BİREYLERİN ORAL HİJYEN ARAÇLARI VE BİLGİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİREYLERİN ORAL HİJYEN ARAÇLARI VE BİLGİLERİNİN ARAŞTIRILMASI"

Transkript

1 Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 1, 2001 BİREYLERİN ORAL HİJYEN ARAÇLARI VE BİLGİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Hakan DEVELİOĞLU Dt. Nevin TUFAN** ÖZET Günümüz bilgilerine göre diş kayıplarının en önemli nedeni, periodontal hastalıklar ve diş çürükleri olarak kabul edilmektedir. Optimal bir periodontal sağlık için iyi bir oral hijyenin olması gerekmektedir. Bireylerin farklı tipte oral hijyen alışkanlıkları olabilir. Bunu tesbit etmek ve değerlendirmek için 300 hastayı çalışmaya dahil ettik. Çalışmanın amacı, değişik tipte sorularla bireylerin oral hijyen alışkanlıklarını ve bilgilerini sistematik bir biçimde araştırmaktı. Özellikle çevrenin bireyler üzerinde güçlü bir etkisinin olduğu görülmüştür. Anahtar kelimeler:ağız hijyeni, dişhekimi, motivasyon. GİRİŞ Hem diş çürüklerinin hem de periodontal hastalıklarının ana nedeni dental plaktır. 9,17 Plağın hasta tarafından düzenli olarak uzaklaştırılmasıyla bu hastalıklara engel olunmuş olunacaktır. 14 Bu açıdan geliştirilmiş tüm hijyen araçlarının kullanım amaçları plağın uzaklaştırılmasına dayanmaktadır. Plak diş yüzeyinden uzaklaştırılamazsa, enfeksiyon önce dişetini sonra da komple destek dokuları tutarak dişin kaybı ile sonuçlanabilecektir. 17 Periodontal hastalıkların en yaygın olarak rastlanan hastalık gruplarından oldukları kabul edilen bir gerçektir. Ağız hijyeni konusunda bu gereçlerinin varlığı ve gerekliliği çoğu bireylerce bilinmesine karşın uygulamalarda çarpıcı sonuçlar görülmektedir. Bu bakımdan hem hastanın bilgilendirilmesi, hem de motive edilmesiyle bireyin aktif olarak hijyeni sağlaması hedeflenir. Başarılı bir tedavi ve korunma, bireyin ağız hijyen alışkanlıklarını doğru uygulamasına bağlıdır. 3 Dolayısıyla dişhekimi bu konularda hastaları doğru yönde etkilemesi gerekmektedir. Günümüzde oral hijyen araçlarının hem tanıtımı hem de hastaların bilgilendirilmesi, motive edilmesi farklı yollarla olabilmektedir. Dolayısıyla bireylerin bu konulardaki bilgi ve alışkanlıklarında benzerlik/farklılık olabilmektedir. Bu bilgilere dayanarak bölgemizde oturan ve fakültemize başvuran hastaların ne yolla bilgilendirildiklerini ve kullandıkları oral hijyen araçlarını tespit etmek amacıyla değişik sorular içeren bir araştırma inceleme çalışması planladık. Yrd. Doç. Dr. Rüştü GEDİK** Dt. Defne YALÇIN** ZUSAMMENFASSUNG Nach heutigen Erfahrungen wird es strikt akzeptiert, dass die Parodontalkrankheiten und Zahnfaeulen die wichtigsten Gründe bei den Zahnverlusten sind. Für eine optimale Parodontalgesundheit ist eine gute Mundhygiene erforderlich.die Personen können versehiedene Mundhygienegewohnheiten haben.um diese Faelle zu evaluieren und befestigen nahmen 300 Patienten an der Studie teil.absicht der Arbeit war,mundhygicnegewohnheiten und Erfahrungen von Patienten durch versehiedenen Fragen festzustellen.es war besonders gesehen worden,dass die Umgebung aut die Personen einen relevanten Effekt hatle. Schlüsseiwörter: Mundhygiene, Zalınarzt, Motivation. MATERYAL VE METOD Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'ne tedavileri için başvuran 177 (%59)'si bayan, 123'ü erkek (%41)yaşları arasında (ort ) toplam 300 birey çalışma grubunu oluşturmuştur. Bireylerin gerekli kayıtları yapıldıktan sonra hiçbir etki altında kalmayacakları şekilde aşağıda yer alan 9 soruyu cevaplandırmaları istenmiştir; 1. Yılda kaç defa bir diş hekimine gidiyorsunuz 7 2. Dişlerinizi günde kaç defa fırçalıyorsunuz? 3. Arayüz temizliğini nasıl sağlıyorsunuz? 4. Dental plağı tanıyor musunuz? 5. Diş macununun markası sizce önemli mi 7 6. Siz hangi tip macun kullanıyorsunuz? 7. Periodontal açıdan şikayetleriniz nedir? 8. Ağız hijyeninin sağlanmasında hangi araçları kullanıyorsunuz 7 9. Hijyene yönelik bilgileri ve alışkanlıkları nere den öğrendiniz? Toplanan bu bilgiler sonra istatistiki olarak değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirmede çalışmanın verileri SPSS (7.5 Ver) yüklenerek verilerin değerlendirilmelerine çok gözlü düzenlerle Khi- Kare testi kullanıldı. Verilerin marjinal tabloları ayrı ayrı düzenlenerek sayı ve yüzdeleri verildi. BULGULAR İstatistiki değerlendirme sonucu oluşan veriler, tablolar halinde aktarılmıştır. Araştırmamıza katılan bireylerin sorulara verdikleri cevapların sayı ve yüzde olarak dağılımı Tablo 1'de verilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde dişhekimine gitme sıklığında, gitmeyenler % 69 ile birinci sırada yer al *C.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji AD. SİVAS **C.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji BD. SİVAS 15

