GENİŞ KAPSAMLI ÇEVREBİRİM PROGRAMI TAŞLAMA TEZGAHINDAN KOMPLE SİSTEME KADAR:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENİŞ KAPSAMLI ÇEVREBİRİM PROGRAMI TAŞLAMA TEZGAHINDAN KOMPLE SİSTEME KADAR:"

Transkript

1 Hassas taşlama işleminde yüksek kalitenin sağlanmas nda taşlama yağ n n safl k derecesi önemli katk da bulunmaktad r. HAWEMA bu nedenle CNC tak m taşlama tezgahlar için OC 12 ve OC 20 temizleme sistemlerini sunuyor. Her iki sistem, yağ 2 ila 3 µm aras ndaki taneciklere kadar temizleyen üstün kaliteli mum tipi filtrelere sahiptir. Taşlama tezgahlar yüksek bas nçl pompalarla besleniyor. Opsiyonel olarak s cakl klar n ayarlanabildiği bir s cakl k ayarlama sistemi entegre edilir. OC 20 modeli ile ayr bir kir haznesine sahip olan ve otomatik temizleme periyotlu mum tipi filtreleri ile uzun süre boyunca bak m gerektirmeyen bir işletim mümkündür. OC 20 Clean-Master mum tipi filtre sistemi Taşlama disklerinin düşük maliyetli HAWEMA FC-250 W planya ve profil tezgah ile çok hassas şekilde planyalanmas ve profillendirilmesi ile optimum düzeyde taşlama sonuçlar elde edilir. HSK50 tak m tutucusu içinde komple taşlama diskleri paketlerinin tak lmas, donatma sürelerini asgariye indirir. Elmas ve CBN diskler için elverişlidir. Yar çap, yüzey, dirsek ve profil şekilleri gibi çeşitli geometriler etkin bir şekilde planyalanabilir. TAŞLAMA TEZGAHINDAN KOMPLE SİSTEME KADAR: GENİŞ KAPSAMLI ÇEVREBİRİM PROGRAMI Mikroskoplu HAWEMA MS1 optik ölçüm cihaz, hassasl ğ n ne demek olduğunu aç kça görüntüler. Delme ve frezeleme tak mlar n n ve kademeli matkaplar n ölçülmesi için idealdir. Planyalanm ş taşlama diski geometrilerinin ve profillerinin kontrolü için de elverişlidir. Uzunluk, çap, yar çap, dirsek ve al n geometrileri için video kameras ve ölçüm mikroskobunun kombinasyonundan oluşan pratik kullan ma odakl sistem.

2 Dünya çap nda 20 den fazla ülkede 400 ü aşk n HAWEMAT CNC tak m taşlama tezgah kullan lmaktad r. Taşlama tekniği alan ndaki çözümlerimize güvenmekte olan müşterilerimiz aras nda tak m üreticileri, medikal teknoloji, otomotiv sanayii ve makine imalat alan nda faaliyet gösteren firmalar ve taşlama hizmeti veren işletmeler yer al yor. Biz HA- WEMA olarak tüm faaliyetlerimizde insan merkez al yoruz. Müşterileri her konuda özellikle memnun etmek, HAWEMA kurulduktan bu yana personelimizin en çok önem verdiği hedeftir. Müşterilerimizin isteklerine esnek bir şekilde cevap verebilmek için kişisel diyalogu sağlamaya özen gösteriyoruz. Bu kurumsal tarz m z, iş ortaklar m zla olan ilişkimizin her düzeyinde de kendini gösteriyor. Genel çözümleri spesifik taleplerle uyumlu hale getirmek, HAWEMA n n kararl l kla izlediği yoldur. Kalitenin ve performans n teminat y z. HAWEMA WERKZEUGSCHLEIFMASCHINEN GMBH Hegaustraße 49, Trossingen, Tel. +49(0) , Fax +49(0)

