Türkevi MEVLANA SPECIAL. Yıl:2007. Sayı. TÜRKEVİ Mevlana Special

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkevi MEVLANA SPECIAL. Yıl:2007. Sayı. TÜRKEVİ Mevlana Special"

Transkript

1 Türkevi Syı Yıl: MEVLANA SPECIAL TÜRKEVİ Mevln Specil

2 OPENING VAN HET UNESCO JAAR VAN MEVLANA met de WERVELENDE DERWISJEN uit Kony (Turkije) 20 pril 2007 De hele wereld heeft Mevlânâ nodig! Op het Derde Interntionle Mevlânâ Congres n de Selçuk Universiteit vn Kony, mkten de schrijvers Mohmed el-fers en Veyis Güngör bekend dt de 800ste verjrdg vn Mevlânâ ls een Europees Feest vn Tolerntie, Reden en Toegng tot Kennis gevierd diende te worden, in overeenstemming met de principe, gedchten en liefde vn Mevlânâ. Vier nwezige Turkse ministers wren het roerend eens, mr wrom de meest voornstnde filosoof en grootste mystieke schrijver vn de islm beperken tot Europ? De hele wereld heeft Mevlânâ nodig! Op 14 jnuri 2005 richtte de Turkse Permnente Delegtie in de UNESCO een schrijven n de Directeur-Generl vn de UNESCO met het verzoek dt de UNESCO het jr 2007 zou ssocieren met de 800ste geboortedg vn Mevlânâ. Dit verzoek werd ondersteund door het Ministerie vn Buitenlndse Zken vn Afghnistn, ngezien Mevlânâ ws geboren in Blkh in Noord Oost Afghnistn. De Directeur-Generl merkte op dt de mn die eeuwen lng zijn stempel hd gedrukt op de islmitische cultuur en devotie voldeed n de criteri vn de UNESCO, zols vstgesteld tijdens de 159ste sessie vn de Algemene Vergderingen nm het voorstel over voor het UNESCO Jr vn de viering vn de 800ste Geboortedg vn Mevln in Dus, UNESCO viert de 800ste verjrdg wereldwijd, TÜRKEVi en MOKUMTV vieren de geboorte vn de Meester vn de Vrije Geest op kleinere schl in de Hoofdstd vn de Vrije Wereld: Amsterdm, en in de rest vn Nederlnd. Krtverkoop: Centrle kss Muziekgebouw Tel: AMSTERDAM ZATERDAG 21 APRIL 2007 HOORN Turks-Nederlnds Museum Mevln tentoonstelling vnf 14:00 uur DEN HAAG ZATERDAG 21 APRIL 2007 Julinkerk vnf: uur vrijdg 20 April 2007 MUZIEKGEBOUW AAN T IJ EXPOSITIES: uur HOOFDPROGRAMMA: uur ZAANDAM ZONDAG 22 APRIL 2007 Ntionl Openlucht Museum Znse Schns vnf: uur ROTTERDAM ZONDAG 22 APRIL 2007 Gebouw de SCHALMEI vnf: uur Contct: Propnweg AG Amsterdm + 31 (0) Dit Mevln-project komt tot stnd in smenwerking met de volgende orgnisties: UETD (Union of Europen Turkish Democrts), SMHO, Stichting Mystiek, Stichting Kleurrijke Dns, Stichting Kulsn, Vereniging IFKSAN, Cultuur- en Kunststichting Mozïek, Vereniging Turks Huis, Türk Dnış, Vereniging Turkse Schrijvers Nederlnd, Stichting Tevzu, Stichting ODA, Stichting Krdelen, Mokum TV Amsterdm, Historisch Museum Turkije-Nederlnd Hoorn, Zmn Nederlnd, Webisrehberi, Gemeente Kony en Resturnt MERAM insite-medi.nl Türkevi; cultureel mgzine-kültürel dergi nr. 32, tweetlig kwrtlbld, verschijnt 4 keer per jr. Türkevi is een uitgve vn Türkevimedi, Üç Aylık Türkevi Dergisi Türkevi Medy nın yyınıdır, yıld 4 syı yyınlnır. Hoofdredcteur/Genel Yyın Yönetmeni : Güngör Konevi Eindredctuer/Yzı İşleri Müdürü : Ylçın Yğcı Editeur/Editör : Burhnettin Crlk Foto s/fotogrflr : Bsri Doğn, Şenol Ocklı, Selmn Krmn, Semzen.net Vormgeving/Tsrım : insite-medi.nl An dit nummer werkten verder mee/bu syıy ktkıd bulunnlr: Bu syıy ktkıd bulunnlr: Ö. Tuğrul İnnçer, Thir Akyürek, Yusuf Aln, Nuri Cn, Ahmet Selhddin Hidyetoğlu, Nettie en Elko Westervrder, Annemiek Telkmp, Mohmed el-fers, Fevzi Hlıcı, Svş Avcı, ISSN Postdres/Yzışm Adresi: Postbus HB Amsterdm Tel Giro / De heer Veyis Güngör ws erg vlij met de ondersteuning vn de UNESCO, ngezien dit een grntie is dt de hele wereld nu toegng krijgt tot de mystieke kennis vn de meesterwerken die Mevlânâ produceerde. De heer Mohmed el-fers liet weten dt het werk vn Mevlânâ en zijn gedchtengoed vn universeel belng zijn tot op vndg de dg, ook buiten de grenzen vn Turkije en Europ. Redctie TÜRKEVİ Mevln Specil

3 Elko en Nettie Westervrder Mevln: Turkijes grootste mysticus en dichter Het 800ste geboortejr vn Mevln ws voor Unesco nleiding om 2007 uit te roepen tot jr vn Mevln en tolerntie. In dit kder heeft een ntl stichtingen en verenigingen in Nederlnd besloten om ctiviteiten te orgniseren in het verlengde vn de levenswijze en het gedchtegoed vn de llergrootste dichter en mysticus die Turkije gekend heeft UNESCO GEBOORTEJAAR VAN MEVLANA RUMI Nr nleiding vn het 800 ste geboortejr vn de Turkse mysticus en dichter Mevln Celleddin Rumi is het jr 2007 door Unesco uitgroepen tot het jr vn Mevln en tolerntie In het verlengde vn dit gegeven hebben ntl stichtingen en verenigingen besloten om in dit kder het gehele jr door ctiviteiten te orgniseren. Deze ctiviteiten zullen vn informtief tot muzikl zijn en verspreid over heel Nederlnd worden georgniseerd. Ter ere vn 2007 Unesco jr vn Mevln en tolerntie is er voor het jr 2007 een klender gedrukt. Bij de 12 mnden zijn de historische fbeeldingen vn de driende Derwisjen voor 1925 fgebeeld. Op de Mevln 2007 klender komt de universele gedchte vn Rumi tot uitdrukking. Het clendrium bevt nst de islmitische, joodse en christelijke feesten gedenkdgen ook de Soefi-dt. De klenders zullen tijdens de ctiviteiten worden uitgedeeld. De mysticus en dichterj werd in het jr 1207 in Afghnistn, geboren. Toen hij in de vijftig ws, dicteerde hij n een vriend de tekst vn wt zijn grote spirituele meesterwerk zou worden, de Mesnevî. N een pr jr ws het werk voltooid: De zes boeken bestn uit versregels, wrin het leven, het bovenntuurlijke, buitenrds en kosmisch bewustzijn poëtisch wordt beschreven en verklrd. De nm Mevln Celâleddin Rumi stt voor een estetische vlucht in oneindige liefde. Het belng vn Mevln s oorspronkelijke Sufi filosofie overschrijd ntionle en etnische grenzen. Hij bevorderde ongelimiteerde tolerntie, positieve redentie, goedheid, welzijn en bewustzijn middels de liefde. N eeuwen in het Midden- Oosten en Azië nzien ls groot spiritueel lerr te hebben genoten, is Mevln ook in het westen doorgedrongen. En hoe! Het is een oprmekelijk gegeven dt 800 jr n zijn geboorte, Mevln Rumi de meest gelezen dichter in de Verenigde Stten vn Amerik is. Wnt: Het verhl vn de liefde moet je horem vn de liefde zelf Het is ls een spiegel zowel sprkloos ls expressief. Mevln Rumi ( ) in het teken vn Mevln en tolerntie Gedurende dit Mevln-jr is er een scl n evenementen georgniseerd, vn informtieve tot muzikle, verspreid over het hele lnd. Eveneens is er specil voor deze gelegenheid een jrklender gedrukt, die de universele gedchten vn Mevln Celleddin Rumi tot uiting brengt. Niet lleen stt deze klender in het teken vn Mevln en soefisme, ook islmitische, joodse en christelijke feest- en gedenkdgen zijn hierop vermeld. Mevln s meesterwerk de Msnvi wordt in het Nederlnds vertld en postzegels met de beeltenis vn Mevln zijn dit jr onder ndere te koop bij evenementen die tijdens het Mevln-jr worden gehouden. Wie ws deze 13de eeuwse islmitische filosoof wiens spirituele erfenis tot op de dg vn vndg door miljoenen volgelingen verspreid over de wereld, levend wordt gehouden? Levensloop vn Mevln Mevln werd geboren in de std Blh, in het tegenwoordige Afghnistn, op 30 september Hij ws de zoon vn Bheddin Veled, een islmitische geleerde, en kleinzoon vn Hüseyin Htibi, die bekend stond onder de nm Sultn der kennis. Zijn moeder, Mumine Htun, ws de dochter vn de emir vn Blh. Mevln s vder moest wegens een nderende invsie vn de Mongolen de std ontvluchten. Smen met fmilieleden en nste vrienden verliet hij Blh rond het jr Hun eerste tussenstop ws Nisbur, wr de groep kennismkte met de bekende sufi Feriduddin Attr. Mevln werd ondnks zijn jonge leeftijd opgemerkt door Attr, die zijn wrdering en goedkeuring liet blijken ten nzien vn deze veelbelovende jongen. TÜRKEVİ Mevln Specil TÜRKEVİ Mevln Specil

