IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility"

Transkript

1 Sıra No Requirements Gereklilikler KO/ Major/ NA 1 Kıdemli Yönetimin Sorumlulukları 1.1 Kurumsal Politika / Kurumsal İlkeler The senior management shall draw up and Kalite ve gıda politikası asgari olarak; implement a corporate policy. This shall Müşteri odaklı olmalı, consider as a minimum: Çevre sorumluluğu içermeli, customer focus İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility Üretilen ürünlerin gereksinimleri sustainability (Güvenli, Kaliteli, Yasalara uygun olarak ethics and personnel responsibility üretildiği bilgisini içermelidir.) product requirements (includes: product İşletme politikası bütün çalışanlara safety, quality, legality, process and bildirecektir. specification). The corporate policy shall be communicated to all employees The content of the corporate policy shall have been broken down into specific objectives for the related departments. The responsibility and the time scale for achievement shall be defined for each department of the company. İşletme politikasının içeriği ilgili departmanlar için belirli amaçlara ayrılacaktır. Hedeflere ulaşmak için yapılan çalışmalar için sorumluluk ve zaman cetveli işletmenin her bir departmanı için tanımlanacaktır From the corporate policy, the quality and food safety objectives shall be communicated to the employees in the respective departments and shall be effectively implemented. İşletme politikasındaki kalite ve gıda güvenliği hedefleri, bütün çalışanların bölümlerine göre yayınlanmalı ve etkin bir şekilde yayılması sağlanmalıdır The senior management shall ensure that the Üst yönetim yılda en az bir kere bütün hedeflerin A B C D Yorumlar

2 achievement of all objectives is regularly reviewed, as a minimum at least once a year All relevant information related to food safety and quality shall be communicated effectively and in a timely manner to the relevant personel. 1.2 İşletme Yapısı An organisation chart shall be available showing the structure of the company Competences and responsibilities, including deputation of responsibility shall be clearly laid down Job descriptions with clearly defined responsibilities shall exist and shall be applicable for employees whose work has an effect on product requirements KO n 1: The senior management shall ensure that employees are aware of their responsibilities related to food safety and quality and that mechanisms are in place to monitor the effectiveness of their operation. Such mechanisms shall be clearly identified and documented Employees with influence on product requirements shall be aware of their responsibilities, and shall be able to başarısını düzenli olarak gözden geçirilmesini sağlamalıdır. İşletme, gıda güvenliği ile ilgili bütün bilgilerin, ilgili personele etkin şekilde ve zamanında bildirilmesini sağlayacaktır. İşletme yapısını gösteren bir kuruluş şeması mevcut olacaktır. Sorumluluğun vekâleten verilmesini içeren yetkiler ve sorumluluklar açıkça belirtilmelidir. Çalışması üretim gereklilikleri üzerinde etkili olan çalışanlar için açıkça tanımlanmış sorumluluklar ile birlikte iş tanımları bulunacaktır. KO: Üst yönetim, çalışanların gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili sorumluluklarının farkında olmasını ve çalışmaların etkinliğini denetleyecek mekanizmaların bulunmasını temin edecektir. Bu mekanizmalar açıkça tanımlanmalı ve dokümante edilmelidir. Üretim gereklilikleri üzerinde etkili olan çalışanlar sorumluluklarının bilincinde olacak ve sorumluluklarını benimsediklerini gösterecektir.

3 demonstrate their understanding of their responsibilities The company shall have an IFS representative nominated by senior management The senior management shall provide sufficient and relevant resources to meet the product requirements The department responsible for quality and food safety management shall have a direct reporting relationship to the senior management The company shall ensure that all processes (documented and undocumented) are known by the relevant personnel and are applied consistently The company shall have a system in place to ensure that it is kept informed of all relevant legislation on food safety and quality issues, scientific and technical developments and industry codes of practice The company shall inform its customers, as soon as possible, of any issue related to product specification, in particular of all nonconformity(ies) identified by competent authorities related to products which could have, has or has had a defined impact on safety İşletme, üst yönetim tarafından bir IFS (Uluslar arası Gıda Standardı) temsilcisini tayin edecektir. Üst yönetim, ürün gerekliliklerini karşılamak için yeterli ve ilgili kaynakları sağlayacaktır. Kalite ve gıda güvenliği yönetiminde sorumlu departmanın üst yönetimle direkt raporlama ilişkisi olacaktır. İşletme (belgeli ya da belgesiz) bütün süreçlerin ilgili personel tarafından bilinmesini ve sürekli olarak uygulanmasını temin edecektir. İşletme kendisini gıda güvenliği ve kalitesi, bilimsel ve teknik gelişmeler ve endüstri uygulamaları gibi konularla ilgili tüm mevzuatlardan haberdar edecek bir sisteme sahip olacaktır. Şirket, yetkili merciiler tarafından belirlenen tüm uygunsuzluk(lar) özellikle, ürün özellikleri ile ilgili güvenliği etkileyen ve ürünlerin yasallığı ile ilgili herhangi bir sorun en kısa sürede, müşterilere bildirilmelidir. Bunlar ihtiyati tedbirler ile sınırlı kalmamalıdır.

4 and/or legality of respective products. This could include, but are not limited to cautionary issues. 1.3 Müşteri Odaklılık A documented procedure shall be in place to identify fundamental needs and expectations of customers The results of this procedure shall be evaluated and considered to determine quality and food safety objectives. 1.4 Yönetimin Gözden Geçirmesi Senior management shall ensure that the quality and food safety management systems are reviewed at least annually or more frequently if changes occur. Such reviews shall contain, at least, results of audits, customer feedbacks, process compliance and product conformity, status of preventive and corrective actions, follow up actions from previous management reviews, changes that could affect the food safety and quality management systems and recommendations for improvement This review shall include the evaluation of measures for the control of the quality and food Müşterilerin temel gerekliliklerini ve beklentilerini belirleyen dokümante edilmiş bir prosedür olacaktır. Bu prosedürün sonuçları kalite ve gıda güvenliği hedeflerinin belirlenmesi ile ilgili değerlendirilecek ve hedeflerin konulmasında göz önünde bulundurulacaktır. Üst yönetim, kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemlerini en az yılda bir kez veya değişiklik olması halinde daha sık olarak değerlendirmesini temin edecektir. Bu değerlendirmeler en azından tetkiklerin sonuçlarını, müşteri geri bildirimlerini, süreç ve ürün uygunluğunu, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumunu, önceki yönetim gözden geçirmelerinin takibini, gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemini etkileyecek değişiklikleri ve iyileştirme için önerileri içermelidir. Bu değerlendirme, kalite ve gıda güvenliği yönetim sisteminin kontrolü ve sürekli iyileştirme