3 hightechmükemmel TAŞLAMA SONUÇLARI İÇİN Tak m taşlama için 5 eksenli yenilikçi teknoloji hawemat 2001 ECO NUM-Power hawemat 2001 NUM-Axium-Power hawemat 3000 NUM-Axium-Power hawemat PRÄZISAGranit hawema Werkzeugschleifmaschinen GmbH

4 NUMROTOplus, yenilikçi üstün teknoloji çözümleri, sistemlerin sürekli olarak geliştirilmesi ve geniş kapsaml kullan c know-how sayesinde tak m taşlama alan nda trendleri belirleyen ve pazar lideri olan bir makine haline gelmiştir. İster bilemede ister üretimde NUMROTOplus tüm standart ve özel tak mlarda ekonomikliğin garantisidir. Sisteme genel bak ş - Modern kullan c arayüzü ile karmaş k işlemler dahi kolayca kumanda edilebilir - Almanca, İngilizce, Frans zca ve İtalyanca dahil 15 dil kolayca seçilebilir (yeni kuruluma gerek kalmadan) - Ölçü birimi metrik sistemden inç sistemine değiştirilebilir - Windows XP işletim sistemli yüksek kapasiteli güncel PC - İlişkilendirilmiş fonksiyon tuşlar ile birlikte endüstriyel tip yass ekran - Yüksek kapasiteli dijital CNC ğaxium Power - 5 adet interpolasyonlu ana eksen, sistem ilave fonksiyon eksenleri ile istendiği şekilde genişletilebilir - Üst seviye hassasl k için mükemmel dinamik karakteristiğe sahip dijital tahrik amplifikatörü NUMROTOplus TAKIM TAŞLAMADA TRENDLERİ BELİRLİYOR - Mant kl yap ya ve neredeyse s n rs z esnekliğe sahip tak m programlama - Hassas ve h zl şekilde çal şma için geniş kapsaml tarama periyotlar - Bileme işletimi için kolay programlama - Şekil frezeleri ve kademeli matkaplar için DXF kontürlerinin (2D profilleri) doğrudan import edilmesi - Çeşitli yaz l m modüllerinin kombinasyonu - Girilen değerler için görüntülenen yard m şekilleri, özel tak mlar n programlanmas n kolaylaşt r r - Taşlama işleminden önce öngörülen işlemlerin analizi için entegre 2D simülasyon - Tam bir 3D tak m modelinin üretimi için entegre 3D simülasyon (opsiyonel) - Taşlama pozisyonlar n n optimizasyonu ve çarp şmalara yönelik denetleme için entegre 3D makine simülasyonu (opsiyonel) - Yüklemeli işletim (operatörsüz vardiya) için çok say da denetleme fonksiyonu olan iş yöneticisi - Sürekli olarak gerçekleştirilen yaz l m güncellemeleri sayesinde daima güncel kal r ve teknik yeniliklerden faydalan rs n z - Ölçüm verilerinin al şverişi için ölçüm makinelerine bağlant sağlayan arayüz

