Het inleiden van de bevalling - Turks

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Het inleiden van de bevalling - Turks"

Transkript

1 Het inleiden van de bevalling - Turks İndüksiyonla doğum İndüksiyonda doğum sancıları suni olarak başlatılır. Bu, rahim kasılmalarının başlamasına yol açan ilaçların verilmesiyle başlar. İndüksiyonla doğum hastanede bir jinekologun (kadın doktoru) sorumluluğu altında yapılır.

2 Waarom wordt een bevalling ingeleid? İndüksiyon niçin uygulanır? De gynaecoloog adviseert meestal een inleiding als hij of zij verwacht dat de situatie voor uw kind buiten de baarmoeder gunstiger zal zijn dan daarbinnen. De bevalling wordt dan opgewekt op een tijdstip dat de toestand van het kind nog goed is en men verwacht dat de baby een normale bevalling kan doorstaan. Ook ernstige klachten van uzelf kunnen een reden zijn om de bevalling in te leiden. Enkele veel voorkomende redenen voor een inleiding zijn: over tijd zijn, langdurig gebroken vliezen, groeivertraging van het kind en een verslechtering van het functioneren van de placenta. Over tijd zijn Als u twee weken na de uitgerekende datum niet bevallen bent, spreekt men van over tijd zijn. U bent dan 42 weken zwanger. De medische term hiervoor is serotiniteit. De gynaecoloog beoordeelt dan veelal de hoeveelheid vruchtwater door middel van echoscopisch onderzoek. Ook wordt een CTG (cardiotocogram) gemaakt, dat wil zeggen een registratie van de harttonen van de baby. Als uit deze onderzoeken blijkt dat de conditie van het kind achteruitgaat, kan de gynaecoloog adviseren de bevalling in te leiden. Jinekolog çocuğunuzun durumunun rahmin dışında daha iyi olacağını düşündüğü zaman indüksiyon uygulanmasını tavsiye eder. O zaman doğum çocuğun durumunun halen iyi olduğu ve normal doğuma dayanabileceği düşünüldüğü bir anda başlatılır. Ciddi şikayetleriniz olduğu zaman da indüksiyon uygulanabilir. Doğumu indüksiyon ile başlatılmasını gerektiren nedenler şunlar olabilir: Doğumun gecikmesi, su kesesinin çoktan beri yırtılmış olması, çocuğun gelişmede geri kalması ve plasentanın işlevinde gerilemeler. Doğumun gecikmesi Doğum hesaplanan tarihten 2 hafta fazla gecikecek olursa gecikme olmuş demektir O zaman 42 haftalık gebe sayılırsınız. Tıpta bu duruma serotini denir. Jinekolog bir ultrason incelemesi yaparak cenin suyunun oranını ölçer. Aynı zamanda bir CTG de yapılır ve çocuğun kalp atışları kaydedilir. Bu incelemelerde çocuğun kondisyonunun geriye gittiği anlaşıldığı zaman jinekolog doğumun indüksiyon yoluyla başlatılmasını önerir. 1

3 Langdurig gebroken vliezen Het breken van de vliezen is vaak het eerste teken van het begin van de bevalling. Als de vliezen langer dan 24 uur gebroken zijn, spreekt men van langdurig gebroken vliezen. De bevalling kan dan alsnog uit zichzelf op gang komen. Wel adviseert men een bevalling in het ziekenhuis, omdat er iets meer infectiegevaar bestaat. Bij langdurig gebroken vliezen is het verstandig de temperatuur op te nemen. Bij koorts (meer dan 38 graden Celsius) moet u contact opnemen met de verloskundige of gynaecoloog. Als de vliezen langer dan drie dagen gebroken zijn bij een voldragen zwangerschap, is er weinig kans dat de weeën nog spontaan op gang komen. De gynaecoloog adviseert meestal een inleiding tussen 24 uur en twee dagen na het breken van de vliezen. Als de vliezen vóór de 37 weken breken, wacht men vaak langer met een inleiding zolang er geen tekenen van infectie zijn. Groeivertraging van de baby Als de verloskundige of gynaecoloog vindt dat uw baby aan de kleine kant is, onderzoekt men met een echo of dit inderdaad zo is. Ook weinig vruchtwater kan duiden op een klein of te klein kind. Regelmatige echo s kunnen informatie geven over de verdere groei van het kind. Zo nodig vindt ook controle van de conditie van het kind plaats met een CTG. Bij onvoldoende groei of dreigende achteruitgang van de conditie van uw kind, kan de gynaecoloog een inleiding adviseren. Su kesesinin çoktan beri yırtılmış olması Su kesesi yırtıldığı zaman genelde doğumun başlamış olmasının bir işaretidir. Su kesesi 24 saatten daha uzun bir süre önce yırtılmış ise zarın çoktan beri patlamış olduğu var sayılır. O durumda doğum kendiliğinden başlayabilir. Ancak enfeksiyon tehlikesi biraz daha fazla olduğu için doğumun hastanede yapılması önerilir. Su kesesi çoktan beri yırtılmış ise hastanın sıcaklığını ölçmek gerekir. Ateşiniz yükselmiş ise (380C den yüksek) doğumu uzmanı veya jinekologla temas kurmanız gerekir. Su kesesi 3 günden daha uzun bir süre önce yırtılmış ve gebelik süresi de dolmuş ise, rahim kasılmalarının kendiliğinden başlaması olasılığı az olur. O durumda jinekolog su kesesinin yırtılmasından sonra 24 saat ile 2 gün içinde indüksiyon uygulanmasını önerir. Su kesesi gebeliğin 37ci haftasından önce yırtılmış ise, bir enfeksiyon belirtisi olmadığı sürece, indüksiyon uygulanmadan önce genelde daha uzun bir süre beklenir. Bebeğin yavaş gelişmesi Doğum uzmanı veya jinekolog bebeğin ufak olduğunu düşündüğü zaman bunun doğru olup olmadığı bir ultrasonla araştırılır. Cenin suyu az olduğu zaman da bebeğin ufak kaldığı düşünülebilir. Düzenli ultrason incelemeleriyle çocuğun nasıl büyüdüğü konusunda bilgi alınır. Gerektiği zaman çocuğun kondisyonu bir CTG ile incelenir. Çocuk yeterince gelişmediği veya kondisyonunun geriye gitme tehlikesi olduğu zaman jinekolog indüksiyon uygulanmasını önerebilir. 2 3

