ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ"

Transkript

1 Ders Adı Matematik I, Zorunlu DERS SAATİ: 4 Dönemi Güz KREDİSİ: 4 Ders Sorumlusu Dr. Muzaffer ATASOY Tel:(352) (İç hat:) , Web sayfası : Çalışma saatleri: Matematik I dersi fonksiyonları, limitleri ve bazı fonksiyonların türevini ve çıkarımını içerir. Dersin amacı mühendislik uygulamalarında kullanılan iki ve çok bilinmeyenli denklemleri tanıtmaktır. Eşitlikler polinominal, logaritmik ve trigonometrik fonksiyonları içerir ve ayrıca sürekli ve süreksiz olabilirler. Sınıf dersleri: Haftada dört saat teorik temeller. Frank Ayres, Diferansiyel ve İntegral Hesap, 3. baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Translating : H. Hilmi Hacısalihoğlu.. (1 hafta) Kümeler. (1 hafta) Sayılar. (2 hafta) Eksponansiyel sayılar (1 hafta) Fonksiyonlar (1 hafta) Mutlak değer (1 hafta) Logaritma. (1 hafta) Trigonometri. (2 hafta) Limit ve uygulamaları (2 hafta) Türev ve uygulamaları. (1 hafta) Eğriler ve fonksiyonları Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

2 Ders Adı BZ103 Fizik I, Zorunlu DERS SAATİ: 4 Dönemi Güz KREDİSİ: 4 Ders Sorumlusu Tel:(352) (İç hat:) , Web sayfası : Çalışma saatleri: Fizik dersinde kinematik ve kinetik konuları hakkında temel bilgiler verilir. Dersin amacı kütlelerin hareketlerini matematiksel olarak tanımlamak ve bir sonraki hareketlerini tahmin etmektir. Sınıf dersleri: Haftada dört saat teorik temeller. Raymond A. Serway, Physics for Scientists & Engineers with Modern Physics, Saunders Golden Sunburst Series. J.L.Meriam and L.G.Kraige, Engineering Mechanics, Dynamics, Volume 2, Wiley. Ferdinand P. Beer and E.R. Johnston Jr., Vector Mechanics for Engineers, Dynamics. (2 hafta) Kinematik. (2 hafta) Hareket. (2 hafta) Kuvvet, Kütle, Newton nun ikinci kuralı (2 hafta) İş ve Enerji (2 hafta) İş ve kinetik enerji, potansiyel enerji (1 hafta) Moment. (1 hafta) Lineer moment. (2 hafta) Açısal moment Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

3 Ders Adı BZ 105 Lineer Cebir Zorunlu DERS SAATİ: 3 Dönemi Güz KREDİSİ: 2 Ders Sorumlusu Dr. Muzaffer ATASOY Tel:(352) (İç hat:) , Web sayfası : Çalışma saatleri: Sınıf dersleri: Haftada üçsaat teorik temeller. Howard Anton, Linear Algebra Werner Greub., Linear Algebra. (2 hafta) Matrisler (2 hafta) Matrisin tersi ve transpozu (2 hafta) Temel matrisler (2 hafta) Determinant ve özellikleri, Sarruse kuralı (2 hafta) Lineer sistemlerin eşitlikleri (2 hafta) İki bilinmeyenli lineer sistemler. (2 hafta) Homojen sistem eşitlikleri. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

4 Ders Adı Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu Bz 107 Bilgisayar Mühendisliğine giriş FALL Bilgisayar Mühendisliği Prof.Dr. Derviş Karaboğa DERS SAATİ: 3 KREDİSİ: 3 Dersişn amacı öğrencilere bilgisayar mühendisliğinin uygulama temelleri ve teorisi halında kapsamlı bir açıklamasının verilmesi ve öğrencilerin donanım ve yazılım bilgilerini geliştirmektir. Bu dersin amaçları : 1. bilgisayar tarihide olmak üzere bilgisayar mühendisliğinin kapsamlı tanıtımı 2. analog devreler dijital donanım ve bilgisayar organizasyonu hakkında temel konuların tanıtımı, 3. takım çalışması ve iletişimin öneminin vurgulanması 4. bilgisayar mühendisliği bilgisayar bilimi elektronik mühendisliği gibi lisans boyunca verilecek konular hakkında referans sağlanması Sınıf dersi: haftada iki saat teorik temeller laboratuar: bir saat donanım ve bir saat yazılım. Ek olarak öğrenciler donanım ve yazılım hakkında bir dizi ödev hazırlamaktadır. Graham Smyth, Christine Stephenson, Computer Engineering: An Activity-Based Approach, Holt Software Associates Inc. However, also others books that includes same topics can be preferred by students. Kapalı notlarla, serbest formül sayfasıyla bir yazılı arasınav, bir yazılı yarıyılsonu sınavı yapılır. Ham başarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60'ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'ına eklenmesiyle hesaplanır. Ayrıca verilen 2 yada 3 ödev vize notunun %50 sini oluşturur. Başarılı olmak için başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. DERS KONULARI: Hafta 1: hesaplama tarihi Hafta 2: hesaplama tarihi Hafta 3: bilgisayar ve dijital lojik, nümerik sistemler Hafta 4: bilgisayar ve dijital lojik, nümerik sistemler Hafta 5: bilgisayar ve dijital lojik, nümerik sistemler Hafta 6: donanım Hafta 7: donanım Hafta 8: İşletim Sistemleri Hafta 9: İşletim Sistemleri Hafta 10: Excel, Word, PowerPoint Hafta 11: Excel, Word, PowerPoint Hafta 12: bilgisayar grafik, Multimedia Hafta 13: proje sunumları Hafta 14: proje sunumları

5 Ders Adı BZ109 kimya I, Zorunlu DERS SAATİ: 2 Dönemi Güz KREDİSİ: 2 Ders Sorumlusu Tel:(352) (İç hat:) , Web sayfası : Çalışma saatleri: Atomik ve moleküler yapı. Periyodik Sistem. Yarıiletken Ağırlıklı Yapılar. Kimyasal bağlar. Gazlar, sıvılar, Volumetrik ve Kalorimetrik Temel Prensipler. Kimyasal Reaksiyonların Analizi. Periyodik ve grup ilişkileri. Kristalleşme. Süblimleşme. Yüksek Sıcaklık Reaksiyonları. Elektrokimya. Termodinamik. Sınıf dersleri: Haftada iki saat teorik temeller. Ders Adı TD 101 Türk Dili I Dönemi Güz Ders Sorumlusu Okutman Lütfiye GÜVENÇ Tel:(352) (İç hat:) Web sayfası : Çalışma saatleri: DERS SAATİ: 2 KREDİSİ: 2

6 Dilin toplum ve insan hayatındaki yeri ve önemi, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihî gelişimi, Türkçenin bugünkü durumu; ses ve biçim özellikleri ve anlatım zenginliği; noktalama işaretleri ve yazım kuralları. Öğrencilere Türkçenin tarihi ve bugünkü durumu hakkında bilgi verip Türkçeyle yazılmış metinler üzerinde çalışmalar yapmak Sınıf dersleri: Haftada iki saat teorik temeller. 1- Muharrem Ergin, Türk Dili, Bayrak Yayınları, İstanbul. 2- Güncel Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara. 3- Yazım Kılavuzu, Türk Dil Kurumu, Ankara. 4- Şerif Aktaş- Osman Gündüz, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ankara. 1. İstiklal Marşı ve Atatürk ün Gençliğe Hitabesi. 2. Dil nedir? Türk dili ve kültürü; kültürün unsurları. 3. Yeryüzündeki diller, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri ve yayılma alanları. 4. Eser incelemesi: Şiir. 5. Türkçenin ses yapısı. 6. Türkçenin heceleri, vurgu, ses olayları, ses uyumları. 7. Türkçenin tarihsel dönemleri. 8. Ara sınav 9. Yazılı anlatım türleri. 10. Eser incelemesi: Hikâye. 11. Türkçenin güncel sorunları I 12. Yazı türleri, form yazılar. 13. Yazım kuralları. 14. Noktalama işaretleri. Ders Adı Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Dönemi Güz DERS SAATİ: 2 Ders Sorumlusu KREDİSİ: 2 Tel:(352) (İç hat:) , Web sayfası : Çalışma saatleri:

7 İnkılâp kavramı ve Türk İnkılâbına yol açan nedenler, Misak-i Milliden Türkiye Büyük Millet Meclisine, Kurtuluş Savaşı ve Lozan barışı, Türkiye Cumhuriyeti nin iç ve dış siyaseti. Gençlerimizin devletine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve bu anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine sahip çıkan, millî değerlerine bağlı, hür, demokratik ve lâik devlet düzenine saygılı, Cumhuriyet ve Cumhuriyet in getirdiği niteliklere sadık olarak yetiştirmektir. Sınıf dersleri: Haftada iki saat teorik temeller. 1- ATATÜRK, Mustafa Kemal, Nutuk ( ),( Hazırlayan: Zeynep Korkmaz), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara Atatürk ün Söylev Demeçleri, C. I-II-III, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara Atay Falih Rıfkı, Çankaya, Bateş Yayınları, İstanbul, A Abadan Yavuz, Atatürk ve İlkeleri, Varlık Yayınları, İstanbul, İNAN, Afet, Medenî Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk ün El yazıları, Ankara Prof. Dr. Bayram Bayraktar, Çağdaş Türkiye Tarihi, İstanbul Prof. Dr. Mustafa Keskin, Prof. Dr. Abdülkadir Yuvalı, v.d., Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Kayseri, (1. Hafta) Öğrencilerle Tanışma ve İnkılâp Kavramı. (2. Hafta) Osmanlı İmparatorluğu nun Yıkılışı. (3. Hafta) Yenileşme Hareketleri (4. Hafta) Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşı. (5. Hafta) I. Dünya Savaşı nda Cepheler. (6. Hafta) Ermeni Meselesi (7. Hafta) Mondros Mütarekesi. (8. Hafta) VİZE (9. Hafta) Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a Çıkışı. (10. Hafta) Amasya, Erzurum, Sivas Kongresi. (11. Hafta) Misak-ı Milli ve TBMM nin Açılışı (12. Hafta) Doğu ve Güney Cephesi. (13. Hafta) Batı Cephesi. (14. Hafta) Sevr ve Lozan Anlaşması.

8 Ders Adı BZ 111 Bilgisayar Programlama -I, Zorunlu DERS SAATİ: 3 Dönemi Güz KREDİSİ 3 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Mete Çelik Tel:(352) (İç hat:), Web sayfası :bm.erciyes.edu.tr/mcelik/bz111 Çalışma saatleri: C / C++ bilgisayar programlamaya giriş Temel bilgisayar programlama bilgisinin C/C++ programlama dili kullanılarak sunulması amaçlanmakatadır. Haftada iki saat teorik ve 1 saat pratik. Anlatılan konularn bilgisayar laboratuarında uygulamaları yapılmaktadır. C ve C++, Deitel ve Deitel, Sistem Yayıncılık, 6. Baskı Kapalı notlarla, serbest formül sayfasıyla bir yazılı arasınav, bir yazılı yarıyılsonu sınavı yapılır. Ham başarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60'ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'ına eklenmesiyle hesaplanır. Ayrıca verilen 2 yada 3 ödev vize notunun %50 sini oluşturur. Başarılı olmak için başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. (1 hafta) Dersin Kapsamı, Bilgisayara Giriş, İnternet. (2 hafta) C Programlamaya Giriş. (2 hafta) C de Yapısal Program Geliştirme, Akış Diyagramları (2 hafta) C de Program Kontrolü: If, for, while, do-while yapıları. (2 hafta) Fonksiyonlar. (1 hafta) Fonksiyonları Çağırma Çeşitleri: Değer ile fonksiyon çağırma, Adres ile fonksiyon çağırma. (2 hafta) Diziler (1 hafta) Dizilerin Fonksiyonlarda Kullanımı. (1 hafta) Çok Boyutlu Diziler. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi, istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi Ders Adı Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu BZ 106 Ayrık Matematik Zorunlu DERS SAATİ: 3 Bahar Bilgisayar Mühendisliği KREDİSİ 3 Yrd. Doç. Dr. Mete Çelik

9 Tel:(352) (İç hat:), Web sayfası :bm.erciyes.edu.tr/mcelik/bz106 Çalışma saatleri: Ayrık matematik konularının ve bunların bilgisayar mühendisliği uygulamalarının incelenmesi Ayrık matematik konularının ve bunların bilgisayar mühendisliği uygulamalarının incelenmesini amaçlamaktadır. Haftada 3 saat teorik. Discrete Mathematics and Its Applications, K. H. Rosen, Mc Graw Hill Kapalı notlarla, serbest formül sayfasıyla bir yazılı arasınav, bir yazılı yarıyılsonu sınavı yapılır. Ham başarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60'ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'ına eklenmesiyle hesaplanır. Ayrıca verilen 2 veya 3 ödev vize notunun %50 sini oluşturur. Başarılı olmak için başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. (1 hafta) Ayrık Matematiğe Giriş, Önerme. (2 hafta) Matematiksel İspat Yöntemleri. (2 hafta) Küme Teorisi ve Cebri (2 hafta) Bağıntılar ve İşlemler, Fonksiyonlar. (2 hafta) Gruplar ve Yarı Gruplar, Kafes Yapıları ve Boole Cebri. (2 hafta) Graf Teorisi. (2 hafta) Yineleme Bağıntıları ve Algoritmalar (1 hafta) Sonlu Durumlu Makinalar ve Turing Makinaları Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi, istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi Ders Adı BZ 104 Elektrik Ölçme ve Laboratuarı. Zorunlu DERS SAATİ: 2+1 Dönemi Bahar KREDİSİ: Ders Sorumlusu Doç. Dr. Nurhan Karaboğa, Adres:Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Müh. Böl., Kayseri.

10 Tel:(352) İç hat: Çalışma saatleri: Fiziksel büyüklükler, uluslararası standartlar, elektrik ölçme temelleri, analog ölçme cihazları, ölçme cihazları ve ölçme hataları, ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi, DC ve AC köprü devreleri ve osiloskobun prensipleri. Öğrencilerin elektrik ölçme teknikleri ve uygulamaları konusunda becerilerini geliştirmektir. Sınıf Dersleri: Haftada 2 saat teorik. Laboratuar Dersleri: Haftada 1 saat pratik DERS DÖKÜMANLARI: M. Ali Çorlu, S. Özden, Temel Elektriksel Ölçmeler ve Değerlendirme, Özak Ofset, ÖNERİLEN DÖKÜMANLAR: M. Burns, W. Roberts, An Introduction to Mixed Signal IC Test and Measurement, Oxford University Press, Teorik olarak yapılan yazılı sınav ve lab. sınavlarının ortalaması vize sınav notu olarak değerlendirilmektedir. Dönem sonunda yarıyılsonu sınavı yapılır. Başarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60'ine, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'unun eklenmesiyle hesaplanır. (2 hafta) Temel fiziksel büyüklükler ve uluslararası standartlar. (1 hafta) Elektrik ölçmenin temelleri. (1 hafta) Temel Ölçme teknikleri. (2 hafta) Analog ölçme cihazlarının prenspleri. (1 hafta) Ölçme sonuçlarının değerlendirilmesi ve ölçme hataları (1 hafta) ARA SINAV - Teorik (1 hafta) ARA SINAV - Uygulamalı (2 hafta) DC köprüler ve uygulamaları, Wheatstone köprüsü, Kelvin köprüsü. (2 hafta) AC köprüler ve temel uygulamaları. (1 hafta) Osiloskopların temel prensipleri. (a) matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi (b) deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi (c) istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi (e) mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi (g) etkin iletişim kurma becerisi (k) mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi Ders Adı Matematik II, Zorunlu DERS SAATİ: 4 Dönemi Bahar KREDİSİ: 4 Ders Sorumlusu Dr. Muzaffer ATASOY