5 hawemat 2001 HAWEMAT 2001 ECO NUM-Power HAWEMAT 2001 NUM-Axium-Power Komple işlemede Maks. iş parças uzunluğu 210 mm 210 mm Maks. çap 120 mm 120 mm Eksenlerin hareket alan X-eksen boyuna 300 mm Z-eksen enine 180 mm Y-eksen dikey 220 mm B-eksen daire 195 C-eksen 360 X-eksen boyuna 310 mm Z-eksen enine 190 mm Y-eksen dikey 220 mm B-eksen daire 195 C-eksen 360 X-Y-Z eksenlerinin çözünürlüğü mm mm Taşlama mili 5,5 kw doğrudan tahrikli maks D/dak. HSK 50 tak m tutucu 7,5 kw doğrudan tahrikli maks D/dak. HSK 50 tak m tutucu CNC kontrol sistemi NUM-Power NUM-Axium-Power Kullan c yaz l m NUMROTOplus NUMROTOplus Opsiyonlar Çeşitli yükleme sistemleri Otomatik destekleme Disk ölçümü için ölçüm eleman Çeşitli dahili ve harici yükleme sistemleri Otomatik destekleme Disk ölçümü için ölçüm eleman Otomatik 2-3 paket disk değiştiricisi Doğrudan tahrikli C eksen 2001 ECO NUM-Power DÖRT DÖRTLÜK BİR ÜRÜN C eksen X eksen Z eksen Y eksen B eksen hawema KİNEMATİK SİSTEMİ dünya çap nda patentli Tam görüş sağlayan entegre kabine sahip, tam mineral dökümden olan yuvarlak sehpa üzerinde optimum ergonomi, sağlaml k ve hassasl k kuruludur. Dünya çap nda patentli, çift yataklamal B eksene ve tüm eksenlerde üstün hassasl ğa sahip kinematik sistemi, delme ve frezeleme tak mlar n n ve simetrik parçalar n üretimi ve bilenmesi için en iyi koşullar sunuyor. Tüm dünyada tan nan yenilikçi kontrol ve yaz l m konsepti olan NUM ile üst düzey programlama ve kullan m konforu sağlan yor. Ayr ca, tek parçalar n ve küçük serilerin özellikle ekonomik şekilde taşlanmas için HA- WEMAT 2001 ECO modeli mevcuttur. Bu model, dünya pazar nda fiyat ve performans bak m ndan eşsizdir.

6 hawemat 3000 NUM Axium-Power Komple işlemede Maks. iş parças uzunluğu Maks. çap HAWEMAT 3000 NUM-Axium-Power 300 mm 150 mm Eksenlerin hareket alan X-eksen boyuna 350 mm Z-eksen enine 230 mm Y-eksen dikey 230 mm B-eksen daire 195 Doğrudan tahrikli C eksen (opsiyonel) C-eksen 360 X-Y-Z eksenlerinin çözünürlüğü Taşlama mili CNC kontrol sistemi mm 12 kw doğrudan tahrikli maks D/dak., otomatik HSK 50 s kma sistemi NUM-Axium-Power Kullan c yaz l m NUMROTOplus Opsiyonlar Çeşitli dahili ve harici yükleme sistemleri Otomatik destekleme Disk ölçümü için ölçüm eleman Otomatik 2-3 paket disk değiştiricisi MÜKEMMEL ÖZELLİKLER: MİNERAL DÖKÜM MONO GÖVDE C eksen X eksen Z eksen Y eksen B eksen hawema KİNEMATİK SİSTEMİ dünya çap nda patentli Tam mineral dökümden üretilmiş mono gövde termik stabiliteyi, optimum dayan kl l ğ ve maksimum sönümlemeyi bir araya getiriyor. Mono gövde, tak m taşlama tezgahlar alan nda makine gövdesi olarak bugüne dek eşsizdir. Taşlama diski değişimi ve iş parças elleçleme için geniş kapsaml opsiyonlar ile delme ve frezeleme tak mlar n n komple işlenmesi için 5 eksenli ideal bir işleme merkezi oluşuyor. Programlama, PC ve dünya çap nda lider taşlama yaz l m olan NUMROTOplus ile çok basit ve esnek bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Standart tak mlardan özel tak mlara kadar her şey mümkündür. Taşlama prosesleri grafik olarak gösterilerek simülasyonu yap l yor. HAWEMAT 3000, karmaş k yap ya sahip tak mlar n üretiminde ve bilenmesinde esnek kullan m için idealdir.

