IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility"

Transkript

1 Sıra No Requirements Gereklilikler KO/ Major/ NA 1 Kıdemli Yönetimin Sorumlulukları 1.1 Kurumsal Politika / Kurumsal İlkeler The senior management shall draw up and Kalite ve gıda politikası asgari olarak; implement a corporate policy. This shall Müşteri odaklı olmalı, consider as a minimum: Çevre sorumluluğu içermeli, customer focus İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility Üretilen ürünlerin gereksinimleri sustainability (Güvenli, Kaliteli, Yasalara uygun olarak ethics and personnel responsibility üretildiği bilgisini içermelidir.) product requirements (includes: product İşletme politikası bütün çalışanlara safety, quality, legality, process and bildirecektir. specification). The corporate policy shall be communicated to all employees The content of the corporate policy shall have been broken down into specific objectives for the related departments. The responsibility and the time scale for achievement shall be defined for each department of the company. İşletme politikasının içeriği ilgili departmanlar için belirli amaçlara ayrılacaktır. Hedeflere ulaşmak için yapılan çalışmalar için sorumluluk ve zaman cetveli işletmenin her bir departmanı için tanımlanacaktır From the corporate policy, the quality and food safety objectives shall be communicated to the employees in the respective departments and shall be effectively implemented. İşletme politikasındaki kalite ve gıda güvenliği hedefleri, bütün çalışanların bölümlerine göre yayınlanmalı ve etkin bir şekilde yayılması sağlanmalıdır The senior management shall ensure that the Üst yönetim yılda en az bir kere bütün hedeflerin A B C D Yorumlar

2 achievement of all objectives is regularly reviewed, as a minimum at least once a year All relevant information related to food safety and quality shall be communicated effectively and in a timely manner to the relevant personel. 1.2 İşletme Yapısı An organisation chart shall be available showing the structure of the company Competences and responsibilities, including deputation of responsibility shall be clearly laid down Job descriptions with clearly defined responsibilities shall exist and shall be applicable for employees whose work has an effect on product requirements KO n 1: The senior management shall ensure that employees are aware of their responsibilities related to food safety and quality and that mechanisms are in place to monitor the effectiveness of their operation. Such mechanisms shall be clearly identified and documented Employees with influence on product requirements shall be aware of their responsibilities, and shall be able to başarısını düzenli olarak gözden geçirilmesini sağlamalıdır. İşletme, gıda güvenliği ile ilgili bütün bilgilerin, ilgili personele etkin şekilde ve zamanında bildirilmesini sağlayacaktır. İşletme yapısını gösteren bir kuruluş şeması mevcut olacaktır. Sorumluluğun vekâleten verilmesini içeren yetkiler ve sorumluluklar açıkça belirtilmelidir. Çalışması üretim gereklilikleri üzerinde etkili olan çalışanlar için açıkça tanımlanmış sorumluluklar ile birlikte iş tanımları bulunacaktır. KO: Üst yönetim, çalışanların gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili sorumluluklarının farkında olmasını ve çalışmaların etkinliğini denetleyecek mekanizmaların bulunmasını temin edecektir. Bu mekanizmalar açıkça tanımlanmalı ve dokümante edilmelidir. Üretim gereklilikleri üzerinde etkili olan çalışanlar sorumluluklarının bilincinde olacak ve sorumluluklarını benimsediklerini gösterecektir.

3 demonstrate their understanding of their responsibilities The company shall have an IFS representative nominated by senior management The senior management shall provide sufficient and relevant resources to meet the product requirements The department responsible for quality and food safety management shall have a direct reporting relationship to the senior management The company shall ensure that all processes (documented and undocumented) are known by the relevant personnel and are applied consistently The company shall have a system in place to ensure that it is kept informed of all relevant legislation on food safety and quality issues, scientific and technical developments and industry codes of practice The company shall inform its customers, as soon as possible, of any issue related to product specification, in particular of all nonconformity(ies) identified by competent authorities related to products which could have, has or has had a defined impact on safety İşletme, üst yönetim tarafından bir IFS (Uluslar arası Gıda Standardı) temsilcisini tayin edecektir. Üst yönetim, ürün gerekliliklerini karşılamak için yeterli ve ilgili kaynakları sağlayacaktır. Kalite ve gıda güvenliği yönetiminde sorumlu departmanın üst yönetimle direkt raporlama ilişkisi olacaktır. İşletme (belgeli ya da belgesiz) bütün süreçlerin ilgili personel tarafından bilinmesini ve sürekli olarak uygulanmasını temin edecektir. İşletme kendisini gıda güvenliği ve kalitesi, bilimsel ve teknik gelişmeler ve endüstri uygulamaları gibi konularla ilgili tüm mevzuatlardan haberdar edecek bir sisteme sahip olacaktır. Şirket, yetkili merciiler tarafından belirlenen tüm uygunsuzluk(lar) özellikle, ürün özellikleri ile ilgili güvenliği etkileyen ve ürünlerin yasallığı ile ilgili herhangi bir sorun en kısa sürede, müşterilere bildirilmelidir. Bunlar ihtiyati tedbirler ile sınırlı kalmamalıdır.

