Viral Hepatitlerin Takip ve Tedavisinde Yaklaşım Akılcı Antibiyotik Kullanım Kursu. 3-4 Ekim 2009 İstanbul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Viral Hepatitlerin Takip ve Tedavisinde Yaklaşım Akılcı Antibiyotik Kullanım Kursu. 3-4 Ekim 2009 İstanbul"

Transkript

1 Hepatit t A ve Hepatit t E Klinik ve Laboratuvar Tanı-İzlem Dr.Serhat Birengel Ankara ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

2 AKIŞ Etiyoloji Hepatit A virusu (HAV)/ Hepatit E virusu (HEV) Kısa Epidemiyoloji Prevalens Bulaş yolları Klinikik Laboratuvar Yönetim-İzlem

3 ETİYOLOJİ -HAV HAV, nm çapında ikosahedral partikül, zarfsız Picornaviridae ailesinden Tek iplikçikli, ikli RNA virusu Sadece 1 serotip, fakat 4 insan genotipi (I-IV) Antijenik olarak yakın ilişkili immunite ş aynı

4 HAV Kuruluğa oldukça dirençli Oda sıcaklığında haftalarca, Deniz suyunda, kayalarda, istiridye-midyede aylarca, -20 o C' de yıllarca canlı Sodyum hipoklorid 3-10mg/lt 5-15 dk inaktive

5 Hepatit A-Epidemiyoloji Epidemi Yavaş (inkub per. uzun!) Uzun süreli Endemisite Kötü altyapı-hijyen Yakın-sıkı-kalabalık yaşam Düşük: İskandinav ülkeleri <%15 Yüksek: Afrika, Grönland, Orta Doğu,Orta Amerika,Hint yarımadası, Okyanusya... ~ %100 Türkiye de %85-95, son yıllarda görülme yaşı ilerledi orta endemisite!

6 Hepatitis A enfeksiyonunun coğrafik dağılımı Anti-HAV seroprevalensi Yüksek Yüksek/orta Orta Düşük Çok düşük

7 Hepatit A-Bulaş Fekal oral İnsandan insana Direkt temas-aile içi (Sekonder atak hızı %15-20) Kontamine su/gıda tüketimi Parenteral Pre/perinatal Anal ilişki

8 Hepatit A-Risk faktörleri ve grupları Yakın temas Eviçi Kreş, okul, kışla, bakımevi,... Cinsel temas (erkek homoseksüel) Uyuşturucu madde bağımlılığı l ğ Gıda-su kaynaklı Mesleki Kanalizasyon Laboratuvar çalışanları Prevalensi yüksek bölgelere seyahat edenler

9 Hepatit A Klinik Özellikler Hepatit A Çoğu kez asemptomatik-belirtisiz enfeksiyon; Semptomatik 1-2 hafta süren subklinik; İkterli hepatit birkaç aya kadar uzamış ş ciddi hastalık veya Fulminan seyir-hepatik yetmezlikle

10 Hepatit A-Evreler-Semptomlar İnkubasyon: 28 (15 50) gün. 1. İnkubasyon fazı Semptomlar ani başlangıçlı ateş, Halsizlik (%95), kas-eklem ağrısı, bulantı, kusma, ishal, karında huzursuzluk (%60), nezle, fotofobi, başağrısı, öksürük grip benzeri semp. (%25) koku ve tat duyusunda değişiklikler, idrar renginde koyulaşma, dışkı renginde açılma, sarılık. kaşıntı, döküntü, 2. Preikterik faz 3. İkterik faz 4. Konvelasan fazı

11 Hepatit A-Bulgular Sarılık: Konjunktiva, cilt İdrar renginde koyulaşma, Dışkı renginde açılma, kolestaz! Kaşıntı izleri Karaciğer, dalak büyüklüğü, Lenfadenopati Peteşi

12 Hepatit A-Klinik seyir Semptomların görülme sıklığı enfeksiyona maruz kalınan yaşla ilintili. < 6 yaş >%70-90 asemptomatik; Erişkin > %80 ikterik hastalık semptomatik hastalık seyri <2 ay Kronikleşmez; Uzamış hepatit, Relapslar, 6-9 ay Vaka-fatalite oranı = %0.3 X 6 >50 yaş erişkinlerde %1.8 y ş ş