4 Hij schijnt over Mevln s vder en diens zoon gezegd te hebben: dr gt een zee, gevolgd door een ocen. Vn Nisbur reisde het gezelschp door nr Bgdd om vervolgens vi Kufe richting Kb te gn. Op de terugweg vn deze pelgrimsreis werd gestopt in Dmscus, wrn de lnge tocht door Turkije eindigde in Krmn. Hier stichtten zij een medresse (school voor theologie), die werd gebouwd door Subsi Emir Mus. Mevln s fmilie en vrienden kwmen in 1222 n in Krmn, wr zij zeven jr verbleven. In die periode trouwde Mevln met Gevher Htun. Uit dit huwelijk werden twee zonen geboren, Sultn Veli en Aleddin Celebi. Jren lter, ndt zijn eerste vrouw ws gestorven, trouwde Mevln opnieuw met Kerr Htun, een weduwe die l een dochter, genmd Melike, hd. Uit zijn tweede huwelijk werden weer twee zonen geboren: Muzferredin en Emir Alim Celebi. De streek rond Krmn werd toentertijd geregeerd door de Seltsjoeken, die het grootste deel vn Antolië veroverd hdden. Hoofdstd vn dit gebied ws Kony, ook toen l een trekpleister voor kunstenrs, rtiesten en studenten. Het hoofd vn deze Seltsjoekse provincie, Aleddin Keykubd, vroeg de vder vn Mevln nr Kony te komen om zich dr te vestigen. Bheddin Veled ccepteerde deze uitnodiging en rriveerde in Kony op 3 mei 1228 smen met zijn fmilie en nste vrienden. Sultn Aleddin onthlde hen met een grote ceremonie en wees de Altunp Medrese toe voor huisvesting vn hun theologische school. Mevln s vder stierf in Kony op 12 jnuri Hij werd begrven in de rozentuin vn het Seltsjoekse pleis, wr de huidige Mevlevi-grfkmer vn het Mevln Museum gesitueerd is. N het overlijden vn zijn vder, werd Mevln (wt onze gids betekent) gezien ls diens opvolger. Mevln ws in de loop der jren uitgegroeid tot een uitmuntende student in wetenschp en theologie. Ceremonies met dnsende derwisjen die hij gf in de medresse trokken toen l een groot publiek. In 1244 ontmoette Mevln de derwisj Sems-i Tebrizi (Semseddin), nhnger vn het soefisme, een scetische stroming binnen de islm. Deze ontmoeting ws het begin vn hun sterke mystieke bnd. De invloed vn Semseddin brcht de nuchtere Mevln in contct met exttische mystiek. Om soms dgenlng durende, medittieve bijeenkomsten vn Semseddin bij te wonen, begon hij zijn eigenlijke werk te verwrlozen. Hun smenwerkingsverbnd duurde echter slechts korte tijd, wnt Semseddin stierf in 1247, Mevln in diepe rouw chterltend. Msnvi: Mevln s meesterwerk Mevln ws de grote dichter vn mystieke poëzie, hij legde de bsis voor de mystieke stroming binnen de islm. De Msnvi is Mevln s belngrijkste en omvngrijkste dichtwerk, geschreven tijdens de ltste jren vn zijn leven. Kom, kom opnieuw, wie je ook bent, kom! heiden, vuurnbidder, fgodvereerder l brk je honderd keer je beloften kom en kom opnieuw, hier is de deur vn de hoop, kom zols je bent! Hij wijdde zich hiern tussen zijn 54ste en 57ste levensjr, vn 1258 tot 1261, en zette het smenstellen vn deze verzen voort tot hij in 1273 stierf. Zijn ltste verhl bleef dn ook onvoltooid. Dit versregels tellend dichtwerk vn Mevln in zes delen, bevt llerlei poëtische en filosofische verhlen over vele onderwerpen, fbels, mystieke gedchten en opvoedkundige ideeën en dviezen op velerlei gebied. Al deze onderwerpen, die toch een geheel vormen zijn onder een noemer onder te brengen: de liefde. Het doel vn de liefde is God, de bron ervn is de geest. Kort n zijn verschijning wordt de Msnvi, eerst in Turkije en omliggende islmitische lnden, bekend. De wereld De slechte wereld is een vergnkelijke situtie. De wereld is: niet weten vn Gods bestn. De slechte bnden vn de wereld moeten worden losgemkt. De enige weg hiervoor is de liefde: De wereld is in voortdurende verndering en vernieuwing. Mr de wereld gt sneller dn het leven, drom lijkt hij ons blijvend en onvergnkelijk. Sinds dit meesterwerk in de 19de eeuw vertld ws in het Engels en Frns, werd de Msnvi ook in de westerse wereld, tot op de dg vn vndg, beschouwd ls inspirtiebron voor hen die spirituele verdieping zoeken. Ter gelegenheid vn het door Unesco uitgeroepen jr vn Mevln wordt de Msnvi in smenwerking met de gemeente Kony in het Nederlnds vertld door een selecte groep Turks- Nederlndse schrijvers, onder supervisie vn Abdulwhid vn Bommel. Mevln en de wervelende derwisjen N de dood vn Mevln werd door zoon Sultn Veli en nderen uit Mevln s kring, in zijn nvolging de Mevlevi-orde gesticht. De volgelingen vn deze orde werden Mevlevi-derwisjen genoemd. Het woord Mevlevi houdt verbnd met de nm Mevln en ook met de Korntekst: Wrheen met ook keert of drit, overl zl men Allhs gezicht zien. Voordt Mevln in 1273 overleed, ws hij begonnen met het uitvoeren vn sem s. Iedere vrijdgochtend zette hij in de semhne, de dnszl, zijn studenten n tot mystieke extse die tot inzicht, goddelijke openbringen en inspirtie moest leiden. In de chthoekige semhne vn het Mevln-klooster (het tegenwoordige Mevln Museum) lopen rondom twee verdiepingen met glerijen, wr diegenen die niet dnsten plts konden nemen. Voor de muziknten ws er een prte nis. Verreweg het belngrijkste instrument vn de sem-muziek is de ney, de rietfluit. Mevln noemde de mens de Ney, het riet, wr God door fluit en zingt. Ieder kledingstuk vn de wervelende derwisjen heeft een symbolische betekenis: de cilindervormige hoge hoed verwijst nr de grfsteen, de zwrte mntel nr het grf, en het lnge witte gewd nr het doodskleed. De wervelende bewegingen vn de dnsers representeren de rde die om zijn s drit. Hun roterende weg over de dnsvloer symboliseert het drien vn rde rondom de zon. Bij het begin vn de ceremonie zitten de derwisjen om de meester heen. Wnneer de musici hun klgelijke, hypnotiserende muziek beginnen te spelen, stn de derwisjen op, buigen voor de meester en bewegen met sttige pssen in een hlve cirkel om hem heen en blijven op een teken stilstn. Deze meester heeft pltsgenomen op een rode schpenvcht; deze rode kleur symboliseert de zonsondergng. Dit ter herinnering n de vond vn zondg 17 december 1273, toen Mevln vn deze wereld nr de ndere overging, terwijl de ondergnde zon de horizon en hemel vn Kony rood kleurde. Voordt het ronddrien vn de derwisjen begint, lten de dnsers lngzm hun mntels vllen, ten teken vn het zich ontdoen vn wereldse gedchten. De semleider gt vervolgens nr de meester om diens rechterhnd te kussen, wrn deze hem op het hoofd kust. TÜRKEVİ Mevln Specil TÜRKEVİ Mevln Specil 7