4 and/or legality of respective products. This could include, but are not limited to cautionary issues. 1.3 Müşteri Odaklılık A documented procedure shall be in place to identify fundamental needs and expectations of customers The results of this procedure shall be evaluated and considered to determine quality and food safety objectives. 1.4 Yönetimin Gözden Geçirmesi Senior management shall ensure that the quality and food safety management systems are reviewed at least annually or more frequently if changes occur. Such reviews shall contain, at least, results of audits, customer feedbacks, process compliance and product conformity, status of preventive and corrective actions, follow up actions from previous management reviews, changes that could affect the food safety and quality management systems and recommendations for improvement This review shall include the evaluation of measures for the control of the quality and food Müşterilerin temel gerekliliklerini ve beklentilerini belirleyen dokümante edilmiş bir prosedür olacaktır. Bu prosedürün sonuçları kalite ve gıda güvenliği hedeflerinin belirlenmesi ile ilgili değerlendirilecek ve hedeflerin konulmasında göz önünde bulundurulacaktır. Üst yönetim, kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemlerini en az yılda bir kez veya değişiklik olması halinde daha sık olarak değerlendirmesini temin edecektir. Bu değerlendirmeler en azından tetkiklerin sonuçlarını, müşteri geri bildirimlerini, süreç ve ürün uygunluğunu, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumunu, önceki yönetim gözden geçirmelerinin takibini, gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemini etkileyecek değişiklikleri ve iyileştirme için önerileri içermelidir. Bu değerlendirme, kalite ve gıda güvenliği yönetim sisteminin kontrolü ve sürekli iyileştirme

5 safety management system and for the continuous improvement process The company shall identify and review regularly (e.g. by internal audits or on-site inspection) the infrastructure needed to achieve conformity to product requirements. This shall include, as a minimum, the following: buildings supply systems machines and equipment transport. The results of the review shall be considered, with due consideration to risk, for investment planning The company shall identify and review regularly (e.g. by internal audits or on-site inspection) the work environment needed to achieve conformity to product requirements. This shall include, as a minimum the following: staff facilities environmental conditions hygienic conditions workplace design external influences (e.g. noise, vibration). The results of the review shall be considered, prosesi için önlemleri içerecektir. İşletme, ürün gerekliliklerinin uyumunu sağlamak için gerekli alt yapıyı (örn. İç denetimler ya da saha teftişleri ile) düzenli olarak belirleyecek ve değerlendirecektir. Bu asgari olarak şunları kapsayacaktır; Binalar Tedarik sistemleri Makineler ve ekipmanlar Taşıma Değerlendirmenin sonuçlarına göre olabilecek riskler göz önüne alınarak yatırım planlaması yapılacaktır. İşletme, ürün gerekliliklerinin uyumunu sağlamak için gerekli iş ortamını (örn. İç denetimler ya da saha teftişleri ile) belirleyecek ve düzenli olarak değerlendirecektir. Bu asgari olarak şunları kapsayacaktır: Personel tesisleri Çevresel koşullar Hijyenik koşullar İşyeri tasarımı Dış etkiler (örn. Gürültü, titreşim) Değerlendirmenin sonuçlarına göre olabilecek