4 Achteruitgaan van de functie van de placenta De baby krijgt voeding en zuurstof via de placenta (moederkoek). Bij bijvoorbeeld een te hoge bloeddruk of suikerziekte tijdens de zwangerschap kan de placenta minder goed gaan functioneren. Als het dan voor het kind beter lijkt om geboren te worden, bespreekt de gynaecoloog een inleiding. Andere redenen Er zijn nog vele andere redenen voor een advies om een bevalling in te leiden. Deze kunnen te maken hebben met het verloop van de vorige bevalling of met andere bijkomende problemen tijdens de huidige zwangerschap. De gynaecoloog zal veel factoren laten meewegen voordat hij komt met het advies de bevalling in te leiden. Twijfelt u eraan of het echt nodig is, bespreek dit dan met uw gynaecoloog. Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u desnoods ook een andere gynaecoloog of in een ander ziekenhuis om een tweede mening vragen. Voorbereiding Om te beoordelen of het mogelijk is de bevalling op gang te brengen, doet de gynaecoloog een inwendig onderzoek. Vaak gebeurt dit op de polikliniek. Het is mogelijk om al voor de inleiding een kijkje te nemen op de verloskamers, als er ruimte en personeel vrij is. Over het algemeen moet u dezelfde spullen meenemen als bij een gewone bevalling: kleding voor uzelf voor tijdens en na de bevalling, toiletartikelen en babykleertjes. Ook is het verstandig wat ter ontspanning en tijdverdrijf mee te nemen. De eerste uren zijn er soms nog niet zoveel weeën. Afleiding kan dan plezierig zijn. Plasentanın iyi çalışmaması Bebek plasenta (etene) vasıtasıyla gıda ve oksijen alır. Gebelikte yüksek tansiyon veya şeker söz konusu olduğu zaman plasenta gerektiği gibi çalışmamaya başlayabilir. Jinekolog, çocuğun doğmasının daha sağlıklı olacağını düşündüğü zaman indüksiyon uygulamayı önerir. Diğer nedenler İndüksiyon uygulanmasını gerektiren daha birçok nedenler vardır. Bunlar örneğin geçen doğumun gidişatı veya şimdiki gebelik süresinde meydana gelen komplikasyonlar olabilir. İndüksiyon uygulanmasını önermeden önce jinekolog birçok etkenleri dikkate alacaktır. Gerçekten indüksiyona gerek olup olmadığından şüpheleriniz varsa bunu jinekolog ile görüşün. Kendi jinekologunuzla birlikte bir karar veremediğiniz zaman başka bir jinekologa veya ikinci bir görüş almak için başka bir hastaneye de başvurabilirsiniz. Ön hazırlık Jinekolog, indüksiyon gerekip gerekmediğini araştırmak için bir vajinal muayene yapar. Bu muayene genelde poliklinikte yapılır. İndüksiyon yapılmadan önce, personel ve odalar müsait ise, doğum odalarını gezmeniz mümkündür. Genelde indüksiyon için geldiğiniz zaman normal doğum için beraberinizde getireceğiniz eşyaları getirmeniz gerekir: Doğum zamanında ve doğumdan sonra giyeceğiniz giysiler, tuvalet eşyaları ve bebek giysileri. Ayrıca zaman öldürmek veya gerginliğinizi atmak için de yanınızda bir şeyler getirmeniz önerilir. Genelde ilk saatlerde fazla rahim kasılmaları olmaz. O sürede dikkatinizi dağıtacak bir şeyler yapmanız iyi olur. 4 5

5 Wanneer is een inleiding mogelijk? Een inleiding is pas mogelijk als de baarmoedermond al een beetje open en verweekt is. Verloskundigen en gynaecologen gebruiken hiervoor de term rijpheid. Op de tekeningen staan voorbeelden van een rijpe en een onrijpe baarmoedermond. Een onrijpe baarmoedermond is nog lang en voelt stevig aan. Dit noemt men een staande portio (portio is het medische woord voor baarmoedermond). Meestal is er nog geen ontsluiting. Een rijpe baarmoedermond is over het algemeen korter. Men spreekt dan over een verstreken portio. Deze voelt ook weker aan, en vaak is er al wat ontsluiting. In dat geval is het mogelijk een inleiding af te spreken. Als de baarmoedermond onrijp is Wanneer de baarmoedermond onrijp is en er toch een dwingende reden is om de bevalling op gang te brengen, kan de gynaecoloog adviseren de baarmoedermond rijp te maken. In medische termen spreekt men dan van primen (to prime is het Engelse woord voor voorbereiden). Er zijn verschillende methoden om de baarmoedermond rijp te maken. De meest toegepaste methode is het inbrengen van prostaglandinen in de vagina (schede) of de İndüksiyon ne zaman uygulanabilir? İndüksiyon, rahim ağzının biraz açılmasından ve yumuşamış olmasından sonra uygulanabilir. Doğum uzmanları ve jinekologlar bu durumda olgulaşma tanımını kullanırlar. Şekillerde olgunlaşmış ve olgunlaşmamış rahim ağzı örnekleri gösterilmiştir. Olgunlaşmamaış bir rahim ağzı uzun ve sert olur. Buna, dik duran portio denir (portio rahim ağzı için tıpta kullanılan terimdir). Bu durumda genelde rahim ağzında henüz bir açılma söz konusu değildir. Olgunlaşmış rahim ağzı genelde daha kısa olur. O zaman bitmiş portiodan bahsedilir. Bu durumda rahim ağzı daha yumuşak olur ve biraz açılmış olur. O durumda indüksiyon uygulanması mümkündür. Rahim ağzı olgun değil ise Rahim ağzı olgunlaşmamış ise ve doğumu başlatmaya acil bir neden varsa, jinekolog rahmin ağzını olgunlaştırmayı önerebilir. Hollanda da tıp uzmanları buna primelemek derler (İngilizce prime, yani hazırlamak, kelimesinden alınmıştır). Rahim ağzını olgunlaştırmanın çeşitli yöntemleri vardır. En sık uygulanan yöntem vajinaya veya rahmin ağzına prostaglandinlerin yerleştirilmesidir. Rijpe baarmoedermond Onrijpe baarmoedermond Rijpe baarmoedermond Onrijpe baarmoedermond 6 7