5 Drmee geeft hij te kennen dt de sem kn beginnen. De rest vn de dnsers doet hetzelfde, wrmee ook zij n de sem kunnen deelnemen. Alle dnsers houden hun rechterhnd ls in gebed open nr boven en de linkerhnd nr beneden. Dit betekent: Wij krijgen vn God en geven door n het volk. We vergren niets voor onszelf. Wij zijn niets nders dn een uiterlijke schijn. Alle dnsers houden hun rechterhnd ls in gebed open nr boven en de linkerhnd nr beneden. Dit betekent: Wij krijgen vn God en geven door n het volk. We vergren niets voor onszelf. Wij zijn niets nders dn een uiterlijke schijn. De Sultn en de derwisj An het eind vn de reeks vn dnsrondes voegt ook de meester zich n het gezelschp toe. Hij vertegenwoordigt op dt moment Mevln. De meester beweegt zich uiteindelijk lngzm nr zijn rode vcht. Drmee is de sem ten einde. De eerste Sem Volgens overlevering wndelde Mevln op een dg door de strten vn Kony. Hij hoorde het geklop vn een goudsmid. In iedere slg vn het hmertje hoorde hij de nm vn Allh en deze bonkte hem met iedere slg opnieuw in het hrt. Opgezweept door wt hij hoorde, begon hij in extse om zichzelf te drien. Deze wervelende dns kreeg de nm Sem. Mevlnweek Jrlijks bezoeken miljoenen mensen het vroegere Mevln-kloostercomplex, dt in 1925 door Atturk tot museum werd verklrd. Dit museum vn Mevln is niet lleen een vn de meest bezochte muse vn Turkije, mr wordt tevens beschouwd ls een vn de heiligste pltsen vn de Islm. Rond 17 december, Mevln s sterfdg, vindt jrlijks de Mevln-week plts. Kony is in deze periode het centrum vn llerlei herdenkingsevenementen en wordt dn overspoeld door pelgrims uit Turkije en Mevln-volgelingen uit de hele wereld. Mevln geloofde dt zijn sterfdg tevens de dg vn zijn wedergeboorte ws. Door deze overtuiging noemde hij de sterfdg Seb-i Arus, wt bruiloftsncht betekent, en zijn ltste wil hield in, dt zijn fmilie, geliefden en volgelingen niet hoefden te rouwen om zijn heengn. In een vn zijn geschriften verwoordde hij deze wens: Als ik dood ben, lt uw ogen niet nr de grond gericht zijn om mijn grf te zoeken! Mijn grf zl liggen in de hrten der wijzen. De Sultn reed eens, omgeven door hovelingen en soldten door de strten vn Istnbul. De hele bevolking vn de std liep uit om de Sultn te zien. Iedereen boog op het moment dt de Sultn voorbijkwm, behlve een in lompen gehulde derwisj. De Sultn liet de stoet stoppen en liet de derwisj bij zich brengen. Hij wilde weten wrom de derwisj niet boog ls hij voorbijkwm. De derwisj ntwoordde: Lten l deze mensen voor u buigen. Zij willen lleml bezitten wt u bezit: geld, mcht, sttus. Goddnk betekenen die zken niets meer voor mij. Bovendien, wrom zou ik voor u buigen terwijl ik twee slven heb die uw meesters zijn? De menigte hield de dem in en de Sultn liep rood n vn woede. Wt bedoel je?, schreeuwde hij. Mijn twee slven, die uw meesters zijn, zijn woede en hebzucht, ntwoordde de derwisj rustig en hij keek de Sultn recht n. Toen boog de Sultn voor de derwisj, wnt hij erkende de wrheid vn wt de derwisj hd gezegd. De Ontmoeting. Twee humnisten en negen vrgstukken... In het kder vn Mevlnjr 2007 zullen Cihn Okuyucu (Ftih Universiteit, Istnbul) en Jn vn Herwrden(Ersmus Universiteit, Rotterdm) de overeenkomsten en verschillen nlyseren tussen de Celleddin Rumi Mevln (Blkh, Afghnistn 1207 Kony, Turkije 1273) ws een sufi, humnist, schrijver en filosoof. Desiderius Ersmus (Rotterdm, Bzel 1536) ws een Nederlnds Augustijner monnik, humnist, schrijver en filosoof. twee grootste vertegenwoordigers vn humnisme. In het Oosten is dit Mevln Rumi, in het Westen Desiderius Ersmus. Mevln en Ersmus De onderwerpen zijn: Mens, tolerntie en humnisme, volgens Mevln en Ersmus Het werk vn Mevln en Ersmus, Ethiek, opvoeding en onderwijs volgens Mevln en Ersmus De profeten Jezus en Mohmed volgens Mevln en Ersmus Islm en Christendom volgens Mevln en Ersmus Sufisme en Sofisme volgens Mevln en Ersmus De dood en het hiernmls volgens Mevln en Ersmus De invloed vn Mevln en Ersmus in Oosterse en Westerse wereld De invloed vn Mevln op Kony en vn Ersmus vn Rotterdm Zowel Ersmus ls Mevln hdden een geestelijke ls vder. De moeder vn Mevln ws de dochter vn de Emir vn Blkh. De moeder vn Ersmus de huishoudster vn zijn vder, een priester in Goud. Zijn leven lng heeft Ersmus de gevolgen moeten drgen vn de geestelijke sttus ls defectus ntlis (geboortedefect, ofwel een onwettig kind). In 1506 wijzigde hij zijn nm vn Gerrit Gerritszoon in Desiderius Ersmus. Desiderius betekent de gewenste. Mevln werd geboren ls Mohmed Cellledin. En net ls Ersmes een reiziger. Treffen we Mevln n in pltsen ls Dmscus, Mekk, Medin, Aleppo, Krmn, Ersmus vinden we terug in Prijs, Londen, Leuven en Rome. De negen onderwerpen die Okuyucu en Vn Herwrden nlyseren zullen ook in de tweetlige wekelijkse bijlge vn de krnt Zmn worden gepubliceerd. Deze rtikelen zullen met de verslgen vn de discussie bijeenkomsten wrme het brede publiek gezocht wordt, ook in de boekvorm verschijnen. 8 TÜRKEVİ Mevln Specil TÜRKEVİ Mevln Specil 9

6 r Lourdes n Mevln : vertrek n i e een boek v m n 4 v n e d : nbie Lourdes. 5 mei 2007 ischop vn B e d n ompostel s ntigo de C S in het Frn in st m : nko boek vn 5 juni 2007 en vn een d ie b n : 7 postel 6 juni 200 go de Com ti n S n Bischop v finister ompostel : nkomst i n ju ntigo de C 9 S in g d m 7: rust r Amsterd 10 juni 200 vlucht n g ru te : juni 2 Door Annemieke Telkmp Mevlnwlk Sntigo de Compostel Het moest er eens vn komen. De eerste moslim die de bedevrt nr het grf vn de postel Jcobus in Sntigo de Compostel gt mken. Door het lopen vn deze middeleeuws-christelijke boetetocht wil hij de tolerntie vn Mevln, ten opzichte vn ndere godsdiensten tot uitdrukking brengen. Juist in Sntigo, wr de postel ls Morenslchter wordt vereerd. Tot op heden dnkt de Spnse koning Jun Crlos jrlijks de postel voor zijn hulp in de reconquist op de moslims. De koning wordt hierin bijgestn door de llerhoogste kerkelijke instnties en utoriteiten. Sedt Çkir, directeur vn uitgeversbedrijf Webisrehberi in Amsterdm: Meer Rooms Ktholieke geloofsgrntie bestt er niet op dit niveu. Bij het bureu dt in Sntigo de pelgrimregistrtie noteert, moeten ze hrtelijk lchen om de vrg of er wel eens een Turk de pelgrimge nr de Morenmoller hd volbrcht. Sedt Çkir loopt nr Sntigo in het kder vn het UNESCO-Jr vn Mevln Rumi. Die in 2007 zijn chthonderste verjrdg viert. Mevln Rumi is op dit moment de meest gelezen dichter in uiteenlopende lnden ls Amerik en Irn. Çkir noemt Rumi de tegenpool vn de 10 TÜRKEVİ Mevln Specil kriktuur die ktholieken in Spnje vn de heilige Jcobus hebben gemkt. Het is ntuurlijk treurig hoe schndlig de kerk een heilig mn heeft misbruikt tegen de Moren en Joden. Çkir: Sint Jcob heeft nooit een moslim gezien, lt stn fgeslcht. Hij leefde in de eerste eeuw, moslims zijn er sinds de zevende eeuw. Jcob werd volgens de bijbel in Jeruzlem onthoofd. Engelen trnsporteerde hem nr Sntigo in noordwest Spnje. Wr hij een onfhnkelijk fterlife zou hebben geleid en de Ktholieke Koningen vn Spnje vnf de wolken hebben opgehitst tegen de moslims en de joden. Çkir wil tijdens zijn bedevrt de tolerntie vn Mevln ten opzichte vn ndere godsdiensten tot uitdrukking brengen. In de middeleeuwen werd Sntigo n Rome en Jeruzlem de belngrijkste bedevrtplts vn de christelijke wereld. Çkir: Het geloof in heiligen vormt een wezenlijk onderdeel vn de ktholieke geloofsbelijdenis. Sntigo is een belngrijke heilige. Deze sint stt met een eigen Hoogfeest in de Cnon vn Heiligen op 25 juli. Çkir noemt het treurig dt de heilige Jcob door de Spnse kerk werd misbruikt om de Moren en Joden te verdrijven. Of, heel modern, Snt Igo te zien ls modern terrorismebestrijder. Juist omdt deze heilige ls de Morendoder wordt vereerd hebben ze in Sntigo Mevln het hrdst nodig Hoewel er l jren geen morenpoppen meer worden onthoofd op de jrlijkse feesten voor de kthedrl vn Sntigo, stt er de vond voor 25 juli een bordppieren front voor de kerk in de vorm vn een moskee. De overwinning vn de Ktholieken op de muzelmnnen mg vn de brndweer niet om midderncht in de hens. Çkir kn gerust zijn. Al jren hoor je niets meer over het trditionele muselmnnenjgen. Of Sedt Çkir zelf de trditionele mbrzzo boven het hoogltr zl verrichten weet hij nog niet. Wt hij zeker wil zien is het roemruchte beeld vn de heilige ls El Mtmoros. Het stt in de zijkpel. In het donker. Alleen op flitsfoto s zie je de vertrpping vn de moren onder de hoeven vn het prd vn Jcobus de Veroverr vn Spnje. Een ding is duidelijk, dr gelooft Çkir niet in. Dt kn toch niet. Die postel ws toen l tien eeuwen dood.