2 mışlardır. Üç ve üçten fazla gidenler ise sadece % 7.4 idi. Yine fırçalama açısından değerlendirmede, günde 2 defa fırçalayanlar en fazla bulunmuştur. (% 39.0). Arayüz temizliği araçları açısından sorulan soruya verilen cevaplarda kürdan kullanımı hayli yüksek bulunmuştur. (% 47.3) Dental plakla ilgili olarak % 84.3 oranında tanınmadığı belirlenmiştir. TABLO 1 Diş hekimine Kaç Defa Gidiyorsunuz? Gitmeyen Dental Plağı Tanıyor musunuz? Evet Hayır Periodontal Olarak Şikayetiniz Nedir? Yok Kanama Dişeti Büyümesi Sallanma Çekilme Diğerleri Diş Macununun Markası Önemlimidir? Evet Hayır Dişlerinizi Günde Kaç Defa Fırçalıyorsunuz? Fırçalamayan Siz Hangi Tip Macun Kullanıyorsunuz? Kullanmıyor 20 6,6 Colgate İpana Signal Sensodyne Arayüz Temizliğini Nasıl Sağlıyorsunuz? Yapmıyor Diş İpi Arayüz Fırçası Hepsini Kullanıyor Kürdan Ağız Hijyeninin Sağlanmasında Hangi Araçları Kullanıyorsunuz? Hiçbir şey Fırçalama Fırçalama Arayüz Bakımı Hepsi Hijyene Yönelik Bilgi ve Alışkanlıkları Nereden öğrendiniz? Diş Hekimi Çevre Medya Hiçbiri Bireylerin hemen hepsi macun kullandıklarını belirtirken, % 62 si markanın önemli olduğu görüşündeydiler. Bu soru biraz daha incelendiğinde İpana marka macunun kullanım oranının % ile en fazla olduğu belirlenmiştir. Araştırmamızda hastaların özellikle periodontal açıdan (varsa diğerleri) şikayetleri öğrenilmek istenmiştir. Bununla ilgili olarak, % 39.3'ü şikayetlerinin olmadığını belirtirken; % 30.7 si dişetlerinde bir kanamadan bahsetmişlerdir. Buna paralel olarak hangi tip hijyen araçları kullandıkları tespit edildiğinde en fazla (% 71. 0) sadece fırçalama olarak ifade etmiştir. (Tablo 1) Tablo 2 de Diş fırçalama sıklığı ve hastanın periodontal şikayetleri gösterilmiştir. İstatistiksi bir ilişki bulunmamasına karşın özellikle 1 kez fırçala- 16

