlü ve yazılı kullanımı ile ilgili bilgilendirmek, dilimizin edebî ürünleri yoluyla öğrencilerin retorik incelemeler yapmalarını sağlamak. Haftada iki saat sınıflarda teorik olarak işlenecektir. DERS DÖKÜMANLARI: 1.Muharrem Ergin, Türk Dili, Bayrak Yay., İstanbul. 2- Güncel Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara. 3- Yazım Kılavuzu, Türk Dil Kurumu, Ankara. 4- Şerif Aktaş-Osman Gündüz, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ankara. Ham başarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60 ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'ının eklenmesiyle 1- Yazılı kompozisyon; yazı türleri. 2- Türkçenin yapısı, sözcük türleri. 3- Retorik çalışma (metin çalışması). 4- Roman incelemesi. 5- Cümle. 6- Sözlü kompozisyon çalışması. 7- Şiir incelemesi. 8- Ara sınav. 9- Gramatikal çözümleme çalışması. 10- Türkçenin güncel sorunları II. 11- Hikâye incelemesi. 12- İletişim nedir? Yazılı ve sözlü iletişimin hayatımızdaki yeri. 13- Retorik çalışma (metin çalışması). 14- Yazılı kompozisyon çalışması ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Ders Adı Aİ102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II Dönemi Bahar Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Ders Sorumlusu DERS SAATİ: 2 KREDİSİ 2

15 Tel:(352) (İç hat:) , Web sayfası : Çalışma saatleri: Atatürk döneminde yapılan yenilikler ve olaylar hakkında bilgi verir. Gençlerimizin devletine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve bu anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine sahip çıkan, millî değerlerine bağlı, hür, demokratik ve lâik devlet düzenine saygılı, Cumhuriyet ve Cumhuriyet in getirdiği niteliklere sadık olarak yetiştirmektir DERS DÖKÜMANLARI: 1- ATATÜRK, Mustafa Kemal, Nutuk ( ), ( Hazırlayan: Zeynep Korkmaz), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara Atatürk ün Söylev Demeçleri, C. I-II-III, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara Atay Falih Rıfkı, Çankaya, Bateş Yayınları, İstanbul, A Abadan Yavuz, Atatürk ve İlkeleri, Varlık Yayınları, İstanbul, İNAN, Afet, Medenî Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk ün El yazıları, Ankara Ham başarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60 ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'ının eklenmesiyle 1. Türk İnkılabı ve Milli Benliğe Kavuşma. 2. Atatürk ün Ekonomik Stratejileri. 3. Atatürk ün Politik Stratejileri. 4. Eğitimin Laikleştirilmesi ve Eğitim Birliği. 5. Kadın Hakları, Güzel Sanatlar, Harf İnkilâbı, Saat ve Ölçülerde yenilik. 6. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 7. Millî Mücadele Dönemi Türk Dış Politikası Dönemi Türk Dış Politikası 9. VİZE SINAVI 10. Atatürk e Göre Millet ve Milliyetçilik. 11. Cumhuriyetçilik. 12. Devletçilik,Halkçılık. 13. Lâiklik. 14. Atatürk İlkeleri; Milli Devlet, Tam Bağımsızlık, Batıcılık, Gerçekçilik, Hukuka Bağlılık, Yurtta Barış Dünyada Barış. ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Ders Adı BZ 213 Bilgisayar Programlama III Zorunlu DERS SAATİ: 3 Dönemi Güz KREDİSİ 3

16 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Bahriye AKAY Tel:(352) (İç hat:), Web sayfası : Çalışma saatleri: C# dilinin temel özellikleri ve syntaxi, nesne yönelimli programlama, c# temelli Windows programlama, web uygulamalari, veritabanı uygulamaları, web servisler Herhangi bir önkoşul bulunmamaktadır Programlama bilgilerinin artırılması, yeteneklerinin geliştirilmesi, web uygulamaları, veritabanı uygulamaları, web servislerin öğrenilmesi Laboratuarda ders anlatımı ve uygulaması DERS DÖKÜMANLARI: Programming C#, 2nd Edition Jesse Liberty, Publisher: O'Reilly, 2002 ISBN: , Visual C# 2005: How to Program, Second Edition By H. M. Deitel - Deitel & Associates, Inc., P. J. Deitel -Deitel & Associates, Inc. Publisher : Prentice Hall Hafta 1: Giriş, C#temelleri Hafta 2: Sınıflar ve objeler Hafta 3: Kalıtım ve Çoksekillilik Hafta 4: Operator overloading Hafta 5: Diziler ve indexleyiciler Hafta 6: Hata Ayıklama Hafta 7: Generics Hafta 8: Interface Hafta 9: ASP.NET Hafta 10: ASP.NET Hafta 11: ADO.NET Hafta 12: ADO.NET Hafta 13: ADO.NET Hafta 14: Web Services Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

17 Ders Adı Mühendislik Matematiği, Zorunlu DERS SAATİ: 4 Dönemi Güz Ders Sorumlusu KREDİSİ: 3 Tel:(352) (İç hat:) , Web sayfası : Çalışma saatleri: İleri mühendislik matematiği konularına girişi kapsamaktadır. Dersin amacı ileri mühendislik matematiği temellerini anlamaktır. Ders kapsamında kompleks değişkenler teorisi, ihtimaller hesabı, Laplace dönüşjümleri, fourier serileri ve dönüşümleri işlenecektir. Sınıf dersleri: Haftada dört saat teorik temeller. Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, John Wiley and Sons. H. Ergun Bayrakçı, Engineering Mathematics of Linear Systems (In Turkish), Çağlayan Publisher H. B. Phillips, Vectoral Analysis(In Turkish) Larson and Hostetler, Calculus, D.C. Heath and Company (1 hafta) Vektör analizine giriş. (1 hafta) Koordinat sistemleri. (2 hafta) Gradyent, Diverjans, Rotasyonel (1 hafta) Diverjans ve Stokes teoremleri (1 hafta) Sıfır özdeşlikleri (1 hafta) Helmholtz teoremi (1 hafta) Karmaşık değişkenler teorisi (2 hafta) Olasılık teoremi ve laplas dönüşümleri (3 hafta) Fourier serileri ve dönüşümleri Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

18 Ders Adı Diferansiyel Denklemler Zorunlu DERS SAATİ: 4 Dönemi Güz KREDİSİ: 3 Ders Sorumlusu Prof Dr. Mehmet Baran Tel:(352) (İç hat:) , Web sayfası : Çalışma saatleri: Diferansiyel Denklemler Der, yariiletken elektronik devre operasyonları için gereken temel kavramlarının verilmesi ve bilgisayar mühendisliği için sistem ve aygıt tasarımının temellerinin verilmesini amaçlamaktadır. Sınıf dersleri: Haftada dört saat teorik temeller. Solutions manual to accompany elementary differential equations and boundary value problems / W.E. Boyce, R.C. Diprima Elementary differential equations and Boundary value problems. / William E. Boyce Diferansiyel denklemler, uygulamaları ve çözüm tekniği / Murray R. Spiegel, çev. Selahattin Pekol,Atakan Demirseren. (2 hafta) Diferansiyel denklemler, temel tanımlar ve terminoloji. (3 hafta) Birinci dereceden diferansiyel denklemler ve uygulamaları (7 hafta) Yüksek dereceli lineer diferansiyel denklemler (2 hafta) Laplace dönüşümleri Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