7 hawemat PRÄZISA Granit NUM-Axium-Power Komple işlemede Maks. iş parças uzunluğu Maks. çap HAWEMAT PRÄZISA Granit NUM-Axium-Power 100 mm 10 mm Eksenlerin hareket alan X-eksen boyuna 190 mm Z-eksen enine 150 mm Y-eksen dikey 240 mm Doğrudan tahrikli B eksen (opsiyonel) Doğrudan tahrikli C eksen (opsiyonel) X-Y-Z eksenlerinin çözünürlüğü Taşlama mili CNC kontrol sistemi B-eksen daire 181 C-eksen mm 4,5 kw doğrudan tahrikli maks D/dak., HSK 50 tak m tutucu NUM-Axium-Power Kullan c yaz l m NUMROTOplus Opsiyonlar Çeşitli yükleme sistemleri Otomatik destekleme Disk ölçümü için ölçüm eleman MİKRO ALANDA GRANİT YAPI TARZI SAYESİNDE HASSASLIK C eksen X eksen Z eksen Y eksen B eksen hawema KİNEMATİK SİSTEMİ dünya çap nda patentli Ölçüm makinelerinin hassasl ğ nda taşlama: Bu, komple granitten üretilmiş köprü ile mümkündür. Kapal güç ak ş, minimum seviyede termik genleşme, en üst düzey sağlaml k. Yüksek çözünürlüklü doğrudan ölçme sistemleri ve doğrudan tahrikli C ekseni ile HAWE- MAT PRÄZISAGranit dünya çap nda üstün teknolojinin adresidir. Tam dijital NUM-CNC kontrol sistemi ve NUMROTOplus taşlama yaz l m ile konforlu programlama ve kumanda özelliği elbette standartt r. HAWEMAT PRÄZISAGranit, her gün daha da genişleyen mikro tak m ve çok küçük parçalar içeren ürün spektrumunun hassasça taşlanmas için ideal bir işleme merkezidir.

8 hawemat Harici ve dahili yükleme sistemleri Minimum yan süreler ve düşük masraf: 300 ham parça ve tak ma kadar kapasitesi olan döner tablal dahili yükleme sistemleri opsiyonel olarak HAWEMAT n tüm 5 eksenli tak m taşlama tezgahlar na entegre edilebilir. Entegre servo eksenlerin çok hassas bir şekilde yanaşt ğ güvenilir bir pick-up istasyonu olarak çal ş r. İş parças spektrumuna ve müşteri istekleri doğrultusunda esnek olarak tasarlanm ş modeller mevcuttur. Operatörsüz, ekonomik taşlama işlemleri için 7 paletli PLS7 ve maksimum 122 tak m kapasiteli zinciri olan LS122 kullan labilir. Her iki sistem makine gövdelerine sorunsuz olarak flanşlanabilir. Parça stoku için ayr CNC eksenleri ve çift tutuculu linear elleçleme sistemleri ile proses güvenliği ve çok k sa değiştirme süreleri sağlan r. Yer tasarrufu sağlayan kompakt yap s ve 5 eksenli HAWEMAT 2001 ve HAWEMAT 3000 taşlama tezgahlar na bağlant sağlayan arayüzleri sayesinde çok amaçl kullan m için elverişlidir. SERİ ÜRETİMDE EKONOMİK VE ÜRETKEN SON DERECE HASSAS MAKİNE KOMPONENTLERİ Tüm parçalarda hassasl k: HAWEMA n n kendini kan tlam ş makine komponentleri. Bir zincir ancak en zay f halkas kadar güçlüdür. Bu nedenle HAWEMA üstün kaliteli makine komponentlerinin kullan lmas na önem veriyor. Motor millerimizin çal şma esnas ndaki konsantriklik hassasl ğ 2 µm nin alt ndad r. Hassas k lavuzlar, üstün sağlaml k ve hassasl k sağlanacak şekilde ön gerilme ve greslenmeden geçirilmiştir. Çift yataklamal taşlama sütununa (Y ve B eksen) sahip olan dünya çap nda patentli kinematik sistemi, hem olağanüstü hareket özgürlüğü hem de yüksek sağlaml k ve hassasl k sağl yor.