11 Tel:(352) (İç hat:) , Web sayfası : Çalışma saatleri: Matematik II dersi integral ve türevlerin işlenmesini kapsamaktadır. Bu ders diferansiyel denklemler dersine temel teşkil edecektir. Matematik I dersi türev ve integralin fiziksel ve matematiksel manasının açıklanmasını amaçlamaktadır. Sınıf dersleri: Haftada dört saat teorik temeller. Analiz I Doç. Dr. Mustafa Balcı Temel ve Genel Matematik I- Prof. Dr. H. H.Hacısalihoğlu Doç.. Dr. Mustafa Balcı - Prof. Dr. H. H.Hacısalihoğlu Yüksek Matematik Problemleri Prof. Dr.Ahmet A. Karadeniz. (1 hafta) Indefinit integralleri (2 hafta) Parçaların integrali (2 hafta) İndirgeme formülleri ve örnekleri (1 hafta) Binom integralleri (2 hafta) Definit integralleri ve uygulamaları (2 hafta) İntergral kullanarak limit bulma (1 hafta) Hacim hesaplamaları (1 hafta) Seriler (1 hafta) Serilerin yakınsaması (1 hafta) Matris ve determinantları Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi Ders Adı Fizik II, Zorunlu DERS SAATİ: 4 Dönemi Bahar KREDİSİ: 4 Ders Sorumlusu Tel:(352) (İç hat:) 32500

12 , Web sayfası : Çalışma saatleri: Matematik I dersi elektrik alan, Gauss kanunu, elektriksel potensiyel, kapasitorler, elektrik akım, direnç ve Ohm kanunu, elektrik devreler, manyetik alan, akım kanunu, Faraday Kaanunu, manyetik materyaller, elektromanyetik dalgalar, Maxwel denklemleri gibi konuları kapsamaktadır. Dersin amacı fiziksel prensipleri ve kanunları açıklamaktır. Sınıf dersleri: Haftada dört saat teorik temeller. 1. Raymond A. Serway, For Scientists&Engineers With Modern Physics, Palme Yayıncılık, Fredrick J. Keller, W. Edward Gettys, Malcolm J. Skove, Physics II, Literatür Yayıncılık, Frederick J. Bueche, David A. Jerde, principle of Physics II, Palme Yayıncılık, (1 hafta) Elektrik akımı ve alanları. (1 hafta) Gauss Kuralı (2 hafta) Elektriksel potansiyel, kapasite (1 hafta) Elektrik akımı, direnç ve ohm kanunu (1 hafta) DC elektrik devreleri (1 hafta) Manyetik alan, ve akım kanunu (1 hafta) Faraday kanunu ve indüktans (2 hafta) AC elektirik ve RLC devreleri (2 hafta) Manyetik malzemeler, elektromanyetik dalgalar (1 hafta) Maxwel eşitlikleri Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Ders Adı BZ 102 Bilgisayar Programlama II, Zorunlu DERS SAATİ: 4 Dönemi Bahar KREDİSİ 4 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Bahriye AKAY Tel:(352) (İç hat:), Web sayfası :

13 Çalışma saatleri: Göstericiler, Fonksiyon Göstericileri, Karakter ve String islemleri,biçimlendirilmiş Giriş Çıkış, Struct ve union, Bit operatörleri, Dosya işleme, Recursive yapılar, dinamik hafıza ayırma, linked listler, stack, queue, tree, C preprocessors, C++, C++ ile nesne yönelimli programlamaya giriş, C++ ile nesne yönelimli programlamaya giriş Herhangi bir önkoşul bulunmamaktadır Programlama bilgilerinin artırılması, yeteneklerinin geliştirilmesi Laboratuarda ders anlatımı ve uygulaması DERS DÖKÜMANLARI: C ve C++, Harvey M. Deitel/ Paul J. Deitel C ve C++, Harvey M. Deitel/ Paul J. Deitel Brian W. K., C Programming Language, Prentice Hall, Ham başarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60 ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'ının eklenmesiyle Hafta 1: Göstericiler Hafta 2: Fonksiyon Göstericileri Hafta 3: Karakter ve String islemleri Hafta 4: Biçimlendirilmiş Giriş Çıkış Hafta 5: Struct ve union Hafta 6: Bit operatörleri Hafta 7: Dosya işleme Hafta 8: Dosya işleme Hafta 9: Recursive yapılar, dinamik hafıza ayırma, linked listler, stack, queue, tree Hafta 10: Recursive yapılar, dinamik hafıza ayırma, linked listler, stack, queue, tree Hafta 11: C preprocessors Hafta 12: C++ Hafta 13: C++ ile nesne yönelimli programlamaya giriş Hafta 14: C++ ile nesne yönelimli programlamaya giriş Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Ders Adı Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu TD 102 TÜRK DİLİ II Bahar Bilgisayar Mühendisliği Okutman Lütfiye GÜVENÇ DERS SAATİ: 2 KREDİSİ 2

14 Tel:(352) (İç hat:) Web sayfası : Çalışma saatleri: Yazılı ve sözlü anlatımda başarılı olabilmek için retorik bilgisi (belagat), yazılı anlatım biçimleri ve teknikleri, sözlü anlatım biçimleri ve teknikleri, yazılı ve sözlü anlatımda üslup, tartışma türleri. Öğrencileri Türkçenin sözlü ve yazılı kullanımı ile ilgili bilgilendirmek, dilimizin edebî ürünleri yoluyla öğrencilerin retorik incelemeler yapmalarını sağlamak. Haftada iki saat sınıflarda teorik olarak işlenecektir. DERS DÖKÜMANLARI: 1.Muharrem Ergin, Türk Dili, Bayrak Yay., İstanbul. 2- Güncel Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara. 3- Yazım Kılavuzu, Türk Dil Kurumu, Ankara. 4- Şerif Aktaş-Osman Gündüz, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ankara. Ham başarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60 ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'ının eklenmesiyle 1- Yazılı kompozisyon; yazı türleri. 2- Türkçenin yapısı, sözcük türleri. 3- Retorik çalışma (metin çalışması). 4- Roman incelemesi. 5- Cümle. 6- Sözlü kompozisyon çalışması. 7- Şiir incelemesi. 8- Ara sınav. 9- Gramatikal çözümleme çalışması. 10- Türkçenin güncel sorunları II. 11- Hikâye incelemesi. 12- İletişim nedir? Yazılı ve sözlü iletişimin hayatımızdaki yeri. 13- Retorik çalışma (metin çalışması). 14- Yazılı kompozisyon çalışması ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Ders Adı Aİ102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II Dönemi Bahar Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Ders Sorumlusu DERS SAATİ: 2 KREDİSİ 2

15 Tel:(352) (İç hat:) , Web sayfası : Çalışma saatleri: Atatürk döneminde yapılan yenilikler ve olaylar hakkında bilgi verir. Gençlerimizin devletine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve bu anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine sahip çıkan, millî değerlerine bağlı, hür, demokratik ve lâik devlet düzenine saygılı, Cumhuriyet ve Cumhuriyet in getirdiği niteliklere sadık olarak yetiştirmektir DERS DÖKÜMANLARI: 1- ATATÜRK, Mustafa Kemal, Nutuk ( ), ( Hazırlayan: Zeynep Korkmaz), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara Atatürk ün Söylev Demeçleri, C. I-II-III, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara Atay Falih Rıfkı, Çankaya, Bateş Yayınları, İstanbul, A Abadan Yavuz, Atatürk ve İlkeleri, Varlık Yayınları, İstanbul, İNAN, Afet, Medenî Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk ün El yazıları, Ankara Ham başarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60 ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'ının eklenmesiyle 1. Türk İnkılabı ve Milli Benliğe Kavuşma. 2. Atatürk ün Ekonomik Stratejileri. 3. Atatürk ün Politik Stratejileri. 4. Eğitimin Laikleştirilmesi ve Eğitim Birliği. 5. Kadın Hakları, Güzel Sanatlar, Harf İnkilâbı, Saat ve Ölçülerde yenilik. 6. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 7. Millî Mücadele Dönemi Türk Dış Politikası Dönemi Türk Dış Politikası 9. VİZE SINAVI 10. Atatürk e Göre Millet ve Milliyetçilik. 11. Cumhuriyetçilik. 12. Devletçilik,Halkçılık. 13. Lâiklik. 14. Atatürk İlkeleri; Milli Devlet, Tam Bağımsızlık, Batıcılık, Gerçekçilik, Hukuka Bağlılık, Yurtta Barış Dünyada Barış. ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Ders Adı BZ 213 Bilgisayar Programlama III Zorunlu DERS SAATİ: 3 Dönemi Güz KREDİSİ 3

