T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ İLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ İLANI"

Transkript

1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ İLANI Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü öğretimi için eğitim-öğretim yılı güz döneminde açılacak programlar, kontenjanlar, başvuru işlemleri ve başarının değerlendirilmesinde dikkate alınacak kriterler ile başvuru dilekçesi ekinde istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir. EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ve KONTENJANLARI ANABİLİM DALLARI KONTENJANLAR ALES ÖZEL ŞARTLAR İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programı Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Programı DOKTORA TEZLİ YÜKSEK LİSANS PUAN TÜRÜ 9 SAYISAL Bu Programda Mülakat sınavı yapılacaktır. Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Eğitimi, Fizik Eğitimi, Kimya Eğitimi ve Biyoloji Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programlarının herhangi birinden mezun olanlar başvurabilirler. 21 SAYISAL Bu Programda Mülakat sınavı yapılmayacaktır. Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Eğitimi, Fizik Eğitimi, Kimya Eğitimi ve Biyoloji Eğitimi Programlarından mezun olanlar, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik, Kimya veya Biyoloji Bölümlerinden mezun olup; Pedagojik Formasyon belgesi olanlar veya Fen Bilimleri Enstitüsü /Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Öğretmenliği Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanlar başvurabilirler. Sosyal Bilgiler Eğitimi Yüksek Lisans Programı Matematik Eğitimi Yüksek Lisans Programı 10 SÖZEL Bu Programda Mülakat sınavı yapılmayacaktır. Eğitim Fakültelerinin Sosyal Bilgiler Eğitimi, Coğrafya Eğitimi, Tarih Eğitimi Programlarından mezun olanlar, Fen Edebiyat/Edebiyat Fakültesi Tarih ve Coğrafya Bölümlerinden mezun olup; Pedagojik Formasyon belgesi olanlar veya Sosyal Bilimler Enstitüsü /Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Öğretmenliği Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanlar başvurabilirler. 11 SAYISAL Bu Programda Mülakat sınavı yapılacaktır. Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi ve Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi programlarından mezun olanlar, Fen/Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun olup; Pedagojik Formasyon belgesi olanlar veya Fen Bilimleri Enstitüsü /Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Öğretmenliği Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanlar başvurabilirler.

2 EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA TEZLİ YÜKSEK LİSANS PUAN TÜRÜ ÖZEL ŞARTLAR Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Türkçe Eğitimi Doktora Programı Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı DOKTORA 20 SÖZEL Bu Programda Mülakat sınavı yapılacaktır. TEZLİ YÜKSEK LİSANS PUAN TÜRÜ Eğitim Fakültelerinin programlarından mezun olanlar, Eğitim Fakültelerinin programlarından mezun olmayanlar için; Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına sahip olanlar veya Sosyal Bilimler Enstitüsü /Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanlar, Fen Bilimleri Enstitüsü /Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanlar, Sosyal Bilimler Enstitüsü /Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanlar başvurabilirler. ÖZEL ŞARTLAR 6 SÖZEL Bu programda mülakat sınavı yapılacaktır. Eğitim Fakültelerinin Türkçe Eğitimi ile Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programlarından mezun olanlar başvurabilirler.. 6 SÖZEL Bu programda mülakat sınavı yapılacaktır. Eğitim Fakültelerinin Türkçe Eğitimi ile Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Programlarından mezun olanlar başvurabilirler. EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURU ve GİRİŞ ŞARTLARI 1-Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adayların lisans mezuniyet not ortalamasının 100 lük not sistemi üzerinden en az 55 veya 4 lük not sisteminde 2.00 (CC) eşdeğeri olması gerekir. 2-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanının anabilim dallarının istemiş olduğu puan türünden en az 55 ve üzeri standart puan olması gerekir. 3-Doktora Programına başvuracak adayların Tezli yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 100 lük not sisteminde en az 70 veya 4 lük not sisteminde 2.00 (CC) olması gerekir. 4-Doktora Programına başvuracak adayların YDS den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puan almaları gerekir. 5-Başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; Yüksek Lisans Programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; a) Mülakat Sınavı Yapılanların; Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50 si, lisans not ortalamasının %15 i, yabancı dil puanının %15 i dikkate alınarak sıralama yapılacak, yapılan sıralama sonucuna göre kontenjanın iki katı kadar aday mülakat sınavına alınacaktır. Diğer adaylar mülakat sınavına alınmayacaktır. Sıralama, sınava alınan adayların ALES puanının %50 si, lisans mezuniyet notunun %15 i, yabancı dil puanının %15 i, mülakat sınavı puanının % 20 si dikkate alınarak yapılacaktır. Bu şekilde hesaplanan puanın en az 50 olması gerekmektedir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı daha yüksek olan aday tercih edilir. Mülakat sınavına girmeyen aday başarısız sayılır.