13 Hepatit A-Klinik seyir Uzamış hepatit Kolestazla seyreder Semptomatiklerin ~% 10 u Ateş, kaşıntı ş ve sarılık (ALT, ALP N, Bil. Yüksek) Relaps: Semptomatiklerin % 5-20 si Asemptomatik 6-10 haftalık evreleri takip eden 2 akut atak

14 Hepatit A doğal seyri Klinik hastalık Enfeksiyon Titre Viremi (dışkıda) Haftalar

15 Hepatit A-Laboratuvar tanı Serum ALT Nx Akut viral hepatit! Karaciğerin diğer fonksiyonel testleri bozulabilir: Kanama-pıhtılaşma testleri, ALP, GGT,... Serum bilirubin (konjuge) İdrarda bilirubin +, ürobilinojen EIA Anti-HAV IgM kesin tanı (duyarlılık %100, özgüllük % 99) temastan 5-10 gün sonra oluşmaya başlar, 3-5 ay kalır. Anti-HAV IgG, 2-3 haftada çıkmaya başlar; ömür boyu kalıcı bağışıklık sağlar.

16 Hepatit A-Laboratuvar tanı Tanısal testlerin yapılamadığı durumlarda epidemiyolojik kanıtlar (indeks olgularla temas, ), klinikle uyumlu vakaların tanısını destekler. HAV-RNA tanısal amaçla kullanımı maliyet etkin değil; rutin değil; çalışma amaçlı.

17 Tanı sorunu Semptomatik hastada Anti-HAV IgM (-) testin 1-2 hafta sonra tekrarı Yalancı negatiflik hiperbilirübinemi nedeniyle serum sulandırıldıysa Aşılı bireydeki hafif enfeksiyona Anti-HAV IgM cevabı gecikebilir Uzun süreli Anti-HAV IgM pozitifliği persistans şeklinde d yorumlanabilir. Otoimmüniteyi tetikleme otoimmun hepatit!

18 Hepatit A-Ekstrahepatik görünümler-komplikasyonlar Kolestaz Vaskulit, artrit ve kriyoglobulinemi: Hemoliz: eritrosit ömrünün immün kompleks oluşumu kısalması /otoimmün İnterstisyel nefrit, böbrek yetmezliği, mekanizma akut tubuler nekroz, glomerulonefrit Aplastik anemi, Otoimmün trombositopenik Mononörit, Guillain Barré sendromu, purpura postviral ensefalit, transvers myelit, Kırmızı küre aplazisi konvülziyon, meningoensefalit Akut kolesistit Plevral efüzyon Akut pankreatit Bradikardi- EKG de uzamış PR ve QT intervalleri, sol aks devisyonu

19 İzlem-Yönetim Spontan remisyon <2 ay Genelde hospitalizasyon gerekmez Spesifik tedavi yok, Tedavi destekleyici. i Relaps ve kolestaz ihtimali dikkate alınmalıdır Genel durumu iyi Evde yatak istirahati Hospitalizasyon : 1. Bulantı-kusma Dehidratasyon, beslenme bozukluğu 2. Mental bozukluk hepatik yetmezlik!? ALT ani düşme, hipoglisemi, i karaciğer boyutlarında ani küçülme

20 Hospitalize Hepatit A yönetimi Yatak istirahati Sıvı replasmanı Karaciğer koruyucu diyet?! dengeli beslenme Vit K Alkol almama Parasetamol ağrı Metoklopramid kolestaz (klorpromazin kolestaz yapar!) Steroid kolestatik fazda aşırı bilirubini düşürme, aşırı kaşıntıyı azaltmada Kolestramin kaşıntı Erişkinde fulminana gidiş açısından yakın izlem (2 / hafta) Vital bulgular, kanama kontrolü (üst GIS-melena,...); ALT,AST, Bil, Alb, Glu, INR