6 baarmoedermond. Prostaglandinen zijn hormonen die de rijpheid van de baarmoedermond bevorderen; ze spelen ook een rol bij het op gang komen van de bevalling. Prostaglandinen zijn er in tabletvorm, in geleivorm (gel) en in de vorm van een kleine tampon; deze laatste vorm wordt het meest gebruikt. Soms wordt gebruik gemaakt van dunne staafjes die opzwellen in de baarmoedermond (Dilapan-stiftjes). De gynaecoloog bespreekt met u welke methode wordt toegepast. Wat gebeurt er bij het rijp maken? Het inbrengen kan gebeuren door middel van een vaginaal toucher (het voelen met vingers in de vagina). De arts brengt met de vingers de gel, het prostaglandinetabletje of de tampon diep in de vagina in de buurt van de baarmoedermond. Dit is meestal niet pijnlijk, hoe wel het inwendig onderzoek onplezierig kan zijn. Deze middelen kunnen ook via een spreider (speculum) worden ingebracht. Als de baarmoedermond nog erg stevig aanvoelt, brengt men de gel soms aan via een ballonkatheter in de binnenkant van de baarmoedermond. Het inbrengen van de spreider of de katheter geeft soms een onaangenaam gevoel. Men kan de gel ook met een spuitje in de vagina inbrengen; daar voelt u doorgaans weinig van. Na afloop Na afloop is er vaak wat bloedverlies. U hoeft daar niet van te schrikken. Na het inbrengen controleert men de conditie van het kind met behulp van een CTG. Zeker bij een erg onrijpe baarmoedermond is het nogal eens nodig de behandeling te herhalen, soms gedurende een paar dagen. Prostaglandinler rahim ağzının olgunlaşmasına yardımcı olan hormonlardır; bu hormonlar doğumun başlamasında da bir rol oynarlar. Prostaglandinler tablet, jel ve ufak vajinal tamponlar olarak satılmaktadır; en sık vajinal tamponlar kullanılır. Bazen de rahim ağzında şişen ince fitiller kullanılır (Dilapan çubukları). Jinekolog hangi yöntemin uygulanılacağını sizinle görüşür. Olgunlaştırmada ne olur? İlaç vajinal dokunma yoluyla yerleştirilebilir. Doktor parmaklarıyla jeli sürer, prostaglandin tabletini veya tamponu vajinanın en derin yerine, rahmin ağzına yakın bir yere yerleştirir. Bu genelde acımaz ancak jinekolojik müdahale hoş olmayabilir. İlaçlar bir vajinal spekulum (maşa) vasıtasıyla da yerleştirilebilir. Rahmin ağzı halen çok sert ise jel bazen bir balon kateteri ile rahim ağzının içine sürülür. Spekulum veya kateter girerken bazen hoş olmayan bir duygu verebilir. Jeli bir şırınga ile de vajinanın içine sıkmak mümkündür; bunu genelde hemen hemen hiç hissetmezsiniz. Müdahaleden sonra Müdahale bittikten sonra genelde biraz kan kaybı olur. Bundan korkmanıza gerek yoktur. İlaç yerleştirildikten sonra çocuğun kondisyonu bir CTG aletiyle kontrol edilir. Olgunlaşmamış bir rahim ağzı söz konusu olduğu zaman uygulama genelde tekrarlanır ve bu bazen birkaç gün dahi sürebilir. 8 9

7 Prostaglandinen maken niet alleen de baarmoedermond rijp, maar ze kunnen ook weeën veroorzaken. Vaak ontstaan er na het inbrengen harde buiken. Dit zijn meestal nog geen weeën. Men spreekt pas van weeën als er ontsluiting ontstaat. Soms gaan de harde buiken wel over in weeën en komt de bevalling spontaan op gang. Het inleiden van de bevalling Bij een inleiding brengt men de weeën op gang en controleert men de conditie van het kind. Het opwekken van de weeën Het op gang brengen van de weeën gebeurt vaak door middel van een infuus. Men brengt een naaldje in een bloedvat van uw hand of onderarm en sluit daarop een dun slangetje aan. Een pomp dient medicijnen (oxytocine) toe om de weeën op gang te brengen. De dosering gaat stapsgewijs omhoog. Geleidelijk beginnen dan de weeën. Een andere methode van opwekken van weeën is het inbrengen van prostaglandinetabletjes of gel in de vagina. Dit gebeurt op dezelfde wijze als eerder beschreven bij het rijpen van de baarmoedermond. Prostaglandinler yalnız rahmin ağzının gelişmesine değil aynı zamanda rahim kasılmalarının başlamasına da yol açarlar. İlaç yerleştirildikten sonra genelde karında kasılmalar olur. Bunlar genelde rahim kasılmaları değildir. Rahim kasılmaları rahim ağzının açılmasından sonra başlar. Bazen karın kasılmaları rahim kasılmalarına dönüşür ve doğum kendiliğinden başlar. İndüksiyon İndüksiyon uygulandığı zaman rahim kasılmaları başlatılır ve çocuğun kondisyonu kontrol edilir. Rahim kasılmalarının başlatılması Rahim kasılmaları genelde bir serumla başlatılır. Elinizin veya kolunuzun bir damarına bir iğne sokulur ve bu iğneye ince bir sonda bağlanır. Rahim kasılmalarını başlatmak için bir pompa ile ilaç (oksitosin) verilir. İlacın dozu adım adım çoğaltılır. Bundan sonra da yavaş yavaş rahim kasılmaları başlar. Rahim kasılmalarını başlatmanın başka bir yöntemi de vajinaya prostaglandin tabletlerinin yerleştirilmesi veya jel sürülmesidir. Bu, yukarıda rahim ağzının açılması için uygulanan işlemde anlatılan şekilde yapılır. Controle van het kind en de weeën Çocuğun ve rahim kasılmalarının kontrolü Men controleert de conditie van uw kind met een CTG. Dit kan Çocuğun kondisyonu bir CTG aletiyle yapılır. Bu dıştan, yani karnın uitwendig, via de buik, gebeuren. Meestal wordt een draadje (schedelelektrode) op het hoofd van het kind vastgemaakt om de harttonen te de kafasına bir elektrot (kafatası elektrotu) bağlanır. Elektrot vajinal üzerinden, yapılır. Genelde çocuğun kalp atışlarını kaydetmek için registreren. Dit gebeurt via een inwendig onderzoek. Daarbij breekt yoldan takılır. Aynı zamanda su kesesinin zarı da yırtılır. O zaman men ook de vliezen. U voelt dan warm vruchtwater via de vagina naar sıcak cenin suyunun vajinadan aktığını hissedersiniz. Doğum uzmanı buiten stromen. Ook kan de verloskundige of arts een dun slangetje veya doktor rahim kasılmalarının basıncını ölçmek için rahme ince bir (drukkatheter) in de baarmoeder inbrengen om de sterkte van de kateter (basınç kateteri) takar. Bazen de bu kateter takılmaz ve rahim weeën te meten. Soms laat men dit achterwege of registreert men de kasılmaları karına takılan bir kemer ile ölçülür. weeën met een band om de buik