3 b) Mülakat Sınavı Yapılmayanların; ALES puanının %50 si, lisans not ortalamasının %30 u, yabancı dil puanının %20 si, dikkate alınarak sıralama yapılacaktır. Bu şekilde hesaplanan puanın en az 50 olması gerekmektedir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı daha yüksek olan aday tercih edilir. 6-Doktora Programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; a) Mülakat Sınavı Yapılanların; ALES puanının %50 si, yüksek lisans not ortalamasının %15 i, yabancı dil puanının % 15 i dikkate alınarak sıralama yapılacak, yapılan sıralama sonucuna göre kontenjanın iki katı kadar aday mülakat sınavına alınacaktır. Diğer adaylar mülakat sınavına alınmayacaktır. Sıralama, sınava alınan adayların ALES puanının %50 si, yüksek lisans mezuniyet notunun %15 i, yabancı dil notunun % 15 i mülakat sınav notunun %20 si dikkate alınarak yapılacaktır. Bu şekilde hesaplanan başarı puanının en az 60 olması gerekir, 60 puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı daha yüksek olan aday tercih edilir. Mülakat sınavına girmeyen aday başarısız sayılır. 7-ALES sınav sonuç belgesi üç yıl süreyle geçerlidir. 8-Tezli yüksek lisans programlarına başvuran, YDS ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan yabancı dil puanı bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. 9-Lisansüstü programlara kayıt yaptıracak erkek adayların (askerlikten tehirli) askerlik görevi açısından bir sakıncasının olmaması gerekir. 10-Mülakat sınavına girmeyen aday başarısız sayılır. 11- Lisans veya yüksek lisans programlarını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan alınmış denklik belgesi getirmeleri gerekmektedir. 12- Yüksek Lisans Programlarının açılması için en az 3 öğrencinin kayıt yaptırması gerekir. 13- Bir programda kayıtlı öğrenci yeniden aynı program için başvuruda bulunamaz. BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER 1-Lisans/Yüksek Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve Enstitümüz tarafından onaylanmış 1 adet fotokopisi 2-ALES sonuç belgesi (Bilgisayar çıktısı Haziran 2015 tarihinden sonra alınmış olmalı) 3-Lisans/Yüksek Lisans not durum belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi (Başvurularda adayın değerlendirmeye alınacak tüm notları 100 üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür. Mezuniyet not ortalaması diplomalarında 100 lük sistem ile birlikte farklı sistemde olanlar (4 lük, 3 lük ve benzeri) ile sadece farklı sistemde olanların (4 lük, 3 lük ve benzeri) farklı sistemden 100 lük not sistemine dönüşüm hesabında Yükseköğretim Kurulu nun 100 lük not sisteme dönüşüm tablosu esas alınır.) 4-Yüksek Lisans programlarına başvuranların varsa yabancı dil belgesinin aslı. 5-Doktora programlarına başvuranların yabancı dil belgesinin aslı. 6-Nüfus cüzdanı aslı ve Enstitümüz tarafından onaylanmış 1 adet fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı olması gerekmektedir.) 7-1 adet fotoğraf. 8-Yurtdışından mezun olan öğrenciler için Yüksek Öğretim Kurulu ndan alınan denklik belgesi aslı ve Enstitümüz tarafından onaylanmış 1 adet fotokopisi. NOT: Kesin kayıt işlemleri belgelerin asılları ile yapılacaktır. KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 1-Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesinin aslı 2-Transkript belgesinin aslı 3-ALES sonuç Belgesi (Bilgisayar çıktısı Haziran 2015 tarihinden sonra alınmış olacak) 4-Yabancı Dil Belgesi (Bilgisayar çıktısı Haziran 2015 tarihinden sonra alınmış olacak) 5-2 adet fotoğraf 6- Askerlik durum belgesi (erkek öğrenciler için) 7- Özgeçmiş