21

22 ETİYOLOJİ -HEV HEV, nm, Caliciviridae ailesi içinde heparnavirus cinsinin tek üyesi, zarfsız. Tek iplikçikli RNA virusu Coğrafik varyasyon +; pasajlarda varyant oluşumu + Domuz HEV (SHEV) ile benzerlik yüksek Sıvı nitrojende uzun süre canlı Soğukta (+4 ile C) titresi azalır Dondurulup eritmeye duyarlı

23 Hepatit E-Epidemiyoloji Hepatit E 1980 Hindistan Su epidemisi Hepatit A kaynaklı mı? Hayır, testler (-) Asya ve Afrika nın gelişmekte olan ülkeleri su kaynaklı hepatit epidemisi oldukça az.? İlk deneysel araştırmalar: ş 1983 yeni bir su kaynaklı hepatit etkeni! vakalık Çin-Sincan epidemisi 1990 HEV klonlanması

24 HEV Enterik bulaşan (transmitted) non-a non-b hepatitis (ET-NANB) = Epidemic non-a non-b hepatitis (ENANB) = Fekal-oral non-a non-b hepatitis HEV

25 Hepatit E-Epidemiyolojik özellikler Gelişmekte olan ülkelerde salgın Gelişmiş ülkelerde, endemik bölgeye seyahatle sporadik Ülkemizde sporadik (%3-29 seroprevalens) Salgınlar 6 ayda pik yapar Sekonder atak hızı düşük (% ) Gebelerde fatalite yüksek (3.trim.%20-25), nedeni? En yüksek k atak hızı genç (15-40) erişkinlerde (%1-15) 15)

26 Hepatitis E enfeksiyonunun coğrafik dağılımı Sporadik Non-ABC hepatitlerinin >%25 inde konfirme edilmiş veya salgınlara göre

27 Hepatit E-Bulaş Fekal oral Kontamine içme suyu, en sık raporlanan yol İnsandan insana geçiş önemsiz, Cinsel temasla ve parenteral bulaş (-) Enfekte gebeden (öz. anikterik) ik) bebeğe b ğ geçiş yenidoğanda fulminan hepatik nekroz

28 Hepatit E-Risk faktörleri ve grupları Endemik bölgeye seyahat eden genç erişkinler Enfeksiyona duyarlı gebeler Atak hızı Gebe olmayanda %2.8 X trim 3.trim : %8 %19

29 Hepatit E Klinik özellikler Hepatit E Asemptomatik Anikterik ya da İkterik seyreder Fulminan karaciğer yetmezliği: %0.5-3, 3.trim gebede %25

30 Hepatit E-Semptomlar ve bulgular İnkubasyon: gün (ort. 5 hafta) Semptomlar ve bulgular, Hepatit A benzeri Halsizlik, bulantı, kusma, akrın ağrısı, ateş, Sarılık İdrar renginde koyulaşma, Dışkı renginde açılma, kolestaz! Karaciğer büyüklüğü,

31 Hepatit E-Klinik seyir HEV, dışkıda ş >3.hafta atılmaya başlar, ş Sarılık öncesi 1 hf.-10 günlük prodromal belirtiler + Sarılık 2 haftada geriler, 1 ayda kaybolur. Kronikleşmez; kalıcı viremiden bahsedilmez. Kolestatik hastalık Hepatit A daki gibi; 2-6 ayda geriler. Altta yatan karaciğer hastalığına (örn. HBV enf.) akut HEV enf. eklenirse karaciğer dekompansasyonu!

32 Hepatit E doğal seyri Semptomlar Tit tre HEV (dışkıda) Haftalar

33 Hepatit E-Laboratuvar tanı EIA Anti-HEV IgM : kesin tanı (özgüllük % 97) Erken dönemde, IgG den önce ort. çıkar 4-6 ayda kaybolur Vakaların %90 ında ilk 8 hf. İçinde + Anti-HEV IgG: Önceki temas / konvelasan; 2 yıla yakın +, 14 yıl + vakalar var. Koruyucu özellik (-) Ig G ve Ig M (total) anti- HEV yalancı pozitiflik HEV-RNA : Serum, vücut sıvıları ve dışkıda duyarlılığı % 93.5

34 Hepatit E İzlem-Yönetim Spontan remisyon <2 ay Spesifik tedavi yok Tedavi destekleyicidir. Gebede fulminan karaciğer yetmezliği ihtimali dikkate alınmalıdır Hospitalizasyon

35 ÖZET Özellik HAV HEV Virus ailesi Picornaviridae Caliciviridae Nükleik asit RNA RNA İnkubasyon süresi gün gün Bulaş yolu Fekal-oral + + Cinsel temas + - Kan Nadir - Kronikleşme - - Total mortalite (%) 0.3 (>50 yaş %1.8) (hospitalize hastada 0.5-4) Gebelikte!!!