19 Ders Adı BZ 203 Elektrik Devreler, Zorunlu DERS SAATİ: 2 Dönemi Güz KREDİSİ 2 Ders Sorumlusu Derviş Karaboğa Tel:(352) (İç hat:), Web sayfası : Çalışma saatleri: Analog ve dijital elektrik devrelerinin temel devre yasalarının, devre eşitliklerinin yazılması ve çözülmesi için gerekli tekniklerin ve devre teoremlerinin kullanılmasıyla analizi, birinci ve ikinci dereceden devrelerin geçiş analizleri Modern elektronik sistemlerin içerisindeki analog ve dijital devrelerin temellerinin verilmesi ve elektronik devrelerin analiz ve tasarımının tanıtılması Sınıf dersleri: Haftada iki saat teorik temeller. Irwin, D.,Basic Engineering Circuit Analysis, MacMillan Publishing, New York, J.W., Nilsson & S. A., Riedel, Introductory Circuits for Electrical and Computer Engineering, 1st Edition, Prentice-Hall, Irwin, D.,Basic Engineering Circuit Analysis, MacMillan Publishing, New York, J.W., Nilsson & S. A., Riedel, Introductory Circuits for Electrical and Computer Engineering, 1st Edition, Prentice-Hall, Hafta 1 : DC devrelerin analizi, teoremler ve kuralların kullanımı Hafta 2 : DC devrelerin analizi, teoremler ve kuralların kullanımı Hafta 3 : Thevenin ve Norton denklemleri Hafta 4 : Thevenin ve Norton denklemleri Hafta 5 : Superposition Hafta 6 : Superposition Hafta 7 : Basit dijital lojik devrelerin MOSFET in anahtar olarak kullanılmasıyla analizi Hafta 8 : RC ve RL devrelerinde birinci dereceden geçiş davranışı, bunla ilgili birinci dereceden diferansiyel denklemlerin çözümü ve basit lojik kapıların uygulamaları Hafta 9 : RC ve RL devrelerinde birinci dereceden geçiş davranışı, bunla ilgili birinci dereceden diferansiyel denklemlerin çözümü ve basit lojik kapıların uygulamaları

20 Hafta 10 : Sürücü kaynaklı dijital devrelerde RC yayılım gecikmesi ve ilgili homojen olmayan diferansiyel denklemler Hafta 11 : 2. dereceden RLC devrelerinin geçiş cevabı ve ilgili diferansiyel denklemlerin çözümü Hafta 12 : 2. dereceden RLC devrelerinin geçiş cevabı ve ilgili diferansiyel denklemlerin çözümü Hafta 13 : Homojen olmayan ikinci dereceden diferansiyel denklemler ve çözümleri Hafta 14 : Homojen olmayan ikinci dereceden diferansiyel denklemler ve çözümleri Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi Ders Adı BZ 209 Nesneye Yönelik Programlama, Zorunlu DERS SAATİ: 2 Dönemi Güz KREDİSİ Ders Sorumlusu Doç.Dr.Veysel Aslantaş Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Müh. Böl., Kayseri, Tel:(352) (İç hat:), Web sayfası : Çalışma saatleri: Programlama dilleri tarihsel gelişimi, programlama paradigmaları ve farkları, UML Birleşik modelleme dili, diyagram türleri, kullanım senaryosu, faaliyet, iletişim, akış, zaman akış, etkileşim, durum makinası, sınıf, nesne, bileşen, dağılım diyagramları ve kullanımları. Nesne tabanlı tasarım, İhtiyaç analizi, sistem analizi, sınıf tabanlı sistem tasarımı, Proje yönetimi, şelale modeli, yazılım mimarisi, mimari tasarım modelleri, modellerin yeniden kullanılabilirliği. Sınıflar, nesneler, soyut sınıflar, arayüzler, instance, mesaj gönderimi, miras alma, soyutlama, veri saklama, arayüzler, çok şekillilik, sınıflar arası ilişkiler, nesneye yönelik programlama dillerindeki durumlar, gang of four tasarım kalıpları, tasarım kalıbı uygulamaları. Bu derste temel nesneye yönelik programlama yaklaşım ve kavramlarının öğretilmesi hedeflenmektedir. Sınıf dersleri: Haftada iki saat teorik temeller. DERS DÖKÜMANLARI: An Introduction to Object-Oriented Programming with Java, 3rd Ed. (IE) w/web card, Wu, McGraw-Hill, UML ile Nesne Tabanlı Çözümleme ve Tasarım, Bora Güngören, Seçkin Yayıncılık, Visual C# 2008 How to Program, Prentice Hall, An Introduction to Object-Oriented Programming with Java, 3rd Ed. (IE) w/web card, Wu, McGraw-Hill, UML ile Nesne Tabanlı Çözümleme ve Tasarım, Bora Güngören, Seçkin Yayıncılık, Visual C# 2008 How to Program, Prentice Hall,

21 (1 Hafta)Programlamanın tarihsel gelişimi, programlama paradigmaları, nesneye yönelik programlamanın avantajları, programlama bileşenleri, tasarım-kodlama-derleme-çalıştırma aşamaları. (2 Hafta)Meta modelleme, modelleme dilleri yaklaşımı, UML standartı ve diyagram türleri, C# programlama dili sözdizimi..net uygulama geliştirme aşamaları. (3 Hafta) Nesneye yönelik programlama temelleri, kavramları, özellikleri, sınıf, nesne, mesaj gönderme, metotlar, miras alma, soyutlama. C# değişken değer tipleri ve referans tipleri, yapıcı metotlar ile nesne başlatma. Nesneye yönelik programlama kavramları, miras alma, soyutlama, veri saklama, çok şekillilik, dinamik bağlama, C#.net nesneye yönelik programlama söz dizimi ve uygulama örnekleri, arayüzler, soyut sınıflar ve kullanım amaçları, kalıtım örnekleri, c# nesnesel bazlı özel kodlama yaklaşımları. İsim uzayı. (3 Hafta).Net Windows.Forms isim uzayı ve sınıfları. Windows bazlı kontroller ve özellikleri, metotları, olayları, olay yakalama, örnek uygulamalar. (2 Hafta).Net System.Collections isim uzayı ve sınıfları, diziler, dinamik dizi sınıfları, sınıf indexer tanımlaması, generic ve non-generic dizi sınıfları, queque, stack, arraylist, dictionary sınıfları uygulamaları. Sınıf özellik tanımlamaları, getter setter metotlar, erişim deyimleri. Olay yakalama ve detayları, windows programalama mesaj döngüsü mimarisi. (3 hafta) Overload ve override metot işlemleri. Windows kontrollerini dinamik olarak kullanımı ve yeniden kullanılabilirlik kavramı, gang of four tasarım kalıpları ve gelişim süreci. Prototip, Singleton, Factory, Builder, Adapter, Bridge, Decorator, Façade, Proxy, Command, Interpreter, Iterator, Memento, Mediator patterns Tasarım kalıpları uml şemaları, örnek uygulama ve C# kodlama Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, Yazılım problemlerini tanımlama, analiz ve çözme becerisi İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi Ders Adı BZ 205 Veri Yapıları ve Algoritmalar Zorunlu DERS SAATİ: 4 Dönemi Güz KREDİSİ 4 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Mete Çelik Tel:(352) (İç hat:), Web sayfası :bm.erciyes.edu.tr/mcelik/bz205 Çalışma saatleri: Veri Yapıları ve Algoritmalar Bilgisayar mühendisliğinde kullanılan temel veri yapılarının ve algoritmaların sunulmasını ve analiz edilmesini amaçlamaktadır.