16 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Bahriye AKAY Tel:(352) (İç hat:), Web sayfası : Çalışma saatleri: C# dilinin temel özellikleri ve syntaxi, nesne yönelimli programlama, c# temelli Windows programlama, web uygulamalari, veritabanı uygulamaları, web servisler Herhangi bir önkoşul bulunmamaktadır Programlama bilgilerinin artırılması, yeteneklerinin geliştirilmesi, web uygulamaları, veritabanı uygulamaları, web servislerin öğrenilmesi Laboratuarda ders anlatımı ve uygulaması DERS DÖKÜMANLARI: Programming C#, 2nd Edition Jesse Liberty, Publisher: O'Reilly, 2002 ISBN: , Visual C# 2005: How to Program, Second Edition By H. M. Deitel - Deitel & Associates, Inc., P. J. Deitel -Deitel & Associates, Inc. Publisher : Prentice Hall Hafta 1: Giriş, C#temelleri Hafta 2: Sınıflar ve objeler Hafta 3: Kalıtım ve Çoksekillilik Hafta 4: Operator overloading Hafta 5: Diziler ve indexleyiciler Hafta 6: Hata Ayıklama Hafta 7: Generics Hafta 8: Interface Hafta 9: ASP.NET Hafta 10: ASP.NET Hafta 11: ADO.NET Hafta 12: ADO.NET Hafta 13: ADO.NET Hafta 14: Web Services Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

17 Ders Adı Mühendislik Matematiği, Zorunlu DERS SAATİ: 4 Dönemi Güz Ders Sorumlusu KREDİSİ: 3 Tel:(352) (İç hat:) , Web sayfası : Çalışma saatleri: İleri mühendislik matematiği konularına girişi kapsamaktadır. Dersin amacı ileri mühendislik matematiği temellerini anlamaktır. Ders kapsamında kompleks değişkenler teorisi, ihtimaller hesabı, Laplace dönüşjümleri, fourier serileri ve dönüşümleri işlenecektir. Sınıf dersleri: Haftada dört saat teorik temeller. Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, John Wiley and Sons. H. Ergun Bayrakçı, Engineering Mathematics of Linear Systems (In Turkish), Çağlayan Publisher H. B. Phillips, Vectoral Analysis(In Turkish) Larson and Hostetler, Calculus, D.C. Heath and Company (1 hafta) Vektör analizine giriş. (1 hafta) Koordinat sistemleri. (2 hafta) Gradyent, Diverjans, Rotasyonel (1 hafta) Diverjans ve Stokes teoremleri (1 hafta) Sıfır özdeşlikleri (1 hafta) Helmholtz teoremi (1 hafta) Karmaşık değişkenler teorisi (2 hafta) Olasılık teoremi ve laplas dönüşümleri (3 hafta) Fourier serileri ve dönüşümleri Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

18 Ders Adı Diferansiyel Denklemler Zorunlu DERS SAATİ: 4 Dönemi Güz KREDİSİ: 3 Ders Sorumlusu Prof Dr. Mehmet Baran Tel:(352) (İç hat:) , Web sayfası : Çalışma saatleri: Diferansiyel Denklemler Der, yariiletken elektronik devre operasyonları için gereken temel kavramlarının verilmesi ve bilgisayar mühendisliği için sistem ve aygıt tasarımının temellerinin verilmesini amaçlamaktadır. Sınıf dersleri: Haftada dört saat teorik temeller. Solutions manual to accompany elementary differential equations and boundary value problems / W.E. Boyce, R.C. Diprima Elementary differential equations and Boundary value problems. / William E. Boyce Diferansiyel denklemler, uygulamaları ve çözüm tekniği / Murray R. Spiegel, çev. Selahattin Pekol,Atakan Demirseren. (2 hafta) Diferansiyel denklemler, temel tanımlar ve terminoloji. (3 hafta) Birinci dereceden diferansiyel denklemler ve uygulamaları (7 hafta) Yüksek dereceli lineer diferansiyel denklemler (2 hafta) Laplace dönüşümleri Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

19 Ders Adı BZ 203 Elektrik Devreler, Zorunlu DERS SAATİ: 2 Dönemi Güz KREDİSİ 2 Ders Sorumlusu Derviş Karaboğa Tel:(352) (İç hat:), Web sayfası : Çalışma saatleri: Analog ve dijital elektrik devrelerinin temel devre yasalarının, devre eşitliklerinin yazılması ve çözülmesi için gerekli tekniklerin ve devre teoremlerinin kullanılmasıyla analizi, birinci ve ikinci dereceden devrelerin geçiş analizleri Modern elektronik sistemlerin içerisindeki analog ve dijital devrelerin temellerinin verilmesi ve elektronik devrelerin analiz ve tasarımının tanıtılması Sınıf dersleri: Haftada iki saat teorik temeller. Irwin, D.,Basic Engineering Circuit Analysis, MacMillan Publishing, New York, J.W., Nilsson & S. A., Riedel, Introductory Circuits for Electrical and Computer Engineering, 1st Edition, Prentice-Hall, Irwin, D.,Basic Engineering Circuit Analysis, MacMillan Publishing, New York, J.W., Nilsson & S. A., Riedel, Introductory Circuits for Electrical and Computer Engineering, 1st Edition, Prentice-Hall, Hafta 1 : DC devrelerin analizi, teoremler ve kuralların kullanımı Hafta 2 : DC devrelerin analizi, teoremler ve kuralların kullanımı Hafta 3 : Thevenin ve Norton denklemleri Hafta 4 : Thevenin ve Norton denklemleri Hafta 5 : Superposition Hafta 6 : Superposition Hafta 7 : Basit dijital lojik devrelerin MOSFET in anahtar olarak kullanılmasıyla analizi Hafta 8 : RC ve RL devrelerinde birinci dereceden geçiş davranışı, bunla ilgili birinci dereceden diferansiyel denklemlerin çözümü ve basit lojik kapıların uygulamaları Hafta 9 : RC ve RL devrelerinde birinci dereceden geçiş davranışı, bunla ilgili birinci dereceden diferansiyel denklemlerin çözümü ve basit lojik kapıların uygulamaları

20 Hafta 10 : Sürücü kaynaklı dijital devrelerde RC yayılım gecikmesi ve ilgili homojen olmayan diferansiyel denklemler Hafta 11 : 2. dereceden RLC devrelerinin geçiş cevabı ve ilgili diferansiyel denklemlerin çözümü Hafta 12 : 2. dereceden RLC devrelerinin geçiş cevabı ve ilgili diferansiyel denklemlerin çözümü Hafta 13 : Homojen olmayan ikinci dereceden diferansiyel denklemler ve çözümleri Hafta 14 : Homojen olmayan ikinci dereceden diferansiyel denklemler ve çözümleri Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi Ders Adı BZ 209 Nesneye Yönelik Programlama, Zorunlu DERS SAATİ: 2 Dönemi Güz KREDİSİ Ders Sorumlusu Doç.Dr.Veysel Aslantaş Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Müh. Böl., Kayseri, Tel:(352) (İç hat:), Web sayfası : Çalışma saatleri: Programlama dilleri tarihsel gelişimi, programlama paradigmaları ve farkları, UML Birleşik modelleme dili, diyagram türleri, kullanım senaryosu, faaliyet, iletişim, akış, zaman akış, etkileşim, durum makinası, sınıf, nesne, bileşen, dağılım diyagramları ve kullanımları. Nesne tabanlı tasarım, İhtiyaç analizi, sistem analizi, sınıf tabanlı sistem tasarımı, Proje yönetimi, şelale modeli, yazılım mimarisi, mimari tasarım modelleri, modellerin yeniden kullanılabilirliği. Sınıflar, nesneler, soyut sınıflar, arayüzler, instance, mesaj gönderimi, miras alma, soyutlama, veri saklama, arayüzler, çok şekillilik, sınıflar arası ilişkiler, nesneye yönelik programlama dillerindeki durumlar, gang of four tasarım kalıpları, tasarım kalıbı uygulamaları. Bu derste temel nesneye yönelik programlama yaklaşım ve kavramlarının öğretilmesi hedeflenmektedir. Sınıf dersleri: Haftada iki saat teorik temeller. DERS DÖKÜMANLARI: An Introduction to Object-Oriented Programming with Java, 3rd Ed. (IE) w/web card, Wu, McGraw-Hill, UML ile Nesne Tabanlı Çözümleme ve Tasarım, Bora Güngören, Seçkin Yayıncılık, Visual C# 2008 How to Program, Prentice Hall, An Introduction to Object-Oriented Programming with Java, 3rd Ed. (IE) w/web card, Wu, McGraw-Hill, UML ile Nesne Tabanlı Çözümleme ve Tasarım, Bora Güngören, Seçkin Yayıncılık, Visual C# 2008 How to Program, Prentice Hall,