Uz. Dr. Ali ASAN. Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Uz. Dr. Ali ASAN. Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Uz. Dr. Ali ASAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 1 2 Tarihçe Enfeksiyöz A E Enterik geçiş Viral hepatit Serum NANB B D C Diğer HGV,TT

Detaylı

Hepatit E Virus. Dr.Saadet Yazıcı

Hepatit E Virus. Dr.Saadet Yazıcı Hepatit E Virus Dr.Saadet Yazıcı Plan Giriş Virusun özellikleri Coğrafi dağılım Klinik bulgular Tanı Tedavi Korunma Insanda viral hepatite neden olan A, B, C, D, ve E olmak üzere 5 farklı virus vardır

Detaylı

EDİRNE DE ERİŞKİNLERDE HEPATİT E VİRÜS İNFEKSİYONU EPİDEMİYOLOJİSİ

EDİRNE DE ERİŞKİNLERDE HEPATİT E VİRÜS İNFEKSİYONU EPİDEMİYOLOJİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Özlem TANSEL EDİRNE DE ERİŞKİNLERDE HEPATİT E VİRÜS İNFEKSİYONU EPİDEMİYOLOJİSİ

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİ İÇİN BİLGİ NOTU

SAĞLIK PERSONELİ İÇİN BİLGİ NOTU SAĞLIK PERSONELİ İÇİN BİLGİ NOTU HEPATİT A Picornaviridea ailesi üyesi olan hepatit A virüsünün etken olduğu, karaciğerin akut bir enfeksiyonudur. Virüs diğer dokuları enfekte edebilirse de, klinik görünüm

Detaylı

DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ GEBE POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN GEBELERDE HEPATİT-B SEROPREVALANSI

DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ GEBE POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN GEBELERDE HEPATİT-B SEROPREVALANSI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR ŞEF: PROF. DR. MUSTAFA YAYLACI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ GEBE POLİKLİNİĞİNE

Detaylı

Hepatit A Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım

Hepatit A Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım Derleme / Review 81 Doi: 10.4274/Vhd.35744 Hepatit A Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım The Current Approach of Hepatitis A Infections Özlem YOLDAŞ, Aslı BULUT, Mustafa ALTINDİŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3.DAHİLİYE KLİNİĞİ KLİNİK ŞEF DOÇ DR NECATİ YENİCE

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3.DAHİLİYE KLİNİĞİ KLİNİK ŞEF DOÇ DR NECATİ YENİCE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3.DAHİLİYE KLİNİĞİ KLİNİK ŞEF DOÇ DR NECATİ YENİCE KALICI VİROLOJİK YANIT SAĞLANAN KRONİK HEPATİT B VE C Lİ HASTALAR İLE VİROLOJİK

Detaylı

GEBELERDE HEPATİT B SEROPREVALANSI VE HBsAg(+) GEBELERDE INTRAUTERİN GEÇİŞİN RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI

GEBELERDE HEPATİT B SEROPREVALANSI VE HBsAg(+) GEBELERDE INTRAUTERİN GEÇİŞİN RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ ve ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI KLİNİK ŞEFİ UZM.DR. SAMİ HATİPOĞLU GEBELERDE HEPATİT B SEROPREVALANSI

Detaylı

ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNĐN HEPATĐT B YE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNĐN HEPATĐT B YE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ T. C. ĐSTANBUL BĐLĐM ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ HEMŞĐRELĐK YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNĐN HEPATĐT B YE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Hemşire Nurdan ŞAHĐN

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr. Şükran Köse Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Haziran 2014, Mardin