Journal. ürünleri için yenilikçi partneriniz. www.dmgmoriseiki.com. _ 06 07 CTX Torna & Frezenin dünya prömiyeri. DMG / MORI SEIKI Moda ve yaşam tarzı

Journal. ürünleri için yenilikçi partneriniz. www.dmgmoriseiki.com. _ 06 07 CTX Torna & Frezenin dünya prömiyeri. DMG / MORI SEIKI Moda ve yaşam tarzı 04 05 DMF 260 linear dünya prömiyeri 1.100 mm Y Eksenli yeni DMF serisi 06 07 CTX Torna & Frezenin dünya prömiyeri ShopTurn 3G ile CTX TC çok kanallı programlama 08 09 ECOLINE-Serisi YENİ // DMU 50 eco

Detaylı

Journal. milltap 700 Hızlı ve hassas. DMG ve MORI SEIKI tarafından ortak olarak geliştirilen ilk ürün

Journal. milltap 700 Hızlı ve hassas. DMG ve MORI SEIKI tarafından ortak olarak geliştirilen ilk ürün Journal dmg / mori seiki İŞBİRLİĞİ YENİLİĞİ BERABERİNDE GETİRİYOR YENİ DMG / MORI SEIKI İNTERNET SİTESİ ANA SAYFASI: www.dmgmoriseiki.com 04 07 nlx + ctx Üst düzey üniversal tornalama teknolojisi 14 15

Detaylı

dmg / mori seiki mükemmel bir kombinasyon 13 YENİ // MICROSET AIRMATRIX Benzersiz ve esnek takım ölçümü 08 09 YENİ // CTX alpha 450 TC

dmg / mori seiki mükemmel bir kombinasyon 13 YENİ // MICROSET AIRMATRIX Benzersiz ve esnek takım ölçümü 08 09 YENİ // CTX alpha 450 TC Journal dmg / mori seiki mükemmel bir kombinasyon 04 05 YENİ // Yeni Nesil DMU 13 YENİ // MICROSET AIRMATRIX DMU 60 evo linear Benzersiz ve esnek takım ölçümü 06 07 YENİ // ShopTurn 3G ile sunulan CTX

Detaylı

journal Dünya prömiyeri: CELOS ve yeni tasarımıyla DMC 850 V nº 1 2014 Güçlü dik işleme için 3. jenerasyon DMC V serisi www.dmgmori.

journal Dünya prömiyeri: CELOS ve yeni tasarımıyla DMC 850 V nº 1 2014 Güçlü dik işleme için 3. jenerasyon DMC V serisi www.dmgmori. DMG MORI müşterileri ve ilgililer için dergi DMG MORI den CELOS Fikirden hazır ürüne 2014 te 24 adet dünya prömiyeri, 2014 yılında 24 dünya, bunun 9'u ilk yarıda DMG MORI Sistemler Maksimum verim artışı

Detaylı

İşleme Merkezi + Tel-Dalma-Delik Delme Erozyon + Lazer + Müşteri Hizmetleri + Otomasyon Portfolyo 2014

İşleme Merkezi + Tel-Dalma-Delik Delme Erozyon + Lazer + Müşteri Hizmetleri + Otomasyon Portfolyo 2014 İşleme Merkezi + Tel-Dalma-Delik Delme Erozyon + Lazer + Müşteri Hizmetleri + Otomasyon Portfolyo 2014 PB 1 CNC teknolojileri alanındaki deneyimimizle yola çıktık, global bir markanın gücünü ülkemiz pazarına

Detaylı

Journal. teknolojisinde yenilikçi partneriniz. www.dmgturkey.com. _ 10 11 CTX Turn & Mill Komple işleme

Journal. teknolojisinde yenilikçi partneriniz. www.dmgturkey.com. _ 10 11 CTX Turn & Mill Komple işleme 04 09 Energy Enerji teknolojisine yönelik komponent ve ekipmanlarda high-tech uzmanlık 10 11 CTX Turn & Mill Komple işleme uygulamaları için öncü teknoloji 16 21 Medical Tıbbi malzeme teknolojisine yönelik

Detaylı

HCS Yüksek Performans Otomatik Daire Testereleri HCS 70 HCS 90 E HCS 100 MF HCS 130 MF HCS 160 MF HCS 180 MF