5 safety management system and for the continuous improvement process The company shall identify and review regularly (e.g. by internal audits or on-site inspection) the infrastructure needed to achieve conformity to product requirements. This shall include, as a minimum, the following: buildings supply systems machines and equipment transport. The results of the review shall be considered, with due consideration to risk, for investment planning The company shall identify and review regularly (e.g. by internal audits or on-site inspection) the work environment needed to achieve conformity to product requirements. This shall include, as a minimum the following: staff facilities environmental conditions hygienic conditions workplace design external influences (e.g. noise, vibration). The results of the review shall be considered, prosesi için önlemleri içerecektir. İşletme, ürün gerekliliklerinin uyumunu sağlamak için gerekli alt yapıyı (örn. İç denetimler ya da saha teftişleri ile) düzenli olarak belirleyecek ve değerlendirecektir. Bu asgari olarak şunları kapsayacaktır; Binalar Tedarik sistemleri Makineler ve ekipmanlar Taşıma Değerlendirmenin sonuçlarına göre olabilecek riskler göz önüne alınarak yatırım planlaması yapılacaktır. İşletme, ürün gerekliliklerinin uyumunu sağlamak için gerekli iş ortamını (örn. İç denetimler ya da saha teftişleri ile) belirleyecek ve düzenli olarak değerlendirecektir. Bu asgari olarak şunları kapsayacaktır: Personel tesisleri Çevresel koşullar Hijyenik koşullar İşyeri tasarımı Dış etkiler (örn. Gürültü, titreşim) Değerlendirmenin sonuçlarına göre olabilecek

6 with due consideration to risk for investment planning. 2 Kalite Yönetim Sistemi 2.1 HACCP (Codex Alimentarius CA ya dayalı) HACCP Sistemi The system for food safety and quality management shall be documented and implemented, and shall be retained in one location (food safety and quality manual or electronic documented system) A documented procedure shall exist for the control of documents and their amendments All documents shall be clearly legible, unambiguous and comprehensive. They shall be available to relevant personnel at all times All documents which are necessary for compliance with the product requirements shall be available in their latest version The reason for any amendments to documents critical for the product requirements shall be recorded Kayıt Tutma All relevant records necessary for the product requirements shall be complete, detailed and maintained and shall be available on request. riskler göz önüne alınarak yatırım planlaması yapılacaktır. Gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemi belgelenmeli, uygulanmalı ve tek bir yerde saklanmalıdır (Gıda güvenliği ve kalitesi el kitabı ya da elektronik doküman sitemi). Belgeler ve eklerin kontrolü için dokümante edilmiş bir prosedür bulunacaktır. Tüm belgeler, net, okunaklı, anlaşılır ve kapsamlı olacaktır. Bu belgeler her zaman ilgili personel tarafından kullanılabilir olacaktır. Ürün şartlarına uyum için gerekli olan tüm belgelerin en son sürümü mevcut olacaktır. Ürün gereksinimleri için kritik olan belgelerde olan herhangi bir değişikliğin sebebi kaydedilmelidir. Ürün gereklilikleri için gerekli ilgili bütün kayıtlar tam ve ayrıntılı olacak, saklanacak ve istek üzerine ulaşılabilir olacaktır.

7 Records shall be legible and genuine. They shall be maintained in a way that subsequent manipulationof records is prohibited All records shall be kept in accordance with legal requirements and for a minimum of one year after the shelf life. For products which have no shelf life, the duration of record keeping shall be justified and this justification shall be documented Any amendments to records shall only be carried out by authorised persons Records shall be securely stored and easily accessible. 2.2 Gıda Güvenliği Yönetimi HACCP Sistemi The basis of the company s food safety control system shall be a fully implemented, systematic and comprehensive HACCP system, based upon the Codex Alimentarius principles. It shall take into account any legal requirements of the production and destination countries which may go beyond such principles. The HACCP system shall be implemented at each production site. Kayıtlar okunaklı ve gerçek olacaktır. Kayıtların kötüye kullanılması yasak olduğundan buna göre kullanılacaktır. Bütün kayıtlar yasal gerekliliklere göre ve en az raf ömründen bir yıl fazla olarak tutulmalıdır. Raf ömrü olmayan ürünler için, kayıt tutma süresi belirlenir ve bu gerekçe dokümante edilir. Kayıtlarda yapılacak herhangi bir değişiklik, sadece yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır Kayıtları güvenli bir şekilde saklanmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır. İşletmenin gıda güvenlik kontrol sistemi temeli CODEX Alimentarius Prensiplerine dayalı tam uygulanan, sistematik ve kapsamlı bir HACCP Sistemi olacaktır. Firma bu tür prensipleri aşan üretim ve ürünlerin gideceği ülkelerin her türlü yasal mevzuatlarını hesaba katacaktır. HACCP sistemi her üretim sahasında uygulanacaktır.

8 The HACCP system shall cover all raw materials, products or product groups as well as every process from goods into dispatch, including product development and product packaging The company shall ensure that the HACCP system is based upon scientific literature, or technical verified specifications relating to the manufactured products and procedures. This shall be maintained in line with new technical process development HACCP system shall be reviewed and necessary changes shall be made when any modification is made in the product, process or any step HACCP Team Assemble HACCP team (CA Step 1) The HACCP team shall be multidisciplinary and include operational staff. Personnel appointed as HACCP team members shall have specific knowledge of HACCP, product and process knowledge and the associated hazards. Where competent knowledge is not available, external expert advice shall be obtained Those responsible for the development and maintenance of the HACCP system shall have an internal team leader and shall have received adequate training in the application of the HACCP sistemi, ürün geliştirme ve ambalajlama dahil, bulunan mallardan sevkiyata kadar her sürecin yanı sıra bütün hammaddeleri, ürünleri ya da ürün gruplarını da kapsayacaktır. İşletme, HACCP sisteminin imal edilen ürünler ve süreçler ile ilgili bilimsel literatüre ya da teknik onaylı özelliklere dayalı olduğunu onaylayacaktır. Bu, yeni teknik süreç gelişimi ile aynı doğrultuda sürdürülecektir. HACCP sistemi, ürün, proses ya da üretim sürecinde yapılan her hangi bir değişiklikte revize edilir. HACCP Ekibi Kurma (CA Adım 1) HACCP ekibi farklı disiplinlerden çalışanların olduğu bir ekip olmalıdır. Operasyonel personel de ekipte olmalıdır. HACCP ekibi üyesi olarak atanan personel özel HACCP bilgisinden, ürün ve süreç bilgisinden ve ilgili tehlikelerden haberdar olacaktır. Yetkin personelin bulunmadığı yerlerde dış uzman tavsiyesi alınacaktır. HACCP sisteminin geliştirilmesi ve bakımı için sorumlu olan ekipten bir iç ekip lideri seçilecektir ve seçilen ekip lideri HACCP ilkelerinin uygulanması konusunda yeterli eğitimi almış