6 with due consideration to risk for investment planning. 2 Kalite Yönetim Sistemi 2.1 HACCP (Codex Alimentarius CA ya dayalı) HACCP Sistemi The system for food safety and quality management shall be documented and implemented, and shall be retained in one location (food safety and quality manual or electronic documented system) A documented procedure shall exist for the control of documents and their amendments All documents shall be clearly legible, unambiguous and comprehensive. They shall be available to relevant personnel at all times All documents which are necessary for compliance with the product requirements shall be available in their latest version The reason for any amendments to documents critical for the product requirements shall be recorded Kayıt Tutma All relevant records necessary for the product requirements shall be complete, detailed and maintained and shall be available on request. riskler göz önüne alınarak yatırım planlaması yapılacaktır. Gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemi belgelenmeli, uygulanmalı ve tek bir yerde saklanmalıdır (Gıda güvenliği ve kalitesi el kitabı ya da elektronik doküman sitemi). Belgeler ve eklerin kontrolü için dokümante edilmiş bir prosedür bulunacaktır. Tüm belgeler, net, okunaklı, anlaşılır ve kapsamlı olacaktır. Bu belgeler her zaman ilgili personel tarafından kullanılabilir olacaktır. Ürün şartlarına uyum için gerekli olan tüm belgelerin en son sürümü mevcut olacaktır. Ürün gereksinimleri için kritik olan belgelerde olan herhangi bir değişikliğin sebebi kaydedilmelidir. Ürün gereklilikleri için gerekli ilgili bütün kayıtlar tam ve ayrıntılı olacak, saklanacak ve istek üzerine ulaşılabilir olacaktır.

7 Records shall be legible and genuine. They shall be maintained in a way that subsequent manipulationof records is prohibited All records shall be kept in accordance with legal requirements and for a minimum of one year after the shelf life. For products which have no shelf life, the duration of record keeping shall be justified and this justification shall be documented Any amendments to records shall only be carried out by authorised persons Records shall be securely stored and easily accessible. 2.2 Gıda Güvenliği Yönetimi HACCP Sistemi The basis of the company s food safety control system shall be a fully implemented, systematic and comprehensive HACCP system, based upon the Codex Alimentarius principles. It shall take into account any legal requirements of the production and destination countries which may go beyond such principles. The HACCP system shall be implemented at each production site. Kayıtlar okunaklı ve gerçek olacaktır. Kayıtların kötüye kullanılması yasak olduğundan buna göre kullanılacaktır. Bütün kayıtlar yasal gerekliliklere göre ve en az raf ömründen bir yıl fazla olarak tutulmalıdır. Raf ömrü olmayan ürünler için, kayıt tutma süresi belirlenir ve bu gerekçe dokümante edilir. Kayıtlarda yapılacak herhangi bir değişiklik, sadece yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır Kayıtları güvenli bir şekilde saklanmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır. İşletmenin gıda güvenlik kontrol sistemi temeli CODEX Alimentarius Prensiplerine dayalı tam uygulanan, sistematik ve kapsamlı bir HACCP Sistemi olacaktır. Firma bu tür prensipleri aşan üretim ve ürünlerin gideceği ülkelerin her türlü yasal mevzuatlarını hesaba katacaktır. HACCP sistemi her üretim sahasında uygulanacaktır.

8 The HACCP system shall cover all raw materials, products or product groups as well as every process from goods into dispatch, including product development and product packaging The company shall ensure that the HACCP system is based upon scientific literature, or technical verified specifications relating to the manufactured products and procedures. This shall be maintained in line with new technical process development HACCP system shall be reviewed and necessary changes shall be made when any modification is made in the product, process or any step HACCP Team Assemble HACCP team (CA Step 1) The HACCP team shall be multidisciplinary and include operational staff. Personnel appointed as HACCP team members shall have specific knowledge of HACCP, product and process knowledge and the associated hazards. Where competent knowledge is not available, external expert advice shall be obtained Those responsible for the development and maintenance of the HACCP system shall have an internal team leader and shall have received adequate training in the application of the HACCP sistemi, ürün geliştirme ve ambalajlama dahil, bulunan mallardan sevkiyata kadar her sürecin yanı sıra bütün hammaddeleri, ürünleri ya da ürün gruplarını da kapsayacaktır. İşletme, HACCP sisteminin imal edilen ürünler ve süreçler ile ilgili bilimsel literatüre ya da teknik onaylı özelliklere dayalı olduğunu onaylayacaktır. Bu, yeni teknik süreç gelişimi ile aynı doğrultuda sürdürülecektir. HACCP sistemi, ürün, proses ya da üretim sürecinde yapılan her hangi bir değişiklikte revize edilir. HACCP Ekibi Kurma (CA Adım 1) HACCP ekibi farklı disiplinlerden çalışanların olduğu bir ekip olmalıdır. Operasyonel personel de ekipte olmalıdır. HACCP ekibi üyesi olarak atanan personel özel HACCP bilgisinden, ürün ve süreç bilgisinden ve ilgili tehlikelerden haberdar olacaktır. Yetkin personelin bulunmadığı yerlerde dış uzman tavsiyesi alınacaktır. HACCP sisteminin geliştirilmesi ve bakımı için sorumlu olan ekipten bir iç ekip lideri seçilecektir ve seçilen ekip lideri HACCP ilkelerinin uygulanması konusunda yeterli eğitimi almış