3 yanlarda dişetlerindeki kanama yüksek bulunmuştur. TABLO 2; Fırçalama sıklığı ile periodontal (varsa) şikayetler arası ilişki Şikayet Yok Kanama D. Büyüme D. Sallanma D. Çekilme Diğerleri Toplam Fırçalamayan kez Arayüz bakımı ile periodontal şikayetler Tablo 3 ı de verilmiştir. Burada da istatistiksi bir fark bulunamazken, dişipi kullananların % 46.7 oranında şikayetlerinin olmadığı anlaşılmıştır. Tablo 3:Arayüz bakımı ile periodontal açıdan şikayetler arasındaki ilişki : Yok Kanama D. Büyüme D. Sallanma D. Çekilme Diğerleri Toplam Yok %100 Diş İpi %100 Kürdan %100 Arayüz Fırçası %100 Hepsini Kullanıyor %100 Tablo 4' te diş hekimine gitme sıklığının, oral hijyen bilgisi ve alışkanlıklarının kaynağı arası ilişki incelenmiştir. Bu incelemede istatistiki sonuç elde edilmiştir. (P<0.01,SD=9) Burada çevrenin etkisi ön plandaydı. Tablo 4: Yılda diş hekimine gitme sıklığı ile hastanın edindiği bilgilerin arasındaki ilişki (x 2 =24,47,SD=9, p<0.01 Hiçbiri Dişhekimi Çevre Medya Toplam Gitmeyen Toplam 300 Çalışmamızda sonuncu olarak öğrenilmek istenen şey bireylerin sahip oldukları oral hijyen alışkanlıkları ve bireylerin sahip oldukları bilgilerin kaynağı arası ilişki idi. İstatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur.( p< 0.05). Bunun sonucu ise en fazla çevre olarak bulunmuştur. (%38.3) Bunu Diş-hekimi %27.3 ve Medya %21 ile takip etmiştir. [Tablo 5). Tablo 5:Bireylerin kullandıkları oral hijyen bilgilerinin kaynağı arası ilişki p<0.05, x 2 =47,21 SD=9 Hiçbiri Dişhekimi Çevre Medya Toplam Kullanıyor Fırçalama Fırçalama+Arayüz Bakımı Hepsi Toplam 300 TARTIŞMA Ağız ve diş rahatsızlarının tespit edilip tedavi edilmesinde Diş hekimleri öncü konumdadırlar. 3,6 Ancak ülkemizde diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Oral Hijyenistler olmadığı için Diş hekimleri hastalarını tedavi etmeleri yanı sıra oral hijyenle ilgili bilgi ve yöntemleri de üstlenmiş durumdadırlar. Bununla birlikte yapılan araştırmaların sonuçları çok çarpıcı bulunmuştur. 21 Bir de, dünya genelinde her zaman güncel olan araştırılan bu ilişkileri, yöremizde oturan ve fakültemize başvu- ran hastalarda incelemeyi yerinde ve uygun gördük. Çalışmamızda esas aldığımız kriter, hastaları yönlendirmeden, sorulara verecekleri en objektif cevapları alabilmekti. Ancak bu sayede değerlendirmemiz gerçeğe yakın sonuçları yansıtabilecekti. Başvurulan bireylerin öncelikle kayıtları yapıldı. Sonra kendilerine Tablo V de görüldüğü gibi farklı 9 tip soru yöneltildi. Cinsiyete göre dağılımda bayanlar daha fazla idi (%59). Bu sonuç aslında çok önemli olmasa da, bayanların ağız-diş sağlıklarını erkeklere göre daha az ihmal ettiklerine işaret edebilir. Yine yaş ortalaması da oldukça genç bulunmuştur. ( ). Tablo 1'e göre, yılda dişhekimine gitme sıklığı % 69 oranında gitmeyenler bulunmuştur. Bu sonuç bize, ağız-diş sağlığı kültürünün bilinmeyip, önemsenmediğini gösterebilir. Ancak çok önemli şikayetleri olduğunda gittiklerini gösterebilir. Diş fırçalama açısından değerlendirme yapıldığında, % 39'u günde 2 defa fırçalamaktadır. Bu sonuç daha önce yapılmış benzer bir çalışmaya da paralellik göstermektedir. 5 Bireylerin arayüz temizleme alışkanlıkları incelendiğinde % 39.3 ü hiç olmadığını; % 47,3' ü de kürdan kullandıklarını göstermişlerdir. Diş ipi ve arayüz fırçası kullananlar çok azdı bunlar belirtilmiştir. Bu konuda arayüz bakımının önemi daha Önceki çalışmalarda vurgulanmıştır. 16 Dental plağın bilinip bilinmediğine ilişkin incelemede % 84.3 oranında bilinmediği sonucu bulunmuştur. Bu sonuç bize, zaten dişhekimine gitme oranının az olduğunu veya bizzat hekimlerin bu konuda ilgisiz kaldıklarını veya medyanın da etkisiz olduğunu gösterebilir. Kısaca tanıtım yok veya yetersiz. Bu konuda yani bilginin halka aktarımı ve önemi başka çalışmalarda da incelenmiştir. 13 Ülkemizde farklı tip diş macunları satılmaktadır. Bu konuda medya büyük bir gayret göstermektedir. İncelememizde bireylerin % 62'si markanın önemli olduğunu vurgulamıştır. Bireylere bu konuda yanlış bilgi verildiği ve yanlış yönlendirmelerin olduğu anlaşılabilir. Buna paralel olarak macun markası konusunda da, % 53.7 İpana, olarak ve en az da % 2.7 ile Sensodyne olarak bildirilmiştir. Sensodyne dışındakilerde özellikle çevrenin ve medyanın yönlendirici etkisinin olduğunu; ve Sensodynde de dişhekimlerinin etkili olabilmiş olduğunu düşünmekteyiz. Zaten 7. soruya verilen cevapta dişeti çekilmesi ve kanama şikayeti, % 2.7 olarak bulunmuştur. Bu açıdan profesyonelce olmasa bile biraz titizlik olduğu var sayılabilir.yani profesyonelce bir öneri üzerine kullanılmış olabilir. Yönlendirmenin ve bilgilendirmenin farklı