8 Wie zijn er bij de bevalling? Omdat er een medische reden bestaat om de bevalling in te leiden, krijgt u een medische indicatie om in het ziekenhuis te bevallen. Een verloskundige of arts die onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog werken en die nauw met de gynaecoloog overleggen, begeleiden de bevalling. In sommige situaties komt de gynaecoloog er zelf ook bij. Naast verpleeg kundigen zijn ook leerlingverpleegkundigen en/of co-assistenten (medische studenten) aanwezig. Hoe gaat de bevalling verder? Na het starten van de inleiding is het verloop in principe hetzelfde als bij een normale bevalling. De weeën worden langzamerhand heviger en pijnlijker. Over het algemeen hebt u de vrijheid om de weeën op uw eigen manier op te vangen: zittend in een stoel, staand naast het bed, of liggend of zittend in bed. De uitdrijving (het persen) en de geboorte van het kind en de moederkoek gaan niet anders dan bij een normale bevalling. De geboorte van het kind vindt over het algemeen binnen 24 uur plaats. Naarmate de baarmoedermond rijper is, gaat de ontsluiting vaak sneller. Ook gaat de bevalling van een tweede of volgend kind meestal spoediger dan die van een eerste. Bij een inleiding met prostaglandinen zijn er vaak eerst veel harde pijnlijke buiken zonder dat dit nog echte ontsluitingsweeën zijn. Zijn de ont sluitingsweeën te pijnlijk, dan kunt u om pijnstillers vragen. U kunt dan een prik krijgen met een sterk pijnstillend middel (pethidine). Een andere mogelijkheid is een ruggenprik (epidurale anesthesie). Doğumda kimler bulunur? Doğumu başlatmayı gerektiren tıbbi bir neden olduğu için hastanede doğum yapmanız gerekir ve bunun için de size bir gereklilik belgesi verilir. Doğumu bir doğum uzmanı veya jinekologun sorumluluğu altında çalışan ve jinekologla sıkı işbirliği yapan bir doktor yönetir. Bazı durumlarda ise jinekolog da bulunur. Hastabakıcıların yanı sıra öğrenci hastabakıcılar ve/veya doktorluk stajı yapan (tıp öğrencileri) asistanlar da bulunur. Doğum nasıl geçer? İndüksiyon başlatıldıktan sonra genelde her şey normal bir doğum gibi olur. Rahim kasılmaları giderek daha şiddetli ve daha ağrılı olur. Genelde rahim kasılmalarını nasıl kontrol altında tutacağınızı kendiniz bilirsiniz: Bir sandalye üzerinde oturarak, yatağın yanında durarak veya yatağa yatarak veya oturarak. Atılma (ıkınma) eylemi, çocuğun doğumu ve plasentanın çıkması normal doğumda olduğu gibi olur. Çocuk genelde 24 saat içinde doğar. Rahmin ağzı olgunlaştıkça daha çok açılmaya başlar. Ayrıca ikinci veya daha sonraki çocukların doğumu genelde ilk doğumdan daha çabuk geçer. Prostaglandinlerle başlatılan doğumda genelde gerçek rahim ağzının açılmasından kaynaklanan kasılmalar olmadığı halde karında çok sancılı kasılmalar olur. Açılma sancılarından çok rahatsız olduğunuz zaman ağrı kesici isteyebilirsiniz. O zaman size güçlü bir ağrı kesici iğne yapılır (Petidin). Başka bir ağrı kesme olanağı da belden yapılan iğnedir (epidural anestezi)

9 Na de bevalling Na de geboorte kijkt de arts of verloskundige uw kind na. Als daar een reden voor is, doet de kinderarts dit. Ongeveer een uur na de geboorte van de moederkoek verwijdert de verpleegkundige het infuus. Meestal kunt u binnen 24 uur weer naar huis. Vaak is dit de volgende ochtend. Soms adviseert men om langer te blijven, zoals bij langdurig gebroken vliezen of bij suikerziekte. Uw kind wordt dan nog een of enkele dagen in het ziekenhuis geobserveerd. Bij een kind met een laag geboortegewicht of bij een te vroeg geboren baby duurt de opname op de kinderafdeling soms langer. In zo n situatie mag u zelf drie dagen in het ziekenhuis blijven. Het is verstandig om bij uw ziekenfonds of verzekering te informeren welke periode vergoed wordt, om te voorkomen dat u een rekening krijgt die u gedeeltelijk zelf moet betalen. Soms maakt uw eigen gezondheid het nodig om langer te blijven, bijvoorbeeld in verband met een hoge bloeddruk of ruim bloedverlies waarvoor een bloedtransfusie noodzakelijk is. Risico s en complicaties Bij elke bevalling kunnen complicaties optreden, of de bevalling nu wordt ingeleid of niet. Hieronder staan een aantal complicaties die met een inleiding kunnen samenhangen. Langdurige bevalling Als men met de inleiding begint terwijl de baarmoedermond nog niet goed rijp is, bestaat er een grotere kans op een zeer langdurige bevalling. Soms wordt geen volledige ontsluiting bereikt en is een keizersnede noodzakelijk. Doğumdan sonra Doğumdan sonra doğum uzmanı veya doktor çocuğunuzu muayene eder. Eğer gerekiyorsa muayeneyi çocuk doktoru yapar. Plasentanın çıkmasından yaklaşık 1 saat sonra hemşire serumu söker. Genelde 24 saat içinde eve dönebilirsiniz. Çoğu zaman ertesi sabah taburcu olursunuz. Bazen, örneğin su kesesi çoktan beri yırtılmış ise veya şeker hastalığı söz konusu ise hastanede biraz daha uzun süre kalmanız önerilir. O zaman çocuğunuz bir veya birkaç gün boyunca gözetlenir. Kilosu az doğan veya erken doğan bebekler genelde çocuk bölümünde daha uzun bir süre bakıma alınırlar. Böyle bir durumda kendiniz hastanede 3 gün daha kalabilirsiniz. Kısmen kendinizin ödemesi gereken bir fatura gönderilmesini önlemek amacıyla, hastalık sigortanızdan veya sigorta şirketinizden kaç günlük hastane masraflarının ödendiğini öğrenmeniz daha iyi olacaktır. Bazen kendi sağlık durumunuz yüzünden, örneğin yüksek tansiyon veya aşırı kan kaybı yüzünden kan nakli yapılması gerektiği için, hastanede daha uzun kalmanız gerekebilir. Rizikolar ve komplikasyonlar Doğum gerek indüksiyonla gerekse de normal yoldan olsa da her zaman komplikasyonlar olabilir. Aşağıda indüksiyon yoluyla yapılan doğumlarda olabilecek komplikasyonlardan örnekler verilmiştir. Uzun süren doğum Rahmin ağzı olgunlaşmadan indüksiyon uygulandığı zaman doğumun çok uzun sürmesi olasılığı vardır. Bazen rahmin ağzı tam açılmaz ve o durumlarda sezaryen uygulanması gerekir

