Yıllık Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yıllık Faaliyet Raporu"

Transkript

1 İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ANONİM ŞİRKETİ I. Genel bilgiler: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 516 ncı maddesi gereğince ve /28395 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca tarihi itibariyle hazırlanan a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi: 2013 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yıllık Faaliyet Raporu Bu Yıllık Faaliyet Raporu, Hesap Dönemi ne ilişkin düzenlenmiştir. b) Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve varsa şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile varsa internet sitesinin adresi: (1) Ticaret unvanı : İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi (Bu Rapor da kısaca Şirket olarak anılmaktadır.) (2) Ticaret sicili no. : İzmir Ticaret Sicili, Merkez K (3) Merkez adresi : İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampüsü, Gülbahçe Köyü, Urla (4) İletişim bilgileri : Tel. (232/ ) Faks: (232) web: (5) Kuruluş tarihi : (6) Faaliyet alanı : Şirket, İzmir Teknoloji Geliştirme bölgesinin işletilmesi konusunda faaliyet göstermektedir. c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler: (1) Organizasyon : Şirket in en yetkili karar organı Genel Kurul dur. Şirket in yönetim ve temsili Yönetim Kurulu na aittir. Şirket faaliyetleri Yönetim Kurulu, İdari işler, Proje, Teknoloji ve Bilişim birimleriyle yürütülmektedir. (2) Sermaye yapısı : Şirket in sermayesi ,00 TL (birmilyonikiyüzbin Türk Lirası) tutarında olup, her birinin değeri 1.000,00 TL olan adet paydan oluşmaktadır. (3) Ortaklık yapısı : [ 28 Şubat 2014 itibariyle ] İZTEKGEB A.Ş. Hisse adet Sermaye 1 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ,00 TL 2 Enda Enerji Holding A.Ş ,00 TL 3 Ege Bölgesi Sanayi Odası ,00 TL 4 Ege İhracatçı Birlikleri ,00 TL 5

2 2 6 İzmir Ticaret Borsası ,00 TL 7 İzmir Ticaret Odası ,00 TL 8 Ünibel Özel Eğitim ve Bilgi Tek. SanTic.A.Ş ,00 TL 9 Dokuz Eylül Üniversitesi ,00 TL 10 Alataş Alaçatı İmar. İnş. Tur. San. Tic. A.Ş ,00 TL 11 Balçova Termal Tur.Öze.Eğt.Öğr.İşl.Ltd.Şti ,00 TL 12 Ege Genç İşadamları Derneği ,00 TL 13 Ege Sanayici ve İşadamları Derneği ,00 TL 14 Ege Teknoloji ve Başarı Vakfı ,00 TL 15 Ege Üniversitesi ,00 TL 16 İnnovak Tek. Uretim A.Ş ,00 TL 17 İzmir Ekonomi Üniversitesi ,00 TL 18 Vestel Elektronik A.Ş ,00 TL 19 İzmir Sanayicileri ve İşadamları Derneği ,00 TL 20 İzmir Teknopark Ticaret A.Ş ,00 TL GENEL TOPLAM: ,00 TL ç) İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar: Şirket te imtiyazlı pay bulunmamaktadır. d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler: (1) Yönetim Kurulu : Görevi : İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Temsilen, Prof. Dr. Mustafa Güden) Başkan Ege Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (Temsilen, Fadıl Sivri) Başkan Vekili İzmir Ticaret Odası (Temsilen, Jak Eskinazi) Ege Bölgesi Sanayi Odası (Temsilen, Halil İbrahim Gökçüoğlu) İzmir Ticaret Borsası (Temsilen, İsmail Yalçın Yılmaz) Ege Üniversitesi (Temsilen, Prof. Dr. Fazilet Vardar) Enda Enerji Holding A.Ş. (Temsilen, Uğur Yüce) Prof. Dr. Sedat Akkurt Hasan Eke (2) Personel sayısı : 2013 Faaliyet Dönemi nde Şirket faaliyeti ortalama 7 personel ile yürütülmüştür.