7 Unesco 2007 het jr vn Mevln Nr nleiding vn het 800 ste geboortejr vn de Turkse mysticus en dichter Mevln Celleddin Rumi is het jr 2007 door Unesco uitgroepen tot het jr vn Mevln en tolerntie. In het verlengde vn dit gegeven hebben ntl stichtingen en verenigingen besloten om in dit kder het gehele jr door ctiviteiten te orgniseren. Deze ctiviteiten zullen vn informtief tot muzikl zijn en verspreid over het hele lnd worden georgniseerd. HET JAARPROGRAMMA Mevln Cursus dtum: plts:turkshuis te Amsterdm projectleider(s): Cengiz Ozkynk (Stichting Tevzu) In het kder vn 2007 Unesco jr vn Mevln en tolerntie zl er vn 22 tot 27 jnuri in Amsterdm een cursus worden gegeven met ls them Mevln en zijn weg. De cursus werd verzorgd door de heer Ömer Tugrul Inncer uit Turkije, een deskundige op het gebied vn Mevln. De heer Inncer, in dienst vn de Turkse Ministerie vn Cultuur, heeft in Amsterdm gedurende 5 dgen de cursisten informtie gegeven over Mevln, zijn levenswijze, kijk op het leven en zijn gedchtegoed. De cursisten hebben deze intensieve cursus met succes doorlopen. Zij zullen vervolgens n verschillende bijeenkomsten en workshops deelnemen om het leerstof over Mevln over te brengen n de deelnemers. Frgmenten uit de Mesnevi In het kder vn 2007 Unesco jr vn Mevln en tolerntie en door het 800 ste geboortejr vn Mevln wordt zijn meesterwerk de Msnvi, een leerdicht dt zes boeken en zo n versregels beslt, vertld nr het Nederlnds. De vertling zl door een groep selecte schrijvers en de eindredctie door de schrijver Abdulwhid vn Bommel worden gedn. De Msnvi bestt uit onderling verweven verhlen, metfysische bespiegelingen en hoge vluchten vn lyrische inspirtie. De levenswijsheid die Rumi in zijn werk tot uitdrukking brengt, openbrt een grote wrheid, nmelijk dt l het leven één is. De vertling vn Msnvi wordt in smenwerking met de gemeente Kony uit Turkije gereliseerd. Kony is de std, gelegen in centrl Turkije, wr Mevln zich in 1240 definitief vestigde en in 1273 stierf Mevln Postzegel Ook ter ere vn 2007 Unesco jr vn Mevln en tolerntie zullen specile postzegels gedrukt worden met fbeeldingen vn Mevln. Deze postzegels zullen tijdens te orgniseren evenementen te koop worden ngeboden n de bezoekers zodt ze een ndenken hebben n het Mevlnjr Bezoek n Afghnistn dtum:eind mei 2007 Eind mei is een reis nr Belh, de std wr Mevln is geboren, geplnd om dr zijn ouderlijke huis te bezoeken. Tegelijkertijd wordt een school bezocht en voorzien vn nodige technische pprtuur en ndere spullen die leerlingen hrd nodig hebben. Mevln en Ersmus In het kder vn het Mevln-jr 2007 zullen Cihn Okuyucu (Ftih Universiteit, Istnbul) en Jn vn Herwrden(Ersmus Universiteit, Rotterdm) de overeenkomsten en verschillen nlyseren tussen de twee grootste vertegenwoordigers vn humnisme. In het Oosten is dit Mevln Rumi, in het Westen Desiderius Ersmus. De onderwerpen zijn: Mens, tolerntie en humnisme, volgens Mevln en Ersmus Het werk vn Mevln en Ersmus, Ethiek, opvoeding en onderwijs volgens Mevln en Ersmus De profeten Jezus en Mohmmed volgens Mevln en Ersmus Islm en Christendom volgens Mevln en Ersmus Soefisme en Sofisme volgens Mevln en Ersmus De dood en het hiernmls volgens Mevln en Ersmus De invloed vn Mevln en Ersmus in de Oosterse en de Westerse wereld De invloed vn Mevln op Kony en vn Ersmus vn Rotterdm De negen onderwerpen die Okuyucu en Vn Herwrden nlyseren, zullen worden gepubliceerd in de tweetlige wekelijkse bijlge vn de krnt Zmn. Progrmm: Unesco 2007 het jr vn Mevln HİÇ CD Projectleider: Adbullh Sevinçkn en Yusuf Merl Nr nleiding vn het jr vn Mevln en Tolerntie heeft de Turkse schrijver Yvuz Nufel gedichten geschreven met onderwerpen ls rmoede, prtheid, rmpen en migrtie. De gedichten zijn in de vorm vn een lbum onder de nm Hiç (nihil) uitgebrcht. Met dit CD krijgt men een duidelijk beeld vn de poëzie vn Yvuz Nufel. Ideeënwedstrijd met ls them Mevln en de kunst vn het smenleven dtum: / plts: Turkevi projectleider(s): Sdik Yemni Er zl vn 1 pril tot 1 juli een ideeënwedstrijd worden georgniseerd met ls them Mevln en de kunst vn het smenleven. An deze wedstrijd kn iedereen tussen de 15 en 30 jr deelnemen. De teksten mogen zowel in het Nederlnds ls in het Turks worden opgesteld. Voor het te vormen jurytfel zijn momenteel gesprekken gnde met oud minister Hns Dijkstl en de schrijvers Abdulwhid vn Bommel en Geert Mk. De nmen vn winnrs vn de ideeënwedstrijd zullen n de zomervkntie in Amsterdm op een feestelijke mnier worden bekendgemkt. De prijsuitreiking vindt op een feestelijke mnier plts. Mevln Poëzie Avonden dtum: / plts: verschillende steden projectleider(s): Sdik Yemni & Mehmet Ali Tsdemir (St. Kleurrijke Dns) Er zl op 10 verschillende locties in Nederlnd Mevln poëzie-vonden worden georgniseerd door de Vereniging Turks Nederlndse Schrijvers. Deze poëzievonden zullen Turks- en Nederlndstlig zijn en nst poëzie is in het progrmm volksdnsen opgenomen. Het volksdnsen gedeelte zl door de Stichting Kleurrijke Dns worden verzorgd. Mevln Soefi Klender Ter ere vn 2007 Unesco jr vn Mevln en tolerntie is er voor het jr 2007 een klender gedrukt. Bij de 12 mnden zijn de historische fbeeldingen vn de driende Derwisjen vn 1925 fgebeeld. Op het klender komt de universele gedchte vn Rumi tot uitdrukking. Het clendrium bevt nst de islmitische, joodse en christelijke feest- en gedenkdgen ook de Soefi-dt. De klenders zullen worden uitgedeeld tijdens de diverse ctiviteiten. 12 TÜRKEVİ Mevln Specil TÜRKEVİ Mevln Specil 13

8 Progrmm: Unesco 2007 het jr vn Mevln Progrmm: Unesco 2007 het jr vn Mevln Officiële Opening 2007 Unesco jr vn Mevln en tolerntie Mevln Foto Expositie & Optreden Derwisjen in de Oosterkerk Mevln in de Julinkerk Optreden vn Derwischen in Znse Schns Lezingen over Mevln en Mesnevi-filosofie Reis nr Kony en Mevln dtum: plts: Muziekgebouw n t Ij projectleider(s): Emir Brhn (St. Mystiek) Om het Mevln jr een stijlvolle strt te geven zl de officiële opening, door Stichting Mystiek georgniseerd, 20 pril in het Muziekgebouw n het IJ pltsvinden. Op deze vond zl 2007 Unesco jr vn Mevln en tolerntie officieel worden geopend door een fgevrdigde vn het Turkse Ministerie vn Cultuur. Op de vond is een expositie vn foto s vn Derwisjen, Ebru (ppiermrmer) en Turkse klligrfie. Drnst kn men genieten vn een Soeficoncert met een optreden vn driende Derwisjen uit Kony. Er zl ook een korte toelichting worden gegeven over Mevln door de geleerde Ömer Tugrul Inncer, de vertling drvn wordt verzorgd door de schrijver Abdulwhid vn Bommel. dtum: plts: Hoorn & Amsterdm Projectleider: Songül Şentürk en Şenol Ocklı Vn 21 t/m 28 pril 2007 zl in het Historisch Museum Turkije-Nederlnd te Hoorn een foto expositie over Mevln plts vinden. Nst een foto expositie zullen de schilderijen vn Nuri Cn met ls them Mevln worden geëxposeerd. Het museum is ontstn uit de in 1989 opgerichte Stichting Vriendschpsbrug Turkije - Nederlnd. De vereniging is er gndeweg vn overtuigd gerkt dt de in hr bezit zijnde foto s en documenten zo wrdevol zijn, dt zij het de moeite wrd vond om de collectie in een prte museum onder te brengen. In het museum bevindt zich een voor het publiek toegnkelijke bibliotheek ls ook een rchief. Bovendien kn men een grote hoeveelheid culturele en gebruiksvoorwerpen in originele stt bewonderen. Verder kunnen er in het museum Berlin : di s worden vertoond, welke zowel het historische verleden ls ook het heden vn beide lnden in beeld brengen. Bij dit lles stn de vriendschppelijke betrekkingen tussen Turkije en Nederlnd centrl. De mogelijkheid bestt om op fsprk met b.v. schoolklssen, verenigingen e.d. een bezoek n het museum te brengen. dtum: plts: Julinkerk / Den Hg De Hgse Bibliotheek orgniseert in smenwerking met de Vereniging Turks Huis diverse lezingen en evenementen voor de volgende doelgroepen. 21 pril voor de Turks doelgroep (Julinkerk) 19 mei voor de Afghnse doelgroep 23 juni voor de Irnese doelgroep 22 of 29 september is een symposium voor lle Mevln liefhebbers. Het them vn die dg kn zijn (hoe kunnen wij het gedchtegoed vn Mevln toepssen in onze smenleving. projectleider(s): Mohmmd Behshti (Bibliotheek Trnsvlkwrtier) en Rmdn Odek Hobbemplein JB Den Hg Hmburg: Tel Medien TV und Hndels GmbH VERTRETUNGEN B. Württemberg: Westliche Krl-Friedrichstr Pforzheim Tel. : / Fx : / Dominicusstr. 32, Berlin Tel. : Fx : Dortmund: Schliepstr. 3, Dortmund Tel. : Fx : HAUPTZENTRALE: Strkenburg Str. 7-9, Mörfelden-Wlldorf Zentrle: Fx: Borgfelderstr. 34, Hmburg Tel. : Fx : Köln: Lüxemburgerstr. 178, Köln Tel. & Fx : München: Lndwehrstrsse 43, München Tel & Fx : Nürnberg: Tel. : Lndgrbenstr. 90, Nürnberg Fx : Tel. & Fx : De Dnsende Derwisjen in Rotterdm dtum: plts: Rotterdm projectleider(s): Hsn Tekten en Byrm Altunts Gebouw de SCHALMEI Krbbendijkestrt LP Rotterdm Vnf: uur Niederlnde: Vn der Poelstrt 30 NL-3021 VW Rotterdm Tel. : Fx : Österreich: Lerchenfelderstr. 128/1/5, 1040 Wien Tel. : Fx : Schweiz: dtum: plts: Zndm projectleider(s): Ylcin Ygci (SMHO) De groep driende Derwischen uit Kony zullen voordt ze teruggn nr Turkije op zondg 22 pril ls ltste een optreden verzorgen in Openluchtmuseum Znse Schns. TGRT EU en de specile Mevln uitzending dtum: plts: Kony - Turkije Op 1 mei 2007 zl de interntionle televisiezender TGRT EU vnuit de tuin vn Mevln Museum (Kony) een live uitzending mken die geheel in het kder stt vn de Mevln ctiviteiten in Nederlnd. Nst een ntl Nederlndse orgnistoren zullen vertegenwoordigers vn het Ministerie vn Cultuur en de Gemeente Kony nwezig zijn. Ook zullen de Nederlndse-Turkse jongeren die op dt moment in Kony zijn in het kder vn uitwisselingsprogrmm het progrmm bijwonen. De live uitzending zl vn t/m uur (lokle tijd in Turkije) worden uitgezonden. dtum: 14 t/m 21mei 2007 plts: Diverse universiteiten en hogescholen projectleider(s): Cengiz Ozkynk (St. Tevzu) Er zl in de week vn 14 t/m 21 mei vn mndg t/m vrijdg, elke dg op een ndere universiteit en hogeschool in Nederlnd een lezing worden georgniseerd over Mevln en zijn filosofie. De lezingen worden verzorgd door de heer Ömer Tugrul Inncer, met een vertling door Abdulwhid vn Bommel. Er zullen ook voorbeelden te zien zijn vn de Ebru kunst (ppiermrmer) en er zl een volksdnsoptreden zijn. dtum: 24 pril t/m 8 mei 2007 projectleider(s): Sem Büber (SMHO) In het kder vn een interntionle jongerenuitwisselingsprogrmm vn Xplore zullen 12 jongeren vn 24 pril tot en met 8 mei 2007 Kony en Mevln bezoeken. De jongeren zullen in twee weken een duidelijk beeld krijgen hoe het leven in Kony (Turkije) in elkr zit en kennis mken met de Mevln filosofie. Zij krijgen les in de Mevln filosofie en zullen het Mevln museum en ndere muse bezoeken. Ook zullen ze worden ingewijd in verschillende kunstvormen en technieken. Ze zullen de gelegenheid krijgen zelf een kunstobject te mken door het toepssen vn het geleerde. Drnst zullen lokle gezinnen worden bezocht om een completer beeld te krijgen vn hoe het leven zich fspeelt in Kony. Ottomnse Culturele Bijeenkomst dtum: projectleider(s): Ylcin Ygci (SMHO) en plts: Zndm Zeki Şhin (TGRT EU) Preisliste U zult welkom zijn, wie u ook bent en Nr. 1, gültig b wrin u ook gelooft projectleider(s): Songül Demir In het Ottomnse Rijk werden de mensen vn verschillende geloven met ongekend grote tolerntie behndeld. Zols duidelijk wordt uit de filosofieën gebseerd op de goede wil vn mensen en het belng vn menselijke wrden zols uitgedrgen door de grote filosofen vn die tijd Yunus Emre en Celleddin Rumi. Deze geleerden welke in de wereld vn de Islm zeer bekend zijn om hun verlichte uitsprken ls: hetzelfde uitgngspunt hebben voor lle 72 verschillende volkeren en u zult welkom zijn, wie u ook bent en wrin u ook gelooft. De vrijheid en de grote tolerntie die de Ottomnen toonden tegenover de nietmoslims ws in Europ zo bekend dt het Rijk vn de Sultns de belngrijke veilige hven werd voor hen die op de vlucht wren wegens religieuze en politieke onderdrukking. Beginnend met de duizenden Joden die, n de herovering vn Spnje in 1492 door de Moren, vluchtten voor de vervolging die hierop volgde. Ook de Joden in midden- en oost Europ vonden de weg nr het Ottomnse Rijk teneinde n de pogroms dr te ontsnppen. Vnuit dit gedchtegoed willen een ntl orgnisties (Vereniging Turks Huis, Vereniging Yeni Osmnlılr) een culturele bijeenkomst orgniseren met ls them de Ottomnse Tolerntie. 14 TÜRKEVİ Mevln Specil TÜRKEVİ Mevln Specil 15