22 Haftada 4 saat teorik. Data Structures and Algorithm Analysis in C++, Mark Allen Weiss, The Benjamin/Cummings Publishing Company Veri Yapıları ve Algoritmalar, Rifat Çölkesen, Papatya Yayınları Kapalı notlarla, serbest formül sayfasıyla bir yazılı arasınav, bir yazılı yarıyılsonu sınavı yapılır. Ham başarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60'ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'ına eklenmesiyle hesaplanır. Ayrıca verilen 2 yada 3 ödev vize notunun %50 sini oluşturur. Başarılı olmak için başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. (1 hafta) C++ Tekrarı. (2 hafta) Göstericiler ve Bağlantılı Listeler. (1 hafta) Yığın Yapıları (1 hafta) Kuyruk Yapıları. (2 hafta) Algoritma Analizi. (2 hafta) Arama Algoritmaları. (2 hafta) Ağaç Yapıları: AVL Ağaç Yapısı, B-ağaç Yapısı (1 hafta) Graf yapıları (1 hafta) Önce Derinlik (Dept first) ve Önce Genişlik (Breath First) Arama Algoritmaları (1 hafta) Çırpı Fonksiyonu ve Kelime Uygunluğu (Hashing and String Matching) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi, istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi Ders Adı BZ 212, ELEKTRIK VE ELEKTRONİK DEVRELER LAB. Zorunlu DERS SAATİ: 2 Dönemi Bahar KREDİSİ 1 Ders Sorumlusu Tel:(352) (İç hat:), , Web sayfası : Çalışma saatleri: Ohm, Kirschoff, Süperpozisyon ve Maksimum Güç Transferinin İncelenmesi ve uygulanması.devre akım ve geriliminin ölçülmesi. Akım ve gerilim kaynaklarının iç dirençlerinin hesaplanması. Thevenin ve Norton teoremlerinin uygulanması. Kapasitör ve indüktör ölçümleri ve uygulamaları. Alçak ve yüksek geçiren filtrelerin incelenmesi. Rezonans devrelerinin incelenmesi. Yarıiletkenler ve Diyot Karakteristiği, Diyot Uygulamaları, Transistörler ve Uygulamaları, BJT Kuvvetlendiriciler,FETler, Kuvvetlendiricilerde Alt ve Üst Kesim Frekansı, kuvvetlendiricilerde Geri Besleme, Kararlılık ve Osilatörler, Multivibratörler

23 -Temel elektrik devrelerinin pratik uygulamaları ile öğrencinin pratik becerisini arttırmak ve teorik konuların pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. Laboratuvar uygulamaları: Haftada iki saat pratik uygulama yapılır. Elektrik elektrnik devreler laboratuvarı laboratuarı föyleri M.Alçı, R.Kılıç, Elektronik Devreler ve Uygulamaları-I, Erciyes Üniversitesi Yayınları, R.Boylestad, L.Nashelsky, Electronic Devices and Circuit Theory, Prentice-Hall Inc., 1992, NewJersey Öğrenciler, programlı ders deneylerin en az %80 ine devam etmek zorundadır. 1.Deney Direnç renk kodlarının tanınması, direnç ölçümü, seri ve paralel dirençler (gerilim bölücü ve akım bölücü devreler), Gerilim ve akım ölçümü, Ohm ve Kirchoff kanunlarının incelenmesi 2.Deney Süper pozisyon teoreminin incelenmesi ve Thevenin teoreminin incelenmesi 3.Deney Maksimum güç transferi teoreminin incelenmesi Osiloskop kullanımı ve genel prensiplerinin öğrenilmesi 4.Deney Yarıiletkenler ve Diyot Karakteristiği, (2 hafta) Diyot Uygulamaları 5.Deney Transistör Karakteristiği, BJT Kuvvetlendiriciler 6.Deney FET Karakteristiği 7.Deney Kuvvetlendiricilerde Alt ve Üst Kesim Frekansı, Geri Besleme 8.Deney Kararlılık ve Osilatörler 9.Deney Multivibratörler Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, İstenilen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi Ders Adı BZ 214, BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA IV, Zorunlu DERS SAATİ: 3 Dönemi Bahar KREDİSİ 3 Ders Sorumlusu Doç.Dr. Veysel Aslantaş Tel:(352) (İç hat:), , Web sayfası : Çalışma saatleri: Java programlama

24 Java programlama dilinin yazım kuralları, dilin çalışma mimarisi, temel programlama becerisi ve algoritma tasarlama, istisna yönetimi, dosyalama, grafik arayüzler, ağ programlama, çok kanallı programlama, veri tabanı erişimi ve kullanımı, applet, servlet, JSP, metin işleme ve düzenli ifadeler konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Sınıf dersleri: Haftada 3 saat teorik temeller. H. Deitel, P. Deitel, Java How to program, Deitel. H. Deitel, P. Deitel, Java How to program, Deitel. 1 hafta Java programlama dilinin yazım kuralları ve Java çalışma mimarisi, 3 hafta temel programlama becerisi ve algoritma tasarlama, 1 hafta istisna yönetimi, 1 hafta dosyalama, 1 hafta grafik arayüzler, 1 hafta ağ programlama, 1 hafta çok kanallı programlama, 1 hafta veri tabanı erişimi ve kullanımı, 1 hafta applet, 1 hafta servlet, 1 hafta JSP, 1 hafta metin işleme ve düzenli ifadeler. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi Ders Adı YD 202, MESLEKİ YABANCI DİL I, Zorunlu DERS SAATİ: 2 Dönemi Bahar KREDİSİ 2 Ders Sorumlusu Doç.Dr. Veysel Aslantaş Tel:(352) (İç hat:), , Web sayfası : Çalışma saatleri: Temel terimler ve bilgisayar sisteminin bileşenleri. Bilgisayar sistem teknolojileri üzerine tartışmalar. Programlama ve uygulama yazılımları. İşletim sistemleri, bilgisayar güvenliği, haberleşmenin önemi.