3 3 e) Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler: (1) 2013 Faaliyet Dönemi nde, Yönetim Kurulu üyelerimizden; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile Şirketimizin devam eden kira sözleşmesi gereğince 2013 Yılına ilişkin ,00.-TL lik kiralama işlemi, ,58.-tl lik elektrik temin işlemi ve ayrıca ,76.-TL lik su temin işlemleri olmak üzere toplam ,34.-TL lik işlem hacmi gerçekleşmiştir. (2) Yönetim Kurulu üyeleri Şirket bünyesinde ya da Şirket ile iş yapan şirketler bünyesinde çalışmamaktadırlar. II. Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar: a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere 2013 Faaliyet Dönemi nde huzur hakkı veya ücret ödenmemiştir. b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: Şirketin üst düzey yöneticileri için 2013 Faaliyet Dönemi nde ,81.-TL lik yolculuk, konaklama ve temsil gideri adı altında kısa vadeli ödemeler yapılmıştır. III. Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları: 2012 yılı Temmuz ayında İzmir Kalkınma Ajansı ile imzalanan Güdümlü Proje Desteği sözleşmesi ile ,00 TL bütçeli İnovasyon Merkezi Projesi ne başlanmıştır. Girişimciliğin desteklenmesi, teknoloji transfer ofisi hizmetleri, patent ve lisanslama servisleri gibi birçok katma değerli Ar-Ge hizmetinin bütünleşik olarak verileceği İnovasyon Merkezi Projesinin mimari ve uygulama projeleri 2012 yılında tamamlanmış ve 2013 yılında binanın inşaatına başlanılmış olup binanın inşaatı ile ilgili ,24.-TL + KDV lik yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir. IV. Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler: a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: 2013 Faaliyet Dönemi nde, Şirket in devam eden yatırımı ,24.-TL, Haziran 2013 tarihinde biten A8 binası ile ilgili yatırım tutarı ise ,34.-TL, Nisan 2013 tarihinde biten A7 binası ile ilgili yatırım tutarı ise ,10.-TL olup toplam yatırım tutarımız 2013 Faaliyet Döneminde ,68.-TL olarak gerçekleşmiştir. b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: (1) Denetçi : 2013 yılında denetçi atanmamıştır. (2) İç Denetim Görevlisi : 2013 yılında iç denetim görevlisi atanmamıştır. (3) Dış Denetim : 2013 yılında bağımsız dış denetim yapılmamıştır. (4) Yönetim Kurulu görüşü : 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2013 Faaliyet Dönemi için denetçi tayini yapılmamıştır. Bununla birlikte mevzuata uyum, risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliği ve verimliliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi maksadıyla Yönetim Kurulumuzca İç Denetim Yönergesi hazırlanması ve hazırlanacak yönerge kapsamında İç Denetim Komitesi oluşturulması düşünülmektedir.

4 4 c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: Şirketin doğrudan veya dolaylı iştiraki yoktur. ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Şirket kendi payını iktisap etmemiştir. d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: (1) Denetçi : Denetçi ataması yapılmamıştır. (2) İç Denetim Görevlisi : İç Denetim Görevlisi yoktur. (3) Bağımsız Dış Denetim : Bağımsız Dış Denetim yapılmamıştır. (4) Kamu Denetimi : 2013 Faaliyet Dönemi nde, kamu denetimi gerçekleşmemiştir. e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Şirket aleyhine veya Şirket tarafından açılan dava bulunmamaktadır. f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: 2013 Faaliyet Dönemi nde, Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket veya Yönetim Kurulu üyeleri hakkında herhangi bir idari veya adli yaptırımla karşılaşılmamıştır. g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı na bağlı olan şirketimiz kamu menfaatine yönelik ve kar amacı gütmeyen projeler ile çalışmalarına devam etmekte ve hedeflerine ulaşma yolunda ilerlemektedir. ğ) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: tarihinde Şirket Yönetim Kurulunun sermaye artırımına dair kararı doğrultusunda Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmıştır; Toplantıda Şirketin ,00 TL tutarındaki esas sermayesinin, her biri 1.000,00 (Bin) Türk Lirası itibarî değerde (Bin) adet paya bölünmüş ,00 (Birmilyon) Türk Lirası tutarında artırılarak ,00 (Birmilyonikiyüzbin) Türk Lirası na çıkarılmasına, Şirket Ana Sözleşmesi nin 6 ncı maddesinin buna göre tadil edilmesine, artırılan ,00 Türk Lirası tutarındaki sermayenin tamamının nakit olarak taahhüt edilmesine karar verilmiş; ,00 TL lık sermaye artışı; hissedarların bir kısmı tarafından nakden ve tamamen taahhüt edilmiş ve ödeme vadelerinde ödenmiştir.sermaye artışına iştirak eden hissedarlarımızdan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 100 adet pay karşılığı TL lik sermaye ödemesini henüz gerçekleştirmemiştir. h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: 2013 Faaliyet Dönemi nde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneğine TL lik aidat ödemesi yapılmıştır. ı) Şirketler topluluğuna bağlı şirketlerde; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet

5 5 yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler: Şirketin doğrudan veya dolaylı iştiraki yoktur. i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği: V. Finansal durum: Şirketin doğrudan veya dolaylı iştiraki yoktur. a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu: Şirket in ana faaliyetleri 4691 Sayılı Yasa ve Yönetmelikler nezdinde yürütülmektedir. b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler: Şirket, 2013 yılında, ,94.- TL brüt satış hâsılatına ulaşmış, bir önceki yıl brüt satış hâsılatı ,05 TL gerçekleştiğinden önceki yıla göre hâsılat elde etme kapasitesi %96 civarında artış göstermiştir yılı satış hâsılatının ,97.- TL lik kısmı kira gelirlerinden, ,67 TL lik kısmı sosyal tesisler konaklama gelirlerinden oluşmuştur. Şirket in 2013 yılı hizmet maliyeti ve faaliyet giderleri toplamı ,03.-TL gerçekleşmiş olup 2012 yılı hizmet maliyeti ve faaliyet giderleri toplamı ise ,16 TL dır.2013 yılında gerçekleşen hizmet maliyeti ve faaliyet giderlerinin ,75.-TL lik kısmı önceki yıllarda ayrılmayan amortisman karşılıklarının bu faaliyet döneminde ayrılmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca bu dönem içerisinde de TL 2013 yılı amortisman karşılığı ayrılmış ve toplam amortisman karşılık gideri ,36.-TL olarak gerçekleşmiştir. Hizmet maliyeti ve faaliyet giderlerinde bir önceki yıla göre 2.7 kat bir artış meydana gelmiştir. Bu yüksek artışın nedeni; amortisman karşılıklarının toplamının 2013 yılında hesaplara dahil edilmesidir yılı hesap döneminde; ,72.- TL gelecek dönemlerde elde edilecek kira geliri gerçekleşmiş ve karşılığı özel maliyetlerde bütçelenerek bilânçoya dâhil edilmiştir yılı hesap dönemi bilânçosunda görüleceği üzere Şirketin özvarlığı ,56TL dır. Aynı dönemdeki borçlar ,08-TL dır. c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: Şirket in 2013 yılı itibariyle ödenmiş sermayesi ,00TL dır; 2013 yılı sonu itibariyle Şirket özkaynakları ,56.- TL dır. Şirketimiz 2013 yılı itibariyle özvarlığını yitirmemiş, sermayesi karşılıksız kalmamıştır. ç) Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: İzka İnovasyon Projesinin hayata geçmesi ve inşa edilecek yeni alanlarla Şirket gelirleri artırılacaktır.

6 6 d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: Şirketimizde kâr dağıtımı yapılmayacaktır. Dağıtılmayan kârın sermayeye ilave edilip hissedarlarımıza bedelsiz hisse şeklinde verilmesi düşünülmektedir. VI. Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi: a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler: 2013 yılında risk izleme komitesi oluşturulmamıştır. b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler: 2013 yılında risk izleme komitesi oluşturulmamıştır. c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler: VII. Diğer hususlar Şirketimizin kuruluş ve maksadı Bölge Yönetici Şirketi olması sebebiyle, yönetim ve faaliyet daha ziyade teknolojik AR-GE faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yöneltilmiştir. a) Şirket in 2013 Hesap Dönemi ne ilişkin finansal kayıt ve tabloları bu Yıllık Faaliyet Raporu na eklenmiştir. b) Şirket in 2013 Hesap Dönemi ne ilişkin bu Yıllık Faaliyet Raporu ve eki doküman, Şirket internet sitesinde (www.iztekgeb.com) ilân edilecektir. Bu Yıllık Faaliyet Raporu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 516 ncı maddesi gereğince ve /28395 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanmış ve Şirket Yönetim Kurulumuzca kabûl ve imza edilmiştir. İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Bşk. Vekili İ.Y.T.E. Prof.Dr. Mustafa Güden E.S.İ.A.D Fadıl Sivri İzmir Ticaret Odası Jak Eskinazi Ege Bölgesi Sanayi Odası H. İbrahim Gökçüoğlu İzmir Ticaret Borsası İsmail Yalçın Yılmaz Ege Üniversitesi Prof. Dr. Fazilet Vardar Enda Enerji Holding A.Ş. Uğur Yüce Prof. Dr. Sedat Akkurt Hasan Eke

Programda giriş, faaliyet raporu, kullanıcılar, şirketler, yardım sekmeleri yer alır.

Programda giriş, faaliyet raporu, kullanıcılar, şirketler, yardım sekmeleri yer alır. FAALİYET RAPORU PROGRAMI Bu program 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ve faaliyet gösteren anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması

Detaylı

TAKSİM YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2013-31.12.

TAKSİM YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2013-31.12. TAKSİM YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2013-31.12.2013 Ticaret unvanı Ticaret sicili numarası :268702 :Taksim

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1 - Genel Bilgiler 2 - Yönetim Organı Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 3 - Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

İKAMETGAH ADRESİ. Tersane Cad. No :96 Diler Han K:4 Karaköy / İstanbul. Yalıboyu Cad. No :26 Beylerbeyi / İstanbul. Yalıboyu Cad.