9 HACCP principles The HACCP team shall have strong senior management support and shall be well known and established across the whole facility HACCP Analizi Describe product (CA Step 2) A full description of the product including all relevant information on product safety exists such as: composition physical, organoleptic, chemical and microbiological parameters legal requirements for the food safety of the product methods of treatment packaging durability (shelf life) conditions for storage, method of transport and distribution Identify intended use (CA Step 3) The intended use of the product shall be described in relation to the expected use of the product by the end consumer, taking into account vulnerable groups of consumers Construct flow diagram (CA Step 4) A flow diagram shall exist for each product, or olmalıdır. HACCP ekibi güçlü bir üst yönetim desteğine sahip olacak, tüm tesis çapında iyi tanınacak ve kurulu olacaktır. Ürün Tanımı (CA Adım 2) Ürün güvenliği ile ilgili tüm bilgi dahil, ürünün tam tanımı aşağıdakileri içermelidir: Kompozisyonu Fiziksel, organoleptik, kimyasal ve mikrobiyolojik parametreler Ürünün gıda güvenliği için yasal gereklilikler İşlem yöntemi Paketleme Dayanıklılık (raf ömrü) Depolama koşulları, sevkiyat ve dağıtım yönetimi Kullanım Amacının Tanımlanması (CA Adım 3) Ürünün kullanım amacı, ürünün son kullanıcı tarafından beklenen kullanımı şeklinde ve hassas müşteri grupları dikkate alınarak tanımlanacaktır. Akış Şemasının Tanımlanması (CA Adım 4) Her grup ya da ürün grubu ve tüm süreçler ile alt

10 product group, and for all variations of the processes and sub-processes (including rework and reprocessing). The flow diagram shall be dated, and clearly identify each CCP with the number assigned to it. In the event of any changes the flow diagram shall be updated On-site confirmation of the flow diagram (CA Step 5) The HACCP team shall verify the flow diagram, by on-site checks, at all operation stages. Amendments to the diagram shall be made, where appropriate Conduct a hazard analysis for each step (CA Step 6 Principle 1) A hazard analysis shall be available for all physical, chemical and biological hazards, including allergens, which may reasonably be expected The hazard analysis shall consider the likely occurrence of hazards and severity of their adverse health effects Determine critical control points (CA Step 7 Principle 2) The determination of relevant critical control points (CCP s) shall be facilitated by the süreç çeşitleri için bir akış diyagramı mevcut olmalıdır (yeniden işleme ve proses sürecinin yenilenmesi dahil). Akış diyagramı tarihlendirilecek, güncellenecek ve kendisine verilen numara ile KNN yi tanımlayacaktır. Akış şeması herhangi bir değişiklik durumunda güncellenir. Akış Şemasının Saha Onayı (CA Adım 5) HACCP ekibi tüm çalışma aşamalarında, saha kontrolleri ile akış şemasında da teyit edecektir. Uygun yerlerde çizelge değişiklikleri yapılacaktır. Her Adım İçin Tehlike Analizi Yürütme (CA Adım 6 Prensip 1) Makul ölçüde beklenen tüm fiziksel, kimyasal, biyolojik tehlikeler ve alerjenler için bir tehlike analizi bulunacaktır. Tehlike analizi tehlikeler ve olumsuz sağlık etkileri şiddeti olma olasılığının göz önünde bulunduracaklardır. Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi (CA Adım 7 Prensip 2) Gerekçeli mantıksal bir yaklaşım gösteren bir karar ağacı veya başka bir araç(lar), uygulama ile