10 Uitgezakte navelstreng Bij het breken van de vliezen kan de navelstreng uitzakken langs het hoofd van het kind als dit niet goed is ingedaald, of bij een stuitligging langs het stuitje. Een keizersnede is dan noodzakelijk. Beschadiging door het inbrengen van de drukkatheter De drukkatheter is een dun slangetje dat men nogal eens bij een inleiding in de baarmoeder brengt om de kracht van de weeën te controleren. Als dit slangetje niet goed terechtkomt, kan een bloeding vanuit de moederkoek of een beschadiging van de baarmoeder optreden. Dit komt zeer zelden voor. Een keizersnede kan dan noodzakelijk zijn. Hyperstimulatie Hierbij komen er te veel weeën te snel achter elkaar. Als dit lang duurt kan zuurstofgebrek bij de baby optreden. Meestal is het mogelijk hyperstimulatie te verhelpen door de stand van de infuuspomp te verlagen. Soms is een weeënremmend medicijn noodzakelijk. Daardoor keren de weeën weer met normale pauzes terug. Infectie van de baarmoeder Als de vliezen gedurende lange tijd gebroken zijn, is er een iets groter risico op een infectie van de baarmoeder tijdens en na de bevalling. Dit is eigenlijk ook geen echte complicatie van de inleiding zelf, maar hangt samen met de reden van de inleiding. Göbek kordonunun sarkması Su kesesi yırtıldığı ve çocuğun yeterince doğum kanalına inmiş olmadığı veya makat prezentasyonu (çocuğun ters durması) söz konusu olan durumlarda göbek kordonu çocuğun kafasının kenarından dışarıya sarkabilir. O durumda sezaryen uygulanması gerekir. Basınç kateteri takılırken meydana gelen zedelenme Basınç kateteri, indüksiyon uygulandığı zamanlar kasılmaların gücünü kaydetmek için sıkça rahme takılan ince bir sondadır. Bu sonda gerektiği gibi yerine oturmayacak olursa, plasentada kanama veya rahimde zedelenme olabilir. Ancak bu ender rastlanan bir durumdur. O durumda sezaryen uygulanması gerekir. Hiperstimülasyon Hiperstimülasyon olduğu zaman peş peşe aşırı kasılmalar olur. Bunun uzun sürmesi durumunda bebeğe az oksijen gidebilir. Genelde serum pompasının alçaltılmasıyla hiperstimülasyon sorunu önlenebilir. Bazen de kasılmaları önleyen ilaç vermek gerekir. Böylece kasılmalar yine normal aralıklarla gelmeye başlar. Rahimde enfeksiyon Su kesesi çoktan beri yırtılmış ise rahmin doğum sırasında enfeksiyon kapma rizikosu daha çoktur. Aslında bu indüksiyondan kaynaklanan gerçek bir komplikasyon sayılmaz fakat indüksiyonu gerektiren nedenlerden biri olabilir

11 Ontsteking op het hoofd of de bil van het kind Zoals beschreven, maakt men bij een inleiding een draadje in de hoofdhuid van de baby vast om de harttonen te registreren (schedelelektrode). Bij een kind in stuitligging wordt het draadje op de bil bevestigd. Een enkele keer ontstaat een ontsteking op de plaats waar de elektrode is vastgemaakt. Dit is niet ernstig, maar wel vervelend voor het kind. Çocuğun başında veya makatında iltihaplanma Yukarıda da açıklandığı üzere, indüksiyonda bebeğin kalp atışlarının kaydı için başına bir kablo (kafatası elektrotu) takılır. Makat prezentasyou söz konusu olan durumlarda ise bu kablo bebeğin makatına takılır. Ender olarak elektrotun takıldığı yerde bir iltihaplanma olabilir. Bu ciddi bir şey olmamakla birlikte çocuk için hoş bir durum değildir. De meeste inleidingen verlopen zonder complicaties en de risico s van een ingeleide bevalling zijn meestal niet groter dan die van een normale bevalling. Wel is het noodzakelijk dat een inleiding onder goede controle en begeleiding plaatsvindt. Çoğu indüksiyonlarda komplikasyon görülmez ve indüksiyon uygulanan doğumlarda normal doğumlara kıyasla daha fazla riziko söz konusu değildir. Ancak indüksiyon yoğun kontrol ve yönetim gerektiren bir müdahaledir. Tot slot een opmerking over de veelgehoorde opvatting dat een ingeleide bevalling pijnlijker zou zijn dan een normale bevalling. Dit is moeilijk te bewijzen, omdat geen twee bevallingen hetzelfde zijn. Son olarak da sıkça duyulan, indüksiyonlu doğumların normal doğumlardan daha sancılı geçtiği görüş hakkında bir şey söylemek istiyoruz. Her doğum farklı geçtiği için bunu ispat etmek zor bir şeydir. Zijn er alternatieven voor een inleiding? Een veelgestelde vraag is of u zelf wat kunt doen om de bevalling op gang te brengen. Helaas valt dit vaak tegen. Hoewel sommigen wonderolie aanbevelen, is het nut ervan nooit bewezen. Wel kan dit middel vervelende darmkrampen geven. Een andere mogelijkheid om de bevalling zonder inleiding op gang te brengen is strippen. De verloskundige of gynaecoloog maakt dan met de vingers tijdens het toucher de baarmoedermond los van de vliezen. Dit kan pijnlijk zijn. Erna treedt nogal eens bloedverlies op, wat geen kwaad kan. Bij een onrijpe baarmoedermond heeft strippen weinig zin. De kans dat een bevalling daarna spontaan begint, is klein. İndüksiyonun alternatifleri var mı? Sıkça sorulan bir soru, kişinin kendisi doğumun başlaması için bir şey yapıp yapamayacağıdır. Maalesef bu genelde umulduğu gibi olmamaktadır. Bazıları hintyağı tavsiye ettikleri halde bunun faydası asla ispat edilmemiştir. Ancak bu madde raharsız edici bağırsak kramplarına yol açabilir. Doğumu indüksiyonsuz başlatmanın diğer bir yöntemi ise membranların ayrılması dır. Doğum uzmanı veya jinekolog bir vajinal muayenede parmaklarıyla su kesesinin zarlarını rahim duvarından ayırır. Bu acı verebilir. Bunun ardından zararlı olmayan bir kan kaybı olur. Rahmin ağzı olgunlaşmamış ise zarları ayırmanın bir faydası yoktur. Bundan sonra doğumun kendiliğinden başlaması olasılığı azdır