4 yollarla olduğu bilindiğinden bu araştırılmış ve sonuçta çevrenin % 38.3 oranında 1. sırada etkili olduğu bulunmuştur. 2. sırada dişhekimi, 3. sırada medya bulunmuştur. Özellikle yöremizde, çevrenin çok etkisinin olduğu kolayca anlaşılabilir. Burada sosyoekonomik ve sosyokültürel faktörler ön planda olmuş olabilir. Ancak dişhekimi kültürünün ve medyadan yararlanmanın geliştiği de ilaveten algılanabilir.. Tablo III ve IV' te bireylerin oral hijyen bilgisi ve alışkanlıkların kaynağının hem diş hekimine gitme sıklığı hem de oral hijyen araçlarının kullanımında etkili olduğu bulunmuştur. Burada özellikle çevrenin rolü dikkat çekiciydi. (P<0.05, P<0.01). Çalışmamıza benzer olarak daha önceden yapılmış ve ışık tutacak araştırmalar mevcuttur. De La Rosa ve arkadaşları 11 günde 1 defa fırçalamayla yeterli temizlemenin olmayacağını ve plağın yeniden oluştuğunu rapor etmişlerdir. Yine Perlitse 18 ve Linn 19 incelemelerinde oral hijyen araçlarının yanısıra, bireylerin bilgi ve olumlu davranış modellerinin olmasından bahsetmiştir. Bireylerin bilgi yokluğu veya eksikliği olumsuz bir faktördür. Motivasyonun önemi üzerine araştırma yapan Akkaya ve arkadaşları 3 bilginin yeterli olmadığını buna ilaveten uygulamanın gerekliliğine dikkat çekmişlerdir. Bizim çalışmamızda çevrenin yönlendirici etkisi çok bulunmuştur. Halbuki Kandemir ve Atilla, 14 bizzat dişhekimlerinin daha iyi motivasyon yapabildiklerini ve başarı oranında hayli yüksek olduğunu göstermişlerdir. Motivasyonun küçük yaşlarda daha iyi olabileceğini ve bunun da ilerde daha önemli olacağını Bostancı ve arkadaşları 8 çalışmalarında ortaya koymuşlardır. Periodontal hastalıkların dünyada en fazla rastlanan hastalık gruplarından olduğunu bilinmektedir. 9 ' 17 Fırçalamanın kesilmesinden bir süre sonra dişetlerinin kanama ile bir hastalık işareti verdikleri bilinmektedir. Biz de bu yönden hastaların şikayetlerini incelemek istedik. Ancak hastaların periodontoloji terimini bilmedikleri için cevaplar konusunda bilgi verilmiştir. Buna göre dişetlerinde kanama % 39.3 ile birinci sırada idi. En az olarak da dişlerdeki sallanma gösterilmiştir. Biz buradan, kanamanın çok sık rastlanan ve kolayca herkesin ifade edebileceği bir bulgu olarak göstermeliyiz. Bireylerin çoğunun dişlerini günde en az 1 defa fırçaladıklarını ifade etmelerine rağmen bu sonuç bize, fırçalamanın eksik, yanlış olduğunu veya arayüz bakımının son derece yetersiz olduğunu işaret edebilir. Ayrıca, yazılı ve sözlü medyada da kanama sıkça aktarılan bir rahatsızlık olarak verilmektedir. Genel olarak hijyen ve bu konuda kullanılan araçlar düşünüldüğünde, fırçalama % 71 ile 1. sırada idi. (Tablo 1) Bununda nedeni bize çeşitli tanıtımların yanısıra fırça temin etme ve kullanımının diğerlerine göre daha kolay, ekonomik etkili ve arzulanan bir şey olduğu şeklinde anlaşıldığından kaynaklanmaktadır. Özellikle başta fırçalamanın önemi başka çalışmalarda vurgulanmıştır. 7 Örneğin kürdan kullanım oranı yüksek iken, en az olarak gargara ve fırçalama + arayüz fırçası kullanımı bazı çalışmaların 7 aksine çok azdı. Oral hijyenin sadece fırçalama ile sağlandığı gibi yanlış algılamalar olabileceği de benimsenebilir ve bu önceki çalışmalarda da ele alınmıştır. Kürdan kullanımında yanlış tavsiye ve tanıtım ve ekonomik kolaylık faktörleri Ön plandadır düşüncesindeyiz. Yine ayrıca diş hekimlerine gelmelerde yaşanan fobinin de dental müdahalelerde önemli bir rol aldığı gösterilmiştir. 6 Toplumun - bireylerin bilgilendirilmelerinde diş hekimleri 4 ile birlikte çeşitli merkezlerde aktif rol alabilmektedir. Özellikle bun konuda çok ciddi incelemelerin yapılıp hastaların eğitildiği - yönlendirildiğini gösteren çalışmalar mevcuttur. 10,12,15,20 Çalışmanın sonuçlarını dikkate alarak şu dilek ve tavsiyelerde bulunabiliriz. Öncelikle eğitim en başta gelmelidir. Çevrenin bu anlamda fazla etkisi olmaması lazımdır, Çünkü zaten eksik veya yanlış bilen bir çevre de elbette yanlış yönlendirme yapılacaktır. İkinci olarak bu bilginin pratiğe dökülmesinde yine dişhekimlerinin etkisi daha çok olmalıdır. Zaten çalışmalar da bunu göstermiştir. Bu arada medya eğer doğru bilgiyi aktarabiliyorsa; ancak özellikle hekimce bilgilendirilip motive edilmiş bireylerin mevcut alışkanlıklarını sürdürmede hatırlatıcı ve destekleyici olabilir. Yani primer bir görevi olmamalıdır. Özellikle ülkemizdeki ve değişik yöreleremizdeki genel ve özel koşulları düşünürsek bunların doğru olacağı kanısına varabiliriz. KAYNAKLAR: 1. Akkaya, M..; 15 Yaş Grubunda 6 Aylık Dönemlerde Uygulanan Periodontal Bakımın Diş Çürükleri ve Periodontal Sağlık Açısından Değerlendirilmesi. Doktora tezi, Ankara, Akkaya,M.: Periodontolojinin Koruyucu Dişhekimliğindeki Rolü. A.Ü. Diş. Hek. Fak. Derg. 21: Akkaya. M., Boyraz, M., Şevik, N., Konak, E. : Bir Grup Öğrencide Farklı Motivasyon Yöntemlerinin Etkinliklerinin Araştırılması, A.Ü, Diş. Hek. Fek. Derg. 21: , Arpak, N, Akkaya, M. Aksoy,N.: Görmeyen Bireyler de Plak Kontrolünün Etkisinin Uzun Sürede Değerlendirilme si, A.Ü, Diş Hek. Fak. Derg. 14, Axelsson,P., Linde, J.: Effect of Controlled Oral Hygiene Procedures on Caries and Periodontal Disease in Adults. J. Clin, Periodontol, 5: Aartman : I.H., de Jongh A, Makkes, P.C., Hoogstraten, J.: Dental Anxiety Fteduction and Dental Attendance after Treatment in a Dental Clinic: A Fallow Up Study Community Dent Oral Epidemiol, 28(6), , Baloş, K., Eren, K., Baran C, Koparalp L Türet, S.: Çeşitli Gargaraların Bakteri Plağı Patojenitesine Etkileri, A.Ü. 18