25 Haftalık iki saat teorik olarak işlenmektedir. Computer Science: An Overview (10th Edition), J. Glenn Brookshear, Addison Wesley. Technical English: Writing, Reading and Speaking (8th Edition), Nell Ann Pickett, Ann Appleton Laster, ve Katherine E. Staples, Longman. 1. hafta Temel terimler 2. hafta Temel terimler 3. hafta Temel terimler 4. hafta Temel terimler 5. hafta Bilgisayar sisteminin bileşenleri 6. hafta Bilgisayar sisteminin bileşenleri 7. hafta Bilgisayar sisteminin bileşenleri 8. hafta Bilgisayar sistem teknolojisi üzerine tartışmalar 9. hafta Bilgisayar sistem teknolojisi üzerine tartışmalar 10. hafta Bilgisayar sistem teknolojisi üzerine tartışmalar 11. hafta Programlama ve uygulama yazılımları 12. hafta Programlama ve uygulama yazılımları 13. hafta Programlama ve uygulama yazılımları 14. hafta Programlama ve uygulama yazılımları Ders Adı Lojik Devreler ve Tasarımı Zorunlu DERS SAATİ: 4 Dönemi Güz KREDİSİ: 4 Ders Sorumlusu Prof Dr. Kenan Danışman Tel:(352) (İç hat:) , Web sayfası : Çalışma saatleri: Ders lojik donanımı ve lojik tasarımın prensiplerini ve bunların uygulamasını kapsamaktadır. Dersin amacı lojik devrelerin analiz veya sentesinin yapılabilmesidir ve temel lokik devre tasarımı bilgisinin verilmesidir. Sınıf dersleri: Haftada dört saat teorik temeller.

26 Digital Design, M. Morris Mano, Prentice Hall, New Jersey, PROPOSED MATERIALS: Digital Design Principles and Practices, John F. Wakerly, Prentice Hall, New Jersey, Digital Logic State Machine Design, David J. Comer, Oxford University Press, Oxford, (2 hafta) Saysısal sistemler ve kodlamalar. (2 hafta) Lojik kapıları ve Bool Cebri (2 hafta) Lojik devreler (2 hafta) Flip floplar (2 hafta) Sayıcılar ve hafıza birimleri (2 hafta) Programlanabilir lojik elemanlar (2 hafta) Lojik devre aileleri Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi Ders Adı BZ 202, ELEKTRONİK DEVRELER, Zorunlu DERS SAATİ: 4 Dönemi Bahar KREDİSİ 4 Ders Sorumlusu Yrd. Doç.Dr. Mustafa Danacı Tel:(352) (İç hat:), , Web sayfası : Çalışma saatleri: Bilgisayar donanımlarında kullanılan elektronik malzeme ve parçaların temelleri, yarı iletken teknolojisi ve devre tasarımları prensipleri, Diyotlar ile DC ve AC devre tasarımı, BJT transistor, FET transistör çeşitleri, OpAmp ve lineer entegre devreleri. Yarı iletken dijital devre sistemleri kullanımı. Ayrık elektronik devre işlemlerinin temel kavramlarının anlaşılması Ayrık yarıiletken elektronik bileşenler ile aktif pasif elektrik devre bileşenleri ile mühendislik problemlerinin çözümü ve kullanılmasının anlaşılması Tasarım sistemleri ve parçaları ile bilgisayar mühendisliğinde yarıiletken ayrık elektronik cihazların kullanımı geliştirilmesi. M.Alçı, R.Kılıç, Elektronik Devreler ve Uygulamaları-I, Erciyes Üniversitesi Yayınları, 1998.

27 R.Boylestad, L.Nashelsky, Electronic Devices and Circuit Theory, Prentice-Hall Inc., 1992, NewJersey M.Alçı, R.Kılıç, Elektronik Devreler ve Uygulamaları-I, Erciyes Üniversitesi Yayınları, R.Boylestad, L.Nashelsky, Electronic Devices and Circuit Theory, Prentice-Hall Inc., 1992, NewJersey 1 : Yarı iletken malzemeler 2 : Pn-junction devreleri -I 3 : Pn-junction devreleri-ii 4 : Bipolar transistor devreleri-i 5 : Bipolar transistor devreleri-ii 6 : Bipolar transistor devreleri-iii 7 : Field effect transistor devreleri-i 8 : Field effect transistor devreleri -II 9 : Yükselticiler ve frekans cevapları 10 : Operational Amplifiers devre ve uygulamaları-i 11 : Operational Amplifiers devre ve uygulamaları -II 12 : Operational Amplifiers devre ve uygulamaları -III 13: Lineer devreler -I 14:Lineer devreler-ii Ders Adı BZ 204, SAYISAL YÖNTEMLER, Zorunlu DERS SAATİ: 2 Dönemi Bahar KREDİSİ 2 Ders Sorumlusu Yrd. Doç.Dr. Mustafa Danacı Tel:(352) (İç hat:), , Web sayfası : Çalışma saatleri: Mühendislik ve bilimsel çalışmalar için matematiksel yöntemler Bu derste mühendislikte sayısal çözümlerin temelleri ve uygulamaları hakkında teorik ve uygulamalı bilgi vermeyi ve öğrencilerin problemleri analiz etmek ve çözüm geliştirme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ölçüm hataları, tek değişkenli sayısal denklem çözümleri, Enterpolasyon ve polinom yaklaşımı, lineer denklem sistemlerinin çözümü, yaklaşım teorisi, eğri uydurma, matris cebrinde tekrarlamalı yaklaşımlar, nonlinear denklem çözümleri, sayısal difransiyel ve integral. Haftalık iki saat teorik temellerin anlatıldığı slaytlar ile konu anlatımı. Haftalık iki saat ilgili problemler üzerine çözüm metotlarının uygulandığı sınıf problemleri oturumu Aynı