11 application of a decision tree or other tool(s), which demonstrates a logical reasoned approach For all steps which are important for food safety, but which are not CCP s, the company shall implement and document control points (CP s). Appropriate control measures shall be implemented Establish critical limits for each CCP (CA Step 8 Principle 3) For each CCP, the appropriate critical limits shall be defined and validated in order to clearly identify when a process is out of control Establish a monitoring system for each CCP (CA Step 9 Principle 4) KO KO N 2: Specific monitoring procedures shall be established for each CCP to detect any loss of control at that CCP. Records of monitoring shall be maintained for a relevant period. Each defined CCP shall be under control. Monitoring and control of each CCP shall be demonstrated by records. The records shall specify the person responsible as well as the date and result of the monitoring activities. ilgili kritik kontrol noktalarının (CCP) belirlenmesini kolaylaştırılacaktır. KKN olmayan fakat gıda güvenliği için önemli olan bütün adımlar için, işletme kontrol noktalarını uygulamalı ve belgelemelidir. Gerekli kontrol önlemleri uygulanacaktır. Her Bir KNN için Kritik Sınırların Saptanması (CA Adım 8 Prensip 3) Bir süreç, kontrol dışı olduğunda bunu açıkça tanımlayabilmek için her bir KKN uygun kritik limitler tanımlanacak ve geçerli kılınacaktır. Her bir KKN için gözlem sistemi saptama (CA Adım 9 Prensip 4) KO: KKN ında kontrol kaybını tespit etmek amacıyla her bir KKN için özel bir gözlem prosedürü saptanacaktır. Gözlem kayıtları ilgili süre için tutulacaktır. Tanımlanan her bir KKN kontrol altında olacaktır. Her bir KKN nin gözlemi ve kontrolü ayrı kayıtlarca gösterilecektir. Ayrıca kayıtlar veri ve sonucun yanı sıra sorumlu kişiyi de belirleyecektir The operative personnel in charge of the KKN nin gözlemeden sorumlu operasyon

12 monitoring of CCP s shall have received specific training/ instruction. personeli özel eğitim ve talimatları almış olacaktır Records of CCP s monitoring shall be checked. KKN nin gözlem kayıtları kontrol edilecektir The CP s shall be monitored and this monitoring shall be recorded. KN takip edilecek ve bu gözlem kayıt altına alınacak Establish corrective actions (CA Step 10 Principle 5) In the event that the monitoring indicates that a particular CCP or CP is not under control, adequate corrective actions shall be taken and documented. Such corrective actions shall also take into account any non-conforming products. Düzeltici Faaliyetlerin Saptanması (CA Adım 10 Prensip 5) Gözlem esnasında belirli bir KKN ya da KN nin kontrol altında olmadığını göstermesi durumda uygun düzeltici faaliyetler yerine getirilecek ve belgelenecektir. Bu düzeltici faaliyetler aynı zamanda her türlü uygun olmayan ürünü de göz önünde bulunduracaktır Establish verification procedures (CA Step 11 Principle 6) Procedures of verification shall be established to confirm that the HACCP system is effective. Verification of the HACCP system shall be performed at least once a year. Examples of verification activities include: internal audits analysis sampling evaluations complaint by authorities and customers. The results of this verification shall be Doğrulama Prosedürlerinin Saptanması (CA Adım 11 Prensip 6) HACCP sisteminin etkin olduğunu doğrulamak için onay prosedürleri belirlenecektir. HACCP sistem doğrulaması en az yılda bir kere yürütülecektir. Onay eylemlerine ilişkin örnekler aşağıdakileri içermelidir; İç denetimler Analizler Örnekleme Değerlendirmeler Yetkililerin ve müşterilerin şikayetleri