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr. Şükran Köse Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Haziran 2014, Mardin VİRAL HEPATİTLER Doç.Dr. Şükran Köse Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Haziran 2014, Mardin Hepatit/Sarılık Nedir? Tanım Karaciğerin; mikrobik (hepatit

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 2. İç Hastalıkları Kliniği. Şefi: Uzm. Dr. Refik DEMİRTUNÇ

T.C. Sağlık Bakanlığı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 2. İç Hastalıkları Kliniği. Şefi: Uzm. Dr. Refik DEMİRTUNÇ T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. İç Hastalıkları Kliniği Şefi: Uzm. Dr. Refik DEMİRTUNÇ HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKKULT HEPATİT B ENFEKSİYONU PREVELANSI İç Hastalıkları

Detaylı

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir.

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir. Hepatit (karaciğer iltihabı) ilaçlar, toksik maddeler, otoimmün hastalıklar, alkol, virüsler gibi bir çok nedenle oluşabilirse de % 95 nedeni hepatit virüsleri (hepatit A,B,C,D,E) dir. Hepatit B, akut

Detaylı

HBsAg(+) GEBELERDE TRANSPLASENTAL GEÇİŞİN ARAŞTIRILMASI

HBsAg(+) GEBELERDE TRANSPLASENTAL GEÇİŞİN ARAŞTIRILMASI T.C.Sağlık Bakanlığı Bakırköy Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi ve Doğumevi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Başhekim.Dr.Hüseyin Aldemir HBsAg(+) GEBELERDE TRANSPLASENTAL GEÇİŞİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN VİRAL HEPATİTLER Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN Hepatit B virüs (HBV) infeksiyonu, bütün dünyada sık görülen ciddi seyirli bir karaciğer hastalığıdır. Bilindiği gibi Batı Ülkelerinde HBV infeksiyonunun sıklığı

Detaylı

Hepatit A ve Hepatit B Aşıları Ankara Pratisyen Hekim Eğitim Günleri IV 18 Aralık 2010 E.Ediz Tütüncü Sunum Planı Hepatit A Hepatit B Epidemiyoloji Bulaş yolları Pasif ve aktif immünizasyon Aşılar Hepatit

Detaylı

Dr.Erkan ÇOBAN KEAH Acil Tıp Kliniği

Dr.Erkan ÇOBAN KEAH Acil Tıp Kliniği Dr.Erkan ÇOBAN KEAH Acil Tıp Kliniği Hiperbilirübinemi (hemoglobin yıkımı) ve böylece safra pigmentlerinin depolanması sonucu meydana gelen deri,sklera ve müköz membranların sarımsı renk değişikliğidir.

Detaylı

TC EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESĐCĐ-DELĐCĐ ALETLERĐ GÜVENLĐ KULLANIMLARININ ĐNCELENMESĐ

TC EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESĐCĐ-DELĐCĐ ALETLERĐ GÜVENLĐ KULLANIMLARININ ĐNCELENMESĐ TC EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESĐCĐ-DELĐCĐ ALETLERĐ GÜVENLĐ KULLANIMLARININ ĐNCELENMESĐ Đç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği

Detaylı

ÇOCUKLARDA HEPATİT B NİN YÖNETİMİ

ÇOCUKLARDA HEPATİT B NİN YÖNETİMİ C. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2002, 6 (2) ÇOCUKLARDA HEPATİT B NİN YÖNETİMİ Hicran ÇAVUŞOĞLU * ÖZET Hepatit B enfeksiyonu genellikle doğumda yenidoğan bebeğin, enfekte annenin kanı ile temas etmesi,

Detaylı

ADEFOVİR TEDAVİSİ İLE VİROLOJİK VE BİYOKİMYASAL YANIT ALINAN KRONİK HEPATİT B Lİ OLGULARDA RELAPS GELİŞİMİ VE RELAPSA ETKİ FAKTÖRLER

ADEFOVİR TEDAVİSİ İLE VİROLOJİK VE BİYOKİMYASAL YANIT ALINAN KRONİK HEPATİT B Lİ OLGULARDA RELAPS GELİŞİMİ VE RELAPSA ETKİ FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ Uz. Dr. A.CÜNEYT MÜDERRİSOĞLU ADEFOVİR TEDAVİSİ İLE VİROLOJİK VE BİYOKİMYASAL YANIT ALINAN KRONİK HEPATİT