HCS Yüksek Performans Otomatik Daire Testereleri HCS 70 HCS 90 E HCS 100 MF HCS 130 MF HCS 160 MF HCS 180 MF HCS Yüksek Performans Otomatik Daire Testereleri HCS 70 HCS 90 E HCS 100 MF HCS 130 MF HCS 160 MF HCS 180 MF 2 Gelenekten gelen Mükemmellik Testere ile kesmek dünyamız, tutkumuz ve ustalığımız. Yaratıcı,

Detaylı

Orta yük taşıma. KUKA robotları

Orta yük taşıma. KUKA robotları Orta yük taşıma kapasiteleri için KUKA robotları KUKA GÜÇLÜ ORTAĞINIZ. Kalite "made in Germany", yaratıcılık ve en üst düzeyde müşteri odaklı çalışma: Bu ilkelere dayanarak KUKA onlarca yıldır üstün teknolojiler

Detaylı

Lenord + Bauer tarafından hareket otomasyonu

Lenord + Bauer tarafından hareket otomasyonu Lenord + Bauer tarafından hareket otomasyonu Pozisyon belirlemesi Hız ölçümü Devir sayısı ölçümü Isı ölçümü Kilometre performans algılaması Hızlanma ölçümü Kumanda etme/ayarlama/konumlandırma Uyarlama/konumlandırma

Detaylı

www.ecoline.dmgmori.com // SIMPLY MORE SUCCESS MILLTAP MILLTAP 700 0.9 SANİYE TAKIM DEĞİŞTİRME SÜRESİ

www.ecoline.dmgmori.com // SIMPLY MORE SUCCESS MILLTAP MILLTAP 700 0.9 SANİYE TAKIM DEĞİŞTİRME SÜRESİ www.ecoline.dmgmori.com // SIMPLY MORE SUCCESS MILLTAP 0.9 SANİYE TAKIM DEĞİŞTİRME SÜRESİ Makinenin özellikleri Makine ve teknoloji Kontrol teknolojisi Opsiyonlar / Kalite ve servis Teknik veriler DMG

Detaylı

En fazla işlevsellik, en iyi fiyatlar!

En fazla işlevsellik, en iyi fiyatlar! Müşteriler ve ilgili okuyucular için dmg morı dergisi journal dergisi sayı 1 2015 37 nº 1 2015 ECOLINE torna teknolojisi: ecoturn ECOLINE frezeleme teknolojisi: ecomill, ecomill V ve MILLTAP Tüm ECOLINE

Detaylı

Yeni BLS-NEO Son derece verimli ve esnek.

Yeni BLS-NEO Son derece verimli ve esnek. Yeni BLS-NEO Son derece verimli ve esnek. Global powerhouse local solution provider. baykal.com.tr Yeni BLS-NEO Yüksek üretkenlik Hassas kabiliyet. Kurulduğu 1950 yılından bu yana metal sac işleme makineleri

Detaylı

ENDÜSTRİYEL METROLOJİ DÜNYASINA YOLCULUKTA REHBERİNİZ

ENDÜSTRİYEL METROLOJİ DÜNYASINA YOLCULUKTA REHBERİNİZ 10.000 KÜÇÜK PARÇA 1 ÖLÇÜM ORTAĞI ENDÜSTRİYEL METROLOJİ DÜNYASINA YOLCULUKTA REHBERİNİZ GİRİŞ Hexagon Metrology; manuel küçük el ölçüm aletlerinden, koordinat ölçüm cihazları ve robotlara, gelişmiş metroloji

Detaylı

METALDE DEVRİM BİR BAKIŞTA CLIMAX. Newberg, Oregon-ABD ve Düren, Almanya. General Electric, Siemens, Bechtel, Caterpillar ve Newport News Shipbuilding

METALDE DEVRİM BİR BAKIŞTA CLIMAX. Newberg, Oregon-ABD ve Düren, Almanya. General Electric, Siemens, Bechtel, Caterpillar ve Newport News Shipbuilding METALDE DEVRİM Climax Hakkında Climax, taşınabilir talaş kaldırma ve kaynak sistemlerinde dünya çapında bir liderdir. Yaklaşık 50 yıldır, son teknolojiyle sahada problem çözmeyi güçlü ve hassas bir biçimde