9 HACCP principles The HACCP team shall have strong senior management support and shall be well known and established across the whole facility HACCP Analizi Describe product (CA Step 2) A full description of the product including all relevant information on product safety exists such as: composition physical, organoleptic, chemical and microbiological parameters legal requirements for the food safety of the product methods of treatment packaging durability (shelf life) conditions for storage, method of transport and distribution Identify intended use (CA Step 3) The intended use of the product shall be described in relation to the expected use of the product by the end consumer, taking into account vulnerable groups of consumers Construct flow diagram (CA Step 4) A flow diagram shall exist for each product, or olmalıdır. HACCP ekibi güçlü bir üst yönetim desteğine sahip olacak, tüm tesis çapında iyi tanınacak ve kurulu olacaktır. Ürün Tanımı (CA Adım 2) Ürün güvenliği ile ilgili tüm bilgi dahil, ürünün tam tanımı aşağıdakileri içermelidir: Kompozisyonu Fiziksel, organoleptik, kimyasal ve mikrobiyolojik parametreler Ürünün gıda güvenliği için yasal gereklilikler İşlem yöntemi Paketleme Dayanıklılık (raf ömrü) Depolama koşulları, sevkiyat ve dağıtım yönetimi Kullanım Amacının Tanımlanması (CA Adım 3) Ürünün kullanım amacı, ürünün son kullanıcı tarafından beklenen kullanımı şeklinde ve hassas müşteri grupları dikkate alınarak tanımlanacaktır. Akış Şemasının Tanımlanması (CA Adım 4) Her grup ya da ürün grubu ve tüm süreçler ile alt

10 product group, and for all variations of the processes and sub-processes (including rework and reprocessing). The flow diagram shall be dated, and clearly identify each CCP with the number assigned to it. In the event of any changes the flow diagram shall be updated On-site confirmation of the flow diagram (CA Step 5) The HACCP team shall verify the flow diagram, by on-site checks, at all operation stages. Amendments to the diagram shall be made, where appropriate Conduct a hazard analysis for each step (CA Step 6 Principle 1) A hazard analysis shall be available for all physical, chemical and biological hazards, including allergens, which may reasonably be expected The hazard analysis shall consider the likely occurrence of hazards and severity of their adverse health effects Determine critical control points (CA Step 7 Principle 2) The determination of relevant critical control points (CCP s) shall be facilitated by the süreç çeşitleri için bir akış diyagramı mevcut olmalıdır (yeniden işleme ve proses sürecinin yenilenmesi dahil). Akış diyagramı tarihlendirilecek, güncellenecek ve kendisine verilen numara ile KNN yi tanımlayacaktır. Akış şeması herhangi bir değişiklik durumunda güncellenir. Akış Şemasının Saha Onayı (CA Adım 5) HACCP ekibi tüm çalışma aşamalarında, saha kontrolleri ile akış şemasında da teyit edecektir. Uygun yerlerde çizelge değişiklikleri yapılacaktır. Her Adım İçin Tehlike Analizi Yürütme (CA Adım 6 Prensip 1) Makul ölçüde beklenen tüm fiziksel, kimyasal, biyolojik tehlikeler ve alerjenler için bir tehlike analizi bulunacaktır. Tehlike analizi tehlikeler ve olumsuz sağlık etkileri şiddeti olma olasılığının göz önünde bulunduracaklardır. Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi (CA Adım 7 Prensip 2) Gerekçeli mantıksal bir yaklaşım gösteren bir karar ağacı veya başka bir araç(lar), uygulama ile

11 application of a decision tree or other tool(s), which demonstrates a logical reasoned approach For all steps which are important for food safety, but which are not CCP s, the company shall implement and document control points (CP s). Appropriate control measures shall be implemented Establish critical limits for each CCP (CA Step 8 Principle 3) For each CCP, the appropriate critical limits shall be defined and validated in order to clearly identify when a process is out of control Establish a monitoring system for each CCP (CA Step 9 Principle 4) KO KO N 2: Specific monitoring procedures shall be established for each CCP to detect any loss of control at that CCP. Records of monitoring shall be maintained for a relevant period. Each defined CCP shall be under control. Monitoring and control of each CCP shall be demonstrated by records. The records shall specify the person responsible as well as the date and result of the monitoring activities. ilgili kritik kontrol noktalarının (CCP) belirlenmesini kolaylaştırılacaktır. KKN olmayan fakat gıda güvenliği için önemli olan bütün adımlar için, işletme kontrol noktalarını uygulamalı ve belgelemelidir. Gerekli kontrol önlemleri uygulanacaktır. Her Bir KNN için Kritik Sınırların Saptanması (CA Adım 8 Prensip 3) Bir süreç, kontrol dışı olduğunda bunu açıkça tanımlayabilmek için her bir KKN uygun kritik limitler tanımlanacak ve geçerli kılınacaktır. Her bir KKN için gözlem sistemi saptama (CA Adım 9 Prensip 4) KO: KKN ında kontrol kaybını tespit etmek amacıyla her bir KKN için özel bir gözlem prosedürü saptanacaktır. Gözlem kayıtları ilgili süre için tutulacaktır. Tanımlanan her bir KKN kontrol altında olacaktır. Her bir KKN nin gözlemi ve kontrolü ayrı kayıtlarca gösterilecektir. Ayrıca kayıtlar veri ve sonucun yanı sıra sorumlu kişiyi de belirleyecektir The operative personnel in charge of the KKN nin gözlemeden sorumlu operasyon