28 zamanda verilen problem ile ilgili öğrenci projesi hazırlanır. Mathematical Methods for Eng. And science students, by Englefield, Arnold, Numerical Analysis, by Burden and Faires, PWS Publishers Numerical Analysis, Schaum's Outline Series. Mathematical Methods for Eng. And science students, by Englefield, Arnold, Numerical Analysis, by Burden and Faires, PWS Publishers Numerical Analysis, Schaum's Outline Series. Hafta 1: Giriş, ölçüm hataları Hafta 2: Giriş, ölçüm hataları. Hafta 3: Tek değişkenli denklemlerin sayısal çözümleri. Hafta 4: Tek değişkenli denklemlerin sayısal çözümleri. Hafta 5: Matris cebrinde sayısal tekrarlamalı teknikler. Hafta 6: Matris cebrinde sayısal tekrarlamalı teknikler. Hafta 7: Enterpolasyon ve polinom yaklaşımları. Hafta 8: Enterpolasyon ve polinom yaklaşımları. Hafta 9: Yaklaşım teorisi(eğri uydurma). Lineer sistemlerin çözüm teknikleri. Hafta 10: Yaklaşım teorisi(eğri uydurma). Lineer sistemlerin çözüm teknikleri. Hafta 11: Nonlineer denklem sistemlerinin çözümü. Hafta 12: Sayısal difransiyel ve integral. Hafta 13 Bilgisayar uygulamaları Ders Adı BZ206 Olasılık Teorisi ve İstatistik Dönemi Bahar DERS SAATİ: 3 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Alper Baştürk Olasılığın temel kavramları, örnek uzay tanımı, olasılığın bağıl frekans tanımı, olasılık teoremleri, ortak ve koşullu olasılık, bağımsız olaylar, Bayes teoremi, rastlantı değişkeni, olasılık yoğunluk ve dağılım fonksiyonları, beklenen değer ve variyans, çok boyutlu rastlantı değişkenleri, korelasyon, regresyon, kesikli dağılımlar, büyük sayılar kanunu, Gaussian dağılımı ve özellikleri, merkezi limit teoremi, rastlantı değişkeni fonksiyonu, moment çıkaran fonksiyon, z dönüşümü, karakteristik fonksiyon, Markov zincirleri. Bu ders öğrencilere rastgele olayları modelleme ve analiz etme yeteneği kazandırma amacını taşımaktadır. Olasılık ve istatistiğin temel notasyonları yanında temel olasılıksal ve stokastik olayları modelleme yöntemleri verilmektedir. Öğrenciler bu ders sonunda, basit olasılıksal ve stokastik olayları matematiksel olarak modelleyebilmekte ve bilinen bir olaylar uzayında rastlantı değişkenlerinin olasılıklarını, beklenen

29 değerlerini ve variyanslarını hesaplayabilmektedir. Sınıf dersleri: Haftada üç saat teorik temeller. Ders Notları o Olasılık, Cevdet Cerit, Müşerref Yüksel, İstanbul, o Olasılık Problemleri, Cevdet Cerit, Müşerref Yüksel, İstanbul, o Olasılık Teori ve Problemleri, İbrahim Sezginman, Eğitim Yayınları A.Ş., İstanbul, o Probability, Random Variables and Stochastic Processes, A. Papoulis, Mc Graw-Hill Book Company, New York. Ham başarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60 ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'ının eklenmesiyle (2 hafta) Olasılığın temel kavramları, örnek uzay tanımı, olasılığın bağıl frekans tanımı, olasılık teoremleri (2 hafta) Ortak ve koşullu olasılık, bağımsız olaylar, Bayes teoremi, (2 hafta) Rastlantı değişkeni, olasılık yoğunluk ve dağılım fonksiyonları, beklenen değer ve variyans, (1 hafta) Çok boyutlu rastlantı değişkenleri, korelasyon, regresyon, (2 hafta) Ayrık dağılımlar, (2 hafta) Büyük sayılar kanunu, Gaussian dağılımı ve özellikleri, merkezi limit teoremi, (2 hafta) Moment çıkaran fonksiyon, z dönüşümü (1 hafta) Karakteristik fonksiyon, Markov zincirleri. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi Ders Adı Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu BZ 303 Mikroişlemciler Güz Bilgisayar Mühendisliği Y.Doç.Dr. Bilal Babayiğit DERS SAATİ: 4 KREDİSİ: 4 Dersin amacı, Intel 80x86 işlemcisi komut kümesi, bellek tasarımı, adresleme yöntemleri üzerine bilgi vermek, giriş-çıkış arabirimlerinin çalışmasını ve assembly dili ve makine dili seviyesinde programlama yöntemlerini öğretmektir. Giriş/çıkış, aritmetik ve mantık hesaplamalar ile diğer işlemleri içeren assembly programları yazabilmelerini sağlamaktır. Haftada dört saat olmak üzere teorik ders işlenmektedir. Pratik uygulama dersin paralelinde derste deney seti üzerinden gösterilmektedir. Ayrıca assembly dili programlanması ve uygulamaları derste bilgisayar üzerinden

30 gösterilmektedir. Öğrenilen konularla ilgili çeşitli ödev ve projelerin öğrenciler tarafından gerçekleştirilmesi istenmektedir. DERS DÖKÜMANLARI: Barry B. Brey, 8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486, Pentium, Prentium ProProcessor, Pentium II, III, 4, Barry B. Brey, Prentice Hall, 7th edition, Muhammad Ali Mazidi, Janice Gillispie-Mazidi, 80X86 IBM PC and Compatible Computers: Assembly Language, Design, and Interfacing (4th Edition), Prentice Hall, Kip R. Irvine, Assembly Language for Intel-Based Computers, Prenctice Hall, 4th Edition, Nurettin Topaloğlu, Mikroişlemciler ve Assembly Dili, 5.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ara Sınav: % 40 Final Sınavı: % 60 Dönem boyunca çeşitli ödevler ve projeler verilmektedir. Bu çalışmalar dönem sonunda Final sınavına % 15 olarak etkimektedir. 1.Hafta : 80x86 mikroişlemci ve mimarisi 2.Hafta : 80x86 mikroişlemci yapısı, gerçek ve korumalı bellek adresleme 3.Hafta : 80x86 donanım özellikleri 4.Hafta : Merkezi işlemci birimi ve komut yapıları 5.Hafta : Adresleme yöntemleri 6.Hafta : Bellekler, Bellek Tasarımı 7.Hafta : Makine dili 8.Hafta : Ara Sınav 9.Hafta : Veri transfer ve aritmetik komutlar 10.Hafta : Mantıksal ve kontrol komutlar 11 Hafta : Paralel İletişim ve Seri İletişim Arabirimi 12 Hafta : Altprogram, kesme 13 Hafta : 80x86 mikroişlemcisi programlanması 4 Hafta : Yazılım uygulamaları Ders Adı BZ 303 Sayısal İşaret İşleme, Zorunlu. DERS SAATİ: 3 Dönemi Güz KREDİSİ: 3 Ders Sorumlusu Doç. Dr. Nurhan Karaboğa, Adres:Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Müh. Böl., Kayseri. Tel:(352) İç hat: Çalışma saatleri: Sayısal işaret işlemenin temelleri, İşaret ve sistemlerin frekans domenindeki analizi, işaret ve sistem analizinde Z-dönüşümünün kullanılması Bu dersin amacı; öğrencilere, sayısal işaret işlemenin temellerini teorisini ve uygulamalarını açık bir şekilde