21 (1 Hafta)Programlamanın tarihsel gelişimi, programlama paradigmaları, nesneye yönelik programlamanın avantajları, programlama bileşenleri, tasarım-kodlama-derleme-çalıştırma aşamaları. (2 Hafta)Meta modelleme, modelleme dilleri yaklaşımı, UML standartı ve diyagram türleri, C# programlama dili sözdizimi..net uygulama geliştirme aşamaları. (3 Hafta) Nesneye yönelik programlama temelleri, kavramları, özellikleri, sınıf, nesne, mesaj gönderme, metotlar, miras alma, soyutlama. C# değişken değer tipleri ve referans tipleri, yapıcı metotlar ile nesne başlatma. Nesneye yönelik programlama kavramları, miras alma, soyutlama, veri saklama, çok şekillilik, dinamik bağlama, C#.net nesneye yönelik programlama söz dizimi ve uygulama örnekleri, arayüzler, soyut sınıflar ve kullanım amaçları, kalıtım örnekleri, c# nesnesel bazlı özel kodlama yaklaşımları. İsim uzayı. (3 Hafta).Net Windows.Forms isim uzayı ve sınıfları. Windows bazlı kontroller ve özellikleri, metotları, olayları, olay yakalama, örnek uygulamalar. (2 Hafta).Net System.Collections isim uzayı ve sınıfları, diziler, dinamik dizi sınıfları, sınıf indexer tanımlaması, generic ve non-generic dizi sınıfları, queque, stack, arraylist, dictionary sınıfları uygulamaları. Sınıf özellik tanımlamaları, getter setter metotlar, erişim deyimleri. Olay yakalama ve detayları, windows programalama mesaj döngüsü mimarisi. (3 hafta) Overload ve override metot işlemleri. Windows kontrollerini dinamik olarak kullanımı ve yeniden kullanılabilirlik kavramı, gang of four tasarım kalıpları ve gelişim süreci. Prototip, Singleton, Factory, Builder, Adapter, Bridge, Decorator, Façade, Proxy, Command, Interpreter, Iterator, Memento, Mediator patterns Tasarım kalıpları uml şemaları, örnek uygulama ve C# kodlama Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, Yazılım problemlerini tanımlama, analiz ve çözme becerisi İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi Ders Adı BZ 205 Veri Yapıları ve Algoritmalar Zorunlu DERS SAATİ: 4 Dönemi Güz KREDİSİ 4 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Mete Çelik Tel:(352) (İç hat:), Web sayfası :bm.erciyes.edu.tr/mcelik/bz205 Çalışma saatleri: Veri Yapıları ve Algoritmalar Bilgisayar mühendisliğinde kullanılan temel veri yapılarının ve algoritmaların sunulmasını ve analiz edilmesini amaçlamaktadır.

22 Haftada 4 saat teorik. Data Structures and Algorithm Analysis in C++, Mark Allen Weiss, The Benjamin/Cummings Publishing Company Veri Yapıları ve Algoritmalar, Rifat Çölkesen, Papatya Yayınları Kapalı notlarla, serbest formül sayfasıyla bir yazılı arasınav, bir yazılı yarıyılsonu sınavı yapılır. Ham başarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60'ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'ına eklenmesiyle hesaplanır. Ayrıca verilen 2 yada 3 ödev vize notunun %50 sini oluşturur. Başarılı olmak için başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. (1 hafta) C++ Tekrarı. (2 hafta) Göstericiler ve Bağlantılı Listeler. (1 hafta) Yığın Yapıları (1 hafta) Kuyruk Yapıları. (2 hafta) Algoritma Analizi. (2 hafta) Arama Algoritmaları. (2 hafta) Ağaç Yapıları: AVL Ağaç Yapısı, B-ağaç Yapısı (1 hafta) Graf yapıları (1 hafta) Önce Derinlik (Dept first) ve Önce Genişlik (Breath First) Arama Algoritmaları (1 hafta) Çırpı Fonksiyonu ve Kelime Uygunluğu (Hashing and String Matching) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi, istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi Ders Adı BZ 212, ELEKTRIK VE ELEKTRONİK DEVRELER LAB. Zorunlu DERS SAATİ: 2 Dönemi Bahar KREDİSİ 1 Ders Sorumlusu Tel:(352) (İç hat:), , Web sayfası : Çalışma saatleri: Ohm, Kirschoff, Süperpozisyon ve Maksimum Güç Transferinin İncelenmesi ve uygulanması.devre akım ve geriliminin ölçülmesi. Akım ve gerilim kaynaklarının iç dirençlerinin hesaplanması. Thevenin ve Norton teoremlerinin uygulanması. Kapasitör ve indüktör ölçümleri ve uygulamaları. Alçak ve yüksek geçiren filtrelerin incelenmesi. Rezonans devrelerinin incelenmesi. Yarıiletkenler ve Diyot Karakteristiği, Diyot Uygulamaları, Transistörler ve Uygulamaları, BJT Kuvvetlendiriciler,FETler, Kuvvetlendiricilerde Alt ve Üst Kesim Frekansı, kuvvetlendiricilerde Geri Besleme, Kararlılık ve Osilatörler, Multivibratörler

23 -Temel elektrik devrelerinin pratik uygulamaları ile öğrencinin pratik becerisini arttırmak ve teorik konuların pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. Laboratuvar uygulamaları: Haftada iki saat pratik uygulama yapılır. Elektrik elektrnik devreler laboratuvarı laboratuarı föyleri M.Alçı, R.Kılıç, Elektronik Devreler ve Uygulamaları-I, Erciyes Üniversitesi Yayınları, R.Boylestad, L.Nashelsky, Electronic Devices and Circuit Theory, Prentice-Hall Inc., 1992, NewJersey Öğrenciler, programlı ders deneylerin en az %80 ine devam etmek zorundadır. 1.Deney Direnç renk kodlarının tanınması, direnç ölçümü, seri ve paralel dirençler (gerilim bölücü ve akım bölücü devreler), Gerilim ve akım ölçümü, Ohm ve Kirchoff kanunlarının incelenmesi 2.Deney Süper pozisyon teoreminin incelenmesi ve Thevenin teoreminin incelenmesi 3.Deney Maksimum güç transferi teoreminin incelenmesi Osiloskop kullanımı ve genel prensiplerinin öğrenilmesi 4.Deney Yarıiletkenler ve Diyot Karakteristiği, (2 hafta) Diyot Uygulamaları 5.Deney Transistör Karakteristiği, BJT Kuvvetlendiriciler 6.Deney FET Karakteristiği 7.Deney Kuvvetlendiricilerde Alt ve Üst Kesim Frekansı, Geri Besleme 8.Deney Kararlılık ve Osilatörler 9.Deney Multivibratörler Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, İstenilen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi Ders Adı BZ 214, BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA IV, Zorunlu DERS SAATİ: 3 Dönemi Bahar KREDİSİ 3 Ders Sorumlusu Doç.Dr. Veysel Aslantaş Tel:(352) (İç hat:), , Web sayfası : Çalışma saatleri: Java programlama

24 Java programlama dilinin yazım kuralları, dilin çalışma mimarisi, temel programlama becerisi ve algoritma tasarlama, istisna yönetimi, dosyalama, grafik arayüzler, ağ programlama, çok kanallı programlama, veri tabanı erişimi ve kullanımı, applet, servlet, JSP, metin işleme ve düzenli ifadeler konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Sınıf dersleri: Haftada 3 saat teorik temeller. H. Deitel, P. Deitel, Java How to program, Deitel. H. Deitel, P. Deitel, Java How to program, Deitel. 1 hafta Java programlama dilinin yazım kuralları ve Java çalışma mimarisi, 3 hafta temel programlama becerisi ve algoritma tasarlama, 1 hafta istisna yönetimi, 1 hafta dosyalama, 1 hafta grafik arayüzler, 1 hafta ağ programlama, 1 hafta çok kanallı programlama, 1 hafta veri tabanı erişimi ve kullanımı, 1 hafta applet, 1 hafta servlet, 1 hafta JSP, 1 hafta metin işleme ve düzenli ifadeler. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi Ders Adı YD 202, MESLEKİ YABANCI DİL I, Zorunlu DERS SAATİ: 2 Dönemi Bahar KREDİSİ 2 Ders Sorumlusu Doç.Dr. Veysel Aslantaş Tel:(352) (İç hat:), , Web sayfası : Çalışma saatleri: Temel terimler ve bilgisayar sisteminin bileşenleri. Bilgisayar sistem teknolojileri üzerine tartışmalar. Programlama ve uygulama yazılımları. İşletim sistemleri, bilgisayar güvenliği, haberleşmenin önemi.