12 monitoring of CCP s shall have received specific training/ instruction. personeli özel eğitim ve talimatları almış olacaktır Records of CCP s monitoring shall be checked. KKN nin gözlem kayıtları kontrol edilecektir The CP s shall be monitored and this monitoring shall be recorded. KN takip edilecek ve bu gözlem kayıt altına alınacak Establish corrective actions (CA Step 10 Principle 5) In the event that the monitoring indicates that a particular CCP or CP is not under control, adequate corrective actions shall be taken and documented. Such corrective actions shall also take into account any non-conforming products. Düzeltici Faaliyetlerin Saptanması (CA Adım 10 Prensip 5) Gözlem esnasında belirli bir KKN ya da KN nin kontrol altında olmadığını göstermesi durumda uygun düzeltici faaliyetler yerine getirilecek ve belgelenecektir. Bu düzeltici faaliyetler aynı zamanda her türlü uygun olmayan ürünü de göz önünde bulunduracaktır Establish verification procedures (CA Step 11 Principle 6) Procedures of verification shall be established to confirm that the HACCP system is effective. Verification of the HACCP system shall be performed at least once a year. Examples of verification activities include: internal audits analysis sampling evaluations complaint by authorities and customers. The results of this verification shall be Doğrulama Prosedürlerinin Saptanması (CA Adım 11 Prensip 6) HACCP sisteminin etkin olduğunu doğrulamak için onay prosedürleri belirlenecektir. HACCP sistem doğrulaması en az yılda bir kere yürütülecektir. Onay eylemlerine ilişkin örnekler aşağıdakileri içermelidir; İç denetimler Analizler Örnekleme Değerlendirmeler Yetkililerin ve müşterilerin şikayetleri

13 incorporated into the HACCP system. Doğrulama sonuçları HACCP sisteminin içine dahil edilecektir Establish documentation and record keeping (CA Step 12 Principle 7) Documentation shall be available covering all processes, procedures, control measures and records. Documentation and record keeping shall be appropriate to the nature and size of thecompany. Dokümantasyon Prosedürlerinin Saptanması (CA Adım 11 Prensip 7) Bütün süreçleri, prosedürleri, kontrol önlemleri ve kayıtları kapsayan bir dokümantasyon bulunacaktır. Dokümantasyon ve kayıt tutma işletmenin yapısına ve büyüklüğüne uygun olacaktır. 3 Resource Management Kaynak Yönetimi 3.1 Human Resources Management İnsan Kaynakları Yönetimi All personnel performing work that affects product safety, legality and quality shall have the required competence by education, work experience and/or training, commensurate with their role, based on hazard analysis and Ürün güvenliğini etkileyecek şekilde iş yapan bütün personel işyerindeki görevine, tehlike analizi ve ilgili risklerin değerlendirmesine bağlı olarak öğrenim, iş deneyimi ve / veya eğitim ile gerekli yeteneğe sahip olacaktır. assessment of associated risks. 3.2 Human Resources İnsan Kaynakları Personnel hygine Personel hijyeni There shall be documented requirements relating to personnel hygiene.these include, as a minimum, the following fields: protective clothing hand washing and disinfection eating and drinking smoking Personel temizliği ile ilgili belgelendirilmiş gereklilikler bulunacaktır. Bunlar asgari olarak aşağıdaki alanları içerir: Koruyucu giysi El yıkama ve dezenfeksiyon Yeme içme

14 KO actions to be taken in case of cuts or skin abrasions fingernails, jewellery and personal belongings hair and beards. The requirements shall be based on hazard analysis and assessment of associated risks in relation to product and process. KO N 3: The requirements for personnel hygiene shall be in place and applied by all relevant personnel, contractors and visitors Compliance with personnel hygiene requirements shall be checked regularly Visible jewellery (incl. piercing) and watches shall not be worn. Any exceptions shall have been comprehensively evaluated by hazard analysis and assessment of associated risks in relation to product and process. This shall be effectively managed Cuts and skin abrasions shall be covered by a coloured plaster/bandage (different from the product colour) containing a metal strip, where appropriate and in case of hand injuries, in addition to a plaster/bandage, a single use glove shall be worn. Sigara içme Kesik ya da deri sıyrıkları olması durumunda yapılması gerekenler El tırnakları, mücevher ve kişisel eşyalar Saç ve sakal Gereklilikler ürün ve süreç ile ilgili olarak risk analizi ve ilişkili risklere dayalı olacaktır. KO: Personel temizliği gereklilikleri bulunacak ve ilgili kişiler, taşeronlar ve ziyaretçiler tarafından uygulanacaktır. Personel hijyen gereklilikleri ile uyum düzenli olarak kontrol edilecektir. Görünen mücevherler (piercing dahil) ve saat takılmayacaktır. Her türlü istisna, ürün ve işlem ile ilgili olarak risk analizi ve ilişkili riskler tarafından kapsamlı şekilde değerlendirilecektir. Bunun etkili bir şekilde yönetilmesi gerekir. Kesikler ve deri sıyrıkları renkli bir bant (ürün renginden farklı) uygun yerlerde metal bir çizgi içeren- ile sarılacaktır, ayrıca bandın yanı sıra tek kullanımlık eldiven takılacaktır Protective clothing for personnel, contractors Personel, taşeronlar ve ziyaretçiler için koruyucu

15 and visitors giysiler Company procedures shall exist to ensure that all personnel, contractors and visitors are aware of the rules regarding the management of wearing and changing of protective clothing in specified areas in accordance with product Bütün personelin, taşeronların ve ziyaretçilerin ürün gerekliliklerine göre belirli çalışma alanlarında koruyucu giysi giyme ve değiştirme yönetimi ile ilgili kuralların farkında olmasını sağlayan işletme prosedürleri olacaktır. requirements In work areas where wearing headgear and/or beard snood (coverings) is required, the hair shall be covered completely, so that product Başlık ve / veya yüz maskesi takılması gereken çalışma alanlarında saç tamamen kapanacaktır. Böylece ürün kirliliği önlenmiş olur. contamination is prevented Clearly defined usage rules shall exist for work areas/activities where it is required to wear gloves (coloured differently from the product colour). Compliance with these rules shall be Eldiven (ürün renginden farklı bir renkte) eldiven giyilmesi gerekli olan iş alanları için açıkça tanımlanan kullanım kuralları olacaktır. Bu kurallara uyum düzenli olarak kontrol edilecektir. checked on a regular basis Suitable protective clothing shall be available in sufficient quantity for each employee. Her çalışan için yeterli sayıda uygun koruyucu giysi bulunacaktır All protective clothing shall be thoroughly and regularly laundered. Hazard analysis and assessment of associated risks, together with consideration given to the processes and products of the company shall determine if Bütün koruyucu giysiler tamamen ve düzenli olarak yıkanacaktır. Süreç ve ürün risk analizi ve ilgili risklerin değerlendirmesine göre giysiler sözleşmeli bir çamaşırhane, saha çamaşırhanesi ya da çalışankar tarafından yıkanacaktır. clothing shall be washed by a contract laundry, on site laundry orby the employee Guidelines shall exist for laundering of Koruyucu giysilerin yıkanması ile ilgili bir kılavuz