31 göstermek, ayrık zamanlı işaretler ve sistemler, işaret ve sistemlerin frekans uzayı analizi, işaret ve sistem analizinde Z-dönüşümünün kullanılması gibi konuları anlatarak, problemlerin analizlerini kolaylıkla yapabilme yeteneği kazandırmaktır. Sınıf ortamındaki dersler: Haftada üç saat dersin teorik temelleri anlatılmaktadır. Sınıf ortamında problem çözümleri: Ders ile ilgili problemlerin çözümleri yapılmaktadır. Buna ek olarak, öğrenciler eğitmen tarafından verilmiş olan amaca yönelik problemlerin çözümlerini ödev olarak hazırlamaktadırlar. DERS DÖKÜMANLARI: Erturk Sarp. Sayısal İşaret İşleme, Birsen Yayınevi. Chi-Tsong Chen, Digital Signal Processing, Oxford Unv. Press, Richard G. Lyons, Understanding Digital Signal Processing, Prentice Hall PTR Publication. Vinay K. Ingle, John G. Proakis, Digital Signal Processing Using MATLAB, Bookware Companion Series. (1 hafta) Sayısal işaret işlemeye giriş. (1 hafta) Ayrık zamanlı işaretler. (1 hafta) Ayrık zamanlı sistemler. (1 hafta) Doğrusal zamanla değişmeyen sistemler. (1 hafta) Doğrusal sabit katsayılı fark denklemleriyle tanımlanan sistemler. (3 hafta) İşaret ve sistemlerin ferakans uzayı analizi. (1 hafta) ARA SINAV (2 hafta) Sürekli zamanlı işaretlerin ayrık zamanlı işlenmesi. (2 hafta) z-dönüşümü uygulamaları. (1 hafta) Sonlu/Sonsuz dürtü yanıtlı sayısal sistemlerin tasarımı. İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tanımlama becerisi Çağın sorunları hakkında bilgi Ders Adı BZ 301 Dosya Organizasyon Teknikleri, Zorunlu DERS SAATİ: 3 Dönemi Güz KREDİSİ: 3 Ders Sorumlusu Öğr. Gör. Celal ÖZTÜRK Tel:(352) (İç hat:), , Web sayfası : Çalışma saatleri: Dosya yapıları, Dosya organizasyonu, Dosya yönetimi

32 Sınıf dersleri: Haftada üç saat teorik temeller. Alan L. Tharp, File Organization and Processing, Wiley, Ramakrishnan, R., Gehrke, J. Database Management Systems, 3rd ed. McGrawHill, Korth, H. F. Sllberschatz, A. Database System Concepts, 3rd ed. McGraw Hill, Hafta: Dosya Kavramı 2. Hafta: Disk Yapısı 3. Hafta: Sıralı Dosya Organizasyonu 4. Hafta: Direkt Erişimli Dosyalar - I 5. Hafta: Direkt Erişimli Dosyalar - II 6. Hafta: Hashing Yöntemleri 7. Hafta: Perfect Hashing 8. Hafta: Ara Sınav Haftası 9. Hafta: Bilginin Bitlerle İfadeleri 10. Hafta: İkili Ağaç Yapıları 11. Hafta: B-Tree Ağaç Yapıları 12. Hafta: Genişleyebilen Dosyalar için Hashing 13. Hafta: Tries Yapıları 14. Hafta: Arama ve Sıralama İşlemleri Ders Adı YD 301, MESLEKİ YABANCI DİL II, Zorunlu DERS SAATİ: 2 Dönemi Güz KREDİSİ 2 Ders Sorumlusu Doç.Dr. Veysel Aslantaş Tel:(352) (İç hat:), , Web sayfası : Çalışma saatleri: İşletim sistemleri, bilgisayar güvenliği, haberleşmenin önemi ve bilgisayar mimarisi. Haftalık iki saat teorik olarak işlenmektedir. Computer Science: An Overview (10th Edition), J. Glenn Brookshear, Addison Wesley.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Ders Adı Matematik I, Zorunlu DERS SAATİ: 4 Dönemi Güz KREDİSİ: 4 Ders Sorumlusu Dr. Muzaffer ATASOY Tel:(352) 4374901 (İç hat:) 32500 E-mail:, Web sayfası : Çalışma saatleri: 8.00-17.00 Matematik I dersi

Detaylı

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı MBM 101 Genel Matematik-I Zorunlu DERS SAATİ: 3 Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu Güz Malzeme Bilimi

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KİTAPLARI LİSTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KİTAPLARI LİSTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KİTAPLARI LİSTESİ *Ders kitaplarını almadan önce dersi veren öğretim üyesine mutlaka danışın. Birinci Yıl 1.Yarıyıl BLM101 Bilgisayar Yazılımı I Ana Ders Kitabı: C How

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Veri Organizasyonu ve Yönetimi BIL303 5 3+0 3 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Veri Organizasyonu ve Yönetimi BIL303 5 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Veri Organizasyonu ve Yönetimi BIL303 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 088 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Bölüm / Anabilim Dalı : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

Elektronik Devreler I (EE 201) Ders Detayları

Elektronik Devreler I (EE 201) Ders Detayları Elektronik Devreler I (EE 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Elektronik Devreler I EE 201 Bahar 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i EE 102 (FD)

Detaylı

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr Ders Bilgisi Ders Kodu 9060528 Ders Bölüm 1 Ders Başlığı BİLİŞİM SİSTEMLERİ İÇİN MATEMATİĞİN TEMELLERİ Ders Kredisi 3 ECTS 8.0 Katalog Tanımı Ön koşullar Ders saati Bu dersin amacı altyapısı teknik olmayan

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş (COMPE 111) Ders Detayları

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş (COMPE 111) Ders Detayları Bilgisayar Mühendisliğine Giriş (COMPE 111) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Mühendisliğine Giriş COMPE 111 Güz 2 0 2 3 4 Ön Koşul

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI. I. GENEL BİLGİLER Ders Adı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI. I. GENEL BİLGİLER Ders Adı BİM618 Evrimsel Algoritmalar Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa Görüşme Saatleri 8.00-17.00 E posta: karaboga@erciyes.edu.tr http://abis.erciyes.edu.tr/sorgu.aspx?sorgu=236 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

I. GENEL BİLGİLER. EM101 Bilgisayar Programlama I. Elektrik Elektronik Mühendisliği

I. GENEL BİLGİLER. EM101 Bilgisayar Programlama I. Elektrik Elektronik Mühendisliği ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Ders Adı Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu I. GENEL BİLGİLER EM101 Bilgisayar Programlama I Zorunlu Güz Elektrik Elektronik

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sayısal Lojik Tasarımı BIL281 3 5+0 5 6 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİNAL TARİHLERİ 2010-2011 BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF Dersin Adı Sınav Tarihi Saat Sınav Yeri TRD 158 / 99 - Türk Dili II 30 Mayıs 2011, 10:00 Mühendislik Amfi SE 104