12 Mocht u bezwaren hebben tegen een inleiding, bespreek dit dan met uw verloskundige en/of gynaecoloog. Soms is er een alternatief mogelijk, zoals het nauwkeurig controleren van de conditie van het kind terwijl u afwacht tot de bevalling uit zichzelf op gang komt. İndüksiyona karşı bir itirazınız olduğu zaman bunu doğum uzmanınıza veya jinekologunuza belirtin. Bazen, örneğin doğumun kendiliğinden başlamasını beklerken çocuğun kondisyonu sıkı kontrol altında tutmak gibi bir alternatif vardır. Tot besluit De tekst in deze brochure is een aanvulling op het gesprek met de gynaecoloog. Hebt u na het lezen ervan nog vragen of wilt u meer informatie, dan zal de gynaecoloog u tijdens het spreekuur graag te woord staan. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de website van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie te raadplegen. Isala klinieken Locatie Sophia Polikliniek Gynaecologie/Verloskunde Dokter van Heesweg 2 Postbus GK Zwolle t (038) Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) rubriek voorlichting Son olarak Bu broşürde yazılı olan metinler jinekolog ile yapmış olduğunuz görüşmenin bir tamamlamasıdır. Bu broşürü okuduktan sonra sorularınız olduğu veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız olduğu zaman jinekolog konuşma saatinde sizi dinlemeye hazırdır. Sorularınızı önceden bir kağıda yazmanız faydalı olabilir. Bunun yanı sıra Hollanda Obstetri ve Jinekoloji Derneğinin web sayfasına da bakabilirsiniz. Isala klinieken Locatie Sophia Jinekoloji/Doğum polikliniği Dokter van Heesweg 2 Postbus GK Zwolle t (038) Hollanda Obstetri ve Jinekoloji Derneği (NVOG) voorlichting (bilgilendirme) bölümü 20 21

13 Woordenlijst ballonkatheter: dun slangetje dat men soms gebruikt bij het rijp maken van de baarmoedermond; via dit slangetje kan de gynaecoloog prostaglandinen inbrengen aan de binnenkant van de baarmoedermond CTG: cardiotocogram, d.w.z. registratie van de hartslag van het kind om de conditie van de baby in de gaten te houden Dilapan-stiftjes: dunne stiftjes die de gynaecoloog in de baarmoedermond kan brengen om deze rijper te maken drukkatheter: dun slangetje dat men in de baarmoeder brengt om de kracht van de weeën te beoordelen en om na te gaan hoe vaak de weeën komen epidurale anesthesie: een vorm van pijnstilling tijdens de ontsluiting, waarbij via een prik tussen twee ruggenwervels pijnstillende medicijnen worden toegediend (ruggenprik) gelei of gel: (hier:) prostaglandinen die in geleivorm in de schede worden ingebracht om de baarmoedermond rijper te maken of de bevalling op gang te brengen inleiden: het op gang brengen van de bevalling oxytocine: medicijn dat de weeën op gang brengt; andere namen zijn Piton en Syntocinon pethidine: sterk pijnstillend middel placenta: moederkoek portio: baarmoedermond primen: rijp maken van de baarmoedermond zodat deze geschikt wordt voor inleiding prostaglandine: hormoon dat de baarmoedermond rijp maakt of de bevalling op gang brengt Kullanılan kelimeler Balon kateteri: Rahmin ağzını olgulaştırmak için bazen kullanılan ince bir sonda; jinekolog bu sondayla rahim ağzının iç kısmına prostaglandin sürer CTG: Cardiotocogram, yani bebeğin kondisyonunu izlemek için kalp atışlarının seyrinin kaydı. Dilapan çubukları: Rahim ağzının olgunlaşması için rahmin ağzına yerleştirilen ince fitiller. Basınç kateteri: İndüksiyon uygulandığı zamanlar kasılmaların gücünü ve hangi sıklıkla tekrarlandığını kaydetmek için rahme takılan ince bir sonda. Epidural anestezi: Rahim ağzının açılması aşamasında uygulanan bir ağrı kesme yöntemi. Bu yöntemle omurların arasındaki aralığa bir iğneyle ilaç sıkılır (belden iğne). Jel: Rahim ağzının olgunlaşması veya doğumun uyarılması için jel halinde vajinaya sürülen prostaglandinler. İndüksiyon: Doğumu başlatmak. Oksitosin: Rahim kasılmalarını uyartan ilaç; Piton en Syntocinon diğer ilaç isimleridir. Pethidin: Güçlü ağrı kesici ilaç. Plasenta: Etene. Portio: Rahim ağzı. P25rimelemek: Rahim ağzını olgunlaştırıp indüksiyona elverişli duruma getirmek. Prostaglandin: Rahim ağzını olgunlaştıran veya doğumu uyaran hormon