9 Mevln Ontbijten Rmdn iftr bijeenkomsten Interreligieuze iftr-vond met muziek en dns Firmlrın vzgeçilmez tnıtım rçlrı oln, tek syflık tnıtım broşürlerinden, yüzlerce syflık promosyon y d ürün ktloglrın kdr her türlü tnıtım mterylini, fotoğrf çekimlerinden, görsel tsrımlr ve mtb bskısın kdr bütün hizmetleri en uygun mliyetlerle yerine getiriyoruz. dtum: verschillende dt plts: Turkshuis Amsterdm projectleider(s): Mikil Gunes (UETD) Er zullen ontbijtsessies worden georgniseerd op verschillende belngrijke dgen vn verschillende religies, welke op de Mevln 2007 klender zijn vermeld. Drbij worden mensen vn de desbetreffende religie uitgenodigd. Doel is het bevorderen vn de interreligieuze diloog. Deze ontbijtsessies zullen op het kntoor vn Turkshuis in Amsterdm worden gehouden. dtum: / plts: vn Hrt Resturnts in Amsterdm, Den Hg en Rotterdm projectleider(s): Dhr. Ceml Aydin(vn Hrt Resturnts) & Ky Kock (UETD) In smenwerking met vn Hrt resturnts zl in Den Hg, Rotterdm en Amsterdm iftr bijeenkomsten in de mnd Rmdn worden georgniseerd. Tijdens deze bijeenkomsten zl nst het gebruikelijke iftr diner ook informtie over Mevln worden gegeven en er vinden volksdns optredens plts. dtum: plts: Amsterdm projectleider(s):ylcin Ygci (SMHO) en Mikil Gunes (UETD) Er zl op 30 september 2007, de 800 ste geboortedg vn Mevln, op een vrend schip een bijzonder iftrdiner worden gehouden met soefimuziek en driende Derwisjen. Er zullen op deze specile vond verschillende vertegenwoordigers vn verschillende religies, stichtingen, verenigingen en ndere mbtenren en functionrissen worden uitgenodigd. Getrcht zl worden om dit evenement ook in het progrmm vn het Rmdn Festivl op te lten nemen. Reklm tsrımı Web sitesi tsrımı Tnıtım broşürü Ürün ktloglrı Afiş çlışmlrı cretive solutions Grfik tsrım bir mesjı iletmek için metnin ve görsellerin lgılnbilir ve görülebilir bir düzlemde orgnize edilmesidir. Bskı, ekrn, hreketli film, nimsyon, iç mimri, pketleme gibi birçok ortmd uygulnbilir. Temel ilkeleri hizlm, denge, krşıtlık, vurgulm, hreket, görüntü, orn, ykınlık, tekrrlm, ritim ve birliktir. (Kynk: Vikipedi Ansiklopedisi) Concert in De Doelen dtum: plts: De Doelen, Rotterdm projectleider(s): Emir Brhn (St. Mystiek) & Adnn Dlkirn (St. Kulsn) N een lnge reeks vn llerlei ctiviteiten zl de viering vn het Mevln jr met het concert vn ZARA en Hlil Necipoglu voortgezet worden op 5 december in de concertgebouw De Doelen in Rotterdm. Dit evenement zl door Stichting Mystiek, Stichting Kulsn en De Doelen worden georgniseerd. Officiële Afsluiting 2007 Unesco jr vn Mevln en tolerntie Eind december 2007 of begin 2008 zl de officiële fsluiting vn het 2007 Unesco jr vn Mevln en tolerntie zijn. Op het progrmm stn diverse exposities en grote interntionl bekende rtiesten dtum: eind december 2007 en soefimuziknten. De definitieve inhoud, loctie en dtum zullen lter bekend worden gemkt onder ndere op de website: Contct: Propnweg AG Amsterdm + 31 (0) Dit Mevln-project komt tot stnd in smenwerking met de volgende orgnisties: UETD (Union of Europen Turkish Democrts), SMHO, Stichting Mystiek, Stichting Kleurrijke Dns, Stichting Kulsn, Vereniging IFKSAN, Cultuur- en Kunststichting Mozïek, Vereniging Turks Huis, Türk Dnış, Vereniging Turkse Schrijvers Nederlnd, Stichting Tevzu, Stichting ODA, Stichting Krdelen, Mokum TV Amsterdm, Historisch Museum Turkije-Nederlnd Hoorn, Zmn Nederlnd, Webisrehberi, Gemeente Kony en Resturnt MERAM 16 TÜRKEVİ Mevln Specil TÜRKEVİ Mevln Specil 17