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sıra Numarası Dersin ön koşulu var mı? *** Dersin önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** Kuramsal Uygulama ve Laboratuvar TOPLAM SAAT Ulusal kredi AKTS Kredisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANADAL

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Matlab Programlama BIL449 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Mikroişlemciler BIL242 4 3+2 4 6 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS SAYISAL HABERLEŞME (T.SEÇ.V) 131517600

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik II (ELK 302)

Maltepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik II (ELK 302) Maltepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik II (ELK 302) GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı : Yrd. Doç. Dr. Serkan Topaloğlu Ofis : MUH 314 Ofis Saatleri : Pazartesi: 14.00-16.00;

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS PROGRAMLAMA BG-213 2/1 2+0+2 2+1 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi : LİSANS

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Nesneye Yönelik Programlama BIL205 1 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 2006

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 2006 Dersi Veren Birim: Bilgisayar Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: BİLGİSAYAR MİMARİSİ Dersin Orjinal Adı: COMPUTER ARCHITECTURE Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu:

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kesikli Matematiksel Yapılar BIL152 2. 3+0 3 7

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kesikli Matematiksel Yapılar BIL152 2. 3+0 3 7 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Kesikli Matematiksel Yapılar BIL152 2. 3+0 3 7 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz

Detaylı

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Numerik Analiz BIL222 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı MAT101 Genel Matematik I Zorunlu DERS SAATİ : 4 Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu Güz Elektrik Elektronik

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI. 2011-12 Bahar Yarıyılı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI. 2011-12 Bahar Yarıyılı T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2011-12 Bahar Yarıyılı ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA BİL 133 5 AKTS Kredisi 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 saat/hafta

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Devre Teorisi EEE221 3 6+0 5 6

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Devre Teorisi EEE221 3 6+0 5 6 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Devre Teorisi EEE221 3 6+0 5 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI. (9) TEORİ/UYG. (SAAT) MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI. (9) TEORİ/UYG. (SAAT) MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101 1.SINIF 1. DÖNEM MÜFREDATI (3)SINIFI : 1 MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101 Elektronik ve Haberleşme Introduction to Electronics and Mühendisliğine

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Organizasyonu BIL

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Organizasyonu BIL DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Organizasyonu BIL321 5 3+2 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları

Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Programlama COMPE 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Dersi Alan Dersi Veren Dersin Optik Kod Dersin Adı Saat Öğr. Grubu Öğretim Üyesi Yeri

Dersi Alan Dersi Veren Dersin Optik Kod Dersin Adı Saat Öğr. Grubu Öğretim Üyesi Yeri T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı İkinci Öğretim A. Fakülte İçinde "BÖLÜMÜMÜZ" Öğrencilerine Verdiğimiz Dersler I. YARIYIL 1104001062003

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010) 1. SINIF GÜZ YARIYILI 6913130 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng)

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng) Müfredat: Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olacak bir öğrencinin toplam 131 kredilik ders alması gerekmektedir. Bunların 8 kredisi öğretim dili Türkçe ve 123 kredisi öğretim dili İngilizce

Detaylı

Fundamentals of Object-Oriented Programming (COMPE 723) Ders Detayları

Fundamentals of Object-Oriented Programming (COMPE 723) Ders Detayları Fundamentals of Object-Oriented Programming (COMPE 723) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Fundamentals of Object-Oriented Programming COMPE

Detaylı

D.Saati AKTS Zorunlu Ders (Z) 23 28 Meslek Dersi (M) 60 62 Seçmeli Ders (S) 13 30 TOPLAM 96 120

D.Saati AKTS Zorunlu Ders (Z) 23 28 Meslek Dersi (M) 60 62 Seçmeli Ders (S) 13 30 TOPLAM 96 120 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) 1 6913130 Atatürk

Detaylı

1) Yarıiletken teknolojisini anlamak. 1,2,4 1

1) Yarıiletken teknolojisini anlamak. 1,2,4 1 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Elektroniğe Giriş BIL241 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Otoma Teorisi Ve Biçimsel Diller BIL445 7 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS PROGRAMLAMA DİLLERİ BG-324 3/2 3+0+0 3+0 4 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI II. YARIYIL Soyut Matematik II Mat. 1. Grup Prof.Dr.A.FIRAT 01.06.2015 08:30-10:00 C 012, C 013, C 118, C 119 Mathematics II Mat. 1. Grup Prof.Dr.İ.ÇANAK 10.06.2015 15:00-16:30 C 117, C 118, C 119, C 013

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA YETERLİK SINAVI UYGULAMA ESASLARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA YETERLİK SINAVI UYGULAMA ESASLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA YETERLİK SINAVI UYGULAMA ESASLARI Haziran 2014 Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Ç.Ü. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI

Ç.Ü. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI Ç.Ü. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Sınıf 08:15 Normal ve İkinci Öğretim BİL 141 BİL 151 BİL 131 BIL 101 BİL 103 BİL 121 lik-3 TD 111 ENF 101 ENF 101 LAB. ENF 101 LAB. AİİT 101 AİİT 101* - Atatürk İlkeleri

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Lineer Cebir ve Vektörler EEE118 2 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Lineer Cebir ve Vektörler EEE118 2 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Lineer Cebir ve Vektörler EEE118 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS VERİ TABANI BG-313 3/1 3+1+0 3+0,5 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi : LİSANS

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Matematik I Sayılar. Cebir. Denklemler ve Eşitsizlikler. Fonksiyonlar. Logaritma. Trigonometri. Geometri. Teknolojinin Bilimsel İlk. Malzeme

Detaylı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı İkinci Öğretim

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı İkinci Öğretim E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı İkinci Öğretim A. Fakülte İçinde "BÖLÜMÜMÜZ" Öğrencilerine Verdiğimiz Dersler 1104001062003 Soyut Matematik

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 11 1.1. Sayı Kümeleri 12 1.1.1.Doğal Sayılar Kümesi 12 1.1.2.Tam Sayılar Kümesi 13 1.1.3.Rasyonel Sayılar Kümesi 14 1.1.4. İrrasyonel Sayılar Kümesi 16 1.1.5. Gerçel

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME PROGRAMI II. YARIYIL Soyut Matematik II Mat. 1. Grup Prof.Dr.A.FIRAT 22.06.2015 15:00-16:30 C 012, C 013 Mathematics II Mat. 1. Grup Prof.Dr.İ.ÇANAK 23.06.2015 15:00-16:30 C 012, C 013 Bilgisayar (A Grubu) Mat.