25 Haftalık iki saat teorik olarak işlenmektedir. Computer Science: An Overview (10th Edition), J. Glenn Brookshear, Addison Wesley. Technical English: Writing, Reading and Speaking (8th Edition), Nell Ann Pickett, Ann Appleton Laster, ve Katherine E. Staples, Longman. 1. hafta Temel terimler 2. hafta Temel terimler 3. hafta Temel terimler 4. hafta Temel terimler 5. hafta Bilgisayar sisteminin bileşenleri 6. hafta Bilgisayar sisteminin bileşenleri 7. hafta Bilgisayar sisteminin bileşenleri 8. hafta Bilgisayar sistem teknolojisi üzerine tartışmalar 9. hafta Bilgisayar sistem teknolojisi üzerine tartışmalar 10. hafta Bilgisayar sistem teknolojisi üzerine tartışmalar 11. hafta Programlama ve uygulama yazılımları 12. hafta Programlama ve uygulama yazılımları 13. hafta Programlama ve uygulama yazılımları 14. hafta Programlama ve uygulama yazılımları Ders Adı Lojik Devreler ve Tasarımı Zorunlu DERS SAATİ: 4 Dönemi Güz KREDİSİ: 4 Ders Sorumlusu Prof Dr. Kenan Danışman Tel:(352) (İç hat:) , Web sayfası : Çalışma saatleri: Ders lojik donanımı ve lojik tasarımın prensiplerini ve bunların uygulamasını kapsamaktadır. Dersin amacı lojik devrelerin analiz veya sentesinin yapılabilmesidir ve temel lokik devre tasarımı bilgisinin verilmesidir. Sınıf dersleri: Haftada dört saat teorik temeller.

26 Digital Design, M. Morris Mano, Prentice Hall, New Jersey, PROPOSED MATERIALS: Digital Design Principles and Practices, John F. Wakerly, Prentice Hall, New Jersey, Digital Logic State Machine Design, David J. Comer, Oxford University Press, Oxford, (2 hafta) Saysısal sistemler ve kodlamalar. (2 hafta) Lojik kapıları ve Bool Cebri (2 hafta) Lojik devreler (2 hafta) Flip floplar (2 hafta) Sayıcılar ve hafıza birimleri (2 hafta) Programlanabilir lojik elemanlar (2 hafta) Lojik devre aileleri Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi Ders Adı BZ 202, ELEKTRONİK DEVRELER, Zorunlu DERS SAATİ: 4 Dönemi Bahar KREDİSİ 4 Ders Sorumlusu Yrd. Doç.Dr. Mustafa Danacı Tel:(352) (İç hat:), , Web sayfası : Çalışma saatleri: Bilgisayar donanımlarında kullanılan elektronik malzeme ve parçaların temelleri, yarı iletken teknolojisi ve devre tasarımları prensipleri, Diyotlar ile DC ve AC devre tasarımı, BJT transistor, FET transistör çeşitleri, OpAmp ve lineer entegre devreleri. Yarı iletken dijital devre sistemleri kullanımı. Ayrık elektronik devre işlemlerinin temel kavramlarının anlaşılması Ayrık yarıiletken elektronik bileşenler ile aktif pasif elektrik devre bileşenleri ile mühendislik problemlerinin çözümü ve kullanılmasının anlaşılması Tasarım sistemleri ve parçaları ile bilgisayar mühendisliğinde yarıiletken ayrık elektronik cihazların kullanımı geliştirilmesi. M.Alçı, R.Kılıç, Elektronik Devreler ve Uygulamaları-I, Erciyes Üniversitesi Yayınları, 1998.

27 R.Boylestad, L.Nashelsky, Electronic Devices and Circuit Theory, Prentice-Hall Inc., 1992, NewJersey M.Alçı, R.Kılıç, Elektronik Devreler ve Uygulamaları-I, Erciyes Üniversitesi Yayınları, R.Boylestad, L.Nashelsky, Electronic Devices and Circuit Theory, Prentice-Hall Inc., 1992, NewJersey 1 : Yarı iletken malzemeler 2 : Pn-junction devreleri -I 3 : Pn-junction devreleri-ii 4 : Bipolar transistor devreleri-i 5 : Bipolar transistor devreleri-ii 6 : Bipolar transistor devreleri-iii 7 : Field effect transistor devreleri-i 8 : Field effect transistor devreleri -II 9 : Yükselticiler ve frekans cevapları 10 : Operational Amplifiers devre ve uygulamaları-i 11 : Operational Amplifiers devre ve uygulamaları -II 12 : Operational Amplifiers devre ve uygulamaları -III 13: Lineer devreler -I 14:Lineer devreler-ii Ders Adı BZ 204, SAYISAL YÖNTEMLER, Zorunlu DERS SAATİ: 2 Dönemi Bahar KREDİSİ 2 Ders Sorumlusu Yrd. Doç.Dr. Mustafa Danacı Tel:(352) (İç hat:), , Web sayfası : Çalışma saatleri: Mühendislik ve bilimsel çalışmalar için matematiksel yöntemler Bu derste mühendislikte sayısal çözümlerin temelleri ve uygulamaları hakkında teorik ve uygulamalı bilgi vermeyi ve öğrencilerin problemleri analiz etmek ve çözüm geliştirme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ölçüm hataları, tek değişkenli sayısal denklem çözümleri, Enterpolasyon ve polinom yaklaşımı, lineer denklem sistemlerinin çözümü, yaklaşım teorisi, eğri uydurma, matris cebrinde tekrarlamalı yaklaşımlar, nonlinear denklem çözümleri, sayısal difransiyel ve integral. Haftalık iki saat teorik temellerin anlatıldığı slaytlar ile konu anlatımı. Haftalık iki saat ilgili problemler üzerine çözüm metotlarının uygulandığı sınıf problemleri oturumu Aynı