5 Diş. Hek. Fak. Derg. 16: , Bostancı, H.S., Akkaya, M., Günhan, M.: Bir Araştır ma Nedeniyle Okul Öncesi Çocuklarda Ağız Hijyen Eğitimi. A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 12, , Carranza, F.A., Nevvman, M.G.: Clinical Periodontology, Sixth ed. W.B. Saunders Co. Philadelphia, London, Toronto, Montreal, Sydney,Tokyo, Curzio, J., Mc. Cowan,M.: Getting Research into Practice: Developing Oral Hygiene Standarts. Br. J. Nurs 13,9 (7), , De La Rosa,M. Guerra J.S., Johnston, D.A., Radike, A.: Plaque Control and Removal with Daily Tooth Brushing. J. Periodontol 50, , Edelstein, 8.L., Manski,RJ., Moeller, J.F.: Pediatric Dental Visits During 1996: An Analysis of the Federal Medical Expenditure Panel Survey, Pediatr Dent, 22 (1), 17-20, Frazier, F.J., Jemez,J., Ostman,R, Frenick C: Quality of Information in Mass Media A Barrier to the Dental Health Education of the Public J. Publica Healt Dent, 34: 244, Kandemir Ş, Atilla,G.: Islahevi Çocuklarında Farklı Kişelerce Uygulanan Motivasyonun Etkinliğinin Karşılaştırmalı Tetkiki. E.Ü. Diş. Hek. Fak. Derg. 12: 56-60, Kawamura,M., lwamoto, Y.: Present State of Dental Health Knowledge, Attitudes / Behaviour and perceived Oral Health of Japanase Emplayes. Int. Dent. J. 49(3), , Kocher.T., Sawaf, H., Warncke,M., Welk, A.: Resolution of Interdental Inflammation with 2 Different Model of Plaque Control. J. Clin Periodontoi, 27 (2), , Lindhe, J., Karring T, Niklaus P.L.: Klinische Parodontologie und Implantologie. Ouintessenz Verlags-GmbH, Denmark, Linn,E.L: Oral Hygiene and Periodontal Disease. Implications for Dental Health Programs J. Am. Dent. Assoc 71: 35, Perlitsh,M.J.: Seven Warniy Sign of Gum Disease An Evaluation of a Pamphlet Designed to Educate the Public J. Periodonto! 45; 542 : Hoberts - Thomson, K.F., Spencer, A.J.: Public Knowledge of the Prevention of Dental Decay and Gum Diseases. Aust. Dent. J., 44(4), , Unfer, B., Saliba, O.: Evaluate of Popular Knowledge and Everyday Practices in Oral Health Rev Saude Publica, 34(2), ,2000 Yazışma Adresi Yrd.Doç.Dr. Hakan DEVELİOĞLU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Periodontoloji A.B.D. Tel:

Oral health survey of children referring to Faculty of Dentistry in Gaziantep

Oral health survey of children referring to Faculty of Dentistry in Gaziantep Gaziantep Medical Journal Research Article Oral health survey of children referring to Faculty of Dentistry in Gaziantep Gaziantep Diş Hekimliği Fakültesi ne başvuran çocukların ağız ve diş sağlığı düzeyi

Detaylı

Araştırma 2010 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 24, SAYI 3, (EYLÜL) 2010, S: 131-137. Gülser KILINÇ 1, Türkan GÜNAY 2

Araştırma 2010 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 24, SAYI 3, (EYLÜL) 2010, S: 131-137. Gülser KILINÇ 1, Türkan GÜNAY 2 131 Araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Ağız Diş Sağlığı Konusunda Bilgi Düzeyleri ORAL AND DENTAL HEALTH KNOWLEDGE OF MEDICAL STUDENTS IN DOKUZ EYLUL UNIVERSITY Gülser

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Lapta Bölgesindeki Erişkinlerde Ağız Diş Sağlığı Profilinin Belirlenmesi

Kuzey Kıbrıs Lapta Bölgesindeki Erişkinlerde Ağız Diş Sağlığı Profilinin Belirlenmesi MÜSBED 2014;4(2):76-84 DOI: 10.5455/musbed.20140315021503 Kuzey Kıbrıs Lapta Bölgesindeki Erişkinlerde Ağız Diş Sağlığı Profilinin Belirlenmesi Atilla Berberoğlu 1, Evren Hınçal 2, Hayriye Tümer 1, Kaan

Detaylı

HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ

HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ III. ULUSAL OKUL SAĞLIĞI SEMPOZYUMU OKUL SAĞLIĞINDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KONUŞMA METİNLERİ ve BİLDİRİ ÖZETLERİ 08-09 Eylül 2014 Ankara ISBN:978-605-84926-1-5 HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ: III.

Detaylı

İzmir-Bornova da Gebelerin Ağız-Diş Sağlığı Hizmeti Gereksinimi Ve Bu Hizmetlerden Yararlanma Düzeyinin Sosyoekonomik Değişkenlerle İlişkisi*

İzmir-Bornova da Gebelerin Ağız-Diş Sağlığı Hizmeti Gereksinimi Ve Bu Hizmetlerden Yararlanma Düzeyinin Sosyoekonomik Değişkenlerle İlişkisi* Araştırma9393 İzmir-Bornova da Gebelerin Ağız-Diş Sağlığı Hizmeti Gereksinimi Ve Bu Hizmetlerden Yararlanma Düzeyinin Sosyoekonomik Değişkenlerle İlişkisi* THE DENTAL SERVICE NEEDS OF PREGNANT WOMEN LIVING

Detaylı

ÇUKUROVA BÖLGESİ NDE GEZİCİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİNE DUYULAN İHTİYACIN DEĞERLENDİRİLMESİ*

ÇUKUROVA BÖLGESİ NDE GEZİCİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİNE DUYULAN İHTİYACIN DEĞERLENDİRİLMESİ* ÇUKUROVA BÖLGESİ NDE GEZİCİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİNE DUYULAN İHTİYACIN DEĞERLENDİRİLMESİ* EVALUATION OF MOBILE DENTAL HEALTH SERVICE DEMAND IN ÇUKUROVA REGION Serap KESKİN 1 Betül SARIYÜZ 1 Demet PATOĞLU

Detaylı

Araştırma. Gülser KILINÇ 1, Hakan KOCA 1, Hülya ELLİDOKUZ 2 2013 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 27, SAYI 1, (NİSAN) 2013, 25-31

Araştırma. Gülser KILINÇ 1, Hakan KOCA 1, Hülya ELLİDOKUZ 2 2013 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 27, SAYI 1, (NİSAN) 2013, 25-31 Araştırma 3-4 Yaş Grubu Çocukların Ağız Sağlık Durumlarının İki Yıllık Takibi THE ORAL TREATMENTS CLINICAL FOLLOW-UP FOR 2 YEARS ON THE 3-4 YEARS OLD CHILDREN AT DOKUZ EYLUL UNİVERSITY'S KINDERGARDEN Gülser

Detaylı

Abubekir ELTAS, DDS, PhD, a Mustafa Özay USLU, c Mustafa ERSÖZ, DDS, PhD, d ABSTRACT