4 BAŞVURU, KAYIT YERİ VE TARİHLERİ Başvurular adresinden elektronik ortamda yapılacaktır. Yapılan başvurunun çıktısı alınarak bilgilerin doğruluğu kontrol edilerek diğer evraklarla birlikte eksiksiz olarak son başvuru tarihine kadar Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne elden teslim edilmelidir. Elektronik ortamda başvuru yapmayanların evrakları alınmayacak, elektronik ortamda başvuru yapıp da evraklarını teslim etmeyen adayların başvuruları iptal edilecektir. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılamaz. Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile tahrifat yapanlar, sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir. Başvuru tarihleri EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜLİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ Temmuz 2015 Çarşamba gününe kadar saat 09:00-16:00 arası Mülakat sınavına girecek adayların ilan tarihi (Kontenjanın 2 katı mülakata alınacaktır.) 29 Temmuz 2015 Türkçe Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı Mülakat sınav tarihi ve yeri 31 Temmuz 2015 Cuma günü saat 09:30 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Zemin Kat Türkçe Eğitimi Bilim Dalı Doktora Programı Mülakat sınav tarihi ve yeri 31 Temmuz 2015 Cuma günü saat 13:30 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Zemin Kat Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Doktora Programı Mülakat sınav tarihi ve yeri 31 Temmuz 2015 Cuma günü saat 13:30 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Zemin Kat Matematik Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Mülakat sınav tarihi ve yeri Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı Mülakat sınav tarihi ve yeri 31 Temmuz 2015 Cuma günü saat 09:30 Eğitim Fakültesi İlköğretim Anabilim Dalı Başkanlığı 31 Temmuz 2015 Cuma günü saat 09:30 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Zemin Kat Kayıt yaptırmaya hak kazanan asil ve yedek adayların ilanı 03 Ağustos 2015 Asil aday öğrencilerin kesin kayıt tarihi Ağustos 2015 saat 09:00-16:00 arası Yedek aday öğrencilerin kayıtları için kontenjan ilanı 06 Ağustos 2015 Yedek aday öğrencilerin kayıtlar için dilekçe ile başvuru tarihi Yedek aday öğrencilerin kayıtlarının kesin kayıt tarihi 07 Ağustos 2015 saat 09:00-12:00 arası 07 Ağustos 2015 saat 13:00-16:00 arası EVRAK TESLİM YERİ: Nuri ve Zekiye Has Enstitüler Binası, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Zemin Kat, Üniversite Kampüsü, Talas Yolu, KAYSERİ Tel: 0 (352) /47606 (Öğrenci İşleri) Belgegeçer: 0 (352)

5 ERCIYES UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF EDUCATIONAL SCIENCES MA AND PhD QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENTS PROGRAMS Master of Arts (MA) (Turkish) Doctor of Philosophy (PhD) (Turkish) Master of Arts (MA) (English) Doctor of Philosophy (PhD) (English) Special Conditions SOCIAL STUDIES EDUCATION Students should have graduated from Social Studies, Geography and History Education Departments of Education Faculties. Those who have graduated from Geography and History departments of Science and Letters Faculties should have a Pedagogical Formation Diploma/Post-Graduate Certificate in Secondary Education (also known as Non-thesis MA programme) or an equivalent diploma/certificate. A APPLICATION INSTRUCTIONS FOR INTERNATIONAL STUDENTS 1. Applications should be submitted to the Graduate School of Educational Sciences during the period determined by the Institute. 2. The number of students to be admitted and application requirements designated by the Institute are announced by the website the Institute to which a link will be provided from the website of the university. 3. Candidates must satisfy all application requirements; applications of those who do not meet the announced departmental requirements will not be considered. 4. International students will be evaluated according to their official documents (Diploma, transcript, CV, passport). There will be no further examination. 5. Applications could be made by either in person or 6. International students who have graduated from Turkish Universities must submit ALES certificate. 7. For admission to a MA programme, applicants must have an undergraduate degree. 8. For admission to a PhD program, applicants must have a MA degree. 9. Even if the students have conditional acceptance letter, they will be accepted according to the quotas. 10. Applicants who have been accepted must submit their original documents at the time of registration. 11. Tuition and fees determined by University Executive Board must be paid at the time of registration.