13 incorporated into the HACCP system. Doğrulama sonuçları HACCP sisteminin içine dahil edilecektir Establish documentation and record keeping (CA Step 12 Principle 7) Documentation shall be available covering all processes, procedures, control measures and records. Documentation and record keeping shall be appropriate to the nature and size of thecompany. Dokümantasyon Prosedürlerinin Saptanması (CA Adım 11 Prensip 7) Bütün süreçleri, prosedürleri, kontrol önlemleri ve kayıtları kapsayan bir dokümantasyon bulunacaktır. Dokümantasyon ve kayıt tutma işletmenin yapısına ve büyüklüğüne uygun olacaktır. 3 Resource Management Kaynak Yönetimi 3.1 Human Resources Management İnsan Kaynakları Yönetimi All personnel performing work that affects product safety, legality and quality shall have the required competence by education, work experience and/or training, commensurate with their role, based on hazard analysis and Ürün güvenliğini etkileyecek şekilde iş yapan bütün personel işyerindeki görevine, tehlike analizi ve ilgili risklerin değerlendirmesine bağlı olarak öğrenim, iş deneyimi ve / veya eğitim ile gerekli yeteneğe sahip olacaktır. assessment of associated risks. 3.2 Human Resources İnsan Kaynakları Personnel hygine Personel hijyeni There shall be documented requirements relating to personnel hygiene.these include, as a minimum, the following fields: protective clothing hand washing and disinfection eating and drinking smoking Personel temizliği ile ilgili belgelendirilmiş gereklilikler bulunacaktır. Bunlar asgari olarak aşağıdaki alanları içerir: Koruyucu giysi El yıkama ve dezenfeksiyon Yeme içme

14 KO actions to be taken in case of cuts or skin abrasions fingernails, jewellery and personal belongings hair and beards. The requirements shall be based on hazard analysis and assessment of associated risks in relation to product and process. KO N 3: The requirements for personnel hygiene shall be in place and applied by all relevant personnel, contractors and visitors Compliance with personnel hygiene requirements shall be checked regularly Visible jewellery (incl. piercing) and watches shall not be worn. Any exceptions shall have been comprehensively evaluated by hazard analysis and assessment of associated risks in relation to product and process. This shall be effectively managed Cuts and skin abrasions shall be covered by a coloured plaster/bandage (different from the product colour) containing a metal strip, where appropriate and in case of hand injuries, in addition to a plaster/bandage, a single use glove shall be worn. Sigara içme Kesik ya da deri sıyrıkları olması durumunda yapılması gerekenler El tırnakları, mücevher ve kişisel eşyalar Saç ve sakal Gereklilikler ürün ve süreç ile ilgili olarak risk analizi ve ilişkili risklere dayalı olacaktır. KO: Personel temizliği gereklilikleri bulunacak ve ilgili kişiler, taşeronlar ve ziyaretçiler tarafından uygulanacaktır. Personel hijyen gereklilikleri ile uyum düzenli olarak kontrol edilecektir. Görünen mücevherler (piercing dahil) ve saat takılmayacaktır. Her türlü istisna, ürün ve işlem ile ilgili olarak risk analizi ve ilişkili riskler tarafından kapsamlı şekilde değerlendirilecektir. Bunun etkili bir şekilde yönetilmesi gerekir. Kesikler ve deri sıyrıkları renkli bir bant (ürün renginden farklı) uygun yerlerde metal bir çizgi içeren- ile sarılacaktır, ayrıca bandın yanı sıra tek kullanımlık eldiven takılacaktır Protective clothing for personnel, contractors Personel, taşeronlar ve ziyaretçiler için koruyucu

15 and visitors giysiler Company procedures shall exist to ensure that all personnel, contractors and visitors are aware of the rules regarding the management of wearing and changing of protective clothing in specified areas in accordance with product Bütün personelin, taşeronların ve ziyaretçilerin ürün gerekliliklerine göre belirli çalışma alanlarında koruyucu giysi giyme ve değiştirme yönetimi ile ilgili kuralların farkında olmasını sağlayan işletme prosedürleri olacaktır. requirements In work areas where wearing headgear and/or beard snood (coverings) is required, the hair shall be covered completely, so that product Başlık ve / veya yüz maskesi takılması gereken çalışma alanlarında saç tamamen kapanacaktır. Böylece ürün kirliliği önlenmiş olur. contamination is prevented Clearly defined usage rules shall exist for work areas/activities where it is required to wear gloves (coloured differently from the product colour). Compliance with these rules shall be Eldiven (ürün renginden farklı bir renkte) eldiven giyilmesi gerekli olan iş alanları için açıkça tanımlanan kullanım kuralları olacaktır. Bu kurallara uyum düzenli olarak kontrol edilecektir. checked on a regular basis Suitable protective clothing shall be available in sufficient quantity for each employee. Her çalışan için yeterli sayıda uygun koruyucu giysi bulunacaktır All protective clothing shall be thoroughly and regularly laundered. Hazard analysis and assessment of associated risks, together with consideration given to the processes and products of the company shall determine if Bütün koruyucu giysiler tamamen ve düzenli olarak yıkanacaktır. Süreç ve ürün risk analizi ve ilgili risklerin değerlendirmesine göre giysiler sözleşmeli bir çamaşırhane, saha çamaşırhanesi ya da çalışankar tarafından yıkanacaktır. clothing shall be washed by a contract laundry, on site laundry orby the employee Guidelines shall exist for laundering of Koruyucu giysilerin yıkanması ile ilgili bir kılavuz