28 zamanda verilen problem ile ilgili öğrenci projesi hazırlanır. Mathematical Methods for Eng. And science students, by Englefield, Arnold, Numerical Analysis, by Burden and Faires, PWS Publishers Numerical Analysis, Schaum's Outline Series. Mathematical Methods for Eng. And science students, by Englefield, Arnold, Numerical Analysis, by Burden and Faires, PWS Publishers Numerical Analysis, Schaum's Outline Series. Hafta 1: Giriş, ölçüm hataları Hafta 2: Giriş, ölçüm hataları. Hafta 3: Tek değişkenli denklemlerin sayısal çözümleri. Hafta 4: Tek değişkenli denklemlerin sayısal çözümleri. Hafta 5: Matris cebrinde sayısal tekrarlamalı teknikler. Hafta 6: Matris cebrinde sayısal tekrarlamalı teknikler. Hafta 7: Enterpolasyon ve polinom yaklaşımları. Hafta 8: Enterpolasyon ve polinom yaklaşımları. Hafta 9: Yaklaşım teorisi(eğri uydurma). Lineer sistemlerin çözüm teknikleri. Hafta 10: Yaklaşım teorisi(eğri uydurma). Lineer sistemlerin çözüm teknikleri. Hafta 11: Nonlineer denklem sistemlerinin çözümü. Hafta 12: Sayısal difransiyel ve integral. Hafta 13 Bilgisayar uygulamaları Ders Adı BZ206 Olasılık Teorisi ve İstatistik Dönemi Bahar DERS SAATİ: 3 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Alper Baştürk Olasılığın temel kavramları, örnek uzay tanımı, olasılığın bağıl frekans tanımı, olasılık teoremleri, ortak ve koşullu olasılık, bağımsız olaylar, Bayes teoremi, rastlantı değişkeni, olasılık yoğunluk ve dağılım fonksiyonları, beklenen değer ve variyans, çok boyutlu rastlantı değişkenleri, korelasyon, regresyon, kesikli dağılımlar, büyük sayılar kanunu, Gaussian dağılımı ve özellikleri, merkezi limit teoremi, rastlantı değişkeni fonksiyonu, moment çıkaran fonksiyon, z dönüşümü, karakteristik fonksiyon, Markov zincirleri. Bu ders öğrencilere rastgele olayları modelleme ve analiz etme yeteneği kazandırma amacını taşımaktadır. Olasılık ve istatistiğin temel notasyonları yanında temel olasılıksal ve stokastik olayları modelleme yöntemleri verilmektedir. Öğrenciler bu ders sonunda, basit olasılıksal ve stokastik olayları matematiksel olarak modelleyebilmekte ve bilinen bir olaylar uzayında rastlantı değişkenlerinin olasılıklarını, beklenen

29 değerlerini ve variyanslarını hesaplayabilmektedir. Sınıf dersleri: Haftada üç saat teorik temeller. Ders Notları o Olasılık, Cevdet Cerit, Müşerref Yüksel, İstanbul, o Olasılık Problemleri, Cevdet Cerit, Müşerref Yüksel, İstanbul, o Olasılık Teori ve Problemleri, İbrahim Sezginman, Eğitim Yayınları A.Ş., İstanbul, o Probability, Random Variables and Stochastic Processes, A. Papoulis, Mc Graw-Hill Book Company, New York. Ham başarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60 ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'ının eklenmesiyle (2 hafta) Olasılığın temel kavramları, örnek uzay tanımı, olasılığın bağıl frekans tanımı, olasılık teoremleri (2 hafta) Ortak ve koşullu olasılık, bağımsız olaylar, Bayes teoremi, (2 hafta) Rastlantı değişkeni, olasılık yoğunluk ve dağılım fonksiyonları, beklenen değer ve variyans, (1 hafta) Çok boyutlu rastlantı değişkenleri, korelasyon, regresyon, (2 hafta) Ayrık dağılımlar, (2 hafta) Büyük sayılar kanunu, Gaussian dağılımı ve özellikleri, merkezi limit teoremi, (2 hafta) Moment çıkaran fonksiyon, z dönüşümü (1 hafta) Karakteristik fonksiyon, Markov zincirleri. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi Ders Adı Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu BZ 303 Mikroişlemciler Güz Bilgisayar Mühendisliği Y.Doç.Dr. Bilal Babayiğit DERS SAATİ: 4 KREDİSİ: 4 Dersin amacı, Intel 80x86 işlemcisi komut kümesi, bellek tasarımı, adresleme yöntemleri üzerine bilgi vermek, giriş-çıkış arabirimlerinin çalışmasını ve assembly dili ve makine dili seviyesinde programlama yöntemlerini öğretmektir. Giriş/çıkış, aritmetik ve mantık hesaplamalar ile diğer işlemleri içeren assembly programları yazabilmelerini sağlamaktır. Haftada dört saat olmak üzere teorik ders işlenmektedir. Pratik uygulama dersin paralelinde derste deney seti üzerinden gösterilmektedir. Ayrıca assembly dili programlanması ve uygulamaları derste bilgisayar üzerinden

30 gösterilmektedir. Öğrenilen konularla ilgili çeşitli ödev ve projelerin öğrenciler tarafından gerçekleştirilmesi istenmektedir. DERS DÖKÜMANLARI: Barry B. Brey, 8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486, Pentium, Prentium ProProcessor, Pentium II, III, 4, Barry B. Brey, Prentice Hall, 7th edition, Muhammad Ali Mazidi, Janice Gillispie-Mazidi, 80X86 IBM PC and Compatible Computers: Assembly Language, Design, and Interfacing (4th Edition), Prentice Hall, Kip R. Irvine, Assembly Language for Intel-Based Computers, Prenctice Hall, 4th Edition, Nurettin Topaloğlu, Mikroişlemciler ve Assembly Dili, 5.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ara Sınav: % 40 Final Sınavı: % 60 Dönem boyunca çeşitli ödevler ve projeler verilmektedir. Bu çalışmalar dönem sonunda Final sınavına % 15 olarak etkimektedir. 1.Hafta : 80x86 mikroişlemci ve mimarisi 2.Hafta : 80x86 mikroişlemci yapısı, gerçek ve korumalı bellek adresleme 3.Hafta : 80x86 donanım özellikleri 4.Hafta : Merkezi işlemci birimi ve komut yapıları 5.Hafta : Adresleme yöntemleri 6.Hafta : Bellekler, Bellek Tasarımı 7.Hafta : Makine dili 8.Hafta : Ara Sınav 9.Hafta : Veri transfer ve aritmetik komutlar 10.Hafta : Mantıksal ve kontrol komutlar 11 Hafta : Paralel İletişim ve Seri İletişim Arabirimi 12 Hafta : Altprogram, kesme 13 Hafta : 80x86 mikroişlemcisi programlanması 4 Hafta : Yazılım uygulamaları Ders Adı BZ 303 Sayısal İşaret İşleme, Zorunlu. DERS SAATİ: 3 Dönemi Güz KREDİSİ: 3 Ders Sorumlusu Doç. Dr. Nurhan Karaboğa, Adres:Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Müh. Böl., Kayseri. Tel:(352) İç hat: Çalışma saatleri: Sayısal işaret işlemenin temelleri, İşaret ve sistemlerin frekans domenindeki analizi, işaret ve sistem analizinde Z-dönüşümünün kullanılması Bu dersin amacı; öğrencilere, sayısal işaret işlemenin temellerini teorisini ve uygulamalarını açık bir şekilde

31 göstermek, ayrık zamanlı işaretler ve sistemler, işaret ve sistemlerin frekans uzayı analizi, işaret ve sistem analizinde Z-dönüşümünün kullanılması gibi konuları anlatarak, problemlerin analizlerini kolaylıkla yapabilme yeteneği kazandırmaktır. Sınıf ortamındaki dersler: Haftada üç saat dersin teorik temelleri anlatılmaktadır. Sınıf ortamında problem çözümleri: Ders ile ilgili problemlerin çözümleri yapılmaktadır. Buna ek olarak, öğrenciler eğitmen tarafından verilmiş olan amaca yönelik problemlerin çözümlerini ödev olarak hazırlamaktadırlar. DERS DÖKÜMANLARI: Erturk Sarp. Sayısal İşaret İşleme, Birsen Yayınevi. Chi-Tsong Chen, Digital Signal Processing, Oxford Unv. Press, Richard G. Lyons, Understanding Digital Signal Processing, Prentice Hall PTR Publication. Vinay K. Ingle, John G. Proakis, Digital Signal Processing Using MATLAB, Bookware Companion Series. (1 hafta) Sayısal işaret işlemeye giriş. (1 hafta) Ayrık zamanlı işaretler. (1 hafta) Ayrık zamanlı sistemler. (1 hafta) Doğrusal zamanla değişmeyen sistemler. (1 hafta) Doğrusal sabit katsayılı fark denklemleriyle tanımlanan sistemler. (3 hafta) İşaret ve sistemlerin ferakans uzayı analizi. (1 hafta) ARA SINAV (2 hafta) Sürekli zamanlı işaretlerin ayrık zamanlı işlenmesi. (2 hafta) z-dönüşümü uygulamaları. (1 hafta) Sonlu/Sonsuz dürtü yanıtlı sayısal sistemlerin tasarımı. İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tanımlama becerisi Çağın sorunları hakkında bilgi Ders Adı BZ 301 Dosya Organizasyon Teknikleri, Zorunlu DERS SAATİ: 3 Dönemi Güz KREDİSİ: 3 Ders Sorumlusu Öğr. Gör. Celal ÖZTÜRK Tel:(352) (İç hat:), , Web sayfası : Çalışma saatleri: Dosya yapıları, Dosya organizasyonu, Dosya yönetimi