6 B-- APPLICATION DOCUMENTS FOR INTERNATIONAL STUDENTS 1. Application form (It can be provided from web page of the Institute) (http://ebil.erciyes.edu.tr/) 2. The photocopy of valid Passport 3. The photocopy of Diploma or Graduation Certificate 4. The photocopy of transcripts. The transcript that shows the courses taken and the grades achieved must be submitted. PhD program applicants must submit both their graduate and undergraduate transcripts. 5. English proficiency certificate for English programs and for PhD programs, Turkish proficiency certificate to be obtained from ERSEM for Turkish programs. 6. Equivalence Certificate must be obtained from the Council of Higher Education (YÖK) in Ankara. If the students don t have Equivalence Certificate at the date of application, they will be required to provide this certificate after registration. 7. ALES certificate for those who have graduated from Turkish universities. 8. Scholarship documents (If you have) 9. Curriculum Vitae (It must be written in English) 10. A passport-sized photograph C APPLICATIONS, IMPORTANT DATES, TESTING AND ADDRESS Applications Date Day Time Address The beginning of the application period July 20, 2015 Monday 09:00 The end of the application period July 22, 2015 Wednesday 16:00 Results release date August 3, 2015 Wednesday 16:00 The announcement of reserve quota August 6, 2015 Thursday 09:00 Application of reserve applicants by Erciyes University, Graduate School of Educational Sciences, August 7, 2015 Friday 09:00-12:00 application petition Kayseri-TURKEY, Phone:+90 (352) D-- FINAL ENROLLMENT Enrollment Date Day Time Address Final enrollment start date August 4, 2015 Tuesday 09:00 Erciyes University, Graduate School of Educational Sciences, Kayseri-TURKEY, Phone:+90 (352) Final enrollment deadline August 5, 2015 Wednesday 16:00 Erciyes University, Graduate School of Educational Sciences, Kayseri-TURKEY, Phone:+90 (352) Enrollment of reserve applicants August 7, 2015 Friday 13:00-16:00 Erciyes University, Graduate School of Educational Sciences, Kayseri-TURKEY, Phone:+90 (352) Candidates who fail to register in the specified date cannot claim any rights. Those who made falsification in document and/or provided misinformation will not be accepted to the programs even if they are successful. Applications could be done by or in-person. If you are applying by , you could scan all the documents and send them attached to the mail. You have to present the originals when enrolling. Enrollments have to be carried out in person.

7

8 8

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz lisansüstü öğretim programlarına 2013 2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. alınacak

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ne 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları Toplantı Tarihi: 10.06.2014 Toplantı Sayısı : 26 Karar No: 19 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları Toplantı Tarihi:09.06.2015 Toplantı Sayısı : 23 Karar No: 02 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara alınacak

Detaylı

İŞLETME ANABİLİM DALI (İşletme Programı) İşletme Tezsiz 30 Lisans derecesine sahip olmak. Öğrenci Kabul Şartları

İŞLETME ANABİLİM DALI (İşletme Programı) İşletme Tezsiz 30 Lisans derecesine sahip olmak. Öğrenci Kabul Şartları Başvuru Tarihleri: 05-19 Ocak 2015 tarihleri arasında olup, Başvuru formu doldurulduktan sonra istenilen evraklar ile Sosyal Bilimler Enstitüsü ne bizzat yapılacaktır. Sınav Tarihleri: Yabancı Dil Sınavı

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Yüksek Lisans Doktora Yatay Geçiş (Yüksek Lisans) Tezsiz yüksek lisans T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmenliği

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Doktora, Tezli Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alınacaktır.

Detaylı

T.C. AHİEVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS / DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI

T.C. AHİEVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS / DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI T.C. AHİEVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 20152016 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI / BAŞVURU KOŞULLARI 0 İÇİNDEKİLER 1. Başvuru Tarihi... 1 2. Başvuruda İzlenecek Yol... 1 3. İletişim Bilgileri...