16 protective clothing and a procedure shall be in place for checking its cleanliness. bulunmalı ve temizlik kontrolü için bir prosedür olacaktır Procedures applicable to infectious diseases Bulaşıcı hastalıklara uygulanan prosedürler There shall be written and communicated measures for personnel, contractors and visitors to declare any infectious disease which may have an impact on food safety. In case of declaration of infectious disease, actions shall be taken in order to minimize risk of contamination of products. Gıda güvenliğini etki edecek herhangi bir bulaşıcı hastalığın önlemleri personel, taşeronlar ve ziyeretçilere yazılı ve sözlü olarak bildirilir. Bulaşıcı hastalıkların bildirimi durumunda, eylemler ürünlerin kontaminasyon riskini en aza indirmek amacıyla uygulanır. 3.3 Training and instructions Eğitim ve talimatlar The company shall implement documented training and/or instruction programs with respect to the product requirements and the training needs of the employees based on their İşletmenin ürün gereklilikleri ve çalışanların iş tanımlarına göre eğitim ihtiyaçları ile ilgili belgelendirilmiş eğitim programları olacaktır. Bu programlar aşağıdakileri içerir: job and shall include: Eğitimin içeriği training contents Eğitimin sıklığı training frequency Çalışanların görevi employee s task Diller languages Vasıflı eğitmenler / öğretmenler qualified trainer/tutor Değerlendirme metodolojisi evaluation methodology The documented training and/or instruction shall apply to all personnel, including seasonal and temporary workers and employees from external companies, employed in the respective Belgelendirilen eğitim ve öğretim programları sezonluk ve geçici işçiler ve harici şirketlerin çalışanları dahil ilgili çalışma alanında görevli bütün personele uygulanacaktır. İşe alımın

17 work area. Upon employment, and before commencing work, they shall be trained in accordance with the documented training / instruction programs Records shall be available of all training / instruction events, stating: list of participants (this shall include their signature) date duration contents of training name of trainer/tutor. There shall be a procedure or program in place to prove the effectiveness of the training and/or instruction programs The contents of training and/or instruction shall be reviewed and updated regularly and take into account company s specific issues, food safety, food related legal requirements and product/process modifications. 3.4 Sanitary facilities, equipment for personnel hygiene and staff facilities The company shall provide staff facilities, which shall be proportional in size, equipped for the number of personnel and designed and üzerine ve çalışmaya başlamadan önce belgelendirilmiş eğitim programlarına uygun olarak eğitileceklerdir. Kayıtlar, tüm gerçekleştirilen eğitim ve öğretim etkinlikleri için aşağıdakileri içerecektir; İmzaları ile birlikte katılımcıların listesini Tarihi Süre Eğitimin içeriğini Eğitmenin / öğretmenin adı Eğitim ve / veya öğretim programlarının etkinliğini kanıtlamak için bir prosedür veya program olacaktır. Eğitimin içeriği düzenli olarak gözden geçirilecek ve güncellenecek, işletmenin özel konularını, gıda güvenliği, gıda ile ilgili gereklilikleri ve ürün / süreç değişikliklerini göz önünde bulundurulacaktır. Sağlık tesisleri, personel sağlığı ve personel tesisleri İşletme, gıda güvenliği riskini azaltmak için, uygun büyüklükte ve personel sayısına göre donanımlı personel tesisleri temin edip, tasarlayıp ve