32 Sınıf dersleri: Haftada üç saat teorik temeller. Alan L. Tharp, File Organization and Processing, Wiley, Ramakrishnan, R., Gehrke, J. Database Management Systems, 3rd ed. McGrawHill, Korth, H. F. Sllberschatz, A. Database System Concepts, 3rd ed. McGraw Hill, Hafta: Dosya Kavramı 2. Hafta: Disk Yapısı 3. Hafta: Sıralı Dosya Organizasyonu 4. Hafta: Direkt Erişimli Dosyalar - I 5. Hafta: Direkt Erişimli Dosyalar - II 6. Hafta: Hashing Yöntemleri 7. Hafta: Perfect Hashing 8. Hafta: Ara Sınav Haftası 9. Hafta: Bilginin Bitlerle İfadeleri 10. Hafta: İkili Ağaç Yapıları 11. Hafta: B-Tree Ağaç Yapıları 12. Hafta: Genişleyebilen Dosyalar için Hashing 13. Hafta: Tries Yapıları 14. Hafta: Arama ve Sıralama İşlemleri Ders Adı YD 301, MESLEKİ YABANCI DİL II, Zorunlu DERS SAATİ: 2 Dönemi Güz KREDİSİ 2 Ders Sorumlusu Doç.Dr. Veysel Aslantaş Tel:(352) (İç hat:), , Web sayfası : Çalışma saatleri: İşletim sistemleri, bilgisayar güvenliği, haberleşmenin önemi ve bilgisayar mimarisi. Haftalık iki saat teorik olarak işlenmektedir. Computer Science: An Overview (10th Edition), J. Glenn Brookshear, Addison Wesley.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı MAT101 Genel Matematik I Zorunlu DERS SAATİ : 4 Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu Güz Elektrik Elektronik

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER. AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER. AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Zorunlu DERS KREDİSİ: 2 Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu Güz Harita

Detaylı

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları.

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları. Dersin Adı Algoritmalar Ve Programlama Kredi 2 Dönemi Güz Teorik 2 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Kali GÜRKAHRAMAN AKTS 4 Ders Konuları Algoritma kavramı. Akış diyagramları. Programlama ve programlama dili.

Detaylı

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR AİB 101 ATATÜRK İLKELERİ İNKILÂP TARİHİ- I I. YARIYIL Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 2 AKTS kredisi (iş yükü

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YARIYIL

BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL AİB 101 ATATÜRK İLKELERİ İNKILÂP TARİHİ- I Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 2 AKTS kredisi (iş yükü 2 bazında):

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (24.12.2014)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (24.12.2014) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (24.12.2014) 1. YARIYIL.. 3302105 FİZİK 3 1 4 3,5 6 Birimler, vektörler, tek boyutta hareket, iki boyutta hareket,

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

DERS İÇERİKLERİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 1 0 0 1 AKTS:2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve diğer mühendislik alanları. Mühendislik mesleği ve etik kuralları. Elektrik-Elektronik

Detaylı

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı Kataloğu İstanbul 2015 İçindekiler SUNUM... 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tanımı... 1 EEM Bölümünün Vizyon

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Çorlu, Temmuz 2008 2 Đçindekiler listesi Giriş... 9 Rehber... 9 1. Kapak... 9 2. Đçindekiler,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 2. YARIYIL

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 2. YARIYIL 1. YARIYIL 3301101 / 3311101 MATEMATİK-1 3 1 4 3,5 7 Vektör ve Vektör Uzayları, Temel Vektör İşlemleri, Lineer Bağımsızlık, Tek Değişkenli Fonksiyonlar, Fonksiyon Çeşitleri: Üstel, Logaritmik Fonksiyonlar

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (N.Ö) I.SINIF

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (N.Ö) I.SINIF ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (N.Ö) I.SINIF BİRİNCİ YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T U L AKTS K ELK1001 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. GİRİŞ 2

Detaylı

EK-1 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

EK-1 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR EK-1 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 1.Yarıyıl Dersleri Matematik I (3-1) 3,5 Uzayda Doğru ve Düzlem. Kümeler, Sayı kümeleri. Fonksiyonlar, Bileşke Fonksiyon, Ters Fonksiyon, Limit, Fonksiyonlarda

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS 0111521 Bilgisayar

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Zorunlu DERS KREDİSİ: 2 Dönemi Güz Bölümü Tekstil Mühendisliği

Detaylı

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ MAT-101 MATEMATİK I Reel Sayılar Fonksiyonlar ve Grafikleri, Kompleks Sayılar/ Limit Tanımı, Limit Kuralları, Sağ-Sol Limit,

Detaylı

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011 Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ders İçerikleri 2010-2011 I. DÖNEM Kodu ve Adı: MAT101 Matematik I Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği AKTS si 1 56 0 0 0 0 30 39 125

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Ders Adı Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu I. GENEL BİLGİLER EEM 502 Mikroelektronik Bahar Elektrik Elektronik Mühendisliği

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 3301101 / 3311101 MATEMATİK-1 (3-1-3,5) (AKTS: 7 ) Vektör ve Vektör Uzayları, Temel Vektör İşlemleri, Lineer Bağımsızlık, Tek Değişkenli Fonksiyonlar, Fonksiyon Çeşitleri: Üstel, Logaritmik

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ USİS 2003 EĞİTİM PLANI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ USİS 2003 EĞİTİM PLANI USIS-2003 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ USİS 2003 EĞİTİM PLANI Birinci Sınıf Dersleri Bilgisayar Bilimlerine

Detaylı

FİZ 1011 DERS TANITIM FORMU

FİZ 1011 DERS TANITIM FORMU FİZ 1011 DERS TANITIM FORMU Bölüm Adı Öğretim Yılı Basım Tarihi Makina Mühendisliği 2010-2011 03/03/2011 Ders Kodu Ders Adı Dönem/Yıl ECTS Kredisi FİZ 1011 FİZİK I Güz/1. Sınıf 5 Dil Ön Şart Durumu Kredi

Detaylı

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü Hazırlık Sınıfı HAZ-001 Hazırlık Sınıfı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zorunlu I. Yarıyıl BIL-101 Algoritma ve Programlama 3,0 1,0 0,0 7,0 3,5 4,0 Zorunlu Algoritma Tasarımı ve Akış Şemaları, C program yapısı.

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Programı DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR

TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Programı DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Programı DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR I. YARIYIL MAT 101 MATEMATĠK-I (4-0) 4 Fonksiyonlar ve Modeller,

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENLİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENLİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENLİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MAT115 Matematik - I (4, 2, 5) 6 Kümeler, reel sayılar, kompleks sayılar,

Detaylı

Principles of Atatürk and History of Modern Turkey I Dili

Principles of Atatürk and History of Modern Turkey I Dili Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin İngilizce Adı Principles of Atatürk and History of Modern Turkey I Kod AİT 161 Anabilim Dalı / Gençlerimizin devletine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve bu

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Ulusal/uluslararası bilişim kuruluşlarında bilgisayar mühendisliğinde alanında araştırma-geliştirme yapacak

Detaylı

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİĞİ 1. DÖNEM DERS LİSTESİ TUR 0101 Türk Dili (T-U) K: (4-0) 4 AKTS:4 Dilin tanımı, sosyal

Detaylı

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr.

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr. MAK1011 DERS TANITIM FORMU MAK 1011 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Güz/1 2 Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0 Yrd.Doç.Dr. Ümit Nazlı TEMEL Bu derste; günümüzde kullanılan birçok programlama dilinin temelini oluşturan C programlama

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR I.SINIF I.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR I.SINIF I. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR I.SINIF I.YARIYIL UNV14101 Türk Dili I 2 0 0 2 2 Dil nedir? Dilin sosyal bir

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL MAT 101 Matematik I (4-0) 4 Fonksiyonlar ve grafikler, limit kavramı, limitin

Detaylı