Detaylı

Hepatitlerde Laboratuvar Tanı

Hepatitlerde Laboratuvar Tanı Hepatitlerde Laboratuvar Tanı Hepatit A virusu (HAV): Akut hepatitte, lökosit sayısı normal veya hafif düşük ve kısmen lenfositoz vardır. Hastalık daha ciddi seyrettiğinde lökositler 12000/mm 3 den daha

Detaylı

Siroz % 70-80. Hepatosellüler Karsinom

Siroz % 70-80. Hepatosellüler Karsinom B5-2 HEPATİT D İNFEKSİYONU: TANI Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu Hepatit D Virus (HDV) infeksiyonu koinfeksiyon veya süperinfeksiyon şeklinde ortaya çıkabilir. HDV Hepatit B Virus (HBV) ile birlikte koinfeksiyona

Detaylı

TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BULAŞICI HASTALIKLAR VE KONTROL PROGRAMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 20 Ağustos 2014 EBOLA VİRÜS HASTALIĞI (EVD) Batı Afrika daki Ebola salgını 8 ağustos 2014 Dünya Sağlık Örgütü

Detaylı

KRONİK HEPATİT C ENFEKSİYONUNDA MANNOZ BAĞLAYAN LEKTİN DÜZEYLERİNİN VE MANNOZ BAĞLAYAN LEKTİN POLİMORFİZMLERİNİN TEDAVİ CEVABINA ETKİSİ

KRONİK HEPATİT C ENFEKSİYONUNDA MANNOZ BAĞLAYAN LEKTİN DÜZEYLERİNİN VE MANNOZ BAĞLAYAN LEKTİN POLİMORFİZMLERİNİN TEDAVİ CEVABINA ETKİSİ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KRONİK HEPATİT C ENFEKSİYONUNDA MANNOZ BAĞLAYAN LEKTİN DÜZEYLERİNİN VE MANNOZ BAĞLAYAN LEKTİN POLİMORFİZMLERİNİN

Detaylı

GASTROİNTESTİNAL SİSTEMDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI Dr.Gülden YILMAZ BOZKURT PLAN İshalli Hastaya Yaklaşım Akut Enfeksiyöz İshaller h Antibiyotiğe Bağlı İshal Besin Zehirlenmeleri l i İSHAL TANIMI İshal genel

Detaylı

HEPATİT B İNFEKSİYONUNDA TANI VE TEDAVİ

HEPATİT B İNFEKSİYONUNDA TANI VE TEDAVİ HEPATİT B İNFEKSİYONUNDA TANI VE TEDAVİ Kimler olası hepatit B enfeksiyonu yönünden incelenmelidir? Yüksek ve orta endemisiteye sahip bölgelerde doğan ve bu bölgelerden evlat edinilen kişiler, HBsAg pozitif

Detaylı

DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ DR. ALİ ASAN TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

EK I KONU BAŞLIKLARINA GÖRE BİLDİRİME ESAS BULAŞICI HASTALIKLAR LİSTESİ

EK I KONU BAŞLIKLARINA GÖRE BİLDİRİME ESAS BULAŞICI HASTALIKLAR LİSTESİ EK I KONU BAŞLIKLARINA GÖRE BİLDİRİME ESAS BULAŞICI HASTALIKLAR LİSTESİ 1. Aşı ile önlenebilir hastalıklar ve ICD10 kodları Boğmaca Difteri Kabakulak Kızamık Kızamıkçık [Rubella] Konjenital rubella Tetanoz

Detaylı

Kızamık Eliminasyon Programı

Kızamık Eliminasyon Programı Kızamık Eliminasyon Programı KIZAMIK SAHA REHBERİ TÜRKİYE 2004 1 Ankara-2004 Bu kitap Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Kontrolü Daire Başkanlığı tarafından

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Zonguldak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Zonguldak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sagfe 0s5ii5rsligi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Zonguldak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı SAYI : 80347494/130 KONU: Batı Nil Virüsü (BNV)

Detaylı