16 protective clothing and a procedure shall be in place for checking its cleanliness. bulunmalı ve temizlik kontrolü için bir prosedür olacaktır Procedures applicable to infectious diseases Bulaşıcı hastalıklara uygulanan prosedürler There shall be written and communicated measures for personnel, contractors and visitors to declare any infectious disease which may have an impact on food safety. In case of declaration of infectious disease, actions shall be taken in order to minimize risk of contamination of products. Gıda güvenliğini etki edecek herhangi bir bulaşıcı hastalığın önlemleri personel, taşeronlar ve ziyeretçilere yazılı ve sözlü olarak bildirilir. Bulaşıcı hastalıkların bildirimi durumunda, eylemler ürünlerin kontaminasyon riskini en aza indirmek amacıyla uygulanır. 3.3 Training and instructions Eğitim ve talimatlar The company shall implement documented training and/or instruction programs with respect to the product requirements and the training needs of the employees based on their İşletmenin ürün gereklilikleri ve çalışanların iş tanımlarına göre eğitim ihtiyaçları ile ilgili belgelendirilmiş eğitim programları olacaktır. Bu programlar aşağıdakileri içerir: job and shall include: Eğitimin içeriği training contents Eğitimin sıklığı training frequency Çalışanların görevi employee s task Diller languages Vasıflı eğitmenler / öğretmenler qualified trainer/tutor Değerlendirme metodolojisi evaluation methodology The documented training and/or instruction shall apply to all personnel, including seasonal and temporary workers and employees from external companies, employed in the respective Belgelendirilen eğitim ve öğretim programları sezonluk ve geçici işçiler ve harici şirketlerin çalışanları dahil ilgili çalışma alanında görevli bütün personele uygulanacaktır. İşe alımın

17 work area. Upon employment, and before commencing work, they shall be trained in accordance with the documented training / instruction programs Records shall be available of all training / instruction events, stating: list of participants (this shall include their signature) date duration contents of training name of trainer/tutor. There shall be a procedure or program in place to prove the effectiveness of the training and/or instruction programs The contents of training and/or instruction shall be reviewed and updated regularly and take into account company s specific issues, food safety, food related legal requirements and product/process modifications. 3.4 Sanitary facilities, equipment for personnel hygiene and staff facilities The company shall provide staff facilities, which shall be proportional in size, equipped for the number of personnel and designed and üzerine ve çalışmaya başlamadan önce belgelendirilmiş eğitim programlarına uygun olarak eğitileceklerdir. Kayıtlar, tüm gerçekleştirilen eğitim ve öğretim etkinlikleri için aşağıdakileri içerecektir; İmzaları ile birlikte katılımcıların listesini Tarihi Süre Eğitimin içeriğini Eğitmenin / öğretmenin adı Eğitim ve / veya öğretim programlarının etkinliğini kanıtlamak için bir prosedür veya program olacaktır. Eğitimin içeriği düzenli olarak gözden geçirilecek ve güncellenecek, işletmenin özel konularını, gıda güvenliği, gıda ile ilgili gereklilikleri ve ürün / süreç değişikliklerini göz önünde bulundurulacaktır. Sağlık tesisleri, personel sağlığı ve personel tesisleri İşletme, gıda güvenliği riskini azaltmak için, uygun büyüklükte ve personel sayısına göre donanımlı personel tesisleri temin edip, tasarlayıp ve

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE PROJE KAYIT NO: PROJECT REGISTRY NUMBER (PGM tarafından doldurulacaktır /To be filled by PGM) SAYFA/PAGE: 1/15 Başvuru Sahibi Kuruluş Applicant Company Ürün Adı Product Name 1.EKİPMANIN TİPİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

Uluslararası Tanınırlık için Kalite Yönetim Sistemlerinin Rolü. Dr. Enver SADIKOĞLU

Uluslararası Tanınırlık için Kalite Yönetim Sistemlerinin Rolü. Dr. Enver SADIKOĞLU Uluslararası Tanınırlık için Kalite Yönetim Sistemlerinin Rolü Dr. Enver SADIKOĞLU Kalite 13, 6. Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı İstanbul, 16/11/2013 İçerik Kalite Yönetim

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Improvement of Occupational

Detaylı

Kuruluşun Adı / Name of Organisation: Onay Referansı / Approval Reference: Form 13 Referansı / Form 13 Reference: Bölüm 1 Genel / Part 1: General

Kuruluşun Adı / Name of Organisation: Onay Referansı / Approval Reference: Form 13 Referansı / Form 13 Reference: Bölüm 1 Genel / Part 1: General Bölüm 1 Genel / Part 1: General Intermediate audit Change Change Continuation Continuation Kuruluşun Posta Adresi / CAMO s postal address: Kuruluşun email Adresi / CAMO s email address: Kuruluşun Yönetim

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşu Kontrol Formu/ Checklist for Management Systems Certification Bodies 1) (ISO/IEC 17021-1:2015 e göre/ according to ISO/IEC 17021-1:2015) Belgelendirme Faaliyeti/

Detaylı

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

Section 04 ISO 22000:2005

Section 04 ISO 22000:2005 4) Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi 4.0 Food safety management system 4.1) Genel Şartlar 4.01.0 General requirements Kuruluş, etkili bir gıda güvenliği yönetim sistemi oluşturmalı, dokümante edilmeli, uygulamalı

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02 DECLARATION OF PERFORMANCE No. According to Construction Products Regulation EU No. 305/2011 This declaration is available in the following languages: English Declaration of Performance Page 2-3 Turkish