İKAMETGAH ADRESİ. Tersane Cad. No :96 Diler Han K:4 Karaköy / İstanbul. Yalıboyu Cad. No :26 Beylerbeyi / İstanbul. Yalıboyu Cad. 1- GENEL BİLGİLER DİLER YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 31.12.2014 Ticaret unvanı : DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. Ticaret sicili

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU

2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU İçindekiler Yönetici Özeti 1 Genel Bilgiler 1.1 Hesap Dönemi 1.2 Şirket Ünvanı, Adresi, İletişim Bilgileri 1.3 Şirketin Faaliyet Konusu 1.4 Şirketin Organizasyon Yapısı 1.5 İmtiyazlı

Detaylı

b. Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine ilişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet Sitesinin Adresi

b. Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine ilişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet Sitesinin Adresi I. Genel Bilgiler a. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2014 31.12.2014 b. Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine ilişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet

Detaylı

b. Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine ilişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet Sitesinin Adresi

b. Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine ilişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet Sitesinin Adresi I. Genel Bilgiler a. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2014 30.09.2014 b. Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine ilişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 31.12.2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ FAALİYET RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 31.12.2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ FAALİYET RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 31.12.2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ FAALİYET RAPORU 1.GENEL BİLGİLER Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.;1975

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu 1-GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2014-30.09.2014 b) Şirketin Ticaret Unvanı :MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ

Detaylı

01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01/01/2013-31/03/2013 Ticaret unvanı : CEROS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ticaret sicili numarası : 228203 Merkez

Detaylı

Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014. Faaliyet Raporu

Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014. Faaliyet Raporu Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 Faaliyet Raporu 1 İçindekiler I. Genel Bilgiler... 3 II. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar... 5 III. Şirketin

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1.Genel Bilgiler a ) Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.03.2015 b ) Şirketin; Ticaret Ünvanı : Pergamon Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı

MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Marmarabirlik Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Firma Bilgileri Firma Unvanı : MARMARABİRLİK Tarım Ürünleri

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2014 31.12.2014 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013. Faaliyet Raporu

Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013. Faaliyet Raporu Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 Faaliyet Raporu 1 İçindekiler I. Genel Bilgiler... 3 II. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar... 5 III. Şirketin

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2013 30.09.2013 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2015 31.03.2015 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

SAYILGAN MENKUL DEĞERLER TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

SAYILGAN MENKUL DEĞERLER TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU EK : 3 SAYILGAN MENKUL DEĞERLER TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU GENEL DEĞERLENDİRME 2013 yılında ABD ekonomisinden gelen güçlü veriler FED in varlık alımlarını

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2015 30.06.2015 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.

Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1.Genel Bilgiler a ) Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01.01.2013 31.12.2013 b ) Şirketin;

Detaylı

Değerli Müşterilerimiz, İş Ortaklarımız ve Çalışma Arkadaşlarımız,

Değerli Müşterilerimiz, İş Ortaklarımız ve Çalışma Arkadaşlarımız, Değerli Müşterilerimiz, İş Ortaklarımız ve Çalışma Arkadaşlarımız, Türkiye deki elektrik dağıtım özelleştirmelerinin ilk örneği olan Şirketimiz, geçtiğimiz yılda da, ilk olmanın getirdiği örnek olma bilinciyle

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş.

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. İHLAS MADENCİLİK A. Ş. 01.01.2014 / 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYE ET RAPORU GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2014-31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu b)

Detaylı

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 Hazırlanma Esasları : Yıllık faaliyet raporu, Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2013-31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu b) Şirketin

Detaylı

AYDEM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEM YILLIK FAALİYET RAPORU

AYDEM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEM YILLIK FAALİYET RAPORU AYDEM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEM YILLIK FAALİYET RAPORU ENERJİ DOLU çalışıyoruz 2 AYDEM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1 Genel Bilgiler 1.1

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ( Rapor ) Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı

EVA GAYRİMENKUL DEĞERLEME DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 01.01.2013-31.12.2013

EVA GAYRİMENKUL DEĞERLEME DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 01.01.2013-31.12.2013 1- GENEL BİLGİLER : EVA GAYRİMENKUL DEĞERLEME DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem Ticaret unvanı 01.01.2013-31.12.2013 EVA GAYRİMENKUL

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2012 MALİ YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2012 MALİ YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ( Rapor ) Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 01.01.2012 ile 31.12.2012 tarihleri arasındaki

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2014 / 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2014 / 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2014 / 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2014-31.03.2014 Dönemi Faaliyet Raporu b) Şirketin

Detaylı

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2015 31 MART 2015 DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU www.ulusoyelektrik.com.tr 1) Genel Bilgiler ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

Detaylı