Detaylı

kullan c dostu menüsü gibi ay rt edici özelliklerinin büyük modellere de yans t larak genişlemesi çok zorlu bir süreç olmuştur.

kullan c dostu menüsü gibi ay rt edici özelliklerinin büyük modellere de yans t larak genişlemesi çok zorlu bir süreç olmuştur. DOZAJ Genişleyen Digital Dosing serisi Grundfos Digital Dosing dozaj pompalar serisi, iki büyük model ile hat r say l r bir büyüme sağlanarak 150 lt/s den 940 lt/s e kadar olan debi aral ğ n da karş layacak

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Abkant Pres Serisi POWER-BEND PRO. 3 Eksen (R Manual) CNC Abkant Pres

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Abkant Pres Serisi POWER-BEND PRO. 3 Eksen (R Manual) CNC Abkant Pres Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Abkant Pres Serisi POWERBEND PRO 3 Eksen (R Manual) CNC Abkant Pres PB Yarım asrı geride bırakan Ermaksan, geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Gururla dolu 49

Detaylı

Yer ve zaman 2. Modern, dinamik depolama sistemlerinin geleceğini bugünden yaşayın:

Yer ve zaman 2. Modern, dinamik depolama sistemlerinin geleceğini bugünden yaşayın: Malzeme Elleçleme Çözümleri Yer ve zaman 2 Modern, dinamik depolama sistemlerinin geleceğini bugünden yaşayın: İntralogistic sisteminizi en iyi duruma getirmek için Kardex Remstar'ın sunduğu çözümler Kardex

Detaylı

Hizmet yelpazesi. Hizmet yelpazesi. Daha yüksek üretim verimliliği için ileri teknoloji ürünü enjeksiyon kalıplama çözümleri. www.arburg.

Hizmet yelpazesi. Hizmet yelpazesi. Daha yüksek üretim verimliliği için ileri teknoloji ürünü enjeksiyon kalıplama çözümleri. www.arburg. Hizmet yelpazesi Hizmet yelpazesi Daha yüksek üretim verimliliği için ileri teknoloji ürünü enjeksiyon kalıplama çözümleri www.arburg.com Etkili enjeksiyon kalıplama için ARBURG Ürün tasarımı Üretim planlaması

Detaylı

ZOLLER çözümü: Takım taşlama ve bileme işiniz için! Talaşlı imalat yapan takımlar için üniversal ölçüm tezgahı. genius 3/pilot 3.0

ZOLLER çözümü: Takım taşlama ve bileme işiniz için! Talaşlı imalat yapan takımlar için üniversal ölçüm tezgahı. genius 3/pilot 3.0 ZOLLER çözümü: Talaşlı imalat yapan takımlar için üniversal ölçüm tezgahı genius 3/pilot 3.0 Takım taşlama ve bileme işiniz için! Üniversal ölçüm tezgahı»genius 3«Talaşlı imalat yapan takımlar için çeşitli

Detaylı

ELEKTRO-ELEKTRONIK PRANJIC - En üst düzeyde verimlilik. Sistemli otomasyon ve hidrolik çözümleri

ELEKTRO-ELEKTRONIK PRANJIC - En üst düzeyde verimlilik. Sistemli otomasyon ve hidrolik çözümleri ELEKTRO-ELEKTRONIK PRANJIC - En üst düzeyde verimlilik Sistemli otomasyon ve hidrolik çözümleri Otomasyon Hidrolik ve Madencilik Tekniği Veri transferi ve İletişim Yazılım ve Görüntüleme Özel Makine Yapımı

Detaylı

MTS Criterion Üniversal Test Sistemleri. Araştırma, geliştirme ve üretim için yüksek performanslı monotonik test çözümleri

MTS Criterion Üniversal Test Sistemleri. Araştırma, geliştirme ve üretim için yüksek performanslı monotonik test çözümleri MTS Criterion Üniversal Test Sistemleri Araştırma, geliştirme ve üretim için yüksek performanslı monotonik test çözümleri MTS CRITERION ÜNIVERSAL TEST SISTEMLERI AILESI YÜKSEK PERFORMANSLI ELEKTROMEKANIK