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşu Kontrol Formu/ Checklist for Management Systems Certification Bodies 1) (ISO/IEC 17021:2011 ya göre / according to ISO/IEC 17021:2011) Belgelendirme Faaliyeti/

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Prevention and Control of Infection. Anadolu Medical Center. August, Departman Tarih

Prevention and Control of Infection. Anadolu Medical Center. August, Departman Tarih Prevention and Control of Infection Anadolu Medical Center August, 2014 Departman Tarih Prevention and Control of Infections (PCI) Infection Prevention and Control Program: Identify and reduce the risks

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI TÜRK AKREDİTASYON KURUMU LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI Soner Karataş Standardı ve EA 2/17 Revizyon Değişiklikleri 08 Ekim 2015 İstanbul 1 Kapsam Akreditasyon ve Uluslararası Durum ISO 17025 Standardının

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ MEVZUAT LİSTESİ 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 09.12.2003 / 25311 31.07.200389/391/EEC - Council Directive on the introduction of measures to encourage improvements in the

Detaylı

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU)

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) Account: Müşteri: Date: Tarih: MATERIAL TRANSPORTED TAŞINAN MADDELER Amount per Year Yıllık Miktar Trips per Year Yıllık Sefer Sayısı Distance

Detaylı

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM Unit Code KP-14 QUALITY SYSTEM MANAGEMENT PROCESS IDENTIFICATION AND TRACEABILITY PROCEDURE

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM Unit Code KP-14 QUALITY SYSTEM MANAGEMENT PROCESS IDENTIFICATION AND TRACEABILITY PROCEDURE Page 1/6 1. PURPOSE This procedure is aimed that İÇDAŞ A.Ş.; In accordance with the Integrated Management System (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 and Production Control Systems), Laboratory

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

S.Q.CL.004/ /R0 Page 1 of 9

S.Q.CL.004/ /R0 Page 1 of 9 S.Q.CL.004/26.02.2016/R0 Page 1 of 9 ISO 9001: 2015 Upgrade Planner and Delta Checklist Talimatlar: 1. İşaretlibölümler, müşteritarafındandoldurulacakvegözdengeçirmeya da yerindedenetimfaaliyetiöncesindetarafımızaulaştırılmalıdır.

Detaylı

PARS EĞİTİM & DANIŞMANLIK İÇ DENETİM. Temel Uygulamalar. Fırat ÖZEL 8/8/2011

PARS EĞİTİM & DANIŞMANLIK İÇ DENETİM. Temel Uygulamalar. Fırat ÖZEL 8/8/2011 PARS EĞİTİM & DANIŞMANLIK İÇ DENETİM Temel Uygulamalar Fırat ÖZEL 8/8/2011 GSM. 0 507 454 33 57 Tel. 0 236 239 04 53 firatozel@gmail.com http://firatozel.wordpress.com/ Bütün yönetim sistemlerinin önemli

Detaylı

UÇAK KOLTUK ÜRETİMİ AŞ

UÇAK KOLTUK ÜRETİMİ AŞ Uçak Koltuk Sertifikasyon Süreci ADOA (Alternative Procedures for Design Organisation Approval) POA (Production Organisation Approval) ETSOA (European Technical Standard Order Authorisations) Basic Regulation

Detaylı

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group October 2016 1 econn CONNECTED FOR SUCCESS Support If you have any questions or technical issues during the registration please contact: Teknik sorularınız

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

ISO 9001:2015 STANDARDINDA YAPILMASI BEKLENEN DEĞİŞİKLİKLERE KISA BİR BAKIŞ

ISO 9001:2015 STANDARDINDA YAPILMASI BEKLENEN DEĞİŞİKLİKLERE KISA BİR BAKIŞ ISO 9001:2015 STANDARDINDA YAPILMASI BEKLENEN DEĞİŞİKLİKLERE KISA BİR BAKIŞ Mustafa K.AYDIN 1. Giriş ISO, her 5 yılda bir standartları gözden geçirmekte ve bu gözden geçirme doğrultusunda standartlar gerektiğinde

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. EGM DANISMANLIK HIZMETLERI www.egmdanismanlik.com

1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. EGM DANISMANLIK HIZMETLERI www.egmdanismanlik.com KOZMETĐKTE GMP UYGULAMALARI ĐYĐ ÜRETĐM TEKNIKLERI www.egmdanismanlik.com GMP Nedir? Personel, Eğitim ve Hijyen Tesis ve Alt Yapı Ekipmanlar Hammaddeler ve Ambalaj Malzemeleri Üretim Bitmiş Ürünler Kalite

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

BRC 6. Versiyon değişiklikler

BRC 6. Versiyon değişiklikler PARS EĞİTİM & DANIŞMANLIK BRC 6. Versiyon değişiklikler Madde içerikleri Güray zomp / Fırat ÖZEL 2/26/2012 GSM. 0 507 454 33 57 Tel. 0 236 239 04 53 firatozel@gmail.com http://firatozel.wordpress.com/

Detaylı

certificates sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat 15 100 52993 " UHE Kurucu Üyesidir."

certificates sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat 15 100 52993  UHE Kurucu Üyesidir. s lar 2015 Fiyat Listesi-Price List 362 363 364 365 366 367 368 ULUSAL HAVUZ ENSİSTİTÜSÜ EC DECLARATION OF CONFORMITY CE DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK DEKLARASYONU MANUFACTURER - İMALATÇI : TÜM

Detaylı

t d h k d, t t s a t

t d h k d, t t s a t t d h k d, t t s a t TS EN ISO / IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi standardına uygun olarak ve akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen kalite yönetim sistemi ve ürün belgelendirme programına bağlı olarak;.