10 Uit de Mesnevi Luister nr deze Ney, die klgt en het verhl probeert te vertellen vn schreiding - Sinds ze mij ontworteld hebben uit het riet-lnd, weeklg ik en hierdoor worden mnnen en vrouwen tot groot verdriet gedreven. - Ik heb iemnd nodig met een doorboorde en doorstoken borst, zols de mijne, zodt ik hem kn vertellen vn de pijnen vn mijn verlngen. - De Ney gt verder: Hij, die weggt vn zijn oorsprong, zoekt de gelegenheid om terug te komen. - Ik ben verdrietig in llerlei gezelschp en wordt bezocht door zowel de gelukkigen ls de ongelukkigen. - Een ieder wordt een vriend vn mij nr gelng zijn vermogen om wr te nemen, en velen nemen niet de moeite om mijn innerlijke geheim te chterhlen. Vrienden, vrienden, lten we niet vn elkr los zijn De ideeën vn nderszijn proberen te vergeten Omdt jullie in wezen hetzelfde zijn Wrom is er sprke vn nderszijn (Mevln) Bismillâhirrhmânirrhîm Dinle, bu ney nsıl şikâyet ediyor, yrılıklrı nsıl nltıyor: Beni kmışlıktn kestiklerinden beri ferydımdn erkek, kdın...herkes ğlyıp inledi. Ayrılıktn prç prç olmuş, klb isterim ki, iştiyk derdini çyım. Aslındn uzk düşen kişi, yine vuslt zmnını rr. 5. Ben her cemiyette ğldım, inledim. Fen hâllilerle de eş oldum, iyi hâllilerle de. Herkes kendi znnınc benim dostum oldu m kimse içimdeki sırlrı rştırmdı. Benim esrrım ferydımdn uzk değildir, nck (her) gözde, kulkt o nur yok. Ten cndn, cn d tenden gizli kpklı değildir, lâkin cnı görmek için kimseye izin yok. Bu neyin sesi teştir, hv değil; kimde bu teş yoks yok olsun! 10. Aşk teşidir ki neyin içine düşmüştür, şk coşkunluğudur ki şrbın içine düşmüştür. Ney, dosttn yrıln kişinin rkdşı, hâldşıdır. Onun perdeleri, perdelerimizi yırttı. Ney gibi hem bir zehir, hem bir tiryk, ney gibi hem bir hemdem, hem bir müştk kim gördü? Ney, knl dolu oln yoldn bhsetmekte, Mecnun şkının kısslrını söylemektedir. Bu klın mhremi kılsızdn bşksı değildir, dile de kulktn bşk müşteri yoktur. 15. Bizim gmımızdn günler, vkitsiz bir hâle geldi; günler ynışlrl yoldş oldu. Günler geçtiyse, geçip gitsin; korkumuz yok. Ey temizlikte nziri olmyn, hemen sen kl! Blıktn bşk her şey suy kndı, rızkı olmyn d günler uzdı. Hm, pişkinin hâlinden nlmz, öyle ise söz kıs kesilmelidir vesselâm. Dinle NEY den - Mijn geheim is niet ver verwijderd vn mijn geweeklg, mr de lichmelijke ogen en oren bezitten niet het licht of zijn niet toegestn het te zien. - Het lichm vn de geest vn het lichm zijn niet verborgen, toch is het niemnd toegestn het te zien. - De klnk vn de Ney is vuur en het is niet de gewone wind, mr hij die dit vuur niet heeft, kn zijn bestn verliezen. - Het is de liefdesvuur dt in de Ney zit, het is het verlngen nr liefde dt de wijn zijn krcht geeft. - De Ney is vriend vn een nder die verlten is, en hr muzikle delen hebben onze sluiers weggetrokken. - Hij, die zowel het ntigif ls gif heeft gezien, houdt vn de Ney. Duy şikyet etmede her n bu NEY, Der ki; ferydım kmışlıktn gelir, Ayrılıktn prçlnmış bir yürek, Şyet slındn birz yrıls cn, Ağldım her yerde, hep h eyledim. Herkesin znnınd dost oldum m; Hiç değil ferydım sırrım uzk. Aşikrdır cn- beden, gör insnı NEY sesi tekmil hv; oldu teş. Aşk teş olmuş, dökülmüştür NEY e, Yrdn yrı dostu NEY dost kıldı hem, Knlı yoldn NEY sunr hep rzuhl. NEY zehir, hem pnzehir, h nerde vr Sırrı bu klın, bilinmez kl ile, Sırf keder, gm; gitti kç gün, kç gece, Geçse günler, korku yok, her şey msl; Kndı her şey; tek blık knmz sudn, Anlmz olgun dmdn bil ki, hm Anltır hep yrılıklrdn bu NEY Duys her kim, gözlerinden kn gelir. İsterim ben; derdimi dökmem gerek Öyle bekler, vuslt ersin zmn Gördüğüm her kul için, dostum dedim. Kimse tlip olmdı esrrım. Gözde lkin yok ışık, duymz kulk Yok izin, görmez fkt insn, cnı. Hem yok olsun, kimde yoks bu teş! Cezbesi şkın krışmıştır mey e. Perdesinden perdemiz yırtıldı hem. Hem verir Mecnun un lkındn misl. Böyle bir dost, böyle özlemli yr? Tek kulktır müşteri, nck dile. Geçti ynlışlrl günler, öylece. Ey temizlik örneği, sen gitme kl! Gün uzr, rızkın bulmzs eğer cn. Söz uzr kesmek gerektir vesselm! Mesnevi nin vezniyle tercüme eden: Feyzi Hlıcı 18 TÜRKEVİ Mevln Specil TÜRKEVİ Mevln Specil 19