14 ruggenprik: een vorm van pijnstilling tijdens de ontsluiting, waarbij via een prik tussen twee ruggenwervels pijnstillende medicijnen worden toegediend (epidurale anesthesie) schedel-elektrode: dun draadje dat op het hoofd van de baby geplaatst wordt om de harttonen te registreren serotiniteit: een zwangerschap die langer dan twee weken na de uitgerekende datum blijft bestaan spreider: instrument waarmee de verloskundige of arts via de vagina naar de baarmoedermond kijkt (ook wel speculum genoemd) vaginaal toucher: inwendig onderzoek in de schede met twee vingers om de opening van de baarmoedermond te beoordelen Belden iğne: Rahim ağzının açılması aşamasında uygulanan bir ağrı kesme yöntemi. Bu yöntemde bir iğneyle omurların arasındaki aralığa bir ilaç sıkılır (belden iğne). Kafatası elektrotu: Kalp atışlarının seyrini kaydetmek için bebeğin kafatasına yerleştirilen bir kablo. Serotini: Gebeliğin hesaplanan tarihten sonra iki haftadan daha uzun sürmesi. Spekulum: Doğum uzmanının veya doktorun vajinadan rahmin ağzına bakmak için kullandığı bir alet. Vajinal muayene: Rahim ağzının ne derece açılmış olduğunu incelemek için iki parmakla vajinanın içinin muayene edilmesi. Verantwoording tekst Metin sorumluluğu Het copyright van en verantwoordelijkheid voor deze brochure Bu broşürün telif hakkı ve sorumluluğu Utrecht, Hollanda Obstetri ve berusten bij de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Jinekoloji Derneğine (NVOG) aittir. Metin, Jinekoloji/Doğum meslek Gynaecologie (NVOG) in Utrecht. De tekst is aangepast door de grubu ve Isala klinieken Şirket İletişimi Kadro Hizmeti ile işbirliği içinde maatschap Gynaecologie/Verloskunde in samenwerking met de uyarlanmıştır. stafdienst Concerncommunicatie van de Isala klinieken / 0509

15

Pijnbestrijding tijdens de bevalling - Turks Doğum sırasında sancıyı dindirmek

Pijnbestrijding tijdens de bevalling - Turks Doğum sırasında sancıyı dindirmek Pijnbestrijding tijdens de bevalling - Turks Doğum sırasında sancıyı dindirmek Pijnbestrijding tijdens de bevalling Bevallen doet pijn. Weinig vrouwen zullen opkijken van deze uit spraak. Zij weten dat

Detaylı

DIYABET NEDIR? Wat is diabetes?

DIYABET NEDIR? Wat is diabetes? DIYABET NEDIR? Wat is diabetes? www.novonordisk.nl Turks - Nederlands P a s s i e v o o r l e v e n İçindekiler DİYABET 6 ŞEKER HASTASININ VÜCUDUNDA NELER OLUYOR? 8 ŞİKAYETLER 14 BİRİNCİ TİP DİYABET 14

Detaylı

Hollanda daki eşinizin yanına gitmek

Hollanda daki eşinizin yanına gitmek Hollanda daki eşinizin yanına gitmek Hollanda toplumuna uyum sağlamak Naar uw partner in Nederland Meedoen in de Nederlandse samenleving Naar uw partner in Nederland Meedoen in de Nederlandse samenleving

Detaylı

Bloei! Turkse tradities in een Nederlandse context. deel 2 8 vrouwen vertellen hun verhaal. Hollanda ortamında Türk gelenekleri

Bloei! Turkse tradities in een Nederlandse context. deel 2 8 vrouwen vertellen hun verhaal. Hollanda ortamında Türk gelenekleri Bloei! Turkse tradities in een Nederlandse context deel 2 8 vrouwen vertellen hun verhaal Yeşerme! Hollanda ortamında Türk gelenekleri 2. bölüm 8 kadın kendi hikâyesini anlatıyor Dit project is mede mogelijk

Detaylı

Haber ve fotoğraflar sayfa 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 de AYLIK SOSYAL, KÜLTÜREL & YORUM GAZETESİ DÜNYA. Ekim 2011

Haber ve fotoğraflar sayfa 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 de AYLIK SOSYAL, KÜLTÜREL & YORUM GAZETESİ DÜNYA. Ekim 2011 n Hollanda Türkleri nin, ülke dışındaki sosyal, kültürel, siyasi ve sportif alandaki etkinlikleri arasında, tarihe geçecek pek çok etkinlikleri olmuştur. Ama, nın sayfalarında özel bir ek içinde işlenmiş

Detaylı

Naar volwaardig burgerschap. Eşit vatandaşlığa doğru!

Naar volwaardig burgerschap. Eşit vatandaşlığa doğru! Naar volwaardig burgerschap De visie van het Inspraakorgaan Turken op de ontwikkeling van de VTurkse I E R I Ngemeenschap G 25 JA A R I OT Eşit vatandaşlığa doğru! N A A R VO LWA A R D I G B U R G E R

Detaylı

2100 woorden op frekwentie - Turks

2100 woorden op frekwentie - Turks 2100 woorden op frekwentie - Turks aan al allemaal alles ander beginnen bij bijna blijven cent de dan dan (vgl) dat dat [aanw] dat [betrek deze die die dik dit doen dom door dus eens en er gaan geen geven

Detaylı

2100 woorden op frekwentie - Turks

2100 woorden op frekwentie - Turks 2100 woorden op frekwentie - Turks aan a-e al hepsi, bütün allemaal hep birlikte alles hepsi, herşey ander diğer beginnen başlamak bij yanında bijna neredeyse blijven kalmak, durmak (staan) cent de sent

Detaylı

YENİ GELENLER İÇİN BRÜKSEL DE ÖĞRETİM HAKKINDA HER ŞEY

YENİ GELENLER İÇİN BRÜKSEL DE ÖĞRETİM HAKKINDA HER ŞEY çocuğunuz için bir okul YENİ GELENLER İÇİN BRÜKSEL DE ÖĞRETİM HAKKINDA HER ŞEY TURKS İÇİNDEKİLER I 1 1 GENEL BİLGİLER 2 2 ÇOCUĞUNUZ BİR YENİ GELEN Mİ? 5 3 YENİ GELENLER İÇİN ÖĞRETİM 6 4 BİR OKUL SEÇME

Detaylı

Zwangerwijzer: gelecekte gebe kalacak ya da gebe olan kadınlara ve eşlerine yönelik hazırlanan bir anket