Abubekir ELTAS, DDS, PhD, a Mustafa Özay USLU, c Mustafa ERSÖZ, DDS, PhD, d ABSTRACT Araştırma/ ELTAS, Research GÜLER, USLU, Article DÜNDAR, MALATYA ŞEHİR MERKEZİ VE YAKIN BELDELERDE 7-14 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLARDA PERİODONTAL DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF PERIODONTAL HEALTH IN

Detaylı

SİVAS C.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B, HEPATİT C SIKLIĞININ SAPTANMASI

SİVAS C.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B, HEPATİT C SIKLIĞININ SAPTANMASI Cumhuriyel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 2,2001 SİVAS C.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B, HEPATİT C SIKLIĞININ SAPTANMASI Dt. Defne YALÇIN* Dt. Nevin

Detaylı

FLAP OPERASYONU SONRASI PERİYODİK KONTROLLARIN ETKİNLİĞİNİN UZUN SÜRELİ DEĞERLENDİRİLMESİ* GİRİŞ

FLAP OPERASYONU SONRASI PERİYODİK KONTROLLARIN ETKİNLİĞİNİN UZUN SÜRELİ DEĞERLENDİRİLMESİ* GİRİŞ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 1-11, 1986 FLAP OPERASYONU SONRASI PERİYODİK KONTROLLARIN ETKİNLİĞİNİN UZUN SÜRELİ DEĞERLENDİRİLMESİ* Hamit S. BOSTANCI** M. Nejat ARPAK*** Koksal BALOŞ****

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE GÜNCEL HABER KAYNAKLARINI KULLANMA DURUMLARI *

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE GÜNCEL HABER KAYNAKLARINI KULLANMA DURUMLARI * SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE GÜNCEL HABER KAYNAKLARINI KULLANMA DURUMLARI * Tuncay CANBULAT ** ÖZET Bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin öğrenme-öğretme sürecinde güncel haber kaynaklarını

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI VE ENERJİ DEPOLANMASI KAVRAMLARININ FARKLI ÖĞRENİM SEVİYELERİNDE ÖĞRENİLME DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI

ENERJİ KAYNAKLARI VE ENERJİ DEPOLANMASI KAVRAMLARININ FARKLI ÖĞRENİM SEVİYELERİNDE ÖĞRENİLME DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (2013) 47-68 47 ENERJİ KAYNAKLARI VE ENERJİ DEPOLANMASI KAVRAMLARININ FARKLI ÖĞRENİM SEVİYELERİNDE ÖĞRENİLME DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI An Investigation

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN OKUMA VE KÜTÜPHANE KULLANMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ÖĞRENCİLERİN OKUMA VE KÜTÜPHANE KULLANMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8 Sayı/No: 2 : 237 258 (2008) ÖĞRENCİLERİN OKUMA VE KÜTÜPHANE KULLANMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN ACİL KONTRASEPSİYONA İLİŞKİN BİLGİ GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI

SAĞLIK PERSONELİNİN ACİL KONTRASEPSİYONA İLİŞKİN BİLGİ GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI 2005; Cilt: 2 Sayı: 3 Sayfa: 204-209 SAĞLIK PERSONELİNİN ACİL KONTRASEPSİYONA İLİŞKİN BİLGİ GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI Gül PINAR*, Mesut ÖKTEM*, Lale ALGIER*, Nevin DOĞAN*, Hulusi ZEYNELOĞLU* *Başkent Üniversitesi

Detaylı

2014 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 33, s.58-72

2014 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 33, s.58-72 58 2014 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 33, s.58-72 ÖZET YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULU II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL HİJYEN UYGULAMALARI Ali ARAT 1 Işıl ŞİMŞEK

Detaylı

Karyogram ile Çocuklarda Çürük Riskinin Belirlenmesi

Karyogram ile Çocuklarda Çürük Riskinin Belirlenmesi T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Karyogram ile Çocuklarda Çürük Riskinin Belirlenmesi Bitirme Tezi Stj. Diş Hekimi Rukiye Irmak UZLUER Danışman Öğretim Üyesi: Prof.

Detaylı

Koçak A Aktaş E Ö Şenol E Kaya A Bilgin U E Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye. Özet

Koçak A Aktaş E Ö Şenol E Kaya A Bilgin U E Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye. Özet Araştırma Makalesi / Research Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 49(3): 153-16, 21 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin organ nakli ve bağışı hakkındaki bilgi düzeyi Ege University

Detaylı

SABAH GAZETESİ NiN ÜCRETSİZ İLAN EKİDİR. 24 KASIM 2014 İki evden birine diş fırçası girmiyor T

SABAH GAZETESİ NiN ÜCRETSİZ İLAN EKİDİR. 24 KASIM 2014 İki evden birine diş fırçası girmiyor T SABAH GAZETESİ NiN ÜCRETSİZ İLAN EKİİR İki evden birine diş fırçası girmiyor T ürk işhekimleri Birliği Genel Başkanı Prof. r. Taner Yücel, 17 23 Kasım Ağıziş Sağlığı Haftası itibarıyla son derece önemli