11 Mevln nın sıl dı Muhmmed Celleddin dir. Mevln ve Rumi de, kendisine sonrdn verilen isimlerdendir. Efendimiz mnsın gelen Mevln ismi O n dh pek genç iken Kony d ders okutmy bşldığı trihlerde verilir. Bu ismi, Şemseddin-i Tebrizi ve Sultn Veled den itibren Mevln yı sevenler kullnmış, det dı yerine sembol olmuştur. Rumi, Andolu demektir. Mevln nın, Rumi diye tnınmsı, geçmiş yüzyıllrd Diyr-ı Rum denilen Andolu ülkesinin vilyeti oln Kony d uzun müddet oturmsı, ömrünün büyük bir kısmının ord geçmesi ve nihyet türbesinin ord olmsındndır. HZ. MEVLANA NIN HAYATI Mevln nın doğum yeri, bugünkü Afgnıstn d bulunn, eski büyük Türk Kültür merkezi Belh tir. Mevln nın doğum trihi ise 30 Eylül Hzret-i Mevln nın Bbsı ile Belh ten Çıkışlrı ve Kony y Gelişleri Essen tsvvuf ehline iyi gözle bkmyn ve bunlrın Hrezmşh ktınd sygı görmelerini çekemeyen Fhreddin-i Rzi, Bheddin Veled in çıkç kendi leyhine tvır lmsın d çok içerlediğinden onu hrezmşh gmmzldı. Bheddin Veled in de gönlü Hrezmşh tn incindi ve Belh i terk etti. Anck rştırıcılr, Bheddin Veled in Belh ten göç etmesine sebep olrk, Moğol istilsını gösterirler. Sultnü l-ulem, ile fertleri ve dostlrıyl Belh şehrini trihlerinde terk ettikten sonr Hcc gitmeye niyet etmişti. Nişbur ugrdı. Göç kervnıyl Bğdt yklştığınd, kendisine hngi kvimden olduklrını ve nereden gelip nereye gittiklerini sorn muhfızlr Sultnü l-ulem Şeyh Bheddin Veled şu mnidr cevbı verir: Allh dn geldik, Allh gidiyoruz. Allh dn bşk kimsede kuvvet ve kudret yoktur. Bu söz Şeyh Şehbeddin-i Sühreverdi ( ) ye ulştığınd: Bu sözü Belhli Bheddin Veled den bşksı söyleyemez dedi, smimiyetle ve muhbbetle krşılmy koştu. Birbirleriyle krşılşınc Seşh Sühreverdi, ktırındn inip nezketle Bheddin Veled in dizini öptü, gönülden hürmetlerini sundu. Bheddin Veled, Bğdt t üç günden fzl klmdı ve Kufe yolundn Kbe ye hreket etti. Hc frizsını yerine getirdikten sonr, dönüşte Şm uğrdı. Bheddin Veled, ynınd biricik oğlu Mevln olduğu hlde, göç kervnıyl Şm dn Mlty y, ordn Erzincn, ordn Krmn uğrdılr. Krmn d bir müddet kldıktn sonr, nihyet Kony yı seçip ory yerleştiler. Hzret-i Mevln nın Evlenmesi Krmn d bulunduklrı 1225 trihinde Mevln, bbnın buyruğu ile, itibrlı, sil bir zt oln Semerkntlı Hoc Şerfeddin Ll nın, huyu güzel, yüzü güzel kızı Gevher Bnu ile evlendi. Mevln düny evine girdiğinde onsekiz yşınddır. Hzret-i Mevln nın, Kony y Yerleşmeleriyle İlgili Yorumu: Hk Tel nın Andolu hlkı hıkkınd büyük inyeti vrdır ve Sıddik-ı Ekber Hzretlerinin dusıyl d bu hlk bütün ümmetin en merhmete lyık olnıdır. En iyi ülke Andolu ülkesidir; fkt bu ülkenin insnlrı mülk shibi Allh ın şk leminden ve deruni zevkten çok hbersizlerdir. Sebeplerin hkiki yrtıcısı Allh, hoş bir lutuft bulundu, sebepsizlik leminden bir sebep yrtrk bizi Horsn ülkesinden Andolu vilyetine çekip getirdi. Hleflerimize de bu temiz toprkt konck yer verdi ki, ledünni (Allh bilgisine ve sırlrın it) iksirimizden (ltın ypm hssmızdn) onlrın bkır gibi vücutlrın sçlım d onlr tmmıyl kimy (bkışıyl, bktığı kimseyi mnen yücelten olgun insn); irfn leminin mhremi ve düny riflerinin hemdemi (cnciğer rkdşı) olsunlr. Hzret-i Mevln yı Yetiştiren Mutsvvıflr Sultnü l-ulem Şeyh Bheddin Veled Hzretleri Önceki bhislerde şhsiyetini belirtmeye çlıştığımız Bheddin Veled, Mevln nın ilk mürşididir. Yni Mevln y Allh yolunu öğretip, tsvvuf usulunce hkiktleri ve sırlrı gösteren trikt şeyhidir. Bütün İslm leminde yüksek itibr ve şöhrete ship oln Bheddin Veled, Selçuklululrın Sultnı Alddin Keykubt tn ykın lk ve sonsuz hürmet görür. Bheddin Veled, 3 Myıs 1228 trihinde Selçuklulrın bş şehri Kony yı şereflendirip yerleştikden kıs bir süre sonr, son derece smimi dindr oln Sultn Alddin Keykubt (sltnt müddesi ), sryınd Bheddin Veled in şerefine büyük bir toplntı tertip etti ve bütün ileri gelenleriyle birlikte onun mnevi terbiyesi ltın girdi. Sultü l-ulemy gönülden bğlı oln Sultn Alddin onu hyrnlıkl şöyle över; Heybetinden gönlüm tir tir titriyor, yüzüne bkmktn korkuyorum. Seyyid Burhneddin Hzretleri Bheddin Veled in irtihlinde Mevln yirmidört yşınd idi. Bbsının vsiyeti, dotlrının ve bütün hlkın ylvrmlrı ile bbsının mkmın geçti, oturdu. Mevln, bbsındn sonr, Seyid Burhneddin ile buluncy ktr bir yıl mürşidsiz kldı trihinde bbsının değerli hlifesi Seyyid Burhneddin-i Muhkkık-ı Tirmizi, Kony y geldi. Mevln onun mnevi terbiyesi ltın girdi. Hzret-i Mevln nın Dostlrı, Hlifeleri; Kendisine ilhm Kynğı Oln Mutsvvıflr Şems-i Tebrizi Hzretleri Bu ztın dı, Şemseddin Muhmmed olup doğumu 1186 dır. Tebrizli Melekdd oğlu Ali nin oğlu oln Şems, thsilini bitirdikten sonr, zmnının yegne şeyhi olrk gördüğü Tekbirzi Şeyh Ebu Bekir Sellebf (sele ve sepet örücüsüne) intisp etti ve onun terbiye ve irşdıyl yetişip olgunlştı. Şems, ulştığı mnevi mkm knt etmediğinden dh olgun mürşidler bulmk rzusuyl seyehte çıktı. Senelerce tkti tükenircesine bir çok bir çok yerler dolştı, zmnının rifleriyle görüştü. Bu rifleri, mn lemindeki uçuşund kinye olrk Şems e, Şems-i Perende (Uçn Güneş) dını vermişlerdir. Şems, t çocukluğundn itibren fikren ve ruhen hür bir derviş, kendinden geçercesine ilhi şk dlrk yşyn bir şhsiyetti. Şems, kendisini ruhen ttmin edecek seviyede bir Hk dostu bulmyn ve hep kendi mertebesinde bir sohbet rkdşı ryn bir kmil velidir. Yn ykıl, kendisine muhtp olbilecek, sohbetine dynbilecek bir dost ryn Şems in bir gece krrı elden gitti, heyecn içinde idi. Allh ın tecellilerine gömülüp mest olmuş bir hlde münctınd Ey Allh ım! Kendi, örtülü oln sevgililerinden birini bn göstermeni istiyorum diye ylvrdı. Allh trfındn, istediğinin, Andolu ülkesinde bulunn, Belhli Sultnü l-ulem nın oğlu Muhmmed Celleddin olduğu ilhm edildi. Bu ilhm ile Şems, 29 Ksım 1244 yılı Cumrtesi sbhı Kony y geldi. Kony lı Kuyumcu Şeyh Selhddin Hzretleri Yğıbsn ın oğlu Konylı Zerkub (kuyumcu) diye tnınn Şeyh Selhddin Feridun, Kony civrındki bir gölün kenrınd blıkçılıkl geçinen bir iledendir. Ummi olrk bilinen Şeyh Selhddin, gençliğinde Seyyid Burhneddin in terbiyesine girmiş, onun sohbetlerinde pişmiş, onun feyziyle olgunlşmış, kmil bir insndır. Ayrıc Şems in sohbetlerinde de bulunmuş, ondn d feyz lmıştır. Mevln ile Şems buluşmlrınd, ltı y Şeyh Selhddin in hücresinde sohbet etmişlerdir. Onlr hizmet edebilme şerefine ve sohbetlerinde bulunbilme bhtiyrlığın eren zt, Şeyh Selhddin dir. Şeyh Selhddin, kuyumcu dükknınd ltın vrk yprk, hellinden pr kznmk ve mnevi hlini kuvvetlendirmekle uğrşırdı. Hzret-i Mevln nın Vecd ile Sem ı Şeyh Selhddin in, Mevln ile tnışmsı t Seyyid Burhneddin in mnevi terbiyesi ltın girdiği trihte bşlr, fkt bütünsevgilerden tmmen vz geçip Mevln y mnen bğlnmsın ve vkitlerini onun sohbetlerine hsretmesine sebep şu hdisedir. Mevln bir gün Şeyh Selhddin in Kuyumculr çrşısındki dükknının önünden geçmektedir. İçeride vrk ypmk için çekiçle ltın dövmekte oln Kuyumcu Şeyh Selhddin ve çırklrının çekiç drbelerinden çıkn sesleri duyn Mevln, o hoş seslerin hengi ile cezbelenir. (Allh trfındn mnen çekilerek irdesi elden gider) ve vecd ile (kendinden geçip ilhi şk dlrk) Sem etmeye bşlr. Dışrıd Mevln nın Sem ettiğini gören Şeyh Selhddin onun, çekiç drbelerinin hengine, ritmine uyrk Sem ettiğini nlyınc, ltının zyi olmsını düşünmez ve çırklrın, çekiç drbelerine devm etmelerini emrederek kendisi de dışrı fırlr ve Mevln nın yrlrın kpnır. Çelebi Hüsmeddin Hzretleri Çelebi Hüsmeddin, vktiyle Kony y göçmüş bir soylu iledendir ve doğum yeri Kony dır. (1225) Çelebi lkbını kendisine veren Mevln dır. Gençliğinin ilk yıllrınd, Ahilerin şeyhi oln bbsını kybeden Çelebi Hüsmeddin, zmnının bütün ulu kişileri ve şeyhlerinden ykın lk ve himye gördüğü hlde, bütün hizmetkrlrı ve rkdşlrıyl, Mevln nın hizmetini seçmiştir. Böylece Mevln nın terbiyesinde yetişip olgunlşmış, kmil insn olmuştur. Mesnevi nin Yzılışı Eflki, Mesnevi nin yzılıp tmmlnmsını nlttığı bhiste diyor ki: Mevln Hzretleri, sil kişilerin sultnı Çelebi Hüsmeddin in czibesi ile heyecenlr içerisinde Sem ederken, hmmd otururken, ykt, sükunet ve hreket hlinde dim Mesnevi yi söylemeye devm etti. Bzen öyle olurdu ki, kşmdn bşlıyrk gün ğrıncy kdr birbiri rksındn söyler, yzdırırdı. Çelebi Hüsmeddin de bunu sür tle yzr ve yzdıktn sonr hepsini yüksek sesle Mevln y okurdu. Cilt tmmlnınc Çelebi Hüsmeddin, beyitleri yeniden gözden geçirerek gereken düzeltmeleri ypıp tekrr okurdu. Bu şekilde dikktlice yıllrı rsınd yzılmy bşlnıln Mesnevi, yıllrı rsınd son erdi. Hzret-i Mevln nın Bki Aleme Göçüşü Mevln, Çelebi Hüsmeddin ile tm onbeş sene güzel demler, hoş sflr sürdü. Bu müddet zrfındn bhtsızlrın fitne ve hücumundn uzk, huzur ve sürur içinde yşdı. Dostlrı onun cemlinin nurun pervne olmuşlrdı. Mevln, rtık son nlrını yşdığını, özlediği ebedi ceml lemine kvuşcğını nlmıştı. Ansızın hstlnıp ytğ düştü. Mevln nın hstlık hberi Kony d yyıldığı zmn hli, şifler dilemeye, gönlünü, dusını lmy geliyorlrdı. 20 TÜRKEVİ Mevln Specil TÜRKEVİ Mevln Specil 21

Hollanda daki eşinizin yanına gitmek

Hollanda daki eşinizin yanına gitmek Hollanda daki eşinizin yanına gitmek Hollanda toplumuna uyum sağlamak Naar uw partner in Nederland Meedoen in de Nederlandse samenleving Naar uw partner in Nederland Meedoen in de Nederlandse samenleving

Detaylı

Bloei! Turkse tradities in een Nederlandse context. deel 2 8 vrouwen vertellen hun verhaal. Hollanda ortamında Türk gelenekleri

Bloei! Turkse tradities in een Nederlandse context. deel 2 8 vrouwen vertellen hun verhaal. Hollanda ortamında Türk gelenekleri Bloei! Turkse tradities in een Nederlandse context deel 2 8 vrouwen vertellen hun verhaal Yeşerme! Hollanda ortamında Türk gelenekleri 2. bölüm 8 kadın kendi hikâyesini anlatıyor Dit project is mede mogelijk

Detaylı

bülteni Nieuwsbulletin IHH Nederland sayı yıl Sierra Leone de yetim yurdu ve okul açılışı yapıldı

bülteni Nieuwsbulletin IHH Nederland sayı yıl Sierra Leone de yetim yurdu ve okul açılışı yapıldı Hollanda bülteni Nieuwsbulletin IHH Nederland sayı yıl nr. 4 jaar 2014 Sierra Leone de yetim yurdu ve okul açılışı yapıldı De openingsceremonie van het weeshuis en de school in Sierra Leone IHH karanlık

Detaylı

2100 woorden op frekwentie - Turks

2100 woorden op frekwentie - Turks 2100 woorden op frekwentie - Turks aan al allemaal alles ander beginnen bij bijna blijven cent de dan dan (vgl) dat dat [aanw] dat [betrek deze die die dik dit doen dom door dus eens en er gaan geen geven

Detaylı

2100 woorden op frekwentie - Turks

2100 woorden op frekwentie - Turks 2100 woorden op frekwentie - Turks aan a-e al hepsi, bütün allemaal hep birlikte alles hepsi, herşey ander diğer beginnen başlamak bij yanında bijna neredeyse blijven kalmak, durmak (staan) cent de sent

Detaylı

Wetenschappelijke verhandeling

Wetenschappelijke verhandeling UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN ANALYSE VAN DE KOERDISCHE OPENING IN DE TURKSE MEDIA: HÜRRIYET EN ZAMAN Wetenschappelijke verhandeling aantal woorden: 24 487 LIENE MASSCHELEIN

Detaylı

Naar volwaardig burgerschap. Eşit vatandaşlığa doğru!