Detaylı

VAROL MAKİNA 1994 yılından bugüne ağaç işleme ve mobilya makinaları sektöründe

VAROL MAKİNA 1994 yılından bugüne ağaç işleme ve mobilya makinaları sektöründe w w w. v a r o l m a k i n a. c o m VAROL MAKİNA 1994 yılından bugüne ağaç işleme ve mobilya makinaları sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu süreçte daima yüksek kalite ve hizmet anlayışını kendine görev

Detaylı

MUSTAFA AYDOĞDU Yönetim Kurulu Başkanı

MUSTAFA AYDOĞDU Yönetim Kurulu Başkanı MUSTAFA AYDOĞDU Yönetim Kurulu Başkanı Saygıdeğer Dostlarım Dünyanın en önemli metal işleme fuarı EMO Hannover 2013 geçtiğimiz cumartesi günü başarılı bir şekilde kapılarını kapattı. 16-21 Eylül tarihleri

Detaylı

www. varolmakina.com

www. varolmakina.com w w w. v a r o l m a k i n a. c o m VAROL MAKİNA 1994 yılından bugüne ağaç işleme ve mobilya makinaları sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu süreçte daima yüksek kalite ve hizmet anlayışını kendine görev

Detaylı

Lazer Sistemleri. Ürüne genel bakış

Lazer Sistemleri. Ürüne genel bakış Lazer Sistemleri Ürüne genel bakış 100% FANUC Dünyada 1 numara FANUC 55 yıldan uzun süreden beri CNC ve CNC ekipmanları geliştirme ve üretme tecrübesiyle, fabrika otomasyonu konusunda küresel bazda lider

Detaylı

PVC ve Alüminyum Kapı - Pencere Profili İşleme Makinaları

PVC ve Alüminyum Kapı - Pencere Profili İşleme Makinaları PVC ve Alüminyum Kapı - Pencere Profili İşleme Makinaları Kesim Makinaları Profil İşleme Merkezleri İçindekiler İçindekiler Frezeler ve Delme Makinaları Orta Kayıt Alıştırma Makinaları Single Line Hatlar

Detaylı

DMG MORI, Porsche ekibinin LMP1 sınıfındaki özel prömiyer ortağıdır.

DMG MORI, Porsche ekibinin LMP1 sınıfındaki özel prömiyer ortağıdır. DMG MORI Müşterileri ve ilgili müşteriler için Dergi (Journal) 10 tanesi yılın 2. yarısında olmak üzere 2014 yılında 19 Dünya Prömiyeri gerçekleşecek Bu sayımızda, bu dünya prömiyerlerine kısaca değineceğiz.

Detaylı

The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software. primapower.com. Lazer Kalitesi

The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software. primapower.com. Lazer Kalitesi The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software primapower.com 100TR/Jan2013 Prima Industrie Group / Önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır Lazer Kalitesi Yüksek performans

Detaylı

MUSTAFA AYDOĞDU Yönetim Kurulu Başkanı

MUSTAFA AYDOĞDU Yönetim Kurulu Başkanı MUSTAFA AYDOĞDU Yönetim Kurulu Başkanı Saygıdeğer Sanayici Dostlarım; Türkiye de sanayi sektörüne teknoloji anlamında destek olan ürün arayışlarımız devam etmekle birlikte, satışı yapılmış olan tezgahlara

Detaylı

Yeni. Hızlı. Hassas. KUKA küçük robotlar

Yeni. Hızlı. Hassas. KUKA küçük robotlar Yeni. Hızlı. Hassas. KUKA küçük robotlar KUKA GÜÇLÜ ORTAĞINIZ. Kalite "made in Germany", yaratıcılık ve en üst düzeyde müşteri odaklı çalışma: Bu ilkelere dayanarak KUKA onlarca yıldır üstün teknolojiler

Detaylı