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IGDIR UNIVERSITY 2014-2015 ACADEMIC YEAR APPLICATION, ACCEPTANCE AND REGISTRATION PRINCIPLES OF INTERNATIONAL STUDENTS

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IGDIR UNIVERSITY 2014-2015 ACADEMIC YEAR APPLICATION, ACCEPTANCE AND REGISTRATION PRINCIPLES OF INTERNATIONAL STUDENTS 1.BAġVURU KOġULLARI IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠLERĠN 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI BAġVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI 1.1 Başvurular aşağıda belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. 1.2 BaĢvuruları

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 20-205 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında, Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı Anabilim Dallarına lisansüstü eğitim için öğrenci alınacaktır. İlgili

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI 1. BAŞVURU KOŞULLARI 1.1 Başvurular aşağıda belirtilen tarihler arasında

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü nün aşağıda belirtilen anabilim dalı ve bilim dallarına 2012 2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı için tezli

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR 2014-2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Anabilim Dallarına Yüksek Lisans ve Doktora

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI HİTİT Sİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE PROGRAM İLANI 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROGRAMLARA YÜKSEK LİSANS VE Sİ ALINACAKTIR 10-14 Ağustos 2015 BAŞVURU

Detaylı

A- YÜKSEK LİSANS VE DOKTORAYA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI

A- YÜKSEK LİSANS VE DOKTORAYA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI NOT: Başvuru sürecinden sonra, her ne sebeple olursa olsun adayın hatasıyla, bilgi eksikliğiyle, vb. nedenlerle yapılan yanlış başvurular sonucunda başvuran adayın işlemleri iptal edilecektir. Bu nedenle

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tezli Yüksek Lisans. Yük. Yabancı Dil Puan Şartı. Çevre Mühendisliği 12 1 40* -

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tezli Yüksek Lisans. Yük. Yabancı Dil Puan Şartı. Çevre Mühendisliği 12 1 40* - HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Fen ve Sosyal Bilimleri Enstitülerinin Anabilim Dallarına Yüksek ve Doktora programlarına öğrenci alınacaktır. Anabilim Dalı Tezli

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI 1. BAŞVURU KOŞULLARI 1.1 Başvurular aşağıda belirtilen tarihler arasında

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2015 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ (16/06/2015 tarih, 64 sayılı Senato toplantısının 23 nolu karar ekidir.) EK: 17 20152016 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIM TAKVİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS Başlangıç Bitiş Yatay geçiş Başvuruları

Detaylı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRETİME KABUL ŞARTLARI VE KONTENJAN

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRETİME KABUL ŞARTLARI VE KONTENJAN TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRETİME KABUL ŞARTLARI VE KONTENJAN A BAŞVURU SÜRESİ Başvuru Süresi : 1 Haziran 2015 1 Temmuz 2015 Adres

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI. Namık Kemal Üniversitesi

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI. Namık Kemal Üniversitesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü -İlan Metni- Üniversitemiz Sosyal Bilimler

Detaylı

İLAN METNİ AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR

İLAN METNİ AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR BAŞVURU YAPACAK OLAN ADAYLARIN DİKKATİNE 1- Başvuru yapmadan önce ilanda belirtilen başvuru koşullarının ve kontenjanlarının yer aldığı ilan metnini mutlaka okuyunuz. Eğer başvuru koşullarını taşıyorsanız

Detaylı

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları DEĞERLENDİRME %

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları DEĞERLENDİRME % ALES PUAN TÜRÜ. Uyruklu ÜNİP * ALES PUANI MEZUNİYET NOT ORTALAMASI MÜLAKAT 015-016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları DEĞERLENDİRME % ANABİLİM DALLARI Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ üstü Programları İçin Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Enstitüleri Başvuru ve Kayıt Kılavuzu 2014-2015 Güz Yarıyılı (10 Temmuz 2014 tarih, 58 sayılı Senato toplantısının 2 nolu

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS/DOKTORA ÖĞRENCİ ALIM İLANI

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS/DOKTORA ÖĞRENCİ ALIM İLANI T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS/DOKTORA ÖĞRENCİ ALIM İLANI 2014-2015 Akademik Yılı Bahar yarıyılında, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne aşağıda belirtilen

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Anabilim Dalları'na 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında

Detaylı

ADNAN MENDERES UNIVERSITY 2015-2016 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS

ADNAN MENDERES UNIVERSITY 2015-2016 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI, KONTENJANLARI VE GEREKLİ BELGELER BAŞVURU KOŞULLARI 1. Başvurular 14/09/2015-30/09/2015 tarihleri arasında

Detaylı