Detaylı

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3) 122-130, 2003 122

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3) 122-130, 2003 122 Doğum sonrası dönemde verilen aile planlaması ARAŞTIRMALAR eğitiminin yöntem (Research kullanmaya Reports) etkisi DOĞUM SONRASI DÖNEMDE VERİLEN AİLE PLANLAMASI EĞİTİMİNİN YÖNTEM KULLANMAYA ETKİSİ The effect

Detaylı

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE EĞİTİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın

Detaylı

15-49 Yaş Arası Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yönteminin Eş Uyumuna Etkisinin İncelenmesi

15-49 Yaş Arası Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yönteminin Eş Uyumuna Etkisinin İncelenmesi 15-49 Yaş Arası Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yönteminin Eş Uyumuna Etkisinin İncelenmesi Nesime Güzel ERTOP *, Birsen ALTAY * * Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

Detaylı

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, Temmuz-Aralık 2004, ss. 17-33.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, Temmuz-Aralık 2004, ss. 17-33. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, Temmuz-Aralık 2004, ss. 17-33. ECZACILARIN İLAÇ REKLAMLARINA KARŞI TUTUMLARININ BELİRLENMESİ- KAYSERİ DE FAALİYET GÖSTEREN ECZACILAR

Detaylı

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI ALANINDA ÜLKEMİZ KOŞULLARINA UYGUN SİGORTA PLANLARININ MODELLENMESİ

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI ALANINDA ÜLKEMİZ KOŞULLARINA UYGUN SİGORTA PLANLARININ MODELLENMESİ T.C. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Danışman: Prof Dr. İnci Oktay AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI ALANINDA ÜLKEMİZ KOŞULLARINA UYGUN SİGORTA PLANLARININ MODELLENMESİ REMZİ

Detaylı

822 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013

822 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 822 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 Sağlık Sektöründe Bilgi Asimetrisinin Hasta Memnuniyetine Etkisi: Yalova Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezinde Bir Uygulama Effects of Health Sector Information

Detaylı

Sağlık teknisyeni öğrencilerinin ayak hijyeni konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi

Sağlık teknisyeni öğrencilerinin ayak hijyeni konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi Sağlık teknisyeni öğrencilerinin ayak hijyeni konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi Recai Oğur 1, Mustafa Alpaslan Babayiğit 1, Hakan Yaren 2, Ercan Göçgeldi 1, Ömer Faruk Tekbaş 1,

Detaylı

Araştırma Makalesi/Original Article. Raziye ÖZDEMİR 1, Ahmet Nesimi KİŞİOĞLU 2, Mustafa ÖZTÜRK 2, Ersin USKUN 2, Fehmi ÖZGÜNER 3

Araştırma Makalesi/Original Article. Raziye ÖZDEMİR 1, Ahmet Nesimi KİŞİOĞLU 2, Mustafa ÖZTÜRK 2, Ersin USKUN 2, Fehmi ÖZGÜNER 3 Araştırma Makalesi/Original Article ISPARTA İLİ NDEKİ SAĞLIK OCAKLARINDA KULLANILAN GEBE-LOHUSA İZLEM FİŞLERİNİN KAYIT YETERLİLİK DURUMU VE VERİLEN HİZMET YETERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ * Registration

Detaylı

DİŞHEKiMLiĞi FAKÜLTESi ÖGRETiM ELEMANLARINDA MESLEKi TÜKENMİŞLiK ÖLÇEĞiNiN DEĞERLENDiRiLMESi

DİŞHEKiMLiĞi FAKÜLTESi ÖGRETiM ELEMANLARINDA MESLEKi TÜKENMİŞLiK ÖLÇEĞiNiN DEĞERLENDiRiLMESi Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 1999 DİŞHEKiMLiĞi FAKÜLTESi ÖGRETiM ELEMANLARINDA MESLEKi TÜKENMİŞLiK ÖLÇEĞiNiN DEĞERLENDiRiLMESi Doç.Dr. A. Kemal ÖZDEMiR* Dt. Akın

Detaylı

HEMġĠRELERĠN BĠLGĠSAYAR KULLANIMLARINA YÖNELĠK TUTUMLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

HEMġĠRELERĠN BĠLGĠSAYAR KULLANIMLARINA YÖNELĠK TUTUMLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ HEMġĠRELERĠN BĠLGĠSAYAR KULLANIMLARINA YÖNELĠK TUTUMLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Havva Kaçan SOFTA 1, Funda AKDURAN 2, Erhan AKYAZI 3 ÖZET Bu çalışma, hemşirelerin bilgisayar kullanımlarını değerlendirmek

Detaylı

GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN YARARLANMA DÜZEYİNE ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ VE ATATÜRK LİSESİ ÖRNEĞİ

GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN YARARLANMA DÜZEYİNE ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ VE ATATÜRK LİSESİ ÖRNEĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2013/2, Sayı:18 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2013/2, Number:18 GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN

Detaylı