Naar volwaardig burgerschap. Eşit vatandaşlığa doğru! Naar volwaardig burgerschap De visie van het Inspraakorgaan Turken op de ontwikkeling van de VTurkse I E R I Ngemeenschap G 25 JA A R I OT Eşit vatandaşlığa doğru! N A A R VO LWA A R D I G B U R G E R

Detaylı

Türk Medeni Kanunu. Informatie over het Turks en Nederlands (familie)recht Türk ve Hollanda (Aile) Hukuku hakkında bilgi

Türk Medeni Kanunu. Informatie over het Turks en Nederlands (familie)recht Türk ve Hollanda (Aile) Hukuku hakkında bilgi Türk Medeni Kanunu Informatie over het Turks en Nederlands (familie)recht Türk ve Hollanda (Aile) Hukuku hakkında bilgi Colofon Uitgave: Landelijke werkgroep Mudawwanah Leden: Stichting Steun Remigranten

Detaylı

Haber ve fotoğraflar sayfa 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 de AYLIK SOSYAL, KÜLTÜREL & YORUM GAZETESİ DÜNYA. Ekim 2011

Haber ve fotoğraflar sayfa 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 de AYLIK SOSYAL, KÜLTÜREL & YORUM GAZETESİ DÜNYA. Ekim 2011 n Hollanda Türkleri nin, ülke dışındaki sosyal, kültürel, siyasi ve sportif alandaki etkinlikleri arasında, tarihe geçecek pek çok etkinlikleri olmuştur. Ama, nın sayfalarında özel bir ek içinde işlenmiş

Detaylı

Pijnbestrijding tijdens de bevalling - Turks Doğum sırasında sancıyı dindirmek

Pijnbestrijding tijdens de bevalling - Turks Doğum sırasında sancıyı dindirmek Pijnbestrijding tijdens de bevalling - Turks Doğum sırasında sancıyı dindirmek Pijnbestrijding tijdens de bevalling Bevallen doet pijn. Weinig vrouwen zullen opkijken van deze uit spraak. Zij weten dat

Detaylı

DIYABET NEDIR? Wat is diabetes?

DIYABET NEDIR? Wat is diabetes? DIYABET NEDIR? Wat is diabetes? www.novonordisk.nl Turks - Nederlands P a s s i e v o o r l e v e n İçindekiler DİYABET 6 ŞEKER HASTASININ VÜCUDUNDA NELER OLUYOR? 8 ŞİKAYETLER 14 BİRİNCİ TİP DİYABET 14

Detaylı

AYLIK SOSYAL, KÜLTÜREL & YORUM GAZETESİ DÜNYA. Temmuz 2012 MAANDELIJKS SOCIAAL, CULTUREEL & OPINIEBLAD. İlhan Karaçay Ankara daydı

AYLIK SOSYAL, KÜLTÜREL & YORUM GAZETESİ DÜNYA. Temmuz 2012 MAANDELIJKS SOCIAAL, CULTUREEL & OPINIEBLAD. İlhan Karaçay Ankara daydı Koningin Beatrix tweede keer in Turkije Het bezoek maakt deel uit van de viering van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Het is de tweede keer dat koningin Beatrix heeft Turkije

Detaylı

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 18 mei 9.00 11.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 18 mei 9.00 11.30 uur Turks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 onderdag 18 mei 9.00 11.30 uur 20 06 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen; het examen bestaat uit 44 vragen.

Detaylı

2012 ambertxt / BIS ISBN: 978-605-88807-7-1

2012 ambertxt / BIS ISBN: 978-605-88807-7-1 This Catalogue is published by BIS/Body-Process Arts Association. Produced in the context of the Exhibiton Commons Tense / Müşterekler Zamanı New Media Arts from Turkey, realised 15 30 September 2012 in

Detaylı

Mevlânâ'nın doğum yeri, bugünkü Afganistan'da bulunan, eski büyük Türk kültür merkezi : Belh'tir.

Mevlânâ'nın doğum yeri, bugünkü Afganistan'da bulunan, eski büyük Türk kültür merkezi : Belh'tir. Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî 1.Adı: Mevlânâ'nın asıl adı Muhammed Celâleddin'dir. M evlânâ ve Rûmî de, kendisine sonradan verilen isimlerdendir. Efendimiz mânâsına gelen Mevlânâ ismi O'na daha pek genç

Detaylı

Kınama. Sayfa 2. Sayı 2 Maliki onay verdi 2 bin asker Kerkük yolunda. KYB Genel Sekreter Birinci Yardımcısı Resul Çankaya Köşkü nde

Kınama. Sayfa 2. Sayı 2 Maliki onay verdi 2 bin asker Kerkük yolunda. KYB Genel Sekreter Birinci Yardımcısı Resul Çankaya Köşkü nde Abdullh Gül den tu m r u h z u T n ı r l m l Pt Kınm Türkiye nin bşkenti Ankr d, Türkiye Cumhurbşknlığı Ortdoğu Bşdnışmnı Erşt Hürmüzlü, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbşknı Abdullh Gül ün düşüncelerini dile

Detaylı

Examen VMBO-BB. Turks CSE BB. tijdvak 1 vrijdag 23 mei 13.30-15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB. Turks CSE BB. tijdvak 1 vrijdag 23 mei 13.30-15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2014 tijdvak 1 vrijdag 23 mei 13.30-15.00 uur Turks CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit

Detaylı

SAYI 02 OCAK 2014. hayatı paylaş. Mutlu Yillar

SAYI 02 OCAK 2014. hayatı paylaş. Mutlu Yillar SAYI 02 OCAK 2014 hytı pylş Aschffenburg hnu offenbch FRANKFurt.m. Mutlu Yillr hoşgeldin 2014 Eĝİtİm TAKIM RuHU hoş beş GEZI AFIYET OLSUN okuyan nesil EĞlence SINEMA 1 RANGE ROVER EVOQUE FÜR GEWÖHNLICH

Detaylı

Examen VMBO-BB 2012. Turks CSE BB. tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB 2012. Turks CSE BB. tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2012 tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-15.00 uur Turks CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 35 vragen. Voor dit

Detaylı

Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid

Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Staatsexamen VWO 2013 Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 24 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje VF-1008-w-13-1-o 1 Vwo Turkse taal elementair

Detaylı

Examen VMBO-KB. Turks CSE KB. tijdvak 1 woensdag 21 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB. Turks CSE KB. tijdvak 1 woensdag 21 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2008 tijdvak 1 woensdag 21 mei 9.00-11.00 uur Turks CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 44 vragen. Voor dit

Detaylı

Examen VMBO-BB 2006 TURKS CSE BB. tijdvak 1 vrijdag 2 juni 9.00 10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB 2006 TURKS CSE BB. tijdvak 1 vrijdag 2 juni 9.00 10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2006 tijdvak 1 vrijdag 2 juni 9.00 10.30 uur TURKS CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor dit

Detaylı

Examen VMBO-BB. Turks CSE BB. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB. Turks CSE BB. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2013 tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.00 uur Turks CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor

Detaylı

YENİ GELENLER İÇİN BRÜKSEL DE ÖĞRETİM HAKKINDA HER ŞEY

YENİ GELENLER İÇİN BRÜKSEL DE ÖĞRETİM HAKKINDA HER ŞEY çocuğunuz için bir okul YENİ GELENLER İÇİN BRÜKSEL DE ÖĞRETİM HAKKINDA HER ŞEY TURKS İÇİNDEKİLER I 1 1 GENEL BİLGİLER 2 2 ÇOCUĞUNUZ BİR YENİ GELEN Mİ? 5 3 YENİ GELENLER İÇİN ÖĞRETİM 6 4 BİR OKUL SEÇME

Detaylı

Examen VMBO-KB 2006 TURKS CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 2 juni 9.00 11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB 2006 TURKS CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 2 juni 9.00 11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2006 tijdvak 1 vrijdag 2 juni 9.00 11.00 uur TURKS CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit

Detaylı

Yeni proje tartışma yarattı

Yeni proje tartışma yarattı Hlk Sğlığı Müdürü Kemik, Nükleer Sntrle destek verdi... Tepkiler demogoji n Akkuyu Nükleer Sntrli ne SATILIK İŞYERİ Mersin de Ormn Bölge Müdürlüğü ynınd, Cemlpş Cddesi ne cepheli, 3.kt, 210 m2, işyerine

Detaylı

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 vrijdag 27 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 vrijdag 27 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 1 vrijdag 27 mei 13.30-15.30 uur Turks CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 49 vragen.

Detaylı

ÖNE ÇIKANLAR ETKİNLİK 23 NİSAN SİNEMA ATA DEMİRER KÜLTÜR MİRASI ANKARA DÜNDEN BUGÜNE ŞAPKA GURME DETOKS MENÜSÜ KARİYER HİLAL SARAL MİMAR YALIN TAN

ÖNE ÇIKANLAR ETKİNLİK 23 NİSAN SİNEMA ATA DEMİRER KÜLTÜR MİRASI ANKARA DÜNDEN BUGÜNE ŞAPKA GURME DETOKS MENÜSÜ KARİYER HİLAL SARAL MİMAR YALIN TAN SAYI: 22 www.ngdergi.com ÖNE ÇIKANLAR ETKİNLİK 23 NİSAN SİNEMA ATA DEMİRER KÜLTÜR MİRASI ANKARA DÜNDEN BUGÜNE ŞAPKA GURME DETOKS MENÜSÜ KARİYER HİLAL SARAL MİMAR YALIN TAN Gelecek için hzırlnn vtn evlâtlrın,

Detaylı

De Nederlandstalige kleuterleidster (leider) kan de bundel meevolgen daar de doelstellingen en voorbeelden ook in het Nederlands vertaald werden.

De Nederlandstalige kleuterleidster (leider) kan de bundel meevolgen daar de doelstellingen en voorbeelden ook in het Nederlands vertaald werden. Voorwoord Beste collega s Dit bundeltje met auditieve oefeningen in het Turks werd, in het kader van het project Thuistaal, samengesteld als leidraad voor de Turkstalige kleuterleidsters (leider) van de

Detaylı