Zwangerwijzer: gelecekte gebe kalacak ya da gebe olan kadınlara ve eşlerine yönelik hazırlanan bir anket Zwangerwijzer: gelecekte gebe kalacak ya da gebe olan kadınlara ve eşlerine yönelik hazırlanan bir anket Bu, çocuk sahibi olma ihtimali olan ailelerin, gebelik öncesi muayeneden ya da (adet kesilmesinin

Detaylı

Türk Medeni Kanunu. Informatie over het Turks en Nederlands (familie)recht Türk ve Hollanda (Aile) Hukuku hakkında bilgi

Türk Medeni Kanunu. Informatie over het Turks en Nederlands (familie)recht Türk ve Hollanda (Aile) Hukuku hakkında bilgi Türk Medeni Kanunu Informatie over het Turks en Nederlands (familie)recht Türk ve Hollanda (Aile) Hukuku hakkında bilgi Colofon Uitgave: Landelijke werkgroep Mudawwanah Leden: Stichting Steun Remigranten

Detaylı

DOĞUMUN RİSKLERİ NELERDİR

DOĞUMUN RİSKLERİ NELERDİR DOĞUM ÇANTASI Gebeliğinizin son ayına girdiğinizde, artık doğum için bir takım hazırlıklar yapmanız gerekmektedir. Daha önceden hazırladığınız çantanızda sizin ve bebeğinizin ihtiyaç duyacağı şu malzemeler

Detaylı

bülteni Nieuwsbulletin IHH Nederland sayı yıl Sierra Leone de yetim yurdu ve okul açılışı yapıldı

bülteni Nieuwsbulletin IHH Nederland sayı yıl Sierra Leone de yetim yurdu ve okul açılışı yapıldı Hollanda bülteni Nieuwsbulletin IHH Nederland sayı yıl nr. 4 jaar 2014 Sierra Leone de yetim yurdu ve okul açılışı yapıldı De openingsceremonie van het weeshuis en de school in Sierra Leone IHH karanlık

Detaylı

Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid

Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Staatsexamen VWO 2013 Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 24 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje VF-1008-w-13-1-o 1 Vwo Turkse taal elementair

Detaylı

Doğumunuz: Nasıl hazırlanırsınız?

Doğumunuz: Nasıl hazırlanırsınız? Doğumunuz: Nasıl hazırlanırsınız? Doğum kolay bir şey değildir. Hatta: doğum yapmak oldukça heyecan vericidir. Özellikle ilk çocuğunuzsa. Ama ikinci veya üçüncü çocuğunuzun doğumunda da bunun nasıl geçeceğini

Detaylı

Examen VMBO-BB 2012. Turks CSE BB. tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB 2012. Turks CSE BB. tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2012 tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-15.00 uur Turks CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 35 vragen. Voor dit

Detaylı

Examen VMBO-BB. Turks CSE BB. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB. Turks CSE BB. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2009 tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-10.30 uur Turks CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor dit

Detaylı

Examen VMBO-BB. Turks CSE BB. tijdvak 1 vrijdag 23 mei 13.30-15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB. Turks CSE BB. tijdvak 1 vrijdag 23 mei 13.30-15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2014 tijdvak 1 vrijdag 23 mei 13.30-15.00 uur Turks CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit

Detaylı

Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid

Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Staatsexamen VWO 2014 Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Woensdag 28 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje VF-1008-w-14-1-o 1 Vwo Turkse taal elementair

Detaylı

Examen VMBO-BB. Turks CSE BB. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB. Turks CSE BB. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2013 tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.00 uur Turks CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BİRİMİ

TIP FAKÜLTESİ KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BİRİMİ DOĞUMA HAZIRLANMAK Sık Sorulan Sorular ve Yanıtları İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BİRİMİ Doğuma Hazırlanmak Düzenleyenler Uzm. Hem. Sevgi Gökdeniler Dr. Lale Say Katkıda

Detaylı

Examen VMBO-BB 2006 TURKS CSE BB. tijdvak 1 vrijdag 2 juni 9.00 10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB 2006 TURKS CSE BB. tijdvak 1 vrijdag 2 juni 9.00 10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2006 tijdvak 1 vrijdag 2 juni 9.00 10.30 uur TURKS CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor dit

Detaylı

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.30 uur Turks CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 52 vragen.

Detaylı

Doğumunuz: Ağrıyla nasıl baş edersiniz?

Doğumunuz: Ağrıyla nasıl baş edersiniz? Doğumunuz: Ağrıyla nasıl baş edersiniz? ŞU anda hamile olduğunuz için, belki de bazı sorularınız olacaktır. Örneğin ağrı ve doğum hakkında. Bu ne kadar zor olabilir? Buna katlanamazsanız, neler yapabilirsiniz?

Detaylı

Doğumunuz: Ağrıyla nasıl baş edersiniz?

Doğumunuz: Ağrıyla nasıl baş edersiniz? Doğumunuz: Ağrıyla nasıl baş edersiniz? ŞU anda hamile olduğunuz için, belki de bazı sorularınız olacaktır. Örneğin ağrı ve doğum hakkında. Bu ne kadar zor olabilir? Buna katlanamazsanız, neler yapabilirsiniz?

Detaylı

Kind en Gezin (Çocuk ve Aile Kurumu) siz ve aileniz için neler yapıyor?

Kind en Gezin (Çocuk ve Aile Kurumu) siz ve aileniz için neler yapıyor? Kind en Gezin (Çocuk ve Aile Kurumu) siz ve aileniz için neler yapıyor? Geniş kapsamlı ücretsiz hizmetlerimizi keşfedin Turkse vertaling van Kennismakingsfolder ouders Hamilesiniz Je bent zwanger Çok özel,

Detaylı

Examen VMBO-KB 2012. Turks CSE KB. tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB 2012. Turks CSE KB. tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2012 tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-15.30 uur Turks CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit

Detaylı

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 woensdag 27 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 woensdag 27 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL en TL 2015 tijdvak 1 woensdag 27 mei 13.30-15.30 uur Turks CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 48 vragen.

Detaylı

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 18 mei 9.00 11.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 18 mei 9.00 11.30 uur Turks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 onderdag 18 mei 9.00 11.30 uur 20 06 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen; het examen bestaat uit 44 vragen.

Detaylı

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-15.30 uur Turks CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 46 vragen.

Detaylı