Detaylı

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş COMPE 101 Güz 2 2

Detaylı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı A. Fakülte İçinde "BÖLÜMÜMÜZ" Öğrencilerine Verdiğimiz Dersler I. YARIYIL 405001072003 Soyut Matematik

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( )

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel elektronik Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X ) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Mechanical Engineering

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Mechanical Engineering Dersin Kodu MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Mechanical Engineering Exam Date OZD303 Mühendislik Ekonomisi Makine Müh./ Mech. Eng. 04 Ocak 2016 Pazartesi 13:00 E 202 MM 207 Termodinamik Makine Müh./ Mech.

Detaylı

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Matematik MATH 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı A. Fakülte İçinde "BÖLÜMÜMÜZ" Öğrencilerine Verdiğimiz Dersler I. YARIYIL 405001072003 Soyut Matematik I 08.00-12.00 Mat. 1.gr. Prof.Dr.A.FIRAT A 003 405001072003 Soyut Matematik I 08.00-12.00 Mat. 2.gr.

Detaylı

Adi Diferansiyel Denklemler (MATH 262) Ders Detayları

Adi Diferansiyel Denklemler (MATH 262) Ders Detayları Adi Diferansiyel Denklemler (MATH 262) Ders Detayları Ders Adı Adi Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 262 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Programlanabilir Sayısal Sistemler

Programlanabilir Sayısal Sistemler T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2011-12 Bahar Yarıyılı Programlanabilir Sayısal Sistemler BİL322 AKTS Kredisi 5 3. yıl 6. yarıyıl

Detaylı

Elektronik Devreler (AEE204) Ders Detayları

Elektronik Devreler (AEE204) Ders Detayları Elektronik Devreler (AEE204) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Elektronik Devreler AEE204 Bahar 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama

Temel Bilgisayar Programlama Temel Bilgisayar Programlama Ders hakkında genel bilgi Dr. Tahir Emre Kalaycı 2012 Dr. Tahir Emre Kalaycı () Temel Bilgisayar Programlama 2012 1 / 12 İçerik 1 Ders hakkında bilgi Genel bilgiler Değerlendirme

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yarıiletken Malzemeler EEE213 3 3+0 3 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yarıiletken Malzemeler EEE213 3 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yarıiletken Malzemeler EEE213 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Zorunlu / Lisans Yüz Yüze

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş (COMPE 105) Ders Detayları

Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş (COMPE 105) Ders Detayları Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş (COMPE 105) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş Ders Kodu COMPE 105 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati

Detaylı

Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları

Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Programlama COMPE 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 104) Ders Detayları

Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 104) Ders Detayları Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş EE 104 Bahar

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3)

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3) Doktora Programı Ders İçerikleri: SHA 600 Seminer (0 2 0) Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak

Detaylı

LİSANS DERS İÇERİKLERİ

LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL FIZ-125 Fizik I (Zorunlu) T=2 P=1 U=0 AKTS=3 Fiziksel Büyüklükler, Standartlar, Birimler. Vektörler.

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Mekatronik MK-426 4/Bahar (2+0+0) 2 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Mekatronik MK-426 4/Bahar (2+0+0) 2 3 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Mekatronik MK-426 4/Bahar (2+0+0) 2 3 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Mekatronik MK-421 4/Bahar (3+1+0) 3,5 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Mekatronik MK-421 4/Bahar (3+1+0) 3,5 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Mekatronik MK-421 4/Bahar (3+1+0) 3,5 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Makine Mühendisliğinde Deneysel Yöntemler Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin Önkoşulu

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CSE 5065

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CSE 5065 Dersi Veren Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü Dersin Türkçe Adı: Güvenlik ve Gizlilik Mühendisliği Dersin Orjinal Adı: Security and Privacy Engineering Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Grafiklerine Giriş BIL443 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli /

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS YAPAY ZEKA BG-421 4/2 2+1+0 2+.5 4 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi : LİSANS

Detaylı

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java)

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) Curriculum: Students need to take a total of 128 credits of classes to graduate from the Electrical and Electronics Engineering Undergraduate Program. With 8 credits of classes taught in Turkish and 120

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101 Calculus

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ. Öğr. Gör. Ayhan KOÇ. Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay.

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ. Öğr. Gör. Ayhan KOÇ. Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay. PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Öğr. Gör. Ayhan KOÇ Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay., 2007 Algoritma ve Programlamaya Giriş, Ebubekir YAŞAR, Murathan Yay., 2011

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma KONTROL ve OTOMASYON TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Matematik - I Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma Bilgisayar - I Wındows işletim

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 1002

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 1002 Dersi Veren Birim: Bilgisayar Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II Dersin Orjinal Adı: ALGORITHMS AND PROGRAMMING II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans

Detaylı

Optik Haberleşme Sistemleri (EE 406) Ders Detayları

Optik Haberleşme Sistemleri (EE 406) Ders Detayları Optik Haberleşme Sistemleri (EE 406) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Optik Haberleşme Sistemleri EE 406 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliğinin Temelleri (COMPE 100) Ders Detayları

Bilgisayar Mühendisliğinin Temelleri (COMPE 100) Ders Detayları Bilgisayar Mühendisliğinin Temelleri (COMPE 100) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Mühendisliğinin Temelleri COMPE 100 Güz 1 2 0

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BG-411 4/1 3+0+0 3+0 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 524048200001205 2 1 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 524048200001205 2 1 0 3 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 524048200001205 2 1 0 3 5 Ön Koşullar :

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Lisans Programı, Kırıkkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Veritabanı ve Veritabanı Programlama BIL362 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

Mikrodenetleyiciler (EE 314) Ders Detayları

Mikrodenetleyiciler (EE 314) Ders Detayları Mikrodenetleyiciler (EE 314) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Mikrodenetleyiciler EE 314 Bahar 3 2 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i COMPE 102 Dersin

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı VERĠ TABANI VE YÖNETĠMĠ BIL301 6 AKTS Kredisi 3. yıl 5. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 saat/hafta

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati Kredi AKTS (T+U+L) İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL EN-412 4/I 3+0+0 3 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Isı Transferi MK-322 3/Bahar (4+0+0) 4 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Isı Transferi MK-322 3/Bahar (4+0+0) 4 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Isı Transferi MK-322 3/Bahar (4+0+0) 4 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Makine Mühendisliğine Giriş MK-211 2/Güz (1+0+0) 1 1 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

Yazılım Proje Yönetimi (SE 320) Ders Detayları

Yazılım Proje Yönetimi (SE 320) Ders Detayları Yazılım Proje Yönetimi (SE 320) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yazılım Proje Yönetimi SE 320 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ A. Fakülte İçinde "BÖLÜMÜMÜZ" Öğrencilerine Verdiğimiz Dersler II. YARIYIL Ders Kodu Ders Adı Saat Öğrenci Grubu Dersi Veren Öğr. Üyesi Dersin Yeri 405001072003 Soyut Matematik

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Temel Bilgi ve İletişim BEB650 Güz / 0 2 0 1 2 Teknolojileri Kullanımı Bahar

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x)

Detaylı