Detaylı

certificates sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat " UHE Kurucu Üyesidir."

certificates sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat  UHE Kurucu Üyesidir. s sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List 362 363 364 365 366 367 368 sertifika EC DECLARATION OF CONFORMITY CE DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK DEKLARASYONU MANUFACTURER - İMALATÇI : TÜM PLASTİK

Detaylı

ISO 22000 UYGULAMA PROSEDÜRÜ

ISO 22000 UYGULAMA PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Firma tarafından; üretilen ürünlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik hijyenik faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini ve buna bağlı olarak iso 22000 gıda güvenliği yönetim

Detaylı

Türk Loydu Newsletter

Türk Loydu Newsletter Türk Loydu Newsletter 3 TEMMUZ 2012 TLN 02/2012 Türk Loydu Newsletter in önceki sayılarına www.turkloydu.org websayfasından ulaşabilirsiniz. ASBESTİN YASAKLANMASI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR (SOLAS Bölüm II-1

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

RİSK ANALİZİ TEHLİKE VE RİSK

RİSK ANALİZİ TEHLİKE VE RİSK İHTİMAL RİSK ANALİZİ TEHLİKE VE RİSK RİSK MATRİSİ Sık sık Muhtemel Muhtemel olmayan Çok az Küçük Anlamlı Büyük Felaket CİDDİYET Bölge 1 Bölge 2 Bölge 3 Düşük Risk Bir eylem gerekli değil Eylem gerekebilir,

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME BÖLÜMÜ BAŞVURU FORMU

ÜRÜN BELGELENDİRME BÖLÜMÜ BAŞVURU FORMU 1. ÜRÜN BELGELENDİRME TALEP EDEN KURULUŞ / PRODUCT CERTIFICATION REQUESTED BY (1) Kuruluşun adı / Company name : (2) Vergi Dairesi/ Tax office :... Vergi No / Tax No : (3) Adresi / Address : (4) Posta

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

LOGO USING INSTRUCTION

LOGO USING INSTRUCTION REVISION TABLE Revision Revision Date Reason of Revision No 00 06.11.2012 First issue 01 16.03.2013 The instruction was revised according to document review of JAS-ANZ. 02 13.07.2016 ISO 17021-1:2015 sistem

Detaylı

Numune Kodu ve parti no

Numune Kodu ve parti no Numune Kodu ve parti no Numune tipi Kimin tarafından üretildiği Numune formu ve şekli Sertifikalandıran Kurum Konsantrasyonlar Elde edilen konsantrasyon değerleri Ortalama Standart Sapmalar % 95 Karbon

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi About Company Re - Sizing A success story of PAK Tarım Ürünleri LTD. ŞTİ. starting in the year 1986 in Malatya where the best quality apricots grown region in Turkey in order to process, pack and export

Detaylı

Corporate Design Manual bio.inspecta Ltd. bio.inspecta Ltd. Kurumsal Tasarım El Kitabı

Corporate Design Manual bio.inspecta Ltd. bio.inspecta Ltd. Kurumsal Tasarım El Kitabı Corporate Design Manual bio.inspecta Ltd. bio.inspecta Ltd. Kurumsal Tasarım El Kitabı 13_121 Version 1.0 06.06.2016 1 Content/İçerik 1. Reference to certification body and logo on products/ Üründe sertifikasyon

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ V KAPSAM: Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulama alanı içinde oluşması muhtemel bütün olası tehlikelerin, Gıda Güvenliği ile ilgili sonuçlarına ve oluşma olasılıklarına göre tanımlanması ve

Detaylı

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji Dr. Aysın Yeltekin EUREKA PROJELERİMİZ EUREKA, E!1770 St. Joseph 2000, EUREKA E!2007, Pack 2000 EUREKA E! 2659 ONE ECOPOWER, EUROSTARS EUREKA E!4720 PLUG and PACK St. Joseph 2000, EUREKA project, E!1770,

Detaylı

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311188J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

APPLICATION QUESTIONNAIRE. Uygulama Soru Formu

APPLICATION QUESTIONNAIRE. Uygulama Soru Formu Dr.Bruno Lange GmbH & Co. KG Willstätter Str. 11 / 40549 Düsseldorf, Germany Phone : + 49 (0)211. 52. 88. 0 Fax : + 49 (0)211. 52. 88. 124 Email : anitsch@drlange.de, APPLICATION QUESTIONNAIRE Uygulama

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student)

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student) Tarih Date :././ STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student) Değerli öğrencilerimiz, Stajınızın tarafımızdan kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi için stajınız hakkındaki

Detaylı

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP Standby nedir? Standby kısaca bir taahhüdün güvence altına alınmasıdır. Bir şeyin arkasında durmaktır. Bu taahhüt Bir ödeme Bir iş Bir sigorta vs. olabilir.

Detaylı

ARENCO Check~UP REGISTRATION FORM

ARENCO Check~UP REGISTRATION FORM Form Date / Form Dolum Tarihi: 07.07.2015 Check~UP form no: TECHNICAL DEPARTMENT INFORMATION / TEKNİK BÖLÜM BİLGİLERİ Company s name / Firma ismi: Technical manager s name / Teknik müdürün ismi: Region

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

A5 INFORMATION SECURITY POLICIES Bilgi güvenliği politikaları

A5 INFORMATION SECURITY POLICIES Bilgi güvenliği politikaları A5 INFORMATION SECURITY POLICIES Bilgi güvenliği politikaları A.5 Information security policies Bilgi güvenliği politikaları A.5.1.1 A.5.1.2 Policies for information security Bilgi güvenliği için politikalar

Detaylı

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye 1 Grontmij Profilimiz Kuruluş; 1915 Hizmet Alanı; Danışmanlık, Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri Halka açık; EuroNext Amsterdam

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

HACCP SÜT İŞLETMELERİNDE KRİTİK KONTROL NOKTALARINDA TEHLİKE ANALİZ SİSTEMİ HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT

HACCP SÜT İŞLETMELERİNDE KRİTİK KONTROL NOKTALARINDA TEHLİKE ANALİZ SİSTEMİ HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT HACCP SÜT İŞLETMELERİNDE KRİTİK KONTROL NOKTALARINDA TEHLİKE ANALİZ SİSTEMİ HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT Prof.Dr. Muammer GÖNCÜOĞLU HACCP Tüketici sağlığını tehdit edebilecek fiziksel, kimyasal

Detaylı

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Saliha TURHAN Kalite 13, 6. Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı İstanbul, 16/11/2013 İçerik Sonuçların raporlanması

Detaylı

Yetişkinlerde %1-2, çocuklarda % 5-8 olduğu bilinmektedir. Geri çağırma nedenleri içerisinde önemli bir orana sahiptir.

Yetişkinlerde %1-2, çocuklarda % 5-8 olduğu bilinmektedir. Geri çağırma nedenleri içerisinde önemli bir orana sahiptir. Alerjen ALLERJEN NEDİR? Belirli gıdaların alerjik bünyelerde bağışıklık sistemini ters yönde etkilemesi ve semptomlara neden olan kimyasalların açığa çıkması İşleme ile gıdalardan kaybolmazlar İZLENMELELİ

Detaylı

Sami EROL Gıda Mühendisi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Dairesi

Sami EROL Gıda Mühendisi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Dairesi Sami EROL Gıda Mühendisi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Dairesi 1 24 Aralık 2012-22 Mart 2013 Maryland Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri 2 3 Maryland Üniversitesi

Detaylı

EK - VIII INF 4 BİLGİ FORMU VE INF 4 BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU. Basım Talimatları

EK - VIII INF 4 BİLGİ FORMU VE INF 4 BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU. Basım Talimatları EK - VIII INF 4 BİLGİ FORMU VE INF 4 BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU Basım Talimatları 1. Düzenlenen INF 4 Bilgi Formu, mekanik kağıt hamuru içermeyen, yazım boyutunda olan ve ağırlığı 40 ila 65gr/m 2' den az

Detaylı

VERİLEBİLİR KALİTE PLANLARI İÇİN NATO GEREKLERİ

VERİLEBİLİR KALİTE PLANLARI İÇİN NATO GEREKLERİ VERİLEBİLİR KALİTE PLANLARI İÇİN NATO GEREKLERİ AQAP 2105 Aralık 2009 I ORİJİNAL Boş sayfa II ORİJİNAL KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ORGANİZASYONU NATO STANDARDİZASYON TEŞKİLATI (NSA) NATO DUYURU MEKTUBU 3

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

Tekstil ürünlerinin çevresel ayakizi. Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) ve EcoTool un sunumu

Tekstil ürünlerinin çevresel ayakizi. Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) ve EcoTool un sunumu Tekstil ürünlerinin çevresel ayakizi Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) ve EcoTool un sunumu 11 Haziran 2013, Bursa,Türkiye Anton Luiken, Alcon Advies BV Değer Saygın Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) nedir? (1/3)

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Genel Tanıtım Overview ZET Redüktör 60 yılı aşkın deneyimi ile Türkiye nin en köklü dişli ve redüktör üreticilerindendir. ZET Redüktör ün 10.000 m2 lik

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TEST VE BELGELENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORTAK KRİTERLER BELGELENDİRME SİSTEMİ / COMMON CRITERIA CERTIFICATION SYSTEM

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TEST VE BELGELENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORTAK KRİTERLER BELGELENDİRME SİSTEMİ / COMMON CRITERIA CERTIFICATION SYSTEM BELGELENDİRME BAŞVURUSU: A1A. BELGE TALEP EDEN KURULUŞ / LICENSE REQUESTED BY (2) Vergi Dairesi No/ Vat NO : A1B. BAŞVURUDA BULUNAN KURULUŞUN TEMSİLCİSİ / APPLICANT S REPRESENTATIVE (eğer varsa/ if any)

Detaylı

1. OBJECTIVE 1. AMAÇ 2. KAPSAM 2. SCOPE

1. OBJECTIVE 1. AMAÇ 2. KAPSAM 2. SCOPE ORTAK KRİTERLER SİSTEMİ 1. AMAÇ Bu doküman, Ortak Kriterler Belgelendirme Sistemi altında Ortak Kriterler standardına uygun olarak değerlendirmeler gerçekleştirecek Ortak Kriterler Değerlendirme Laboratuvarları

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS

MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS BISCUIT CHEESE SUNFLOWER OIL Makarna Özenle seçilmiş, mükemmel

Detaylı

EYS-ORT-11-P32 AUDIT COMMITTEE CHARTER Revision Date: 25/11/2010. Page: 1 / 8

EYS-ORT-11-P32 AUDIT COMMITTEE CHARTER Revision Date: 25/11/2010. Page: 1 / 8 Page: 1 / 8 Index; 1. Purpose 2. Scope 3. Descriptions 4. Responsibility 4.1. Financial Data 4.2. Internal Control System 4.3. Internal Audit 4.4. External Audit 4.5. Compliance 4.6. Reporting 4.7. Other

Detaylı

LANDE DYNAcenter Server Cabinet W600 X D1000 MECHANICAL TESTS REPORT

LANDE DYNAcenter Server Cabinet W600 X D1000 MECHANICAL TESTS REPORT 2014 TÜV SÜD TÜRKİYE REPORT NO: TGK-14-P-10236-1 JOB NO: 14-P-10236 12.10.2014 LANDE DYNAcenter Server Cabinet W600 X D1000 MECHANICAL TESTS REPORT INDEX INTRODUCTION... 5 2 MECHANICAL TESTS... 6 2.1 Static

Detaylı

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr ESKORT MAKİNA A.Ş. Eskort Makina bisküvi makineleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Komple anahtar teslimi bisküvi hatları, paketleme makineleri,bisküvi ve gıda ile siparişe özel makinelerin tasarım

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student)

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student) STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student) İTÜ, Tekstil Mühendisliği Bölümü Tarih Date :././ Değerli öğrencilerimiz, Stajınızın tarafımızdan kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi

Detaylı

ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE

ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE *Hasan Hüseyin EKER *Sanaa İSHAG **Eyup DEBİK **Ahmet DOGAN * Ceyda ACAR *** Ahmed Beraka *Bezmialem Vakİf University - School of Medicine

Detaylı

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Since 1996 VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Vardar Deri Makinalari 13 yıllık deneyim ile 1996 yılında kuruldu. Firmanın ilk yıllarında, ikinci

Detaylı

İSYS Süreçleri ve Yönetim Sistemleri İçindeki Yeri. Burak Bayoğlu (CISM, CISA, CISSP) TÜBİTAK UEKAE. bayoglu@uekae.tubitak.gov.tr

İSYS Süreçleri ve Yönetim Sistemleri İçindeki Yeri. Burak Bayoğlu (CISM, CISA, CISSP) TÜBİTAK UEKAE. bayoglu@uekae.tubitak.gov.tr İSYS Süreçleri ve Yönetim Sistemleri İçindeki Yeri Burak Bayoğlu (CISM, CISA, CISSP) TÜBİTAK UEKAE bayoglu@uekae.tubitak.gov.tr Sunu Planı İSYS Yaşam Döngüsü ve Motivasyon COBIT 4.1 (TS) ISO/IEC 27001

Detaylı